Wm mei juni 2018 definitief

Page 1

Jaargang 38 – Mei/Juni 2018


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 38, nummer 5 Mei/Juni 2018 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Alleke Kalis Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 57 72 81 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 20 Juni Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


Met het mei/ juni nummer van de Waskemare wat voor u ligt is het voorjaar al duidelijk aanwezig. Wat een heerlijk weer is het geweest en nog. Er is alweer volop genoten van een heerlijke fietstocht, een terrasje en gewoon lekker buiten zijn. De tuinen staan er weer mooi bij en alles bloeit weer prachtig. Koningsdag is goed verlopen, er zijn veel activiteiten geweest en ook in de Waskemare vindt u een verslag van de feestdag in ons dorp. En we gaan van ‘t ene feest alweer door met een begin van ‘t volgende feest, het dorpsfeest 2019 staat voor de deur en de activiteitencommissie is al volop bezig met de voorbereiding hiervoor en ook hiervan vind u een verslag! Ik wens iedereen veel leesplezier in de Dorpskrant. Mocht u zelf ook eens een leuk dorpsgebeuren meemaken, schrijf ‘t eens naar de redactie en dan kunnen we dat es plaatsen. Alie Hulleman

Inhoudsopgave Informatieavond Dorpsfeest 2019

5

Afvalkalender

7

Verslag Koningsdag 2018 in Waskemeer

9

Schoolnieuws OBS De Trede

19

Routebeschrijving Rondje(s) Waskemeer.

21

Verslag viswedstrijd De Kleine Dobber

25

Kleurplaat

26

Interview wielrenclub

29

Klassennieuws OBS De Trede

33

De Pollepel

41

Schildersgroep Waskemeer exposeert in Norg

49 3


4


NOTEER ALVAST:

Informatieavond Dorpsfeest 2019 Het duurt nog even, maar wij als ‘bestuur Dorpsfeest’ zijn alweer enthousiast begonnen met de organisatie omtrent het dorpsfeest, wat in de zomer van 2019 plaats zal vinden. Wij willen natuurlijk het één en ander vroegtijdig bespreken/bekend maken zodat iedereen hier rekening mee kan houden. Namens het bestuur willen wij jullie dan ook graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op vrijdagavond 5 oktober 2018 in het Dorpshuis Waskemeer. Tijdstip nog niet bekend. Hier komt oa het volgende aan bod: datum dorpsfeest 2019, locatie, programma, “regels versierde wagens” ect. Het thema van de versierde wagens willen wij alvast met jullie delen en wij hebben besloten om het deze keer aan jullie over te laten! Dus met andere woorden, het is een vrij thema. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus Laat jullie creativiteit de vrije loop! Een thema aanleveren kan bij de voorzitter: Jan v.d Veen, Kromten 11 via de mail: dorpsfeestwaskemeer@live.nl of tijdens de informatieavond. Bij een dubbel thema geldt: wie het eerst kom, wie het eerst maalt……….. Namens het bestuur Dorpsfeest succes en tot 5 oktober.

5


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

6


Opbrengst collecte Hartstichting 2018

Namens de Hartstichting worden de 9 collectanten van Waskemeer enorm bedankt voor het collecteren. De opbrengst van de collecte van 2018 is

€ 409.35

Geld collecte goed besteed Het geld van de collecte in 2018 gaat naar meer openbare AED’s in Nederland. Snelle inzet van een AED bij een hartstilstand vergroot de kans op overleven aanzienlijk. In Nederland is er een systeem dat werkt met vrijwilligers (burgerhulpverleners). Zij krijgen via de 112-meldkamer een reanimatie-oproep bij een hartstilstand in hun buurt. Een aantal krijgt het verzoek een AED op te halen. Hoe meer AED's er in de buurt hangen, hoe groter de kans dat het slachtoffer het overleeft.

