Wm zomereditie 2017 definitief

Page 1

Jaargang 37 – Zomereditie 2017


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 37, nummer 06, Zomereditie 2017 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 13 September Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


Beste Lezers, Als u deze Waskemare ontvangt is het inmiddels officieel zomer! Niet alleen gaat dat gepaard met lekker weer maar ook met een zomernummer van de Waskemare! De redactie gaat ook met vakantie om na de zomer weer met frisse moed een nieuw seizoen Waskemares te verzorgen. Dit kan alleen met uw hulp!! Heeft u goede ideeën of, nog beter, kopij voor uw dorpskrant laat het aan de redactie weten. Voor nu wensen wij u allen een goede zomer toe of u nu op pad gaat of lekker thuis in de tuin vakantie houdt. We hopen elkaar weer te ontmoeten bij de “Beer van Waskemeer“ die zoals elk jaar weer plaats vindt in het laatste weekend van de zomervakantie! U leest hierover meer verderop in dit blad. En uiteraard wensen we u weer veel leesplezier met deze Waskemare! Namens de redactie met hartelijke groet, Jan van Bergen

Inhoudsopgave Beer Van Waskemeer

5

Afvalkalender

7

Bibliotheekkastje aan de Mr. Van Hasseltweg 4

9

Schoolnieuws OBS De Trede

11

CBS De Paadwizer trots op omgeving

15

Vakantietips

28

Kleurplaat

29

CBS De Paadwizer Avond4daagse

31

OBS De Trede Verslag Groep 1/2

35

OBS De Trede Verslag Groep 3/4

37

DES Jaaroverzicht 2016 - 2017

41

Informatiemarkt ‘Ontdek en Leer in Waskemeer’

49 3


Houthandel Waskemeer Compagnonsweg 22 8434 NW E-mail: info@handelsondernemingvisser.nl Tel: 06-43507998 Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur (overige dagen: 's avonds op afspraak) Bezorgen gratis binnen straal van 10 kilometer, daarbuiten in overleg Vuren hout SLS kopmaat 38*89 mm, € 1,30/m (lengtes van 600 cm voorraad) SLS kopmaat 44*69 mm,€ 1,25/m (lengtes van 540 cm voorraad)

Prima panlatten, kopmaat 21*48 mm, € 0,42/m (lengtes van 540 cm voorraad) Plaatmateriaal OSB-3 platen, dikte 9 mm,afmeting 2800*1198 mm: per stuk € 12.50 (voorraad) Underlayment platen, afmeting 2440*1220 mm: per stuk € 28,00 (voorraad) Op aanvraag meer kopmaten, plaatmateriaal, gipsplaten, isolatie leverbaar Tuinhout Geïmpr. planken, kopmaat 16*140 mm, per meter: € 1,00 ( op bestelling) (lengtes 3000 / 3600 / 4000 / 5000 mm mogelijk,) (alle inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)

4


De Beer Van Waskemeer 25 jaar 25 Jaar geleden werd de Beer van Waskemeer opgericht door een groepje vrienden uit Waskemeer. Het begon destijds bij de kroeg in Waskemeer met spellen boven de vaart en voor de kroeg. In de loop der jaren werd de Beer steeds groter. Nu 25 jaar later staat er een grote feesttent bij het dorpshuis en worden de spellen op het parkeerterrein gehouden. Er zijn de afgelopen jaren veel verschillende spellen gepasseerd. Een aantal voorbeelden zijn: spijkerbroekhangen, touwtrekken, paalklimmen, buikglijden, slingeraap, paalslaan, diverse stormbanen en afgelopen jaar een mini survivalbaan. Tijdens de Beer strijd jong en oud voor de titel Beer van Waskemeer. Er word gestreden in de categorieĂŤn Juniorbeer, Beer, Berin en Seniorbeer. Op donderdagavond word er gestart met een kinderdisco en is er mogelijkheid om je op te geven voor de Beer. Op vrijdagavond zijn de voorrondes en zaterdagavond is de finale. Na afloop op beide avonden is er live muziek. De Beer van Waskemeer is een jaarlijks terugkerend evenement en bestaat dit jaar 25 jaar. De Beer vind plaats op 31 Augustus, 1 en 2 September 2017.

