Wm okt nov 2017

Page 1

Jaargang 37 – Okt / Nov 2017


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 37, nummer 08, Okt / Nov 2017 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 15 November Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


Beste dorpsgenoten, Vandaag was t voor oktober een bijzondere warme dag, de temperatuur was boven de 20 graden! Ongekend, hierdoor hebben de kinderen in t zuiden van t land een voordeel en daar is ook goed van genoten als ik de social media moet geloven. Volgende week begint hier de herfstvakantie en hopelijk krijgen de kinderen hier ok nog een lekker zonnetje. Dan gaan we al snel naar de november maand en dan begint ook alle drukte met feesten en spannende tijden. Sint Maarten zal wel weer bij de meesten van ons aanbellen en dan komt de sint en z'n pieten aan waarna de kerst zijn intrede gaat doen. Gelukkig is het zover nog niet en beginnen we eerst met een hele fijne vakantie voor alle kinderen en diegene die ook vrij hebben genomen! Alie Hulleman

Inhoudsopgave Agenda dorpshuis

5

Afvalkalender

7

Zagen en Vissen met CBS De Paadwizer

13

Nieuwe Burgemeester

15

Beer van Waskemeer 2017

21

Uitnodiging Jaarvergadering DES

27

Kleurplaat

30

Vrijdag de 13e De Paadwizer

39

Intocht Sinterklaas

41 3


Houthandel Waskemeer Compagnonsweg 22 8434 NW Waskemeer 06-43507998 info@handelsondernemingvisser.nl Levering van: Vuren hout, alle soorten kopmaten SlS / CLS, balkhout, panlatten etc Kozijn- en raamhout, zowel in vuren als hardhout Gevelbekleding, diverse soorten rabat, in hout en kunststof Plaatmaterialen: multiplex, spaanplaat, osb, rockpanel etc Schaaf- en profileerwerk op maat Douglas/lariks, tuinhout Steigerhout ( onbehandeld, grijs, zwart, bruin ) Bevestigingsmiddelen (schroeven, spijkers, overige ijzerwaren) Overige bouwmaterialen Alles op bestelling, hierdoor scherp geprijsd.

4


Hierbij de agenda voor November : 2-11 Klaverjas 3-11 Volleybalwedstrijden 1930 en 21.00 uur 4-11 Kinderbingo 13.30 uur Buurtvereniging Middenbuurt 7-11 Toneel 9-11 Klaverjas 13-11 Damesvoetbal 20.00 uur DES met buurten 19.30 uur 16-11 Klaverjas 22-11 Ouderen Soos de Halm 15.00 uur 23-11 Klaverjas 24-11 Teake van der Meer 20.00 uur Volleybal 19.30 uur 28-11 Toneel 30-11 Klaverjas

5


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

6


Afvalkalender Waskemeer November 2017

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 6, 20 7, 21 7, 21

Bak grijs grijs grijs

Datum 13, 27 14, 28 13, 27

Bak groen groen groen

Oud papier: 10 november NA, NB, NV, NW, NX: 16 november 7


8


9


10


Kleding en schoenen inzameling OBS de Trede heeft dit najaar weer een kledinginzameling. Deze wordt gehouden van 06 november t/m 11 november. U kunt uw kleding inleveren bij: Fam.Brouwer op Dorpsstraat 39 te Haule en bij Fam. Van Mourik Compagnonsweg 35 te Waskemeer Schoenen graag per paar gebundeld en de zakken graag goed dicht knopen. Er zijn eventueel zakken verkrijgbaar bij OBS de Trede Wat mag er allemaal in de zakken: Alle soorten schoenen, broeken, dekbedovertrekken, dekens, gordijnen, handdoeken, hemden, jassen, jurken, knuffels ( schoon ), kousen, kussenslopen, lakens, onderkleding, petten, poetsdoeken, pyjama’s, riemen, rokken, servetten, shawls, sokken, stropdassen, tafellakens, tassen, theedoeken, truien, T-shirts, vesten, vitrage, washandjes, woontextiel, zwemkleding.

