Page 1

wave

N A J L E P Š I E Č Í TA N I E Z O S V E TA TA N E Č N E J A K L U B O V E J H U D B Y N A S L O V E N S K U

®

WEEKLY

FLASHKCAB

TOKY & BOSS foto: Mikso

Jeden deň s DJskou dvojicou

Weekly news l Releases l Global Podcast l Slovak & Czech Sound l Your Parties l Flashback l On Air l Specials l Partylist l uu

Číslo: 31/2013 34. týždeň WWW.WAVEMAG.EU internet music television


vala jednoduchou otĂĄzkou.

leli ste sa niekedy

Inzercia a predplatnĂŠ: niekedy nad tĂ˝m, Ĺže hudba hlavnĂ˝ch, ktorĂ˝ som zb nie. KeÄ? ideme do obchodu PreÄ?o sa Äžudia chvĂĄlia tĂ˝m, nad tĂ˝m, Ä?o spĂ´sobujeme nom Lenka OpĂĄlkovĂĄ kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, aj sama na sebe, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala cez DĂ´vo sĹĽahovanĂ­m nelegĂĄlne Ĺže nieÄ?o stiahli? PonĂşknem obchod@wavemag.eu prostĂĄ nevedomosĹĽ. Ä˝ud mi teraz neviete argumentotak si za ten roĹžok zaplatĂ­vĂĄm jednoduchĂŠ prirovna- strĂĄnky? Zamysleli ste sa ozaj lenka@wavemag.eu

Grafika: Martin BohĂĄÄ? support@wavemag.eu Drahoslav Hanzel drahosh@wavemag.eu

v to vaĹĽ. ideme Ale asi Ä?o byniekedy ste jednoducho me. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, nie. Ĺže KeÄ? nad tĂ˝m, ĹževyrastajĂş hudba hlav doviem, obchodu Ĺže vĹĄetko je na nete, a vĹĄ mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ proGrafika: kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala Martin BohĂĄÄ? dukt. PreÄ?o potom, keÄ? sme je tamargumentozadarmo. UtĂłp stiahnuĹĽ, mitak pros terazko neviete tak sidĂĄ za zadarmo ten roĹžok zaplatĂ­support@wavemag.eu jedn VeÄ? je to len sĂşbor v po vaĹĽ. Ale asi viem, Ä?o by ste preÄ?o by som mal za to plame. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, Ĺže na internete, tak je nĂĄm Redakcia: Drahoslav Hanzel Ĺže v mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ protaÄ?i, nemĂĄ Ĺžiadnu hodno tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez Martin RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Szalai, drahosh@wavemag.eu Dennis ko je dĂĄ zadarmo stiahnuĹĽ, tak hodn dukt. lebo PreÄ?o keÄ? zo sme Omyl. MĂĄ jedineÄ?nĂş topotom, sĹĽahujete strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download VeÄ? preÄ?o by mal zaÄ?innosti to pla- svoj na internete, takprodukt je nĂĄm Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Redakcia: Styller, tu som duĹĄevnej ktorĂŠ tento nelegĂĄla nenapadne nĂĄs, Ĺže takto taÄ?i,k tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez pmc, Michal Sekera, JĂĄn Briatka, Miro RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Martin Szalai, Dennis okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvoriteÄža. Myslite na to, Omy lebo to sĹĽahujete zo strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download GĂĄfrik, Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o od zlodeja v re- budete najbliŞťie zadĂĄvaĹĽ Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Styller, ktorĂŠ tento produkt nelegĂĄl- tu d a nenapadne nĂĄs, Ĺže takto Macho, Milos Fedor, Andrej Amerstein,... dukte (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Googlu „free download“.. pmc, Michal Sekera, JĂĄnnadrel Briatka,rovnako Miro okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvo si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄr danĂŠho GĂĄfrik, Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, od zlodeja v re- bude na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ Lenka roĹžku? nehovorĂ­m Macho, Milos Fedor, Andrej Teraz Amerstein,... dukte nadrel rovnako (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Goo prirodzenĂŠ tom virtuĂĄllen o hudbe, ale o hrĂĄch, si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄrv danĂŠho

OBJEDNAJ SI NOVÉ VYDANIE MAGAZ�NU WAVE

OBSAH !  

 #

 

 

 

3 9

5

 

 

 

w4avewave  " #

Weekly News 3 9

5

 

 

 

  " #! ! "  

 

6

 2  21

 

  ;  <4  "/   4 </ #

 :0

Releases

 

  2  21

 

  

 

 

   

 ; <4  "/   4 # </

 

 :/< 9

9 771338 355001

 " #

 

 

JUDGE JULES

8:/< 9 ! "

 # 

  

 roĹžku? Teraz nehovorĂ­m preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ len o hudbe, ale o hrĂĄch, prirodzenĂŠ v tom virtuĂĄl-

REDAKCIA

Lenk

PredajnĂŠ miesta magazĂ­nu

ŠÊfredaktor: Ak måť znåmych, ktorí nevedia zohnaż Wave, tak nås nåjdeť opäż na nových miestach. Wa PredajnÊ magazínu od teraz bude k dispozícii ajDrahoslav v levickom LV miesta Cocktail bare, a novootvorenom SPY klube v Pa Hanzel måť znåmych, ktorí Wave, na taknaťej nås nåjdeť opäżstrå na zånskom. Vťetky stånky, v Ak ktorých sa magazín dånevedia zohnażzohnaż sú uvedenÊ webovej drahosh@wavemag.eu od teraz bude k dispozícii aj v levickom LV Cocktail bare, a novootvor ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdete tieŞ kontaktný formul Zåstupca: zånskom. sa magazín zohnaż sú uvedenÊ cez ktorý si môŞete magazín nechaż Vťetky poslaż stånky, priamovkktorých våm domov alebodå si ho objednaż na ce ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdete Lenka Opålkovå rok dopredu.

