Page 1

Lifestyle & Interieur Style your own life!

HANDBOEK


Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1. Tijdschema 1.2. Voortgang / Werkzaamheden buiten aangegeven tijden 1.3. Veiligheid / Aansprakelijkheid 1.4. Verzekeringen 1.5. Brandweervoorschriften 1.6. Huisdieren 1.7. Berichten tijdens beursdagen 2. Deelname 2.1. Deelnamepakket 2.2. Buitenpresentaties 2.3. Bijzondere presentaties 2.4. Drankje in de stand 2.5. Aandachttrekkende acties 3. Standbouw 3.1. Op- en afbouwvoorschriften 3.2. U bouwt zelf uw stand 3.3. Verhuur standaard stands 3.4. Expeditie 3.5. Afbouwavond 4. Extra voorzieningen: technisch 4.1. Elektriciteit 4.2. Wateraansluiting 4.3. Frieslijstvermelding 4.4. Huur heftruck en/of hoogwerker 4.5. Impregneren 4.6. Telefoon / ISDN 5. Extra voorzieningen: services 5.1. Meubilair 5.2. Groenvoorziening 5.3. Schoonmaak 5.4. Technische apparatuur 6. Toegangskaarten 6.1. Algemeen 6.2. Deelnemerskaarten 6.3. Relatiekaarten 6.4. Toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa


1. Algemene informatie 1.1. Tijdschema Start opbouw Eigen stands en standaard standbouw: woensdag 13 oktober vanaf 12.00 uur en donderdag 14 oktober 2010 vanaf 09.00 uur. Beide dagen tot 18.00 uur. Vrijdagochtend mag er geen inrichting van de stands meer plaatsvinden. Beurstijden Vrijdag 15 oktober van 14.00 uur tot 21.00 uur Zaterdag 16 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur Zondag 17 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur Start afbouw Afvoer handzame items: zondag 17 oktober 2010, van 17.00 uur tot 24.00 uur. Zware en grote materialen (zoals machines e.d.) en eigen standbouw: maandag 18 oktober, van 08.30 uur tot 12.00 uur. Maandag om 12.00 uur dient de hal volledig leeg te zijn. 1.2. Voortgang / Werkzaamheden buiten aangegeven tijden In verband met de voortgang van de werkzaamheden verzoeken wij u dringend de aangegeven of afgesproken tijden te hanteren. Indien u hiervan wilt afwijken, dient u hierover vooraf in overleg met de organisatie te geschieden. 1.3. Veiligheid / Aansprakelijkheid Iedere presentatie dient altijd zo geplaatst te worden dat deze nimmer een gevaar oplevert voor de omgeving en/of personen. Daarbij mag deze nooit in het gangpad uitsteken of enig obstakel vormen voor publiek, medestandhouders of omgeving. U dient zelf verzekerd te zijn tegen alle calamiteiten. Wij wijzen u erop dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal of andere wijze van schade. 1.4 Verzekeringen Het is niet mogelijk een collectieve verzekering via de organisatie af te sluiten. U dient daarom zelf voor een goede verzekering te zorgen. In overleg met uw assuradeur is meestal een tijdelijke uitbreiding van uw inventaris-goederenverzekering af te sluiten. Vraagt u naar een tentoonstellingsverzekering, ook het transport kan daarbij worden meegenomen. 1.5 Brandweervoorschriften In verband met de algehele veiligheid mag het duidelijk zijn dat onderstaande voorschriften volledig opgevolgd dienen te worden. - Alle brandbare materialen (decoraties van papier, draperieĂŤn, textiel, vaandels, etc.) dienen brandvertragend te zijn geĂŻmpregneerd. Let op: een kopie certificaat van impregnering moet worden ingeleverd bij de organisatie. Indien er geen certificaat beschikbaar is, wordt het plaatsen of ophangen van het betreffende item niet toegestaan. - Er mogen nimmer gasflessen, gevulde (diesel)tanks of andere brandbare stoffen op de beurs aanwezig zijn. - Open vuur, zoals kaarsen, is niet toegestaan. - Alle presentaties dienen binnen de eigen standruimte te staan, de gangpaden moeten te allen tijde vrij blijven. - Standpresentaties, in het bijzonder van machines en bewegende en/of hangende attributen, dienen altijd veilig voor het publiek en omgeving te worden opgesteld. In de lucht hangende attributen dienen te hangen aan staalkabels die dubbel verankerd zijn. - Nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te blijven, zowel aan de binnen- als buitenzijde.


