Page 1

wave N A J L E P Š I E Č Í TA N I E Z O S V E TA TA N E Č N E J A K L U B O V E J H U D B Y N A S L O V E N S K U

®

WEEKLY

O koncerte, po koncerte

14

ELLIE GOULDING Ellie Goulding

uu

Foto: Pavol Papač

Weekly news l Releases l Global Podcast l Slovak & Czech Sound l Your Parties l Flashback l On Air l Specials l Partylist l Číslo: 17/2013 19. týždeň WWW.WAVEMAG.EU internet music television


leli ste sa niekedy

vala jednoduchou otĂĄzkou.

Inzercia a predplatnĂŠ: niekedy nad tĂ˝m, Ĺže hudba hlavnĂ˝ch, ktorĂ˝ som zb nie. KeÄ? ideme do obchodu PreÄ?o sa Äžudia chvĂĄlia tĂ˝m, nad tĂ˝m, Ä?o spĂ´sobujeme nom Lenka OpĂĄlkovĂĄ kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, aj sama na sebe, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala cez DĂ´vo sĹĽahovanĂ­m nelegĂĄlne Ĺže nieÄ?o stiahli? PonĂşknem obchod@wavemag.eu prostĂĄ nevedomosĹĽ. Ä˝ud mi teraz neviete argumentotak si za ten roĹžok zaplatĂ­vĂĄm jednoduchĂŠ prirovna- strĂĄnky? Zamysleli ste sa ozaj lenka@wavemag.eu

Grafika: Martin BohĂĄÄ? support@wavemag.eu Drahoslav Hanzel drahosh@wavemag.eu

OBSAH

v to vaĹĽ. ideme Ale asi Ä?o byniekedy ste jednoducho me. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, nie. Ĺže KeÄ? nad tĂ˝m, ĹževyrastajĂş hudba hlav doviem, obchodu Ĺže vĹĄetko je na nete, a vĹĄ mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ proGrafika: kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala Martin BohĂĄÄ? dukt. PreÄ?o potom, keÄ? sme je tamargumentozadarmo. UtĂłp stiahnuĹĽ, mitak pros terazko neviete tak sidĂĄ za zadarmo ten roĹžok zaplatĂ­support@wavemag.eu jedn VeÄ? je to len sĂşbor v po vaĹĽ. Ale asi viem, Ä?o by ste preÄ?o by som mal za to plame. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, Ĺže na internete, tak je nĂĄm Redakcia: Drahoslav Hanzel Ĺže v mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ protaÄ?i, nemĂĄ Ĺžiadnu hodno tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez Martin RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Szalai, drahosh@wavemag.eu Dennis ko je dĂĄ zadarmo stiahnuĹĽ, tak hodn dukt. lebo PreÄ?o keÄ? zo sme Omyl. MĂĄ jedineÄ?nĂş topotom, sĹĽahujete strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download VeÄ? preÄ?o by mal zaÄ?innosti to pla- svoj na internete, takprodukt je nĂĄm Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Redakcia: Styller, tu som duĹĄevnej ktorĂŠ tento nelegĂĄla nenapadne nĂĄs, Ĺže takto taÄ?i,k tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez pmc, Michal Sekera, JĂĄn Briatka, Miro RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Martin Szalai, Dennis okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvoriteÄža. Myslite na to, Omy lebo to sĹĽahujete zo strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download GĂĄfrik, Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o od zlodeja v re- budete najbliŞťie zadĂĄvaĹĽ Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Styller, ktorĂŠ tento produkt nelegĂĄl- tu d a nenapadne nĂĄs, Ĺže takto Macho, Milos Fedor, Andrej Amerstein,... dukte (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Googlu „free download“.. pmc, Michal Sekera, JĂĄnnadrel Briatka,rovnako Miro okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvo si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄr danĂŠho Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, od zlodeja v re- bude WeeklyGĂĄfrik, News na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ Lenka roĹžku? nehovorĂ­m Macho, Milos Fedor, Andrej Teraz Amerstein,... dukte nadrel rovnako (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Goo prirodzenĂŠ tom virtuĂĄllen o hudbe, ale o hrĂĄch, si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄrv danĂŠho

4

OBJEDNAJ SI NOVÉ VYDANIE MAGAZ�NU WAVE

 #

8

 

 

  ! "  

 

Releases

 2  21

  ;  <4  "/   4 </ #:/< 9  :0

 

  2  21

 # 

  

 roĹžku? Teraz nehovorĂ­m preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ len o hudbe, ale o hrĂĄch, prirodzenĂŠ v tom virtuĂĄl-

Lenk

REDAKCIA

PredajnĂŠ miesta magazĂ­nu

Ak måť znåmych, ktorí nevedia zohnaż Wave, tak nås nåjdeť opäż na nových miestach. Wa magazínu od teraz bude k dispozícii ajPredajnÊ v levickom LV miesta Cocktail bare, a novootvorenom SPY klube v Pa ŠÊfredaktor: måť znåmych, ktorí Wave, na taknaťej nås nåjdeť opäżstrå na zånskom. Vťetky stånky, v Ak ktorých sa magazín dånevedia zohnażzohnaż sú uvedenÊ webovej Mgr. Drahoslav Hanzel od teraz bude k dispozícii aj v levickom LV Cocktail bare, a novootvor ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdete tieŞ kontaktný formul drahosh@wavemag.eu zånskom. sa magazín zohnaż sú uvedenÊ cez ktorý si môŞete magazín nechaż Vťetky poslaż stånky, priamovkktorých våm domov alebodå si ho objednaż na ce ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdete rok dopredu. Zåstupca:

E JUDGGlobal Podcast E aj na týchto miestach: Magazín UDGnåjdeť JTechhouse.sk, JULES Bratislava  

  

 

 

   

12 14

 ; <4  "/   4 # </

cez ktorĂ˝ si mĂ´Ĺžete magazĂ­n nechaĹĽ poslaĹĽ priamo k vĂĄm domov ale rok Ing.dopredu. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

JULES

lenka@wavemag.eu

Magazín nájdeš aj na týchto miestach:  

 

  Sound and Light, Bratislava :/< 9

9 771338 355001

 " #

  ! "

 

10

 

  " #!