5


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

6


Afvalkalender Juli / Augustus / September Afvalkalender Waskemeer Juli 2017

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 3,17,31 4, 18 4, 18

Bak grijs grijs grijs

Datum 10, 24 11, 25 10, 24

Bak groen groen groen

Oud papier: 21 juli NA, NB, NV, NW, NX: 27 juli Afvalkalender Waskemeer Augustus 2017

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 14, 28 1,15,29 1,15,29

Bak grijs grijs grijs

Datum 7, 21 8, 22 7, 21

Bak groen groen groen

Oud papier: 18 augustus NA, NB, NV, NW, NX: 24 augustus Afvalkalender Waskemeer September 2017

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 11, 25 12, 26 12, 26

Bak grijs grijs grijs

Datum 4, 18 5, 19 4, 18

Bak groen groen groen

Oud papier: 15 september NA, NB, NV, NW, NX: 21 september

7


8


Bibliotheekkastje aan de Mr. Van Hasseltweg 4 Vanaf eind mei staat er aan de Meester van Hasseltweg, bij John en Karin, een kastje in de voortuin. ‘Bibliotheekkastje’ staat er op de voorkant. Je kunt er boeken uithalen, inzetten (als er ruimte is) en terugzetten. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen maar leesplezier. En als het goed is staan er steeds weer andere boeken, dus kijk rustig nog een keertje vaker. Voor mensen uit Waskemeer, toeristen, voorbijgangers…….. Wij vinden het fantastisch dat het kastje er eindelijk staat, hopelijk zit er ook voor jullie een boek in waar je fijn in kunt lezen. John en Karin

9


10


Juni 2017

Schoolnieuws

Terugblik 2016-2017 Vorig jaar rond deze tijd stond een groot deel van ons meubilair te koop. Tijdens de laatste schoolweek konden we niet meer spreken van lokalen, maar hadden we te maken met lege ruimtes vol stof. Eén ruimte stond wel vol; de grote zaal. Dat was de opslagruimte voor de inboedel van OBS Mst. Van Hasselt. De fusie van beide scholen was nu echt zichtbaar. Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt om er weer een sfeervolle school van te maken met vier i.p.v. drie lokalen, met nieuw meubilair, vloerbedekking en digiborden. Op 29 augustus konden we eindelijk met z’n allen het nieuwe schooljaar starten. Op deze eerste schooldag werden er al gelijk speelafspraken gemaakt en wat vonden de kinderen het fijn om met zo’n grote groep te kunnen voetballen! Natuurlijk waren er ook kinderen die meer tijd nodig hadden om te wennen aan de nieuwe situatie. De groepsgrootte van het overblijven ging opeens van soms twee kinderen naar dertig kinderen en je kon ineens ook voor of na schooltijd overblijven bij BSO “De Kanjers”. Er zijn veel activiteiten georganiseerd in het kader van kennismaking en groepsvorming. Het belang van de kinderen stond en staat bij ons voorop. Wanneer het goed gaat met hun, dan gaat het goed met ons. Niet alleen de inzet van het team heeft voor dit succes gezorgd, ook de inzet van onze ouders. Een samengestelde MR en OV slaagt alleen wanneer er goed samen wordt gewerkt en iedereen zijn/haar best doet om er iets moois van te maken. Veel ouders stelden zich ook dit jaar weer beschikbaar om te helpen op school, op welke wijze dan ook. Met een trots gevoel kijken we terug op dit schooljaar; samen hebben we er iets moois van gemaakt!

11


12


13


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

tel. 0516-421908

14


Leerlingen zijn trots op omgeving C.B.S. de Paadwizer uit Waskemeer doet mee aan het project ‘Trots op Zuidoost Friesland’, een educatief project voor basisscholen over landschap en cultuurhistorie. De leerkrachten hebben samen met een groot aantal andere leerkrachten van de gemeente een bijeenkomst bijgewoond in Oosterwolde. Er werd stil gestaan bij de natuur en historie van onze omgeving. Op school konden de kinderen op donderdag 18 mei in groepjes aan de slag met het ontdekpad. Hierbij werd onder leiding van de leerlingen van groep 7 en 8 vele opdrachten uitgevoerd. Zo werden er mossen onderzocht en werd een Tsjasker nagebouwd. Ook hebben de kinderen informatie gekregen over het ontstaan en de verwerking van turf. In de zandbak werd een pingoruïne nagebouwd. Deze pingoruïnes zijn overblijfselen uit de ijstijd. Bij de Duurswouderheide zijn ze nog te vinden. Het was een prachtig samenspel tussen groot en klein en wat is er veel geleerd. De gemeente en de scholen hebben een zelfde soort opdracht van de overheid gekregen. Het is onze plicht om onze kinderen te scholen in natuur en milieu educatie en daarnaast binnen de Stellingwerven ook erfgoededucatie. En deze twee hebben een relatie. Hoe passen wij goed op onze aarde. Wat kunnen we leren van het verleden. Daar gaat het om! Dat is onze opdracht. En zowel de gemeente als scholen moeten kunnen aantonen dat ze daar tijd en energie in stoppen. En om voorbereidingstijd in te korten is het IVN gevraagd om ons daarbij te helpen.

