Wm feb mrt 2018 definitief

Page 1

Jaargang 38 – Feb / Maart 2018


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 38, nummer 2 Feb/Maart 2018 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 21 Maart Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


Beste lezers, De winter is al weer een aardig eind op weg en soms lijkt het erop dat we nog een keer op de schaatsen kunnen staan. Maar dan slaat het weer om en lijkt het wel voorjaar. Ook wel weer een mooie tijd om de buitenactiviteiten weer op te pakken.

De Waskemare is ook deze maand weer gevuld met de bekende vaste artikelen en aankondigingen e.d. Toch is er altijd wel ruimte te vinden voor een stukje over bijvoorbeeld een sportwedstrijd of zo maar een onderwerp dat u boeiend vindt. Misschien kunnen we in de volgende Waskemare uw bijdrage al lezen. . Veel leesplezier! Jan van Bergen

Inhoudsopgave Uitgelicht Buurtvereniging Roel en Poel

5

Afvalkalender

7

Beheerders Dorpshuis

11

Schoolnieuws OBS De Trede

15

Klassennieuws OBS De Trede

17

Edu Robotoc Event CBS De Paadwizer

19

Kleurplaat

24

Ontdek en Leer in Waskemeer

27

Kaboutervoetbal

37

De Pollepel

41

Bericht van de Boefkes

45 3


Houthandel Waskemeer Compagnonsweg 22 8434 NW Waskemeer 06-43507998 info@handelsondernemingvisser.nl Levering van: Vuren hout, alle soorten kopmaten SlS / CLS, balkhout, panlatten etc Kozijn- en raamhout, zowel in vuren als hardhout Gevelbekleding, diverse soorten rabat, in hout en kunststof Plaatmaterialen: multiplex, spaanplaat, osb, rockpanel etc Schaaf- en profileerwerk op maat Douglas/lariks, tuinhout Steigerhout ( onbehandeld, grijs, zwart, bruin ) Bevestigingsmiddelen (schroeven, spijkers, overige ijzerwaren) Overige bouwmaterialen Alles op bestelling, hierdoor scherp geprijsd.

4


Uitgelicht Buurtvereniging Roel en Poel Deze buurtvereniging is ontstaan rond de jaren 1985/1990 nadat de eerste huizen aan de Kruisweg kant gebouwd en bewoond waren, deze nieuwe en jonge buurt begon als “de Fenne” totdat de nieuwe straat Jan Roelswijk erbij kwam en er een nieuwe naam moest komen en dat werd “Roel en Poel”. Deze buurt bestaat nu ruim 40 jaar. Momenteel is er niet een echt bestuur maar wordt er onderling met Rik Opdam, Henk Mesken, Tessa Zwart en Berber Pruim besproken, uitnodigingen rondgestuurd en komt alles tot stand. Dat gaat tegenwoordig wel makkelijk met de app en andere media waarin we elkaar kunnen treffen. Er zijn ongeveer 35 gezinnen lid en daarvan doen de meesten ook actief mee. De buurt is nog steeds actief met de leden en met een mooie Fenne in het midden van de woningen hebben ze ook een hele mooie locatie voor diverse activiteiten. Met Pasen begint het al om de kinderen paaseieren te laten zoeken, Er zijn gelukkig genoeg kinderen op de buurt om het zoeken tot een succes te maken. Jaarlijks wordt er een gezellige buurt barbecue gehouden, ook weer aan de Fenne, er wordt een tent geplaatst waar, in geval van regen onder geschuild kan wordend. De BBQ wordt voorzien van allemaal lekkere soorten vlees en saus, broodjes, salades drankjes , van alles voor een gezellig bourgondisch avondje.

