Wm maart april 2017 definitief

Page 1

Jaargang 37 – Maart / April


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 37, nummer 03, Maart/April 2017 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 19 April Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


Beste lezers, Alweer een nieuwe Waskemare bij u op de mat. De eerste in deze lente periode. Jammer dat we dat in het weer nog niet terug zien. Wij wensen u in ieder geval veel lees plezier met deze nieuwe Waskemare. Gr. Otto

Let op: In de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart zetten we de klok weer een uur vooruit!

Inhoudsopgave Agenda Dorpshuis

5

Afvalkalender

7

OBS De Trede Schoolnieuws

15

De WČƒldploech

23

Kleurplaat

26

OBS De Trede Lentenieuws groep 3/4

33

CBS De Paadwizer NL Doet

41 3


Wie komt de Waskemare-redactie versterken?? Woon je met plezier in Waskemeer of directe omgeving en wil je graag anderen informeren en enthousiasmeren over de vele activiteiten die er plaatsvinden, dan is de Waskemare op zoek naar jou! Ons gezellige redactieteam ziet zich graag versterkt met nieuw, fris, vrolijk, jong en/of oud bloed. Wie of wat je ook bent, je bent van harte welkom om 1,5 uur in de maand mee te denken over wat voor nieuws we in de Waskemare kunnen plaatsen. Wil je graag meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met een van de redactieleden. Tot ziens!

4


Een klein gevulde agenda met vele vergaderingen, het mooie weer komt er aan , hopende op goed weer met Koningsdag! April: 4. Ledenvergadering Uitvaartvereniging 20.00 uur 5. Ledenvergadering Toneel 20.00 uur 6. Klaverjas 7. Volleybalwedstrijd 19.30 uur 8. Muziekuitvoering 10. D.E.S. 19.45 13. Klaverjas 20. Klaverjas 21. 35+ voetbal 24. Dorpshuis vergadering 26. Visclub ledenvergadering 19.30 uur 27. Koningsdag

5


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

6


Afvalkalender Waskemeer April 2017

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH

Datum 10, 24 11, 25

Bak grijs grijs

Datum 3,15 4,18

Bak groen groen

Alle overigen 11, 25 grijs 3,15 groen Oud papier: 28 april NA, NB, NV, NW, NX: 6 april 7


8


Activiteitencommissie Dorpshuis digitaal en online te volgen! De Activiteitencommissie van het Dorpshuis is een enthousiaste club mensen die het hele jaar door activiteiten voor jong en oud in Waskemeer organiseert. Wij proberen u/jou zo goed mogelijk van deze geplande activiteiten op de hoogte te stellen, d.m.v. stukjes is de Waskemare te plaatsen, posters op te hangen of soms zelfs huis-aan-huis te flyeren. Maar wist u/jij dat wij ook online te volgen zijn via de Facebookpagina van het Dorpshuis

https://nl-nl.facebook.com/dorpshuistaldleger.waskemeer Zeker weten dat u/jij geen nieuws van de Activiteitencommissie mist? Meld u/je dan, via een mailtje, aan voor onze nieuwsbrief via

dorpshuistaldleger@gmail.com Wij kunnen nog wel wat enthousiaste mensen gebruiken, dus lijkt het u/jou leuk om ook zelf mee te denken over activiteiten voor het dorp? Kom dan eens vrijblijvend langs op een van onze vergaderingen. De eerst volgende staat gepland op donderdag 20 april 2017 om 19.30 uur. Stuur wel even een mailtje als je langs wilt komen, zodat wij voor voldoende koffie/thee kunnen zorgen. Je krijgt dan ook het adres van de vergaderlocatie. Graag tot ziens! Theo de Jong Hendrik Harmsma Hielke Tillema Hendrik Haaisma Cindy Grootenhuis 9


10


Van 2 t/m 8 april 2017 vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats, de Hartweek. Tijdens de Hartweek vraagt de Hartstichting het publiek om donaties voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. Dit jaar is een bijzonder jaar, want het is de 50ste collecte. Met de collectes heeft de Hartstichting veel geld opgehaald waarmee enorme prestaties zijn geleverd op het gebied van onderzoek, voorlichting, patiĂŤntenzorg en belangenbehartiging. De Hartstichting heeft veel bereikt, maar we zijn er echter nog lang niet. Daarom wil de Hartstichting elke dag werken aan oplossingen waarmee we hart- en vaatziekten kunnen verslaan. Dankzij de inzet van collectanten, kunnen we grote doorbraken realiseren.

