Page 1

AΠΡΙΛΙΟΣ A Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 22013 013 Tεύχος 49 Tεύχος περιοδικό Μηνιαίο περιοδικό Διαχείριση για την Διαχείριση ττου ου περιβάλλον τος περιβάλλοντος

Διασυνοριακή συνεργασία Κρήτης - Κύπρου στη διαχείριση υδάτων σελ. 4

Σίμος Δανιηλίδης, Δημάρχος Νεάπολης-Συκεών, Προέδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Η Τ.Α   έχει πολιτική βούληση για τη διαχείριση των απορριμμάτων σελ. 18-19

Παρουσίαση εφαρμογής λειτουργίας compact βιολογικών καθαρισμών σελ. 22


Ενέργεια Καύσιµα Λίπασµα

Αλουµίνιο Γυαλί Χαρτί

Τα σκουπίδια... δεν είναι για τα σκουπίδια!

Έχοντας υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης και αξιοποίησης απορριµµάτων η ΗΛΕΚΤΩΡ κινείται ανταγωνιστικά και στην ευρωπαϊκή αγορά. Μέσω της υλοποίησης και λειτουργίας σύγχρονων µονάδων σε Κύπρο και Γερµανία και το σχεδιασµό ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων σε Ισπανία και Ρωσία η ΗΛΕΚΤΩΡ κατακτά µερίδιο και στη διεθνή αγορά.

...δίνουν ζωή στο περιβάλλον και στην οικονοµία! Η Λ Ε Κ Τ Ω Ρ Α . Ε . , Ερµού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά, Αθήνα, τηλ.: 210 8184700, fax: 210 8184701, www.helector.gr


Σύμβουλος Έκδοσης: Αντώνης Ζευγίτης Διευθυντής Σύνταξης: Αριστείδης Ζευγίτης Σύνταξη: Μαργαρίτα Βατηλιώτου Νομικός Σύμβουλος: Γεωργία Καλαντζή Δικηγόρος

Μηνιαίο περιοδικό για την Διαχείριση του περιβάλλοντος

Δημιουργικό - Επιμέλεια έκδοσης: Στέλιος Βάζος

Επιστημονική Επιτροπή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LIMITED

Κωνσταντίνος Αραβώσης Λέκτορας Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.Σ.Α. Γιώργος Αυγουστόπουλος Xημικός Μηχανικός MSc-

Ορυκτολόγος Μηχανικός MSc Τζούλη Γκαμαράζη Χημικός Μηχανικός ΜΒΑ Ευστράτιος Καλογήρου Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Αβραάμ Καραγιαννίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ Aλέξανδρος Κελεσίδης Φυσικός Περιβαλλοντολόγος ΜSc Δέσπω Φάττα Κάσσινου Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ευστάθιος Κουρνιώτης Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γιώργος Λώλος Γεωπόνος ΜSc Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Μαυριάς Xημικός Μηχανικός - Mηχανικός Περιβάλλοντος Ιωάννης Μπούκης Χημικός Μηχανικός PhD Δαμιανός Μπούρκας Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος, Σύμβουλος Έργων διαχ. Αποβλήτων Αθανάσιος Σουπίλας Χημ-Χημ. Μηχ. MASc

Παύλος Χατζημιχαήλ MSc Περιβαλλοντολόγος- Χημ. Μηχανικός Dr. Costas N. Costa Deputy Coordinator Department of Environmental Management Cyprus University of Technology Το περιοδικό είναι μέλος των ISWA, PA.SE.P.PE, HSWWA, ESEVE Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 9 Λάζαρος Σέντερ Λάρνακα Κύπρος Τηλ. 00357-324822460 Για επικοινωνία στην Ελλάδα Νερούτσου 4β, Αθήνα Τηλ. +30-6972923740, +302177257110 Φαξ.+30-2112686607 info@water-waste.com www.water-waste.com

Στην ιστοσελίδα www.water-waste.com μπορείτε να βλέπετε το περιοδικό και τρέχουσες ειδήσεις ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 w+w

3


|

«Διασυνοριακή Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Κρήτης στον Τομέα της Διαχείρισης Υδάτων»

Πρακτικές λύσεις από το έργο ΔΙΑΥΔΩΡ

Μ

ε Επικεφαλής Εταίρο την ΠεριφεΈνωση ρειακή Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης -από την Ελλάδα- και Εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ –από την Κύπρο- υλοποιείται έργο με τίτλο

Το έργο ΔΙΑΥΔΩΡ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 20072013».«Διασυνοριακή Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Κρήτης στον Τομέα της Διαχείρισης Υδάτων» και ακρωνύμιο ΔΙΑΥΔΩΡ. Το έργο ΔΙΑΥΔΩΡ αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών υλοποίησης, οι οποίες συνολικά κατατείνουν στην υπόδειξη πρακτικών λύσεων οι οποίες, εφαρμοζόμενες σε ευρύτερη κλίμακα, θα είχαν θετική συμβολή στην ορθολογική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση υδατικών πόρων, που τόσο στην Κρήτη (ιδιαίτερα στο ανατολικό της τμήμα) όσο και στην Κύπρο, ευρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Επίκεντρο των ενεργειών υλοποίησης του έργου ΔΙΑΥΔΩΡ είναι η εγκατάσταση στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (Ηράκλειο, περιοχή Φόδελε) μιας πιλοτικής μονάδας αντίστροφης ώσμωσης για την επεξεργασία μέρους των παραγόμενων στραγγιδίων και την αξιοποίηση της επεξεργασμένης εκροής στην άρδευση πρασίνου εντός του ΧΥΤΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΚΡΗΤΗΣ

Γύρω από το κεντρικό πιλοτικό έργο υποδομής στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων το έργο ΔΙΑΥΔΩΡ έχει δομήσει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών ενεργειών, που περιλαμβάνουν: Κατάρτιση Εργαζομένων (και Αυτοαπασχολουμένων) σε Τεχνολογίες & Σύγχρονα Συστήματα Επανάκτησης, Επαναχρησιμοποίησης, Αφαλάτωσης και Ορθολογικής Χρήσης Νερού,

4 Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση Μαθητών 4 Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση Αγροτών, 4 Διοργάνωση δύο Διασυνοριακών Συμποσίων (στην Κρήτη και στην

Κύπρο), 4 Ευρύτερη Δημοσιότητα και Προβολή, κλπ. Ο γενικός στόχος του συνολικού διασυνοριακού έργου ΔΙΑΥΔΩΡ είναι: Να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συστηματικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Κρήτης στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων και της εξοικονόμησης νερού, μέσα στο οποίο (α) Με αξιοποίηση της ευκαιρίας διασυνοριακής συνεργασίας, η οποία παρέχεται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013», να υλοποιηθούν μια σειρά ενέργειες που θα διευκολύνουν άμεσα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ αυτοδιοικητι-

κών φορέων των δύο χωρικών ενοτήτων και θα συμβάλλουν θετικά στην κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και (β) Να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να ενδυναμωθεί η συνεργασία μεταξύ αυτοδιοικητικών φορέων της Κύπρου και της Κρήτης προς όφελος κοινών μελλοντικών ενεργειών και πρωτοβουλιών στον τομέα της διαχείρισης υδάτων, Εντελώς αντίστοιχα, οι ειδικοί στόχοι του συνολικού διασυνοριακού έργου ΔΙΑΥΔΩΡ είναι (α) Να υλοποιήσει επιδεικτικά ένα έργο υποδομής στη μία από τις δύο χωρικές ενότητες, το οποίο να μπορέσει να λειτουργήσει στο πλαίσιο του έργου ως στοιχείο αναφοράς για τη τρέχουσα διασυνοριακή συνεργασία, (β) Να καταρτίσει εργαζόμενους και των δύο περιοχών στην ευρεία θεματολογία της διαχείρισης υδάτων και εξοικονόμησης νερού και να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, πρακτικών και εμπειριών μέσω διασυνοριακών συμποσίων, (γ) Να υλοποιήσει ενέργειες δημοσιότητας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο προς την κατεύθυνση του γενικού κοινού, όσο και προς δύο ομάδες-στόχο ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι αγρότες και οι μαθητές της 2/βάθμιας εκπαίδευσης. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Κατάρτισης, που θα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο του έργου ΔΙΑΥΔΩΡ, μπορούν να απευθύνονται άμεσα και να υποβάλλουν Αιτήσεις Συμμετοχής στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ (Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης, οδός Νικ. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 220771).

13.8 εκατομμύρια ευρώ λιμνάζουν στο ΥΠΕΚΑ λόγω αδιαφορίας Με επιβολή κυρώσεων απειλείται η Ελλάδα για αθέτηση των περιβαλλοντικών της υποχρεώσεων

Τ

ην μη αξιοποίηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 13.8 εκατομμυρίων ευρώ με κίνδυνο την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω της αδιαφορίας της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ επισημαίνει με δηλώσεις του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης. Πρόκειται για χρηματοδότηση που προέρχεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς πόρους και παραμένει στο συρτάρι πάνω από δύο χρόνια. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Ελλάδας που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, καθώς και από την Οδηγία 2009/147/ΕΕ για την προστασία των πουλιών, η χώρα μας το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013 πρέπει να υποβάλει την τρίτη εξαετή έκθεση αναφοράς αξιολογώντας με επιστημονικά κριτήρια την κατάσταση διατήρησης τους σε εθνική κλίμακα, και ιδιαίτερα στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Ωστόσο, έπειτα από πολλές καθυστερήσεις στα γρανάζια της γραφειοκρατίας του κρατικού μηχανισμού και της ολιγωρίας της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, η Ελλάδα όχι μόνο δεν είναι σε θέση να υποβάλει την έκθεση εγκαίρως, 4

w+w ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

αλλά “φρενάρει” διαρκώς την έναρξη της υλοποίησής της. Την ίδια στιγμή, λόγω αδράνειας της διαχειριστικής αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), η ίδια κατάσταση ισχύει και για τα αντίστοιχα έργα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας για την πλειοψηφία των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, όπου έχουν παγώσει κονδύλια της τάξεως των 200.000-500.000 ευρώ ανά Φορέα Διαχείρισης. Αναφορικά με το ζήτημα ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε: «Μέσα στην δεινή αυτή οικονομική συγκυρία το ΥΠΕΚΑ αδιαφορεί και αδρανεί αφήνοντας αναξιοποίητους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος επιδεικνύει απάθεια για το περιβάλλον. Ακόμη και έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια παγώνουν, ακόμη και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την υλοποίηση των οποίων υπάρχει εγκεκριμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν γίνονται σεβαστές. Η αντιπεριβαλλοντική στάση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ πλήττει όμως την Ελλάδα και την οικονομία μας. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα της εκ νέου παραπομπής της χώρας μας από την Επιτροπή στο Δικαστήριο της ΕΕ για τους παράνομους χώ-

ρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, όπου σε περίπτωση καταδίκης θα επιβληθεί στην Ελλάδα ημερήσιο πρόστιμο ύψους 71.193 ευρώ, δηλαδή πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πόσα ακόμη πρόστιμα αντέχει η Ελλάδα; Πόσους μισθούς και συντάξεις θα κόψουμε για να τα πληρώσουμε; Καλώ την κυβέρνηση να δράσει άμεσα και να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης του ελληνικού δικτύου Natura 2000. Να προβεί έστω και τώρα σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να δοθεί επαρκής παράταση προκειμένου η χώρα μας να είναι σε θέση να παραδώσει την εξαετή έκθεση αναφοράς αξιοπρεπώς και να αποκαταστήσει το κύρος της τηρώντας τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις. Σε αντίθετη περίπτωση είναι ορατός ο κίνδυνος επιβολής προστίμου. Είναι αδιανόητο σε περίοδο οικονομικής κρίσης και αλματώδους αύξησης της ανεργίας να παραμένουν αδιάθετα σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, να χάνουμε σπουδαίες ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων εργασίας και να ωθούμε περισσότερους έλληνες επιστήμονες στην ανεργία και την μετανάστευση.» Επικοινωνία: kriton.arsenis@europarl.europa.eu, Γραφείο Βρυξελλών: 003222847873, Γραφείο Αθήνας: 210 3248779


!" # $ %&$

'(#" ) ! ('*#' +,-, !

('*#'.((*'' ((*''.((*(4 ((*(4.((*#'

((*#'.((*94

((*94.( *(4

// !01 2 !0 3 "

# $ " +! , % * 5) /$3 6 78+$ 6$3 /$

(#*''.(#* ' (#* '.(9*('

(4*'' 2 (C*''

%

!

&' $ ( ) !*! ! . ! 0 ( 1234536

!

$ *

%

-

' ! $

(!

,

5<66 5-! /5! =!0 &# *! *! ! * :;<=>?; ( # ## . ( # ## . ! !6&! !>5!%<=: @AB >CDEFGCH2CI3J >CKEC22F $ " *$ :;<=>?; & ! $ *! ! " $ " . ?&65++$3 =& ;$3 =!5 :-1 :3 @A-! &B:3" % ! * #

! %%

(9*('.(4*''

$

# *! $ *! &' $ ( ) !*! +! , % ! . 6 %: +$% $ " *$ )7-# &# *! *! ! * 8/9. ; < 5$3 $6 0 :3" ! 0" 8/9

( *(4.( *94 ( *94.(#*''

!

