Page 1

ΟΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2011 2011 Tεύχ ος 32 Tεύχος Μηνιαίο περιοδικ περιοδικόό για την Διαχ είριση Διαχείριση ττου ου περιβάλλον τος περιβάλλοντος

Συνέντευξη του Αθ. Κατρή διευθύνοντα συμβούλου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε

Η POLIS αποτελεί τη μοναδική ανάλογη εκθεσιακή διοργάνωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

8η Διεθνής Έκθεση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου-Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, POLIS σελ.4

Η κρίση πρέπει να οδηγήσει σε

ρεαλιστικές λύσεις

για τα απορρίμματα της Αττικής σελ. 6

Η ENVIROPLAN A.E. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα των ΧΑΔΑ των επαρχιών Λάναρκας - Αμμοχώστου σελ.14-15


š ¢ ¤ • £   ‘ Œ ª • „ ˜ ‘ Œ ¤ ˜ ™ — š¢ ¤•£ ‘Œª•„˜‘Œ¤˜™— › ˜†¢Œ¢›˜‘ ›˜†¢Œ¢›˜‘

6 ( :$ * ( 3 8 0 3 6

..ÊÃÇÑÒ¼ɾÉÊÔË¿Á¾ÈÆÕ ÊÃÇÑÒ¼ɾÉÊÔË¿Á¾ÈÆÕ

‘×ÓÃÌÒÇÉ (ÊÊÆÌÇɹÕ‘ÌÒÊ»ÃÕ†×Ë ÒÔÌ ‘×ÓÃÌÒÇÉ (ÊÊÆÌÇɹÕ‘ÌÒÊ»ÃÕ†×Ë ÒÔÌ

'1 ÃÔÕ ÃÔÕ'1

N: N:

— —£•š—Œ¤• £ • š — Œ ¤ • ÂÍ×ÊþÍ×ÌÅÇ¿ÃÑŸÕ ÂÍ×ÊþÍ×ÌÅÇ¿ÃџÕ

ˆ ¢˜¢¤˜™‘ª‘£‘™¤—£˜Œ¤˜™‘ ˆ¢˜¢¤˜™‘ª‘£‘™¤—£˜Œ¤˜™‘

šÇÌÆҺпÕ6LHPHQV šÇÌÆҺпÕ6LHPHQV

š¿Ñѹҿ ÑÒÃÅ¿ÌÍÎÍ»ÆÑÆÕ š¿ÑѹҿÑÒÃÅ¿ÌÍÎÍ»ÆÑÆÕ

Œ©šš•¤•ª¢©š• Œ©šš•¤•ª¢©

• ©™¢ ‘ ¤˜™‘¤‘Œ†— ¤‘

Œ— ¿ÌÒÊÇÏÌŸÊÊÔÌÉ ¿Ò¿ÑÉÃ׿ÑÒÏÌ

0 0XQLFK*HUPDQ\ XQLFK*HUPD

‘ÎÍÊ¿¾ÑÒà ‘ÎÍÊ   ÍÌÍË»¿ ˆÍǼÒÆÒ¿ £ÇÉÍÌÍË»¿ 9 (ÈÃÇ»ÉÃ×ÑÆÑÒÆÌÉ¿Ò¿ÑÉÃ׺×ÎÍÀоÖÇÔÌ¿ÌÒÊÇÏÌÃÂÏÉ¿ÇÖмÌÇ¿ 9(ÈÃÇ»ÉÃ×ÑÆÑÒÆÌÉ¿Ò¿ÑÉÃ׺×ÎÍÀоÖÇÔÌ¿ÌÒÊÇÏÌÃÂÏÉ¿ÇÖмÌÇ¿ 9 ‘Ì¿ÅÌÔÐÇÑ˹ÌÆÒÃÖÌÍÅÅÌÌÔÑ»¿ÑÿÌÒÊ»ÃÕÅÃÔÒкÑÃÔÌÉ¿ÇÊ×Ë ÒÔÌ 9‘Ì¿ÅÌÔÐÇÑ˹ÌÆÒÃÖÌÍÅÌÔÑ»¿ÑÿÌÒÊ»ÃÕÅÃÔÒкÑÃÔÌÉ¿ÇÊ×Ë ÒÔÌ 9 ÅÖÐÍÌÃÕÍÊÍÉÊÆÐÔ˹ÌÃÕ×ÎÍÑÒÆÐÇÉÒÇɹÕ×ÎÍÂÍ˹Õ 9Œ¾¾ÅÖÐÍÌÃÕÍÊÍÉÊÆÐÔ˹ÌÃÕ×ÎÍÑÒÆÐÇÉÒÇɹÕ×ÎÍÂÍ˹Õ ¤ËºË¿ŒÖÃÂÇ¿ÑË; šÃÊÃÒÏÌ&1&ª×ÒºÐÇÍ6HUUYYLFH„ÍÉÇË¿ÑÒºÐÇÍ ¤ËºË¿ŒÖÃÂÇ¿ÑË; šÃÊÃÒÏÌ&1&ª×ÒºÐÇÍ6HUYLFH„ÍÉÇË¿ÑÒºÐÇÍ 9•ÊÊÆÌÇɺοпÅÔź•È¿ÅÔŹÕÑÃÍʼÉÊÆÐÍÒÍÌɼÑËÍ 9•ÊÊÆÌÇɺοпÅÔź•È¿ÅÔŹÕÑÃÍʼÉÊÆÐÍÒÍÌɼÑËÍ

1 "1" /50/ "504 1"1"/50/"504

™‘¤‘Œ™•©—•šˆ¢£˜‘6(59,&(•ƒ™‘¤‘Œ¤‘Œ—‘ ¤†˜ž  ™1‘¤V‘ŒN ™•Q ©—TT •šˆF¢S£˜‘WJD 6(5F 9,& (• ƒF™O ‘¤H‘ŒJ¤OFF ‘Œ—‘ S¤JO †˜ž H

02

w+w / ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

+w

––ÐÅÍÑÒ ÑÇÍšÃÌÒÐÇÉ ƒÐ¿Äû¿ ÐÅÍÑÒ ÑÇÍšÃÌÒÐÇÉ ƒÐ¿Äû¿ ¤Í¾ËÃÊÆÕ ‘ÄÔÌ¡Ò;̿‘Ö¿ÐÌ¹Õ ¤Í¾ËÃÊÆÕ ‘ÄÔÌ¡Ò;̿‘Ö¿ÐÌ¹Õ ¤¤ÆÊ)D[ ÆÊ)D[ HPDLOVDOHV#SDSDQWRQDWRVJU HPDLOVDOHV#SDSDQWRQDWRVJU ZZZSDSDQWRQDWRVJU ZZZSDSDQWRQDWRVJU

¤¤×ÓËÇؼËÃÌÍ¿ÖÒ×Ê»ÂÇÂÇ ÉÃÌÔÌ ×ÓËÇؼËÃÌÍ¿ÖÒ×Ê»ÂÇÂÇ ÉÃÌÔÌ

)DVWORFN ORFN

ˆˆÒÃÐÔÒ¹ÕYRUWH[É¿Ì¿ÊÇ; ÒÃÐÔÒ¹ÕYRUWH[É¿Ì¿ÊÇ;

ŒŒÃÇÐ ¿ÌÒÊÇÏÌËÃÉÍÎҺп ÃÇР¿ÌÒÊÇÏÌËÃÉÍÎҺп


Σύμβουλος Έκδοσης: Αντώνης Ζευγίτης Διευθυντής Σύνταξης: Αριστείδης Ζευγίτης Σύνταξη: Μαργαρίτα Βατηλιώτου Νομικός Σύμβουλος: Γεώργιος Γ. Καρατζογιάννης Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Μηνιαίο περιοδικό για την Διαχείριση του περιβάλλοντος ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LIMITED

Δημιουργικό - Επιμέλεια έκδοσης: Στέλιος Βάζος

Επιστημονική Επιτροπή Κωνσταντίνος Αραβώσης Λέκτορας Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.Σ.Α.

Γιώργος Αυγουστόπουλος Xημικός Μηχανικός MScΟρυκτολόγος Μηχανικός MSc Τζούλη Γκαμαράζη Χημικός Μηχανικός ΜΒΑ Ευστράτιος Καλογήρου Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Αβραάμ Καραγιαννίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ Δέσπω Φάττα Κάσσινου Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ευστάθιος Κουρνιώτης Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γιώργος Λώλος Γεωπόνος ΜSc Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Μαυριάς Xημικός Μηχανικός - Mηχανικός Περιβάλλοντος Ιωάννης Μπούκης Χημικός Μηχανικός PhD Δαμιανός Μπούρκας Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος, Σύμβουλος Έργων διαχ. Αποβλήτων Αθανάσιος Σουπίλας Χημ-Χημ. Μηχ. MASc

Παύλος Χατζημιχαήλ MSc Περιβαλλοντολόγος- Χημ. Μηχανικός Dr. Costas N. Costa Deputy Coordinator Department of Environmental Management Cyprus University of Technology Το περιοδικό είναι μέλος των ISWA, PA.SE.P.PE, HSWWA, ESEVE Διεύθυνση: Νερούτσου 4β, Αθήνα. Τ.Κ.104-45 Τ.: 210-8824015, M.: 6972-923740 F.: 211-2686607 e-mail: info@water-waste.com

www.water-waste.com

Βρείτε στο www.water-waste.com όλη τη νέα νομοθεσία (εθνική και κοινοτική) για νερό και διαχείριση * αποβλήτων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 / w+w

03


Θέμα I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η POLIS αποτελεί τη μοναδική ανάλογη εκθεσιακή διοργάνωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

8η Διεθνής Έκθεση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου-Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, POLIS

Σ

ημείο συνάντησης των αιρετών της αυτοδιοίκησης απ’ όλη την Ελλάδα θα αποτελέσει η 8η Διεθνής Έκθεση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου-Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, POLIS, που πραγματοποιείται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 3-6 Νοεμβρίου 2011. Η POLIS αποτελεί τη μοναδική ανάλογη εκθεσιακή διοργάνωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζοντας τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών και την παραγωγή προϊόντων, που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του πολίτη και την ποιότητα της ζωής του. Σε μια περίοδο που έχει αλλάξει ο αυτοδιοικητικός χάρτης της Ελλάδας με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», η POLIS έρχεται να αναδείξει, να συνθέσει, να ενημερώσει και να προτείνει λύσεις για τα σύγχρονα αστικά κέντρα με επίκεντρο τον δημότη. Διαχείριση απορριμμάτων, Καθαριότητα, Επεξεργασία νερού, Ανακύκλωση, Προστασία Περιβάλλοντος, Οδική ασφάλεια, Σήμανση, Στάθμευση, Εξοπλισμός μεγάλων χώρων, Δομικά μηχανήματα και υλικά, Φωτισμός-Διακόσμηση Πόλης, Ενέργεια, Υδραυλικά-Αποχετευτικά, Μέσα ατομικής Προστασίας εργαζομένων, Πληροφορική, Παροχή υπηρεσιών, Σύμβουλοι επιχειρήσεων κα, είναι το πλούσιο «μενού» της POLIS. Η έκθεση διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την HELEXPO και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), τον επιστημονικό και τεχνικό σύμβουλο της Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης

Στο πλαίσιο λειτουργίας της, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τον αναπτυξιακό ρόλο της αυτοδιοίκησης, καθώς και η 2η ΕλληνοΓερμανική Συνάντηση για θέματα προώθησης της εγκατάστασης επιχειρήσεων και αξιοποίησης του διμερούς οικονομικού δυναμικού, συγκοινωνιών και περιβάλλοντος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων-λυμάτων, αντιμετώπισης καταστροφών κ.α.. 04

w+w / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 / w+w

05


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ωρίμασαν οι συνθήκες για είσοδο ιδιωτών στη διαχείριση απορριμμάτων

Η κρίση πρέπει να οδηγήσει σε ρεαλιστικέ Του Α. Ζευγίτη

Η

έλλειψη δυνατοτήτων χρηματοδότησης των έργων, οι ελλιπείς κρατικοί πόροι και το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, καθιστούν αναγκαία   την αναζήτηση   ρεαλιστικής πλέον λύσης από την Πολιτεία για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στο water &  waste ο κ. Αθ. Κατρής, διευθύνων σύμβουλος της  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε  και προτείνει οι υπάρχοντες περιορισμένοι πόροι  να διατεθούν αυτή την περίοδο  γιά τη δημιουργία ενός ΧΥΤΑ -πού θα εξελιχθεί σε ΧΥΤΥ-, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί το άμεσο πρόβλημα  που έχει προκύψει στην Αττική  με τον κορεσμό του υπάρχοντος ΧΥΤΑ. Αναλυτικά  η συνέντευξη εχει ως εξής:

Ποια είναι η κατάσταση στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων σήμερα; Την τελευταία δεκαετία έχει συντελεστεί μια σημαντική πρόοδος στην διαχείριση των απορριμμάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αττικής. Υπάρχουν σήμερα ΧΥΤΑ οι οποίοι λειτουργούν ικανοποιητικά. Τα υγρά κατάλοιπα συλλέγονται, επεξεργάζονται και παράγεται καθαρό νερό. Το βιοαέριο προϊόν της αερόβιας χώνεψης των απορριμμάτων συλλέγεται και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν υποδειγματικά. Έχουν αναπτυχτεί ΚΔΑΥ  (Κέντρα Διαλογής  Ανακυκλώσιμων Υλικών) στην περιοχή της Αττικής με δυναμικότητα μεγαλύτερη από τον όγκο των απορριμμάτων που συλλέγονται σήμερα στον μπλε κάδο, και παράγεται μια σημαντική ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών περίπου 140.000 τόνων ετησίως. Το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης, το γνωστό ΕΜΑΚ, έχει περάσει τις παιδικές του ασθένειες και από τον Απρίλιο του 2010 λειτουργεί με μια δυναμικότητα που ξεπερνά τους 700 τόνους την ημέρα και αν οι οικονομικές δυνατότητες του συνδέσμου των Δήμων της Αττικής ήταν μεγαλύτερες θα μπορούσε να λειτουργήσει στους 1200 τόνους. Η σημαντική του συνεισφορά συνίσταται ότι σταθεροποιεί βιοαποδομίσιμο κλάσμα των απορριμμάτων που εισέρχονται σε αυτό, συμβάλλοντας στη επίτευξη σχετικού στόχου της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Αυτό έχει σχέση με την αδυναμία αποκομιδής μεγαλυτέρου όγκου απορριμμάτων? Όχι έχει σχέση με την αδυναμία του συνδέσμου να πληρώσει την σύμβαση κατά 100%. Τα μολυσματικά απορρίμματα συλλέγονται σε έναν μεγάλο βαθμό και αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν υποδειγματικά βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι παλιοί χώροι ΧΥΤΑ έχουν αναπλαστεί και αποτελούν χώρους πρασίνου. Αυτό το πολύ σημαντικό έργο ωστόσο αγνοείται και παραγνωρίζεται. Συνήθως  τα τηλεοπτικά συνεργεία προβάλουν σκηνές βγαλμένες από το αρχείο  άλλων εποχών. Η παραγνώριση αυτού του έργου δεν βοηθάει γιατί δίνει λάθος μήνυμα στην κοινωνία. Σήμερα η εικόνα στο ΧΥΤΑ της περιοχής της Φυλής είναι πολλές φορές καλύτερη από την εικόνα εκτός του ΧΥΤΑ. Επίσης ο μηδενισμός του έργου σπέρνει 6

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

απογοήτευση στην κοινωνία και οδηγεί στη τακτική του να ξεκινάμε κάθε φορά τον προγραμματισμό από το μηδέν, χωρίς να εξάγουμε συμπεράσματα και να κεφαλαιοποιούμε την εμπειρία μας . Αυτό είναι ένα μαρτύριο του Σίσυφου που καταδυναστεύει την δημόσια διοίκηση. Υπάρχουν θετικά που έχουν γίνει και πρέπει να αποτελούν πρότυπο, υπάρχουν και αρνητικά τα οποία πρέπει  να διορθωθούν και να μη επαναληφθούν. Γενικότερα ωστόσο παρά τα θετικά που έχουν γίνει υπάρχουν δυο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι ο κύριος όγκος των απορριμμάτων οδεύει ακόμα σε ΧΥΤΑ. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ακόμα πιο σοβαρό καθώς  ο ΧΥΤΑ  έχει μια ημερομηνία κορεσμού που προσδιορίζεται στο 2014. Επομένως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ελλοχεύει κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής  στην Αττική από τα σκουπίδια της.

Τα έργα για τα οποία έχουν εξαγγελθεί διαγωνισμοί θα καλύψουν την χρονική υστέρηση που υπάρχει. Δηλαδή το 2014 θα προστεθεί κάποια μονάδα; Δυστυχώς η προσπάθεια για την ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού με τα εργοστάσια, τα οποία εξαγγέλθηκαν, έγιναν πάρα πολύ καθυστερημένα με αποτέλεσμα σήμερα το σχέδιο αυτό παρότι είναι πλήρες να μην είναι πλέον εφαρμόσιμο σε χρόνο πριν από τον κορεσμό του ΧΥΤΑ. Εκτιμώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό μέσα στα τρία εναπομένοντα χρόνια να έχει συντελεστεί  αυτό το τιτάνιο έργο, όταν ακόμη δεν έχει προκηρυχθεί η δημοπράτηση του.

Άρα το 2014 τι θα γίνει; Προφανώς θα παραταθεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Η λειτουργία του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ δεν είναι δυνατόν να παραταθεί δεδομένου ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε χρήσιμο μέτρο αυτού. Τι μπορεί να γίνει στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και σε συνθήκες βαθειάς οικονομικής κρίσης με αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος και ένα δημόσιο τομέα σε κρίση αξιοπιστίας; Κατά την γνώμη μου η δημιουργία ενός νέου ΧΥΤΑ προέχει κάθε άλλης ενέργειας, αργότερα άλλωστε αυτός θα μετατραπεί σε ΧΥΤΥ. Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία μιας εκ των τεσσάρων εγκαταστάσεων, αυτής δηλαδή που συμβάλλει  τα μέγιστα στην επίλυση του προβλήματος στον πιο σύντομο χρόνο.

