Waskemare

Page 1

Jaargang 38 – September/Oktober 2018


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 38, nummer 7 Sept/Okt 2018 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Alleke Kalis Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 57 72 81 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 17 Oktober Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


Beste lezers, Dit is het laatste redactioneel dat u van mij te lezen krijgt. Na 18 jaar als secretaris bij de Waskemare geef ik nu het stokje door aan Alleke Kalis. Ik ben nog niet helemaal weg, want het verdelen van de Waskemare blijf ik voorlopig wel doen. Graag wil ik nog uw aandacht vragen voor het volgende: in het kader van de privacywet is de inzender van een stuk zélf verantwoordelijk voor de privacy van de mensen die op eventueel bijgeleverde foto’s staan. Aangezien alle taken bij de Waskemare gedaan worden door vrijwilligers heeft de redactie geen tijd om alle ingezonden materiaal hierop te controleren. Dus: controleer het zelf!! We hebben deze maand een enorme hoeveelheid stukken binnen gekregen. Het kan zijn dat er niet voldoende ruimte is om alles te plaatsen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Elly Kouwenhoven

Inhoudsopgave Agenda Dorpshuis

5

Afvalkalender

5

Nieuwtjes Dorpshuis

7

Nieuwe Coördinator Dorpshuis

9

Verslag De Beer van Waskemeer

11

Omrop Fryslân in Waskemeer

15

Interview Run voor Kika

25

OBS De Trede Schoolnieuws

33

Voetbalrubriek VV Waskemeer

35

Kampioenschap Streetdance

47

De Pollepel

49

Informatieavond Dorpsfeest 2019

53

CBS De Paadwizer Clinic SC Heerenveen

53

Waskemeerders trotseren Het IJsselmeer

55 3


4


Hierbij de agenda van het Dorpshuis Ald Leger Oktober : 1 2 4 5 6 8 11

12 15 18 20 25

EHBO Dorpsfeest commissie Klaverjas Toneel Vergadering Dorpsfeest met buurten Hjerstrintocht DES EHBO Klaverjas Toneel Volleybal wedstrijden Meisjes & Dames EHBO Liudger lezing Klaverjas Toneel Uitvoering Excelsior Jubileum uitvoering Klaverjas Toneel

Afvalkalender Waskemeer Oktober 2018

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 9, 23 9, 23 9, 23

Bak grijs grijs grijs

Datum 2, 16, 30 3, 17, 31 2, 16, 30

Bak groen groen groen

Oud papier: 12 oktober NA, NB, NV, NW, NX: 18 oktober 5


6


Nieuwtjes Dorpshuis ’t Ald Leger Waskemeer 1. Beheer/coördinator Colette Hendriks is per augustus gestopt met haar functie als coördinator. De nieuwe coördinator van het dorpshuis is Janny van der Veen. Wij wensen Janny veel plezier en succes! (zie ook pagina 9) 2. Donateursgeld ophalen In het najaar wordt het donateursgeld weer opgehaald. 3. Digitale agenda Vanaf heden staat er op de site: www.waskemeer.nl een digitale agenda van het dorpshuis! Hierin staan alle activiteiten en reserveringen van het dorpshuis. Neem ook eens een kijkje! Wilt u ook een reservering vast leggen? Mail of bel dan naar Janny van der Veen. 4. Wij zijn opzoek naar vrijwilligers! Langzaam aan groeit de poel met vrijwilligers. Hier zijn we hartstikke blij mee! Maar er kunnen altijd nog een paar bij! Lijkt het jouw leuk om als vrijwilliger aan de gang te gaan in het dorpshuis, geef je dan op bij onze coördinator Janny van der Veen. 5. Verbouwing. Status Quo. 6. Contactgegevens Coördinator: Janny van der Veen Tel: 06-30776188 E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com