! ( L M) !*!

"' *0

! 6 &;5-$

$( L ! $

$

-

( % *!

! O! % !

L7

!

$

O$*! ! " $

N ! $

"

! !

DEFG

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 w+w

5


|

Επενδύσεις και έργα υποδομής στον αστερισμό του pro

Ό

λοι γνωρίζουμε πως για να βγει η Ελλάδα από την κρίση χρειάζονται επενδύσεις. Αλλά πώς θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε μια χώρα χωρίς ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες; Πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που προέρχονται από την υψηλή αστάθεια όχι μόνο του ελληνικού οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και της Ευρώπης; Τι απαντήσεις έχουν δώσει σε αυτά τα προβλήματα άλλες χώρες;

Σε αυτά τα ερωτήματα επιχείρησαν να απαντήσουν οι ομιλητές του πρώτο πάνελ της Επενδυτικού Φόρουμ «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη» με τίτλο «Επενδύσεις και Έργα Υποδομής στον αστερισμό του project financing και του ΕΣΠΑ». Το φόρουμ άρχισε σήμερα και θα συνεχιστεί αύριο με τη συμμετοχή πολλών στελεχών τραπεζικών και χρηματοδοτικών ομίλων, στελεχών επιχειρήσεων της ενέργειας, των κατασκευών και της ανακύκλωσης, εκπροσώπων κρατικών φορέων, υπουργείων και των ευρωπαϊκών αρχών, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Οι εργασίες του φόρουμ άνοιξαν με χαιρετισμό του κ. Αργύρη Περουλάκη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. «Υπάρχει μια κρίση στην Ευρώπη που δεν διαφαίνεται να έχει σύντομο τέλος», δήλωσε, «άρα η χώρα μας πρέπει να αντιμετωπίσει με έναν άλλο τρόπο τα δικά της θέματα και να διαμορφώσει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο στο οποίο όλοι πρέπει να συμβάλλουμε». Ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Περουλάκης απέδωσε – όπως ήταν αναμενόμενο σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ΟΝΕ – ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε οι απαραίτητοι μετασχηματισμοί της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης να αποκτήσουν δημοκρατική νομιμοποίηση και να βασιστούν στη συμμετοχή των πολιτών. «Θέλουμε να γίνει το επόμενο βήμα για την Ευρώπη μέσα από διάλογο με τους πολίτες που θα λάβει χώρα ως τις επόμενες ευρωεκλογές προκειμένου να φύγουμε από τις διακυβερνητικές προσεγγίσεις που κυριαρχούν σήμερα και καταλήγουν στην ισχύ των πρωτευουσών σε βάρος της ένωσης», κατέληξε. Ο πρώτος ομιλητής ήταν ο κ. Lutz Christian Funke, ο αντιπρόεδρος του ιστορικού γερμανικού χρηματοδοτικού ομίλου KfW, που έχει συνδέσει το όνομά του με την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χάρη στη βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ. Η KfW χρηματοδοτεί υποδομές και ενεργειακά έργα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, παρείχε πριν λίγες μέρες χρηματοδότηση στη ΔΕΗ για την κατασκευή μιας νέας λιγνιτικής της μονάδας στην Πτολεμαϊδα και όπως ανακοίνωσε ο κ. Funke, συνεργάζεται με το “Invest in Greece”, με στόχο τη δημιουργία ενός fund, ή μάλλον ενός δημόσιου χρηματοδοτικού πυλώνα για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η επιλογή αυτή κρίνεται αναγκαία, είπε ο κ. Funke, επειδή στην παρούσα συγκυρία υπάρχουν σοβαρά θέματα για ολόκληρη την Ευρώπη κι ακόμη μεγαλύτερα για την Ελλάδα. Η Ευρώπη είναι μετέωρη, τόνισε, αντιμετωπίζει πολιτικές δυσκολίες και οι ιδιωτικές της τράπεζες επιβιώνουν χάρη στη ρευστότητα της ΕΚΤ, με την εμπιστοσύνη να παραμένει κλονισμένη. Η κατάσταση αυτή, σε συν6

w+w ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

δυασμό με τις πιέσεις των εποπτικών αρχών για εξυγίανση των τραπεζών με αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τους, οδηγεί τα ιδρύματα σε συρρίκνωση των ισολογισμών τους και τελικά σε ανεπάρκεια πόρων ικανών να τροφοδοτήσουν επενδύσεις και ανάπτυξη. Όλα αυτά, συνέχισε ο κ. Funke, σημαίνουν ότι τα λεφτά που δεν μπορεί να πάρει η χώρα μας από τις ελληνικές τράπεζες, πρέπει να τα πάρει από το εξωτερικό. Για να αντλήσει ωστόσο η Ελλάδα κεφάλαια από το εξωτερικό χρειάζεται αλλαγή κλίματος και εξεύρεση των επενδυτικών οχημάτων που θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Μια λειτουργική ιδέα είναι η ίδρυση μιας δημόσιας τράπεζας ανασυγκρότησης, στα πρότυπα της γερμανικής KfW που είχε χρηματοδοτήσει την ανασυγκρότηση της Γερμανίας κατά τη δεκαετία του 1950. Αυτό που κατά τον κ. Funke επείγει, είναι να αντιληφθούμε είναι πως στην παρούσα φάση είναι αδύνατο να σταθεροποιήσουμε την οικονομία βασισμένη στην ιδιωτική τραπεζική. Αντίθετα, η δημόσια τραπεζική, που θα μπορούσε να πάρει τη μορφή ενός κρατικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Invest in Greece, θα είχε τη δυνατότητα να παράσχει την απαραίτητη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση (για 1-2 χρόνια) και να σταθεροποιήσει την οικονομία. Αυτή είναι η τακτική που εφαρμόζεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη, κατέληξε ο αντιπρόεδρος της KfW, για παράδειγμα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Πορτογαλία και την Ισπανία, όπου κρατικές τράπεζες και ινστιτούτα αναλαμβάνουν τους κινδύνους να χρηματοδοτήσουν μεγάλες επενδύσεις στην ενέργεια και άλλους κλάδους – που στο μέλλον θα δώσουν ανάπτυξη. Παίρνοντας στην συνέχεια το λόγο ο κ. Αριστομένης Συγγρός, πρόεδρος του «Invest in Greece», επιβεβαίωσε ότι ο φορέας που διευθύνει, σε συνεργασία με τον κ. Funke της KfW, τη Γαλλία αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προετοιμάζουν χρηματοδοτικό φορέα που θα αναλάβει να βρει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Υπάρχουν προτάσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Συγγρός, υπάρχουν σημαντικά σχέδια που περιλαμβάνουν τόσο αποκρατικοποιήσεις όσο και ιδιωτικά έργα, αλλά υπάρχει τεράστια δυσκολία να βρεθούν κεφάλαια. «Τα κεφάλαια θα έλθουν μόνο αν υπάρξει ασφάλεια», είπε. Κατά τον κ. Συγγρό, χρειάζονται και πραγματικές δομικές αλλαγές τις οποίες η κυβέρνηση προχωράει μεν με σωστό τρόπο αλλά πρέπει να τις καταλάβουμε και να τις ενστερνιστούμε όλοι.


oject financing και του ΕΣΠΑ

Αλλαγές δεν σημαίνει πρωτίστως κατάργηση κατακτήσεων του παρελθόντος. Όσο πιο ανοιχτή κι ευέλικτη είναι η οικονομία, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν επενδύσεις και θα μειωθεί η ανεργία.

Η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ Η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κα Μάρω Ευαγγελίδου, αναφέρθηκε σε δύο φλέγοντα επενδυτικά διακυβεύματα: αφενός το πρόβλημα των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις επενδύσεις και αφετέρου τα σχέδια του ΥΠΕΚΑ για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. «Το πρόβλημα των αντιδράσεων που αντιμετωπίζουν διάφορες μεγάλες επενδύσεις από τις τοπικές κοινωνίες είναι σοβαρό», είπε η κ. Ευαγγελίδου «και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, αξιοποιώντας και τη βοήθεια του Invest in Greece. Τα σχετικά προβλήματα, κατά την Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ, πρoκύπτουν από το ότι πολλές μεγάλες επενδύσεις δεν εντάσσονται μέσα στη λογική του όποιου τοπικού οράματος για την ευημερία. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να λυθούν με σωστό χωροταξικό σχεδιασμό, συνέχισε η κ. Ευαγγελίδου, και αντιμετωπίζονται ήδη με την εκπόνηση των 12 περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων που γίνονται αυτή τη στιγμή στο υπουργείο, σε συνδυασμό βεβαίως με την επεξεργασία του Ρυθμιστικού της Αθήνας. «Μιλάμε για ένα πέρασμα από τον κανονιστικό σχεδιασμό σε έναν πιο στρατηγικό σχεδιασμό», είπε, «που θα αποτελέσει τη βάση για να περάσουμε σε περιφερειακό επίπεδο τη νέα αντίληψη της ανάπτυξης. Τα περιφερειακά χωροταξικά είναι η κρίσιμη βαθμίδα μεταξύ του εθνικού σχεδιασμού και του τοπικού. Χρειάζεται ουσιαστικά κέντρο και περιφέρεια να συντονιστούμε στην κατεύθυνση της ασφάλειας δικαίου που χρειάζονται οι επενδύσεις», κατέληξε. Σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, υπάρχει ο νόμος 4014 που έχει σαν στόχο να περιορίσει τις καθυστερήσεις, πρόσθεσε η κ. Ευαγγελίδου. Στις άμεσες προθέσεις του ΥΠΕΚΑ είναι η τυποποίηση των σχετικών διαδικασιών ενώ πιο μακροπρόθεσμα θα επιδιώξει να αναθέσει τις διαδικασίες στον ιδιωτικό τομέα. Κάτι που δεν έχουμε κάνει ακόμη και αναζητούμε, συνέχισε η ΓΓ του ΥΠΕΚΑ, είναι να βρούμε νέους τύπους παροχής αντισταθμίσεων προς τις τοπικές κοινωνίες για επενδύσεις που ενέχουν σοβαρές περιβαλλοντικές οχλήσεις, όπως είναι για παράδειγμα, η υπόθεση των εξορύξεων χρυσού στην Χαλκιδική. Στόχος μας σε κάθε περίπτωση, επανέλαβε, είναι η αύξηση της ασφάλειας δικαίου απέναντι στις


|

επενδύσεις.

Γ.Γ. Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος:

Επανεκκίνηση μεγάλων οδικών έργων στο προσεχές διάστημα Στην επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών έργων, με συμβάσεις παραχώρησης, χωρίς ωστόσο να δώσει ακριβή ημερομηνία, έδωσε έμφαση ο, Γ.Γ. Δημοσίων Έργων κ. Στράτος Σιμόπουλος, στη διάρκεια ομιλίας του, στο Επενδυτικό Φόρουμ με θέμα «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL. Όπως τόνισε ο Γ.Γ αυτό μεταφράζεται σε δημιουργία 30.000 θέσεων εργασίας άμεσα αλλά και χιλιάδων θέσεων εργασίας σε κλάδους που εμπλέκονται με έμμεσο τρόπο στην κατασκευή. Μάλιστα ο κ. Σιμόπουλος εμφανίστηκε αισιόδοξος και για την επόμενη γενιά έργων παραχώρησης όπως το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το έργο Θήβα – Υλίκη, κ.α Παράλληλα ο κ. Σιμόπουλος αναφέρθηκε και σε μια σειρά παρεμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, που είχε ως συνέπεια πολλά από τα σταματημένα έργα, λόγω κρίσης, μικρά και μεσαία, σε όλη τη χώρα να μπουν και πάλι σε τροχιά επανεκκίνησης. Όπως, π.χ. το έργο στην Κάρλα το οποίο ξεκινά τον επόμενο μήνα και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας όπου μέσα στο επόμενο καλοκαίρι παραδίδεται η δεύτερη φάση του έργου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σιμόπουλος «στο υπουργείο Ανάπτυξης γίνεται δουλειά με επιμονή. Παραδίδουμε έργα όπως αυτό στην Πάτρα που αφορά τη σύνδεση του κέντρου με τον περιφερειακό, αλλά και φράγματα στη Ρόδο και την Πάτρα κ.α». Ο κ.Σιμόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και σε παρεμβάσεις του Υπουργείου οι οποίες αφορούν στην απλούστευση και την καλυτέρευση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Δημόσια Έργα. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στη νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε από το Υπουργείο και αφορά στο μεγάλο ζήτημα των απαλλοτριώσεων, κυρίως για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. αλλά και στην θεσμοθέτηση Ενιαίας Αρχής Προμηθειών, ρύθμιση που θα επιτρέπει στα δύο αντι-συμβαλλόμενα μέρη να προσφεύγουν σε διαιτησία και όχι στη δικαιοσύνη όπου συνήθως το Δημόσιο όπως έχει παρατηρηθεί δεν υπερασπίζεται, με όλα τα όπλα που διαθέτει ,τα δικαιώματά του με αποτέλεσμα ο ανάδοχος του έργου να δικαιώνεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Μάλιστα όπως είπε ο κ.Σιμόπουλος υπάρχουν δεκάδες τελεσίδικες αποφάσεις της δικαιοσύνης όπου το Δημόσιο ζημιώνεται με εκατομμύρια ευρώ. Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), κατέθεσε την οπτική του «μικρού» του εμπορίου και της αγοράς θέτοντας βεβαίως ως πρώτιστο πρόβλημα … τι άλλο; Την απουσία ρευστότητας στην αγορά που οδηγεί σε μαζικές καταρρεύσεις και λουκέτα. «Οι επιχειρηματίες που επισκέπτονται τις τράπεζες», είπε, «δεν έχουν καμία πρόσβαση σε ρευστότητα επειδή τα ιδρύματα δεν δίνουν δάνεια για συστημικούς λόγους. Για πολύ καιρό περιμέναμε ελπίζοντας ότι θα βλέπαμε βελτίωση από το Σεπτέμβριο. Τώρα όμως δεν έχουμε την ίδια εντύπωση ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι φέρ-

