Page 1

wave N A J L E P Š I E Č Í TA N I E Z O S V E TA TA N E Č N E J A K L U B O V E J H U D B Y N A S L O V E N S K U

®

WEEKLY

ATOMIC ELECTROLAB foto: Marek Volf

Slovenský producent predstavuje svoje umelecké ambície

Weekly news l Releases l Global Podcast l Slovak & Czech Sound l Your Parties l Flashback l On Air l Specials l Partylist l uu

Číslo: 25/2013 28. týždeň WWW.WAVEMAG.EU internet music television


leli ste sa niekedy

vala jednoduchou otĂĄzkou.

Inzercia a predplatnĂŠ: niekedy nad tĂ˝m, Ĺže hudba hlavnĂ˝ch, ktorĂ˝ som zb nie. KeÄ? ideme do obchodu PreÄ?o sa Äžudia chvĂĄlia tĂ˝m, nad tĂ˝m, Ä?o spĂ´sobujeme nom Lenka OpĂĄlkovĂĄ kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, aj sama na sebe, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala cez DĂ´vo sĹĽahovanĂ­m nelegĂĄlne Ĺže nieÄ?o stiahli? PonĂşknem obchod@wavemag.eu prostĂĄ nevedomosĹĽ. Ä˝ud mi teraz neviete argumentotak si za ten roĹžok zaplatĂ­vĂĄm jednoduchĂŠ prirovna- strĂĄnky? Zamysleli ste sa ozaj lenka@wavemag.eu

Grafika: Martin BohĂĄÄ? support@wavemag.eu Drahoslav Hanzel drahosh@wavemag.eu

OBSAH

v to vaĹĽ. ideme Ale asi Ä?o byniekedy ste jednoducho me. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, nie. Ĺže KeÄ? nad tĂ˝m, ĹževyrastajĂş hudba hlav doviem, obchodu Ĺže vĹĄetko je na nete, a vĹĄ mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ proGrafika: kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala Martin BohĂĄÄ? dukt. PreÄ?o potom, keÄ? sme je tamargumentozadarmo. UtĂłp stiahnuĹĽ, mitak pros terazko neviete tak sidĂĄ za zadarmo ten roĹžok zaplatĂ­support@wavemag.eu jedn VeÄ? je to len sĂşbor v po vaĹĽ. Ale asi viem, Ä?o by ste preÄ?o by som mal za to plame. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, Ĺže na internete, tak je nĂĄm Redakcia: Drahoslav Hanzel Ĺže v mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ protaÄ?i, nemĂĄ Ĺžiadnu hodno tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez Martin RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Szalai, drahosh@wavemag.eu Dennis ko je dĂĄ zadarmo stiahnuĹĽ, tak hodn dukt. lebo PreÄ?o keÄ? zo sme Omyl. MĂĄ jedineÄ?nĂş topotom, sĹĽahujete strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download VeÄ? preÄ?o by mal zaÄ?innosti to pla- svoj na internete, takprodukt je nĂĄm Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Redakcia: Styller, tu som duĹĄevnej ktorĂŠ tento nelegĂĄla nenapadne nĂĄs, Ĺže takto taÄ?i,k tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez pmc, Michal Sekera, JĂĄn Briatka, Miro RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Martin Szalai, Dennis okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvoriteÄža. Myslite na to, Omy lebo to sĹĽahujete zo strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download GĂĄfrik, Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o od zlodeja v re- budete najbliŞťie zadĂĄvaĹĽ Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Styller, ktorĂŠ tento produkt nelegĂĄl- tu d a nenapadne nĂĄs, Ĺže takto Macho, Milos Fedor, Andrej Amerstein,... dukte (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Googlu „free download“.. pmc, Michal Sekera, JĂĄnnadrel Briatka,rovnako Miro okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvo si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄr danĂŠho Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, od zlodeja v re- bude WeeklyGĂĄfrik, News na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ Lenka roĹžku? nehovorĂ­m Macho, Milos Fedor, Andrej Teraz Amerstein,... dukte nadrel rovnako (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Goo prirodzenĂŠ tom virtuĂĄllen o hudbe, ale o hrĂĄch, si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄrv danĂŠho

4

OBJEDNAJ SI NOVÉ VYDANIE MAGAZ�NU WAVE

 #

6

 

 

  ! "  

 

Releases

 2  21

 

8

  ;  <4  "/   4 </ #:/< 9  :0 ! "  

 

  2  21

 # 

  

 roĹžku? Teraz nehovorĂ­m preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ len o hudbe, ale o hrĂĄch, prirodzenĂŠ v tom virtuĂĄl-

REDAKCIA

Lenk

PredajnĂŠ miesta magazĂ­nu

ŠÊfredaktor: Ak måť znåmych, ktorí nevedia zohnaż Wave, tak nås nåjdeť opäż na nových miestach. Wa PredajnÊ magazínu od teraz bude k dispozícii ajDrahoslav v levickom LV miesta Cocktail bare, a novootvorenom SPY klube v Pa Hanzel måť znåmych, ktorí Wave, na taknaťej nås nåjdeť opäżstrå na zånskom. Vťetky stånky, v Ak ktorých sa magazín dånevedia zohnażzohnaż sú uvedenÊ webovej drahosh@wavemag.eu od teraz bude k dispozícii aj v levickom LV Cocktail bare, a novootvor ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdete tieŞ kontaktný formul Zåstupca: zånskom. sa magazín zohnaż sú uvedenÊ cez ktorý si môŞete magazín nechaż Vťetky poslaż stånky, priamovkktorých våm domov alebodå si ho objednaż na ce ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdete Lenka Opålkovå rok dopredu.

DGE JUGlobal E aj na týchto miestach: UDGnåjdeť JTechhouse.sk, JULES Podcast Magazín Bratislava  

  

 

 

   

10 12

 ; <4  "/   4 # </

lenka@wavemag.eu cez ktorĂ˝ si mĂ´Ĺžete magazĂ­n nechaĹĽ poslaĹĽ priamo k vĂĄm domov ale rok dopredu.

