Wm jan feb 2018 definitief

Page 1

Jaargang 38 – Jan / Feb 2018


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 38, nummer 1 Jan/Feb 2018 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 14 februari Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


2018! Het nieuwe jaar is weer begonnen. En ik hoop voor ieder een goed begin. Hoewel het hartje winter is, lijkt het op het moment van schrijven meer op herfst. En ondanks alle ongemakken die winters weer met zich mee brengt, hoop ik toch van ganser harte op nog een flink pak sneeuw en een weekje ofzo schaatsweer. Dit gezegd hebbende, met de komst van het nieuwe jaar ligt er ook weer een nieuwe Waskemare op uw deurmat. Met nieuwtjes en verhalen uit Waskemeer en omstreken. Vanaf deze plek wens ik u veel leesplezier. Met groet, Gerda Krijgsman

Inhoudsopgave Afvalkalender

7

Oplossing Kerstpuzzel

9

Zwerfvuil

11

OBS De Trede Schoolnieuws

13

Agenda DES Plaatselijk Belang

19

Deken Haken

21

CBS De Paadwizer op de Radio

25

Kleurplaat

26

De Pollepel

45 3


Houthandel Waskemeer Compagnonsweg 22 8434 NW Waskemeer 06-43507998 info@handelsondernemingvisser.nl Levering van: Vuren hout, alle soorten kopmaten SlS / CLS, balkhout, panlatten etc Kozijn- en raamhout, zowel in vuren als hardhout Gevelbekleding, diverse soorten rabat, in hout en kunststof Plaatmaterialen: multiplex, spaanplaat, osb, rockpanel etc Schaaf- en profileerwerk op maat Douglas/lariks, tuinhout Steigerhout ( onbehandeld, grijs, zwart, bruin ) Bevestigingsmiddelen (schroeven, spijkers, overige ijzerwaren)

Overige bouwmaterialen Alles op bestelling, hierdoor scherp geprijsd.

4


It jier fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 begjint rûnom yn de provinsje Sûnder dy kinne we net begjinne! Noch even en dan is it 2018, it jier fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd. In jier dêr’t in soad moaie projekten plakfine, mar ek in jier dat sûnder it entûsjasme fan alle ynwenners – ek dat fan dy – net kompleet is. Mei it tema Iepen Mienskip kinne we yn Fryslân grutsk sjen litte wêr’t we foar steane en we kinne der mei elkoar foar soargje dat we der binne, foar elkoar en de wrâld. Tryater fersoarget de artistike ynfolling fan It Iepeningswykein en siket in hiele soat fertellers! Mei 2018ferhalen begjint it jier fan LF2018! 2018ferhalen yn Fryslân Op freedtejûn 26 jannewaris geane fan Skiermûntseach oant Aldemardum en fan Surch oant Appelskea om presys 19.00 oere oeral doarren iepen. We stappe yn de fuotspoaren fan de winterjûnenocht; it wurdt de jûn fan 2018ferhalen. Hiel Fryslân moetet elkoar yn winterwaarme sfear om ferhalen te fertellen en nei te lústerjen. Yn in hiel soad musea, op bysûndere plakken en by ynwenners thús. 2018ferhalen. Mei ik ek fertelle? Wa binne dy fertellers? Is it ien dy’t ferbûn is oan in museum? Is it de buorfrou mei har iuwenâlde itensiedersboek? Of bisto de ferteller yn dyn eigen hûs en fertelst oer dy iene bysûndere foto? Dat soe sa mar kinne. Elkenien kin meidwaan. Yn eigen hûs, mar ek op in oar plak yn de buert. Alle ferhalen litte by elkoar sjen hoe ferskillend oft we binne, mar dochs ek hoe ferbûn oft we binne. It binne de ferhalen fan in Iepen Mienskip. Grutte ferhalen, lytse ferhalen, lange ferhalen, koarte ferhalen. It makket net út. Elk ferhaal is in wrâld op himsels. Wês grutsk en doch mei. As ferteller of as harker. Mear ynformaasje? Meidwaan? Bist benijd hoe’t it wurket? Of wolst dy alfêst oanmelde? Sjoch dan op 2018verhalen.nl of mail nei info@2018verhalen.nl Sûnder dy kinne we net begjinne! 5


