Wm sept okt 2017 definitief

Page 1

Jaargang 37 – Sept / Okt 2017


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 37, nummer 07, Sept / Okt 2017 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 18 Oktober Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


Beste dorpsgenoten, We zijn weer begonnen met een nieuw seizoen Waskemare met als resultaat dit eerste exemplaar dat onder uw neus ligt! Ik hoop dat iedereen kan terugkijken op een leuke zomerperiode met daarin voor velen als hoogtepunt de zomervakantie. De vakantie die als traditioneel in het dorp werd afgesloten met de Beer van Waskemeer. De Beer was weer een mooi spektakel. Helaas hebben we bij de ingezonden kopij niets gevonden hierover om deze maand te plaatsen, dat is toch jammer! Misschien dat iemand tijd, inspiratie en wellicht leuke foto's heeft zodat we daar in de volgende Waskemare aandacht aan kunnen besteden. Eerst veel leesplezier bij dit nummer! Rob Groot

Inhoudsopgave Agenda dorpshuis

5

Afvalkalender

7

Schoolnieuws OBS De Trede

11

Activiteiten van De Boefkes

15

Voetbal De Paadwizer

17

Kleurplaat

28

Uitslag Fonds Ooststellingwerf

35

Activiteiten De Paadwizer

37

Interview buurtvereniging De Kroesvaarders

39 3


Houthandel Waskemeer Compagnonsweg 22 8434 NW E-mail: info@handelsondernemingvisser.nl Tel: 06-43507998 Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur (overige dagen: 's avonds op afspraak) Bezorgen gratis binnen straal van 10 kilometer, daarbuiten in overleg Vuren hout SLS kopmaat 38*89 mm, € 1,30/m (lengtes van 600 cm voorraad) SLS kopmaat 44*69 mm,€ 1,25/m (lengtes van 540 cm voorraad) Prima panlatten, kopmaat 21*48 mm, € 0,42/m (lengtes van 540 cm voorraad) Plaatmateriaal OSB-3 platen, dikte 9 mm,afmeting 2800*1198 mm: per stuk € 12.50 (voorraad) Underlayment platen, afmeting 2440*1220 mm: per stuk € 28,00 (voorraad) Op aanvraag meer kopmaten, plaatmateriaal, gipsplaten, isolatie leverbaar Tuinhout Geïmpr. planken, kopmaat 16*140 mm, per meter: € 1,00 ( op bestelling) (lengtes 3000 / 3600 / 4000 / 5000 mm mogelijk,) (alle inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)

4


De zomervakantie is weer geweest dus gaan we er weer volop tegenaan. Hierbij de agenda voor Oktober :

2. E.H.B.O 3. Toneel 5. Klaverjas 7. Wandeltocht 9. E.H.B.O 10. Toneel 12. Klaverjas 16. E. H. B. O / Voetbalwedstrijd 17. Toneel 19. Klaverjas 23. Voetbalwedstrijd dames 24. Toneel 25. Ouderensoos Alvast een vooruitblik: 24 November: 20.00 uur Teake vd Meer

5


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28

8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

6


Op zaterdag 7 oktober is er opnieuw gelegenheid om de prachtige omgeving van Waskemeer te verkennen. Er zijn twee volledig bewegwijzerde wandeltochten uitgezet van 12,5 en ruim 25 kilometer. Wandelaars kunnen genieten van het veen ontginningsgebied. Het veelzijdige landschap kenmerkt zich door wijken, vaarten, lanen, bos, heide en uit-geveende plassen. De rijke flora en fauna nodigen uit tot een ontdekkingsreis. Tijdens deze reis wordt u gastvrij ontvangen op een boerenbedrijf in de omgeving waar koffie, thee en een broodje voor u klaar staan. De 25 km wandelaars zetten hun reis voort naar unieke architectonische monumenten, wandelend langs de gevels komen lang vervlogen tijden tot leven. Maak deze ontdekkingsreis en kom op 7 oktober naar Waskemeer De inschrijving en de start vinden plaats bij het dorpshuis `t Ald Leger, Leidijk 42 A, tussen 9 en 10 uur de 25 km, tussen 9.30 tot 10.30 uur de 12.5 km. Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 0516-422248.