rok dopredu. E aj na týchto Magazín miestach: UDGnåjdeť JTechhouse.sk, Bratislava JULEandSLight, BratislavaMagazín nåjdeť aj na týchto miestach: Sound

lenka@wavemag.eu cez ktorĂ˝ si mĂ´Ĺžete magazĂ­n nechaĹĽ poslaĹĽ priamo k vĂĄm domov ale Inzercia a predplatnĂŠ:

Global Podcast Showtechnic, Bratislava     

Lenka OpĂĄlkovĂĄ

05

7.5.2012 4:03:46

0 # : /

1

10

12 16

titulka01.indd

WAVE WAVE

TOKY & BOSS mail: drahosh@wavemag.eu Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

On Air

NĂĄzov a adresa nakladateÄža: PolygrafickĂŠ centrum TomĂĄĹĄikova 26 82101 Bratislava www.polygrafcentrum.sk

18

7.5.2012 4:03:46

1

Slovak & Czech Sound

Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel

ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

8* <7.)+ 6(  ,-&%$('+% &*$ =  

05

titulka01.indd

 " #

 

8* <7.)+ 6( ,-&%$('+%  &*$ =   

9 771338 355001

obchod@wavemag.eu Techhouse.sk, Bratislava lenka@wavemag.eu Sound and Light, Bratislava muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Showtechnic, LukĂĄĹĄ Ĺ ebesta Bratislava Metroclub, Ĺ aÄža obchodcz@wavemag.eu muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 JP Market, Malacky Metroclub, Ĺ aÄža ISSN 1338-3558 Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 Editor: Barracuda, Nitra JP Market, Malacky Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k ISSN 1338-3558 Shaka, PĂşchov Barracuda, Nitra Veronika ZeiselovĂĄ Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k veronika@wavemag.eu PĂşchov Groteska Art Caffe, PopradShaka, RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: 15 â&#x201A;Ź / 500 KÄ?Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Groteska Art Caffe, Poprad 15Club, â&#x201A;Ź / 500PartizĂĄnske KÄ? Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: EV 4272/11 RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: Spy Grafika: Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: EV 4272/11 Spy Club, PartizĂĄnske LV Cocktail Bar, Levice Drahoslav Hanzel LV Cocktail Bar, Levice NĂĄzov a adresa vydavateÄža: DJ Center, KoĹĄice drahosh@wavemag.eu NĂĄzov a adresa vydavateÄža: DJ Center, KoĹĄice Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Stanica, Ĺ˝ilina Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Stanica, Ĺ aÄža Redakcia:Ĺ˝ilina Ĺ aÄža tel. 00421 (0)907 036694, Ladislav Szalai, Dennis BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, mail: drahosh@wavemag.eu tel. 00421 (0)907 036694, Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Veronika ZeiselovĂĄ, Rob Leway, #  /

Jakub Ĺ krovĂĄnek...

spolupracovalispolupracovali

NĂĄzov a adresa vydavateÄža:

Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža

NĂĄzov a adresa nakladateÄža: PolygrafickĂŠ centrum TomĂĄĹĄikova 26 82101 Bratislava www.polygrafcentrum.sk

DistribĂşcia: Specials DistribĂşcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 Bratislava Bratislava

24

Partylist

editorial.indd 1

ChceĹĄ sa aj ty zĂşÄ?astniĹĽ tvorby Ä?asopisu? MĂĄĹĄ zaujĂ­mavĂŠ nĂĄpady? Posielaj nĂĄm svoje tipy na redakcia@wavemag.eu

1

7.5

CENNĂ?K INZERCIE VO WAVE WEEKLY


WEEKLY NEWS Peter Van Hoesen vydáva live album Belgický techno producent vydáva svoje júlové živé vystúpenie v klube Tresor ako album s názvom Life Performance. Inšpiráciu k tejto improvizácii mu dali predstavenia od Atom TM, Pink Elln Exercise One či Mathew Jonson. Z hardvéru mal v daný večer na stagei so sebou tri syntetizátory, drum machine, dva iPady a ďalšie efekty. Po rokoch hrania len z laptopu bolo pridanie nových hračiek príjemnou

zmenou, preto sa rozhodol svoje štvrté vystúpenie zdokumentovať a vydať. K tomu dopomohol priestorom a pozitívne naladeným publikom najmä klub Tresor, ktorý ho pod svojím labelom aj vydá už 14. októbra. autor: Lenka


„Za peniaze si môžeš kúpiť čoskoľvek,... Len nie dinosaura“

Ako si vystreliť z Boiler Roomu? Toto bola asi základná otázka, ktorú si kládla mladá DJka veľmi dlho pred tým, ako konečne došlo na jej live vystúpenie. Pre všetkých na scéne je možnosť predviesť svoje skills v Boiler Roome obrovskou cťou a každý zo scény sa k tomu aj podľa toho postaví. Grimes je však iná. Údajne použitím pesničiek ako: Vengaboys – We‘re Going to Ibiza, The Ramones – Blitzkrieg Bop, Daddy Yankee – Gasolina či Mariah Carey – All I want for Christmas, chcela povedať, aby sa ľudia na scéne nebrali príliš vážne.

Homer Simpson

TRAPAS NA THE SUN FESTIVALE Uplynulý víkend sa v Hradci Králové uskutočnil dlho očakávaný The Sun Festival, ktorý však priniesol hanbu pre promotéra, ktorý sa nedokázal postarať o vystupujúcich umelcov a ani o návštevníkov. Článok o tom ako to nakoniec dopadlo nájdete tu.

ACTIVE MELODY V NOVOM ŠATE

Tiësto a Calvin Harris spolu na stagei! Tiësto a Calvin Harris nedávno pre portál Youredm. com vyhlásili, že plánujú spoločné back to back turné, ktoré pomenovali „Greater Than“. Tour sa bude týkať UK a Írska, kde spoločne navštívia 5 veľkomiest (Belfast, Dublin, Londýn, Manchester, Glasgow) počas niekoľkých dní pred Vianocami. Na stagei okrem hlavných aktérov uvidíte aj majiteľa najznámejšieho hlasu BBC Radio 1 – Pete Tonga a duo GTA a Danny Avila.