7


8


Nieuwe coördinator Dorpshuis stelt zich voor: Hallo Waskemeerders en andere dorpsgenoten, Ja, als nieuwe coördinator van het dorpshuis zal ik me bij deze even voorstellen. Zelf denk ik dat de meeste mensen mij wel kennen maar toch...51 jaar geleden ben ik geboren in Kornhorn. Toen ik 17 was kreeg ik verkering met Heero van der Veen. Heero voetbalde in Waskemeer en ja zo werd ik bekend met het dorpshuis (destijds ook fungerend als voetbalkantine). Tijdens de derde helft leerde ik hier het Fries. Later in de tijd kregen we drie jongens: Klaas, Seijo en Harry. De boys gingen in Waskemeer naar school en voetballen al van jongs af aan bij VV Waskemeer. Op oudere leeftijd ben ik ook gaan voetballen en dat doe ik nu nog. Heerlijk om te doen! Op de donderdag vind ik n potje klaverjas erg leuk. Dus ik kan wel zeggen dat ik al een tijdje bekend ben met het dorpshuis. Vorig jaar was de vacature "coördinator" vacant. Destijds ben ik n paar keer benaderd en van diverse kanten zei men "Janny dat is net iets voor jou". Deze zomer stond de vacature weer open en ik had het gevoel dat ik deze uitdaging aan moest gaan. Ik houd van organiseren, problemen oplossen en met mensen samenwerken. Dit doe ik ook in mijn huidige baan als HR Manager bij SIXTY82. Het dorpshuis is een belangrijk middelpunt in Waskemeer en moet dit blijven. Dus na gesprekken met meerdere mensen en na toezegging van Johan Stuiver om coördinator van de voetbal te blijven heb ik ja gezegd. Ik ben me nu in de activiteiten aan het inventariseren en jeetje dat is best veel. Diverse (sport)verenigingen en commissies, klaverjas, DES, toneel, novemberfest, fietstocht en nog veel meer. Nu hoop ik de komende tijd met hulp van de vele vrijwilligers de activiteiten uit te breiden. Er zijn al heel veel vrijwilligers actief en er staan nog vele nieuwe te popelen om zich in te zetten. Geweldig! Activiteiten kunnen o.a. zijn: walking diner, escaperoom, busreizen o.a. naar concert Guus Meeuwis (Groots met een zachte G), activiteiten met en voor bejaarden, Samen eten, workshops en excursies. Ik hoop dat het samen met jullie een actief dorpshuis blijft waar een ieder van mag/kan genieten. Heb je ideeën, leuke activiteiten of kritiek bel of app 06-30776188 of mail mij dorpshuiswaskemeer@gmail.com. Lieve groet van Janny van der Veen 9


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

10


Verslag De Beer van Waskemeer Op het laatste weekend van augustus werd de Beer van Waskemeer georganiseerd. Door het afnemende deelnemersaantal werd besloten de spellen op een dag te houden. Op donderdag 30 augustus werd er begonnen met een kinderdisco. DJ Wessel draaide de kinderhits en de kinderen kregen een suikerspin. Vrijdagavondavond ging de strijd om de titel De Beer van Waskemeer van start. Er werd begonnen met touwslingeren .Met een aanloop springen over het bad en zo ver mogelijk landen. Daarna kwam het touwtrekken met een zwembad ertussen. Bij de Beren en Berinnen kwam er zelfs nog zeep aan te pas! Als laatste stond het paalslaan op het programma. Tegenover elkaar op een paal boven het zwembad met elk een zak in de hand Wie blijft zitten en wie wordt nat? Na deze strijd ging de jury aan het rekenen en was er ondertussen muziek van “2 for the show”en “ Jayden “ Rond half elf was de prijsuitreiking:

Matthijs Haveman werd uitgeroepen tot Juniorbeer, Jerre Wagenaar werd Beer en Kim Groot werd Berin. Doordat er geen deelname was voor de Senior Beer viel deze af dit jaar. Zaterdag avond was er live muziek in de feest tent. DJ Wessel begon de avond en vervolgens speelde de band “Mag HetWat Zachter” uit Rotterdam.

Al met al een geslaagd weekend!! 11


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

12


13


14


Omrop Fryslân: Buro de Vries stjoert live ut yn Waskemar Snein 9 septimber stie Waskemar sintraal yn it programma “Buro de Vries” fan omrop Fryslân. It doarpshûs 't Ald Leger wie it plak fan dizze útstjoering. Us doarp wurde as folget beskreaun op de webside fan Omrop Fryslan: “Waskemar is in jong doarp oan de Haulerwyksefeart. It leit yn it noarden fan de gemeente Eaststellingwerf tichtby it trijeprovinsiënpunt fan Fryslân, Grins en Drinte. It is pas in doarp sûnt 1954. Earder foel it ûnder Haulerwyk en stie it bekend as Haulerwyk-beneden. Werom moast it selsstannich wurde? Hoe merk je dat it in jong doarp is en betsjút dat ek dat der in soad jongerein wennet? Yn de tsiende en lêste ôflevering fan 'Buro de Vries op it doarpplein' in portret fan it doarp Waskemar.” Yn it programma wie oandacht foar de kommende saken: Doarpsbelang skowde oan om te fertellen oer de oerlêst fan frachtferkear troch it doarp (Sumitra Otter en Gerbert ten Hoor). Johan Keuning vertelde wat oer fuotbalferiening VVWaskemeer. En Jan van der Veen hie in praatsje oer tonielferiening de Waldploech. Ek binne se fan Omrop Fryslan útnûge troch Jan om in kear lâns te kommen mei it programma Hea! Kristlike muzykferiening Excelsior fiert dit jier dat se 115 jier bestean en trakteart ús op in mini-konsert. It “Waskemeerlied” hawwe se spile tegearre mei in spontaan koar fan ynwenners fan Waskemar! En wot koene se moai sjonge sis! Ferslachjouwer Aukje gie tegearre mei Theo de Jong troch it doarp om by ferskillende minsken har ferhaal te hearren: Restaurant de Herberg (Lenie Madou): Sintraal yn it doarp,, dêr't de dyk de Haulerwyksefeart oerstekt, stiet De Herberg. Eartiids wie it de pleatslike kroech, de lêste 17 jier in restaurant dêr't minsken op ôfspraak ite koenen. De Trilker (Jaap Kuperus): Waskemar hat ien stânbyld: 'De Trilker". In trilker is immen dy't in pream fan de kant ôf triuwt. By de 15


