Page 1

wave N A J L E P Š I E Č Í TA N I E Z O S V E TA TA N E Č N E J A K L U B O V E J H U D B Y N A S L O V E N S K U

®

WEEKLY

LADY SU

“Bojím sa, že jedného dňa bude všetka hudba znieť ako Skrillex”

foto: Jakub Merganc

uu

Weekly news l Releases l Global Podcast l Slovak & Czech Sound l Your Parties l Flashback l On Air l Specials l Partylist l Číslo: 9/2013 9. týždeň WWW.WAVEMAG.EU


wave

2%

wave

venuj svoje 2% z daní a podpor dobrú vec

LOADING

www.facebook.com/wavemag.eu


leli ste sa niekedy

vala jednoduchou otĂĄzkou.

Inzercia a predplatnĂŠ: niekedy nad tĂ˝m, Ĺže hudba hlavnĂ˝ch, ktorĂ˝ som zb nie. KeÄ? ideme do obchodu PreÄ?o sa Äžudia chvĂĄlia tĂ˝m, nad tĂ˝m, Ä?o spĂ´sobujeme nom Lenka OpĂĄlkovĂĄ kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, aj sama na sebe, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala cez DĂ´vo sĹĽahovanĂ­m nelegĂĄlne Ĺže nieÄ?o stiahli? PonĂşknem obchod@wavemag.eu prostĂĄ nevedomosĹĽ. Ä˝ud mi teraz neviete argumentotak si za ten roĹžok zaplatĂ­vĂĄm jednoduchĂŠ prirovna- strĂĄnky? Zamysleli ste sa ozaj lenka@wavemag.eu

Grafika: Martin BohĂĄÄ? support@wavemag.eu Drahoslav Hanzel drahosh@wavemag.eu

v to vaĹĽ. ideme Ale asi Ä?o byniekedy ste jednoducho me. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, nie. Ĺže KeÄ? nad tĂ˝m, ĹževyrastajĂş hudba hlav doviem, obchodu Ĺže vĹĄetko je na nete, a vĹĄ mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ proGrafika: kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala Martin BohĂĄÄ? dukt. PreÄ?o potom, keÄ? sme je tamargumentozadarmo. UtĂłp stiahnuĹĽ, mitak pros terazko neviete tak sidĂĄ za zadarmo ten roĹžok zaplatĂ­support@wavemag.eu jedn VeÄ? je to len sĂşbor v po vaĹĽ. Ale asi viem, Ä?o by ste preÄ?o by som mal za to plame. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, Ĺže na internete, tak je nĂĄm Redakcia: Drahoslav Hanzel Ĺže v mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ protaÄ?i, nemĂĄ Ĺžiadnu hodno tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez Martin RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Szalai, drahosh@wavemag.eu Dennis ko je dĂĄ zadarmo stiahnuĹĽ, tak hodn dukt. lebo PreÄ?o keÄ? zo sme Omyl. MĂĄ jedineÄ?nĂş topotom, sĹĽahujete strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download VeÄ? preÄ?o by mal zaÄ?innosti to pla- svoj na internete, takprodukt je nĂĄm Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Redakcia: Styller, tu som duĹĄevnej ktorĂŠ tento nelegĂĄla nenapadne nĂĄs, Ĺže takto taÄ?i,k tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez pmc, Michal Sekera, JĂĄn Briatka, Miro RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Martin Szalai, Dennis okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvoriteÄža. Myslite na to, Omy lebo to sĹĽahujete zo strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download GĂĄfrik, Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o od zlodeja v re- budete najbliŞťie zadĂĄvaĹĽ Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Styller, ktorĂŠ tento produkt nelegĂĄl- tu d a nenapadne nĂĄs, Ĺže takto Macho, Milos Fedor, Andrej Amerstein,... dukte (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Googlu „free download“.. pmc, Michal Sekera, JĂĄnnadrel Briatka,rovnako Miro okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvo si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄr danĂŠho GĂĄfrik, Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, od zlodeja v re- bude na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ Lenka roĹžku? nehovorĂ­m Macho, Milos Fedor, Andrej Teraz Amerstein,... dukte nadrel rovnako (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Goo prirodzenĂŠ tom virtuĂĄllen o hudbe, ale o hrĂĄch, si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄrv danĂŠho

OBJEDNAJ SI NOVÉ VYDANIE MAGAZ�NU WAVE

OBSAH !  

 #

 

 

 

3 9

5

 

 

 

wavewave  " #

3 9

5

 

 

 

4

  " #! ! "  

 

Weekly News ! "  

 2  21

 

 

8 ;  <4  "/   4 </ #:/< 9  :0

  2  21

JUDGE ES JULReleases  

 

   

 

   ; <4  "/   4 # </

 

 :/< 9

9 771338 355001

 " #

 

 

 " #

 

8* <7.)+ 6( ,-&%$('+%  &*$ =   

 # 

  

 roĹžku? Teraz nehovorĂ­m preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ len o hudbe, ale o hrĂĄch, prirodzenĂŠ v tom virtuĂĄl-

Lenk

REDAKCIA

PredajnĂŠ miesta magazĂ­nu

Ak måť znåmych, ktorí nevedia zohnaż Wave, tak nås nåjdeť opäż na nových miestach. Wa magazínu od teraz bude k dispozícii ajPredajnÊ v levickom LV miesta Cocktail bare, a novootvorenom SPY klube v Pa ŠÊfredaktor: måť znåmych, ktorí Wave, na taknaťej nås nåjdeť opäżstrå na zånskom. Vťetky stånky, v Ak ktorých sa magazín dånevedia zohnażzohnaż sú uvedenÊ webovej Mgr. Drahoslav Hanzel od teraz bude k dispozícii aj v levickom LV Cocktail bare, a novootvor ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdete tieŞ kontaktný formul drahosh@wavemag.eu zånskom. sa magazín zohnaż sú uvedenÊ cez ktorý si môŞete magazín nechaż Vťetky poslaż stånky, priamovkktorých våm domov alebodå si ho objednaż na ce ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdete rok dopredu. Zåstupca: rok dopredu. E aj na týchto Magazín miestach: UDGnåjdeť JTechhouse.sk, Bratislava JULEandSLight, BratislavaMagazín nåjdeť aj na týchto miestach: Sound

cez ktorĂ˝ si mĂ´Ĺžete magazĂ­n nechaĹĽ poslaĹĽ priamo k vĂĄm domov ale Ing. Lenka OpĂĄlkovĂĄ lenka@wavemag.eu

