Waskemare oktober november 2018

Page 1

Jaargang 38 – Oktober/November 2018


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 38, nummer 8 Okt/Nov 2018 Redactieleden: Gerda van der Heide Alleke Kalis Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 57 72 81 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 14 November Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris ●

De redactie verzoekt een ieder om kopij voor de dorpskrant op tijd aan te leveren. Kopij die na de in de Waskemare vermelde inleverdatum wordt ontvangen kan niet meer in het daarop volgende nummer worden geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.

De redactie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen en publicatie van ingezonden foto’s ter illustratie van artikelen.

Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de inzender.


Hallo dorpsgenoten, Voor u ligt weer een nieuwe Waskemare. De eerste van het herfstseizoen. Waarbij natuurlijk niet vergeten moet worden dat de wintertijd weer ingaat. In de nacht van 27-10 naar 28-10 gaat de klok weer een uur achteruit. Eenmalig levert dat 1 uurtje extra slaap op. Altijd weer fijn. Naast dit staan er nog meer wetenswaardigheden in ons dorpsblad. Wat te denken van nieuws van onze voetbalclub, een interview die u niet mag missen en een heerlijk recept in de pollepel. Ik zal u dan ook niet langer ophouden, veel leesplezier. Met groet, Gerda Krijgsman

Inhoudsopgave Agenda Dorpshuis

5

Sint Maarten CBS De Paadwizer en De Boefkes

7

DES Uitnodiging / Agenda

11

Verslag Hjerst Rintocht

15

Afvalkalender

15

Waskemare neemt afscheid van Elly

19

Sinterklaas versieringen knutselen

23

OBS De Trede Schoolnieuws

27

Kleurplaat

28

Voetbalnieuws van VV Waskemeer

31

De Pollepel

45 3


4


Hierbij de agenda van het Dorpshuis ‘t Ă‚ld Leger November : 1 2 5 7 8 10 14 15 16 19 21 22 23 29

Klaverjas Toneel Volleybal wedstrijden Dames 35+ voetbal heren EHBO Provincie Fryslan Klaverjas Toneel Novemberfest DES Klaverjas Toneel Volleybal wedstrijden Meisjes & Dames Ledenvergadering ijsbaanvereniging DES met Stichtingen, Commissies en Buurtverenigingen Klaverjas Toneel Volleybal wedstrijden Meisjes & Dames Klaverjas Toneel

Noteer alvast in de agenda: 25 januari: Walking dinner

5


6


Sint Maarten De Paadwizer en De Boefkes De kinderen van CBS De Paadwizer en peuterspeelgroep De Boefkes zullen op zaterdag 10 november 2018 (in plaats van zondag 11 november) Sint Maarten lopen. Zij hopen dat u thuis bent om hun mooie lampion te laten zien en hun liedjes ten gehore te brengen. De peuters gaan vrijdag 9 november 's ochtends 'proef lopen' bij 2 adressen in het dorp.

Lichtjesavond op begraafplaats Eikenhof Na het succes van voorgaande jaren wordt op begraafplaats Eikenhof in Haulerwijk voor de vijfde keer een lichtjesavond georganiseerd op zaterdag 3 november om 19 uur op de sfeervol verlichte begraafplaats aan de Eikensingel in Haulerwijk. Iedereen wordt verzocht te verzamelen bij de achteringang van de begraafplaats aan de Ericastraat. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen om een dierbare overledene te gedenken en een lichtje te plaatsen op het graf.De grafkaarsen worden terplaatse verstrekt. Deze avond wordt georganiseerd door Uitvaartvereniging De Laatste Eer Haulerwijk/Waskemeer e.o. in samenwerking met Begraafplaats Eikenhof. Bron:de haulewijkster krant

7


8


Pepernotenactie Maandag 19 november houdt SVW haar jaarlijkse pepernotenactie. U kunt ons aan de deur verwachten vanaf 16.30 uur.