νει προβλήματα και η τρόικα», επισήμανε ο κ. Κορκίδης. «Προσπαθήσαμε να πάρουμε λεφτά από το ΕΣΠΑ ή άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, ήρθαμε σε επαφή με πολλούς αξιωματούχους στις Βρυξέλλες και μας είπαν, έχετε δίκιο, δεν έχετε δημόσιες τράπεζες να περάσουν τα χρήματα που δικαιούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δυστυχώς τίποτα δεν μπορεί να περάσει μέσα από τις ιδιωτικές τράπεζες». Σημαντικό, κατά τον κ. Κορκίδη, θα ήταν να εγκαταλειφθεί η προκατάληψη υπέρ των τεράστιων επενδύσεων και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την επανεκκίνηση της οικονομίας σε μικρή κλίματα. «Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις 50.000 μικρές επιχειρήσεις με 3-7 εργαζόμενους παρά 1.000 επιχειρηματικούς γίγαντες με 10.000 θέσεις εργασίας», είπε. «Πρέπει να αντιληφθούμε ότι και στην Ευρώπη οι πολλές θέσεις εργασίας δημιουργούνται από μικρές και όχι από τεράστιες επιχειρήσεις». Ένα τρίτο σημείο που πρέπει να προσέξουμε για να κάνουμε τη μεγάλη στροφή, κατά τον κ. Κορκίδη, είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις να εμπιστευθούν τον Έλληνα επιχειρηματία που άντεξε για τέσσερα χρόνια μια τέτοια κρίση και να αναζητήσουν αναπτυξιακές λύσεις με βάση τις τοπικές παραδόσεις και τις ελληνικές ιδιαιτερότητες. «Η Ελλάδα έχει παγκόσμια ναυτιλία», είπε, «άρα, γιατί δεν αποτελεί διεθνές ναυπηγικό κέντρο; Δεν θα γίνουμε Γερμανία αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη της Μεσογείου. Αντίστοιχα, στο χώρο του εμπορίου αντί στην Ελλάδα να χτίζουμε μολ-τσιμεντένια κουτιά, που σε άλλες χώρες χρειάζονται γιατί έχουν κρύο, θα μπορούσαμε να χτίζουμε μολ ανοιχτά στα κέντρα των πόλων, με τρόπο που θα συνδυάζει τον ήλιο, το νερό και τα έσοδα των δήμων και να σαγηνεύουν τους τουρίστες». Ο κ. Εμμανουήλ Ζωζωνάκης, διευθυντής Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων της Εμπορικής Τράπεζας, παρουσίασε τις βασικές λογικές και τα πλεονεκτήματα της μετάβασης από το corporate, δηλαδή την παραδοσιακή εταιρική χρηματοδότηση, στο project financing, δηλαδή την στοχευμένη χρηματοδότηση έργων στη βάση των χρηματοροών που αναμένονται να αποφέρουν. Το project financing, τόνισε, είναι ένας τύπος χρηματοδότησης που επιτρέπει τον περιορισμό των αναλαμβανόμενων κινδύνων και η οποία δομείται στη βέλτιστη κατανομή των ταμειακών ροών. Παρουσιάζει πλεονεκτήματα ιδίως για τα μεγάλα έργα και τα έργα υποδομών στους κλάδους των μεταφορών και της ενέργειας, που έχουν υψηλό κόστος, επειδή επιτρέπει κινητοποίηση κεφαλαίων πολύ μεγαλύτερη σε ύψος και διάρκεια από τον κλασικό δανεισμό. Υπό τα σημερινά ελληνικά αδιέξοδα κι επειδή η δημιουργία ενός δημόσιου πυλώνα τραπεζικής μπορεί να αργήσει, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μεγάλα έργα, επισήμανε ο κ. Ζωζωνάκης, με μικτές χρηματοδοτήσεις που θα συνδυάζουν το project financing από τον ιδιωτικό τομέα με τα ίδια κεφάλαια και το ΕΣΠΑ. Αυτοί οι τρόποι χρηματοδότησης επιτρέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εφαρμοστεί στα μεγάλα έργα και τους οδικούς άξονες και αναμένεται να εφαρμοστούν επίσης στα ΣΔΙΤ, κατέληξε ο κ. Ζωζωνάκης. Χορηγοί και Υποστηρικτές Μέγας χορηγός της εκδήλωσης είναι η ΔΕΗ. Στους υποστηρικτές περιλαμβάνονται οι εταιρείες «ROKAS RENEWABLES», «GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», «WATT», «HAASE», «SMA», «PARALOS ENGINEERING S.A.», «MΠΙΜΠΑΣ ABEE», «Μεταξάς

Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δρ.Πλάτων Μονοκρούσος, Επικεφαλής Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Αγορών, EUROBANK

Επιτακτική ανάγκη η αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Σε θετική αποτίμηση του επενδυτικού κλίματος όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας κατόπιν των αποφάσεων που έλαβε το Γιούρογκρουπ στις 26 και 27 Νοεμβρίου του περασμένου έτους προχώρησε, στην παρέμβασή του ο Δρ. Πλ. Μονοκρούσος. Ωστόσο όπως είπε αν και τα σπρεντς έχουν μειωθεί όπως και το ρίσκο για έξοδο της Ελλάδας από το Ευρώ και την Ε.Ε. έχει απομακρυνθεί υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας και αυτό απαιτεί φυσικά μείωση των ελλειμμάτων. Σε αυτό το σημείο ο κ.Μονοκρούσος αναφέρθηκε στα καλά στοιχεία που παρουσιάζει το τελευ8

w+w ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ταίο διάστημα η ελληνική οικονομία και αφορά στο ότι πέτυχε τη μείωση των ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών , τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος αλλά και στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 μονάδες του ΑΕΠ. Παράλληλα σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με την Κομισιόν είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε επίπεδο τιμών και εάν υπάρξει ανάλογη συνέχεια και το 2014 τότε η Ελλάδα θα είναι η πιο ανταγωνιστική μεταξύ όχι μόνο των ευρωπαίων εταίρων της αλλά και άλλων μεγάλων χωρών όπως οι ΗΠΑ. Ωστόσο όπως είπε ο κ.Μονοκρούσος υπάρχει μια τεράστια καταστροφή στις επενδύσεις καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές έχουν πέσει στο μισό από την περίοδο 2006 – 2007 και ισχυρή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων.

Ιδιαίτερα όμως σημαντικό είναι να πολλαπλασιαστούν τα κονδύλια για τις Δημόσιες Επενδύσεις. Ο κ.Μονοκρούσος αναφέρθηκε σε πρόσφατη μελέτη της EUROBANK σύμφωνα με την οποία για κάθε ευρώ αύξηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τότε το ΑΕΠ σε βάθος τριετίας έχει σημαντικό όφελος. Ως καταληκτικό συμπέρασμα η Πολιτεία δεν πρέπει να μειώσει το ΠδΕ αλλά αντιθέτως να το αυξήσει και να εντείνει τον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής. Χρήστος Σπίρτζης, πρόεδρος ΤΕΕ:

Η λύση είναι πολιτική και όχι οικονομική Ιδιαίτερα καυστικώς για τον τρόπο με τον οποίο οι τελευταίες κυβερνήσεις αλλά και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν την κρίση εμφανίστηκε ο κ. Χρ. Σπίρτζης. «Η συζήτηση δεν μπορεί να είναι μόνο στη λογική των οικονομικών δεικτών οι οποίοι υπάρχουν για αναλύσεις αλλά από μόνοι τους δεν λένε τίποτα, όταν η πραγματικότητα είναι ζοφερή με πα-


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 w+w

9


|

ραγωγικές μονάδες να κλείνουν, όπως τα τσιμέντα Χαλκίδος. Η κυβέρνηση ακολουθεί μια δογματική οικονομίστικη αντίληψη που μας οδηγεί στον γκρεμό» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Σπίρτζης Συνεχίζοντας ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι βρισκόμαστε στον έκτο χρόνο ύφεσης με 1,5 εκ. ανέργους , όπου τα τελευταία 3,5 χρόνια γίνονται διαπραγματεύσεις για τους αυτοκινητόδρομους για την πορεία των οποίων δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και διαφάνεια. «Τα έργα πρέπει να γίνουν αλλά με διαφάνεια και όχι εν κρυπτώ. Το τραπεζικό σύστημα κυρίως το ξένο πρέπει να υποστεί στο ρίσκο και τις συνέπειες, δεν μπορεί να τα έχει μονά ζυγά δικά του, επισήμανε ο κ. Σπίρτζης ζητώντας διαπραγμάτευση με αρχές. Παράλληλα αναφέρθηκε σε μια σειρά στρεβλώσεων που διέπουν το καθεστώς ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, κατακεραύνωσε την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι δεν υπηρετεί το λόγο ύπαρξής της όταν δεν κάνει έλεγχο στο καρτέλ που υπάρχει στα δομικά υλικά ή στο τραπεζικό σύστημα ενώ αντίθετα φαίνεται να έχει «ιδιαίτερη συμπάθεια» στον Τεχνικό κόσμο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να βγει η χώρα από το τέλμα είναι ο εθνικός σχεδιασμός με κύριους άξονες την αποκέντρωση και την παραγωγική δομή, υποστήριξε ο κ. Σπιρτζης ο οποίος αναφέρθηκε σε αναγκαίες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα έργα και διαρθρωτικές αλλαγές που δυστυχώς το πολιτικό σύστημα απλά εξαγγέλλει, όπως απλούστευση διαδικασιών, ηλεκτρονικά Μητρώα, Μητρώα συντελεστών και κατασκευαστών ιδιωτικών έργων. Κατήγγειλε συνεχείς απεντάξεις έργων από το ΕΣΠΑ προκειμένου τα κονδύλια να κατευθυνθούν αλλού καθώς και απίστευτες εκπτώσεις έως 75% σε έργα. Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ.Σπίρτζης επισήμανε ότι μετά την ύφεση θα υπάρξει ανάπτυξη αλλά υπάρχει ορατός πλέον ο κίνδυνος μέχρι τότε η παραγωγική δομή της χώρας να είναι διαλυμένη. Ο Έλληνας μηχανικός όμως όπως είπε θα δώσει τη μάχη και θα είναι παρών και στη φάση της ύφεσης και στη φάση της ανάπτυξης. Ευάγγελος Καλαμάκης, Διευθυντής Διεύθυνσης Επενδυτικής Τράπεζας ALPHABANK

Η λύση δεν είναι να πέσει χρήμα στην αγορά αλλά σωστά σχεδιασμένα έργα και εκτελεσμένες επενδύσεις Τη διαβεβαίωση ότι οι τράπεζες θα στηρίξουν τα έργα, καθώς πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση με πολλαπλό όφελος σε πολλούς τομείς, τόνισε ο κ.Καλαμάκης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν και περιορισμοί. Όπως είπε το ελληνικό δημόσιο απέδειξε ότι δεν είναι φερέγγυο, τα έσοδα από τα διόδια έχουν μειωθεί έως και 40%, άρα το έργο δεν χρηματοδοτεί τον εαυτό του, οι απαλλοτριώσεις εξακολουθούν να αποτελούν αγκάθι, υπάρχει πληθώρα εμπλεκομένων φορέων ενώ ένας γαλαξίας ξένων τραπεζών δεν είναι πρόθυμες όπως παλιά να χρηματοδοτήσουν ανάλογα έργα, μη θέλοντας να αναλάβουν το ρίσκο Τι πρέπει να γίνει: το Δημόσιο να βάλει όσο γίνεται περισσότερο ρευστό στο «παιχνίδι» και οι κατασκευαστικές εταιρείες να δουν τα έργα ως ιδιοκτήτες που θα τα χειρίζονται σε βάθος χρόνου και όχι ευκαιριακά. Ωστόσο όπως τόνισε ο κ.Καλαμάκης η λύση δεν είναι να πέσει χρήμα στην αγορά, εξάλλου δεν υπάρχει, αλλά τα σωστά σχεδιασμένα έργα και οι σωστά εκτελεσμένες επενδύσεις. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Γενικός ΔιευθυντήςΕπικεφαλής τομέα Global Corporate Clients & Debt Capital Markets, όμιλος EUROBANK

