Page 1

ΣεπτέμβριοςΣ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς - ΟΟκτώβριος κτώβριος 22013 013 Tεύχος 53 Tεύχος περιοδικό Μηνιαίο περιοδικό Διαχείριση για την Διαχείριση του περιβάλλοντος περιβάλλοντος του

ΔΕYA

Γιώργος Κουγιουμουτζάκης

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Σε πορεία ανάπτυξης και εκσυχρονισμού

H ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχει γίνει βασικό εργαλείο στην δημιουργία υποδομών προς όφελος της κοινωνίας του Δήμου Μαλεβιζίου

Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Πρόεδρος Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου

Κ. Μαμουλάκης

Φ. Σαββάκης

Δήμαρχος Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Προέδρος ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

σελ. 17-24

Απαιτείται ένας σχεδιασμός κεντρικός και διατομεακός στη διαχείριση υδατικών πόρων και υγρών αποβλήτων

σελ. 6


Ενέργεια Καύσιµα Λίπασµα

Αλουµίνιο Γυαλί Χαρτί

Τα σκουπίδια... δεν είναι για τα σκουπίδια!

Έχοντας υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης και αξιοποίησης απορριµµάτων η ΗΛΕΚΤΩΡ κινείται ανταγωνιστικά και στην ευρωπαϊκή αγορά. Μέσω της υλοποίησης και λειτουργίας σύγχρονων µονάδων σε Κύπρο και Γερµανία και το σχεδιασµό ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων σε Ισπανία και Ρωσία η ΗΛΕΚΤΩΡ κατακτά µερίδιο και στη διεθνή αγορά.

...δίνουν ζωή στο περιβάλλον και στην οικονοµία! Η Λ Ε Κ Τ Ω Ρ Α . Ε . , Ερµού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά, Αθήνα, τηλ.: 210 8184700, fax: 210 8184701, www.helector.gr


Σύμβουλος Έκδοσης: Αντώνης Ζευγίτης Διευθυντής Σύνταξης: Αριστείδης Ζευγίτης Σύνταξη: Μαργαρίτα Βατηλιώτου Νομικός Σύμβουλος: Γεωργία Καλαντζή Δικηγόρος

Μηνιαίο περιοδικό για την Διαχείριση του περιβάλλοντος

Δημιουργικό - Επιμέλεια έκδοσης: Στέλιος Βάζος

Επιστημονική Επιτροπή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LIMITED

Κωνσταντίνος Αραβώσης Λέκτορας Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.Σ.Α. Γιώργος Αυγουστόπουλος Xημικός Μηχανικός MScΟρυκτολόγος Μηχανικός MSc

Τζούλη Γκαμαράζη Χημικός Μηχανικός ΜΒΑ Ευστράτιος Καλογήρου Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Αβραάμ Καραγιαννίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ Aλέξανδρος Κελεσίδης Φυσικός Περιβαλλοντολόγος ΜSc Δέσπω Φάττα Κάσσινου Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Ευστάθιος Κουρνιώτης Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός

Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γιώργος Λώλος Γεωπόνος ΜSc Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Μαυριάς Xημικός Μηχανικός - Mηχανικός Περιβάλλοντος Ιωάννης Μπούκης Χημικός Μηχανικός PhD Αθανάσιος Σουπίλας Χημ-Χημ. Μηχ. MASc Λυμπεράτος Γεράσιμος, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Πρόεδρος Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου. Δαμιανός Μπούρκας Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Σύμβουλος Έργων διαχ. Αποβλήτων Dr. Costas N. Costa Deputy Coordinator Department of Environmental Management Cyprus University of Technology Το περιοδικό είναι μέλος των ISWA, PA.SE.P.PE, HSWWA, ESEVE Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 9 Λάζαρος Σέντερ Λάρνακα Κύπρος Τηλ. 00357-324822460 Για επικοινωνία στην Ελλάδα Νερούτσου 4β, Αθήνα Τηλ. +30-6972923740, +302177257110 Φαξ.+30-2112686607 info@water-waste.com www.water-waste.com

Στην ιστοσελίδα www.water-waste.com μπορείτε να βλέπετε το περιοδικό και τρέχουσες ειδήσεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013 w+w

3


„ „ÂÏÆ¿¾ÉÉÌËÑÆȹžÌÊÌÒÂк¾ ÂÏÆ¿¾ÉÉÉÉÌËËÑÑÆȹžÌÊÌÒÂк¾ ΕΕɆɀɅɓɉɐɊɀtȬƇɈɊɋɔɉɂɇɀtȝɍȺɉɅɈȼɔtȪɌɅȻɈɌɄȾɌɋɂɃɔ ɆɀɅɓɉɐɊɀtȬƇɈɊ ɋɔɉɂ ɇɀtȝɍȺɉɅɈȼɔtȪɌɅȻɈɌɄȾɌɋɂɃɔ

w www.water-waste.com ww.water-waste.com

O O/-*/&ˆ¨˜’ ¨‚ ˆ¦ /-*/&ˆ¨˜’ ¨‚ ˆ¦ ON O N LINE LINE ννομικός ομικός σύμβουλος σύμβουλος Η εεφαρμογή φαρμογή ττης ης ππεριβαλλοντικής εριβαλλοντικής ννομοθεσίας ομοθεσίας στην στην Ελλάδα, Ελλάδα, ααποτελεί ποτελεί έν ξαιρετικά δδυσχερές υσχερές εγ χείρημα, καθώς, καθώς, έναα εεξαιρετικά εγχείρημα,

ZZΗ νομοθεσία νομοθεσία εείναι ίναι κκατακερματισμένη ατακερματισμένη σε σε μεγάλο μεγάλο πλήθος πλήθος διατάξεων διατάξεων μη κωδικοποιημένων κωδικοποιημένων σε σε ενιαία αλληλοεμπλεκομένων αλληλοεμπλεκομένων και και μη ενιαία κείμενα κείμενα ρητή ισχύ ισχύ ή κατάργηση, κατάργηση, ZZΑρκετές Αρκετές δδιατάξεις ιατάξεις δεν δεν έέχουν χουν ρητή να μη μη γνωρίζει γνωρίζει τι τι ισχύει με με αποτέλεσμα αποτέλεσμα ο ενδιαφερόμενος ενδιαφερόμενος να ισχύει τελικά τελικά περιβαλλοντικής νομοθεσίας νομοθεσίας είναι ZZΗ ταχύτητα ταχύτητα αλλαγής αλλαγής της της περιβαλλοντικής είναι αστραπιαία αστραπιαία πλέον πλέον αδύνατη την την παρακολούθηση παρακολούθηση της κάτι κάτι το το οποίο οποίο καθιστά καθιστά σχεδόν σχεδόν αδύνατη της σε σε όλο όλο της της το το εύρος εύρος

ZZΗ εερμηνεία διατάξεων, ααποτελεί ρμηνεία ττων ων δδιαφόρων ιαφόρων διατάξεων, ποτελεί συχνά συχνά απότοκο απότοκο σσύνθεσης ύνθεσης και και εξειδικευμένης εξειδικευμένης ννομικής ομικής και και περιβαλλοντικής περιβαλλοντικής γνώσης γνώσης

ZZΝομοθετικά ενημερωτικά Νομοθετικά κκείμενα, είμενα, όόπως πως οι οι εγκύκλιοι εγκύκλιοι ή τταα εν ημερωτικά έγγραφα έγγραφα επ΄αφορμής επ΄αφορμής εερωτημάτων ρωτημάτων υπηρεσιών, υπηρεσιών,, δεν δεν δημοσιεύονται δημοσιεύονται σε σε ΦΕΚ, ΦΕΚ, με με αποτέλεσμα αποτέλεσμα να η ανεύρεση τους από τους ενδιαφερόμενους να είναι είναι δδύσκολη ύσ τ Σήμερα A.Z Sustainable Media Services έρχεται να προσφέρει λύση Σήμερα η εεταιρία απαντήσεις σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία. σσεε όόσους σους αναζητούν αναζ Παρέχει Παρέχει μία μία συνδρομητική υπηρεσία με την κωδικοποίηση όλων των νόμων που αναφέρον σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς επίσης και ON LINE απαντήσεις που αναφέρονται σε ερωτήματα που προκύπτουν από όσους δραστηριοποιούνται σε ερωτήματα σσεε ττομείς ομείς που που άπτονται της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για Για να να πάρετε πάρετε όλες τις παραπάνω πληροφορίες πατήστε εδώ http://www.water-waste.com/index.php/gr/law http://www

AA.Z. .Z. SSUSTAINABLE USTAIN MEDIA SERVICES L.T.D. Περιοδικό Water & Waste ηλ. 210-8824015 210-882 ΤΤηλ.

t

Κιν. 6972-923740

mail: iinfo@water-waste.com nfo@w eemail:

t

t

Φαξ.: 211-2686607

website: www.water-waste.com


|

Απαιτείται ένας σχεδιασμός κεντρικός και διατομεακός

Διαχείριση υδατικών πόρων και υγρών αποβλήτων

Τ

ο νερό είναι απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό και από τη φύση του πρέπει η διαχείριση του να έχει δημόσιο χαρακτήρα. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται η κερδοσκοπία με αφορμή την ανάγκη του πληθυσμού για επαρκές και καθαρό νερό. Απαιτείται λοιπόν ένας σχεδιασμός κεντρικός και διατομεακός μια και αφορά το περιβάλλον αλλά και την παραγωγική δραστηριότητα (γεωργία και βιομηχανία).

Κατ’αρχήν χρειάζεται λεπτομερής καταγραφή των σημερινών αλλά και μελλοντικών αναγκών σε νερό, με βάση τις προβλέψεις που συνεπάγεται ένα μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Παράλληλα απαιτείται καταγραφή των διαθέσιμων υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για όλη την επικράτεια. Η διαφορά διαθεσιμότητας και αναγκών προσδιορίζει τις απαιτήσεις για εξεύρεση/ανάπτυξη/μεταφορά νερού. Η διαχείριση της ύδρευσης θα πρέπει στη χώρα μας αναγκαστικά να βασίζεται σε συνδυασμό: (α) αποτελεσματικής συντήρησης και βελτίωσης των υπαρχουσών υποδομών για αποφυγή απωλειών στα υδρευτικά δίκτυα (β) αξιοποίησης επιφανειακών και υπόγειων νερών με τρόπο που να διασφαλίζει όχι μόνο την ποσότητα αλλά και την ποιότητα του νερού: Καθοριστική είναι η ανάπτυξη έργων που να αποτρέπουν την απώλεια νερού στη θάλασσα (ταμιευτικές τεχνητές λίμνες, μικροί ταμιευτήρες, φράγματα κλπ). Επίσης είναι γνωστά τα προβλήματα που προκύπτουν από την υφαλμύρωση του υδροφόρου ως συνέπεια της υπεράντλησης. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στις γεωτρήσεις. (γ) χρήσης τεχνολογιών αναβάθμισης της ποιότητας του νερού (π.χ. αφαλάτωση του θαλάσσιου νερού, χρησι-

6

Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Πρόεδρος Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου μοποιώντας κατά το δυνατόν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Για το νησιωτικό χώρο η αφαλάτωση πρέπει να αντικαταστήσει την κατά πολύ ακριβότερη μεταφορά νερού με πλοία (δ) χρήσης τεχνικών εξοικονόμησης νερού στη βιομηχανία και στην γεωργία (ε) επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων μετά από κατάλληλη επεξεργασία. Τα υγρά απόβλητα αποτελούν σημαντικό πόρο και έχουν αναπτυχθεί κατάλληλες τεχνολογίες για άμεση και έμμεση επαναχρησιμοποίηση τους

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013

μετά από κατάλληλη επεξεργασία. (στ) χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών παρακολούθησης της ποιότητας του νερού σε φυσικούς αποδέκτες Η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος απαιτεί σωστή διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Στον τομέα αυτό απαιτούνται: (α) συντήρηση και ανάπτυξη (όπου λείπουν) των δικτύων αποχέτευσης και των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και παρακολούθηση/έλεγχος της ποιότητας εκροών. Οι απώλειες των δικτύων αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, όπως επίσης και η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών. Από διάφορες μελέτες προκύπτει ότι οι περισσότεροι βιολογικοί καθαρισμοί δεν λειτουργούν σωστά, με αποτέλεσμα να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα! Η συγκέντρωση αποβλήτων για επεξεργασία, συνοδευόμενη από πλημμελή ή αναποτελεσματική επεξεργασία ασκεί μεγάλες πιέσεις σημειακής ρύπανσης! Η δυσλειτουργία οφείλεται στη έλλειψη κατάλληλου προσωπικού, στην αδιαφορία των υπεύθυνων και στην έλλειψη αποτελεσματικής παρακολούθησης και ελέγχου. (β) ανάπτυξη μικρών και αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας σε μικρούς οικισμούς και αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις (γ) ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων (εδώ συναντάται η ύδρευση με την αποχέτευση/επεξεργασία). Τέλος, μεγάλη σημασία στα θέματα ύδρευσης/αποχέτευσης έχει η διαχείριση του βασικού παραπροϊόντος, δηλαδή της λάσπης από τους βιολογικούς (λυματολάσπης) και της λάσπης (άλμης) που θα παράγεται από τις μονάδες αφαλάτωσης. Οι δυνατότητες είναι πολλές όπως (α) ενεργειακή αξιοποίηση και (β) γεωργική αξιοποίηση μετά από επεξεργασία, κ.α. Η πολιτική διαχείρισης των υδατικών πόρων πρέπει να σχεδιάζεται κεντρικά και διατομεακά με ειδική διυπουργική επιτροπή που να τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Βιομηχανίας.


Απολογισμός του Διεθνούς Συνεδρίου “Water Is Necessary for LIFE”, WIN4LIFE.

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο WIN4LIFE, που έγινε στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού στην Τήνο από την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 και διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρουσία αξιόλογων ομιλητών από ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλο τον κόσμο και εκπροσώπων πλήθους φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδάτινων πόρων (Ηνωμένων Εθνών, ΕΥΔΑΠ & λοιπών επιχειρήσεων ύδρευσης & αποχέτευσης, ΚΑΠΕ, κτλ).

Το συνέδριο χαιρέτησαν οι: κ. Παναγιώτης Κροντηράς, Δήμαρχος Τήνου, κ. Νικόλαος Συρμαλένιος, Βουλευτής Κυκλάδων, η κ. Εισοδία Δούκα και ο κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας εκπροσωπώντας το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η κ. Γεωργία Βαλαώρα από την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης των Προγραμμάτων LIFE+, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Σύρου και Τήνου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το Συνέδριο είχε ως στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας του νερού ως αγαθού, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές και την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τη διαχείριση του νερού, καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τη διαχείριση της άλμης από μονάδες αφαλάτωσης και την προώθηση ενεργειακά αυτόνομων συστημάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης του νερού, πάντοτε με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο πιλοτικό καινοτόμο & ενεργειακά αυτόνομο σύστημα που αναπτύχθηκε στον Άγιο Φωκά για την επεξεργασία της άλμης.