16


ferfening fan Súdeast-Fryslân binne, mei de skeppe, fearten en wiken groeven om frachten turf mei dizze platte boaten ôf te fieren. Dy rjochte fearten - en dêrtroch rjochte stikken lân - binne noch altyd werom te finen yn it lânskip. Levensloopbestendich wenjen (Mw. Minke van der Hoek): Minke van der Hoek is ien fan de aldste ynwenners fan Waskemar. Sy hat yn it programma fertelt hoe it is om as aldere yn it doarp te wenjen yn in hus dot ‘levensloopbestendig’ bouwt is. De P.W. Janssen's Friesche Stichting (Anton Uithoff): In bysûnder ferhaal is dat fan de Amsterdammer P.W. Janssen. Hy hat in soad dien foar de bestriding fan wurkleasheid en earmoed yn súd-east-Fryslân. Yn 1899 kocht hy 40 hektare heidegrûn by Waskemar. Hy sette der acht buorderijkes op dy't minksen mei wat grûn pachte koenen. De famylje Uithoff pacht noch altyd fan de Jansssnstichting. Fierder binne se by mini-kemping 't Appelhofke fan de 88-jierrige mefrou Tolboom west, hiene se omtinken foar elektrysk riden en de ferbouplannen fan doarpshûs 't Ald Leger. Wy sjoche werom op in moai programma! Wolle jo de útstjoering werom harkje? Dit kin fia www.omropfryslan.nl.

17


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

18


Tusken Bakkefean en Haule, Leit in Doarpke nei ús sin, Der is fêst gjin plakje op ierde, Der’t min sa goed wêze kin. ’t Is wol ald, mar jong fan jierren, ’t Leit sa smûkjes oan de feart, Yn it súden en it westen, Hat min fan ús doarp noait heard. Refrein Waskemeer, Waskemeer, Parel fan ús Fryske Wâlden, Waskemeer, Waskemeer, Wy sil altyd fan dy hâlde. Né, wy sill’dy noait forjitte, Doarpke yn Eaststellingwerf, En al moat wy dy forlitte, Dy bliuwst doch ús aldfoars erf. Mei dyn âlde en nye huzen, Trije skoallen bist do ryk, Do bist foar ús ien út tûzen, Want gjin doarp is dy gelyk. Refrein Tritich-kilometer zône, Feiligheid stiet hjir foarop. En in luxe strjit-ferljochting, Nou der knapt us doarp fan op. Al dy moaye nije huzen, Op it plan fan d’ald febryk, En in neie kuierbrêge, Elkenien fyld him hjir ryk. Refrein 19


20


Speel-o-theek de Flierefluit organiseert een

Datum Tijd Plaats

: Zaterdag 13 oktober : 10.00 tot 12.00 uur : Dorpshuis “De Enter” Haulerwijk

Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis! De speel-o-theek verkoopt hier zelf ook afgeschreven speelgoed!!! Tevens hebben zij een superaanbieding om nu lid van de speel-o-theek te worden. Ook is er 1x gratis grabbelen voor de kinderen. Wilt u zelf met uw tweedehands kinderkleding en/of speelgoed op de beurs staan? U kunt een tafel huren voor € 6,50 per tafel. Een kledingrek (maximaal 1.20 mtr en zelf meenemen) kost ook € 6,50. Prijzen zijn inclusief 1x koffie/thee per tafel/kledingrek.

Opgave of info kan via de mail: flierefluit@scala-welzijn.nl of bellen met Elly Heeringa tel. (0516)421417 DE FLIEREFLUIT S P E E L T H E E K

21


22


23


24


Interview Hoe een sport uitloopt tot iets groots!! Ik heb Jaqueline Haaisma gevraagd of ze een interview wilde geven in de Waskemare omdat ze als marathonloopster naar New York gaat!! Daar was een heel duidelijke ja, en als ik binnenkom zie ik ook haar enthousiasme en energie.

