Waskemare jan feb 2017

Page 1

Jaargang 37 – Jan / Feb 2017


Waskemare Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 37, nummer 01, Jan/Feb 2017 Redactieleden: Gerda van der Heide Elly Kouwenhoven Jan van Bergen Rob Groot Otto Drent Alie Hulleman

(06) 42 52 25 96 (0516) 42 29 55 (0516) 42 07 73 (0516) 54 20 88 (0516) 42 30 95 (0516) 79 50 10

Voorzitter Secretaris Penningmeester Samenstelling Samenstelling Advertentiebeheer

Secretariaat: Oude Wijk 2, 8434 NK Waskemeer Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40. Rabobank, t.n.v. Waskemare

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN: TOT EN MET WOENSDAG 15 Februari Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar:

waskemare@waskemeer.nl Of USB-stick of getypt inleveren bij: Elly Kouwenhoven, Oude Wijk 2

De redactie verzoekt een ieder om de kopij voor de dorpskrant op tijd in te leveren. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan niet meer worden geplaatst. 'De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe aanleiding ziet.'

De ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de schrijver. Indien men zijn of haar naam niet vermeld wil hebben in de dorpskrant, dient men de kopij ‘ persoonlijk ‘ in te leveren op bovenstaand adres.


Beste dorpsgenoten, Wist u dat de Waskemare ook online te lezen is? Vanaf nu kan iedereen de digitale versie lezen op www.waskemeer.nl. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we afstand doen van het papieren boekje want dat blijft gewoon bestaan. Met het aanbieden van de Waskemare via www.waskemeer.nl vormen we een aanvulling op de dorpssite en zijn we bereikbaar voor een groter en breder publiek. Naast die extra service voor de lezer maakt dat het voor adverteerders extra aantrekkelijk om in ons blad te adverteren. En daar profiteren we uiteindelijk allemaal van! Groet , Rob Groot

Inhoudsopgave Agenda Dorpshuis

5

Afvalkalender

7

Schoolschaatsen met CBS De Paadwizer

15

Schoolnieuws OBS De Trede

17

Krystkuier CBS De Paadwizer

21

DES 500 jaar Ooststellingwerf

25

Kleurplaat

28

Kerst Leesbingo CBS De Paadwizer

33

Kerst Boefkes en de Paadwizer

35

Oud en Nieuw met buurtvereniging De Slinger

41

De Pollepel

45

Playback je Gek

51 3


Wie komt de Waskemare-redactie versterken?? Woon je met plezier in Waskemeer of directe omgeving en wil je graag anderen informeren en enthousiasmeren over de vele activiteiten die er plaatsvinden, dan is de Waskemare op zoek naar jou! Ons gezellige redactieteam ziet zich graag versterkt met nieuw, fris, vrolijk, jong en/of oud bloed. Wie of wat je ook bent, je bent van harte welkom om 1,5 uur in de maand mee te denken over wat voor nieuws we in de Waskemare kunnen plaatsen. Wil je graag meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met een van de redactieleden. Tot ziens!

4


Voor u staat de maand Februari alweer, de maand van de Waldploeg om hun kunsten weer op het podium te laten zien! 4 avonden met veel plezier! U komt toch ook kijken?

Februari: 2. Klaverjas, Toneel 3. Volleybalwedstrijden 19.30 en 20.00 uur 6. E.H.B.O 8. Toneel 9. Klaverjas, Toneel 11, Generale Toneel 13. D.E.S... E.H.B.O 15. Toneel 16. Klaverjas, Toneel 17. Toneeluitvoering 18. Toneeluitvoering 20. E.H.B.O 22. Ouderensoos 23. Klaverjas 24. Toneeluitvoering 25. Toneeluitvoering 27. E.H.B.O

5


Wagenaar Dienstverlening o.a. voor kraanwerk met kleine rupskraan. Bakkeveensterweg 28

8434 NR Waskemeer Tel. 06-57428912

6


Toneelvereniging de Wâldploech Aan alle ouderen van Waskemeer en omstreken. Toneelvereniging de Wâldploech is weer druk bezig met het instuderen van het stuk

“KOMMERTIID” De data voor de uitvoering zijn inmiddels vastgesteld op 17, 18, 24 en 25 februari 2017. De generale repetitie staat gepland op zaterdagmiddag 11 februari 2017, aanvang 14.00 uur. Durft u niet meer 's avonds alleen over straat, wordt een avond met 200 bezoekers u te veel en had u toch graag een uitvoering van de Wâldploech bij willen wonen?, dan is dit uw kans! Bezoek samen met een aantal bewoners van Sinnehiem en de ouderen soos van Wijnjewoude de generale repetitie op: Zaterdagmiddag 11 februari 2017, aanvang 14.00 uur in het atrium van het Ljudger te Waskemeer. Heeft u geen vervoer, bel dan gerust met het bestuurslid E. Sikkema telefoonnummer 0516-421273.

