Page 1

SPRING 2 015


P H OTOGRA P H Y: NICO GUILIS H &M: ASH L EY R A E H A NC OC K M OD E L : MIM I E L ASH IRY ST YL ING: NIC O GUIL IS & M IM I ELAS H IRY D E SIGN: LOGA N M E C KL EY & AVA A LEX IS


JENS PIRATE BOOTY SPRING 2015 LOOKBOOK X FYC  
JENS PIRATE BOOTY SPRING 2015 LOOKBOOK X FYC  

JENS PIRATE BOOTY SPRING 2015 LOOKBOOK X FYC - PHOTOGRAPHY BY NICO GUILIS MODEL: MIMI ELASHIRY

Advertisement