kosten: 5 euro (inclusief consumptie) Afvalkalender Waskemeer Oktober 2017

AllĂŠĂŠn voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 09, 23 10, 24 10, 24

Bak grijs grijs grijs

Datum 2,16,30 3,17,31 2,16,30

Bak groen groen groen

Oud papier: 13 oktober NA, NB, NV, NW, NX: 19 oktober 7


8


Vacature: Coördinatie/Beheer dorpshuis ’t Ald leger Algemeen Het bestuur van het dorpshuis zoekt per 1 december 2017 een nieuwe coördinator/beheerder, dit in verband met pensionering van de huidige beheerder. Dorpshuis ’t Ald Leger heeft een sociale functie voor het dorp Waskemeer.

Verschillende verenigingen en groepen maken voor hun activiteiten gebruik van het dorpshuis. Samen met het bestuur werk je actief mee aan het uitvoeren van het meerjarenplan en neemt initiatief voor nieuwe activiteiten Kenmerken - organisatietalent - manager - representatief - klantvriendelijke en enthousiaste instelling - goede sociale en communicatieve vaardigheden Functieomschrijving - verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken - voorraadbeheer - aanspreekpunt diverse partijen - agendabeheer - inzet + werving vrijwilligers Wij bieden - dynamische functie met veel contacten. - contract voor circa 10 uren per week - jaar contract met kans op vast dienstverband - een bij de functie passend salaris Geïnteresseerd: Stuur een email met je gegevens en motivatie naar: aldleger@gmail.com Of een brief naar T. de Jong, de Bult 2 (Bakkeveen). Graag reageren voor 16 oktober 2017. 9


10


September 2017

Schoolnieuws

11


12


13


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

tel. 0516-421908

14


Activiteiten van De Boefkes De zomervakantie ligt inmiddels weer achter ons, In de periode voor de vakantie hebben we veel leuke dingen gedaan. Koningsspelen Samen met de kleuters van De Paadwizer hebben we spelletjes gedaan tijdens de koningsspelen. Lekker buiten in het gras, we konden van alles doen; bouwen met de blokken, op het springkussen en we zijn mooi geschminkt door de moeder van Doutsen. We hebben ons prima vermaakt tijdens deze ochtend. Ontdek en Leer in Waskemeer Op 16 juni was de open dag ‘Ontdek en Leer in Waskemeer’. Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden konden een kijkje nemen bij onze peuterspeelzaal. Wij genoten tijdens de open dag zelf van een leuke gymles van juf Bertine in het speellokaal van De Boekebeam. Schoolreis De laatste activiteit van het jaar zal het schoolreisje zijn. Op 19 juli gaan we nog naar de kinderboerderij in Roden. We hopen op mooi weer zodat we fijn kunnen spelen in de speeltuin en bij de dieren kunnen kijken. We willen onze juffen Marianne, Karin en Hannie bedanken voor een heel leuk schooljaar!

15


16


Voetbal De Paadwizer Een drukte van belang was het vrijdagavond rond de pannakooi in Waskemeer. De activiteitencommissie had een gekostumeerd voetbal georganiseerd. Van boeven die net de bank beroofd hadden tot cowboys, het was een vrolijk boel. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er gezellig gevoetbald door jong en oud. Het kampioensteam 'the Paw Patrol' kwam pas na strafschoppen tot de zege. Er werden vele hilarische prijzen uitgereikt aan het eind van de avond. Van het uilskuiken tot het mooist verklede paar en de beste supporter.

17


18


19


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

20


,

De Eendracht in de politiek De Energiecoöperatie (EC) De Eendracht Ooststellingwerf roept politieke partijen van de gemeente Ooststellingwerf op om de volgende beleidspunten op te nemen in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Daarna nemen partijen dit beleid op in het collegeakkoord en doen datgene wat nodig is om tot in- c.q. uitvoering over te gaan.

