Page 1

www.awia.wasko.pl

System satelitarnego zarządzania i lokalizacji obiektów ƒƒ wizualizacja pozycji pojazdów on-line ƒƒ wykrywanie ubytków paliwa ƒƒ monitorowana eksploatacja pojazdów ƒƒ ostrzeganie o nadużyciach ƒƒ zniżki ubezpieczeniowe


System satelitarnego zarządzania i lokalizacji obiektów AWIA to nowoczesna platforma informatyczna służąca do zarządzania i monitorowania floty pojazdów. System dzięki bogatej funkcjonalności, dostosowanej do potrzeb branży logistycznej, optymalizuje procesy związane z zarządzaniem pojazdami. Wykorzystanie systemu daje wymierne oszczędności i możliwość lepszego dysponowania posiadanymi zasobami. AWIA to niezawodne narzędzie dla każdego kto chce skutecznie rozwijać i zarządzać swoim transportem. System zarządzania i lokalizacji pojazdów AWIA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom właścicieli firm transportowych, przewoźników kolejowych, przedsiębiorstw komunalnych, borykających się często z problemami z obsługą dużej ilości zleceń, kontrolą gospodarki paliwowej, kontrolą i weryfikacją wykonywanej przez Kierowców pracy oraz rozliczeniami ze zleceniodawcami. Mając do dyspozycji narzędzie w postaci systemu zarządzania i lokalizacji pojazdów AWIA istnieje możliwość szybkiego zweryfikowania stanu aktualnego zlecenia, skontrolowania pracownika, wygenerowania raportów wskazujących poprawność wykonanego zlecenia lub też wykazujących nadużycia. Dokładna i skuteczna kontrola uzyskana dzięki wdrożeniu systemu AWIA to droga do oszczędności i znaczący postęp w zakresie optymalnego wykorzystania floty i  wydajności pracy Kierowców. Funkcjonalność ƒƒ prezentacja aktualnej pozycji pojazdu oraz parametrów eksploatacyjnych na mapie cyfrowej ƒƒ rejestracja tras wykonywanych przez pojazd ƒƒ rejestracja danych dotyczących ilości zużywanego paliwa ƒƒ komunikacja z Kierowcą ƒƒ rejestracja zdarzeń takich jak np.: logowanie Kierowcy, tankowanie, załadunek, rozładunek, uruchomienie urządzeń zewnętrznych na pojeździe ƒƒ generowanie szeregu raportów i statystyk umożliwiających rozliczanie pracy pojazdów i Kierowców ƒƒ ewidencja parametrów eksploatacyjnych np.: przeglądy, naprawy, wymiany płynów, ubezpieczenia, ważności kart flotowych ƒƒ optymalizacja wykorzystania środków transportu np.: definiowanie tras, definiowanie obszarów, ewidencja Kierowców, rezerwacja / przyporządkowanie aut ƒƒ generowanie konfigurowanych ostrzeżeń dotyczących wystąpienia nieprawidłowych sytuacji np.: przekroczenie dozwolonej prędkości, wyjazd z obszaru pracy ƒƒ wysyłanie powiadomień o ostrzeżeniach – SMS, e-mail.

Urządzenia GPS/GSM, czujniki, sondy ƒƒ AWIA Locator – komputer pokładowy: moduł GPS, moduł GSM/ GPRS, transmisja danych, pamięć wewnętrzna, wejścia cyfrowe i analogowe ƒƒ AWIA Terminal – komunikacja z Kierowcą, prezentacja potrzebnych danych, sterowanie komputerem pokładowym ƒƒ sondy hydrostatyczne lub ultradźwiękowe – pomiar paliwa zużywanego przez pojazd ƒƒ dodatkowe opomiarowanie pojazdów w zależności od potrzeb np.: czujnik pracy pługu, czujnik działania haka wciągającego kontener, urządzenia pomiaru szerokości i gęstości posypu, czujnik monitorowania pracy pompy. Praca z aplikacją ƒƒ aplikacja internetowa – dostęp z dowolnego komputera za pomocą przeglądarki internetowej ƒƒ brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania ƒƒ rozbudowany mechanizm uprawnień dostępu do danych zgromadzonych w systemie ƒƒ przyjazny dla użytkownika interfejs ƒƒ intuicyjny sposób obsługi aplikacji. Odbiorcy systemu ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

przedsiębiorstwa komunalne zakłady oczyszczania miasta przewoźnicy kolejowi przedsiębiorstwa transportowe firmy posiadające flotę pojazdów.

Korzyści ƒƒ obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem floty pojazdów ƒƒ optymalizacja wykorzystania środków transportu ƒƒ bardzo szczegółowa kontrola wszystkich parametrów eksploatacyjnych pojazdów w czasie rzeczywistym ƒƒ wykrywanie nadużyć – nadmierna prędkość, kradzieże paliwa, wyjazd poza określoną strefę, zmiana wyznaczonej trasy, przekroczenie założonych wartości progowych dla wybranych parametrów eksploatacyjnych ƒƒ zapewnienie pełnego bezpieczeństwa Kierowców i przewożonych ładunków ƒƒ zniżki w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Schemat prezentujący działanie systemu zarządzania i lokalizacji pojazdów AWIA.

GPS

LOCATOR

Informacje z czujników

GSM GPRS

AWIA Terminal

WASKO S.A. Gliwice 44-100, ul. Berbeckiego 6 tel. +48 32 33 25 500, fax +48 32 33 25 505 e-mail: wasko@wasko.pl, www.wasko.pl

www.awia.wasko.pl e-mail: awia@wasko.pl

Awia  

The AWIA system is a comprehensive tool for managing a company’s means of transport. It provides a full overview of the application of the v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you