3 9

5

!  

 

 

 

3 9

5

 

 

 

wavewave  " #

 " #

 

8* <7.)+ 6( ,-&%$('+%  &*$ =   

  

Inzercia a predplatnĂŠ: Techhouse.sk, Bratislava

0 # : /

titulka01.indd

8* <7.)+ 6(  ,-&%$('+% &*$ =  

05

1

7.5.2012 4:03:46

9 771338 355001

titulka01.indd

05

Showtechnic, Bratislava Sound and Light, Bratislava Ing. Lenka OpĂĄlkovĂĄ muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Showtechnic, Bratislava obchod@wavemag.eu Metroclub, Ĺ aÄža muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 lenka@wavemag.eu Slovak & Czech Sound JP Market, Malacky Metroclub, Ĺ aÄža ISSN 1338-3558 Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 LukĂĄĹĄ Ĺ ebesta Barracuda, Nitra JP Market, Malacky Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k ISSN 1338-3558 obchodcz@wavemag.eu Shaka, PĂşchov Barracuda, Nitra Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k Groteska Art Caffe, PopradShaka, RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: 15 â&#x201A;Ź / 500 KÄ?Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Grafika:PĂşchov Groteska Art Caffe, Poprad 15Club, â&#x201A;Ź / 500PartizĂĄnske KÄ? Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: EV 4272/11 RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: Spy Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: 4272/11Bar, Levice Spy Club, Hanzel PartizĂĄnske Drahoslav LVEV Cocktail drahosh@wavemag.eu LV Cocktail Bar, Levice NĂĄzov a adresa vydavateÄža: O koncerte, po koncerte DJ Center, KoĹĄice NĂĄzov a adresa vydavateÄža: DJ Center, KoĹĄice Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Stanica, Ĺ˝ilina Redakcia: #  /

7.5.2012 4:03:46

1

Ĺ aÄža tel. 00421 (0)907 036694, mail: drahosh@wavemag.eu

Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža tel. 00421 (0)907 036694, mail: drahosh@wavemag.eu

Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel

Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel

16

ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

18

On Air

Stanica, Žilina

WAVE WAVE

ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

Ladislav Szalai, Dennis BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Veronika ZeiselovĂĄ, Rob Leway, Jakub Ĺ krovĂĄnek, Andrej Amerstein,... NĂĄzov a adresa vydavateÄža:

spolupracovalispolupracovali

Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža

NĂĄzov a adresa nakladateÄža: NĂĄzov a adresa nakladateÄža: PolygrafickĂŠ centrum PolygrafickĂŠ centrum TomĂĄĹĄikova 26 TomĂĄĹĄikova 26 Specials 82101 Bratislava 82101 Bratislava www.polygrafcentrum.sk www.polygrafcentrum.sk

DistribĂşcia: DistribĂşcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 Bratislava Bratislava Partylist

24

editorial.indd 1

ChceĹĄ sa aj ty zĂşÄ?astniĹĽ tvorby Ä?asopisu? MĂĄĹĄ zaujĂ­mavĂŠ nĂĄpady? Posielaj nĂĄm svoje tipy na redakcia@wavemag.eu

1

7.5

CENNĂ?K INZERCIE VO WAVE WEEKLY


WEEKLY NEWS Anjunabeats vydala vyhlásenie v kauze Will.i.am Label Anjunabeats, vedený zoskupením Above & Beyond, vydalo vyhlásenie o použití skladby „Rebound“ dvojice Arty a Mat Zo v najnovšom tracku od Will.i.am feat. Chris Brown „Let´s Go“. Will.i.am tvrdí, že Arty o celej záležitosti vedel ešte pred vydaním tracku. Label sa ale

ohrádza, že na použitie cudzej tvorby, ako svojej vlastnej sa musia spísať písomne podmienky a povolenie, čo v tomto prípade nebolo splnené. K verejnému vyhláseniu na ochranu svojich umelcov pristúpila Anjunabeats až v okamihu, keď Will.i.am poskytol tlači svoj pohľad na

vec. Arty aj Mat Zo priznali, že ich Will.i.am kontaktoval so záujmom o track, ale obaja spoluprácu s ním včas zamietli. Zdá sa teda, že si Will.i.am bude musieť otvoriť peňaženku.

Traktor DJ For iPhone Ešte si spomínate na predpovede pre rok 2013 z januárového čísla? Nie! Nevadí, my si ich dobre pamätáme a sme radi, že zase došlo na naše slová. Tentoraz je dôkazom najnovšia aplikácia od spoločnosti Native Instruments, ktorá DJ a producentom je dôverne známa vďaka produktom značkou Traktor. Najnovšia aplikácia „Traktor DJ for iPhone“ za 4,49€ ponúka jednu z najjednoduchších možností mixovať z vášho smartfónu. Otázne je už len to, čo si myslieť o DJovi, ktorý hrá práve zo smartfónu...

wave

Chceš byť súčasťou tvojho obľúbeného magazínu?