1. De gemeente erkent de EC als een belangrijke lokale vertegenwoordiger van haar inwoners inzake duurzaamheid en geeft die in haar beleid een gepaste positie. 2. De EC pleit er voor dat de landelijk c.q. lokale duurzaamheidambitie wordt opgenomen in het gemeentelijke beleid en dat daar actief door alle partijen uitvoering aan wordt gegeven. 3. De EC pleit er voor dat er vanuit de gemeente beleid gemaakt wordt voor een garantstelling aan projecten uitgevoerd door de EC die van lokaal belang (kunnen) zijn zoals de postcoderoos zonnepanelenprojecten. 4. De gemeente gaat beleid voeren dat er op gericht is om voor alle gebouwen waar de gemeente (deels) het beheer voert en/of in eigendom heeft, lokaal (noordelijk) energie af te nemen. Bij voorkeur geschiedt dit via of met de EC. Hierdoor wordt en de EC financieel ondersteunt en worden indirect lokale energieprojecten ondersteunt. 5. De gemeente gaat de EC in haar duurzaamheidsbeleid als vaste gesprekspartner opnemen en waar mogelijk ook (direct) in de uitvoering betrekken. 6. De gemeente houdt in haar beleid rekening met de financiële positie van de EC als zijnde een coöperatie met beperkte middelen en capaciteit. Tevens houdt zij rekening met de onafhankelijke positie van de EC. De Energiecoöperatie de Eendracht Ooststellingwerf is dé energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Het doel van de coöperatie is om zoveel mogelijk duurzame energie, lokaal op te wekken; door leden of 21


22


samen in de coöperatie. Ook geven we voorlichting en adviezen hierover en we functioneren als wederverkoper van echt groene energie. Wij hebben een aantrekkelijk contract afgesloten met de energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Dit is een coöperatieve energieleverancier opgericht om de duurzame wensen en projecten van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en te versnellen. Op die manier kunnen we de overgang naar een duurzamere en groenere samenleving voor alle inwoners van Noord-Nederland mogelijk maken De Energiecoöperatie de Eendracht ontvangt per klant van deze energiemaatschappij jaarlijks een financiële bijdrage. Zo krijgen we middelen om te investeren in lokale duurzame projecten en lokale verenigingen.

23


24


Filmwerf zaterdag 23 september Toni Erdmann aanvang 20 : 00 uur Bovenzaal Hotel De Zon, Oosterwolde Op zaterdag 23 september vertoont Filmwerf de film Toni Erdmann van Maren Ade. Het is een Duitse komedie die bij de European Film Awards in 2016 vijf prijzen kreeg uitgereikt: beste film; beste actrice;beste acteur; beste regisseur; beste scenario. De entree bedraagt â‚Ź 7,00. Jongeren krijgen korting en betalen â‚Ź 5,00. Wilt u gepast betalen, dat helpt ons enorm! Op www.kunstwerf.com kunt u reserveren: http://www.kunstwerf.com/reserveren.htm?res=

Schilderclub Haulerwijk Na de vakantie tekenen of schilderen? De ochtend- en avondgroep van de schilderclub Haulerwijk heeft plaats voor nieuwe leden. Het zijn geen klassikale lessen maar iedereen doet zijn eigen ding. Het volgende seizoen begint maandag 11september. Begeleiding en instructie door Rie van Dijk.