Een gezellige dag in het najaar is de “nationale”burendag, waarbij ook prijsjes gewonnen kunnen worden. Deze wordt jaarlijks gehouden met het hele gezin. Er komt dan een 16 meter lange stormbaan waarop voor de jeugd wedstrijden worden gehouden, er wordt een touw over de Fenne gehangen om zo lang als t kan aan te blijven hangen en ook vlotten gebouwd. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje voor een ieder en als afsluiting allemaal een kop soep met een broodje knakworst. Dat maakt bij elkaar wel dat er ‘s avonds goed geslapen kan worden. 5


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28

8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

6


Er gaat natuurlijk ook wel eens een activiteit georganiseerd die niet rondom de Fennekan worden gehouden. Dan wordt er uitgeweken naar een andere locatie, bijvoorbeeld om te gaan bowlen met elkaar. De Fenne is een echte ontmoetingsplek voor de bewoners, waar, ook buiten de buurtactiviteiten om men elkaar regelmatig opzoekt, soms ontstaat er spontaan een barbecue of zelfs een ijsbar. De contributie wordt tegenwoordig overgemaakt per bank en daarin zit ook gelijk de bijdrage voor het 5 jaarlijkse dorpsfeest, ook voor de bouw van de wagen legt de buurt geld achteruit en verder wordt er goed op de centjes gepast zodat er altijd een appeltje voor de dorst blijft. Alie Hulleman.

Afvalkalender Waskemeer Maart 2018

AllĂŠĂŠn voor postcode 8434 PostCode NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

Datum 13, 27 13, 27 13, 27

Bak grijs grijs grijs

Datum 6, 20 7, 21 6, 20

Bak groen groen groen

Oud papier: 2, 30 maart NA, NB, NV, NW, NX: 8 maart 7


8


KCMV Excelsior in actie Hoewel de winter, met wisselend succes, nog probeert voet aan de grond te krijgen, kijkt Excelsior/De Bazuin Haulerwijk-Waskemeer-Een al weer uit naar een actief voorjaar. In de maand maart proberen zij met maar liefst 2 acties geld op te halen om de clubkas te spekken. Potgrondactie EĂŠn daarvan is de - inmiddels traditionele - potgrondactie. De leden gaan op vrijdagavond 9 maart a.s. in Waskmeer en zaterdagochtend 10 maart a.s. in Haulerwijk weer de deuren langs met 20Lzakken potgrond. Mocht u dan niet thuis zijn en wel potgrond willen hebben? Dan kunt u uw bestelling doorgeven via een mailtje naar: cindygrootenhuis@hotmail.com. Poiesz Jeugdsponsoractie Een tweede, bijna vaste, actie is de Jeugdsponsoractie van de Poiesz. Van 12 februari t/m 8 april ontvangt u bij elke â‚Ź 10,- aan boodschappen (exclusief statiegeld) een Jeugdsponsormunt en iedere week zijn er speciale aanbiedingen die extra sponsormunten opleveren. De munten kunt u in de Poiesz in Haulerwijk vervolgens in de koker van o.m. Excelsior stoppen. Poiesz keert dan aan het einde van de actie voor iedere ingezamelde munt een bedrag uit. Op zaterdag 24 maart zullen wij met onze leden zelf aanwezig zijn in de Poiesz om heerlijke appelflappen te verkopen. Uiteraard krijgt u bij deze aanbieding ook extra munten en alle munten. Spaar dus uw munten lekker op en stop ze (24 maart) in de koker van Excelsior! Opbrengst De opbrengst van de acties van Excelsior wordt gebruikt voor het aanschaffen en onderhouden van instrumenten, met name voor de jeugdleden. Ook wordt een deel van dit geld ingezet voor muzieklessen voor de jeugd. Op deze manier kan de vereniging het lesgeld voor de ouders zo laag mogelijk houden, zodat de kosten voor muziekles niet een drempel hoeven te vormen voor het leren bespelen van een muziekinstrument. Noteren Nog een datum om vast te noteren is zaterdag 27 april a.s. Dan houdt Excelsior haar jaarlijkse koningsdagconcert in Sinnehiem. Ook hier zal de jeugd flink van zich laten horen. U bent hierbij alvast van harte uitgenodigd! 9


10


Beheerders Dorpshuis met pensioen Waskemeer - Elf jaar lang runden zij met hart en ziel dorpshuis It Âld Leger in Waskemeer, maar sinds 1 december vorig jaar zitten Aize en Anneke Stoker min of meer noodgedwongen thuis. Na 40 jaar lang stoffeerder te zijn geweest, kreeg Aize last van zijn rug, waardoor hij dit werk moest opgeven. Maar aangezien hij er niet het type voor is om achter de geraniums te zitten, vond hij al snel een nieuwe uitdaging. Hij werd bezorgbakker en voorzag met zijn rijdende winkel de inwoners van Waskmeer en omgeving van verse bakkerswaren. Zijn zus, Alie Zandberg-Stoker was in die tijd beheerder van het dorpshuis in Waskmeer. Toen zij aangaf te willen stoppen, besloten Aize en zijn vrouw Anneke om in dit gat te springen. Ook dit bleek een behoorlijke uitdaging.