Afvalkalender Waskemeer Februari 2017 Alléén voor postcode 8434

PostCode

Datum

Bak

Datum

Bak

NA,NB,NV, NW, NX NC, ND, NZ, PG, PH Alle overigen

13, 27 14, 28 14, 28

grijs grijs grijs

20 21 20

groen groen groen

Oud papier: NA, NB, NV, NW, NX:

3 februari 9 februari

7


8


Uitnodiging ledenvergadering Komt u ook naar de ledenvergadering van Plaatselijk Belang D.E.S.? Op 13 maart 2017 vindt in het dorpshuis weer de jaarlijkse ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang Door Eéndracht Sterk. Wij zijn geïnteresseerd in de mening van onze dorpsbewoners over algemene thema’s en daar willen we in de ledenvergadering over praten. Daarom doen we het dit jaar een beetje ‘oars as oars’. Tijdens de avond verkoopt de Werkgroep Duurzaamheid LED lampen voor €1,- per stuk. (max. 3 per persoon). Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom. In de volgende Waskemare vindt u de agenda. We zien u graag op 13 maart 2017 om 20.00 uur in het dorpshuis. Met vriendelijke groet, Plaatselijk Belang D.E.S., Wytze Land, Marina Boers, Douwina Geertsma, Gerbert ten Hoor, Renso Jagt en Sumitra Otter

9


10


Gymnastiek vereniging Waskemeer Tijdens de serious request deed de sport vereniging Waskemeer met de gymnastiek natuurlijk mee aan dit goede doel. Van 14.00-18.00 uur konden alle kinderen voor 1 euro gymmen in de sporthal. De opbrengst van 61.50 euro werd verdeeld over de voedselbank en serious request. De sporthal was omgetoverd tot een uitdagende speeltuin, de touwen, de klimladder, trapeze, de ringen, wiebelbank en nog veel meer stond opgebouwd. De kinderen hadden voldoende keuze en kregen er geen genoeg van. Ben je nog niet lid? En wil je een keer vrijblijvend langskomen om te kijken kom dan gerust op woensdagmiddag een keer meedoen.

Voor de sport die uw kind later gaat beoefenen is gymnastiek is een erg goede basis. Woensdag middag: 16.00-17.00 uur Peuters 17.00-18.00 uur Kleuters 18.00-19.00 uur Schoolkind Voor meer informatie: Bertine Kleinendorst-van Elselo 421841 11


12


Lees de Waskemare nu ook via www.waskemeer.nl

13


14


Schoolschaatsen CBS de Paadwizer Wij zijn met de school te schaatsen geweest in Thialf. We gingen met groep 5, 6, 7 en 8. We gingen met de bus naar Heerenveen. Toen we aangekomen waren gingen we naar binnen en werden we opgehaald door de leiding. Iedereen dacht dat we op de ijsbaan gingen, maar we werden naar de ijshockeybaan gebracht. Toen gingen we op bankjes zitten en hebben we onze schaatsen aangetrokken. We mochten daarna de baan op. We mochten zelf weten in welke groep we wilden. Er was een groep 1 die het nog goed moesten leren, groep 2 de iets betere schaatsers en groep 3 de goede schaatsers. De leiding stelde zich eerst voor en toen begonnen we. We zagen pionnen. Elke groep had een stukje van de schaatsbaan. Toen moesten we opdrachten doen. Groep 3 moest springen op de baan en in de schaatshouding staan. Groep 1 en 2 deden iets eenvoudigers.

