Aloita ajoissa - Yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdoksen opas

Page 1

Aloita ajoissa Yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdoksen opas

1


vuonna 2013: »

Suomessa oli yhteensä 330 000 yrittäjää

»

Näistä 33 % eli 110 000 yrittäjää oli 55–74-vuotiaita

vuoteen 2023 menneSSä: »

Noin 28 000 yritystä on tulossa myyntiin

»

14 800 yritystä on siirtymässä sukupolvelta seuraavalle

»

Noin 20 000 yritystä on lopettamassa toimintansa yrittäjän ikääntymisen vuoksi

Omistajanvaihdoksilla on suurempi merkitys Suomen kansantaloudelle kuin uusien yritysten perustamisella. (Lähde: Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus,

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri)

Tämä opas on tarkoitettu Vaasan seudun yrittäjille, jotka ovat aikeissa luovuttaa yrityksensä jälkipolville tai myydä sen eteenpäin.

Tuotanto: Mantra Communications Graafinen suunnittelu: Wasa Business Development Paino: Forsberg Rahkola (2014)

2


Poimi sato vojat. Hyviä ohjeita saat myÜs yrityskummeilta sekä omalta tilitoimistoltasi. Sanotaan, että yrityksestä luopuminen on 90 % tunteita ja 10 % tekniikkaa. Yrittäjyydestä täytyy myÜs uskaltaa päästää irti ja jatkaa uuteen elämänvaiheeseen. Kannattaakin miettiä jo nyt, mitä teet uran jälkeen. Harrasta, lepää, tapaa ystäviä. Kun kello aamulla soi, saat kääntää rauhassa kylkeä. Tästä etuoikeudesta et kohta suostuisi enää edes luopumaan!

Yrittäjälle oma tyĂś on usein yhtä kuin tapa elää ja hengittää. Jossain vaiheessa yrityksen elämänkaarta seuraa kuitenkin vaihe, jolloin yrittäjän täytyy astua sivuun. Jos ďŹ rma on elinvoimainen, älä aja liiketoimintaa alas, vaan ala vahvistaa sitä! Kunnosta yritys myyntikuntoon tai lapsille kannattavaksi elinkeinoksi. Saat siirtää tärkeän elämäntyĂśsi eteenpäin ja korjata sadon ylpeänä. Aloita omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen suunnittelu jo 3–5 vuotta ennen sen lopullista ajankohtaa. Suunnitteluprosessi sisältää paljon juridiikkaa sekä rahoitus-, henkilĂś- ja verokysymyksiä. Ne vaativat perehtymistä ja valmistelua. Patenttiratkaisuja ei ole, ja lait ja säädĂśkset voivat muuttua. Tästä oppaasta saat kuitenkin tärkeimmät karttamerkit, kuinka viidakossa kannattaa suunnistaa. Alusta alkaen apunasi ovat VASEKin yritysneu-

Kjell Nydahl Yrityspalvelujohtaja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK

3

Sami Pulkkinen Photography

Ń? ĆŁ omi - u n  n 3-5 a  ­Â€. Â?Â?Â?


Istu keittiönpöydän ääreen Kun alat suunnitella yrityksestä luopumista, keitä ihan ensimmäiseksi pannullinen kahvia. Kutsu koko perheesi koolle keittiönpöydän ympärille. Onnistunut yrityksen omistajan- tai sukupolvenvaihdos alkaa avoimesta keskustelusta, joten kuunnelkaa toistenne mielipiteitä ja tavoitelkaa yhteisymmärrystä.

ovat hyvin henkilökohtaiset ja erilaiset sekä yrityksestä luopuvalle että siinä jatkavalle. Vastapäätä istuvan kuunteleminen ja ymmärtäminen on alusta alkaen tärkeää. Kaikkien edun mukaista on, että yritys säilyy elinkelpoisena. Mikään yritys ei ole sen arvoinen, että läheiset suhteet rikkoutuisivat. Keittiönpöytä on tärkeä pöytä, jonka ääreen palataan vielä monta kertaa.