JULES

Inzercia a predplatnĂŠ:

Magazín nájdeš aj na týchto miestach:  

 

  Sound and Light, BratislavaLenka OpĂĄlkovĂĄ :/< 9

9 771338 355001

 " #

 

  " #!

3 9

5

!  

 

 

 

3 9

5

 

 

 

wavewave  " #

 " #

 

8* <7.)+ 6( ,-&%$('+%  &*$ =   

  

obchod@wavemag.eu Techhouse.sk, Bratislava

0 # : /

titulka01.indd

8* <7.)+ 6(  ,-&%$('+% &*$ =  

05

1

7.5.2012 4:03:46

9 771338 355001

titulka01.indd

05

Showtechnic, Bratislava Sound lenka@wavemag.eu and Light, Bratislava muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Showtechnic, LukĂĄĹĄ Ĺ ebesta Bratislava Metroclub, Ĺ aÄža obchodcz@wavemag.eu muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 Slovak & Czech Sound JP Market, Malacky Metroclub, Ĺ aÄža ISSN 1338-3558 Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 Editor: Barracuda, Nitra JP Market, Malacky Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k ISSN 1338-3558 Shaka, PĂşchov Barracuda, Nitra Veronika ZeiselovĂĄ Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k veronika@wavemag.eu PĂşchov Groteska Art Caffe, PopradShaka, RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: 15 â&#x201A;Ź / 500 KÄ?Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Groteska Art Caffe, Poprad 15Club, â&#x201A;Ź / 500PartizĂĄnske KÄ? Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: EV 4272/11 RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: Spy Grafika: Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: EV 4272/11 Spy Club, PartizĂĄnske LV Cocktail Bar, Levice Drahoslav Hanzel LV Cocktail Bar, Levice NĂĄzov a adresa vydavateÄža: Atomic Electrolab DJ Center, KoĹĄice drahosh@wavemag.eu NĂĄzov a adresa vydavateÄža: DJ Center, KoĹĄice Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Stanica, Ĺ˝ilina #  /

7.5.2012 4:03:46

1

Ĺ aÄža tel. 00421 (0)907 036694, mail: drahosh@wavemag.eu

Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža tel. 00421 (0)907 036694, mail: drahosh@wavemag.eu

Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel

Ĺ ĂŠfredaktor:

14

ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

16

Stanica, Redakcia:Žilina

WAVE WAVE

OnMgr. AirDrahoslav Hanzel ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

Ladislav Szalai, Dennis BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Veronika ZeiselovĂĄ, Rob Leway, Jakub Ĺ krovĂĄnek,

spolupracovalispolupracovali

NĂĄzov a adresa vydavateÄža:

Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža

NĂĄzov a adresa nakladateÄža: NĂĄzov a adresa nakladateÄža: PolygrafickĂŠ centrum PolygrafickĂŠ centrum TomĂĄĹĄikova 26 TomĂĄĹĄikova 26 Specials 82101 Bratislava 82101 Bratislava www.polygrafcentrum.sk www.polygrafcentrum.sk

DistribĂşcia: DistribĂşcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 Bratislava Bratislava Partylist

22

editorial.indd 1

ChceĹĄ sa aj ty zĂşÄ?astniĹĽ tvorby Ä?asopisu? MĂĄĹĄ zaujĂ­mavĂŠ nĂĄpady? Posielaj nĂĄm svoje tipy na redakcia@wavemag.eu

1

7.5

CENNĂ?K INZERCIE VO WAVE WEEKLY


WEEKLY NEWS Policajné vyšetrovanie vo Fabricu Nedeľňajšie ráno sa v londýnskom klube Fabric zmenilo na scénu z kriminálky po tom, ako zamestnanci klubu privolali políciu kvôli podozreniu zo znásilnenia. Ochranka v čase od 5tej do pol 7mej ráno nedovolila nikomu odísť ani vojsť do klubu. Tí, čo zostali vonku a potrebovali sa do klubu ešte vrátiť, si museli počkať. Klub sa nechcel bez povolenia

polície k celej záležitosti vyjadrovať. Polícia len potvrdila, že podozrenie bolo oprávnené a všetko je v štádiu vyšetrovania. autor: Lenka


Na festivale BeeFree sa predstavia Lovetone z Fínska a Juventa z Holandska Na festivale BeeFree, ktorý sa bude konať 26. a 27. júla 2013 na letisku v Trenčíne, sa okrem viac ako 150 domácich dídžejov predstavia aj dvaja producenti zo zahraničia. Z Fínska pricestuje na Slovensko DJ Lovetone. Ten je odpoveďou na švédske EDM hviezdy, ktoré zapĺňajú kluby na celom svete. Lovetone v rodnej krajine spolupracoval s menami ako Heikki L alebo Turismo. O jeho aktuálnom progrese a ambícii presadiť sa aj mimo Fínska svedčí fakt, že sa upísal labelu Flamingo Recordings holandskej superstar Fedde Le Granda. Ukážky z jeho tvorby sú dostupné na webovej stránke Na BeeFree, ktorý je najväčšou tanečnou akciou na Slovensku, sa predvedie aj Jordin Post alias Juventa. Tento mladý Holanďan je veľkou nádejou pre svetový trance, pričom hviezdnu budúcnosť mu prorokuje samotný Armin van Buuren. Ten vyzdvihol jeho kvality v čase, keď mal talentovaný producent len 17 rokov. Juventa je ale stále mladíkom, má iba 18 rokov, no napriek tomu toho na scéne stihol viac ako dosť. Na konte má už niekoľko singlov (Dionysia, Metamorphose alebo Bente), EP nahrávok i remixov (napríklad aj pre Dash Berlin) a hranie na svetoznámej sérii A State of Trance. Lovetone aj Juventa vystúpia na BeeFree v noci z piatka na sobotu. Obaja sa predvedú na trance stagei. Na festivale bude celkovo päť pódií. Tie budú znova rozdelené podľa žánrov drum and bass, house, trance, techno a techhouse. Hudobná produkcia bude trvať nepretržite 36 hodín, hrať sa začne v piatok 26. júla o 18:00 a hudba doznie v nedeľu 28. júla o 06:00 ráno. Kompletný line-up v súčasnosti orgaizátori finalizujú, zverejnia ho okolo 15. júla. PR článok

“When I started, DJs weren’t in the media, electronic music wasn’t in the sales charts, and a DJ was the freak in the corner that provided the music while other people had fun. So to do it, you must have been a freak and a music lover. And I still am: this is still the engine which drives me.”