Een impressie van het werk van Rie: www.rievandijk.nl Meer informatie: Rie van Dijk, Haulerwijk tel. 0516 422687 Henk Lijzenga, Waskemeer tel. 0516 422384

25


26


Nog even en dan gaan we los in de Swingel met een superleuk muziek evenement genaamd Wijnjewoodstock! Na een succesvol “Proost” in café van der Weij hebben we de smaak goed te pakken, wat een enthousiaste berichten hebben we op dit evenement gehad!! En wat zijn we hier trots op, voor ons reden genoeg om door te gaan om Wijnjewoude (en omstreken) op de been te krijgen en dat het gewoon super leuk is om een feestje van X-Events te gaan bezoeken. Wijnjewoodstock, waarom? Dit is een feest voor iedereen, jong en oud (eren). Er word een spectaculair podium gebouwd en de zaal wordt ook een beetje “woodstock” ingericht. We trappen af met de band Hijack. Easy listening en heerlijke swing muziek. Onze 2e artiest is niemand minder dan Piter Wilkens! Eigentijdse muziek in eigen taal, en Piter is een uitstekende sfeer maker! Als laatste band de eigenzinnige pop band TjusterRocksum uit Donkerbroek…..dat is altijd feest met deze band, heerlijke jaren 80 en 90 pop muziek met eigen sausje. Als dit geen leuk feest word weten wij het ook niet meer…….het wordt geen feest als jullie er niet bij zijn! Dus, wie houd je tegen? Wij begroeten jullie graag op 14 oktober a.s. vanaf 21:00 uur in de grote sportzaal in de Swingel.

Intree: € 10,00 pp. Het X-Events team: Hillie, Leendert, Christianne, Reinder en André

27


28


29


30


31


32


START NIEUWE SCHILDERSGROEP WASKEMEER Op Woensdagmiddag 6 september start er een nieuwe schildersgroep. Natuurlijk kunt u ook later beginnen als dat beter uitkomt. Wij schilderen met acryl of aquarel verf. Om ook mee te doen met ons groepje hoeft u niet te kunnen tekenen. De tijden zijn van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Ook is er de mogelijkheid om te werken met pastel krijt. De begeleiding wordt gegeven door Adria Verhoef en de plaats is in haar atelier te Waskemeer elke Woensdagmiddag. Regelmatig zijn er ook schilder workshops voor volwassenen of kinderen, leuk met familie of vrienden. Voor verdere informatie mag u mij bellen : Adria Verhoef- Waskemeer- 06 19999492

33


34


Fonds Ooststellingwerf leeft! Ruim 800 inwoners van de gemeente Ooststellingwerf hebben vrijdag gestemd op initiatieven uit de derde ronde van het Fonds Ooststellingwerf. Het was voor de initiatiefnemers een spannende publieksdag. Want er was drie keer meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. De uitslag is bekend: zeven projecten krijgen subsidie. Er waren drie rondes van het Fonds Ooststellingwerf. In totaal worden 46 ideeën werkelijkheid met subsidie vanuit het Fonds. Uitslag Parkbossen Oldeberkoop Verduurzaming zwembad Haulewelle Blughut 3.0 Multifunctioneel sportveld Donkerbroek ABO laat u genieten van het landschap Dorpspark Haulerwijk Uitbreiding kleedruimte voetbalvereniging Waskemeer

€ 91.857,00 € 101.562,00 € 34.268,00 € 32.469,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 31.344,00

Uitbreiding kleedruimte voetbalvereniging Waskemeer Voetbalvereniging Waskemeer De voetbalvereniging in Waskemeer heeft een belangrijke sociale functie en heeft, zeker voor een klein dorp, veel leden. Er zijn teams voor allerlei doelgroepen. Om hier ruimte aan te kunnen bieden is het voetbalveld onlangs uitgebreid. Hier heeft de voetbalvereniging een forse financiële bijdrage aan geleverd. Om het nieuwe veld ook te kunnen gebruiken is uitbreiding van de kleedkamers nodig. Ook hier zet de vereniging zich actief voor in. Voor een deel van de financiering doet de vereniging een beroep op het Fonds Ooststellingwerf. Met vriendelijke groet, Team Communicatie

