Engblad&Co – Modern Spaces

Page 1

MODERN SPACES


MODERN SPACES DES IG N: S T U D I O E N G B L A D

The light is dancing through modern spaces. Perfect angles created with a sharp eye for details. The skilful work of the architect is complete; now it’s time to add the “it”, defining a genuine home. The unique style of yours, composing the perfect ambience with carefully made choices. Modern Spaces is inspired by contemporary architecture with a stylish, sophisticated home in mind. An exclusive collection, combining cool minimalism with a soft and elegant mood. Geometric patterns, vibrant foliage and monochrome designs. Flat and tactile surfaces, matte looks and shimmering effects. Whichever you choose, the wallpaper will emphasise your style, unite the space and enhance the atmosphere. Through quiet mornings and dazzling social times. Modern Spaces provides balance and harmony in all the moments of life.

Ljuset som spelar över stilrena ytor. Precisa vinklar skapade med knivskarpt öga. Arkitektens skickliga hand har gjort sitt. Nu återstår det som definierar ett riktigt hem. Din personliga stil med genomtänkta val och detaljer som har ”det”, för den rätta känslan. Modern Spaces tar avstamp i modern arkitektur med det stilsäkra, medvetna hemmet i blickfånget. En exklusiv kollektion som möter den strama minimalismen och samtidigt ger rummet en mjuk, sofistikerad känsla. Geometriska mönster, storstilade bladverk och lugna enfärgade val. Släta och taktila ytor, matta och skimrande effekter. Oavsett vilken tapet du väljer sätter den ramen kring det uttryck du vill skapa, binder samman och lyfter rumsligheten. I lugna timmar av eftertanke såväl som bubblande sociala tillställningar. Modern Spaces ger struktur och harmoni till livets alla stunder.


WATERFRONT 4561WATERFRONT 4563


URBAN JUNGLE 4576ORBIT • 8802


WATERFRONT 4561

ORBIT • 8802


PLAZA 4553

DIAMONDS • 8805
SKYLINE 4578


DANCING CRANE SPECIAL EDITION 4581PLAZA 4553


PLAZA • 4553


PLAZA • 4553


URBAN GRID • 4558WATERFRONT • 4562URBAN JUNGLE • 4574


URBAN GRID • 4560


PLAZA • 4557DANCING CRANE SPECIAL EDITION 4582


WATERFRONT • 4564


RAW SILK • 4569SKYLINE • 4577URBAN JUNGLE • 4576


URBAN GRID • 4559


PLAZA • 4554


RAW SILK • 4568


DANCING CRANE SPECIAL EDITION 4583


WATERFRONT • 4563


RAW SILK • 4567WATERFRONT • 4561


RAW SILK • 4570


PLAZA • 4556DANCING CRANE SPECIAL EDITION 4581


WATERFRONT • 4565


RAW SILK • 4570URBAN JUNGLE • 4575SKYLINE • 4578


RAW SILK • 4571


PLAZA • 4555WATERFRONT • 4566SKYLINE • 4579URBAN JUNGLE • 4573


RAW SILK • 4572


SKYLINE • 4580


MIX METALLIC • 4651


RAW SILK • 4570


RAW SILK • 4571


RAW SILK • 4572


RAW SILK • 4569


LOUNGE LUXE • 6386


RAW SILK • 4568


MIX METALLIC • 4658


RAW SILK • 4567


MIX METALLIC • 4656


MIX METALLIC • 4656


OUR GOAL IS TO HAVE THE LEAST POSSIBLE ENVIRONMENTAL IMPACT

VÅRT MÅL ÄR MINSTA MÖJLIGA MIL JÖPÅVERKAN

Made in Sweden ∙ Waterbased dyes ∙ Our own water treatment system CE-marked wallpapers ∙ Sustainable forestry ∙ Packaged in recyclable material PVC free ∙ Waste material is used for the district heating system in Borås Contains no hazardous substances that may affect the internal environment

Tillverkas i Sverige ∙ Vattenbaserade färger ∙ Eget reningsverk CE-märkta tapeter ∙ Paketeras i återvinningsbart material ∙ PVC-fritt Hållbart skogsbruk ∙ Spillmaterialet går till fjärrvärmen i Borås Innehåller inga skadliga ämnen som kan påverka rumsmiljön

THE EASY WAY TO HANG WALLPAPER

DET ENKLA SÄTTET ATT TAPETSERA

EasyUp wallpapers are manufactured from non-woven, a material based on cellulose and polyester. This gives a wallpaper that is much easier to hang and is both stronger and more durable. EasyUp wallpapers are also an environmentally sound alternative. All our printing and coating inks are water-based and are entirely free from PVC and other harmful chemicals.