„Morningggg!!! You just know when you hear „Kurva“ from the building next door, that there are polish guys working on it“

Remixy Depeche Mode V najbližšej dobe vydá Depeche Mode remix album svojich skladieb, a my už vieme prvé mená, ktoré sa na ňom objavia. Steve Angello a Jayques Lu Cont spoločnými silami zmenili tvár skladbe „Soothe My Soul“. Vypočuť si ju môžete tu.

Ramon Tapia

BEZPEČNEJŠIE CESTY V HOLANDSKU Pýtate sa prečo? Afrojackovi totiž zobrali vodičský preukaz za jeho nezodpovedné správanie sa na cestách. Ako jasné dôkazy polícii stačila fotka nabúraného Ferrari, ktorým sa pochválil na internete, a taktiež zverejnené video na jeho Audi A8, na ktorom doslova spálil gumy.

RICHIE HAWTIN V AFRIKE

Strata na tanečnej scéne Rakúsky DJ a producent Peter Rauhofer zomrel vo veku 48 rokov v boji s rakovinou mozgu. Bol hviezdou labelu 69 Records a stálica na housovej scéne v New Yorku. Remixoval skladby Cher, Madonny, Whitney Houston a za remix pre Christinu Aguileru „Beautiful“ získal v roku 2000 cenu Grammy.

Vo Weekly sme vám priniesli informáciu o tom, ako Richie Hawtin vzdelával mládež v južnej Afrike v rámci neziskového projektu Bridges for Music. Po turné ho sprevádzali domáce hviezdy Black Coffee a Niskerone. Ako sa mu darilo môžete vidieť v 11 minútovom dokumente.

LONDÝNSKY KLUB CABLE ZATVORILI Minulú stredu náhle zatvorili klub Cable ležiaci pri brehoch Temže. Zatvoreniu predchádzal dvojročný spor so železničnou spoločnosťou, ktorá chce skultúrniť okolie v rámci prestavby blízkej stanice London Bridge.

HUDOBNÝ WORKSHOP V BRATISLAVE Budúci sobotňajší večer si dajte pauzu od zábavy a príďte sa trošku vzdelávať. Techhouse pripravuje v DK Ovsište v Bratislave hudobný workshop, na ktorom by žiadny správny DJ nemal chýbať. Viac informácií už čoskoro na stránke Techhouse.sk.

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

7


RELEASES HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

ERDAL MAUFF Be Yourself

CIREZ D

Thunderstuck

Ak ste si pred niekoľkými rokmi zapli rádio a hrala v ňom hitovka Call on Me, určite by ste si nepomysleli, že práve tento chlapík vyprodukuje množstvo klubovej hudby. Cirez D alebo Eric Prydz prichádza s EP, na ktorom nájdete dva naozaj našľapané techno tracky, ktoré však v slo- NAIL venskom éteri počuť zrejme nebudete. BPMS Vol.1

8

HARRY ROMERO Back From Saturn

DELICIOUS Never Knew Love

SADIES BENS T&A

LAKE NAZE Late Night Trip

DAVE WINNEL Achtung

VARIOUS ARTISTS Open Your Eyes Remixes

SKITZOFRENIX Clap

VANDALISM Anywhere Else Tonight

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

EDGAR PENG Lahars

VARIOUS ARTISTS DJ Kicks

PETE BONES Hot Round Here

CHARLIE BROWN Da House

MARIO OCHOA Drop That

THE THIRD MAN Beyond The Heliosphere

FRISKYNIPPA Away

THE UPBEATS PRIMITIVE TECHNIQUE

VARIOUS ARTISTS Lighter Fluid

CYANTIFIC Cyantific Dub

VARIOUS ARTISTS Exceptions EP

A-CRAY Venom EP

EPTIC Mastermind EP

CUBISM Event Horizon LP

VIDUAL Vidual

FUTURE ECHO Audio Phreaks vol.33

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

9


HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

THE BEST OF GLOBAL

PODCAST DRUMCODE

ADAM BEYER

q

Adam Beyer v 144. pokračovaní svojej slávnej Drumcode rádio show prináša opäť kvalitný live set. Tentoraz ho odohral na žúrke v rímskom klube Spazio 900. Užite si hodinku príjemného techna aj vy.

PLAY

PHOBIQ

TOMY DECLERQUE

q

Systematic Session je rádiovka, ktorú si pravidelne pre svojich fanúšikov pripravuje Marc Romboy. V necelej hodinke 208. vydania nájdete príjemný, melodický, počúvateľný housík.

PLAY

MINISTRY OF SOUND

MARK KNIGHT

q

Mark Knight, DJ a producent pochádzajúci z Anglicka, vlastní známe vydavateľstvo Toolroom Records. Dnes si ho predstavíme v live sete z eventu v jednom z najvychytenejších klubov v Londýne, Ministry of Sound.

10

PLAY

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

Každý týždeň to najlepšie z celého sveta

DEFECTED IN THE HOUSE RADIO

COPYRIGHT

q

Britské house duo Sam Holt a Gavin Mill, ktoré sa skrýva pod nickom Copyright, a Simon Dunmore, majiteľ labelu Defected, si teraz zobrali na mušku Ibizu, ktorú nám sprostredkúvajú v tejto dvojhodinovke.

PLAY

DATA TRANSMISSION

RAMON TAPIA

q

Ramon Tapia je obzvlášť sympatický, španielsky, housový DJ a producent. Data Transmission je zase skvelý podcast. Tieto dva elementy sa stretli a spojili sa do jedného. Ramonov set ozaj stojí za to!