Paul Van Dyk

SHOWTEK PREDTAVUJE OFICIÁLNE VIDEO K TRACKU SLOW DOWN Dvojica z titulky aktuálneho vydania magazínu Wave prichádza s oficiálnym videom k ich najpopulárnejšiemu tracku Slow Down. Video si môžete už teraz pozriet na YouTube.

NOVÝ SLOVENSKÝ LABEL JE NA SVETE! Bratislavský producent house music, ktorý vystupuje pod menom Aamon zakladá nové vydavateľstvo orientované na deep house a house. Label nesie názov Station9 a jeho prvý release môžete už teraz nájsť na Beatporte.

CARL COX REMIXUJE KAPELU LUCIE?! Podľa českého portálu musicserver.cz bude Carl Cox remixéerom jedného z hitov českej kapely Lucie. Carl Cox by mal podľa slov musicserveru už čoskoro remixovať skladbu „Černí andělé“. Veríme, že na výsledok nie sme zvedaví iba my.

PAUL VAN DYK NAVŠTÍVI SLOVENSKO Na stránkach Ticketportalu sa objavila správa, že legendárny nemecký trance producent a DJ Paul van Dyk odohrá svoj set v Expo Aréne v Bratislave. Dátum tejto party je stanovený na 20.9.2013 a prvých 1000 návštevníkov čaká veľmi atraktívna cena lístka.


RELEASES HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

HAMELIN Citric EP

SANDER VAN DOORN

JOYENERGIZER (LAZY RICH REMIX)

Meno Sander van Doorn je slovenskému publiku známe aj z eventov, na ktorých sa tento sympatický Holanďan predstavil. Jeho track Joyenergizer rozbíjal parties síce už v januári, ale remixu sme sa dočkali až teraz. Chlapík, ktorý môže za tento remix, vystupuje pod menom Lazy Rich a TOUGH LOVE remix si môžete vypočuť už teraz vo Weekly. I Feel You

6

JONAS RATHSMAN Tobago EP

LISSAT & VOLTAXX Unleash Me

HECTOR MORALEZ IM A HOUSE BRAND

LUCA M & JUST2 Tribute EP

KASKADE Atmosphere GTA Remix

WHELAN & DJ SCALA

NAVAR Le Paradigme

JIMIJ Roadblock

WAVE WEEKLY

Thanks For The Memories

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

CEM G Hot Night

UMEK & GROOVEBOX Cause & Effect

PIRUPA Remixes EP

FAIRMONT Automation

MATTIAS FRIDELL Coveled

CHRISTIAN FISHER Time To Realise Part 1

PROJECT AKC 25 Years

DENNIS BUNAS Red Out

J MAJIK & WICKAMAN Out Of Sight

KRONE Mass Effect EP

MAGE True Symbiosis

TECHNIMATIC Intersection EP

BLUCK ALIVE The Reality

ANDYWOLF Dark Alley

CALLAN MAART Filthy Beast

MUST DIE Fever Dream

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

7


HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

THE BEST OF GLOBAL

PODCAST A STATE OF SUNDAYS

SEAN TYAS

q

Sean Tyas pochádza z USA, kde sa jeho láska k tanečnej hudbe začala rozvíjať už v roku 1991. Štýl, ktorému sa venuje môžeme zaradiť do kategórie trance. Podpory sa mu dostáva od Tiësta, Armin van Buurena či Above & Beyond.

PLAY

IBIZA GLOBAL RADIO

SOLOMUN

q

Chlapík s menom Mladen Solomun sa narodil Bosne a Hercegovine, no vyrástol v nemeckom Hamburgu. DJingu sa venuje od roku 2002 a produkcii od roku 2005. Užite si jeho príjemný deep housový set.

PLAY

CLUB LIFE

TIESTO

q

Klasik scény – Tiësto – nedávno vydal nový album Club Life s podnadpisom Stockholm. Ak ste ho ešte nepočuli, ale máte radi nový Tiëstov electro house progressive sound, tak neváhajte a počúvajte najnovší podcast.

8

PLAY

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

Každý týždeň to najlepšie z celého sveta

1LIVE ROCKER

DILLON FRANCIS

q

Nadvláda Američanov v dnešnom výbere pokračuje ďalším menom. Dillon Francis je známy pionier žánru moombahton – je jedným z najúspešnejších producentov tohto žánru aj podľa rebríčkov Beatportu. Teraz však jeho electro dubstepový set.

PLAY

SHOWLAND

SWANKY TUNES

q

Ruské trio zo Smolenska, Vadim Shpak, Dmitry Burykin a Stanislav Zytsev, sú vo svete známou bandou. Produkujú a hrávajú electro, progressive house. Tento set je také komerčnejšie electro, ale veríme, že ich fanúšikov poteší.

PLAY

SCI+TEC

DUBFIRE

q

Ali Shirazinia je iránsko-americký DJ a producent housu a techna. Je to polovica dua, ktoré poznáte ako Deep Dish. Jeho osobný štýl je však iný, keď hrá sám. O tom sa môžete presvedčiť aj v tomto minimal techno sete.