Op het allerlaatst mochten we nog een spelletje doen en toen nog 2 minuten vrij schaatsen. Toen we klaar waren gingen we de schaatsen uit doen en onze schoenen aan. We gingen terug naar de bus en terug naar school. Geschreven door: Esther en Ylja (Groep 8)

15


Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!

tel. 0516-421908

16


17


18


19


Leidyk 1-G 9243WH Bakkeveen 0516 421774 (Bedrijventerrein Waskemeer)

20


Krystkuier Op dinsdag 20 december was er een Krystkuier georganiseerd door de activiteitencommissie van CBS Paadwizer. Graag wil ik jullie mee terugnemen in deze wandeling op zoek naar het Koningskind. Om zes uur konden we eerst door het museum lopen, de afgelopen weken was het thema: Kunst. Alle groepen hadden iets origineel, creatiefs gemaakt. Groep 1, 2, en 3 hadden een echt museum. Er waren verschillende schilderijen gemaakt, en o.a. prachtige gelukshangers. Het museum was vol gehangen met zelf gemaakte kunst, je kwam ogen tekort! Groep 4, 5 en 6 hadden prachtige borstbeelden gemaakt, al lopend door de klassen heen was nog meer kunst te bekijken en kwamen we uit in het lokaal van groep 8. Daar werd een film getoond, de kinderen zongen een lied over het koningskind. Hier begon de Krystkuier. Eerst moesten we onze naam en leeftijd opschrijven, zo werden de mensen die aan kwamen in Bethlehem ook geregistreerd. Hier kregen we de route beschrijving.

Er werden willekeurig groepen gemaakt, van ongeveer 15 mensen. Om de vijf minuten startte een nieuwe groep. Buiten kregen we gelijk een boodschap mee van een Heraut. Dat we opzoek moesten gaan naar een slaapplek in de herberg en het koningskind. De gehele route was verlicht met waxinelichtjes. We begonnen te lopen richting De Fenne, naar de eerste herberg, bij de familie Otter. Na het aanbellen werd er open gedaan door een herbergier, ze gaf gelijk aan dat haar herberg vol zat. We moesten verder opzoek gaan, al lopend kwamen we aan bij de tweede herberg. Hier werd ook direct duidelijk dat deze herberg ook vol zat. We werden verzocht verder te lopen, we moesten verder opzoek naar het koningskind. Het was een koele maar toch heldere avond. De route ging dwars door Waskemeer. Er waren meer dan 200 mensen die hebben meegelopen. De Krystkuier was er voor iedereen die mee wilde lopen. We moesten de weg oversteken, over de brug langs de Bakkeveensterweg. Hier kwamen we aan bij de derde herberg. Hier aangekomen kregen wij ook gelijk de boodschap dat deze herberg ook 21


22


vol zat en dat we opzoek moesten gaan naar de ster! Al snel kwamen we er achter dat we via de achtertuin van de familie Van Vilsteren de ster konden vinden. Aldaar zaten ze behaaglijk bij het kampvuur omringd door schapen en een ezel. Er werd ons een boodschap meegegeven, dat het koningskind was geboren! Al gauw hoorden wij de engelen zingen, het koor uit Donkerbroek was aan het zingen. Zo werden prachtige liederen gezongen. Het was een genot om naar te horen. Maar we moesten verder. We werden verder geleid naar de fietsbrug. Al gauw hoorden we weer geluiden. Het was muziekvereniging Excelsior die prachtige liederen speelden. We moesten helaas onze route vervolgen, we konden wel uren naar deze muziek luisteren. We liepen verder over de Feikemaweg. Daar zat koning Herodes te wachten met zijn wachters. Hij stuurde ons op pad, zodra wij het koningskind hadden gevonden moesten wij dit melden zodat hij het cadeautje kon geven. Al lopend kwamen we nog drie wijzen tegen. Ze konden ons de weg wijzen waar het koningskind was. We moesten links en nog een keer links. Dit was de weg weer naar school. Daar brandde licht, op het schoolplein, het zag er gezellig uit met verschillende vuurkorven.

Daar werd duidelijk dat we het koningskind hadden gevonden in het fietsenhok. Daar lag Hidde Stuiver, ik bedoel het koningskind in een kribbe. De Krystkuier was voltooid! Op het schoolplein kon je nog warme chocolademelk krijgen en lekker opwarmen bij de vuurkorven. Grote complimenten voor mensen van deze organisatie! Er is veel tijd en aandacht besteed om dit zo groots op te zetten. Iedereen ging met een warm gevoel naar huis.