35


36


Activiteiten De Paadwizer BLAUWE BOS Leerlingen van C.B.S. de Paadwizer in Waskemeer hebben afgelopen donderdagmiddag het Blauwe Bos bezocht. Tijdens hun project 'tjongÂŽtalent zijn ze bezig met 'Waskemeer' ze maken o.a. een maquette van Waskemeer. De opa van 1 van de kinderen had laatst verteld over het leven van een bakker door de tijden heen. Ook de verhalen van de tanks die door Waskemeer gingen hebben diepe indruk gemaakt. Donderdag gingen ze op pad met Albert Visser. In het bos wachten 180 schapen en hun schaapsherder hen op. De schapen grazen in het zomerseizoen door het hele Blauwe Bos. Ze eten het gras en de jonge boompjes, zodat er plaats blijft voor o.a. de struikheide en de dopheide. De schaapsherder dreef de rustende kudde met zijn hond en het fluitje dichterbij de kinderen. Ook is de kudde nog tussen twee groepen kinderen door geleid.

MUSICAL Het publiek, meer dan 180 mensen, hebben woensdag 12 juli jl. genoten van de musical De Verborgen Vallei. De leerlingen speelden, dansten en zongen hun rollen voortreffelijk. Groep 8 werd tijdens het afscheidslied verrast door groep 7 met PartyPoppers. En een geweldig lied. Tijdens het slotlied werden alle gasten nog verrast door spuitende waterpistooltjes.

37


38


INTERVIEW

Buurtvereniging “De Kroesvaarders” De buurtvereniging de Kroesvaarders is opgericht in op 19 april 1983 onder de naam “Kruisweg”. De buurt bestaat uit de Kruisweg en de Willem Kroezestraat. Het voorlopige bestuur bestond toen uit 6 personen, te weten: Dhr. A. Zandberg, dhr. J. Stoker, dhr. G. vd Galien, mevr. vd Hoek, mevr. Jongsma en mevr. Dijkstra. Er werd besloten om 3 x per jaar een bijeenkomst te organiseren en de contributie werd vastgesteld op 5 gulden per maand. Deze werd maandelijks opgehaald. Hoeveel leden zich deze avond opgaven is niet duidelijk, alle aanwezigen werden door dhr. Stoker persoonlijk bedankt voor hun aanwezigheid. In september 1982 was er al een dorpsfeest en werd er ook een wagen in elkaar geknutseld door de buurt. Het thema was dat jaar carnaval, de trekker met versierde wagen werd gereden door Henk Bies en de kinderen van de basisschool mochten erop zitten. Er werd een boog gemaakt bij de Kruisweg/ Schansdijk. Dit werd en wordt iedere 5 jaar herhaald tijdens het dorpsfeest. Met elkaar maken ze een mooie wagen, het laatste dorpsfeest werden we zelfs 1e van het dorp!! De wagen wordt in elkaar geknutseld bij de familie Clemens in de stal. Daar kan de buurt ongestoord bouwen. De kop was eraf en de buurtvereniging kreeg gestalte. Het bestuur begon wat regels op te stellen in het jaar 85/86. Een nieuwe naam voor de buurtvereniging Kruisweg werd er bedacht, voorgesteld werd: Kruis en Kroes, niet voor de poes. Hierover niets meer gehoord of gelezen, later, in 2008 is er officieel een nieuwe naam gevonden en dat werd “de Kroesvaarders”. In 1987 is er paniek, de buurt staat voor de uitdaging om aan het dorpsfeest van volgend jaar mee te doen, maar de kas is hiervoor nog niet klaar en er wordt een beroep gedaan op de leden en aanwonenden om mee te helpen in de vorm van een financiële bijdrage. Dit is vast positief uitgepakt want het dorpsfeest van 1988 is uitgebreid gevierd met de buurt. 39


