WM Zomereditie definitief

Page 1

Jaargang 38 – Zomereditie 2018


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 38, nummer 6 Zomereditie 2018 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Alleke Kalis Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 57 72 81 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 19 september Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


Van de redactie. Het juni/zomernummer van de Waskemare ligt nu voor u met verslagen over de gebeurtenissen in en rond Waskemeer van de laatste maand. Natuurlijk een verslag van Poptimaal ! De volgende Waskemare komt weer uit in September, dus ook een aankondiging voor vlak na de zomer: De Beer van Waskemeer eind augustus/begin september. Mochten er nog dingen vermeldenswaard zijn die wij niet weten laat het ons dan weten via website of telefoon. Namens de redactie wens ik iedereen een heel goede zomer toe. Alleke Kalis

Inhoudsopgave Nieuwtjes Dorpshuis

5

AED’s in Waskemeer

7

Afvalkalender zomermaanden

7

Uitgelicht Buurtvereniging De Slinger

9

Verslag P’optimaal

11

Spelletjesmiddag CBS De Paadwizer

21

Nederlands Kampioen Acro

23

Hondenpoep Bello’s in Waskemeer

25

Kleurplaat

28

Al 10 jaar Vrijwilligster bij De Boefkes

31

Nieuws van CBS De Paadwizer

33

VV Waskemeer JO 19-2 Kampioen

37

De Pollepel

45 3


4


Nieuwtjes Dorpshuis ’t Ald Leger Waskemeer 1.

Donateursgeld ophalen Na de zomervakantie, in het najaar, wordt het donateursgeld weer opgehaald.

2.

Activiteiten Afgelopen maanden zijn er weer geslaagde activiteiten rondom en in het dorpshuis gehouden. Voor de organiserende partijen petje af!

3.

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers! Langzaam aan groeit de poel met vrijwilligers. Hier zijn we hartstikke blij mee! Maar er kunnen altijd nog een paar bij natuurlijk. Lijkt het jouw leuk om als vrijwilliger aan de gang te gaan in het dorpshuis, geef je dan op bij onze coĂśrdinator Colette Hendriks. Ook voor meer informatie kun je met haar contact opnemen. Tel: 06-53524043 E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com

4.

Verbouwing. Wij zijn druk bezig om de tweede subsidie binnen te slepen.

5.

Plafond Het plafond in de hal was nodig toe aan een opknapbeurt ivm lekkage. Begin juni is G. vd Wal druk bezig geweest om er weer wat moois van te maken! Bedankt!

6.

Vakantie Namens Stichting Dorpshuis wensen wij iedereen alvast een mooie zomer en vakantie toe!

5


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28 8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

6


AED’s in Waskemeer Op dit moment zijn er in Waskemeer 3 AED’s beschikbaar. Van deze AED’s zijn er 2 in een buitenkast geplaatst hierdoor zijn deze 24/7 beschikbaar. De buitenkasten zijn vandalisme bestendig en beveiligd met een cijfercode. Locaties AED: -

Autobedrijf Jonkman Compagnonsweg 4, 8434NV Waskemeer 24/7 beschikbaar Dorpshuis ’t Ald Leger Leidijk 42C, 8434 NC Waskemeer 24/7 beschikbaar CSG Liudger Leidijk 42-D, 8434 NC Waskemeer

Afvalkalender Waskemeer Juli 2018 Alléén voor postcode 8434 PostCode Datum Bak Datum Bak NA,NB,NV, NW, NX 3, 17,31 grijs 10, 24 groen NC, ND, NZ, PG, PH 3, 17, 31 grijs 11, 25 groen Alle overigen 3, 17, 31 grijs 10, 24 groen Oud papier: 20 juli NA, NB, NV, NW, NX: 26 juli

Afvalkalender Waskemeer Augustus 2018 Alléén voor postcode 8434 PostCode Datum Bak NA,NB,NV, NW, NX 14, 28 NC, ND, NZ, PG, PH 14,28 grijs Alle overigen 14,28 grijs

Datum Bak grijs 7, 21 groen 8, 22 groen 7, 21 groen

Oud papier: 17 augustus NA, NB, NV, NW, NX: 23 augustus

Afvalkalender Waskemeer September 2018 Alléén voor postcode 8434 PostCode Datum Bak Datum Bak NA,NB,NV, NW, NX 11, 25 grijs 4, 18 groen NC, ND, NZ, PG, PH 11, 25 grijs 5, 19 groen Alle overigen 11, 25 grijs 4, 18 groen

Oud papier: 14 september NA, NB, NV, NW, NX: 20 september 7


8


Uitgelicht Buurtverenging De Slinger Ik ben vanochtend bij de fam. Haaisma voor een interview voor de buurtvereniging "De Slinger". Anneke is voorzitter van de buurtvereniging weke uit drie straten bestaat: Feikemaweg, Wijndelsweg en de Oude Wijk. De vereniging en deze hoedanigheid bestaat ongeveer 5 jaar, deze is voor het laatste dorpsfeest ontstaan en daarbij ook de naam. De Feikemaweg had altijd al een buurtschap waarbij er met een verjaardag of ander feest al een bezoekje of bloemetje werd gebracht, er was wel een 'potje' voor speciale gelegenheden. Later werd er samengewerkt met de Wijndelsweg om samen een wagen voor het dorpsfeest te gaan bouwen, daarbij ontstond het idee om er een echte buurtvereniging van te maken en werden er ook activiteiten georganiseerd. De buurt had toen nog geen naam, het was buurtvereniging Feikemaweg / Wijndelsweg. Bij het laatste dorpsfeest in 2014 is ook de Oude Wijk erbij gekomen. Deze straat was nog steeds 'buurtverenigingloos'. Daar is ook de naam bedacht en heette de vereniging officieel " De Slinger ".