Alles zelf uit moeten vinden

‘Mijn schoonzus had zoveel routine in het runnen van het dorpshuis, dat ze alles uit haar hoofd deed. Er waren dus nergens bestellijsten voor de horeca of namenlijsten van vrijwilligers. Wij hebben alles zelf uit moeten vinden’, vertelt Anneke. ‘Maar dat is uiteindelijk best goed gelukt en wij hebben vanaf het begin altijd wel alles op papier bijgehouden. Dat werkt een stuk makkelijker.’ In de beginjaren had het echtpaar bijna een fulltimebaan aan het beheren van het dorpshuis. ‘In die tijd was er ook nog heel veel te doen in het dorpshuis’, zegt Aize. ‘Er waren veel verenigingen die gebruik maakten van het complex, maar in de loop van de jaren werd dat steeds minder. Daarnaast nam de voetbalvereniging steeds meer taken van ons over, zoals het organiseren van evenementen en barwerk in het sportcafé.’

Ontslag was complete verrassing

Afgelopen zomer kregen zij op een nogal onverwacht moment van het bestuur te horen dat hun contract aan het einde van het jaar niet meer zou worden verlengd. ‘Dat kwam voor ons als een complete verrassing’, laat Aize, zichtbaar aangedaan, weten. ‘Het bestuur dacht dat wij niet langer wilden, maar er is ons nooit iets gevraagd. Wij hadden juist nog graag een paar jaar door gewild.’ Inmiddels heeft het dorpshuisbestuur een nieuwe beheerder gevonden, maar moeten Aize en Anneke met lede ogen toekijken hoe alles, wat zij in de afgelopen elf jaar zo zorgvuldig hadden opgebouwd, verandert. (vervolg: zie pagina 13) 11


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

12


Zorgelijke ontwikkelingen

De nieuwe beheerder heeft een aanstelling voor maar tien uren en is maar nauwelijks in het dorpshuis te vinden. De vaste gebruikers van het dorpshuis moeten tegenwoordig zelf, met een code, de sleutel uit een kastje aan de buitenmuur halen en zelf voor koffie en thee zorgen. Anneke vindt deze ontwikkelingen zorgelijk. ‘Het is al een aantal keren gebeurd dat mensen voor een dichte deur stonden en onverrichterzake naar huis gingen. Dat voelt niet goed. Wij zorgden altijd dat het gebouw op tijd open was, dat de kachel op tijd aan stond en dat mensen na afloop van een training of een bijeenkomst nog even een plek hadden om na te kunnen zitten. Dat is er nu allemaal niet meer. Ik vraag me af of het dorpshuis op deze manier straks nog wel recht van bestaan heeft.’

Betrokken vrijwilligers

Gelukkig merkt de klaverjasvereniging in Waskmeer weinig van al deze veranderingen. Aize is namelijk al jaren lid van deze club en samen met zijn Anneke hebben zij aangegeven op de donderdagavonden wel als vrijwilliger te willen blijven helpen. ‘Aize klaverjast dan en ik sta achter de gezellig achter de bar’, zegt Anneke glimlachend. ‘En als ik klaar ben met klaverjassen, spring ik vaak ook nog even bij.’ Ook hij geniet hier zichtbaar van. ‘We vinden het fijn om op deze manier toch nog een beetje bij het It Âld Leger betrokken te blijven, want we missen vooral ook de sociale contacten, het praatje met de mensen. En ook de samenwerking met het Liudger was altijd erg goed. De manier waarop we dit alles hebben moeten opgeven doet pijn, maar wij kunnen gelukkig terugkijken op elf fijne jaren’, aldus het echtpaar. (Bron: Nieuwe Ooststellingwerver)