PLAY

SLEEZE PODCAST

CARI LEKEBUSH

q

Cari Lekebush má svoju základňu, podobne ako mnohí iní techno producenti a DJi, v Štokholme. Za svoju kariéru vyskúšal produkovať snáď všetko od hiphopu po techno, ale nebojte sa, vybrali sme to naj. J

PLAY

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

11


HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

SOUND

q

SLOVAK & CZECH

HOUSE

PLAY

SHATO & PAUL ROCKSEEK Deer Friends Dvojica Shato & Paul Rockseek prednedávnom na 56. priečku v predajnosti Beaatport Trance. vydala svoj nový singel Deer Friends vo vyda- Singel vo svojej show A State Of Trance odovateľstve Vandit, patriacemu legende, Paul van hral aj Armin van Buuren. Dykovi. Počas dvoch dní sa singel katapultoval

12

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

SIMPLE SOULS Get Along

q

Niekdajšia formácia z Krompách The Funk Junkiez, ktorú poznáte i z našich stránok, sa postupne pretransformovala zvukovo i produkčne a vznikli Simply Souls. Ich sviežu novinku zaradili na svoju kompiláPLAY ciu i v Painted Vibes Music.

BILLY OCEAN

Stay The Night (Ad Ryan Remix)

q

Funky a disco house na Slovensku stále žije aj vďaka producentom, ktorí remixujú staré známe skladby. Jedným z tých, ktorí sa pustili do remixovania je Ad Ryan s jeho verziou skladby Stay The Night. Track si môžete PLAY teraz stiahnuť zadarmo.

BALAGE ROETH Let Your Imagination

q

Producent z južnej časti Slovenska sa opäť zahĺbil do rytmov deep house. Jeho nový track je plný kvalitnej rytmiky, atmosférických melódií, a to všetko je okorenené groovy basou. Preview tohto tracku si môžete vypočuť na jeho SoundCloude.

PLAY

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NEW STUFF REMIX MASHUP BOOTLEG

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MIXES

MINIMAL

CLICK & PLA Y

MICHAL BREETH Bratislavský DJ, producent a moderátor známej rádiovej show 4_Elements odohral svoj štýlový set na terase podniku Divná Múza.

DA NO Ak máte chuť na techno sound na štýl producentov Umek, D Nox či Jay Lumen, tak vás určite zaujme set v podaní tohto výborného DJa.

B3TON Dubstep je v súčasnosti prudko in nielen vďaka Skrillexovi. Ak máte chuť na niečo naozaj divoké, neváhajte a kliknite si práve na tento set.

RASTYN Jeden z víťazov contestu Blind Spot Radio Show namixoval set, ktorý sa objavil práve vo vyššie menovanom podcaste aj s krátkym rozhovorom.

DIRTY LITTLE TOASTER Macebra podcast pokračuje aj tento mesiac, a jeho nové pokračovanie namixoval dubstepový DJ Dirty Little Toaster.

Pošli nám aj ty svoj track, bootleg, mashup alebo set na redakcia@wavemag.eu a možno ti ho uverejníme v najbližšom vydaní!


O KONCERTE, PO KONCERTE

g n i d l u o G Ellie

A STATE OF TRANCE 600 HOLANDSKO, DEN BOSCH 6.4.2013 Ellie Goulding je slečna, ktorá má na Slovensku celkom slušnú fanúšikovskú základňu. Pre milovníkov EDM scény jej meno tiež už nie je úplne neznáme, najmä vďaka jej vokálom v trackoch so Skrillexom či Calvinom Harrisom. Dovoľujem si vám predstaviť túto prudko stúpajúcu a naplno žiariacu hviezdu cez reportáž z jej bratislavského koncertu.

Ellie Goulding pochádza z Anglicka, má 26 rokov a už na prvý pohľad je to veľmi sympatická mladá slečna. Nie je len speváčkou, ale aj textárkou. Na svojom konte má dva štúdiové albumy (Lights, 2010 a Halcyon, 2012). Na oboch vyniká naozaj špecifický, zamatový hlas, ktorým precítene spieva každé slovo. Hudba v niektorých songoch v sebe skrýva aj prvky drum&bassu či dupstepu. Ellie sa v hudobnom priemysle pohybuje relatívne krátko, no získala už niekoľko prestížnych ocenení (napr. Cena kritikov na Brit Awards). Stúpa neustále nahor a to nielen kvôli obrovskému talentu, ale aj vďaka svojmu ležérnemu a priateľskému vystupovaniu, ktorým si podmanila všetkých. Ellie Goulding je veľmi netradičný fenomén na scéne, ktorý zasiahol naozaj rôznorodé skupiny ľudí od „bieberovských puberťáčok“, cez hipsterov až po nezávislákov. Bratislavský koncert v rámci Halcyon Tour sa konal 23.4.2013. Pôvodne sa mal uskutočniť v priestoroch Ateliéru Babylon, ale pre obrovský záujem a nedostatočnú kapacitu, bol usporiadateľskou agentúrou presunutý do Národného Tenisového Centra. Tento presun hodnotím viac než pozitívne, pretože dal divákom na výber, či si na koncerte posedia alebo užijú atmosféru priamo v kotle pod pódiom. Predskokanom, ktorého si priniesla sama Ellie, bol Matthew Koma. Koma je v americkom bulvári veľmi dobre známa postavička, keďže jeho ešte známejšou polovičkou je Carly Rae Jepsen (tú pozná asi každý z letnej odrhovačky Call Me Maybe). K nám toto meno ešte veľmi neprerazilo, ale jeho vokál môžu fanúšikovia EDM scény dôverne poznať. Matthew Koma je totiž považovaný za najvyhľadávanejšieho vokalistu. Svoj talent ukázal napríklad v tracku od Alessa – Years, ďalej v Spectrum od Zedd, ale 14