1 zak voor â‚Ź2 3 zakken voor â‚Ź5 De pepernoot, onmisbaar in de aanloop naar 5 december! 9


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

10


Uitnodiging / Agenda

Namens het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van Stichtingen/ Commissies en Buurtverenigingen samen met het bestuur van Plaatselijk Belang. Het is gebruikelijk dat een afvaardiging van 1 of 2 personen van uw stichting/commissie of buurtvereniging deze vergadering bijwoont. De vergadering zal worden gehouden op woensdag 21 November 2018 om 20:00 uur in het Dorpshuis ’t Ald Leger. Wij rekenen op uw komst!

Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen vorige vergadering d.d. 13-11-2017 De notulen staan op www.waskemeer.nl 4. Stichtingen, Commissies en verenigingen 4a Stichting Dorpshuis “’t Ald Leger”/activiteitencommissie 4b Stichting Dorpskrant “Waskemare” 4c Servicepunt Waskemeer 4d Ouderensoos De Halm 4e Dorpsfeest commissie 4f (Sport)verenigingen

(Vervolg: zie pagina 13) 11


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

12


Aandachtspunten vanuit de buurten (o.a. de zgn. “deurmatproblemen”) 5a Roel en Poel 5b Mei inoar ien 5c Yn’e Mande 5d Het Klaverblad 5e Foar Taeke Del 5f Fan Brege oant Bocht 5g Kroesvaarders 5h Groot Middenbuurt 5i ’t Heideblomke 5j De Slinger Het Fonds (gemeente Ooststellingwerf) Welzijnsbudget gemeente Dorpsagenda Verlichting boven de vaart Werkzaamheden compagnonsweg Nieuwe Dorpsvisie Glasvezel Kabelnoord

Informatiepiramide voor email Rondvraag Sluiting Namens het bestuur, Gerbert ten Hoor, Voorzitter

13


14


Hjerst-rintocht, it koe net better! De 13e hjerst-rintocht op 6 oktober yn Waskemar koe net better neffens de kuierders, de rûtes, fersoarching en it waar, it wie geweldich. De 130 dielnimmers wienen optein, de kompliminten wienen net fan de loft. De organisaasje, Anneke Haaisma, Ieke Otter, Maaike Talsma en Janneke van der Wal is dan ek mear dan tefreden oer it ferrin fan dizze tocht. Al dy blide minsken en moaie ferhalen ”dêr dogge wy it foar”. De start fûn as altyd plak fanút it doarphûs `t Ald Leger. De 25 km gie oer it Mandefjild troch de Bakkefeanster Dunen op nei de Manege oan de Slotsingel, dêr wie it tiid foar in bakje kofje. Fierder troch de Alde Bosk, lâns de Freulefiver, op nei it skoft yn Duerswâld. Underweis brochten de prachtige hjerstkleuren en de talrike poddestuollen in soad minsken ta ferwondering. De 12,5 km gie oer de Nijefeanster Wei, it Hepkemapaad, in slach oer de heide, op nei in bakje kofje by de famylje Leffring yn Duerswâld. Siebe en Trien wiene alhiel op ‘t skik mei al dy minsken oer de flier en soargen foar in waarm ûnthaal mei kofje, cake, krinte pofkes en sop, foar nije enerzjy. It paad werom gie oer de practiche Duerswâlderheide, mei in strieljende sinne, tsjotterjende guozzen yn de swietrook fan de hjerst. Yn 2019 is der wer in Hjerst-rintocht, op de earste saterdy fan oktober.

Afvalkalender Waskemeer November 2018

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 6, 20 6, 20 6, 20

Bak grijs grijs grijs

Datum 13, 27 14, 28 13, 27

Bak groen groen groen

Oud papier: 9 november NA, NB, NV, NW, NX: 15 november 15


16


Ledenvergadering IJsclub Waskemeer Hoewel de temperaturen nog zomers aandoen is het tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Eindelijk kon er afgelopen winter weer geschaatst worden. Bent u benieuwd naar de verslagen hiervan en de veranderingen die op stapel staan? 19 november in dorpshuis ’t Ald Leger om 20.00 uur Agenda 1. Opening 2. Notulen 3. Verslag penningmeester 4. Verslag secretaris 5.Verslag kascommissie 6. Bestuursverkiezing Pauze 7. Verkiezing kascommissie 8. Vaststellen contributie 9. Mededelingen van het bestuur 10. Rondvraag Sluiting