Lammie de Vegt-Huitema (Organisator Waskemeer)

Afvalkalender Waskemeer Juni 2018

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 5, 19 5, 19 5, 19

Bak grijs grijs grijs

Datum 12, 26 13, 27 12, 26

Bak groen groen groen

Oud papier: 22 juni NA, NB, NV, NW, NX: 28 juni 7


8


Verslag Koningsdag 2018 in Waskemeer MIDDAG Voetbal & Volleybal Tijdens Koningsdag was er weer volop actie op sportpark ’t Ald Leger. VVWaskemeer organiseerde een voetbalinstuif, terwijl SVW volleybalwedstrijden hield. Daarnaast was er een springkussen aanwezig voor de jongste jeugd waar volop gebruik van werd gemaakt! Voor degenen die geen zin/energie hadden om te voet- of volleyballen was het goed vertoeven op het terras, waar onder het genot van een hapje en een drankje gekeken kon worden naar de sportievelingen op he t veld.

AVOND Puzzelfietstocht Deze traditie trok dit jaar 42 deelnemers. Met lastige vragen en een mooie route rondom Waskemeer werd er fanatiek gestreden om de hoofdprijs! Na afloop was het nog erg gezellig in sportcafé Ut en Thús. Uitslag: Hoofdprijs Volwassenen: Anneke Stuiver Kinderen: Marit Groot Raadvraag Volwassenen: Kim Groot Kinderen: Jildou Wagenaar Al met al kan met een tevreden gevoel teruggekeken worden op Koningsdag. Iedereen heeft zich goed vermaakt en ook de weergoden waren goedgezind. We willen alle deelnemers en vrijwilligers bedanken voor hun komst/hulp en hopen ze volgend jaar weer te mogen verwelkomen!

9


10


De borstelwagens tegen onkruid komen weer langs Het voorjaar is begonnen. Niet alleen bloemen, planten en bomen komen tot leven, ook het onkruid groeit weer. Om dit te bestrijden worden de wegen en parkeerterreinen in onze gemeente twee keer per jaar geborsteld. Daarnaast worden deze 6 of 7 keer per jaar geveegd. Dit gebeurt 2 keer per jaar in combinatie met het borstelen, zodat het borstelvuil direct opgeveegd wordt. Wanneer de borstelauto's aan de slag gaan in uw straat is het fijn dat u uw auto tijdelijk ergens anders parkeert. Op die manier kunnen we de hele straat doen. In onderstaande planning ziet u wanneer we verwachten in uw dorp te zijn. Deze planning is onder voorbehoud en houden we actueel op onze website en sociale media: www.ooststellingwerf.nl/onkruid. Er zijn al veel inwoners die meedenken en meewerken bij het verwijderen van onkruid. Door de auto of andere obstakels even te verplaatsen. Dit wordt door de mensen die het werk uitvoeren zeer gewaardeerd en het komt de kwaliteit ten goede. Helpt u ook mee? Onze collega’s danken u hartelijk. Week 22 ( 28 mei t/m 1 juni) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Haule en Haulerwijk Haulerwijk Haulerwijk Waskemeer Donkerbroek

Hoe bestrijdt de gemeente onkruid? Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan, bestrijdt de gemeente Ooststellingwerf onkruid ook op de stoepen en inritten niet meer op chemische basis. Door geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken, blijft het oppervlakte- en grondwater schoner.

11


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

12


Noodoproep!!

Europa Kinderhulp Friesland zoekt vakantiegezinnen Bent u bereid om deze zomer een kind voor een korte periode in uw gezin op te nemen. Meldt u dan aan via het onderstaande mailadres,