15


16


Kunstwerf In de maand juli hebben de ondernemers van Oosterwolde Promotion hun etalage beschikbaar gesteld voor de Kunst. In deze zomermaand organiseert Kunstwerf de zomer expositie voor amateurkunstenaars of een ieder die zijn werk wil laten zien aan het winkelend publiek; ‘Kijk Zinderende Zomer Kunst’. Tijdens deze zinderende zomermaand staat de passie van amateurkunstenaars centraal en is de hele lokale bevolking uitgenodigd om dit plezier te ervaren. Amateurs kunnen hun kwaliteiten tonen en maken kennis met andere liefhebbers van amateurkunst. Mensen die niet aan kunst doen, maar wel nieuwsgierig zijn, kunnen tijdens deze maand langs de ramen! Iedereen mag meedoen door zich op te geven via info@kunstwerf.com. Heb je een prachtig beeldhouwwerk of ben je trots op je net geschilderde schilderij, schroom niet en kom met je werk naar de winkel. Iedereen die trots is op wat zij of hij maakt mag meedoen. Grosso modo kunnen we stellen dat over de jaren heen rond de 45% van de Nederlandse bevolking kunstzinnig of creatief actief is, Kunstwerf wil deze beoefenaars graag een podium of etalage bieden. Heb je een mooi gedicht geschreven dan kun je dit ook laten zien in een etalage. In een onderzoek , van Monitor Amateurkunst, is beoefenaars gevraagd naar hun motieven om in de vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs te doen. 'Het geeft me plezier' scoort het hoogst, gevolgd door 'Het ontspant me'. Tijdens de zinderende zomer expositie kunnen beoefenaars dit plezier met andere delen, zo krijgen we gezamenlijk nog meer plezier.Dit is hét moment om anderen te laten genieten van je passie voor jouw kunstvorm. En wie weet is dat zo aanstekelijk dat het bij hen een verborgen passie aanwakkert. Voor meer informatie mail naar info@kunstwerf.com 17


18


Kunst en cultuur om je eigen omgeving te veranderen

De Reis als vliegwiel voor verandering Werk je aan een project of heb je een idee waarmee je een maatschappelijke verandering tot stand wilt brengen? Dan wil De Reis je helpen. Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers en ‘een’ Mienskip samen aan de slag om een maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst en cultuur. Alles wat onbespreekbaar lijkt komt op tafel, verbinding staat centraal en er mag gelachen worden tijdens De Reis. De maker doet samen met de initiatiefnemer onderzoek, stelt vragen en gaat op zoek naar talenten en interesses binnen een Mienskip. Vanuit een gezamenlijke urgentie bouwen deze vervolgens, samen met de Mienskip, aan een kunstwerk, voorstelling, optreden of een andere kunstvorm. De Reis gelooft in de kracht van kunst en cultuur om zo een verandering tot stand te brengen binnen een Mienskip met de Mienskip. De Reis helpt, begeleidt en biedt een netwerk en is het kompas voor initiatiefnemers en makers die werken aan projecten die aangesloten zijn bij De Reis. Zoals beschreven mag het overal over gaan! Zo is in De Hoeve aandacht gevraagd voor het bouwprobleem in het dorp middels een groot bouwwerk dat maker Willy van Assen samen met de bewoners van het dorp heeft gebouwd. Op deze manier willen de dorpsbewoners zorgen dat er weer nieuwbouw mogelijk is in de toekomst. In Sint Annaparochie hebben Janneke de Haan en Geartsje Postma met het project ‘Door de Kloof’ een verbinding weten te maken tussen de bewoners van het dorp en het Asielzoekerscentrum met een theatrale tocht. Past jouw (bestaande) project perfect bij De Reis maar kan je wel wat hulp gebruiken of heb je een idee dat past bij De Reis meld je dan aan via www.dereis.frl. Je mag je idee en of plan indienen tot en met 1 september maar het liefst zo snel mogelijk! De Reis is een onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018 en een initiatief van Keunstwurk. 19