Στη δεδομένη χρονική συγκυρία  έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο να προχωρήσουν τα έργα; Ως προς τα τεχνικά προσόντα του σχεδιασμού και της υλοποίησης τέτοιων εγκαταστάσεων καθώς και της ανάληψης της λειτουργίας των, έχω την πεποίθηση ότι η δική μας εταιρεία έχει όλα τα φόντα να ανταποκριθεί, όπως άλλωστε το έχει πράξει στο παρελθόν.  Ωστόσο το σημαντικότερο σε ένα έργο ΡΡΡ και παραχώρησης αποτελεί η διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος. Αυτό όπως είπα και προηγούμενα είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα υπό τις παρούσες συνθήκες. Κατά την γνώμη μου ουσιαστική δουλειά πρέπει να γίνει στο θέμα της διαμόρφωσης συνθηκών ώστε το έργο να γίνει χρηματοδοτήσιμο. Για να γίνει αυτό απαιτείται η διαμόρφωση αξιόπιστης  τεχνικοικονομικής μελέτης και η κινητοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων και προγραμμάτων που θα συμβάλουν με πολιτικό και όχι καθαρά εμπορικό κριτήριο στη διαμόρφωση ευνοϊκών επενδυτικών συνθηκών. Επίσης είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα που θα κάνουν το επενδυτικό κόστος μικρότερο ακόμα και αν τελικά αυτό αποβεί σε


ές λύσεις για τα απορρίμματα της Αττικής τέτοια προοπτική δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα σε εξειδικευμένη βιομηχανική κλίμακα όπως στον τομέα της κομποστοποίησης, της παραγωγής ενέργειας, της ανακύκλωσης. Τελικά μέσω μιας τέτοιας εναλλακτικής λύσης δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας και ενισχύεται η οικονομία καθώς περιορίζονται οι δημόσιες δαπάνες και παράγονται υλικά για εξαγωγή, ενέργεια και υλικά που βοηθούν την αειφορεία.

Πιστεύετε ότι μεταξύ των τεχνολογιών υπάρχει κάποια η οποία έχει σαφές πλεονέκτημα από τις άλλες; Αν είχε σαφές πλεονέκτημα μια τεχνολογία έναντι των άλλων αυτό θα είχε αντανάκλαση στην αγορά καθώς θα είχε επικρατήσει. Πράγμα  που δεν συμβαίνει.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε όταν μιλάμε για τεχνολογίες;

βάρος του λειτουργικού κόστους. Επομένως με τα σημερινά δεδομένα, ένα τέτοιο εγχείρημα μοιάζει να ξεπερνά τις δυνατότητες κάθε ελληνικής επιχείρησης και θα έλεγα ότι ξεπερνά και τις περισσότερες ξένες επιχειρήσεις.

Άρα ποια θα είναι η εξέλιξη; Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει εξέλιξη, αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που προτείνω την λύση του μεμονωμένου έργου ώστε να συγκεντρωθούν εκεί όλοι οι πόροι σε ένα αρκετά χαμηλότερο προϋπολογισμό επένδυσης.

Τελικά εκτιμάτε ότι αυτή η ιστορία με τα σκουπίδια  αν περνούσε ολοκληρωτικά σε ιδιώτες θα ήταν μία λύση; Θα ήταν πιο οικονομικό;.   Πιστεύω ότι σήμερα πλέον επιβάλλεται .Εάν ξεπεράσουμε τα συμπλέγματα ενός κρατικισμού που μας διακατέχει θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα. Θα μειωθεί στο μισό ίσως και περισσότερο η δαπάνη της περισυλλογής και της αποκομιδής. Θα προσφερθεί καλύτερη υπηρεσία, πιο αξιόπιστη, χωρίς σκουπίδια στους δρόμους όπως συμβαίνει σήμερα.

Αυτή τη στιγμή ξέρετε αν υπάρχει εκατέρωθεν ενδιαφέρον να προχωρήσει αυτή η ιστορία; Δηλαδή και από πλευράς φορέων αυτοδιοίκησης και από πλευράς εταιρειών. Νομίζω ότι υπάρχει έδαφος. Η κρίση επιβάλλει μια πιο ορθολογική και ρεαλιστική αντιμετώπιση, χωρίς σπατάλες σε χρήματα που συλλέγονται από το υστέρημα των δημοτών. Δήμαρχοι εκτιμούν το

κόστος της περισυλλογής και αποκομιδής ότι ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά τόνο. Πρόκειται για εξαιρετικά υψηλό τίμημα. Αν αυτό περιοριστεί στο ένα τρίτο θα προκύψουν πόροι για πραγματική ανάπτυξη και εργασία. Επομένως πρόκειται για μεταρρύθμιση που δεν απαιτεί επιπρόσθετα χρήματα από τους πολίτες, αλλά που εξοικονομεί. Το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει το προσωπικό το οποίο σήμερα δουλεύει σε αυτές τις υπηρεσίες. Εδώ θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί την λύση της ιδιωτικοποίησης δηλαδή να διαχωριστεί από τον δήμο η δραστηριότητα αυτή και να κληθούν επενδυτές που θα ήθελαν μέσα από μία διαγωνιστική διαδικασία να την απορροφήσουν.

Εάν λοιπόν ο δήμος ιδιωτικοποιούσε αυτόν το κλάδο θα μπορούσε να πει: έχω αυτό το προσωπικό, έχω μηχανήματα, έχω εγκαταστάσεις, και προβαίνω σε διαγωνισμό διαθέτοντας αυτά τα μέσα σε ιδιώτη που θα αναλάβει έναντι τιμήματος να προσφέρει την υπηρεσία. Εκτός της οικονομικής προσφοράς τα κριτήρια για την ανάθεση θα πρέπει να είναι πόσο από το προσωπικό μπορεί να απορροφήσει ο ιδιώτης και  τι αναπτυξιακό πρόγραμμα θα δεσμευτεί να εφαρμόσει ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία σε συνδυασμό με προσφορά απασχόλησης και ανάπτυξη.

Έτσι μπορεί να δημιουργήσει και μελλοντικά θέσεις εργασίας.   Ασφαλώς γιατί σήμερα γίνονται τα στοιχειώδη πράγματα. Μία σωστή επιχείρηση δεν θα περιοριζόταν μόνο στη συλλογή και μεταφορά, θα προέβλεπε τρόπους αξιοποίησης μέρους των απορριμμάτων τοπικά ώστε να έχει έσοδα από την εκμετάλλευση αυτή και να μειώσει δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων. Μια

Ότι σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή, ανάλογα με τις συνθήκες της, δηλαδή την σύνθεση των απορριμμάτων, την αξία που έχουν τα υλικά ή η ενέργεια στην περιοχή αυτή, το περιβάλλον της κτλ καταλληλότερη είναι εκείνη η τεχνολογία ή το  μείγμα των τεχνολογιών που επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μια ρετσέτα την οποία πρέπει να ακολουθούμε παντού. Π.χ. θα ήταν ενδεδειγμένο σε μία περιοχή που έχει σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και με μικρή δυνατότητα διασποράς των ρύπων να εφαρμόσουμε μια μαζική καύση μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων ; Ασφαλώς όχι. Ούτε θα ήταν ενδεδειγμένη μέθοδος η μαζική καύση όταν δεν έχει αναπτυχθεί η διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών,  καθώς θα καταστρέφονταν σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών. Επίσης δεν θα ήταν ενδεδειγμένη μια τεχνολογία που προσανατόλιζε μονόπλευρα στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος το οποίο δεν έχει η αγορά; Π.χ. είναι λάθος όλες εγκαταστάσεις της Αττικής  να παράγουν καύσιμα, ή όλες να παράγουν κόμποστ.  Πρέπει λοιπόν να υπάρχει …

Ανάλογα με την περιοχή και η λύση Ακριβώς. Άλλη παράμετρος είναι η αξία που έχουν ορισμένα προϊόντα στη συγκεκριμένη περιοχή. Π.χ. στην Ρωσία - στην Αγία Πετρούπολη δεν προτείναμε τεχνολογία αναερόβιας χώνεψης, παρόλο που διαθέτουμε προηγμένη τεχνογνωσία στο τομέα αυτό, διότι η Ρωσία διαθέτει άφθονο φυσικό αέριο σε πολύ χαμηλή τιμή. Σε άλλη περιοχή, αντιθέτως η τεχνολογία παραγωγής βιοαερίου έχει τεράστια αξία  και επικρατεί έναντι άλλων τεχνολογιών (π.χ Γερμανία ).

Μια και αναφέρατε το έργο στην Πετρούπολη, σε ποια φάση βρίσκεται; Υπογράφτηκε η σύμβαση τον Μάιο που μας πέρασε, και συγχρόνως,  προχωρεί το σχέδιο χρηματοδότησης, δηλαδή οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την χρηματοδότηση. Αναμένεται το έργο να ξεκινήσει εντός του 2012.

Πόσο είναι το ύψος της επένδυσης; 325.000.000 (τριακόσια εικοσιπέντε εκατομμύρια).και αφορά την επεξεργασία 350.000 τόνων.

Αυτό το παραδίδετε και φεύγετε; Όχι θα λειτουργούμε τη μονάδα για τριάντα χρόνια. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

7


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηριο

Επιβάλλεται η άμεση προώθηση αναπτυξιακων έργων

Ω

ς ιδιαίτερα θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει το ΚΕΒΕ την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταθέσει σύντομα νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία Καζίνο στην Κύπρο ενέργεια που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της χώρας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών. Εξ’ ίσου σημαντική θεωρεί το ΚΕΒΕ και την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης και αδειοδότησης των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που είναι ώριμα. Αυτό εξ’ άλλου απο-

τελούσε πάγια εισήγηση του ΚΕΒΕ από τον Ιούνιο του 2010 όπου είχαμε καταθέσει προς τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών λεπτομερή κατάλογο με τα 30 μεγαλύτερα και πιο ώριμα αναπτυξιακά έργα του ιδιωτικού τομέα τα οποία θα έπρεπε να διευκολυνθούν ως προς το ρυθμό αδειοδότησης τους, έχοντας μάλιστα προτείνει για το σκοπό αυτό και τη μέθοδο της «ταχείας εξέτασης τους». Το ΚΕΒΕ τονίζει ότι και οι δύο πιο πάνω αποφάσεις συνάδουν απόλυτα με τις πάγιες θέσεις του Επιμελητηρίου για την ανάγκη ενίσχυσης της ανάπτυξης της οικονομίας με τη στήριξη έργων του ιδιωτικού τομέα τα οποία θα προσδώσουν την αναγκαία κινητικότητα στην αγορά, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος και θα δημιουργήσουν νέα έσοδα για το Κράτος. Επισυνάπτεται ο κατάλογος των 30 έργων που υπέβαλε το ΚΕΒΕ και στο νέο Υπουργό Οικονομικών.

Mεγάλες Αναπτύξεις Ιδιωτικού Τομέα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

INTERNAT.CONFER.CENTER LIMASSOL LANITIS FARM GOLF

ETER. TOURISTIKIS ANAPTIXIS L/SOU LANITIS FARM LTD

LAKKOS TOU FRANGOU HEALTH CENTER FOUR SEASONS HOTEL & HARBOR MARINA AYIA NAPA RESORT AFRODITIS PROJECT SANTA BARBARA HILLS ALAKATI VILLAGE CYPRUS LIMNI RESORT LARNACA AIRPORT -EXTENTION VIMENTINA SOLAR ENERGY SUNSET MARINA CARDUCCI MARINA

LANITIS LTD LANITIS E.C. HOLDING MUSKITA GROUP CARAMONDANIS & TOUMAZIS CHAPS PROPERTY DEVELOPERS YIANAKIS ARISTODEMOU PLAZA EXCLUSIVE PROJECTS SHACOLAS GROUP ERMES AIRPORTS VIMENTINA LTD SUNSET CO LTD CARDUCCI ESTATES CO LTD

PORTO MARE ALPHA MEDITERRANEAN SOLAR ENERGY ST. ANDREW GOLF

DEMARIS ODYSSEUS LTD ALPHA MEDITERRANEAN LTD ALPHA PANARETI GOLF CLUB LTD

LIMASSOL LANDMARK

PAFILIA PROPERTY DEVELOPMENT

GOLF TSADA (MINTHIS HILLS)

PAFILIA PROPERTY DEVELOPMENT

THE CONTINENTAL RESORT - PEGEIA MED LIFE CLUB VILLAGE

GRAND CONTINENT LTD BETWEEN FRIENDS LTD

VENUS ROCK

ARISTO DEVELOPERS

NEAPOLIS ΑΚΤΑΙΑ ΟΔΟΣ-ΜΑRINA RESIDENCE

LEPTOS GROUP ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΠ LEPTOS GROUP

CONFERENCE/EXHIBITION CENTER GOLF, RETAIL, CLUB & SPA, RESIDENTIAL GOLF, RESIDENTIAL DΕVΕLΟP. ETC HEALTH CENTER 5 STARS HOTEL MARINA , HOTEL LUXURY APPARTMENTS ΜΕΙΚΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ/ΕΜΠ. ΧΡΗΣΗΣ GOLF, CLUBS, HOTELS,SPA ETC AIRPORT LANDSIDE DEVELOPMENT ΗΕΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΠΑΦΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ GOLF,MONAΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤC RESIDENTIAL DΕVΕLOPMENT, OFFICES, HOTEL GOLF, RESIDENTIAL DEVELOP., CLUB, SPA, MALL HOTEL- PRIVATE RΕSIDENCE - 5 STARS ΧΩΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ CLUB ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ, ΠΙΣΙΝΕΣ GOLF,HOTEL, MALL, CINEMA , ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΙΚΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

DEL MAR

LEPTOS GROUP

ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑ

VOUROS CONSORTIUM

C & N CHRISTOU

C& N CHRISTOU BROS DEVELOPERS

AGIA NAPA GOLD NEOCLEOUS TOWERS

AGIA NAPA FOREST GOLF LTD TOTAL SERVE MANAGEMENT LTD

UNIVERSAL LIFE

08

w+w / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΜΕΙΚΤΗ ΑΝΑΠΤ.-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,SPA ΜΕΙΚΤΗ ΑΝΑΠΤ.-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,SPA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ EMΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΓΕΡΟΣΚHΠΟΥ GOLF ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,ΓΡΑΦΕΙΑ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ,ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ -ΦΥΚΑΡΔΟ


Ενέργεια Καύσιµα Λίπασµα

Αλουµίνιο Γυαλί Χαρτί

Τα σκουπίδια... δεν είναι για τα σκουπίδια!

Έχοντας υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης και αξιοποίησης απορριµµάτων η ΗΛΕΚΤΩΡ κινείται ανταγωνιστικά και στην ευρωπαϊκή αγορά. Μέσω της υλοποίησης και λειτουργίας σύγχρονων µονάδων σε Κύπρο και Γερµανία και το σχεδιασµό ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων σε Ισπανία και Ρωσία η ΗΛΕΚΤΩΡ κατακτά µερίδιο και στη διεθνή αγορά.

...δίνουν ζωή στο περιβάλλον και στην οικονοµία! Η Λ Ε Κ Τ Ω Ρ Α . Ε . , Ερµού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά, Αθήνα, τηλ.: 210 8184700, fax: 210 8184701, www.helector.gr


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Απολογισμός Εκστρατείας δικτίου Μεσόγειος SOS σε Kύπρο - Κρήτη

Αποτελέσματα αναλύσεων σε γεωτρήσεις

Ο

ι δράσεις του προγράμματος LIFE+PURE στην περιοχή της Χερσονήσου συνεχίζονται. Μετά τις καλοκαιρινές εξορμήσεις και τις πολύ γόνιμες συζητήσεις είχαμε με όσους από εσάς βρεθήκαμε στις πλατείες και τα καφενεία των όμορφων χωριών του Δήμου Χερσονήσου, και επειδή η δική σας άποψη είναι πολύ χρήσιμη για μας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας και συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο(https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/vie wform?hl=el&formkey=dEVPLVJHeGtnTFFLVUN1dGQz Sm0wVVE6MQ#gid=0) που αφορά στην αξιολόγηση των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εκπαίδευσης – διαβούλευσης για να μπορέσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειες μας και να βελτιώσουμε τις δράσεις μας!

«

Forum ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, αλλά και η καταγραφή προβληματισμών και ερωτήσεων σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων στην άρδευση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα forum (www.pure-hersonissos.gr/index.php?option=com_kunena&view=listcat&catid=0&lang=el&func=listcat&Itemid=37) ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών. Η συμμετοχή σας στη συζήτηση που αναπτύσσεται είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη και γι’ αυτό το λόγο σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στο forum και να καταθέσετε της απόψεις σας.

Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων στην περιοχή Χερσονήσου Κρήτης. Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος LIFE PURE “From Treated Wastewater to Alternative Water Resources in Semi-Arid Regions”, η ΔΕΥΑ Χερσονήσου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες των διαγωνισμών για την ανάδειξη του αναδόχου τόσο για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού αναβάθμισης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας όσο και της επέκτασης του δικτύου άρδευσης. Ο αναμενόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 4 μήνες και με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται σημαντική βελτίωση της ποιότητας της εκροής του βιολογικού καθαρισμού, κυρίως λόγω της προσθήκης στην υφιστάμενη επεξεργασία ενός αυτόματου μηχανικού φίλτρου σίτας για την κατακράτηση των στερεών και συστημάτων UV και μεταχλωρίωσης για την πλήρη απολύμανση των λυμάτων.

10

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

Αποτελέσματα ερωτηματολογίων από το συμμετο- Αναλυτικός Απολογισμός της Εκστρατείας Ενημέρωσης του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS χικό συνέδριο στην Λεμεσό Στα πλαίσια του προγράμματος διεξάγεται μια σειρά ενημερω- για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων τικών δράσεων στην Κύπρο με τη διοργάνωση ημερίδων - συμμεστο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης τοχικών συνεδρίων. Στα πλαίσια του συμμετοχικού συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου, ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που σχετίζονταν με την επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων ειδικά διαμορφωμένο για την Κύπρο (Λεμεσός). Συμπερασματικά, υπήρξε θετική ανταπόκριση για την εναλλακτική χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην γεωργία και γενικότερα στην καθημερινότητα μας (πυρκαγιές, τουαλέτα, χτίσιμο κτιρίων κτλ) ενώ έντονη ήταν η επιθυμία για περισσότερο ενημέρωση στο κοινό.