Jaqueline is een jaar of 4 geleden begonnen met een sport uitzoeken wat het beste bij haar zou passen, dat bleek hardlopen te zijn. Een teamsport vond ze niets, ze wilde iets zelf doen, op haar tijd en mogelijkheid en lekker buiten zijn. Ze heeft ooit in de opleiding voor beveiliger (waar ze verder niets meer mee heeft gedaan) ook hard gelopen, zodoende heeft ze wel wat connecties met de sport. Ze is begonnen om hier in de omgeving de eerste kilometers te maken, in haar eentje en op haar tempo, dat schoot niet echt op vond ze zelf. Zodoende kwam ze er achter dat ze een stok achter de deur moest 25


26


hebben en heeft ze zich zelf een doel gesteld. Dat doel werd een wedstrijd, daar kwam KIKA op haar pad. Jaqueline loopt wel met haar eigen doel en tempo, doel is gezelligheid en tempo was 13 km p/u, nu is dat 10 km p/u. Maar het echte doel werd een wedstrijd lopen, en dat werd voor KIKA in Heerenveen, ze heeft dan 4 maanden de tijd om zich voor te bereiden in Heerenveen. Ze heeft de wedstrijd van 5 km uitgelopen en een bedrag bij elkaar gelopen van 250,- euro! Ze heeft voor KIKA gekozen omdat het doel voor iedereen, dus ook voor Jaqueline, je altijd aangrijpt als het om kinderen gaat, en omdat het in de buurt was. KIKA staat voor KInderen KAnkervrij. Intussen is ze echt los en loopt ze diverse wedstrijden om kilometers in de benen te krijgen en de gezelligheid te proeven met de andere hardlopers. Ze heeft ook een keer gelopen voor Make a Wish, voor kinderen met een ernstige ziekte en waarvoor de opbrengst een leuke kinderwens wordt vervuld. Voor Make a Wish kon ze een app downloaden op haar mobiel waarop haar gelopen kilometers werden geregistreerd en zodoende haar gesponsorde geld kon worden overgedragen. En nu, nadat ze 4 jaar geleden is begonnen met hardlopen heeft ze zichzelf zo getraind dat ze het aandurft om in New York de grote marathon te gaan lopen. In november 2019 zal het gebeuren! Er is van KIKA een groep met lopers waar ook Jaqueline mee gaat, al moet er voor die tijd nog wel wat gebeuren. Voor deelname aan de marathon moet je aan kunnen geven dat je de eindstreep zou kunnen halen en niet geheel onbelangrijk, er moet een bedrag van 5950.- euro binnen zijn voor KIKA van sponsor geld wat ze ook zelf moet binnenhalen. Daarom is ze druk bezig om naast het lopen ook sponsoren te vinden die haar willen sponsoren, dat kunnen bedrijven zijn maar ook u en ik. Alle bedragen zijn welkom en de kop is er al goed af, op haar website kun je dat zien en ook daar is een link om ook een bedrag aan haar te schenken voor KIKA. Er volgen ook nog acties hier in het dorp, zelf zit ze oa te brainstormen om een marathon, 5, 8, 21 km, in Waskemeer te organiseren. Er zijn hier zoveel mooie routes om te lopen dwars door de bosrijke omgeving, daar moet wel animo voor zijn. Hiervoor heeft ze ook al hulp aangeboden gekregen van Buurt Sport Ooststellingwerf om mee te helpen, daar zit veel kennis. Er is nog wel een hele organisatie voor nodig om dit voor elkaar te krijgen. 27


28


Ook de Paadwizer heeft al aangegeven dat ze iets gaan organiseren met de kinderen om Jaqueline te sponsoren. Op 26 oktober wordt er in het dorpshuis een 'special Zumba' avond gehouden waar iedereen welkom is om mee te doen en de opbrengst gaat dan ook naar KIKA. Het komt op gang en ook dat geeft natuurlijk een kik om er nog meer voor te gaan. Samen met haar man Hendrik gaan ze de strijd aan met de sponsoren en als ik zo kijk komt dat ook helemaal goed en horen we dit jaar nog genoeg van haar en anderen om het nodige geld bij elkaar te krijgen met diverse acties, ze is zelf al aan het dromen om een bedrag van 7000.- aan KIKA te kunnen overhandigen. Bedrijven die haar willen sponsoren krijgen naar wens een logo op haar shirt, daar zijn veel mogelijkheden voor om hier een klein tot groot plaatsje te krijgen. Wat er in 4 jaar kan veranderen, het is wel bijzonder dat ze het allemaal zelf heeft gedaan, alle kilometers zelf getraind, de zelfdiscipline en nu als doel naar de grote marathon van New York. Mocht u haar op welke wijze ook willen sponsoren, Jaqueline is erg blij met elke actie en elke cent die er binnenkomt, kijk op haar site. Kom ook op 26 oktober naar t dorpshuis om een avondje Zumba te doen, dan wordt er gelijk gesponsord!! 2019.runforkikamarathon.nl/jaqueline