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

20


3 Provinciën Fiets driedaagse Beleef de 3 Provinciën per fiets In 2017 is de 4e aflevering van de 3 Provinciën fiets-3-daagse. Voor slechts € 7,50 ontdek je in 3 dagen mooie plekjes en routes van 3Provinciënland. Dit is het gebied in een grote cirkel rond het punt waar de grenzen van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe samenkomen. Elke dag vertrek je vanuit Bakkeveen om een andere provincie te verkennen. Je kunt kiezen uit 3 afstanden: 25, 40 en 60 km. Het is ook mogelijk voor 1 of 2 dagen in te schrijven. De routes zijn elk jaar weer anders en leiden de fietsers door een gevarieerd landschap en plekjes die normaal gesproken verborgen blijven. Onderweg zijn enkele stempelposten waar ook horeca met voordelige arrangementen wordt aangeboden. De deelnemers krijgen na afloop een praktische herinnering en een voordeelkaart mee. De 3-daagse is van woensdag 28 juni t/m vrijdag 30 juni. De start is dagelijks tussen 9 en 11 uur bij Recreatiecentrum Dúndelle (zwembad) in Bakkeveen. De organisatie van de fietstocht is in handen van TIP 3Provinciënland te Bakkeveen. Kijk voor meer info op www.3beleef.nl

21


22


Vrijdag 14 juli:

Publieksdag Fonds Ooststellingwerf Vrijdag 14 juli kunt u als inwoners van de gemeente Ooststellingwerf meebeslissen welke initiatieven subsidie ontvangen uit het Fonds Ooststellingwerf. Initiatiefnemers presenteren hun projecten tijdens de Publieksdag van 15.00 tot 19.00 uur op de Boerestreek in Appelscha. U kunt uw stem in dit tijdsbestek ook uitbrengen! Vraag een stempas aan! De gemeente verwacht veel bezoekers op de Publieksdag. Er is drie keer meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is. Dat betekent dat niet alle initiatieven subsidie kunnen ontvangen. Als u komt stemmen vergroot u de kans dat de projecten die u het beste vindt subsidie krijgen. - Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig - De stempas moet voorafgaand aan de Publieksdag worden aangevraagd. - Een stempas aanvragen op de dag zelf is niet mogelijk.

Let op! Alleen stemmen met stempas en id-bewijs Alleen met de persoonsgebonden stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt u stemmen op 14 juli a.s. in de speciale stemtent. Hoe vraag ik een stempas aan? Een stempas aanvragen kan van 1 juni t/m 9 juli 2017. De stempas kan vanaf 1 juni online worden aangevraagd via www.ooststellingwerf.nl/ fonds, via een aanvraagformulier op de gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver en de Griffoen en u kunt een aanvraagformulier afhalen bij het gemeentehuis. De stempas kan tot en met 9 juli 2017 worden aangevraagd door inwoners van de gemeente van 14 jaar en ouder. Kiezen voor twee projecten Op de Publieksdag kunt u uw stempas inwisselen voor het stemformulier. Hierop vinkt u twee projecten aan; uw favoriete project (eerste keus, 2 punten) en het project dat u het ĂŠĂŠn na beste vindt (tweede keus, 1 punt). Uitslag Welke initiatieven subsidie krijgen wordt beoordeeld door de onafhankelijke adviescommissie en de stemmen op de Publieksdag. De adviescommissie beoordeelt in juni alle initiatieven op grond van de criteria in de Subsidieregeling Fonds Ooststellingwerf. De score van de onafhankelijke adviescommissie en de score van het 23


24


publiek op de Publieksdag bepalen samen de eindscore. De projecten met de hoogste scores krijgen subsidie toegekend, net zolang tot de subsidiepot leeg is. Het college neemt het formele besluit over de toekenning en de hoogte van het subsidiebedrag. Het college vergadert zaterdagochtend 15 juli en de uitslag volgt ook op 15 juli. Meer informatie hierover volgt. Vergeet uw identiteitsbewijs en stempas niet mee te nemen op 14 juli! Kijk voor meer informatie en een overzicht van de initiatieven op: www.ooststellingwerf.nl/fonds

Schilderclub Haulerwijk Na de vakantie tekenen of schilderen?