Inzameling Voedselpakketten

Woensdagavond 1 november 2017 om 19.30 uur wordt het Dankuur voor Gewas en Arbeid in de Bining gehouden. We danken God deze avond voor alles wat ons toegekomen is het afgelopen seizoen. Helaas zijn er nog altijd mensen om ons heen in de samenleving die het minder hebben, en nauwelijks voor goed eten en drinken op tafel kunnen zorgen. Ook aan hen willen we denken deze avond. Daarvoor houden we een inzameling voor de Voedselbank. We vragen u, wanneer u het kunt missen, houdbare producten mee te nemen naar de Bining en deze bij de verzameling achter te laten. U kunt uw producten op 30, 31oktober en 1 november ook afgeven bij de volgende adressen: Fam. Dijkstra, Zonnedauwstraat 2, Haulerwijk Fam. Jonkman, Claes Egbesweg 38, Haule Fam. Sikkema, Wijndelsweg 6, Waskemeer De verzamelde producten worden op een later moment afgegeven bij de Voedselbank in Oosterwolde. Zij zorgen ervoor dat de producten terechtkomen bij onze minder bedeelde medemens. Alvast dank voor uw bijdrage! Diaconie PKN Haulerwijk Waskemeer 11


12


Zagen en vissen op Duurswâlderheide De leerlingen van groep 7 en 8 van C.B.S. de Paadwizer kregen dinsdag 17 oktober een buitenles op de Duurswouderheide. Tijdens de rondleiding werd gesproken over adders, ringslangen, buizerds , de pingo ruïnes ontstaan door de ijstijd, vossenkeutels met een puntje. Ook hebben de kinderen zich in het zweet gewerkt door te helpen wildgroei weg te zagen en of te knippen. Met een schepnet hebben de kinderen in een pingo ruïne gevist, er werd van alles gevangen. Er werden 31 bootsmannetjes, 10.000 watervlooien, 20 waterspinnen en nog wantsen, watertorren, libellelarven, , schrijvertjes, schaatsenrijders en zelfs 2 voorntjes en een waterschorpioen gevangen. De kinderen hebben genoten, het was een leerzame ochtend.

13


14


Burgemeester Harry Oosterman legt eed af Burgemeester Harry Oosterman is herbenoemd als burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf. Oosterman gaat hiermee zijn derde termijn van zes jaar in. Commissaris van de Koning, dhr. drs. A.A.M. Brok, nam hem opnieuw de eed af. De raad heeft in april besloten een positieve aanbeveling te doen voor herbenoeming van de burgemeester aan de Minister van BZK door tussenkomst van de Commissaris van de Koning. “Ik voel me thuis in Ooststellingwerf en ik voel me senang in mijn rol als burgemeester,” aldus Oosterman. Hij benadrukt dat hij door wil blijven werken aan een gemeente die niet boven inwoners en ondernemers staat, maar ernaast. Een partner, facilitator en aanjager met subsidies, zoals het Fonds Ooststellingwerf en het Biobased Uitvoeringsprogramma. Met als de kers op de taart; Het Biosintrum, waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenkomen. Een impuls voor de werkgelegenheid in Ooststellingwerf. “Belangrijk blijft voor mij de werkgelegenheid en leefbaarheid van onze gemeente. Nu en in de toekomst. Maar daarnaast is de grootste uitdaging wereldwijd en dus ook in onze gemeente; de duurzaamheid van onze aardbol in de meest brede zin van het woord. Het is nu een kwestie van doen. Daar wil ik mij waar nodig en mogelijk graag voor inzetten.”

15


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

tel. 0516-421908

16


NIEUW BIJ FYSIOTHERAPIE GOREN: KINDERFYSIOTHERAPIE Vanaf oktober 2017 is het bij Fysiotherapie Goren ook mogelijk om kinderen door onze kinderfysiotherapie Renske Schmees te laten behandelen.