17


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

18


De Waskemare neemt afscheid van Elly

Na 18 jaar nemen we afscheid van Elly Kouwenhoven. Elly Kouwenhoven, je zou bijna denken: wie kent haar eigenlijk niet!? Maar dat is naar eigen zeggen niet zo, ze kan nog steeds onherkenbaar over straat! Elly kwam, samen met haar man Theo en twee kinderen, ongeveer 18 jaar geleden vanuit Hendrik Ido Ambacht in Waskemeer wonen aan de Oude Wijk . Haar eerste contact met de Waskemare was toen heel erg bijzonder, omdat haar woning in een historisch verslag werd gepubliceerd. Niet veel later werd ze gevraagd als redactielid van de Waskemare en werd ze secretaris. Elly heeft haar job serieus genomen en is begonnen met een grote opruim/archiveer actie. Bij de Kamer van Koophandel heeft ze een update gedaan zodat alles daar ook weer actueel was, iets wat ook nu weer moet gebeuren ! De computer deed zijn intrede en langzaam aan kwam alles op haar pc netjes in bestanden te staan. De notulen werden gestuurd per mail en omdat sommige redactieleden 19


20


nog geen pc hadden werden ook notulen geprint en in de brievenbus bezorgd. Ook de Waskemare werd nog handmatig voorbewerkt, stukjes kwamen bij Elly in de brievenbus, na het typewerk werden ze naar medewerkers gemaild om er plaatjes bij te zoeken, waarna ze naar de samenstellers werden gestuurd. Vervolgens werd de dorpskrant geprint in het Dorpshuis met een eigen offsetmachine en gevouwen, geniet en bezorgd met de vele vrijwilligers die daarvoor weer klaarstonden! In 2001 werd de website www.waskemeer.nl gemaakt en vanaf maart 2002 kreeg de Waskemare een eigen emailadres zodat ook langzaamaan de artikelen werden aangeboden per mail, het werd steeds makkelijker tot er vrijwel niets meer in de brievenbus binnenkwam, alleen nog in de mailbox. Voor Elly werd het steeds meer digitaal en dus makkelijker wat niet betekent dat het werk minder werd. Alles werd gecontroleerd en doorgestuurd als bestand naar de samenstellers van de Waskemare. Pollepel, handje contantje, adverteerders met adres, telefoonnrs en mailadressen, alles is opgeslagen. Steeds meer kwam bij Elly binnen en ongemerkt had ze de Waskemare geheel onder controle, als je iets wilde weten hoefde je maar naar Elly te gaan en er kwam een antwoord. In november 2005 werd het 25-jarig bestaan gevierd van onze dorpskrant met een gezellige beurs van de adverteerders in het dorpshuis en een vrijwilligersavond met alle redactieleden van de eerste 25 jaar die actief zijn geweest om de dorpskrant weer bij u thuis te krijgen. Intussen bestaan we al 38 jaar en in de laatste 18 jaar heeft Elly heel veel betekend voor de dorpskrant, de betrokkenheid was groot, haar vakantie werd aangepast aan de Waskemare, nagenoeg elke vergadering was ze aanwezig en alert op het reilen en zeilen van alle doen en laten. Elly heeft in de afgelopen 18 jaar vele gezichten zien komen en gaan van redactie en vrijwilligers! Maar,....na 18 jaar heeft ze besloten om het nu aan 'ons' over te laten. De verplichtingen die erbij horen werden teveel, er zijn nog andere verplichtingen die ook belangrijk zijn. Voor ons zal het wel even wennen zijn en we zullen zeker nog wel eens een beroep doen op haar kennis van alles. Elly, we zullen ons best doen om er elke maand iets van te maken!!! Alie Hulleman 21


22


Sinterklaas versieringen knutselen Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas naar Waskemeer. Om 10 uur start hij met zijn rondrit door het dorp en daarna komt hij zoals altijd op bezoek in het dorpshuis. Op zaterdag 17 november kun je in het dorpshuis versieringen komen knutselen voor als Sinterklaas komt. Kom je ook? Van 15 tot 17u ben je welkom. Neem een schaar mee, als je die hebt, met je naam erop enne: we gaan slingers maken van gebruikte spullen, dus neem veel schone plastic doppen en tasjes mee of andere leuke troep. Tot dan! Bertine en Floortje.