Οι καλοκαιρινές δράσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου είχαν πολλαπλά και αμφίδρομα οφέλη τόσο για τους συμμετέχοντες εθελοντές και μέλη της οργάνωσης, όσο για την τοπική κοινωνία. Μέσα από την επαφή μας με τους κατοίκους της περιοχής είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την αξεπέραστη κρητική φιλοξενία και παράλληλα να την «ανταποδώσουμε», ενημερώνοντας ντόπιους και επισκέπτες για την προοπτική της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων και πραγματοποιώντας


Πίνακας 1

Πίνακας 2

Φυσικοχημικές αναλύσεις υπόγειων υδάτων στην περιοχή της Χερσονήσου Γεώτρηση pH Γεώτρηση 1 Γεώτρηση 2 Γεώτρηση 3 Γεώτρηση 4 Γεώτρηση 5 Γεώτρηση 6

7.45 7.54 8.13 7.68 8.01 8.16

Φυσικοχημικές Παράμετροι Αγωγιμότητα Νιτρικά Αμμωνιακά Νιτρώδη TSS (mS/cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 2.75 <0.5 <0.1 <0.1 24 3.06 <0.5 <0.1 <0.1 45 3.12 1.3 <0.1 <0.1 36 2.87 <0.5 <0.1 <0.1 19 3.01 <0.5 <0.1 <0.1 24 2.91 0.7 <0.1 <0.1 31

Μικροβιακές αναλύσεις υπόγειων υδάτων στην περιοχή της Χερσονήσου Γεώτρηση

Μικροβιακοί δείκτες (MPN / 100 ml) Total Coliforms E. Coli Faecal Coliforms

Γεώτρηση 1 Γεώτρηση 2 Γεώτρηση 3 Γεώτρηση 4 Γεώτρηση 5 Γεώτρηση 6

2 <1 <1 <1 <1 5,3

<1 <1 <1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1 <1 <1

εθελοντικούς καθαρισμούς στις, ιδιαίτερα επιβαρυμένες λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, παραλίες της περιοχής. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν περιελάμβαναν επισκέψεις στα όμορφα ορεινά χωριά του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Χερσονήσου καθώς και στο επιβαρυμένο παράκτιο μέτωπο. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life+ Περιβαλλοντολογική Πολιτική και Διακυβέρνηση PROVIDING UPGRADED REUSE: PURE LIFE08 ENV/GR/551, «Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα ως Εναλλακτική Πηγή Ύδατος σε Ημίξηρες Περιοχές, που χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. και υλοποιούν η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, το ΤΕΙ Κρήτης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανταλλαγής απόψεων με τους κατοίκους, τους αγρότες και τους επισκέπτες του ευρύτερου Δήμου Χερσονήσου το διάστημα από 24 έως 30 Ιουλίου 2011.

Aποτελέσματα αναλύσεων σε γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα

των μικροβιακών και φυσικοχημικών αναλύσεων των υπόγειων νερών από έξι γεωτρήσεις στην περιοχή της Χερσονήσου. Η περιοχή της Χερσονήσου αντιμετωπίζει την τελευταία δεκαετία οξύ πρόβλημα με την υποβάθμιση των παράκτιων υδροφορέων της από τη διείσδυση της θάλασσας.

Η θάλασσα έχει διεισδύσει για περισσότερα από 2 χιλιόμετρα στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα όλες οι γεωτρήσεις να δίνουν υφάλμυρο νερό. Όσο αφορά την μικροβιακή μόλυνση με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν παρατηρήθηκε παρουσία μικροβιακής μόλυνσης.»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

09


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Γιατί έπρεπε να είχε ήδη εφαρμοστεί εδώ και καιρό

Τέλος εισόδου στις χωματερές

Τ

ις τελευταίες μέρες είναι αλλεπάλληλα τα δημοσιεύματα στον τύπο για τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι τοπικές αρχές Λάρνακας και Αμμοχώστου μετά τη λειτουργία του ΧΥΤΥ στην Κόσιη. Η αύξηση του κόστους για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων έναντι της απόρριψης τους στις χωματερές, είναι φυσικά εν μέρει δεδομένη και δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί εντελώς. Θα μπορούσε όμως η μετάβαση από την εποχή της χωματερής στην εποχή των κέντρων διαχείρισης των υλικών να γίνει πολύ πιο ομαλά, με πολύ πιο κοινωνικά αποδεχτό τρόπο και με μικρότερη επιβάρυνση, αν είχαμε προγραμματισμό. Δυστυχώς όμως η ατολμία, η απρονοησία και η αναβλητικότητα έχουν μετατρέψει μια δυνητικά ομαλή αλλαγή εποχής, σε ένα οικονομικό σοκ που σε τέτοιες δύσκολες εποχές μπορεί ακόμη και να γονατίσει οικονομικά τις τοπικές αρχές. Και αυτό, ενώ οι λύσεις ήταν σχετικά απλές και ουσιαστικά αυτονόητες. Θα εξηγήσω πώς, ακόμη μια φορά, όχι για να τονίσω κατόπιν εορτής ότι εμείς τα είχαμε πει, αλλά γιατί τουλάχιστον για τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και την Πάφο υπάρχει ακόμη χρόνος για να ληφθούν τα σωστά μέτρα. Είχαμε λοιπόν πει εδώ και μερικά χρόνια στους αρμόδιους (και εμείς και άλλοι) ότι ενόψει και της δημιουργίας των κέντρων διαχείρισης αλλά και των δυνατοτήτων και υποχρεώσεων για εναλλακτική διαχείριση των υλικών (ανακύκλωση, κομποστοποίηση κ.λ.π.),

κυριό/έτος περίπου). Εάν οι τοπικές αρχές χρέωναν τέλος απόρριψης στις χωματερές 30 ή 40 ή 50 ευρώ ανά τόνο, ή σταδιακά αν επέβαλλαν αυτά τα ποσά τα τελευταία 4-5 χρόνια (που ξέρουμε τουλάχιστον ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις χωματερές), θα είχαμε επιτύχει τα ακόλουθα:

α. Οι τοπικές αρχές θα είχαν δημιουργήσει αποθεματικό από τα έσοδα απόρριψης (γιατί δεν θα είχαν αντίστοιχα έξοδα) και θα μπορούσαν πολύ πιο ομαλά να απορροφήσουν σταδιακά το κόστος των κέντρων διαχείρισης χωρίς σοκαριστικές αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων στους πολίτες. β. Τα τέλη σκυβάλων θα είχαν ήδη αυξηθεί σταδιακά κατά 50 ευρώ ανά κατοικία περίπου (θα ήταν στα 180-210 ευρώ), αρά η μετάβαση στους νέους φόρους που απαιτούνται για να καλύπτεται το κόστος των κέντρων διαχείρισης (250-300 ευρώ περίπου) θα γινόταν σταδιακά και δεν θα επέφερε τόσο μεγάλο σοκ. γ. Θα είχαν δοθεί πολλαπλάσια κίνητρα σε ιδιώτες και άλλους για ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης κ.λ.π., μειώνοντας έτσι τους όγκους απορριμμάτων που θα πρέπει να πάνε στα κέντρα διαχείρισης, άρα και το σχετικό κόστος.

θα έπρεπε οι μεγάλες χωματερές (Κοτσιάτη και Βατί) να είχαν μετατραπεί σε ελεγχόμενες και να είχαν ήδη ένα τέλος απόρριψης (gate fee), έστω και πιο χαμηλό από τα κέντρα διαχείρισης. Αυτό θα άλλαζε σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα για τις τοπικές αρχές και θα είχαμε πολύ πιο ομαλή μετάβαση από τις χωματερές στα κέντρα διαχείρισης. Και εξηγούμαι γιατί. Μέχρι σήμερα οι χωματερές χρεώνουν τις τοπικές αρχές που τις χρησιμοποιούν 3-5 ευρώ ανά τόνο υλικού που καταλήγει εκεί. Αυτό επαρκεί απλά για το κόστος επικάλυψης των απορριμμάτων με χώμα. Το κόστος λοιπόν απόρριψης για ένα μέσο νοικοκυριό (που παράγει 2 τόνους απορριμμάτων το χρόνο), είναι 6-10 ευρώ το χρόνο και αποτελεί έτσι το 4-7% του μέσου φόρου σκυβάλων που καταβάλλουν τα νοικοκυριά (130-160 ευρώ/ανά νοικο12

δ. Θα είχαν βελτιώσει σημαντικά την αντίληψη του κόσμου για το τι μπορεί να κάνει με τα απορρίμματα του και πώς να τα αξιοποιήσει κτίζοντας κουλτούρα μείωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων. ε. Θα είχαν χρήματα για να στηρίξουν προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης που θα τους μείωνε στη συνέχεια το κόστος τους αφού θα μειώνονταν τα απορρίμματα που θα παρέμεναν προς διάθεση σε κέντρο διαχείρισης απορριμμάτων. Όσες φορές και να θέσαμε αυτά τα αυτονόητα επιχειρήματα τα τελευταία χρόνια, εισπράξαμε απαντήσεις του τύπου “καλά ακούγονται αλλά είναι δύσκολο να γίνουν και αν κάνουμε ελεγχόμενες και χρεώνουμε τις χωματερές θα πετούν οι πολίτες στους ποταμούς τα σκουπίδια” κ.λ.π..

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

Ε καλά, και αν με αύξηση 20, 30 ή 40 ευρώ ανά τόνο θα γίνονταν όλα αυτά, δεν θα γίνουν τώρα που οι αυξήσεις θα είναι 80 και 100 ευρώ ανά τόνο; Και αν τώρα λέμε ότι θα αστυνομεύσουμε και θα επιβάλουμε να μην συμβούν τα πιο πάνω, τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο; Δεν ξέρω αν σε αυτό τον τόπο έγινε πλέον δεδομένο ότι όλα πρέπει να γίνονται ανάποδα. Δεν γίνεται στα καλέσματα της λογικής όλοι να λέμε “μην μου τους κύκλους τάραττε”. Δεν γίνεται σε κάθε θέμα που βλέπουμε ότι μπορούμε να δράσουμε έγκαιρα και να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις να λέμε ας το κάνει άλλος, ή κρύψε να περάσουμε.

Εκλεγόμαστε και έχουμε ευθύνη να υπηρετήσουμε τον πολίτη συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν γίνεται να κρυβόμαστε πίσω από τις δυσκολίες και τις τυπικότητες. Αν ο πολίτης ήθελε απλά διαχειριστές της υφιστάμενης κατάστασης θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί (ίσως και καλύτερα), από δημόσιους λειτουργούς των επαρχιακών διοικήσεων (όπως γινόταν παλιά πριν τη δημιουργία εκλεγμένης το-

πικής αυτοδιοίκησης). Από μας περιμένει αποφάσεις, τομές, προνοητικότητα και κυρίως κοινή λογική. Μήπως λοιπόν πλέον η κοινή λογική σε αυτό τον τόπο δεν είναι τόσο κοινή; Και δεν λύνεται το πρόβλημα του κόστους απόρριψης των υλικών στα κέντρα διαχείρισης μόνο με το να μας επιτρέψουν να αφαιρέσουμε το 14% των αυξήσεων στα τέλη σκυβάλων που μας επιτρέπει ο Νόμος. Αυτή είναι η εύκολη οδός. Δουλειά μας δεν είναι απλά να θεσμοθετήσουμε την οδό μέσα από την οποία θα μετακυλήσουμε το κόστος στο δημότη μας. Δουλειά μας είναι να δράσουμε προληπτικά για να μειώσουμε αυτό το κόστος. Να δράσουμε μαζί με τον πολίτη για το καλό του πολίτη. Κλείνω καλώντας τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου που έχουν το πρώτο λόγο στη διαχείριση των χωματερών (του ΧΥΤΑ στην περίπτωση της Πάφου), να δουν τις πιο πάνω επισημάνσεις πολύ σοβαρά. Έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας 3-4 χρόνων. Και δεν είναι απλά κουβέντες αυτά για να τις προσπεράσουμε με ελαφρότητα. Είναι πλέον πραγματικότητες και τις βιώνουν οδυνηρά οι συνάδελφοι μας σε Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο. Ρωτήστε τους.

Κυριάκος Παρπούνας Δημοτικός Σύμβουλος Λατσιών Γενικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η ENVIROPLAN A.E. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ Ε

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ Χ

Η

ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, με προστασία του περιβάλλοντος, και διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι από τους πιο σημαντικούς ευρωπαϊκούς στόχους. Με βάση το Ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και τις αρχές της αειφορίας, όπως αυτές αναγνωρίζονται παγκόσμια, κρίνεται απολύτως επιβεβλημένο να τερματισθεί η λειτουργία των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι επιπτώσεις από την έως τώρα λειτουργία τους. Στο πνεύμα αυτό κινούμενη και η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δρομολογήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για ένα καλύτερο περιβάλλον, με το τερματισμό της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων, και την εξυγίανση ή/και αποκατάσταση των δεκάδων υφιστάμενων ανεξέλεγκτων χωματερών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τομέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, ανέθεσε στην εταιρεία μελετών και Συμβούλων «ENVIROPLAN Α.E.» την προετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών / εγγράφων για την αποκατάσταση και τη μετέπειτα φροντίδα των Χ.Α.Δ.Α. των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου, και ακολούθως, την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών. Το εν λόγω έργο, σκοπεύει αφενός στη δραστική ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, και αφετέρου στη συμμόρφωση με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αστικών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Ειδικότερα οι νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ είναι: α) η Οδηγία 99/31/ΕΚ (άρθρο 14) και η Κ.Δ.Π. 562/2003 (άρθρο 20), βάσει των οποίων είναι απαραίτητο να έχει επέλθει παύση λειτουργίας και αποκατάσταση

όλων των υφιστάμενων χώρων διάθεσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της υγειονομικής ταφής, μέχρι τις 16/7/2009 και β) Ειδικός όρος της υπ’ αριθμ. CCI: 2004 CY 16 C PE 001 [Ε(2005)4432/14-11-2005] εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 4), που αφορά το έργο «Νέος Χώρος Υγειονομικής Ταφής και Σταθμοί Μεταφόρτωσης για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στις Επαρχίες της Λάρνακας και της Αμμοχώστου», σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η οριστική διακοπή λειτουργίας και η αποκατάσταση των υφιστάμενων μη ελεγχόμενων και ημιελεγχόμενων χώρων διάθεσης αποβλήτων στις Επαρχίες της Λάρνακας και της Αμμοχώστου.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας των Χ.Α.Δ.Α. των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. Στις προαναφερθείσες Επαρχίες Λάρνακας – Αμμοχώστου, οι οποίες αποτελούν συνολικά την περιοχή μελέτης του έργου, εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν 16 ΧΑΔΑ, οι οποίοι βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές: στην Επαρχία Αμμοχώστου στις περιοχές Αγία Νάπα, Παραλίμνι και Φρέναρος και στην Επαρχία Λάρνακας στις περιοχές Πάνω Λεύκαρα, Μαρώνι, Μαρί, Κοφίνου, Κόρνος, Αλαμινός, Κιβισίλι, Τερσεφάνου, Αβδελλερό, Κελλιά, Βορόκληνη, Ξυλοφάγου και Δρομολαξιά (Αλυκή). Η σύμβαση που ανατέθηκε στην εταιρεία «ENVIROPLAN Α.E.», περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

Α’ ΦΑΣΗ: Ετοιμασία Μελετών/ Εγγράφων. Τα επιμέρους στάδια της Α’ Φάσης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες Μελέτες / Έγγραφα και ειδικότερα:

Τοπογραφικές μελέτες Γεωλογικές μελέτες – Έρευνες 14

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

Γεωτεχνικές μελέτες – Έρευνες Δειγματοληψίες – Αναλύσεις Εκτίμηση επικινδυνότητας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικοοικονομική Μελέτη Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ) Προϋπολογισμός Έργου Τεύχη Δημοπράτησης

Β’ ΦΑΣΗ: Διαδικασία προκήρυξης/ αξιολόγησης/ κατακύρωσης προσφορών

Γ’ ΦΑΣΗ: Επίβλεψη – Παρακολούθηση Κατασκευαστικών Εργασιών Κατά την εκτίμηση επικινδυνότητας, έγινε ανάλυση κινδύνου (risk analysis/risk assessement) για κάθε χώρο και ακολούθως κατάταξη των χώρων ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητάς τους. Ακολούθως, στη φάση της ΜΠΕ και της Τεχνικοοικονομικής Μελέτης, έγινε ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων για την άρση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ύπαρξη των ΧΑΔΑ, και τελικά προτάθηκαν τα καταλληλότερα για κάθε περίπτωση μέτρα και έργα εξυγίανσης, αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας των χώρων. Με βάση τα ανωτέρω, οι 16 ΧΑΔΑ των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, χωρίστηκαν καταρχήν, με βάση την έκταση που καταλαμβάνουν και τον όγκο των υφιστάμενων απορριμματικών αποθέσεων, σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τα μέτρα εξυγίανσης και αποκατάστασής τους: Η πρώτη Κατηγορία, περιλαμβάνει τους χώρους στους οποίους είτε λόγω της μικρής έκτασης που καταλαμβάνουν είτε και λόγω του


ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

ΧΑΔΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας επιλέχθηκαν τρία είδη τελικής κάλυψης, όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

μικρού όγκου των υφιστάμενων απορριμματικών αποθέσεων, επιλέχθηκε να γίνουν έργα εξυγίανσης και μεταφοράς αποθέσεων σε άλλο ΧΑΔΑ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ΧΑΔΑ Μαρωνίου και Κιβισιλίου, οι απορριμματικές αποθέσεις των οποίων θα μεταφερθούν αντίστοιχα στους ΧΑΔΑ Μαρίου και Τερσεφάνου. Η δεύτερη Κατηγορία, περιλαμβάνει τους χώρους στους οποίους θα γίνουν έργα εξυγίανσης και αποκατάστασης επιτόπου του έργου. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υπόλοιποι 14 ΧΑΔΑ. Τα επιλεγέντα μέτρα αποκατάστασης σχετίζονται με το βαθμό επικινδυνότητας και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε χώρου. Έτσι, ανάλογα με το εύρος των μέτρων που απαιτούνται (για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου), έγινε κατηγοριοποίηση των ΧΑΔΑ σε τρεις κατηγορίες, ως ακολούθως:

Κατηγορία Α: Το δυναμικό κινδύνου είναι μικρό και το εύρος των μέτρων θεωρείται «περιορισμένο». Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι χώροι Πάνω Λεύκαρα και Κιβισίλι.

