Page 1


Wreed


Bard


dru誰de


stamhoofd


LaTène


Hallstatt


Geen vrouwendiscriminatie


hierarchiĂŤ


Europa


Smeedkunst


De Kelten


Naam :…………………………………. klas :…………………………………….. Datum :………………………………..

1

2

3

4

5

6

7

8

11 12 9

Begrippen : Landbouwers/misdadigers,slaven,krijgsgevangenen/ambachtslieden/handelaars/edellieden of krijgers /adel/gewone volk / vrijen /onvrijen/Druïden/ barden Oplossing : 1: …………………..

7: …………………..

2: …………………..

8: …………………..

3: …………………..

9: …………………..

4: …………………..

10 : …………………..

5: …………………..

11: …………………..

6: …………………..

12: …………………..

10


Werkblad Druïde en Bard 1

1)Wie van de 2 zou de druïde zijn(1) ? …………………………………….. 2)Welke kleren draagt hij in vergelijk met de vrouw die naast hem staat(1,2) ? …………………………………………………………………………...

3)Is hij dus in staat om te vechten voor de stam ?................

2

4)Als je kijkt naar de kleren die hij draagt en welke actie hij aan het uitvoeren is wat kun je dan besluiten over zijn functie binnen de gemeenschap(1,2) ? ……………………………………………………………………………………………………………………….

1)Beschrijf de kleding van de persoon op de foto ? ……………………………………………………………………………. 2) Is deze man in staat zijn stam te verdedigen? ……………………………………………………………………………. 3) wat is het voorwerp dat op de steen ligt ? schets nu door al je antwoorden de functie van de bard.


…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………

Stellingen omtrent de kelten Zijn deze stellingen juist ? Verbeter indien fout ! 1) De La Tène periode loopt van 700 v.C tot 450 v.C en wordt gekenmerkt door de inval

van de Indo-Europeanen in Europa.

Juist/fout ……………………………………………………………………………………………………………………… 2) Aan het hoofd van de kelten stond uitsluitend een man die de stam moest leiden.

Juist/fout ……………………………………………………………………………………………………………………… 3) De druïden waren van adel en zorgde voor religie en geneeskunde binnen de

gemeenschap.

Juist/fout ……………………………………………………………………………………………………………………… 4) De Hellstatt en La tène periode zijn hier gesitueerd (zie kaart)(rood).

Juist /fout Indien fout kleur het juiste gebied in(groen).


Werkblaadje  
Werkblaadje  
Advertisement