23


24


25


26


27
30


Voetbalnieuws van vv Waskemeer Beste dorpsgenoten, Na een welverdiende zomerstop konden de teams weer de wei in om hun voetbalkunsten te vertonen. Inmiddels zijn de poule-wedstrijden van de beker gespeeld en zijn de eerste competitiewedstrijden alweer achter de rug. Het bekeravontuur heeft voor drie teams positief uitgepakt, want zij hebben zich gekroond tot poulewinnaar en bekeren daarom door naar de volgende ronde! Het eerste reist hiervoor op 10 november af naar Easterein om te spelen tegen SDS. De JO15 komt op 20 oktober thuis in actie tegen Roden JO15-3, terwijl de JO12 een uitwedstrijd speelt in Heerenveen tegen Heerenveense Boys. We hopen natuurlijk dat het bekeravontuur van de teams een goed vervolg gaat krijgen! Naast de vele actie op het voetbalveld worden ook de randzaken niet vergeten. Zo heeft onze huisfotograaf Jaco Jonkman weer de jaarlijkse teamfoto’s gemaakt. Het eindresultaat van de JO15 is in de nieuwe editie van team uitgelicht te vinden! De overige foto’s staan onder het kopje teams op onze site. Daarnaast zijn de trainingspakken weer uitgedeeld aan onze jeugdleden, welke beschikbaar zijn gesteld door de club. Op trainingsavonden en wedstrijddagen zullen de straten in Waskemeer daarom weer groen-zwart kleuren wanneer de spelers op weg zijn naar het sportpark. Na het succes van de club sjaal & vaantje wordt de merchandise uitgebreid met een warme wintermuts voorzien van een clublogo. Hiervoor zijn zes ontwerpen aan onze leden voorgelegd en inmiddels is hieruit een winnend ontwerp naar voren gekomen. Houd onze site en social media in de gaten voor de beschikbaarheid! Tot slot organiseert onze vereniging op 10 november wederom het novemberfest. Onder de knallende beats van de Noovids belooft het in lederhosen of dirndl outfit een fantastische avond te worden! Voetbalschool Zoals aangekondigd in de vorige editie van de Waskemare is onze vereniging gestart met het aanbieden van een voetbalschool aan haar jeugdleden. Hierbij wordt er gericht gewerkt aan het verder ontwikkelen van de techniek en voetbalvaardigheden. Dit alles wordt begeleid door Freddie v/d Velde, die o.a. in de jeugd van FC Groningen heeft ge31