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het overweldigende aantal blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het plotseling overlijden van onze geliefde moeder en mijn ex partner Joke van Dam Bij deze betuigen wij aan allen onze welgemeende en hartelijke dank. Emiel, Robin en Marten Veenhuizen 13


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

14


Februari 2018

Schoolnieuws

Open dag

Op woensdag 21 maart is er weer een open dag binnen alle scholen van Comprix. Op deze dag stellen alle scholen hun deuren open om belangstellenden de school te laten zien. Tussen 8.30 en 12.00 zijn geïnteresseerden van harte welkom om de school te bekijken. Tijdens deze ochtend kunt u ook in de klassen kijken, om een les bij te wonen. Juf Nynke van der Zijl, directrice, kan u dan rondleiden en informatie geven over hoe er op onze school wordt gewerkt. Binnenkort verschijnt op onze website en Facebookpagina het programma van deze dag! Wij hopen op een grote opkomst! Tijdens deze ochtend staat er koffie/ thee en wat lekkers voor u klaar.

Chromebooks

De oudervereniging heeft de afgelopen jaren een flink bedrag gereserveerd voor ICT en daardoor hebben wij 15 Chromebooks kunnen bestellen! In groep 5/6 werken de kinderen momenteel met o.a. rekenen op deze laptopjes i.p.v. in het werkboek. Kinderen krijgen gelijk feedback en tips van het programma wanneer ze iets niet goed doen. Uiteraard scheelt het de leerkrachten veel nakijkwerk. Het is de bedoeling dat we in ieder geval na de zomervakantie het rekenwerk van groep 5 t/m groep 8 op de Chromebooks gaan maken. Het werken “op maat” kunnen we op deze manier nog verder vergroten! OV, heel erg bedankt!

Febr. 24

Voorjaarsvakantie

Maart 5

Weer naar school

7

Personeelsdag Comprix

21

Open dag

22

Sponsorloop Wandelen voor Water

27

MR vergadering 17.00 uur

Op de website van onze school vindt u meer informatie. www.obsdetrede.nl

15


16


Olympische Winterspelen 2018 Bobsleeën doe je op een slee en je gaat heel hard. Je duwt de slee, dan ga je er in zitten en dan kan je misschien op de kop gaan. Je kunt wel 130 km per uur. De Olympische Winterspelen worden gehouden in Zuid Korea. Mike (gr. 5) Er doen 15 sporten mee aan de olympische winterspelen. 15 sporten, poeh, ik denk dat ik daar niet uit kan kiezen. Ze gaan allemaal strijden voor de gouden medaille! Emma ( gr. 5) De Olympische Winterspelen zijn echt heel cool. Schaatsen is ook heel erg leuk en daar ben ik goed in. En mijn broer niet, dat is grappig. Mijn vader die kan het heel goed. Wist je dat Bob de Vries meedoet maar hij kan het ook heel goed. Hij kan het beter! Tessa ( gr. 5) De vader van Maud die is ook naar de Olympische Winterspelen en die gaat daar schaatsen. En wat kan je daar nog meer allemaal doen: hockey, schaatsen, en ijshockeyen. Het is PyeongChang. Hannah ( gr. 5) Dit is het Olympische jeugdjournaal van schaatsen. Bob staat op de eerste plek. 6.10.50 is de snelste tijd van Bob de Vries. Dit was het jeugdjournaal van schaatsen. Joost ( gr. 5)

De Olympische Winterspelen wordt gehouden in PyeongChang er doen massa’s mensen mee en Bob de Vries is er ook. Ik vind het spannend want er zijn heel veel Nederlanders bij zoals Sven Kramer. Ik hoop dat Nederland nummer één wordt. Dus zet hem op en ga voor goud! Damian ( gr. 5) Brrr, wat is het toch koud buiten. Nou, de televisie doet het niet. Maar ik ga niet meer naar buiten in de kou. Maar ik wil niet het schaatsen missen want Bob de Vries doet ook mee met de Olympische Spelen en ik hoop dat Bob iets gaat winnen! Adaja ( gr. 5) De Olympische winterspelen bestaat uit verschillende sporten o.a. schaatsen, curling, biatlon, skiën, rodelen en ijshockey. Ik vind schaatsen de leukste sport. Rodelen ken ik niet maar curling vind ik ook wel leuk. Pascal ( gr. 5) De eerste winterspelen waren in 1924 in Chamonix. Dit jaar wordt het gehouden in Zuid-Korea in PyeongChang. Er zijn 7 wintersporten. Er doen meeste Nederlanders mee aan schaatsen. De eerste Olympische Winterspelen was in Griekenland. Kunstschaatsen was de eerste Olympische Wintersport, het werd voor het eerst in 1908 gedaan. Anouk ( gr. 6)