Πιλοτική μονάδα επεξεργασίας άλμης, Άγιος Φωκάς, Τήνος Η διαθεσιμότητα πόσιμου νερού ήδη βρίσκεται υπό πίεση και αναμένεται ότι θα οξυνθεί τόσο από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής όσο και από την αύξηση του πληθυσμού. Η αφαλάτωση αναγνωρίζεται ως μία πολλά υποσχόμενη λύση για την καταπολέμηση αυτής της επερχόμενης πρόκλησης. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί και προκαλούν σοβαρές ανησυχίες, με σημαντικότερο την περιβαλλοντική όχληση που προκαλεί το υγρό υπόλειμμα (άλμη), το οποίο διατίθεται σε υδάτινους αποδέκτες. Ανάλογα με τον τύπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποδέκτη, η απορριπτόμενη άλμη ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπικό οικοσύστημα. Το σύστημα SOL-BRINE συνιστά μία καινοτόμο προσέγγιση επεξεργασίας και αξιοποίησης της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης, με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακής ενέργειας) αλλά και τεχνολογίας αιχμής που οδηγεί σε μηδενικά υγρά απόβλητα (Zero Liquid Discharge). Το όλο σύστημα σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε & εγκαταστάθηκε από την ομάδα εργασίας της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (www.uest.gr) υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Μαρίας Λοϊζίδου με γνώμονα και βασική παράμετρο σχεδιασμού τη μεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής του επίδοσης, ενσωματώνοντας μία σειρά από καινοτομίες, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: (α) Εξάτμιση υπό κενό με παράλληλη ανάκτηση ενέργειας, (β) Χρήση πολλαπλών βαθμίδων, (γ) Ενεργειακή αυτονομία με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή ενέργεια). Το σύστημα SOLBRINE αποτελείται από το σύστημα επεξεργασίας της άλμης που περιλαμβάνει τον εξατμιστήρα, τον κρυσταλλωτήρα και τον ξηραντήρα. Το σύστημα τροφοδοτείται εξολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από ηλιακή ενέργεια. Τα συστήματα δέσμευσης της ηλιακής ενέργειας που χρησιμοποιούνται είναι θερμικοί συλλέκτες κενού και φωτοβολταϊκά. Το συνέδριο οργανώθηκε στο πλαίσιο του LIFE+ έργου SOLBRINE (LIFE09/ENV/GR/000299) (http://uest.ntua.gr/solbrine), το οποίο χρηματοδοτείται από το εργαλείο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του συνεδρίου http://www.uest.gr/win4life.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013 w+w

7


9η ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ–ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ϭŽɇɉɁȵȴɆȻɃWK>/^ ͨȴȸɀȻɃɉɆȳȻȾȵɇɅɃȿȵȻɇ͘ ɇɉɁȴɉȰȷɃɁɈȰɇɈȸɁȾȰȻɁɃɈɃɀȻȰ ɀȵɈȸȲȻɏɇȻɀȸȰɁȰɅɈɉɂȸͩ

ϮϮΘϮϯɁɃȵɀȲɆȻɃɉϮϬϭϯ ɇɉɁȵȴɆȻȰȾɃȾȵɁɈɆɃ ͨȻɏȰɁɁȸɇȲȵȿȿȻȴȸɇͩ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȴȻȵȺɁȵɇȵȾȺȵɇȻȰȾɃΘɇɉɁȵȴɆȻȰȾɃȾȵɁɈɆɃȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ

ɇɉɁȴȻɃɆȳȰɁɏɈȸɇɇɉɁȵȴɆȻɃɉ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ:

29η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Απογραφή συσκευών που περιέχουν PCB

Υ

λοποιείται από το ΥΠΕΚΑ η Απογραφή και Σύνταξη Καταλόγων συσκευών που περιέχουν PCB και στο Σχεδιασμό διάθεσης / απολύμανσης. Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πραγματοποιείται προκειμένου να μπορέσει η χώρα μας να ανταποκριθεί στις σχετικές με το ζήτημα αυτό υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις των PCB.

Τα PCB/PCT (συνηθέστερες εμπορικές ονομασίες: Clophen, Askarel, Phyralene κ.α.) είχαν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο παρελθόν, λόγω των μοναδικών φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων, ως διηλεκτρικά υγρά σε μετασχηματιστές (Μ/Σ) και πυκνωτές, σε συστήματα μεταφοράς θερμότητας και σε άλλες εφαρμογές. Όμως, από το 1986 απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τους στην αγορά, διότι διαπιστώθηκε ότι είναι τοξικές ενώσεις τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τη χλωρίδα και την πανίδα. Για την κατάλληλη διαχείριση και απόσυρση των συσκευών και εν γένει υλικών που περιέχουν PCB, με την κοινοτική οδηγία 96/59/ΕΚ θεσπίστηκαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κατόχων των εν λόγω συσκευών/ υλικών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία με τις ΚΥΑ 7589/731/2000 και 18083/1098Ε.103/2003. Εν τούτοις, μέχρι σήμερα η ανταπόκριση των κατόχων PCB στις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στη δήλωση και στο σχεδιασμό διάθεσης /απολύμανσης των συσκευών /υλικών με PCB, ήταν ελάχιστη. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη στη νομοθεσία καταληκτική ημερομηνία διάθεσης/ απολύμανσης ήταν το τέλος του έτους 2010. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και στο πλαίσιο υλοποίησης του σχετικού έργου, το ΥΠΕΚΑ καλεί όλους τους κατόχους συσκευών/υλικών που περιέχουν PCB να στείλουν άμεσα Δήλωση Καταγραφής των συσκευών και υλικών που περιέχουν PCB. Περισσότερες οδηγίες και τυποποιημένη Δήλωση Καταγραφής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=853&language=el-GR ). Από 01/01/2014, νέες Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι κάτοχοι συσκευών/υλικών που περιέχουν PCB θα ενταχθούν σε κατάλογο για επιλογή διενέργειας ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013 w+w

9


|

Σημαντικές απώλειες για τον κλάδο της Σωληνουργίας από χάλυβα s Η εγχώρια αγορά χαλυβδοσωλήνων καταγράφει φθίνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια και το 2012/11 μειώθηκε κατά 16,5% s Οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή κατέλαβαν το 96,8% το 2012.

Η

ζήτηση για χαλυβδοσωλήνες συνδέεται άμεσα με την πορεία του κλάδου των κατασκευών (δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, οικοδομική δραστηριότητα κλπ.). Με τη σειρά τους, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα εξαρτώνται από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, την εξέλιξη των επενδύσεων, τις χορηγήσεις δανείων κλπ. Η πτώση της ζήτησης για χαλυβδοσωλήνες είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας κάποιων επιχειρήσεων με μακρόχρονη παρουσία, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεύρυνση της εμπορικής δραστηριότητας σε αγορές του εξωτερικού από μερίδα των εταιρειών του κλάδου. Τα παραπάνω επισημαίνονται στην κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Ο εξεταζόμενος κλάδος αποτελείται τόσο από παραγωγικές μονάδες, όσο και από εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εισαγωγής χαλυβδοσωλήνων. Η εγχώρια παραγωγή χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση των επιχειρήσεων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της πραγματοποιείται από μικρό αριθμό μονάδων. Οι περισσότερες παραγωγικές επιχειρήσεις είναι σχετικά μεγά-

λου μεγέθους και ασχολούνται με την κατασκευή σωλήνων με ραφή, διαφόρων διαμέτρων, για τη μεταφορά ρευστών ή αερίων. Οι εισαγωγικές εταιρείες του κλάδου δεν ασχολούνται αποκλειστικά με τα εξεταζόμενα προϊόντα. Ορισμένες από αυτές δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στην εισαγωγή και εμπορία μετάλλων, εξαρτημάτων, βιομηχανικών εφοδίων και στον ευρύτερο κλάδο «Μεταλλικά Προϊόντα - Κατασκευές». Η κα Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group σημειώνει σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά των σωλήνων από χάλυβα: «Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς χαλυβδοσωλήνων, επηρεαζόμενο από την πτώση στους κλάδους των κατασκευών και της οικοδομικής δραστηριότητας εν γένει, καταγράφει φθίνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια και το 2012/11 εκτιμάται ότι μειώθηκε

Δείκτης εξέλιξης της εγχώριας αγοράς χαλυβδοσωλήνων (2000-2012)

Έτος βάσης 2004=100

10

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Κατανομή αγοράς χαλυβδοσωλήνων (2012)

Πηγή: ICAP Group

κατά 16,5%. Οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική ετήσια αγορά χαλυβδοσωλήνων. Το 2012, η εν λόγω κατηγορία κατέλαβε το 96,8% της συνολικής αγοράς, ενώ αυτοί χωρίς ραφή απέσπασαν το υπόλοιπο 3,2%. Οι προβλέψεις παραγόντων του κλάδου για το μέλλον της αγοράς δεν είναι ευοίωνες, σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες και τάσεις. Συγκεκριμένα, το 2013, εκτιμάται ότι το σύνολο της εγχώριας αγοράς θα καταγράψει περαιτέρω απώλειες, γεγονός που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της ύφεσης στην οικονομία και τη συνεχιζόμενη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας». Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό που σχηματίσθηκε στα πλαίσια της μελέτης βάσει δείγματος 11 αντιπροσωπευτικών παραγωγικών εταιρειών χαλυβδοσωλήνων, προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε αύξηση κατά 5,7%, η οποία προήλθε από την αύξηση της αξίας των απαιτήσεων (κυρίως) και των αποθεμάτων. Τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν μείωση 4,4% το 2011 έναντι του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές πωλήσεις των 11 επιχειρήσεων του το 2011, παρουσίασαν απότομη ετήσια αύξηση (44% περίπου) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τέλος, το καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν ζημιογόνο την τελευταία διετία, ωστόσο οι ζημίες υποχώρησαν (-29,2%) το 2011. Από την άλλη πλευρά, τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 57,3%. H ICAP Group – με 1.300 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κύπρο. Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance, παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People Solutions. Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Τύπου ICAP Group Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, 6937038414 Τηλ. 210 7200 137 / 210 7200 000, szafirakopoulou@icap.gr pr@icap.gr


ΣεπτέμβριοςΣ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς - Οκτώβριος Οκτώβριος 22013 013 Tεύχος Tεύχος 53 Μηνιαίο περιοδικό περιοδικό για την Διαχείριση Διαχείριση του του περιβάλλοντος περιβάλλοντος

ΔΕYA

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Σε πορεία ανάπτυξης και εκσυχρονισμού Γιώργος Κουγιουμουτζάκης Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Κ. Μαμουλάκης

Φ. Σαββάκης

Δήμαρχος Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Προέδρος ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013 w+w

17


|

ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝ

Μ

ε την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και την επέκταση των ορίων δράσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου σε ολόκληρη την χωροταξική ενότητα του νέου Δήμου η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχει γίνει βασικό εργαλείο στην δημιουργία υποδομών προς όφελος της κοινωνίας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός καθώς και η οργάνωση των ενεργειών της για την επίτευξη των στόχων προχωρεί με προσεκτικά βήματα ώστε να αποκομίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους Δημότες – Καταναλωτές ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η Ελλάδα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βελτιώνει κάθε μέρα την επιχειρησιακή της δυναμική αξιοποιώντας τις νέες Τεχνολογίες όπως τον Τηλεέλεγχο και Τηλεχειρισμό με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και βελτίωσης του χρόνου αντίδρασης στα προβλήματα που παρουσιάζονται. Με τις συντονισμένες προσπάθειες του Δ.Σ. και του προσωπικού της ΔΕΥΑ Μαλεβιζιου, επιτυγχάνονται οι στόχοι για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους δημότες καταναλωτές στα πλαίσια του ανταποδοτικού χαρακτήρα της επιχείρησης. Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχει επιτύχει πάρα πολλά σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της με την εκπόνηση μελετών αλλά και την υλοποίηση έργων είτε από ιδίους πόρους είτε από επιχορηγούμενα προγράμματα. Έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα ποιότητας ISO 9000 : 2008 ενώ έχει λάβει από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Ά και τύπου Β΄ που αφορά την εκτέλεση έργων και προμηθειών για την Προγραμματική περίοδο (2007-2013). Έχοντας μόλις έξι χρόνια ζωής έχει να επιδείξει τεράστιο έργο αναπτύσσοντας και εκσυγχρονίζοντας όλα τα δυνατά μέσα που μπορεί να έχει στην διάθεση της. Κυρίαρχο όμως στοιχείο είναι ότι υπάρχει προγραμματισμός και ξεκάθαροι στόχοι τους οποίους τόσο το ΔΣ της επιχείρησης,

όσο και οι εργαζόμενοι έχουν κατανοήσει και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη τους. Η επιχείρηση έχει σαν κύριο μέλημα της εκτός από την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών με πλήρη επάρκεια σε πόσιμο νερό για τον Δήμο Μαλεβιζίου, την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα διαχείρισης νερού στα πλαίσια απόκτησης περιβαλλοντικής συνείδησης ικανής να προστατεύσει αυτό το πολύτιμο και σπάνιο σήμερα αγαθό. Αντιμετωπίζοντας τα καθημερινά προβλήματα της ύδρευσης εξαιτίας του ότι υπήρξε ελλιπής σχεδιασμός στο παρελθόν σχετικά με τα δίκτυα ύδρευσης λόγω της έντονης οικιστικής και άναρχης οικοδομικής ανάπτυξης έθεσε ως προτεραιότητα τον εξ αρχής σχεδιασμό των δικτύων ύδρευσης προκειμένου να γίνουν περισσότερο λειτουργικά. Έχοντας ήδη επιδείξει σοβαρές επιτυχίες στην εύρεση λύσης στην διάθεση νερού σε περιοχές όπως η Αχλάδα η Αγία Πελαγία και Ροδιά βρίσκεται μετά την δημιουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου Μαλεβιζίου στην αρχή μιας νέας πρόκλησης. Άμεσα ξεκίνησε τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό δράσεων δίδοντας προτεραιότητα στις περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πρώτος στόχος είναι η πλήρης καταγραφή των δικτύων ύδρευσης και η

απεικόνιση τους σε πεδίο G.I.S. Στη συνέχεια θα γίνει η απαραίτητη υδραυλική μελέτη και ο σχεδιασμός τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις σημερινές ανάγκες αλλά και τις μελλοντικές λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ανάπτυξης των περιοχών. Με δεδομένη τη μείωση των διαρροών βάση σχεδιασμού των δικτύων και την επιλογή των κατάλληλων υλικών θα επιτευχθεί οικονομία φυσικών πόρων αλλά και οικονομικών πόρων για την επιχείρηση. Ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης νερού με συστήματα Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και η συνεχής παρακολούθηση όλου του δικτύου και των παρεμβάσεων σε αυτό μέσω ειδικών προγραμμάτων είναι προς εφαρμογή με την υπογραφή της σύμβασης στις 17/10/2013. Το έργο αυτό αξίας 2.367.386,00€. είχε ενταχθεί στο ΕΠΕΕΡΑΑ και με αυτό το έργο η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου βάζει τις βάσεις για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της στον Τεχνολογικό Τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετακίνηση της υπηρεσίας σε νέο χώρο στην ΕΛ .Βενιζέλου 115 ήταν μια επιλογή που κρίθηκε απαραίτητη, εξαιτίας των πολλών και σημαντικών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της ανάπτυξης της επιχείρησης και του