De ochtend- en avondgroep van de schilderclub Haulerwijk heeft plaats voor nieuwe leden. Het zijn geen klassikale lessen maar iedereen doet zijn eigen ding. Het volgende seizoen begint maandag 11september. Begeleiding in instructie door Rie van Dijk. Een impressie van het werk van Rie: www.rievandijk.nl Meer informatie: Rie van Dijk, Haulerwijk tel. 0516 422687 Henk Lijzenga, Waskemeer tel. 0516 422384

25


26


Realisatie van collectief zonnepanelenproject in Haulerwijk lijkt haalbaar De lokale energie coĂśperatie De Eendracht-Ooststellingwerf organiseerde woensdagavond 31 mei in de Koperen Pomp in Haulerwijk een informatieavond over de realisatie van een collectief zonnepanelenproject in Haulerwijk. Er waren ruim 20 belangstellenden op de avond aanwezig. Groen Leven, de initiator van het grootschalige Zonne-energieproject ten westen van De Praam heeft aangeboden om ca. 240 panelen in dit collectieve project over te dragen aan De Eendracht om op die manier mogelijk te maken dat omwonenden en andere inwoners van Haulerwijk actief kunnen participeren in het project. De Eendracht maakt hierbij gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief van de Belastingdienst, ook wel de Postcoderoos-regeling genoemd. Deelnemers kunnen tegen een prijs van ca. â‚Ź 250,- per paneel participeren in het collectieve project. Als tegenprestatie krijgen ze gedurende 15 jaar een korting op de energiebelasting die ze op het eigen stroomverbruik betalen. Dit maakt deze investering voldoende rendabel voor de deelnemers. Het bestemmingsplan voor het totale project is nog niet definitief. Zodra dat het geval is zullen verdere afspraken kunnen worden gemaakt met Groen Leven, de deelnemers, de grondeigenaar (gemeente) en de energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). De Eendracht is al druk bezig met de voorbereiding hiervoor zodat snel kan worden gehandeld als het Groen Leven-project definitief doorgaat. "Tijdens de bijeenkomst hebben zich al een aantal geĂŻnteresseerden gemeld, zodat de verwachting is dat er voldoende belangstelling zal zijn, maar er kunnen zich nog deelnemers aanmelden" aldus Jan-Roelof van Weperen. Andere inwoners van Haulerwijk en omstreken (dus ook Waskemeer, red.) die ook interesse hebben in deelname kunnen zich melden bij De Eendracht. Een mailtje naar postcoderoos@ziggo.nl is al voldoende. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt zal een nieuwe informatieavond worden georganiseerd. Hiervoor worden dan alle inwoners van Haulerwijk uitgenodigd. Nadere informatie over dit persbericht: Jan R. van Weperen 0516 - 426574 27


Vakantietips Dit jaar eens een paar uitgaanstips naar wat kleinere (en daardoor vaak goedkopere) attracties in Groningen, Friesland en Drenthe. Aeolus Sexbierum, naast een binnenspeeltuin hebben ze hier een ontdekkingspyramide, waar je naar hartenlust proefjes kunt doen en kunt ontdekken hoe dingen werken. www.aeolusfriesland.nl Aventoer Burgum, het meest spectaculaire indoor- en outdoorpark van Nederland. Er zijn diverse activiteiten te doen. Je betaalt per activiteit. www.aventoer.nl Drouwenerzand, Drouwen. Een attractiepark en speeltuin ineen. www.drouwenerzand.nl DuinenZathe, Appelscha. Sinds dit jaar kun je in Appelscha met een heuse achtbaan of je rijbewijs halen in het verkeerspark. www.duinenzathe.nl Kabouterland Exloo. Beleef een dagje uit met kabouters, trollen en dieren. Er zijn diverse speeltuintjes, zowel binnen als buiten. www.kabouterland.nl Kameleondorp Terherne. Stap in de wereld van de schippers van de Kameleon en beleef de avonturen van Hielke en Sietze en hun beroemde boot. www.kameleonterherne.nl Kinderwereld Roden. In speelgoedmuseum Kinderwereld kun je niet alleen het ouderwetse speelgoed zien, maar ook spelen. Leuk voor een regenachtig dagje? www.kinderwereld.nl Naturij Drachten. Naast een kinderboerderij (de grootste van het noorden) is hier ook een zeer uitgebreide speeltuin en binnenspeelhal. www.naturij.nl Nienoord Leek. In familiepark Landgoed Nienoord in Leek is voor iedereen wat te beleven. Te veel om op te noemen, dus kijk op de website voor alle info. www.landgoednienoord.nl Sprookjeshof Zuidlaren. Naast een sprookjesbos met 25 sprookjes is hier ook een indoor speelhal en een buitenspeeltuin. Ook zijn er dieren te zien in de bijbehorende kinderboerderij. www.sprookjeshof.nl Sybrandys speelpark Oudemirdum. In Sybrandys speelpark zijn meer dan 40 speeltoestellen voor kinderen van 3 tot 13 jaar. www.sybrandys.nl Themapark de Spitkeet Harkema. In dit openluchtmuseum laat men zien hoe de mensen op de Groningse en Friese heide leefden in de periode 1850-1950. www.despitkeet.nl E.K.