     

Inzercia a predplatnĂŠ: Techhouse.sk, Bratislava

10

12

0 # : /

titulka01.indd

8* <7.)+ 6(  ,-&%$('+% &*$ =  

05

1

7.5.2012 4:03:46

9 771338 355001

titulka01.indd

05

Showtechnic, Bratislava Sound and Light, Bratislava Ing. Lenka OpĂĄlkovĂĄ muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Showtechnic, Bratislava obchod@wavemag.eu Metroclub, Ĺ aÄža muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 lenka@wavemag.eu JP Market, Malacky Metroclub, Ĺ aÄža ISSN 1338-3558 Global Wave, 2. Podcast roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 LukĂĄĹĄ Ĺ ebesta Barracuda, Nitra JP Market, Malacky Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k ISSN 1338-3558 obchodcz@wavemag.eu Shaka, PĂşchov Barracuda, Nitra Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k Groteska Art Caffe, PopradShaka, RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: 15 â&#x201A;Ź / 500 KÄ?Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Grafika:PĂşchov Groteska Art Caffe, Poprad 15Club, â&#x201A;Ź / 500PartizĂĄnske KÄ? Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: EV 4272/11 RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: Spy Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: 4272/11Bar, Levice Spy Club, Hanzel PartizĂĄnske Drahoslav LVEV Cocktail drahosh@wavemag.eu LV Cocktail Bar, Levice NĂĄzov a adresa vydavateÄža: DJ Center, KoĹĄice NĂĄzov a& adresa vydavateÄža: DJ Center, KoĹĄice Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Slovak Czech Sound Stanica, Ĺ˝ilina Redakcia: #  /

7.5.2012 4:03:46

1

Ĺ aÄža tel. 00421 (0)907 036694, mail: drahosh@wavemag.eu

Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža tel. 00421 (0)907 036694, mail: drahosh@wavemag.eu

Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel

Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel

16

ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

18

On Air

Stanica, Žilina

WAVE WAVE

ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

Ladislav Szalai, Dennis BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Veronika ZeiselovĂĄ, Rob Leway, Jakub Ĺ krovĂĄnek, Andrej Amerstein,... NĂĄzov a adresa vydavateÄža:

spolupracovalispolupracovali

Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža

NĂĄzov a adresa nakladateÄža: NĂĄzov a adresa nakladateÄža: PolygrafickĂŠ centrum PolygrafickĂŠ centrum TomĂĄĹĄikova 26 TomĂĄĹĄikova 26 Specials 82101 Bratislava 82101 Bratislava www.polygrafcentrum.sk www.polygrafcentrum.sk

DistribĂşcia: DistribĂşcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 Bratislava Bratislava

24

Partylist

editorial.indd 1

ChceĹĄ sa aj ty zĂşÄ?astniĹĽ tvorby Ä?asopisu? MĂĄĹĄ zaujĂ­mavĂŠ nĂĄpady? Posielaj nĂĄm svoje tipy na redakcia@wavemag.eu

1

7.5

CENNĂ?K INZERCIE VO WAVE WEEKLY


WEEKLY NEWS Beatport vložený do košíka! To o čom sa už niekoľko týždňov hovorilo sa aj skutočne stalo. Firma SFX Entertainment kúpila Beatport! Konglomerát SFX pod vedením magnáta Robert F.X. Sillermana skúpil najpopulránejšiu predajnú platformu s plánom vybudovať miliar-

dové impérium zamerané na tanečnú hudbu. Jeho vyjadrenie k úspešnému nákupu bolo: „Beatport nám poskytuje priamy kontakt s DJmi a umožňuje nám vidieť, čo je práve populárne a čo nie. To najdôležitejšie, dáva nám to obrovskú platformu na pre-

daj všetkého zameraného na EDM.“ Dnes už bývalý šéf Beatportu Matthew Adell k svojmu rozhodnutiu dodáva, že kúpa pomôže spoločnosti zamerať sa na živé koncerty a na rozvíjajúce sa trhy ako India a Brazília.

Native Instruments predstavuje Traktor DJ pre iPady Ak ste si pozorne prečítali posledné vydanie Wave našli ste v ňom aj článok o predpovediach na rok 2013. Zdá sa, že jedna z našich predpovedí sa už napĺňa, nakoľko Native Instruments predstavil Traktor DJ pre iPad a od minulého štvrtka si ho môžete zakúpiť cez App Store za 17,99€. Tí, ktorí sú už na Traktor zvyknutí si v ňom nájdu jeho klasické funkcie, ale na druhej strane zaujme aj tých, čo Traktor vidia po prvý krát. Reklamnou tvárou je Richie Hawtin a pri prezretí videa na Youtube nie je človek, čo by si to nechcel aspoň raz vyskúšať.


Po 13tich rokoch sa krivka otočila Najnovšia štúdia americkej asociácie pre hudobný priemysel zistila, že po 13tich rokoch od boomu sťahovania súborov zaznamenal zisk z predaja fyzických hudobných nosičov rast. Malý 0,3%-ný rast nie je nič v porovnaní s 9%ným rastom digitálneho predaja, no je to konečne úspešný obrat krivky smerom hore.

Saying you only want to hear a DJ play one genre of music is like going to a restaurant + saying you only want to to eat cheese... Funkagenda

TIMO MAAS SA VRACIA V apríli môžeme po ôsmych rokoch očakávať ďalší album od producenta Timo Maas s názvom Lifer, ktorý vydá na vlastnom labele Rockets & Ponies. Hosťujúcimi vokalistami na albume sú raper Mikill Pane, spevák skupiny Placebo Brian Molko či James Lavelle z formácie U.N.K.L.E..

HARLEM SHAKE OVLÁDOL SVET

Creamfields sa po minulom roku poučil Fotiek z „povodní“ a kaluží blata z Creamfields kolujú po internete stovky a organizátori najväčšieho festivalu na svete sa poučili a zainvestovali pol miliardy libier do zdokonalenia klúčových oblastí festivalu. Peniaze tak pôjdu na systémy vysušovania či provizórne mosty, aby návštevníkom zabezpečili čo najväčší komfort.