Perheyrityksissä risteävät usein monet näkemykset ja suuretkin tunteet. Kun yrityksen omistaja vaihtuu, lähtökohdat

Yrityksen jatko

SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYS-

KAUPPA

4

YRITYKSEN HALLITTU ALASAJO


K pö ä n ‫ ה‬a:

omiStajanvaihdoS: ulkopuolinen henkilö oStaa yr itykSen

omiStajanvaihdokSen päävaihtoehdot: »

Kauppa käypään hintaan

»

Lahjaluonteinen kauppa, jossa kauppahinta on sovittu käypää hintaa alemmaksi

»

Täyslahja

ojen yritySkaupp toehtoja: ih a ev n en rak

»

Yritys hinnoitellaan ma rkkinoiden mukaan.

»

Kaupan sisältö on selv itettävä – Due Diligence -tarkas tus.

SukupolvenvaihdoS: jatkava yrittäjä tulee perheeStä

Lisäksi on useita yhdistelmävaihtoehtoja, joissa yritystä kehitetään sopivampaan muotoon.

»

»

»

Alennettu kauppahinta tai ennakkoperintö (jos kaikki lapset eivät peri yritystä, miten sisaruksille kompensoidaan?)

»

Sukupolvenvaihdoksessa voidaan hyödyntää erilaisia tulo-, perintö- ja lahjaverotuksen huojennuksia.

»

Verosuunnittelu koskee pääasiassa tulo-, perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotusta.

»

Jos yritys annetaan lahjana, verorasitus kohdistuu pääsääntöisesti lahjan saajaan. Jos yrityksestä maksetaan kauppahinta, verorasitus koskee yrityksen myyjää.

Sukupolvenvaihdoksessa uuden yrittäjän kannattaa alkaa selvittää rahoitusta hyvissä ajoin. Onko mahdollista saada investointitukia tai starttirahaa? Mahdollisia rahoittajia ovat esimer-

skeva kauppa Omistusta ko pa up – omistuska pa koskeva kaup a Liiketoiminta a aupp – substanssik

kiksi pankit, Finnvera ja bisnesenkelit.

us- ja ilainen omist verotus on er n pa esta au on sk m ity uu Yr s riipp passa. Verotu kaupan a substanssikau ja oh n ei us verokohtelu tekijästä, ja a. ss na lin va n rakentee

5

Tarkista ajoissa, millaiset ovat omat eläkepäivien tulosi. Oletko maksanut tarpeeksi YELiä, jotta rahat riittävät normaaliin elämiseen? Tulojen lisäämiseksi voit esimerkiksi jättää osan yrityksen omistuksesta itselle ja nostaa osinkoja. Jos taas lahjoitat yrityksen eteenpäin, voit pidentää omaa työuraasi ja tienata työntekijänä.


Suunnittele reitti ja lähde matkaan

oy

Viritä yritys myyntikuntoon

Valitse oikea yritysmuoto

Jokainen yritys on erilainen, joten omistajan- ja sukupolvenvaihdokselle suunnitellaan aina yksilöllinen ja sopivin reitti. Suunta on kaikilla kuitenkin sama, joten perille päästäkseen kannattaa tietyt askelmat huomioida.

Ota mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteys VASEKiin. Lisäksi voit hankkia oman yrityskummin kartanlukijaksi. Yritysneuvojilta ja -kummeilta saat ilmaiseksi neuvoja, joilla voi välttää reitillä vastaan tulevat karikot.

6


Etsi jatkaja

Määritä yrityksen arvo

verohuojennukSet ja -SeuraamukSet

Kysy neuvoja

Omistajan- ja sukupolvenvaihdokseen on valmistauduttava ajoissa ja perusteellisesti. Esimerkiksi tarpeeksi aikaisin tehdyillä yhtiömuodon tai yhtiösopimuksen muutoksilla, osingonjaolla tai jakautumisella voidaan pienentää veroseuraamuksia.

Sukupolvenvaihdoksessa voi tietyin ehdoin saavuttaa verohuojennuksia, toisin kuin yrityskaupoissa. Sukupolvenvaihdoksessa käytetään usein myös pienempiä kauppahintoja ja lahjoituksia.