Εξασφάλιση ξένων κεφαλαίων Ο κ. Βασιλείου αναφερόμενος στη σημασία αυτών των 10

w+w ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

έργων τόνισε ότι μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης τους είναι από κεφάλαια που θα έρθουν από το εξωτερικό καθώς δεν υπάρχουν κεφάλαια στο εσωτερικό της χώρας. Το γεγονός αυτό, στο περιβάλλον όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με όρους οικονομικής κρίσης, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αναμενόμενο, καθώς ξένες τράπεζες και επενδυτές δεν βλέπουν πλέον θετικά τέτοιου είδους έργα και επενδύσεις. Όπως τόνισε ο κ.Βασιλείου η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας διαγνώσει το πρόβλημα έχει αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να βρεθούν άλλες μορφές χρηματοδότησης με θεσμικά κεφάλαια και όχι μόνο τραπεζικά. Αναφερόμενος στην πορεία διαπραγμάτευσης απεμπλοκής των έργων ο κ.Βασιλείου δήλωσε ότι δεν είναι το ίδιο ώριμη σε όλα τα έργα η λύση. Π.χ. σε κάποια έργα όπως η Ολυμπία Οδός η λύση που έχει προταθεί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σχετικά άμεσα το έργο θα ξεκινήσει. Υπάρχουν έργα που έχουν γίνει περισσότερα βήματα και κάποια που έχουν γίνει λιγότερα. Ωστόσο όπως είπε είναι σε εξέλιξη προσπάθεια να καταβληθεί στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες κάποιες αποζημιώσεις σε σχέση με τις ενστάσεις που έχουν υποβάλει οι ανάδοχοι των έργων, γεγονός που βοηθά στο ξεμπλοκάρισμα των έργων. Γιώργος Ρωμοσιός, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Εκρηκτική η κατάσταση στο χώρο των κατασκευών «Η επανεκκίνηση των έργων είναι αναγκαία, όχι μόνο των μεγάλων αλλά όλων των μεγεθών», τόνισε στην τοποθέτησή του ο κ. Ρωμοσιός ο οποίος περιέγραψε τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο σχεδόν του κατασκευαστικού κόσμου εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθείται, προαναγγέλλοντας την κατάρρευση του κλάδου αλλά και τον αφελληνισμό του. Ανάπτυξη χωρίς ανάπτυξη στο χώρο της κατασκευής δεν νοείται, είπε ο κ. Ρωμοσιός και υπογράμμισε μια σειρά προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη διάσωση πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα. Μεταξύ άλλων η έγκαιρη πληρωμή και ο συμψηφισμός οφειλών, η άμεση εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η απλούστευση διαδικασιών παραγωγής έργων, η επίβλεψη των Δημοσίων Έργων από ιδιώτες Μηχανικούς, ο εκσυγχρονισμός του κράτους (ηλεκτρονική υπογραφή ), αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα έργα (όπου οι αλόγιστες εκπτώσεις έχουν δημιουργήσει εκρηκτική κατάσταση), η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%, αλλαγή του φορολογικού, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος σε ότι αφορά την επανεκκίνηση των έργων που

αφορούν τους οδικούς άξονες, ο κ. Ρωμοσιός σημείωσε ότι δεν έπρεπε να έχουν σταματήσει καθώς η ζημιά είναι τεράστια για αυτό οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα καθώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Γιώργος Βλάχος, Πρόεδρος Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Εκπρόσωπος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων Για επανεκκίνηση «κουτσουρεμένων» έργων μίλησε ο κ. Βλάχος ο οποίος σήκωσε τους τόνους ζητώντας από το Υπουργείο Ανάπτυξης να λέει περισσότερες αλήθειες και επιτέλους να δώσει την ημερομηνία έναρξής τους υπενθυμίζοντας ότι ο αρμόδιος Υπουργός έχει δηλώσει – υποσχεθεί ότι τον Απρίλιο, δηλαδή αυτό το μήνα που διανύουμε, θα βλέπαμε τις μπουλντόζες να έχουν λάβει δράση. «Πρέπει να μιλάνε πιο ρεαλιστικά οι εκπρόσωποι των υπουργείων» δήλωσε ο κ.Βλάχος ο οποίος ζήτησε άμεσα να ληφθούν μέτρα διαφάνειας στην εκτέλεση των έργων, την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν χρειαζόμαστε νέους νόμους καθώς υπάρχουν κανονισμοί διεθνώς αποδεκτοί. Ωστόσο εκτός από αυτά τα έργα, δηλαδή τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, που πάση θυσία πρέπει να γίνουν, υπάρχουν έργα και μικρότερα με πολύ σημαντική συμμετοχή στην οικονομία . Και σε αυτό το σημείο ο κ. Βλάχος επισήμανε ότι η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται σήμερα στην αγορά έχει να κάνει με την κατακόρυφη πτώση των κατασκευών σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο. Χορηγοί και Υποστηρικτές Μέγας χορηγός της εκδήλωσης είναι η ΔΕΗ. Στους υποστηρικτές περιλαμβάνονται οι εταιρείες «ROKAS RENEWABLES», «GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», «WATT», «HAASE», «SMA», «PARALOS ENGINEERING S.A.», «MΠΙΜΠΑΣ ABEE», «Μεταξάς & Συνεργάτες Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι», «Acronical», «ΛΗΘΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» και άλλες εταιρείες. Χορηγός επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων είναι η Action Global Communication Hellas. Πληροφορίες: Οργανωτική Γραμματεία Συνεδρίου (κα Ειρήνη Κοκκινέλη, κα Μαρκέλλα Ρόζη) Τηλ: 210-6912183, 210-6912505, Fax: 2106996205 E-mail: argohellas@otenet.gr


Περιβαλλοντική αδειοδότησης στη χώρα μας

T

ην κατεπείγουσα και σε βάθος μεταρρύθμιση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στη χώρα μας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη για τη συνολική αναδόμηση του συστήματος αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, όπως η βιομηχανία, συζήτησαν σε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο εκπρόσωποι της διοίκησης του ΣΕΒ. Στη συνάντηση, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής παρέδωσε στον Υπουργό Έκθεση που υλοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ και υπογράμμισε ότι αυτή αναλύει, μεταξύ άλλων, κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως η πολυπλοκότητα, οι μεγάλοι πραγματικοί χρόνοι εφαρμογής, η έλλειψη τυποποίησης και πρότυπων κανόνων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις και στους επενδυτές – χωρίς να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική περιφρούρηση του φυσικού μας πλούτου και την προστασία της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς. Η Έκθεση αναδεικνύει την κρισιμότητα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς αυτή προηγείται των άλλων κατηγοριών αδειοδότησης (αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας, και εκμετάλλευσης), οι οποίες δεν μπορούν να εκδοθούν αν αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις για την έκδοση της άδειας αυτής απαιτήθηκαν 3 χρόνια! Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνάντησης στο ΥΠΕΚΑ συζητήθηκε επίσης η πλήρης ενεργοποίηση του Ν. 4014/201, μέσα από τη θεσμοθέτηση του συνόλου των εφαρμοστικών διατάξεων –κατεύθυνση προς την οποία εργάζεται εντατικά το Υπουργείο, ενώ συμφωνήθηκε τα προβλήματα που ανακύπτουν να επιλύονται με τη συνεργασία της επιχειρηματικής κοινότητας. O ΣΕΒ παρέδωσε 35 εξειδικευμένες προτάσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, που ενισχύουν τη διαφάνεια και μειώνουν ριζικά τη γραφειοκρατία, με σκοπό:

s Την υιοθέτηση κατάλληλων περιβαλλοντικών προτύπων και ανάλογων δεικτών μέτρησης που θα διευκολύνουν την τήρηση της συμμόρφωσης και τους μεταγενέστερους ελέγχους. s Την ενίσχυση της τυποποίησης των διαδικασιών και την ανάπτυξη προτύπων εντύπων για το σύνολο των αδειοδοτήσεων των κλάδων/οικονομικών δραστηριοτήτων. s Την ουσιαστική τυποποίηση και τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτήσεων για τους όρους σύνταξης των περιεχομένων κάθε άδειας. s Την τυποποίηση των γνωμοδοτικών επιτροπών ανά ομάδα έργων. s Τη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την εξέλιξη των αδειών μέσω του διαδικτύου s Τη διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, και την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής. s Την αξιοποίηση του Κεντρικού και των Περιφερειακών Συμβουλίων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. s Τη θέσπιση Δικτύου Πιστοποιημένων Υπευθύνων Φακέλων σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε κάθε διαδικασία αδειοδότησης (δια-τμηματική ομάδα). s Την επιτάχυνση της σύστασης του προβλεπόμενου μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων— ΜΠΕ). Με δήλωση του ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος τόνισε σχετικά: «Ο ΣΕΒ παρέδωσε έναν τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο οδηγό εφαρμογής για την απλοποίηση της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Μιας διαδικασίας που δημιουργεί υψηλά κόστη και επιβαρύνσεις όχι μόνο στις μεγάλες αλλά κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας. Ευελπιστούμε ότι η Κυβέρνηση και ειδικά το ΥΠΕΚΑ θα εξετάσουν άμεσα τις προτάσεις μας και θα φροντίσουν μετά την απαραίτητη αλλά σύντομη διαβούλευση για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Χρόνος δεν υπάρχει. Η οικονομία πρέπει να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και αυτό θα συμβεί μόνο αν απελευθερωθούν οι δυνάμεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να δράσουν χωρίς άλλες καθυστερήσεις, με διαφάνεια και με ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος». ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 w+w

11


|

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ Κυριάκος Παρπούνας Γενικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd

Η

κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η χώρα μας μετά τις γνωστές αποφάσεις στα δύο εφιαλτικά Eurogroup του Μαρτίου, μας αναγκάζει να δούμε πολλές αλήθειες κατάματα. Δεν είναι λύση, ούτε να ψάχνουμε να ρίξουμε 100% των ευθυνών στους ξένους που μας επιβουλεύονται, όπως δεν είναι λύση να περάσουμε σε μια φάση αυτοενοχοποίησης για κάθε κακό που μας βρήκε.

Βρεθήκαμε σε αδυναμία κυρίως από δικά μας λάθη και δώσαμε την ευκαιρία να γίνουμε το απόλυτο πειραματόζωο της Ευρωζώνης. Και ενώ υπό άλλες συνθήκες θα απαντούσαμε στους «εταίρους» μας που προκαλούσαν για την ποιότητα του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού μας οικοδομήματος, «ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω», οι συνθήκες που αφήσαμε να διαμορφωθούν, ή που κάποιοι μας βοήθησαν να αφήσουμε να διαμορφωθούν για δικούς τους λόγους, δεν μας επέτρεπαν να αντισταθούμε ουσιαστικά. Αφήνοντας κατά μέρος τα συμφέροντα, τα κίνητρα και τις τακτικές των «εταίρων» μας ή και τρίτων που επηρέασαν τη μεταχείριση που τύχαμε και ψηλαφώντας τις παθογένειες που ξέραμε ότι έχουν οι δικοί μας θεσμοί και τα δικά μας συστήματα, δεν μπορούμε παρά να κάνουμε κάποιες πικρές διαπιστώσεις. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο καθένας από το πόστο του και από τις συναναστροφές

12

w+w ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

που είχε, γνωρίζαμε ότι το Σύστημα έπασχε. Ζήσαμε το χρηματιστήριο, τις αρπαχτές των ακινήτων, τα αξιόγραφα, τα Μαρί, την Ήλιος κ.λπ., κ.λπ.. Και οι πρωταγωνιστές, τις περισσότερες φορές οι ίδιοι. Οι τραπεζίτες, οι χρηματιστές που ύστερα έγιναν μεσίτες ακινήτων, η Κεντρική Τράπεζα, οι δικηγόροι, οι οικονομικοί παράγοντες και εν τέλει συνολικά το Πολιτικό μας Σύστημα. Ένα πολιτικό Σύστημα που αντί να διοικήσει αρκέστηκε στο να παρακολουθεί, να διευκολύνει ή και να συμμετέχει στο φαγοπότι. Μας βόλεψε και μας βόλευε η απουσία σοβαρών θεσμών. Μας βόλεψε και μας βόλευε η ατιμωρησία και η αλληλοκάλυψη μεταξύ σκάρτων θεσμών. Μας βόλεψε και μας βόλευε η ακαμψία ενός Συντάγματος που δεν έπρεπε να το αγγίξουμε για 50 τόσα χρόνια. Επέτρεψε να κτιστούν βασίλεια και κεκτημένα που κανείς δεν μπορούσε, ή δεν ήθελε να αμφισβητήσει γιατί όλο και κάπου μας εξυπηρετούσε. Την ώρα που μπαίναμε στην Ευρώπη θα ανέμενε κάποιος με βάση τα νέα δεδομένα που είχαμε μπροστά μας, να αναδομήσουμε πλήρως το απηρχαιωμένο μας κράτος ώστε να συνάδει με τις νέες προκλήσεις. Ήταν η μεγαλύτερη μας ευκαιρία. Αντί τούτου κάναμε αλχημείες στις νομοθεσίες ώστε να χωρέσει το κεκτημένο στα σκουριασμένα γρανάζια μιας πεπαλαιωμένης μηχανής. Καταλήξαμε σε μια κρατική μηχανή όπου άλλοι τρέχουν να προλάβουν τις εξελίξεις στην Ευρώπη και άλλοι δεν έχουν πλέον ρόλο γιατί έχει κλείσει ο κύκλος τους. Και όμως παραμένουν εκεί. Αξιοποιήσαμε κυρίως μη επαναλαμ-