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

6


Reinskje Lageveen exposeert in Norg In de Brinkhof te Norg is van 4 januari t/m 16 februari werk te zien van Reinskje Lageveen uit Tijnje. In 1995 nam ze deel aan een cursus aquarelleren in Gorredijk en er ging een nieuwe wereld voor haar open. Ze ontwikkelde zich en ging steeds meer verschillende technieken uitproberen. Reinskje maakte foto’s van landschappen die haar aanspraken en schilderde ze vervolgens in olieverf. Later ging ze acrylverf gebruiken, welke techniek weer andere effecten op het doek geeft. Ze kreeg zoveel belangstelling voor haar werk dat ze met haar man in 2005 een galerie aan huis opende in Tijnje, Galerie Calima. Inmiddels werkt Reinskje ook in opdracht aan portretten en dieren. Bovendien heeft ze naast het schilderen zich ook ontwikkeld in beeldhouwen en geeft ze workshops. De Brinkhof is geopend op maandag t/m vrijdag van 8:00-22:00. In het weekend tijdens sportactiviteiten, tel. 0592-675555.

Afvalkalender Waskemeer Februari 2018

Alléén voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 13, 27 13, 27 13, 27

Bak grijs grijs grijs

Datum 6 7 6

Bak groen groen groen

Oud papier: 2 februari NA, NB, NV, NW, NX: 8 februari 7


8


Makkelijker meldingen doen bij de gemeente Ooststellingwerf Vanaf vandaag kunnen inwoners van de gemeente Ooststellingwerf meldingen doen via verbeterdebuurt.nl en wanneer ze iets vinden of kwijt zijn dat laten weten op verlorenofgevonden.nl. Daardoor is het makkelijker om aan de gemeente te laten weten als bijvoorbeeld ergens een lantaarnpaal het niet doet, een gemeentelijke afvalbak overvol zit of als iemand een huissleutel gevonden heeft. Voordat inwoners van de gemeente via deze websites meldingen konden doen, konden ze een formulier invullen op de website. Welk formulier dat was verschilde per situatie. Wethouder Engbert van Esch: “We vinden het belangrijk om toegankelijk te zijn. Ook online. Daarom hebben we eind vorig jaar bijvoorbeeld onze website totaal vernieuwd. Dat inwoners nu op deze nieuwe manier meldingen kunnen maken sluit aan bij onze doelstelling om toegankelijk te zijn.” Beide websites zijn geschikt voor de mobiel, voor verbeterdebuurt is zelfs een app, waardoor het voor iedereen makkelijker is om een melding te doen. Bij de melding kan ook een foto worden meegestuurd. De gemeente is nu bij beide websites aangesloten om meldingen sneller te kunnen oppakken en het voor inwoners inzichtelijker te maken wat al gemeld is. Zo doet niemand dubbel werk. Wethouder Van Esch: “Natuurlijk blijft de gemeente ook gewoon per telefoon bereikbaar en als u dat wilt, kunt u ook gewoon langskomen bij het gemeentehuis.” Met vriendelijke groet, Team Communicatie

*** Oplossing Kerstpuzzel *** De oplossing van de kerstpuzzel was: Kerstverhaal. Uit de goede oplossingen heeft de redactie 3 prijswinnaars getrokken: 1e prijs 2e prijs 3e prijs

Anje Dijkstra-Klooster Anneke Stoker Fokje de Boer

Deze dames kunnen vanaf 1 februari hun prijs afhalen bij het secretariaat aan de Oude Wijk 2. 9