PLAY

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

9


HOUSE

HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

SOUND

q

SLOVAK & CZECH

DEEP HOUSE

PLAY

ROGER SANCHEZ Another Chance (Greiner & Boyle Remix) Radio Edit Máme tu niečo pre milovníkov skutočnej housovej hudby. Dnes by sa už dalo povedať, že ide o klasiku žánru. Veľmi známa a chytľavá vec, ktorá chytila za srdce nejedného z nás ešte v dobe, keď o skutočné „pure house“ kúsky nebolo núdza. Tak to bolo aj v prípade skladby Another Chance, ktorej prerábku má na svedomí Roger Sanchez. Prerábku, ktorou v danej dobe dobyl celý svet, či už hitparády alebo televízie. Prerábka, ktorá sa stala hymnou. Pôvodná skladba má však iný názov a stojí za ňou legendárna kapela Toto. Teraz si jej originál

10

WAVE WEEKLY

vzali na paškál dvaja producenti zo Slovenska, ktorých sme nedávno predstavili v súvislosti s ich prvým EP. Greiner & Boyle (Dominik Greiner a Dave Boyle) sa rozhodli remixovať túto skladbu a venovať ju všetkým VÁM, milovníkom kvalitnej housovej hudby. Ako autori sami hovoria: „Veríme, že nenechá nikoho chladným“. Preto, nech sa páči, užite si toto príjemné letné prekvapenie na free download aj vy! autor: Shiwave

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

ERASER & DELLPURR Right Choice (Original Mix)

q

Drum&bass dvojica zo Slovenska prichádza s EP, ktoré bude celé na FREE DOWNLOAD. Prvý z ich trackov, ktorý sa na EP nachádza nesie názov Right Choice a už teraz si ho môžete stiahnuť po kliknutí na tlačidlo PLAY. Ostatné downloady budú k disPLAY pozícii už čoskoro.

AAMON

One Hitter (Original Mix)

q

Jedno z prekvapení roku 2013, producent Aamon z Bratislavy vydáva nový track s názvom One Hitter. Ide o veľmi kvalitný deep house, ktorý je pre tohto chlapíka úplne typický. Track vyšiel v novom slovenskom vydavateľstve Station9, ktoré patPLAY rí samotnému Aamonovi.

RISHI K

Shadow Jazz (Sensoreal Sosax After Party Remix)

q

Slovenské zoskupenie Sensoreal má na svedomí ďalší deep house track, ktorý je remixom pre amerického producenta Rishi K. Ak máte radi pokojnú rytmiku a hlobokú atmosféru v hudbe, tak nezabudnite ísť na PLAY Beatport a kliknúť si naň.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NEW STUFF REMIX MASHUP BOOTLEG

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MIXES

MINIMAL

CLICK & PLA Y

DJ MATT V našej pošte sme opäť našli množstvo výborných setov, a jedným z nich je práve ten od DJa menom Techas. Započúvajte sa s nami.

DJ MATT Tento týždeň prispel do Weekly svojim setom aj DJ Matt, ktorý namixoval set v štýle house. V sete nájdete tracky od Daniel Sanchez, Wes Yvaez a iných.

ZOLIKE Zo Slovenska pochádza aj chlapík, ktorý namixoval trancovo ladený mix pre Dark Matter Podcast s poradovým čislom 6.

MITH WHITE Človek, ktorý stojí za rádiovou reláciou Hviezdy Diskoték nie je nik iný, ako Mirec zo Žiliny. Práve on stojí za týmto výborným housovým setom.

RAUO Jeden z členov známej slovenskej dvojice Soundphreakers sa vydal sólovou cestou a jeho nový set sa nesie v štýloch dubstep a drum&bass.

Pošli nám aj ty svoj track, bootleg, mashup alebo set na redakcia@wavemag.eu a možno ti ho uverejníme v najbližšom vydaní!


Menuj prvú a poslednú platňu, ktorú si získal k dnešnému dňu. Neviem či bola prvá, ale prvá obľúbená bola v cca 5-6 rokoch od Lojza (na centralnom trhovisku), malo to zaujímavé zvuky – bendžo, ozembuch a ďalšie skvosty. Najnovší kúsok v mojom archíve je Rob Hood – Drive (The Age Of Automation) with Phase remixes. Top notch techno.

RECIS (interview)

Talent z Bratislavy, ktorý má čo ponúknuť a vie to predstaviť. Hráva ako Recis, tvorí ako Jupí prípadne vo dvojici ako Music unlimited DoktoRs, vydáva ako Last joint records a Join da beat records, vysiela ako Decibel, odpovedá na nasledujúce otázky.

Prezraď nám tvoj názor na line up festivalu OTRAS. Rozhodne zaujímavý, každý kto má rád nekomerčnú muziku si príde na svoje. Nepochybujem že veľa ľudí vrátane mňa aj spozná kopec novej slovenskej hudby, o ktorej možno ešte nevedel alebo ju nepoznal.

Máš sa? Striedavo oblačno, snažím sa myslieť pozitívne. Kedy a kde hráš? Chcel by som zdôrazniť najmä jeden event a to festival Otras vo Východnej. Zíde sa tam vskutku zaujímavá zostava undergroundových umelcov, ktorú rozhodne netreba zmeškať. Zároveň tým podporíte kvalitnú domácu scénu, takže nie je dôvod váhať, vidíme sa tam. Ako sa darí tvojmu vydavateľstvu? Celkom to ujde, releasy z konca minulého roka potešili dobrou sťahovanosťou a ešte viac podporou, ktorú si získali medzi viacerými djmi. Momentálne pracujeme na novinkách ktoré sa na našej stránke a každom dobrom ruskom fóre objavia v priebehu leta. Pamätáš si ešte na svoju prvú marihuanovú cigaretu? Hmm.. ani nie, ale celkom živo si spomínam na tú poslednú. Darí sa aj tvojmu druhému vydavateľstvu? Celkom áno, tiež sa tu objavia nejaké novinky, ale ešte nebudem prezrádzať detaily, stay tuned! Kto na party viac roztancuje menej ľudí a kto menej roztancuje viac ľudí, Recis alebo Jupí? Nerieš a ubal. Navrhli ti poslednou dobou tvoji parťáci producenti nejakú zaujímavú spoluprácu? Dostal som remixpacky od niekoľkých kolegov z branže, ale stále čakám na tú správnu inšpiráciu. Momentálne sa snažím rozvíjať najmä pôvodnú originálnu produkciu, krok za krokom.