Κατηγορία Β: Το δυναμικό κινδύνου είναι σημαντικό και το εύρος των μέτρων θεωρείται «ικανό». Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι χώροι Μαρώνι, Μαρί, Κοφίνου, Κόρνος, Αλαμινός, Αβδελλερό και Βορόκληνη. Κατηγορία Γ: Το δυναμικό κινδύνου είναι υψηλό και το εύρος των μέτρων θεωρείται «σημαντικό». Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι χώροι Αγία Νάπα, Παραλίμνι, Φρέναρος, Τερσεφάνου, Κελλιά, Ξυλοφάγου και Δρομολαξιά. Τα βασικά στοιχεία των 16 ΧΑΔΑ των Επαρχιών Λάρνακας και

* Στις περιπτώσεις εκείνες που οι ΧΑΔΑ θα αποδοθούν στο κοινό (Αγία Νάπα - Τερσεφάνου) προκύπτει η αναγκαιότητα αυξημένης στεγανοποίησης του χώρου, γι’ αυτό επιλέχθηκε να τοποθετηθεί ειδικά στα πλατώ των χώρων, επί της αργιλικής στεγανοποιητικής στρώσης και συνθετική γεωμεμβράνη HDPE, ελάχιστου πάχους 1,5mm, η οποία θα πρέπει να προστατεύεται από την υπερκείμενη στρώση ομβρίων με γεωύφασμα προστασίας.

Αμμοχώστου, καθώς και τα έργα εξυγίανσης και αποκατάστασης, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας του κάθε ΧΑΔΑ, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Ο προϋπολογισμός του έργου έχει εκτιμηθεί περίπου σε 30,0εκ. ευρώ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και από Εθνικούς Πόρους.

Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η Α’ Φάση της σύμβασης, δηλαδή όλες οι μελέτες ωρίμανσης και τα Τεύχη Δημοπράτησης, και αναμένεται η έναρξη της Β’ Φάσης, δηλαδή της δημοπράτησης του έργου. Με αυτό το πολύ σημαντικό έργο, ολοκληρώνεται άλλο ένα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

15


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ eTECH-BTR

Πλήρη αυτοματοποιημένη τηλεδιαχείριση

Τ

ο σύστημα eTECH-BTR που έχει αναπτύξει η ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING επιτελεί την πλήρη αυτοματοποιημένη διαχείριση της μονάδας διάθεσης των βοθρολυμάτων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, επιτρέποντας παράλληλα την τηλεδιαχείριση της μονάδας μέσω H/Y και υπερσύγχρονης εφαρμογής SCADA. Το eTECH-BTR εγκαθίσταται στην μονάδα υποδοχής και εσχάρωσης βοθρολυμάτων του βιολογικού, και επιτρέπει το άδειασμα των βυτίων χωρίς την παρουσία προσωπικού στον χώρο της μονάδας, με την χρήση προπληρωμένων καρτών RFID. Οι οδηγοί των βυτιοφόρων, αφού πραγματοποιήσουν την σύνδεση του βυτίου με την μονάδα, επιδεικνύουν την κάρτα RFID και αν διαθέτουν επαρκές υπόλοιπο μονάδων πραγματοποιείται αυτόματα το άνοιγμα της αντίσοιχης ηλεκτροβάνας για την εκκένωση.

Το σύστημα eTECH-BTR αποτελείται από τα ακόλουθα ηλεκτρονικά υλικά και όργανα: Διακόπτες ροής τοποθετημένους στους αγωγούς εισόδου της μονάδας, εκεί που πραγματοποιείται η σύνδεση με τα βυτιοφόρα Ερμάριο αυτοματισμού στον χώρο της μονάδας το οποίο περιέχει RFID card reader, προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC), κατάλληλα τροφοδοτικά, εκτυπωτή, μονάδες επικοινωνίας, λυχνίες και κομβία Έξυπνες κάρτες (τύπου RFID) για τους οδηγούς των βυτιοφόρων Εφαρμογή τηλεδιαχείρισης στον Η/Υ κέντρο ελέγχου του βιολογικού Ερμάριο αυτοματισμού στο κέντρο ελέγχου του βιολογικού το οποίο επικοινωνεί με την μονάδα RFID στον χώρο βοθρολυμάτων, και κατάλληλα τροφοδοτικά Συσκευή προγραμματισμού καρτών η οποία αποτελείται από RFID card reader, βύσμα σύνδεσης RS232 και κατάλληλο τροφοδοτικό Εφαρμογή προγραμματισμού καρτών στον Η/Υ κέντρο ελέγχου Εφαρμογή παρακολούθησης κάμερας στον Η/Υ κέντρο ελέγχου του βιολογικού (προαιρετικά) Κάμερα παρακολούθησης μονάδας (προαιρετικά) Μέτρηση pH εισόδου (προαιρετικά). Ο μετρητής pH

16

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

προσθέτει στο σύστημα μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εκκένωση μόνον εαν το pH του λύματος βρίσκεται εντός επιτρεπτού ορίου Μέτρηση παροχής εισόδου (προαιρετικά)

Λειτουργία συστήματος Διατίθενται στους οδηγούς των βυτιοφόρων κάρτες RFID που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην μονάδα βοθρολυμάτων. Οι κάρτες περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο οδηγού ΑΦΜ οδηγού Αριθμός κυκλοφορίας βυτιοφόρου Χωρητικότητα βυτιοφόρου σε κυβικά μέτρα Ημερομηνία ανανέωσης μονάδων Υπόλοιπο μονάδων Οι κάρτες αυτές προγραμματίζονται μέσω της συσκευής προγραμματισμού και της εφαρμογής προγραμματισμού καρτών. Η εφαρμογή προγραμματισμού των καρτών επιτρέπει την μεταβολή όλων των παραπάνω στοιχείων. Η χρέωση των βυτιοφόρων πραγματοποιείται με την λογική του προπληρωμένου όγκου λυμάτων. Ο όγκος αυτός αντιστοιχείται σε υπόλοιπο μονάδων και αφαιρείται αυτόματα με το άδειασμα των βυτίων.

Στον χώρο των βοθρολυμάτων εγκαθίστανται το

ερμάριο του RFID tag reader. Το PLC δίνει εντολή ανοίγματος των ηλεκτροβανών μόνον όταν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο μονάδων στην αντίστοιχη κάρτα. Οι ηλεκτροβάνες ανοίγουν και κλείνουν μέσω ψηφιακών εξόδων του PLC. Το σύστημα επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση δύο ή και τριών βυτιοφόρων. Προκειμένου να πραγματοποιείται το άδειασμα των βυτιοφόρων, οι οδηγοί πρέπει επιδεικνύουν τις κάρτες τους στο RFID card reader του ερμαρίου. Το σύστημα, με την επιτυχή ανάγνωση της κάρτας επιτρέπει το άνοιγμα μίας εκ των δύο (ή τριών) ηλεκτροβανών. Η επιλογή της μίας ή της άλλης βάνας πραγματοποιείται από τον οδηγό με το πάτημα του αντίστοιχου κομβίου στο ερμάριο. Ταυτόχρονα ανοίγει η αντίστοιχη ηλεκτροβάνα και πραγματοποιείται η καταμέτρηση της συνολικής παροχής. Μόλις ολοκληρωθεί το άδειασμα του βυτιοφόρου κλείνει αυτόματα η ηλεκτροβάνα και εκδίδεται από τον εκτυπωτή του ερμαρίου απόδειξη στην οποία εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: Στοιχεία οδηγού και οχήματος Ημερομηνία και ώρα αδειάσματος Η εφαρμογή τηλεδιαχείρισης του συστήματος που εγκαθίσταται στον Η/Υ του κέντρου ελέγχου περιέχει βάση δεδομένων η οποία ενημερώνεται από το PLC του συστήματος στην μονάδα βοθρολυμάτων.

Η επικοινωνία με το PLC πραγματοποιείται με ethernet μέσω των θυρών ethernet


της μονάδας διάθεσης των βοθρολυμάτων Η βάση δεδομένων της εφαρμογής είναι σχεσιακή και μπορεί να επεξεργάζεται από άλλα προγράμματα ταυτόχρονα. Η εφαρμογή επιτρέπει την εξαγωγή των ακόλουθων αναφορών για διαστήματα που επιλέγει ο χειριστής: Αριθμός επισκέψεων σύνολο Αριθμός επισκέψεων επιλεγμένου οχήματος Συνολικός όγκος εναποθέντων λυμάτων όλων των οχημάτων Συνολικός όγκος εναποθέντων λυμάτων επιλεγμένου οχήματος Συγκεντρωτικό επισκέψεων οχημάτων

Εποπτεία με κάμερα

του PLC και του Η/Υ. Πέραν της ενημέρωσης της βάσης δεδομένων η εφαρμογή επιτρέπει την online εποπτεία της κατάστασης της μονάδας βοθρολυμάτων. Εμφανίζονται δηλαδή στην οθόνη της εφαρμογής τα στοιχεία του οδηγού και του οχήματος την στιγμή που έχει επικυρωθεί μία κάρτα, καθώς και σε ποιον αγωγό έχει συνδεθεί. Μόλις ολοκληρωθεί το άδειασμα ενός βυτιοφόρου, η βάση δεδομένων της εφαρμογής τηλεδιαχείρισης ενημερώ-

νεται με τα ακόλουθα στοιχεία: Ημερομηνία και ώρα αδειάσματος Ονοματεπώνυμο οδηγού ΑΦΜ οδηγού Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος Χωρητικότητα οχήματος Συνολικός όγκος λυμάτων που άδειασε Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης κάρτας

Εγκαθίσταται ψηφιακή κάμερα για την εποπτεία του χώρου διάθεσης των βοθρολυμάτων. Η εποπτεία της κάμερας πραγματοποιείται από ξεχωριστή εφαρμογή εποπτείας κινούμενης εικόνας στον Η/Υ του κέντρου ελέγχου. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στον χειριστή να κινεί την κάμερα οριζόντια και κάθετα. Επιπλέον επιτρέπει λειτουργίες zoom και καταγραφής video στον σκληρό δίσκο. Η σύνδεση της κάμερας με τον Η/Υ πραγματοποιείται με TCP/IP πρωτόκολλο μέσω Ethernet διασύνδεση.

Αιμίλιος Αμπού-Μραντ ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΠΕ Υπεύθυνος Τμήματος Αυτοματισμών emile@technor.gr

ȂİIJȘȞǹȞĮțȪțȜȦıȘĮȣIJȫȞIJȦȞȣȜȚțȫȞĮʌȠijİȪȤșȘțİȘİțʌȠȝʌȒ     ıIJȘȞĮIJȝȩıijĮȚȡĮʌİȡȓʌȠȣ  650.000IJȩȞȦȞȚıȠįȪȞĮȝȠȣ   įȚȠȟİȚįȓȠȣIJȠȣȐȞșȡĮțĮ  CO2 eq)ıȘȝĮȞIJȚțȩȢıIJȩȤȠȢȑȞĮȞIJȚ IJȘȢİʌİȡȤȩȝİȞȘȢțȜȚȝĮIJȚțȒȢĮȜȜĮȖȒȢ  ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȝİȩȜȠȚIJȚȢıȣıțİȣĮıȓİȢȝĮȢ ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȝİȩȜȠȚIJȚȢıȣıțİȣĮıȓİȢȝĮȢ ıIJȠȞȝʌȜİțȐįȠȂȚĮĮʌȜȒʌȡȐȟȘȫıIJİ ıIJȠȞȝʌȜİțȐįȠȂȚĮĮʌȜȒʌȡȐȟȘȫıIJİ ȞĮȖȓȞİȚțĮșĮȡȩIJİȡȠIJȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞʌȠȣ ȞĮȖȓȞİȚțĮșĮȡȩIJİȡȠIJȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞʌȠȣ șĮȗȒıȠȣȝİİȝİȓȢțĮȚIJĮʌĮȚįȚȐȝĮȢ șĮȗȒıȠȣȝİİȝİȓȢțĮȚIJĮʌĮȚįȚȐȝĮȢ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

17


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Νέα συμβόλαια στην εξαιρετικά δυναμική αγορά φωτοβολταϊκών

Ε

νισχύοντας την ηγετική της θέση στον τομέα των φωτοβολταϊκών, η Air Liquide συνεχίζει να επενδύει σε στρατηγικές περιοχές που γνωρίζουν δυναμική ανάπτυξη στη συγκεκριμένη αγορά. Συγκεκριμένα, η εταιρία ανακοίνωσε την υπογραφή νέων μακροπρόθεσμων συμβολαίων με κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται: • Στις Η.Π.Α., όπου η Stion επέλεξε την Air Liquide για την προμήθεια ειδικών αερίων και αντίστοιχου εξοπλισμού για τη νέα μονάδα παραγωγής της στο Mississippi. Η Stion είναι κατασκευαστής ηλιακών πλαισίων λεπτού υμενίου (thin film) υψηλής απόδοσης. Το 2010 ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την στρατηγική συνεργασία της με την TSMC, παγκόσμιο ηγέτη στην κατασκευή ημιαγωγών, γεγονός που διαφοροποιεί τις δραστηριότητες της στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Η παραγωγική δυναμικότητα των ΗΠΑ αναμένεται μέχρι το 2020 να ξεπεράσει τα 30 GWp. • Στην Κίνα, όπου ο Όμιλος προ-

μηθεύει ήδη τους ηγέτες του χώρου, η Air Liquide θα παρέχει ειδικά και πρόδρομα αέρια σε πολύ μεγάλες ποσότητες, καθώς και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, στο μεγαλύτερο κατασκευαστή πλαισίων λεπτού υμενίου πυριτίου στη Ν. Κϊνα. Η Κίνα σκοπεύει μέχρι το 2020 να έχει ξεπεράσει τα 50GWp. • Στην Ινδία, η Air Liquide επιλέχθηκε να προμηθεύει φέροντα αέρια σε μεγάλες ποσότητες στη νέα μονάδα παραγωγής πολυκρυσταλλικού πυριτίου και wafer, η οποία θα είναι το αποτέλεσμα σημαντικής συμμαχίας παιχτών της αγοράς. Η Ινδία στοχεύει μέχρι το 2020 να φθάσει τα 20 GWp. • Στο Βιετνάμ, η Air Liquide θα προμηθεύει με αέρια τις νέες εγκαταστάσεις βιομηχανίας φωτοβολταϊκών στοιχείων στην πόλη Ho Chi Minh. • Στο Μαρόκο, η Air Liquide ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με την MedZ, στηρίζοντας τοπικές πρωτοβουλίες κατασκευής φωτοβολταϊκών τεχνολογίας λεπτού υμενίου πυριτίου, στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος το οποίο σκοπεύει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των φωτοβολταϊκών σε πολλά GW στην διάρκεια των

επόμενων ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται και αναμένεται να φθάσει τα 26.000 TWh το 2020, η τεχνολογία φωτοβολταϊκών, η οποία συντελεί στην αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας, επιβάλλεται όλο και περισσότερο ως η λύση η οποία συντελεί στην κάλυψη των μελλοντικών αναγκών σε ενέργεια. Μέχρι το 2010, το 80 % της ζήτησης ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών αφορούσε την Ευρώπη. Σήμερα, η ζήτηση αφορά πλέον και άλλες περιοχές όπως οι Η.Π.Α., όπου οι πολιτικές Renewal Portofolio Standars * εφαρμόζονται ήδη σε κάποιες περιοχές στα πλαίσια συμβολαίων με κρατικές υπηρεσίες, αλλά επίσης και στην Κίνα όπου υφίσταται ήδη το μέτρο των Feed In Tarifs για την ενίσχυση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική να ακολουθούν. Στα πλαίσια αυτά, είναι σημαντικό για τους παράγοντες του χώρου να μπορούν να ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αντίστοιχης ενέργειας στις περιοχές που δραστηριοποιούνται.

Η χρήση των αερίων στην βιομηχανία φωτοβολταϊκών Τα αέρια χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής των φωτοβολταϊκών στοιχείων: • την παραγωγή πολυ-κρυσταλλικού πυριτίου μεγάλος όγκος αερίου αζώτου (N2) και υδρογόνου (H2) • την παραγωγή δισκίων πυριτίου (Si): μεγάλες ποσότητες αζώτου, αργόν (Ar) και ηλίου (He) • την παραγωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων κρυσταλλικού πυριτίου: φέρον αέριο (N2) και ειδικά αέρια όπως για παράδειγμα το σιλάνιο (SiH4), η αμμωνία (NH3), η έγχυση αερίων/χημικών ουσιών (POCl3), και πρόδρομα υλικά επίστρωσης. • την παραγωγή φωτοβολταΪκών στοιχείων πυριτίου (Si) thin film: φέροντα αέρια (N2, H2), ειδικά αέρια (SiH4, NF3/F2, προσμείξεις) και πρόδρομα υλικά επίστρωσης.

Ο Κλάδος Ηλεκτρονικής της Air Liquide αριθμεί 3.000 εργαζόμενους και κατέγραψε κύκλο εργασιών 1.177 εκατ. ευρώ το 2010. Οι πωλήσεις του αφορούν κυρίως σε αέρια εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας, νέα μόρια, σχετικό εξοπλισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Για να ακολουθήσει καλύτερα της εξελίξεις του κλάδου στην Ασία, σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, οι οθόνες TFT-LCD και η αγορά των φωτοβολταϊκών, ο Όμιλος μετέφερε την Έδρα του Κλάδου στην Ασία.