40


De bezoekjes werden afgesproken voor zieken, geboortes, huwelijken, hiervoor werd een budget gemaakt voor een bloemetje of iets dergelijks. Natuurlijk worden nieuwe buurtgenoten verwelkomd met een bloemetje en de uitnodiging om lid te worden van “de Kroesvaarders�. Momenteel zijn er ruim 100 leden in de buurtvereniging. Afgesproken werd dat er jaarlijks 3 x een buurtavond werd georganiseerd, waaronder de altijd gezellige barbecue. De barbecue werd jaarlijks gehouden bij de fam. Veenstra aan de Kruisweg. Dit is tot voor enkele jaren geleden, al die jaren door gegaan. Tegenwoordig is de buurt een eindje verhuisd en zijn we welkom bij de fam. de Vegt, ook aan de Kruisweg. Dit zijn beide mooie ruime locaties met een schuur zodat er altijd droog kan worden gebarbecued. De barbecue is jaarlijks de meest bezochte activiteit, dit is altijd al zo geweest en nog steeds zien ze elkaar graag in de zomer met een hapje en een drankje.

Daarnaast heeft de buurt diverse uitjes en avonden georganiseerd voor de leden zoals fietstochten, bowlen, naar Schiermonnikoog, drafcentrum Wolvega, autoverassingtocht, bingo enz. Vorig jaar heeft er een gezellige 41


Kijk voor beschikbaarheid op: www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

42


boottocht in Eernewoude plaatsgevonden waarvoor ook veel animo was. Voor de jeugd is er ook elk jaar weer iets te beleven, waaronder een filmavond, huifkartocht, speelbos, Duinenzathe, Ballorig en tegenwoordig gaan ze graag zwemmen en met veel jeugd is er een leuke avond in het zwembad in Assen. De ouders rijden met de auto’s en blijven ook aanwezig in het zwembad, na de zwemparty wordt er op een lekker frietje getrakteerd en daarna is het weer richting Waskemeer. Per toerbeurt wordt er een paasmaaltijd geregeld in het dorpshuis voor de dorpsbewoners vanaf 60 jaar.

In al de jaren is er niet heel veel veranderd, er wordt ook nu nog 3 a 4 x per jaar iets georganiseerd en is de opkomst doorgaans goed, en worden de contacten weer bijgepraat. Het huidige bestuur bestaat nu uit vijf personen, dat zijn Hendrik Haaijsma, Sjoerd Haites, Johan de Vries, Amarinske Kalsbeek en Alie Hulleman.

*** OPROEP *** De Waskemare-redactie is dringend op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om mee te werken aan het nieuwsblad voor alle Waskemeerders en heb je nog een paar uurtjes per maand over? Kom dan onze redactie versterken! Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die enigszins kunnen omgaan met de computer (email en Word, eventueel Publisher). De hele Waskemare wordt tegenwoordig digitaal gemaakt. Een schrijftalent is wel makkelijk, maar niet beslist noodzakelijk Wil je graag meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met een van de redactieleden. Tot gauw!

43


44


45


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 46


AUTO TE WATER Dat ga ik doen! Dat dacht ik meteen toen ik in de Waskemare las dat er in de Haulewelle een training ‘Auto te Water’ werd georganiseerd. Want wij wonen in een waterrijke provincie en het is fijn als je tenminste weet wat je moet doen als je met je auto in het water terecht komt. Want stel je voor… Naarmate de datum dichterbij kwam, begon ik toch een beetje nerveus te worden en zo reed ik op zaterdagochtend 17 juni lichtelijk gespannen naar het zwembad. Ik was er inmiddels al twee keer wezen zwemmen om het terrein te verkennen. Het ging allemaal in een prettige en gemoedelijke sfeer. Eerst kregen we ruim een uur theorie en mochten we met een lifehammer autoruiten inslaan en gordels doorsnijden. Daarna kwam het echte werk. We gingen drie keer het water in. Volledig gekleed en vooral met schoenen aan, want er waren veel gaten in de bodem van de auto geboord om die snel vol, en weer leeg, te laten lopen. Voordat de auto van de schans reed, kreeg je iedere keer nog even uitleg en probeerde je of het raam en de gordel goed werkte. En daar gingen we… De eerste keer verlieten we de auto in de paar minuten dat die normaliter nog drijft. Dit doe je door je handen op het dak te plaatsen en je op te trekken totdat je ruggelings op de portierrand zit. Dan laat je je achterover in het water glijden. Daarna gingen we twee keer kopje onder, één keer voorin en één keer achterin. Dat is meteen een stuk spannender. Maar er kan je niks gebeuren, want aan weerszijden van de auto was er een duiker die je te hulp kan schieten. Heel veel lof voor alle mensen die bij het geven van deze training betrokken zijn: 2 instructeurs, 2 duikers, een machinist die de lier bedient en niet te vergeten de mensen van de Haulewelle. Het was al met al een heel nuttige ochtend. Ik ben heel blij dat ik het heb gedaan!

