Page 6

SAMMANFATTNING 2012 >> FLERÅRSJÄMFÖRELSE

SAMMANFATTNING Wäst-Bygg 2012 FLERÅRSJÄMFÖRELSE

”Nya” Wäst-Bygg Gruppen

”Gamla” Wäst-Bygg Gruppen –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – Koncernen (Mkr) 2008 2009 2010 2011 2012* ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nettoomsättning - entreprenadrörelsen 1 322 908 1 130 1 169 1 097 - projektutveckling/fastighetsförvaltning 13 9 29 23 30 - värdepappersrörelsen 260 0 0 0 0 Summa 1 595 917 1 159 1 192 1 127 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Resultat efter finansiella poster - entreprenadrörelsen 66 9 - 45 41 51 - projektutveckling/fastighetsförvaltning 10 12 18 14 26 - värdepappersrörelsen - 60 0 0 0 0 - goodwillavskrivning 0 0 0 0 -3 - övrigt - 6 - 6 - 5 - 5 -4 Summa 10 15 - 32 50 70 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Balansomslutning 520 487 735 665 1 057 Redovisat eget kapital 118 128 96 134 140 Medelantal anställda, st 200 167 183 164 141 Soliditet, % 23 26 13 20 13 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nyckeltalsdefinitioner: soliditet = samlade redovisade egna kapitalet i relation till balansomslutningen.

RESULTAT (TKR) 2008 - 2012

OMSÄTTNING (MKR) 2008 - 2012

120 000

1 600

100 000

1 400

80 000

1 200

60 000

1 000

40 000

800

20 000 0

600

-20 000

400

-40 000

200

-60 000 -80 000 2008

2009

2010

2011

2012

2013*

* Budget PROJEKTUTVECKLING ENTREPRENADRÖRELSEN

66

2008 2009 2010 2011 2012 2013* * Budget

Profile for Wästbygg Gruppen AB

Wästbygg årsredovisning 2012  

Wästbygg årsredovisning 2012

Wästbygg årsredovisning 2012  

Wästbygg årsredovisning 2012

Profile for wastbygg