De buurtvereniging bestaat uit ongeveer 18 huishoudens en heeft een bestuur wat bestaat uit 4 personen. Daar willen ze graag verversing zien, zeker omdat een bestuur uit een oneven aantal zou moeten bestaan. Maar.....zoals bij veel verenigingen is ook hier niet een voorraad van mensen die hierin willen stappen. De activiteiten van "De Slinger" zijn een jaarlijkse BBQ, deze wordt ieder 9


10


jaar op een andere locatie gehouden bij de buurtgenoten. Waar een overkapping/ schuur is, is dat makkelijk en anders wordt er ergens een tent geplaatst. De opkomst onlangs was 40 personen, bij "De Slinger" worden ook de niet-leden, tegen vergoeding, uitgenodigd. Dit maakt het ook voor niet-leden mogelijk om wel kennis te maken met de buurt en de bewoners. De nieuwjaarsreceptie / jaarvergadering activiteit dit jaar was om gezellig met elkaar naar de Chinees in Haulerwijk te gaan eten, dit was een gezellige maaltijd met een groot aantal buurtgenoten.

Afgelopen najaar was er een bowling activiteit, er werd gekozen voor de locatie van der Valk in Drachten. Deze avond is ook meestal goed bezocht, en wordt er gestreden om de punten en de eer van de winnaar. De buurtvereniging is er ook om voor een feest, jubileum of bij een zieke een bloemetje te verzorgen, even naar elkaar omkijken en een praatje te maken. Je weet dan met elkaar waar t om gaat in je buurt. Alie Hulleman

Terugblik P’OPTIMAAL festival 2018 2 juni jongstleden vond de derde editie van P’OPTIMAAL plaats op het parkeerterrein van ’t Ald Leger. Net als voorgaande jaren was ook dit jaar het festival weer een groot succes. Dit succes is in grote mate ook te danken aan een ieder die hier aan heeft meegedragen. Via deze weg willen we als organisatie dan ook iedereen hiervoor bedanken. Of je nu een vrijwilliger bent tijdens de op- en afbouw, een vrijwilliger op de avond zelf, een sponsor, een omwonende, een bezoeker of gewoon iemand uit het dorp die het op zich heeft genomen om het dorp op te ruimen na het festival; we zijn jullie allemaal ontzettend dankbaar. Wij mogen het festival dan wel organiseren, maar jullie houden het allemaal draaiende en zorgen er ieder jaar weer voor dat P’OPTIMAAL een succes is voor jong en oud. We hopen dat we er met zijn allen volgend jaar weer een daverend succes van mogen maken.

Met dankbare groet, Het bestuur van P’OPTIMAAL festival 11


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

12


Rommelmarkten 18 juli van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 1 augustus van 14.00 – 18.00 uur 15 augustus van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 5 september van 14.00 – 18.00 uur 3 oktober van 14.00 – 18.00 uur Een iedereen die wat spullen wil verkopen is welkom op de rommelmarkt. De kosten per staanplaats bedragen € 3,50. Reserveren is niet nodig. Avondfietsvierdaagse

Jullie fietsen toch ook mee op 10, 11, 12 en 13 juli 2018 !!!! De fietsavondvierdaagse begint dit jaar op dinsdag 10 juli. U kunt vier avonden genieten van prachtige fietsroutes rond Wijnjewoude met afstanden van 25 tot 30 km. Natuurlijk kunt u ook 1 of 2 avonden mee fietsen. Er kan worden gestart bij restaurant De Stripe tussen 18.30 uur en 20.00 uur. De fietsavondvierdaagse is echt een aanrader, een fietstocht voor jong en oud. We hopen dat Wijnjewoude massaal op de fiets stapt en we zien jullie graag op dinsdag 10 juli bij de Stripe voor de eerste prachtige fietstocht. VVV Wijnjewoude 13