Slovenská značka Active Melody sa púšťa do vydávania trackov. Po tom, ako na YouTube zožali uspech s viac ako 100 tisíc odberateľmi a niekoľko miliónovou sledovanosťou, sa AM dostáva na Beatport a začína vydávať svoje tracky. Už v septembri sa môžete tešiť na nový track od Second Element.

JACK THE BOX Američan Tyree Cooper a Brit Bobby Starrr sa v mene kvalitného housu spojili do formácie Jack The Box a vydávajú svoj prvý spoločný album Side A. Vydaný bude na konci októbra prostredníctvom vydavateľstva Moodmusic a na zahriatie si vypočujte niečo z ich tvorby tu.

PARÓDIA NA HITOVKY Zatiaľ čo Beatport rebríčkom kraľuje každému známa skladba od Martina Garrixa „Animals“, pozornosť pritiahol aj zvierací remix od neznámeho uťahovača DJa @@. Vypočujte si a zasmejte sa


RELEASES HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

KAKES Surrender

PAUL VAN DYK & CHRISTIAN BURNS We Are Tonight

Dvojica Paul van Dyk a Christian Burns prichádza s EP, ktorého názov je We Are Tonight. Na release nájdete 4 verzie veľmi príjemne znejúceho tracku. Poteší vás Radio Edit, Original Mix a dva remixy od Waldena. Netreba pripomínať, že všetky sa nesú v štýle trance, a ak by vám EP nestačilo, tak si KLANGKARUSELL počkajte do septembra, kedy sa Paul predstaví osobne v Bratislave. Sonnentanz

6

TOMMY VEE What Da Hell

ALAN CARTER I Feel Your Heat

RESCUE & KEVIN KIND Outta Sight

UMEK Move Around

DENZAL PARK Supersonic

IVAN GOUGH

ROMEO QUENN Black Jogerz

ENZO DARREN Quest

WAVE WEEKLY

Kukatu

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

RODS NOVAES Toxic EP

AMBIVALENT

Shimmer EP

TONY GUERRA Sawrep EP

ALEX MILES Oh Man

ROY ROSENFELD Smoke Machine

ALEX MINE Blind Side EP

WELD Spiraculum EP

DJ ANNA Cant Sleep

KOVE Measures

STEALTH Scrummage

SUBTRONICS Coruption EP

NATTY G 50 000 Watts

AU5 Metronic

DUBSCRIBE Battle

WHI5KERS W.O.R EP

GENETIX Mammoth Bass

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

MINIMAL

WAVE WEEKLY

7


HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

THE BEST OF GLOBAL

PODCAST LIVE @ ELECTROBEACH

NICOLE MOUDABER

q

Nicole Moudaber je techno dáma, ktorej hudbu môžete počúvať na releasoch najprestížnejších vydavateľstiev – Drumcode, 8Sided Dice, Kling Klong... Vypočujte si jej Djské umenie v sete z festivalu Electrobeach v Španielsku.

PLAY

IN THE MIX

D.O.N.S.

q

Oliver Goedicke a.k.a. D.O.N.S je nemecký DJ, producent a majiteľ labelu. Je známy svojimi vlastnými trackmi, bootlegmi, ale aj covermi. Pikoškou je, že od 12tich rokov zbiera vinyly a doma má už peknú zbierku.

PLAY

THE BORGORE SHOW

BORGORE

q

Asaf Borger je izrealský hudobný producent a DJ. Nie je to tak dávno, čo ste ho mohli zažiť live hrať dubstep na UKF párty v BA. Dnes si ho však vypočujete v trošku odlišnom štýle, a to v electre.

8

PLAY

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

Každý týždeň to najlepšie z celého sveta

GREAT SONICA

SOLOMUN

q

Chlapík s menom Mladen Solomun sa narodil Bosne a Hercegovine, no vyrástol v nemeckom Hamburgu. DJingu sa venuje od roku 2002 a produkcii od roku 2005. Užite si jeho príjemný deep housový set

PLAY

A STATE OF SUNDAYS

ØRJAN NILSEN

q

Stúpajúcu hviezdu na trance nebíčku, Ørjana Nilsena, sme vám už v rámci Mix of the Week predstavili len nedávno. Dnes si pustite jeho trancový set pre Arminovu reláciu A State of Sundays.

PLAY

EUPHORIC SESSIONS

RONSKI SPEED

q

Ronski Speed alebo Ronny Schneider je dlhé roky známy, nemecký, trancový DJ a producent. Vo svojom podcaste Euphonic Session odohral príjemný, dvojhodinový, progressive trancový set.

PLAY

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

9


HOUSE

HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

SOUND

q

SLOVAK & CZECH

DEEP HOUSE

PLAY

SOUTHBOY Aquasphere Slovenský housový DJ a producent odštartoval svoju produkciu skvelým trackom Takataka, ktorý bol pôvodne iba v dub verzii, avšak neskôr do neho naspievala vokály charizmatická Mother@Work. Track ste mohli počuť aj na výberovke BeeFree

10

WAVE WEEKLY

2012, ktorú vydal náš magazín. SouTHboy sa od tej doby posunul výrazne dopredu a dnes vám prinášame jeho najnovšiu vec v štýle tech house s názvom Aquasphere.

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

KAPPA & DRAHOSH All Good

q

Spoločný track vypustila do éteru dvojica, ktorej spolupráca začala koncom minulého roka. Za niekoľko mesiacov vznikol track s názvom All Good, do ktorého si prepožičali hlas známej soulovej speváčky Chaka Khan. Track je na voľné stiahnutie v PLAY dvoch verziách.

JUNIOR JACK

E Samba (Matt De La Peet Bootleg)

q

Originál tracku E Samba vám je určite veľmi známy, pretože bol tradičnou záležitosťou parties pred niekoľkými rokmi. Matt De La Peet tento track oprášil a dal mu úplne nový zvuk. PLAY

LENX Jump

q

Electro je u nás stále populárnejšie, preto sa netreba diviť, že aj trackov v tomto štýle pribúda ako húb po daždi. Najnovší počin nám do redakcie poslal mladý producent Lenx, ktorý svoj track pomenoval jedPLAY noducho: Jump.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NEW STUFF REMIX MASHUP BOOTLEG

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MIXES

MINIMAL

CLICK & PLA Y

GOYAA Wash Room je pravidelný mesačný podcast. Undergroundová muzika pre spoločné chvíle, počúvanie, tanec, party, kdekoľvek ste.

