Page 1

NNOEMΒΡΙΟΣ O E M Β Ρ Ι Ο Σ 22012 012 Tεύχ ος 44 Tεύχος Μηνιαίο περιοδικ περιοδικόό για την Διαχ είριση Διαχείριση ττου ου περιβάλλον τος περιβάλλοντος

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ

Υ Π Ε Κ Α

Με ανταγωνιστικό διάλογο και συμφωνία του Δήμου η χωροθέτηση στην Κερατέα

σελ. 7

Σε 22 μήνες εξαντλείται το κύτταρο διάθεσης απορριμμάτων Φυλής

σελ. 20

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΔΣΝΑ Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το Γραμματικό

σελ. 15

ΕΤΕΑΝ Α.Ε Πρόγραμμα εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών

σελ. 8

Τροποποιείται η ΚΥΑ για τα δικαιώματα χρήσης νερού

σελ. 10


Σύμβουλος Έκδοσης: Αντώνης Ζευγίτης Διευθυντής Σύνταξης: Αριστείδης Ζευγίτης Σύνταξη: Μαργαρίτα Βατηλιώτου Νομικός Σύμβουλος: Γεωργία Καλαντζή Δικηγόρος

Μηνιαίο περιοδικό για την Διαχείριση του περιβάλλοντος

Δημιουργικό - Επιμέλεια έκδοσης: Στέλιος Βάζος

Επιστημονική Επιτροπή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LIMITED

Κωνσταντίνος Αραβώσης Λέκτορας Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.Σ.Α. Γιώργος Αυγουστόπουλος Xημικός Μηχανικός MSc-

Ορυκτολόγος Μηχανικός MSc Τζούλη Γκαμαράζη Χημικός Μηχανικός ΜΒΑ Ευστράτιος Καλογήρου Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Αβραάμ Καραγιαννίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ Aλέξανδρος Κελεσίδης Φυσικός Περιβαλλοντολόγος ΜSc Δέσπω Φάττα Κάσσινου Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ευστάθιος Κουρνιώτης Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γιώργος Λώλος Γεωπόνος ΜSc Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Μαυριάς Xημικός Μηχανικός - Mηχανικός Περιβάλλοντος Ιωάννης Μπούκης Χημικός Μηχανικός PhD Δαμιανός Μπούρκας Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος, Σύμβουλος Έργων διαχ. Αποβλήτων Αθανάσιος Σουπίλας Χημ-Χημ. Μηχ. MASc

Παύλος Χατζημιχαήλ MSc Περιβαλλοντολόγος- Χημ. Μηχανικός Dr. Costas N. Costa Deputy Coordinator Department of Environmental Management Cyprus University of Technology Το περιοδικό είναι μέλος των ISWA, PA.SE.P.PE, HSWWA, ESEVE Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 9 Λάζαρος Σέντερ Λάρνακα Κύπρος Τηλ. 00357-324822460 Για επικοινωνία στην Ελλάδα ­Νερούτσου 4β, Αθήνα Τηλ. +30-6972923740, +302177257110 Φαξ.+30-2112686607 info@water-waste.com www.water-waste.com

Στην­ιστοσελίδα­­www.water-waste.com μπορείτε­να­βλέπετε­το­περιοδικό­και­τρέχουσες­ειδήσεις ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 w+w

3


|

ΣΠΕΦ: Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Cost Recovery

Ο

ΣΠΕΦ προασπίζοντας την βιωσιμότητα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, του κλάδου των ηλεκτροπαραγωγών από ανανεώσιμες πηγές και Φωτοβολταϊκά ειδικότερα, αλλά και τα συμφέροντα των τελικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, προσέφυγε με καταγγελία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τον Μηχανισμό ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ). Όπως είναι γνωστό ο ΜΜΚ λειτουργώντας μονομερώς επ’ ωφελεία των ηλεκτροπαραγωγών από φυσικό αέριο διατηρεί καθ’ υπέρβαση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) όλες τις μονάδες αυτές ενταγμένες στο σύστημα νότερες λιγνιτικές. Επιπλέον ο μηχανισμός ακόμη και όταν δεν υπάρχει ανάγκη εκτο- αυτός τους εξασφαλίζει σταθερό εισόδημα πίζοντας έτσι τις έως και δύο φορές φθη- σε 24ωρη βάση ίσο με το μεταβλητό τους

κόστος πλέον περιθωρίου 10% πέραν κάθε έννοιας μεταξύ τους ανταγωνισμού στην βάση της θεσμοθετημένης ανταγωνιστικής Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).

Ο καταγγελλόμενος μηχανισμός αυτός (ΜΜΚ) παραβιάζει σειρά άρθρων της Σύμβασης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αποτελώντας εν τοις πράγμασι παράνομη κρατική ενίσχυση η οποία μάλιστα νοθεύει ή ακόμα και ακυρώνει βίαια τον υγιή ανταγωνισμό σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής, που θα απέβαινε οπωσδήποτε προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Επιπρόσθετα, επειδή ο ΜΜΚ προσφέρεται μόνο σε ηλεκτροπαραγωγούς με καύσιμο φυσικό αέριο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα αποτελεί επιπλέον και επιλεκτική κρατική ενίσχυση θέτοντας έτσι σαφέστατα εμπόδια στο υγειές διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των κρα-

τών μελών της Ε.Ε. Παράλληλο δυσμενές αποτέλεσμα της λειτουργίας του ΜΜΚ είναι η τεχνητή απομείωση και νόθευση της ΟΤΣ, η οποία δυστυχώς συνεχίζει να αποτελεί την βάση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ. Η νόθευση της τιμής της αυτή, τροφοδοτώντας συστηματικά με πλασματικό έλλειμμα το ταμείο των ΑΠΕ, έχει οδηγήσει τις ανανεώσιμες σε οικονομικό αφανισμό. Οι ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά, στα οποία μονομερώς επεβλήθη ισοπεδωτική εισφορά επί του κύκλου εργασιών τους, επίσης μονομερώς επωμίζονται υπερημερίες στις πληρωμές τους 120 και πλέον ημερών, ενώ με μαθηματική βεβαιότητα ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ θα συνεχίζει να εμφανίζει παραγωγή ελλειμμάτων λόγω ακριβώς του ΜΜΚ και της δομικής στρέβλωσης στην ΟΤΣ που αυτός προκαλεί.

Με υψηλή κερδοφορία έκλεισε το 9μηνο του 2012 η ΕΥΑΘ Α.Ε.

Μ

ε υψηλή κερδοφορία έκλεισε το 9μηνο του 2012 η ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 53,9 εκατ. ευρώ έναντι 55,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας μείωση μόλις κατά 2,27%, με δεδομένη τη μείωση της κατανάλωσης κατά 5% και τη μεγάλη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 21,5 εκατ. ευρώ έναντι 23 εκατ. ευρώ το

αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση 6,67%, ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 17,8 εκατ. ευρώ έναντι 18,9 εκατ. ευρώ (μείωση 5,98%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 14,2 εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού 9μήνου (μείωση 5,33%). «Η ΕΥΑΘ πέτυχε αυτά τα αποτελέσματα

χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Αδιαπραγμάτευτη θέση μας παραμένει η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών απέναντι στους καταναλωτές μας και η προστασία του περιβάλλοντος. Το άφθονο υγιεινό και φθηνό νερό κι ο σεβασμός στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ιδιαίτερα του Θερμαϊκού αποτελούν βασικούς κανόνες λειτουργίας της ΕΥΑΘ τώρα και στο εξής, ανεξάρτητα από τις μελλοντικές συνθήκες της εταιρείας», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. Νίκος Παπαδάκης.

«Βιώσιμη Ανάπτυξη… η φυσική μας πορεία» Ειδική έκδοση του ΤΙΤΑΝΑ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: θέσεις και προτεινόμενες λύσεις για επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τσιμέντου και την ελληνική κοινωνία

Τ

ις θέσεις του και τις λύσεις που προτείνει σχετικά με επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τσιμέντου αλλά και την ελληνική κοινωνία, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών, η αποκατάσταση των λατομείων, η διαχείριση της βιοποικιλότητας και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δημοσίευσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε ειδική έκδοση με τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη… η φυσική μας πορεία». Η έκδοση ολοκληρώθηκε με αφορμή τη διετή συμπροεδρία του ΤΙΤΑΝΑ στη διεθνή Πρωτοβουλία του Κλάδου Τσιμέντου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (Cement Sustainability Initiative – WBCSD/CSI)και τη δημοσίευση της Έκθεσης Προόδου τηςWBCSD/CSI για τα προηγούμενα 10 έτη. Οι δραστηριότητες της διεθνούς αυτής πρωτοβουλίας οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη μέχρι και το 2050, των απαραίτητων τεχνολογιών για τη μείωση των εκπομπών της τσιμεντοβιομηχανίας που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου 4

w+w ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

του άνθρακα, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την Αποκατάσταση Λατομείων και την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου Εργαλείου Ελέγχου για την αναγνώριση περιοχών υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ξεκινήσει ένα συστηματικό πρόγραμμα διάδοσης των κατευθυντήριων οδηγιών της WBCSD/CSI στις δραστηριότητές του, προκειμένου να αξιοποιηθούν ως εργαλείο υποστήριξης νέων ή βελτίωσης υφιστάμενων πρωτοβουλιών του. Η έκδοση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ «Βιώσιμη ανάπτυξη… η φυσική μας πορεία» και η Έκθεση Προόδου τηςWBCSD/CSI για την περίοδο 2002-2012διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα http://www.titan.gr/el/corporate-social-responsibility/ Για­περισσότερες­πληροφορίες­οι­ενδιαφερόμενοι­μπορούν­να­απευθύνονται στον­Διευθυντή­Περιβάλλοντος­Κλάδου­Τσιμέντου­Ελλάδας­του­ΤΙΤΑΝΑ, κ.­Αλέξανδρο­Κατσιάμπουλα­(τηλ:­210-2591321,­alex@titan.gr).


|

Γιώργος Περιστέρης προεδρος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Δύο τρόποι υπάρχουν να φέρουμε ανάπτυξη στην χώρα Από την ημέρα που μας χτύπησε η κρίση, στα χείλη όλων βρίσκεται κυρίως μία λέξη: ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Το κακό είναι ότι, όπως συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα, όταν όλοι μιλάνε για κάτι, συχνά κανένας δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: Δύο τρόποι υπάρχουν να φέρουμε ανάπτυξη στην χώρα.