Hubo Haulerwijk Hoofdweg boven 30 8433 LB HAULERWIJK http://www.hubo.nl 32


speeld en vorig jaar nog in het eerste elftal speelde. Daarnaast is hij al jarenlang actief als zaalvoetballer bij de Leekster Eagles en heeft hij zelfs het Nederlands zaal-elftal behaald. Hierdoor beschikt hij over de juiste bagage om onze jeugdleden te ondersteunen in hun ontwikkeling en hopen we als vereniging weer een stap vooruit te maken. Vanaf halverwege november zullen de trainingen van de voetbalschool verplaatsen naar de zaal, waarna de jeugd tijdens de winterstop aan de nodige zaaltoernooien zal meedoen. Het complete overzicht hiervan volgt binnenkort. Kortom, ook tijdens de winter is er volop actie binnen de vereniging! Team uitgelicht: JO15 Deze week staat de JO15 centraal in de rubriek “team uitgelicht”. Dit elftal staat onder de bezielende begeleiding van Halbe Jan de Boer en Jelmer Haites. Beide vormen al jaren een gouden duo en zijn dit seizoen voor het eerst actief op een volledig speelveld. Dat beide heren hun zaakjes goed op orde hebben blijkt wel uit de resultaten van hun groenzwarte brigade, want de JO15 bekerde glansrijk verder. Halbe Jan de Boer blijft echter bescheiden over deze prestaties. “De JO15 bestaat uit een goede lichting spelers die over de juiste mentaliteit beschikken. Het team vormt een hecht collectief en ook naast het veld is de sfeer uitstekend. Kortom, een echt vriendenteam dus! Ik denk dat we ons dit seizoen kunnen meten met de top en de ambitie is dan ook om te promoveren! Met onze trouwe supportersschare als twaalfde man heb ik daar alle vertrouwen in! Tot slot Mocht u verder geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de vereniging voor uzelf of u kind, of de mogelijkheden voor een proeftraining, dan kunt u contact opnemen met Joost van Burgsteden (mail: joost_burgsteden@hotmail.com, tel. 06-49712288). Verder verwijzen we u graag naar onze website, waar wekelijks verslagen zijn te vinden van de teams binnen onze vereniging. Hier is ook het complete programma te vinden van de komende weken. Graag tot ziens op sportpark ’t Ald Leger! 33


34


PKN-jeugd in actie voor Oudezijds 100 Haulerwijk/Waskemeer - Dat de leden van de PKN-gemeente HaulerwijkWaskemeer goed zijn in het organiseren van acties en graag de handen uit mouwen steken om een ander te helpen is inmiddels wel bekend. Zo zamelen ze onder meer regelmatig voedsel in voor de voedselbank, schrijven ze kaarten aan gevangenen en steunen ze gemeenteleden met hun werk in het buitenland, zoals zendingsechtpaar Bart en Marthe van Dijk in Zambia, Zuid-Afrika en de stichting ‘School en Scholing Siaya’ en ouderenhuis ‘Fransiens Shelter’ van dr. Pieter de Nes en Fransien Hut in Siaya, Kenia. Met Phoneo naar Roemenië Vorig jaar heeft een groep van 25 jongeren en volwassenen met diverse acties een bedrag van liefst 18.000 euro ingezameld, en vertrokken zij eind april 2017 naar Roemenië. Zij hebben in dit voormalige Oostblokland, onder de vlag van stichting Phoneo, onder andere geholpen met het bouwen van een huis voor arme zigeunerkinderen. Project dichter bij huis Dit jaar wil de jeugd een project iets dichter bij huis gaan steunen en hebben ze gekozen voor stichting Oudezijds 100 in Amsterdam. Oudezijds 100 biedt in de binnenstad van Amsterdam opvang aan mensen uit alle hoeken van de samenleving en leeft met ze samen in een woongemeenschap. Met professionele begeleiding helpen ze mensen weer zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Ze biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijke werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt. Fietstocht voor het goede doel Zondag 26 augustus was de eerste activiteit voor het goede doel, een gezellige fietstocht van ongeveer 30 kilometer, met onderweg een goed verzorgde picknick. Zo’n 35 fietsers genoten van de tocht, elkaars gezelschap en een heerlijke lunch met soep en broodjes. Het mooie weer was een extra kers op de taart. Al met al werd er zo de eerste 250 euro bij elkaar gefietst. Het doel is om vóór oktober een bedrag van rond de 2.000 euro op te halen. Warme band Door allerlei wet- en regelgevingen wordt Oudezijds 100 regelmatig voor uitdagingen gesteld. Zo moet nu bijvoorbeeld de huisvesting voor gezinnen worden voorzien van privé-sanitair per kamer, wat een kostbare aanpassing is. Omdat er een warme band is met de familie Boiten en de leden van Spe Gaudentes en Oudezijds 100, die regelmatig de kerkdien35