εκσυγχρονισμού που επιχειρεί. Η εύρεση ικανοποιητικών χώρων για την εγκατάσταση όλων των υπηρεσιών της αλλά και των νέων εφαρμογών, όπως για παράδειγμα το σύστημα Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και διαχείρισης των δικτύων ήταν αναγκαία. Με το εν λόγω σύστημα επιτυγχάνεται ο άμεσος έλεγχος κάθε διαρροής, η μεταφορά πλήρους και σωστής εικόνας σχετικά με το τι συμβαίνει στις γεωτρήσεις και τις δεξαμενές, η άμεση αναφορά κάθε βλάβης αλλά και της αιτίας που την προκάλεσε, ο έλεγχος των χλωριωτών και της ποιότητας του νερού, κλπ. Επίσης στο νέο χώρο θα εγκατασταθούν συστήματα παρακολούθησης της μονάδας αφαλάτωσης που ήδη κατασκευάζεται αλλά και των μονάδων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων σε ολόκληρο το Δήμο Μαλεβιζίου. Η ύπαρξη μεγάλης αποθήκης στο ίδιο κτίριο και η παρακολούθηση της μέσω ειδικού προγράμματος καθώς και η δυνατότητα που δίδεται στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών διαθέτοντας μεγάλο χώρο άνετης και δωρεάν στάθμευσης ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση για την αλλαγή της έδρας . Σήμερα η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου εκτελεί πλήθος μελετών και έργων σε όλους τους οικισμούς του δήμου Μαλεβιζίου συμπληρώνοντας και εκσυγχρονίζοντας τις υφιστά-

Φ. Σαββάκης Συνεχής προσπάθεια – Αισιοδοξία με ρεαλισμό – Στο επίκεντρο ο δημότης Αυτό είναι το τρίπτυχο που όλοι εμείς στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα, με στόχο να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο, για την εκτέλεση σημαντικών έργων ανάπτυξης, σε ολόκληρο το δήμο Μαλεβιζίου. Φ. Σαββάκης Προέδρος ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 18

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Παρά τις πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες, που στα χρόνια της κρίσης πολλαπλασιάζονται με ραγδαίους ρυθμούς, επιμένουμε στην εφαρμογή ενός ρεαλιστικού προγράμματος που μέχρι στιγμής εφαρμόζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Αυτό όμως για εμάς δεν αρκεί. Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει, να υπερβάλλουμε εαυτούς καθημερινά και με μεθοδικότητα και συνεχή προσπάθεια να φέρνουμε ολοένα και περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Το οφείλουμε στους δημότες μας και πλέον για όλους μας, είναι στόχος ζωής!


ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

μενες υποδομές. Έχοντας κατασκευάσει εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης 4500 μέτρων διπλού αγωγού από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς Φ160, με δεξαμενή 100 m3 και δύο αντλιοστάσια με το συνολικό κόστος του έργου να ξεπερνά τις 700.000,00 € από ιδίους πόρους δόθηκε λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε για χρόνια τους κατοίκους της περιοχής Ροδιάς. Σε συνέχεια του παραπάνω σήμερα κατασκευάζεται το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Ροδιάς το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΤΠΑ και αποτελεί την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος ύδρευσης της περιοχής. Έχει ωριμάσει μελέτη για την αξιοποίηση των γεωτρήσεων ύδρευσης στη θέση Καντρί Kαμάρα στα Καλέσα προκειμένου να δώσει λύση στην επάρκεια νερού για τους οικισμούς Άνω και Κάτω Καλεσών αλλά και για την δημοτική ενότητα Γαζίου. Bρίσκεται στο στάδιο κατασκευής της Μονάδας Αφαλάτωσης 2000 m3 με προϋπολογισμό 2.571.930,00 € ενω έχει ολοκληρώσει τα δίκτυα από τη μονάδα αφαλάτωσης έως την δεξαμενή στους Κουμπέδες και έως τις Τρεις Εκκλησιές στη Ροδιά έργο με προϋπολογισμό 714.200,00€ Έχει ωριμάσει πρόταση προς χρηματοδότηση με προϋπολογισμό μελέτης 319.800.00 € για την κατασκευή τεσσάρων δεξαμενών ύδρευσης 500 κυβικών στις πε-

ριοχές Τυλισου Ροδιάς Αχλάδας Γαζίου και στην περιοχή Ξήπετρα με δεξαμενή 200m3 προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα την διανομή νερού αλλά και τις βλάβες που παρουσιάζονται στα δίκτυα ή στις γεωτρήσεις. Έχει δημοπρατήσει και κατασκευάσει δίκτυο ύδρευσης από την περιοχή της Ροδιάς (Θέση Νεκροταφείο ) έως την περιοχή της Αχλάδας (Θέση Γαλανός Βόλακας), με αγωγούς Φ160 16 atm και Φ90 16 μήκους 4.934 μ. έκαστος προϋπολογισμού 602.000,00€ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ. Στην περιοχή του Γαζίου έχουν γίνει αντικαταστάσεις μεγάλων τμημάτων παλαιών δικτύων τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών, καθώς και επεκτάσεις του δικτύου τοπικά σε διάφορες περιοχές όπου γίνονται κυρίως διανοίξεις νέων δρόμων. Τμήματα του κεντρικού αγωγού προς Καβροχώρι τα οποία παρουσίαζαν ζημιές με αποτέλεσμα τις συνεχείς διακοπές στο ΔΔ Γαζίου αντικαταστάθηκαν ενώ πρόκειται εντός του 2013 και η αντικατάσταση τμήματος 1800 μέτρων αγωγού Φ225 10 atm από pvc, με αγωγό Φ 225 πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς 16 atm. Με την υλοποίηση αυτού του έργου θα επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση νερού το οποίο χάνε-

ΔΙΚΤΥΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ται από τις συχνές διαρροές, αλλά και εξοικονόμηση πόρων για την επιχείρηση και λιγότερη ταλαιπωρία για τους καταναλωτές ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Ταυτόχρονα προχωρά σε αντικαταστάσεις και άλλων κεντρικών αγωγών ύδρευσης οι οποίοι είναι ως επι το πλείστον αγωγοί PVC 10 atm με αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς 16 atm.

Κ. Μαμουλάκης Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για το δήμο Μαλεβιζίου.

Κ. Μαμουλάκης Δήμαρχος Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Με όραμα αλλά και ρεαλισμό, σωστό προγραμματισμό και σκληρή δουλειά, καταφέρνουμε να δώσουμε στους κατοίκους του δήμου μας αξιόπιστες λύσεις, σε προβλήματα

Προχωρώντας σε μια διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος των διαρροών και της λύσης τους έχει ολοκληρώσει την μελέτη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΔ ΓΑΖΙΟΥ» αξίας 9.138.876,00€ συνολικής αναδιάταξης των δικτύων ώστε να ζητήσει την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης του χρησιμοποιημένου ή αλλιώς του γκρίζου

που για χρόνια τους ταλάνιζαν. Τα μεγάλα έργα υποδομών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής που υλοποιούνται στο δήμο Μαλεβιζίου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ., δεν είναι παρά μόνο η αρχή μιας αναπτυξιακής πορείας που είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, για να μην χάσει ο τόπος μας την τελευταία ευκαιρία ανάπτυξης που του δίνεται. Αυτό δεν είναι εύκολο – ειδικά με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες – αλλά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, μας κάνουν να ατενίζουμε το αύριο με αισιοδοξία! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΣ 2013 w+w

19


|

ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ στον οικισμό Ροδιάς. Υπέβαλε την πρόταση «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ»προϋπολογισμού 2.807.000,00€ στο ΕΤΠΑ και σήμερα το έργο εκτελείται από τον εργολάβο καθιστώντας λειτουργική την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό Ροδιάς ενώ όπου χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις από τα συνεργεία της επιχείρησης αυτές γίνονται άμεσα.

νερού. Προχωρά στην υπογειοποίηση των δικτύων ύδρευσης που αριθμούν αρκετές χιλιάδες μέτρα και την αναδιάρθρωση τους. Βασικός στόχος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου είναι η έρευνα για εύρεση και νέων ποσοτήτων νερού σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Μαλεβιζίου. Προχωρώντας στην δημοπράτηση της υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού για όλες τις πηγές υδροληψίας του δήμου Μαλεβιζίου, και προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες χλωριώσεις αλλά και περιφράξεις αυτών προσπαθεί να εξασφαλίσει μέσω και των σχεδίων Ασφάλειας Νερού την υγεία των καταναλωτών. Όλα τα παραπάνω δείχνουν την διάθεση του Συμβουλίου και της Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου να σχεδιάσει να προγραμματίσει και τελικά να υλοποιήσει τις απαραίτητες δράσεις προκειμένου να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες ελλείψεις στον ευαίσθητο τομέα της Ύδρευσης. Όσο αφορά τον την κατάσταση σχετικά με την διαχείριση των ακαθάρτων για τον Δήμο Μαλεβιζίου μπορούμε σήμερα να πούμε ότι 20

βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο σε σχέση με το παρελθόν. Είναι σίγουρα τεράστια η συμβολή της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στην εξέλιξη των διαδικασιών προχωρώντας οργανωμένα στην επίτευξη του στόχου για την δημιουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου επιτυγχάνοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Εκπόνησε τη μελέτη για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΔ ΓΑΖΙΟΥ» η οποία υποβλήθηκε στον άξονα 2 στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. προϋπολογισμού 11.263.400,00 βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των εργασιών από τον εργολάβο και αναμένεται η τελική παραλαβή του έως την 31/12/2013. Έργο το οποίο συμπληρώνεται καθημερινά με δίκτυα τα οποία κατασκευάζονται από τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου όπου δεν προβλέπεται από τη μελέτη ή όπου υπάρχουν προβλήματα διέλευσης του αγωγού ακαθάρτων.

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ωρίμασε την μελέτη των Δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων

Για το ΔΔ Φόδελε αγόρασε ακίνητο για την Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, και Αντλιοστασίου, ωρίμασε τις απαραίτητες μελέτες για τα δίκτυα και υπέβαλε την πρόταση «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΔΕΛΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΜΕ ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ» προϋπολογισμού 938.736,00€ στο ΕΤΠΑ. Επίσης εκπόνησε και υπέβαλε την πρόταση «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΔΕΛΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ» προϋπολογισμού 277.000,00€ .Σήμερα το έργο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και της δοκιμαστικής λειτουργίας. Για την περιοχή της Αγίας Πε-

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

λαγίας – Λυγαριάς – Μαδέ της ΤΚ Αχλάδας έχει πλέον την ένταξη της πρότασης στο ΕΤΠΑ για τα Δίκτυα Ακαθάρτων – Ομβρίων αλλά και της Μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού προϋπολογισμού 13.284.000,00ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο εθνικής σημασίας αφού αφορά μια από τις ομορφότερες και πλέον αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές στην Κρήτη. Για τη ΤΚ Καλεσσών η μελέτη : «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» έχει υποβληθεί και εγκριθεί στο ΕΤΠΑ με προϋπολογισμό 3.600.000,00€ ευρώ και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης. Ενώ έχει ολοκληρωθεί το έργο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ » με προϋπολογισμό 553.500,00 ευρώ μέσω ΕΤΠΑ, και βρίσκεται στο στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας Στον οικισμό Καβροχωρίου όπου η επιχείρηση αγόρασε τον χώρο εγκατάστασης της Μονάδας Επεξεργα-


Λιμνοδεξαμενή Αστυρακίου σίας Λυμάτων ολοκλήρωσε τις απαραίτητες μελέτες τις οποίες κατέθεσε στο ΕΤΠΑ με τίτλο ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προϋπολογισμού 867.800,00€ και σήμερα το τμήμα των δικτύων έχει ολοκληρωθεί ενώ έχει υπογραφεί η σύμβαση για την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων όπου έχουν ξεκινήσει οι εργασίες με στόχο την λειτουργία της εντός του 2013. Στην Περιοχή της Τυλίσου η ΔΕΥΑΜ ανέλαβε την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων την οποία και λειτουργεί, ενώ προχωρά γρήγορα τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου η οποία θα οδηγήσει τα ακάθαρτα μεγάλου μέρους του οικισμού στην υφιστάμενη μονάδα για επεξεργασία τους. Στον οικισμό Μαράθου έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τα δίκτυα ακαθάρτων και για την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και έχει γίνει υποβολή

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΦΟΔΕΛΕ

ΔΙΚΤΥΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΣ 2013 w+w

21


|

πρότασης στο ΕΤΠΑ για έγκριση . Για τις οικισμούς Μονή- Κεραμούτσι- Καμάρι υπάρχει ένταξη της μελέτης που αφορά δίκτυα ακαθάρτων και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο ΕΤΠΑ και εντός λίγων ημερών θα προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου από την υπηρεσία. Για τους οικισμούς Γωνιές- Καμαράκι έχει εκπονηθεί μελέτη και έχει υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο ΕΤΠΑ. Για τον οικισμό Δαμάστας κρίνεται σκόπιμο να βρεθεί νέος χώρος για την εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή του εξωτερικού αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων και να μπορέσει να υποβληθεί πρόταση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Για τον οικισμό Αστυρακίου έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης από τη διαχειριστική αρχή για χρηματοδότηση.

Παροχόμετρα λυμάτων ακαθάρτων του οικισμού Κορφών στην περιοχή Φλέβα όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα των οικισμών Μονής Κεραμουτσίου και Καμαρίου. Για τον οικισμό Λουτρακίου έχει εκπονηθεί η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης της οριστικής Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις του προγράμματος ΕΤΠΑ και να υποβληθεί η πρόταση της υλοποίησης του έργου για χρηματοδότηση.