Schaatsen Welke Nederlanders doen er mee aan het schaatsen van de Olympische Winterspelen? Sven Kramer, Bob de Vries, Kjeld Nuis, Kai Verbij, Jorrit Bergsma, Koen Verweij, Ronald Mulder, Jan Smeekens, Patrick Roest, Jan Blokhuijsen, Ireen Wust, Antoinette de Jong, Jorien ter Mors, Lotte van Beek, Marrit Leenstra, Irene Schouten, Annouk van de Weijden, Carlijn Achtereekte, Esmee Visser en Anice Das. Er bestaan verschillende afstanden zoals 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, 3000 meter, ploegenachtervolging en massastart. Ik hoop op veel gouden medailles. Thomas ( gr. 6) De Olympische Winterspelen begonnen in 1924 in Chamonix toen waren er 7 sporten. Dit jaar doen er mee: biatlon, curling, ijshockey, roddelen, schaatssporten, skisporten en sleesporten. De locatie is Zuid Korea. Hun motto is passie en verbonden zijn. Er doen 92 landen mee. De totale sporten zijn er 102. De openingsceremonie is op 9-2-18 en de sluitingsceremonie is op 25-2-18. Jonna ( gr. 6) Dit jaar worden de Olympische Winterspelen gehouden in PyeonChang in Zuid Korea. De IOC beslist op een congres waar de spelen gehouden wordt. De steden die meededen waren Annecy, München en PyeonChang. De meeste stemmen was voor PyeongChang . Die hebben gewonnen met 63 stemmen. München had 25 stemmen en Annecy had er 7. Laura ( gr. 6) Je kent ze wel de winterspelen. Er zijn er duizenden. Een paar zijn er: biatlon, curling, schaatsen en nog veel meer. Ik moet jullie nog iets vertellen over schaatsen. Wij stonden in 2014 op plaats één. We hadden 35 gouden, 37 zilveren en 34 bronzen. Schaatsen is leuk dit was mijn verhaal. Nicky ( gr. 6) De Olympische Winterspelen worden dit jaar gehouden in PyeongChang. Het wereldkampioenschap is als eerste gehouden voor mannen in 1957 en voor de vrouwen in 1979. De wintersporten zijn begonnen in 1960. Je hebt verschillende sporten: curling, ijshockey, rodelen, schaatsen, kunstschaatsen, shorttrack, alpineskiën, freestyle skiën, langlaufen, Noordse combinatie, schansspringen, snowboarden, bobsleeën en skeleton. Goud levert 10 punten op, zilver 7 punten en brons 5 punten op. Een vierde plaats 3 punten, vijfde plaats is goed voor 2 punten en de 6e plaats is goed voor 1 punt. Jolin ( gr. 6)

17


18


Edu Robotic Event op 21 februari De leerlingen van groep 7/8 zijn vanaf november bezig geweest met de bouw van de meccanoid robot. Inmiddels is ie helemaal in elkaar en kan het programmeren beginnen! Dit is nog best ingewikkeld. Het begint al met de juiste taalinstelling, het juiste software programma downloaden en vervolgens installeren op de robot. Momenteel zijn de kinderen even vast gelopen, maar we hopen dat daar gauw weer verandering in komt. Woensdag 21 februari mogen 4 leerlingen samen met juf Jolanda en de robot naar een techniek bijeenkomst in Leeuwarden. AndrÊ Kuipers zal daar aanwezig zijn en een lezing houden over techniek. De leerlingen moeten daar een presentatie houden over wat er tot nu toe met de robot gedaan is en wat we geprogrammeerd hebben. Werk aan de winkel dus! Ook hebben Lukas en Jelmer Nick een korte vlog gemaakt over het in elkaar zetten van de robot. We zijn er dus maar druk mee.�

19


20


21


22


23


Kleurp


plaat


26


“Ontdek en leer in Waskemeer” vrijdag 6 april van 11.00 – 13.00 uur MFA ‘De Boekebeam’ in Waskemeer Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een informatiemarkt voor ouders, toekomstige ouders en kinderen! Niet eerder is zo intensief ingezet op de samenwerking tussen verschillende partijen die zich bezig houden met het welzijn van kinderen. Er zijn verbazingwekkend veel kindvoorzieningen in en rond Waskemeer en het is goed als ze stuk voor stuk laten zien wat ze in huis hebben. Van de verloskundigenpraktijk tot aan de sportverenigingen en het Voortgezet Onderwijs, ouders kunnen nu op één plek alle informatie krijgen die ze zoeken. Het wordt voor ouders en kinderen echt “leren en ontdekken”. In MFA ‘De Boekebeam’ worden kramen opgesteld met informatie en activiteiten zodat bezoekers ervaren hoe er (samen)gewerkt wordt door de verschillende kindvoorzieningen. Er is voldoende ruimte voor een persoonlijk gesprek en de kinderen gaan zelf ook de activiteiten demonstreren. Naast koffie/thee/ranja met wat lekkers, zullen de leerlingen van CSG Liudger helemaal zelf als lunch voor iedereen een heerlijke tosti klaarmaken. Voor de kinderen zelf wordt het een feestje. Het springkussen staat namelijk klaar! Wilt u meer weten over wat Waskemeer u allemaal te bieden heeft? Kom dan zeker langs op vrijdag 6 april tussen 11.00 en 13.00 uur!

27


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

28


Winterjûnenocht Leeuwarden is nu officieel de Culturele Hoofdstad van Europa. Het evenement Leeuwarden-Fryslân 2018 (kortweg LF2018) begon vrijdagavond tijdens de winterjûnenocht. Het gonsde van de verhalen door heel Friesland, ook in Ooststellingwerf werden er verhalen verteld. In de Molen in Makkinga, in het ArtHotel in Oosterwolde en bij Centrum voor prentkunst Nobilis. In Nijeberkoop was het een drukte van belang in het kleine voorhuis van Friesgoed aan de Bovenweg. Omrop Fryslân was vrijdagavond op vijf plekken in Fryslân bij dit eerste evenement in kader van LF 2018. Ze deden live verslag, zo ook vanaf de bijzondere locatie tussen Egypte en Frankrijk bij Friesgoed. Er was een livestream, die terug te vinden is op de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Het was de eerste keer dat er zoveel mensen op pad gingen om op allerlei locaties te luisteren naar verhalen op deze warme winteravond. In Nijeberkoop was het een vertelling met theatrale beleving, ontvangst bij de vuurkorf, dan door naar het voorhuis waar muziek klonk en de gasten werden uitgenodigd om aan tafel te gaan. Ineens zat je aan tafel met wildvreemde mensen en werd je onderdeel van het verhaal.

Je werd meegenomen in de geschiedenis van de voor nu kleine boerderij, maar in vroegere jaren was het een redelijk groot gemengd veebedrijf. Maar toen kwamen er begin jaren zestig ‘buitenlanders’ wonen, een familie uit het westen van het land, die verlangde naar de rust van het platteland. In de jaren zeventig werd het verbouwd, met bielzen en schrootjes, en verdween het huis langzaam achter het groen van struiken en bomen. De mensen die er vervolgens woonden hadden weinig met de ‘mienskip’. En zo ging het verhaal door naar de vertelling van ‘de lepels’, een oud verhaal waarin de vraag wordt gesteld wat het verschil is tussen de hemel en de hel. In de hel proberen de mensen met lange lepels alleen zichzelf te voeden, wat niet lukt, waardoor ze hongerig en boos worden. In de hemel daarentegen voeden de mensen elkaar en dat is wat het publiek mocht gaan ervaren. Met lange lepels voedde ze 29