12

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


GRINING & DERMA Týchto dvoch pánov ste si do programu ako headlinerov zvolili vy. Keďže získali najviac hlasov, obsadili sme ich. Možno zavážilo aj to, že predvedú spoločný set zostavený z old schol techna. Derma a jeho roky strávené za mixpultom sa udávajú dvojciferným číslom a tak nikto nepochybuje, že ide o profesionála. Techno, ako ho vníma on už predviedol v mnohých kluboch a na nejednej party. Kedysi tento druh elektronickej hudby šíril v spolupráci s bookingom Wolf promotion, v súčasnosti to robí pod značkou FOUR a spoločne s Griningom vytvárajú polovicu tohto zoskupenia. Grining o sebe dáva vedieť už od roku 1994 a odjakživa patril medzi tie známejšie postavy slovenskej techno scény, stal sa súčasťou najzásadnejších podujatí, aké sa na našom území konali. Kto nevidel jeho show za mixpultom, nie je clubber. V súčasnosti sú jeho sety ovplyvnené talianskou produkciou, vie z nej vyťažiť to najvhodnejšie a predviesť sa vždy v plnej paráde. Obaja vždy boli a sú veľkým prínosom pre techno scénu v Žiline a vychovali množstvo nadšencov techna po celom Slovensku.

INHUMAN TERROR Za dávnych časov, mýtov a legiend zem Liptovského Hrádku zrodila Inhuman terror, ktorý mal začať vládnuť darkside bassu hlavne na Liptove. Roman, Wojtek, Tyno, Bubo. Tieto štyri mená sa rozhodli šíriť temno medzi smrteľníkmi. Písal sa rok 2006 a Inhuman terror začal naberať silu a spojencov aj mimo(za) svojho sídla. Ako jedny z prvých pribudli Gangasmile, Skinnee, Spra-tek, Oiltech, Lady Dzii, Tef, Sicktek, Intro, 4bid soak, Gorebug, Lady Su a neskôr aj Gasmask71 (cz), Scamp (uk), Visor (nl) a Centaspike (au). Svojím proroctvom pustošia všetko s čím prídu do kontaktu a využívajú na to temnú a rýchlu formu drum and bassu. Majú na to rázne spôsoby v rôznych podobách. Najsilnejšie monštrum, ktoré sa vďaka Inhuman terroru dostalo na povrch zemský je ich party Mimóza, ktorá do temna vtiahne každého kto na ňu vkročí. Obetí už teraz nie je málo a to aj vďaka posilám ako Counterstrike (jar), Savage (hu), Reverse art (cz)... Nastalo stretnutie s Killtech crew, čo posílilo tento neľudský terorizmus, s ktorým ide ruka v ruke Tarrot clothing. Armáda trackov temného zvuku bola vyslaná do sveta ľudí, zničila už udalosti ako Syntax error, Deadly algorythm, Thoxicbass, Ressurection, Upbeats energy, Subculture, Broken flame, System shock, Cranktime... Na týchto miestach temnote víťazstvo získali spolu s Current Value, Eye-D, DJ G-I-S, Spam, Forbidden society, Masheen, Kitech, Allied, The Instinct & Franksta, Spaceant, GVK, Raddem, Elwira... Pre dosiahnutie účinnejšieho šírenia ich vízie sa Inhuman terror rozhodol pre vlastnú produkciu. Vytvorili toho už mnoho, no nie je tomu koniec a pribudne toho viac. Ich terorizujúce tracky prenikli aj na značky typu Section 8 recordings, Suspect device, Infectech recordings, Necroid recordings, Brutal attack records, Beat addiction, Sick brain records, Instagib recordings, Tek funk recordings... Dokonca ani Rádio_FM nestihlo uniknúť a odprezentovalo produkciu a DJ set v živom vysielaní slovenskej verejnosti. Toto všetko zatiaľ stihla Inhuman terror crew. To čo ju nezabilo, ju len posilnilo a preto temno pokračuje...

OTRAS FESTIVAL - OFFICIAL SITE

PLAY

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

GANGASMILE

q

q

CRECER

PLAY

INTRO

q

WARM UP SETY

PLAY

PR článok

WAVE WEEKLY

13


EXKLUZÍVNE

INTERVIEW

ATOMIC ELECTROLAB

Interview nájdete v najnovšom vydaní magazínu Wave. Objednať si ho môžete na obchod@wavemag.eu alebo obchodcz@waveamg.eu

12

WAVE WEEKLY

q

Rodák zo slovenského Žiaru nad Hronom sa odsťahoval do stovežatej Prahy, kde našiel veľké možnosti a o to väčšie prostriedky na to, aby mohol robiť to, čo bolo vždy jeho snom. Deep housový producent si poradí s hudbou takou ako je dubstep a predsa svoju pozornosť zbystrí aj pri počúvaní ľudoviek počas kuchtenia. Kde Tomáš známy pod pseudonymom ATOMIC ELECTROLAB odpočíva, aké má plány do roku 2017 a mnoho iného sa môžete dočítať v rozhovore, ktorý vám prinášame v magazíne Wave.

PLAY WWW.WAVEMAG.EU


foto: Marek Volf


HVIEZDY DISKOTÉK

LEPORELO_FM

Každý štvrtok 19:00 - 22:00 Rádio Frontinus

Každá nedeľa 00:00 - 02:00 Rádio_FM

Dovolenka neminula ani Hviezdy Diskoték, no bude to pracovný oddych. Európsku odnož amerického Ultra Music Festivalu si Mirec pôjde vychutnať do Splitu, ale myslel aj na poscluháčov, preto urobil záznam hitparády Sedmička a namiešal 100 minút v štýle tech house.