Wat is kinderfysiotherapie? Elk kind ontwikkeld op zijn/haar eigen tempo en manier, maar soms lijkt dit toch langzamer of anders te gaan. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de motoriek. Een kinderfysiotherapeut kan middels verschillende testen vaststellen of er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling en kan vervolgens ondersteuning bieden bij de motorische ontwikkeling. Een achterstand in de motoriek kan erg vervelend zijn voor het kind, omdat activiteiten moeilijk of niet gaan in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen kunnen hierdoor onzeker worden en ouders kunnen zich afvragen of ze wel de juiste stimulans bieden. Elke leeftijd van het kind brengt andere ontwikkeling en mogelijk dus ook andere problemen met zich mee. De kinderfysiotherapeut is een specialist in het onderzoeken en behandelen van motorische problemen bij kinderen van 0-18 jaar. Wat doet de kinderfysiotherapeut? Bij het eerste bezoek aan de kinderfysiotherapeut zal er eerst een gesprek en onderzoek plaatsvinden. Hier wordt in kaart gebracht wat het probleem is en hoe groot het probleem is. Indien mogelijk wordt er ook contact opgenomen met de huis- en/of kinderarts en leerkracht. Zo kunnen we ook een beeld krijgen hoe de motoriek van het kind is op andere plekken zoals school. Na het onderzoek wordt een behandelplan gemaakt in overleg met de ouders en eventueel de leerkracht. Zo kunnen we de behandelingen geven die goed aansluiten bij de vraag en het probleem. Tijdens de behandelingen wordt de motoriek zo veel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd. Gedurende de periode van behandelen zullen we regelmatig evalueren en hertesten hoe het gaat met de motorische ontwikkeling. Over het algemeen vinden de behandelingen plaats in de praktijk. In overleg kan dit ook bij het kind aan huis. Wat voor klachten kunnen behandeld worden? Kinderen kunnen voor allerlei problemen terecht bij de kinderfysiotherapeut. Voorbeelden zijn: (vervolg zie pagina 19) 17


18


voorkeurshouding de baby is erg slap of juist gespannen de baby overtrekt veel de baby wil niet op de buik klompvoetjes neurologische problemen prematuriteit of dismaturiteit aangeboren afwijkingen die invloed hebben op de motoriek (bijv. syndroom van Down) het laat of niet bereiken van motorische mijlpalen motorische schrijfproblemen veel struikelen, onhandigheid of houterigheid houdingsproblemen ademhalingsproblemen pijnklachten tijdens sporten (evt. in combinatie met een groeispurt) Vergoedingen Kinderen mogen zonder verwijzing naar de kinderfysiotherapeut, maar een verwijzing kan in sommige gevallen wenselijk zijn. Vanuit de basisverzekering hebben kinderen 0-18 jaar recht op 18 behandelingen en indien nodig kan het kind ook behandelingen uit de aanvullende verzekering krijgen. Het aantal behandelingen wat een kind uit de aanvullende verzekering kan krijgen verschilt per verzekering.Kinderen met chronische indicatie krijgen alle behandelingen vergoed. Contact Aanmelden en/of meer informatie voor kinderfysiotherapie, reguliere fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie of een van onze ander specialisaties kan voor Haulerwijk op telefoonnummer 0516 422 761 of Bakkeveen op telefoonnummer 0516 542 246. Voor meer informatie kunt u ook onze website www.fysiotherapiegoren.nl raadplegen.

Vrijwilligers maaltijdservice gezocht Woonzorgcentrum Sinnehiem zoekt vrijwilligers voor het bezorgen van de maaltijden in de omgeving van Haulerwijk. Het gaat om plaatsen als Roden, Waskemeer, Bakkeveen, Norg, Een en Appelscha. De vrijwilliger maaltijdservice brengt niet alleen de warme maaltijd thuis, hij of zij heeft ook een belangrijke rol in het sociale contact. De maaltijden worden gebracht met bedrijfs- of eigen auto. Jaarlijks zijn er bijeenkomsten voor vrijwilligers. ’s Zomers is er een barbecue en rond kerst een buffet waar een kerstpakket wordt uitgereikt. Info: 0516-425885 (Sinnehiem) 19