10


Zwerfvuil Het zwerft en heeft de nare eigenschap elke keer weer te verschijnen. Daders zie je echt heel zelden, het resultaat geeft ergernis. Daarom verzamelen we al jaren met een aantal mensen dit zwerfvuil rondom Waskemeer. Niet op afspraak, er zijn geen targets, maar als je toch loopt of de hond uitlaat. Je neemt een knijper mee, plastic zak mee en raapt op wat je ziet. Dit afval haalt de gemeente op verzoek op, dus je hoeft hier geen extra kosten voor te maken. Wil jij hier ook bij helpen, of doe je dit al en wist je niet wat te doen met het afval (dus daarom maar in je eigen container) neem dan contact met mij op. Voor ook zo’n makkelijke knijper of wanneer en waar het afval in te leveren. Ook hier geldt, vele handen maken licht werk en een schone omgeving. Karin Tersmette (06-21536162)

Aan alle ouderen van Waskemeer en omstreken. Toneelvereniging de Wâldploech is weer druk bezig met het instuderen van het stuk “Pension De Goate” De data voor de uitvoering zijn inmiddels vastgesteld op 23 en 24 februari en 2 en 3 maart 2018. De generale repetitie staat gepland op zaterdagmiddag 17 februari 2018, aanvang 14.00 uur. Durft u niet meer 's avonds alleen over straat, wordt een avond met 200 bezoekers u te veel en had u toch graag een uitvoering van de Wâldploech bij willen wonen?, dan is dit uw kans! Bezoek samen met een aantal bewoners van Sinnehiem en de ouderen soos van Wijnjewoude de generale repetitie op: Zaterdagmiddag 17 februari 2018, aanvang 14.00 uur in het atrium van het Liudger te Waskemeer. Heeft u geen vervoer, bel dan gerust met het bestuurslid W. Haaisma telefoonnummer 0516-421463 11


12


13


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

14


15


16


Badminton Haulerwijk Heb je zin om in 2018 een nieuwe uitdaging aan te gaan?. Kom dan langs bij de sportieve en gezellige Badminton Vereniging in Haulerwijk. Je kunt de eerste paar keer vrijblijvend mee doen en er is een racket voor jou aanwezig Wij trainen wekelijks op donderdagavond in de sporthal de Bongerd.

De jeugd traint van 19.00-20.00 uur En de volwassenen trainen van 20.00-21.00 uur Voor meer informatie kun je bellen met: 06 31744724 of stuur een mail naar info@bvhaulerwijk.nl Graag tot ziens op de Badminton in Haulerwijk

17


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

18


19


20


Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa Haak je aan? haken is verbinden. Het burgerinitiatief (Monique van der Hoek) wil deze zomer de allergrootste gehaakte deken van de wereld in Leeuwarden neerleggen die bestaat uit 10.000 éénpersoons gehaakte dekens. Dat zijn 5 voetbalvelden vol !!! Die dekens visualiseren de KRACHT, WARMTE, VERBINDING, KLEUR en DIVERSITEIT van een samenleving. Het doel van het burgerinitiatief is het verbinden van mensen en het resultaat is een deken. Na de uitdaging worden de dekens geschonken aan diverse goede doelen die de dekens uitdelen aan mensen die aandacht en/of een deken nodig hebben. Wat is de bedoeling: - Waskemeerders verbinden dmv een deken haken voor een goed doel. -We komen de 1e en de 3e dinsdagavond van de maand bij elkaar( thuis kan er ook gehaakt worden) -we gaan vierkantjes van 10x10 en 20x20 haken/ granny square/ basispatroon en dit wordt een deken van 140x200 -moet je kunnen haken om mee te doen???? Nee hoor, we gaan het je leren. -We gaan lowbudget haken, dus neem je eigen restjes wol en haaknaald mee. (alle kleuren zijn welkom) Haak ja aan bij Jetske Land ( 1e en 3e dinsdag van de maand om 19.3021.30) Breebergweg 10 Waskemeer Voor opgave/vragen graag een mailtje naar jetske67@live.nl

Oproep aan alle Waskemeerders: Ik ben op zoek naar restjes wol voor deze verbinding.

