Page 4

OM WÄSTBYGG Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag, tydligt specialiserat inom segmenten Bostad, Kommersiellt och Logistik. Vårt uppdrag är att utföra och utveckla byggprojekt som människor vill bo, arbeta och trivas i under lång tid framöver. Wästbygg Gruppen har tillsammans med sina koncernbolag en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige men finns också representerade med sitt dotterbolag Logistic Contractor i våra nordiska grannländer Danmark och Norge. Vi omsätter idag strax under två miljarder kronor och har 200 anställda.

VÅR AFFÄRSIDÉ Wästbygg Gruppens affärsidé är att följa och förverkliga våra kunders projekt, verka som specialister och leverera rätt produkt till rätt kund och med fördel genom förtroendeentreprenader.

LÅNGSIKTIGA MÅL Vid utgången av 2018 ska vi: • • • • • •

4 – OM WÄSTBYGG

omsätta 3,5 miljarder kronor samt ha ett rörelseresultat som överstiger 200 miljoner kronor producera en övervägande del av våra projekt genom strategiska samarbeten vara väl etablerade på de danska och norska marknaderna via koncernbolaget Logistic Contractor finnas bland de tio mest omtyckta arbetsgivarna i vår bransch ha en fortsatt hög finansiell ranking och starka nyckeltal i koncernen ha ett av de tio starkaste varumärkena i landet inom projektutveckling

Profile for Wästbygg Gruppen AB

Wb år 2015 final low 160324  

Wb år 2015 final low 160324  

Profile for wastbygg