20


Beer van Waskemeer 2017

Afgelopen zomer was het dan zover, laatste weekend van de schoolvakantie dus het is weer tijd voor een feestje. Woensdagavond werd de tent aangevoerd en opgebouwd, de eerste contouren van het feestterrein zijn ontstaan. Donderdag wordt er door de organisatie de hele dag druk gewerkt om alles gereed te krijgen voor de start activiteit op donderdagavond. Het weekend wordt afgetrapt op donderdagavond, in de tent is er een kinderdisco met DJ Wessel, buiten staat een springkussen en alle kinderen kunnen gratis suikerspinnen halen. Ook konden de deelnemers zich opgeven voor de spelletjes, het totaal aantal deelnemers was 64. Vrijdag werden de spelletjes opgezet en de zwembaden werden gevuld, zodat ze op tijd klaar staan voor de start van de competitie om de titel “De Beer van Waskemeer”. De vrijdagavond werd gestart met de spelletjes welke bestonden uit paalslaan en tobbedansen. Nadat iedereen geweest is werden de spelletjes afgesloten en ging het feest verder in de feesttent, met muziek van de band Dakkeraf. Zaterdag werd er wederom gestreden om de felbegeerde titel “De Beer van Waskemeer”, ditmaal met de onderdelen tobbedansen en spijkerbroek hangen. Na de spelletjes ging de jury de uitslagen beoordelen en na het nodige rekenwerk waren ze eruit: Junior beer: Stefan Zwart, Beer: Jelle Wagenaar, Berin: Kim Groot en Senior Beer Paul Hofstee.

Na de prijsuitreiking nam de band De Suskes het over en maakte er een grandioos feest van. Wij als organisatie kijken terug op een zeer geslaagd weekend en willen langs deze weg ook alle vrijwilligers nogmaals ontzettend bedanken voor de hulp!

Het Beerteam 21


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

22


*** OPROEP *** Hallo dorpsgenoten, Wij van Jelmars toneel zijn dringend op zoek naar pruiken, baarden en verkleedkleding, dus heeft u nog spullen die u niet meer gebruikt en zijn ze nog schoon en netjes? GOOI ZE NIET WEG Jelmars toneel kan ze nog prima gebruiken U kunt via onderstaand emailadres uw spullen aanmelden. Ook zijn we nog op zoek naar oude grote lakens die niet gescheurd zijn Emailadres: jelmarstoneel@gmail.com Gr. Jelmarstoneel Ps: Het zou ons ook wel leuk lijken als WIJ het jeugdtheater worden, dus wordt acteur of actrice, kan ook via bovenstaand emailadres

“De Waldploech” Vanaf september zijn de spelers van toneel vereniging “de WALDPLOECH” al weer druk aan het oefenen. Onder leiding van Marten de Boer wordt er weer iets moois op de planken gezet. Ook de decorbouwers zijn er druk mee aan het timmeren en schilderen. Ze hebben er allemaal weer zin in. Het zijn weer gezellige oefenavonden. Hierbij geven wij de speeldata alvast door, zodat U dit niet kunt missen. Deze zijn: vrijdag 23 februari, zaterdag 24 februari en vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart Op de vrijdagavonden kunt u gezellig napraten. Op de zaterdagen is er na afloop muziek, Tot ziens op 1 van deze avonden. Namens spelers en bestuur van “de Waldploech 23


24


IJsbaanvereniging Waskemeer Heel langzaam zakkende temperaturen en het bestuur van de ijsbaan loopt weer warm voor een hopelijk echte schaatswinter. Voor een ieder die belangstellend, nieuwsgierig, meelevend of gewoon naar de meest gezellige ledenvergadering wil nodigt het bestuur u uit voor de ledenvergadering op 20 november in dorpshuis ’t Ald Leger om 20.00 uur Agenda 1. Opening 2. Notulen 3. Verslag penningmeester 4. Verslag secretaris 5.Verslag kascommissie 6. Bestuursverkiezing Pauze 7. Verkiezing kascommissie 8. Vaststellen contributie 9. Mededelingen van het bestuur 10. Rondvraag Sluiting Binnenkort komen we weer langs voor de jaarlijkse contributie. Als voorgaande jaren, laten we een briefje achter wanneer we u niet thuis treffen. Hiermee kunt u dan alsnog de contributie overmaken. De contributie is hard nodig om de exploitatie van de IJsbaanvereniging rond te houden. Ook al is de ijsbaan in de afgelopen jaren niet open geweest, onze vaste kosten gaan wel door. Denk hierbij aan: Huur van het terrein, vaste lasten, energie, verzekering, onderhoud aan de baan, het gebouw en het materieel. Mocht u nog vragen hebben of donateur willen worden dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. RW Sikma voorzitter/secretaris W Roffel A Rooks M Eringa W Visser penningmeester Alvast bedankt voor de genomen moeite, namens het bestuur, W Visser Compagnonsweg 22 8434 NW Waskemeer 06-43507998 25