KAFFU Brezno má tiež svojich techno DJov. jedným z nich je aj DJ Kaffu, ktorý odohral na BeeFree výborný set na techno stage.

JOHNNY DA FOX Do pravidelného podcastu s názvom JDFoxast zaradil tento slovenský DJ set, ktorý ste si mohli vypočuť na evente BeeFree na trance stage.

DJ STANLEY Stanley namixoval aktuálny set v štýloch house až electro. Tohto pánka si vypočujete aj ako support na party s Michaelom Woodsom v septembri.

PAUL HEADER Techhouse.sk stage patril aj technu. Tento ročník svoj set odohral aj Paul Header, ktorého ste mohli na BeeFree stretnúť v úlohe stagemanagera.

MIKESELF Už ôsme pokračovanie podcastu MixyHouse má na svedomí mladý DJ Mikeself, a my sme mu aj dnes venovali priestor. Skúste hádať prečo.

Pošli nám aj ty svoj track, bootleg, mashup alebo set na redakcia@wavemag.eu a možno ti ho uverejníme v najbližšom vydaní!


FLASHKCAB

Str. 16 - 18 Wave č.4/2011

TOKY & BOSS OBYČAJNÝ ŽIVOT NEOBYČAJNÝCH DJOV

Toky: „Najlepšie bolo, že podľa zvuku si nevedel nájsť, ktorý je house.... Pol hodinu som hľadal, kde mám hrať, pretože všade hrali to isté.“ Streda po BeeFree vyšla úplne úžasne. Vystihli sme najteplejší deň v týždni a ja s Lenkou sme si dohodli stretnutie s dvomi slovenskými techno-matadormi, ktorí nám sľúbili, že predstavia ľuďom ako vyzerá ich „bežný deň“. Je ešte len 10 hodín, prichádzame do Piešťan a ja sa opäť neviem dovolať Bossovi (Slavovi). V hlave mi už koluje myšlienka, že buď s Tokym (Ďurom) spia, alebo sa na mňa vykašlali (čo ale u nich našťastie nebýva zvykom). Zastavíme pred Slavovým domom a čakáme, čo sa teda bude diať. Neprešlo ani 5 minút a už mi volá Toky: „Čo ste nás osypali?“ Počuť ho na celé sídlisko, keďže stojí na balkóne a ja sa na ňom s Lenkou celkom dobre zabávam. Potom, ako si u Slava zložíme veci, nás hneď oboznamujú s denným programom, na ktorý 12

WAVE WEEKLY

sme sa už ale vopred pripravili. Čo možno veľa ľudí prekvapí, Slavo s Ďurom žijú naozaj aktívne, takže prvý bod programu bude doobedné korčuľovanie po pieštanskej hrádzi pri Váhu. Potom, ako sme sa po polhodine nasáčkovali do áut aj so Slavovým bicyklom, môžeme vyraziť k hrádzi. Vystupujem z auta a hneď ma napadá otázka, kde má Ďuro to vlastné, keďže sa teraz preháňa po Piešťanoch na čiernom Audi: „Toto si požičiavam, aby som s tým mohol chodiť na festivaly.“ Viac som sa nepýtal, keďže ma o to viac zaujalo, že po celý čas, ako sa s ním rozprávam, drží v ruke kus surovej slnečnice, z ktorej sa so Slavom ponúka a samozrejme nechýba ani šarmantná otázka z Ďurovej strany: „Lenka, chceš byť aj Ty ako slnečnica?“ (smiech). Korčule máme konečne na sebe a môžeme vyraziť. Nečakal som, že sa Ďuro tak rozbehne dopredu, a keďže moje

korčule mi nedovoľujú naháňať za ním, tak so Slavom ideme len rekreačným tempom. To, že DJská dvojka je na hrádzi už známa firma, dokazujú aj pozdravy iných korčuliarov. Asi po 20-tich minútach sa konečne dostávame do miestneho bufetu, kde si, ako hovorí Ďuro, dáme „chill“ a môžeme sa trochu rozkecať, v našom prípade najmä o hudbe. Slavo toho síce narozpráva veľa, ale Ďuro ho aj napriek tomu veľmi úspešne prekonáva. Dostávame sa k debate o SunDance, hlavná téma padne na to, ako sa do nášho Wave stánku s Gluuu.tv dostali malé myši. Hneď ako sme mu vysvetlili, že to bol gauč nášho kamaráta Dailyho z Gluuu.tv, Ďuro iba poznamenal: „Daily má doma myši v gauči? To si mala pofotiť a hneď to dať do časáku, podľa mňa to by ľudí zaujímalo.“ Ako debata pokračuje, tak sa dostávame k BeeFree, pretože vyhnúť sa tejto téme sa určite nedalo. WWW.WAVEMAG.EU


Hlavný bod programu sú konkrétni účinkujúci DJs. Zjavná nespokojnosť s výberom DJov na house stagei zrejme nebola iba na našej strane a Ďuro sa hneď chytá témy: „Počúvaj, ale ja hovorím Festerovi, že čo Ti šibe, to čo to tu hrá? Fester mi na to povedal, vieš house má strašne veľa druhov. Ja mu hovorím, to máš pravdu, že house má veľa druhov, ale toto medzi ne nepatrí (smiech). Nič mi na to nepovedal.“ Potom ako Lenka pripomenie, že jeden jej známy poznamenal, že Toky na house stagei tiež nehral house, pretože to bolo niečo úplne iné, sa Ďuro usmeje a dodá: „Aspoň že si to niekto všimol, že je to iné, no super! Najlepšie bolo, že podľa zvuku si nevedel nájsť, ktorý je house. Ja keď som išiel hrať house, tak som obehol 3 stage a hovorím: Toto je house? Nie je to house, no výborne. Pol hodinu som hľadal, kde mám hrať, pretože všade hrali to isté.“ Ešte dodal zopár poznámok, ktoré sa ale nehodia do tohto magazínu a pobrali sme sa k autám. Cestou späť sa ešte Ďuro rozhovoril o začiatkoch Metroklubu Šaľa a o tom, ako tam za 7 rokov vychoval stovky clubbe-