Nové vydanie rádiovej relácie Leporelo_FM sa bude niesť v duchu nových releasov. S novým albumom prichádza Der Dritte Raum - Morgenland, a v playliste sa objavia aj novinky od Ray Okpara alebo DeWalta... Nezabudnite, že aj túto nedeľu pokračuje Leporelo_FM party v Lodenici na nábreží Dunaja.

SINGLOVE OBRÁTKY LIVE

DANCE EXXTRAVAGANZA

Každý piatok 20:00 - 22:00 Beta Rádio

Každá sobota 22:00 - 02:00 Európa 2

Aj v tomto prázdninovom týždni nebudú chýbať Singlové Obrátky Live. V DJ Charte sa dozviete, či jednotku opäť pokorili Gadjo a Drahosh s ich trackom So Many Times. V rubrike DJ On The Phone nebudú chýbať Extasy DJs a ich aktuálny letný set.

Aj tento týždeň bude na vlnách rádia Európa2 priestor pre reláciu Dance Exxtravaganza. V sobotu sa s rezident week mix predstavi Branislav Be. Vystrieda ho Fester a vypočujete si tiež Facebook Selection od Stameho.

14

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

MIX OF THE WEEK

q

MARK KNIGHT

Počas uplynulého víkendu neboli skvelé akcie len na Slovensku. Celosvetovú premiéru mala v Holandsku i nová téma presláveného eventu Sensation – Into The Wild. Vystúpilo tam mnoho veľkých mien aktuálnej scény, no do svojej rubriky som si pre vás vybrala set od Marka Knighta. Mark pochádza z mesta na juhu Veľkej Británie. Je celosvetovo známy a uznávaný housový producent a DJ. Vlastní vydavateľstvo Toolrooms Records, ktoré sa pýši samými kvalitnými releasmi. O Markovi môžeme povedať aj to, že je tzv. trendsetterom, pretože to, čo vytvorí Mark, to sa snažia potom tvoriť desiatky

16

WAVE WEEKLY

PLAY

ďalších producentov, udáva trendy v modernej house music. Jeho najnovší hit – Your Love žne úspechy v rebríčkoch predajnosti na Beatporte, ale čo je dôležitejšie – teší sa obrovskej popularite u ľudí. Preto sa niet čo čudovať, že svoj Sensation set odpálil práve ním. Započúvajte sa aj vy do Mark Knighta. autor: Shiwave

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

ARTIST OF THE WEEK

q

MAYA JANE COLES

Maya Jane Coles je hudobná producentka, zvuková inžinierka a DJane pochádzajúca zo Spojeného Kráľovstva, narodená v Londýne a má britské a japonské korene. Pod svojim menom väčšinou skladá a hrá house music, pod alter egom Nocturnal Sunshine sa venuje dubstepu, pôsobí i v dub projekte She Is Danger po boku speváčky Leny Cullen. Maya o sebe hlási, že sa hudbe začala venovať už v puberte, kedy sa rozhodla naučiť produkovať v programe Cubase, keď mala 15 rokov. Spočiatku tvorila trip-hop a hip-hop. O niekoľko rokov neskôr už vydala svoje prvé dva releasy na Dogmatik Records v roku 2008 a 2009. V roku 2011 sa začala objavovať na obálkach rôznych popredných magazínov, m.i. aj na Mixmag, čo jej otvorilo dvere i do BBC, neskôr bola označená za

18

WAVE WEEKLY

PLAY

„Nováčika roka“ na Ibiza DJ Awards. Ocenenia sa hrnuli i po ďalšie roky, či už vďaka remixom (Gorillaz, Groove Armada, Massive Attack), alebo svojim úspešným skladbám. Mala aj tú česť namixovať set pre legendárnu sériu DJ Kicks a časopis Rolling Stone ju zaradil na 14.miesto v zozname 25 najvplyvnejších DJs sveta. Prednedávnom (jún 2013) vydala svoj debutový album ‚Comfort‘ na vlastnom vydavateľstve I/ Am/Me, kde jej hosťujú aj takí poprední umelci ako Tricky, či Miss Kittin.

autor: past rascal

WWW.WAVEMAG.EU


Aby si mal Dobrý zvuk pod Kontrolou.

Najväčší internetový obchod s DJ technikou a ozvučením v strednej Európe www.electronic-star.sk / viac ako 2000 produktov skladom / 21 dní na vrátenie tovaru / showroom v Bratislave


S P E C I

A L S

RELEASE OF THE WEEK ROBERT BABICZ - SONNTAG

q

t

Vydavateľstvo Cocoon má na svojej značke pokračovanie série kompilácií, ktoré nie sú označené císlami, ale písmenami. Najnovšie vydanie má „poradové“ písmeno M, a obsahuje až 12 trackov v žánri typickom pre tento label. Ide teda o house, tech house

20

WAVE WEEKLY

PLAY

až techno zvuk, od producentov Makam, Alejandro Mosso, Kyle Geiger, Gary Beck a iných.

WWW.WAVEMAG.EU


PARTYLIST TVOJ KLUBOVÝ PROGRAM NA NAJBLIŽŠIE TÝŽDNE S WAVE BAŽANT POHODA 2013 LETISKO Trenčín Štvrtok-Sobota 11.13.7.2013 Vstupné: 99€ na mieste na 3 dni Amon Tobin, Justice DJ Set, Stroon, Ear Drum Kru, Inso, Fallgrapp, B-Complex... DEAD HORSE RADOSŤ Bratislava Štvrtok 11.7.2013 Vstupné: FREE Bass, House, Garage, UK Funky, Dubstep, Juke Bad Mojo, Michael Priest BALATON SOUND ZELENÁ VODA Maďarsko 11.7. – 14.7.2013 Vstupné: na celý festival 135€, na jeden deň 55€ Avicii, Scuba, Solomun, Todd Terje, Crystal Castles, Brodinski, Armin van Buuren, Dada Life, Hardwell, Nervo, Seth Troxler, Axwell, Alesso, Dandy, Dimitri Vegas & Like Mike, Jay Lumen, Muzzaik, steve Aoki, Above & Beyond, Calvin Harris, Hot X, Green Velvet, Fedde Le Grand, Magda... ULTRA EUROPE Hvar/ Split Piatok-Nedeľa 12.13.7.2013 Vstupné: 70€ Carl Cox, Adam Beyer, Deniz Koyu, Guy Gerber, Arty, Hardwell, Armin van Buuren, Fedde Le Grand, Luciano, Marco Carola, Umek, Erick Morillo, Nervo... FACE THE MUSIC SUBCLUB Bratislava