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

14


BEKENDMAKING Op 6 juni werden wij op de hoogte gebracht door buurtgenoten over de omschakeling van het kippenbedrijf Rozema , de Bult 6 , Bakkeveen. Van het produceren van eieren omschakelen naar mestkuikens is nogal een heel groot verschil , daar er elke 8 weken geruimd en gemest wordt. De stank zal ook erg gaan toenemen , daar men een aanvraag heeft gedaan voor 90.000 mestkuiken, waarvan er inmiddels, zei het illegaal, alvast 30.000 in opfok zijn en waarvan de verandering merkbaar is. Doordat het bedrijf Rozema in Opsterland ligt, hebben we pas 20/21 juni een bericht in de Nieuwe Ooststelling Werver gehad. Velen met mij zijn heel bang voor de overlast van stank en fijnstof, waarbij het laatste niet waargenomen wordt maar veelal de oorzaak van longkanker is. Wij hebben de gem. Ooststellingwerf en Opsterland op de hoogte gebracht en onze zorgen geuit namens het dorp Waskemeer, en hebben een zienswijze ingediend bij de gem. Opsterland. Omwonenden in Opsterland hebben hetzelfde gedaan, want het moest voor 13 juni binnen zijn. Ik hoop dat U nu weet wat er speelt , want het afmesten van ongeveer 550.000 kippen per jaar zal ons veel overlast bezorgen hetgeen al aangegeven is in een rapport waarin men aangeeft dat b.v. de amonia uitstoot verdubbeld gaat worden. Heeft U hier ook problemen mee , MAAK HET KENBAAR . Tot slot mag het niet de bedoeling zijn Fa.Rozema het brood uit de mond te stoten , maar dat hun de beste maatregelen te nemen die denkbaar zijn en die de overlast in ons dorp tot een minimum beperkt. Van zeer bezorgde waskemeerders. (inzender bij de redactie bekend, red)

15


16


Het gebruik van Rustpunten in het land Wat is een Rustpunt?

Je mag er zelf een bakkie leut maken gebruik maken van het toilet informatie vinden over de omgeving je e-bike opladen en je band plakken De tofste pleisterplaats op je route! Alle Rustpunten liggen aan een fiets- of wandelroute, vaak op een particulier erf met of zonder agrarische bestemming. Rustpunten (bijna 600) vind je in Overijssel, Gelderland, Groningen, Utrecht, Friesland, Drenthe (nieuw vanaf seizoen 2018), Laag Holland en West-Friesland (NH). De Rustpuntzoeker is een handig programma voor op je smartphone. Ga naar www.rustpunt.nu en vind Rustpunten in de buurt, fietsroutes en veel informatie. Er zijn ook Rustpunten op plekken waar wat te doen is, zoals een openluchtmuseum (Harkema), een tuincentrum (Radder), een camping of een theeschenkerij.

Nog meer nieuws van de Wijkweg 3:

Yoga Sinds enige tijd vinden er Yin Yoga lessen plaats op maandagavond om 7 uur en om 8.30 uur. Deze lessen worden gegeven door Jikke Verwey. Inlichtingen hierover op tel 0516-577762 17


18


Jubilerend Excelsior laat van zich horen Dit jaar bestaat KCMV Excelsior 115 jaar, een jubileum dat gevierd mag en gaat worden! 1e prijs op festival In het eerste weekend van juni zijn de korpsleden, bij wijze van teamuitje, met z’n allen op vrijdagavond op de boot naar Schiermonnikoog gestapt om daar mee te doen aan het, in de muziekwereld zeer geliefde, zang en muziekfestival. Omdat Excelsior/De Bazuin de (twijfelachtige) eer had om ’s morgens om 08.00 uur als eerste voor de jury te mogen optreden, overnachtten de leden op het eiland in een kampeerboerderij. Na een zeer gezellige avond ging de volgende ochtend de wekker al rond zes uur, zodat het gezelschap zich ruim op tijd kon voorbereiden op het optreden. Bijna een jaar lang hebben de muzikanten, samen met dirigenten Gert van Veldhuizen (interim) en Petra Rodenboog, gestudeerd op het stuk Astro Suite. Dit stuk, van compnist Eric Swiggers, neemt de luisteraar mee op een muzikale ruimtereis langs de vier sterrenbeelden Maagd, Tweelingen, Vissen en Boogschutter. Alle moeite bleek niet voor niets te zijn geweest, want aan het einde van de dag werd de inzet beloond met 85 punten en dus een prachtige eerste prijs. Overall werd Excelsior/De Bazuin 4e (van de 10) in hun divisie (5e). Oktoberfest Het volgende feestelijke optreden waar het korps voor gaat repeteren is het Jubileumconcert dat zij op 20 en 27 oktober a.s. zullen geven in Een 19


20


en Waskmeer. Het thema voor dit concert is Oktoberfest en een feest, dat gaat het worden, dus noteer deze datum vast in uw agenda! Dank aan alle gulle gevers Een muziekkorps kan uiteraard niet zonder leden, maar ook de steun van donateurs en van de mensen uit Haulerwijk en Waskemeer en omgeving is erg belangrijk. Excelsior wil dan ook iedereen bedanken voor alle bijdragen die zij ieder jaar nog weer mag ontvangen van hun donateurs. En zeker ook dank aan de mensen die ieder jaar potgrond aan de deur kopen en jeugdsponsormunten sparen voor de Poiesz Jeugdsponsoractie. De potgrond van afgelopen jaar heeft ca. 1.000,- euro opgebracht en de Jeugdsponsoractie ook maar liefst 1.017,- euro. Een bijzonder hartelijk dank daarvoor ook aan Poiesz Supermarkten B.V. hiervoor! Met deze gelden kunnen wij zorgen dat er ieder jaar weer nieuwe jeugd kan worden opgeleid om zo het muziekkorps misschien nog wel 115 jaar in stand te houden.