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

36


sten van de PKN gemeente Haulerwijk-Waskemeer bezoeken, ontstond het idee om geld in te gaan zamelen voor hun project. Communiteitshuis Maria ter Claesze in Waskemeer De stichting Oudezijds 100 is in de jaren ’50 van de vorige eeuw opgericht door het predikanten-echtpaar Rolf en Georgine Boiten-Du Rieu. Oudezijds 100 groeide destijds in rap tempo uit tot een gemeenschap met meerdere panden op de wallen en vele vrijwilligers. Maar omdat het leven in de binnenstad van Amsterdam hectisch en intensief is, opende de stichting in de jaren ’60 het Communiteitshuis Maria ter Claesze aan de Janssenstichting in Waskemeer. Daar konden de leden van Spe Gaudentes en Oudezijds 100 hun rust zoeken op het Friese platteland. Het inmiddels hoogbejaarde echtpaar Boiten woont hier al vele jaren. Bezoek Oudezijds 100 bijzondere ervaring In oktober zal de groep betrokken jeugdleden een tweedaags bezoek brengen aan communiteit in Amsterdam. Ze kunnen dan zelf zien en ervaren hoe het leven in zo’n gemeenschap er uit ziet. ‘Het is heel bijzonder om daar eens binnen te kunnen kijken,’ aldus Nicolien Bergsma, een van de jeugdleiders. Zij is er onlangs geweest om het bezoek voor te bereiden.‘Het pand van Oudezijds 100 staat aan de Oudezijds Achterburgwal, midden op de Wallen, pal naast een sextheater. Terwijl je in het kapelletje van de communiteit totale rust ervaart, gebeuren er aan de andere kant van de muur heel andere dingen. Echt een bizar contrast.’ Acties en donaties Om de rest van het beoogde bedrag op te halen, zullen er binnenkort nog meer acties worden gehouden. Verder is het ook mogelijk om een donatie te storten op het bankrekeningnummer van de kerk: NL74 RABO 0325 8522 78, t.n.v. Protestantse Gemeente Haulerijk-Waskemeer onder vermelding van OZ100. (De kerk heeft een ANBI nummer, dus wellicht is een deel van de gift aftrekbaar bij de belasting, check voor deze regelgeving wel even zelf de site van de belastingdienst.) De acties en andere nieuwtjes zijn te volgen via Facebook op de pagina ‘Handen uit de mouwen voor Oudezijds 100’ Bron: Nieuwe Ooststellingwerver

37


38


Schilderen in Waskemeer Op de woensdagmiddag en woensdagavond is er een plaats vrijgekomen om te schilderen met acrylverf of olieverf en ook aquarel is een leuke hobby. We schilderen van half twee tot half vier of van half acht tot half tien. Om te kunnen schilderen hoef je niet te kunnen tekenen. Dat klinkt raar maar alleen al je inzet en het gebruik van kleuren geeft mooie resultaten. Soms word er gedacht "maar ik kan helemaal niet schilderen?" En toch ontstaan er dan de mooiste dingen. Het is echt het proberen waard. Een enkele keer spreken we een opdracht af maar dat is niet verplicht. Wilt u graag een hobby, dan is schilderen misschien iets voor u. U mag ook langs komen om te komen kijken en de sfeer te proeven. Van harte welkom in atelier Elsan Waskemeer. Neem voor verdere informatie contact op met Adria verhoef, 0619999492.

Adria Verhoef exposeert in Norg In de Brinkhof te Norg is van 23 oktober t/m 10 december werk te zien van Adria Verhoef uit Waskemeer. Schilderijen met als onderwerp bloemen, landschappen, figuren maar ook abstract. Haar voorkeur gaat uit naar acrylverf maar ze werkt ook met spuitbussen en andere hulpmaterialen. Adria Verhoef schildert al 25 jaar en heeft jarenlang les gehad van kunstschilder Joop Neutel. In haar eigen atelier Elsan geeft zij les aan volwassenen. De Brinkhof in Norg is open op maandag t/m donderdag van 8:0022:00. Vrijdags tot 18:00 en in het weekend tijdens activiteiten (tel. 0592-675555). Culturele Raad Norg Greet Joosten 0592-612233 39


Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin • Diverse andere tuinartikelen • Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte • Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk. We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl (contactformulier)

40


‘Mind full’

of ‘Mindful’ ?!

