Page 1

STRONA WWW - BRIEF

I. Profil firmy 1. Charakterystyka działalności a. Tożsamość i misja ……………………………………………………………………………………………………………………… b. Zasięg działalności (lokalny, ogólnopolski, międzynarodowy) ……………………………………………………………………………………………………………………… c. Grupa docelowa (jakie ma cechy) ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. Charakterystyka produktu/usługi a. Najważniejsze cechy produktu (w szczególności: źródła przewagi konkurencyjnej) ……………………………………………………………………………………………………………………… b. Marka (jak jest postrzegana przez Klientów-w zakresie: cena, jakość, cechy szczególne? Jak ma być postrzegana?) ……………………………………………………………………………………………………………………… c. Kanały dystrybucji (w jaki sposób produkt dociera do grupy docelowej – internet, własne punkty sprzedaży, hurtownie, centra handlowe, itp.) ……………………………………………………………………………………………………………………… d. Sprzedaż •

czy występuje sezonowość sprzedaży?

……………………………………………………………………………………………………………………… •

czy są regiony, gdzie produkt sprzedaje się lepiej/gorzej?

……………………………………………………………………………………………………………………… 3. Działalność marketingowa a. Jakie działania marketingowe były dotychczas realizowane? ……………………………………………………………………………………………………………………… 4. Rynek i konkurencja a. Główne trendy na rynku (szanse i zagrożenia) ………………………………………………………………………………………………………………………

1


b. Najwięksi gracze – nazwy firm ……………………………………………………………………………………………………………………… c. Najbliższa konkurencja – nazwy firm ……………………………………………………………………………………………………………………… II. Założenia do strony www 1. Cele stworzenia strony www (proszę zaznaczyć „x”) a. funkcja informacyjna (o firmie i produktach) połączona z przyciąganiem potencjalnych klientów b. promocja produktu (lub grupy produktów) c. zwiększanie rozpoznawalności i budowanie wizerunku marki (firmy lub produktu)

d. realizacja sprzedaży (obsługa zamówień i ew. płatności on-line) e. obsługa posprzedażowa (wsparcie techniczne, reklamacje)

f.

odciążenie biur obsługi klienta przez publikację odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości/pytania klientów (np. dział „FAQ”)

g. nagłośnienie konkretnej akcji promocyjnej h. w przypadku sieci sprzedaży: rozbudowa sieci dystrybucyjnej (poprzez zdobywanie nowych przedstawicieli) i.

działania Public Relations (udostępnianie komunikatów prasowych i materiałów dla dziennikarzy)

j.

obsługa procesu rekrutacji (publikowanie ofert pracy, zbieranie zgłoszeń)

k. realizacja obowiązków ustawowych (informacje o spółkach publicznych, publikacja informacji przetargowych) l.

obsługa dodatkowych procesów, specyficznych dla działalności firmy (jakich?................................................................... ……………………………………………………………………………………………………)

2. Odbiorcy (proszę zaznaczyć „x”) a. Do kogo adresowana jest strona?

2


1) Klienci (grupa docelowa firmy) 

Czego oczekują od strony www?

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne ważne informacje

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2) Partnerzy 

Kim są? Jakie mają cechy?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Czego oczekują od strony www?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Inne ważne informacje

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. Jaki rodzaj serwisu internetowego należy stworzyć? a. serwis korporacyjny (firmowa strona WWW promująca firmę i jej ofertę, ewentualnie realizująca również inne funkcje) ` b. witryna produktowa (serwis internetowy promujący jeden produkt lub grupę produktową) c. sklep internetowy (serwis zawierający katalog produktów z funkcjonalnością koszyka oraz obsługą płatności on-line) d. microsite (mini-serwis celowy uruchamiany na potrzeby konkretnej akcji promocyjnej) e. extranet (serwis internetowy skierowany do zamkniętej grupy użytkowników, wymagający zalogowania się) f.

portal (rozbudowany serwis internetowy zawierający dużo treści i realizujący wiele różnych funkcjonalności).

4. Projekt graficzny a. Czy istnieją wytyczne do projektu graficznego witryny (np. dotyczące zgodności z firmowym Corporate Identity, spójności z korporacyjnym layoutem, itp.) .……………….………………………………………………………………………………………………………………………………. b. Czy szata graficzna ma nawiązywać do już istniejących materiałów? Jakich? .……………….……………………………………………………………………………………………………………………………….

3


c. Przykłady konkurencyjnych stron WWW, które się podobają: 1) Adres www: ……………………. Jakie rozwiązania się podobają: .……………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 2) Adres www: ……………………. Jakie rozwiązania się podobają: .……………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 3) Adres www: ……………………. Jakie rozwiązania się podobają: .……………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 5. Specyfikacja techniczna a. Jakiego rodzaju informacje pojawią się na stronie? (tu prosimy o wskazanie, jakie treści będą umieszczane w witrynie, jakie działy będą występowały np. informacje o firmie, prezentacja oferty (z podziałem na kategorie?), dane kontaktowe, itp. – te informacje posłużą nam do zaproponowania odpowiedniej struktury strony internetowej) .……………….………………………………………………………………………………………………………………………………. b. Które z poniższych funkcjonalności będzie zawierała strona (proszę zaznaczyć „x”):

Aktualności

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Galeria zdjęć

Newsletter

4


Możliwość rejestracji i logowania (część danych witryny dostępna tylko po zalogowaniu)

Forum

Sonda

Katalog produktów (narzędzie do przeglądania produktów)

Dodatkowe wersje językowe (ile?........Czy istnieje możliwość dodania kolejnych w przyszłości?..........)

Inna……………………………………………………………………..

c. Czy strona ma posiadać CMS (panel zarządzania zawartością strony – m.in. pozwala dodawać, usuwać treść w postaci tekstu, linków, tabel, ilustracji, elementów galerii oraz plików do pobrania, zarządzać podstronami, itp.)? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Warunki brzegowe/ograniczenia przedsięwzięcia a. wymagana techniczne (konfiguracja posiadanego serwera internetowego, polityka bezpieczeństwa) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… b. terminy: •

preferencyjny termin zakończenia prac na stroną www: …………………………………………………………………………………………………………..

III. Hosting 1. Czy są Państwo również zainteresowani usługami hostingowymi? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5

Brief  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you