22

WAVE WEEKLY

Piatok 12.7.2013 Vstupné: 3€ / 4€ House, Electro, Minimal, Dubstep, Breakbeat, Drum&bass Wichytavacs, Jay & Kay, Toast Face, Aircross, Tefo & Illmundie SYNTHETICA MOSQUITO Galanta Piatok 12.7.2013 Lounge, House Pmc, Mcx, Moto, Bbzoo DANCE EXXTRAVAGANZA ZELENÁ VODA Zelená Voda Piatok 12.7.2013 Progressive House Pico, Robbie, Fester, Drey, Marco Van Polo, Peer_V, Jucky, White PLANET RHYTM RADOSŤ Bratislava Piatok 12.7.2013 Techno, Minimal Marosh, Hasky, Bari BASS ON BEACH FUNPLÁŽ Zlaté Piesky Piatok 12.7.2013 Drum&bass, Dubstep, Trap, Garage, Bass Blue Motion, Ero Drummer, Kukurica, Komander, Stanlee, Johney, Deagon EKG ON THE ROOF ROOF BAR Bratislava Sobota 13.7.2013 House, Lounge Ekg GLOBAL GATHERING UKRAINE LETISKO CHAIKA Kyjev 13.7.2013 Vstupné: 39,90€

Steve Angello, Above & Beyond, Fedde Le Grand, W&W, Nina Kraviz, Mat Zo, Black Sun Empire, Calyx &Teebee, Ummet Ozcan, Art Department, Omnia, Heatbeat... BREAKING INTO SUMMER VOL. 3 LODENICA Bratislava Nedeľa 14.7.2013 House, Lounge Drahosh, Dave Boyle, Milos STANDA CLASSIX SUBCLUB Bratislava Piatok 19.7.2013 Vstupné: 5€ Techno Boss, Laktibrada, Mayla, Hu LE GRANDE HOUSE MINISTRY OF FUN Banská Bystrica Piatok 19.7.2013 Vstupné: 3€ / 4€ Progressive House Charlie Clubber, Tamira, Dave IMPORTANT IN THE HOUSE LA COCA Spišská Nová Ves Piatok 19.7.2013 House Thomas Dexter, Zwrtoolka, Mola

OTRAS FESTIVAL AMFITEÁTER Východná Piatok 19.- 20.7.2013 Techno, Tech House, Drum&bass... Grining, Derma, Gasmaask71, Lady Su, Datamatrix, Inhuman Terror, Recis, Tekforce23 DJs, Ign, Gorebug, Sicktek... ERIC PRYDZ INCHEBA Praha Sobota 20.7.2013 Vstupné: 800 CZK (na mieste) House, Electro House, Tech House, Progressive House Eric Prydz, Gregor Tresher, Jeremy Olander, Tomas Haverlik DNB.SK PRESENTZ... SUBCLUB Bratislava Sobota 20.7.2013 Vstupné: 3€ Drum&bass Raise Spirit, Huspi, Matis SUNDANCE 2013 DOMAŠA – DOBRANSKÁ ZÁTOKA Domaša Sobota 20.7.2013 Vstupné: 15€ (na mieste) Progressive House, House, Tech House Tujamo, Crazibiza, Ekg, Drahosh, Nifra, Richard Reynolds, Robin & Bongoman Elizz, LayDee Sue, Mike Saxi, Sensoreal, Aamon, Dave Boyle... AUDIORIVER 2013 Plock Piatok-Nedeľa 26.28.7.2013 Vstupné: 38€ Paul Kalkbrenner, Richie Hawtin, GusGus, Rudimental, Netsky, Mr. Oizo, Jeff Mills, Gesaffelstein,

WWW.WAVEMAG.EU


WAVE

GOOD VIBRATIONS ŠPORTOVÝ AREÁL Dolná Seč Sobota 20.7.2013 Vstup: 3€ House, Tech House, Minimal Malalata, Noks & Good Mood, Cole a.k.a. Hyricz, Funky, Mlady Bulwa, Moretto... BEEFREE 2013 LETISKO Trenčín Piatok-Nedeľa 26.28.7.2013 Vstup: FREE Viac ako 150 DJov

BASS ON BEACH FUNPLÁŽ Zlaté Piesky Sobota 27.7.2013 Drum&bass, House, Tech House, Minimal Sue (Dolyx), Bubble, Southboy, Extaza, Deagon, Killecko & Lucatino, Dohnny Jepp, FREE SUMMER 2013 LÚKY POD BANKOVOM Košice Sobota 27.7.2013 Vstupné: FREE Alex M.O.R.P.H., Muzzaik, Get Explode, Orbith, Woluux, Marcus Cooper, Juan De Marco... NATURAL SOUND KAŠTIEĽ FRIČOVCE Fričovce Piatok 2.8.2013 Vstupné: FREE Techno, Progressive House Spikee, Fricko + Kaci, Mogola+Tom Tie, Redo.W DJS 4 CHARITY 2013 CAMP JOZEF Dubňany Piatok-Nedeľa 2.-4.8.2013 Deep House, House, Tech House, Progressive