7


Viritä yritys myyntikuntoon

mieti, mitä tarjoat

Kun yritys on lähivuosina vaihtamassa omistajaa, kannattaa se virittää parhaaseen edustuskuntoon. Jos jatkajaa ei löydy perheestä, firma täytyy muokata houkuttelevaksi paketiksi ostajaehdokkaille.

Yrityksen pitää olla kiinnostava ostos. Mieti, mitä myydään ja mitä ostaja haluaa. Yrityksellä voi olla liiketoimintansa lisäksi esimerkiksi maita ja kiinteistöjä. Onko uudella yrittäjällä niille kuitenkaan tarvetta?

Hyvä liikevaihto ja tulos nostavat yrityksen arvoa ja helpottavat uuden omistajan alkutaivalta, oli hän sitten perheestä tai sen ulkopuolelta. Kun olet jäämässä yrityksestä pois, paina siis mieluummin kaasua, älä jarrua.

Yrityksen runsas varallisuus nostaa kyllä kauppahintaa, mutta halukkaalle jatkajalle voi tulla rahoitusvaikeuksia. Lisäksi veroseuraukset voivat silloin olla myyjälle kovemmat.

8


Mi i , tä я tä я ¡ O£o ¥¦a Ʀ tä . jä ª«a ¬®e, ä to¦a tä Ʀ°s omi ?

Siirrä oma oSaaminen

Jos yrityksen tase on raskas, kannattaa yritystä muokata jatkamisen kannalta otollisemmaksi: »

» »

Pienissä yrityksissä omistaja on yrityksen sielu. On tärkeää suunnitella, miten saat oman rahanarvoisen osaamisesi parhaiten yrityksen hyödyksi myös uudessa omistuksessa.

Yritys voi jakautua ja erottaa esim. kiinteän omaisuuden ja liiketoiminnan eri yhtiöiksi. Oy voi ostaa omat osakkeesi, jolloin kassa kevenee.

»

Varat voi jakaa osinkoina ennen yrityskauppaa.

» »

»

9

Ota uusi yrittäjä rinnalle oppipojaksi.

Siirry hetkeksi itse työntekijäksi uuden yrittäjän leipiin.

Esittele oikeat henkilöt toisilleen. Luo uudelle omistajalle vanhat verkostot.

Ymmärrä oma roolisi ja siirry lopulta yritystoiminnasta sivuun.


oy Valitse oikea yritysmuoto Yritys on verotuksellisesti viisainta muuttaa osakeyhtiöksi (Oy) tai kommandiittiyhtiöksi (Ky) vähintään 10 vuotta ennen omistajanvaihdosta. Kun yritys on Oy-muotoinen, sen velat ja velvoitteet eivät myöskään koidu henkilökohtaisesti yrityksen jatkajalle.

toiminimi on henkilökohtainen Toiminimeä ei voi siirtää henkilöltä toiselle. Kun kaupan kohteena on yrityksen omistus, yrityksen nykyinen omistaja toimii myyjänä. Jos kauppa tehdään liiketoiminnasta, myyjänä on omistajan sijasta kyseinen yritys. Yksityisestä liikkeestä, toiminimestä, voidaan kuitenkin tehdä vain liiketoimintakauppa.

oSakaSSopimuS määrää yritykSen omiStukSen Kun toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi, jolla on useampi omistaja, laaditaan osakassopimus. Sopimuksen on määrä selvittää osakkaiden roolit ja vastuut mahdollisissa tulevissa riitatilanteissa. Periaatteessa osakkeenomistaja voi luovuttaa osakkeensa haluamalleen ostajalle. Osakassopimuksessa luovutusta voidaan kuitenkin rajoittaa. Yhtiöllä tai muilla omistajilla voi olla myös lunastuslauseke. »

10

Osakassopimuksessa sovitaan mm. yhtiön hallinnon järjestämisestä ja työvelvotteista. Sopimus kertoo, kuinka osakkeita voidaan lunastaa ja mitkä asiat ovat salassapidettäviä. Lisäksi osakassopimus määrittelee kilpailukiellot, voitonjaot, toimielinten toimivallan sekä sopimussakot.