friesland@europakinderhulp.nl

13


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

14


Avond-4-daagse Bakkeveen

Voor jong en oud ! Van woensdag 6 t/m zaterdag 9 juni 2018

In 2018 wordt de avond-4-daagse van Bakkeveen alweer voor de 63e keer gehouden. Elke avond wandel je traditiegetrouw door een mix van natuurgebieden en privé terreinen: bossen, weilanden en heidevelden wisselen elkaar af en soms over een stukje straat. Het is voor de organisatie een voorrecht dat particulieren (vaak landbouwers) snel toestemming geven om de deelnemers eenmalig over hun terrein te laten wandelen, wat voor een nog grotere afwisseling zorgt. In de routes worden elk jaar ook enkele van de buurdorpen aangedaan: Waskemeer, Wijnjewoude, Siegerswoude en dit jaar waarschijnlijk een stukje Zevenhuizen. Er doen scholen mee uit waarschijnlijk 10 dorpen, met ongeveer 1000 kinderen en hun begeleiders. Steeds meer volwassenen wandelen mee , zij kunnen meteen als eersten om 18 uur starten of na de laatste groep scholieren om 18:30 uur. De startperiode is namelijk korter geworden door de invoering van een nieuwe startprocedure vorig jaar. De 5 en 10 km groepen van dezelfde school starten nu bijna tegelijkertijd en splitsen al een stukje na de start. Op deze manier zit er dan weer voldoende ruimte tussen de groepen. Er is keuze uit 3 afstanden: 5, 10 en 15 km. De 15 km is speciaal voor de wat meer ervaren wandelaar. Maak ’s avonds even een lekker ommetje in de omgeving waarbij je ook over terreinen waar je normaal gesproken niet komt! Gezond en genieten tegelijkertijd. Even opletten: honden mogen niet mee, dit omdat de routes ook over beschermd gebied en privéterrein voeren. En elke avond onderweg een traktatie. De routes zijn bepijld. Op de laatste avond (de zaterdag !) zijn er natuurlijk weer diverse muziekkorpsen die je verwelkomen. De kosten bedragen € 5,-- pp voor 4 dagen wandelen met medaille!

Meer info en voor-inschrijven: www.bakkeveen.nl/wandel 15


16


3 Provinciën Fiets-3-daagse Beleef de 3 Provinciën per fiets van wo 27 t/m vr 29 juni 2018 2018 is het eerste lustrum van de 3 Provinciën fiets-3-daagse. Voor het luttele bedrag van € 6,-- (bij voorinschrijving) ontdek je in 3 dagen mooie plekjes en routes van 3Provinciënland, het gebied in een grote cirkel rond het punt waar de grenzen van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe samenkomen.

Elke dag vertrek je vanuit Bakkeveen en wordt je een gevarieerde route aangeboden. Je zult verbaasd zijn over de verschillende landschappen die je aantreft. In elke provincie heb je bovendien de mogelijkheid uitleg te krijgen bij een markant gebouw, de geschiedenis van een gebied of de werking van een bedrijf. Je kunt kiezen uit 3 afstanden: 25, 40 en 60 km. En dit alles voor maar € 6,-- , na 1 juni bedragen de kosten € 7,50. Ook is het mogelijk je voor 1 of 2 dagen in te schrijven, alle informatie vind je op fiets.3beleef.nl . Alle routes zijn dit jaar bepijld: je kunt nu nog meer van de omgeving genieten. De organisatie van de fietstocht is in handen van de vrijwilligers van TIP 3Provinciënland, vroeger het VVV-kantoor, te Bakkeveen. Vorig najaar zijn de routes al verkend door 6 personen en afgelopen maand zijn de puntjes op de “i” gezet. “We kennen de omgeving erg goed en hebben goede contacten. We hebben er plezier in je 3 dagen te laten genieten van de afwisselende omgeving”, aldus één van hen. TIP is bereikbaar via email tip@bakkeveen.nl en eventueel telefonisch gedurende de openingstijden van het kantoor: 0516-541066 Data in 2018: woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 juni. Meer informatie en inschrijven: fiets.3beleef.nl

17


18


19


20


Routebeschrijving Rondje(s) Waskemeer. (zie ook vorige uitgave Waskemare april/mei)