Spelletjesmiddag op basisschool 'de Paadwizer' Wij, als drie leerlingen van CSG Liudger Waskemeer (Marrit, Verena en Joanna), hadden als opdracht gekregen voor het vak Economie (ondernemen) iets te organiseren waar we geld mee konden verdienen. Wij kwamen op het idee om een spelletjesmiddag te organiseren. Dit vond plaats op donderdag 14 juni. We hadden verschillende spellen georganiseerd zoals touwtrekken, zaklopen, blikgooien enzovoort. De kinderen van groep 7/8 hadden elk een groepje en hebben al deze kinderen begeleid langs de spelletjes. Wij vonden het een erg geslaagde middag en we hebben zelfs â‚Ź47,60 opgehaald voor het goede doel KIKA! Wij zijn erg blij met het resultaat en dus willen wij alle kinderen, ouders en leraren bedanken voor hun inzet! 21


22


De Nederlands Kampioen Acro komt uit Waskemeer! Tess Offringa is, met haar partner Marten Lin, Nederlands Kampioen geworden met Acro. Ze zijn nog maar sinds een jaar een combinatie en hebben afgelopen jaar al mooie successen behaald. Op het WK in Antwerpen behaalden ze een 8e plaats en als slot van dit seizoen werden ze Nederlands Kampioen!

Tess en Martin Lin, van harte gefeliciteerd hiermee!!

23


24


hondenpoep Bello’s in Waskemeer Vandaag zijn de hondenpoep bello’s in Waskemeer geplaatst door de Gemeente Ooststellingwerf. Begin dit jaar vroeg de Gemeente aan de inwoners van Ooststellingwerf naar de behoefte van Bello’s in de dorpen. Er werd door vele inwoners positief gereageerd en inwoners konden hun eventuele locaties via de desbetreffende Plaatselijke Belangen aanleveren zodat zei dit met de gemeente konden bespreken. Ook in Waskemeer waren een aantal locaties bij Plaatselijk Belang DES binnen gekomen. Er zijn in totaal nu 3 Bello’s geplaatst. -

Hoek Jan Roelswijk/ Kruisweg bij de kledingbak Veldje bij de pannakooi aan de Feikemaweg Hoek De Kromten/ Bakkeveensterweg bij speelveld

Nu hopen dat ze volop gebruikt gaan worden! Er staan nu 100 Bello bakken in Oostellingwerf en deze zijn al goed voor bijna 4 huisvuil containers per week! 25


26


Meedenken, meepraten en meedoen over ‘Samenleven’ in Ooststellingwerf Wat houdt u bezig? Wat gaat er goed? Waar moet meer aandacht voor zijn? Vragen die centraal staan in de campagne voor de visie op het Sociaal Domein in Ooststellingwerf. Het thema van de campagne is ‘Samenleven’ Met dit thema worden inwoners uitgenodigd om mee te denken, mee te praten en mee te doen. Zij weten het beste wat er speelt in hun wijk of dorp. Initiatiefnemers zijn vier organisaties: plaatselijke belangen of bewonerscommissies, Welzijnsorganisatie Scala, het Gebiedsteam en de gemeente Ooststellingwerf. Er wordt gestart in de wijk Oosterwolde noordoost (Sawono). Gesprekken in de wijken Een plek in de wijk voor de jeugd, meer activiteiten waarbij buren elkaar beter leren kennen, aandacht voor eenzame mensen in de wijk; samenleven is een heel breed begrip. In de eerste fase wordt bewoners gevraagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun wijk. Deze informatie vormt de input voor wijkgesprekken. Het eerste wijkgesprek is in juli in de wijk noordoost (Sawono) in Oosterwolde. De bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging. Er worden niet alleen bijeenkomsten georganiseerd. “We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden en begrijpen dat niet iedereen tijd heeft om naar een bijeenkomst te komen. Daarom gaan we op diverse momenten met diverse instanties op verschillende plekken in de wijk staan om in gesprek te gaan met de inwoners over de verschillende thema’s,” aldus wethouder Esther Verhagen. Doe mee Vervolgens wordt er samen met de inwoners gekeken wat er opgepakt kan worden en wat inwoners hier zelf aan kunnen bijdragen. De meningen en ideeën van inwoners zijn leidend in de initiatieven die uiteindelijk ontstaan. De instanties spelen hierbij een faciliterende rol. Bovenstaande vindt niet in alle dorpen tegelijk plaats, maar wordt verspreid over een aantal maanden. Visie Sociaal Domein De gemeente wil meer samenhang in het beleid in het sociaal domein, meer maatwerk en minder bureaucratie. Daarom werken we aan een nieuwe visie op het Sociaal Domein. “We geloven dat we meer bereiken als we achter ons bureau vandaan komen. Als we samen met inwoners, buurten, verenigingen en organisaties in gesprek en aan de slag gaan. En vervolgens kijken wat iedereen kan bijdragen om dit ook écht te realiseren.” aldus Verhagen. “We trekken hierin samen op bewonerscommissies of plaatselijke belangen, Scala en het Gebiedsteam. Als we dit samen oppakken, komen we tot mooiere, meer werkbare en meer duurzame oplossingen dan als we dat ieder voor zich doen.” Aan de campagne doen verschillende inwoners mee, in woord en beeld. Meer informatie op www.ooststellingwerf.nl/samenleven 27
30