Ak ste ešte nevideli Harlem Shake, tak ste jeden z mála. Za úspechom skladby od producenta Baauera stoja najmä paródie, ktoré kolujú po sieťach a pridali sa aj hviezdy ako Paul Van Dyk, Carl Cox alebo Markus Schulz. Otvorte si Youtube a neprestanete sa smiať.

NILE RODGERS ZAČÍNA SPOLUPRÁCU S TENSNAKE Po tom, ako známy hudobník Nile Rodgers potvrdil spoluprácu na novom albume legendárnej skupiny Daft Punk, prichádza ďalšia novinka. Na Twitteri sa objavila správa o tom, ako si zasadla do štúdia dvojica Nile Rodgers a Tensnake. Pre house producenta Tensnake to bude určite krok tým správnym smerom, a my sme zvedaví na výsledný zvuk.

JUSTIN BIEBER VYHODENÝ Z KLUBU Niežeby sme mali potrebu písať o Justinovi Bieberovi v našom magazíne, avšak zmienka o tom, že ho kvôli jeho tanečným kreáciám vyhodili z jedného z top klubov sveta Sankeys nás potešila tak veľmi, že sme sa s vami o túto informáciu museli podeliť.

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

5


RELEASES HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

DJ MISHAKOV Tonight Piano

ABOVE & BEYOND Black Room Boy

Svetoznáma producentská trojica Above & Beyond, ktorá sa na Slovensku predstaví po niekoľký krát už budúci piatok vydáva nový release s názvom Black Room Boy. Ide o ich klasický zvuk, na ktorý sme už zvyknutí a je vydaný vo vydavateľstve Anjunabeats. Release obsahuje HENRIK SCHWARZ dvae verzie skladby, a to Original mix a Club mix. Take Words In Return

6

FISHER & FEBIAK Movin

HEATH HOLME Turn It On

SOULMAGIC Someone Like You

ERICK MORILLO FEAT. SHAWNEE TAYLOR My Melody

STYLE OF EYE & TOM STAAR After Dark

LUCKY DATE Freak

ALVARO Rock Music

JOHN DAHLBÄCK Life (Diamond In The Dark)

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

VARIOUS ARTISTS Miami 2013

TUBE & BERGER Never Work

JAY LUMEN Play Cool The Old School EP

SPARK TABERNER Meteors EP

DANY RODRIGUEZ Distance EP

JC LAURENT From Nice To Berlin

OPTIV & BTK Drop The Funk EP

FOURWARD Aftermath EP

back in time

TRANCE

REESE & SANTONIO The Sound

MATO FEELZ Murkulate EP

ENGINE-EARZ EXPERIMENT Rogue Status WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

O trochu menej známu ale kultovú vec detroitského soundu sa ešte v roku 1987 zaslúžila dvojica Kevin Saunderson a Santonio Echols. Ich track s názvom The Sound by sa nám dnes nezdal možno veľmi zaujímavý, ale v tej dobe išlo o skutočne prevratný zvuk. Kevin Saunderson aka Reese je stále považovaný za priekopníka tanečnej elektronickej hudby a sample z jeho trackov si ešte aj dnes radi požičiavajú rôzni producenti. Inak tomu nebolo ani pri tracku The Sound. Talianska dvojica Supernova si jeho zvuk požičala a vytvorila skladbu s názvom Beat Me Back, ktorá sa dostala až na prvú priečku predajnosti Beatportu.

WAVE WEEKLY

7


HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

THE BEST OF GLOBAL

PODCAST DRUMCODE

ADAM BEYER

q

Ani tento týždeň nevynecháme nášho obľúbeného producenta. Pravidelná show s názvom Drumcode pokračuje live setom z talianskeho klubu Amnesia. Aj napriek tomu, že tento týždeň znie jeho sound jemnejšie ako obvykle, určite poteší jeho skalných fanúšikov

PLAY

6 MIX

BEN WATT

q

Najnovší mix producenta, ktorý si hovorí Ben Watt si môžete vypočuť v podcaste 6 Mix. Ben Watt prezentuje veľmi melodický atmosferický sound, ktorý sa hodí najmä na dlhé cesty autom.

PLAY

ESSENTIAL MIX

FELIX DE HOUSECAT

q

Známa tvár svetovej house scény prichádza s novým mixom, v ktorom si môžete vypočuť aktuálny sound podľa pána menom Felix De Housecat. V sete nájdete veľa jeho trackov, ale aj skladby od producentov ako Umek, Robert Armani, Mario Ochoa, Lil‘ Louis a iných.

8

PLAY

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

Každý týždeň to najlepšie z celého sveta

A STATE OF SUNDAYS

JUDGE JULES

q

Britský DJ Judge Jules, s ktorým rozhovor ste mohli nájsť aj v našej tlačenej verzii magaziínu Wave prichádza s mixovaným setom A State Of Sundays. Tento právnik za mixom predviedol opäť jeho klasický progressive trance sound.

PLAY

CORSTENS COUNTDOWN

FERRY CORSTEN

q

Ferry Corsten na svojich fanúšikov nezabudol ani tento týždeň. Ak máte radi moderný sound, ktorý hýbe svetom, tak si vypočujte jeho pravidelnú show. Aj tento týždeň v nej bude veľa noviniek a nebude chýbať ani facebook top 3, v ktorom môžete hlasovať aj vy.

PLAY

PULSE RADIO

SOUL CLAP

q

Pokračovanie známej show Puls Radio má za sebou 114te vydanie, ktoré namixovala populárna dvojica Soul Clap. Ich sound sa nesie v štýloch house a tech house.

PLAY

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

9


HOUSE

HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

SOUND

q

SLOVAK & CZECH

DEEP HOUSE

PLAY

VARIOUS ARTISTS 50 České vydavateľstvo Naked Records vydáva práve teraz release s poradovým číslom 50. To, že pre tento label ide o významný release naznačuje aj počet skladieb na kompilácii. Nájdete

10

WAVE WEEKLY

ich až 16 a nesú sa v štýloch house, minimal a progressive. Na kompilácii nájdete mená ako ian Kita, Milan Somora, Ambitech, Paul Hubiss a iné.

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

BENNITO V Welcome Back Gary EP

q

Tento týždeň sa na distribúcii Beatport objavilo EP od producenta z metropoly východu, Prešova. Bennito V si k spolupráci na EP pozval známu dvojicu Peet & Breeth a house producenta Drahosha. EP si môžete PLAY vypočuť a zakúpiť už teraz.