Ο

ένας τρόπος είναι να σταματήσουμε να μπλοκάρουμε ο,τιδήποτε βρίσκεται ήδη στο τραπέζι κι έχει δρομολογηθεί. Αυτή είναι η επανεκκίνηση στην οποία αναφέρεται διαρκώς και ο Πρωθυπουργός. Ας πάρουμε για παράδειγμα τι συμβαίνει στις παραχωρήσεις των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες όπως ξέρετε έχουν παγώσει εδώ και δυόμισι χρόνια. Όταν το πρόβλημα ήταν ακόμη μικρό και εύκολα διαχειρίσιμο, η πολιτική ηγεσία κορόιδευε κυριολεκτικά την κοινή γνώμη ότι με έναν μαγικό τρόπο και τα διόδια θα μειωθούν και οι δρόμοι θα γίνουν παρά τις δυσκολίες χρηματοδότησης και τις τεράστιες καθυστερήσεις του ελληνικού Δημοσίου. Δυόμισι χρόνια μετά δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος. Ακόμα περιμένουμε ένα περίγραμμα λύσης υπό σαφώς πιο δύσκολες συνθήκες και κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα πρόγραμμα συνολικού ύψους 8 δις. ευρώ, το οποίο είχε προ διετίας απολύτως εξασφαλισμένα ιδιωτικά κεφάλαια για την χρηματοδότησή του. Έχει υπολογιστεί από τον κ. Στουρνάρα ότι αν τα έργα ήταν σε εξέλιξη, η ύφεση θα μπορούσε να είναι έως και 2% του ΑΕΠ χαμηλότερη, με 70.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Τι άλλο σημαίνει αυτό το πακέτο των 8 δις. ευρώ; Σημαίνει 95% εγχώρια προστιθέμενη αξία, η οποία αφορά κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μισθούς για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές για τα ταμεία, φόρους για το Δημόσιο κ.ά. Εμείς, δυστυχώς, ακόμα περιμένουμε την λύση, ειδικά τώρα που όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές της Πολιτείας στεγάζονται σε ένα κοινό υπουργείο και δεν υπάρχει η έλλειψη συνεννόησης του παρελθόντος.

Με την πολιτική που ακολουθείται, όμως, προσλήψεις στα έργα και οικονομική δραστηριότητα δεν θα δούμε μάλλον ούτε μέσα στην χρονιά της μεγάλης κοινωνικής έντασης, όπως θα είναι το 2013 αν δεν δημιουργηθούν νέες θέσεις 6

w+w ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

εργασίας. Αντί να πιάσουμε το νήμα της λύσης από εκεί που είχε μείνει πριν την διπλή εκλογική αναμέτρηση και να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο του ΕΣΠΑ για την ταχύτερη υλοποίηση των έργων, ακολουθείται δυστυχώς μία πολιτική μέσω της οποίας το ελληνικό Δημόσιο είναι πιθανότερο να αναγκαστεί να καταβάλει υπέρογκες αποζημιώσεις, να επιστρέψει κονδύλιο στην Ε.Ε. και τα έργα να μην γίνουν ποτέ. Παίρνοντας αφορμή από ένα αναλυτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή που συνδιοργανώνει το σημερινό συνέδριο την Παρασκευή 12/10 υπολογίσαμε τι σημαίνει π.χ. η ενδεχόμενη κατάργηση του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας που είναι ένα καθαρά αναπτυξιακό έργο (γι’ αυτό και είχε προβλεφθεί επιδότησή του), καθώς διασχίζει την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας και πέραν των υπολοίπων προσφέρει πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς (Μετέωρα, Λίμνη Πλαστήρα, κλπ). Το Υπουργείο Ανάπτυξης σκέπτεται να καταβάλει αποζημιώσεις τάξεως ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να εγκαταλείψει το έργο, όταν με τα ίδια χρήματα θα το ολοκλήρωνε. Πρόκειται για απόφαση που δεν έχει οικονομική και αναπτυξιακή λογική. Δεν σας κρύβω ότι μεγάλη εντύπωση μου έχει προκαλέσει και κάποιο πρόσφατο σχέδιο νόμου σχετικά με το ΕΣΠΑ, η επιτάχυνση υλοποίησης του οποίου θα μπορούσε να αποτελέσει απάντηση στην ύφεση. Θα είχα μια εναλλακτική πρόταση να θέσω προς όλους. Αντί να προτάσσονται επενδύσεις που θα χρειαστούν τουλάχιστον 1-2 χρόνια για να εγκριθούν και να παρκάρονται χρήματα ως προκαταβολές χωρίς καμία πρακτική χρησιμότητα, θα πρέπει να εξοφληθούν άμεσα τα οφειλόμενα σε ήδη υλοποιημένες επιδοτούμενες επενδύσεις. Έτσι θα πέσει ζεστό χρήμα στην αγορά που στενάζει από τα φέσια και θα αποφευχθεί η άμεση απώλεια θέσεων εργασίας από υγιείς επιχειρήσεις που καταστρέφονται από την μη πληρωμή των οφειλομένων. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος που θα δημιουργηθεί θα διευκολύνει άλλωστε την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ο δεύτερος δρόμος για την ανάπτυξη είναι η ευρωπαϊκή άποψη. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έχουν συναποφασίσει ότι

η ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη θα έρθουν μέσα από επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς, και κατά κύριο λόγο στον τομέα της πράσινης οικονομίας με αιχμή τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση αποβλήτων. Εμείς ως όμιλος με μεγάλη εμπειρία κι εξειδίκευση στον τομέα της πράσινης οικονομίας φωνάζουμε προς κάθε πλευρά εδώ και 15 χρόνια ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι οι επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η υποκατάσταση εισαγόμενων καυσίμων με ΑΠΕ κι ειδικότερα σε τομείς που έχουν αυξημένη εγχώρια προστιθέμενη αξία, όπως είναι τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και οι επενδύσεις σε υδροηλεκτρικά έργα, με εγχώρια προστιθέμενη αξία άνω του 80%. Στους δύο αυτούς τομείς, η Πολιτεία με τις επιλογές της κατάφερε να καταστρέψει κάθε δρομολογημένη επένδυση, ενισχύοντας αντιθέτως επενδύσεις εξαιρετικά χαμηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας και υψηλού κόστους παραγωγής. Έτσι, η Ελλάδα παρά τον αέρα και τους υδάτινους πόρους που διαθέτει συνεχίζει να εισάγει ενέργεια κι ορυκτά καύσιμα επιβαρύνοντας διαρκώς το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της, και μειώνοντας την γεωπολιτική της ισχύ και την εθνική της κυριαρχία κι ενεργειακή ασφάλεια.

Το ίδιο λίγο πολύ ισχύει και με τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Η χώρα μας είναι τόσο πίσω ώστε όχι μόνο δεν προωθεί αντίστοιχες επενδύσεις αλλά απειλείται και με υψηλότατα πρόστιμα εξαιτίας της διαχρονικής ανικανότητάς μας να διαχειριστούμε με τρόπο βιώσιμο τα σκουπίδια που παράγουμε. Πάντως, το άνοιγμα μιας διαφανούς διαδικασίας ανάθεσης των έργων με την μέθοδο των ΣΔΙΤ που φαίνεται να προχωρά, μπορεί πραγματικά με αρχή το έτος 2013 να οδηγήσει σε κινητοποίηση κεφαλαίων, επενδύσεις, θέσεις εργασίας, χαμηλό κόστος υπηρεσιών προς τον πολίτη, καλύτερο περιβάλλον. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι αν δεν αλλάξουμε εμείς, αν δεν κατανοήσουμε ότι πλέον χρόνος δεν υπάρχει, ότι οι επιπτώσεις της παρατεινόμενης ύφεσης θα είναι ολέθριες, οποιαδήποτε βοήθεια κι αν έρθει από τον διεθνή παράγοντα δεν θα φτάνει για να αλλάξει την μοίρα της χώρας μας. * Ομιλία­του­στο­πρόσφατο­συνέδριο­της­International­Herald­Tribune


Στις 24/1/2013 ο διαγωνισμός για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κερατέα Στον Ανταγωνιστικό Διάλογο και μετά από συμφωνία Δήμου Λαυρεωτικής και ΥΠΕΚΑ θα προκύψει η χωροθέτηση και η ποσότητα των προς επεξεργασία απορριμμάτων

Μ

ετά τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Γραμματικό, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής προχώρησε στη δημοσίευση της αντίστοιχης προκήρυξης και για τη Μονάδα της Κερατέας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ για την Αττική.