Wanneer je op zoek bent naar een sportieve en gezellige bezigheid in het dorp, dan is Zumba vast iets voor jou! Iedere donderdag om 19.30 uur in de sportzaal van het CSG Liudger zijn we, onder leiding van een enthousiaste instructrice, een uur lekker aan het bewegen op diverse muziekstijlen. Een keertje vrijblijvend meedoen is altijd mogelijk! Voor vragen kun je me bereiken op 06-21965131, groet Alma EXTRA OPROEP!! Op donderdag 25 oktober is er een speciale avond die ook om 19.30 uur begint. We komen dan eenmalig in actie voor KiKa. Zoals elders in deze editie te lezen is, gaat Jaqueline volgend jaar de New York Marathon lopen. De opbrengst deze avond zal voor haar gekozen goede doel KiKa zijn. IEDEREEN, jong en oud is welkom. Langskomen (en doneren;)) is belangrijker dan meedoen. Laten we er een p’optimaal, beregezellige avond van maken !! 29
Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring in Oosterwolde Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische redenen moet worden gekeurd. Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde. Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com

32


33


34


Nieuws van vv Waskemeer

Beste dorpsgenoten, Vanaf deze editie van de Waskemare heeft voetbal vereniging Waskemeer een vaste rubriek. Hierin zullen we het reilen en zeilen van de club bespreken. Daarnaast zal er in elke editie een team centraal staan. Deze keer zijn dat de jongste talenten uit de JO8 van coaches Tom en Kim. Zomerstop Ondanks het feit dat het voetbal een tijdje stil heeft gelegen i.v.m. de zomerstop hebben de vrijwilligers binnen onze vereniging zeker niet stil gezeten. Zo zijn tijdens de zomer de tenues en trainingspakken in orde gemaakt zodat alle jeugdspelers weer representatief in het groen-zwart voor de dag kunnen komen. Tijdens de jaarlijkse klusdag in augustus zijn de sponsorborden schoongemaakt en is het terras onder handen genomen door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Hierbij zijn nieuwe tegels aangebracht en is het terras voorzien van twee stenen plantenbakken. Daarnaast was er in verband met de extreme droogte binnen de vereniging tijdens de zomerstop een sproeiploeg actief die dagelijks op de velden te vinden was om deze te voorzien van het broodnodige water. Dit heeft ertoe geleid dat de bekerwedstrijden gespeeld konden worden op een prachtige groene grasmat. De resultaten zijn prima te noemen, want het 1ste, de JO15 en JO12 zijn inmiddels zeker van de volgende ronde in de beker! Verder starten we vanaf woensdag 26 september met een voetbalschool voor onze jeugdleden, welke door Freddie v/d Velde geleid zal worden (vorig jaar nog in het 1ste actief en o.a. aanvoerder van de Leekster Eagles). Hiermee hopen we de jeugd nog beter te kunnen faciliteren in hun ontwikkeling! Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en uitslagen kunt u ook een kijkje nemen op onze website (www.vvwaskemeer.nl). Wekelijks worden hier wedstrijdverslagen op geplaatst, regelmatig voorzien van foto’s van onze huisfotograaf Jaco Jonkman. Team uitgelicht: JO8 Onder leiding van de coaches Tom Stellingwerf en Kim Groot zijn ook de jongste talenten van onze verenging begonnen aan het nieuwe seizoen. Vorig jaar kwamen ze nog uit in de kaboutercompetitie, maar nu is het tijd voor het echte werk en wordt er gespeeld op een kwart veld 35


Hubo Haulerwijk Hoofdweg boven 30 8433 LB HAULERWIJK http://www.hubo.nl 36


met echte pupillengoals. Tom heeft er alle vertrouwen in dat ook dit seizoen weer succesvol gaat worden. “Vorig jaar hebben de spelers zich stuk voor stuk uitstekend ontwikkeld met als hoogtepunt de 4de plaats op het eigen Ald Leger toernooi. Ik ben er van overtuigd dat we deze lijn ook de komende competitie door kunnen trekken. Onder aanvoering van het fanatieke thuispubliek, die ook menig uitwedstrijd bezoekt, zullen de eerste driepunters op korte termijn een feit zijn!”. Tot slot Mocht u verder geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de vereniging voor uzelf of u kind, of de mogelijkheden voor een proeftraining, dan kunt u contact opnemen met Joost van Burgsteden (mail: joost_burgsteden@hotmail.com, tel. 06-49712288). We hopen dat u door dit stukje enthousiast bent geworden en u te mogen verwelkomen op ons mooie sportpark bij één van de vele wedstrijden die de komende periode gespeeld gaan worden. De koffie staat klaar!