Al 10 jaar vrijwilligster bij de De Boefkes Al 10 jaar is ze vrijwilligster bij PSG De Boefkes en dat mag best eens worden genoemd in de Waskemare! Marianne Mostert is voor velen, jong en oud, een vast gezicht als het de Boefkes betreft. In de afgelopen 10 jaar heeft ze heel wat peuters geholpen met veters, ritsen en vele andere zaken. Ze maakte prachtige raamschilderingen, is creatief en kan voorlezen als de beste. Daarnaast is ze ook steun en toeverlaat voor de pedagogisch medewerksters. Onlangs ontving Marianne een heuse oorkonde van de familie Bosma (zie foto). Vijf kinderen van dit gezin zijn op de Boefkes begeleid door haar. Marianne, we stellen je bijdrage heel erg op prijs en hopen dat je nog lang vrijwilligster bij De Boefkes zult blijven!

Marianne met de tweeling Vera en LĂśisa Bosma De oudercommissie OPROEP AAN DE OUDERS VAN DE BOEFKES: De peuters van de ouders in de oudercommissie worden binnenkort 4 jaar. Dit betekent dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe ouders die het stokje willen overnemen. Mocht je geĂŻnteresseerd zijn, neem dan contact op met een van de pedagogisch medewerksters van de groep. 31


Hubo Haulerwijk Hoofdweg boven 30 8433 LB HAULERWIJK http://www.hubo.nl 32


Nieuws van C.B.S. de Paadwizer Avondvierdaagse De kinderen en ouders van C.B.S de Paadwizer hebben weer vol overgave mee gedaan aan de Avondvierdaagse in Bakkeveen. De tocht ging ook dit jaar via prachtige paadjes en door schitterend natuurgebied. De kinderen en ouders hebben genoten. 'tjong®talent Op de dinsdagmiddagen zijn de kinderen van groep 4-8 weer volop bezig (geweest) met hun talenten. Tijdens de 'tjong®talentlessen hebben de kinderen kennisgemaakt met doedelzakspelers. Er is door kinderen gesoldeerd en er werden volop proefjes gedaan. Er is een natuurpad uitgezet voor groep 1 t/m 3 over bijen en een groepje kinderen heeft een bijenkast beschilderd. Alle kinderen zijn hiernaast ook hard aan het werk geweest om hun workshop, voor de andere kinderen van 'tjong®talent, voor te bereiden... We hebben gewonnen! Woensdag 16 mei had groep 7 en 8 de Bank Battle. Dat houdt in dat je vragen krijgt en die moet een zoekteam oplossen. Als de vragen opgelost zijn moeten het goede antwoord omcirkeld worden. Daarna geeft het loopteam de goede antwoorden aan het team van de lettermatrix, de letter matrix is een groot papier met allemaal hokjes en cijfers. Als een kaartje met een antwoord naar hen toe komt dan moeten zij de letter op de goede plaats zetten in de lettermatrix. Als alle vragen goed zijn beantwoord, komt er een vraag uit de lettermatrix. Dit jaar was de vraag: ‘Wat is het geboortejaar van Amalia, gedeeld door 7 x 18? Het antwoord van die vraag moest ingevuld worden op de hoofdcomputer. Toen dat gedaan was moesten er nog meer vragen opgelost worden. Dit moest zo snel mogelijk. Een paar dagen later kregen we de uitslag, we hadden gewonnen! De prijs is dat we een eigen training van Sc Heerenveen krijgen op donderdag 5 juli. Zij komen dan naar ons toe. Er zit muziek in de school! Alle kinderen van de school krijgen muziekles. De kinderen van groep 7 en 8 hebben de basisbeginselen geleerd van het spelen op een gitaar. De kinderen van groep 4,5 en 6 mochten op 33


34


een keyboard aan de slag. De kinderen van groep 1,2 en 3 zijn bezig met slagwerklessen. Ontzettend goed om de kinderen zo enthousiast bezig te zien met muziek... Tot aan de zomervakantie staat er nog van alles op de planning, zo zal er op woensdag 27 juni gekostumeerd voetbal gespeeld worden in en rond de pannakooi, gaan de kinderen nog op schoolreisje en zal er door de kinderen van groep 7 en 8 nog deelgenomen worden aan het schoolzwemmen in Haulewelle, en natuurlijk hebben we ook nog de feestelijke laatste schooldag‌ en dan... vakantie...

C.B.S. de Paadwizer wenst een ieder alvast een fijne vakantie!

35


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292

36


VV Waskemeer JO 19-2 kampioen !!!

