Waskemare december januari 2018 2019

Page 1

Jaargang 38 – December/Januari 2018/2019


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 38, nummer 10 Dec/Jan 2018/2019 Redactieleden: Gerda van der Heide Alleke Kalis Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 57 72 81 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 16 Januari Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris ●

De redactie verzoekt een ieder om kopij voor de dorpskrant op tijd aan te leveren. Kopij die na de in de Waskemare vermelde inleverdatum wordt ontvangen kan niet meer in het daarop volgende nummer worden geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.

De redactie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen en publicatie van ingezonden foto’s ter illustratie van artikelen.

Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de inzender.


Beste lezer, Nu ik dit schrijf is de decembermaand al voor de helft voorbij en met een hele lange zomer nog vers in het geheugen is het nog maar moeilijk te bevatten dat het einde van het jaar nabij is en we langzaamaan weer kunnen gaan aftellen tot het nieuwe jaar.

Een nieuwe jaargang betekent ook dat onze adverteerders weer kunnen ‘bijtekenen’ voor een jaar. Voor komend jaar zullen de tarieven wederom ongewijzigd blijven! Wij bedanken alle adverteerders voor hun trouwe bijdrage waardoor de Waskemare kan blijven verschijnen. Tot slot wens ik iedereen namens de redactie fijne feestdagen en goed en gezond 2019! Rob Groot

Inhoudsopgave Agenda Dorpshuis

5

Brief van Sinterklaas

13

Afvalkalender

15

Verslag De Boefkes

17

Voetbalnieuws van VV Waskemeer

25

Kerstpuzzel

30

Schoolnieuws OBS De Trede

33

Notulen DES

37

Kika Blog Jacqueline

45

De Pollepel

47 3


4


Hierbij de agenda van het Dorpshuis ‘t Âld Leger Januari : 3 5 8 10 11 14 15 17 18 20 22 23 24 25 29 30 31

Klaverjas Toneel Nieuwjaarsreceptie “de Slinger” Toneel Klaverjas Toneel Nieuwjaarsreceptie “van Brege oan Bocht” DES Toneel Klaverjas Toneel Volleybalwedstrijd Dames Familiefeestje Toneel Volleybalwedstrijd Recreanten Klaverjas Toneel Walking Dinner Toneel Ouderensoos Klaverjas Toneel

Toneeluitvoeringen 23 Februari generale repetitie toneel 1 Maart toneeluitvoering 2 Maart toneeluitvoering 8 Maart toneeluitvoering 9 Maart toneeluitvoering Note: 29 maart Pub quiz (maak elkaar enthousiast en noteer het alvast in de agenda) 5


6


*** OPROEP *** Gezocht: samenstellers! De redactie van de Waskemare is op zoek naar 2 nieuwe samenstellers! Als samensteller ben je verantwoordelijk voor het verwerken van alle aangeleverde kopij tot een Waskemare zoals iedereen hem in de bus krijgt! Dat betekent ‘digitaal’ knippen en plakken, schuiven, aanpassen, passen en meten, net zolang totdat het boekje in de gewenste layout naar de drukker kan. Dit alles naar eigen inzicht en creativiteit!

Voor dorpsgenoten die dit leuk lijkt om te doen, in het bezit zijn van een computer en een paar uurtjes in de maand hier mee bezig willen zijn: meld je bij de redactie en kom ons versterken!

van de redactie 7


8


Kerstbingo!!! 22 december organiseren wij voor alle kinderen -jong en oud- een leuke kerst bingo in dorpshuis ’t Ald Leger in Waskemeer. Bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd. Neem je vriendje, vriendinnetje of je buurtkinderen mee! We hebben leuke prijzen! De kosten bedragen ₏ 4,- hier zitten 6 bingokaartjes in en je krijgt van ons dan ook nog een glaasje ranja en een zakje snoep of chips. Wanneer? Zaterdag middag 22 december om 14:00 uur!! Jonge kinderen alleen onder begeleiding.

De redactie wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019! 9


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

10


Ouderensoos ’t Ald leger We starten in 2019 op de laatste woensdag van de maand in dorpshuis ’t Ald Leger vanaf 14.00 uur. Van te voren worden er geen uitnodigingen meer in de brievenbus gedaan. Noteer vast de volgende datums in uw agenda:

- 30 Januari - 27 Februari - 27 Maart - 17 April (derde woensdag gezamenlijke soos) We hopen de ouderen in Waskemeer een leuke en gezellig middag te bieden. Kom gerust een keertje langs! Assistentie is welkom. Heeft u leuke ideeën dan horen wij het graag. Contactpersoon : Janny van der Veen Tel: 06-30776188.