- Er mogen geen veranderingen cq. aanpassingen worden gedaan op de reeds aangelegde bekabelingen / bedradingen. - De bestaande brandhaspels dienen altijd vrij toegankelijk en zichtbaar te zijn. - De ruimten achter de stands mogen niet gebruikt worden voor opslag of afval. - Bij calamiteiten dient u altijd terstond de organisatie en/of beveiliging te waarschuwen. Verdere voorwaarden t.b.v. de algemene veiligheid: - Sproei- of vernevelingstechnieken zijn niet toegestaan, evenals stilstaand water in welke vorm dan ook, m.u.v. koffie- en theewater. Calamiteiten meld u bij medewerkers van de organisatie die herkenbaar zijn aan zwarte bodywarmers met gele opdruk van crew. U kunt calamiteiten ook melden op het organisatiekantoor op de eerste etage van het zalencentrum in de Tjongerzaal. 1.6. Huisdieren Huisdieren hebben geen toegang tot de beursvloer. 1.7. Berichten tijdens beursdagen Berichten die bij de organisatie binnenkomen, worden genoteerd en bij gelegenheid naar de standruimte gebracht. Dringende berichten worden omgeroepen via de centrale geluidsinstallatie.

2. Deelname 2.1. Deelnamepakket Bij uw inschrijving heeft u uit onderstaande mogelijkheden een keus gemaakt. Keuze 1: De standaard unit; de organisatie bouwt uw stand. Er hoeft alleen te worden ingericht. Dit deelnamepakket omvat: vloeroppervlak, standbouw, frieslijst met naamsvermelding, vloerbedekking, verlichting. Keuze 2: De vrije vloeroppervlakte; de organisatie bouwt niets, maar levert de gehuurde vloeroppervlak desgewenst met vloerbedekking. Beide deelnamepakketten zijn inclusief: - Naamsvermelding van uw bedrijf in de beurskrant, op de website www.lifestyleinterieur.nl en vermelding op informatiemateriaal tijdens de beurs. - De kosten voor het stroomverbruik - relatiekaarten - 3 deelnemerskaarten 2.2. Buitenpresentaties Buitenpresentaties zijn slechts beperkt mogelijk en worden uitsluitend in overleg met de organisatie geplaatst. Uw presentatie dient steeds zodanig opgesteld te zijn dat zij nooit een bron van gevaar kan vormen voor de directe omgeving en/of het publiek. De bewakingsdienst heeft opdracht ook ‘s nachts te patrouilleren. Niettemin blijft het steeds uw verantwoording uw presentatie afdoende te beveiligen en te verzekeren (zie hoofdstuk 1.5.). Aanvoer en opbouw van uw presentatie is mogelijk