Zaterdag kwam de JO19-2 in actie tegen vv Drachten. De manschappen van Jurrien Hummel en Douwe v/d Mei draaien een uitstekend seizoen waarbij ze tot afgelopen zaterdag alle gespeelde wedstrijden in winst hebben weten om te zetten. Naaste concurrent FVC kwam ’s ochtends om 10:30 in actie tegen Broekster Walden, terwijl Waskemeer om 14:30 mocht aantreden. Rond half 1 werd de voetbal.nl app door de spelers van de JO19 dan ook veelvuldig ververst om te kijken of de uitslag van FVC al bekend was. Toen duidelijk werd dat FVC met 7-3 had verloren betekende dit gelijk dat de wedstrijd tegen Drachten de kampioenswedstrijd zou zijn! Door afwezigheid van de vaste technische staf mocht ‘good-old’ Roelof Freerk Eringa als interim-coach aantreden. Tot dusver had hij alle wedstrijden waarbij hij langs de lijn stond gewonnen en hij was vastberaden deze lijn door te trekken tegen Drachten. Om 14:30 werd de kampioenswedstrijd in gang gezet op sportpark De Peppel. Waskemeer had het betere van het spel in de eerste helft, wat resulteerde in een 0-1 ruststand door een doelpunt van Douwe Haites. Ook na de rust domineerde de formatie van Eringa de wedstrijd. De 0-2 kon niet uitblijven en het was uiteindelijk Klaas Ekhart die deze op het scorebord schoot. Goed doorjagen van hem op de keeper maakte dat laatstgenoemde in paniek de bal tegen hem aanschoot, waarna de bal de goal in rolde. 37


38


Hiermee liet Klaas wederom zien een waar neusje voor de goal te hebben. In het slot van de wedstrijd kwam vv Drachten nog terug tot 1-2, maar de overwinning en daarmee het kampioenschap kwam niet meer in gevaar. Na het bevrijdende fluitsignaal van de scheidsrechter barstte het feest los! Bij aankomst in Waskemeer stond de platte kar natuurlijk al klaar om traditiegetrouw het ererondje door het dorp te maken. En natuurlijk kon een frisse duik voor De Herberg niet uitblijven. Na de rondrit mengden de spelers zich in het feestgedruis van P’Optimaal, waar ze tegen twaalven op het podium werden geroepen om gehuldigd te worden en het welverdiende ovationele applaus van het publiek in ontvangst te nemen. Hiermee kwam er een einde aan een onvergetelijke dag waarover nog lang nagepraat zal worden! (bron: www.vvwaskemeer.nl) Culturele Raad Norg Greet Joosten 0592-612233

Joop Klompien exposeert in Norger Brinkhof In de Brinkhof te Norg is van 6 juni t/m 18 juli een expositie met werken van Joop Klompien. Joop (geboren 1939 Ten Post) heeft van 1963 tot en met 1968 de dagopleiding tot grafisch ontwerper gevolgd op de Kunstacademie Minerva te Groningen. Daarna heeft hij als ontwerper gewerkt bij uitgeverij Wolters-Noordhoff, als leraar tekenen voor de MAVO te Marum en als leraar reclame ontwerpen voor de School voor Detailhandel te Groningen. Verder heeft Joop Klompien zijn gehele leven getekend en geschilderd, waarbij de natuur als belangrijkste inspiratiebron gefungeerd heeft. Hij is een aantal jaren lid geweest van kunstenaarsvereniging De Ploeg en schrijft tegenwoordig af en toe gedichten en korte verhalen in het Gronings voor het digitale tijdschrift Kreuzekeuze. Op de expositie ziet u tekeningen, aquarellen en schilderijen in olie- en acrylverf met diverse onderwerpen. De Brinkhof is open op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00.

39


Alle bemesting voor uw gazon en voor de tuin • Diverse andere tuinartikelen • Advies op maat, vrijblijvend een passende offerte • Bestellingen worden thuis bezorgd, natuurlijk is afhalen op afspraak altijd mogelijk. We zijn bereikbaar via Telefoon: 06-57869921 Mail: info@gazonbemesting.nl Website: www.gazonbemesting.nl (contactformulier)

40


Dingena Mol maakt beste plattelandsfoto en wint Henk Aalderink-prijs GEESTEREN - Uit 168 inzendingen koos de jury van de Henk Aalderink-prijs unaniem de foto van Dingena Mol als winnaar. Van alle ingezonden foto’s legt die van haar het energieke platteland het beste vast. Ze wint daarmee de hoofdprijs van € 2500 in deze fotowedstrijd die werd uitgeschreven door de P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten. De winnende foto is samen met de negen andere mooiste inzendingen te bewonderen in een speciaal samengestelde tentoonstelling. Die is te zien in het gemeentehuis van Bronckhorst tot en met 20 juli. “Geweldig dat er zoveel belangstelling was voor deze fotowedstrijd. Dat is ook zeker te danken aan alle aandacht die we met onze prijs kregen bij de regionale omroepen”, zegt Ellen van Selm, voorzitter van de P10 en burgemeester van Opsterland. “Met de wedstrijd hebben we fotografen uitgedaagd te laten zien hoe levendig en bruisend het platteland is.”