2830


De Avond4daagse Dit jaar ging de avond4daagse van start op 7 juni 2017. Groep 3, 4 en 5 liepen de 5 km. Groep 6, 7 en 8 deden de 10 km. Het was weer een groot succes! Bijna de hele school liep mee. De laatste avond deden de jongere kinderen, van groep 1 en 2, ook mee met de avond4daagse. Na 4 avonden lopen kregen we een medaille en een diploma. Toen werden we opgewacht door een fanfare. De meeste kinderen kregen een cadeautje of wat snoep van hun ouders. Het was weer een super leuke ervaring! Geschreven door: Sabine & Elisa CBS De Paadwizer, Groep 8

31


32


33


34


Juni 2017

Nieuws uit groep 1/2 & 3/4

Nieuws uit groep 1/2

35


36


Juni 2017

Nieuws uit groep 1/2 & 3/4

Nieuws uit groep 3/4

37


38


39


40


Jaaroverzicht 2016-2017 Plaatselijk Belang Waskemeer Door Eendracht Sterk

Voor DES zit het seizoen er weer op, we hebben afgelopen maandag 12 juni onze laatste vergadering gehad en kunnen nu gaan genieten van de vakantie. Om even de balans op te maken en onze medeinwoners te informeren over de stand van zaken, presenteren wij u graag alle zaken waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. Parkeerterrein Dorpshuis Het parkeerterrein bij het dorpshuis biedt te weinig parkeergelegenheid. Dat zien we graag anders. Bovendien zou een herinrichting betekenen dat de tent van het dorpsfeest gewoon bij het dorpshuis kan staan. De gemeente ziet niet de noodzaak in van een herinrichting. Daarom hadden we op 15 juni 2017 een afspraak met wethouder Sierd de Boer om de noodzaak juist wel duidelijk te maken en hopelijk toestemming te krijgen. Vanwege de deadline van de Waskemare (14 juni) kunnen we niet vertellen hoe dit gesprek is verlopen. Wij hopen op een positieve uitkomst. Pannakooi Al in 2015 vroegen we subsidies aan voor de pannakooi. Die kregen we in 2016 toegekend, dat resulteerde in een prachtige pannakooi op het veldje tussen de Oude Wijk en de Feikemaweg. Tijdens de intocht van Sinterklaas in 2016 is de pannakooi op feestelijke wijze geopend. Inmiddels is er ook een nieuw bankje bij de pannakooi geplaatst. Een prullenbak is helaas niet goedgekeurd door de gemeente.

Website Waskemeer DES heeft het beheer van de website www.waskemeer.nl overgenomen. We publiceren hier het laatste nieuws en sinds 2017 is hier ook de digitale Waskemare te lezen. Vergaderingen met andere partijen We hebben op 14 november 2016 vergaderd met buurtverenigingen, stichtingen en commissies. Op 13 maart 2017 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Speeltoestellen Blauwe Bos In samenwerking met PB Haule en PB Haulerwijk zijn er nieuwe speel41


Kijk voor beschikbaarheid op: www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