(Foto’s gemaakt door Joanneke Fotografie)

23


24


500 jaar Ooststellingwerf: de informatieavond Op 12 januari organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis. In 2017 bestaat Ooststellingwerf 500 jaar en dat wil de gemeente gaan vieren. Belangrijke informatie over het feest Tijdens de avond werd verteld dat de feestperiode van 1 mei tot 1 december duurt. In deze periode worden overal in de gemeente evenementen georganiseerd. Om de feesten (mede) te financieren heeft de gemeente een subsidie vastgesteld van 95.000 euro. Vanaf 18 januari tot 15 februari kan iedereen een aanvraag indienen. Deze moet het idee bevatten en een overzicht van alle kosten. Als het nodig is om een vergunningen aan te vragen, kunt u deze in de begroting meenemen. Alle informatie over wanneer een vergunning aangevraagd dient te worden vindt u op http://www.ooststellingwerf.nl/inwoners/digitaal-loket_3405/ product/evenement-organiseren-vergunning-of-melding_629.html. Voorwaarden voor de ideeën: De ideeën moeten beschikbaar zijn voor een breed publiek. Ze worden ingediend op www.500jaarooststellingwerf.nl. Om als inwoner een aanvraag te doen heeft u de hulp nodig van een vereniging, stichting of instelling. Het is alleen mogelijk voor deze rechtspersonen om een aanvraag te doen. U kunt hiervoor onder andere terecht bij Plaatselijk Belang Waskemeer.

Beoordeling Op alle ideeën kan via de website gestemd worden door alle inwoners van Ooststellingwerf. Deze stemmen tellen ook mee in de beoordeling. Een adviesraad beoordeelt tevens alle initiatieven. Deze gezamenlijke input wordt bij het college neergelegd. Het college bepaalt uiteindelijk waar het geld naartoe gaat. De uitslag wordt bekendgemaakt in maart. Facebookpagina Er is een Facebookpagina 500 jaar Ooststellingwerf voor het uitwisselen van informatie, verbinden van initiatieven, oproepen van vrijwilligers. Zo kan iedereen elkaar vinden, versterken en aanvullen. Kijk op https:// www.facebook.com/500-jaar-Ooststellingwerf-626074144247624/ Verenigingen uit Waskemeer Tijdens de avond was een afvaardiging van Plaatselijk Belang 25


26


Waskemeer aanwezig. Ook was een afvaardiging van de Beer van Waskemeer en P’optimaal aanwezig. Deze laatste organisaties gaan nu kijken of ze een initiatief gaan indienen. Plaatselijk Belang Waskemeer kan inwoners helpen met het indienen. Zelf een idee? Heeft u een idee of initiatief en wilt u deze met hulp van Plaatselijk Belang Waskemeer graag indienen? Dan kunt u contact opnemen met Plaatselijk Belang via des.waskemeer@gmail.com.

27


Kleurplaat30


Voorzitter gezocht! (m/v) Lijkt het jou leuk om bij te dragen aan zaken die het hele dorp aan het hart gaan? En maak jij je graag sterk voor het dorpsbelang? Dan zoeken wij jou! Plaatselijk Belang Waskemeer D.E.S. is namelijk op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wie zoeken wij? Wij zijn op zoek naar iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat, niet bang is om af en toe kritiek te geven, daadkrachtig kan zijn en niet op zijn/haar mondje gevallen is. Als je bestuurlijke ervaring hebt, is dat mooi meegenomen. Maar het is geen verplichting. Het allerbelangrijkste is dat je hart voor Waskemeer hebt. Wat kun je verwachten? Als Plaatselijk Belang maken we ons sterk voor de inwoners van Waskemeer over diverse onderwerpen. Dat kan van alles zijn. Op dit moment houden we ons bijvoorbeeld bezig met subsidieaanvragen, de feestverlichting en veiligheid in Waskemeer. We fungeren ook als poort tussen het dorp en de gemeente. Dat zijn veel vergaderingen zeker… Zestien stuks, om precies te zijn. We vergaderen als Plaatselijk Belang maandelijks van september tot en met juni. Verder is er twee keer per jaar een OPO overleg (Overkoepelende Plaatselijke Belangen Ooststellingwerf en twee keer per jaar een regio overleg. Daar ga je dan samen met de secretaris naartoe. Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Stuur een mailtje naar onze secretaris, Marina Boers via des.waskemeer@gmail.com. Liever ‘gewoon’ bestuurslid? Die zoeken we ook. Ook dan mag je een mailtje sturen naar bovenstaand e-mailadres. 31