De winnende foto De jury vindt de inzending van Mol een heel mooie menselijke foto, waarin het moment prachtig is vastgelegd. De symboliek van de toekomst, te vinden in de kinderen, spreekt tot de verbeelding. Bovendien is de omschrijving die bij deze foto hoort heel treffend. Die sluit naadloos aan bij de P10-programmalijn Platteland en Stad, een van de onderwerpen waar de P10 aandacht voor vraagt. Want het is de overtuiging van de P10-gemeenten dat stad en platteland elkaar nodig hebben. Dat verbeeldt deze foto precies. Mol omschrijft haar foto zelf als volgt: “Voor stadskinderen is het o zo belangrijk om te weten waar de aardappels vandaan komen. Op biologische zorgboerderij ‘De Boterbloem’ onder de rook van Amsterdam kwam groot en klein af op de jaarlijkse aardappelrooidag in augustus 2017. Misschien was dit wel de laatste keer dat op deze plek de aardappels uit de grond gehaald konden worden, want de boerderij moet verdwijnen vanwege een oprukkende stad, terwijl dit kleine paradijs juist zorgt voor de noodzakelijke verbinding tussen stad en platteland.” Jury De jury bestond uit Bettina Bock (plattelandssocioloog en Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord- Nederland), Roos Glastra (van het project Naoberschap dorp Witteveen, winnaar van de Henk-Aalderinkprijs 2017) en Kees van de Veen (professioneel 41


42


fotograaf en winnaar van meerdere prijzen bij de Zilveren Camera). Samen beoordeelden zij of de foto’s aansloten bij de doelstelling van de Henk Aalderink-prijs, of ze recent gemaakt waren en de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderden. Bij de selectie letten ze er vooral op of de foto laat zien dat het platteland spannend en vernieuwend is, geloof heeft in de toekomst, bruist van de energie en leeft. Over de Henk Aalderink-prijs De Henk Aalderink-prijs is in het leven geroepen om aan Nederland te laten zien wat er allemaal op het platteland gebeurt. De P10 bestaat tien jaar en met deze fotowedstrijd geeft het netwerk een bijzondere invulling aan de jaarlijkse Henk Aalderink-prijs. Over de P10 In 2008 startte de P10 met tien grote plattelandsgemeenten om de schoonheid, dynamiek en vraagstukken van het platteland onder de aandacht te brengen. Inmiddels zijn er 17 gemeenten uit verschillende provincies aangesloten bij de P10. Zij delen kennis en zorgen ervoor dat de stem van het platteland gehoord wordt. De P10 werkt samen met de VNG, overheden en verschillende andere organisaties. Tentoonstelling De tentoonstelling is vanaf maandag 25 juni tot en met 21 juli te zien in het gemeentehuis van Bronckhorst tijdens de reguliere openingstijden. Adres: Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo.

Daarna maakt de tentoonstelling een rondreis langs andere P10 gemeenten. Meer informatie vindt u op www.p-10.nl. 43


Kijk voor beschikbaarheid op: www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

44


De pollepel Hierbij ons recept voor de Pollepel, aan ons doorgegeven door Henk en Hilde Mesken. Wij hebben gekozen voor Chili con Carne. Als je de basis ingrediĂŤnten in huis hebt, kun je altijd voor onverwacht bezoek een heerlijke maaltijd op tafel zetten. Natuurlijk kun je ook alles vers maken. Benodigdheden:

Dobbelsteentjes spek 300 gram gehakt Zakje Chili con Carne mix Blik tomatenblokjes Blikje of pot kidnybonen Blik of pot capucijners of bruine bonen Blikje mais 1 rode en 1 gele paprika 2teentjes knoflook 2 uien 1 prei Bak de spekjes uit, en daarna de gehakt rul bakken. In een andere koekenpan wat olijfolie en de gesnipperde uien, gesneden prei, paprika in reepjes en de knoflook bakken, als laatste de tomatenblokjes en de chili con carne mix. Dit geheel toevoegen aan het gehakt, eventueel blikje mais toevoegen. In een pan de bruine bonen en kidnybonen verhitten. Het geheel dan door elkaar mengen. Naar keuze hierbij serveren: brood of rijst of aardappelen

Naar smaak toevoegen: Champignons of Ananas.

We geven de pollepel graag door aan Tanja Cazemier 45


46


Vereniging voor Plaatselijk Belang Waskemeer

Nieuwe bestuursleden gezocht! (m/v) Lijkt het jou leuk om bij te dragen aan zaken die het hele dorp aan het hart gaan? En maak jij je graag sterk voor het dorpsbelang? Dan zoeken wij jou! Plaatselijk Belang Waskemeer D.E.S. is namelijk op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie zoeken wij? Wij zijn op zoek naar iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat, niet bang is om af en toe kritiek te geven, daadkrachtig kan zijn en niet op zijn/haar mondje gevallen is. Het allerbelangrijkste is dat je hart voor Waskemeer hebt. Voor de komende periode zullen er een aantal vacatures vrijkomen binnen het bestuur van Plaatselijk Belang Waskemeer. Denk aan functies zoals voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid. Lijkt één van deze functies jou leuk? Dan zoeken wij jou! Wat kun je verwachten? Als Plaatselijk Belang maken we ons sterk voor de inwoners van Waskemeer over diverse onderwerpen. Dat kan van alles zijn. Op dit moment houden we ons bijvoorbeeld bezig met subsidieaanvragen, de feestverlichting en veiligheid in Waskemeer. We fungeren ook als poort tussen het dorp en de gemeente. Dat zijn veel vergaderingen zeker… We vergaderen als Plaatselijk Belang iedere tweede maandag van de maand van september tot en met juni. Verder is er twee keer per jaar een OPO overleg (Overkoepelende Plaatselijke Belangen Ooststellingwerf) en twee keer per jaar een regio-overleg met de regio Haule, Haulerwijk, Donkerbroek en Waskemeer. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door Gerbert ten Hoor, Douwina Geertsma, Renso Jagt, Gerjan den Hartogh en Sumitra Otter. Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Stuur een mailtje naar ons, via des.waskemeer@gmail.com. 47


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 48


opbrengst collecte epilepsie De opbrengst voor het epilepsie fonds heeft in ons dorp 216,24 opgebracht. Alle collectanten heel hartelijk bedankt, maar ook een ieder die gegeven heeft. Hiltsje Witteveen.

Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring in Oosterwolde Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische redenen moet worden gekeurd. Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde. Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com

49


50


Volksloop Ooststellingwerf Oosterwolde - De inschrijving van de Volksloop Ooststellingwerf is geopend. De Volksloop Ooststellingwerf is op 13 juli. In grote lijnen is de opzet hetzelfde als vorig jaar tijdens het 500-jarig bestaan van de gemeente. Er is veel muziek, een waterspektakel en na afloop een afterparty. Start op Boerestreek De Volksloop Ooststellingwerf over 6,4 kilometer (4 mijl) start om 20.30 uur vanaf de Boerestreek in Appelscha. De finish is op de Stationsstraat in Oosterwolde. Bussen worden weer ingezet om de deelnemers van Oosterwolde naar Appelscha te brengen. Voor de minder validen die mee willen doen en wonen in de gemeente Ooststellingwerf wordt gratis vervoer geregeld. Jeugd- en G-loop De start van de jeugdloop en de G-loop is op het Stationsplein. De finish is op de Stationsstraat. De jeugdloop tot en met 10 jaar over 750 meter start in de verschillende leeftijdcategorieën om de drie minuten. De start is vanaf 19.00 uur. De jeugd van 11 tot en met 14 jaar loopt 1000 meter. Om 19.15 uur gaat de G-loop over 750 meter van start. Syb van der Ploeg treedt weer op met De Kast nadat hij zelf heeft meegelopen. © BUN/ Jasper ’t Hooft Het programma van de Volksloop Ooststellingwerf op 13 juli krijgt steeds meer gestalte. Zo zal Syb van der Ploeg ondanks zijn drukke programma toch komen. Syb doet net als vorig jaar mee aan de 4 mijl. Daarna geeft hij een optreden. Ook is er een afterparty georganiseerd door Trambaan8 samen met Stichting Kortsluiting waar verschillende bands optreden zoals de Tsjuster Rocksum en Sookie Sookie. Olga Commandeur van het tv-programma Nederland in beweging komt ook weer en zal zowel in Oosterwolde voor de jeugd- en G-loop (18.30 uur) als in Appelscha voor de 4 mijl (20.00 uur) de warming-up verzorgen. Ook ouderen zijn op beide plaatsen welkom om mee te doen. Daarnaast is langs de route weer op verschillende plaatsen muziek met onder andere de Harmonievereniging Oosterwolde bij de sluis Fochtelooverlaat, smeilorkest, DJ Arne en als alles mee zit is er een kans dat op de Opsterlandse Compagnonsvaart ook nog het een en ander valt te beleven. Wel is er een waterspektakel in het centrum van Oosterwolde. Tot en met woensdag 20 juni kan men zich nog inschrijven voor de helft van de prijs. Men kan zowel hardlopend, wandelend als rollend mee doen. Voor Inlichtingen: www.volksloopooststellingwerf.nl (bron: Nieuwe Ooststellingwerver) 51


52


Doarpswurk is er voor jou!

Doarpswurk stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Wij doen dit door dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatiefgroepen te ondersteunen bij hun werk. Zo helpen wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies, het verduurzamen van een dorpshuis, het ontwikkelen van een dorpsvisie en ook het opzetten van een wooncoĂśperatie. We begeleiden, maar nemen het proces niet over. De ideeĂŤn en ontwikkelingen zijn van het dorp zelf en passen hierdoor binnen de gemeenschap. We zijn net even dat steuntje in de rug dat je soms nodig hebt en bieden de kennis die wellicht niet aanwezig is in het dorp. We bundelen en koppelen initiatieven aan elkaar en brengen dorpen die in dezelfde processen zitten met elkaar in contact. Dat is de kracht van Doarpswurk. Kortom heb je een idee of initiatief op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid of sociale innovatie? Neem dan contact met ons op! Kijk wie er actief is in jouw regio via www.doarpswurk.frl.

Kunstroute Ooststellingwerf 19,20 en 21 mei Ook dit jaar vond de kunstroute Ooststellingwerf weer plaats met de pinksterdagen waaraan vele kunstenaars meededen. Ook Paulus Carlier aan de Wijkweg had een paar dagen open huis met allerlei wol vilttechnieken van mooie kleding, dekens tot hele schilderijen toe, met zaterdag en zondag zelfs live muziek.

Woensdag 19 september

53


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur.

U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

54

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… .. ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a Kruisweg 12 8434 NE Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919