Για την ΔΚ Κρουσώνα ολοκληρώθηκε η μελέτη τόσο των εξωτερικών δικτύων όσο και της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων υποβλήθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.357.000,00 ευρώ. Η πρόταση εντάχθηκε στο ΕΠΕΕΡΑΑ και βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης του έργου από τον ανάδοχο. Για τον οικισμό Κορφών έχει εκπονηθεί η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης της οριστικής Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων. Ταυτόχρονα εξετάζεται η περίπτωση μεταφοράς των

Για τους οικισμούς Σάρχου Κιθαρίδας όσο αφορά την κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων έχει ευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης και προχωρά η μελέτη για την ολοκλήρωση και υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στο ΕΤΠΑ. Η Άρδευση είναι ο τελευταίος τομέας δραστηριοποίησης της επιχείρησης που όμως με την συνένωση και των πρώην δήμων Τυλίσου και Κρουσώνα αποτελεί και

ΕΕΛ ΦΟΔΕΛΕ 22

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

αυτή με τη σειρά της ένα σημαντικό τομέα παρέμβασης στο τομέα των υποδομών αλλά και της οικονομίας. Ο δήμος Μαλεβιζίου στηρίζεται και στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Οι μονοετείς καλλιέργειες πλέον αποτελούν δυναμική επιλογή των καλλιεργητών με φυσικό επακόλουθο την αύξηση της ζήτησης σε νερό για άρδευση των καλλιεργειών. Πρέπει να ομολογηθεί ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού για κάλυψη όλων των αναγκών άρδευσης και η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου σχεδιάζει προγραμματίζει αλλά και υλοποιεί μια σειρά δράσεων για την ομαλοποίηση του προβλήματος με στόχο την εξάλειψη του. Είναι γεγονός ότι οι καταναλώσεις νερού άρδευσης σε σχέση με την καλλιεργουμένη έκταση αλλά και το είδος των καλλιεργειών είναι υψηλή . Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενημέρωσης των καλλιεργητών για τις σύγχρονες μορφές άρδευσης, στην τιμολογιακή πολιτική που εφαρμοζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις, την έλλειψη μετρητών κατανά-

λωσης σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά και

την ύπαρξη αρκετών χαλασμένων υδρομετρητών που δεν κατέγραφαν σωστά τις καταναλωμένες ποσότητες νερού άρδευσης. Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου εκπόνησε τις παρακάτω δύο πολύ σημαντικές μελέτες για τον τομέα της άρδευσης

Α) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ προϋπολογισμού 499.858,65€ Β) ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΛΙΣΣΟΥ προϋπολογισμού 523.254,27 € για την Αντικατάσταση των δικτύων άρδευσης στον πρώην δήμο Κρουσώνα καθώς επίσης και για τον πρώην δήμο Τυλίσου. Τις μελέτες αυτές αφού τις αδειοδότησε περιβαλλοντικά σε συνεργασία με τον δήμο Μαλεβιζίου τις υπέβαλε για χρηματοδότηση, και βρίσκονται στο στάδιο δημοπράτησης για την περιοχή Κρουσώνα και στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης για την περιοχή της Τυλίσου. Επίσης ολοκλήρωσε και υπέβαλε νέα μελέτη 607.956,55 € εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου σε ολόκληρο το δήμο Μαλεβιζίου. Ήδη επεξεργάζεται η δυνατότητα κατασκευής δύο μεγάλων Φραγμάτων ενώ εξετάζει και τις δυνατότητες για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά τις δυνατότητες που δίδονται για την αξιοποίηση του επεξεργασμένου νερού που προέρχεται από την τριτοβάθμια επεξεργασία των ακαθάρτων με τους βιολογικούς που ήδη έχει κατασκευάσει αλλά και που πρόκειται να κατασκευάσει σε κάθε οικισμό του δήμου Μαλεβιζίου. Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχει ήδη αντικα-


δοθούν απαντήσεις σχετικά με την λειτουργία της και το ρόλο αυτών των ενεργειών στο περιβάλλον. Δ) Ξενάγηση στο χώρο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στο χώρο εγκατάστασης των συστημάτων Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού προκειμένου να γνωρίσουν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην λειτουργία της επιχείρησης και το ρόλο τους στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

ΕΕΛ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑΣ ταστήσει δεκάδες χαλασμένα ρολόγια, έχει καταγράψει αρκετές παροχές οι οποίες δεν ήταν γραμμένες σε βεβαιωτικούς καταλόγους ενώ έχει προβεί σε συντήρηση όλων σχεδόν των γεωτρήσεων άρδευσης και έχει αντικαταστήσει κα αρκετά μέτρα προβληματικού αρδευτικού δικτύου. Η επιχείρηση διαθέτει πλήρη μηχανοργάνωση με Η/Υ αλλά και κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης λογαριασμών – λογιστηρίου και παρακολούθησης των δεκάδων έργων που σχεδιάζει και υλοποιεί. Ταυτόχρονα έχει προχωρήσει στην αγορά αυτοκινήτων και μηχανημάτων για την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων και παράλληλα έχει εξοπλίσει τα συνεργεία της με όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να είναι επιχειρησιακά ικανά και αποτελεσματικά. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες ελλείψεις που όμως το ΔΣ της επιχείρησης έχει θέσει σε προτεραιότητα την κάλυψη τους στο επόμενο σύντομο διάστημα, καθιστώντας την μια από τις ποιο σύγχρονες ΔΕΥΑ

Ε) Μικρής διάρκειας παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού με θέμα το περιβάλλον και τις αναγκαίες δράσεις για την διαφύλαξη του, στην αίθουσα εκδηλώσεων της επιχείρησης, με την ταυτόχρονη διάθεση φυλλαδίων και ηλεκτρονικών μέσων. στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται να επιτυγχάνεται ξεκινώντας με την εγκατάσταση του συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού για το σύνολο των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων και των δικτύων της επιχείρησης οδηγώντας δεκάδες βήματα μπροστά την τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησης ενώ ωριμάζει τις διαδικασίες για την καταγραφή των υφιστάμενων δικτύων σε GIS και την αλλαγή όλων των υδρομέτρων με νέα αυτόματης μέτρησης (ΑΜR) Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου γνωρίζοντας τον ρόλο της ευαισθητοποίησης των δημοτών σε περιβαλλοντικά θέματα και τα αποτελέσματα της στην ποιότητα ζωής έχει ετοιμάσει ιδιαίτερα για τους μαθητές εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης το οποίο θα περιλαμβάνει:

ται η ανθρώπινη παρέμβαση προκειμένου να είναι δυνατή η αξιοποίηση των φυσικών πόρων προς όφελος των δημοτών. Γ) Επίσκεψη σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη περιοχή Καλεσών όπου θα

Σε ένα περιβάλλον που οι δυσκολίες μοιάζουν ανυπέρβλητες, η λύση φαίνεται να ακουμπά στο όραμα με εφικτά όρια, στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στον εκσυγχρονισμό, και στην πίστη σε ένα καλύτερο αύριο.

Α) Επίσκεψη στο χώρο της πηγής του Αλμυρού ( περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος), όπου η φύση δείχνει την δυναμική της. Β) Επίσκεψη στη μονάδα Αφαλάτωσης στην ίδια περιοχή, όπου παρουσιάζε-

Φίλτρο απόσμησης αντλιοστασίου λυμάτων Τεχνόπολις

ΕΕΛ ΚΑΛΕΣΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΣ 2013 w+w

23


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

…ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι Ηρακλείου Κρήτης Tηλέφωνο: (2810) 824625 l FAX :(2810) 822964 l e-mail: deyagazi@otenet.gr


Νέα Στοιχεία Αντίστροφης Όσμωσης SEAMAXX Παρέχουν Αφαλάτωση Θαλάσσιου Νερού Υψηλής Αποδοτικότητας, Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας

Ε

ντίνα, Μιννεσότα - Νοέμβριος 2013 – Η Dow Water & Process Solutinos, επιχειρησιακή μονάδα της The Dow Chemical Company ( εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης  (NYSE)  ως DOW ) βοηθάει εργοστάσια, δήμους και κατασκευαστές να θέσουν τον ωκεανό στην υπηρεσία τους με τα νέα Στοιχεία Αντίστροφης Όσμωσης SEAMAXX που συνεισφέρουν στον περιορισμό του υψηλού ποσού ενέργειας που τυπικά χρειάζεται για την δημιουργία γλυκού νερού από θαλάσσιο νερό. Ενώ η αντίστροφη όσμωση είναι η τεχνολογία αφαλάτωσης που χρησιμοποιείται περισσότερο ευρέως το Ινστιτούτο  Pacific Institute εκτιμά ότι η αφαλάτωση θαλάσσιου νερού έχει ως μέσο όρο περίπου 15.000 κιλοβατώρες  ανά εκατομμύριο γαλόνια παραγόμενου νερού (3,96 κιλοβατώρες  ανά κυβικό μέτρο) καθιστώντας την μία από τις διαδικασίες επεξεργασίας νερού μεγάλης εντάσεως ενέργειας και συνεπώς μία εκ των πλέον κοστοβόρων που είναι διαθέσιμες. Η χημεία βελτιωμένης μεμβράνης του SEAMAXX βοηθά στην ελαχιστοποίηση της πίεσης και της κατανάλωσης ενέργειας κάτω από τα επίπεδα  κάθε άλλου υπάρχοντος προϊόντος  αντίστροφης όσμωσης του θαλάσσιου νερού, και παρέχει αξιόπιστη μακροπρόθεσμη ποσότητα διηθημένου νερού  για συστήματα αφαλάτωσης μονής,

(single pass) διπλής διόδου (double pass) και ενδιάμεσων σταδίων (interstaged). Τα Στοιχεία Αντίστροφης Όσμωσης SEAMAXX είναι σχεδιασμένα μα παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στον κλάδο, διευκολύνοντας την αφαλάτωση με κατώτερα λειτουργικά και κεφαλαιακά έξοδα’ ανέφερε ο Andreas Gorenflo, διευθυντής παγκόσμιου μάρκετινγκ για την αφαλάτωση της Dow Water & Process Solutions. To SΕΑΜΑΧΧ διαθέτει βελτιστοποιημένο σχεδιασμό μονάδας με 40.87 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού ενεργού μεμβράνης και τεχνολογία διασύνδεσης (interlocking technology) που θα μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα συστήματος αφαλάτωσης με χαμηλή διαφορική πίεση, χαμηλή συχνότητα καθαρισμού και υψηλή αποδοτικότητα καθαρισμού. ‘Σε σύγκριση με τα γενικά στοιχεία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας το SEAMAXX καταναλώνει έως 10 τοις εκατό λιγότερη ενέργεια  και έχει χαμηλότερη εναπόθεση σε υψηλή λειτουργική ροή’ ανέφερε η Veronica Garcia Molina, παγκόσμια επικεφαλής της ανάπτυξης εφαρμογών αφαλάτωσης για την Εταιρεία Dow Water & Solutions, ‘το SEAMAXX τυπικά έχει επιδείξει επιτυχία στην παραγωγή 99,7 τοις εκατό καθαρότητας νερού και αποτελεί άριστη επιλογή για εφαρμογές που επεξεργάζονται μέσα έως υψηλά συνολικά διαλυμένα στερεά, την επεξεργασία αλμυρού νερού και το υφάλμυρο νερό υψηλής αλατότητας.’

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Dow Water & Process Solutions μπορούν να βρεθούν στο www.dowwaterandprocess.com.

δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας με σκοπό την παθιασμένη καινοτομία που είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη πρόοδο. Η Εταιρεία συνδέει την χημεία και την καινοτομία με τις αρχές της αειφορίας με σκοπό να συνδράμει στην καταπολέμηση μερικών από τα πιο προκλητικά προβλήματα όπως η ανάγκη για καθαρό νερό, η παραγωγή και διατήρηση ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της Dow που ηγείται του κλάδου το οποίο περιλαμβάνει εξειδικευμένες επιχειρήσεις χημικών, προχωρημένων υλικών, αγροεπιστημών και πλαστικών παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και λύσεων βασισμένων στην τεχνολογία σε πελάτες σε κατά προσέγγιση 160 χώρες και σε τομείς υψηλής ανάπτυξης  όπως η ηλεκτρονική, το νερό, η ενέργεια, οι επιχρίσεις και η γεωργία. Το 2012 η Dow είχε ετήσιες πωλήσεις κατά προσέγγιση 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων και απασχολούσε περίπου 54.000 εργαζομένους παγκοσμίως. Τα περισσότερα από 5.000 προϊόντα κατασκεύαζονται σε 188 εργοστάσια σε 36 χώρες ανά την υφήλιο. Οι αναφορές στην ‘Dow’ ή στην ‘Εταιρεία’ εννοούν την Χημική Εταιρεία Dow ‘The Dow Chemical Company’ και τις ενοποιημένες θυγατρικές αυτής εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά ρητώς.

Η Dow (εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ως DOW) συνδυάζει την

Περισσότερες πληροφορίες για την Dow μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση www.dow.com.

Σχετικά με την Εταιρεία Dow Water & Process Solutions O παγκόσμιος ηγέτης στην αειφορική τεχνολογία διαχωρισμού και καθαρισμού, η Dow Water & Process Solutions σημειώνει σαφή αντίκτυπο στον κόσμο. Βοηθάμε στο να καταστήσουμε το νερό περισσότερο ασφαλές και περισσότερο προσβάσιμο, στο να έχει το φαγητό καλύτερη γεύση, στο να καταστήσουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες περισσότερο αποτελεσματικές και τις βιομηχανίες πιο αποδοτικές και βρισκόμαστε στην αιχμή της ανάπτυξης αειφορικών τεχνολογιών που ενσωματώνουν τις απαιτήσεις του νερού και της ενέργειας. Η Dow Water & Process Solutions προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο με ρητίνες ανταλλαγής ιόντων, μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, μεμβράνες υπερδιήθησης, φίλτρα μικροσωματιδίων και προϊόντα ηλεκτροαπιονισμού με ισχυρές θέσεις  σε μια σειρά μειζόνων πεδίων εφαρμογών μεταξύ αυτών του βιομηχανικού και δημοτικού νερού, των βιομηχανικών διεργασιών των φαρμακευτικών, του ηλεκτρισμού, του οικιακού νερού και αποβλήτων και της επανάχρησης νερού.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013 w+w

25


|

Αξιόπιστη λύση για καθαρό νερό

Σ

ύστημα διαχείρισης εγκαταστάσεων ύδρευσης σχεδιασμένο με προδιαγραφές εφεδρείας, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας και ελέγχου, ρυθμίζει την ύδρευση της πόλης και την ασφαλή παροχή νερού υψηλής ποιότητας. Το πρόγραμμα βελτιστοποίησης του συστήματος υδροδότησης εγγυάται ότι ο γιγάντιος υδατόπυργος διαθέτει επαρκή αποθέματα ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του χρόνου.