18

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

www.airliquide.com Η Air Liquide είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς αερίων για την βιομηχανία, την υγεία και το περιβάλλον, είναι παρούσα σε 80 χώρες και απασχολεί 43.600 εργαζόμενους. Η παραγωγή οξυγόνου, αζώτου, υδρογόνου και ευγενών αερίων βρίσκονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της από την στιγμή της ίδρυσής της, το 1902. Χρησιμοποιώντας αυτά τα μόρια, η Air Liquide συνεχώς επαναπροσδιορίζει την δραστηριότητά της, προλαμβάνοντας τις ανάγκες των σύγχρονων και μελλοντικών αγορών. Ο Όμιλος καινοτομεί με στόχο την πρόοδο, την δυναμική ανάπτυξη και τις συνεπείς αποδόσεις. Οι καινοτόμες τεχνολογίες της Air Liquide μειώνουν την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα και την κατανάλωση ενέργειας κατά τις βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες, επανακτούν και επαναχρησιμοποιούν τις φυσικές πηγές ενέργειας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν αυτές του μέλλοντος, όπως υδρογόνο, βιοκαύσιμα, ηλιακή ενέργεια κλπ ,οξυγόνο για τα νοσοκομεία και την φροντίδα υγείας στο σπίτι και την καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων κ.ά.. Η Αir Liquide συνδυάζει πολλά προϊόντα και τεχνολογίες για την ανάπτυξη αξιόλογων εφαρμογών και υπηρεσιών, όχι μόνο για τους πελάτες της αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Όντας μακροχρόνιος συνεργάτης, η Air Liquide στηρίζεται στην δέσμευση των εργαζομένων της, στην εμπιστοσύνη των πελατών της και στην υποστήριξη των μετόχων της στην πορεία της προς την βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική εξέλιξη. Η ποικιλομορφία των ομάδων της, των εφαρμογών που διαθέτει, των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται και της γεωγραφικής παρουσίας της, της δίνει μία γερή και βιώσιμη βάση ανάπτυξης και ενισχύει την ικανότητά της να διευρύνει συνεχώς τα όριά της, να κατακτά νέες περιοχές και να κτίζει το μέλλον της. Η Αir Liquide εξερευνά τις πλέον ευεργετικές ιδιότητες που ο αέρας διαθέτει για την διατήρηση της ζωής, αντικατοπτρίζοντας την δέσμευσή της στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2010, τα έσοδα του Ομίλου έφθασαν στα €13,5 δις, από τα οποία το 80% ήταν εκτός Γαλλίας. Η Air Liquide είναι μέλος του Χρηματιστηρίου του Παρισιού (compartment A) και είναι μέλος των δεικτών CAC 40 και Dow Jones Euro Stoxx 5.


Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Σηφουνάκη

Hμερίδα για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας – Αττικής 2021 «

Θ

α ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στη σημερινή ανοιχτή συζήτηση για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας / Αττικής. Μετά την πάροδο τριών περίπου δεκαετιών από τη θεσμοθέτηση του πρώτου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, τη σημειακή τροποποίησή του, από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αλλά και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η δομική κρίση που βιώνουμε ως χώρα είναι επιτακτική η ανάγκη να ανοίξουμε το διάλογο και να αποφασίσουμε ποια Μητρόπολη θέλουμε. Οι μεγάλοι πολεοδόμοι της Ευρώπης έλεγαν ότι η «Πόλη εξαπλώνεται ως ελαιοκηλίδα» θέλοντας, με αυτήν την έκφραση, να υπογραμμίσουν το ραγδαίο βαθμό επέκτασης του

αστικού φαινομένου προς τις αγροτικές ή τις περιαστικές μικρο-κοινότητες και συνήθειες. Στην περίπτωση της Αθήνας, η πόλη κατέλαβε ηγεμονική θέση όχι μόνο στην περιφέρεια της Αττικής, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Σαφώς μια τέτοια εξάπλωση έχει την ιστορική της ερμηνεία. Όμως, σήμερα, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να σχεδιάσουμε σωστά τον τύπο της οικονομικής. της κοινωνικής και της πολιτιστικής ανάπτυξης που επιζητούμε για την Αττική. Η δυναμική αυτής της περιφέρειας είναι ο μητροπολιτικός της χαρακτήρας και βασίζεται σε ένα ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο αιώνων, σε μια μοναδική γεω-στρατηγική θέση στη Νοτιο-ανατολική Μεσόγειο, στην υψηλή συγκέντρωση παραγωγικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου, τεχνικών και διοικητικών υποδομών, μεταφορικών δικτύων. Το σχέδιο που συζητάμε σήμερα είναι το

αποτέλεσμα της πολύμηνης εργασίας μιας εκλεκτής ομάδας επιστημόνων που, με την καθοριστική συμβολή του ΟΡΣΑ, προτείνει τις αναπτυξιακές βάσεις της Αττικής για την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, κάθε Σχέδιο που έχει ως πεδίο αναφοράς μια τόσο πολυπληθή και σύνθετη ανθρώπινη συγκέντρωση, όπως είναι η Αττική, είναι εξ ορισμού και μια «πολιτική ιστορία». Και σε αυτό ακριβώς το στοιχείο έγκειται και η σημασία που δίνουμε στη σημερινή μας συνάντηση : θέλουμε να ακούσουμε δια ζώσης τις δικές σας απόψεις για το ΡΣΑ ενόψει της επίσημης διαβούλευσης που σύντομα ξεκινά. Το μεγάλο στοίχημα για όλους μας είναι η ενεργοποίηση των δυνάμεων της Πρωτεύουσας γύρω από ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο στόχων και η διασφάλιση της απαιτούμενης συναίνεσης για να αλλάξει ριζικά το αναπτυξιακό πρότυπο τόσο της Αθήνας όσο και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής.»

Αρχίζει με τα υδατικά διαμερίσματα Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Διαβούλευση για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας

Τ

ο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Με την κατάρτιση αυτών των Σχεδίων Διαχείρισης η Ελλάδα ολοκληρώνει την εφαρμογή των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά). Η διαδικασία αρχίζει με την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Τα Σχέδια αυτά αφορούν στην διαχείριση του συνόλου των υδατικών πόρων των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και σημαντικού ή μικρότερου μέρους των υδατικών πόρων των νομών Φωκίδας, Γρεβενών, Φθιώτιδας, Καστοριάς και Πιερίας. Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής έχουν ζωτική και κομβική σημασία για την ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών πόρων και στα τρία Υδατικά Διαμερίσματα και θα συμβάλλουν στον

προγραμματισμό των χρήσεων νερού και στην αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Παράλληλα με τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των σχεδίων διαχείρισης προγραμματίζονται οι χρήσεις νερού για την άρδευση, την ύδρευση, την ενέργεια και την επαγγελματική χρήση (βιοτεχνία, βιομηχανία). Η διαβούλευση θα στηριχθεί στη ειδική μελέτη που ολοκληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και κατ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007. Στην πορεία της διαβούλευσης με πολλαπλές - κεντρικές και αποκεντρωμένες - δράσεις ενημέρωσης (ημερίδες, σεμινάρια, εκδόσεις, ερωτηματολόγια), και με πλήρη διαύγεια στο διαδίκτυο οι ενδιαφερόμενοι φορείς, αλλά και οι ενεργοί πολίτες, θα κληθούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση για θέματα όπως : n η ποιότητα και η ποσότητα των υδατικών πόρων (ποτάμια – λίμνες, υπόγεια και παράκτια ύδατα), σήμερα και στο μέλλον, και οι πιέσεις που ασκούνται σε αυτούς, n τα οικοσυστήματα και οι ανάγκες τους σε νερό, n η διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, η ξηρασία και η λειψυδρία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. n ο προγραμματισμός καταναλώσεων και χρήσεων νερού και τα προγράμματα μέτρων για την προστασία των υδατικών πόρων,

n η υδατική πολιτική και η οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής των Ποταμών των περιοχών αυτών, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις, προτάσεις και κρίσεις τους και στα τρία Υδατικά Διαμερίσματα. Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών κρίνεται απαραίτητη σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης και αποφασιστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Τα κείμενα της διαβούλευσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr. Η συμμετοχή όλων είναι ελεύθερη, η σημασία όμως των Σχεδίων διαχείρισης για τον καθένα την καθιστά επιβεβλημένη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων στα τηλέφωνα 2106931281, 2106931268 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hssw@gmail.com ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

19


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η

εταιρία ΗΟΜΑ συστάθηκε στη Γερμανία, με έδρα την πόλη Neunkirchen-Seelscheid, 30 χιλιόμετρα από την Κολωνία, το 1950 ως εταιρία κατασκευής και επισκευής ηλεκτρικών κινητήρων. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 κάνει την εμφάνισή της στον τομέα υποβρύχιων αντλιών λυμάτων και αποστράγγισης, χώρο στον οποίο κυριαρχούν μεγάλοι και γνωστοί κατασκευαστές από τον Ευρωπαϊκό χώρο (ABS, KSB, Flygt, Caprari, Faggiolati). Από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα η ΗΟΜΑ έχει επεκτείνει την αγορά της σε 60 χώρες παγκοσμίως με θυγατρικές εταιρίες στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και με αποκλειστικούς αντιπροσώπους σε πάνω από 40 χώρες, γεγονός που την καθιστά σε ένα από τους πιο αξιόπιστους και ισχυρούς κατασκευαστές αντλιών παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η εγκατάστασή τους στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Μυτιλήνης και άλλων πόλεων αλλά και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Μήλος, Καβάλα, Κοζάνη, Σπάρτη κλπ) δηλώνει την αξιοπιστία χρήσης και λειτουργίας του προϊόντος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ΗΟΜΑ στην Ελλάδα είναι η εταιρία ΤΕΧΝΩΡ Engineering (www.technor.gr). Η γκάμα των προϊόντων της ΗΟΜΑ εκτείνεται από μικρές αντλίες αποστράγγισης και μικρά οικιακά συστήματα – αντλιοστάσια αποχέτευσης, αντλίες με κοπτήρες για πολτοποίηση στερεών, μέχρι μεγαλύτερες αντλίες λυμάτων και αναδευτήρες δεξαμενών και αντλιοστασίων. Η ΗΟΜΑ αντλίες με των αντλιών της κινητήρες σε εύρος ισχύος από 0.3 kW έως 500 kW και σε διαμέτρους εξόδου έως DN400, με πέρασμα στερεών έως 200mm. Οι αντλίες λυμάτων αναλαμβάνουν παροχές έως 4,500 m3/hr σε μανομετρικά έως 85m. Το εύρος της γκάμας επιτρέπει τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά προϊόντων ΗΟΜΑ (αντλίες, αναδευτήρες, κλπ) για την υλοποίηση έργων όπως είναι τα αντλιοστάσια αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Η ποιότητα των αντλιών ΗΟΜΑ εξασφαλίζεται από την τεχνογνωσία του οίκου, ο οποίος διαθέτει πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στο αντικείμενο, αλλά και στη διαδικασίες παραγωγής και τελικού ελέγχου των προϊόντων. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με την κλίνη δοκιμών την οποία διαθέτει το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται ο έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης των αντλιών. Μία τέτοια δοκιμή είναι δυνατό να παρακολουθηθεί μέσω διαδικτύου εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό. Επίσης συνεχές είναι το έργο του τμήματος ανάπτυξης και έρευνας. Τελευταία εφαρμογή αφορά στο σύστημα VICON το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση και έγκαιρη διάγνωση πιθανής βλάβης ή/και αστοχίας στον κινητήρα της αντλίας, την πτερωτή ή και τη διάταξη της σωλήνωσης, μέσω ειδικών ηλεκτρονικών και αισθητηρίων. Τα δύο παραπάνω θέματα (κλίνη δοκιμών και σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου VICON) θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε επόμενο άρθρο. Προκατασκευασμένα αντλητικά συγκροτήματα Στον τομέα των προκατασκευασμένων αντλητικών συγκροτημάτων η ΗΟΜΑ προσφέρει μία ευρεία κλίμακα προτάσεων που αφορούν μονάδες με παροχή από 0.3 έως 200 m3/hr για μανομετρικά από 3 έως 35 περίπου μέτρα. Οι προκατασκευασμένες μονάδες αποτελούνται από μία 20

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

- ΠΡ

πλαστική δεξαμενή συλλογής των λυμάτων και από μία ή/και δύο αντλίες λυμάτων ή αποστράγγισης, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της εφαρμογής. Η προκατασκευασμένη δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από σκληρό πλαστικό ή πολυαιθυλένιο, που κατακρατά μυρωδιές (για περίπτωση οικιακής τοποθέτησης) και είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε καταπονίσεις και υπέργεια ή υπόγεια τοποθέτηση. Ανάλογα με την εφαρμογή, οι αντλητικές αυτές διατάξεις είναι σε θέση να αναλάβουν τα λύματα από μεμονομένες υδραυλικές εγκαταστάσεις (κουζίνα, μπάνια, αποχέτευση πλυντηρίων), μέχρι και το σύνολο των αποχετεύσεων μιας μονοκατοικίας ή και ακόμα συγκροτήματος κατοικιών ή πολυκατοικίας. Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται τρεις τύποι τέτοιων συγκροτημάτων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στις παραπάνω εφαρμογές. Η μονάδα SANIFLUX (φωτο SANIFLUX) χρησιμοποιείται για την παροχέτευση λυμάτων από τουαλέτες προς το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. Η μονάδα SANISTAR Plus (φωτο SANISTAR plus), με δεξαμενή χωρητικότητας έως 600 λίτρα, μπορεί να αναλάβει τα λύματα μιας τυπικής μονοκατοικίας 4 – 6 κατοίκων, σε περιοχές τις οποίες το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο δεν συνδέεται με τις κατοικίες. Τέλος τα προκατασκευασμένα αντλιοστάσια SK6 και SK9, βρίσκουν εφαρμογή σε απαιτητικότερες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν την αποχέτευση μιας πολυκατοικίας ή και ακόμα το αντλιοστάσιο ανύψωσης μιας μικρής μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Η διαφορά μεταξύ των μοντέλων SK6 και SK9, βρίσκεται στο ύψος των θαλάμων από πολυαιθυλένιο (165 cm και 210 cm αντίστοιχα) και στις διαφορετικές διαμέτρους των σημείων σύνδεσης των σωληνώσεων και το πλήθος τους. Η ποικιλία σε ύψος θαλάμου και των σημείων σύνδεσης (πλήθος και διάμετρος) αυξάνει τις το πεδίο εφαρμογών των συγκεκριμένων αντλιοστασίων. Τα αντίστοιχα αντλιοστάσια έχουν εγκατασταθεί μέχρι στιγμής σε διατάξεις μικρών βιολογικών καθαρισμών και σε πολυκατοικίες τουριστικών περιοχών με έλλειψη συνδεδεμένου με τις κατοικίες δικτύου αποχέτευσης. Εγκατάσταση Προκατασκευασμένων αντλιοστασίων SK9 στο λιμάνι του Πειραιά Στα πλαίσια του έργου επέκτασης του κριπηδώματος του Λιμένα Αλών, υπήρχε η απαίτηση για την κατασκευή δύο αντλιοστασίων δυναμικότητας 75 m3/hr τα οποία θα αναλάβουν την παροχέτευση των λυμάτων των ελλιμενισμένων πλοίων προς το κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Ο ανάδοχος εργολάβος του έργου, επέλεξε τα προκατασκευασμένα αντλιοστάσια τύπου SK9 με δύο αντλίες τύπου TP50M37/2D, δυναμικότητας 80 m3/hr στα 5 μέτρα έκαστη. Οι δύο αντλίες κρίθηκαν απαραίτητες για την απαίτηση εφεδρείας, αλλά και την ομοιόμορφη φόρτιση μεταξύ τους, με σκοπό την μείωση των φθορών και την επέκταση της ζωής των αντλιών. Στις φωτογραφίες φαίνεται η πρώτη φάση του έργου, στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η υδραυλική σύνδεση των αντλιοστασίων και των αντλιών και απομένει η πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση και έναρξη λειτουργίας του αντλιοστασίου. Το αντλιοστάσιο SK9 έχει ύψος 2,1 m και μέγιστη διάμετρο 1,1 m. Σε αυτό τοποθετούνται αντλίες με κοπτήρες (GRP16) αλλά και αντλίες συμβατικού τύπου με πτερωτή μονοκάναλη ή πτερωτή vortex. Οι διαθέσιμες παροχές που μπορεί να αναλάβει έκαστη αντλία είναι από 15 έως και 85 m3/hr. Κάθε αντλιοστάσιο μπορεί να είναι εφοδιασμένο με μία ή και με δύο αντλίες οι οποίες μπορούν να δουλεύουν είτε εναλλάξ είτε και παράλληλα. Οι αντλίες διαθέτουν εγγυημένα δυνατό-


ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ τητα έως και 15 εκκινήσεων ανά ώρα, εξασφαλίζοντας τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιοστασίων για την απομάκρυνση των λυμάτων των πλοίων. Κάθε αντλιοστάσιο διαθέτει δυνατότητες σύνδεσης με τη σωληνωση προσαγωγής διατομής από DN100 έως DN200, αλλά και διάταξη υπερχείλισης σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας του εξοπλισμού. Η διάταξη των σωληνώσεων κατάθλιψης για κάθε αντλία, καθώς και οι διατάξεις απομόνωσης (βάνα, αντεπίστροφα) είναι προκατασκευασμένα εντός του αντλιοστασίου. Επίσης διαθέτει οδηγούς ράβδους για την εύκολη και γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση των αντλιών. Για την εγκατάσταση των προκατασκευασμένων αντλιοστασίων SK9 της ΗΟΜΑ, απαιτείται μικρή χωματουργική εργασία (εκσκαφές) και οι μόνες υδραυλικές εργασίες αφορούν στη σύνδεση των αγωγών προσαγωγής και κατάθλιψης με το αντλιοστάσιο. Για όλους τους παραπάνω λόγους η πρόταση της χρησιμοποίησης των προκατασκευασμένων αντλιοστασίων έγινε δεκτή από τον ανάδοχο του έργου και προχωρά η εγκατάστασή τους και η θέση τους σε λειτουργία. Στα πλαίσια του

παραπάνω έργου η εταιρία ΤΕΧΝΩΡ Engineering, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ΗΟΜΑ στην Ελλάδα, ανέλαβε και την προμήθεια του πίνακα ισχύος κάθε αντλιοστασίου και την ηλεκτρολογική σύνδεση μεταξύ αντλιοστασίων και πίνακα. Η υλοποίηση του έργου θα προσφέρει μία φθηνή, εύκολη στην εφαρμογή και εγκατάσταση και απλή

λύση, σε ένα βασικό θέμα λειτουργίας ενός λιμένα όπως είναι η διαχείριση των υγρών αποβλήτων των πλοίων που ελλιμενίζονται σε αυτόν. Άρης Αγγελόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΩΡ Engineering

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

21


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Zητήματα υποδομών και ανάπτυξης της Σκύρου

Τ

ην Σκύρο επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς και συμμετείχε σε ανοιχτή συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα αναπτυξιακά θέματα του νησιού. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκύρου, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, παρευρέθηκε και συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, παρουσία Περιφερειακών Συμβούλων και φορέων της περιοχής, όπου έγινε ανοιχτή συζήτηση για τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής. Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικασία, που εστιάστηκε στα ζητήματα υποδομών και ανάπτυξης της Σκύρου, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε σημαντικά θέματα για το νησί, που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, και συγκεκριμένα : w Δεσμεύτηκε για την άμεση έναρξη και υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Σκύρου», το οποίο χρηματοδοτείται με 4.300.000 € από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια.