WAVE WEEKLY

aj pri spolupráci Fedde le Granda a Nicky Romera v tracku Sparks. Publikum v NTC-čku však zvlášť nezaujal, no môžem povedať, že ani nesklamal. S presnosťou takmer na minútu, za výrazných svetelných efektov, prišla na pódium hlavná hviezda večera so svojou kapelou a odpálila svoju show pesničkou Don’t Say a Word. Už počas prvých minút koncertu sa ozývali, nielen halou ale i Facebookom, negatívne ohlasy na kvalitu zvuku. Aj tak výrazný hlas ako má Ellie sa trochu strácal za zvuku všetkých nástrojov kapely. Kapela hrala skvele, dokonca už spomínané dubstepové prvky naživo zneli viac než dobre. Prvá časť koncertu bola pre mnohých plná zmiešaných pocitov. Osobne som bola veľmi prekvapená, keď som videla v rukách Ellie paličky k bubnu. Keď sa však k nemu postavila a v naozaj správnych chvíľach podfarbila svoje spievanie aj týmto spôsobom, dodala tomu celému neuveriteľnú energiu. WWW.WAVEMAG.EU


V ďalšej časti koncertu sa mierne spomalilo, kapela odišla a zamatový hlas konečne vystúpil do popredia. Keď Ellie spievala cover známej piesne Your Song od Elton Johna, celé publikum v tichosti počúvalo a užívalo si to naplno. Vrcholnú časť koncertu Ellie poňala už v rýchlejšom rytme, čo roztancovalo a roztlieskalo dav pod pódiom. Oficiálny záver koncertu patril piesni Starry Eyed. Po náhlom zmiznutí Ellie zo stageu zostali ľudia mierne v pomykove, ale po chvíli si uvedomili, čo sa od nich očakáva a vytlieskali si svoju hviezdu späť. Ellie sa vrátila s dvoma prídavkami v podobe pár z najpopulárnejších piesní, I Need Your Love a Lights. Sama si neviem predstaviť krajší záver, ako počuť „padajúce zvukové hviezdičky“ z Lights naživo. Ellie Goulding v Bratislave možno neukázala všetko, čo by chceli počuť a vidieť fanúšikovia. Podľa informácií z jej Twitteru, ju trápila prebiehajúca choroba a bola dosť vyčerpaná. Určite som však nebola jediná, ktorá z koncertu odchádzala príjemne potešená a spokojná. Verím, že sa k nám čoskoro vráti aj s novým albumom. Autor: Shiwave Foto: Pavol Papač

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

15


HVIEZDY DISKOTÉK

DANCE EXXTRAVAGANZA

Každý štvrtok 19:00 - 22:00 Rádio Frontinus

Každá sobota 22:00 - 02:00 Európa 2

Štvrtok sa na Rádiu Frontinus bude opäť niesť v štýle Hviezd Diskoték. Mirec si tento krát odkrúti sólovú jazdu celou reláciou. Ani tento týždeň však nebude chýbať veľa novej hudby a zabehnutá hitparáda Sedmička.

Dance Exxtravaganza prinesie aj tento týždeň veľa výbornej hudby. Okrem rezidentných mixov a hudobných noviniek z dieľne magazínu Wave si vypočujete aj guestmix v podaní DJ Drahosha.

SINGLOVE OBRÁTKY LIVE

SIGNAII_FM

Každý piatok 20:00 - 22:00 Beta Rádio

Každá nedeľa 22:00 - 00:00 Rádio_FM

Singlové Obrátky Live vám v tomto týždni predstavia nové single Shapeshifters, Daft Punk a Knife Party. Zaspomíname si aj na úspešného DJa, producenta a remixéera Petra Rauhofera, ktorý v utorok vo veku 48 rokov zomrel na zákernú chorobu a venujeme mu rubriku FlashBack Dance.

Špeciálne vysielanie SIGNAll_FM bude tento týždeň venované blížiacej sa klubovej noci SIGNAll_FM NIGHT. V rozsiahlom hudobnom profile predstavíme headlinera ,anglického producenta, Alixa Pereza. Premiérovo odznejú aj exkluzívne guestmixy ďalších DJs, ktorí vystúpia na SIGNAll_FM NIGHT. Sety pripravili Gabanna a Source Code.

16

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

MIX OF THE WEEK

q

MAYA JANE COLES

Maya Jane Coles pochádza z Londýna (UK), no má korene aj v Japonsku, vďaka čomu pôsobí vskutku exoticky. Je síce mladá, ale veľmi šikovná a talentovaná DJka, producentka i remixérka. Jej debut z roku 2008 „Sick Panda“ vyšiel vo vydavateľstve Dogmatik Records. V roku 2010 sa Maya predstavila ako prichádzajúca hviezda na scéne a veľmi rýchlo si získala podporu od špičky housovej a techno scény. Rok 2011 sa stal pre Mayu prelomovým. V kategórii „Producent roku 2011“ vyhrala anketu DJ Mag, taktiež