Etsi jatkaja yritySkauppa

Löytyykö jatkaja omasta perheestä? Ellei, voisiko yrityksen työntekijä, kilpailija tai joku muu olla kiinnostunut? Tärkeintä on hyvissä ajoin kertoa ulospäin, että yritys on myynnissä ja etsii uutta omistajaa.

Jos perheestä ei löydy halukkuutta jatkaa yritystä, jatkajaa etsitään muualta: » »

Yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen edellyttää, että jatkaja perehtyy yrityksen toimintaan, johtamiseen ja päätöksentekoon. Jatkajan on hyvä tulla mukaan jo ennen vaihdosta.

SukupolvenvaihdoS Helpoiten yrityksen jatkaja löytyy omasta perheestä. Älä tee oletuksia, vaan selvitä, haluaako joku lapsistasi jatkaa työtäsi. Omaisuus voidaan antaa hänelle tai heille tavallisena lahjana, täydellä tai alennetulla kauppahinnalla tai ennakkoperintönä. Jos kaikki lapset eivät peri yritystä, sisaruksille täytyy kompensoida muulla tavoin.

11

Ilmoita myynnistä työntekijöille ja kilpailijoille. Käytä eri kanavia, kuten VASEKia, Suomen Yrittäjien Yrityspörssiä ja kaupallisia toimijoita.

I´ƣ µƣ¶ i я · ssä ƣn, «ä Ʀ° ¹i о » ssä.


Määritä yrityksen arvo

Oman yrityksen arvo arvioidaan helposti yläkanttiin, sillä tunnearvo ja työmäärä ovat olleet suuria. Hinnan määrityksessä on kuitenkin oltava realistinen. Mieti, mitä oikeastaan olet myymässä?

Huomioi yrityksen arvoa määrittäessä: »

»

Arvonmääritys alkaa tilinpäätöksen tarkastelusta. Kaiva kirjanpidosta esiin yrityksen ylimääräinen omaisuus ja huomioi laskelmissa sen tuotot ja kustannukset. Ryhdy tarvittaessa järjestelyihin sen erottamiseksi aiotusta yrityskaupasta.

»

»

12

Yrityksen tuottohistoria esimerkiksi 3 vuoden ajalta kertoo ostajalle paljon. Yrityksen arvo perustuu myös tulevien vuosien tuottoihin: paljonko yritys tulee tuottamaan ja kuinka varmasti.

Rakennejärjestelyt eivät vaikuta yrityksen arvoon, mutta ne voivat vaikuttaa maksettavaan kauppahintaan ja saatavaan rahoitukseen. Kuvaa todennäköinen ja tyypillinen tulos ja kehitys. Ryhdy määrittelemään arvoa siltä pohjalta.


J ½e Ʀ°s ¾ аÀÁ  kä ä  a. я, Ä Å ½e νs ÇÈ ƣÁi.

erota toiSiStaan

Myytävän yritystoiminnan arvo

Koko yrityksen hallinnoiman varallisuuden arvo

Pura hintapyyntö eriin: goodwill, koneet ja kalusto, varasto, kiinteistö, vaihtoomaisuus, rahoitusomaisuus, ylimääräinen omaisuus. Listaa myös yrityksen velat ja vakuudet.

Yrityksen omistajan omaisuuden arvo

Kun löytyy yrityksen arvoa laskeva ominaisuus, mieti, onko se muutettavissa tai eliminoitavissa. Kun löytyy arvoa nostava tekijä, pohdi, miten se säilyy tai kehittyy omistajanvaihdoksen jälkeen.

Goodwill on tuottavan yrityksen idean/ hengen arvo (goodwill voidaan laskea, kun tuottoarvosta vähennetään kaikki muut kaupassa siirtyvät omaisuuserät paitsi velat).

13


CaSe: Göran junGar pälSfarm

Turkistarha ja laatuajattelu seuraavalle sukupolvelle

Turkistarhaaja Göran Jungar toteutti sukupolvenvaihdoksen yli 30 vuoden uran jälkeen. 23-vuotias poika Mikael tarttui puikkoihin kesällä 2013 ja otti päävastuun Pensalassa sijaitsevasta kettutarhasta.