22

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

w Αναφέρθηκε στο έργο του εκσυγχρονισμού του λιμανιού της Κύμης, προϋπολογισμού 8.979.000 € (ΕΣΠΑ), για το οποίο έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και πρόκειται να συμβασιοποιηθεί και να ξεκινήσει να υλοποιείται άμεσα.

w Αναφέρθηκε στο οδικό έργο στο Στόμιο (αντιμετώπιση καταπτώσεων – κατολισθήσεων), το οποίο πρόκειται να δημοπρατηθεί άμεσα με προϋπολογισμό 2.033.000 € (Ειδικό Αναπτυξιακό της Περιφέρειας - ΣΑΕΠ 766). Επιπλέον ο κ. Περγαντάς τόνισε ότι για τη Σκύρο είναι ενταγμένα στο Περιφερειακό Πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, έργα πολιτισμού που αφορούν τον οικισμό Παλαμαρίου, καθώς και τα Μνημεία στο Κάστρο, συνολικού προϋπολογισμού 4.678.000 €, που υλοποιούνται μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού και εξελίσσονται ομαλά. Στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκαν επίσης τα έργα : w Ύδρευσης στην περιοχή Πεύκου, προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του Μώλου και διαχείρισης απορριμμάτων στη Σκύρο. w Ολοκλήρωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σύρου και περιβάλλοντος χώρου, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού. Ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στο έργο της πρώην Νομαρχίας και του τότε Νομάρχη και νυν Αντιπεριφερειάρχη κ. Μπουραντά, που με την υλοποίησή του, δόθηκαν λύσεις σε προβλήματα και δημιουργήθηκαν στο νησί τις Σκύρου σημαντικές υποδομές, όπως ενδεικτικά : έργα στο λιμάνι, οδοποιία, περιφερειακό ιατρείο και έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε ευρύτατη συζήτηση για το αιολικό πάρκο, του οποίου η γνωμοδότηση περιβαλλοντικών όρων, θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Περιβάλλοντος. «Ανοιχτή συζήτηση για τα ζητήματα υποδομών και ανάπτυξης της Σκύρου» χαρακτηρίζει τη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, τονίζοντας : «Επιδιώκουμε το διάλογο και την επικοινωνία σε κάθε γωνιά της Στερεάς Ελλάδας. Η σημερινή επίσκεψη ήταν μια ευκαιρία ουσιαστικής συνεργασίας με τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και φορείς του τόπου, με στόχο να συζητήσουμε και να δρομολογήσουμε τα σημαντικά ζητήματα της Σκύρου. Από την πλευρά μας αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα κονδύλια, είτε μέσα από το ΕΣΠΑ, είτε μέσα από Εθνικούς πόρους, για να υλοποιηθούν έργα που έχει ανάγκη κάθε περιοχή. Σκοπός της προσπάθειάς μας, ειδικά αυτή την οικονομικά κρίσιμη συγκυρία, είναι να βάλουμε προτεραιότητες και να ιεραρχήσουμε ανάγκες, στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας.» Κλείνοντας ο Περιφερειάρχης, σχολιάζοντας το δελτίο τύπου του Αυτοδιοικητικού Κινήματος, που εκπροσωπείται από την κ. Σπανούδη, επεσήμανε : «Είμαστε παρόντες και διαβουλευόμαστε με τους φορείς για τα ζητήματα του τόπου, ενώ κάποιοι άλλοι, προτιμούν διά της απουσίας τους, να κάνουν κριτική».


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Καθορίστηκαν οι άμεσες προτεραιότητες

Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη για έργα στην Μεσσηνία

Μ

ετά την κρατικοποίηση της Proton το τραπεζικό σύστημα στη χώρα φαίνεται ότι καταρρέει σημείωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης σχολιάζοντας τις οικονομικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, σε δηλώσεις του μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη με αντικείμενο τα έργα στην Μεσσηνία, με την συμμετοχή του Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου, του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, του Δημάρχου Μεσσήνης κ. Ευσταθίου Αναστασόπουλου και του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Αναστασίου Σκούρα.

θήκες κρίσης να δώσει λύση, εφόσον στις προηγούμενες καλύτερες συνθήκες, είναι αυτό που δημιούργησε το πρόβλημα" σημείωσε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας ότι "πρέπει πλέον να σταματήσει το παραμύθι, η χώρα είναι σε διάλυση".

Απαραίτητη η αλλαγή του μοντέλου των επενδύσεων για την αναγέννηση του τόπου

Το 2012 η Περιφέρεια θα μπορεί να καλύψει μόνο λειτουργικές και μισθολογικές ανάγκες Αναφερόμενος δε στους ΚΑΠ για τον επόμενο χρόνο, ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι "θα είναι πάνω από 50 % μειωμένοι και η Περιφέρεια θα μπορεί να καλύψει μόνο λειτουργικές και μισθολογικές ανάγκες αφήνοντας ως βασικό πόρο ανάπτυξης την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ". Σε ένα τέτοιο οικονομικό τοπίο υπογράμμισε ο κ. Τατούλης "η νέα λογική αυτοχρηματοδότησης των σημαντικών έργων που πρέπει να γίνουν στην Περιφέρεια είναι ο μόνος δρόμος προσέλκυση επενδύσεων". Ο κ Τατούλης υπογράμμισε ωστόσο ότι παρά τις άσχημες αυτές εξελίξεις και το γενικότερο κλίμα "η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην παρούσα κατάσταση θα παλέψει μέχρι τέλους". "Λύση για μας είναι να μετατραπούμε σε ειδική οικονομική ζώνη" προσέθεσε ο Περιφερειάρχης τονίζοντας ότι "επενδύσεις θα γίνουν όταν οι αποφάσεις θα παίρνονται fast track".

Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας δεν είναι λύση, αν και δεν βλέπω εκλογές Το βασικότερο πρόβλημα, ανέφερε στην συνέχεια ο Πέτρος Τατούλης, είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας. "Δεν μπορεί σε συν-

24

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

κόμβου του αεροδρομίου και του δρόμου του Ασπροχώματος. Συζητήθηκαν επίσης η συνέχιση των έργων στο Ανδρομονάστηρο, το έργο της Σαμαρίνας και ο οδικός άξονας Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Για την περιοχή της Μάνης, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι ο οδικός άξονα Γερολιμένα – Στούπα – Καρδαμύλη να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την περιοχή και βρίσκεται ήδη υπό εξέταση. Ο κ. Τατούλης αναφέρθηκε τέλος στην υδροδότηση της περιοχής της Μάνης και της Μεσσήνης από τον Άγιο Φλώρο.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ξεκαθάρισε ότι "Η κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας δεν είναι λύση. Η Βουλή των Ελλήνων δεν μπορεί να δώσει λύση. Δεν έχουν ιδέες, δεν έχουν απόψεις δεν παίρνουν αποφάσεις, αν και δεν βλέπω εκλογές στο άμεσο μέλλον".

Υπεγράφησαν προεγκρίσεις για έργα σε Καλαμάτα, Μεσσήνη, Δροσιά, Κουρτάκι, Βλάση και Αγίους Αποστόλους Ο κ. Τατούλης υπέγραψε την προέγκριση δημοπράτησης των έργων της Πλατείας της Καλαμάτας, της ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης, της ΔΕΥΑ Μεσσήνης και του δρόμου Δροσιά – Κουρτάκι – Βλάση – Άγιοι Απόστολοι. Προετοιμάζονται επίσης, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η είσοδος της Κορώνης, το τμήμα Τζάνε – Καλαμάκι του δρόμου Ριζόμυλος – Κορώνη, ο δρόμος Μεσσήνη – Βαλύρα, ο δρόμος Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη, το ορεινό οδικό δίκτυο του Ταϋγέτου και ο οδικός άξονας Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι. Πρόοδος υπάρχει και στο έργο του

Ο κ. Τατούλης εξέφρασε τον προβληματισμό του για την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της χώρας και ζήτησε γρήγορες διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών των έργων που δύναται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, ενώ τόνισε ακόμα ότι είναι πλέον απαραίτητη η αλλαγή του μοντέλου για την αναγέννηση του τόπου. Χαρακτήρισε την πόλη της Καλαμάτας, πόλη σημαία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τόνισε ότι οι αναπλάσεις που θα γίνουν, θα πρέπει να υπακούουν στη λογική της ανταποδοτικότητας οφελών στην κοινωνία, αλλά και να μοχλεύουν την τοπική οικονομία. Για την πόλη της Καλαμάτας ο κ. Τατούλης επέστησε την προσοχή στο σύστημα ύδρευσης το οποίο παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Ο κ. Λαμπρόπουλος, αφού αναφέρθηκε στην αποσταθεροποίηση του διεθνούς περιβάλλοντος της Ελλάδος και στις επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει για όλη την περιοχή, έθιξε συνολικά τα ζητήματα ανάπτυξης της Μεσσηνίας και επίλυσης των υφισταμένων προβλημάτων. Ο κ. Νίκας, αφού αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο Καλαμάτας, κάλεσε τον Περιφερειάρχη σε ειδική σύσκεψη που θα γίνει στην Καλαμάτα με αντικείμενο το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της πόλης. Ο κ. Αναστασόπουλος από την πλευρά του αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Μεσσήνης και στις εκκρεμότητες που αφορούν το ΕΣΠΑ.


Οι ελληνικές αντλίες λυμάτων PXFLOW στην υπηρεσία του Αμερικάνικου Ναυτικού!

Η

Παπαντωνάτος ΑΒΕΕ προβάλλει με συνέπεια και μεθοδικότητα την ελληνική τεχνογνωσία και παραγωγή σε θέματα υποβρύχιων αντλιών στο εξωτερικό, αποτελώντας την μοναδική ελληνική εταιρία κατασκευής υποβρύχιων αντλιών λυμάτων, με διαρκή και επιτυχή παρουσία, επί σειρά ετών, σε διεθνείς και εξαιρετικά απαιτητικές αγορές (ΗΠΑ, Δανία, Φιλανδια,Βέλγιο, Ουγγαρία, Νορβηγία, Χιλή, Ταϊλάνδη, Χονγκ Κόνγκ, Ταϊβάν κ.α.). Πρόσφατα η εταιρεία έλαβε παραγγελία για

δύο μεγάλες αντλίες σειράς PX4 από τον συνεργάτη στις Η.Π.Α. για λογαριασμό του Αμερικάνικου Ναυτικού.Κριτήριο επιλογής ήταν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιων όπως

s το εσωτερικο σύστημα ψύξης s η στεγανοποιητική κασσέτα s το σύστημα ταχυπαξιμαδιών Fast lock s το ρυθμιζόμενο δακτυλίδι διακένων όπως επίσης και ο σύντομος χρόνος παράδοσης.

επιχειρήσεις στην Ελλάδα μας προτιμούν διότι δώσαμε λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν με άλλους προμηθευτές αντλιών λυματων

Η λύση: PXFLOW – ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ

s Χαμηλοτερο κόστος αφου ειμαστε κατασκευαστές s Γρηγορη παραδοση μεσα σε 2-3 μέρες s Άμεση ανταπόκριση με τεχνικες συμΛύσεις στα οικονομικά προβλήματα βουλές s Εύκολη αντικατάσταση αντλιων σε των Δήμων Όλο και περισσότεροι Δήμοι και δημοτικές υφιστάμενες βάσεις αλλων κατασκευαστων

Συνάντηση της κοινής ομάδας εργασίας για τη διαχείριση και προστασία των διακρατικών υδάτων Ελλάδος-Βουλγαρίας

Σ

ε συνέχεια της σύστασής της, που έγινε στη Δράμα στις 16 Μαίου 2011, πραγματοποιείται συνάντηση της κοινής ομάδας εργασίας για την προώθηση και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα διαχείρισης και προστασίας των κοινών υδατικών τους πόρων την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011 στη

Σόφια. Αντικείμενα της συνάντησης αποτελούν η προώθηση κοινώνμεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και ο συντονισμός των δράσεων για τη διαχείριση και προστασία των διασυνοριακών ποταμών Στρυμώνα, Νέστου, Άρδα και Έβρου και των αντίστοιχων λεκανών απορροής στο πνεύμα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και της Οδηγίας για τις πλημμύρες.

Στο πλαίσιο της τελευταίας εντάσσεται και η συνεργασία για την έγκαιρη πρόγνωση και προειδοποίηση για ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Ανδρέας Ανδρεαδάκης και συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, της ΔΕΗ, των Διευθύνσεων Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόσκληση για κατάθεση και δημοσίευση προτάσεων για τον χρηματοδoτικό μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ

Τ

ο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν συνάντησης του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, με θέμα το χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης

των ΑΠΕ, προσκαλεί όλους τους φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Στόχος είναι η συλλογή και αξιολόγηση στοχευμένων προτάσεων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας, καθώς και με την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του επενδυτικού κλίματος.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση secmin@prv.ypeka.gr και θα δημοσιευτούν στο δικτυακό χώρο του Υπουργείου http://www.ypeka.gr/, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει και νέα συνάντηση για την επεξεργασία των προτάσεων. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

25


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Γιάννης Ζουρνάς, πρόεδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης

Πάνω από 300 θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουν στο Νομό Θεσσαλονίκης τα περιβαλλοντικά έργα

Σ

ε δέκα περιβαλλοντικά έργα που υλοποιούνται άμεσα από τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης και θα δημιουργήσουν τουλάχιστον 300 νέες θέσεις εργασίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γιάννης Ζουρνάς στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Τα έργα όπως είπε ο κ. Ζουρνάς θα ξεπεράσουν τα 300.000.000 ευρώ και θα βοηθήσουν τόσο την τοπική όσο και την εθνική μας οικονομία στις δύσκολες στιγμές που περνάμε εξ αιτίας της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ζουρνάς στην κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΒΔ Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΣΜΑ) της Στεγανοποίησης Κυψελών στον ΧΥΤΑ Μαυρορράχης και της Αποκατάστασης του Χώρου Ταφής Απορριμμάτων (ΧΤΑ) Ταγαράδων έργα συνολικού προϋπολογισμού 37.000.000 ευρω . Για το έργο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων μόνο είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ 70 μήνες προσπαθειών και θεωρήσεις 112 εγγράφων με τελευταίο αυτό της έγκρισης της οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε συμπτωματικά σήμερα. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 12.181.556 ευρω και με τη λειτουργία του θα συμβάλει - στην προστασία του περιβάλλοντος - στην εξοικονόμηση χρημάτων από τους δήμους και - στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Μαζί με τους άλλους δυο σταθμούς μεταφόρτωσης που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων που υλοποιεί ο Σύνδεσμος ΟΤΑ θα δημιουργήσουν πάνω από 50 νέες θέσεις εργασίας και θα μειώσουν δραστικά το κόστος αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Για το έργο των δυο νέων κυψελών προϋπολογισμού 7.314.524 ευρω που θα κατασκευαστούν στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Μαυρορράχης ο κ. Ζουρνάς είπε ότι θα παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του και θα βοηθήσει και άλλες περιοχές της περιφέρεια Κ. Μακεδονίας που θα μπορούν να αποθέτουν εκεί τα απορρίμματά τους. Για το έργο της αποκατάστασης του παλαιού Χώρου Απόθεσης Απορριμμάτων στους Ταγαράδες προϋπολογισμού 14.963.640 ευρω ο κ. Ζουρνάς τόνισε χαρακτηριστικά ότι σε ένα χώρο που επί 28 χρόνια θάβονταν σκουπίδια θα δημιουργηθεί ένα πάρκο 800 στρεμμάτων με πάνω από 35.000 δέντρα που έχουν ήδη φυτευτεί και θα είναι το μεγαλύτερο του είδους σε ολόκληρη την ΝΑ Ευρώπη. Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το θέμα της ανακύκλωσης ο κ. Ζουρνάς χαρακτήρισε «μέγα λάθος» την επιλογή της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης να συνεργαστεί με ιδιώτες αφού αυτό θα σημάνει και μικρότερο αποτέλεσμα και μεγαλύτερο κόστος ενώ τάχθηκε κατά του συστήματος του ενός ανοιχτού κάδου που προϋποθέτει προχωρημένη συνείδηση ανακύκλωσης και μειώνει όπως είπε κατά 50% το ωφέλιμο ανακυκλώσιμο φορτίο. Για το θέμα της καύσης των απορριμμάτων ο κ. Ζουρνάς δήλωσε κάθετα αντίθετος αφού επιβαρύνει το περιβάλλον τάχθηκε δε υπέρ της με προϋποθέσεις ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων που θα προκύπτουν από την ανακύκλωση και τις άλλες μεθόδους διαλογής. Κλείνοντας ο πρόεδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ επισήμανε ότι από την πλευρά του έχει γίνει ότι καλύτερο μπορούσε για την προώθηση των έργων αυτών όμως οι κυβερνητικοί μηχανισμοί δεν ανταποκρί26

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

4. Εργασίες ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την καλή λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΔ. Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης. Το έργο αφορά παρεμβάσεις για την καλύτερη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ. τομέα συνολικού προϋπολογισμού οι 2.400.000 €. οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος μήνα.