AMEN & DJ KARKO Number 49

q

Na slovenskom labeli Semitrance records vyšiel nové EP, na ktorom nájdetre aj tento progressive trance od producentom Amen a DJ Karko. EP obsahuje ďalších 6 trackov a vypočuť si ich môžete po PLAY kliknutí na tlačidlo play.

SUNDIVE & CHRIS MARCHI Bass (Original Mix)

q

V redakcii sa nám objavil mail od mladých producentov, ktorí pracujú na mainstrreamovejšom zvuku v štýle progressive a electro. Dvojica má určite talent a preto sme im dali priestor. Ich spoločný track s názvom Bass nie je určite tým posledným, ktoré PLAY od nich budeme počuť.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NEW STUFF REMIX MASHUP BOOTLEG

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MIXES

MINIMAL

CLICK & PLA Y

LIBOR FIALA Libor patrí medzi DJov s vyberaným vkusom a iný nie je ani jeho nový set. Ak máte radi deepový progresívny sound, tak by ste sa mali započúvať.

DNS Dvojhodinový podcast slovenského DJa DNS priniesol aj teraz veľa techhouse a techno music. V prvej hodinky už spomínaný DNS a v druhej Luc X.

JAMALBOY Ak vám doteraz neboli známe žánre trap a moombahton, tak je ten správny čas pustiť si set a zistiť, čo táto hudba v sebe ukrýva.

BENCO Niekedy dokáže aj trochu starší set zaujať. Benco, dobre známy hlavne staršej generácii clubberov uploadol set ešte zo septembra minulého roku.

DRAHOSH Pokračovanie zo série setov Plastic pokračuje poradovým číslom 4. V sete nájdete okrem známych zahraničných mien aj zopár autorských trackov.

PAUL G O tom, že DJ z východu Paul G má rád kvalitný progressive sound hovorí aj jeho nový set, ktorý odohral minulý týždeň na party v Trnave.

Pošli nám aj ty svoj track, bootleg, mashup alebo set na redakcia@wavemag.eu a možno ti ho uverejníme v najbližšom vydaní!


FLASHKCAB

Str. 40 - 41HOUSE Wave č.5/2011 DEEP

HAROLD HEATH

„To, čo skutočne potrebujete urobiť, je nainštalovať si v štúdiu poriadny kávovar. Potom budete mať zaručenú slávu, bohatstvo a všetko zlato na svete” N Od jeho debutového releasu uplynulo už desať rokov a jeho našlápnutá house produkcia získala vyznamenania po celom svete a bola podporená undergroundom aj „overgroundom“. Diskografia jeho tvorby zahŕňa viac ako 80 releasov na vyše 50 labeloch, z ktorých by sme mohli spomenúť Buswackov label Oblong, UK labely Urbantorque, Sensei, Freaked, Boxa či Uhuru Beats, ako aj releasy na značkách Groove Pleasure, Terraform, Stickman, Detour a mnohých ďalších, vrátane slovenského Soluble Recordings. Ako remixér Harold Heath spolupracoval s Asadom Rizvim, Household, Soco Audio či Urban Torque a jeho tracky boli remixované menami ako Paul Woolford, Tony Thomas, Grant Dell & Daniel Poli a mnohými ďalšími. Harold vždy dodá kvalitný tovar. Jeho inovatívny dobre uhľadený štýl spája tanečnú charizmu futuristickými, zasnenými zvukovými paletami a v jeho zvuku sa odrážajú roky strávené za DJským pultom, ako aj v štúdiu.

Čo ťa inšpirovalo k tomu, aby si rozbehol kariéru v hudbe? Pamätáš sa, kedy si po prvý krát išiel do klubu? Nuž ako väčšina ľudí v tomto priemysle, milujem hudbu celý svoj život. Ako DJ hrám už príliš veľa rokov, a hral som už dávno pred tým, než to vôbec začalo byť cool. V skutku, moje prvé hranie bolo v krypte pod jedným kostolom, kde som okrem DJa robil aj zberača pohárov. V 18-tich rokoch som sa presunul do Londýna, v tom čase som bol trošku taký hudobný snob, niečo ako „rare groove“ puritán a nemal som veľmi záujem mať niečo spoločné s touto novou „pípavou“ hudbou, ako je house. Potom som raz v sobotu išiel do fitness centra v Southwarku, kde som zažil acid house-ovú oslavu. Odvtedy som sa už nikdy nevrátil k tomu, čo som počúval pred tým. Hudba bola proste skvelá, doslova nikdy som nepočul nič podobné. Bolo tam asi 100 ľudí nasáčkovaných 40 ON THE WAVE OF MUSIC 12 WAVE WEEKLY

v tej útlej tmavej pivnici, s minimom osvetlenia, ten búchajúci repro-systém a tá atmosféra ... Cítil som sa, ako keby som našiel svoj domov, počas tejto noci som si našiel moju novú obľubu v house. Medzi prvými parties, ktoré ma ovplyvnili by určite boli aj Sunday Afternoon Sessions Gilesa Petersona v klube Dingwalls a Carnival Normana Jaya. Potom moja prvá kompletne acid house-ová rave party v starej Astorii na Charing Cross Road v Londýne, kde som po prvý krát počul „Chime“ od Orbitalu v miestnosti so 600 ľuďmi. Všetci z toho boli úplne „paf“. Sú to pre mňa krásne a nezabudnuteľné spomienky. Ďalší skvelý gig bol, keď som po prvý krát počul hrať Sashu. Bolo to snáď v 89-tom alebo 90tom roku. Ktorí umelci ťa v minulosti ovplyvnili a čo najradšej počúvaš momentálne. Sú nejakí noví talentovaní producenti, ktorých by si rád spomenul?