Wandeling 1 ,2 en 3 beginnen bij het Multi- functioneel centrum. U staat met uw rug naar het gebouw en gaat op de Leidijk linksaf. De Leidijk was tot 1957 een zandpad met een schelpen fietspad ernaast richting Petersburg en Donkerbroek. U loopt nu over het bedrijventerrein van Waskemeer. Vervolgens loopt de wandeling linksaf de Janssen stichting op. Hier is nog duidelijk de gedempte wijk te zien met aan het begin de draai, thv het eerste boerderijtje rechts. Aan het eind van de verharde weg gaan we linksaf het weiland in. We volgen de bomen- rij die de plaats van de oude wijk duidelijk aangeeft. Bij het bruggetje aan het einde van het weiland ging de wijk vroeger linksaf weer terug naar de Compagnonsvaart. Na dit bruggetje gaat wandeling 1 linksaf en aangekomen bij de Kruisweg(de oude Haulerweg)weer linksaf richting dorp. (Vervolg zie pagina 23)

21


22


Wandeling 2 en 3 gaan na het bruggetje rechtsaf. Hier komt u langs Rustpunt Radder. Aan het einde van het pad van Staatbosbeheer gaat wandeling 2 linksaf, richting Galgenberg en wandeling 3 gaat hier rechtsaf. Deze Galgenberg is te vinden als een verhoging in het landschap wanneer u in de bocht van de Schansdijk bij boerderij de Galgenberg rechtsaf het pad van Staatsbosbeheer rechts ingaat. Wandeling 2 volgt de Schansdijk tot deze op de Kruisweg komt en gaat daar linksaf richting dorp.

Wandeling 3 gaat rechtsaf aan het einde van het staatsbosbeheerpad en voert langs de Schansdijk. Hier loopt u even verderop langs de plek waar de Schans Breeberg heeft gelegen waar nu boerderij Breeberg staat. en even verderop bij de kruising met de Leidijk was het Ald Leger gesitueerd. Wandeling 3 gaat rechtsaf de Leidijk op richting dorp.

23


24


Verslag viswedstrijd De Kleine Dobber 14 april 2018 De eerste wedstrijd van dit nieuwe seizoen voor hengelsportverening De Kleine Dobber Donkerbroek. Om 6 uur ochtends rijden wij met 9 man (geen dames deze keer) richting Akkrum. De locatie waar vandaag gevist zal worden ligt aan de Wjitteringswei. Hier zijn mooie visplaatsen aangelegd. Na loting van de visstekken kon een iedere zijn stek opbouwen. De ruim aangelegde stekken bieden ons een comfortabele visplek. Na het optuigen en uitpeilen wordt het startsignaal geblazen. De eerste voerballen plonsen in het water. Al snel is het duidelijk dat er een sterke stroom staat. Dit maakt het niet eenvoudiger, ook is het hier behoorlijk diep. Algauw wordt er vis gevangen. Dus er is vis aanwezig! Echter na verloop van tijd blijkt de gevangen vis toch wel overwegend aan de kleine kant te zijn. Wat ontbreekt zijn de grotere vissen. Een enkeling legt de vaste stok opzij, en probeert het eens met de feeder. Echter dat levert ook niet het gewenste resultaat op. Waar we wel blij mee zijn is dat het vanochtend droog is. Ondertussen is de beroepsscheepsvaart op goed op gang gekomen. De grote schepen veroorzaken een zeer sterke stroming in het water, hierdoor is het moeilijk om een goede voerplek te onderhouden. Na het het luiden van het eind signaal wordt de vis gewogen. Met weegschaal en notitieblok wordt per deelnemer zijn gevangen vis gewogen. Vandaag waren de vangsten als teleurstellend ervaren. Uiteindelijk hebben we wel weer 5 winnaars kunnen feliciteren. De vangsten waren als volgt: Leon Visscher 4470 gram Jouert Hoekstra 2270 gram Jan Willem van der Molen 1270 gram Piet Douwsma 610 gram Berend Joustra 590 gram Jan Rozenberg 510 gram Gradus Schievink 360 gram Joop Bolt 290 gram Gerrit Hoogeveen 200 gram 25
Hubo Haulerwijk Hoofdweg boven 30 8433 LB HAULERWIJK http://www.hubo.nl 28