* * * AAN K O N D I G I N G * * * Beste dorpsgenoten, Na 51-jaar met heel veel plezier in Waskemeer te hebben gewoond, gaan wij nu naar Bakkeveen. We hebben daar een huis gekocht dat kleiner is dan waar we nu in wonen. Ook hebben we een veel kleinere tuin. Het lijkt erop dat we leuke buren krijgen van onze eigen leeftijd. Donderdag 13 december is de dag dat we gaan verhuizen. Wij hopen dat het met jullie en ook met ons goed mag gaan. Groeten Piet en Bertha Offringa. P.S. Tevens bedanken wij m.i.v. die datum voor alle donateurschappen. 11


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

12


Lieve kinderen van Waskemeer, Sinds een paar dagen ben ik weer thuis. Ik slaap weer in m’n eigen bed, Amerigo loopt weer in z’n eigen wei, de pieten gaan hun eigen gang. (Wat ze doen? Ach, wat pieten altijd doen: een beetje alles en een beetje niets.) Hier in Spanje kan ik eindelijk eens rustig terugdenken aan die mooie zaterdagochtend in Waskemeer. Wat was het koud he? Maar de zon scheen, toen we met z’n allen door de straten van jullie dorp gingen. Wat een prachtige koets, waar ik in mocht! En die wagen vol muzikanten…! Zelfs de pieten met een ochtendhumeur werden er vrolijk van. En wat hadden jullie het dorpshuis mooi versierd! Ik ben heel blij met alle knutselwerkjes en tekeningen, alle kunstjes die jullie deden EN natuurlijk met het langste schilderij van Waskemeer. Het hangt hier in de gang en iedere keer dat ik er langsloop, zie ik wel weer iets nieuws. Leuk hoor! Wat prettig ook dat de pieten bij jullie hun laatste opdrachten van Expeditie Pieterson mochten uitvoeren. Zo kon ik met een nieuwe Hoofdpiet terug naar Spanje. Want stel je voor: wat moet ik zonder Hoofdpiet? De oude Hoofdpiet stuurde me gisteren een foto van haar bed & breakfast met de eerste gasten. Ze zag er blij uit daar in Mexico, dus daar ben ik dan ook weer blij om. Zeg, lieve kinderen, ik ga afronden, want ik ga zo ook nog een brief sturen aan de kinderen uit Donkerbroek. En uit Bakkeveen. En uit Wijnjewoude. En uit Sint Nyk. En een kaartje naar Mexico. En daarna ga ik wandelen met Amerigo. Gewoon op de grond. Ik wens jullie een gezellige kerst en een vrolijk jaar in Waskemeer. Tot in november, dag hoor! Groeten van Sinterklaas.

13


14


’t Is al weer vroeg donker …..

LANTAARNPAAL DEFECT ? Als een lantaarnpaal in uw straat of dorp niet brandt kunt u (alleen) bij de gemeente terecht om dit te melden. Dat kan mondeling, telefonisch, per e-mail of via de gemeentelijke website.

Persoonlijk melden kan bij de publieksbalie in het gemeentehuis, ’t Oost 11, Oosterwolde. Belt u de storing door, dan kan dat via nummer 14 0516 (geen netnummer nodig). De storingsmelding per e-mail kan naar gemeente@ooststellingwerf.nl Meldt u de storing liever via de website www.ooststellingwerf.nl, ga dan op de openingspagina van de website via ‘Melding doen’ naar de website ‘Verbeter de Buurt.nl’. Als u uw contactgegevens doorgeeft bij het melden kunnen we u benaderen bij onduidelijkheden. Bij het melden van de storing willen we graag het lichtmastnummer weten (dat staat in gele cijfers op circa 3 m hoogte op de lantaarnpaal). Als u het lichtmastnummer niet weet willen we de locatie van de lantaarnpaal graag bepalen aan de hand van het adres (dorp / straatnaam / voor welk huisnummer) of een ander duidelijke omschrijving van de plek. Zonder omschrijving van de locatie of de lichtmastnummers kunnen we meldingen niet bij de reparateur onderbrengen. Afvalkalender Waskemeer Helaas zijn de data voor het legen van de afvalcontainers 2019 nog niet bekend. Wilt u precies weten welke container wanneer wordt geleegd ga dan naar de website: http:/www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/afvalkalender. Op uw postcode en huisnummer kunt u het schema vinden. 15