Wat doet de Hartstichting? Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiĂŤnten in ons land. Aan hart- en vaatziekten overlijden per dag ruim 100 mensen. Dagelijks komen 1000 mensen met hart- en vaatziekten in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Wij strijden tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg. Namens Lammie de Vegt-Huitema (CoĂśrdinator collecte Hartstichting Waskemeer) 11


12


13


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

tel. 0516-421908

14


Maart 2017 Agenda maart 22-03

Open dag

30-03

Uurcultuur groep 1/2

Agenda april 11-04

10 minuten gesprekken

14-04

Goede Vrijdag

17-04

Tweede Paasdag

20-04

Feestelijke ouderavond

21-04

Koningsspelen

Schoolnieuws Koningsspelen

Op vrijdag 21 april 2017 vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats van 09.30 tot 13.00 uur. Het wordt een feestelijke spelletjesochtend, niet alleen voor de kinderen van de school, maar ook voor de ouderen uit het dorp. Jong en oud genieten van Oud Hollandse Spelletjes. Verheugt u zich, net als wij, weer op deze gezamenlijke activiteit, dan horen we graag van u of u komt. U mag dan kleine groepjes kinderen begeleiden bij een spelletje. U kunt zich opgeven door te bellen naar school (577385) of de school even binnen te lopen. Onze kinderen kijken alweer uit naar uw komst!

Herdenking

Ook dit jaar nemen wij weer deel aan de gezamenlijke herdenking in Haule op 4 mei 2017.

Trots!

We hebben de uitslag van onze leerling enquĂŞte binnen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 geven de school de hoogste cijfers op de volgende onderdelen: Pestbeleid Sociale veiligheid Schoolklimaat Pedagogisch handelen De leerlingen geven aan meer mee te willen denken en praten over schoolzaken. Wij zullen gaan kijken hoe we hier een betere invulling aan kunnen geven. Gemiddeld geven de kinderen de school een rapportcijfer van 8,4 en daar zijn we enorm trots op!

Op de website van onze school vindt u meer informatie. www.obsdetrede.nl

15


16


17


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

18


It hat ús tige goed dien dat wy sa folle bliken fan meilibjen krigen hawwe yn de tiid fan siik wêzen en nei it verstjerren fan ús Jehannnes syn partner, “Janine Ananias” Wy wolle jim hjirby fan herte tanksizze dêrfoar, it hat ûs goed dien.

Jehannes en Martha Stoker Waskemar, foarjiersmoanne 2017

Woon & energiemarkt op 1 april 2017 Zaterdag 1 april organiseert gemeente Ooststellingwerf de Woon & Energiemarkt, voor iedereen die wil Verduurzamen, Verbouwen of Verhuizen. Op deze dag staan makelaars, financieel adviseurs en ondernemers (zoals, installatiebedrijven, bouwbedrijven en schildersbedrijven) voor u klaar. U kunt hier terecht voor financieel advies, voor de huizen die in de omgeving te koop staan, de mogelijkheden voor verbouwen verkennen en/of kijken hoe u uw huis kunt verduurzamen. Bijvoorbeeld energiebesparing door isolatie en energiezuinige apparatuur en het opwekken van eigen duurzame energie zoals zonnepanelen en warmtepompen. Waar & wanneer? Zaterdag 1 april 11.00 – 15.00 uur Veengang 1, Oosterwolde Toegang is gratis! TIP! Combineer met de Open Huizen Dag van NVM! Meer weten? Voor meer informatie kunt u kijken op www.ooststellingwerf.nl/ WoonEnEnergieMarkt. Hier vindt u ook een overzicht van de aanwezige standhouders en de acties die tijdens de Woonmarkt geldig zijn. 19


20


VIER FRIESE GEMEENTEN NEMEN MEDEWERKERS CAPARIS AAN VOOR GROENONDERHOUD

De groenmedewerkers van Caparis krijgen per 1 april 2017 een arbeidsovereenkomst op basis van de CAO Sociale Werkvoorziening aangeboden door de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Achtkarspelen en Leeuwarden. Voor de betrokken medewerkers betekent dit dat ze tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden een nieuwe werkgever krijgen.