V poslednom čase počúvam veci ako Four Tet – trošku knísavá elektronika. Môj posledný objav je Little Dragon. Vo svete house music som sústavne ohromený kvalitou produkcie Asada Rizviho – je taká čistá a zároveň taká „dirty“. Asad nie je práve nový producent, pravdepodobne rovnako starý ako ja, ale aj tak klobúk dole pred ním. A ďalší producent ktorý sa mi momentálne veľmi páči je Art of Tones – jednoducho skvelá hudba. Počas tých rokov si spolupracoval s mnohými kvalitnými labelmi a producentmi. Prácu na ktorých nahrávkach si si najviac vychutnával? Máš momentálne niečo nové rozpracované? Užívam si prácu na všetkých mojich doskách. Mal som občasné žabo-myšie vojny s niektorými vokalistami počas nahrávania, ale to je všetko súčasťou tvorivého procesu. Prinajhoršom ich

zamknem do nahrávacej miestnosti, až dokiaľ to nenaspievajú. Čo majú urobiť? Zámok je na vonkajšej strane dverí, ha! Momentálne, okrem mojej neustále rozrastajúcej sa diskografie, pracujem na spoločnom projekte s názvom Lifers, s producentským kolegom Sumsuch z labelu Urbantorque. Urobili sme spolu zopár EP-čiek, ktoré každopádne znejú veľmi tučne a jedno z nich vyjde čoskoro na labeli Rickyho Ryana. Okrem toho spolupracujem s Tomom Lownom (autorom hitu “Love Potion” z labelu Lost My Dog) na projekte zvanom HAL9000, ktorý je super-deep. Aké sú hlavné faktory ktoré ovplyvňujú tvoju tvorbu a aký software/hardware používaš? Kvalita kávy vo vašom štúdiu je pravdepodobne najdôležitejšia vec, oveľa dôležitejšia než akýkoľvek software alebo analógový synťák. Viem, niektorí producenti, nedajú dopustiť na čaj, ale mýlia sa, škaredo sa mýlia. WWW.WAVEMAG.EU WWW.WAVEMAG.EU


Čaj ... pche! To, čo skutočne potrebujete urobiť, je nainštalovať si v štúdiu poriadny kávovar. Potom budete mať zaručenú slávu, bohatstvo a všetko zlato na svete. Pred tým som mal krásny veľký starý analógový mixpult s rackmi plnými synthov a efektov, bicích mašiniek a niekoľko kilometrami káblov. Pri spomienke na to všetko človek aj slzu zatlačí. Nemal som dokonca ani počítač, zvykol som používať hardwarové sekvencery. Potom mi moja žena porodila syna, ktorý potreboval detskú izbu a tak som musel predať väčšinu svojho vybavenia, aby som uvoľnil priestor pre neho. Kúpil som si laptop, nechal si zopár najzaujímavejších analógových krabičiek a konečne som vstúpil do moderného sveta. Brian Eno postrehol, že posun k tvorbe hudby na laptope má mnoho kladných stránok, ale zároveň vzal niečo dôležité z tvorivého procesu – fyzický pohyb, groove ktorý objavíte, keď hráte na sete bicích alebo na gitare. Toto je pri práci na laptope veľmi ťažké napodobniť a v podstate sa týmto dostávame k ďalšej otázke. Aký máš pocit zo súčasného stavu elektronickej hudby? Kam si myslíš že elektronická tanečná hudba smeruje? Ako sa staviaš k debate vinyl verzus digitál? OK, takže boli časy, keď ste mohli urobiť dosku len pomocou multimiliónového štúdia s inžinierom a producentom. Dnes si môžete kúpiť lacný laptop, pár reproduktorov, zoženiete si nejaký cracknutý software a zbúchať track za jedno popoludnie. Často zazneli argumenty, že tento proces demokratizácie hudby je „dobrá vec“ a dáva každému právo, možnosti a príležitosti robiť hudbu. Iste, je skvelé že všetci môžu dnes robiť tanečnú hudbu, ale zároveň je všade príliš veľa priemernej, štandardnej houseovej hudby, vecí, ktoré počujete a poviete: „fajn ... je to fajn, je to ok, je to kompetentné.“ Ale ktorý DJ chce hrať „fajn, ok,

kompetentnú“ skladbu? Žiadny. DJi chcú hrať skvelé, fantastické, úžasné tracky a clubberi si zaslúžia počuť skvelú, fantastickú, úžasnú hudbu. Proces demokratizácie ovplyvnil nielen produkciu platní, ale tak isto aj distribúciu – nakoľko väčšina house labelov v súčasnosti radšej vydáva digitálne než fyzické releasy, náklady ako aj risk spojený s vydaním tracku sú teraz značne znížené. Pred tým by si vydavateľstvá jednoducho nemohli dovoliť vydať také množstvo materiálu ako dnes a nemohli by jednoducho vypustiť von toľko polotovaru a podpriemerných nahrávok. Vo väčšine prípadov si takéto priemerné nahrávky aj tak nikto nekúpi. Je to ok, počúvate to nahlas a môže to fungovať na parkete, ale toto nestačí – ja chcem skvelú, úžasnú, inšpirujúcu hudbu, tracky, ktoré za desať rokov môžem vyhrabať a keď ich zahrám na party, parket exploduje. Zámerom tohto procesu demokratizácie hudby nie je produkovanie priemerných trackov na tony, alebo ak áno, potom je to na úkor celého procesu a nie pre jeho dobro. Toto zo mňa robí snoba a nevadí mi byť snobom, pretože prospechárske umenie je zriedkavo dobré umenie. Sorry, ale je to pravda a len pretože veľa ľuďom sa to tak páči, neznamená že je to dobre. Dobré umenie vzniká v medzerách medzi istotami, nie z kopírovania súčasného zvuku. Čo pre teba znamená rok 2011 v súvislosti s tvojou produkciou, releasmi a vystúpeniami? Na čo si budeš z hudobného hľadiska najviac spomínať? Hranie v Clube 360 v Dubaji bol určite zážitok a taktiež vydanie môjho druhého autorského albumu na Lost My Dog má pre mňa veľký význam. Taktiež sme mali skvelú “launch party” (ohľadom tohto albumu) v mojom rodnom meste Brighton. Hral si už niekedy na Slovensku? Začiatkom tohto roka si remixoval si track “ The June Theme” od nášho producenta Bolla, ktorý vyšiel na Soluble Recordings. Ako sa ti na ňom pracovalo? Na Slovensku som zatiaľ nikdy nehral, čo je škoda, veľmi rád by som prišiel a zahral.