βανόμενα έσοδα για να φτάσουμε τους δείκτες της οικονομίας σε επίπεδα ευρωζώνης και να γίνουμε δεκτοί, αλλά ουδέποτε προγραμματίσαμε τις τομές που έπρεπε να γίνουν για να μπορεί η μικρή μας οικονομία να παραμείνει σε τροχιά Ευρωζώνης. Κολλήσαμε στα συμφέροντα μικροομάδων πίεσης αντί να δούμε τις μεγάλες προκλήσεις που ήταν μπροστά μας. Αντί να σκεφτόμαστε την οικονομία μας ως σύνολο και να λαμβάνουμε ως κριτήριο για τις αποφάσεις μας το γενικό συμφέρον, παραμείναμε έρμαιο μικροομάδων, μικρομάγαζων και μικροπολιτικών, γιατί Α ή η Β μικροομάδα κουβαλούσε Χ ψήφους. Και στη μάχη για το δέντρο, χάσαμε το δάσος. Επιστρέψαμε στην μετριοκρατία να πρυτανεύσει και στην τσαπατσουλιά και την ευθυνοφοβία να γίνει θεσμός. Επιτρέψαμε στο λαϊκισμό και την πελατειοκρατία να γίνει κυρίαρχο χαρακτηριστικό της πολιτικής μας ζωής. Δείξαμε απίστευτη ανοχή σε ανθρώπους, σε θεσμούς, σε οργανισμούς, σε επιχειρήσεις που ξέραμε πολύ καλά ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Που δεν άξιζαν αυτή την ανοχή, ούτε τις πολλές ευκαιρίες που τους δώσαμε. Το μόνο πράγμα στο οποίο δεν δείχνουμε ανοχή σε αυτό τον τόπο, είναι στους προπονητές του ποδοσφαίρου. Μεθύσαμε με την ευφορία των δυνατοτήτων που μας έδωσε το Ευρώ να γίνουμε μεγαλοτραπεζίτες και να προσελκύσουμε κάθε μορφής κεφάλαια, καθαρά και μη. Θεωρήσαμε ότι μπορούμε να παίξουμε σε παιχνίδια με παίχτες πολύ μεγαλύτερους και προφανώς πολύ πιο επιδέξιους, ή και επιτήδειους από μας. Αλίμονο όμως, ξεχάσαμε πως υπάρχουν

και ρίσκα. Ξεχάσαμε πως υπάρχουν και όρια που πρέπει αυτόβουλα να βάζεις και να φροντίζεις να μην τα ξεπερνάς αν δεν έχεις τις δυνατότητες. Ξεχάσαμε πως όσο ψηλά φτάσεις τόσο μεγαλύτερο θόρυβο κάνεις όταν θα πέσεις. Και εν τέλει ξεχάσαμε πως μεγάλα καράβια περνάνε μεγάλες φουρτούνες. Στη δική μας περίπτωση όμως, δεν ήταν καν το καράβι μεγάλο, μόνο το πανί. Μια βάρκα ήταν το σκάφος με ένα τεράστιο πανί. Και όταν φύσηξε κόντρα, μας πήρε το πανί μαζί του στον πάτο. Αγνοήσαμε δυστυχώς το σοφότατο «Παν μέτρον άριστον». Δεν ξέρω λοιπόν πόσα από όσα πάθαμε ήταν στημένα. Ούτε ξέρω πως μπορεί κάποιος να αιτιολογήσει τις πολλές και παράξενες συμπτώσεις που αφορούν τους πρωταγωνιστές του έργου που είδαμε και το παρελθόν τους. Ούτε και μπορώ να γνωρίζω πόσο πιο σημαδεμένες θα είναι οι τράπουλες με τις οποίες θα παίζουμε στο μέλλον λόγω και της ύπαρξης των ενεργειακών πόρων στην περιοχή μας. Εκείνο που ξέρω όμως είναι πως τα μόνα που μπορούμε να ελέγξουμε απόλυτα είναι τις δικές μας συμπεριφορές, τις δικές μας επιλογές και τη δική μας δράση. Και αν υπάρχει κάτι που πρωτίστως πρέπει να κάνουμε καλύτερα στο μέλλον είναι γίνουμε πιο ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Και κυρίως να μάθουμε να απαιτούμε ειδικά αυτοί που επιλέγουμε να μας διοικήσουν, να είναι πιο ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ. Ζητούνται λοιπόν ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ έτοιμοι να αναλάβουν την πλήρη ΕΥΘΥΝΗ των πράξεων τους και της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που τους αναθέτουμε. Και ζητούνται ΣΗΜΕΡΑ.


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 w+w

13


|

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός στη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ με θέμα:

«Ο ρόλος των ενεργειακών φορέων και των Περιφερειακών Αρχών στην προώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων»

Μ

ε στόχο την προώθηση της συνεργασίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που είναι Εθνικός Συντονιστής για το Σύμφωνο των Δημάρχων μαζί με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε θέματα Ενεργειακής πολιτικής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην οποία παραβρέθηκε και μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός. Στην ομιλία του ο κ. Σγουρός τόνισε ότι ανάμεσα στους 5 στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 είναι στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και ενέργειας ο στόχος 20-20-20, στον οποίο περιλαμβάνονται πρώτον η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, δεύτερον η εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τρίτον η αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.» Αναφερόμενος στη νέα Προγραμματική Περίοδο είπε ότι το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι εδώ. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ 2014-2020 καταρτίζεται και έχουν ήδη οριστικοποιηθεί οι γενικές κατευθυντήριες στρατηγικές από το Υπουργείο. Η Περιφέρεια μας, τις επεξεργάζεται και θα προσδιορίσει αναλυτικότερα τις προτεραιότητες ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού των προγραμμάτων. Και ότι η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής διοργανώνει και το Περιφερειακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 20142020.» Υπογράμμισε δε αναφερόμενος στους ειδικούς στόχους της Περιφέρειας Αττικής ότι αυτοί είναι: 1. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των Περιβαλλοντικών Πόρων της Αττικής 2. Η προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος - Ανάσχεση της απώλειας της Βιοποικιλότητας της Αττικής 3. Η προσαρμογή της Αττικής στην κλιματική αλλαγή - Αντιμετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές κ.λπ.) 4. Η επιτάχυνση και εφαρμογή χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων - Νέα εργαλεία χωροταξικής πολιτικής 5. Η βιώσιμη διαχείριση, προστασία και εκμετάλλευση του ορυκτού και λοιπού φυσικού πλούτου της Αττικής.

Και κατέληξε με την τοποθέτηση: «Η περιβαλλοντική πολιτική δεν είναι μία κάθετη πολιτική, αλλά πρέπει να διαπερνά οριζόντια όλες τις στρατηγικές και τους στόχους προτεραιότητας. Έτσι την αντιμετωπίζουμε και εμείς στην Περιφέρεια Αττικής και λαμβάνεται υπόψη και στη γενική στοχοθεσία άλλων τομέων, που αφορούν για παράδειγμα τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη ή την βελτίωση της αγροτικής ανταγωνιστικότητας.» Επισυνάπτεται το αρχείο με ολόκληρη τη τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρού. Κυρίες και κύριοι, Η σημερινή συνάντηση εργασίας είναι ιδιαίτερα ση14

w+w ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

μαντική, διότι μετουσιώνει τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επίλυση ενός παγκόσμιου προβλήματος. Αυτός ο ρόλος όμως είναι μη επιτεύξιμος, εάν δεν υπάρχει η έγκυρη επιστημονική στήριξη από τους εξειδικευμένους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καταρχήν για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συνάντησης εργασίας, μα κυρίως για την ανάδειξη του ως Εθνικό Συντονιστή του «Συμφώνου του Δημάρχων» στην Ελλάδα. Ξέρετε, πολλές φορές ακούμε όλους αυτούς τους στόχους, που θέτει και εξαγγέλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάθος χρόνου και δεν είναι πάντα εύκολα προσδιορίσιμο ποιός, πότε και σε ποιό βαθμό καλείται να τους υλοποιήσει. Έτσι, και στη στοχοθεσία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μία έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αναφέρονται οι γενικές στρατηγικές προτεραιότητες. Ανάμεσα στους 5 στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 είναι στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και ενέργειας ο λεγόμενος στόχος 20-20-20, πρώτον η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, δεύτερον η εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τρίτον η αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. Ναι, αλλά πως μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, και εν προκειμένω ένας ελληνικός Δήμος, να συμβάλλει σε έναν τέτοιο περιβαλλοντικό στόχο, που καλούμαστε να επιτύχουμε σε εθνικό επίπεδο; Και εδώ έρχεται να απαντήσει το «Σύμφωνο των Δημάρχων», η μετατροπή της πολιτικής δέσμευσης σε συγκεκριμένα έργα και μέτρα στο τοπικό επίπεδο. Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι όμως και κάτι παραπάνω: είναι το πάντρεμα της τοπικής διοίκησης που είναι ο Δήμος, της αναπτυξιακής μορφής αυτοδιοίκησης, που είναι ο θεσμός της Περιφέρειας και των επιστημονικών φορέων, που εκπροσωπεί επάξια το ΤΕΕ. Διότι, μπορεί ο Δήμος σε στενούς γεωγραφικούς προσδιορισμούς να εκπροσωπεί το τοπικό συμφέρον, η Περιφέρεια όμως είναι ένας αναπτυξιακός μοχλός που μπορεί να υποστηρίξει και να προωθήσει την πρωτοβουλία του Συμφώνου. Το δε ΤΕΕ ως ένα επιστημονικό , τεχνοκρατικό, συλλογικό όργανο με κοινωνική ευαισθησία, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην στρατηγική καθοδήγηση και την τεχνική υποστήριξη των υπογραφόντων. Η παροχή της επιστημονικής στήριξης και της τεχνογνωσίας από μεριάς σας είναι απαραίτητη τόσο κατά τη αρχική φάση υπογραφής του Συμφώνου, που προβλέπει την οργάνωση των κατάλληλων διοικητικών δομών, τη βασική απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, όσο και κατά τη φάση εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης. Το έργο του «Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων» που συστήσατε είναι ιδιαίτερα μεγάλο και κομβικής σημασίας. Η επιστημονική σας όμως συμβολή στη χάραξη περιβαλλοντικής στρατηγικής για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Όπως γνωρίζετε το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι εδώ. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέ-

σης ΣΕΣ 2014-2020 καταρτίζεται και έχουν ήδη οριστικοποιηθεί οι γενικές κατευθυντήριες στρατηγικές από το Υπουργείο. Η Περιφέρεια μας, τις επεξεργάζεται αναλυτικότερα και θα προσδιορίσει αναλυτικότερα τις προτεραιότητες ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού των προγραμμάτων. Επεξεργαζόμαστε το κείμενο θέσεων της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και άμεσα θα διοργανωθεί και το Περιφερειακό μας Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στους γενικούς στόχους Στρατηγικής 2014-2020 της Περιφέρειας Αττικής θα εντάσσεται η βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων και η βιώσιμη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων. Επιμέρους ειδικοί στόχοι θα είναι: 1. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των Περιβαλλοντικών Πόρων της Αττικής 2. Η προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος - Ανάσχεση της απώλειας της Βιοποικιλότητας της Αττικής 3. Η προσαρμογή της Αττικής στην κλιματική αλλαγή - Αντιμετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές κ.λπ.) 4. Η επιτάχυνση και εφαρμογή χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων - Νέα εργαλεία χωροταξικής πολιτικής 5. Η βιώσιμη διαχείριση, προστασία και εκμετάλλευση του ορυκτού και λοιπού φυσικού πλούτου της Αττικής. Θέλω να τονίσω όμως πως η περιβαλλοντική πολιτική δεν είναι μία κάθετη πολιτική, αλλά πρέπει να διαπερνά οριζόντια όλες τις στρατηγικές και τους στόχους προτεραιότητας. Έτσι την αντιμετωπίζουμε και εμείς στην Περιφέρει Αττικής και λαμβάνεται υπόψη και στη γενική στοχοθεσία άλλων τομέων, που αφορούν για παράδειγμα τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη ή την βελτίωση της αγροτικής ανταγωνιστικότητας. Η σύμπλευση μας είναι σαφής. Ο σχεδιασμός, η στοχοθεσία, η εφαρμογή και η παρακολούθηση περιβαλλοντικών και ενεργειακών πολιτικών αφορούν άμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειάζεται όμως η αρωγή των επιστημόνων και των εξειδικευμένων στελεχών σε όλα τα στάδια. Γι’ αυτό λοιπόν αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξαγωγή των συμπερασμάτων της σημερινής σας συνάντησης εργασίας. Η ανίχνευση των αναγκών, των αδυναμιών, αλλά και των δυνατοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης απαιτεί γνώση, την οποία στη συνέχεια πρέπει η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση να την αξιοποιήσει, να την αφομοιώσει και τελικά να την εφαρμόσει. Αυτή την ανατροφοδότηση γνώσης περιμένουμε από εσάς και ευελπιστούμε πως τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως η στήριξη του Συμφώνου των Δημάρχων είναι η υλοποίηση της ουσιαστικής συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με το ΤΕΕ. Σας ευχαριστώ πολύ


|

Η συλλογή αστικών αποβλήτων στη Β Timothy Byrne

Η

συλλογή των αστικών αποβλήτων στην Βόρεια Αφρική αποτελεί πρόκληση.Στην Μελίγια,την Κεούτα,το Μαρόκο,την Αίγυπτο,την Τυνησία και τη Λιβύη διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη συλλογή των αστικών αποβλήτων.Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η υπο ανάπτυξη καθώς υπάρχουν περιορισμένες υποδομές για τη συλλογή αποβλήτων και ελάχιστες επενδύσεις σε μακροπρόθεσμα βιώσιμα συστήματα συλλογής αποβλήτων.Σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Αφρικής όμως ο ιδιωτικός τομέας έχει επενδύσει και παρείχε σύγχρονα συστήματα συλλογής αποβλήτων.