op donderdag 14 oktober en vrijdag 15 oktober 2010. U dient zich bij aankomst bij de organisatie te melden. Demontage en afvoer van uw presentatie dient op maandag 18 oktober tussen 09.30 uur en 12.00 uur te geschieden. 2.3. Bijzondere presentaties Onder bijzondere presentaties worden presentaties verstaan waarbij er in de standruimte bijvoorbeeld zeer zware of brandgevaarlijke items worden geplaatst. Ook de plaatsing van (vracht)auto’s in de standruimte valt hieronder. In verband met de dwingende veiligheidsmaatregelen van de brandweer te Drachten zijn de volgende voorschriften van kracht. - Items die draaien op gas of brandstoffen als bijvoorbeeld diesel, mogen alleen geplaatst worden met een nagenoeg lege brandstoftank. - Elektrische machines mogen alleen geplaatst worden onder de voorwaarde dat de accuklemmen losgekoppeld zijn. - Ieder item dat in de stand staat, dient altijd zo geplaatst te worden dat dit nimmer een gevaar oplevert voor de omgeving en/of personen. Daarbij mag dit nooit in het gangpad uitsteken of enig opstakel vormen voor publiek, medestandhouders of omgeving. - Aanvoer van speciale (zware) items kan uitsluitend geschieden volgens schema. Derhalve dient u dit aan te melden bij de organisatie, waarna hierover afspraken gemaakt worden. U dient zelf verzekerd te zijn tegen alle calamiteiten.Ten allen tijde geldt als voorbehoud de goedkeuring van de brandweer te Drachten. Bovenstaande geld voor zowel de opbouwdag(en) als de beursdagen. 2.4. Drankje in de stand Drankjes en hapjes kunt u tegen betaling bestellen. U kunt hierover vooraf afspraken maken met het Fries Congrescentrum Drachten, telefoon 0512-330254. Via onze website www.lifestyleinterieur.nl kunt u ook bestelformulieren voor cateringservices downloaden. Veel deelnemers hebben barvoorzieningen in hun stand om hun gasten van een drankje te voorzien. Let u er wel op dat voedingswaren volgens de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren moeten worden bewaard. De Keuringsdienst van Waren komt controleren! U dient zelf uw vergunning hiervoor bij de gemeente aan te vragen! Wij wijzen u er echter wel op dat er na sluiting van de beurs om 17.00 uur niet meer geschonken mag worden. Het is in het belang van iedereen dat de bewaking vanaf 17.00 uur ongestoord zijn werk kan doen, zodat ook uw spullen veilig zijn. Wij verzoeken u dringend uw standbemanning hierover duidelijk te instrueren. Op vrijdag 15 oktober sluit de beurs om 21.00 uur. 2.5. Aandachttrekkende acties Als deelnemer heeft u zekere mogelijkheden om door acties en/of presentaties de aandacht van uw mededeelnemers en de bezoekers op uw product te vestigen. Het is echter noodzakelijk voor elke actie altijd toestemming te vragen aan de organisatie en deze in vooroverleg door te spreken. Dit naar aanleiding van de steeds strenger geldende regels met betrekking tot veiligheid tijdens evenementen en de steeds meer voorkomende aansprakelijkheidsstellingen. Als basisregel geldt dat uw mededeelnemers geen overlast ondervinden van uw activiteiten. Het uitdelen van reclamemateriaal mag uitsluitend vanuit uw standruimte. In de gangpaden en bij de ingang is dat dus niet toegestaan, mits er geen afspraken zijn gemaakt met de organisatie.