WWW.WAVEMAG.EU WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

Pozvite ma a ja prídem! Veľmi sa mi páčilo remixovať Bollov track, je skvelý producent a k remixu mi poslal kvalitný balík parádnych zvukov, takže som sa mal s čím vyhrať. Niekedy dostanete na remixovanie len zopár nudných samplov, padov alebo podobne takže vždy veľmi uvítam, keď mi label pošle vysoko kvalitný materiál na remix. Niektorí DJs sú známi tým, že aj po vystúpení zostávajú žúrovať s ostatnými, zatiaľ čo iní sa zbalia a idú hneď na hotel. Medzi ktorých patríš ty a prečo? To závisí od toho, kde idete. Je to nejaký maličký byt, ktorý bude preplnený polomŕtvymi zombie clubbermi? Ak hej, možno sa pridám a zahrám zopár dosiek ... aj keď pravdepodobne nie je príliš dobrý nápad nasledovať ma po noci hrania, nakoľko som bol známy tým, že som odišiel po party z klubu a náhodou vošiel do mora. Verte mi, ľahko sa to stane. Aké je tvoje vzdelanie? Čo by si robil ak by si nebol DJ/producent?

Ak by som nebol DJom, určite by som bol astronautom. O vesmíre viem toho veľmi veľa a v živote som pozeral až priveľa vedeckofantastických filmov. Určite astronaut! Alebo kaskadér. Aké sú tvoje plány do budúcnosti ohľadom produkcie? Chystáš nejaké nové releasy? Áno! Veľa, veľa, veľa nových relasov, remixov a iných projektov. Okrem mojich projektov s Sumsuch a Tomom Lownom, mi vyjdú nejaké EPčka v ďalších mesiacoch na Pin Up Recordings, Blockhead Recordings, Dutchie, Loud East, viac vecí sa chystá na LMD a určite zopár ďalších, na ktoré som zabudol. Tento týždeň budem v štúdiu, robiť remixy pre Jesus Pabla, Cosmic Groove Transmission, Aartekt a niektorých ďalších, ktorých mená ma teraz nenapadajú, ale sú nemenej dôležité ako tie, ktoré si pamätám. Acid House Forever! autor: Bollo (Soluble Recordings)

ON THE WAVE OF MUSIC 41

WAVE WEEKLY

13


LADY SU foto: Jakub Merganc

q

Zuzana je príkladom toho, že ženy by možno raz mohli ovládnuť aj svet. Nebojí sa temnoty, práve naopak, vyhľadáva ju. Ak s ňou pozeráte horor, nebude tou, ktorá sa k vám bude od strachu túliť. Ak ju počujete hrať na akcii, neurobí vám radosť skladbou od Belgičana menom Netsky. Spoznajte členku drum&bass crew Inhuman Terror trochu bližšie s magazínom Wave.

PLAY

Viac sa dočítaš v novom vydaní Wave 14

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

15


SIGNAII_FM

LEPORELO_FM

Každá nedeľa 22:00 - 00:00 Rádio_FM

Každá nedeľa 00:00 - 02:00 Rádio_FM

SIGNAll_FM oslavuje práve teraz 3 roky on-air vysielania! Pri tejto príležitosti navštívi štúdio množstvo hostí, s ktorými bude Lixx debatovať o drum&bassovej scéne. Vypočujete si hostí ako Source Code, Ero Drummer, Svetlux, Clive či Redface, a nebude chýbať ani veľa dobrej hudby.

Milos a Skank to túto nedeľu poriadne nakopnú. Vypočujete si novú EP z vydavateľstva Ovum, ktoré patrí Joshovi WInkovi. Hrať sa bude aj z albumu Taiyo od Ken Ishi & Marc Romboy a je pripravené aj prvé EP labelu Junkdog, o ktoré sa postarala zakladateľka labelu Sister BlissBliss z Faithless.

SINGLOVE OBRÁTKY LIVE

HVIEZDY DISKOTÉK

Každý piatok 20:00 - 22:00 Beta Rádio

Každý štvrtok 19:00 - 22:00 Rádio Frontinus

V najnovšom vydaní Singlových Obrátok Life sa môžete tešiť na produkciu slovenského DJa Toma Heleyho. Pripravená je aj spomienková rubrika Danceflashback, v ktorej nebudú chýbať David Morales, Armand Van Helden a Atlantic Ocean. Okrem toho si vypočujete aj minimix Milk & Sugar, a nebude chýbať ani hitparáda Top Ten.

Žilinské rádio Frontinus prinesie aj tento štvrtok pravidelnú reláciu o tanečnej hudbe. Bude to už 611. pokračovanie, a po hitparáde Sedmičke odznejú aj mnohé novinky. Mirec si tento týždeň pozval hosťa, ktorým je DJ Fossi, a po rozhovore odohrá aj svoj aktuálny sound.

16

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


LET IT ROLL & HOSPITAL RECORDS present

S L O VA K I A SLOVAKIA

2. MAR. 2013 BRATISLAVA CAMO&KROOKED LONDON ELEKTRICITY DANNY BYRD METRIK * B COMPLEX REFINERY GALLERY GALLERY REFINERY

HOSTED BY

DYNAMITE MC www.letitroll.sk www.hospitalitydnb.com

SCAN TO REMIND !

VSTUPENKY / TICKETS: SPY CLUB

Jacket Potatoes

P A R T Y Z A N S K E

www.ticketportal.sk


S P E C I

A L S

MIX OF THE WEEK

q

UMEK

Umek, DJ a producent, zo Slovinska. Meno, ktoré je pojmom na techno scéne už nejaký ten piatok. Svoju hudobnú kariéru naštartoval pred 20timi rokmi, keď opustil slušne rozbehnutú kariéru basketbalistu a začal sa venovať DJingu. Postupne sa vypracoval, začali ho vydávať veľké zahraničné vydavateľstvá a prišli aj pozvania na hrania mimo bývalej Juhoslávie, čo sa v začiatkoch jeho kariéry javilo ako veľmi náročné. Od roku

18

WAVE WEEKLY

PLAY

2000, po vydaní trackov Gatex, Lanicor a pár ďalších, sa dostavil zaslúžený úspech. Svoje kvalitné a prepracované techno sety teraz predvádza publiku po celom svete. Tento týždeň vám prinášame live záznam z relácie „Behind The Iron Curtain“. Príjemné počúvanie! autor: Shiwave