18

WAVE WEEKLY

PLAY

sa stala „Najlepším DJ objavom roku 2011“ podľa Mixmag a na Ibiza DJ Awards bola vyhlásená za „Najlepšieho DJ nováčika“. Maya produkuje rôzne žánre – house, deep house, tech house, minimal či techno. Vybrali sme pre vás najnovší Essential mix od Mayi, ktorý sa nesie v príjemných rytmoch minimalu. autor: Shiwave

WWW.WAVEMAG.EU


EŠTE VIAC KOMPLETE 969€

479€

33 NÁSTROJOV A EFEKTOV VIAC AKO 1200 ZVUKOV A 120GB VZORIEK

65 NÁSTROJOV A EFEKTOV VIAC AKO 16 000 ZVUKOV A 370GB VZORIEK

www.studio.sk Autorizovaný distribútor pre SR SUNTEQ s. r. o. | Vajnorská 105 | Bratislava | T: 02-43 634 664 až 666 info@sunteq.sk | www.studio.sk

| DIGITAL AUDIO AND VIDEO TECHNOLOGIES


S P E C I

A L S

ARTIST OF THE WEEK

q

ALIX PEREZ

Mladý belgičan Alix Perez, vlastným menom Alix Depauw, je drum&bassový producent a DJ, momentálne žijúci v severnom Londýne, niekedy produkujúci aj pod alter egom Arp 101. Alix patrí do generácie muzikantov, ktorí začali koketovať s profesionálnym prístupom v relatívne mladom veku, veď už vo veku 14 rokov objavil DJing a od 17 rokov produkuje. Za ten čas už stihol spolupracovať so zvučnými menami ako Jenna G, Redeyes, Sabre and Specific. Inšpiráciou sú mu umelci ako Calibre, Marcus Intalex, Artificial Intelligence a D Bridge. Jeho hudba sa dá najlepšie charakterizovať ako liquid funk, ktorú najčastejšie vydával na zabehnutých značkách ako Liqid V, Bassbin, Creative Source, Horizons, Progress, Brigand, Shogun Audio, Fokuz and Soul:R. Po rokoch neskôr sa

20

WAVE WEEKLY

PLAY

Alix exkluzívne „upísal“ labelu Shogun Audio, aby v roku 2009 vydal svoj debutový album ‚1984‘, ktorým získal mimoriadne prijatie a skvelú kritiku vo svete. O rok neskôr zažíva ďalšie úspechy vďaka spolupráci s Noisia, Foreign Beggars a Icicle na svojom release ‚Dark Days EP‘. V roku 2012 sa ako Arp 101 objavuje aj v Boiler Room a taktiež vystupuje v legendárnom štúdiu BBC Maida Vale po boku Foreign Beggars. Celú tú dobu na hudobnej tvorbe tvrdo pracuje a postupne uvoľňuje ochutnávky z nového očakávaného albumu ‚Chroma Chords‘, ktorý vychádza na Shogun Audio 20.mája 2013. autor: past rascal

WWW.WAVEMAG.EU


KRÍDLA PRE KAŽDÚ VAŠU CHUŤ.

BRUSNICA. LIMETKA. ČUČORIEDKA. A ÚČINOK RED BULLU.


S P E C I

A L S

RELEASE OF THE WEEK ATOMIC ELECTROLAB - GAVE HIS LIFE

q

t

Domáci label so zastúpením producentov z celého sveta prináša na trh najnovší počin slovenskej formácie „Atomic Electrolab“, ktorej hlavou je Tomáš Baláž. Spoločne s americkým vokalistom Anthonym Poetatom vyprodukovali kvalitný deep house track nesúci nazov „Gave His Life“. Original je na release spolu s dvoma remixami, a to od ďalších rodákov Emda, ako aj s remixom od Overhaula, v spolupráci s klaviristom Hucom (kapela Ko-

22

WAVE WEEKLY

PLAY

majota), ktorý možno nie je až tak v producentských vodách známy, no úplným nováčikom určite nie je, keďže má dlhoročné skúsenosti spoza gramofónov ako aj zo štúdia. Atomic Electrolab, ktorý ma na konte releasy v rôznych štýloch od electra, progressivu, techhousu, techna, funky či soulful housu, tak aj do sveta deepu prináša ďalší prijemný hudobný zážitok na značke Sajgon Records.

WWW.WAVEMAG.EU


PARTYLIST TVOJ KLUBOVÝ PROGRAM NA NAJBLIŽŠIE TÝŽDNE S WAVE PERPETUUM DNB NIGHT PERPETUUM Brno Streda 8.5.2013 Drum&bass, Dubstep Dworak, Johney, Po1ny, 2nine & Index GREWIT ELECTRO STAGE – MAJÁLES INTERNÁTY Žilina Streda 8.5.2013 House, Trance, Drum&bass, Dubstep, Tech House, Electro House, Minimal Eraser, Furibund & Live Saxofon, LayDee Sue, Deagon, Mathos, MiTh White 4 ELEMENTS_FM NIGHT SUBCLUB Bratislava Piatok 10.5.2013 Techno, Minimal Michal Breeth, Schimek, Slavo C W&W MINISTRY OF FUN Banská Bystrica Piatok 10.5.2013 Vstupné: 19€ Trance, Progressive House, Tech House, Electro House W&W, Ummet Ozcan, Jaz Von D, Stame, Dave DNB FUSION VOL. 12 VINL MUSIC PUB Nitra Piatok 10.5.2013 Drum&bass Stini, Špáni, Tee, Mr. Baker, Pronk THE CRIME SITE VOL. 10 FUGA Bratislava Piatok 10.5.2013 Vstupné: 3€ Drum&bass, Dubstep Aircross, Schyzo, Punisher, Anger, Neoforces, Techstroj, Back3r 26