30


degene die tegenover hen zat en ineens werd er gelachen en plezier gemaakt en hadden de mensen aan tafel contact met elkaar. Voor Janou Sipsma was het de eerste keer dat ze dit deed, een verhaal vertellen: “Het was erg leuk om te doen, het mooie was dat zodra de mensen met de lange lepels elkaar probeerde te voeren de sfeer omsloeg. En dat is precies de kern van het verhaal, als je oog en aandacht hebt voor elkaar en je omgeving dan wordt de wereld een stukje mooier en blijer. Friesland heeft veel diversiteit, staat open voor anderen, in verbondenheid met elkaar, dat is mooi”.

In Nijeberkoop bij Friesgoed waren ruim 40 mensen, iemand van de organisatie van Tryater schoof ook nog even aan en vertelde dat het overal druk was. “We moeten dit eigenlijk blijven doen” aldus Janou “Het is zo’n mooie manier om met elkaar in gesprek te gaan”. Ze is dan ook zeker van plan haar boerderij-kunst en rustpunt vaker onderdeel te laten zijn van vertellingen. Voor het hele jaar 2018 is Friesgoed in Nijeberkoop vrij toegankelijk van woensdag t/m zondag vanaf 14 uur tot 17 uur en als het hekje open staat als infopunt voor 2018, maar ook om te kijken en genieten van kunst en Friese producten die met aandacht zijn gemaakt.

31


Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin  Diverse andere tuinartikelen  Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte  Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk. We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl (contactformulier)

32


Teken- en Schilderclub De Nörger Varvers

Greet Joosten, secr. 0592-612233 05.02.2018

Kom schilderen bij de Nörger Varvers

Zin om te (leren) tekenen of schilderen in Norg? Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij Teken- en Schilderclub “de Nörger Varvers op dinsdag van 9:45-11:45 of 14:00-16:00 en op woensdag van 19:30-21:30. De lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. De docent weet uw creativiteit aan te boren en zorgt voor verdere ontwikkeling, daarbij staat eigenheid in uw werk voorop. Bovendien is werken in een groep heel belangrijk voor inspiratie en sociale contacten. U kunt vier proeflessen van volgen voor € 35,00. Besluit u daarna om lid te worden, dan wordt dit bedrag van de contributie afgetrokken. Voor meer informatie of aanmeldingen, bel 0592-612233 of mail greet.joosten@kpnmail.nl

Van 29 Januari tot 3 Februari hield de Hersenstichting de jaarlijkse collecteweek. De Hersenstichting gebruikt dit geld voor onderzoeken naar aandoeningen aan de hersenen. Zo kunnen mensen met een hersenaandoening een betere toekomst krijgen. De opbrengst in Waskemeer was dit jaar € 330.14. Daar wil ik u allen, namens de Hersenstichting, hartelijk voor bedanken. Verder wil ik namens de Hersenstichting de collectanten hartelijk bedanken voor hun belangeloze inzet! Want zonder hen kunnen we niet!! Organisator van de Hersenstichting in Waskemeer: Corrie de Vries 33


34


35


Kijk voor beschikbaarheid op: www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

36


Kaboutervoetbal in Waskemeer! De kabouters van Waskemeer kunnen terug kijken op een zeer geslaagd voetbal seizoen. Elke vrijdag avond van 17.15 tot 18.00 uur wordt er getraind met de trainers Tom en Kim. Er worden verschillende voetbal spelletjes gedaan en afgesloten met een onderling partijtje. Ook is er een rust moment in de training om even lekker met elkaar wat ranja te drinken. Na de training moet er thuis goed uitgerust worden want zaterdag wordt er een competitie wedstrijd gespeeld. Dit doen ze in de vorm van een klein toernooitje tegen 3 andere clubs. Ben jij nu jongen of meisje tussen de 4,5 en 7 jaar oud en lijkt jou het leuk om dit voetbalteam te versterken?

Je bent van harte welkom om een keer mee te doen bij een training of even gezellig te komen kijken! Locatie: het voetbalveld in Wakemeer. Met een sportieve groet, Het Kabouterteam :) Contactpersonen: Tom: 0642589568 Kim: 0613610876

37


38


The Psalm Project In Haulerwijk Een prachtig concert in Haulerwijk Al eeuwenlang worden de psalmen gezongen. Liederen die je meenemen door de dalen van het leven, maar ook psalmen die het uitzingen van vreugde. The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefse Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige en bekende melodieën van het Geneefs Psalter.