26


Namens het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van Stichtingen/ Commissies en Buurtverenigingen samen met het bestuur van Plaatselijk Belang. Het is gebruikelijk dat een afvaardiging van 1 of 2 personen van uw stichting/commissie of buurtvereniging deze vergadering bijwoont. De vergadering zal worden gehouden op maandag 13 november 2017 om 20:00 uur in het Dorpshuis ’t Ald Leger. Wij rekenen op uw komst! De agenda voor deze avond : 1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Notulen vorige vergadering d.d. 14-11-2016 De notulen staan op www.waskemeer.nl

4.

Stichtingen en Commissies

4a 4b 4c 4d 4e 4f 5.

Stichting Dorpshuis “’t Ald Leger”/activiteitencommissie Stichting Dorpskrant “Waskemare” Internetcommissie www.Waskemeer.nl Sinterklaascommissie Servicepunt Waskemeer Ouderensoos De Halm

Aandachtspunten vanuit de buurten (o.a. de zgn. “deurmatproblemen”)

5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5j

Roel en Poel Mei inoar ien Yn’e Mande Het Klaverblad Foar Taeke Del Fan Brege oant Bocht Kroesvaarders Groot Middenbuurt ’t Heideblomke De Slinger

(vervolg zie pagina 29) 27


28


6.

Welzijnsbudget gemeente

7.

Dorpsagenda

- Werkzaamheden Caparis/bevindingen dorpsconciĂŤrge - Reconstructie Oude Wijk - Smiley voor snelheid - Verlichting boven de vaart 8.

Bespreken thema’s Dorpsvisie opgesteld tijdens de ledenvergadering van 13 maart 2017:

1. Werkgelegenheid en bedrijvigheid a. Realiseren van een dorpswinkel b. Realisatie van een medische post/gezondheidscentrum c. Kleinschalige zorg (woonboerderij voor ouderen) d. Werkgelegenheid 2. Recreatie en toerisme e. Plaats waar je koffie kan drinken (bij dorpshuis?) f. Feestterrein/Evenemententerrein bij dorpshuis g. De vaart weer open 3. Woningbouw en groenbeheer h. Realiseren van een dorpswinkel i. Natuur naar het dorp halen j. Realiseren zonneveld k. Markt met participatie bevolking 4. Verkeer en bereikbaarheid l. Belbus m. Samobiel n. Realisatie verlichting fietspad Kruisweg en Bakkeveensterweg o. Waskemeer op borden aan de N381 p. Weekend en stille uren? Informatiepiramide voor email Rondvraag Sluiting

Namens het bestuur,

Marina Boers, 29


Kleurplaat32


33


34


35


36


“De Waldploech” Vanaf september zijn de spelers van toneel vereniging “de WALDPLOECH” al weer druk aan het oefenen. Onder leiding van Marten de Boer wordt er weer iets moois op de planken gezet. Ook de decorbouwers zijn er druk mee aan het timmeren en schilderen. Ze hebben er allemaal weer zin in. Het zijn weer gezellige oefenavonden. Hierbij geven wij de speeldata alvast door, zodat U dit niet kunt missen. Deze zijn: vrijdag 23 februari, zaterdag 24 februari en vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart Op de vrijdagavonden kunt u gezellig napraten. Op de zaterdagen is er na afloop muziek, Tot ziens op 1 van deze avonden. Namens spelers en bestuur van “de Waldploech”

Teken- en Schilderclub De Nörger Varvers Greet Joosten, secr. 0592-612233

Schilderen bij de Nörger Varvers? Zin om te (leren) tekenen of schilderen in Norg? Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij Teken- en Schilderclub “de Nörger Varvers”. De vereniging is 36 geleden opgericht en heeft momenteel 3 groepen die 1x per week oefenen onder leiding van een professionele docent werken op dinsdagsmorgen, dinsdagmiddag of woensdagsavond. Wissenlende groepsthema’s maar individueel werken met eigen thema is mogelijk. Contributie voor zeven lessen van 31 oktober t/m 13 december kost € 35. Voor meer informatie of aanmeldingen, bel 0592-612233 of greet.joosten@kpnmail.nl 37


38


.