16


Nieuws van peuterspeelgroep De Boefkes Herfstwandeling Woensdag 31 oktober hebben de peuters een herfstwandeling gedaan op de Mandewyk 20 (thuis bij Jorrit Stuiver). De kinderen gingen op zoek naar kabouter Klauter en kwamen onderweg allemaal opdrachten en activiteiten tegen. Ze mochten blaadjes, herfstvruchten en takken zoeken, er werd een verhaal voorgelezen over een drukke spin, ze mochten de geitjes appeltjes geven en tot slot muziek maken op het liedje 'Op een grote paddenstoel'. Het was al met al een super geslaagde ochtend! Schoolontbijt Vrijdag 9 november hebben de peuters samen met de leerlingen van CBS De Paadwizer meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. Er is heerlijk gesmikkeld en gesmuld van al het lekkers dat op tafel stond! Sint Maarten Vrijdag 9 november mochten de peuters 'proef lopen' voor Sint Maarten en hun mooie lampionnen laten zien op twee adressen in het dorp. Natuurlijk stond er een leuke traktatie tegenover de mooie liedjes die zijn gezongen! Namens de Oudercommissie van peuterspeelgroep De Boefkes, Nadine Roffel Trynke Zuiderveld

17


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

18


19


20


Collecte Amnesty International Beste inwoners van Waskemeer en omstreken, Van 10 tot 16 maart as. is er weer de jaarlijkse collecte van Amnesty International. Hiervoor zoek ik een aantal mensen die zich in willen zetten voor schendingen tegen mensenrechten. Het is bewezen effectief dat alle acties echt helpen onrecht te bestrijden en recht te doen via Amnesty International en haar acties wereldwijd. Mocht je een stukje collecte op je willen nemen ....en dat zou fantastisch zijn...:-} dan graag een telefoontje of een app naar mij op tel. nr. 063851667 Alvast hartelijk bedankt! kijk eens op de site van Amnesty International. Echt heel boeiend, interessant, schokkend maar ook hoopgevend en vaak succesvol met en over mensen zoals u/jij en ik. Met vriendelijke groet, Lucia Haarsma

Kerstgedicht

Buiten is het stil en koud In huis een sprookje van licht en klatergoud Mijmeren over hoe het vroeger was Dromen van een betere wereld Missen wie er niet meer bij is Het mag, want het is kerstmis

21


22


25 januari:

Walking Dinner Lekker eten, gezelligheid, beetje beweging wie wil dit nu niet?! In de rest van Nederland geniet het concept Walking Dinner een groeiende populariteit. Ook Waskemeer wil mensen hiermee kennis laten maken. Een Walking Dinner is modern, origineel en sociaal. Een diner zonder vaste plaatsen, met meerdere gangen gevuld met meerdere kleine gerechten. Een lopend buffet waar eten en wandelen gecombineerd wordt. Een van de grootste voordelen van deze manier van dineren is dat je tijdens een Walking Dinner meer mensen spreekt dan bij een traditioneel diner. Dus doe mee en kom van de bank af, ga gezellig wandelend met elkaar een vorkje prikken.De afstand is niet groter dan 5 km en vind plaats in Waskemeer, hierdoor kan een ieder jong/oud/sportief/ onsportief deelnemen. Evt. kunnen we een rolstoel en duwer regelen. Omdat het de eerste x is en er plaats gecreëerd en inkopen gedaan moeten worden willen we graag twee weken van te voren weten hoeveel mensen er deelnemen. We proberen met de weersomstandigheden rekening te houden. By the way: Mensen die willen assisteren zijn van harte welkom (graag zsm doorgeven) Vertrekplaats: Dorpshuis ’t Âld Leger tussen 18.00 uur – 18.30 uur. Kosten zijn: € 17,50, dit is incl. eten, twee drankjes en koffie/thee. Opgave kan voor 11 januari bij Janny van der Veen, Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com Whatsapp of bellen: 06-30776188 Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger 23