3. Standbouw 3.1. Op- en afbouwvoorschriften Opbouw- en afbouwtijden: Opbouw Eigen stands en standaard standbouw: woensdag 13 oktober vanaf 12.00 uur en donderdag 14 oktober 2010 vanaf 09.00 uur. Beide dagen tot 18.00 uur. De opbouw van de eigen stands dient op donderdag 14 oktober 2010 om 18.00 uur geheel gereed te zijn, zodat vrijdag 15 oktober 2010 zowel de eigen stands als de standaard stands ingericht kunnen worden. Let op: houdt u er rekening mee dat op vrijdag 15 oktober 2010 alleen inrichten in de dan al opgebouwde stands mogelijk is. De aanvoer van zwaar materiaal van complete stands op die dag is uitgesloten. Dit kan alleen op donderdag 14 oktober 2010 in overleg met de organisatie. Afbouw Afvoer handzame items: zondag 17 oktober 2010, van 17.00 uur tot 24.00 uur. Zware en grote materialen (zoals machines e.d.) en eigen standbouw: maandag 18 oktober, van 08.30 uur tot 12.00 uur. Maandag om 12.00 uur dient de hal volledig leeg te zijn. Let op: tijdens de afbouw bent u verantwoordelijk voor uw eigen goederen. De bewakingsdienst is dan niet meer aanwezig. NB: maandag 18 oktober 2010 om 12.00 uur moet de hal ontruimd zijn! Voor de opbouw, inrichting en afbouw gelden bovenstaande tijden, tenzij anders is overeengekomen met de organisatie. Algemeen Volgt u altijd de instructies op van de deurwachten, zij laten ook voor u alles zo goed mogelijk verlopen. Graag uw aandacht voor de brandweervoorschriften zoals vermeld onder hoofdstuk 1.5. U dient deze te allen tijde op te volgen. Beveiligingsbeambten zijn aanwezig en evenals onze medewerkers letten zij scherp op uw en onze eigendommen. Wij wijzen u erop dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal of andere wijze van schade. U dient zelf te zorgen voor adequate verzekering van uw eigendommen. (Vracht)auto’s worden niet in het complex toegelaten. Heeft u bijzonder vervoer waardoor u met truck, kraan of heftruck in de hal moet of indien er een auto of ander voertuig in de stand geplaatst moet worden, dan dient u ruim voor aanvang van de opbouw contact met de organisatie op te nemen. Wilt u meer licht in uw stand, dan dient u een stroomaansluiting vóór 10 oktober 2010 aan te vragen (zie hoofdstuk 4.1.). Extra bestellingen via www.beurswinkel.nl Bestel ruim van te voren, uiterlijk 11 oktober 2010. Kijk uw bestellijsten goed na en neem bij vragen of twijfel contact met ons op. Voor bestellingen ter plekke geldt: - Tarief wordt verhoogd met 100% - Voorraad is beperkt en levering ter beoordeling van de organisatie - Geretourneerde items worden niet gecrediteerd - Als betalingsconditie geldt éénmalige automatische incasso.


Aandachtspunten Voert u nimmer zodanige afbouwhandelingen uit dat deze gevaar opleveren voor uw directe omgeving, voor uzelf, uw medewerkers of derden. Pas steeds op met elektriciteit, knipt u nooit in bedradingen! Let u er bij eventuele wateraansluitingen op dat de druk er nog op staat, nooit afkoppelen! Afvalmateriaal dient door de standbouwers te worden afgevoerd naar de containers op het buitenterrein aan de achterzijde van de hal. NB: de organisatie is genoodzaakt de afvoerkosten van achtergelaten materiaal in rekening te brengen. Gegeven het bovenstaande verzoeken wij uw standbouwer om een standbouwkaart bij zich te hebben bij de opbouw- en afbouwwerkzaamheden. De organisatie zal hierop zowel bij de ingang als op de beursvloer controleren, zodat wij weten dat uw bedrijf aanwezig is. 3.2. U bouwt zelf uw stand U hebt via uw deelnamebevestiging aangegeven dat u zelf een stand gaat of laat opbouwen. Dit betekent het volgende: Vloeroppervlak U heeft de beschikking over het onbebouwde vloeroppervlak volgens het volume zoals is overeengekomen op het inschrijfformulier en de deelnamebevestiging. De oppervlakte wordt desgewenst voorzien van vloerbedekking (indien u dat heeft besteld!) De standbouw U dient zorg te dragen voor deugdelijke en presentabele standbewanding, met een zelf te bepalen bouwhoogte, door u te voorzien van verlichting. Bij standbouw hoger dan 2.50 m. dient u voor afwerking boven 2.50 m. aan de achterzijde te zorgen. Uw standbouw- en inrichting zal aan alle veiligheids-, praktische en esthetische eisen moeten voldoen. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de bewanding van de naburige stand als vervanging van uw eigen wanden. Bij het aanbrengen van een verhoogde vloer dient u op aanwezigheid van putten te letten en deze in overleg met de organisatie vrij te laten. Indien uw eigen standbouw en/of inrichting geverfd moet worden, dan dient dit in de opbouwperiode te gebeuren. Na 18.00 uur op donderdag 14 oktober 2010 is verven niet meer toegestaan. De omliggende vloerbedekking dient te worden afgedekt met plastic en dit dient, alvorens de verf compleet gedroogd is, weer verwijderd te worden. Frieslijstvermelding met uw bedrijfsnaam en standnummers Denkt u er aan dat uw relaties en verdere zakelijk ge誰nteresseerden u zullen zoeken aan de hand van het in de beurscatalogus vermelde standnummer(s). Zorgt u er daarom in elk geval voor dat uw standnummer(s) duidelijk waarneembaar geplaatst wordt in of aan uw eigen stand. Elektriciteit en aansluitingen Een stroomaansluiting is niet inbegrepen bij de standreservering. U dient daarom via www.beurswinkel.nl een (kracht) stroomaansluiting aan te vragen. Aan de hand van de totale stroombehoefte (verlichting, koffiezetapparaten, computers e.d.) kunt u de voor u geschikte aansluiting aanvragen. (zie hoofdstuk 4.1.) Indien uw standbouwer bestellingen plaatst bij de organisatie, zullen wij deze aan u in rekening brengen; tenzij anders wordt overeengekomen. Wij zijn genoodzaakt de afvoerkosten van achtergelaten afval van uw standbouwer in rekening te brengen en adviseren u dringend hem daarop attent te maken.