37


38


www.flexkidzkinderopvang.nl

info@flexkidzkinderopvang.nl

Kinderopvang of Buitenschoolse opvang nodig? Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Flexkidz kinderopvang is een kleinschalige opvang. Met een team gecertificeerde medewerkers staan we klaar uw kind te ontvangen en te mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Locatie Appelscha en Oosterwolde zijn al een succes! En nu gaan we ook starten in Waskemeer: in de groepsruimte van PSG de Boefkes midden in de Boekebeam! Wij weten hoe moeilijk het soms kan zijn werk en kinderen met elkaar te combineren. Wij bieden daarom goede , leuke en leerzame kinderopvang, op maat voor ouders. Ons motto is: Kinderen zijn flexibel, wij ook‌‌ Wij zijn 52 weken in het jaar open. Uitzondering zijn de CAO vrije dagen als Pasen, Pinksteren en Kerst Openingstijden: 7.00-19.00 Soorten opvang: Kinderdagverblijf van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang van 4-12 jaar. Daarnaast bieden we extra services als: voorschoolse opvang, vakantie opvang, flexibele opvang, extra opvang en zelfs het ruilen van dagdelen is mogelijk! Voor elke wens is er wel een aanbod op maat te maken, neem gerust contact op met ons!!!! De all-inclusive tarieven kunt u vinden op onze website! En u kunt uw kosten eenvoudig berekenen met de rekentool. Maar: we maken graag een offerte voor u op maat! Hier kunt u uw kind ook aanmelden of een vraag / tip doorgeven! Wij staan er voor open! Wist u dat: We op het kinderdagverblijf werken met Piramide en daardoor dus de ontwikkeling van de kinderen stimuleren? We in de vakanties een extra uitdagend aanbod hebben voor de BSO kinderen? 39


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

40


We binnen het dorp geen vervoerskosten berekenen? We het belangrijk vinden kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling? Kinderen bij ons VIES mogen worden? We veel buiten spelen? We stagiaires opleiden tot uitstekende beroepskrachten? Speerpunten Flexkidz: Flexibel Lekker buiten in de tuin Vies worden mag! Spelend leren! Kom gerust een keer kijken! Maak telefonisch of via de website een afspraak!

Boekenmarkt Op dinsdagmiddag 2 oktober zullen we de kinderboekenweek gaan openen met de kinderen in het speellokaal. ’s Middags van 14:00 uur tot 15:00 uur kunnen de kinderen én hun ouders of andere belangstellenden boeken kopen op school. De prijzen zullen variëren tussen de € 0,10 - € 1,00. Voor deze boekenmarkt zijn we op zoek naar boeken, zowel kinderboeken als boeken voor volwassenen, in goede staat. Dus heeft u nog boeken over dan kunt u deze vanaf dinsdag 25 september inleveren op school. De boeken graag inleveren op de grote witte tafel in het tussenlokaal. Het opgebrachte geld zal worden gebruikt voor in de klassen, hier hoort u later meer over. Vriendelijke groet, Team en activiteitencommissie 41


42


Nieuwe feestverlichting: stand van zaken Plaatselijk Belang Waskemeer is druk bezig met het realiseren van nieuwe feestverlichting boven de vaart. Op dit moment is de eerste subsidie binnen! Van het Iepen Mienskipsfuns hebben we 2800 euro gekregen! Hartstikke mooi natuurlijk, maar de totale feestverlichting kost ruim 7000 euro, dus we zijn er nog lang niet. We hebben gelukkig donaties ontvangen en we hebben ook een aanvraag ingediend bij het Rabo Cooperatiefonds, maar die hebben we helaas niet ontvangen. We mogen bij de Rabobank namelijk 1 keer per 3 jaar een subsidieaanvraag indienen, en in 2015 hebben we hier al gebruik van gemaakt voor de pannakooi. We zullen daar dus nog even op moeten wachten. Gelukkig heeft de gemeente Ooststellingwerf heeft het fonds opnieuw ingericht, dus daar gaan we ook zeker op inschrijven. Projectplan Om de feestverlichting te realiseren en subsidies aan te vragen hebben we een uitgebreid projectplan geschreven. Met daarin de achterliggende gedachte, de begroting en natuurlijk het eindresultaat. Voor de aanschaf van verlichting hebben wij diverse partijen benaderd voor een offerte. Onze voorkeur gaat uit naar Wielsma Verlichting uit Leek. Zij hebben ons een aanbod gedaan van diverse overspanningen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een ontwerp waarin de bokkenkop van de Waskemeerse vlag in verwerkt is. Ook duurzaamheid is belangrijk voor ons, daarom hebben we gekozen voor LED verlichting.

We hopen dat dit straks het eindresultaat is: We houden u op de hoogte van verdere vorderingen. Vriendelijke groet, Plaatselijk Belang Waskemeer Gerbert ten Hoor, Douwina Geertsma, Renso Jagt en Sumitra Otter 43


Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin • Diverse andere tuinartikelen • Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte • Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk. We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl (contactformulier)

44


Nieuws van de IJsbaanvereniging Waskemeer Binnenkort komen we weer langs voor de jaarlijkse contributie. Als voorgaande jaren, laten we een briefje achter wanneer we u niet thuis treffen. Hiermee kunt u dan alsnog de contributie overmaken. De contributie is hard nodig om de exploitatie van de IJsbaanvereniging rond te houden. Ook al is de ijsbaan in de afgelopen jaren weinig of helemaal niet open geweest, onze vaste kosten gaan wel door. Denk hierbij aan: Huur van het terrein. Vaste lasten energie. Verzekering. Onderhoud aan de baan, het gebouw en het materieel. Mocht u nog vragen hebben of donateur willen worden dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: RW Sikma voorzitter/secretaris W Roffel A Rooks M Eringa W Visser penningmeester Alvast bedankt voor de genomen moeite. Namens het bestuur W Visser Compagnonsweg 22 8434 NW Waskemeer 06-43507998