Το σύστημα υδροδότησης της πόλης του Λουξεμβούργου εξασφαλίζει καθημερινά το νερό για τους 92.000 κατοίκους και τους 140.000 επισκέπτες της πόλης. Έξι αντλιοστάσια, 12 υπερυψωμένες δεξαμενές και δύο υδατόπυργοι χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν σε επαρκή επίπεδα την πίεση στο πλέον των 400 χιλιομέτρων δίκτυο αγωγών. Ένα νέο, τηλεχειριζόμενο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου εγκαταστάθηκε ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός και αξιόπιστος ο έλεγχος και η επιτήρηση της υδροδότησης. Επίσης, βασικός λόγος ήταν η ανάγκη για διατήρηση των αποθεμάτων ύδατος σε επαρκή επίπεδα καθώς η προμήθεια μέρους της αναγκαίας ποσότητας γινόταν από τρίτη πηγή, ενώ ταυτόχρονα τα αποθέματα μειώνονταν. Για τους λόγους αυτούς, η πόλη χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα που επιτρέπει την επέμβαση στα διάφορα αντλιοστάσια, τις δεξαμενές ή τους υδατόπυργους, όταν απαιτείται και έτσι, για παράδειγμα, αποφεύγονται βλάβες του συστήματος μειώνοντας αντιστοίχως το ετήσιο κόστος επισκευών. Η λύση που επιλέχθηκε βασίζεται σε ένα τυπικό σύστημα αυτοματισμού, ανεπτυγμένο γύρω από το σύστημα επιτήρησης και ελέγχου SCADA, Simatic WinCC, το οποίο χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα, ευελιξία και «ουδέτερο» σχεδιασμό που επιτρέπει τη χρήση σε πολλές εφαρμογές και είναι απολύτως κατάλληλο και για αποκεντρωμένα συστήματα. Η πόλη προσάρμοσε αυτήν την ευρείας

26

εφαρμογής λύση στις δικές της ανάγκες με την υποστήριξη της Siemens. Αποφασίστηκε για παράδειγμα να εφαρμοστεί ένα σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης με καθαρά, φωτεινά χρώματα η οποία χρησιμοποιείται και στο σύστημα παρακολούθησης, αλλά και στις εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια και δεξαμενές). Η χρωματική

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013

κωδικοποίηση ισχύει και για την παρουσίαση των μετρούμενων τιμών που καθορίζουν την ποιότητα του νερού. Η χρωματική κωδικοποίηση δείχνει αμέσως αν μία μετρούμενη τιμή, είναι εντός αποδεκτών ορίων (πράσινη ένδειξη), ή αν χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία ή ρύθμιση . Οι μετρήσεις αυτές, εκτελούνται και

στο σύστημα ελέγχου και έτσι αν μία διαδικασία μέτρησης αποτύχει αυτό δεν περνά απαρατήρητο ώστε π.χ. να αποφεύγεται η διοχέτευση καθαρού, πόσιμου νερού, στα λύματα. Πριν τον εκσυγχρονισμό, κάθε αντλιοστάσιο ήταν συνεχώς επανδρωμένο, όλο το εικοσιτετράωρο, με διαδοχικές βάρδιες για να γίνεται ο έλεγχος των μετρήσεων και


Κάθε κέντρο ελέγχου είναι εξοπλισμένο με διπλό ελεγκτή S7-400, ενώ οι τοπικοί σταθμοί με ελεγκτές s7-300. Όλες οι συνδέσεις είναι σχεδιασμένες με λογική εφεδρείας μέσω ασύρματης σύνδεσης GPRS αλλά και μέσω αφιερωμένης γραμμής. Οι 17 τοπικοί σταθμοί είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τους κεντρικούς σταθμούς ελέγχου. Οι σταθμοί λειτουργούν πλήρως αυτοματοποιημένα και η διαχείριση ολόκληρου του συστήματος μπορεί να τελείται από οποιοδήποτε σταθμό μέσω φορητού υπολογιστή. Συγκεκριμένα, με τη χρήση του WinCC Web Navigator σε συνδυασμό με τις λύσεις ελέγχου Telecontrol Profesional, ο έλεγχος και η διαχείριση μπορούν γίνουν μέσω Internet από οπουδήποτε χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις. Αυτό, εκτός από την προφανή ευκολία, εξοικονομεί σημαντικό χρόνο από τις μετακινήσεις του προσωπικού για τις επί τόπου επισκέψεις. οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Τώρα, οι περισΟ επικεφαλής των τεχνικών αναφέρει χασότερες από αυτές τις βάρδιες έχουν καρακτηριστικά: «Έως τώρα ο μισός χρόνος ταργηθεί και οι εργαζόμενοι έχουν πλέον μου στη δουλειά ήταν αφιερωμένος στα αναλάβει διαφορετικά, πιο εξελιγμένα κααντλιοστάσια και στις μετακινήσεις προς και θήκοντα. από αυτά. Σήμερα, αντιστοιχεί στο 5 έως Ο απομακρυσμένος έλεγχος βασίστηκε 10%. Αυτό δεν το είχαμε υπολογίσει, αλλά στο Sinaut ST7, μέρος τους Telecontrol Proη νέα λύση εξοικονομεί πολύ χρόνο και ανfessional και της ευρύτερης οικογένειας Siτιστοίχως χρήματα. Οι δημότες έχουν ήδη matic S7, το οποίο παρέχει πλήρη και αυτοματοποιημένο έλεγχο και επιτήρηση παρατηρήσει μειώσεις στην τιμολόγηση των σταθμών. Απαιτήθηκε ο μέγιστος δυ- του νερού και αντίστοιχη βελτίωση της ποινατός βαθμός αξιοπιστίας. Σήμερα υπάρ- ότητας, και τα δύο προς όφελός τους". Χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες επιχουν δύο servers για την υδροδότηση του κοινωνιών, τα μηνύματα σφαλμάτων μποΛουξεμβούργου, σε διαφορετικά μέρη, και ρούν να αποστέλλονται αυτόματα μέσω δύο αντίστοιχα κέντρα ελέγχου.Ο έλεγχος SMS. Εάν ένα σφάλμα για παράδειγμα προεκτελείται από τον ένα, ενώ ταυτόχρονα κύψει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριαόλες οι πληροφορίες μεταφέρονται και στον δεύτερο το οποίο όμως δεν επενεργεί κου, το κέντρο ελέγχου αποστέλλει SMS το στη διαδικασία. Σε περίπτωση αστοχίας του οποίο πρέπει να αναγνωρισθεί εντός συγπρώτου, το δεύτερο ενεργοποιείται άμεσα κεκριμένου χρονικού διαστήματος από τον παραλήπτη. Στο μέλλον θα αποστέλλονται και χωρίς διακοπή.

ένα SMS από το κέντρο ελέγχου σε υψηλόβαθμους εργαζόμενους (προϊσταμένους κ.λπ.) και ένα SMS από τους τοπικούς σταθμούς, στους τεχνικούς. Οι βάρδιες προσωπικού τότε θα καταργηθούν, οι υπεύθυνοι υπάλληλοι απλώς θα συνδέονται από το σπίτι τους με το σύστημα για να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ή θα εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Μία άλλη ιδέα είναι η online διάθεση των μετρήσεων της σκληρότητας του νερού

ώστε οι δημότες της πόλης να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ποιότητα του νερού της πόλης.

Συντάκτης του άρθρου είναι ο Χρήστος Δ. Τσατσαρώνης, Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε. - Μηχανικός Πωλήσεων Βιομηχανικών Αυτοματισμών στη Siemens A.E. – Industrial Automation System

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013 w+w

27


|

H Dow συνδράμει στην επίλυση δύσκολων προκλήσεων για το νερό στην Ευρώπη:

To Φίλτρο Μικροσωματιδίων TEQUATIC PLUS Μια λύση χαμηλότερου κόστους για την επεξεργασία δύσκολου νερού που είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή αγορά s Επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά ανακοινώθηκε στο Δείπνο Λύσεων της Dow του 2013 [2013 Solutions Dinner] στο Άμστερνταμ. s Το φίλτρο μικροσωματιδίων TEQUATIC PLUS έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας σε ακραία και μεταβλητά περιβάλλοντα υψηλών στερεών. s Τυπικά διευκολύνει περισσότερο από 99% χρόνου λειτουργίας με τον συνεχή καθαρισμό, την φίλτρανση ακτινοειδούς ροής με τον φυγόκεντρο διαχωρισμό και την συλλογή στερεών σε μία συσκευή που ήδη αποδεικνύει την αξία της σε πολλαπλές εφαρμογές για να ανταποκριθεί στις ανάγκες δύσκολων περιβάλλοντων περιλαμβανομένου του βιομηχανικού νερού. s Συμβάλλει στην βελτίωση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας με τον περιορισμό του χειρισμού και των αποβλήτων.

Το φίλτρο μικροσωματιδίων TEQUATIC PLUS παράγεται από την Εταιρεία Clean Filtration Technologies LLC (‘CFT’), μια αμιγώς ιδιόκτητη θυγατρική της The Dow Chemical Company που λειτουργείται από την DW&PS. Σύμφωνα με την Cedella Beazley, γενική διευθύντρια της CFT το φίλτρο TEQUATIC PLUS αποτελεί καινοτομία στον χώρο του σκληρού νερού, χειριζόμενο αξιόπιστα και οικονομικά πολύ υψηλά και ιδιαίτερα μεταβλητά συνολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) και ξεπερνώντας τα μειονεκτήματα των συμβατικών τεχνολογιών. Το ΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ φίλτρο TEQUATIC PLUS ειδικεύεται στον χει2013 – Η Dow Water & Proρισμό στερεών από 1 έως 10.000 mg/l cess Solutions (DW&PS), επιχωρίς συχνές αλλαγές φίλτρου – ακόμη και χειρησιακή μονάδα της με την παρουσία ελαίων. Εταιρείας The Dow Chemical Company (Χρηματιστήριο: DOW) εισή‘Το φίλτρο TEQUATIC PLUS, εξαιρετική γαγε το φίλτρο μικροσωματιδίων TEεπιλογή για την ευρωπαϊκή αγορά, που επιQUATIC PLUS στην ευρωπαϊκή αγορά διώκει να προστατεύει τους υδατικούς της στο Δείπνο Λύσεων της Dow του 2013 πόρους με αειφορικές τεχνολογίες που [2013 Solutions Dinner] στο Άμστερνβοηθούν στην διατήρηση και την χρήση ταμ σήμερα. Με το κατοχυρωμένο με του νερού για άλλους σκοπούς’ ανέφερε η ευρεσιτεχνία και βραβευμένο σχεδιαBeazley. ‘Δεν φέρνει μονάχα ένα καινούριο σμό του, το φίλτρο TEQUATIC PLUS συνφάσμα δυνατοτήτων στο πεδίο της επεξερδυάζει την ισχύ του συνεχούς γασίας λυμάτων, αλλά επιτρέπει στους πεκαθαρισμού, της φίλτρανσης ακτινοειλάτες να επιλέγουν από ένα ακόμη δούς ροής με τον φυγόκεντρο διαχωευρύτερο χαρτοφυλάκιο λύσεων καθαριρισμό και την συλλογή στερεών σε μία σμού και διαχωρισμού που προσφέρεται συσκευή αποδεικνύοντας ήδη την αξία από την Dow Water& Process Solutions.’ του σε ένα φάσμα πολλαπλών εφαρμογών ώστε να ανταποκρίνεται στις Χαρακτηριστικά Επίδοσης ανάγκες των δύσκολων περιβαλλόντων περιλαμβανομένου του βιομηχαΣύμφωνα με τον John Patrin, διευνικού νερού. θυντή παγκοσμίου μάρκετινγκ για την CFT Τεχνολογία για την Επεξεργασία Δύκαι την Υπερδιήθηση (Ultrafiltration), οι σκολου Νερού

Α

28

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013

πελάτες θα ανακαλύψουν ένα μοναδικό σύνολο παροχών με το φίλτρο TEQUATIC PLUS οι οποίες είναι όλες τους επικεντρωμένες στους διττούς στόχους της υψηλής επίδοσης και του χαμηλότερου συνολικού κόστους ιδιοκτησίας. ‘Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες το φίλτρο TEQUATIC PLUS επιτρέπει στους πελάτες να φιλτράρουν με σταθερότητα υψηλά και μεταβλητά στερεά ενώ επιτυγχάνει ανάκτηση νερού που είναι τυπικά 99 τοις εκατό ή περισσότερο,’ είπε. ‘Οι κύκλοι συντήρησης, εναπόθεσης και έκπλυσης περιορίζονται δραστικά και δεν υπάρχουν φίλτρα φυσιγγίων ή σακούλας προς αντικατάσταση. Αυτό προσφέρει εξαιρετικά υψηλούς χρόνους λειτουργίας και χαμηλότερο κόστος εργασίας και αναλωσίμων, τα οποία όλα τους συνδράμουν σε χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα.’ Το προϊόν επίσης προσφέρει περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα και πλεονεκτήματα ασφαλείας σε πελάτες που αποσκοπούν να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των λειτουργιών τους. ‘Λόγω του ότι απαιτεί ελάχιστες αλλαγές φίλτρου και χημικών το φίλτρο TEQUATIC PLUS θα βοηθήσει τους πελάτες να περιορίζουν το αποτύπωμα των λειτουργιών τους μέσω για παράδειγμα λιγότερης διάθεσης, ελάχιστης διαχείρισης και λιγότερου χώρου μαζί με δυνητικές ενεργειακές αποδοτικότητες, ’ είπε.

Ποικιλία στην Εφαρμογή Το φίλτρο TEQUATIC PLUS είναι ειδικά στοχευμένο προς εφαρμογές μη πόσιμου νερού. Έχει την ευελιξία να λειτουργεί ως

κύριο φίλτρο, προφίλτρο για υπερδιήθηση (UF) και αντίστροφη όσμωση και ως μεταφίλτρο που ακολουθεί τεχνολογίες επανάχρησης του νερού όπως οι βιοαντιδραστήρες κινούμενης κλίνης (MBBR) και η επίπλευση διαλυμένου αέρα (DAF). Οι εφαρμογές ποικίλουν από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων και την επανάχρηση στο παραγόμενο νερό για πετρέλαιο και βενζίνη έως αφαλάτωση. Οι κάθετες αγορές ποικίλουν  από τα τρόφιμα και τα ποτά και την χαρτόμαζα και το χαρτί έως τα υφάσματα   και τα κλινοσκεπάσματα. Σύμφωνα με την Beazley ‘Για να συμβαδίσουμε με τις απαιτήσεις που αλλάζουν η στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων εστιάζεται στην βελτίωση των δυνατοτήτων του φίλτρου TEQUATIC PLUS με αυξανόμενους συντελεστές ροής, διευρύνοντας το φάσμα των αποκοπών του φίλτρου (filter cut-offs) και αναπτύσσοντας τις εφαρμογές μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε αυτή την τεχνολογία στην Ευρώπη και που συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες για την ικανοποίηση των αναγκών τους.’ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την διεύθυνση www.cleanfiltration.com .

Σχετικά με την Dow Water& Process Solutions Ο παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία αειφόρου διαχωρισμού και καθαρισμού, η Dow Water & Process Solutions σημειώνει ένα σαφή αντίκτυπο στον κόσμο. Βοηθάμε


στο να καταστήσουμε το νερό περισσότερο ασφαλές και περισσότερο προσβάσιμο, στο να έχει το φαγητό καλύτερη γεύση, στο να καταστήσουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες περισσότερο αποτελεσματικές και τις βιομηχανίες πιο αποδοτικές και βρισκόμαστε στην αιχμή της ανάπτυξης αειφορικών τεχνολογιών που ενσωματώνουν τις απαιτήσεις του νερού και της ενέργειας. Η Dow Water & Process Solutions προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από ρητίνες ανταλλαγής ιόντων, μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, μεμβράνες υπερδιήθησης, φίλτρα μικροσωματιδίων , και προϊόντα ηλεκτροαπιονισμού με ισχυρές θέσεις σε μια σειρά μειζόνων πεδίων εφαρμογών μεταξύ αυτών του βιομηχανικού και δημοτικού νερού, των βιομηχανικών διεργασιών των φαρμακευτικών, του ηλεκτρισμού, του οικιακού νερού και αποβλήτων και της επανάχρησης νερού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Dow Water & Process Solutions μπορούν να βρεθούν στο www.dowwaterandprocess.com.