21


22


Yin yoga in Waskemeer! Yin yoga is een rustige vorm van yoga, waarbij het accent ligt op het langdurig rekken van bindweefsel. Hierdoor maakt je lichaam een stof aan, wat water bindt. Door yin yoga te beoefenen ontstaat er ruimte in je lichaam. Het laat je energie weer stromen en je wordt er ontspannen van. Het bevordert het herstellend vermogen van je eigen lichaam en helpt onder andere bij nek -, schouder- en rugklachten. Ben je geïnteresseerd? Kom dan eens gratis een proefles ervaren! Maandagavond: 19.00 – 20.15 uur 20.30 – 21.45 uur (bij voldoende belangstelling) Ook een mogelijkheid op vrijdagochtend, laat het even weten. Plaats: Wijkweg 3, Waskemeer. Voor meer informatie of opgave kun je contact opnemen met Jikke Verweij – Kingma. \jikkeverweij@gmail.com of tel.nr. 06-22691376.

Vastbesloten christen – Dietrich Bonhoeffer miniconferentie 23 en 24 februari 2018 - Drachten De Duitse Theoloog Dietrich Bonhoeffer is een bron van inspiratie voor vele generaties christenen. Nog steeds en steeds meer mensen leren het leven en werk van deze vastbesloten christen kennen en laten zich door hem inspireren. Zijn discipelschap, sociale bewogenheid en visie op de kerk als vertegenwoordiging van Christus op aarde krijgt voor de 21e eeuw steeds meer zeggingskracht. Op 23 en 24 februari 2018 zal in het sfeervolle Karmelklooster te Drachten de miniconferentie ‘Vastbesloten christen’ plaatsvinden over het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Sprekers zijn: Gerard den Hertog, Barend Kamphuis en Edward van ’t Slot. De conferentie is de moeite waard voor iedereen die wil bouwen aan zijn geloof en begaan is met het christendom en de kerk in de 21e eeuw! Meer informatie op: www.vastbeslotenchristen.nl Opgave is mogelijk tot 1 februari 2018 via hiervoor genoemde website. 23


24


Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf is er voor u! Begin februari valt de blauwe envelop van de Belastingdienst bij u op de mat. Of u krijgt rond die tijd een bericht in uw Berichtenbox op Mijnoverheid.nl. In beide gevallen met het vriendelijke maar dringende verzoek om aangifte van uw inkomsten over 2017 te doen. Lang niet iedereen betaalt het juiste bedrag aan inkomstenbelasting. Voor minima�s die soms meer betalen dan de bedoeling is, het altijd raadzaam om nog eens goed alle mogelijkheden van belastingbesparing door te nemen. Dit kan lijden tot een teruggave, vooral als u ziektekosten hebt gehad. Om een afspraak te maken met een belastinginvuller kunt u bellen met Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf: 06– 12 21 40 62 Die is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Mailen kan natuurlijk ook, naar: sociaal.steunpunt@gmail.com

CBS de Paadwizer te gast bij radio Odrie Op 30 januari gaan groep 7 en 8 van C.B.S. de Paadwizer uit Waskemeer een radio-uitzending maken. Het wordt op zaterdag 3 februari uitgezonden van 9 tot 12 uur. Op radiozender 106.9 FM. Op de kabel 104.1 FM. Het is ook te beluisteren via de livestream op de website www.omroepodrie.nl. Luistert u ook mee?!