Gespot in het dorp: Wielrenclub Elk jaar weer zie ik gedurende de zomertijdmaanden op dinsdagavond tegen half 7 zich een groep wielrenners verzamelen bij het beeldje van de Trilker aan de Oude Wijk. Nieuwsgierig geworden ging ik eens op onderzoek uit en heb een paar van deze wielrenners aan een verhoor onderworpen. Op mijn vraag hoe lang ze dit al doen blijkt dat ze al 20 jaar geleden begonnen zijn met een paar man. De club heeft zich inmiddels uitgebreid tot ongeveer 15 man (en 1 vrouw) en dat is ook wel genoeg. Meer mensen in een groep maken het gevaarlijker om met zijn allen bij elkaar te fietsen. Ze hebben ook een groepsapp zodat mensen die verhinderd zijn zich kunnen afmelden. De leeftijd varieert van 20 tot 60 jaar en de fietsers komen uit Waskemeer en Bakkeveen. Ze dragen allemaal eenzelfde shirt met daarop sponsoring van 4 verschillende sponsors. Het doel van de groep is om gezellig met z’n allen actief en sportief bezig te zijn. Ze noemen zich “sociale fietsers”, houden rekening met medeweggebruikers en hun motto is: Samen uit, samen thuis. Als iemand onderweg een lekke band krijgt, dan wachten ze allemaal tot deze geplakt is. Ook als iemand vermoeid wordt, dan wordt met zijn allen even gerust. Per avond fietsen ze zo’n 70 km. De route is afhankelijk van de windrichting, ze beginnen altijd tegen de wind in. Het streven is om voor het donker weer thuis te zijn. Als groep wordt er ook deelgenomen aan diverse toertochten zoals de Princenhoftocht, de King’s ride in Doorn, de Elfmerentocht, de Hel van Twente en de bekende Elfstedentocht op tweede pinksterdag. Aan het eind van het seizoen, zo half september, wordt er afgesloten met een barbecue. Met dank aan Jan van der Veen en Haaije de Boer. Elly Kouwenhoven

29


30


31


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

32


mei 2018

Nieuws groep 5/6/7/8

Paaseieren zoeken in het Blauwe bos Groep 1 t/m 8 gingen naar het Blauwe bos. Groep 5 t/m 8 gingen op de fiets naar het bos. De andere kinderen gingen in de auto. Toen we aankwamen gingen we even spelen in de speeltuin. Ieder kind mocht 4 paaseieren zoeken. We moesten in tweetallen zoeken. Toen we 4 paaseieren per persoon hadden gevonden moesten we het gouden ei vinden. Dit jaar hadden Bram en Claudia het gouden ei gevonden. Ze werden beloond met een chocolade paashaas. Joost, Mike en Laura Koningsspelen Op 20 april waren de Koningsspelen. Eerst kregen alle kinderen een koningsontbijt. Daarna gingen we de openingslied Fitlala doen. Daarna werden we in groepen verdeeld, groep 3 t/m 8 en groep 1 en 2. Toen was het tijd om te sporten. Groep 1 en 2 deden spelletjes en groep 3 t/m 8 deden atletiekonderdelen. Na deze onderdelen was het tijd voor een pauze. Na de pauze werden we in groepjes verdeeld van groep 1 t/m 8. We gingen allemaal verschillende spelletjes doen. Hannah en Thomas School o.b.s. de Trede Wat doen wij op school allemaal? Ten eerste rekenen, spelling, woordenschat en schrijven. Sinds kort hebben wij chromebooks. En dit is super leuk met de chromebooks. De pauze is L.O.L. Dit was ons verhaal. Emma en Nicky Feestelijk ouderavond We hadden een paar dagen om te oefenen. Groep 6 deed dus twee dingen presenteren en een optreden. Groep 7/8 mochten loten verkopen. Pascal, Emma en Hannah deden een poppenkast. Mike ging met een nerf pistool flessen omschieten. Pascal dook achter de pijltjes aan. Adaja en Tessa deden gymnastiek. Joost deed liedjes op de keyboard. Thomas en Jonna deden magic cards en een enveloppen truc. Laura, Nicky, Anouk en Jolin deden het liedje samen voor altijd. Damian deed met een paar jongens een liedje van Kensington Pascal en Jolin Wandelen voor water Groep 1 t/m 8 deed mee aan wandelen voor water. Wij kregen ook een brief mee. We moesten sponsors zoeken voor wandelen voor water en je moest geld ophalen en het eindbedrag is â‚Ź1350,30! Groep 3 t/m 8 gingen lopen vanaf de pannakooi in Waskemeer. We hadden allemaal een rugzak mee. Groep 1/2 hadden 2 liter, Groep 3/4 hadden 3 liter, groep 5/6 hadden 4 liter en groep 7/8 hadden 6 liter water mee in de rugzak. En we liepen groep 1/2 tegemoet. Groep 3 t/m 8 maakte een 33