24


Nieuws van vv Waskemeer Nieuws van vv Waskemeer Beste dorpsgenoten, Nu de laatste editie van de vv Waskemeer voetbalrubriek van het jaar 2018 voor u ligt is de tijd aangebroken om terug te blikken op het afgelopen najaarsseizoen. De afgelopen maanden waren er meerdere hoogtepunten te noteren. Zo is onze vereniging zoals bekend gestart met een voetbalschool. Inmiddels vinden deze trainingen plaats in de zaal om de spelers optimaal voor te bereiden op het aankomende zaalseizoen, waarbij alle teams zullen deelnemen aan regionale toernooien. Eind november bereikte de club daarnaast een historische mijlpaal, aangezien met het toevoegen van Eva Zuurveld het 40ste spelende dameslid werd verwelkomd binnen de vereniging! Dit laat zien dat onze damestak groeiend en bloeiend is. Verder heeft de JO12 overtuigend het kampioenschap binnen weten te slepen, maar daarover later meer in team uitgelicht! Ook de overige jeugdteams hebben de competitie er op het moment van schrijven bijna opzitten. In haar eerste seizoen op een kwart veld heeft de JO8 verdienstelijk gespeeld waarbij tijdens de wedstrijden het plezier van de gezichten van zowel de spelers als de toeschouwers was af te lezen. De JO10 had te maken met een zware indeling, maar wist toch nog punten bij elkaar te sprokkelen en ook hier stond het plezier natuurlijk voorop! De JO15 heeft een fantastisch seizoen achter de rug, waarbij het alleen de ongenaakbare koploper vv Drachten voor zich moet dulden. De manschappen van de JO19-1 hebben een plaats in de top drie weten veilig te stellen, terwijl de JO19-2 genoegen moest nemen met een plek in de middenmoot. Wat de seniorenelftallen betreft zijn de resultaten wisselend. Het eerste elftal draait keurig mee in de middenmoot, maar de verschillen met de top van de ranglijst zijn klein waardoor een hogere eindklassering zeker nog tot de mogelijkheden behoort. Dames 1 heeft een zwaar seizoen in haar debuutjaar in de derde klasse 25


26


waarbij het alle zeilen moet bijzetten om degradatie te ontlopen. Desondanks is de sfeer binnen het team goed en zal alles in het werk gesteld worden om ook volgend jaar in de derde klasse uit te kunnen komen. Naast deze voetbalresultaten zijn ook andere randzaken het vermelden waard. Deze omvatten o.a. de herinrichting van het terras door een grote groep vrijwilligers, het uitbreiden van de clubmerchandise met een warme wintermuts en het Novemberfest. Naast terugblikken op het afgelopen jaar is het natuurlijk ook goed om vooruit te kijken. Het belooft op voorhand een memorabel jaar te worden, want onze vereniging viert in 2019 haar 35-jarig bestaan, wat natuurlijk groots gevierd zal gaan worden. Daarover volgend jaar meer! Daarnaast zal op 27 maart de voetbalclinic plaatsvinden welke gegeven wordt door Steven Bergwijn, Pablo Rosario en Denzel Dumfries, die uitkomen voor PSV en inmiddels allen Oranje international zijn. Ook dit belooft een fantastische happening te worden! Team uitgelicht: JO12 Onze vereniging heeft dit jaar voor het eerst een JO12 team in de gelederen. En niet zonder succes, want in het debuutseizoen werd direct het kampioenschap veroverd! Kanttekening hierbij is dat op het moment van schrijven de titel nog niet officieel binnen is, maar aangezien naaste concurrent Harkema Opeinde haar laatste wedstrijd met 41 doelpunten verschil moet winnen om de groenhemden van de koppositie te stoten voelt het voor de spelers en technische staf als een waar kampioenschap. Onder leiding van de trotse coaches Joost van Burgsteden en Tomar Peeters werd slechts eenmaal een nederlaag genoteerd. De overige wedstrijden werden overtuigend gewonnen en in de tien gespeelde competitiewedstrijden zijn in totaal 120 doelpunten gescoord! Het moge duidelijk zijn dat het behalen van de eerste plaats tot blije gezichten heeft geleid bij het team en dat de titel goed gevierd is. Naast het kampioenschap is de JO12 ook succesvol in de bekercampagne, waar de groenhemden zijn doorgestoten tot de volgende ronde. In het voorjaar zal blijken of de spelers zich wederom kunnen verzekeren van de volgende ronde. Het behoeft geen betoog dat coach Joost van Burgsteden een tevreden man is: “De kernreden voor het kampioenschap was dat we als 27