25


Kleurplaat28


29


30


Zang van Pop tot Wereldmuziek in Norg De komende maanden zijn er een aantal concerten in Norg met vooral zang in allerlei vormen. Allereerst op zondag 28 jan. 11:15 in de Brinkhof te Norg het jonge koor Flair uit Groningen o.l.v. Fenneke Bouwman. Het koor zingt overwegend a capella maar enkele liederen worden door Fenneke begeleid op de vleugel. Het repertoire van Flair bestaat uit diverse stijlen uit de lichte vocale muziek. Van jazz (Michael Bublé, Trijntje Oosterhuis), pop (Imogen Heap, Acda en de Munnik) tot cabaret (Brigitte Kaandorp) en uitstapjes naar o.a. wereldmuziek (Rajaton, Björk) en musical (Rent, Hairspray). Fenneke Bouwman gaat daarbij op zoek naar bijzondere arrangementen. Het volgende concert is op 11 feb. 15:00, twee koren brengen Kaukasische Klanken in de Margarethakerk te Norg. Het Kaukasisch Mannenensemble en Caucasica, beiden o.l.v. Yuri Makarov (geboren in Georgië). Het repertoire van Caucasica bestaat uit Armeense, Georgische en Russische liederen met intrigerende harmonieën en hebben betrekking op alle aspecten van het leven. Het Kaukasisch Mannenensemble zingt ook liederen uit de Kaukasus maar dan net even anders. Het achtkoppige mannenkoor brengt met enige religieuze liederen een magische sfeer in de kerk. Vervolgens brengt de bekende Folkgroep RAPALJE op 17 feb. 20:30 in de sporthal van de Brinkhof het programma A Celtic Folk Night. Al 13 jaar is Rapalje succesvol in Nederland maar ook in Duitsland. David, Dieb, Maceal en William voeren je mee op een muzikale reis door Schotse Hooglanden, Ierse vlakten, taveernes en herbergen. Op hun tournee strijken ze even neer in Norg. Een spektakel die je niet mag missen en tijdige aanschaf van kaarten of reservering aangeraden wordt. De eveneens zeer bekende folkgroep Törf uit Groningen speelt op 11 maart 11:15 in de Brinkhof op veel exotische instrumenten. Een combinatie van teksten in streektaal en een veelzijdige vorm van wereldmuziek. Ook hiervoor wordt aanschaf kaarten of reservering aangeraden .Voorverkoop kaarten: bij Boekhandel Daan Nijman te Roden of via tickets.daannijman.nl en de Wereldwinkels in Norg (ma-vr. 14-17) en Leek (Tolberterstraat). Reservering via greet@cultureleraadnorg.nl of tel. 0592-612233.

31


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

32


Gemeente Ooststellingwerf genomineerd voor ‘Meest Duurzame gemeente 2018’ Vanmiddag zijn de genomineerden voor de Duurzaam Bouwen Awards 2018 bekend gemaakt. De gemeente Ooststellingwerf is genomineerd in de categorie Meest Duurzame Gemeente 2018. Samen met de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer strijdt Ooststellingwerf om deze titel. Tijdens het Duurzaam gebouwd Congres op 1 februari 2018 worden de winnaars bekend gemaakt. De Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd. De Duurzaam Bouwen Awards 2018 biedt koplopers op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame bedrijfsvoering een podium. Blikvanger van het duurzame beleid van Ooststellingwerf is de bouw van het Biosintrum in Oosterwolde. Een kenniscentrum dat voor meer dan 80% uit biobased materialen bestaat. Het Biosintrum maakt onderdeel uit van het beleid dat de gemeente Ooststellingwerf in 2016 formuleerde. De gemeente Ooststellingwerf wil een inspirerende, actieve rol spelen in het project Biobased Economy. Ze wil faciliteren, initiëren, stimuleren en coördineren. Ze is een partner voor bedrijfsleven, lokale overheden, studenten en inwoners. Burgemeester Harry Oosterman; “Als je kijkt naar het biobased programma en de bouw van het Biosintrum dan zijn het wat mij betreft diepte-investeringen in de economie van morgen in Ooststellingwerf. En dit doen we samen met het bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. De nominatie vandaag is een geweldig mooie erkenning. En natuurlijk hopen wij op 1 februari met de titel naar huis te gaan”. Spijkerbroekencampagne Om inwoners te betrekken bij de bouw van het Biosintrum is de gemeente in december gestart met spijkerbroekeninzamelcampagne. Voor de isolatie van de binnenwanden van het Biosintrum worden oude spijkerbroeken gebruikt. Inwoners uit Ooststellingwerf kunnen hun oude spijkerbroeken inleveren in of naast winkels, bedrijfspanden en openbare gebouwen. Daar staan kledingcontainers en boxen gemaakt van gerecycled karton. Alle inzamelpunten vind je op www.biosintrum.nl 33


34


Beste dorpsgenoten, Op vrijdag 2 februari is het weer zover. Dan wordt de jaarlijkse clubstriid weer gehouden. Ook dit jaar houden we het weer in het gezellige en altijd behulpzame Waskemeer. Ook dit jaar hopen we dat jullie als dorp onze tieners weer willen helpen met de verschillende opdrachten. Zoals gewoonlijk met de clubstriid is er altijd een opdracht bij die op de een of andere creatieve manier geld moet inzamelen voor een goed doel.