EasyUp-tapeterna är tillverkade av non-woven; ett material baserat på cellulosa och polyester. Detta ger en tapet som är mycket enkel att sätta upp, dessutom är den starkare och tåligare. EasyUp-tapeter är också ett miljömässigt bra alternativ. Alla tryck- och bestrykningsfärger är vattenbaserade och helt fria från PVC och andra skadliga kemikalier.

NO JOINTS. All EasyUp wallpapers are hung edge-to-edge, thus making the joints between the drops virtually invisible.

INGA SKARVAR. Alla EasyUp-tapeter är g jorda så att skarvarna blir i princip osynliga när tapeterna hängs upp.

LESS PREPARATORY WORK. Did you know that you can redecorate by hanging the new wallpaper directly onto the old one? The high opacity of EasyUp eliminates any need to remove old wallpaper or paint the wall.

MINDRE FÖRARBETE. Du vet väl att du kan tapetsera om rakt på den gamla tapeten? Tack vare EasyUp-tapetens höga opacitet är det inte nödvändigt att ta bort gammal tapet eller att måla väggen innan.

PASTE DIRECTLY ON THE WALL. Thanks to the EasyUp wallpaper structure you can apply the paste directly onto the wall and then simply hang the dry drops of wallpaper on top.

LIMMA DIREKT PÅ VÄGGEN. Tack vare EasyUp-tapetens uppbyggnad kan du enkelt rolla limmet direkt på väggen och sedan hänga upp de torra våderna.

WINDED AND READY TO GO. The wallpaper roll is winded to enable you to conveniently pull it directly out of the wallpaper tray and onto the wall. Thus, eliminating the need to calculate the design repeat or to cut the length in advance.

RULLAT OCH KLART. Tapeten är rullad så att du enkelt kan dra den ur tapettråget och upp på väggen. Med andra ord slipper du allt besvär med att räkna ut ev. mönsterpassning eller klippa ut våder i förväg.

FULL COVERAGE! HELT TÄCKANDE!

WHITE ON BLACK

Our EasyUp wallpapers aren’t just easy to hang, they also have such high opacity that you can paste a white wallpaper over a black one without the dark one being visible.

VITT PÅ SVART

Våra EasyUp-tapeter är inte bara enkla att sätta upp. De har dessutom så hög opacitet att du kan limma en vit tapet över en svart utan att det mörka lyser igenom.


MODERN SPACES Product data / Produktfakta / Produktangaben Notice technique / Tuoteseloste / Данные продукции

Material:

Durable polyester/cellulose wallcovering.

Environmental declaration:

Does not contain PVC or chlorine. The cellulose used in the material is chlorine-free (TCF). Only water-based paints are used for priming, printing and surface coating.

Fire classification:

The fire classification of the collection is B-s1,d0. The wallpapers are approved for use in premises where many people assemble, hotels and buildings with more than 16 storeys.

Recommended adhesive:

Glue equivalent to:

Application:

Should be applied edge to edge. See the recommendations on the label on the roll of the wallpaper.

Printing reservation:

Reservation for some deviation in colour between different print runs.

Material:

Slitstark polyester/cellulosa-tapet.

Miljödeklaration:

Innehåller ej PVC eller klor. I materialet ingående cellulosa är klorfri (TCF). Endast vattenbaserade färger används för grundering, tryckning samt ytskikt.

Brandklass:

Kollektionen är brandklassad till B-s1,d0. Tapeterna är godkända för lokaler där många vistas, hotell samt hus med fler än 16 våningar.

Limrekommendationer:

Lim motsvarande:

Uppsättning:

Tapetseras kant-i-kant. Vägglimning ger normalt det bästa slutresultatet.

Tryckreservation:

Vi reserverar oss för viss färgavvikelse mellan olika tryckpartier.

Material:

Strapazierfähige Tapete aus Polyester/Zellstoff.

Umweltdeklaration:

Enthält kein PVC oder Chlor. Der im Material enthaltene Zellstoff ist chlorfrei (TCF). Für Grundierung, Druck und Oberflächenbeschichtung wurden ausschließlich wasserbasierte Farben verwendet.

Brandklasse:

Die Kollektion erfüllt die Brandschutzklassen B-s1,d0. Die Tapeten sind für Räume mit großem Menschenaufkommen, Hotels und Häuser mit mehr als 16 Stockwerken zugelassen.