28


hecht collectief onze wedstrijden hebben gespeeld. De spelers gingen hierbij voor elkaar door het vuur en hielpen elkaar waar nodig. Daarnaast beschikken we over de nodige individuele klasse waarmee we menig tegenstander tot wanhoop hebben gedreven. Volgend jaar zullen we een klasse hoger uitkomen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ook dan hoge ogen gaan gooien!” Voetbalgala 2018 Op 1 december stond het jaarlijkse voetbalgala op het programma voor leden, sponsoren, vrijwilligers en supporters. Met een leuk en divers programma, gepresenteerd door de vertrouwde host Roelof Reinders, was het publiek getuige van de verkiezingen van speler, speelster, trainer en team van het jaar, interviews met Janny van der Veen en de voorzitter Johan Keuning, maar ook een prachtige aflevering van “bij Andy in de auto” met Andy van der Meyde, Regillio Holder en Sietze Keuning. Nadat diezelfde Holder door het publiek opnieuw tot speler van het jaar werd bekroond (alwaar hij zelf vond dat de genomineerde Sander Visser deze prijs had verdiend), Kim Groot tot speelster, Freddie van der Velde tot trainer en de JO19 tot team van het jaar, vond de grote verloting plaats. Afsluitend verzorgde Frank Roijinga verdienstelijk de muziek tot in de wat latere uurtjes. Kortom, een geslaagde Voetbalgala-editie!

Hierboven is te zien hoe de JO19 haar prijs in ontvangst neemt. Tot slot: Bij deze wensen we alle leden, sponsoren, vrijwilligers, supporters en dorpsgenoten alvast fijne feestdagen en een geweldig 2019 toe met vele sportieve hoogtepunten en graag zien we een ieder weer in het nieuwe jaar! Bent u na het lezen van deze rubriek geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden voor een lidmaatschap voor uzelf of uw zoon/dochter? Dat kan natuurlijk! Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Joost van Burgsteden (joost_burgsteden@hotmail.com / 0649712288). 29
32


33


Hubo Haulerwijk Hoofdweg boven 30 8433 LB HAULERWIJK http://www.hubo.nl 34


Winterwandeltocht VVV Wijnjewoude organiseert op zaterdag 26 januari 2019 weer een prachtige winterwandeltocht. Er kan gekozen worden uit twee afstanden: 10 of 25 km. De start is vanuit de ODV Voetbalkantine in Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26. Voor de 25 km is de start tussen 09.00 en 10.00 uur en voor de 10 km is de start tussen 09.00 – 11.00 uur. Inleg € 5,- voor volwassenen en €2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.

Bestuur VVV Wijnjewoude

PERSBERICHT Jeroen van Delden nieuwe interim gemeentesecretaris Ooststellingwerf Jeroen van Delden is de nieuwe interim gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Ooststellingwerf. Van Delden is vanaf 3 december adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij zal de functie vervullen tot er een nieuwe gemeentesecretaris is benoemd. De in Houten woonachtige van Delden is een ervaren overheidsmanager die eerder in de gemeenten Ede en IJsselstein de functie van gemeentesecretaris vervulde. Jeroen van Delden neemt de taken over van Sander Kastelein die op 1 december start als gemeentesecretaris / algemeen directeur in de gemeente Meppel. Met vriendelijke groet,

Marjanne Buikema senior communicatieadviseur

35


36


Notulen vergadering Aanwezig Stichting dorpsfeest Jan van der Veen en Willem Haaisma Heideblomke Sieneke de Jong en Jeroen Haveman Fan Brege oant Bocht Griet Heida en Petra van Bergen De Slinger Fokje de Boer-Wedman, Johannes Wiersma en Albert Rooks Ien ‘e Mande Hilda Dekker De Waskemare Jan van Bergen Dorpshuis Janny van der Veen Ouderensoos Janny van der Veen Plaatselijk Belang DES Gerbert ten Hoor-(voorzitter), Douwina Geertsma-(notulen) Afwezig Kroesvaarders, Mei inoar ien, Roel en Poel, ’t Heideblomke, Foar Teake del, Steunpunt Waskemeer, Sinterklaascommissie, Dorpsconciërge, Ouderensoos, GerJan den Hartogh Sumitra Otter en Renso Jagt

1. Opening Gerbert opent om 20:00 uur de vergadering. De agenda wordt aangepast, punt 6 van de agenda wordt naar voren gehaald i.v.m. de komst van Oscar Weehuizen van de gemeente Ooststellingwerf. 2. Mededelingen 3. Notulen vergadering 13-11-2017 Er zijn geen opmerkingen en worden daarom vastgesteld. 4. Stichtingen en Commissies 4a Stichting Dorpshuis “’t Ald Leger” Janny van der Veen licht haar rol als beheerder/coordinator toe, zij is de vervangster van Colette Hendriks. Janny vertelt ons dat het bestuur momenteel druk bezig is met de uitwerking van de verbouwplannen. 4b Stichting Dorpskrant “Waskemare” Door het vertrek van Elly van Kouwenhoven is er een nieuw secretariaat nodig. Men heeft de behoefte aan vrijwilligers. De dorpskrant verkeert in een gezonde financiele situatie. 4c Servicepunt Waskemeer Afwezig 37