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEMAG.EU

Bear, Beat Splitterz, Beksy, Casper, Cruz, Dejmon, Ecco Rox, Edby, Enjoy, Fish, G&Bass, Gat Electra, Hasik, Hory Doly, Ian Kita, Javas, Jeff B, Josh Singer... CHVATIMECH 2013 Valaská / Brezno Piatok-Nedeľa 2.-4.8.2013 Vstupné: 25€ Atriohm, Kalumet, Distorted Goblin, Comsat, Petar, Reality Pixie, Katsa, Petrix a ďalší LET IT ROLL OPEN AIR CZECH Areál Bývalých Kasáren, Benešov 2.8. – 3.8.2013 Vstup: základná vstupenka 35,40€ Netsky, Noisia, Andy C, Feed Me, Black Sun Empire, Calyx & Teebee, Drumsound & Bassline Smith, Ed Rush & Optical feat. Ryme Tyme, Wilkinson, Audio, John B, B-Complex... DEBERCHA PROJEKT VOL. V PRÍRODNÝ AMFITEÁTER ČAJKOV Sobota 3.8.2013 Vstupné: 7€ predpredaj, 10€ na mieste The Freestylers, Chris. Su, Mini Da Minx, Michael Priest & Bad Mojo, Dyzlegtic Division CARL COX AT CITADELA INCHEBA Brno Piatok 11.10.2013 Vstupné: od 690 CZK Techno, Minimal Carl Cox, Lucca, Jon Rundell, Subgate, Chris Sadler, Wilda...


Predajné miesta magazínu Wave BÁNOVCE NAD BEBRAVOU M+M TABAK: HM Tesco Námestie Ľ. Štúra BANSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Kaufland Nám. Ľ. Štúra TOPPRES: OC Europa

LEVICE GECO TABAK: Tesco

PÚCHOV M+M TABAK: Tesco

LIPTOVSKÝ HRÁDOK GG TABAK: Lidl

REVÚCA MEDIA PRESS: Tesco

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: OD Prior

RIMAVSKÁ SOBOTA MEDIA PRESS: Tesco

BARDEJOV GG TABAK: OC Galéria

LUČENEC GG TABAK: Halíčska

BRATISLAVA GG TABAK: Polus City Center, MEDIAPRESS: Aupark, MEDIAPRESS: OC Eurovea, GECO: OC Cubicon, GECO: Avion Shopping Park, M+M TABAK: Tesco – Kamenné námestie

MALACKY GG TABAK: Lidl, GG TABAK: Kaufland, Mediapress: Tesco

BREZNO Geco Tabak: Kaufland ČADCA GG TABAK: Hyper Tesco DETVA GECO: Tesco DOLNÝ KUBÍN GECO: Tesco DUBNICA NAD VÁHOM M+M TABAK: Tesco DUNAJSKÁ STREDA GG TABAK Hypernova, GG TABAK: Kaufland GALANTA GG TABAK: Tesco HLOHOVEC T-PRESS: Kaufland HUMENNÉ M+M TABAK: Tesco KEŽMAROK GG TABAK: Tesco KOMÁRNO GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco KOŠICE GECO TABAK: OC Cassovia, GECO TABAK: OC Optima, GECO TABAK: Kaufland

MARTIN M+M TABAK: Tesco MICHALOVCE M+M TABAK: Tesco

ROŽŇAVA GECO TABAK: Tesco RUŽOMBEROK Nástupište SAD, OD JEDNOTA ŠAĽA GECO TABAK: Kaufland SENICA GG TABAK: Tesco

TRNAVA T-PRESS: OC Max, TPRESS: OC Arkádia VRANOV NAD TOPĽOU GECO TABAK: Tesco ŽIAR NAD HRONOM Nám. Matice Slovenskej ŽILINA GG TABAK: OC Max, GG TABAK: Hyper Tesco, GG TABAK: OC Mirage, TOPAS TABAK: OC Aupark ZVOLEN, GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco, GG TABAK: Lidl, TOPPRES: EUROPA

SEREĎ GECO TABAK: Kaufland

TECHHOUSE Bratislava, Ovsište

SKALICA GECO TABAK: Tesco

DJ CENTER Košice

SNINA Stánok Strojárska ulica

KLUB SHAKA Púchov

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM GECO TABAK: Tesco

SPIŠSKÁ NOVÁ VES GG TABAK: Tesco, GG TABAK: OC Madaras

SPY KLUB Partizánske

NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie

STARÁ LUBOVŇA GECO TABAK: Kaufland

PARTIZÁNSKE L+M TABAK: Nitrianska cesta

STROPKOV Durkaj Vincent: Námestie SNP, Hlavná 60

PEZINOK GG TABAK: Tesco

ŠTÚROVO GG TABAK: NC Aquario Park

MYJAVA UNIVERSALPRESS: Tesco NITRA ROYAL PRESS: OC Centro, ROYAL PRESS: OC Mlyny

PIEŠŤANY T-PRESS: Aupark, T-PRESS: Tesco

STANICA Žilina - Záriečie MUSICMANIA Žiar nad Hronom CENTRUM MUSIC CLUB Banská Bystrica

TERCHOVÁ GG TABAK: Lidl

POPRAD NS Podchod, TABAK: Max

TOPOĽČANY M+M TABAK: Tesco

POVAŽSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Hyper Tesco

TREBIŠOV MEDIAPRINT: Billa

PREŠOV M+M TABAK: HM Tesco, GECO TABAK: Tesco

TRENČÍN GECO TABAK: OC Laugaricio, BRESMAN s.r.o.: OC Max, BRESMAN s.r.o.: OC Masarycky

PRIEVIDZA GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: Kaufland

GROTESKA ART CAFFE Poprad

Všetky predajné miesta PNS v zozname boli vybrané magazínom Wave. Nie vždy sa však magazín nachádza v dostatočnom množstve vo zvolených stánkoch, pretože je distribučnou spoločnosťou rozdistribuovaný aj do veľa iných miest, o ktorých však my nemáme prehľad. Za distribúciu časopisov je výhradne zodpovedná distribučná spoločnosť.

2013_Wave Weekly (28 týždeň) 25/2013)  

Jediný magazín o tanečnej a klubovej hudbe na Slovensku a v Českej republike. Pre viac info checkuj www.facebook.com/waveweekly alebo www.wa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you