M i n d f ul n e s s ! Geen tijd meer voor jezelf, steeds meer werkdruk, je ‘to do’-lijst iedere dag weer té lang? Ervaar je stress? Ben je stijf of moe of heb je last van (chronische) pijn? Verlang je naar momenten van rust en ruimte, naar tijd en zorg voor jezelf? Of wil je simpelweg méér genieten, anders bewegen, stilte, of juist je leven dansen? En… lever je graag zélf een actieve en constructieve bijdrage aan je gezondheid & welzijn? In november start er weer een 8-weekse Mindfulness training (MBSR). Ook start in november de cursus ‘Mindfulness; een introductie’. Instromen in de Mindfulness Yoga groepen is ook nog mogelijk. Kijk voor het hele aanbod op: www.joycederozario.nl Van harte welkom voor een proefles of informatief gesprek! Joyce de Rozario (1963), sinds een jaar woonachtig op de Biskop, is -onder andere- opgeleid aan het IVM (Instituut voor Mindfulness) en categorie 1 lid van de VMBN (Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen). Zij begeleidt mensen (individueel en in groepsverband) op enthousiaste en heldere wijze vanuit het verlangen de kracht en de potentie van mindfulness, van mindful leven, door te geven. w: www.joycederozario.nl e: joyderoza@gmail.com t: (06) 15 32 10 15

Woensdag 14 November

41


42


Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring in Oosterwolde Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische redenen moet worden gekeurd. Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde. Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com

43


44


De pollepel IngrediĂŤnten: 260 gram Oreo koekjes 800 gram verse roomkaas 100 gram roomboter 250 ml slagroom 200 gram suiker Overige benodigdheden: Deegroller Plastic zakje Bakpapier Springvorm 22cm Hoe ga je te werk? Bekleed de onderkant en zijkanten van het bakblik in met bakpapier. Doe de Oreo koekjes in een plastic zakje en rol met een deegroller de koekjes fijn. Zeef de kruimels boven een bak, de fijnere kruimels gebruiken we voor de bodem, de grovere kruimels voor de topping. Smelt de boter in een steelpan en mix het met de fijngemalen koekjes. Doe de mix in de springvorm en druk dit aan met de bolle kant van een lepel. Zet de springvorm minimaal 1 uur in de koelkast. Mix de roomkaas luchtig met behulp van een mixer en voeg hier beetje bij beetje de slagroom aan toe. Als dit beslag luchtig door elkaar is geklopt kun je de suiker toevoegen. Mix alles goed door elkaar. Voeg het beslag toe op de bodem en verdeel de overige Oreo koekjes (de grovere kruimels) over de bovenkant. Plaats de Oreo cheesecake minimaal 4 uur in de koelkast om op te stijven. Serveer direct uit de koelkast! Eetsmakelijk namens ons (Robin en Kimberly) Bij deze geven wij de pollepel door aan Jarike en Marcel

45


Te koop en per direct beschikbaar: Opslag- en stallingsruimte vanaf 50m2

www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

46


*** OPROEP *** Gezocht: samenstellers! De redactie van de Waskemare is op zoek naar nieuwe samenstellers! Als samensteller ben je verantwoordelijk voor het verwerken van alle aangeleverde kopij tot een Waskemare zoals iedereen hem in de bus krijgt! Dat betekent ‘digitaal’ knippen en plakken, schuiven, aanpassen, passen en meten, net zolang totdat het boekje in de gewenste layout naar de drukker kan. Dit alles naar eigen inzicht en creativiteit! Voor dorpsgenoten die dit leuk lijkt om te doen, in het bezit zijn van een computer en een paar uurtjes in de maand hier mee bezig willen zijn: meld je bij de redactie en kom ons versterken!