WAVE WEEKLY

SYNAPSE VOL. 25 RADOSŤ Bratislava Piatok 10.5.2013 Vstupné: 3€ Drum&bass Lady Su, AzAwAkk, Corl, RST SO MUCH LOVE WITCH Želiezovce Sobota 11.5.2013 Vstupné: 3€ House, Electro, Progressive Extaza, Rider, Steve Tee SUNDANCE IN THE CLUB IMPERIO Kamenica Sobota 11.5.2013 House, Tech House, Progressive EKG, Folly, Bongoman Elizz CELEBRATION HOUSE GLITTER Piešťany Sobota 11.5.2013 Vstupné: FREE House, Electro, Progressive Killecko, Lucatino MIND VORTEX SUBCLUB Bratislava Sobota 11.5.2013 Vstupné: 5€ Drum&bass Mind Vortex, Huspi, Matis VIBES METROKLUB Šaľa Sobota 11.5.2013 Techno, Minimal Kaisersoze, Energy X, Gala vs. Sheka, Habo, Volton Vegma SVOJŠICE WARM-UP 7. NEBE Brno

Piatok 17.5.2013 Vstupné: 100CZK Techno, Minimal Toky, Džejár a.k.a Roger Venzent, Marcus Cooper, Jaqullin, Marty Fish SIGNAII_FM NIGHT KC DUNAJ Bratislava Piatok 17.5.2013 Vstupné: 7€ Drum&bass Alix Perez, Gabanna, Source Code, Lixx STRAWBERRY EMPIRE Bratislava Piatok 17.5.2013 Vstupné: 3€ Techno, Tech House Lukas DaLoop, Dial, Recis, Volton Vegma, Tomgraf, Petofy, Mike CanyRod FRESH CLUBBIN KRAVÍN Valašské Klobouky Piatok 17.5.2013 Vstupné: 2€ House, Tech House, Electro House, Dutch Progressive Martini, Siki, Matthiass, John Massiwe, Anthony

COVERT INTERESTS VOL. 37 RADOSŤ Bratislava Piatok 17.5.2013 Vstupné: 5€ House, Electronica Flori, BBK & BigFish DYNAMIC SOUND: MAURO PICOTTO BABYLON Bratislava Sobota 18.5.2013 Vstupné: 17€ / 22€ Techno, Minimal, Tech House, House, Deep House Mauro Picotto, Corvin Dalek, Toky vs. Boss, Tomin Tomovic, Arti, Jeffry Bayker, Eyal Cohen & Israel Shmuel, Sensoreal DJ EKG V ŠALI METROKLUB Šaľa Sobota 18.5.2013 Vstupné: 3€ / 5€ House, Progressive House, Tech House EKG, Laydee Sue, Drahosh, Gala, Zig

BASEMENT LIVE CHECKPOINT Nitra Piatok 17.5.2013 Drum&bass, Dubstep, Drumstep Furibund, Pazooka + MC T-Tank, Mikro & Cuker HARDTIME NIGHT VOL. 1 COOL Zbyňov Piatok 17.5.2013 Vstupné: 2€ Progressive, House, Electro Yanco

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE WHITE NIGHT CLUB Jaklovce Piatok 24.5.2013 House, Progressive House Dimitri Vegas & Like Mike, Mike Saxi, EKG

WWW.WAVEMAG.EU


WAVE

BE FRESH EMPIRE Bratislava Piatok 24.5.2013 House, Progressive House Marty Fish, Tokátko, Wilda, Taada DRUMATIQUE SESSION NUSPIRIT Bratislava Sobota 25.5.2013 Drum&Bass Kasra, Foreign Concept, Gabanna, Svetlux

SENSATION WHITE O2 ARENA Praha Sobota 25.5.2013 Vstupné: 1690CZK Trance, Progressive Mr. White, Sebastian Leger, Funkerman, Sunnery James & Ryan Marciano, Nicky Romero, Bingo Players PALICAVONZVRECA: BERLIN SUBCLUB Bratislava Piatok 31.5.2013 Techno, Minimal DJ Pete aka Substance, Sleeparchive, Loktibrada, Peal, Teapot TRANCEFUSION CLUB EDITION SASAZU Praha Sobota 8.6.2013 Vstupné: 590CZK Trance, Progressive Andy Moor, Tenishia, Bjork Akesson, Nitrous Oxide WILSONIC FESTIVAL DIVOKÁ VODA AREA Čunovo, Bratislava Piatok/Sobota 7.-8.6.2013 Vstupné: 44€ Minimal, Techno, Electro, House, Tech House Underworld, WWW.FACEBOOK.COM/WAVEMAG.EU

Trentemøller, Modeselektor, Chromatics, Mala in Cuba, Horror Inc. Aka Akufen FELLAZ RADOSŤ Bratislava Štvrtok 13.6.2013 House, Tech House, Minimal, Techno Makkatu, Kesho Mnlsh, Le Flouriste, Atmoground FAMILY OF HARD MUSIC VOL. 4 EMPIRE Bratislava Sobota 15.6.2013 Vstupné: 3€ Hardstyle, Hardtechno, Hardcore Withecker, Heavy Noizes, Kizzah, Project EX aka Matthew & Olinkluziw, Mario Stylez NARI & MILANI MASQUERADE Bratislava Piatok 21.6.2013 Vstupné: 10€ / 12€ House, Tech House, Electro Nari & Milani ARMIN VAN BUUREN ZLATÉ PIESKY Bratislava Sobota 29.6.2013 Vstupné: 20€ Trance, Progressive House Armin van Buuren, Ashley Wallbridge, Blake NOISE POISON FESTIVAL REKREAČNÉ STREDISKO ČARADICE Čaradice Piatok-Nedeľa 28.30.6.2013 Vstupné: 70€ Psychadelic Trance Kindzadza, Will O Wisp, Furious Crazy Astronaut, Cosmo, Highko