rov. Zámerne som ťahal tému ešte do dávnejšej minulosti, keď Ďuro začal rozprávať aj o svojich hraniach v Trnovci nad Váhom, kde boli na tú dobu veľmi úspešné parties. „Posledný krát som tam hral, keď som vyšiel na balkón a vymočil sa myslím starostovej dcére na auto. Tuším to tam potom aj zatvorili.“ Neskôr, ako sme sa dostali späť k autám, Slavo navrhol kúpanie na Hornej Strede. Predtým sme sa však zašli dozásobiť do Billy a taktiež pozrieť potrebné ingrediencie na večeru. Ďurovi sa nepozdával tunajší výber avokáda a ohrdol aj „5 dňovým“ lososom, takže náš konečný nákup tvorilo len ovocie. Keď Ďuro zbadal, ako držím v ruke ochutenú Bonaqua-u, zhrozil sa a dal mi lekciu o náhradných sladidlách, éčkach a možných následkoch, s ktorými pitie takejto vody súvisí. Keďže slnečnica nepatrí medzi bežný sortiment v žiadnom obchode, tú sme museli zohnať voľne nasadenú na poli neďaleko Piešťan. Ďuro nám ešte vysvetľuje, odkiaľ prichádza do slnečnice najviac živín a dáva rady o zdravej životospráve (pozoruhodné). Môj pohľad

padne na Slava a ten sa len usmieva a krúti hlavou. Zaujalo ma, že po celý čas hrá Ďurovi v aute známy rapper Dizzee Rascal. Musím dodať, že je to veľmi dobré počúvanie a proti jeho hudobnému výberu vôbec neprotestujem (navyše, inú možnosť som aj tak nemal). Do Hornej Stredy sme vošli z opačnej strany a zastavili na križovatke. Ďurovi totiž padol pohľad na zastávku oproti, kde staršia pani predávala melóny. Chvíľu premýšľania prerušilo trúbenie auta, ktoré čakalo len na nás, lebo sme mali prednosť. Ďura to nijak nerozhodilo a len poznamenal: „Čo trúbiš, nevidíš, že sa ešte rozhodujeme kam pôjdeme?“ Vyhral smer vpravo, ale po 50-ich metroch sme sa otočili a nakoniec zamierili k pani na zastávke. Ďuro ma poveril úlohou naporcovať melón na plátky a lúskajúc slnečnicu sa na mne dobre bavil. K melónu sa pridali ešte „kvašáky“, a takto vybavení sme vyrazili konečne tým správnym smerom na miesto konania minuloročného BeeFree - jazero pri Hornej Strede.

uu WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

13


nápad sa neskôr ukáže ako nerealizovateľný. V kuchyni ma prekvapuje Slavova výzbroj korenín od výmyslu sveta a profesionálna sushi súprava naznačuje, že táto večera nie je len na výnimočné príležitosti. Asi o 19-ej je sushi hotové a my sa do neho s chuťou púšťame. Musím povedať, že Slavo sa vo varení vyzná, takže som do toho nešiel so žiadnymi obavami. Sushi je naozaj výborné a sójovo-wasabi omáčka k tomu to celé doľaďuje do dokonalosti. Ešte sme ani nedojedli a Slavo už odchádza do štúdia zapnúť počítač. Celý deň som Slavovi sľuboval, že mu ukážem ako sa používa sidechain kompresor v Cubase. Ďuro so Slavom si ale zo mňa robia srandu, že našli kompresor, ktorý nebudem vedieť určite ovládať, ale ja som neoblomný. V tejto chvíli však prichádza moja chvíľa a naozaj zisťujem, že to nebude také jednoduché. Zvolíme teda iný kompresor a

14

WAVE WEEKLY

Slavo s Ďurom sa púšťajú do tvorby nového tracku. S Lenkou sa pohodlne usadíme na gauči a čakáme, ako to bude ďalej prebiehať. Do oka mi padne Slavova zbierka vysačiek z akcií, kde hral a Lenka poznamená, že na to určite balí baby, na čo jej Ďuro len pritakal. Slavo si sadol za počítač a Ďuro mu dáva z gauča pokyny. Celkom ma prekvapuje ich precíznosť pri počúvaní a upravovaní jedného 4 sekundového loopu do úplnej dokonalosti a Ďurove znalosti pri tvorbe dobrého zvuku. Veľa ľudí si myslí, že na to, aby vznikol techno track, stačí iba naukladať pár samplov do seba a track je hotový. Ďuro si dáva pri každom zvuku záležať, aby hral dynamicky a páči sa mi, že experimentuje pri používaní efektov na jednotlivých zvukoch. Pri hľadaní odpovede na to, prečo ich tracky znejú tak jednoducho, ale pritom veľmi dynamicky, mi Ďuro odpovie jednoducho: „Nedávam tam žiadne činely ani syčania,

pretože to je len obyčajná zahusťovačka“. Toto vysvetlenie mi úplne stačí a myslím, že viac z neho v tejto chvíli ani nedostanem. Po troch hodinách v štúdiu to už nevydržíme a Slavo ešte navrhne vypiť si nejaké vínko. V chladničke sa skrýva ľadové víno, avšak počiatočné problémy s otváraním naznačujú, že z vína asi nič nebude. Nakoniec sa to však samozrejme podarí a Slavo si už na balkóne spokojne pochutnáva. Po tomto náročnom dni vyzerajú obaja dosť unavene, tak s Lenkou usudzujeme, že je čas ich nechať a pobrať sa s výborným námetom na článok domov. Musím už len podotknúť, že to bol deň plný skvelých zážitkov a mnohých prekvapení a možno si po Ďurových narážkach na dôležitosť zdravej životosprávy vstúpim do svedomia...aj keď na Slava tieto reči očividne nezaberajú. autor: Drahosh, Lenka

WWW.WAVEMAG.EU


Aby si mal Dobrý zvuk pod Kontrolou.