De clubstriid vind plaats op 2 februari a.s. en de jeugd kan vanaf 19.00 tot ongeveer 21.00 uur bij uw deur langs komen. Met vriendelijke groet van de jeugdclubs Haulerwijk/Haule.

Waskemeer/

Filmhuis Bakkeveen groot succes In september 2017 is Filmhuis Bakkeveen begonnen met het maandelijks vertonen van een “arthouse” film. Dit zijn niet commerciële films, die je vaak aan het denken zetten en waar je nog wel even over napraat. De 5 films, die tot nu toe gedraaid zijn, sloegen erg aan. Elke keer kwamen er zo’n 75 filmliefhebbers op af. De films zijn te zien in mfc Dundelle en kosten €7,- incl. een drankje. De eerstvolgende film is op vrijdagavond 16 februari en begint om 20 uur. Op 9, 10 en 11 maart organiseert het Filmhuis een filmweekend rond het thema “Mienskip”. Wil je weten welke film er draait en wil je op de hoogte blijven van alle verder informatie rond het Filmhuis, meld je dan aan voor de mailinglist: filmhuisbakkeveen@gmail.com Voor meer info: www.bakkeveen.nl/filmhuis 35


Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin • Diverse andere tuinartikelen • Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte • Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk. We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl (contactformulier)

36


Kalk strooien gazon Bij een lage/slechte zuurgraad kunnen planten niet voldoende voedingstoffen opnemen. Dit remt de groei en geeft mos en onkruiden meer kans. Het strooien van kalk (bijvoorbeeld Humistart kalk van gazonbemesting.nl ) is dus heel erg belangrijk om mos en onkruidgroei te voorkomen. Want voorkomen is altijd beter dan genezen. Kalk doet trouwens ook veel voor andere planten, bloemen en bomen. Voor de buxus is het zelfs essentieel. Maar pas wel op. Er zijn zuurminnende planten zoals hortensia’s, rododendrons en azalea’s die liever geen kalk willen. Mos in gazon Als er mos in het gras zit, betekent dit dat de bodem te zuur is, mos houdt van zure grond. Vooral zandgrond verzuurt snel. Veel schaduw zorgt ook voor mos. Het mos vormt een dikke laag, regen water blijft in het mos hangen, het gras verdroogt en wortelt niet in mos. Wanneer kalk strooien De afgelopen weken krijgen wij veel vragen wanneer je kalk moet strooien. Daarom een kleine uitleg. Strooi in de wintermaanden kalk over u gazon . Herhaal dit jaarlijks. De kalk verhoogt de zuurgraad (pH), mos verschrompelt en wordt bruin. Kies voor een kalk met magnesium erin ( Humistart kalk ) je zult merken dat je gazon snel weer een frisgroene kleur krijgt. Door de verhoogde zuurgraad zijn de graswortels weer in staat om mest op te nemen. Kalk op zich is geen meststof, het is een middel om straks het gras in conditie te krijgen om voeding op te nemen en op kleur te komen. Let op: er moet minstens 2tot 3weken zitten tussen kalken en bemesten .Kalk in korrelvorm, zoals Humistart kalk strooien is makkelijk en stuift niet. Poedervormige kalk waait weg tijdens het strooien, het komt dan niet op de juiste plek. Humistart kalk zorgt ervoor dat de grasplantjes stevige celwanden krijgen, daarnaast verhoogd hij de zuurtegraad, zodat de grasplantjes veel gemakkelijker de voedingsstoffen kunnen opnemen. Tevens is calcium het transportbedrijf voor de voedingstoffen om de plant in te komen. Humistart kalk bevat ook nog magnesium, die zorgt ervoor dat je gazon weer snel mooi groen wordt en blijft. Kijk in de webshop van www.gazonbemesting.nl voor bijvoorbeeld Humistart kalk Voor overige vragen kunt u altijd mailen of bellen. info@gazonbemesting.nl 06-57869921 37