The Psalm Project bestaat uit: Suzanne van der Velde, Ariën Vink, Miranda de Vlieger, Arend Jansen, (Jay-P Beijersbergen), Luca Genta, Magdalena Karas, Wilkin de vlieger en Eelco Vos. Datum 18 maart Aanvang 19:30 uur Locatie Kerkelijk Centrum 'De Oerdracht' Haulerwijk Gratis Tickets via https://www.zingenindekerk.nl/reserveren/paasconcertthe-psalm-project-haulerwijk We hopen u te mogen ontmoeten bij dit concert! 39


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 40


De pollepel Bij deze wil ik Anje Dijkstra bedanken voor De Pollepel! Een tijdje terug was ik uit eten in Tolbert. Ik werd verrast met een proeverij waarvan ik het recept met jullie zal delen. Broccolisoep met brie Ingredienten: ● ● ● ● ● ● ● ●

2 stronkjes broccoli (of 1 hele forse stronk) 1 aardappel 1 ui 1 liter bouillon 200 gram brie 4 sneetjes stokbrood Peper en zout naar smaak Klein beetje olijfolie

De ui pellen en snipperen en snij de broccoli in roosjes. Zet de soeppan op het vuur met een klein beetje olijfolie. Bak de uien in de olijfolie, doe de bouillon in de pan en breng de bouillon aan de kook. Schil de aardappel en snij de aardappel in blokjes. Als de bouillon kookt doe je aardappelblokjes in de pan. Kook de soep 5 minuten. Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe nu de broccoli in de pan en kook nog eens 10 minuten door tot zowel de broccoli als de aardappels gaar zijn. van de brie 4 plakken afsnijden en die apart houden, de rest in kleine blokjes snijden. De 4 plakken brie leg je op de sneetjes stokbrood en die doe je even in de oven tot de brie gesmolten is en het stokbrood lekker warm en knapperig is. Haal de broccolisoep van het vuur en doe de kleine blokjes brie in de pan. Pureer de soep met een staafmixer, verwarm de soep nog heel even op laag vuur en schep de romige broccolisoep in kommen. Eet smakelijk!!!!! De pollepel draag ik over aan Tineke van der Vaart. Vanuit Bakkeveen woont ze sinds een half jaar in het gezellige Waskemeer! Groeten van Jettie van Breden.

41


42


Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring in Oosterwolde Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische redenen moet worden gekeurd. Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde. Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com

43


44


Berichtje van PSG De Boefkes Na alle leuke feestdagen hebben de peuters het thema ziek en gezond gehad. De peuters hebben mooie knutselwerken gemaakt, zoals een medicijnpotje met allerlei mooi gekleurde pilletjes erin. Ook hebben ze zichzelf getekend en versierd op ware grootte! Nu zijn de peuters bezig met het thema eten drinken. Er staat een heus winkeltje op de groep, die druk bezocht wordt door de peuters. De kinderen hebben een placemat geknutseld en zijn er zelfs heerlijke poffertjes gebakken. De peuters hebben ervan gesmuld! Half maart zullen de peuters weer langs de deuren komen om paaseitjes te verkopen. 1 zakje paaseitjes kost 2 euro en drie zakjes 5 euro. Van het opgehaalde geld kunnen de peuters iets extra's aanschaffen voor op de groep. Denk hierbij aan het opknappen van de autohoek of het aanschaffen van een Wobbel. We hopen op een mooie opbrengst! Groetjes van de Boefkes!

Woensdag 21 Maart

45


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur. U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

46

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. (Patiënten van de huisartsen Bruins en Hoekstra uit Appelscha bellen met de dokterswacht Drenthe) Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern” te Haulerwijk Locatie Hoofdweg Boven 5……..………………………..(0516) 421428 Locatie Norgerweg 15...…………..………………..…….(0516) 421838 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur T. Keuning….…..…… ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a De Fenne 15 8434 PC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919