De colleges van burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten in het kader van de afgesproken herstructurering van Caparis. De herstructurering is ingezet vanwege het feit dat vanaf 1 januari 2015 met de komst van de Participatiewet geen nieuwe mensen meer worden toegelaten tot de sociale werkvoorziening. De door de Tweede Kamer vastgestelde Participatiewet heeft als doel meer mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere-, betaalde baan te helpen. De vier gemeenten handelen met dit besluit in de geest van die wet, door als werkgever mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Marjanne Buikema Senior communicatieadviseur

21


22


Komkommertiid- op vakantie met De Wâldploech Gerrit vindt twee weken vakantie met zijn Marie op het platteland al een straf, maar als blijkt dat zijn minnares in hetzelfde hotel, zelfs in de kamer naast hen logeert, zijn de rapen helemaal gaar.

Marie (Grytsje Koopmans) heeft met het oplossen van de kruiswoordpuzzel uit de Story een geheel verzorgde vakantie voor twee personen in een plattelandshotel gewonnen en is voor het eerst in 25 jaar samen met haar man Gerrit (Jan van der Veen) op vakantie. Ze is vast van plan om er een actieve vakantie van te maken. Gerrit is echter liever lui dan moe en wil vooral graag zo snel mogelijk weer naar huis, hij vindt het veel te rustig in het hotel… Op de geluiden uit de aangrenzende kamer na dan, want daar lijkt wel steeds heel wat te gebeuren. Nieuwsgierig als hij is, probeert Gerrit ’s nachts door het sleutelgat van de tussendeur te gluren om zo een glimp op te vangen van de buren. Iets wat hij beter niet had kunnen doen. In de kamer van de buren heerst een redelijke chaos, als blijkt dat Claudia (Jellie Jagersma) haar vriend Hans (Renee Fokkema) in hun hotelbed betrapt met een andere vrouw, die op haar beurt echter beweert dat het haar bed is. Deze Fawlty Towers-achtige situatie is het resultaat van de onoplettendheid van de immer hijgende en klagende piccolo Frits (Wolter Boonstra). Frits heeft bij het toewijzen van de kamer aan Hans en Claudia zijn briefje op de kop gehouden en hen kamer 9 gegeven, i.p.v. kamer 6. Kamer 6 was echter door hoteleigenaresse Josefien (Tinie Zandberg) al toegewezen aan Marion (Karin Jongsma). Marion is naar het hotel gekomen om eens goed na te denken over haar relatie, maar als ze er achter komt dat de man die haar door het sleutelgat begluurt, haar vriend Gerrit is, stort haar wereld in. Gelukkig kan ze uithuilen in de armen van Frits, maar wanneer Josefien 23


24


dit ziet, trekt zij de verkeerde conclusie en ontslaat ze Frits op staande voet. Om de chaos nog completer te maken verschijnt er – koekoek – ook nog de opdringerige Story-fotograaf Bert van Apeldoorn. Hij komt een reportage maken van het prijswinnende echtpaar en maakt een pikante fotoreportage van Hans en Claudia in bad, in de veronderstelling dat zij dat zijn. Als op een onvermijdelijk moment alle hotelgasten - per ongeluk - elkaar tegelijk treffen in de kamer van Marion, worden er een hoop onduidelijkheden opgehelderd. De spelers van De Wâldploech hebben sinds september vorig jaar wekelijks, onder leiding van regisseur Hotze Karsten, hun vrije tijd en creativiteit gebruikt om in de huid van hun hilarische personages te kruipen en zetten deze dan ook met verve neer. De generale repetitie wordt ieder jaar gehouden voor een klein publiek van genodigden. “Er zijn altijd wel een aantal mensen die tijdens de reguliere uitvoeringen niet kunnen of die ’s avonds de deur liever niet meer uit willen. Deze mensen nodigen wij dan uit en wij zorgen ook voor vervoer naar het Atrium,” laat Willem Haaisma van de Wâldploech weten. “Voor onze spelers is het leuk om voor publiek te spelen en voor onze gasten is het een leuk uitje.” De Wâldploech is een van de weinige toneelverenigingen die nog vier voorstellingen geven voor iedere keer een volle zaal. Haaisma: “Daar zijn we best trots op, het geeft aan dat wij het goed doen en dat toneel in onze omgeving zeker nog leeft.” ‘Komkommertiid’ is een ouderwets blijspel in drie bedrijven van Carl Slotboom (vertaald door Abele Krist), met veel snedige woordgrappen en soms voorspelbare - plotwendingen en staat zeker garant voor een avondje lekker lachen en genieten.