Woensdag 17 oktober

45


46


Nederlands Kampioen Streetdance Waskemeer - Chayenne de Vries uit Waskemeer eindigde samen met Nathan van Dijk uit Zevenhuizen als tweede op het Nederlands kampioenschap streetdance. Ze wonnen in Ahoy in Rotterdam zilver in de categorie Duo dans. Het verschil met de winnaars was slechts twee punten. Bij de teams werd Chayenne vijfde. Nathan eindigde hier als vierde. Chayenne won twee jaar gelden met haar team de nationale titel. Chayenne en Nathan waren in eerste instantie niet geplaatst voor het NK. Door het uitvallen van een ander team kregen ze een week voor het toernooi te horen dat ze mee mochten doen. Het duo danst bij dansschool SDM in Marum. SDM won in Ahoy twee keer goud. Bron: Nieuwe Ooststellingwerver

47


48


De pollepel Mevrouw Kamping heeft mij de pollepel gegeven. Hierbij mijn recept dat ik graag met jullie wil delen

Rijst met kip/garnalen IngrediĂŤnten 4 personen: 1 ui 2 teentjes knoflook 4 eetlepels:ketjap 2 eetlepels zoete soja 200 g garnalen/kip 1 dikke winterwortel 1 rode peper 1 prei 400 g rijst scheutje gembersaus Bereidingswijze: Zet een pan op voor de rijst.(op pak staat aangegeven hoelang de rijst moet koken) Intussen doe je olie in een wok of koekenpan en fruit je de groentes aan op het laatst de knoflook toevoegen, Zodra het water kookt doe je de rijst erin. Als de groente goed gefruit is doe je de garnalen/kip erbij en laat je het even goed garen. Als laatst voeg je de ketjap en de soja erbij. Als dat een beetje kookt doe je de gembersaus erbij. Als het te dun is kun je altijd nog maizena gebruiken om het aan te mengen (de maizena moet je eerst in een kommetje doen en mengen met water dan voeg je het toe in de garnalen/kip wokmix). Als de rijst klaar is giet je dat af en doe je het op een bord en wat kip of garnalenroerbak erbij en je recept klaar. Eet smakelijk! Hierbij geef ik de pollepel door aan Robin en Kimberly

groeten Tanja Cazemier 49


Te koop en per direct beschikbaar: Opslag- en stallingsruimte vanaf 50m2

www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

50


Nieuwe bestemming voormalig vijvercentrum Beste dorpsgenoten. Jullie hebben vast wel in de wandelgangen vernomen dat het voormalig vijvercentrum wat tegen Waskemeer aan ligt maar toch Bakkeveen is, een nieuwe bestemming krijgt. In april 2017 heb ik dit terrein van 1,3HA met een bedrijfsbestemming kunnen kopen. We hebben het terrein eerst toegangkelijk gemaakt en veel snoeiwerk gedaan. Daarnaast zijn de 600m2 grote kassen reeds gedemonteerd en verkocht. Op het terrein staat een geisoleerde loods van 500m2 waarvan de helft ook reeds is verkocht. Het overgebleven gedeelte van 250m2 staat nu te koop, ook in gedeeltes vanaf 50m2. Deze loods is geschikt voor stalling van bv oldtimers, caravans etc en opslag. Verder biedt het terrein de mogelijkheid voor het bouwen van bedrijfspanden en/of bijvoorbeeld bedrijfsunits. Afhankelijk van de interesse zal er worden besloten wat er gebouwd gaat worden. We zijn al tijdje onderweg met de plannen maar lopen tegen de eisen van welstand aan waardoor het allemaal wat langer duurt. De aanhouder wint, de tijd die het kost zien we niet terug in de bouw, wel het uiteindelijke resultaat. Heb je interesse in bedrijfs-, opslag- of stallingsruimte? Bel of mail dan gerust voor een vrijblijvende bezichtiging. Gedetailleerde informatie staat op www.unit-xl.nl Met sympathieke dorpsgroet, Jan Witteveen 06- 53 88 06 06