Najväčší internetový obchod s DJ technikou a ozvučením v strednej Európe www.electronic-star.sk / viac ako 2000 produktov skladom / 21 dní na vrátenie tovaru / showroom v Bratislave


DANCE EXXTRAVAGANZA

HVIEZDY DISKOTÉK

Každá sobota 22:00 - 02:00 Európa 2

Každý štvrtok 19:00 - 22:00 Rádio Frontinus

Aj tento týždeň bude na vlnách rádia Európa2 priestor pre reláciu Dance Exxtravaganza. V sobotu si vypočujete live vysielanie z party DEEX, ktorá sa bude konať na pláži pod Ufom v Bratislave.

Hviezdy opäť dostanú svoju nádielku tanečnej hudby. Už iba dve vysielania Hviezd a príde facelift relácie. Tento štvrtok sa zaobídeme aj bez hosťa, to znamená o 20 minút viac hudby a menej hovoreného slova. To sľubuje Mirec.

SINGLOVE OBRÁTKY LIVE

GET FUN

Každý piatok 20:00 - 22:00 Beta Rádio

Každá sobota 21:00 - 23:00 Fun Rádio

Každý týždeň tanečná hitparáda DJ TOP 10 a trojica noviniek, hosťovský DJ mix v rubrike DJ On The Phone. V druhej časti si opäť zaspomíname na staré dobré tanečné hity v rubrike Dance Flashback a nebude chýbať ani súťaž o voľné vstupenky do klubov.

V Get Fun si už v sobotu o 9-tej večer vypočujete novinky z tanečnej scény. Exkluzívny set odohrá Dlugosh a o kvalitný dubstepový miniset sa postará aj DJ Cesar. Milan Lieskovsky v skratke predstaví aj hudbu uznávaného Skrillexa.

16

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

MIX OF THE WEEK

q

IDA ENGBERG LIVE AT GIPSY MOSCOW

Rubrike Mix of the week panujú stále muži, dnes však po dlhšej dobe dávam priestor aj zástupkyni nežnejšieho pohlavia, ktorej techno set ma zaujal natoľko, že sa oň s vami chcem podeliť. Ida svoje DJské umenie predviedla live minulý týždeň v moskovskom klube Gipsy. Ida Engberg – blonďavá kráska, pochádza rovnako ako aj jej partner Adam Beyer zo Švédska. V roku 2011 priviedli spolu na svet malé techno bejby. Ida svoju DJskú kariéru začínala ako 14 ročná, keď roztáčala dosky v mládežníckom centre v Štokholme, neskôr sa stala re-

18

WAVE WEEKLY

PLAY

zidentkou miestneho Cocktail klubu, kde získala povesť sofistikovanej DJky a stala sa vyhľadávanou. Ida sa v súčasnosti hudobne pohybuje v rámci žánrov techno a tech house – a to nie len ako DJka, ale aj ako producentka. Verím, že vybraný set od tejto sympatickej dámy poteší všetkých milovníkov techna! :-) autor: Shiwave

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

ARTIST OF THE WEEK

q

MODERAT

Moderat je elektronický hudobný projekt z nemeckého Berlína, ktorý tvoria Sascha Ring, tiež známy ako Apparat a Gernot Bronsert a Sebastian Szary, tiež známi ako Modeselektor. Ich prvý dlhohrajúci album vyšiel až 7 rokov po ich prvom EP, kvôli niektorým tvorivým nezhodám a rôznym názorom na to, ako by mali fungovať. Ich prvý album ‚Moderat‘ mal veľmi pozitívne reakcie, magazín NOW ho ocenil 4 z 5 hviezdičiek popisujúci ako „veľmi kreatívny a prekvapivo chytľavý“, magazín URB až plným počtom 5 hviezdičiek a vychválil ho ako „veľmi krásny a chytľavý“. V roku 2009 čitatelia online elektronického hudobného magazínu Resident Advisor označili Moderat ako

20

WAVE WEEKLY

PLAY

„The #1 Live Act Of The Year“ a o rok neskôr dostali ocenenie „The # 7 live act“ od lídrov tej samej webstránky. Nedávno, na začiatku augusta, im vyšiel aktuálny album s názvom „II“ na ich vlastnom vydavateľstve Monkeytown Records a labele Mute v USA, ktorý je už pár dní po vydaní v nemeckej TOP 10 Album Chart.

autor: past rascal

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

RELEASE OF THE WEEK IKA SALI

q

t

Ika Sali prichádza so staronovým zvukom v štýle minimal techno a to rovno štyrmi originál trackmi z jeho archívu spred 7 rokov, ktoré remastroval a vydavateľstvo MIOCENE RECORDS vydalo ako EP s príznačným názvom „Stary Matros“. Ikove tracky sa hýbu od 127-140 BPM v minimal techno sounde, kde ide o skutočne obzriete sa do starších časov, kde takýto

22

WAVE WEEKLY

PLAY

techno groove bol štandardom a i dnes má čo povedať. Na release nájdete tvrdý zvuk podobný španielskemu alebo anglickému technu, avšak samozrejme so slovenským jadrom a feelingom ako aj miernejšiu časť tohto štýlu. Niet čo dodať, len doporučiť minimálne si release vypočuť momentálne exkluzívne na Beatporte.

