Page 23

Werkblad Druïde en Bard 1

1)Wie van de 2 zou de druïde zijn(1) ? …………………………………….. 2)Welke kleren draagt hij in vergelijk met de vrouw die naast hem staat(1,2) ? …………………………………………………………………………...

3)Is hij dus in staat om te vechten voor de stam ?................

2

4)Als je kijkt naar de kleren die hij draagt en welke actie hij aan het uitvoeren is wat kun je dan besluiten over zijn functie binnen de gemeenschap(1,2) ? ……………………………………………………………………………………………………………………….

1)Beschrijf de kleding van de persoon op de foto ? ……………………………………………………………………………. 2) Is deze man in staat zijn stam te verdedigen? ……………………………………………………………………………. 3) wat is het voorwerp dat op de steen ligt ? schets nu door al je antwoorden de functie van de bard.

Werkblaadje  
Werkblaadje  
Advertisement