47


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu en Charles Byarugaba (in Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292 48


Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coĂśrdinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen. Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou? Word collectant. Help MS-patiĂŤnten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS!

49


50


Vind je zingen leuk? Zing dan met ons mee!!

Op dinsdagavond 12 september zijn we als 43-koppig ‘Interkerkelijk Mannenkoor in shanty-stijl “It Ljochtbeaken” uit Waskemeer/ Haulerwijk e.o.’ weer gestart met oefenen voor het nieuwe zangseizoen in KC ‘De Oerdracht’ te Haulerwijk. In een aangename, gemoedelijke sfeer oefenen de koorleden, afkomstig uit twaalf naburige dorpen, dan weer meest vrolijke, goed in het gehoor liggende, tweestemmige geestelijke liederen onder begeleiding van de dirigent op accordeon. Eind dit jaar viert “It Ljochtbeaken” z’n 15-jarige bestaan met een jubileumconcert op 12 november in de Kruiskerk te Burgum. Tot nu toe bracht het koor één dvd en drie cd’s uit en traden de koorleden gemiddeld zo‘n 15 keer per jaar op. Lijkt het jou leuk om mee te zingen, (en je hoeft echt niet een superzanger te zijn!) dan ben je vanaf onze eerstvolgende oefenavond op 26 september hartelijk welkom!! Natuurlijk hoef je je dan nog niet als koorlid aan te melden. Dat kan ook later of…….misschien zie je er toch vanaf! Wij oefenen één keer in de 14 dagen op de oneven dinsdagen van 20.00 – 22.00 uur. Van mei t/m augustus wordt er niet gezongen: dan hebben we vakantie! Voor verdere informatie kun je terecht op onze website www.itljochtbeaken.nl of bij dirigent Jaap Kuperus, 0516-422503/ jkuperus1@ziggo.nl 51


52


VERHUISD Geachte dorpsbewoners,

Wij hebben inmiddels ons woonadres verwisseld; van de Wijndelsweg naar de Meester van der Meistraat 1 in Haulerwijk. Samen hebben we 47 jaar gewoond in Waskemeer. Onze kinderen zijn er geboren en opgegroeid. Na al die jaren liggen er veel herinneringen. We hebben er met veel plezier gewoond. In die tijd is er veel veranderd. Kleine dorpen worstelen met het behoud van voorzieningen. Wij hopen nog een goede tijd, op ons mooie plekje in Haulerwijk, mee te maken. Hierbij bedanken we ook voor onze donateurschappen in Waskemeer. Wij wensen u alle goeds toe. Met vriendelijke groet, Ab & Sippie From.

Lieve mensen,

BEDANKT

Langs deze weg willen we als familie u heel hartelijk bedanken voor de vele blijken van meeleven die we uit Waskemeer en Haulerwijk mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze heit en pake, Sibbele Smids. Het was hartverwarmend en het heeft ons heel goed gedaan. Met een hartelijke groet, Tjerkje Smids-van der Meulen, kinderen en kleinkinderen

Woensdag 18 Oktober

53


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur. U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

54

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. (Patiënten van de huisartsen Bruins en Hoekstra uit Appelscha bellen met de dokterswacht Drenthe) Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern” te Haulerwijk Locatie Hoofdweg Boven 5……..………………………..(0516) 421428 Locatie Norgerweg 15...…………..………………..…….(0516) 421838 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur T. Keuning….…..…… ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a De Fenne 15 8434 PC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919