Uw bouwer, reclamebureau of expediteur Voor ons is het van groot belang dat binnen de beperkte opbouw- en afbouwtijd die ons ter beschikking staat de zaken goed afgestemd worden met u en uw afdelingen. Voor zover dit nog niet aan ons gezonden is, vragen wij u met nadruk ons de volgende gegevens via de fax te willen doen toekomen. - Een schets, tekening en/of foto van de door u geplande bouw. - Overzicht van materiaalkeuze en aantoonbaarheid van brandveiligheid - De ontwerpers- & bouwers- adresgegevens met contactpersoon en hun telefoonnummers. 3.3. Verhuur standaard stands Via uw orderbevestiging heeft u aangegeven dat wij uw stand moeten bouwen. U maakt gebruik van een standaard stand met een afmeting van 2 bij 3 meter (6 m2) of een veelvoud daarvan. Deze hebben als basisvoorziening vloerbedekking en 1 keer 2 spotjes. De hoogte van de stand is 2.50 meter. De standaard stand is een aluminium snelbouwsysteem. Voor een impressie van de standaard stands verwijzen wij naar de website www.lifestyleinterieur.nl. Het gebruik van de stands U mag in de stand niet spijkeren, nieten of schroeven en het is niet toegestaan deze wanden te (be)schilderen. In dat geval zijn we genoodzaakt u deze wanden en/of frieslijsten tegen nieuwwaarde in rekening te brengen. Het gebruik van permanente stickers en foam-tape is niet toegestaan, want dit materiaal is niet meer van de wand te verwijderen en zal dan als schade worden aangemerkt en aan u worden gefactureerd! Maakt u dus gebruik van niet-permanente logostickers en beletteringen. Plakt u niets op het aluminium (tussen) profielen en denkt u er aan dat u weer alle beplakkingen bij het ontruimen van uw stand(s) op donderdagavond verwijdert. Houdt u er rekening mee dat het bevestigen van fotomateriaal en displays moet gebeuren met dubbelzijdig tape, met ketting of met nylondraad bevestigd met S-haakjes (45 mm). Het aluminiumprofiel bovenop de stands is voorzien van een inkeping, waarin u de S-haakjes kunt vasthaken. Wanneer u liever gebruik maakt van clipboardklemmen houdt u er dan rekening mee dat ze open te sperren moeten zijn tot in elk geval 20 mm. Vergeet u niet voor uw presentatie nylondraad, ketting, klemmen, haakjes op tijd aan te schaffen en na afloop weer mee te nemen voor eventueel hergebruik. Denkt u er vooral aan deze punten goed af te stemmen met uw medewerkers die straks ter plekke de standinrichting zullen verzorgen of ingehuurde decorateurs, reclamebureaus en/of (aanvullende) standbouwers! Elektriciteitaansluitingen Een (kracht)stroomaansluiting is niet bij de standbouw inbegrepen, u dient apart een stroomaansluiting aan te vragen via www.beurswinkel.nl (zie hoofdstuk 4.1.). 3.4. Expeditie Goederen die in de opbouwfase van de lifestyle en Interieurbeurs ten behoeve van uw stand(bouw) naar het Fries Congrescentrum worden gestuurd, worden door ons in ontvangst genomen, met de melding van de voorwaarde dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de staat waarin de goederen bij ontvangstname verkeren. Wij tekenen alleen voor ontvangst en niet voor aansprakelijkheid. Wilt u ervoor zorgen dat bij adressering is voorzien in onderstaande gegevens: Fries Congrescentrum Drachten Bedrijfsnaam en standnummer Oprijlaan 3 9205 BZ Drachten In uw standruimte zal bericht worden achtergelaten dat er goederen voor u zijn bezorgd.