34


foto. Het was best wel zwaar. We kregen pijn aan onze voeten. Damian, Tessa en Adaja Voorstelling van uurcultuur Het ging over een jongentje genaamd Gijs. Hij was het kleinste van zijn vrienden. Het gaat namelijk eigenlijk over een heks in de vorm van een kikker, een draak en een reus. Ze woonden op de Waddeneilanden. En de vader van Gijs, de buurman en de tuinman. De vader van Gijs had altijd ruzie met de buurman. Ze hadden namelijk een andere taal. De reus en de heks waren verliefd maar ze wisten het niet van elkaar. Even over de ruzie tussen de buurman en de vader. De tuinman heeft het opgelost met een andere taal en eten. Het was een leuke en grappige voorstelling. Jonna en Anouk Tijdens de herdenking op 4 mei hebben Yoran en Fleur een gedicht voorgelezen. Dit waren de onderstaande gedichten. 2e wereldoorlog Hitler wilde steeds meer macht, En kreeg nog meer kracht Het was een ernstige tijd vol met strijd Joden werden bijna overal verboden En er waren ernstige hongersnoden Joden moesten onderduiken soms wel in de struiken Hitler deed helaas dingen die hij kon maar of hij overwon? Hij had grote legers met ernstige plegers Joodse mensen werden vermoord en gesmoord Hij had heel veel in zijn hand zelfs ons land. Fleur Frans ( groep 8) 2e wereldoorlog Ondergedoken ben je niet te zien Niet naar buiten Donker en geen licht Ergens geluid van de Duitsers Regelmatig moest je schuilen Duitsers zoeken je de hele dag Uiteindelijk werd je opgepakt Iemand moet ons redden Kampen waar je anders moet werken Eten is er bijna niet De regels zijn streng Stil blijven Onderduiken Yoran Stelma ( groep 7) 35


Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin • Diverse andere tuinartikelen • Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte • Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk. We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl (contactformulier)