(Bron: Nieuwe Ooststellingwerver, Cindy Grootenhuis) 25


Kleurplaat28


Buro SMM@rt breidt dienstenpakket uit met

Buro Repro Bij Buro Smm@rt kunt u al langere tijd terecht voor o.m. communicatieadvies, het ontwerpen van websites plus evt. webbeheer, het ontwerpen van folders, flyers, brochures, advertenties, uitnodigingen, etc., het laten schrijven van teksten, secretariële ondersteuning en voor evenementenorganisatie. Sinds kort biedt Buro SMM@rt ook reproservice. Bij Buro Repro kunt u terecht voor het laten kopiëren of printen van bijvoorbeeld folders, flyers, uitnodigingen, mailings, werkstukken, foto’s, cursusmaterialen, nieuwsbrieven, verenigingskrantjes, noem maar op. Dit kan in zowel kleur als zwart-wit, gevouwen en/of geniet. Inbinden in ringband zal binnenkort ook nog tot de mogelijkheden gaan behoren. Daarnaast kunt u bij Buro Repro documenten en foto’s laten digitaliseren. U kunt zo bijvoorbeeld belangrijke papieren, brieven of oude foto’s d.m.v. een scan als digitaal bestand in uw mailbox, in een cloud of op een USBstick ontvangen. Kijk eens op de website www.burosmmart.nl voor de mogelijkheden en tarieven. Buro Repro is geopend als het bord bij de weg staat. Dit is in principe op de maandag, dinsdag en vrijdag 09.30 - 16.30 uur, op zaterdag van 10.00 - 13.00 uur en op donderdagavond van 18.30 - 21.00 uur. Digitaal aanleveren kan 24/7, er zal dan een afhaalmoment met u worden afgesproken. 29


30


31


32


Maart 2017 Nieuws uit groep 3/4 De kinderen hebben een tekening gemaakt en de volgende zin afgemaakt: “Als ik aan de lente denk, dan denk ik aan…”.

33


34


Maart 2017 Nieuws uit groep 3/4 De kinderen hebben een tekening gemaakt en de volgende zin afgemaakt: “Als ik aan de lente denk, dan denk ik aan…”.

35


36


Filmwerf presenteert: De Kinderen van Juf Kiet zaterdag 1 april 20:00 u Hotel De Zon

Een parel van een documentaire Een jaar lang volgden regisseurs Petra en Peter Lataster juf Kiet en haar klas met kinderen uit alle windstreken. Kiet Engels is een lerares die je ieder kind toewenst. Ze is liefdevol, streng en rechtvaardig, en heeft een eindeloos geduld. Twee uur lang kunnen we ons als kijker inleven in deze groep jonge nieuwkomers. Er is geen commentaar, geen uitleg, geen context, enkel die kinderen in die klas. Dat is een heel goede reden om deze documentaire te gaan zien: de vluchteling als mens, zonder politieke context. Een andere reden om je onder te dompelen in het klaslokaal van juf Kiet is dat je kunt ervaren hoe moeilijk het is om een ander ĂŠcht te kunnen verstaan en begrijpen. Al na een paar minuten worden de rauwe randjes in deze documentaire voelbaar, en zie je de trauma's die het leren en leven van de kinderen belemmeren. Het ontheemd zijn, het missen van alles wat vertrouwd was, het worstelen met de Nederlandse taal. En dan hun intense behoefte om het goed te doen voor juf. Het maakt je stil en nederig.

De makers van de documentaire, Peter en Petra Lataster, hebben ervoor gekozen de kinderen te ondertitelen. Daardoor hebben we als kij37


38


ker een bizarre voorsprong op Juf Kiet. Waar zíj zich moet richten op een klas vol kinderen die de Nederlandse taal niet of niet goed spreken, volgen wij steeds een of twee kinderen tegelijk, en snappen alles wat ze zeggen. We begrijpen hun pijn, hun onmacht, hun onbegrepenheid, waar juf Kiet dat lang niet altijd kan. De regels zijn duidelijk in de klas. Juf Kiet is streng en de kinderen weten dat ook. Als een kind kwaad is, moet hij daar of over praten of zijn boze gezicht in de boze-gezichtendoos stoppen en gewoon meedoen. Maar wat als je de vreemde taal nog niet genoeg kent om te kunnen zeggen wat je voelt? Kun je het zelfs in je eigen taal wel vertellen, hoe je wordt gekweld door de herinnering aan oorlog en geweld?