Όπως ωστόσο τονίζεται ρητά στην προκήρυξη του έργου, ο ΕΔΣΝΑ ως αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος της περαιτέρω εξειδίκευσης και του ακριβούς προσδιορισμού, τόσο σε ό,τι αφορά την χωροθέτηση όσο και σε ό,τι αφορά την ακριβή ποσότητα των προς επεξεργασία απορριμμάτων. Τα παραπάνω θα προσδιοριστούν κατά τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, αφού θα έχει προηγηθεί συνεργασία του Δήμου Λαυρεωτικής με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η επιλογή του Ανταγωνιστικού Διαλόγου ουσιαστικά δικαιώνει τις προσπάθειές της διοίκησης του Συνδέσμου, αφού δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει η α’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει προσδιοριστεί εκ των προτέρων ο χώρος και η ποσότητα των απορριμμάτων. Σε ό,τι αφορά την προκήρυξη, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιοανατολικής Αττικής, στην περιοχή της Κερατέας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης, καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση. Η καταβολή της συνεισφοράς της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Σημειώνεται ότι το ύψος της χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:00. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27-11-2012. Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε ότι «Τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν δεν πρέπει και δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο επιλέξαμε την ευέλικτη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου που μας δίνει το περιθώριο περαιτέρω διαβουλεύσεων ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον Δήμο Λαυρεωτικής. Στόχος μας είναι να δοθεί κοινά αποδεκτή λύση στο ζήτημα της χωροθέτησης και της ποσότητας των προς επεξεργασία απορριμμάτων κατά τρόπο τέτοιο, που δεν θα επηρεάζει τους στόχους του Περιφερειακού Σχεδιασμού, τη διαγωνιστική διαδικασία και θα βρίσκει σύμφωνη την τοπική αρχή και την τοπική κοινωνία».


|

Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Η

ΕΤΕΑΝ ΑΕ προκειμένου να ενισχύσει την αδυναμία ρευστότητας που υφίστανται οι Ελληνικές επιχειρήσεις, δημιούργησε το Πρόγραμμα «Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ των Πολύ Μικρών, των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα αυτό στοστην ενίσχυση των χεύει επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας Εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 90 εκ. €. Η διάρκεια εφαρμογής ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της πρώτης Σύμβασης Συνεργασίας με τις Τράπεζες και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του Προγράμματος όχι όμως αργότερα από την 31.12.2013. Το ποσοστό κάλυψης εγγύησης ανέρχεται σε 50% και η προμήθεια προκαταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης και ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες θεωρούνται, οι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων του ΚΒΣ και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1.Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. 2.Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης ή θα απασχολήσουν για τις νεοσύστατες, λιγότερους από 250 εργαζόμενους. 3.Ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης, δεν υπερ-

βαίνει τα 50 εκατ. €. ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, ο προβλεπόμενος πρώτος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 50 εκατ. € ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 43 εκατ. €. 4.Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες σύμφωνα με αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζονται κατά την ενεργοποίησης της εγγύησης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποχρέωσης παρακράτησης ποσού στα αποδεικτικά ενημερότητας, η επιχείρηση δε θεωρείται επιλέξιμη. Όμως εάν το ποσό της παρακράτησης εξυπηρετηθεί από άλλη πηγή, τότε δύναται η επιχείρηση να ενταχθεί στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Οι επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες εφόσον τηρείται το καθεστώς de minimis (Κανονισμός Ε.Κ. 1998/2006). Επιλέξιμες Δραστηριότητες Η υποβολή της αίτησης και ο έλεγχος της επιλεξιμότητας της δραστηριότητας της επιχείρησης θα γίνεται με βάση τον ΚΑΔ 2008. Επιλέξιμες είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας. Συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα: α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου· β) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης (βλπ. Παράρτημα ΙΙ Οδηγού) γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με εξαγωγική δραστηριότητα· ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων· στ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002· ζ) ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων· η) ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις. Εγγυημένο Χαρτοφυλάκιο Εγγυητικών Επιστολών Ύψος: Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ και ανώτερο των 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Το ανώτατο ποσό των 150.000 ευρώ μπορεί να εξαντληθεί με την υποβολή και έγκριση μιας αίτησης για εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών 150.000 ευρώ ή έως τριών αιτήσεων εγγυημένων χαρτοφυλακίων εγγυητικών επιστολών ίδιου συνολικού ύψους, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται μόνο με μια Τράπεζα επιλογής της για το Πρόγραμμα αυτό.

Έναρξη ισχύος εγγύησης: Η εγγύηση ενεργοποιείται από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την ταυτόχρονη είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα. Διάρκεια Εγγύησης: Η διάρκεια της εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 720 ημέρες, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα. Επιλέξιμες Μορφές Εγγυητικών Επιστολών Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές, που η εγγυητική υποχρέωση της Τράπεζας καταβάλλεται σε ευρώ. Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής Εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Eurobank, Ελληνική Τράπεζα, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Πληροφορίες Για διευκρινήσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας: http://www.etean.com.gr/. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas (κα Κατερίνα Τζιτζινού, τηλ: 2310 539817 εσωτ. 206, email: k.tzitzinou@sbbe.gr).

κάλυψη του στόχου του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. γ) Διαπιστώνει τον καθοριστικό ρόλο των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 στη διαχείριση του Προγράμματος και επισημαίνει την ανάγκη της περαιτέρω προσπάθειας, για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και τις τοποθετήσεις των φο- γράμματος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου αλλά και την υποστήριξη ρέων που έλαβαν μέρος στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρα- του σχεδιασμού και της διαχείρισης για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της κολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Με τα ανωτέρω συμπεράσματα, συνΠΕΠ Αττικής 2007 - 2013, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Επιτροπής τάχθηκε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχης Ατκαι Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, η Επιτροπή Παρακολούθησης: τικής κ. Γιάννης Σγουρός, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία του α) Διαπιστώνει την επιτάχυνση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Επιχειρησιακού Προγράμματος τονίζοντας τη σημαντική πρόοδό του. ΠαράλΠρογράμματος σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και πληρωμών, που όμως ληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης τόνισε τη σύνδεση της ποπρέπει να ενταθεί περαιτέρω με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέ- ρείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τους στόχους που τίθενται από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι κονται στην υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. β) Επισημαίνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνσή του.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

Μ

8

w+w ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012


Υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο:

«Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 21.445.336,51€

Μ

ε απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκε για συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και το Ταμείο Συνοχής, , το έργο με τίτλο: «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 21.445.336,51 €, στα πλαίσια της εκχώρησης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης Αστικών Στε-

ρεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και εφαρμογής του «Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΠεΣΔΑ). Το έργο αφορά στον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ στην περιοχή της Θήβας δυναμικότητας 35.000 τόνων/έτος ΑΣΑ και 7.000 τόνων/έτος λυμματολάσπης από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των προπαρασκευαστικών μελετών για την κατασκευή της, την απόκτηση μέρους της γης όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα, την προμήθεια του απαιτούμενου κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία της και την παροχή υπηρεσιών

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ένταξη στο νέο δείκτη FTSE/XA Large Cap

Τ

ην ένταξη της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στο νέο δείκτη FTSE/XA Large Cap, που τίθεται σε ισχύ από την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η είσοδος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στο νέο δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. αναδεικνύει την συνεχιζόμενη ενίσχυση των μεγεθών της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα του υπό εξέλιξη επενδυτικού της προγράμματος. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει σε λειτουργία στην Ελλάδα και το εξωτερικό εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 498 MW, εξασφαλίζοντας, μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων πώλησης της παραγόμενης ενέρ-

τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα συνδράμει τον φορέα υλοποίησης του έργου από τον σχεδιασμό της έως και την ολοκλήρωση της κατασκευής της. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περγαντάς επισήμανε: «Εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση μιας σημαντικότατης παρέμβασης στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων που αποτελεί συνέχεια πετυχημένων δράσεων και αφορά την 2η Διαχειριστική Ενότητα Βοιωτίας. Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας ότι θα χρηματοδοτήσουμε τα αναγκαία ώριμα έργα, προκειμένου να εφαρμοστεί ο

Περιφερειακός Σχεδιασμός και να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχεια των ενεργειών μας με στόχο την επίλυση του προβλήματος των σκουπιδιών, την συνολική προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας». Ενώ κλείνοντας, τόνισε: «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με υψηλούς ρυθμούς και βασική μας επιδίωξη αποτελεί η αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ, από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, ώστε να επιτύχουμε την ολοκληρωτική αναβάθμιση της Στερεάς Ελλάδας σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς».

γειας, ισχυρές ταμειακές ροές για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Αναλυτικά, στην Ελλάδα η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί 263 MW, ενώ κατασκευάζει ή έχει έτοιμα προς κατασκευή 235 MW. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Εταιρεία διαθέτει παρουσία στην Πολωνία και την Βουλγαρία. Συγκεκριμένα, στην Πολωνία πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία ένα ακόμα αιολικό πάρκο ισχύος 10 MW, ανεβάζοντας την συνολική ισχύ των πάρκων της Εταιρείας που βρίσκονται σε λειτουργία στην χώρα σε 66 MW. Επιπλέον, ένα ακόμα πάρκο βρίσκεται σε τελικό στάδιο κατασκευής στην Πολωνία, ισχύος 8 MW, ενώ αποκτήθηκε η άδεια εγκατάστασης για ένα νέο πάρκο ισχύος 8 MW. Στην Βουλγαρία, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει σε λειτουργία δύο (2) αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 30 MW. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ενός μεγάλου αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ, ισχύος 138 MW.


|

Τροποποίηση της ΚΥΑ «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»:

Η

Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προωθεί τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/10-6-2011 «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από πολλούς δικαιούχους και τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσεων ύδατος. Πιο συγκεκριμένα προωθείται παρά-

ταση της διαδικασίας αδειοδότησης με στόχο τη διαμόρφωση και βελτίωση της, στα πλαίσια καταγραφής των υφιστάμενων χρήσεων ύδατος και έκδοση των οριστικών αδειών μετά την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Λεκανών Απορροής Ποταμού. Η ολιστική διαχείριση των Υδατικών Πόρων της χώρας όπως αυτή διαμορφώνεται στα υπό έγκριση Σχέδια Διαχείρισης κρίνεται επιβεβλημένη για την

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 Αύξηση καθαρών κερδών κατά 42% και EBITDA κατά 107%

Σ

ύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2012, καταρτισμένες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 88,4 εκατ. ευρώ, έναντι 46,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, αυξημένες κατά 89,6% κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας, συνεπεία της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 55,5 εκατ. ευρώ έναντι 29,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, αυξημένα κατά 86,6%. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 32,9 εκατ. ευρώ έναντι 16,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, αυξημένες κατά 94,8%. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών

έκδοση από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες των σχετικών αποφάσεων αδειοδότησης υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσεων ύδατος. Για την επίτευξη των ανωτέρω με το καλύτερο δυνατό και πιο ορθολογικό τρόπο, με στόχο πάντα την απλούστευση των διαδικασιών και με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον κάθε δικαιούχο - χρήστη, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλον-

τος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων». Το ανωτέρω έργο θα συμβάλει επικουρικά στην καταγραφή των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού όπως αυτές θα προσδιοριστούν στην υπό τροποποίηση ΚΥΑ 150559/2011, καταγράφοντας τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά των υδρογεωτρήσεων που αφορούν στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.

αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 40,4 εκατ. ευρώ, έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, αυξημένη κατά 107%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 27,5 εκατ. ευρώ έναντι 12,9 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 112%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 16,6 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, αυξημένα κατά 35,9%.Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι 8,6 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 42%. Οι επενδύσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 180,2 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεχίζεται. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 40,6 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, ενώ η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον τραπεζικός δανεισμός) διαμορφώθηκε στα 308,2 εκατ. ευρώ. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 498 MW, καθώς πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ενός επιπλέον αιολικού πάρκου της εταιρείας στην Πολωνία, ισχύος 10 MW, ενώ αποκτήθηκαν οι άδειες και ξεκινάει η κατασκευή επιπλέον 8 MW στην ίδια χώρα. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 250,5 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 749 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει άδειες παραγωγής για επιπλέον 1.660 MW αιολικών πάρκων, και για 783 MW υδροηλεκτρικών έργων.

Πραγματοποιήθηκαν οι διαγωνισμοί για τις αποκαταστάσεις 11 ΧΑΔΑ στην Αττική και στα Νησιά

Μ

ε τη συμμετοχή 75 ενδιαφερομένων εταιρειών πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα από τον ΕΔΣΝΑ οι έξι διαγωνισμοί για τις αποκαταστάσεις 11 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην Αττική και στα Νησιά. Πρόκειται για τις εργασίες που αφορούν τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ Νήσων Αττικής (Μέθανα-Αγκίστρι), Κερατέας, Μεγαρέων, Σπετσών, Β.Α. Αττικής(Βαρνάβας-Κάλαμος-Αυλώνας-Γραμ ματικό), Ν.Α. Αττικής (Π. Φώκαια – Κα10

w+w ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

λύβια), των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 21,8 εκ. € με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των μη λειτουργούντων ΧΑΔΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, διασφάλισης της δημόσιας υγείας, αλλά και τήρησης των υποχρεώσεων της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζεται ότι για τις ανεξέλεγκτες χωματερές η χώρα μας απειλείται εδώ και χρόνια με την επιβολή βαρύτα-

των προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα επιβαρύνουν την εθνική μας οικονομία και εν τέλει τους πολίτες. Την αναγκαιότητα να ολοκληρωθούν ταχύτατα οι διαδικασίες για τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ είχαν επισημάνει πολύ πρόσφατα σε όλους τους τόνους και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής. Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής,

Γιάννης Σγουρός, τόνισε ότι «Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης όλων των ανενεργών ΧΑΔΑ είναι επιβεβλημένη, τόσο για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και για λόγους δημοσιονομικού συμφέροντος, αφού ενδεχόμενη επιβολή οποιουδήποτε προστίμου θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα στην εθνική οικονομία. Κυρίως, όμως, θα συνιστούσε πλήγμα στην εθνική προσπάθεια να βελτιωθεί η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό και να ανατραπεί το μέχρι σήμερα υφιστάμενο έλλειμμα αξιοπιστίας».


|

Στις 22/1/2013 ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Γραμματικό

Σ

τη δημοσίευση της προκήρυξης του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη Βορειοανατολική Αττική (Γραμματικό) προχώρησε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ για την Αττική. Σύμφωνα με την προκήρυξη, το αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής, στην περιοχή του Γραμματικού με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: 1) Την Α΄ ΦΑΣΗ (προεπιλογή) κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και θα καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Θα προεπιλεγούν 6 υποψήφιοι, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων. 2) Την Β΄ ΦΑΣΗ, η οποία διακρίνεται σε δύο

επιμέρους στάδια: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών-Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ), σύμφωνα με τα τεύχη Β’ Φάσης. Για τη σύναψη της σύμβασης Σύμπραξης ο ΙΦΣ θα συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ). Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας. Κατά την παρούσα φάση η ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων εκτιμάται κατά μέγιστο σε 127.500 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατα-

σκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση. Η καταβολή της συνεισφοράς της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Σημειώνεται ότι το ύψος της χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:00. Παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει μέχρι και δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι έως και 7 Ιανουαρίου 2013, από τα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.). Υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων μπορεί να γίνει έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την κατα-

ληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26-11-2012. Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Ξεκινάμε μια δύσκολη, απαιτητική και εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, ώστε να αποκτήσει επιτέλους η Αττική σύγχρονες και αντάξιες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων της. Ο χρόνος όμως δεν είναι με το μέρος μας. Καλούμαστε να δρομολογήσουμε τις λύσεις σε ορίζοντα 25ετίας σε ένα πρόβλημα, που για 30 χρόνια δεν έλυσε κανείς. Ελπίζουμε το Υπουργείο Ανάπτυξης με οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα πολύ καλή συνεργασία να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τα έργα να κολλήσουν σε δικαστικές εμπλοκές και διενέξεις». Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθούν οι προκηρύξεις και για τις υπόλοιπες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, στη Φυλή, στα Α. Λιόσια και στην Κερατέα, για τις οποίες θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

’½±ºÍº»É÷: ¡Ã»¬¶³·¯±·¯«»¯¸¯¹Ë³¿½쫹¹½»õ   ™­»µ¹Â½±𬸵¹Â  ÀµÁ¹ÃÃÌĵÁ±³¹±Ä·½  ’½±ºÍº»É÷£ÅúµÅ±Ã¹Î½  ÃÄ¿½ðÀ»µº¬´¿ 

#ÀÌ Ä¿ Ãͽ¿»¿ Äɽ ´Á±ÃÄ·Á¹¿Ä®Äɽ ķ–»»·½¹º®Â–ı¹Áµ¯±Â’¾¹¿À¿¯·Ã·Â   ’½±ºÍº»É÷ ––’’ Ä¿ ´¹±Ãθ·º±½ ±ÀÌ Ä¿Å ÇÎÁ¿Å ıƮ  Ä̽¿¹ ±½±ºÅº»Îùïɽ Å»¹ºÎ½ ÃÅúµÅ±Ã¯µÂ º±¹ DZÁį µ½ÄÍÀɽ µ ±ÅÄ̽ Ä¿½ ÄÁÌÀ¿ ı Å»¹º¬ µÀ­ÃÄÁµÈ±½ÃÄ¿½ºÍº»¿À±Á±³É³®Â   ÃÅ𲬻»¿½Ä±Â÷ð±½Ä¹º¬ÃÄ·½±À¿Äµ  »µÃð±Ä¹º®´¹±Çµ¯Á¹Ã·Äɽ±À¿ÁÁ¹ðð¬ 

12

w+w ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Äɽº±¹ÃÄ·½ÀÁ¿Ãıï±Ä¿ÅÀµÁ¹²¬»   »¿½Ä¿Â ’½±ºÅº»Î½¿Åïµ Ĺ ÃÅúµÅ±Ã¯µÂ ï±ÂÃÄ¿½ïÀ»µº¬´¿ò¹±±À»®º±¸·   ðµÁ¹½®ÃŽ®¸µ¹±³¹±½±³¯½µ¹º±¸±ÁÌĵ   Á¿Ä¿ð­»»¿½À¿Å¸±¶®Ã¿Åðµµðµ¯Âº±¹     ıÀ±¹´¹¬ð±Â 


Κ. Αγοραστός: «Έργο με μεγάλα οφέλη στην αγορά εργασίας και στην τοπική οικονομία» Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας το αποτέλεσμα του διαγωνισμού το έργο «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου: Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ύδατος», προϋπολογισμού 29,1 εκατ. ευρώ

Ε

γκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας το αποτέλεσμα του διαγωνισμού το έργο «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου: Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ύδατος», προϋπολογισμού 29.175.600,00 € (με Φ.Π.Α.). Ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα έργα στη Θεσσαλία. Είναι ένα έργο πνοής, καθώς στο σύνολό του, θα δώσει λύσει στο πρόβλημα υδροδότησης 39 οικισμών των Δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων και Παλαμά. Με το έργο αυτό θα παρέχεται πλέον καλής ποιότητας πόσιμο νερό για τους πολίτες, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη». Το έργο περιλαμβάνει τα έργα μεταφοράς και διανομής ύδατος σε 39 οικισμούς της ανατολικής πλευράς του Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη του Σμοκόβου, τα οποία ξεκινούν από την δεξαμενή διυλισμένου ύδατος, κατάντη του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού το οποίο τροφοδοτείται από την Λιμνοδεξαμενή δίπλα στην έξοδο της σήραγγας Λεονταρίου. Το συνολικό μήκος των δικτύων ανέρχεται σε 186,8km περίπου και περιλαμβάνει 3 τοπικά αντλιοστάσια ανύψωσης. Αναλυτικότερα, από την προαναφερόμενη δεξαμενή Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού (εκτός αντικειμένου παρούσας εργολαβίας) θα εκκινούν τρεις κεντρικοί Κλάδοι Α, Β και Γ. Ο κύριος κλάδος Α (ανατολικός κλάδος) έχει συνολικό μήκος 72Km περίπου και θα τροφοδοτεί τους υδατόπυργους / τοπικές δεξαμενές των οικισμών: Ασημοχώρι, Γραμματικό, Νέο Ικόνιο, Γεφύρια, Πασχαλίτσα,