36


“Kom en beleef de rust en het boerenleven van zorgboerderij “De Stobbepoele” in Tronde open dag en officiële opening op 26 mei aanstaande In feite herinnert niets meer aan het feit dat er op het terrein van zorgboerderij “De Stobbepoele” aan de Haerweg in Tronde twee grote varkensschuren en een kapschuur stonden. Op die plek zijn de afgelopen jaren twee prachtige accommodaties, zijnde een woonpaviljoen en een belevings-schuur gebouwd. Het woonhuis, de kantine en de boerderijwinkel met boerenstreekproducten ble ven staan en aan het geheel gekoppeld en zo nodig verbouwd. Daarmee werd de varkens-zorgboerderij-winkel van destijds een ander- en nieuw leven ingeblazen. In het nieuwe paviljoen ‘De Stobbepoele’, zijn een 12 tal wooneenheden gerealiseerd. Naast dagbesteding waarbij personen begeleidende zorg krijgen, kan men er ook beschermd (zelfstandig) wonen en krijgen de bewoners van zorgpaviljoen 24 uurs begeleiding. Naast dit woonpaviljoen, met ook een gezamenlijke keuken en woonkamer, is er op het terrein een belevings-schuur met vee gekomen. Ook is er een ondersteunende zorgruimte met een activiteiten c.q. knutselwerkplaats gecreëerd, is er nog een open weidegebied voor kleinvee en een buitenterras gemaakt. Tijd voor een open dag Nadat men er met de paasdagen van dit jaar al een jaar op de accommodatie werkt, woont en leeft vindt eigenaresse Diana Kootstra met haar medewerkers van Zorgboerderij “De Stobbepoele” aan de Haerweg in Tronde het hoog tijd worden om belangstellende in de gelegenheid te stellen het complex te komen bewonderen. Met een open dag op zaterdag 26 mei aanstaande willen zij de geïnteresseerden in de gele-genheid stellen om onder andere het nieuwe paviljoen met haar verschillende ruimtes en de werkplaats en de belevingsschuur niet alleen te komen bekijken, maar ook te beleven hoe men op de zorgboerde-rij werkt. Diverse personeelsleden en vrijwilligers staan die dag klaar om de mensen rond te leiden en kennis te laten maken met alles wat er op het com-plex op het gebied van wonen, dagbesteding en winkel te bieden is. Ook vragen over de dieren die er zijn kunnen beantwoord worden.

Sfeervolle kraampjesmarkt Daarnaast zal er een sfeervolle kraampjesmarkt met verschillende 37


38


spullen van een vijftiental expo-santen worden ingericht, is er voor de jeugd een springkussen, wordt er geschminkt, kan er een koe gemolken worden en zijn er dressuur demonstraties van Isa en Dibah, die “de liefde tussen paard en mens” invulling geven. De plaatselijke De muziekvereniging “Concordia” en het Smartlap-penkoor “Elser Smart” zullen acte de presente geven om zo in de middaguren een gezellige muzi-kale bijdrage aan de open dag te geven. Verder zullen de nieuwe stichting “Boeren in het Bos”, de kleindierenvereniging “Stellingwerf” en een kok van Actifood present zijn om informatie te verstrekken. De open dag is op zaterdag 26 mei 2018 van 10.00 tot 16.00 uur. Burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf zal met een spectaculaire act om 11.00 uur de officiële opening van het paviljoen voor zijn rekening nemen. Iedereen is van harte welkom om de rust en het boerenleven op de zorgboerderij te ondervinden.

39


Kijk voor beschikbaarheid op: www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

40


De pollepel Hierbij ons recept voor de Pollepel Omdat wij het fijn vinden na het werk niet meer in de keuken te moeten staan, hebben wij sinds enige tijd een Slowcooker. Een Slowcooker is een elektrische pan waarin je gerechten op een lage temperatuur kan stoven, sudderen en koken. Moeilijk is het niet, je voegt al je ingrediënten (vlees, groente en aardappelen) met een kleine hoeveelheid vocht toe en je laat het geheel een aantal uren (6 á 8) gaar worden, bij thuiskomst heb je een heerlijke en smaakvolle maaltijd klaar staan. Hierbij een makkelijk recept voor een heerlijke rundersoep, zowel voor in de Slowcooker als in een soeppan. Benodigdheden: (rund) schenkel 2 ons (rund) mager soepvlees 1 winterwortel 1 prei 1 stronk selderij 1 ui 1 theelepel knoflookpoeder 1 theelepel karwijzaad 2 laurierblaadjes ½ theelepel tijm ½ theelepel zwarte peper 3 bouillonblokjes Aan de slag! Leg de schenkel samen met twee ons mager soepvlees in de pan met daar bovenop in dunne plakjes gesneden de winterwortel, prei, selderij en de ui. Strooi daar over de knoflookpoeder, karwijzaad, 2 laurierbladen en een beetje tijm en wat zwarte peper. Leg drie bouillonblokje gekruimeld verdeeld erboven op. Voeg als laatst ongeveer 1 liter water toe. Hoe langer de soep staat hoe lekkerder de schenkel en het vlees. *Voor als men een soeppan gebruikt, breng eerst het vlees met de kruiden aan de kook en laat het dan 2,5 uur zacht doorkoken. En doe dan de rest van de groenten erbij om vervolgens nog een half uurtje zacht door te laten koken. Wij geven de pollepel door aan Harry en Lydia Kamping. Succes!

