Page 1

Mijn idee betreft een onzichtbare, duurzame, zelfregulerende, praktische en natuurlijke 'waterspuwer' c.q 'waterslikker'. Gedachtengang bij de vorming van het idee. Bijna alle bestaande afvoerleidingen voor regen- en vuilwater zijn van gesloten kunststof, gres of beton. Zowel bij de gescheiden als de gemengde stelsels. Drainageleidingen kunnen zowel water opnemen als afgeven, in combinatie met een pakket grof zand creĂŤren we een eenvoudige, praktische en doeltreffende 'waterspuwer' c.q. waterslikker. Een 'kameleon' die zich aanpast aan z'n omgeving, bij een verzadigde grondslag/bodem is er geen wateropname en bij droogte blijft alle water ter plekke. Een eenvoudige, betaalbare en functionele oplossing. De oplossing: Drainageleiding i.p.v. dichte leiding in combinatie met een pakket grof zand. De uitvoering: a. Bij gemengde stelsels. Koppel de regenafvoer(en) af, als extra kun je nog een regenton of andere waterbuffer plaatsen. Voor deze afgekoppelde afvoeren moet een nieuwe afvoerleiding aangelegd worden. We nemen nu geen dichte leiding, maar een drainageleiding (bijv. P.V.C.) De sleuf voor deze leiding graven we bijv. 20-30 cm dieper dan voor de leiding noodzakelijk, afhankelijk van situatie, aanlegdieptes, grondslag en grondwaterstand. Aanbrengen van het 30 cm dikke grof zandpakket bijv. metsel/vloer of drainzand. Op dit verdichte zandbed brengen we de drainageleiding aan en sluiten hem weer aan op de bestaande leiding bij de erfscheidingsput/gemeentegrens. De sleuf (gedeeltelijk )afvullen met grof zand Indien mogelijk de drainageleiding nog een 'omweg' laten maken bijv. rondom het grasveld, dit is geheel afhankelijk van de bestaande situatie. Om zoveel mogelijk water in de bodem te kunnen infiltreren, brengen we een minimum afschotpercentage aan eventueel horizontaal, in combinatie met de langere weg vergroten we op deze manier de waterafgifte. Bij een gescheiden stelsel: b.De bestaande dichte leiding(regenwater) tussen woonhuis en erfscheidingsput/gemeentegrens vervangen door een drainageleiding, verdere handelingen zoals boven omschreven.

C12 Inhoud  
C12 Inhoud  
Advertisement