5. Επέκταση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση του βιοαερίου του Χώρου Ταφής Απορριμμάτων των Ταγαράδων. Το έργο αφορά την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 5,048 MW σε 7,568 MW και προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή 56 GWH ηλεκτρικής ενέργειας.

6. Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Ε.Δ.Α) Νοτιοανατολικής Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης. Έχει εκδοθεί Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στις 18-04-2011 και έχει υπογραφεί η σύμβαση με την μελετητική κοινοπραξία για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου. νονται στο βαθμό που θα έπρεπε με αποτέλεσμα να χάνονται και χρόνος και ενδεχομένως ευρωπαϊκά κονδύλια που στην παρούσα φάση είναι πολύτιμα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 10 ΕΡΓΩΝ 1. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΒΔ. Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Το έργο προβλέπεται να καλύπτει τις ανάγκες του 60% των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός του είναι 7.040.117,58 €. και εντός της εβδομάδας αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του. Ο χρόνος περαίωσης του είναι 12 μήνες.

2. Στεγανοποίηση κυψελών 3 & 4 Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΔ. Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης.

7. Μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων ΒΔ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης. Έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση (Προέγκριση Χωροθέτησης) στις 03-08-2011. Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να γίνει με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ) και για το σκοπό αυτό έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο που θα βοηθήσει στη διαδικασία για την υλοποίηση του έργου.

8. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης. Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμμάτων στη δημοτική ενότητα Επανομής του δήμου Θερμαϊκού και σύντομα αναμένεται να εκδοθεί Έγκριση Περιβαλλοντικών ΄Ορων (ΕΠΟ).

9. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης.

Το έργο έχει δημοπρατηθεί στις 04-10-2011 και σύντομα προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου. Ο προϋπολογισμός του είναι 7.347.081,84 €. και ο χρόνος περαίωσης του 12 μήνες.

Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε έκταση 8 στρεμμάτων του τέως δήμου Καλλιθέας και θα εξυπηρετεί τους Καλλικρατικούς δήμους Ωραιοκάστρου, Χαλάστρας και Δέλτα. Έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση στις 31-08-2011 και σύντομα θα κατατεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ).

3. Αποκατάσταση του Χώρου Ταφής Απορριμμάτων (ΧΤΑ) στη θέση «Καλαμάκι» του Δημοτικού Διαμερίσματος Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης.

10. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης & Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) δήμου Αγίου Γεωργίου Ν. Θεσσαλονίκης.

Το έργο προκηρύχτηκε στις 07-10-2011 και θα δημοπρατηθεί στις 13-12-2011. Ο προϋπολογισμός του είναι 14.963.641,38 €. και ο χρόνος περαίωσής του 24 μήνες.

Οι συγκεκριμένοι ΣΜΑ βρίσκονται εντός των ορίων του Καλλικρατικού δήμου Βόλβης και για το λόγω αυτό θα γίνει αναθεώρηση του σχεδιασμού χωροθέτησής τους.


advertorial_INDUSTRY_Siemens_24x34:Layout 1 10/10/2011 4:08 ΜΜ Page 1

Advertorial

Σημείο αναφοράς στον Κλάδο της Βιομηχανίας οι ετήσιες εκδηλώσεις της Siemens Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και φέτος οι καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις του Τομέα Βιομηχανίας της Siemens σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάνω από 550 εκπρόσωποι από το χώρο της βιομηχανίας, παρευρέθησαν στις εκδηλώσεις, στο πλευρό των εξειδικευμένων συνεργατών του Τομέα Βιομηχανίας της εταιρείας, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την πολύ μεγάλη απήχηση της εκδήλωσης αυτής στην αγορά.

Μηχανικοί και τεχνικοί από το χώρο της

στα εργαλεία υλοποίησης διαδικασιών αυτο-

βιομηχανίας, των τεχνικών γραφείων, των

ματισμού, όπως και στις καινοτόμες και

κατασκευαστών μηχανών, των τεχνικών

ευέλικτες λύσεις ανάλυσης διαδικασιών και

εμπορικών εταιρειών, της τεχνικής εκπαίδευ-

βιομηχανικής επικοινωνίας της Siemens,

σης, των τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου,

που βοηθούν στην παραγωγή ενεργειακών

καθώς και του Τεχνικού Τύπου, είχαν την

προϊόντων για βιομηχανικούς σκοπούς.

ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις

Επίσης, υπογραμμίστηκε ότι ο Τομέας

δραστηριότητες της εταιρείας και να συζητή-

Βιομηχανίας της Siemens προσφέρει

σουν γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις του

άριστες λύσεις που καλύπτουν ολόκληρο

κλάδου της Βιομηχανίας στην Ελλάδα.

τον κύκλο ζωής των συστημάτων παραγωγής, από το σχεδιασμό και τη διάταξη, έως

Βασικός ομιλητής ήταν ο κύριος Νικόλαος

τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία και τη

Μαραντίδης, Γενικός Διευθυντής Industry

συντήρηση.

Automation & Drive Technologies της Siemens. Στην παρουσίασή του επικεντρώ-

Τέλος, δόθηκε έμφαση στην πληθώρα τεχνο-

θηκε στο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο του

λογιών ηλεκτροκίνησης και συστημάτων

Τομέα Βιομηχανίας της Siemens,

μετάδοσης κίνησης, αλλά και στις τεχνολο-

το οποίο ενσωματώνει την υπεροχή του σε

γίες για έξυπνα κτίρια.

διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του αυτοματισμού, των κατασκευών, της

Για 15η συνεχόμενη χρονιά, η Siemens

διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποβλήτων,

παρουσίασε τις δραστηριότητές της και τις

της ναυτιλίας, της μεταλλευτικής και εξορυ-

τελευταίες εξελίξεις της αγοράς, υπογραμμί-

κτικής δραστηριότητας κ.α.

ζοντας για ακόμα μια φορά τη δέσμευσή της

Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν γίνει πλέον

στην καινοτομία, την ποιότητα, την αξιοπι-

θεσμός όσον αφορά στην ενημέρωση εξειδι-

στία και την εξέλιξη του κλάδου της

κευμένων ακροατηρίων από το χώρο της

Βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Βιομηχανίας και του Αυτοματισμού, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία και ηγετική θέση

Για περισσότερες πληροφορίες,

της Siemens στον συγκεκριμένο κλάδο.

μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

Οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εστίασαν ιδιαιτέρως

siemens.gr/industry

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

27


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ανάπτυξη μέσα στα.. σκουπίδια... Του Νίκου Κωστόπουλου

παίδευσης αξιοποιώντας την υπάρχουσα εμπειρία.

Τ

ο σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων οφείλει να έχει δύο σκέλη:

Σε κάθε περίπτωση οι πόλεις οφείλουν σταδιακά να διαχειρίζονται τα σκουπίδια τους. Με ποιο τρόπο;

Το περιβαλλοντικό και το αναπτυξιακό. Μια σύγχρονη στρατηγική για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική πρέπει να θέτει ως στόχο τα «μείωση της παραγωγής των αποβλήτων», που μπορεί να μας οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στη λύση του προβλήματος των απορριμμάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη βέλτιστη περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση. Μια μείωση που θα συνοδεύεται από την αξιοποίηση του υπολλείματος (και όχι από την περιβαλλοντικά επιβλαβή ταφή του όπως συμβαίνει τώρα) Δεν είναι μια ευχή αλλά μια συγκεκριμένη στρατηγική. Προϋποθέτει ότι όλοι οι φορείς και οι πολίτες, η κεντρική διοίκηση και η αυτοδιοίκηση αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αντιστοιχεί. Σημαντικό ποσοστό των πολιτών φαίνεται να είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Στρατηγική που ειδικά στη περιοχή της Αθήνας οφείλει να έχει 3 άξονες με βάση την ευρωπαική και διεθνή νομοθεσία. 1. Πρόληψη και αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων με αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, το εμπόριο και τις

28

συνήθειες των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι μπορούμε συνεχώς να αυξάνουμε την παραγωγή απορριμμάτων και μετά να προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Ολοι πρέπει να βρούμε λύσεις για να ελαχιστοποιήσουμε τα απορρίμματα. 2. Επαναχρησιμοποίηση. Mπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά τυποποιημένα προϊόντα, που σήμερα κυκλοφορούν με μεγάλη ευκολία σε συσκευασίες μιας χρήσης ή ως προϊόντα μιας χρήσης. 3. Επένδυση στην ευαισθητοποίηση & ενημέρωση. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται ενεργοποίηση των πολιτών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να οργανώνονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ολοκληρωμένα και σαφώς στοχευμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκ-

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

Το μοντέλο της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί ένα μωσαικό χωρίς δόγματα και αγκυλώσεις. Σε κάθε περιοχή πρέπει να επιλέξουμε ένα κατάλληλο μείγμα τεχνολογιών και μεθοδολογιών με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως είναι η ποσότητα των σκουπιδιών που παράγονται, πόσο θα κοστίσει στον κάθε πολίτη, τις ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες και βέβαια να ακούσουμε τη φωνή της τοπικής κοινωνίας. Ο τεράστιος όγκος σκουπιδιών που παράγεται καθημερινά δε πρέπει να πάει χαμένος. Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα. Η αξιοποίησή τους συνιστά ατμομηχανή για να μπει νερό στο μύλο της ανάπτυξης. Η έκθεση της McKinsey οριοθέτησε το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ως έναν από τους βασικούς πυλώνες πολιτικής προτεραιότητας που μπορούν να θέσουν τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Πρέπει επιτέλους να εφαρμόσουμε πολιτικές διαχειρίσεις και επιλύσεις των προβλημάτων και όχι απλά να εμμένουμε στο να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα. Όπως και να έχει στη σημερινή συγκυρία έχουμε χρέος να προχωρήσουμε ένα βήμα μπρος. Αλλιώς θα έχουμε κάνει δύο βήματα πίσω... Ο Νίκος Κωστόπουλος είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και στέλεχος της Ν.Δ.


„ š — … ¢ — Œ — ›… — Œ š ‘ ›¤ › — ¢ § ¥ ¤ … — Œ Œ ‘ †¤ ¢ š › ™ Œ

ÕyÖÒßÙÉëÂ×ßÒÝÕ¶ÚÜÈàÙ¾Ú“Ö×Éë®âÞÚÑÖÚÊ×ÕÝÕë yՒÚÝÊÚâ ´ÚÖÙàÙÖ×Ú;ڒÈγÑÖàÞÖ×ÛÙ°“ÖáÒÖÜÉÝÒàÙ

0OLIS‰ÈÜÔÎÞÚâÝɒÒÜÎ×ÎÖÞÚâ ÎÍÜÖڞyÊÙÚâ’ÒËØÚÖÑâÙΒÖ׺ÞÚ ‡“ÎÜÛوÝÞÕÙ0OLIS ÞÕyÖÒßÙÉ Â×ßÒÝÕÞàÙ¶ÚÜÈàÙ¾Ú“Ö×Éë ®âÞÚÑÖÚÊ×ÕÝÕë àëÒ×ßÈÞÒëÎØغ ×ÎÖàëғÖÝ×ȓÞÒë®ÙÞÎØغÝÝÚâ’Ò ΓËÐÒÖë ×ÎÞÎßÈÞÚâ’Ò“ÜÚÞºÝÒÖë ×ÎÖÏÜÊÝ×Úâ’ÒΓË×ÚÖÙÚÍÞÖëØÍÝÒÖë “ÚâßÎÝâÙÑܺ’ÚâÙÝÞÕÙ ÒêÎÝÓºØÖÝÕ×ÎØÍÞÒÜÕë“ÚÖËÞÕÞÎë ìàÉëÔÖÎËØÚâëÞÚâë“ÚØÊÞÒë

­¤¥™ƒ¤š —ˆš›¤š¢ ¢š‘Œ

Œ¬¢„š¤¥ƒ‘¢ Œ™

www.helexpo.gr

+w

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

29


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Α

νακοίνωση σχετικά τις άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας: Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, Υπουργική Απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι για τη χορήγηση αδειών διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά

ΘΕΜΑ: Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπ΄όψη: 1. Τις διατάξεις: α. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98) β. του π.δ. 381/16.6.89 (ΦΕΚ Α΄168) "Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας" σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 66 του άρθρου 1 του π.δ. 92/93 (ΦΕΚ Α΄38) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» γ. του π.δ. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ Α΄19), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ Α΄ 85) δ. της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθ. 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄2234) ε. του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών , συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης σε γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄213) στ. του π.δ. 189/2009 «Περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.» άρθρο 6 μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α΄221). ζ. του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.189/2009» (ΦΕΚ Α΄56) 30

για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας. Μέχρι σήμερα, η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλών θερμοκρασιών της χώρας ήταν πενιχρή, με αποτέλεσμα να παραμένει ανεκμετάλλευτη η σημαντική αυτή Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, που μπορεί να αποφέρει σημαντικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες. Οι αρχές αξιοποίησης των σχετικών πεδίων περιλαμβάνονται στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 14 του Ν. 3175/2003 όπως ισχύει, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν είχε διαμορφωθεί και υπο-

η. του ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄129) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ θ. του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85), ι. του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182) και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού ια. του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207),όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 § 9 αυτού. 2. το π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α) 3. την υπ΄ αριθ. 35469/09.08.2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 1800/Β) όπως τροποποιήθηκε με Την υπαριθ41834/4-10-2011 αποφαση τροποποίησης ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη (ΦΕΚ2212/Β/4-10-2011) 4. Το από 4-5-2001 υποβληθέν σχέδιο απόφασης της επιτροπής που συγκροτήθηκε γι’αυτό το σκοπο με την Δ9Β/Φ199/οικ3910/ΓΔΦΠ595/212-11 απόφαση του κ. Υφυπουργού ΠΕΚΑ. 5.Το γεγονός ότι από την έκδοση της αποφάσεως αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε Άρθρο 1

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

γραφεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση. Η παρούσα κανονιστική πράξη, την οποία προετοίμασε Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΚΑ και εκπροσώπους των ΡΑΕ, ΙΓΜΕ, ΚΑΠΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, ουσιαστικά αίρει και το τελευταίο εμπόδιο αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων χαμηλών θερμοκρασιών στον πρωτογενή τομέα, διαμορφώνοντας όσο το δυνατόν απλοποιημένες διαδικασίες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων εγγυήσεων πέραν αυτών που προβλέπονται κατά τη διαδικασία εκμίσθωσης του γεωθερμικού πεδίου.

Με την παρούσα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της άδειας διανομής θερμικής ενέργειας από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως εξής: 1. Για κάθε εκμισθούμενο δικαίωμα διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας δύναται να εκδοθεί μία και μόνη άδεια διανομής θερμικής ενέργειας για αποκλειστική χρήση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Δικαιούχος της άδειας διανομής ορίζεται ο μισθωτής του πεδίου. 2. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, μετά από γνώμη της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, για χρόνο ίσο με το χρόνο εκμίσθωσης του πεδίου, η οποία δύναται να παραταθεί αντιστοίχως. 3. Για την έκδοση της εν λόγω άδειας απαιτείται η κατάθεση τεχνικοοικονομικής μελέτης, μετά συνημμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εργασιών, καθώς και η κατάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 4. Για την έναρξη των πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης του δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας και του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, απαιτείται η εξασφάλιση τωνπάσης φύσεως αδειών και εγκρίσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και διέπουν τη διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού, τη δραστηριότητα διανομής θερμικής ενέργειας και την άσκηση δραστηριοτήτων σε αγροτικές και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Ο κάτοχος της άδειας διανομής υποχρεούται όπως κοινοποιήσει αντίγραφα της εγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της χορηγηθείσας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. 5. Η άδεια διανομής θερμικής ενέργειας από γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας για αποκλειστικά αγροτικούς σκοπούς, περιλαμβάνει τους όρους που οφείλει να τηρεί ο εκάστοτε αδειούχος. Άρθρο 2 Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του έργου Ο αδειούχος οφείλει: 1. Να τηρεί το υποβεβλημένο και εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.