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

38


4d Ouderensoos de Halm Janny van der Veen licht de doorstart van de ouderensoos toe. Janny is bezig om de organisatie nieuw leven in te blazen. In dat kader geeft Gerbert aan dat de gemeente Ooststellingwerf bezig is om het begrip ‘ Eenzaamheid ‘ in de dorpen invulling te geven. De gemeente zal hiervoor in 2019 aandacht vragen aan de bewoners van Waskemeer. Jan van der Veen merkt op dat de kerk in dit thema ook een (grote) rol heeft of kan betekenen. 4e Dorpsfeest commissie Het dorpsfeest staat gepland van 27 t/m 30 juni 2019. Het bestuur is tevreden over de organisatie. Deze loopt volgens planning. De diverse commissies zijn druk bezig om de organisatie van de verschillende dagen/dagdelen vorm te geven. NB. De verzekering/aansprakelijkheid van de praalwagens is op dit moment nog onduidelijk. 4f (Sport)verenigingen

5. Aandachtspunten vanuit de buurten (o.a. de zgn. “deurmatproblemen”) 5a Ien’e Mande geen bijzonderheden. 5c Fan Brege oant Bocht geen bijzonderheden. 5d Heideblomke De bewoners maken zich zorgen over de snelheid waarmee over de Leidijk wordt gereden. 5e De Slinger geen bijzonderheden 6. Het Fonds Oscar Weehuizen licht Het Fonds van gemeente Ooststellingwerf toe. Een initiatief van gemeente Ooststellingwerf waarbij financiele steun kan worden aangevraagd voor vernieuwende ideeën die positief bijdragen aan de leefbaarheid, natuur & milieu, sociaal doel en projecten waarmee de samenwerking tussen mensen in de straat/buurt/dorp wordt gestimuleerd. 7. Welzijnsbudget Het budget wordt bijna volledig gebruikt en dat is een goede ontwikkeling. 8. Dorpsagenda De afgelopen jaren is er informatie gevraagd van de bewoners voor het realiseren van een dorpsvisie. Een meerjarenplan waarin de focus en aandacht van Plaatselijk Belang in staat beschreven. De verwachting

is dat deze begin 2019 beschikbaar komt.

39


40


Verlichting boven de vaart Een onderdeel waar Plaatselijk Belang momenteel mee bezig is, is het verkrijgen van subsidie voor het realiseren van feestverlichting. De eerste gelden zijn reeds binnen, eind december 2019 zal Het Fonds van Gemeente Ooststellingwerf beslissen of er meer subsidie wordt toegekend. De commissie van de ‘ Alde Bear ‘ vertegenwoordigd door Jan van der Veen heeft aangegeven ook een donatie te willen doen. Deze gelden worden hier dus in meegenomen. Hartelijk dank daarvoor. We hopen dat we voldoende gelden binnen krijgen zodat we in 2019 mooie feestverlichting hebben te hangen wat nog jaren mee kan. Glasvezel Een aantal partijen zijn bezig om de buitengebieden maar inmiddels ook de gebieden binnen de dorpskern, te stimuleren om over te gaan op glasvezel. Hiervoor organiseren zij meerdere initiatieven waaronder informatie avonden. Compagnonsweg In maart 2019 zal de reconstructie worden opgepakt van de Compagnonsweg.

9. Informatiepiramide voor email- gaat rond. 10. Rondvraag Janny van der Veen De digitale agenda van het dorpshuis op de site van Waskemeer werkt uitstekend. Complimenten aan Sumitra Otter voor de organisatie achter de schermen hiervan. Albert Rooks Wat is nu de status van de dorpsmoestuin? De dorpsmoestuin is niet gerealiseerd omdat er onder andere bezwaren van enkele bewoners. De subsidie die aanvankelijk was verstrekt is daarom teruggegeven.

11. Sluiting Gerbert sluit de vergadering om 21.25 uur.

41


42


Uitvoeringen toneelvereniging ‘De Wâldploech’ Zet u het alvast in de agenda? De spelers van toneelvereniging ‘de Wâldploech’ zijn alweer een paar weken druk aan het oefenen. Zij proberen weer een stuk op te voeren wat zorgt voor een gezellig avondje uit. De uitvoeringen zijn op de volgende dagen: 23 februari : generale repetitie op de zaterdagmiddag Uitvoering: 1+2 maart én 8+9 maart (anders dan op de Haulewelle- kalender vermeld staat) Houd de Wakemare en oa de NOS in de gaten voor verdere informatie.

Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring in Oosterwolde Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische redenen moet worden gekeurd. Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde. Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com

Woensdag 16 Januari

43


44


* * * KiKa blog Jacqueline * * * Hallo waskemare lezers en dorpsgenoten. Een blog van mij, was de vraag vanuit het redactie van de dorpskrant. Over mijn activiteiten richting mijn marathon volgend jaar november voor Kika. Jullie hebben al het één en ander kunnen lezen over waar het allemaal mee begonnen is in het interview 2 edities terug. Al trainend liep ik te bedenken wat ik allemaal kan schrijven en delen en ik kwam tot de conclusie dat er 1 ding is wat ik niet wil. Dat waskemeer zich verplicht gaat voelen tegenover mij om te sponsoren en of een actie op touw te zetten. Natuurlijk is dit wat ik nodig heb voor Kika, maar ik realiseer mij dat we in een klein dorp wonen waarbij informatie snel als 'overload' aankomt. Ik maak immers gebruik van social media en nu ook de dorpskrant om zoveel mogelijk met jullie te delen met betrekking tot mijn 'avonturen' voor Kika. Ik ben enorm enthousiast en zou het dan ook eeuwig zonde vinden als het doel waar het om gaat uit het oog verloren wordt. Alles wat ik doe is namelijk voor de zieke kinderen met kinderkanker. En juist omdat kanker helaas dicht bij veel mensen ligt. Wil ik in deze eerste blog iets heel duidelijk maken. Voel je NIET verplicht om te sponsoren. Ik kom vaak mensen tegen hier en daar die zich verontschuldigen over het feit dat ze niks doen of niet sponsoren. Dit is niet mijn manier van werken. Natuurlijk moet ik zorgen voor zoveel mogelijk geld. En natuurlijk kan ik dat niet alleen. Maar ik kan niet in iemands portemonnee kijken. Ik kan en wil niet iemands doelen bepalen door jullie te 'bombarderen' met mijn doel. Dat wil ik immers zelf ook niet!! Hierbij voor een ieder, ik hoef geen excuses of een waarom. Ik respecteer een ieders keus. Dus je hoeft je echt niet te verstoppen als je mij ziet, ik bijt zelden Desalniettemin hoop ik van harte dat er in de loop van de tijd leuke blog' s uit mijn vingers mogen komen. En juist hierdoor gewoon dingen spontaan mogen gaan. Er staat genoeg op de planning de komende tijd voor Kika. Dus je zou zeggen dat er genoeg moet zijn wat ik met jullie kan delen. Zo sta ik de 22e van deze maand op de kerstmarkt in bakkeveen en zullen ook de leerlingen van Csg Liudger in actie voor Kika. In de volgende blog zal ik jullie meenemen in mijn activiteiten en trainingen. Sponsoren kan via ➡ https://2019.runforkikamarathon.nl/jaqueline-haaisma

Rest mij jullie allemaal een fijne kerst en een heel gelukkig en gezond 2019 te wensen. Liefs Jaqueline. 45


46


De pollepel

Kipsalon met knoflooksaus. (4 personen) Ingrediënten. • • • • • • • •

4 kipfilets. 2 puntpaprika's ras el hanoutkruiden naar smaak. olie om in te bakken. ijsbergsla. 2 plakjes beemsterkaas jong belegen per kipsalon. zak patat. knoflooksaus

hoe maak je het ? Snijd de kip in stukjes. was de paprika's snijd ze doormidden en verwijder de zaadjes en pitjes, snijd de paprika in dunne reepjes en doe ze samen met de kipstukjes in de kom. Meng het met de ras el hanoutkruiden laat alles even staan. Zet vervolgens alvast de frituurpan aan, snijd de ijsbergsla in stukken goed wassen en laten uitlekken. Bak nu de gekruide kip met paprika in 10-15 min met wat olie mooi bruin in een wok of koekenpan. Doe de patat in de frituur als dat klaar is zet bordjes of bakjes klaar. Vul die eerst met patat daarna ijsbergsla en de kaas en dan de kip en als laatste lekker veel knoflooksaus. Tip: je kan de kipsalon ook even in de grill of oven laten staan zodat de kaas extra smelt, en