Poika omistaa tällä hetkellä 58 % Göran Jungar Pälsfarm Ab:sta, joka on viime vuosina kasvanut kaksinkertaiseksi. – Vielä ei ole ollut puhetta, että siirtyisin eläkkeelle, syksyllä 63 vuotta täyttävä Jungar sanoo. Sen sijaan teen huomattavasti lyhyempiä työpäiviä. On myös hienoa saada jättää raskaimmat ja vaativimmat työt sellaiselle, joka on nuori ja vahva. Göran Jungar perusti turkistarhan pienimuotoisena 1982. Mottona on alusta saakka ollut panostaa laatuun ja huolehtia eläimistä mahdollisimman hyvin. Siitä Göran Jungar ja hänen vaimonsa Margareta ovat saaneet myös suurta tunnustusta. Pariskunnan kahdesta pojasta Mikael on aina ollut kiinnostunut tarhasta, minkä vuoksi oli selvää että hänestä tulisi seuraaja.

– Mikael jatkaa työtämme saman henkisesti, Jungar sanoo. Tuntuu tietysti mukavalta, että hän haluaa jatkaa sitä, minkä eteen olemme Margaretan kanssa tehneet niin paljon töitä. Turkistarhaajana ei voi koskaan ennustaa tulevaisuutta, mutta tarhausala näyttää kuitenkin melko vakaalta. Hinnat ovat tällä hetkellä hyvät, joten me katsomme tulevaisuuteen optimistisesti. Turkistarhaan kuuluu 750 jalostusnaarasta, ja 12 kettutaloa sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä asuintalosta. Työpaikan läheisyys on tuonut vapautta, joka merkitsee paljon Jungarin miehille. Perhe on saanut sukupolvenvaihdoksen toteuttamisessa suurta apua VASEKilta. – Vaihdos sisältää paljon byrokratiaa, jota olisi ollut täysin mahdotonta ymmär-

14


tää ilman apua, Jungar sanoo. Olemme saaneet tukea ja ohjausta koko prosessin ajan. Juridiset asiat saatiin ratkaistua tavalla, joka hyödyttää meitä kaikkia mahdollisimman paljon. Göran Jungar neuvoisi toisia sukupolvenvaihdosta suunnittelevia keskustelemaan prosessin läpikäyneiden kanssa. Samoin heidän kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen välttääkseen turhat virheet.

Vaikka Göran Jungarilla tai hänen vaimollaan Margaretalla ei vielä ole aikeita siirtyä eläkkeelle, he odottavat innolla vapaampaa elämää: – Monet turkistarhaajathan pitävä matkustamisesta, mutta meitä se ei oikein kiinnosta. Sen sijaan nautimme enemmän kesämökkeilystä Vexalassa.

Göran Jungar jatkaa työskentelyä sukupolvenvaihdoksen

Jan Sandvik

jälkeen, mutta nyt poika Mikael saa kantaa suuremman vastuun.

15


CaSe: almanda

“Tulen kaipaamaan asiakkaita”

Kun Anna-Lena Sjöström päätti myydä Almanda-yrityksensä, sujui kaikki nopeasti ja helposti. Hän oli kuitenkin valmistautunut myymiseen henkisesti jo useamman vuoden ajan.

Kesällä 2013 Anna-Lena Sjöström huomasi seisovansa tienristeyksessä: joko hänen pitää panostaa merkittävästi mainosbrodeerauksia ja yrityslahjoja tarjoavaan Almanda-yritykseensä tai myydä se pois. Aiemmin yrityksessä työskennellyt aviomies oli joutunut sairaseläkkeelle, ja ainut työntekijä oli irtisanoutunut. – Jos olisin palkannut uuden työntekijän, kouluttaminen olisi vienyt aikaa. Ja yrityksen pyörittäminen yksin oli liian raskasta, Sjöström kertoo. Idea yrityksen myymisestä ei ollut täysin uusi. He olivat keskustelleet siitä jo kolme vuotta aiemmin, kun miehellä todettiin silmäsairaus, eikä heidän tyttärillään ollut kiinnostusta jatkaa yritystä. Kun lopullinen myyntipäätös oli tehty, Sjöström otti yhteyttä kirjanpitäjäänsä ja VASEKiin. – Paras neuvoni samassa tilanteessa

