Page 1

Z ŻYCIA BRANŻY

R YNKI A LKOHOLOWE marzec 2013

wydarzyło się

Źywiec Porter piwem 2012 roku informacja prasowa Grupa Żywiec SA Piwo specjalne Grupy Żywiec – Żywiec Porter zostało ogłoszone przez Bractwo Piwne „Piwem Roku 2012”. Żywiec Porter to wyjątkowe piwo ciemne dolnej fermentacji w unikalnym stylu porter bałtycki. Warzone jest w małym Brackim Browarze Zamkowym w  Cieszynie według najstarszej stosowanej polskiej receptury z 1881 r. „Piwo roku” to tytuł i medal przyznawany przez Bractwo Piwne – Towarzystwo Pro­ mocji Kultury Piwa. Wyróżnienie to jest wy­ nikiem sumy ocen, jakie dane piwo uzysku­

je podczas amatorskich i profesjonalnych konkursów piwnych, odbywających się na terenie Polski w  ciągu danego roku kalen­ darzowego. O  przyznaniu tego tytułu Żyw­ cowi Porterowi zadecydowały następujące nagrody w  2012 roku: pierwsze miejsce w  konkursie konsumenckim podczas Chmielaków Krasnostawskich w  Krasnym­ stawie (3 punkty), drugie miejsce na Kon­ sumenckim Konkursie Bractwa Piwnego (2 punkty) oraz w  Plebiscycie Piwo Roku Browar.biz (2 punkty).

– Tytuł „Piwo Roku” jest formą podsumowania i docenienia pracy danego browaru w  ciągu roku. Bractwo Piwne jest przekonane, że dzięki idei „Piwa Roku” wzrasta ranga konkursów piwnych, a  poddawane ocenom piwa są coraz lepsze – mówi Marek Suliga, Wielki Mistrz Bractwa Piwnego. ■

Stoisko – wizytówką sklepu << KONKURS W lutowym numerze „Rynków Alkoholo­ wych” zaproponowaliśmy Państwu kolejne przedsięwzięcie – galerię najciekawszych stoisk z alkoholami. W każdym numerze, do grudnia tego roku, będziemy prezentować nadesłane przez Państwa zdjęcia, by potem poddać je ocenie naszych Czytelników i wy­ brać to ich zdaniem najlepiej prezentujące ofertę alkoholi. Zwycięskie stoiska uhonoro­ wane zostaną dyplomem „Rynków Alkoholo­ wych”. Jak ważne jest stoisko dla udanej sprze­ daży – to każdy wie. Odpowiednio wyekspo­ nowane butelki ustawione według określo­ nego klucza, jak i sprzedawca-doradca – to wszystko wpływa na odbiór placówki przez konsumenta i jego decyzję zakupową. W  tym numerze prezentujemy wnętrze Whisky and Wine Place – sklepu z najwięk­ szym w  kraju wyborem whisky single malt oraz szampanów, połączonego z salą degu­ stacyjną, który mieści się w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 30. Na gości czeka tu ponad 250 whisky głównie ze Szkocji, choć dostępne są też trunki z  Japonii, Kanady, Szwecji, a  nawet Egiptu. Miłośnicy wina mają wybór około 400 pozycji, wśród któ­ rych są także wina polskie oraz szampany. Dodatkowo ofertę lokalu uzupełniają m.in. wyjątkowo dobrane koniaki, rocznikowe ar­ maniaki czy bogata oferta amerykańskich whiskey z bourbonem na czele. Zdjęcia na­ desłał pan Łukasz Sosiński. ■

11

Profile for WAWP

Sklep  

Sklep  

Profile for wawp
Advertisement