3.5. Afbouwavond De afbouwavond op zondag 17 oktober 2010 verdient apart uw aandacht. Voor een goede coördinatie rekenen wij graag op uw medewerking. De planning Fase 1. Voor 17.00 uur – Afbouw voor sluitingstijd verboden Begint u vooral niet voor het einde van de beurs met de voorbereidingen voor-, of het al werkelijk ontruimen van uw stand. Wij vragen u hiermee te wachten tot na de slotmelding om 17.00 uur. Voortijdig opbreken maakt op de in u geïnteresseerde bezoeker een buitengewoon ongunstige indruk. Fase 2 Vanaf 17.00 tot 17.30 uur – Start demonteren, inzamelen en bijeenzetten Pas na 17.00 uur kunt u met het demonteren en inzamelen van alle attributen van uw stand beginnen. Maar nog niet met het afvoeren van deze zaken. Verzamelt u rustig al uw eigendommen en benodigdheden en zet alles bijeen, maar laat vooralsnog alle materialen in de stand staan. Afvoer is in uw eigen belang nog niet toegestaan. Verwijdert u al uw foto’s, drukwerken, alle door u aangebrachte beplakking, stickers, tape en ander eventueel display-materiaal weer van de standwanden, zodat de opvolgende nacht-afbouw door onze bouwers hierdoor niet vertraagd wordt. Maakt u goed onderscheid tussen wat van u is en datgene wat u bij de organisatie heeft gehuurd! Alle door u geleende of gehuurde items, zoals meubilair, planten, spots etc. dient u in uw unit(s) te laten staan. Gehuurde artikelen welke u abusievelijk meeneemt zullen nadien tegen nieuwprijs worden gefactureerd. Fase 3: 17.30 - 24.00 uur - Afvoeren van uw standinrichting Als goed gastheer/vrouw dient u eerst en uitsluitend uw relaties zonder onnodige hinder in de gelegenheid te stellen om de hal te verlaten. Aldus wordt bereikt dat zij ook het parkeerterrein en de openbare weg eerder gevonden zullen hebben. Zo zal er dan veel minder verkeersdruk ontstaan door een scheiding in tijd tussen de uitstroom van uw bezoekers en u en uw collega-deelnemers. Iedereen is hiermee gediend, want zonder extra verkeersdruk zal de wachttijd voor uw bezoekers en voor u als deelnemer uiteindelijk minder zijn en bent u beiden eerder thuis! De afbouw van eigen standbouw dient te geschieden op maandagochtend tussen 08.30 uur en 12.00 uur. Uitsluitend na toestemming van de organisatie is het mogelijk op andere tijden af te breken, ontruimen en af te voeren. Opmerking 1: Hoewel scherp wordt gelet op uw en onze eigendommen is bij de ontruiming het overzicht minder goed dan gedurende de beursdagen. Wij verzoeken u daarom dringend te allen tijde een medewerker bij uw stand te laten blijven om onafgebroken toezicht te houden over uw eigendommen. Opmerking 2: Voor de goede orde zij nogmaals naar voren gebracht dat de organisatie van de lifestyle en Interieur beurs geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal of andere wijze van schade of te niet gaan van uw eigendommen. U dient zelf te zorgen voor adequate verzekering. Opmerking 3: Voert u nimmer zodanige afbraakhandelingen uit dat deze gevaar opleveren voor uw directe omgeving, voor uzelf, uw medewerkers of publiek. Pas steeds op met elektriciteit, knipt u nooit in bedradingen! Let u er bij eventuele wateraansluitingen op dat de druk er nog op staat, nooit afkoppelen!