Vrijdag de 13e 'Bibbers in je buik'

Op C.B.S. de Paadwizer in Waskemeer was het afgelopen vrijdagavond 13 oktober een drukte van belang. GeĂŻnspireerd door kinderboeken lieten de kinderen van de verschillende groepen prachtige voorstellingen zien. Onder leiding van Lianne Jacobs brachten de kinderen van groep 1,2 en 3 het boek 'Bommes is verdwaald' tot leven, er werd prachtig bij gezongen en gedanst. Bommes is verdwaald, angstig kijkend kwamen de kinderen het podium op. In het bos kwamen ze allemaal vreemde dieren tegen. Gelukkig waren ze samen, afsluitend werd het lied 'Wat ik niet durf' gezongen. Groep 4, 5 en 6 vertolkten het boek 'kikker en pad', ze zongen het lied Verdwalen in Oeterwalen en lieten een prachtig schimmenspel zien over de schaduwen in het bos... om bang van te worden, als magisch bos en met het lied 'Gruwelijk eng' lieten ze zien dat ze heel wat kunnen. De oudste kinderen hebben na het lezen van het boek 'Als je durft' dit thema prachtig uitgebeeld. Als je durft, jongens en meiden stonden in de zaal en begroetten elkaar stoer, hierna kwamen ze dreigend op 2 leerlingen af. Gelukkig keerde het tij en mochten ze erbij horen. Met een schitterende dans op het lied 'Wij zijn safe' werd de feestelijke ouderavond afgesloten.

39


40


41


42


Veertig jaar Zonnebloem In 1977 hebben een aantal inwoners van Haulerwijk het besluit genomen om in Haulerwijk een afdeling van de Zonnebloem op te richten. In de afgelopen veertig jaar hebben vele vrijwilligers voor veel mensen met een fysieke beperking allerlei activiteiten ondernomen om ook deze doelgroep aan het sociale verkeer te kunnen laten deelnemen. De vrijwilligers proberen voor deze mensen contacten te leggen en gezelligheid te brengen. Inmiddels is de afdeling uitgebreid met de dorpen Donkerbroek, Waskemeer, Haule en Een. De afdeling wil dit 40-jarige bestaan graag vieren met vrijwilligers, oudvrijwilligers en bestuursleden en de huidige doelgroep van de Zonnebloem. Op 7 december a.s. om 14.00 uur in de Enter in Haulerwijk. Oud-vrijwilligers en bestuursleden kunnen zich vóór 01-11 a.s. aanmelden voor deze bijeenkomst bij de secretaris Rixt Meijer 0516 422702. Of via email rixthilbrand@kpnplanet.nl

UITSLAG LOTENVERKOOP DE ZONNEBLOEM 2017 Op www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag kunt u de uitslag terug vinden Datum trekking maandag 9 oktober 2017 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak altijd een kopie voor uw eigen administratie. Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 36 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden 43


Kijk voor beschikbaarheid op: www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

44


*** OPROEP ***

De Waskemare-redactie is dringend op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om mee te werken aan het nieuwsblad voor alle Waskemeerders en heb je nog een paar uurtjes per maand over? Kom dan onze redactie versterken! Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die enigszins kunnen omgaan met de computer (email en Word, eventueel Publisher). De hele Waskemare wordt tegenwoordig digitaal gemaakt. Een schrijftalent is wel makkelijk, maar niet beslist noodzakelijk Wil je graag meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met een van de redactieleden. Tot gauw!

• • •

Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin Diverse andere tuinartikelen Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk.