WWW.WAVEMAG.EU


PARTYLIST TVOJ KLUBOVÝ PROGRAM NA NAJBLIŽŠIE TÝŽDNE S WAVE

TERAZSA ART Trnava Streda 21.8.2013 Chillout, House, Deep House, Tech House, Minimal... Chucky, Benco MÁCHÁČ FESTIVAL 2013 MÁCHOVO JAZERO Česká Republika Piatok - Nedeľa 23.24.8.2013 Vstupné: 999 CZK na mieste House, Progressive, Electro, Drum&bass, Trance... Dimitri Vegas & Like Mike, W&W, Yolanda Be Cool, Jaz Von D, Tom Staar, Michael Burian, Lucca, John Culter, EKG, Boss, Slavo C, T Mike, Orbith... PATATAS SUBCLUB Bratislava Piatok 23.8.2013 Techno Recis, Makkatu, Cordosh, Brims & Rodar HED KANDI WAKELAKE Bratislava Piatok 24.8.2013 Vstupné: 10€ House Hed Kandi DJs + live sax UNBEATEN SUBCLUB Bratislava Sobota 24.8.2013 Vstupné: 3€ Trance, Progressive Unbeat, Zolike, Martin Michniak, Martin Sandtner, Raavn DRUMSHOCK SUBCLUB Bratislava Sobota 24.8.2013 Vstupné: 3€ 24

WAVE WEEKLY

Hard drum&bass, Hardcore, Crossbreed Thoqy, Robx, Illmundie, XBZX, The X SUMMER RIVER SESSIONS VOL. 4 SUN DECK Bratislava Nedeľa 18.8.2013 Vstupné: FREE House Benko, Milos, HU, Skank BASS ON THE BEACH VOL. 4 FUN PLÁŽ Bratislava Streda 28.8.2013 Vstupné: 3€ / 5€ Tech House, Techno, Deep House, Drum&bass, Dubstep, Trap, Garage Mikro & Cuker, Alyaz, Bad Mojo, Rauo, Ls3ke, Unity Sound, Aircross, Stanlee, T Mike, Kaffu, Mola, Deagon MILOS @ MÚZA DIVNÁ MÚZA Bratislava Streda 28.8.2013 Vstupné: FREE House, Tech House, Lounge, Minimal Milos 4 ELEMENTS CAFFE DIVNÁ MÚZA Bratislava Piatok 30.8.2013 Vstupné: FREE House, Tech House, Lounge, Minimal Breeth, Antena FUTURE SOUND OF EGYPT 300 SASAZU Praha Piatok 30.8.2013 Vstupné: 750 KČ na mieste Trance, Progressive Aly & Fila, Sied Van Riel, Bryan Kearney, Arctic Moon, Fady & Mina, Mo-

hamed Ragab, Thomas Coastline DRUMATIQUE SESSION NU SPIRIT CLUB Bratislava Sobota 31.8.2013 Vstupné: TBA Drum&bass Im Cyber, Gabanna, Svetlux, Michael Kelso, Roland PLANET RHYThM RADOSŤ Bratislava Sobota 31.8.2013 Vstupné: 3€ Techno Bari, Hasky, Branislav Be FUNKEN GRUVEN VOL.39 CHARISMA CAFÉ Zvolen Piatok 6.9.2013 House, Electro, Breakbeat... Noks & Good Mood, Mlady Bulwa & Fazula + live sax NIGHT LOUNGE VOL. 2 HOPKIRK Bratislava Piatok 6.9.2013 Vstupné: FREE Downtempo, Triphop, Breakbeat, Nu Jazz, House, Lounge Bollo HEADROOM RADOSŤ Bratislava Sobota 7.9.2013 House Pappi, Julien G, Filo, Johnny, Southboy, Cimy SWANKY TUNES MASQUERADE Bratislava Piatok 13.9.2013 Progressive House Swanky Tunes, Bpm, Mr. White

MICHAEL WOODS DIAMOND PEOPLE Košice Piatok 13.9.2013 Vstupné: 7€ / 9€ Progressive House Michael Woods, Pico, Sten, Spotty, Darren Cage KOPEC VOL.3 VÝHLIADKA ŠIANEC Hlohovec Sobota 14.9.2013 Techno, Minimal, Tech House, Drum&bass, Dubstep, Electro Swing Toky & Boss, Olis Bakulu & Slight, Junior, Dolyx & Zybex, Yanko Kral, Kukurica... CITADELA WARMUP MECCA Praha Piatok 13.9.2013 Techno, Minimal, Tech House Uto Karem, Subgate, Marty Fish, Michael J, Jaqullin, JB & Flesh, Adam Cloud, Tokátko, Revis, Taada, Peter Costa PAUL VAN DYK INCHEBA Bratislava Piatok 20.9.2013 Vstupné: 15€ Trance, Progressive Paul van Dyk, Stefan Dabruck, Michael Burian, Chriss Ronson DRUMATIQUE SESSION NU SPIRIT CLUB Bratislava Piatok 20.9.2013 Vstupné: TBA Drum&bass Makoto, Galagha, Gabanna, Svetlux, Zajo

WWW.WAVEMAG.EU


WAVE

SHOWTEK WHITE NIGHT CLUB Jaklovce Piatok 27.9.2013 Progressive Showtek

MY NAME IS TECHNO PEKELNEJ BAR Praha Piatok 27.9.2013 Vstupné: 80 CZK Techno Bari, Hasky, CZScream, Lamy CZ, Shimita, Teeno ELEKTRA - KÖLSCH FLÉDA Brno Piatok 27.9.2013 Vstupné: 350 CZK Techno Kölsch, Orbith, Electrosoundsystem, Elio, Andy Smith TRANCEFUSION PURE AUTUMN VÝSTAVISKO HOLEŠOVICE Praha Sobota 28.9.2013 Trance, Progressive, Electro... Marco V, Judge Jules, Giuseppe Ottaviani, Bobina, Myon and Shane54, 4 Strings, Juventa, Jonas Stenberg, Talla2XLC, Taucher... CRANKTIME VOL. 40 ENJOYCLUB Žilina Sobota 28.9.2013 Drum&bass IM3, Ero Drummer, Strange Position, Furibund + live sax, Jema CARL COX AT CITADELA INCHEBA Brno Piatok 11.10.2013 Vstupné: od 690 CZK Techno, Minimal Carl Cox, Lucca, Jon WWW.FACEBOOK.COM/WAVEMAG.EU