2. Nα αναπτύξει το δίκτυο διανομής θερμικής ενέργειας στην περιοχή που ορίζεται στην άδεια και να προβεί σε συνδέσεις με καταναλωτές σύμφωνα με τη μελέτη και το συνημμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών. Άρθρο 3 Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας – διαδικασίες Ο αδειούχος οφείλει: 1. Να τηρεί απαρέγκλιτα επί ποινή προσωρινής ανάκλησης ή οριστικής ανάκλησης (αφαίρεσης) της άδειας, τα προβλεπόμενα και τις δεσμεύσεις της υποβεβλημένης εγκεκριμένης τεχνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης και της χορηγηθείσας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 2. Να αναπτύσσει, επιθεωρεί, συντηρεί και λειτουργεί τις εγκαταστάσεις και το δίκτυο διανομής θερμικής ενέργειας και να προβαίνει σε κάθε σχετική με τις ανωτέρω υποχρεώσεις ενέργεια, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς, ή πρακτικές που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αντίστοιχα έργα. Μη εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεών του δυνατόν να προκαλέσει ανάκληση/αφαίρεση της άδειας διανομής. 3. Να διαθέτει την αναγκαία τεχνική και οργανωτική δομή προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση βλαβών. Άρθρο 4 Σύνδεση με το δίκτυο διανομής 1. Ο κάτοχος της άδειας δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών, ως προς τους όρους σύνδεσης. 2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται: α) να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις των καταναλωτών εντός της εμβέλειας και των δυνατοτήτων του ανεπτυγμένου δικτύου του και να προβαίνει σε υλοποίηση των συνδέσεων εντός χρονικού διαστήματος, που προβλέπεται στους ειδικούς όρους της άδειας. β) να εγκαθιστά εξοπλισμό θερμιδομέτρησης που πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ. Άρθρο 5 Υποχρέωση διασφάλισης του εφοδια-


σμού των καταναλωτών Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να διαθέτει την απαιτούμενη εγκατεστημένη θερμική ισχύ εναλλακτών θερμότητας μεταξύ του γεωθερμικού ρευστού και του κυκλώματος του δικτύου διανομής, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση της συμφωνημένης ζήτησης των πελατών του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Άρθρο 6 Υποχρέωση σεβασμού κανόνων ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος Κατά την κατασκευή των γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας καθώς και κατά τη λειτουργία αυτών, θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, τον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών, καθώς και την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Ο έλεγχος εφαρμογής θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή άλλη αρμόδια αρχή. Άρθρο 7 Όροι συναλλαγών και τιμολόγηση θερμικής ενέργειας Ο Αδειούχος δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των καταναλωτών όσον αφορά στους όρους σύμφωνα με τους οποίους τιμολογεί την παρεχόμενη θερμική ενέργεια. Ο Αδειούχος υποχρεούται να καταρτίσει και να δημοσιεύει τιμολόγια και τέλη σύνδεσης ώστε : α.Τα έσοδά του από την πώληση θερμότητας να μην ξεπερνούν τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που υπέβαλε κατά την συμμετοχή του στο διαγωνισμό για μίσθωση δικαιώματος διαχείρισης βεβαιωμένων πεδίων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3175/2003 και, β. Η θερμική ενέργεια να παρέχεται σε ανταγωνιστική τιμή συγκριτικά με το μεταβλητό κόστος παραγωγής με την βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική τεχνολογία παραγωγής θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και του λέβητα βιομάζας. Οι όροι αυτοί θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα για όλους τους καταναλωτές και θα περιλαμβάνουν ιδίως τη δυνατότητα του καταναλωτού να διακόψει τη σύνδεση μετά από ειδοποίηση ενός μηνός, τη δυνατότητα επανασύνδεσης του καταναλωτού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και τη δυνατότητα του καταναλωτού να διατηρεί σε εφεδρεία ίδιες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας. Άρθρο 8 Υποβολή εκθέσεων προόδου

Κατ’ έτος ο αδειούχος οφείλει να υποβάλλει μέχρι τη 31η Μαρτίου κάθε έτους στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ‘Εκθεση Δραστηριοτήτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που Θα περιλαμβάνει: 1. Αναλυτικά στοιχεία κόστους από τα οποία να προκύπτει ότι με την τιμολογιακή πολιτική του προηγούμενου έτους εξασφαλίστηκαν ανταγωνιστικές τιμές ως προς το μεταβλητό κόστος παραγωγής με την βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική τεχνολογία παραγωγής θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και του λέβητα βιομάζας. 2.Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και την μέγιστη ισχύ 3. Το ετήσιο ποσοστό μη διαθεσιμότητας του δικτύου διανομής και τους λόγους στους οποίους οφείλεται. 4. Ανάλυση της πορείας κατασκευής του δικτύου διανομής. 5. Ανάλυση πωλήσεων και νέων συνδέσεων καταναλωτών. 6. Ανάλυση παραπόνων καταναλωτών και διευθέτησής τους. Άρθρο 9 Έλεγχος όρων της άδειας, κυρώσεις 1. Ο έλεγχος εκτελέσεως των όρων της άδειας διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, του ΥΠΕΚΑ ή άλλης αρμόδιας αρχής. 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του αδειούχου προς τους όρους της άδειας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή αιτιολογημένη απόφαση που επιδίδεται με απόδειξη στον αδειούχο, με την οποία τάσσεται εύλογη προθεσμία για την συμμόρφωσή του, σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αδειούχου η άδεια ανακαλείται προσωρινά με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, κατόπιν γνωμοδότησης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης και τασσεται ρητη προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση υποτροπής αυτή ανακαλείται οριστικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Άρθρο 10 Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, Συμβάσεις Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να λειτουργεί το δίκτυο σύμφωνα με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, οποίος εγκρίνεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές και διαδικασίες, ιδίως σχετικά με την λειτουργία, επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή ή ανανέωση του εξοπλισμού παραγωγής και

διανομής της θερμικής ενέργειας, τον τρόπο αντιμετώπισης των παραπόνων και την καταγραφή της ικανοποίησης των πελατών του. Άρθρο 11 Διακοπή λειτουργίας του δικτύου διανομής Δεν επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας του συστήματος διανομής θερμικής ενέργειας από μέρους του αδειούχου με την επιφύλαξη εκτάκτων τεχνικών λόγων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να διακόψει οριστικά ή για ορισμένο χρονικό διάστημα την τροφοδοσία των πελατών του, οφείλει, τουλάχιστον 6 μήνες πριν την σκοπούμενη ενέργεια, να το γνωστοποιήσει με συστημένη επιστολή στους καταναλωτές, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης και στον Υπουργό ΠΕΚΑ. Ο αδειούχος μπορεί να αιτηθεί στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης και στον Υπουργό ΠΕΚΑ την ανάκληση της άδειας προ του προβλεπομένου σε αυτή χρόνου λήξης για σπουδαίους λόγους. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κρίνει τους λόγους και αποφασίζει για την τροποποίηση ή ανάκληση της εν λόγω άδειας. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης μίσθωσης διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού, ο αδειούχος οφείλει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια, τις λοιπές σχετικές άδειες που έχει λάβει, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι τρίτων. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Άρθρο 12 Ανάκληση της άδειας 1. Η ανάκληση της άδειας για παραβάσεις όρων αυτής, λαμβάνει χώρα με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, κατόπιν γνωμοδότησης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, και ισχύει από της επιδόσεως της αποφάσεως αυτής στον αδειούχο. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά, όπου αυτό προβλέπεται, και τασσεται ρητη προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση υποτροπής, αυτή ανακαλείται οριστικά σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. Άρθρο 13 Λήξη της άδειας 1. Μετά την λήξη της ισχύος της άδειας ή την οριστική ανάκλησή της για οιονδήποτε λόγο όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπά έργα που έγιναν από τον αδειούχο, για τις ανάγκες της διανομής, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, εκτός από τις κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί σε ιδιωτικές εκτάσεις του μισθωτή ή τρίτων.

2. Μετά την κατά τα άνω λήξη της ισχύος της άδειας ή την οριστική ανάκλησή της οι εδαφικές εκτάσεις, που απαλλοτριώθηκαν για τις ανάγκες της διανομής, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου. 3. Μετά τη λήξη ισχύος της άδειας, ο αδειούχος, εφόσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη σχετική άδεια, δικαιούται εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών και με την παρουσία τριμελούς επιτροπής ως εκπροσώπου του Δημοσίου να αποκομίσει τα υλικά και κινητά μέρη των μηχανημάτων, τα οποία εγκατέστησε ο ίδιος, εφόσον δεν προκαλείται βλάβη σε αυτά ή στον προορισμό τους. 4. Αν ο αδειούχος δεν κάνει χρήση του δικαιώματός του να αποκομίσει, κατά τα άνω οριζόμενα, τα κινητά μηχανήματα, αυτά περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα και κατοχή του Δημοσίου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στον αδειούχο ή τρίτο, που τυχόν έχει δικαίωμα αποζημιώσεως έναντι του μισθωτή ή έλκει οποιαδήποτε ενοχικά δικαιώματα επ’ αυτών. 5. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της άδειας και με τη σύμπραξη αδειούχου και της αρμόδιας κατά τα ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης γίνεται επιτόπια απογραφή των τυχόν απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων και των εγκαταστάσεων, των οποίων η κυριότητα περιέρχεται στο Δημόσιο, καθώς και των κινητών μηχανημάτων και των υλικών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη δεν συμπράξει, για οιονδήποτε λόγο, η απογραφή γίνεται από τον άλλο (στην περίπτωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η απογραφή γίνεται από επιτροπή υπαλλήλων της). Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού κοινοποιείται στο άλλο μέρος με δικαστικό επιμελητή. 6. Με τη λήξη της άδειας ο αδειούχος υποχρεούται να παραδώσει τις αναφερόμενες στην παρ. 1 μη ιδιωτικές εγκαταστάσεις στο Δημόσιο, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα στο Δημόσιο ποσό, που καθορίζεται στην άδεια, για κάθε ημέρα καθυστέρησης . Το ποσό της προβλεπόμενης στη σύμβαση σχετικής ποινικής ρήτρας αναπροσαρμόζεται ανά 5ετία κατά ποσοστό 15%. Άρθρο 14 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μανιάτης

31


άρθρο I ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η απόφαση ένταξης του έργου

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΕ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Εύβοιας»

Υ

απορριμμάτων, έτσι ώστε να προγραμματιστούν, να μελετηθούν και να υλοποιηθούν σύγχρονα έργα που θα διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Αυτά τα ζητήματα τα τονίσαμε με ιδιαίτερη έμφαση στις συναντήσεις που κάναμε με τους Δήμους, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του ΕΣΠΑ. Εμείς μέσα από το πρόγραμμά μας, διαθέτουμε χρηματοδοτικούς πόρους και αξιολογούμε ώριμες προτάσεις της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, με κοινή κατεύθυνση να επιλυθούν κυρίως τα θέματα της διάθεσης των απορριμμάτων, τα οποία συνιστούν κρίσιμο πρόβλημα τόσο για τη Στερεά Ελλάδα, όσο και για τη χώρα μας. Επιδίωξή μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και κάθε διαθέσιμο κονδύλι, έτσι ώστε, με διάλογο και συνεργασία με τους Δήμους, να βελτιώσουμε την κατάσταση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια».

πογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η απόφαση ένταξης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΕ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Εύβοιας». Το έργο, προϋπολογισμού 271.500 €, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική παρέμβαση, στο πλαίσιο της ασφαλούς διάθεσης των απορριμμάτων και αφορά

την αποκατάσταση δύο χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις περιοχές Σταυρός Λίμνης και Δοκίμι Κεχριών στη Δημοτική Ενότητα Λίμνης. Οι χώροι έχουν σταματήσει πλέον να δέχονται απορρίμματα, και με το έργο θα γίνουν παρεμβάσεις για την περιβαλλοντικής τους αποκατάσταση, με εργασίες :

• Οριοθέτησης της περιοχής, διαμόρφωσης του τελικού αναγλύφου και 32

κατασκευής έργων τελικής κάλυψης. • Έργων διαχείρισης ομβρίων, πρασίνου και άρδευσης • Συντήρησης και περιβαλλοντικού ελέγχου •

Συνοδών έργων

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011

(ενημερωτική πινακίδα, περίφραξη, πύλη εισόδου). «Τα θέματα της περιβαλλοντικά ασφαλούς διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μια από τις μεγάλες προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς : «Βρισκόμαστε σε συνεχή και στενή συνεργασία με την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, που έχει την υποχρέωση και την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των


Σύσκεψη Περιφερειάρχη Θεσσαλίας – Γεωτεχνικών

Κώστας Αγοραστός: «Απλή και με μικρό κόστος πλέον η διαδικασία» Τα δικαιολογητικά για την άδεια χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια

Σ

ύσκεψη με γεωτεχνικούς είχε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Στη σύσκεψη μετείχαν ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας κ. Ιωάννης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος κ. Κολίτσας Απόστολος και το μέλος του Δ.Σ κ. Καραντάνα Θεόδωρο και το θέμα που κυριάρχησε αφορούσε την υποβολή των δικαιολογητικών από τους αγρότες για την χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια. Σύμφωνα με την

Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως τις 16 Δεκεμβρίου 2011, προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440 β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που ακολούθησαν (150895/13-9-2011 και 150997/4-10-2011) και τις εγκυκλίους, είναι τα εξής: 1. Αίτηση – δήλωση χορηγείται από τις Υπηρεσίες μας και την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας - ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Φαρσάλων 148, τηλ. 2410670388 α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τμήμα Περιβάλλοντος – Υδροικονομίας, Φαρσάλων 148 τηλ. 2410 670399 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Τυρνάβου τηλ 24920 22251 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ελασσόνας τηλ 24930 29710-711 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Φαρσάλων τηλ 24910 22294 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Πυργετού τηλ 24950 41204 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Συκουρίου τηλ 24950 51484 β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τμήμα Περιβάλ-

λοντος – Υδροικονομίας, Αναλήψεως και Ιωλκού τηλ. 2421352468 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλμυρού τηλ. 2422021281 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Βελεστίνου τηλ. 2425022723 γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Τμήμα Περιβάλλοντος – Υδροικονομίας Βασιλείου Τσιτσάνη 31, τηλ. 24310-46339 δ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τμήμα Περιβάλλοντος – Υδροικονομίας, Μπλατσούκα 21 τηλ. 2441354840, 2441354820 2. Αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ (βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης) όπου δεν υπάρχει άδεια ή άλλης δημόσιας αρχής. 3. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει κυριότητα ή συμφωνητικό μίσθωσης. 4. Χάρτης ( 1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενό-

τητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων , ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας ( Χ , Ψ ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 , καθώς και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200 μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΑΣΕΓΕΣ για την προμήθεια των ανωτέρων ορθοφωτοχαρτών. 5. Περιβαλλοντική έκθεση (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία) εφόσον η ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού δεν ξεπερνά τα 100.000 m³ , Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ποσότητα > 100.000 m³. 6. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητα του για την χρήση που αναφέρεται στην Αίτηση ( χημική ή μικροβιολογική ανάλυση νερού από Πιστοποιημένο Εργαστήριο ) 7. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού , βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο. 8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός: «Πλέον η διαδικασία για τη χορήγησης αδειών υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού είναι απλή και με αισθητά μικρότερο κόστος για τον κάθε ενδιαφερόμενο. Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ έτσι ώστε μέσα από συνεργασία και συνέργεια να έχουμε αποτελεσματικότητα». Επίσης αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε και το Θεσσαλικό Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» και την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανάπτυξη, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων αυτών.

Αν και η κατάσταση που επικρατεί στην Αττική με τα σκουπίδια είναι πλέον τραγική, κανένας δεν φαίνεται να συγκινείται

Ο

υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β΄ Αθηνών, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λάρισας, κ. Χρήστος Ζώης έκαναν την ακόλουθη δήλωση: «Αν και η κατάσταση που επικρατεί στην Αττική με τα σκουπίδια είναι πλέον τραγική, κανένας δεν φαίνεται να συγκινείται. Την ώρα που 50.000 τόνοι σκουπιδιών έχουν «πνίξει» την πρωτεύουσα, η κυβέρνηση επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία. Ανέχεται την ΠΟΕ-ΟΤΑ,

η οποία παίζει απροκάλυπτα με την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων του λεκανοπεδίου και δεν έχει καν το σθένος να εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις της δικαιοσύνης. Κατά τα άλλα, αναλώνεται σε ανούσιες δηλώσεις και θεωρητικολογίες αρμόδιων Υπουργών όπως ο κ. Κουκουλόπουλος και δεν παίρνει καμία απολύτως απόφαση. Κι όλα αυτά σε βάρος των πολιτών που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τα σκουπίδια στην πόρτα τους. Είναι πλέον προφανές ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν κυβερνά κι έχει χάσει τον έλεγχο σε όλους τους τομείς. Η αδράνεια και η παραλυσία της στο ζήτημα της αποκομιδής των σκουπιδιών είναι εν-

δεικτική και συντηρεί μια γενικευμένη αίσθηση ανομίας και μπαχάλου που τείνουν να επικρατήσουν στη χώρα. Είναι αδιανόητο η κυβέρνηση να χειρίζεται ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας με ξεπερασμένο πολιτικάντικο τρόπο και να αφήνει να διαιωνίζεται μια απαράδεκτη κι επικίνδυνη κατάσταση. Γι’ αυτό οφείλει, έστω και τώρα, να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να επιβάλλει το άνοιγμα του υπό κατάληψη ΧΥΤΑ της Φυλής και την αποκομιδή των σκουπιδιών από τους δρόμους. Η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, ειδικά σε αυτήν την εξαιρετικά ταραγμένη περίοδο, δεν αντέχει άλλο να είναι όμηρος της κυβερνητικής αναποφασιστικότητας και των κάθε λογής συνδικαλιστικών εκβιασμών». ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 / w+w

33


34

w+w / OKTΩΒΡΙΟΣ 2011


—ËÆÊÅÊÌÆÚμÏÉÔÆÊÓ¡ÑÓÐÜ¿ÏÕ×Ï ÈÊÂÉÍÆÌÕÓÐÌÊÏÉÕ½ÓÆØ

ˆ¥¤Œ§‘§—¬¤¬œ— ‡—›š¢‘œ—

§™¢—‘¥œ¤ƒ™Œ‘Œ

Œ§‘œ‘§‘œ—

—†—ƒ­¤¬œ— ‡ÆÌÊÏ¡ÎÆ ˆÓÐÔÕÂÕÆÁÐÚÎÆ —ͼÈÙÐÚÎÆ ŒÕÂÎÂÕ¡ÎÆ ¥ÚÖÎÊÔÕ¼ØÔÕÓÐÇÒÏ (PRWURQ 9DULDEOH6SHHG'ULYHV

‡ÆÌÊÏ¡ÎÆ ˆÓÐÔÕÂÕÆÁÐÚÎÆ ŒÕÂÎÂÕ¡ÎÆ ¤ÎÂÍоÆÌÌÊÏÉÕ¼Ø (PRWURQ 6RIW6WDUWHUV

—ÏʾÐÔÁÔÕÉΠÓÚÖÎÊÔÕ½ÔÕÓÐÇÒÏ ÉÍÆÌÕÓÐÌÊÏÉÕ½Ó (PRWURQ &RPSDFW'ULYHV

ˆÓÐÔÕÂÕÆÁÐÚÎÆ ŒÚÔÕ½ÎÂÕÂÑÓÐÔÕÂÔ¾ÂØ (PRWURQ 6KDIW3RZHU0RQLWRUV

›ÆÏÕÓÊÌ¡ƒÓÂÇƾÂ…¼ÔÉ›ÐÌÌÊÏÂÓ¡›ÐÓ×ѾÐÚ›ÐÓ×Ѿ §ÉÍ)D[ HPDLOFRQVWUDW#FRQVWUDWJUZZZFRQVWUDWJU

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 / w+ +ww

35


teyxos32  

periodiko water-waste