We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl (contactformulier) 45


46


VACATURES Meedenken over zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen? De Adviesraad Sociaal Domein is naar jou op zoek! Ben jij een betrokken inwoner die graag een bijdrage wil leveren aan de samenleving? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en heb je affiniteit met zorg, welzijn, jeugd of werk en inkomen? Lees dan verder. De Adviesraad is naar jou op zoek! De afgelopen jaren is er veel veranderd. De gemeente is verantwoordelijk voor de sociale taak van jeugdzorg, begeleiding en dagbesteding van mensen die niet in de Wet langdurige zorg vallen, sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor alle facetten van huisvesting en wonen. Deze sociale taak noemen we het Sociaal Domein. Adviesraad Sociaal Domein In 2016 is de Adviesraad met haar werkzaamheden begonnen. Er zijn op dit moment enkele vacatures. De Adviesraad Sociaal Domein streeft naar een samenleving waarin alle inwoners van Ooststellingwerf kunnen deelnemen, ongeacht hun positie en/of beperking. Als lid van de Adviesraad signaleer je relevante ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van het Sociaal Domein. Hiermee vormt de Adviesraad de brug tussen inwoners en de gemeente. Je denkt mee en geeft, samen met de overige leden van de Adviesraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W), gevraagd of ongevraagd, onafhankelijk en deskundig advies.

In themagroepen werk je aan één van de volgende thema’s: Werk en Inkomen Zorg, Welzijn en Wonen Participatie en leefbaarheid Jeugd en jeugdhulp De Adviesraad vergadert maandelijks op een maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis te Oosterwolde. Daarnaast zijn er vergaderingen van de themagroep waar je bij bent aangesloten. Naast een aanwezigheidsvergoeding voor het bijwonen van de Adviesraad geldt een bijdrage in de reiskosten voor het eventueel bijwonen van conferenties, etc. (vervolg zie pagina 49) 47


48


Voor een beeld van onze activiteiten verwijzen wij je graag naar het Jaarverslag 2016 en het Jaarplan 2017 dat je kunt vinden op onze website www.ooststellingwerf.nl/inwoners/adviesraad-sociaaldomein_41766 Interesse? Ben je na het lezen van deze oproep enthousiast geworden en wil je met ons in gesprek? Dan kun je tot uiterlijk 15 november 2017 jouw motivatie sturen naar de voorzitter van de Adviesraad mw. Anita Zwaaneveldt via adviesraad@ooststellingwerf.nl. Vermeld in je mailbericht ook naar welk(e) thema(‘s) jouw voorkeur uitgaat. Voor vragen en informatie kun je ook gebruik maken van dit e-mailadres. De gesprekken worden ’s avonds gehouden in week 47 (20 t/m 24 november 2017) . Wij zien jouw reactie met belangstelling tegemoet.

SMARTLAPPENKOOR KOMMER EN GEKLACH IN DONKERBROEK Het smartlappenkoor KOMMER EN GEKLACH uit Spanga met begeleiding van meerdere trekzakken verzorgt al jaren eens per jaar een gezellige meezing middag in café de Veehandel in Spanga. Op zo’n middag zingt het koor met begeleiding van de trekzakken en met een dirigent allemaal liedjes van vroeger. Dit kan variëren van Ketelbinkie tot Brandend Zand. De bezoekers van het café krijgen allemaal een tekstboek en het is de bedoeling dat iedereen uit volle borst meezingt. Kommer en Geklach is een zeer enthousiaste groep dames en heren die zich voor de gelegenheid extra mooi kleden. Nadat we hier een aantal keer bij aanwezig zijn geweest en hier erg van hebben genoten leek het ons een goed idee om te proberen deze groep in Donkerbroek uit te nodigen. En natuurlijk is er dan maar één locatie hiervoor geschikt en dat is ons eigen café Donkerbroek. Sinds Hans en Pietsje dit café hebben overgenomen heeft het een gezellige uitstraling gekregen, toegankelijk voor jong én oud! 28 oktober vanaf 19.30 Kommer en Geklach in café Donkerbroek Kom gezellig meezingen. Iedereen is welkom, jong en oud. De entree is GRATIS Kom wel op tijd, want, in Spanga, afgelopen jaar, was het zo druk dat niet iedereen meer naar binnen kon. Wij hopen echt op een gezellig vol café en kunnen u garanderen dat u met een grote glimlach en een gezellig liedje in uw hoofd weer huiswaarts gaat. 49