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

ARTIST OF THE WEEK

q

SURGEON

Pod menom Surgeon sa skrýva veľmi známy predstaviteľ techno scény, DJ, producent a rodák z Northamptonshire v Anglicku Anthony Child, ktorý onedlho oslávi svoje už 42.narodeniny (* 1.5.1971). Väčšinu svojej tvorby prezentuje na vlastných uznávaných značkách Counterbalance a Dynamic Tension, no jeho materiál veľmi často zaznel i na takých zavedených labeloch ako Tresor, Soma a Harthouse, čo značí o kvalitách jeho produkcie. Anthony sa právom radí medzi vlnu DJov, ktorí ako prví použili Ableton Live a Final Scratch a dopĺňali tak svoje sety. Najväčší význam v jeho kariére bolo presťahovanie sa do Birminghamu v roku 1989, kde začal študovať audio-vizuálny dizajn, čo znamenalo začiatok jeho osobného rozvoja. Už one-

20

WAVE WEEKLY

PLAY

dlho na začiatku roku 1993 zanietený oportunista Surgeon a niektorí priatelia propagovali v tom istom meste otvorenie prvého techno klubu House of God (tento rok oslavuje 20 rokov existencie). Oživenie kariéry určite spôsobilo i stretnutie s ďalším velikánom scény Regisom (Carl O‘Connor), s ktorým v roku 2001 zakladá projekt British Murder Boys (BMB). Anthonyho hudba jasne predstavuje vysoko kvalitný výstup pre avantgardnú produkciu, spoluprácu a veľmi očakávané DJ sety. Jeho hudba je o zdieľaní umenia, inšpirácie a tvorivosti. autor: past rascal

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

RELEASE OF THE WEEK RENATO COHEN

q

t

Ak patríte medzi starších poslucháčov klubovej hudby, určite vám bude dobre známe meno Renato Cohen. Jeho kultový track s názvom Pontapé bol vydaný už v roku 2002 vo vyda-

22

WAVE WEEKLY

PLAY

vateľstve Intec Records, aktuálne ho remixoval známy DJ a producent Alan Fitzpatrick a release vydalo švédske vydavateľstvo Drumcode.

WWW.WAVEMAG.EU


PARTYLIST TVOJ KLUBOVÝ PROGRAM NA NAJBLIŽŠIE TÝŽDNE S WAVE SMOKE IT! INTERGALAKTICKÁ OBLUDA Bratislava PIatok 1.3.2013 Drum&bass, Dubstep Toast Face, Pandora, RobX, Zim3n CREAM BISCUIT GLIFTER Pieštany PIatok 1.3.2013 House Ero Drummer, Johny Le, Kray, Phu ELEMENTS OF HOUSE ELEMENT Prievidza PIatok 1.3.2013 House Vstupné: FREE Mado, Indy, Demi SMOKE IT! INTERGALAKTICKÁ OBLUDA Bratislava PIatok 1.3.2013 Drum&bass, Dubstep Toast Face, Pandora, RobX, Zim3n UNBEATEN EMPIRE Bratislava PIatok 1.3.2013 Progressive, Trance N-Rico, Unbeat, Martin Sandtner, Tomgraf, Raavn SPIRAL 44 LIOR Zvolen PIatok 1.3.2013 Drum&bass Lixx, Flautistar, Kubo, Ke3n, Enix & Inv PRIMARY DROPS CHECKPOINT Nitra PIatok 1.3.2013 Progressive, Trance Primary Drops, 24

WAVE WEEKLY

Walk, Subgate, Franke, Proovan GET WIPPED MECCA Praha Piatok 8.3.2013 Progressive House Wippenberg, Marinos, Coswell, Bontrip, Finidi,

HOSPITALITY REFFINERY GALLERY Bratislava Sobota 2.3.2013 Drum&bass Camo & Krooked, London Electricity, Metrik, Danny Bird, B-Complex, MC Dynamite EKG B-DAY PARTY BARRACUDA Nitra Streda 6.3.2013 Progressive House, House EKG, Drahosh, Dave, Mustee ABOVE AND BEYOND MINISTRY OF FUN Banská Bystrica Piatok 8.3.2013 Trance Above & Beyond, Jaytech, Pico, Nifra LUXURY 7 NEBE Brno Piatok 8.3.2013 House, Tech House Da Fresh, Duncan Grey, Danny Bright, Subgate, Nika, Quiks TECHNO ANIMALS TOUSTER Praha Piatok 8.3.2013 Techno, Tech House Luigi Madonna, K.Sandra, Adam Cloud & Pete

SUGAR NIGHT VINYL MUSIC PUB Nitra Sobota 9.3.2013 Techno, Tech House Vstupné: FREE Mr.Yoda a.k.a DJ Shanny D, DJ Dizi DNB HURKA ANIČKA Hurbanovo Sobota 9.3.2013 Techno, Drum&bass Vstupné: 2€ / 3€ Galagha & Gabanna, Goro, Spani, Yogi, Stini, Golem, Monky, Psycho SUMMIT 22 ART KLUB Trnava Sobota 9.3.2013 Techno, Drum&bass Vstupné: 2€ / 3€ A-Negative, Spani, Bukkra, Hydroes, Neutral, Bobo, Tapir

SYNAPSE 23 RADOSŤ Bratislava Streda 13.3.2013 Drum&bass Huspi, Matis, Spiro, Lady Su LOUD FREQUENCY KD LIPTOVSKÝ HRÁDOK Liptovský Hrádok PIatok 15.3.2013 Techno, Tech house Scoop, Satira, Inhuman Terror, Maikl Dzii, Inspector, Spectral vs. Koto, Ign, Bud Heeck

SIGNAII_FM NIGHT KC DUNAJ Bratislava PIatok 15.3.2013 Drum&bass Technimatic, Rudeboy, Adrum, Lixx DEVICE PARTY EMPIRE Levice PIatok 15.3.2013 House, Tech house Wavetune Crew CRANKTIME VOL. 36 BOONKER Žilina PIatok 15.3.2013 Drum&bass Piatok, Byto, Jema, Furibund, Macaque

WWW.WAVEMAG.EU


WAVE

BASSMISSION WOOD PUB Bánovce nad Bebravou Sobota 16.3.2013 Drum&bass Jacobotic, Necro, Presenta, Paplon, Piatok, Byto, MC Brush

TRIDENT SPY CLUB Partizánske Piatok 22.3.2013 Drum&bass Bad Company, DJ MALDINI, Ero Drummer, Byto, Matis, Huspi, MC Tweety Twizta, Insect, Kato LE GRANDE HOUSE PIANO CLUB Trenčín Piatok 22.3.2013 House Charlie Clubber, Tamira, Sunday DJ, Axel Beat