Empfohlener Kleber:

Äquivalenter Kleber:

Tapezieren:

Die Tapete wird Stoß an Stoß geklebt. Siehe Empfehlungen auf dem Etikett der Tapetenrolle.

Druckvorbehalt:

Gewisse Farbunterschiede zwischen verschiedenen Druckabschnitten sind vorbehalten.

Matière:

Revêtement mural en polyester/cellulose durable.

Déclaration environnementale:

Ne contient pas de PVC ni de chlore. La cellulose utilisée dans le papier peint mural est sans chlore (TCF). Seules des peintures aqueuses sont utilisées pour l’apprêt, l’impression et le revêtement de surface.

Classe de réaction au feu:

Les classes de réaction au feu sont B-s1,d0. Les papiers peints sont approuvés pour utilisation dans les endroits où se tiennent des rassemblements importants de personnes, les hôtels et les bâti ments de plus de 16 étages.

Adhésif recommandé:

Colle, équivalent:

Pose:

Poser bord à bord. Lire les recommandations sur l’étiquette du rouleau.

Réservation d’impressions:

Nous tenons à préciser que de légères différences de couleurs entre les lots sont possibles.

Materiaali:

Kestävä polyesteri-/selluloosatapetti.

Ympäristötietoa:

Ei sisällä PVC:tä eikä klooria. Materiaaleissa käytetty selluloosa on kloorikemikaalitonta (TCF). Pohjustukseen, painamiseen ja pintakäsittelyyn käytetään vain vesipohjaisia maaleja.

Paloluokka:

Malliston paloluokka on B-s1,d0. Tapetit on hyväksytty käytettäviksi monen hengen kokoontumistiloissa, hotelleissa sekä yli 16-kerroksisissa rakennuksissa.

Suositellut kiinnitysaineet:

Seuraavilla koodeilla merkityt liimat:

Kiinnitys:

Tapetoidaan reunat vastakkain. Katso tapettirullan etiketissä olevia suosituksia.

Painovärivaraus:

Eri painoserien väliset värivaihtelut mahdollisia.

As part of our sustainability work, Engblad & Co aim to avoid overproduction of wallpapers. For this reason, we reserve the right to stop stocking and selling individual items 90 days before the expiration date.

Материал:

Износостойкие обои на основе полиэстера и целлюлозы.

Engblad & Co förbehåller sig rätten att 90 dagar före utgångsdatum sluta lagerhålla och sälja enskilda artiklar. Att undvika överproduktion är en del av Engblad & Co hållbarhetsarbete.

Экологическая декларация: Класс

Не содержат ПВХ и хлор. Отбеливание входящей в состав материала целлюлозы выполнено полностью бесхлорным способом. Для нанесения базового слоя, узора и верхнего слоя используются только краски на водной основе.

пожаробезопасности:

Коллекция относится к классам пожаробезопасности B-s1, d0. Эти обои разрешается использовать в местах большого скопления людей, гостиницах и в зданиях более чем с 16 этажами.

Рекомендуемый клей:

Клей, соответствующий следующим типам:

Наклеивание:

Наклеивать обои следует стык в стык. Наилучший результат достигается при нанесении клея на стену.

Примечание:

Допускаются некоторые различия в цветопередаче между различными печатными партиями.

Pasting the wall / Limning på vägg / Kleber auf der Wand auftragen / Application de colle sur le mur / Liimaus seinälle / Клей следует наносить на стену Extra washable / Extra tvättbar / Sehr gut abwaschbar / Parfaitement lavable / Pesunkestävä / Супермоющиеся обои Very good light resistance / Mycket god ljushärdighet / Sehr gute Lichtbeständigkeit / Très bonne solidité à la lumière / Erittäin hyvä valonkesto / Очень xорошая светостойкость Wet removable / Våt nedtagbar / Naß zu entfernen / Arrachable au mouillé / Päällyste irrotetaan / Удалять обои следует после предварительного смачивания Pattern match / Mönsterhöjd/ Musterhöhe / Hauteur du motif / Kuviokorkeus / Совмещение по рисунку Drop match / Förskjuten passning / Versetzter ansatz / Raccord sauté / Vuorokohdistus / Горизонтальная подгонка со смещением рисунка Straight match / Rak passning / Gerader Ansatz / Raccord droit / Tasakohdistus / Горизонтальная подгонка без смещения рисунка Free match / Ingen passning / Ansatz Frei / Raccord libre / Vapaa kohdistus / Обои стыкуются без / подгонки рисунка

International Wallcovering Manufacturers Association / Kvalitetsmärkning enligt IGI Internationella Tapettillverkares Förening / Internationaler Verband der Wandbekleidungshersteller / Groupement international des fabricants de revêtements muraux / Kansainvälisten tapettivalmistajien yhdistys / Международная ассоциация производителей обоев


PAGE NUMBER ART. NO.