oleville on pyytää apua. Kirjanpitäjäsi tietää enemmän taloudestasi kuin sinä itse. Tärkein Sjöströmin saama apu oli Almandan arvon määrittäminen. Koneiden ja varaston arvottaminen oli helppoa, mutta vaikeaa oli laskea goodwillin, eli yrityksen tuotemerkin arvo. – Olen tyytyväinen saamaamme hintaan, vaikka se oli vähän matalampi, mitä alun perin olimme laskeneet. Ostajan löytäminen yritykselle voi usein olla vaikeaa, mutta Sjöströmillä oli tuuria: ostaja löytyi hänen asiakkaistaan. – Kun myyntipäätös oli tehty, kerroimme siitä ihmisille ja erityisesti heille, joiden ajattelimme olevan kiinnostuneita. Lopulta vanha asiakkaamme Jörgen Strömsund osti yrityksen yhdessä Kaj Björklundin kanssa. Kaikki oli valmista puoli vuotta myyntipäätöksemme jälkeen.

16


Sami Pulkkinen Photography

Anna-Lena Sjöström löysi yrityksensä ostajat asiakaskunnastaan. Jörgen Strömsund (oikealla) osti Almandan liiketoiminnan yhdessä Kaj Björklundin kanssa

Almanda muutti yritysmuotonsa toiminimestä osakeyhtiöksi juuri ennen yrityksen myymistä, sillä se oli verotuksellisesti kannattavampaa. Uudet yrittäjät ostivat liiketoiminnan eivätkä itse yritystä. Monet Almandan asiakkaista ovat itse pienyrittäjiä, ja Anna-Lena Sjöströmillä on ollut heihin läheinen ja henkilökohtainen suhde. – Koko prosessissa ehdottomasti vaikeinta on luopua asiakaskontakteista.

Vaikka uskonkin uusien omistajien pitävän heistä hyvää huolta, tämä puoli on tuntunut raskaalta. Vielä Sjöström ei tiedä, mitä hän tekee tulevaisuudessa. 49-vuotiaana eläkkeelle jääminen ei vielä tule kysymykseen. – Alan mahdollisesti opiskella tai etsin uuden työn. En ole myöskään poissulkenut uuden yrityksen perustamista.

17


Yrityskummi auttaa

Yrityskummi on yrittäjän maksuton ja henkilökohtainen neuvonantaja – siis kullanarvoinen apu myös omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa. Eri asiantuntijatahot opastavat vaihdoksen teknisissä vaiheissa, mutta kummeilla on mahdollisuus paneutua kokonaisuuteen ja vaihdoksen pehmeämpään puoleen. He ehkäisevät solmujen syntymistä ja auttavat löytämään oikeita polkuja. Kaikki Vaasan seudun yrityskummit ovat kokeneita yritysjohtajia ja elinkeinoelämän asiantuntijoita. Jokaiselle yrittäjälle haetaan sopivin mahdollinen kummi. Tarjolla on kymmeniä vaihtoehtoja, joista yksi on Kirsti Melin. Hän on alan rautainen ammattilainen, joka muutamien muiden kummien tavoin on koulutettu ja auktorisoitu omistajanvaihdosasiantuntija. Melinille yrittäjien auttaminen on tärkeä tehtävä. Hän tietää, että yritys kaipaa apua erityisesti silloin, kun sen omistaja on vaihtumassa. Jokainen omistajan- ja

sukupolvenvaihdos on yksilöllinen palapeli, jonka rakentaminen vie aikaa. – Hyvät neuvot oikeaan aikaan voivat pelastaa monelta harmilta. Yrityskummi kannattaakin hankkia jo vaihdoksen suunnitteluvaiheessa. Sekä vanhan että uuden yrittäjän on hyvä hankkia oma yrityskumminsa, joka ajaa heidän etuaan.