Rundell, Subgate, Chris Sadler, Wilda... TECHNO DEAF BATELIÉR Bratislava Piatok 1.11.2013 Vstupné: 5€ Techno, Minimal Thomas Tribal & B. Slave, Miss Rodez, Dragon Hoang, Anfree & Tanya, Aghi, Weepl, Mailo APOKALYPSA BOBYCENTRUM Brno Piatok 22.11.2013 Vstupné: 27,42€ Techno, Minimal Sasha Carassi, A.Paul, Joseph Capriati, HoracioCruz, Eric Sneo, Miss DJAx, The Advent & Industrialyzer, Triple Religion a.k.a. Arkus P & Robert Natus & Boris S., Eto & Gab a.k.a. Motormorfoses, Kaiserdisco, Jay Lumen, Dominik Eulberg, André Galluzzi... TRANCEFUSION OLD SCHOOL EDITION MINISTRY OF FUN Banská Bystrica Sobota 9.11.2013 Trance, Progressive Johan Gielen, Kai Traicid, Scot Project, Shog, Thomas Coastline TRANSMISSION O2 ARENA Praha Sobota 30.11.2013 Vstupné: TBA Progressive, Electro, House, Techno, Minimal TBA


Predajné miesta magazínu Wave BÁNOVCE NAD BEBRAVOU M+M TABAK: HM Tesco Námestie Ľ. Štúra BANSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Kaufland Nám. Ľ. Štúra TOPPRES: OC Europa

LEVICE GECO TABAK: Tesco

PÚCHOV M+M TABAK: Tesco

LIPTOVSKÝ HRÁDOK GG TABAK: Lidl

REVÚCA MEDIA PRESS: Tesco

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: OD Prior

RIMAVSKÁ SOBOTA MEDIA PRESS: Tesco

BARDEJOV GG TABAK: OC Galéria

LUČENEC GG TABAK: Halíčska

BRATISLAVA GG TABAK: Polus City Center, MEDIAPRESS: Aupark, MEDIAPRESS: OC Eurovea, GECO: OC Cubicon, GECO: Avion Shopping Park, M+M TABAK: Tesco – Kamenné námestie

MALACKY GG TABAK: Lidl, GG TABAK: Kaufland, Mediapress: Tesco

BREZNO Geco Tabak: Kaufland ČADCA GG TABAK: Hyper Tesco DETVA GECO: Tesco DOLNÝ KUBÍN GECO: Tesco DUBNICA NAD VÁHOM M+M TABAK: Tesco DUNAJSKÁ STREDA GG TABAK Hypernova, GG TABAK: Kaufland GALANTA GG TABAK: Tesco HLOHOVEC T-PRESS: Kaufland HUMENNÉ M+M TABAK: Tesco KEŽMAROK GG TABAK: Tesco KOMÁRNO GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco KOŠICE GECO TABAK: OC Cassovia, GECO TABAK: OC Optima, GECO TABAK: Kaufland

MARTIN M+M TABAK: Tesco MICHALOVCE M+M TABAK: Tesco

ROŽŇAVA GECO TABAK: Tesco RUŽOMBEROK Nástupište SAD, OD JEDNOTA ŠAĽA GECO TABAK: Kaufland SENICA GG TABAK: Tesco

TRNAVA T-PRESS: OC Max, TPRESS: OC Arkádia VRANOV NAD TOPĽOU GECO TABAK: Tesco ŽIAR NAD HRONOM Nám. Matice Slovenskej ŽILINA GG TABAK: OC Max, GG TABAK: Hyper Tesco, GG TABAK: OC Mirage, TOPAS TABAK: OC Aupark ZVOLEN, GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco, GG TABAK: Lidl, TOPPRES: EUROPA

SEREĎ GECO TABAK: Kaufland

TECHHOUSE Bratislava, Ovsište

SKALICA GECO TABAK: Tesco

DJ CENTER Košice

SNINA Stánok Strojárska ulica

KLUB SHAKA Púchov

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM GECO TABAK: Tesco

SPIŠSKÁ NOVÁ VES GG TABAK: Tesco, GG TABAK: OC Madaras

SPY KLUB Partizánske

NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie

STARÁ LUBOVŇA GECO TABAK: Kaufland

PARTIZÁNSKE L+M TABAK: Nitrianska cesta

STROPKOV Durkaj Vincent: Námestie SNP, Hlavná 60

PEZINOK GG TABAK: Tesco

ŠTÚROVO GG TABAK: NC Aquario Park

MYJAVA UNIVERSALPRESS: Tesco NITRA ROYAL PRESS: OC Centro, ROYAL PRESS: OC Mlyny

PIEŠŤANY T-PRESS: Aupark, T-PRESS: Tesco

STANICA Žilina - Záriečie MUSICMANIA Žiar nad Hronom CENTRUM MUSIC CLUB Banská Bystrica

TERCHOVÁ GG TABAK: Lidl

POPRAD NS Podchod, TABAK: Max

TOPOĽČANY M+M TABAK: Tesco

POVAŽSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Hyper Tesco

TREBIŠOV MEDIAPRINT: Billa

PREŠOV M+M TABAK: HM Tesco, GECO TABAK: Tesco

TRENČÍN GECO TABAK: OC Laugaricio, BRESMAN s.r.o.: OC Max, BRESMAN s.r.o.: OC Masarycky

PRIEVIDZA GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: Kaufland

GROTESKA ART CAFFE Poprad

Všetky predajné miesta PNS v zozname boli vybrané magazínom Wave. Nie vždy sa však magazín nachádza v dostatočnom množstve vo zvolených stánkoch, pretože je distribučnou spoločnosťou rozdistribuovaný aj do veľa iných miest, o ktorých však my nemáme prehľad. Za distribúciu časopisov je výhradne zodpovedná distribučná spoločnosť.

2013_Wave Weekly (34 týždeň) 31/2013)  
2013_Wave Weekly (34 týždeň) 31/2013)  

Jediný magazín o tanečnej a klubovej hudbe na Slovensku a v Českej republike. Pre viac info checkuj www.facebook.com/waveweekly alebo www.wa...

Advertisement