38


Toanielselskip De Waldploech út Waskemar spilet dit jier it stik

“Pension De Goate” "Pension De Goate" is in ultime úting fan Toos har sosjale gefoel foar de minderbedeelden. Se rint dit tehûs foar thús- en dakloazen mei de hulp fan Pien. Dy liket ek in soad betrokken mar in feite hat se in dûbele aginda. Op it momint hat de pensjon fjouwer gasten dy't kwa eftergrûn tige út elkoar lizze. Sa is der Eduard, in bekinde toanielspyler. Mar troch omstanigheden komt hy no nergens meer oan ‘e bak. Hy komt noch al 'e bar en hat in earnstich alkoholprobleem. Wanda is in typke dy't besiket om har lizzende steande te hâlden. Mar it hoerke hat lykwols dúdlik har bêste tiid hawn. Joti is bekend yn 'e drugswrâld en hat it allegearre al es besocht(ek it stopje mei dy rommel). Krek as by syn kollega’s is by him, troch it romme gebrûk fan geastferomjende middelen, ek in "kreatife" geast ûntstien. De fjirde gast is Rika. Dizze klassike swerfster hat in hurd en ongelokkige jeugd hawn. Neist dat binne har geastlike en sosjale kwaliteiten in grutte beheining om mei te kommen yn 'e grutte boaze wrâld. Pension De Goate stiet yn in "gewoane" buert. Mevrouw Meerman is, as vertsjinwurdigster fan ‘e buurt, net sa bliid mei dit tehûs. Se hat it bestimmingsplan fan it pensjoen ynsjoen en dêr stiet yn dat it pân inkeld brûkt wurde mei as wenhûs of as kantoar. Koartsein Pension De Goate moat út ‘e buert verdwinne! Troch in hiel positive ûntwikkeling fan Pien har karriere komt der op it lêste momint in omslach fan jewelste. Allinnich Toos kin har noed ta sosjaal bememkjen net mear kwyt. In modern en realistisk blyspul mei sa no en dan oangrypende mominten. De spyldatums binne freed 23, sneon 24 febrewaris, freed 2 en sneon 3 maart. Sneun 23 febrewaris en 3 maart hawwe wy live muzyk. De útfierings binne yn it Atrium fan it doarpshûs “It âld leger” te Waskemar. Oanfang 20.00 ûre.Kaarten binne te keap by Evert Sikkema, Wijndelsweg 6, Waskemar.Fan 1 febrewaris ôf, tusken 15.00 en 19.30 oere. 39


Kijk voor beschikbaarheid op: www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

40


*** OPROEP ***

De Waskemare-redactie is dringend op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om mee te werken aan het nieuwsblad voor alle Waskemeerders en heb je nog een paar uurtjes per maand over? Kom dan onze redactie versterken! Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die enigszins kunnen omgaan met de computer (email en Word, eventueel Publisher). De hele Waskemare wordt tegenwoordig digitaal gemaakt. Een schrijftalent is wel makkelijk, maar niet beslist noodzakelijk Wil je graag meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met een van de redactieleden. Tot gauw!

41


42


Uitslag klaverjasavond Op vrijdagavond 29 december mochten wij 26 klaverjas liefhebbers begroeten op de jaarlijkse klaverjasavond. Nadat iedereen was ingeschreven en voorzien was van koffie, thee, fris of iets anders werd om 19.30 uur het startschot gegeven. Na iedere ronde was er een kleine pauze. We werden door Anneke Stoker en Fokje de Boer voorzien van ons natje en droogje. Na 4 rondes werden alle punten opgeteld en de winnaars bekend gemaakt. Zoals ieder jaar had iedereen prijs. De uitslag is als volgt: Jan Visser Nico Gorter Wietse Dijkstra Peter Huitema Evert Dermois Albert Rooks Jerre Wagenaar Marten Veenhuizen Eppie Hemminga Nico Reinders Jannie v.d. Veen Geert Jan Leeuw Nico Veenstra