Xandoz... FEDDE LE GRAND MINISTRY OF FUN Banská Bystrica Piatok 5.7.2013 Progressive House, Tech House, Electro House, Fedde Le Grand


Predajné miesta magazínu Wave BÁNOVCE NAD BEBRAVOU M+M TABAK: HM Tesco Námestie Ľ. Štúra BANSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Kaufland Nám. Ľ. Štúra TOPPRES: OC Europa

LEVICE GECO TABAK: Tesco

PÚCHOV M+M TABAK: Tesco

LIPTOVSKÝ HRÁDOK GG TABAK: Lidl

REVÚCA MEDIA PRESS: Tesco

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: OD Prior

RIMAVSKÁ SOBOTA MEDIA PRESS: Tesco

BARDEJOV GG TABAK: OC Galéria

LUČENEC GG TABAK: Halíčska

BRATISLAVA GG TABAK: Polus City Center, MEDIAPRESS: Aupark, MEDIAPRESS: OC Eurovea, GECO: OC Cubicon, GECO: Avion Shopping Park, M+M TABAK: Tesco – Kamenné námestie

MALACKY GG TABAK: Lidl, GG TABAK: Kaufland, Mediapress: Tesco

BREZNO Geco Tabak: Kaufland ČADCA GG TABAK: Hyper Tesco DETVA GECO: Tesco DOLNÝ KUBÍN GECO: Tesco DUBNICA NAD VÁHOM M+M TABAK: Tesco DUNAJSKÁ STREDA GG TABAK Hypernova, GG TABAK: Kaufland GALANTA GG TABAK: Tesco HLOHOVEC T-PRESS: Kaufland HUMENNÉ M+M TABAK: Tesco KEŽMAROK GG TABAK: Tesco KOMÁRNO GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco KOŠICE GECO TABAK: OC Cassovia, GECO TABAK: OC Optima, GECO TABAK: Kaufland

MARTIN M+M TABAK: Tesco MICHALOVCE M+M TABAK: Tesco MYJAVA UNIVERSALPRESS: Tesco NITRA ROYAL PRESS: OC Centro, ROYAL PRESS: OC Mlyny

ROŽŇAVA GECO TABAK: Tesco RUŽOMBEROK Nástupište SAD, OD JEDNOTA ŠAĽA GECO TABAK: Kaufland SENICA GG TABAK: Tesco SEREĎ GECO TABAK: Kaufland SKALICA GECO TABAK: Tesco SNINA Stánok Strojárska ulica

TRNAVA T-PRESS: OC Max, TPRESS: OC Arkádia VRANOV NAD TOPĽOU GECO TABAK: Tesco ŽIAR NAD HRONOM Nám. Matice Slovenskej ŽILINA GG TABAK: OC Max, GG TABAK: Hyper Tesco, GG TABAK: OC Mirage, TOPAS TABAK: OC Aupark ZVOLEN, GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco, GG TABAK: Lidl, TOPPRES: EUROPA PANTA RHEI Všetky predajné miesta na Slovensku TECHHOUSE Bratislava, Ovsište DJ CENTER Košice

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM GECO TABAK: Tesco

SPIŠSKÁ NOVÁ VES GG TABAK: Tesco, GG TABAK: OC Madaras

NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie

STARÁ LUBOVŇA GECO TABAK: Kaufland

SPY KLUB Partizánske

PARTIZÁNSKE L+M TABAK: Nitrianska cesta

STROPKOV Durkaj Vincent: Námestie SNP, Hlavná 60

GROTESKA ART CAFFE Poprad

PEZINOK GG TABAK: Tesco

ŠTÚROVO GG TABAK: NC Aquario Park

PIEŠŤANY T-PRESS: Aupark, T-PRESS: Tesco

TERCHOVÁ GG TABAK: Lidl

POPRAD NS Podchod, TABAK: Max

TOPOĽČANY M+M TABAK: Tesco

POVAŽSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Hyper Tesco

TREBIŠOV MEDIAPRINT: Billa

PREŠOV M+M TABAK: HM Tesco, GECO TABAK: Tesco

TRENČÍN GECO TABAK: OC Laugaricio, BRESMAN s.r.o.: OC Max, BRESMAN s.r.o.: OC Masarycky

PRIEVIDZA GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: Kaufland

KLUB SHAKA Púchov

STANICA Žilina - Záriečie MUSICMANIA Žiar nad Hronom KLUB BOSORKA Banská Bystrica CENTRUM MUSIC CLUB Banská Bystrica

Všetky predajné miesta PNS v zozname boli vybrané magazínom Wave. Nie vždy sa však magazín nachádza v dostatočnom množstve vo zvolených stánkoch, pretože je distribučnou spoločnosťou rozdistribuovaný aj do veľa iných miest, o ktorých však my nemáme prehľad. Za distribúciu časopisov je výhradne zodpovedná distribučná spoločnosť.

2013_Wave Weekly (19 týždeň) 17/2013)  

Jediný magazín o tanečnej a klubovej hudbe na Slovensku a v Českej republike. Pre viac info checkuj www.facebook.com/waveweekly alebo www.wa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you