eet smakelijk! 47


Te koop en per direct beschikbaar: Opslag- en stallingsruimte vanaf 50m2

www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

48


A Celtic & Colourful Chrismas met Merain in Norger kerk Zondag 23 december, aanvang 15:00, speelt in de Margarethakerk te Norg het Merain Trio, bestaande uit Mirjam Rietberg (harp), Mieke Manschot (zang en bodhrán) en Sandra Wallner (viool). Mirjam Rietberg en Mieke Manschot studeerden aan het Conservatorium van Amsterdam, Sandra Wallner aan het Mozarteum in Salzburg. A Celtic & Colourful Christmas bevat de mooiste Kerstmuziek uit o.a. Ierland, Schotland, Frankrijk, Duitsland, Bulgarije, en het MiddenOosten. Het is verrassend hoe het kerstgevoel wereldwijd zo’n bonte verscheidenheid aan muziek heeft voortgebracht, van mystieke tot uitbundige liederen. Bijvoorbeeld Stille Nacht, Codail a linbh, Il est né, muziek van de Ierse harpist O'Carolan en vrolijke jigs en reels. Merain’s fantasierijke en elegante arrangementen geven dit concert een extra fonkeling. Met de verfijnde bezetting van zang, viool en Keltische harp brengt Merain je in een weldadige kerststemming. Toegangskaarten zijn € 14,00 in voorverkoop te verkrijgen bij Boekhandel Daan Nijman te Roden, tickets.daannijman.nl en de Wereldwinkels in Leek en Norg (ma-vr 14-17 uur). Reservering via greet@cultureleraadnorg.nl of 0592-612233.

49


Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin Diverse andere tuinartikelen Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk. We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl

• • •

(contactformulier)

Mindfulness & meer… Het nieuwe aanbod lessen, workshops en trainingen op het gebied van Mindfulness (& yoga), Heartfulness, Dancefulness en Stillness is te vinden op de website:

www. joycederozario.nl

50


51


52


53


54


Kind op maandag Ouderbrief Beste ouders/verzorgers, In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. Daarom moesten Jozef en Maria op weg naar Betlehem. Door zo’n volkstelling wist de keizer precies hoeveel burgers er in zijn land woonden en hoeveel belasting hij kon vragen. Maar toch werd niet iedereen geteld: Slaven telden niet mee, en vrouwen alleen als echtgenote van hun man. Dat roept de vraag op: Wie telt mee en wie niet? Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa laten vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze terecht komen – de lijst van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten. Ook voor deze mensen is de vraag: Wie telt mee en wie niet?

Het thema van Kind op Maandag is in de weken voor kerst: Tel je mee? We gaan met de kinderen uitgebreid tellen. Vier kaarsen voor advent, het aantal dagen tot kerst, het aantal kinderen in de klas en het aantal inwoners van jouw eigen huis – je kunt blijven tellen. Maar we werken het thema ook symbolisch uit, door het met kinderen te hebben over meetellen en niet meetellen. Bij Kind op Maandag is een speciaal prentenboek gemaakt rond dit thema. Het gaat over meneer Exactus, die in Betlehem alle mensen moet tellen. Maar of hij echt iedereen geteld heeft…? Een fijne kerst gewenst! Met vriendelijke groet, Erik Idema Hoofdredacteur van Kind op Maandag

55


56


Kerkdiensten tijdens de feestdagen Waskemeer/Haulerwijk/Oosterwolde

24 december Kerstavond/nacht

25 december Eerste Kerstdag

26 december Tweede Kerstdag

31 december

1 januari

Kerstnachtdienst verzorgd door baptisten gemeente in “De Bining” RK kerk Oosterwolde Kinderkerstfeest Quadoelenweg 3

22.00 uur

Kerstdienst PKN in Kerk “De Oerdracht” Baptistenkerk Norgerweg 49 Onafhankelijke Baptisten Norgerweg 7 RK kerk Oosterwolde 1 Quadoelenweg 3

09.30 uur

Gedenken overledenen in “De Oerdracht”

09.30 uur

Oudjaarsdienst PKN in Kerk “De Bining” Onafhankelijke Baptisten Norgerweg 7 Kruiskerk (geref. Vrijgem.) Valckeniersweg 3 RK kerk Oosterwolde Quadoelenweg 3

19.30 uur

Interkerkelijke Nieuwjaarsdienst in Baptistenkerk

10.30 uur

21.30 uur 19.00 uur

09.30 uur 09.30 uur 0.30 uur

19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur

57


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

58

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… .. ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..............p/a Leidijk 42c 8434 NC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919