7472 6831 6803 6745 6732 6715 6620 6497 6489 6486 6446 6445 6408

Leny Kaptein Henk Nuwolt Pieter Bouma Freek de Vegt Pieter Brouwer Anne Zandberg Willy Hankel Eeuwe Boonstra Roel Wink Jeen Mulder Aize Stoker Roelof Sikkema Melle Stoker

6179 6120 6023 6003 5930 5925 5916 5898 5877 5866 5706 5660 4766

Collecteweek Hersenstichting De Hersenstichting houdt dit jaar van 29-01-2018 t/m 03-02-2018 de jaarlijkse collecteweek, en voor de 2e keer in Waskemeer. Een op de Vier mensen heeft een Hersenaandoening. En een hersenaandoening zet je leven op zijn kop! Of het nu gaat om een Hersenbloeding, Alzheimer, Depressie, Hersentumor, Huntington, Parkinson, Hersenkneuzing, Multiple Sclerose etc., onderzoek is hard nodig. Met elkaar willen we de mensen met een hersenaandoening een betere toekomst geven. Door te geven aan de collectant van de Hersenstichting helpt u iedereen die kampt met de gevolgen van een hersenaandoening. Organisator van de Hersenstichting in Waskemeer: Corrie de Vries 43


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 44


De pollepel Hierbij een recept dat koolhydraat arm is . Vooral in het nieuwejaar hebben we goede voornemens om bijv. af te vallen of gezond te eten. Heel makkelijk te maken, Mijn man is degene die eten maakt thuis vandaar van mij een simpel recept.

BOERENKOOLTAART 400gam boerenkool 200 ml. Slagroom 100 gr. Spekjes 5 eieren 100 gr. Geraspte kaas Zout en peper En een rookworst Bereidingswijze: Oven voorverwarmen op 180 graden. Boerenkool gaar koken, spekjes bakken en rookworst in stukken snijden. Eieren met de slagroom klutsen. Als de boerenkool gaar is afgieten dan de spekjes en rookworst zout en peper de boerenkool roeren en in de ovenschaal doen. De geklutste eieren met slagroom er overheen gieten en dan de geraspte kaas erop doen en dan 45 min. Op 180 graden. Eet smakelijk!!!!!! De pollepel draag ik over aan Jetty van Breeden. Groeten van Anje Dijkstra -Klooster

45


46


Bv Oerterp - oproep voor Waskemeer & omstreken!

De badminton vereniging Wij zijn een vereniging met een grote diversiteit in leden die zich niet alleen richt op leden uit Ureterp maar zeker ook uit de omgeving. We hebben o.a. een 6-tal leden uit omringende dorpen als Bakkeveen, Siegerswoude en Wijnjewoude. We hopen door dit artikeltje onze bekendheid in deze omgeving te vergroten en mensen aan te sporen ook eens het badmintonspel te proberen en te ervaren of het iets voor je is. Wij spelen op de volgende dagen / tijden in MFC de wier, de telle 21 Ureterp:

-

Elke dinsdagavond traint de jeugd in groepen van 19:00 tm 20:00 Elke dinsdagavond trainen de senioren(volwassenen) van 19:30 tm 21:30(uitloop 22:00) Elke donderdagochtend hebben we een badminton overdag groep van 9:30 tm 11:00

Wil je meer informatie over badmintonvereniging Oerterp? Stuur dan een mailtje of bel 1 van onze bestuursleden Of kom langs en speel vrijblijvend 2 keer mee. website: www.bvoerterp.nl

Woensdag 14 Februari

47


48


49


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

50

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. (Patiënten van de huisartsen Bruins en Hoekstra uit Appelscha bellen met de dokterswacht Drenthe) Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern” te Haulerwijk Locatie Hoofdweg Boven 5……..………………………..(0516) 421428 Locatie Norgerweg 15...…………..………………..…….(0516) 421838 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur T. Keuning….…..…… ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a De Fenne 15 8434 PC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919