42


toestellen geplaatst in het Blauwe Bos. Deze hebben we feestelijk geopend op 1 juli. 4 mei commissie DES levert een vrijwilliger aan voor de 4 mei commissie. Hanneke Wallinga treedt af. Douwina Geertsma heeft haar plaats ingenomen. Verbetering doorstroming en veiligheid Oude Wijk De gemeente wil de onveilige situatie op de Oude Wijk aanpakken. Hiervoor is een plan voor verbreding van de weg en verruiming van de bochten in werking gesteld. We hebben over dit onderwerp uitvoerige overleggen gevoerd met de gemeente en buurtbewoners. Inmiddels is bekend dat plannen in het derde of vierde kwartaal van 2017 worden uitgevoerd. Wisseling bestuursleden Tijdens de ledenvergadering van 2017 namen we afscheid van voorzitter Wytze Land. Een nieuw bestuurslid is gevonden in Inez Haaisma, maar we zijn dus nog steeds op zoek naar een voorzitter. Tot deze tijd is Marina Boers waarnemend voorzitter. Buurtwhatsapp Niet de verdienste van DES, maar zeker het vermelden waard: in Waskemeer is een buurtwhatsapp opgericht. Een groep mensen die via de app Whatsapp elkaar op de hoogte houdt van verdachte zaken, overlast in de buurt en andere opvallende zaken in Waskemeer. Dat deze Whatsappgroep een succes is, blijkt wel uit het feit dat het experiment van de gemeente ‘Boef in de wijk’ geslaagd is in Waskemeer. Dankzij oplettende inwoners is de ‘boef’ in Waskemeer gepakt. Vacatures DES is op zoek naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter. Lijkt het u leuk om bij te dragen aan zaken die het hele dorp aan het hart gaan? En maakt u graag sterk voor het dorpsbelang? Dan zoeken wij u! Wij zoeken een nieuwe voorzitter en bestuursleden. We kunnen uw hulp goed gebruiken. Meld u aan! Er is het afgelopen jaar dus weer heel wat gebeurd. We blijven u op de hoogte houden via de website www.waskemeer.nl. Als u hierop iets kwijt wilt, kunt u het ons laten weten. U kunt contact met ons opnemen via des.waskemeer@gmail.com. Vriendelijke groet, Marina Boers (waarnemend voorzitter en secretaris), Renso Jagt (penningmeester), Douwina Geertsma, Gerbert ten Hoor, Inez Haaisma en Sumitra Otter 43


44


45


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 46


*** OPROEP *** De Waskemare-redactie is dringend op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om mee te werken aan het nieuwsblad voor alle Waskemeerders en heb je nog een paar uurtjes per maand over? Kom dan onze redactie versterken!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die enigszins kunnen omgaan met de computer (email en Word, eventueel Publisher). De hele Waskemare wordt tegenwoordig digitaal gemaakt. Een schrijftalent is wel makkelijk, maar niet beslist noodzakelijk Wil je graag meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met een van de redactieleden. Tot gauw!

Hallo allemaal, Wij, Cely Looy en Anja Postma, zijn in november gestart met dagbesteding Kijk Vooruit in Gorredijk. Wij richten ons op jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Samen werken wij aan de toekomst. Dit kan in onze dagbesteding, tijdens ambulante begeleiding op school of in het werkveld. Verder bieden wij ambulante hulp aan bij u thuis, trajectbegeleiding en zaterdagopvang t/m 18 jaar. Voor meer informatie kunnen jullie een kijkje nemen op onze website www.dagbestedingkijkvooruit.nl 47


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu en Charles Byarugaba (in Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP:

Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

48


Eerste informatiemarkt ‘Ontdek en Leer in Waskemeer’ een groot succes ‘Ontdek en Leer in Waskemeer’, onder deze naam werd de eerste informatiebijeenkomst van samenwerkende instanties op 16 juni in multifunctioneel gebouw De Boekebeam georganiseerd. Van ‘de vroedschap’ tot aan het voortgezet onderwijs, alle kind voorzieningen in Waskemeer waren aanwezig. Het was een gezellige drukte. Leerlingen van CSG Liudger lazen voor in verschillende talen, deden proefjes op het gebied van wetenschap & techniek en verzorgden een lekkere lunch. Het talentonderwijs ‘tjong®talent van CBS De Paadwizer liet een door de leerlingen zelf geregisseerd toneelstuk zien. De volleybal- en voetbalvereniging waren aanwezig met een leuke informatiestand en o.l.v. gym juf Bertine konden de peuters en kleuters over kasten klimmen, in hoepels springen en dansen op muziek. Bij gastouderbureau Silke werd de creativiteit van de kinderen geactiveerd, zij maakten een prachtig schilderij. Bij de vroedschap werd een gastles ‘baby in de buik’ gegeven. De bibliotheek had een prijsvraag waarbij je moest raden uit hoeveel bladzijden een stapel boeken bestond en kon je boekentips uitwisselen. Tenslotte was bij instapje/opstapje van SCALA een mooi interactief taalprogramma te bekijken. Kortom voor elk wat wils. Onder het genot van een hapje en drankje konden alle belangstellenden bij de peuterspeelgroep ‘de Boefkes’ en CBS De Paadwizer in de groepen kijken wat zij allemaal doen en leren op school.