THERAPY SESSIONS ATELIER BABYLON Bratislava Sobota 16.3.2013 Drum&bass I:gor *Live*, C.A.2k, Hallucinator, Savage, Krzyku, Moptron, Hanzall, Dirtbox Feat. Banshco, Schyzo, Gesi, Sicktek, Fatsound, Ero Drummer, Couman, Robx TNT CREW PARTY KLUB LÚČ Trenčín Sobota 16.3.2013 House Sten, Twist, Matush, Filo, Kayla, Mladybulwa, Tiff, Abnormal Live! & Tetsuo. ELECTRO PLAYGROUND RADOSŤ Bratislava Streda 20.3.2013 House t.b.a WWW.FACEBOOK.COM/WAVEMAG.EU

MINIMAL PEOPLE TOASTER Praha Piatok 22.3.2013 Tech House Mike Väth, JB vs Flesh, Ravic, Callboy, Pert, Adam Cloud, Revis, Tokátko, Peter Costa, Sebastian Deluca HED KANDI DUPLEX Bratislava Piatok 22.3.2013 House Phoebe D´Abo. Dean Oram, FreshClubber, Shaker J BALTHAZAR & JACKROCK EMPIRE Bratislava Sobota 23.3.2013 Techno Balthazar & Jackrock, Boss, Miss Rodez, Lacerta REACTION CONTROL INFINITY Žilina Sobota 28.3.2013 Techno, Drum&bass B-Complex, Grining, Zlomis Bakulu, Michal Mishek, Siki & Juris, Marosh, Deagon


Predajné miesta magazínu Wave BÁNOVCE NAD BEBRAVOU M+M TABAK: HM Tesco Námestie Ľ. Štúra BANSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Kaufland Nám. Ľ. Štúra TOPPRES: OC Europa

LEVICE GECO TABAK: Tesco

PÚCHOV M+M TABAK: Tesco

LIPTOVSKÝ HRÁDOK GG TABAK: Lidl

REVÚCA MEDIA PRESS: Tesco

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: OD Prior

RIMAVSKÁ SOBOTA MEDIA PRESS: Tesco

BARDEJOV GG TABAK: OC Galéria

LUČENEC GG TABAK: Halíčska

BRATISLAVA GG TABAK: Polus City Center, MEDIAPRESS: Aupark, MEDIAPRESS: OC Eurovea, GECO: OC Cubicon, GECO: Avion Shopping Park, M+M TABAK: Tesco – Kamenné námestie

MALACKY GG TABAK: Lidl, GG TABAK: Kaufland, Mediapress: Tesco

BREZNO Geco Tabak: Kaufland ČADCA GG TABAK: Hyper Tesco DETVA GECO: Tesco DOLNÝ KUBÍN GECO: Tesco DUBNICA NAD VÁHOM M+M TABAK: Tesco DUNAJSKÁ STREDA GG TABAK Hypernova, GG TABAK: Kaufland GALANTA GG TABAK: Tesco HLOHOVEC T-PRESS: Kaufland HUMENNÉ M+M TABAK: Tesco KEŽMAROK GG TABAK: Tesco KOMÁRNO GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco KOŠICE GECO TABAK: OC Cassovia, GECO TABAK: OC Optima, GECO TABAK: Kaufland

MARTIN M+M TABAK: Tesco MICHALOVCE M+M TABAK: Tesco MYJAVA UNIVERSALPRESS: Tesco NITRA ROYAL PRESS: OC Centro, ROYAL PRESS: OC Mlyny

ROŽŇAVA GECO TABAK: Tesco RUŽOMBEROK Nástupište SAD, OD JEDNOTA ŠAĽA GECO TABAK: Kaufland SENICA GG TABAK: Tesco SEREĎ GECO TABAK: Kaufland SKALICA GECO TABAK: Tesco SNINA Stánok Strojárska ulica

TRNAVA T-PRESS: OC Max, TPRESS: OC Arkádia VRANOV NAD TOPĽOU GECO TABAK: Tesco ŽIAR NAD HRONOM Nám. Matice Slovenskej ŽILINA GG TABAK: OC Max, GG TABAK: Hyper Tesco, GG TABAK: OC Mirage, TOPAS TABAK: OC Aupark ZVOLEN, GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco, GG TABAK: Lidl, TOPPRES: EUROPA PANTA RHEI Všetky predajné miesta na Slovensku TECHHOUSE Bratislava, Ovsište DJ CENTER Košice

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM GECO TABAK: Tesco

SPIŠSKÁ NOVÁ VES GG TABAK: Tesco, GG TABAK: OC Madaras

NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie

STARÁ LUBOVŇA GECO TABAK: Kaufland

SPY KLUB Partizánske

PARTIZÁNSKE L+M TABAK: Nitrianska cesta

STROPKOV Durkaj Vincent: Námestie SNP, Hlavná 60

GROTESKA ART CAFFE Poprad

PEZINOK GG TABAK: Tesco

ŠTÚROVO GG TABAK: NC Aquario Park

PIEŠŤANY T-PRESS: Aupark, T-PRESS: Tesco

TERCHOVÁ GG TABAK: Lidl

POPRAD NS Podchod, TABAK: Max

TOPOĽČANY M+M TABAK: Tesco

POVAŽSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Hyper Tesco

TREBIŠOV MEDIAPRINT: Billa

PREŠOV M+M TABAK: HM Tesco, GECO TABAK: Tesco

TRENČÍN GECO TABAK: OC Laugaricio, BRESMAN s.r.o.: OC Max, BRESMAN s.r.o.: OC Masarycky

PRIEVIDZA GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: Kaufland

KLUB SHAKA Púchov

STANICA Žilina - Záriečie MUSICMANIA Žiar nad Hronom KLUB BOSORKA Banská Bystrica

Všetky predajné miesta PNS v zozname boli vybrané magazínom Wave. Nie vždy sa však magazín nachádza v dostatočnom množstve vo zvolených stánkoch, pretože je distribučnou spoločnosťou rozdistribuovaný aj do veľa iných miest, o ktorých však my nemáme prehľad. Za distribúciu časopisov je výhradne zodpovedná distribučná spoločnosť.

2013_Wave Weekly (9 týždeň) 9/2013)  

Jediný magazín o tanečnej a klubovej hudbe na Slovensku a v Českej republike. Pre viac info checkuj www.facebook.com/waveweekly alebo www.wa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you