Στην Μελίγια,στην περιοχή της θάλασσας του Αλμποράν, έχει ανατεθεί στην Fomento De Construcciones Y Contratas (FCC) μακροπρόθεσμη σύμβαση για τη συλλογή των αποβλήτων του δήμου ο οποίος έχει συνολικό πληθυσμό 71.448 κατοίκων.Για τη συλλογή των αποβλήτων η FCC αγόρασε το 2002 έναν στόλο IPV δυο αξόνων στενής τροχιάς 18 τόνων με σασί 4x2 πλάτους 2,3 μέτρων μαζί με αμάξωμα Ros Roca Cross για παροχή πρόσβασης σε στενούς δρόμους. Το 2006 αγόρασε κάποια Scania P94 τριών αξόνων 26 τόνων με σασί 6X2 με οπίσθια κίνηση και κανονικό πλάτος μαζί με αμάξωμα Ros Roca Cross για την συλλογή των αποβλήτων στους μεγαλύτερους δρόμους της Μελίγια.Όλα τα οχήματα συλλογής αποβλήτων Ros Roca Cross είναι εξοπλισμένα με δοχείο ανύψωσης με δαγκάνα και βραχίονα περιστροφής τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εκκενώσουν δοχεία χωρητικότητας 120-1.100 λίτρων. Η FFC κατασκεύασε υπόγεια συστήματα συλλογής αποβλήτων για την αποθήκευση δοχείων χωρητικότητας 660 λίτρων κάτω από το επίπεδο του εδάφους για να εμποδίσει την παραγωγή οσμών σε υψηλές θερμοκρασίες.Τα απόβλητα τοποθετούνται σε κάδο απορριμάτων ανοιχτού τύπου πάνω από το επίπεδο του εδάφους και πέφτουν στα υπόγεια δοχεία χωρητικότητας 660 λίτρων.Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ως ένα κοινόχρηστο σημείο εναπόθεσης των αστικών αποβλήτων αλλά και των ανακυκλώσιμων υλικών όπως πλαστικό,χαρτί και χαρτόνι.Η FCC αδειάζει τα ανακυκλώσιμα υλικά με τη χρήση ενός Scania P94 τριών αξόνων 26 τόνων με σασί 6X2 με οπίσθια κίνηση στο οποίο είναι τοποθετημένο ενα σύστημα φορτωτή με γάντζο και είτε ένα ανοιχτό δοχείο για τη συλλογή γυαλιού είτε με ένα συμπιεστή Kiggen PTO για τη συλλογή χαρτιού και χαρτονιού. Τα δοχεία χωρητικότητας 660 λίτρων αδειάζονται στο υπόγειο σύστημα συλλογής αποβλήτων με τη χρήση ενός προσαρμογέα ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος είναι τοποθετημένη στην πίσω πόρτα των οχημάτων Ros Roca Cross.Τα δύο μέλη του πληρώματος συνδέουν τον προσαρμογέα ηλεκτρικού ρεύματος με τη σύνδεση στο κοινόχρηστο σημείο συλλογής που ανυψώνει υδραυλικά τα δοχεία στο επίπεδο του δρόμου.Το περιεχόμενο των δοχείων χωρητικότητας 660 λίτρων εκκενώνεται στο χωνί του οχήμα16

w+w ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

τος πριν τα δοχεία επανατοποθετηθούν πάνω από το επίπεδο του εδάφους και τα οχήματα προχωρήσουν για να αδειάσουν τα δοχεία στο επόμενο κοινόχρηστο σημείο συλλογής. Το 2010 η FCC παρουσίασε το σύστημα συλλογής αποβλήτων με πλάγιο φορτωτή στην Μελίγια στην οποία παράγεται μεγάλος όγκος αποβλήτων.Για αυτό το λόγο η FCC εγκατέστησε δοχεία χωρητικότητας 3.200 λίτρων και επέδυσε σε Scania P94 τριών αξόνων 26 τόνων με σασί 6X2 με οπίσθια κίνηση και εξοπλισμό πλάγιας φόρτωσης AMS 25 κυβικών μέτρων. Η FCC παρείχε και στην Κεούτα υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων μέσω της θυγατρικής εταιρείας Transporte Maritimo de Residuos.Αυτή η υπηρεσία συλλογής αποβλήτων χρησιμοποιεί στόλο ο οποίος αποτελείται από Scania P94 τριών αξόνων 26 τόνων με σασί 6X2 με οπίσθια κίνηση και κανονικό πλάτος μαζί με αμάξωμα Ros Roca Cross και με εξοπλισμό ανύψωσης ικανό να αδειάσει δοχεία χωρητικότητας 120-1.1.100 λίτρων. Η Urbiser μέσω της θυγατρικής εταιρείας TECMED συλλέγει και εκείνη αστικά απόβλητα στην Κεούτα.Η Urbiser/TECMED χρησιμοποιεί οχήματα συλλογής αποβλήτων EFE από την Τουρκία χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων και τοποθετημένα σε σασί Renault Premium 18 τόνων δύο αξόνων 4x2 για την παροχή υπηρεσιών συλλογής αποβλήτων.Ο εξοπλισμός EFE δεν είναι χαρακτηρισμένος ως CE και ταιριάζει στην αγορά της Βόρειας Αφρικής καθώς τα υδραυλικά συστήματα και τα συστήματα ασφαλείας είναι πιο απλά σε σύγκριση με τα ευρωπαικά CE οχήματα συλλογής αποβλήτων.

Στο Μαρόκο τα απόβλητα συλλέγονται από δυο ιδωτικές εταιρείες την Urbiser/TECMED και την Veolia Proprete. Στην πρωτεύουσα Ραμπάτ η Urbiser/TECMED συλλέγουνε απόβλητα σε τέσσερις περιοχές της πόλης ενώ η γαλλική εταιρεία Veolia Proprete συλλέγει απόβλητα σε τρείς περιοχές της πόλης.Τα απόβλητα συλλέγονται σε δοχεία χωρητικότητας 660 λίτρων και ανάλογα με την εταιρεία συλλογής τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται παρέχονται είτε από τον Τούρκο κατασκευαστή EFE είτε από την Γερμανική Faun.Ο εξοπλισμός συλλογής αποβήτων ο οποίος παρέχεται είναι χωρητικότητας 16 και 22 κυβικών μέτρων και είναι τοποθετημένα πάνω σε σασί Renault Pre-

mium δύο και τριών αξόνων 18 και 16 τόνων. Η Urbiser/TECMED παρέχει επίσης υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων στο Μαρακές,στην Τανγκιέρ και την Καζαμπλάνκα.Η υπηρεσία συλλογής είναι αρκετά παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται στην Μελίγια,την Κεούτα και το Ραμπάτ.

Στην Αίγυπτο η υπηρεσία συλλογής αποβλήτων παρέχεται από τους ίδιους τους πολίτες με ένα είδος παραοικονομίας. Οποιοσδήποτε βρίσκει ανακυκλώσιμα υλικά τα πουλάει για να παρέχει φτωχές οικογένεις με φαγητό και ποτό.Τα τελευταία 15 χρόνια η κυβέρνηση της Αιγύπτου αναθέτει την συλλογή των αποβλήτων σε ευρωπαικές ιδιωτικές εταιρείες. Στην πρωτέουσα του Καίρου την συλλογή των αποβλήτων την έχει αναλάβει η ισπανική εταιρεία Fomento De Construcciones Y Contratas (FCC) μέσω της αιγυπτιακής θυγατρικής της Egypt Environmental Services SAE.Η εταιρεία αυτή παρέχει υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων μέσω του τμήματος Arab Environmental Services SAE που διατηρεί στο Κάιρο.Χρησιμοποιεί διάφορα οχήματα συλλογής αποβλήτων.Για παράδειγμα χρησιμοποιεί Isuzu NQR με σασί δύο αξόνων 7,5 τόνων και τοποθετημένο πάνω εξοπλισμό συλλογής αποβλήτων Farid Minimatic.Αυτό το όχημα συλλογής αποβλήτων δεν έχει τοποθετημένο πάνω του εξοπλισμό ανύψωσης και χρησιμοποιείται για τη συλλογή σάκκων απορριμάτων στους στενούς δρόμους του Καίρου.Χρησιμοποιούνται όμως και μεγαλύτερα οχήματα συλλογής απορριμάτων για παράδειγμα Mercedes Actros με σασί 6x4 τριών αξόνων και 26 τόνων.Αυτά τα σασί έχουν τοποθετημένο εξοπλισμό συλλογής αποβλήτων Ros Roca Schorling 2R χωρητικότητας 22 κυβικών μέτρων και με δαγκάνα και βραχίονα περιστροφής τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εκκενώσουν δοχεία χωρητικότητας 120-1.100 λίτρων. Η FCC επίσης παρέχει υπηρεσίες συλλογής απορριμάτων και στην Γκίζα μέσω της εταιρείας : Giza Environmental Services SAE.Η υπηρεσία συλλογής απορριμάτων που παρέχεται εδώ είναι παρόμοια με αυτή που παρέχεται στο Κάιρο αλλά με τη χρήση μικρότερων δορυφορικών οχημάτων συλλογής απορριμάτων τύπου Farid Minimatic για τη συλλογή σάκκων απορριμάτων στους στενούς δρόμους


Βόρεια Αφρική

της Γκίζας ενώ σασί Iveco Eurotech 6x4 στα οποία είναι τοποθετημένοι οπίσθιοι φορτωτές συμπίεσης Ros Roca Schorling 2R χωρητικότητας 22 κυβικών μέτρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη συλλογή απορριμάτων σε μεγαλύτερους δρόμους από τα κοινόχρηστα σημεία συλλογής τα οποία στεγάζουν δοχεία χωρητικότητας 120-1.100 λίτρων.

Στην Αλεξάνδρια η οποία είναι η Τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου την υπηρεσία συλλογής απορριμάτων παρέχει η Veolia Proprete. Η εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορα απορριματοφόρα συμπεριλβανομένου του Turbo Daily με σασί δύο αξόνων 4x2 7,5 τόνων στο οποίο είναι τοποθετημένος εξοπλισμός Farid Minimatic και δοχείο ανύψωσης το οποίο έχει δαγκάνα και βραχίονα περιστροφής.Τα μεγαλύτερα οχήματα συλλογής περιλμβάνουν τη χρήση σασί Iveco Eurocargo δύο αξόνων 4x2 18 τόνων στα οποία είναι τοποθετημένος εξοπλισμός συλλογής αποβλήτων Farid T1SM 16 κυβικών μέτρων και με εξοπλισμό ανύψωσης δοχείων ο οποίος μπορεί να αδειάσει δοχεία χωρητικότητας 120-1.100 λίτρων.Ο εξοπλισμός Farid δεν είναι CE και έχει μοχλούς για την λειτουργία του δοχείου ανύψωσης και του εξοπλισμού συμπίεσης ο οποίος ταιριάζει περισσότερο για χρήση σε υποανάπτυκτες χώρες.Η Veolia επίσης χρησιμοποιεί DAF CF με σασί 8x4 τεσσάρων αξόνων και 32 τόνων και εξοπλισμό οπίσθιας φόρτωσης Geesinknorba 3025 ολοκληρωμένο με ανυψωτή skip για τη συλλογή ογκώδων απορριμάτων σε δοχεία χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων.

Στην Τυνησία η υπηρεσία συλλογής απορριμάτων παρέχεται από την κυβέρνηση της Τυνησίας και από την Veolia Proprete. Η κυβέρνηση της Τυνησίας χρησιμοποιεί έναν στόλο Farid T1SM οπίσθιων φορτωτών 16 κυβικών μέτρων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι πάνω σε σε σασί 4x2 Renault Premium δύο αξόνων και 18 τόνων.Ο εξοπλισμός Farid χρησιμοποιείται ευρέως στην Τυνησία καθώς η Ιταλική κυβέρνηση παρέχει χρηματοδότηση στην κυβέρνηση της Τυνησίας.Θεωρείται επομένως πράξη αμοιβαιότητας η αγορά απορριματοφόρων ιταλικής προέλευσης. Τα απορριματοφόρα Farid είναι εφοδιασμένα με δοχεία

ανύψωσης τα οποία περιλαμβάνουν με δαγκάνα και βραχίονα περιστροφής τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εκκενώσουν δοχεία χωρητικότητας 120-1.100 λίτρων.Δεν έχουνε πιστοποίηση CE και περιλαμβάνουν μοχλούς για το χειρισμό του εξοπλισμού συμπίεσης και ανύψωσης.