van de redactie 47


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 48


Gratis fietsroute e-book ‘De Turfroute’ Met het e-book ‘De Turfroute' zet het Recreatieschap Drenthe, in samenwerking met Appelscha 3.0 en de gemeente Ooststellingwerf, een nieuwe vorm van fiets(knooppunten)routes voort. Het ebook over de Turfroute is het vijfde in de reeks ebooks over waterwegen in en om Drenthe. De boeiende geschiedenis van de Turfroute vormt de basis van vijf nieuwe fietsroutes en een wandelroute in Nijberkoop-Oldeberkoop. Startpunt is steeds een plek aan het kanaal. Het e-book is vanaf nu gratis te downloaden via www.drenthe.nl/ebooks. Het is gemaakt voor gebruik op een tablet. Vanaf de 17e eeuw werd het veen op grote schaal afgegraven om turf te winnen, lang de belangrijkste brandstof in ons land. Turfwinning is alleen mogelijk door het graven van kanalen voor de afwatering van het veen en het vervoer van de turf. De Turfroute is ook ontstaan uit deze verveening. Een tocht langs het kanaal is een reis door de geschiedenis van Zuidoost-Friesland en de aangrenzende regio’s. Met het e-book komen de verhalen tot leven en dat maakt de fietsroutes extra aantrekkelijk. Het ebook ‘De Turfroute’ is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Appelscha 3.0, de Gemeente Ooststellingwerf en het Recreatieschap Drenthe. Het e-book is vanaf nu gratis te downloaden via www.drenthe.nl/ ebooks. Het is gemaakt voor gebruik op een tablet.

Met vriendelijke groet, Marjanne Buikema senior communicatieadviseur

49


50


Schouder aan Schouder opent nieuwe dagbestedingslocatie in Donkerbroek en zoekt vrijwilligers Zorgaanbieder Schouder aan Schouder opent een nieuwe dagbesteding locatie op Tuinderij de Cuynder te Donkerbroek. Hier kunnen deelnemers terecht voor diverse activiteiten waarmee ze invulling geven aan hun dagelijks leven. “Mooie en bijzondere locatie waar deelnemers zich thuis mogen voelen en persoonlijke kunnen groeien.” Aldus Martijn Kuizenga van Schouder aan Schouder. Locatie De Cuynder (in Donkerbroek, vlakbij Oosterwolde) is een kleinschalige tuinderij met bijzondere groente- en fruitgewassen. Daarnaast is er een boomgaard, een minicamping en een winkeltje. De locatie biedt deelnemers afwisselende en uiteenlopende mooie activiteiten zoals het werken in de kassen, plukken van fruit, zorgen voor de dieren of werken in het winkeltje. Bijzonder op de locatie is het Cuynder-Huys waar deelnemers in een huiselijke sfeer tot rust kunnen komen nadat ze buiten hebben gewerkt. Vrijwilligers gezocht voor cliëntenvervoer Op 15 oktober a.s. starten wij met de dagbestedingsactiviteiten en hiervoor zijn we met spoed op zoek naar vrijwilligers die een rol willen gaan spelen o.a. in het vervoer van onze deelnemers. Over Schouder aan Schouder Schouder aan Schouder is een zorgaanbieder in Noord-Nederland. Ze biedt o.a. zorg op het gebied van dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (op diverse locaties), beschermd wonen en begeleiding thuis. Schouder aan Schouder vindt dat elk mens waardvol en uniek is en recht heeft op een veilige plek om te wonen en te werken. Schouder aan Schouder heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen mee telt en mee mag doen. www.schouderaanschouder.nl Contact Meer weten over deze bijzondere locatie en de mogelijkheden voor dagbesteding neem dan contact op met Cor Schmohl (verpleegkundig specialist, werkzaam bij Schouder aan Schouder) E-mail: cor@schouderaanschouder.nl Telefoon: 06-27005871 De locaties voor dagbesteding bieden diverse activiteiten zoals het plukken van fruit maar ook het zorgen voor dieren en maken van houtproducten. 51


52


53


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

54

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… .. ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..............p/a Leidijk 42c 8434 NC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919