Σχετικά με την Dow Η Dow (εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ως DOW) συνδυάζει την δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας με σκοπό την παθιασμένη καινοτομία που είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη πρόοδο. Η Εταιρεία συνδέει την χημεία και την καινοτομία με τις αρχές της αειφορίας με σκοπό να συνδράμει στην καταπολέμηση μερικών από τα πιο προκλητικά προβλήματα όπως η ανάγκη για καθαρό νερό, η

παραγωγή και διατήρηση ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της Dow που ηγείται του κλάδου που περιλαμβάνει εξειδικευμένες επιχειρήσεις χημικών, προχωρημένων υλικών,  αγροεπιστημών και πλαστικών παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και λύσεων βασισμένων στην τεχνολογία σε πελάτες σε κατά προσέγγιση 160 χώρες και σε τομείς υψηλής ανάπτυξης , όπως η ηλεκτρονική, το νερό, η ενέργεια, οι επιχρίσεις και η γεωργία. Το 2012 η Dow είχε ετήσιες πωλήσεις κατά προσέγγιση 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων και απασχολούσε περίπου 54.000 εργαζομένους παγκοσμίως. Τα περισσότερα από 5.000 προϊόντα κατασκευάζονται σε 188 εργοστάσια σε 36 χώρες ανά την υφήλιο. Οι αναφορές στην ‘Dow’ στην ‘Εταιρεία’ σημαίνουν τη Χημική Εταιρεία Dow ‘The Dow Chemical Company’ και τις ενοποιημένες θυγατρικές αυτής εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά ρητώς. Περισσότερες πληροφορίες για την Dow μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση www.dow.com. Ignacio Pozuelo Gibbs& Soell The Dow Chemical Company Beth Crisafi +34 91 740 7832 bcrisafi@gibbs-soell.com ipozuelo@dow.com 212-697-2600


|

Καλύτερες Πόλεις ΤΩΡΑ! Ενεργοί πολίτες σε πραγματικό χρόνο Πώς με μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά μπορείς να γίνεις σε πέντε δευτερόλεπτα «τα μάτια και τα αυτιά» της πόλης και να την αλλάξεις.

4

χρόνια πριν, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ξεκίνησε το πρότζεκτ «Rio 1746», μια προσπάθεια να καταγραφεί η πολυπλοκότητα και η δυναμική της καθημερινής ζωής του Ρίο με τα μάτια των πολιτών. Ακολούθησε η Βοστόνη, και πριν ένα χρόνο, μια ελληνική εταιρία, η D-Waste, σε συνεννόηση και με την βοήθεια του Clinton Global Initiative, ξεκίνησε μια φιλόδοξη προσπάθεια να καταγράψει όλες τις χωματερές του κόσμου με την χρήση εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.

γραφειοκρατίας ο πολίτης μπορεί να έχει λόγο για τους δρόμους της πόλης του, το πράσινο, τις συγκοινωνίες, τους ελεύθερους χώρους, την ανακύκλωση και την καθαριότητα. Η ομάδα που υποστηρίζει το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμόσει και να σχεδιάσει την εφαρμογή από την αρχή, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του κάθε πρότζεκτ (είτε είναι για δήμους, εταιρείες, επιχειρήσεις, φορείς, κλπ)

Πέντε βήματα αρκούν! Με τις εμπειρίες από το Ρίο, τη Βοστώνη, και άλλες δεκαπέντε χώρες σε όλο τον κόσμο, μια ομάδα Ελλήνων επιστημόνων και ανθρώπων της αγοράς, με όραμα έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο πλανήτη, αναπτύσσει διάφορες καινοτόμες και λειτουργικές εφαρμογές στον Ελληνικό χώρο αλλά και παγκοσμίως. Μία από αυτές, είναι η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας "Καλύτερες Πόλεις ΤΩΡΑ!".

Η εφαρμογή της D-Waste αλλάζει τα δεδομένα στη σχέση πολίτη-Δήμου, αποτελεί ένα εργαλείο που εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών. Όπως μας λέει η Αΐντα

Ο Μάριος Σκαρβελάκης, υπεύθυνος επικοινωνίας της D-Waste, μας περιγράφει τα βήματα με τα οποία κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή.

Αποτύπωση φωτογραφίας: οι φωτογραφίες, τα σχόλια και οι σημειώσεις αποθηκεύονται και στέλνονται σε συνδεδεμένη υπηρεσία με ειδικά σχεδιασμένο Κέντρο Υποδοχής.

Κατάλληλο σύστημα διαχείρισης δεδομένων: Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του διαχειριστή και τον ακριβή σκοπό της εφαρμογής.

Ευκολία και ευελιξία στην επεξεργασίας δεδομένων: ο χρήστης του Κέντρου Υποδοχής επεξεργάζεται τα δεδομένα επιλέγοντας μεταξύ δύο εναλλακτικών μορφών απεικόνισης: α. κατηγοριοποιημένη λίστα με χρονική σειρά άφιξης των δεδομένων και β. χαρτογραφική απεικόνιση με εξαιρετική χωρική ακρίβεια σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο (Google maps ή άλλη χαρτογραφική εφαρΗ εφαρμογή επιτρέπει την καταγραφή και χαρτογράφηση στιγμιότυπων, εικόνων και σχολίων σε πραγματικό χρόνο. Χωρίς υψηλό κόστος και παρακάμπτοντας το τέρας της μογή)

Ανθούλη, υπεύθυνη ανάπτυξης της εταιρείας D-Waste, η εφαρμογή δίνει στον πολίτηχρήστη τη δυνατότητα να αναδείξει μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα τα καλώς και τα κακώς κείμενα της καθημερινότητάς του και μας κάνει να ξανασκεφτούμε τις πόλεις και τους Δήμους μας από άλλη οπτική.

30

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013


μέχρι σε θέματα marketing και προώθησης προϊόντων. Με την εφαρμογή «Rio 1746» που βασίζεται στην εφαρμογή "Καλύτερες Πόλεις ΤΩΡΑ!", ο Δήμος του Ρίο Ντε Τζανέιρο κατάφερε να αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο κάθε πρόβλημα που οι ίδιοι οι πολίτες εντόπιζαν στο αστικό περιβάλλον. Οι πολίτες χρησιμοποιούν την εφαρμογή και σε 5-10 δευτερόλεπτα φωτογραφίζουν οτιδήποτε προβληματικό εντοπίζουν (προβλήματα καθαριότητας, οδικής σήμανσης, φωτισμού, επισκευών κλπ) και επιλέγουν την κατάλληλη ετικέτα, ενώ μπορούν να προσθέσουν και κατάλληλα σχόλια. Στη συνέχεια η φωτογραφία, οι χωρικές συντεταγμένες, η ετικέτα και τα σχόλια μεταφέρονται ακαριαία στον Χρήστη του Κέντρου Υποδοχής (εν προκειμένω το Δήμο του Ρίο), ο οποίος αφού πρώτα διαγνώσει τη σημασία και το μέγεθος του προβλήματος ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και αποστέλλει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στον χρήστη – πολίτη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Επικοινωνία με τους χρήστες: ανάλογα με τον ακριβή σχεδιασμό της εφαρμογής, ο χρήστης του Κέντρου Υποδοχής μπορεί να αποστέλλει ελεύθερα ή προκαθορισμένα μηνύματα στον χρήστη του κινητού, σε προκαθορισμένο χρόνο ή οποτεδήποτε.

Υψηλές δυνατότητες χαρτογράφησης: η εφαρμογή παρέχει εξαιρετική ακρίβεια στην χαρτογράφηση σημείων σε παγκόσμια κλίμακα. Με μια πληθώρα εφαρμογών, από τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την σχέση των πολιτών με τους δήμους (προβλήματα, εκδηλώσεις, επικοινωνία, καμπάνιες, αξιοθέατα, κλπ), την οδική ασφάλεια ή τον εντοπισμό πυρκαγιών και άλλων κινδύνων

Όπως μας είπε ο Αντώνης Μαυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας DWaste, με τον τρόπο αυτό οι πολίτες ενημερώνουν κατευθείαν τον Δήμο για τα προβλήματα τους και αποφεύγουν τον κόπο και τον χρόνο να πάνε στις δημοτικές υπηρεσίες, να συμπληρώσουν αιτήσεις κλπ. Από την άλλη, ο Δήμος έχει άμεση και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για κάθε πιθανό πρόβλημα και επιπλέον, από το πλήθος των φωτογραφιών που λαμβάνει και τις ετικέτες τους έχει άμεση αντίληψη του τι είναι σημαντικό για τους δημότες. Έτσι, είναι δυνατόν να εστιάζονται οι προσπάθειες στα πλέον επείγοντα ζητήματα και να επιλύονται άμεσα τα πλέον σημαντικά προβλήματα. Για περισσότερες πληροφορίες: Mάριος Σκαρβελάκης Υπεύθυνος Επικοινωνίας, D-Waste marios.skarvelakis@d-waste.com 215 5302449

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013 w+w

31


|

Μεταρρύθμιση στην Περι

Τ

ους τελευταίους τρεις μήνες έχουν εκδοθεί 13 Υπουργικές ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για συγκεκριμένα είδη έργων και δραστηριοτήτων (που προστίθενται στις ήδη τέσσερις εκδοθείσες τον προηγούμενο 1,5 χρόνο), απαλλάσσοντας δεκάδες χιλιάδες έργα και δραστηριότητες από την ανάγκη διεξαγωγής ειδικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να λάβουν απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (η οποία έπρεπε να ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως ανά πενταετία) και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.

11. εκθεσιακά κέντρα και μουσεία, κάτω των 10.000 τ.μ., θέατρα και κινηματογράφοι με λιγότερους από 2.000 θεατές, 12. εγκαταστάσεις εκπαίδευσης (συγκροτήματα σχολείων, πανεπιστημίων κλπ.) με έκταση μικρότερη των 75 στρεμμάτων, γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με λιγότερους από 5.000 θεατές, 13. εγκαταστάσεις νοσοκομειακής περίθαλψης (εκατοντάδες νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια) με αριθμό κλινών από 50 έως και 300, 14. έργα περιβαλλοντικών Πρόκειται για ευρύτατο φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δρα- υποδομών, μάντρες υλικών και στηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από αυτοκινήτων κλπ. Τα έργα αυτά λαμβάνουν αυτόματα πετοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις ριβαλλοντικούς όρους που προσαρτώνται στο περιβάλλον όπως:

1. βενζινάδικα, πάνω από 6.000 πρατήρια καυσίμων, 2. συνεργεία αυτοκινήτων, ξεπερνούν τις 18.000 σε όλη την Ελλάδα, 3. μικρά ξενοδοχεία κάτω από 100 κλίνες, περίπου 8.000 επιχειρήσεις, 4. μικρομεσαίες κτηνο - πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μικρές υδατοκαλλιέργειες, 5. οδοί διαφόρων τύπων (αγροτικοί, δασικού, συλλεκτήριοι κλπ.), 6. μικρά λιμάνια και ελικοδρόμια, 7. μικρές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, μικρά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σταθμοί βάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας, 8. κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές (super markets) και πολυκαταστήματα μικρότερα των 5.000 τ.μ., 9. γκαράζ, μικρότερα των 500 θέσεων, 10. εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου (κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές) μικρότερες των 10.000 τ.μ., 32

στην άδεια ίδρυσης/εγκατάστασης και λειτουργίας τους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. Έτσι συντομεύεται η συνολική διαδικασία αδειοδότησής τους, μειώνεται το κόστος αδειοδότησης και εξασφαλίζεται ομοιομορφία στους όρους και περιορισμούς που εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα ομοειδή έργα και δραστηριότητες. Επιπλέον, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β, με την οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική διεξαγωγή ειδικής μελέτης, πριν από την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας κατηγορίας Β, προκειμένου να διαπιστωθεί αν

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013

κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000, σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η υπουργική απόφαση περιέχει αναλυτικές πρόνοιες για το περιεχόμενο της ΕΟΑ προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση όλων των επενδυτών και η ορθή αξιολόγηση, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα διακριτικής μεταχείρισης από την πλευρά της διοίκησης. Για την αποφυγή καθυστερήσεων στην αδειοδοτική διαδικασία, προβλέπεται ότι η αξιολόγηση της ΕΟΑ ολοκληρώνεται εντός 35 εργάσιμων ημερών, σε διαφορετική περίπτωση συνεχίζεται απρόσκοπτα η αδειοδότηση του έργου. Ταυτόχρονα, με σκοπό τη μείωση των διοικητικών βαρών, όπου είναι εφικτό, η διαδικασία αξιολόγησης της ΕΟΑ ενσωματώνει και την υπαγωγή σε ΠΠΔ με την έκδοση ενιαίας διοικητικής πράξης του Περιφερειάρχη. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η εξειδίκευση περιεχόμενου-προδιαγραφών φακέλου και μελέτης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (ΠΠΠΑ), Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ και φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ έως το τέλος Νοεμβρίου. Σημαντικό, επίσης, βήμα, η εφαρμογή του οποίου πρέπει να επιταχυνθεί, είναι η ενεργοποίηση της νέας νομοθεσίας αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους. Σύμφωνα με αυτήν, αναμορφώνεται πλήρως και ενδυναμώνεται ο τρόπος διεξαγωγής των περιβαλλοντικών ελέγχων οι οποίοι εστιάζουν πλέον στη φάση της λειτουργίας της δραστηριότητας (με τακτικές περιοδικές επιθεωρήσεις με αυτοψία με βάση συγκεκριμένα θεσμοθετημένα κριτήρια με βάση ετήσιο εθνικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων και ελέγχων που εκπονεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και έκτακτες επιθεωρήσεις) και όχι στον εκ των προτέρων έλεγχο (που συνή-

θως περιορίζεται σε έλεγχο δικαιολογητικών και εγγράφων και δεν είναι ουσιαστικός) και παρέχονται κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε ότι η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων δεν μένει στη γραφειοκρατική διαδικασία της έγκρισης του φακέλου αλλά διεξάγεται καθόλη τη διάρκεια της ζωής της εγκατάστασης. Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρεωτική διεξαγωγή τακτικών περιοδικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων με αυτοψία σε όλα τα έργα που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και κατατάσσονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 κατά τη λειτουργία των έργων και έλεγχο κατά τη φάση της κατασκευής σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων, με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Τα μεγάλα έργα υποδομών, όπως π.χ. οι αυτοκινητόδρομοι, θα ελέγχονται στη φάση της κατασκευής όπου εντοπίζονται οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενώ θα ελέγχονται στοχευμένα και κατά τη λειτουργία τους ως προς συγκεκριμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. το θόρυβο στην περίπτωση του αυτοκινητόδρομου). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες θα ελέγχονται υποχρεωτικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη λειτουργία τους. Έως το τέλος του έτους θα αξιολογηθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται έως σήμερα προκειμένου να εκτιμηθει η αποτελεσματικότητά του και, αν κριθεί αναγκαίο, να γίνουν προσαρμογές στην κατεύθυνση της περαιτέρω απλοποίησης και συντόμευσης των διαδικασιών. Για την επίτευξη του στόχου της απλοποίησης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων εισάγονται διαδικασίες που εξασφαλίζουν:

καλύτερη ποιότητα περιβαλλον-


ιβαλλοντική Αδειοδότηση εκδόθηκαν. ◗ Υπογραφή των ΑΕΠΟ ανανέωσης από τον Γενικό Δ/ντή της αδειοδοτούσας υπηρεσίας ◗ Μείωση των έργων και δραστη-

ριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (η ελληνική νομοθεσία απαιτούσε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πολύ περισσότερα είδη έργων και δραστηριοτήτων απ’ ότι προβλέπει η Ευρ. Οδηγία, όπως π.χ. αλυκές, φωτοβολταϊκά πάρκα, κατασκευή επίπλων, εκτυπωτικές δραστηριότητες, παραγωγή κρασιού, παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών, σταθμούς διοδίων, χώροι στάθμευσης κλπ.). ◗ Υποχρέωση σύνταξης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανεξαρ-

τήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι (Πηγή: Για την Ελλάδα τα στοιχεία βασίζονται σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το ΥΠΕΚΑ. Για τις άλλες χώρες της ΕΕ, European οι συναρμόδιοι φορείς, μόλις παρέλθουν Commission DG Environment, GHK, (2010), Collection of information and data to to support the Impact Assessment study of the review of the EIA Directive, Final Report). τικών όρων και μεγαλύτερη ασφάλεια λέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) χανικών αποβλήτων ετησίως, ενώ στο Ην. Βασίλειο διεξάγονται Β. η άδεια διαχείρισης επικινδύνων και δικαίου, κατά μέσο όρο 334. μείωση του διοικητικού φόρτου, μη επικινδύνων αποβλήτων ● Ο μεγαλύτερος αριθμός μελετών διεΓ. η έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δα● εξάλειψη διπλών αδειοδοτήσεων ξάγεται στη Γαλλία, όπου κι εκεί ο μέσος και επικαλύψεων, όρος είναι 3.867 ετησίως, δηλ. περίπου έξι σική έκταση ● βελτίωση της ποιότητας των με- φορές μικρότερος από την Ελλάδα, παρότι Δ. η έγκρισης καταλληλότητας οικοπέλετών μέσω θέσπισης προδιαγραφών η Γαλλία είναι 6 φορές μεγαλύτερη από την δου ή γηπέδου από τον EOT για τα τουριανά είδος έργου και κατηγορία μελέτης, Ελλάδα σε πληθυσμό. Ακόμα πιο παραστα- στικά καταλύματα η έγκρισης ● εντατικοποίηση και συστηματο- τική εικόνα του προβλήματος μας δίνει η σκοπιμότητας ή σκοπιμότητας χωροθέτησύγκριση του ετήσιου αριθμού φακέλων ποίηση των ελέγχων. σης για τις ειδικές τουριστικές υποδομές Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά εκαΕ. η άδεια επαναχρησιμοποίησης επετρόπος αδειοδότησης εστίαζε στη δημιουρ- τομμύριο κατοίκων. Στην Ελλάδα κατατίξεργασμένων λυμάτων γία περίπλοκων διαδικασιών, με πληθώρα θεντο 1.902 μελέτες/εκ. κατοίκων, στην ◗ Κατάργηση της υποκατηγορίας γνωμοδοτήσεων και υπογραφών, προκει- Αυστρία τρεις, στο Ην. Βασίλειο πέντε και μένου να διαχέεται η ευθύνη και με σκοπό στη Γαλλία, η οποία έχει τον υψηλότερο Β3, δηλ. προμελέτης για την κατατάξη των την τυπική μόνο «εξασφάλιση» της προ- μέσο όρο από τις Ευρωπαϊκές χώρες, μόλις έργων (4.200 φάκελοι ετησίως) με ετήσιο στασίας του περιβάλλοντος, πριν ακόμα 60. εκτιμώμενο όφελος για την οικονομία της Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι ο υποδεκαπλαλειτουργήσουν τα εξεταζόμενα έργα και δραστηριότητες. Η αυστηρότητα του κρά- σιασμός των μελετών που διεξάγονται ετη- τάξης των επτά εκ. ευρώ. ◗ Κατάργηση της προμελέτης, η τους εξαντλείτο στον ex ante έλεγχο των σίως (κάτω από 2.000 μελέτες) και τη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παρέ- μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδειοδό- οποία πλέον είναι προαιρετική, (περίπου βλεπε τον ex post έλεγχο, ο οποίος είναι και τησης σύμφωνα με των ευρωπαϊκό μέσο 2.800 φάκελοι ετησίως) με ετήσιο εκτιμώο μόνος αποτελεσματικός τρόπος ουσιαστι- όρο (10 μήνες). Για το σκοπό αυτό θεσπί- μενο όφελος για την οικονομία της τάξης στηκε σειρά διατάξεων, πολλές από τις κής προστασίας του περιβάλλοντος. των επτά εκ.ευρώ. Το 2010, το σύνολο των φακέλων πε- οποίες ήδη εφαρμόζονται, όπως: ◗ Αύξηση στα 10 έτη της διάρκειας ριβαλλοντικής αδειοδότησης στη χώρα ◗ Κατάργηση των συνυπογραφών των περιβαλλοντικών όρων (που ισχύος μας, ξεπερνούσε τις 21.500 ανά έτος, εκ άλλων Υπουργών (διαδικασία που συνήφθάνει τα 14 έτη υπό προϋποθέσεις) με των οποίων περίπου 13.300 αξιολογούνταν θως διαρκούσε 2-3 μήνες) από τις Περιφέρειες (πρώην Νομαρχίες), ετήσιο εκτιμώμενο όφελος για την οικονο◗ Κατάργηση αλληλοεπικαλυπτόπερίπου 7.500 από τις Αποκεντρωμένες Διμία της τάξης των 7,3 εκ. ευρώ. οικήσεις (πρώην Περιφέρειες) και περίπου μενων αδειοδοτήσεων και ενσωμάτωσή ◗ Η διάρκεια των υφιστάμενων 650 από το ΥΠΕΚΑ. Αντίστοιχα, στην Αυ- τους, όπου απαιτείται, στην περιβαλλονστρία, μία χώρα παρόμοιου μεγέθους με τη τική αδειοδότηση. Συγκεκριμένα έχουν κα- ΑΕΠΟ παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους χώρα μας και η οποία αποτελεί πρότυπο σε ταργηθεί: εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλονΑ. η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομητος διεξάγονται κατά μέσο όρο μόλις 23 μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων

οι προβλεπόμενες προθεσμίες ◗ Λειτουργία Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης το οποίο γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για έργα που αδειοδοτούνται από το υπουργείο στην περίπτωση που λείπουν ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις ή είναι αντικρουούμενες επισπεύδοντας τη διαδικασία αξιολόγησης και αυξάνοντας την ασφάλεια δικαίου. ◗ Απαλλαγή από τη διαδικασία των

μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν τοπικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον (κατηγορία Β). ◗ Διενέργεια ειδικής οικολογικής μελέτης για τα έργα και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές Natura και αυτοψία κατά την αδειοδότηση. ◗ Δυνατότητα αξιολόγησης των με-

λετών από πιστοποιημένους αξιολογητές (ιδιώτες) επικουρικά των υπηρεσιών, οι οποίοι θα εισηγούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. ◗ Διεξαγωγή τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων από πιστοποιημέ-

νους

περιβαλλονικούς

ελεγκτές

(ιδιώτες) που επικουρούν τους επιθεωρητές-δημοσίους υπαλλήλους στο έργο τους, όποτε τους ζητηθεί ◗ Ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δημιουργία «Περιβαλλοντικής Ταυτότητας» για κάθε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013 w+w

33


|

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ «Θεέ μου τι μπλε ξοδεύεις για να μη σε βλέπουμε!» Ο. Ελύτης Άρθρο του κ. Κανακόπουλου Δημήτρη Πρόεδρου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΣΕΚ» «Οι παροικούντες των Ιερουσαλήμ» γνωρίζουν ότι η Διαλογή στη Πηγή (ΔσΠ) και η Κομποστοποίηση είναι Μονόδρομος για τη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της χώρας. Τι άλλο θα γίνει με τα νησιά?

ΑΙΓΑΙΟ

Το επιχείρημα ότι «δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα» είναι αυθαίρετο και δεν αντέχει σε κριτική διότι ποτέ στο παρελθόν δεν έγινε προσπάθεια καθιέρωσης συστημάτων Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ) των οργανικών. Άλλωστε η ανταπόκριση των πολιτών στα προγράμματα ανακύκλωσης (μπλε κάδοι, κλπ) ήταν καθοριστική για την επιτυχία τους. «Εκτός από τις μηχανές, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε άλλο διαχρονικό που να μην προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα: Σχολεία, Γυμναστήρια, Αριθμητική, Γεωμετρία, Ιστορία, Ρητορική, Φυσική, Βιολογία, Ανατομία, Υγιεινή, Διακοσμητική, Ποίηση, Μουσική, Τραγωδία, Κωμωδία» Will Durant (Αμερικανός Ιστορικός)

Γιατί να αποτύχει ο «καφέ» κάδος; Βόρειο Αιγαίο Λήμνος • Ικαρία • Άγιος Ευστράτιος • Ψαρά • Φούρνοι • Οινούσσες • Θύμαινα

Δωδεκάνησα Ρόδος • Κάρπαθος • Κως • Κάλυμνος • Αστυπάλαια • Κάσος • Τήλος • Σύμη • Λέρος • Νίσυρος • Πάτμος • Χάλκη • Σαριά • Λειψοί • Ψέριμος • Αγαθονήσι • Λέβιθα • Καστελόριζο • Σύρνα • Αλιμιά • Αρκοί • Γυαλί • Νίμος • Τέλενδος • Φαρμακονήσι • Κίναρος

Κυκλάδες Νάξος • Άνδρος • Πάρος • Τήνος • Μήλος • Κέα • Αμοργός • Ίος • Κύθνος • Μύκονος • Σύρος • Θήρα • Σέριφος • Σίφνος • Σίκινος • Ανάφη • Κίμωλος • Αντίπαρος • Φολέγανδρος • Μακρόνησος • Ηράκλεια • Γυάρος • Πολύαιγος • Κέρος • Ρήνεια • Δονούσα • Θηρασία • Αντίμηλος • Δεσποτικό • Σχοινούσα • Κουφονήσια • Δήλος

Αργοσαρωνικός Σαλαμίνα • Αίγινα • Ύδρα • Πόρος • Σπέτσες • Δοκός • Αγκίστρι • Σπετσοπούλα

Σποράδες Σκύρος • Σκόπελος • Αλόννησος • Σκιάθος • Κυρά Παναγιά • Περιστέρα • Γιούρα • Σκάντζουρα • Πιπέρι

Άλλα νησιά Θάσος • Σαμοθράκη • Κήθυρα • Αντικήθυρα

ΙΟΝΙΟ Ζάκυνθος • Λευκάδα • Ιθάκη • Παξοί • Κάλαμος • Μεγανήσι • Οθωνοί • Καστός • Ερεικούσσα • Αντίπαξοι Στα μεγαλύτερα νησιά: Κρήτη, Ρόδος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά είναι δυνατή η κατασκευή μονάδων Δημοτικής Κομποστοποίησης και παραγωγής Βιοαερίου με προϋπόθεση τη ΔσΠ για να είναι εφικτού κόστους.

«Αν δε μπορείς να το εξηγήσεις με απλά λόγια, ούτε εσύ ο ίδιος το έχεις καταλάβει πολύ καλά» Α. Αϊνστάιν. 34

«Το πρόβλημα με τους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι σκέφτονται περισσότερο με τις ελπίδες, τους φόβους και τις επιθυμίες τους παρά με το μυαλό τους» Will Durant (Αμερικανός Ιστορικός) Ο μόνος τρόπος αποτυχίας είναι η μη καθιέρωσή του. Και η έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών θα οδηγήσουν σε αστοχίες οι οποίες με χαμηλό κόστος θα αντιμετωπιστούν στη πορεία. Δεν είναι φιλοδοξία η καθιέρωση του «καφέ» κάδου. Είναι επιτακτική ανάγκη και επιβάλλεται από την Ε.Ε. Οι Δήμοι – εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων – στερούνται οικονομικών δυνατοτήτων για να υλοποιήσουν πρόγραμμα ΔσΠ («καφέ» κάδο, χωριστά δρομολόγια, εξοπλισμό αποκομιδής, εξοπλισμό διαλογής της «αστοχίας», εξοπλισμό κομποστοποίησης, κλπ) και στερούνται επίσης δυνατοτήτων για την αξιοποίηση και διάθεση του κόμποστ. Απαιτείται γενικότερος σχεδιασμός και δραστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων ΔσΠ.

Φωτεινά Σημεία (;;;) Η έκδοση του ΕΠΠΕΡΑΑ «Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή στη Πηγή (ΔσΠ) & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων» έδωσε νότα αισιοδοξίας ότι θα είναι (?) η επίσημη διακηρυγμένη πολιτική για τη διαχείριση των Αποβλήτων. Ο ΣΕΚ χαιρέτησε δημόσια και γραπτά την έκδοση του οδηγού. Απένειμε συγχαρητήρια στους συντάκτες και ευχήθηκε – υποψιασμένος – την άμεση και καθολική εφαρ-

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013

μογή του. Υποψιασμένοι επειδή το τεύχος «Επιτυχημένες Περιπτώσεις Κομποστοποίησης και Διαλογής στη Πηγή» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταχωνιάστηκε από Υπουργείο και Νομαρχίες. Κι όμως το τεύχος παραμένει επίκαιρο (http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pd f/compost_el.pdf). «Πριν αλέκτωρ φωνήσει» οι εξαγγελίες για ΣΔΙΤ – συμβάσεις για παραλαβή σύμμικτων αποβλήτων για 27 χρόνια – πάγωσαν τα όποια χαμόγελα αισιοδοξίας.

Με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ «Η δύναμη ελκύει πάντα ανθρώπους με χαμηλή ηθική» A. Αϊνστάιν

Προβλέπουν: • Παραλαβή σύμμεικτων αποβλήτων για 27 χρόνια • Εγγυημένη ποσότητα αποβλήτων

και Αποτρέπουν: • Τη διαλογή στη πηγή για 27 χρόνια • Τη κομποστοποίηση • Την ανακύκλωση


και Επιτυγχάνουν:

και του Δήμου; Θα τους απαγορεύσει να εγκαταστήσουν container κομποστοποίησης; Θα τους απαγορεύσει να οργανώσουν προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης; b) Το παράδειγμα της Κόσση στη περιοχή της Λάρνακας της Κύπρου είναι διδακτικό. Στο 4ο (!!!) χρόνο λειτουργίας παραλαμβάνει χαμηλότερη ποσότητα της εγγυημένης και οι Κύπριοι είναι στη γωνία. Πληρώνουν και πληρώνουν ...