Στην Λα Σούκρα, η οποία βρίσκεται κοντά στην Τυνησία,υπηρεσίες συλλογής απορριμάτων παρέχει η Veolia Proprete. Η Veolιa παρέχει ένα συνδυασμό Iveco Eurocargo με σασί 4x2 δύο αξόνων και 18 τόνων και Iveco Euro Trakker με σασί 6x4 τριών αξόνων και 26 τόνων με τοποθετημένο εξοπλισμό οπίσθιας φόρτωσης Farid T1SM 16 και 22 κυβικών μέτρων.Ο εξοπλισμός Farid είναι εξοπλισμένος με δοχείο ανύψωσης το οποίο περιλαμβάνει δαγκάνα και βραχίονα περιστροφής τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εκκενώσουν δοχεία χωρητικότητας 120-1.100 λίτρων.

Στη Λιβύη η υπηρεσία συλλογής απορριμάτων παρέχεται από την κυβέρνηση. Η χώρα δεν διαθέτει ανεπτυγμένες υποδομές για τη συλλογή απορριμάτων εξαιτίας της πρόσφατης εξέγερσης απέναντι στην κυβέρνηση Καντάφι. Κάποια απορρίματα συλλέγονται σε δοχεία skip και με φορτηγά φορτοεκφόρτωσης σε δήμους ενώ σε κάποιους άλλους δήμους χρησιμοποιούνται απορριματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης. Το 2003 και το 2004 η κυβέρνηση της Λιβύης αγόρασε κάποια απορριματοφόρα από την ιταλικά εταιρεία Mazzocchia.Οι μονάδες που αγοράστηκαν αποτελούνταν από το μοντέλο Mazzocchia Mac3 χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων εξοπλισμένο με στροφέα ανύψωσης ικανό για άδειασμα δοχείων χωρητικότητας 660 και 1.100 λίτρων.Οι μονάδες Mac 3 επίσης μπορούσαν να διαχειριστούν και την φόρτωση μεγάλου όγκου απορριμάτων.Ο εξοπλισμός αυτός ήταν τοποθετημένος πάνω σε σασί 4x2 Iveco Eurocargo δύο αξόνων και 18 τόνων. Σαν μέρος της παραγγελίας από την Mazzocchia η κυβέρνηση της Λιβύης αγόρασε επίσης δύο SMRMAC ημιρυμουλκούμενα οπίσθιας φόρτωσης και χωρητικότητας 43 κυβικών μέτρων.Δεν είναι εξοπλισμένα με φορτωτές ανύψωσης αλλά διαθέτουν drop down rave το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν κινητός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμάτων όπου μικρότερα δορυφορικά απορριματο-

φόρα θα μπορούν να αδειάζουν το φορτίο τους στο άνοιγμα των ημιρυμουλκούμενων ώστε να μεταφερθούν στη συνέχεια σε χώρους υγειονομικής ταφής.Η κυβέρνηση της Λιβύης αγόρασε επίσης δύο μονάδες Eurotrakker σασί 6x4 τριών αξόνων και 44 τόνων με διπλό τράκτορα για τη μεταφορά των Mazzocchia SMRMAC στους χώρους υγειονομικής ταφής όπου αδειάζουν το φορτίο τους. Πιό πρόσφατα τον Δεκέμβριο του 2012 η κυβέρνηση της Λιβύης αγόρασε ακόμα έξι απορριματοφόρα Mazzocchia χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων τοποθετημένα σε σασί 4x2 Iveco Stralis δύο αξόνων και 18 τόνων.Επίσης είναι εξοπλισμένα με δοχεία ανύψωσης με περιλαμβάνει δαγκάνα και βραχίονα περιστροφής τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εκκενώσουν δοχεία χωρητικότητας 120-1.100 λίτρων.Όλος ο εξοπλισμός που προμηθεύτηκε από την Mazzocchia το 2003,2004 και 2012 δεν έχει την πιστοποίηση CE της Ευρωπαικής Ένωσης και αποτελείται από μοχλούς και απλοποιημένα κουμπιά ελέγχου των συσκευών. Παρά αυτή την επένδυση από την κυβέρνηση της Λιβύης το 2012 η κυβέρνηση της Λιβύης διαφήμιζε μέσω του Official Journal of the European Union (OJEU) την υποβολή προσφοράς από ενδιαφερόμενους εταίρους του ιδιωτικού τομέα για την παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων στη Λιβύη.Η χώρα χρειάζεται τις επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα ώστε να μπορέσει να παρέχει ένα βιώσιμο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στους πολίτες της. Υπάρχουν ομοιότητες στις τεχνικές συλλογής απορριμάτων στις περιπτώσεις των έξι χωρών που αναφέραμε προηγουμένως.Τα απόβλητα συλλέγονται σε δοχεία χωρητικότητας 660-1.100 λίτρων τα οποία είναι τοποθετημένα σε κοινόχρηστους χώρους στους δρόμους των πόλεων.Η υπηρεσία συλλογής απορριμάτων παρέχει είτε πρωινές ή βραδινές ώρες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δήμου και ανάλογα με το αν η πόλη αποτελεί τουριστικό προορισμό. Στην Μελίγια,την Κεούτα,το Μαρόκο,την Αίγυπτο και το Λα Σούκρα στην Τυνησία οι χειριστές των απορριματοφόρων παρέχονται με μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής καθώς και με εκπαίδευση ασφαλείας .Αυτό έχει συμβεί καθώς οι πόλεις αναθέτουν τις υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων σε ιδιωτικές εταιρείες.Σε άλλα μέρη της Τυνησίας και της Λιβύης οι υπηρεσίες συλλογής απορριμάτων παρέχονται από τον δημόσιο τομέα και σε αυτές τις περιπτώσεις έχει γίνει πολύ μικρή επένδυση σε συστήματα υγιεινής και ασφαλείας και τα πληρώματα των χειριστών δεν είναι εφοδιασμένα με τον σωστό εξοπλισμό προσωπικής ασφάλειας. Επειδή πολλές από τις πρωτεύουσες στην Βόρεια Αφρική είναι παλιές με στενούς δρόμους χρησιμοποιούνται μικρά δορυφορικά απορριματοφόρα τα οποία διαθέτουν είτε ανοιχτά δοχεία είτε δοχεία ανύψωσης.Τα οχήματα αυτά αδειάζουν τα φορτία τους σε μεγαλύτερα απορριματοφόρα τα οποία και μεταφέρουν τα φορτία στους χώρους υγειονομικής τα φής. Στην Αλεξάνδρια η Veolia Proprete έχει αναλάβει την μεταφορά των αστικών αποβλήτων σε ημιρυμουλκούμενα τα οποία τα μεταφέρουν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Εν κατακλείδι,έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις στην παροχή συστημάτων συλλογής αποβλήτων σε διάφορες χώρες της Βορείου Αφρικής μέσω της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.Σε κάποιες χώρες όπως η Λιβύη χρειάζεται να γίνουν ακόμα μεγαλύτερς επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα ώστε να παρέχει ένα βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων για τους πολίτες της. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 w+w

17


|

Σίμος Δανιηλίδης, Δημάρχος Νεάπολης-Συκεών, Προέδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Η Τ.Α   έχει πολιτική βούληση για τη διαχείριση των απορριμμάτων Συνέντευξη του Σίμου Δανιηλίδη,

Υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των σκουπιδιών;

Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Τ

α θεσμικά όργανα των δήμων, όπως είναι και οι κατά τόπους Σύνδεσμοι ανά     νομό, που πλέον μετεξελίσσονται σε ΦΟΔΣΑ ανά Περιφέρεια (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), έχουν αποδείξει ότι μπορούν να παίξουν ένα συντονιστικό ρόλο της δράσης των δήμων  στον τομέα  της διαχείρισης των απορριμμάτων, επισημαίνει σε συνέντευξη του στο  Water & Waste  o κ.Σ.Δανιηλίδης Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών.Παράλληλα προσθέτει ότι  έχει αποδειχθεί ότι οι δήμοι και μπορούν να συνεργαστούν και να πετύχουν υψηλούς στόχους κι αποτελέσματα, καθώς τους ενώνει ο κοινός στόχος, η κοινή αγωνία.Ακόμα αναφέρει ότι υπάρχει ένα πεδίο δράσης που

18

w+w ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

προσφέρει μεγάλες δυνατότητες όπως είναι η διαχείριση των οργανικών και των ανακυκλώσιμων υλικών. Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι από τα πλέον φλέγοντα κι ευαίσθητα θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς οι διατάσεις που καθημερινά προσλαμβάνει το συντηρούν ως ανασφάλιστη χειροβομβίδα έτοιμη να εκραγεί με καταστροφικές συνέπειες κυρίως για το περιβάλλον, και ακολούθως για την οικονομία. Είναι γνωστές άλλωστε κάποιες τραγικές περιπτώσεις που η χώρα μας πληρώνει ακριβά, και σε χρήμα και σε ρύπανση του περιβάλλοντος. Δυστυχώς, και στο θέμα αυτό της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων παρατηρείται εδώ και χρόνια μια από τις πολλές στρεβλώσεις που βαρύνουν συνολικά το πολιτικό μας σύστημα. Ενώ οι δήμοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη αποκομιδής των απορριμμάτων, η περαιτέρω ολοκληρωμένη διαχείρισή τους προσκρούει σε παθογένειες που επιμένουν να υπάρχουν. Η

Τοπική Αυτοδιοίκηση, με επεξεργασμένες μελέτες, σχέδια και αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων, εδώ και δυο τουλάχιστον δεκαετίες έχει αποδείξει την ισχυρή πολιτική βούλησή της για τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχοντας ως άξονα-οδηγό την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από τη χρήση και αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση. Και τα οφέλη δεν θα είναι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και κοινωνικά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και οικονομικά με την ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Η στάση, όμως, της κεντρικής κυβέρνησης διαχρονικά έχει χαρακτηριστεί από παλινδρομήσεις. Η έκφραση της θετικής άποψης κατά περιόδους έχει στη συνέχεια αναιρεθεί για να επανέλθει σε άλλες εκτιμήσεις. Για αυτό κιόλας υπάρχουν πολλές και μεγάλες εμπλοκές που εμποδίζουν την πλήρη και αυτόνομη δραστηριοποίηση των δήμων στην κατεύθυνση αυτή.

Υπάρχει χρηματοδότηση για να εξελιχθούν τα έργα;


Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, με βάση τον νομαρχιακό σχεδιασμό, κορυφαία δράση είναι η κατασκευή και η λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Είναι γνωστό στο πανελλήνιο ότι ένα τέτοιο κρίσιμο και φιλοπεριβαλλοντικό έργο, όπως είναι ο ΣΜΑ Ν.Ευκαρπίας, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ που είναι εξασφαλισμένα από το ΕΣΠΑ, κινδυνεύει να ακυρωθεί εξαιτίας των τυφλών αντιδράσεων που εκπορεύονται από μικροπολιτικές, μικροκομματικές, παραταξιακές ή προσωπικές σκοπιμότητες. Οι ίδιες αντιδράσεις υπήρχαν και πριν λίγα χρόνια για την κατασκευή του ΧΥΤΑ Μαυρροράχης, έργο που σήμερα αποδέχονται οι πάντες. Και τα δυο έργα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα. Αντίθετα, μάλιστα, η τοπική κοινωνία ωφελείται από τη λειτουργία τέτοιων έργων αφού μαθηματικά εξασφαλίζεται η μείωση του κόστους αποκομιδής απορριμμάτων, με το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα να επιτρέπει τη θεαματική μείωση των δημοτικών τελών. Πηγές χρηματοδότησης τέτοιων μεγάλων κι ευαίσθητων έργων υπήρχαν και υπάρχουν. Οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε και να διεκδικήσουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, κάτι που η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει ότι

μπορεί να πετύχει, αφού –σε αντίθεση με την κεντρική κυβέρνηση- διαθέτει ευελιξία και είναι απαλλαγμένη από στραγγαλιστικές γραφειοκρατικές αντιλήψεις.   

Το υπάρχον πλαίσιο στήριξης έχει την δυνατότητα να καλύψει το χαμένο χρόνο; Στο υπάρχον πλαίσιο στήριξης, δηλαδή το ΕΣΠΑ, και μέσα από συγκεκριμένα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, τα γνωστά ΠΕΠ, αλλά και μέσα από το ΕΠΠΕΡΑΑ, υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια τα οποία προορίζονταν και συνεχίζουν να προορίζονται για δράσεις, για δομές και εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Από την κατασκευή ΧΥΤΥ μέχρι την αγορά εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για τη διαχείριση απορριμμάτων. Αυτό, όμως, δεν έχει να κάνει με τον χαμένο χρόνο για όσα οφείλαμε ως κράτος να είχαμε κάνει προ πολλού. Διάθεση πόρων υπάρχει και η ενεργοποίησή μας για την αξιοποίησή τους είναι αυτή που μπορεί να καλύψει τον χαμένο χρόνο. Ελπίζουμε, όμως, περιμένουμε και διεκδικούμε στο καινούριο πλαίσιο στήριξης να υπάρχουν μεγάλα διαθέσιμα κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμά-

των με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων που επουδενί πλήττουν το περιβάλλον.

Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες στην κοινωνία για να τεθεί το  θέμα  της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων ( μοντέλο διαχείρισης της Ευρώπης ); Το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων είναι το μέλλον. Ήδη πολλές χώρες στον προηγμένο βορρά υλοποιούν με επιτυχία τέτοια προγράμματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να καταγγείλει τη Σουηδία, τη Δανία, τη Φιλανδία, ακόμη και χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, για έλλειμμα ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον. Πριν δέκα χρόνια είχα φέρει το θέμα σε δημόσια συζήτηση προτείνοντας το άνοιγμα στη μέθοδο της «αεριοποίησης πλάσματος» για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες. Σήμερα, όμως, το θέμα μπορεί να εξετασθεί με άλλες παραμέτρους καθώς η τεχνολογία έχει κάνει άλματα στον τομέα αυτόν. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν ταυτόχρονα για το περιβάλλον και την οικονομία. Το σκουπίδι μπορεί να απο-

τελέσει μια ασφαλή για το περιβάλλον και την εθνική οικονομία πρώτη ύλη παραγωγής ενέργειας, κάτι που ήδη γίνεται σε πολλές χώρες, οι οποίες μάλιστα προμηθεύονται απορρίμματα από άλλες χώρες. Ήδη στο δήμο μας, στο δήμο Νεάπολη-Συκεών, βρισκόμαστε σε επαφή με χώρες που ενδιαφέρονται για την προμήθεια των απορριμμάτων που παράγονται στο δήμο μας. Αυτό που εμείς εξετάζουμε στη φάση αυτή είναι να εκμεταλλευτούμε την ‘‘πρώτη ύλη’’ ως πηγή εσόδων και όχι να πληρώσουμε για να ‘‘απαλλαγούμε’’ από αυτήν, αφού η αξιοποίησή της συνιστά για τον ενδιαφερόμενο πηγή κερδοφορίας σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Δυστυχώς στη χώρα μας το τοπίο παραμένει θολό έως σκοτεινό. Τα γεγονότα δείχνουν να εξαρτώνται από ιδεολοψίες που αστήρικτα δαιμονοποιούν κι ενοχοποιούν την αξιοποίηση οποιασδήποτε σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τάσης. Πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης σε επιστημονικό τεχνολογικό επίπεδο, να παραμεριστούν οι κομματικές, παραταξιακές, συνδικαλιστές και προσωπικές σκοπιμότητες, αγκυλώσεις και παθογένειες. Πρέπει να τοποθετηθούμε απέναντι στην ιστορική πρόκληση με υπευθυνότητα, χωρίς κανείς να ‘‘αλληθωρίζει’’ προς άλλες κατευθύνσεις. Η στείρα επιμονή να μείνουμε προσκολλη-


|

μένοι σε μοντέλα διαχείρισης απορριμμάτων που ξεπεράστηκαν από την ιστορία και την επιστήμη εξυπηρετεί τα συμφέροντα ελάχιστων που εκ φιλοσοφίας και τεχνογνωσίας αρκούνται και βολεύονται σε εύκολες λύσεις τύπου ΧΥΤΑ… Κι εδώ η συντεταγμένη Πολιτεία μπορεί και πρέπει να παίξει το ρόλο της, πρέπει να δώσει τον τόνο και να αποποιηθεί την ιδιότητα του θεατή ή του γραφειοκράτη διαχειριστή…

Οι δήμοι έχουν διάθεση να συνεργαστούν για να τρέξουν τα θέματα; Τα θεσμικά όργανα των δήμων, όπως είναι και οι κατά τόπους Σύνδεσμοι ανά νομό, που πλέον μετεξελίσσονται σε ΦΟΔΣΑ ανά Περιφέρεια (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), έχουν αποδείξει ότι μπορούν να παίξουν ένα συντονιστικό ρόλο της δράσης των δήμων. Έχει αποδειχθεί ότι οι δήμοι και μπορούν να συνεργαστούν και να πετύχουν υψηλούς στόχους κι αποτελέσματα, καθώς τους ενώνει ο κοινός στόχος, η κοινή αγωνία. Το περιβάλλον είναι το κοινό μας σπίτι που μας ενώνει. Τα όρια μόνο γεωγραφικά μπορούν να σταθούν για τους γεωγράφους επιστήμονες. Στην κατεύθυνση της διαδημοτικής συνεργασίας καταλυτικός αποδεικνύεται ο ρόλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), στην οποία έχουμε αναλάβει και προωθούμε πρωτοβουλίες συντονισμένης δράσης των δήμων, κατ’ αρχήν με προγράμματα ενημέρωσης και ακολούθως με την επεξεργασία σχεδίων κοινών δράσεων. Και το πεδίο δράσης προσφέρει μεγάλες δυνατότητες όπως είναι η διαχείριση των οργανικών και των ανακυκλώσιμων.

20

w+w ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Μήπως χρειάζεται ο αρχικός σχεδιασμός να προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα των ΣΔΙΤ; Με δεδομένη την ύπαρξη πόρων χρηματοδότησης, όπως αναλύονται παραπάνω, δεν τίθεται θέμα ΣΔΙΤ, ανεξάρτητα εάν το οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον ευνοεί ή όχι την προσφυγή και σε ένα τέτοιο εργαλείο. Οι δήμοι διαθέτουν και βούληση και δυνατότητα να αξιοποιήσουν όλες τις χρηματοδοτικές πηγές ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πλαισίων. Δεν ενστερνίζομαι ούτε και καταδικάζω απερίφραστα τη φιλοσοφία του ΣΔΙΤ. Εάν οι ανάγκες επιβάλλουν την κατασκευή μεγάλων έργων προς όφελος της κοινωνίας, και οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την απευθείας και αμιγή χρηματοδότησή τους από εθνικούς πόρους και τον εθνικό προϋπολογισμό, δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε όχι στη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Πάντα, όμως, με όρους και προϋποθέσεις που θα κατοχυρώνουν και θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των ΟΤΑ και των πολιτών, αποκλείοντας κάθε περίπτωση εκμετάλλευσής τους.  Έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες και οφείλουμε να πετύχουμε το καλύτερο, νικώντας το σύστημα εκ των έσω. Το ουσιαστικό ερώτημα που τίθεται είναι αν θα παραδώσουμε έργο στα παιδιά και στους συμπολίτες μας. Σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός λαός είναι αυτός που πληρώνει για τα έργα είτε αποδεχτούμε είτε όχι τις ΣΔΙΤ. Εμείς αρνούμαστε να κάνουμε αντιπολίτευση σε βάρος των πολιτών, γι’ αυτό και είμαστε σε θέση να υπερβούμε πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές απόψεις. Αν ήταν να χάσουμε μόνο εμείς, δηλαδή ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι ή οι σύμβουλοι, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να αρνη-

θούμε. Εδώ, όμως, δεν θα ζημιωθεί ο Δανιηλίδης, αλλά ο λαός του δήμου και δεν ξέρω αν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να επιλέγουμε θέσεις και αποφάσεις σε βάρος του λαού.

ΣΜΑ Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Για όλα τα παραπάνω οι δήμοι έχουν δώσει δείγμα αποφασιστικότητας, τόλμης, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, σε αντίθεση με την εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση που σε καυτά θέματα προτίμησε να διατηρήσει …ίσες αποστάσεις και να ακολουθεί πολιτική Πόντιου Πιλάτου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό με το ΣΜΑ Ν.Ευκαρπίας, που επιπλέον σηματοδοτεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των δήμων και της αποφασιστικότητάς τους για την ολοκλήρωσή του. Πρόκειται για ένα έργο απαραίτητο στην αλυσίδα της διαχείρισης των απορριμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομία κλίμακος. Δυστυχώς εξαιτίας των καταλήψεων το έργο κινδυνεύει να ματαιωθεί. Πράγματι, το έργο αυτό αποτελεί σύγχρονη ανοικτή πληγή διαρκώς αιμορραγούσα. Φαραωνικό δεν είναι το έργο που τόσο λυσσαλέα πολεμούν κάποιοι ελάχιστοι παράγοντες χαρακτηρίζοντάς το φαραωνικό, υποκινώντας τους κατοίκους σε δυναμικές και βίαιες αντιδράσεις για την εξυπηρέτηση προσωπικών, πολιτικών, κομματικών και παραταξιακών συμφερόντων. Το έργο έχει σχεδιαστεί και αδειοδοτηθεί ώστε να έχει το μέγεθος για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των απορριμματοφόρων κυρίως της δυτικής και της βόρειας Θεσσαλονίκης με άμεση εξυπηρέτηση ακόμη και τις ημέρες αιχμής, οι οποίες καταγράφονται ιστορικά ως οι Δευτέρες του Σεπτέμβρη.

Έτσι, λοιπόν, φαραωνικές είναι οι πληγές που ανοίγουν αυτοί που διχάζουν τις τοπικές κοινωνίες με όπλα την παραπληροφόρηση, τα ψεύδη και την κινδυνολογία. Μετά από έναν εξαντλητικό διάλογο που προηγήθηκε σε όλα τα επίπεδα της διαβούλευσης, είτε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου ΟΤΑ Ν.Θεσσαλονίκης είτε της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, οι πάντες έχουν πεισθεί ότι ο ΣΜΑ αποτελεί την ασφαλέστερη επένδυση τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και της οικονομίας των δήμων, κατ’ επέκταση και των ιδίων των δημοτών. Μάλιστα, ως ΠΕΔΚΜ, εκδώσαμε ειδική ενημερωτική εφημερίδα που δίνει απαντήσεις και στην πιο απίθανη απορία ή ανησυχία. Ο ΣΜΑ, λοιπόν, όπως αποδείχθηκε από όλες τις περιπτώσεις που λειτουργούν εντός ή εκτός Ελλάδας, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων και έπρεπε να λειτουργούν εδώ και χρόνια. Η καθυστέρηση, που μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του έργου, μόνο ιδιωτικά συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετεί, καθώς είναι γνωστό ότι ιδιωτικές μονάδες έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και καιροφυλακτούν, έτοιμοι να αφήσουν στο περιθώριο τους ...υπέρμαχους του δημόσιου χαρακτήρα της καθαριότητας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που δήθεν υπερασπίζονται. Όσο κάποιοι μασούν τα λόγια τους απέναντι στους πολίτες, τόσο περισσότερο είναι επιβεβλημένο η συντεταγμένη Πολιτεία να τολμήσει στην άμεση υλοποίηση και κατασκευή του νόμιμα μελετημένου, αδειοδοτημένου, δημοπρατημένου και συμβασιοποιημένου έργου. Είναι υποχρέωσή της να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον...


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 w+w

21


|

Περιγραφή Compact Βιολογικών

Π

ρόκειται για προκατασκευασμένες (compact), πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Οι compact βιολογικοί ενδείκνυνται για την επεξεργασία λυμάτων:

• μικρών οικισμών • ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και • εγκαταστάσεων του τριτογενή τομέα (βιομηχανίες, βιοτεχνίες κτλ),

Μπορούν να τοποθετηθούν υπέργεια πάνω σε μια βάση ή υπόγεια εντός κατάλληλου φρεατίου. Οι compact βιολογικοί –αναλόγως με την εκάστοτε εφαρμογή- δύναται να περιλαμβάνουν τις παρακάτω επί μέρους μονάδες:

με σύστημα υποβρύχιας διάχυσης λεπτής φυσαλίδας

• τη δεξαμενή μεμβρανών (MBR) • τα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ιλύος και ανακυκλοφορίας νιτρικών • τη μονάδα απολύμανσης • προαιρετικά μπορεί να προσφερθεί και extra δεξαμενή καθαρού νερού με πιεστικό συγκρότημα για επανάχρηση του καθαρού νερού • όλες τις απαραίτητες υδραυλικές εγκαταστάσεις των νέων έργων και τη σύνδεση με τα υφιστάμενα έργα • τον ηλεκτρικό πίνακα και • το σύστημα αυτοματισμού (PLC, Touch Panel, SCADA και modem ενημέρωσης για alarm με sms) για την αυτόματη λειτουργία της μονάδας και τη δυνατότητα παρακολούθησης και παραμετροποίησης • προαιρετικά μπορεί να προσφερθεί και χώρος εξυπηρέτησης μηχανημάτων ή/και χώρος control room σε παρακείμενο container

• τη δεξαμενή εξισορρόπησης με τις αντλίες τροφοδοσίας • τη μονάδα προεπεξεργασίας (αυτόματη εσχάρωση κατάλληλη για το σύστημα μεμβρανών)

• τη δεξαμενή απονιτροποίησης, με τον απαραίτητο εξοπλισμό • τη δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας/αερισμού

Περισσότερες πληροφορίες: BIONOVA www.biologikos.gr Τηλ. 2615000037 email: bionova.enviromental@gmail.com 22

w+w ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 2013


Teyxos49  
Teyxos49  

teyxos49 water waste

Advertisement