32


Kerst leesbingo Met de school hebben we meegedaan aan de kerst leesbingo van voorleesjuffie.com De kinderen kregen een bingokaart mee naar huis met leesopdrachtjes zoals: ik heb 15 minuten gelezen bij de kerstboom, onder een kleedje, met een theekransje erbij enz. Jarna had meegedaan, ze haar bingokaart vol en mailde daar een leuke foto van. Onder de inzendingen waren zelfs kinderen uit Oss! Maar Jarna Boonstra uit groep 4 van onze school cbs de Paadwizer in Waskemeer won!

Een opblaasbare "leesstoel", groot puzzelboek en een bijzondere pen. Groeten Willemijn leerkracht cbs de paadwizer

33


34


Thema Kerst De Boefkes In de laatste week van December werden er gezamenlijk met gr.1, 2 en 3 van CBS Paadwizer kerststukjes gemaakt. In het speellokaal gingen ze aan de slag. Er werden prachtige kerststukjes gemaakt, sommige hadden meer versiering dan groen. Maar ze vonden het ontzettend leuk om te doen. De laatste schooldag voor de kerstvakantie hebben wij nog een kerstontbijt gehad. De lange tafel was gedekt met allemaal lekkere dingen zoals krentenbroodjes, crackers en kerstbrood. De kinderen hadden er zin in, ze hebben allemaal lekker gegeten. Later op de ochtend was er een kerstinstuif. Alle ouders en nieuwe ouders waren welkom om gezellig bij elkaar te komen.

Er was een foto presentatie over de activiteiten van de afgelopen maanden. Zo werd het jaar gezellig met elkaar afgesloten.

35


36


Nieuwe koorleden gezocht! Heeft u ook zo genoten van het “ENGELENKOOR” tijdens de Krystkuier op 20 december jl. die werd georganiseerd door cbs De Paadwizer? Ons koor “Looft den Heer” uit Donkerbroek o.l.v. dirigente Annemarie Bax vond het heel erg leuk om aan deze Krystkuier mee te werken. Heeft u zin gekregen om met ons mee te zingen kom dan geheel vrijblijvend eens meedoen tijdens onze repetitie op dinsdagavond van 19.30 – 21.45 uur in Pro Rege te Donkerbroek. Zowel dames (met name sopranen) als heren zijn van harte welkom. Neem voor meer informatie gerust even contact op met onderstaande koorleden uit Waskemeer: Jikke Dijkstra (tel. 420733) of Jan en Petra van Bergen (tel.: 420773)

37


38


Geef aan de collectant van de Hersenstichting Van 29 Januari 2017 tot 04 Februari 2017 vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan in Waskemeer op pad om geld in te zamelen voor al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren we vernieuwende projecten uit en werken we aan goede patiĂŤntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Woensdag 15 Februari

39


40


Oud&Nieuw feest Buurtvereniging De slinger Met oud en nieuw, hebben wij op de buurt een feestje gehouden met vuurkorven, muziek en gezelligheid. Eenieder nam zelf wat mee, en hebben een zeer gezellige avond en jaarwisseling van gemaakt.

Nieuw rekeningnummer De Slinger heeft een nieuw rekeningnummer, nieuwe betalingen graag doen naar: NL22INGB0007660975 tnv: Buurtvereniging de Slinger 41