4. Extra voorzieningen: technisch Voor alle voorzieningen geldt dat levering alleen is gegarandeerd bij tijdige bestelling via www.beurswinkel.nl. Annuleringen van bestellingen tijdens opbouw en/of beursdagen worden niet gecrediteerd. Klachten dienen tijdens de beursdagen te worden ingediend. Na afloop worden deze niet meer in behandeling genomen.


4.1. Elektriciteit Tijdens de beursdagen blijft de halverlichting aan. Toch bent u zelf verantwoordelijk dat uw presentatie goed wordt verlicht. Voor extra verlichting is een elektriciteitsaansluiting vereist. In uw standruimte treft u een stekkerdoos aan, indien besteld. Denkt u eraan dat de standaard stand beschikt over 1 keer 2 spotjes, die al van spanning zijn voorzien. Hiervoor hoeft dus geen elektriciteitsaansluiting worden aangevraagd. Nachtstroom Na 17.00 uur wordt de elektriciteitstoevoer afgesloten. Indien u nachtstroom nodig heeft voor computer en/of koeling, dient u dit bij de organisatie aan te melden voor 11 oktober 2010. Krachtstroomaansluiting Indien u een krachtstroomaansluiting wenst, kunt u dit uiterlijk 11 oktober 2010 bij de organisatie aanvragen. Een offerte hiervan is bij de organisatie verkrijgbaar. 4.2. Wateraansluiting Indien u een wateraansluiting in uw standruimte wenst, dient u dit zo snel mogelijk door te geven aan de organisatie, aangezien dit van invloed is op de locatie van uw standruimte. Water aan- en afvoer is namelijk in zeer beperkte mate mogelijk. De aansluiting wordt aangebracht door een daartoe erkend installatiebedrijf. De kosten van de water aan- en afvoer zijn op te vragen bij de organisatie. Op donderdag 14 oktober 2010 sluit de loodgieter de aangevraagde water aan- en afvoeren aan. Bij gecompliceerde aansluitingen kan nacalculatie aan de orde zijn. U dient deugdelijk verzekerd te zijn en u bent zelf aansprakelijk voor de aan de aansluiting gekoppelde apparatuur. Indien er onverhoopt lekkage ontstaat, dient u ons terstond in te lichten op het organisatiekantoor. Let op: bij de afbouw dient u niet zomaar de gemaakte koppelingen af te koppelen. Hieruit ontstane schades zullen op u worden verhaald. 4.3. Frieslijstvermelding Indien wij uw stand bouwen, dan wordt uw naam en standnummer vermeld op de frieslijst, zodat u duidelijk herkenbaar bent voor uw gasten en overige bezoekers. Daarom is het van belang dat de vermelding conform uw wensen is. Indien u bij uw inschrijving geen formulier frieslijstvermelding heeft ingevuld, worden automatisch de gegevens van uw deelname-bevestiging overgenomen. U heeft de mogelijkheid uw naamsvermelding aan te passen tot 8 oktober 2010. U dient dit schriftelijk te doen bij de organisatie via het e-mailadres info@lifestyleinterieur.nl of per fax op nummer (0515) 333 855. 4.4. Huur heftruck en/of hoogwerker Indien u tijd wilt reserveren voor het gebruik van de heftruck en/of een hoogwerker kunt u dit bij de organisatie melden. In verband met de strikte regelgeving is het noodzakelijk dat uw bestuurder gecertificeerd is en deze papieren bij de organisatie toont. De prijs voor het huren van heftruck en/of hoogwerker is bij de organisatie opvraagbaar. 4.5. Impregneren Volgens de brandweervoorschriften (hoofdstuk 1.6) dienen brandbare items te worden ge誰mpregneerd. Een kopie van het brandwerendheids-certificaat dient bij de organisatie te worden afgegeven. 4.6. Telefoon /Internet De mogelijkheid bestaat om telefoonaansluitingen (zowel analoog als ISDN) in uw stand te laten aanleggen. Kort voor aanvang van de Beurs ontvangt u uw telefoonnummer(s). De toestellen kunt u op donderdag 14 oktober 2010 (inrichtingsdag) bij het organisatiekantoor ophalen tegen betaling van een borgsom. Vanaf vrijdag 15 oktober 2010 om 12.00 uur zijn de communicatielijnen geactiveerd. U kunt dan uw computers e.d. testen. De gespecificeerde factuur inzake de gevoerde gesprekken wordt u na afloop gezonden.


Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de organisatie per e-mail (info@lifestyleinterieur.nl) of per fax op nummer (0515) 333 855.

5. Extra voorzieningen: services 5.1. Meubilair Indien u meubilair wenst te reserveren via de organisatie, dan staat er een uitgebreid assortiment tot uw beschikking. Op www.beurswinkel.nl kunt u aangeven wat u wenst te huren. De artikelen worden in uw standruimte afgeleverd. Heeft u specifieke wensen, neemt u dan contact met ons op. 5.2. Groenvoorziening De mogelijkheid bestaat om voor de aankleding van uw stand bloemstukjes te kopen en/of planten te huren. Dit kunt u via de www.beurswinkel.nl bestellen. 5.3. Schoonmaak U ontvangt op de eerste beursdag een afvalzak. Deze kunt u ‘s avonds na 21.00 uur in het gangpad plaatsen. Deze zullen door de schoonmaakdienst worden opgeruimd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw standruimte te laten schoonmaken. De werkzaamheden die worden verricht zijn: - Het opruimen van vuil - Het stofzuigen van uw vloer - Het afnemen met vochtige doek van balies en meubilair (m.u.v. computers en apparaten) Indien u schoonmaak van uw standruimte wenst, kunt u dit middels www.beurswinkel.nl opgeven. 5.4. Technische apparatuur Een nieuwe faciliteit is de verhuur van technische apparatuur. U kunt geluid- en beeldapparatuur (monitoren, dvd, video) bestellen via www.beurswinkel.nl

6. Toegangskaarten 6.1. Algemeen De toegangscontrole heeft nadrukkelijk opdracht personen zonder toegangskaart de toegang te weigeren. Dit houdt tevens in dat bezorgdiensten van diverse restaurants niet worden toegelaten. 6.2. Deelnemerskaarten Uw standbemanning heeft per persoon een deelnemerskaart nodig voor toegang tot het beurscomplex. U ontvangt 3 deelnemerskaarten gratis. Extra kaarten zijn verkrijgbaar 6,- euro per stuk (ex. btw). Deze kunt u bestellen via www.beurswinkel.nl. De deelnemerskaarten zijn geldig tijdens de beursdagen. 6.3. Relatiekaarten U ontvangt als deelnemer relatiekaarten en dienen als persoonlijke uitnodigingen voor uw relaties. Deze kaarten zijn uitsluitend tijdens de beursdagen geldig. Voor speciale acties kunt u gratis extra kaarten bestellen! 6.4. Toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa Indien bezoekers zonder persoonlijke uitnodiging zich bij de entree melden, worden zij verwezen naar de kassa waar zij een toegangsbewijs ad e 8,50 (incl. BTW) kunnen kopen.

handboek Lifestyle & Interieur  

Handboek van Lifestyle & Interieur

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you