Λεύκη, Ορφανά, Φύλλο, Ηλίας, Ιτέα, Αστρίτσα, Συκέαι, Πέτρινο και Άγιο Δημήτριο. Ο κύριος κλάδος Β (κεντρικός κλάδος) έχει συνολικό μήκος 63Km περίπου και θα τροφοδοτεί τους υδατόπυργους / τοπικές δεξαμενές των οικισμών Καππαδοκικό, Άγιος Βησσάριος, Σοφάδες, Μοσχολούρι, Κυψέλη, Πύργος Κιερίου και Καλυβάκια. Ο κεντρικός κλάδος θα καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή Τιτανίου από όπου θα τροφοδοτούνται οι οικισμοί : Παλαμάς, Κοσκινάς, Μεταμόρφωση και Βλοχός. Ο κύριος κλάδος Γ (δυτικός κλάδος) έχει συνολικό μήκος 51,8Km περίπου και θα τροφοδοτεί τους υδατόπυργους / τοπικές δεξαμενές των οικισμών: Λεοντάρι, Αχλαδέα, Ανάβρα, Κέδρος, Λουτρό, Παλιούρι, Δαφνοσπηλιά, Καλλιφώνι, Ζαϊμιο, Φιλία, Μαυραχάδες, Δασοχώρι-Μελισσοχώρι, Ανώγειο και Άμπελος. Για τους οικισμούς Λεοντάρι, Παλιούρι και Δαφνοσπηλιά κατασκευάζονται τρία τοπικά ενδιάμεσα αντλιοστάσια (ένα για κάθε οικισμό). Τέλος, στο δίκτυο προβλέπεται πλήρες σύστημα τηλελέγχου και αυτοματισμού αποτελούμενο από όργανα και εξαρτήματα πεδίου (παροχόμετρα, ηλεκτροβάνες, όργανα μέτρησης πίεσης κ.λπ.) και Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου το οποίο θα εγκατασταθεί στο Διυλιστήριο Πόσιμο Νερού, το οποίο θα κατασκευαστεί με ανεξάρτητη εργολαβία. Μειοδότης του έργου αναδείχθηκε από τον διαγωνισμό η εργοληπτική εταιρεία Ενιπέας Α.Ε και το ποσό της προς υπογραφή σύμβασης είναι 17.908.239,70 € (με Φ.Π.Α.).


|

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Εγκύκλιος για την «Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης)»

Σ

κοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και διαδικασιών υλοποίησης δραστηριοτήτων έργων που αποδίδουν πιστωτικά μόρια μείωσης σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (ΠτΚ).

Το Πρωτόκολλο του Κυότο, το οποίο υιοθετήθηκε το 1997 προκειμένου να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της Σύμβασης – Πλαίσιο των Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή, καθόρισε συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για τα ανεπτυγμένα κράτη (κράτη του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης) και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να επιτευχθούν. Η πρώτη «περίοδος δέσμευσης» –όπως αποκαλείται το παραπάνω χρονικό διάστημα- αφορά τα έτη 2008-2012. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού, κάθε υπόχρεο κράτος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι συνολικές εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν θα ξεπεράσουν το καθορισμένο επιτρεπόμενο όριο εκπομπών για το συγκεκριμένο κράτος, βάσει του ΠτΚ. Το επιτρεπόμενο αυτό όριο καλείται «καταλογιζόμενη ποσότητα» (assigned amount) και υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές του έτους βάσης και την ποσοτική δέσμευση μείωσης κάθε χώρας. Η καταλογιζόμενη ποσότητα για την Ελλάδα είναι 668.669.806 τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Μονάδες εκπομπής (AAUs) που αντιστοιχούν στην καταλογιζόμενη ποσότητα καταχωρούνται στο εθνικό μητρώο κάθε χώρας. Κάθε τέτοια μονάδα εκπομπής αντιπροσωπεύει δικαίωμα εκπομπής ενός τόνου ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το Πρωτόκολλο επιτρέπει τη μεταβολή των επιτρεπόμενων εκπομπών ενός κράτους κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης μέσω της χρήσης μηχανισμών. Το ΠτΚ προβλέπει τρεις "ευέλικτους μηχανισμούς", οι οποίοι βασίζονται στη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς: την εμπορία των εκπομπών, το μηχανισμό κοινής εφαρμογής (JI) και το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης

(CDM). Σε διεθνές επίπεδο ο μηχανισμός της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών δίνει τη δυνατότητα συναλλαγής μονάδων εκπομπών (AAU) μεταξύ των χωρών-μερών του Πρωτοκόλλου με παράλληλη προσαρμογή των καταλογιζομένων ποσοτήτων των συμμετεχόντων χωρών. Οι μηχανισμοί JI και CDM βασίζονται σε έργα (project based) τα οποία μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και δημιουργούν πιστωτικά μόρια που μπορούν να διοχετευτούν στην παγκόσμια αγορά άνθρακα. Ο μηχανισμός κοινής εφαρμογής (JI) αναφέρεται σε έργα που εκτελούνται μεταξύ των χωρών για τις οποίες έχουν καθοριστεί από το ΠτΚ ποσοτικοί στόχοι για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (χώρες παραρτήματος Ι της Σύμβασης), ενώ ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης (CDM) αναφέρεται σε έργα που εκτελούνται από ανεπτυγμένες χώρες σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες δεν δεσμεύονται με κάποιο στόχο από το ΠτΚ. Η υλοποίηση έργων JI βάσει του άρθρου 6 του ΠτΚ, οδηγεί σε μεταφορά πιστωτικών μορίων μείωσης με αντί-

στοιχη προσαρμογή της καταλογιζόμενης ποσότητας των κρατών που συμμετέχουν, ώστε οι συνολικές επιτρεπόμενες εκπομπές στις χώρες – μέρη του ΠτΚ να παραμένουν οι ίδιες ("διαδικασία συμψηφισμού"). Η υλοποίηση έργων CDM βάσει του άρθρου 12 του ΠτΚ, «παράγει» πιστωτικά μόρια τα οποία προστίθενται στην καταλογιζόμενη ποσότητα του κράτους που υλοποιεί το έργο, ενώ παράλληλα, συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών. Αρμόδια εθνική αρχή για τους μηχανισμούς του ΠτΚ έχει οριστεί η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα το αυτοτελές Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΔΕΑΡΘ). Ο μηχανισμός της εμπορίας εκπομπών καλύπτεται στη χώρα μας κυρίως από την εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος εμπορίας, το οποίο λειτουργεί βάσει της ΚΥΑ 54409/2632/2004. Η σύνδεση του συστήματος εμπορίας με τους μηχανισμούς JI και CDM καθορίζεται από την ΚΥΑ 9267/468/2007.

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο εγκυκλίου για την “Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο”

Τ

ο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του σχεδίου εγκυκλίου που αφορά στην «Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης)». http://www.opengov.gr/minenv/?p=4680. Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο κάθε χώρα μέρος του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης - Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, μπορεί να υλοποιεί ευέλικτους μηχανισμούς στην προσπάθεια μείωσης των εκ14

w+w ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

πομπών αερίων του θερμοκηπίου, είτε εντός είτε εκτός της επικράτειάς της. Το Πρωτόκολλο του Κυότο προβλέπει τρεις "ευέλικτους μηχανισμούς", οι οποίοι βασίζονται στη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς: την εμπορία των εκπομπών, το μηχανισμό κοινής εφαρμογής (JI) και το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM). Η Ελλάδα ήδη συμμετέχει ήδη στον μηχανισμό που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Οδηγία 2003/87/ΕΚ). Ωστόσο, στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των επι-

δόσεών της χώρας μας στον τομέα του μετριασμού των εκπομπών πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση των άλλων δύο μηχανισμών, των προγραμμάτων Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation) και Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism). Με το εγκύκλιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση επιχειρείται να καθορισθεί η διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012.


EΣΔΝΑ Ενημέρωση για τα έργα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική

Γ

ια τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τα έργα της κατασκευής των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική ενημέρωσε την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Νικ. Μαντζούφας κατά την τελευταία συνεδρίασή της. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα συνεργασίας και διαλόγου επισημάνθηκε εκ νέου ότι ο ρόλος του δημοσίου μέσω του ΕΔΣΝΑ θα είναι ισχυρός, θα γίνουν τέσσερις διαφορετικοί διαγωνισμοί ένας για κάθε εργοστάσιο και οι ασφαλιστικές δικλείδες θα είναι τέτοιες που θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος και το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους ΟΤΑ α’ βαθμού. Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία. Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός αναφέρθηκε στα πιεστικά χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν και προανήγγειλε ότι η α’ φάση του διαγωνισμού, αυτή του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα έχει ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους με απώτερο στόχο μέχρι το τέλος του 2013 να έχει προκύψει ανάδοχος των εργασιών. Προκειμένου τα έργα να μην κολλήσουν σε γραφειοκρατικές και νομικές εμπλοκές και αγκυλώσεις που τελικά μπορεί να κοστίσουν την χρηματοδότησή τους από κοινοτικούς πόρους πρότεινε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από την Κυβέρνηση. Παράλληλα ο κ. Σγουρός επεσήμανε ότι θα υπάρξει απόλυτη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στον

ΕΔΣΝΑ, ενώ θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας γεγονός πολύ σημαντικό για την πληττόμενη από πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας Αττική. Το «παρών» στη συνεδρίαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ έδωσε και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Κων/νος Λεβαντής, ο οποίος παρουσίασε την πρόταση του για την τροποποίηση της χωροθέτησης της ΟΕΔΑ Ανατολικής Αττικής από τη θέση «Βραγόνι», στη θέση «Φοβόλες» Κερατέας. Η πρόταση έγινε αποδεκτή στο βαθμό που δεν επηρεάζει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Μαντζούφας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσαν τα μέλη της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ και αποφασίστηκε αντίστοιχη ενημέρωση να πραγματοποιηθεί τόσο σε μελλοντική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, όσο και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής κ.

Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, που θέλει την πλειονότητα των απορριμμάτων να θάβονται έχει χρεοκοπήσει. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα και να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ενεργειακής αξιοποίησης στα βήματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο χρόνος όμως πλέον δεν είναι με το μέρος μας. Καλούμαστε μέσα σε λίγους μήνες να κάνουμε όλα όσα δεν έγιναν δεκαετίες ολόκληρες. Αγωνιζόμαστε να προλάβουμε τον χαμένο χρόνο, να ξεπεράσουμε την καχυποψία, να αναπληρώσουμε την αναποφασιστικότητα, την αναβλητικότητα και την ατολμία του χθες που μας κληρονόμησαν τις σημερινές δυσκολίες. Με τη συνεργασία όλων, Κεντρικής Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης, Πολιτών είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε. Η Αττική και τα παιδιά μας αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον».

Κώστας Αγοραστός: «Έργο που αναβαθμίζει σημαντικά το αστικό περιβάλλον»

Σ

τη φάση της υλοποίησης εισέρχεται το έργο που αφορά περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για τους Σοφάδες καθώς ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή σύμβασης κατασκευής του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση στο Δήμο Σοφάδων», προϋπολογισμού 420.000,00 € (με ΦΠΑ). «Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται μια σημαντική περιβαλλοντική αναβάθμιση συνολικής επιφάνειας 5 περίπου στρεμμάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σοφάδων. Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους δημοσίους χώρους με δημιουργία υπαίθριων δραστηριοτήτων, παιδικής χαράς, χώρων ανάπαυλας, περιπάτου, πρασίνου και δενδροφυτεύσεων, που συντελούν στην ουσιαστική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Έργα, όπως το συγκεκριμένο, συμβάλλουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. Βούλησή μας είναι ο κοινόχρηστος χώρος να προστατευθεί και να αναπτυχθεί μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών μας για τη βελτίωση της ποιότη-

Ξεκινά το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση στο Δήμο Σοφάδων», προϋπολογισμού 420.000 € μετά την έγκριση από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας τας ζωής των κατοίκων» δήλωσε ο κ. Κ. Αγοραστός. Φορέας Υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων, με Κύριο του έργου το Δήμο Σοφάδων. Το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του αναδόχου που προέκυψε από διεξαχθέντα διαγωνισμό και Δήμου Σοφάδων, είναι 217.550,73 ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. τον Μάρτιο 2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-

ριφερειακής Ανάπτυξης. Η προτεινόμενη παρέμβαση διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση θα γίνει στο δημοτικό διαμέρισμα Σοφάδων και πιο συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα Γ186 (Αρ. Οικοπέδου 37) εμβαδού 2.429,60 τ.μ., Γ182 (Αρ. Οικοπέδου 34) εμβαδού 1.731,71 τ.μ. και Γ184 (Αρ. Οικοπέδου 45) εμβαδού 616,10 τ.μ.. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, φυτοτεχνικές διαμορφώσεις με τη δη-

μιουργία παρτεριών και δεντροφυτεύσεων, διαμορφώσεις χώρων ξεκούρασης με τοποθέτηση παγκακιών σε διάφορες θέσεις, δημιουργία χώρων παιδικής χαράς, δημιουργία χώρων περιπάτου με πλακόστρωτους διαδρόμους, κατασκευή βρυσών, τοποθέτηση κάδων σκουπιδιών και τέλος οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος και επαρκής φωτισμός. Η συνολική επιφάνεια της παρέμβασης είναι 4.777,41 τ.μ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 w+w

15


16

w+w ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012


|

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2012

Σ

ύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2012, καταρτισμένες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνονται ως εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 480,9 εκατ. ευρώ, έναντι 639 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, μειωμένες κατά 24,7%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων στον τομέα των κατασκευών. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 85 εκατ. ευρώ, έναντι 87,7 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011, επηρεασμένη από τον τομέα των κατασκευών. Αντίστοιχα, τα συνολικά λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε 42,8 εκατ. ευρώ, έναντι 36,1 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 18,6%. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση κατά 80% και διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα πριν την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 5,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3

δών 11,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το εν λόγω διάστημα ανήλθαν σε 191,5 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 744 εκατ. ευρώ, καθώς ο Όμιλος κατέχει χρηματικά διαθέσιμα ύψους 241,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 986 εκατ. Ευρώ, αυξημένος έναντι του προηγούμενου τριμήνου λόγω των επενδύσεων στην ενέργεια. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 630 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 1,85 δις ευρώ, (αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κατά περίπου 110 εκατ.), το 28% του οποίου προέρχεται από αγορές εκτός Ελλάδος. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 315 εκατ. ευρώ έναντι 495,1 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση κατά 36,3 %, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT)

του τομέα διαμορφώθηκαν σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και υπήρξαν λειτουργικές ζημίες 3,8 εκατ. ευρώ κυρίως από αποτιμήσεις έναντι λειτουργικών ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 18,2 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, μειωμένος κατά 14% ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBIT) διαμορφώθηκε σε 1 εκατ. ευρώ, σταθερή σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα έσοδα του εν λόγω τομέα προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση του έργου της Ιόνιας Οδού, και από την εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων.

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές, τα έσοδα για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 69,2 εκατ. ευρώ, έναντι 87,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι λειτουργικών κερ-

ο Όμιλος μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε, λειτουργεί 360 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, την Πολωνία και την Βουλγαρία, ενώ άλλα 138 MW εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στην Αμερική, ανεβάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ σε 498 MW. Επιπλέον, 251 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 235 MW στην Ελλάδα και 16 MW στην Πολωνία. Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν σε 55,2 εκατ. ευρώ, έναντι 29,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 85,8%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 38,8 εκατ. ευρώ, έναντι 18,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, αυξημένα κατά 112%. Πληροφορίες:­ Επενδυτικές Σχέσεις: Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ. 210 6968431, tspiliotis@gekterna.com Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Λάμπρου, τηλ. 210 6968445, klamprou@gekterna.com

Σε 22 μήνες εξαντλείται το κύτταρο απόθεσης απορριμμάτων στη Φυλή – Αναγκαία η υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού

Σ

ήμα κινδύνου για τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου της Αττικής, εάν δεν αλλάξει το σημερινό παρωχημένο μοντέλο της υγειονομικής ταφής, εξέπεμψε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός. Ειδικότερα, σύμφωνα με μετρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Συνδέσμου, ο ένας και μοναδικός χώρος ελεγχόμενης διάθεσης απορριμμάτων που υπάρχει στην Αττική των 3.800 τετραγωνικών χιλιομέτρων και των 5 εκατομμυρίων περίπου κατοίκων, οι οποίοι παράγουν καθημερινά 5.500 τόνους οικιακών απορριμμάτων εξαντλείται σε 22 μήνες από σήμερα. Από την τελευταία ογκομέτρηση, η οποία εκτελέστηκε στις 16-11-2012, προέκυψε ότι η συνολική ποσότητα των απορριμμάτων που έχει εναποτεθεί συμπεριλαμβανομένου και του υλικού επικάλυψης, ανέρχεται σε 11.650.000 κ.μ. με την εναπομένουσα χωρητικότητα να υπολογίζεται σε 5.381.231 κ.μ. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, ώστε μετά την κατασκευή των 18

w+w ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

νέων μονάδων να περιοριστεί η ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή και από την εποχή της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων να περάσουμε σε αυτήν της υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων. «Όταν εμείς φωνάζαμε ότι η χωρητικότητα του κυττάρου διάθεσης των απορριμμάτων εξαντλείται, ορισμένοι έλεγαν ότι κινδυνολογούμε. Υποστήριζαν μάλιστα ότι υπάρχει περιθώριο να θάβονται τα απορρίμματα για ακόμη πέντε χρόνια. Δυστυχώς για όλους μας η πραγματικότητα είναι ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν δραματικά. Το σημερινό μοντέλο της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων είναι παρωχημένο και πρέπει να αλλάξει με την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Δεν χρειάζονται άλλα βλέποντας και κάνοντας. Δεν αντέχουμε άλλα πισωγυρίσματα. Αυτό το έργο τέλειωσε. Η Ευρωπαϊκή ασυλία τέλειωσε. Ή θα συνεργαστούμε πλέον όλοι μαζί, ώστε να εφαρμόσουμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και να ακολουθήσουμε φιλικές στο περιβάλλον λύσεις στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ή θα αφήσουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής να οδηγηθεί σε αδιέξοδο» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο κ. Σγουρός.

Υπενθυμίζεται, ότι η εκτροπή από την ταφή των απορριμμάτων που μπορούν να υποστούν επεξεργασία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινοτική οδηγία 98/08 που αποτελεί νόμο του κράτους, αναφέρει μάλιστα ότι στους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που συνεχίζουν να θάβουν απόβλητα χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας επιβάλλεται ειδικό τέλος ταφής 35 € ανά τόνο, που θα αυξάνεται ετησίως με 5 € ανά τόνο, έως του ποσού των 60 €, πράγμα που θα φέρει πρόσθετα βάρη στους πολίτες. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ για την Αττική την υλοποίηση του οποίου προωθεί ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, τα τέσσερα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων, μαζί με τις τρεις Μονάδες αξιοποίησης των Προδιαλεγμένων και τα Κ.Δ.Α.Υ. που προβλέπονται να λειτουργούν, εκπληρώνουν τους στόχους που θέτει η Οδηγία 98/08. Και τούτο, διότι οδηγός είναι η πυραμίδα ιεράρχησης που θέτει η πιο πάνω Οδηγία, δηλαδή η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η ανάκτηση ενέργειας και η τελική διάθεση υπολείμματος.