42


Toanielselskip De Waldploech út Waskemar spilet dit jier it stik

“KOMMERTIID” Hjir alfêst een koarte ynhâld: De koffers binne pakt. Marie hat in priis wûn yn de Story en mei har man Gerrit meie se nei in hotel op it plattelân. De keamer njonken wurdt troch de pikolo Frits, tawiisd oan Marion, wylst de hotel eigener, Josefien, dy krekt ferhierd oan in oar jong stel. Tusken de beide keamers is in doar dy’t op slot sit. Mar, Gerrit is tige nijsgjirrich en begnúft de buorfrou troch it kaaisgat. Dan skrikt er him wyld, want dyselde buorfrou is syn minnares. Marion fernimt de gnuvery en hellet ferhaal by de Pikolo, dy’har dan treasket , mar dan komt Josfien harren oer it mat. Gerrit, hy wol sa gau mooglik wer nei hûs ta. Mar, dêr stekt Marie stokje foar.De iene nei de oare misbegryp en betizingen folchje elkoar dan rap op. As dan ek nochris in sjoernalist fan de Story komt om in repotaazje te meitsjen fan de priis winnereres en as dan ek noch bliken docht de harren soan Hans mei syn freondin neist de keamer fan syn âlders sit, dan… … In tige nijsgjirrich stik , fol mei humor om jo de bûsen by út te skourren. De spyldatums binne freed 17, sneon 18, freed 24 en sneon 25 febrewaris. Sneun 18 en 25 febrewaris hawwe wy live muzyk. De útfierings binne yn it Atrium fan it doarpshûs “It âld leger” te Waskemar. Oanfang 20.00 ûre. Kaarten binne te keap by Evert Sikkema, Wijndelsweg 6, Waskemar. Fan 1 febrewaris ôf, tusken 15.00 en 19.30 oere. 43


Kijk voor beschikbaarheid op: www.unit-xl.nl Leidijk 1 Tel. 0516 - 420 420

44


De pollepel Yolanda bedankt voor jouw recept en het doorgeven van de Pollepel, hierbij het recept voor eigengemaakte overheerlijke pasta saus. Ingredienten: Pond gehakt Bakje spekblokjes Bosje rozemarijn Twee uien Twee paprika’s Bakje champignons Groot blikje tomatenpuree Rode wijn Bosje basilicum Drie blikjes tomatenblokjes Twee theelepels paprikapoeder Eetlepel bouillonpoeder Theelepeltje zout Eetlepel suiker

Bak het gehakt rul en bak de spekjes even mee. Voeg de fijngesneden rozemarijn toe en bak deze kort mee. Daarna de gesneden ui paprika en champignons toevoegen na deze meegebakken te hebben de tomatenpuree toevoegen en deze kort bakken. Nu het geheel afblussen met een flinke schuit wijn, dan de tomatenblokjes, fijngesneden basilicum, paprikapoeder, bouillonpoeder zout en suiker toevoegen. En nu proeven en eventueel meer zout, suiker of bouillonpoeder toevoegen. Heerlijk met verse pasta, frisse rauwkostsalade en natuurlijk geraspte Parmezaanse kaas. Hierbij geef ik de pollepel door aan de familie Hut Eet smakelijk, groetjes Klaas Jan 45


46


START NIEUWE CURSUS SCHILDEREN In Februari wordt er weer gestart met een nieuwe cursus acryl schilderen. Deze cursus wordt gegeven voor kinderen en volwassen. Voor VOLWASSENEN is de cursus op Dinsdagavond van half acht tot half tien. Acryl is een sneldrogende verf, dit heeft als voordeel dat je snel laag na laag aan kunt brengen. Met de helderen kleuren van de verf kunnen mooie kleuren gemengd worden. De cursus gaat van start na aanmelding van minimaal 4 pers. Ook workshops behoren tot de mogelijkheden, leuk is ook een dag schilderen met vriendinnen of familie. Voor KINDEREN is de cursus op Woensdagmiddag van half drie tot half vijf. Zij worden stap voor stap begeleid in het maken van een schilderij en het gebruik van kleuren. Leeftijd vanaf 9 jaar. Start vanaf 5 kinderen. Informatie over deze cursussen: Adria Verhoef, Atelier "Elsan", Kruisweg 34, Waskemeer. Tel.nr:06 19999492.

Verhuisbericht Beste inwoners van Waskemeer en omgeving. Na 30 jaar met plezier in Waskemeer te hebben gewoond verruilen we dit per maart voor Haulerwijk. Langs deze weg zeggen wij hierbij al onze lidmaatschappen op in Waskemeer. Met vriendelijke groeten, Familie E Beijert

47


www.vishandelvandermeulen.nl Standplaatsen Woensdag: Donkerbroek / Oldeberkoop Donderdag: Veenhuizen / Siegerswoude Vrijdag: Boijl / Hoogersmilde Zaterdag: Donkerbroek