ART. NAME

REPEAT SIZE (CM)

PATTERN MATCH

PAGE NO.

FIRE CLASS

4553

Plaza

17,66

Straight

1

B-s1,d0

4554

Plaza

17,66

Straight

17

B-s1,d0

4555

Plaza

17,66

Straight

35

B-s1,d0

4556

Plaza

17,66

Straight

26

B-s1,d0

4557

Plaza

17,66

Straight

8

B-s1,d0

4558

Urban Grid

0,00

Random

2

B-s1,d0

4559

Urban Grid

0,00

Random

16

B-s1,d0

4560

Urban Grid

0,00

Random

7

B-s1,d0

4561

Waterfront

17,66

Straight

23, 24

B-s1,d0

4562

Waterfront

17,66

Straight

3, 4

B-s1,d0

4563

Waterfront

17,66

Straight

20, 21

B-s1,d0

4564

Waterfront

17,66

Straight

10, 11

B-s1,d0

4565

Waterfront

17,66

Straight

28, 29

B-s1,d0

4566

Waterfront

17,66

Straight

36, 37

B-s1,d0

4567

Raw Silk

0,00

Random

22, 52

B-s1,d0

4568

Raw Silk

0,00

Random

18, 50

B-s1,d0

4569

Raw Silk

0,00

Random

12, 48

B-s1,d0

4570

Raw Silk

0,00

Random

25, 30, 45

B-s1,d0

4571

Raw Silk

0,00

Random

34, 46

B-s1,d0

4572

Raw Silk

0,00

Random

42, 47

B-s1,d0

4573

Urban Jungle

53,00

Half drop

40, 41

B-s1,d0

4574

Urban Jungle

53,00

Half drop

5, 6

B-s1,d0

4575

Urban Jungle

53,00

Half drop

31, 32

B-s1,d0

4576

Urban Jungle

53,00

Half drop

14, 15

B-s1,d0

4577

Skyline

26,50

Straight

13

B-s1,d0

4578

Skyline

26,50

Straight

33

B-s1,d0

4579

Skyline

26,50

Straight

38, 39

B-s1,d0

4580

Skyline

26,50

Straight

43

B-s1,d0

4581

Dancing Crane Special Edition

53,00

Half drop

27

B-s1,d0

4582

Dancing Crane Special Edition

53,00

Half drop

9

B-s1,d0

4583

Dancing Crane Special Edition

53,00

Half drop

19

B-s1,d0

4651

White

0,00

Random

44

B-s1,d0

4656

Silver Grey

0,00

Random

53

B-s1,d0

4658

Smokey Grey

0,00

Random

51

B-s1,d0

6386

Nougat

0,00

Random

49

B-s1,d0

Photo: Patrik Hagborg Styling: Sarah Widman


COLLECTION MODERN SPACES

4553 • Plaza Page 1

4554 • Plaza Page 17

4555 • Plaza Page 35

4556 • Plaza Page 26

4557 • Plaza Page 8

4558 • Urban Grid Page 2

4559 • Urban Grid Page 16

4560 • Urban Grid Page 7

4561 • Waterfront Page 23, 24

4562 • Waterfront Page 3, 4

4563 • Waterfront Page 20, 21

4564 • Waterfront Page 10, 11

4565 • Waterfront Page 28, 29

4566 • Waterfront Page 36, 37

4567 • Raw Silk Page 22, 52

4568 • Raw Silk Page 18, 50

4569 • Raw Silk Page 12, 48

4570 • Raw Silk Page 25, 30, 45

4571 • Raw Silk Page 34, 46

4572 • Raw Silk Page 42, 47

4573 • Urban Jungle Page 40, 41

4574 • Urban Jungle Page 5, 6

4575 • Urban Jungle Page 31, 32

4576 • Urban Jungle Page 14, 15

4577 • Skyline Page 13

4578 • Skyline Page 33

4579 • Skyline Page 38, 39

4580 • Skyline Page 43

4581 • Dancing Crane Special Edition Page 27

4582 • Dancing Crane Special Edition Page 9

4583 • Dancing Crane Special Edition Page 19


URBAN JUNGLE 4575