Yin yoga in Waskemeer! Yin yoga is een rustige vorm van yoga, waarbij je houdingen wat langer aanhoudt. Hierdoor komt het bindweefsel op rek en ontstaat er ruimte in je lichaam. Yin yoga bevordert het zelf herstellend vermogen van je eigen lichaam. Het laat je energie weer stromen en je wordt er ontspannen van. Ben je geïnteresseerd? Kom dan eens gratis een proefles ervaren! Maandagavond: 19.00 - 20.15 uur 20.30 - 21.45 uur Vanaf 5 oktober ook op vrijdagochtend van 9.15 - 10.30 uur. Plaats: Wijkweg 3, Waskemeer. Voor meer informatie of opgave kun je contact opnemen met Jikke Verweij – Kingma. mailto:jikkeverweij@gmail.com jikkeverweij@gmail.com of tel.nr. 06-22691376. 51


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 52


Clinic SC Heerenveen in Waskemeer Leerlingen van CBS de Paadwizer uit groep 7&8 hadden op 16 Mei 2018 de BankBattle gewonnen. Daarvoor kregen ze de prijs: een Clinic van SC Heerenveen. Die Clinic hebben ze op 5 Juli 2018 gekregen op het voetbalveld van Waskemeer. Ze hebben een training gehad van jeugdtrainer Gerjan die werd ondersteund door Jeffrey. Onder het toeziend oog van enthousiaste ouders, medeleerlingen en juffen werden de spellen ‘Flipperkast’ en ‘Voetbalsjoelen’ vol overgave gespeeld. Ook de rest van de training bevatte vernieuwende en afwisselende oefeningen. Natuurlijk werden er ook spannende partijtjes gespeeld. Elke leerling kreeg een shirt en een tas mee naar huis. Een ervaring om niet snel te vergeten…

Vrijdag 5 oktober: Informatieavond dorpsfeest 2019 Namens het dorpsfeest bestuur willen wij jullie graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op vrijdagavond 5 oktober 2018 om 20.00 uur

in het Dorpshuis Waskemeer. Hier komt oa het volgende aan bod: datum dorpsfeest 2019, locatie, programma, “regels versierde wagens” etc. Het thema van de versierde wagens hebben wij voor de vakantie al bekend gemaakt: een vrij thema. Een thema aanleveren kan bij de voorzitter: Jan v.d Veen, Kromten 11, of via de mail: dorpsfeestwaskemeer@live.nl of tijdens de informatieavond. Bij een dubbel thema geldt: wie het eerst kom, wie het eerst maalt……….. Namens het bestuur Dorpsfeest succes en tot 5 oktober. 53


54


Waskemeerders bij Norger Zwem & Poloclub trotseren het IJsselmeer! Zaterdag 21 juli was het zo ver, na maanden trainen ging de Norger Zwem & Poloclub de uitdaging aan. Met 5 zwemmers en een coach in estafette vorm 22 kilometer zwemmen van Stavoren naar Medemblik. Om 7 uur ochtend vertok de sloep, het beloofde een stralende dag te worden met een temperatuur rond de 25 graden en windkracht 2N, de perfecte omstandigheden. De sloep en begeleiding werd verzorgt door Active-Sport uit Zwolle zij hielden de zwemmers nauwlettend in de gaten en bestuurden de sloep. De eerste 17 kilometer liepen gesmeerd, elk half uur werd er gewisseld en het was goed te doen met een water temperatuur van 18 graden. Toen viel de boot stil.. er was een stuk touw in de schoep gekomen, stuurloos dreef de sloep rond, de kustwacht werd ingeschakeld en deze sleepte de sloep naar Medemblik. Gelukkig lag er een reserve boot klaar in Medemblik en kon er worden terug gevaren naar de plek waar we gestrand waren, de tocht kon worden uitgezwommen en alle 5 zwemmers tikten in Medemblik gezamenlijk het eind punt in de haven aan! In zeven en een half uur is de 22 kilometer gezwommen, dat is een gemiddelde van een kleine 3 kilometer per uur! Een nette prestatie!

Op de foto Bente, Kim, Catasja, Marianne, Ineke en Gerke 55


56


HJERTSRINTOCHT Waskemar In een bruisend jaar vol culturele activiteiten, in het kader van LF2018, waarin overal in de provincie mensen worden samengebracht, wordt u van harte uitgenodigd om verbinding te ervaren in de prachtige omgeving van Waskemeer. Op zaterdag 6 oktober zijn er twee volledig bewegwijzerde wandeltochten uitgezet van 12,5 en 25 kilometer. Wandelaars kunnen genieten van de bossen, heidevelden en weidse uitzichten. Een wandeling is naast een fysieke prestatie en daarmee gezond voor het lichaam, ook een prachtige vorm van verbinding door met anderen in gesprek te gaan. Al wandelend ervaar je rust; momenten waar genieten, ontmoeten en ontdekken de ruimte kunnen krijgen. Laat deze kans niet aan u voorbij gaan en kom op 6 oktober naar Waskemeer De inschrijving en de start vindt plaats bij het dorpshuis `t Ald Leger, Leidijk 42 A, tussen 9 en 10 uur de 25 km, tussen 9.30 tot 10.30 uur de 12.5 km. Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 0516-422248.

57


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

58

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… .. ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a Kruisweg 12 8434 NE Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919