Gebakkenvis - zouteharing - verse vis 48


Record Energiecoöperatie De Eendracht: 100 Leden! Vandaag 30 december heeft de energiecoöperatie De Eendracht Ooststellingwerf haar 100ste lid mogen bijschrijven. De gelukkige is Klaas Lise uit Haulerwijk. Dhr Lise werd door de voorzitter van De Eendracht, Onno de Jong, verrast met een pakket LED-lampen en een bos bloemen. De energiecoöperatie De Eendracht is dé lokale energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Het doel van De Eendracht is om de energieomslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen te stimuleren en de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. Via De Eendracht kan men groene energie, stroom en gas, afnemen bij de energiebedrijven Noordelijk Lokaal Duurzaam of Greenchoice. Daarmee wordt men automatisch en gratis lid van De Eendracht. Dhr Lise geeft aan de duurzame energie erg belangrijk te vinden. "We moeten zorgvuldig zijn met onze energie en het goede voorbeeld geven voor onze kinderen". Met zijn lidmaatschap onderschrijft hij het belang van De Eendracht voor de inwoners van Ooststellingwerf. "100 leden is nog te weinig gezien het aantal inwoners" Voorzitter Onno de Jong roept daarom inwoners op om via de website lid te worden zodat de inkomsten stijgen en De Eendracht nog meer kan doen voor de inwoners. "iedereen heeft daar profijt van" aldus de Jong. Hij onderstreept nog eens dat alle inkomsten ten gunste komen van de doelstelling en dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat.

De Eendracht krijgt een vergoeding van de energieleverancier voor elke klant die lid is van De Eendracht en dus stroomt er weer een deel van het geld van je energierekening terug naar De Eendracht en dus onze regio. Dat kunnen we vervolgens weer lokaal besteden aan ons doel. "We kunnen zodoende onze projecten financieren maar we ondersteunen ook bijvoorbeeld het verenigingsleven in de dorpen van de gemeente Ooststellingwerf".

49


Een vrolijk open klooster Maria ter Claesze "Pleats fan ienichheid" Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu en Charles Byarugaba (in Uganda)

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen SHOP: Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). Jam, honing, kruiden. LOOP GERUST AAN. Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, maar iedereen is alle dagen welkom Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292 50


51


Beste adverteerder:

Ook deze ruimte is nog beschikbaar! Neem contact op met de redactie.

52


Clubstriid 2017 Vrijdag 3 februari is het weer zover. Dan wordt de jaarlijkse clubstriid weer gehouden. Ook dit jaar houden we het weer in het gezellige en altijd behulpzame Waskemeer. Ook dit jaar hopen we dat jullie als dorp onze tieners weer willen helpen met de verschillende opdrachten. Zoals gewoonlijk met de clubstriid is er altijd een opdracht bij die op de een of andere creatieve manier geld moet inzamelen voor een goed doel. Het goede doel dit jaar is: WATCH Nederland van Terre des Hommes. Deze stichting strijd tegen de uitbuiting van kinderen. De clubstriid vind plaats op 3 februari a.s. en de jeugd kan vanaf 19.30 tot ongeveer 21.00 uur bij uw deur langs komen. Met vriendelijke groet, Gerard Zwier namens Rock Solid Haulerwijk, Waskemeer & Haule

53


SERVICEPUNT WASKEMEER Telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00- 12.00 uur. En van maandag tot vrijdag van 14.00-18.00 uur. U kunt bij het servicepunt terecht voor de volgende diensten: Klusjes ( in en om het huis), Boodschappen, Vervoer (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en gemeentehuis), Invullen van formulieren bijv belasting formulieren, Aanvragen voor bijv huishoudelijke hulp en taxikaart via ’t Stip, Praatje maken en een kop koffie drinken (bij eenzaam voelen) Kan ook via de familie geregeld worden. Servicepunt Waskemeer

54

Mobielnummer: 06-23323680


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 Heeft u  ’s avonds na 17.00 uur  ’s nachts,  in het weekend  tijdens feestdagen Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. (Patiënten van de huisartsen Bruins en Hoekstra uit Appelscha bellen met de dokterswacht Drenthe) Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 www.jehuisarts.nl Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 www.lewin.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk “De Kern” te Haulerwijk Locatie Hoofdweg Boven 5……..………………………..(0516) 421428 Locatie Norgerweg 15...…………..………………..…….(0516) 421838 www.huisartsenpraktijkdekern.nl Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029 Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 CSG Liudger, directeur T. Keuning….…..…… ………………….......(0516) 421681 Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..........p/a De Fenne 15 8434 PC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919