49


50


Donateurs 2017 In augustus/september komt Evert Sikkema weer bij u aan de deur om uw bijdrage als donateur voor Dorpshuis ‘t Ald Leger en Plaatselijk Belang Waskemeer DES (Door eendracht sterk) op te halen. We hebben een groot aantal donateurs en dat is van groot belang in een klein dorp als Waskemeer. Hier zijn wij heel blij mee. Dorpshuis Mede door de donateursgelden kunnen we de zaalhuur en huur van de sportkantine op een laag niveau houden. (â‚Ź 10,- per dagdeel) Hier maken veel verenigingen en initiatiefgroepen gebruik van. Heeft u zelf wel eens nagedacht over het huren van een gedeelte van het dorpshuis? Ook een verjaardag, buurtbijeenkomst of vergadering kan prima worden geregeld. Hiervoor is het dorpshuis in Waskemeer juist bedoeld. Dit jaar willen we als extra gebaar een optreden van Teake van der Meer laagdrempelig beschikbaar kunnen stellen aan de inwoners van Waskemeer en omstreken. Teake heeft aangegeven met zijn laatste ronde van optredens bezig te zijn dus mis het niet in oktober! Het stichtingsbestuur doet er alles aan om de kosten voor exploitatie van ons dorpshuis zo laag mogelijk te houden. Dit realiseren we met behulp van veel vrijwilligers en een goede samenwerking met gemeente en Liudger. Uw donateursbijdrage maakt het mogelijk dit nog jaren zo door te kunnen zetten. Mocht u gebruik willen maken van het dorpshuis/sportkantine dan kunt u contact opnemen met Aize en Anneke Stoker 0516-421660 Plaatselijk Belang Waskemeer DES Dankzij de donateursgelden hebben we de afgelopen tijd onder andere kunnen zorgen voor de aanleg van de pannakooi aan de Feikemaweg, het bijhouden van de website van Waskemeer, het plaatsen van een AED bij garage Jonkman en de inrichting van de AED-groep Waskemeer. Op dit moment zijn we bezig met zaken als de herinrichting en veiliger maken van de gevaarlijke kruispunten. 51


52


DES is altijd bezig met het zo leefbaar houden van Waskemeer, waarin de behoeften van inwoners centraal staan. Het bestuur vergadert maandelijks en informeert de bewoners via de dorpskrant ‘Waskemare’ en via de website www.waskemeer.nl. Wilt u lid worden of misschien een subsidie aanvragen? Of heeft u andere vragen? Neem contact met ons op! We zijn bereikbaar via: E-mailadres : des.waskemeer@gmail.com Facebook : DESWaskemeer Website : www.waskemeer.nl Telefoon : 06-25222602

Taxichauffeurs pas keuring in Oosterwolde Taxichauffeurs werkzaam in Nederland moeten elke vijf jaar een medische keuring ondergaan om hun pas te kunnen verlengen. Hiervoor hebt u een aanvraagformulier van Kiwa nodig. Kijk op de website van Kiwa. De vragenlijst vult u in en neemt u mee naar de medische keuring. Maak dan nu alvast een afspraak voor deze keuringen. Locatie:, Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39, 8431 EJ in Oosterwolde Data: vanaf juni eens per week. Wilt u meer informatie over deze keuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Woensdag 13 September

53


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

54

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. (Patiënten van de huisartsen Bruins en Hoekstra uit Appelscha bellen met de dokterswacht Drenthe) Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern” te Haulerwijk Locatie Hoofdweg Boven 5……..………………………..(0516) 421428 Locatie Norgerweg 15...…………..………………..…….(0516) 421838 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur T. Keuning….…..…… ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a De Fenne 15 8434 PC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919