Henk en Hilde Mesken 41


42


43


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 44


Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring in Oosterwolde Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische redenen moet worden gekeurd. Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde. Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com

45


46


Duindiensten 2018 ontmoet God in de open lucht Al ruim 40 jaar organiseert de interkerkelijke recreatiecommissie in de zomervakantie openluchtdiensten in de prachtige duinen van Bakkeveen. Kom en geniet in de natuur van het Woord van God, prachtige liederen en muziek. Wees welkom! 29 juli om 10.00 uur Voorganger: mevrouw Ineke Baron, Bakkeveen Muzikale begleiding: Fanfare Excelsior, Haulerwijk 5 augustus om 10.00 uur Voorganger: de heer Kees Postma, Burgum/ Dokkum Muzikale begleiding: Muziekkorps De Bazuin, Ureterp 12 augustus om 10.00 uur Voorganger: de heer Bas Bakker, aalmoezenier, Assen Muzikale begeleiding: Brassband Gloria Deï, Gerkesklooster/Stroobos 19 augustus om 10.00 uur Voorganger: mevrouw Wia Marinus, Garijp Muzikale begeleiding: Willem Zijlstra (accordeon) en Clara Vocht (dwarsfluit) De duindiensten zijn te bereiken via het parkeerterrein van zwembad Dúndelle en via de Âlde Drintse wei. Bij slecht weer worden de diensten gehouden in de PKN kerk “De Mande”, Tsjerkewâl 20 te Bakkeveen. Voor en na de diensten is er koffie/thee/limonade. Als u een beetje comfortabel wilt zitten, is het aan te raden zelf een stoel mee te nemen. R.K. Parochie Oosterwolde e.o. – Protestantse Gemeente It Keningsfjild BakkeveenFrieschepalen-Siegerswoude-Ureterp

47


48


Culturele Raad Norg Greet Joosten Tel. 0592-612233 20.04.2018

Schildersgroep Waskemeer exposeert in Norg In de Brinkhof te Norg exposeert Schildersgroep ELSAN uit Waskemeer van 20 april t/m 30 mei. Op de tentoonstelling zijn schilderijen, meestal met acrylverf, van dieren, portretten en bloemen te zien. Schilderen kan als hobby een zeer bevredigende en ontspannen vorm van recreatie zijn. Het werken in groepsverband is bovendien gezellig en men leert van elkaar. Bij Schildersgroep ELSAN in Waskemeer kiest ieder zijn eigen onderwerp en verschillende technieken zijn mogelijk. De tentoonstelling in de Brinkhof, Brink 1, Norg is gratis toegankelijk op maandag t/m vrijdag van 8:00-18:00. Voor meer: info@cultureleraadnorg.nl.

Jongeren vrijwilligersawards De inzet van jonge vrijwilligers is onmisbaar in onze maatschappij. Daarom willen wij als gemeente de jonge vrijwilligers tot 21 jaar in het zonnetje zetten en een blijk van waardering geven voor zijn of haar inzet. Kent u in uw omgeving een jongere die zich vrijwillig inzet voor de samenleving? Dan kunt u hem of haar voordragen tot en met vrijdag 1 juni 2018. Dit kan via de mail j.blomsma@ooststellingwerf.nl of via www.ooststellingwerf.nl/aanmeldenvrijwilligersawards, keuze vrijwilligersawards. Op vrijdag 6 juli 2018 zullen alle jonge vrijwilligers een blijk van waardering ontvangen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janny Blomsma via e-mail j.blomsma@ooststellingwerf.nl of telefonisch 0516566388.

Woensdag 20 Juni

49


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

50

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… .. ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a De Fenne 15 8434 PC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919