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 50


51


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu en Charles Byarugaba (in Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP:

Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

52


Oud ijzer actie RV DEO en PC de Ponyvriendjes Zaterdag 18 november houden wij, RV DEO en PC de Ponyvriendjes, onze oud ijzer actie in Waskemeer. Met deze extra inkomsten kunnen we o.a. onze buitenbak en springmaterialen onderhouden. We komen graag uw oud ijzer ophalen. We vragen u het oud ijzer, wanneer u binnen de bebouwde kom woont, voor 9.00 aan de weg te zetten. Woont u buiten de bebouwde kom, dan komen we bij u aan de deur. Mocht u vragen hebben, of hebt u veel oud ijzer, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Jan; 0651587993 of evt. alvast bij Marijke Boomsma brengen, Sint Baronstraat 8.

Pepernotenactie Maandag 21 november houdt SVW haar jaarlijkse pepernotenactie. U kunt ons aan de deur verwachten vanaf 16.30 uur. 1 zak voor â‚Ź2 3 zakken voor â‚Ź5

De pepernoot, onmisbaar in de aanloop naar 5 december! 53


54


OPROEP LEESCLUB

Boekliefhebbers, Uit een ver verleden herinner ik me hele boekverslagen in de Waskemare van de leesclub. De groep bestaat dan ook al heel wat jaren. Momenteel bestaat de groep uit een aantal zeer enthousiast lezeressen die in en rondom Waskemeer wonen. We lezen 5 Ă 6 boeken per jaar met elkaar, vooral in de winter, gekozen door de leden zelf. Je brengt een boek in en zorgt voor achtergrond informatie over de locatie, het verhaal, de mensen. Het zijn boeiende en gezellige avonden. Vind je het ook leuk om verrast te worden met een boek dat je zelf niet zo snel van de plank zou hebben gepakt? En hou je ervan om met elkaar de diepere lagen van het gelezen boek te ontrafelen (en hoe leuk is het te ontdekken dat die er echt wel inzitten) en met elkaar uit te werken? Dan nodigen we jou m/v van harte uit om je aan te sluiten bij onze leesgroep. Uiteraard kun je een keer meedoen om te onderzoeken of het je aanspreekt. Neem contact op met Karin Tersmette (06-21536172), voor het volgende boek en de volgende datum. Of loop gewoon een keertje langs aan de mr. van Hasseltweg 4. Karin Tersmette,

Oproep Soos de Halm Wie wil ons komen helpen met het voortbestaan van onze Ouderensoos de Halm? Het zou heel jammer zijn als we onze activiteiten zouden moeten beĂŤindigen. U mag zich opgeven bij: Mevr. M. ten Hoor. Tel. 0516-422399 Mevr. G. Veenstra. Tel. 0516-577370 Mevr. R. de Meel. Tel. 0516-421529 We horen graag uw reactie Al vast hartelijk bedankt. Het bestuur. 55


56


Optreden Teake van der Meer Heeft u zin in een gezellige maar vooral lachwekkende avond? Dan hebben wij goed nieuws! De friese cabaretier en komiek Teake van der Meer komt namelijk weer een optreden verzorgen in Waskemeer. Datum: Vrijdagavond 24 november Tijd: 20.00 uur, dorpshuis ‘t Ald Leger in Waskemeer. Toegang GRATIS!

U bent van harte welkom!

Tip: ook leuk om als buurtvereniging te gaan

Woensdag 15 November

57


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

58

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. (Patiënten van de huisartsen Bruins en Hoekstra uit Appelscha bellen met de dokterswacht Drenthe) Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern” te Haulerwijk Locatie Hoofdweg Boven 5……..………………………..(0516) 421428 Locatie Norgerweg 15...…………..………………..…….(0516) 421838 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur T. Keuning….…..…… ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a De Fenne 15 8434 PC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919