Duur: 113 minuten De film begint om 20.00 uur. Entree € 7,- , jonger dan 18 jaar € 5,Reserveren: www.kunstwerf.com

Filmwerf werkt sinds september 2012 met digitale apparatuur. De aanschaf hiervan is mede mogelijk gemaakt door De Rabobank. 39


Kijk voor beschikbaarheid op: www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

40


NL doet op CBS de Paadwizer Op 10 en 11 maart was er grote bedrijvigheid bij CBS de Paadwizer.Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep van NL doet. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben heel wat werk verricht rondom de school. Zo werd er een nieuwe bestrating rondom de boom aangelegd en werden er bakstenen opgeruimd. Maar ook is het plein weer onkruid vrij en keurig schoongeveegd. Dankzij alle hulp is CBS de Paadwizer weer klaar voor het buitenspeelseizoen. Namens het team willen we iedereen bedanken voor hun inzet voor CBS de Paadwizer!

41


42


43


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 44


Zondagschool Waskemeer

Wij zijn op zoek naar mensen die 1 keer per maand of 1 keer per veertien dagen zondagschool willen geven aan de kinderen uit het dorp, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het seizoen duurt van oktober tot april. Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Griet Koopmans of Tinie van der Meer. ( 422499/422201)

Houthandel Waskemeer Compagnonsweg 22 8434 NW E-mail: info@handelsondernemingvisser.nl Tel: 06-43507998 Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur (overige dagen: 's avonds op afspraak) Bezorgen gratis binnen straal van 10 kilometer, daarbuiten in overleg Vuren hout

SLS kopmaat 38*89 mm, € 1,25/m (lengtes van 600 cm voorraad) SLS kopmaat 44*69 mm,€ 1,20/m (lengtes van 540 cm voorraad) Prima panlatten, kopmaat 21*48 mm, € 0,42/m (lengtes van 540 cm voorraad) Plaatmateriaal OSB-3 platen, dikte 9 mm,afmeting 2800*1198 mm: per stuk € 11,00 (voorraad) Underlayment platen, afmeting 2440*1220 mm: per stuk € 28,00 (voorraad) Op aanvraag meer kopmaten, plaatmateriaal, gipsplaten, isolatie leverbaar Tuinhout Geïmpr. planken, kopmaat 16*140 mm, per meter: € 1,00 ( op bestelling)

(lengtes 3000 / 3600 / 4000 / 5000 mm mogelijk,) (alle inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)

45


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu en Charles Byarugaba (in Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP:

Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

46


47


48


Kruis en Kroon Cantate voor Passie en Pasen

In de stille week kunt u in Wijnjewoude genieten van een korte cantate voor passie en pasen met als titel “Kruis en Kroon’. In deze cantate wisselen koor, orgel, spreekstem en enkele, in samenzang gezongen, koralen elkaar af. Aan de hand van de verteller volgen we in grote lijnen het verhaal van Jezus’ lijden dat uitmondt in het eeuwige leven. Deze prachtige, recent hertaalde, cantate van Herman de Wolff, wordt gezongen door christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ Wijnjewoude, onder de bezielende leiding van dirigent Annejaap Soldaat. Aan het orgel het 19-jarig talent Jaap de Kok uit Diever. De spreekstem is van Oeds van der Mei. De uitvoering op woensdag 12 april duurt circa 45 minuten en begint om 19.30 uur. Gereformeerde kerk Wijnjewoude. Gratis entree. Collecte bij de uitgang.

Woensdag 19 April

49


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

50

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. (Patiënten van de huisartsen Bruins en Hoekstra uit Appelscha bellen met de dokterswacht Drenthe) Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern” te Haulerwijk Locatie Hoofdweg Boven 5……..………………………..(0516) 421428 Locatie Norgerweg 15...…………..………………..…….(0516) 421838 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur T. Keuning….…..…… ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a De Fenne 15 8434 PC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919