lähde liikkeelle ajoiSSa, ole tarpeekSi avoin

Yrityskummin kanssa yrittäjä voi pallotella ajatuksiaa ja saada uusia näkökulmia. Kirsti Melin painottaa, ettei valmistau-

18


tumista ja ajatusten pallottelua pidä kuitenkaan aloittaa viimetipassa. – Jos vaihdoksessa on vähänkään jotain erikoisempaa, prosessiin kuluu vuosia. Melinin mielestä ajoissa aloittamisen lisäksi lähes yhtä tärkeitä ovat hyvät juttuhetket eri osapuolten kanssa. Etenkin sukupolvenvaihdokset ovat alttiita konflikteille. Asioista on tärkeä keskustella paljon ja avoimesti, jotta tilanteet eivät pääse mutkistumaan. – Ei pidä tehdä oletuksia, vaan kannattaa kysyä ja keskustella. Joskus yrittäjä saattaa olettaa, että vanhin poika automaattisesti jatkaa yritystä, vaikka nuoremmillakin sisaruksilla olisi kykyä ja kiinnostusta. Perheenjäsenten keskustelu etukäteen on ratkaisevaa prosessin onnistumisessa, hän tietää. Avoin viestintä on tärkeää myös silloin, kun yritys aiotaan myydä. Myynnistä kannattaa ilmoittaa työntekijöille, asiakkaille ja tavarantoimittajille. – Kun tieto tulee suoraan omistajalta eikä esimerkiksi lehdistä, luottamus säilyy hyvänä. Avoimuutta tarvitaan myös siihen, että löydetään ostosta kiinnostunut henkilö.

yrityksensä hyvään alkuun myös uudessa omistuksessa. – Uusi yrittäjä on esiteltävä omille verkostoille, jotta hän tulee tutuksi ja saa arvostusta. Alkuperäinen omistaja voi myös jäädä uuteen yritykseen mentoriksi ja sparraajaksi, mutta ei liian pitkäksi aikaa, Melin huomauttaa. Kun aika koittaa, yrityskummi osaa kannustaa myös irtautumaan yrityksestä ja jatkamaan eteenpäin. Yrityksestä luopuvan arvostus on tärkeä säilyttää, ja uudelle yrittäjälle on osattava antaa tilaa, kun hän alkaa rakentaa toisen elämäntyöstä omaansa.

valmiStele uuSi hyvä alku

Sami Pulkkinen Photography

Yrityskummi auttaa suhteiden säilymisessä ja uusien luomisessa. Melin on huomannut, että jos henki vanhan ja uuden omistajan välillä säilyy hyvänä, maaperä on hedelmällinen tulevaisuudessakin. Yrittäjän on tärkeä auttaa

Kirsti Melinin mukaan yrittäjän ei pidä kysymättä tehdä oletuksia siitä, kuka haluaisi jatkaa yritystä. Sen sijaan asioista kannattaa keskustella avoimesti.

19


Kysy neuvoja

yritykSen omiStajan- ja SukupolvenvaihdokSen reitille tarjoavat ohjeita: » » » » » » » »

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, www.vasek.fi, 06 317 7600

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia, www.startia.fi, 06 317 7600 Oma yrittäjäyhdistys

Suomen Yrittäjät, www.yrittajat.fi

Yritys-Suomi, www.yrityssuomi.fi, 029 5020 500 Verotoimisto, www.vero.fi Tilitoimistot Pankit

alueen yritySkummitoimintaa koordinoi Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, www.yrittajat.fi/rannikkopohjanmaa Pohjanmaan Yrityskummit, www.botniamentors.fi, 050 3740 727 Lähdekirjallisuutta: Immonen & Lindgren (2013): Onnistunut sukupolvenvaihdos Suomen yrityskummit ry (2008): Vetäjä vaihtuu, Opaskirja yrittäjäpolvenvaihdoksiin Rantanen (2012): Arvonmääritys yrityskaupassa Manner-Suomen ESR-Ohjelma: Yritys myyntikuntoon (2011) Varamäki, Tall, Sorama & Katajavirta (2012): Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012

20