16η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ - Ενημέρωση Πρόεδρου ΕΔΣΝΑ προς τα μέλη της Ε.Ε. για τα έργα ΣΔΙΤ - Επανεξέταση οφειλομένων παλαιών συμβάσεων - Απόρριψη απορριμμάτων σε ανεξέλεγκτες χωματερές - Οι αποφάσεις της 16ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Τ

ην αποφασιστικότητα του ΕΔΣΝΑ να προχωρήσουν τα έργα της κατασκευής των 4 εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική επανέλαβε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός. Ο κ. Σγουρός ενημέρωσε τα μέλη της Ε.Ε., τόσο για την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, όσο και για τη βούληση από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Task Force να προχωρήσουν τα συγκεκριμένα έργα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε προβολή βίντεο, όπου παρουσιάστηκαν οι εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής και οι καθημερινές εργασίες διάθεσης των απορριμμάτων. Παράλληλα αποφασίστηκε να κληθεί σε προσεχή συνεδρίαση της Ε.Ε. και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Ν. Μαντζούφας προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. «Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κεντρική Διοίκηση και τους συναρμόδιους φορείς, θα προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς, προκειμένου να ξεπεράσουμε τα εμπόδια χρηματοδότησης και να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν οι υποδομές και να μη χαθούν τα 350 εκατομμύρια ευρώ του ΕΣΠΑ που προορίζονται για τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. Πρόκειται για έργα αναγκαία για τους πολίτες και το περιβάλλον. Πρόκειται για έργα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ανεργίας και εδώ να τονίσω ότι κανένας από τους υπαλλή-

λους που εργάζονται στον Σύνδεσμο δεν θα χάσει τη θέση του, ενώ δημιουργούνται νέες και μόνιμες θέσεις εργασίας» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Σγουρός. --------------------------------

Στη συνεδρίαση της Ε.Ε. έγινε παράλληλα ενημέρωση σχετικά με την πορεία των οικονομικών δεδομένων του Συνδέσμου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώθηκε ότι οι αποπληρωμές των χρεών προχωρούν με ομαλούς ρυθμούς παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του παρελθόντος που κληρονόμησε ο ΕΔΣΝΑ. Οι μικρο – οφειλές παλαιών ετών προς τρίτους έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Ταυτόχρονα συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του γενικότερου νοικοκυρέματος να γίνουν προσπάθειες επανεξέτασης των παλαιών συμβάσεων και διακανονισμού των μεγάλων χρεών του παρελθόντος, ώστε ο Σύνδεσμος να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. «Με τη σωστή και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών μας προχωράμε βήμα βήμα στην εξόφληση των συσσωρευμένων χρεών πολλών ετών. Δίνουμε καθημερινά έναν σκληρό αγώνα για να ορθοποδήσει ο Σύνδεσμος. Στον αγώνα αυτό δυστυχώς δεν έχουμε τη συμπαράσταση της Κεντρικής Διοίκησης που δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας» τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ. ---------------------------------Στη συνεδρίαση της Ε.Ε. ο κ. Σγουρός αναφέρθηκε στο ζήτημα της απόρριψης απορριμμάτων σε ανεξέλεγκτες χωματερές για το οποίο η χώρα μας κινδυνεύει με την επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως τόνισε η συγκεκριμένη πρακτική ανήκει στο παρελθόν και θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους

ώστε να διασφαλιστεί το περιβάλλον και η προστασία της δημόσιας υγείας. Υπενθυμίζεται ότι για την επίλυση του προβλήματος ο ΕΔΣΝΑ έχει ήδη δημοπρατήσει τις εργασίες αποκατάστασης 11 ΧΑΔΑ στην Αττική και στα νησιά με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ η Περιφέρεια Αττικής έχει πραγματοποιήσει αεροφωτογράφιση των ΧΑΔΑ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται περαιτέρω χρήση τους. ----------------------------------

Στην 16η Συνεδρίασή της, η Ε.Ε. αποφάσισε μεταξύ άλλων : -Την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 5,5 εκ. € ως αντισταθμιστικά οφέλη έτους 2012, για τους Δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος. -Την διάθεση πίστωσης ποσού 4 περίπου εκ. € για την αποπληρωμή χρεών προς εργολήπτριες εταιρείες που έχουν εκτελέσει εργασίες - υπηρεσίες στον Σύνδεσμο. -Την κατακύρωση του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή 5 συμπιεστικών μηχανημάτων. -Την πραγματοποίηση ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα Δ/νσεων του ΕΔΣΝΑ. -Την υποβολή φακέλου «Μελέτη Ανανέωσης, Τροποποίησης και Κωδικοποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας θερμικής επεξεργασίας» στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ που αφορά στη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. Η­συνεδρίαση­μεταδόθηκε­απευθείας­από­τη­web tv­του­Συνδέσμου.

Κώστας Αγοραστός: «Έργα ιδιαίτερης αξίας και χρησιμότητας για τον αγροτικό κόσμο» Υπογραφή σύμβασης για την ανόρυξη τριών αρδευτικών γεωτρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 230.000 ευρώ στην Π.Ε. Λάρισας από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Τ

η σύμβαση για την κατασκευή τριών αρδευτικών γεωτρήσεων στην Π.Ε. Λάρισας συνολικού προϋπολογισμού 230.000 ευρώ (με ΦΠΑ) υπέγραψε πρόσφατα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, παρουσία και της αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κ. Ρένας Καραλαριώτου. Οι παρεμβάσεις αυτές που πραγματοποιούνται στους ΤΟΕΒ Ταουσάνης και Δαμασίου, αφορούν την αντικατάσταση παλαιών υφιστάμενων γεωτρήσεων άρδευσης. «Πρόκειται για έργα ιδιαίτερης αξίας και χρησιμότητας για τον αγροτικό κόσμο», τόνισε ο κ. Αγοραστός και συνέχισε: «Η στήριξη του αγροτικού τομέα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της αιρετής Περιφέρειας. Έργα όπως αυτά αποτελούσαν πάγια αιτήματα του αγροτικού κόσμου της περιοχής, για τη διευκόλυνση της δύσκολης καθημερινότητάς τους. Η ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου και της αγροτικής παραγωγής, περνά μέσα από τη δημιουργία βασικών έργων υποδομής». Παράλληλα ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε με την ευκαιρία όλους όσους συντέλεσαν στην ωρίμανση των έργων αυτών τονίζοντας ότι η σημασία της υλοποίησής τους καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική γιατί, πέραν όλων των άλλων, τα έργα αυτά στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία». Απ’ την πλευρά της η κ. Ρ. Καραλαριώτου δήλωσε: «Με την ανόρυξη των τριών αρ-

δευτικών γεωτρήσεων στην Ταουσάνη και τον Πέρα Κάμπο Δαμασίου, σε αντικατάσταση των παλιών γεωτρήσεων, λύνουμε το πρόβλημα της άρδευσης για περίπου 600 στρέμματα. Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε όλοι μας και συνεπώς και η Περιφέρεια, δίνουμε προτεραιότητα σε υποδομές που στηρίζουν τους αγρότες μας. Γιατί πιστεύουμε στον πρωτογενή τομέα. Γιατί πιστεύουμε ότι βοηθώντας τον αγροτικό κόσμο βοηθάμε συνολικά στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής μας». Αναλυτικά το πρώτο έργο «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης LB 170 ΤΟΕΒ Ταουσάνης» προϋπολογισμού 80.000 ευρώ αφορά στην αντικατάσταση υπάρχουσας γεώτρησης η οποία αντικαθίστανται λόγω παλαιότητας και πτώσης στάθμης. Το βάθος της θα βρίσκεται πλέον στα 300μ. ενώ τα αρδευόμενα στρέμματα φτάνουν τα 300. Το δεύτερο «Ανόρυξη δύο αρδευτικών γεωτρήσεων περιοχής Πέρα Κάμπου Δαμασίου Δ. Τυρνάβου» προϋπολογισμού αφορούν στην αντικατάσταση δύο υπαρχουσών γεωτρήσεων οι οποίες αντικαθίστανται λόγω παλαιότητας και πτώσης στάθμης. Το βάθος τους θα βρίσκεται πλέον στα 180μ. ενώ τα αρδευόμενα στρέμματα φτάνουν τα 800. Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν ο δ/ντης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, κ. Χρ. Λυτροκάπης καθώς και ο ανάδοχος του έργου κ. Τσιρέκας Αθ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 w+w

19


|

Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός

Στη διαχείριση των απορριμμάτων κληρονομήσαμε λάθη και προβλήματα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις Ξεκινά η α’ φάση του διαγωνισμού για την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική w Ανοικτός διάλογος και εκτενής ενημέρωση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ από τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ w Μειώνεται το ύψος των εισφορών των δήμων της Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων για το 2013 w

«Σε όσους μιλάνε για συμφέροντα και άλλες σκοπιμότητες απαντάμε ξεκάθαρα. Δεν χρωστάμε τίποτα και σε κανέναν. Άλλοι μπορεί να χρωστάνε. Εμείς όχι. Προχωράμε ανεπηρέαστοι, με διαφάνεια, με διάλογο, με αυστηρή τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων κληρονομήσαμε λάθη και προβλήματα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με μοναδικό μέλημα και προτεραιότητά μας τον εργαζόμενο, τον πολίτη, το περιβάλλον».

ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση. Οι προς επεξεργασία ποσότητες των απορριμμάτων θα είναι της τάξης του 1,35 εκ. τόνων ετησίως χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό Ο χρόνος ισχύος της Σύμπραξης θα είναι ενδεικτικά για 27 χρόνια. Οι χώροι στους οποίους θα υλοποιηθούν τα έργα είναι οι τρεις (3) Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) που προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Αττική με τη ρητή επιφύλαξη της χωροθέτησης της ΟΕΔΑ Κερατέας, όπως αναφέρεται στο τεύχος δημοπράτησης του έργου Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία. Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. ---------------------------------------Της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του υτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ ακολούθησε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός κατά τη διάρκεια ενημερωτι- κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε ανοικτός κής συζήτησης για τη διαχείριση των διάλογος και εκτενής ενημέρωση για τα έργα κατασκευής απορριμμάτων στο Δ.Σ. του Συνδέσμου των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα στην Αττική, από τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ, κ. Νίκο Μαν19/11/2012. τζούφα. Νωρίτερα σε συνεδρίασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έλαβαν το λόγο οι του ΕΔΣΝΑ προχώρησε στην έγκριση των τευχών δημο- Δήμαρχοι, Λαυρεωτικής, Φυλής, Ασπροπύργου, αρκετοί πράτησης των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορ- εκπρόσωποι Δήμων και Περιφερειακοί Σύμβουλοι που εξέριμμάτων στην Αττική. Πρόκειται για τα τεύχη της πρώτης φρασαν τις απόψεις και τις θέσεις τους για την υλοποίηση φάσης του διαγωνισμού με τα οποία θα γίνει η διαδικασία των έργων. του Ανταγωνιστικού Διαλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις Τόσο στην αρχική του τοποθέτηση όσο και στη δευτετου νόμου περί ΣΔΙΤ. ρολογία του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Τα τεύχη περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφο- Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε ότι ο ρόλος του ρίες για την κατασκευή των εργοστασίων, που είναι : δημοσίου μέσω του ΕΔΣΝΑ θα είναι ισχυρός και οι ασφαΑναθέτουσα Αρχή θα είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός λιστικές δικλείδες θα είναι τέτοιες που θα διασφαλίζουν το Σύνδεσμος Νομού Αττικής δημόσιο συμφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος και Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετέχει στη χρηματοδό- το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τους πολίτες, τηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που όσο και για τους ΟΤΑ α’ βαθμού. θα ανέρχεται ποσοστιαία ενδεικτικά από 40% έως και 60% Παράλληλα τόνισε ότι οι θέσεις εργασίας στον ΕΔΣΝΑ της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμ- διασφαλίζονται, θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέ-

Α

20

w+w ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

σεις εργασίας, γεγονός πολύ σημαντικό για την πληττόμενη από πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας Αττική, και πρόσθεσε ότι τα έργα έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής. Στην τοποθέτησή του ο κ. Σγουρός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα να δρομολογήσουμε τις λύσεις σε ορίζοντα 25ετίας σε ένα πρόβλημα, που για 30 χρόνια δεν έλυσε κανείς. Δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά όλοι μας. Εάν δεν έχουν συμβασιοποιηθεί τα 200 εκ. € του ΠΕΠ Αττικής έως το τέλος του 2013, που είναι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τα χρήματα αυτά χάνονται οριστικά, με όλα τα συνεπακόλουθα που θα έχει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη για τις υποδομές, το περιβάλλον, την ανάπτυξη και την ανεργία». ---------------------------------------Τέλος, στη μείωση των εισφορών των δήμων μελών του για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής προχώρησε ο ΕΔΣΝΑ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ετήσια εισφορά των δήμων προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήμους υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υπολειμμάτων από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Για το 2013 το Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ αντιλαμβανόμενο τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει αρκετοί δήμοι της Αττικής, αποφάσισε τη διατήρηση της υφιστάμενης τιμής, δηλαδή 45 € ανά τόνο απορρίμματος, γεγονός που σε συνάρτηση με τη μείωση του όγκου των εισερχόμενων απορριμμάτων οδηγεί σε μείωση του συνόλου της εισφοράς των δήμων για το 2013 σε ποσοστό της τάξης του 14 %. Η απόφαση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι την εκπόνηση αναλυτικής μελέτης κοστολόγησης υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ, οπότε και το Δ.Σ. του Συνδέσμου θα κληθεί να λάβει νέα απόφαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος του ΕΔΣΝΑ ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στα 100 εκ. € εκ των οποίων τα 43,7 εκ. € αφορούν πληρωμές αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους Φυλής και Ασπροπύργου για την επιβάρυνση που υφίστανται από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και στους Δήμους Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος για την επιβάρυνση που υφίστανται από τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό.


Η Conergy χορηγός στο συνέδριο TIREC 2012 –Solar Turkey στην Τουρκία

Η

βιώσιμη ανάπτυξη μέσω τεχνολογιών ΑΠΕ ήταν το κύριο θέμα της ατζέντας του 4ου συνεδρίου ηλιακής ενέργειας “Solar Turkey 2012 - Project Development & Manufacturing Opportunities in Turkey's Solar Power Market” που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2012. Το συνέδριο, στο οποίο η Conergy ήταν αργυρός χορηγός και εκθέτης, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, εκπροσώπων της τουρκικής κυβέρνησης αλλά και της τουρκικής βιομηχανίας ΑΠΕ, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δίνει στους υποψήφιους επενδυτές η αγορά της Τουρκίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Η Conergy συμμετείχε στο συνέδριο θέλοντας να διερευνήσει περαιτέρω τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Τουρκία. Ως μια από τις πρωτοπόρους εταιρίες διεθνώς στο τομέα της ηλιακής ενέργειας και έχοντας στα 14 χρόνια λειτουργίας της παράξει και διαθέσει πάνω από 2 GW ηλιακής ενέργειας, με εκτεταμένο διεθνές δίκτυο πωλήσεων, με προσωπικό που δραστηριοποιείται σε 40 χώρες σε 5 ηπείρους, και με περισσότερο από τα τρία τέταρτα των πωλήσεων της εταιρείας να προέρχεται από τις διεθνείς αγορές ηλιακής ενέργειας, παρακολουθεί διαρκώς τις νέες τάσεις της αγοράς και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Tο συνέδριο που διοργανώθηκε από την “Green Power Conferences” περιλάμβανε τρεις θεματικές ενότητες (Ηλιακή ενέργεια, Αιολική ενέργεια, Γεωθερμία) όπου εκπρόσωποι τοπικών και διεθνών εταιρειών μίλησαν για τις ευκαιρίες στην εγχώρια αγορά, τα προβλήματα αλλά και τις προτεινόμενες λύσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Πρόεδρος της Conergy Ελλάδος Δρ. Στέφανος Μελισσόπουλος ήταν ομιλητής στη θεματική ενότητα για την ηλιακή ενέργεια για θέματα σχετικά με την ανάπτυξη έργων μεγάλης κλίμακας, τα στάδια και τη διαχείριση των κινδύνων. Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο κ. Μελισσόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η Τουρκία αποτελεί μια ανερχόμενη αγορά και οι προοπτικές ανάπτυξης

διαφαίνονται λαμπρές και πολλά υποσχόμενες. Παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις και τις προοπτικές μελλοντικής εξέλιξης προκειμένου να διερευνήσουμε τις επιχειρηματικές μας ευκαιρίες και να συνάψουμε τις απαραίτητες συνεργασίες. Οι συνθήκες είναι σίγουρα ευνοϊκές και εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε με τη πολυετή εμπειρία μας, τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες μας τους συνεργάτες μας, στην αναδυόμενη αυτή αγορά ηλιακής ενέργειας. Αυτή η προσπάθεια κινείται στη σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα αποφέρει τα μέγιστα οφέλη για όλους. Με την παρουσία μας εδώ καταφέραμε να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την τουρκική αγορά ηλιακής ενέργειας μέσα από συναντήσεις με εκπροσώπους της τουρκικής κυβέρνη-

σης και της αγοράς».

Conergy company profile Η Conergy ΜΕΠΕ είναι θυγατρική του γερμανικού Ομίλου Conergy AG, ο οποίος δραστηριοποιείται στην κατασκευή και προώθηση προηγμένης τεχνολογίας προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στη μελέτη και υλοποίηση μεγάλων Φ/Β Συστημάτων με το «κλειδί στο χέρι». Διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία στην προμήθεια, το σχεδιασμό, τη μελέτη και την εγκατάσταση χιλιάδων Φ/Β έργων, η Conergy ΜΕΠΕ έχει ηγετικό ρόλο στην Ελληνική αγορά Φωτοβολταϊκών διατηρώντας σταθερά υψηλά μερίδια κατά την

πενταετία 2007-2011. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 15 χώρες, έχει προμηθεύσει Φ/Β συστήματα συνολικής ισχύος άνω του 2 GWp παγκοσμίως, ενώ έχει υλοποιήσει έργα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 600 ΜWp.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 w+w

21


w+w_T.42_32sel._Layout 1 26/11/2012 4:51 μ.μ. Page 34

22

w+w ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012


—ËÆÊÅÊÌÆÚμÏÉÔÆÊÓ¡ÑÓÐÜ¿ÏÕ×Ï ÈÊÂÉÍÆÌÕÓÐÌÊÏÉÕ½ÓÆ

ˆ¥¤Œ§‘§—¬¤¬œ— ‡—›š¢‘œ—

§™¢—‘¥œ¤ƒ™Œ‘Œ

Œ§‘œ‘§‘œ—

—†—ƒ­¤¬œ— ‡ÆÌÊÏ¡ÎÆ ˆÓÐÔÕÂÕÆÁÐÚÎÆ —ͼÈÙÐÚÎÆ ŒÕÂÎÂÕ¡ÎÆ ¥ÚÖÎÊÔÕ¼ØÔÕÓÐÇÒÏ (PRWURQ 9DULDEOH6SHHG'ULYHV

‡ÆÌÊÏ¡ÎÆ ˆÓÐÔÕÂÕÆÁÐÚÎÆ ŒÕÂÎÂÕ¡ÎÆ ¤ÎÂÍоÆÌÌÊÏÉÕ¼Ø (PRWURQ 6RIW6WDUWHUV

—ÏʾÐÔÁÔÕÉΠÓÚÖÎÊÔÕ½ÔÕÓÐÇÒÏ ÉÍÆÌÕÓÐÌÊÏÉÕ½Ó (PRWURQ &RPSDFW'ULYHV

ˆÓÐÔÕÂÕÆÁÐÚÎÆ ŒÚÔÕ½ÎÂÕÂÑÓÐÔÕÂÔ¾ÂØ (PRWURQ 6KDIW3RZHU0RQLWRUV

›ÆÏÕÓÊÌ¡ƒÓÂÇƾÂ…¼ÔÉ›ÐÌÌÊÏÂÓ¡›ÐÓ×ѾÐÚ›ÐÓ×Ѿ §ÉÍ)D[ HPDLOFRQVWUDW#FRQVWUDWJUZZZFRQVWUDWJU

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 w+w

23


teyxos44  

water&waste magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you