• Την αύξηση – πολλαπλάσια – των δημοτικών τελών • Τη παθητικότητα Δημοτικών Αρχών και πολιτών • Την ακύρωση της επίσημα διακηρυγμένης ποΕπικίνδυνα αδιέξοδα είναι ορατά. λιτικής «Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή Υπάρχει χρόνος; στη Πηγή (ΔσΠ) & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων» «Όταν η συμφορά συμφέρει, λογάριαζε

Για τις εγγυημένες ποσότητες a) Οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις είναι υπερ-διαστασιολογημένες ακόμα και με τις τωρινές ποσότητες. Πως η όποια μελλοντική κυβέρνηση θα μας υποχρεώσει να παράγουμε τις ποσότητες σχεδιασμού για τα επόμενα 27 χρόνια; Θα απαγορεύσει στους Δήμους να διαχειριστούν με ΔσΠ και Κομποστοποίηση τα βιοαπόβλητα από επιλεγμένες περιοχές και ομάδες παραγωγών όπως επιβάλλουν οι Οδηγίες 98/2008 και 31/1999 αλλά και το συμφέρον των πολιτών

την για πόρνη»

O. Ελύτης

Παραθέτουμε αυτούσια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη τοποθέτηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ε.Ε. κ. Potocnik στις Βρυξέλλες την 19η Μαρτίου 2013. (Οι υπογραμμίσεις δικές μας). «…Είναι προφανές ότι ή σωστή αξιοποίηση των πόρων είναι ζωτικής σημασίας για την μελλοντική οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Είναι σαφές ότι η διάθεση των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ δεν είναι μόνο επιβλαβής για το περιβάλλον αλλά και παράλογη οικονομικά. Ωστόσο, από τους 16 τόνους υλικών που οι οικονομίες μας χρησιμοποιούν ανά άτομο ετησίως, 6 τόνοι καθίστανται απόβλητα. Και οι μισοί από αυτούς καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Το παραπάνω πρόκειται για τον μέσο όρο της Ε.Ε. και δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε ότι σε κάποια Κράτη Μέλη το συγκεκριμένο νούμερο είναι μεγαλύτερο...» «…Με σκοπό την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρόκλησης, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα απόβλητα σαν πόρους. Αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους του «Χάρτη για μια Ευρώπη με αποδοτική χρήση τον πόρων» και η πρόταση της Commission για το 7th Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης το οποίο έθεσε κάποιους φιλόδοξους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020: Τα απόβλητα που παράγονται ανά κάτοικο θα πρέπει να μειωθούν Η ανακύκλωση και η επανάχρηση πρέπει να φτάσουν στα μέγιστα επίπεδα Αποτέφρωση μόνο για τα μη - ανακυκλώσιμα Η αποτέφρωση δεν θα πρέπει να θεωρείται πλέον επιλογή διαχείρισης των αποβλήτων <<Η καλύτερη επιλογή είναι η πρόληψη της παραγω-

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013 w+w

35


|

γής αποβλήτων, η οποία ακολουθείται από ανακύκλωση και επανάχρηση, με την ανάκτηση και διάθεση να είναι η τελευταία επιλογή » «…Το ζητούμενο είναι τα Κράτη Μέλη να κινηθούν ταχύτατα προς τον αποκλεισμό της διάθεσης των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ και στην εφαρμογή της ανακύκλωσης ενώ ταυτόχρονα θα αποτρέπουν και την παραγωγή αποβλήτων» Με τα έργα ΣΔΙΤ: Πως αποτρέπεται η παραγωγή αποβλήτων όταν το 2013 προβλέπονται εγκαταστάσεις για τα επόμενα 27 χρόνια με δυναμικότητες μεγαλύτερες των τωρινών ποσοτήτων; «…Η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα απόβλητα μπορεί να αποδειχτεί μεγάλη πρόκληση. Υπάρχουν όμως πολλές ευκαιρίες για να αδραχτούν: η σωστή εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 400,000 θέσεων εργασίας στην Ε.Ε. Πρόληψη, επανάχρηση, ανακύκλωση/ κομποστοποίηση πρέπει να είναι προτεραιότητες. Αυτό σημαίνει ότι η ξεχωριστή συλλογή θα πρέπει να εντατικοποιηθεί ώστε να εξασφαλιστούν επανάχρηση/ ανακύκλωση/ κομποστοποίηση υψηλής ποιότητας. Έτσι θα υπάρξει ενδιαφέρον για επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, μόνο όμως αν υπάρχουν καλά οικονομικά κίνητρα»

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με έτος ορόσημο το 2020: 4 Τα απόβλητα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης ως πόρος. 4 Τα κατά κεφαλήν παραγόμενα απόβλητα φθίνουν 4 Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων συνιστούν οικονομικά ελκυστικές επιλογές για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, λόγω της ευρέως διαδεδομένης διαλογής αποβλήτων και της ανάπτυξης λειτουργικών αγορών για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες. 4 Ανακυκλώνονται περισσότερα υλικά, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και των κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών. 4 Η περί αποβλήτων νομοθεσία εφαρμόζεται πλήρως. 4 Έχει μηδενιστεί η παράνομη διακίνηση αποβλήτων. 4 Η ανάκτηση ενέργειας περιορίζεται στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ η υγειονομική ταφή έχει σχεδόν καταργηθεί και εξασφαλίζεται ανακύκλωση υψηλής ποιότητας.

ΑΝ… l Αν εφαρμοζόντουσαν προγράμματα ΔσΠ των βιοαποβλήτων στις περιοχές που επιλέχθηκαν για ΣΔΙΤ. l Αν εφαρμοζόντουσαν προγράμματα δημοτικής κομποστοποίησης των κλαδεμάτων σε κάθε Δήμο των περιοχών με ΣΔΙΤ. l Αν εφαρμοζόντουσαν προγράμματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από χώρους μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία, σνακ – μπαρ, καφέ, catering, μανάβικα, κρεοπωλεία, λαϊκές αγο36

ρές, νοσοκομεία, στρατόπεδα, κατασκηνώσεις, πλοία, αεροδρόμια, σωφρονιστικά καταστήματα κλπ.) και στη συνέχεια διαχειριζόντουσαν – με ελαχιστοποίηση των μεταφορών – σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου, μονάδες κομποστοποίησης ή container κομποστοποίησης. l Αν εφαρμοζόντουσαν καθολικά προγράμματα ανακύκλωσης l Αν διεξάγονταν πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών «Για το περιβάλλον μας και τη τσέπη μας μην τα αναμιγνύεις…». l Αν εφαρμοζόντουσαν προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης με κεντρικό σχεδιασμό και καθολική ενημέρωση. l Αν εφαρμόζονταν η πυραμίδα ιεράρχησης της διαχείρισης όπως και νομοθετικά είναι επιβεβλημένο.

ΤΟΤΕ... l Οι κεντρικές μονάδες επεξεργασίας – ανά νομό ή περιφέρεια – θα είχαν μέγεθος σχεδιασμού το 25 – 30% των τωρινών και με υποπολλαπλάσιο κόστος. l Δεν θα υπήρχαν κοινωνικές αντιδράσεις. l Θα δημιουργόντουσαν πολλές νέες θέσεις εργασίας. l Δεν θα επιβαρυνόντουσαν με αυξήσεις των Δημοτικών τελών, αλλά αντίθετα θα υπήρχε μείωση. Εξοικονόμηση πόρων, δευτερογενών πρώτων υλών και ενέργειας. l Θα αντιπαραθέσουν ότι με τα ΑΝ ονειροβατούμε και ότι είμαστε αιθεροβάμονες

«Νιώθω σαν να χτυπάμε τα κεφάλια μας στα σίδερα. Πολλά κεφάλια θα σπάσουν. Μα κάποια στιγμή, θα σπάσουν και τα σίδερα» Ν. Καζαντζάκης

w+w ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013

l Θα αντιτάξουμε ότι η ΔσΠ των βιοαποβλήτων είναι η μόνη ρεαλιστική και οικονομικά εφικτή λύση. Άλλωστε και ο κ. Janez Potocnik Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ε.Ε. σημείωσε σε πρόσφατη ομιλία του «τα απόβλητα δεν είναι πρόβλημα – είναι ευκαιρία» Υπάρχει χρόνος; Ναι Υπάρχει. Για την αναθεώρηση των συμβάσεων πριν την οριστική υπογραφή τους. Για να αποφευχθούν σχεδόν βέβαια αδιέξοδα. «Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας» A. Αϊνστάιν

Εύλογα Ερωτήματα l Γιατί να μεταφέρονται τα βιοαπόβλητα κήπων και πάρκων; (ένα φορτηγό 20 κυβικών μεταφέρει 3 έως 4 τόνους σε απόσταση 50 και 80 χιλιομέτρων;) Η εναλλακτική: Τεμαχισμός και κομποστοποίηση στο χώρο «παραγωγής» τους. l Γιατί να μεταφέρονται τα απόβλητα Αργολίδας και Κορινθίας στην Αθήνα; Η εναλλακτική: Το συνολικό κόστος μεταφοράς ενός και μόνο έτους επαρκεί για τη χρηματοδότηση προγράμματος ΔσΠ και Κομποστοποίησης (διαθέσιμα τα στοιχεία). Και πολλά ακόμα εύλογα ερωτήματα, πλην όμως ρητορικά εφ’ όσον δεν αναμένονται απαντήσεις αλλά ένοχη σιωπή ……..

«Το ελάχιστο θέλησα και με τιμώρησαν με το πολύ» O. Ελύτης Η αναμονή επενδυτών για τις συμβάσεις ΣΔΙΤ


Ήδη έχουν εκφρασθεί δυσκολίες εξεύρεσης ιδιωτικών κεφαλαίων, εγγυητικών επιστολών κλπ. για τη χρηματοδότηση των έργων ΣΔΙΤ από την πλευρά πολλών ενδιαφερόμενων, καθώς επίσης και σημαντικές δυσκολίες στην αδειοδότηση. Θα έχουν ως αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις και τη δημιουργία νέων αδιέξοδων (ελλείψεις ΧΥΤΑ σε ολόκληρη τη Πελοπόννησο. Τα απόβλητα έμειναν στου δρόμους στη Τρίπολη για μήνες. Μεταφέρονται «νύχτα» στα δάση της Μεγαλόπολης, στον Αλφειό ή θάβονται. Οι καταγγελίες πολλές και οι εισαγγελείς έχουν και θα έχουν έργο). Στα έργα με ΣΔΙΤ θα υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις για πολλούς λόγους.

«Το χρύσωμα του χαπιού» Η πρόσκληση 4.10 του ΕΠΠΕΡΑΑ προβλέπει χρηματοδότηση με 25 εκατομμύρια των έργων κομποστοποίησης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

Το Οξύμωρο 25 εκατομμύρια για 325 Δήμους. Αναλογία : 77.000€ για κάθε δήμο Εμπαιγμός;;;

Το Οξύμωρο 25 εκατομμύρια έναντι 1.921.000.000 € των έργων ΣΔΙΤ για την επεξεργασία των σύμμικτων αποβλήτων (!!!)

«Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς» 1. Η ΔσΠ οδηγεί στις πλέον οικονομικές επιλογές Μαχάτμα Γκάντι Παραδείγματα:

Παραδοχές άνευ ουσιαστικών αντιρρήσεων

Καθολική αξιοποίηση με κομποστοποίηση των: α) Κλαδεμάτων σε ανοικτά σειράδια β) Αποβλήτων κουζίνας εστιατορίων, σνακ μπαρ, ξενοδοχεία, catering, μανάβικων, ταχυφαγείων, κρεοπωλείων, λαϊκών αγορών με Container Κομποστοποίησης και άλλο εξοπλισμό. γ) Απόβλητα κουζίνας νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, πλοίων, αεροδρομίων, σωφρονιστικών καταστημάτων. Έτσι θα εκτραπεί από εδαφική διάθεση και διάθεση σε υψηλού επενδυτικού και λειτουργικού κόστους μονάδες μηχανικής διαλογής το 50% τουλάχιστον των βιοαποβλήτων

2. Η ΔσΠ δεν έχει και ποτέ δεν θα έχει κοινωνικές αντιδράσεις. Αντιθέτως έχει υπέρ αυτής το σύνολο του πολιτικού κόσμου (επίσημες διακηρύξεις), τις μαζικές οργανώσεις, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και το σύνολο των πολιτών. Βεβαίως θα υπάρχουν και οι αμελείς, οι αδιάφοροι. Αντιμετωπίζονται εύκολα.

3. Η ΔσΠ δημιουργεί θέσεις εργασίας πολλαπλάσιες έναντι άλλων επιλογών. 4. Η ΔσΠ και η Κομποστοποίηση των βιοαποβλήΜε αυτό τον τρόπο σε μεγάλο βαθμό ακυρώνεται στη των δίνει την αναπτυξιακή διάσταση στη διαχείριση πράξη η Διακήρυξη για ΔσΠ των βιοαποβλήτων. των αποβλήτων με υποκατάσταση των εισαγωγών Στόχος του συντάκτη δεν είναι η ανάδειξη των αναμε- και κάλυψη με οργανική ουσία των εξαντλημένων νόμενων αδιεξόδων. Δεν αρκεί αυτό. εδαφών.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Χαρακτηριστικά της πλειοψηφίας των Δήμων: l Αρμοδιότητά τους η αποκομιδή. l Χαμηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών l Ελλιπείς σε ειδικευμένο προσωπικό Αρμοδιότητά τους η Δημοτική Κομποστοποίηση και η ελαχιστοποίηση των βιοαποβλήτων που θα οδεύουν προς κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Δράσεις ενόψει Δημοτικών εκλογών:

l Εκπόνηση προγραμμάτων για την άμεση εφαρμογή ΔσΠ και Δημοτικής Κομποστοποίησης l Δημιουργία δικτύων μεταξύ Δήμων με παραπλήσια χαρακτηριστικά και ανάγκες, για την ανταλλαγή πληροφοριών και ανάΣτόχος είναι η ανάδειξη λύσεων εφικτών στα σημερινά ληψη κοινών δράσεων για την αποφυγή μεΣτην Ελλάδα και στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, Νότια δεδομένα της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Νότια Γαλλία οι ανάγκες σε ορ- ταφοράς αποβλήτων κι ελαχιστοποίηση του Το 50% της συμμετοχής του Δημοσίου στα έργα γανική ουσία είναι πολλαπλάσιες έναντι των Βορειοευρω- κόστους διαχείρισης. ΣΔΙΤ να κατευθυνθεί σε προγράμματα ΔσΠ, Δημοτικής Κομποστοποίησης και Βιοαερίου (κατά μέσο όρο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανά Δήμο)

παϊκών Χωρών.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2013 w+w

39


Teyxos53  

periodiko, water & waste

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you