Page 2

SŁOWO WSTĘPU

RADA PROGRAMOWA WARSAW DAYS

Członkowie Rady Programowej wspólnymi siłami tworzą program Warsaw Days oraz zabiegają o pozyskanie merytorycznych i honorowych Partnerów wydarzenia.

Szanowni Państwo,

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ: mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy przy I edycji – „(Za)mieszkam w Warszawie” - wyjątkowego wydarzenia biznesowo-kulturalnego, objętego honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz, którego program powstaje przy ścisłej współpracy z Wiceprezydentem m.st. Warszawy – Jackiem Wojciechowiczem.

Marek Mikos Jacek Wojciechowicz Współprzewodniczący Rady

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st . Warszawy

budowanie pozytywnego kulturalnego fermentu, ale także stwarzanie godnych i optymalnych warunków do życia. W procesie tym niezwykle waż-

Grzegorz Kiełpsz

Leszek Drogosz

ne są kwestie urbanistyczne, infrastruktura i tkanka mieszkaniowa. One w znakomitej mierze tworzą bazę dla rozwoju. W codziennym pędzie nie

Prezes PZFD

zwracamy uwagi na to, jak ważną rolę pełni przestrzeń, która nas otacza. Przestrzeń, która w niesamowity wręcz sposób zmieniła się w ostatnich

Współprzewodniczący Rady

Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy

Pomysł na WARSAW DAYS „(Za)mieszkam w Warszawie” powstał w warszawskim oddziale Polskiego Związku Firm Deweloperskich, organizacji skupiającej ponad 100 deweloperów budujących w Polsce. Zmieniających ją i wpływających na życie jej mieszkańców.

Wiceprezydent m.st. Warszawy

Oddział warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich skupia ponad 50 deweloperów budujących na terenie m.st. Warszawy. Warszawa to jedno z dynamiczniej zmieniających się miejsc na mapie Europy. Jest to miasto heterogeniczne kulturowo, otwarte na coraz to więcej inicjatyw; miasto - magnes, przyciągające coraz to więcej ludzi szukających możliwości rozwoju. Rola miasta to jednak nie tylko tworzenie miejsc pracy i

latach. Warto stanąć z boku i przyjrzeć się gigantycznej zmianie, która na co dzień zachodzi dokoła nas. Synergia wytworzona przez Organizatorów, szeroko zakrojona promocja przed WARSAW DAYS „(Za)mieszkam w Warszawie”, a w trakcie unikatowo zaprojektowana przestrzeń oraz nawigacja po samym wydarzeniu, zagwarantują zwiedzającym uczucie uczestnictwa w imprezie jedynej w swoim rodzaju.

Paweł Putkowski

Janusz Kaniewski

Podczas WARSAW DAYS „(Za)mieszkam w Warszawie” zaprezentują się także lokalni projektanci i artyści, poznamy ofertę miasta oraz poszczegól-

Prezes Oddziału PZFD w Warszawie

Janusz Kaniewski Design

Marek Poddany

Mariusz Ścisło

Wiceprezes PZFD

Prezes SARP

nych dzielnic, ukazane zostaną możliwości stwarzane przez organizacje obywatelskie. Jest tu także miejsce na prezentację firm, które wpływają na życie mieszkańców stolicy. WARSAW DAYS „(Za)mieszkam w Warszawie” to hyde park dla miejskiej aktywności i dyskursu. W imieniu Rady Programowej serdecznie zapraszam Państwa do współpracy przy tworzeniu tego unikalnego wydarzenia wyznaczającego nowe trendy na mapie biznesowo-kulturalnej Warszawy.

W imieniu Rady Programowej, Z wyrazami szacunku

Jan Graboń Paweł Putkowski Prezes Oddziału PZFD w Warszawie

Członek PZFD

Warsaw Days | Prezentacja projektu  
Warsaw Days | Prezentacja projektu  
Advertisement