Page 2

2015 I KORTHET WÄSTBYGG GRUPPENS INTÄKTER UPPGICK 2015 TILL

121

1 873

MKR.

MKR BLEV WÄSTBYGGKONCERNENS RESULTAT.

1 622

LÄGENHETER VARAV

638

STUDENTLÄGENHETER

HAR FÄRDIGSTÄLLTS ELLER PÅBÖRJATS 2015 AV AFFÄRSOMRÅDE BOSTAD.

24

BYGGPROJEKT PÅ SAMMANLAGT

117 000

KVM

HAR AFFÄRSOMRÅDE KOMMERSIELLT ARBETAT MED UNDER ÅRET.

250 000

NYTILLKOMNA KVADRATMETER FINNS PÅ

LOGISTIC CONTRACTORS REFERENSLISTA.

AV DESSA UPPFÖRS

6 500

KVADRATMETER I NORGE.

OMSLAGSFOTO: MIKAEL SVENSSON. ÖVRIGA FOTOGRAFER: ANNA SIGGE, BENGT ALM, PER ARONSSON, JAN NORDÉN, JOACHIM KARLSSON, SOPHIE HÅKANSSON MED FLERA.

2 – OM WÄSTBYGG

Wb år 2015 final low 160324  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you