Page 1


SŁOWO WSTĘPU

RADA PROGRAMOWA WARSAW DAYS

Członkowie Rady Programowej wspólnymi siłami tworzą program Warsaw Days oraz zabiegają o pozyskanie merytorycznych i honorowych Partnerów wydarzenia.

Szanowni Państwo,

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ: mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy przy I edycji – „(Za)mieszkam w Warszawie” - wyjątkowego wydarzenia biznesowo-kulturalnego, objętego honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz, którego program powstaje przy ścisłej współpracy z Wiceprezydentem m.st. Warszawy – Jackiem Wojciechowiczem.

Marek Mikos Jacek Wojciechowicz Współprzewodniczący Rady

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st . Warszawy

budowanie pozytywnego kulturalnego fermentu, ale także stwarzanie godnych i optymalnych warunków do życia. W procesie tym niezwykle waż-

Grzegorz Kiełpsz

Leszek Drogosz

ne są kwestie urbanistyczne, infrastruktura i tkanka mieszkaniowa. One w znakomitej mierze tworzą bazę dla rozwoju. W codziennym pędzie nie

Prezes PZFD

zwracamy uwagi na to, jak ważną rolę pełni przestrzeń, która nas otacza. Przestrzeń, która w niesamowity wręcz sposób zmieniła się w ostatnich

Współprzewodniczący Rady

Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy

Pomysł na WARSAW DAYS „(Za)mieszkam w Warszawie” powstał w warszawskim oddziale Polskiego Związku Firm Deweloperskich, organizacji skupiającej ponad 100 deweloperów budujących w Polsce. Zmieniających ją i wpływających na życie jej mieszkańców.

Wiceprezydent m.st. Warszawy

Oddział warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich skupia ponad 50 deweloperów budujących na terenie m.st. Warszawy. Warszawa to jedno z dynamiczniej zmieniających się miejsc na mapie Europy. Jest to miasto heterogeniczne kulturowo, otwarte na coraz to więcej inicjatyw; miasto - magnes, przyciągające coraz to więcej ludzi szukających możliwości rozwoju. Rola miasta to jednak nie tylko tworzenie miejsc pracy i

latach. Warto stanąć z boku i przyjrzeć się gigantycznej zmianie, która na co dzień zachodzi dokoła nas. Synergia wytworzona przez Organizatorów, szeroko zakrojona promocja przed WARSAW DAYS „(Za)mieszkam w Warszawie”, a w trakcie unikatowo zaprojektowana przestrzeń oraz nawigacja po samym wydarzeniu, zagwarantują zwiedzającym uczucie uczestnictwa w imprezie jedynej w swoim rodzaju.

Paweł Putkowski

Janusz Kaniewski

Podczas WARSAW DAYS „(Za)mieszkam w Warszawie” zaprezentują się także lokalni projektanci i artyści, poznamy ofertę miasta oraz poszczegól-

Prezes Oddziału PZFD w Warszawie

Janusz Kaniewski Design

Marek Poddany

Mariusz Ścisło

Wiceprezes PZFD

Prezes SARP

nych dzielnic, ukazane zostaną możliwości stwarzane przez organizacje obywatelskie. Jest tu także miejsce na prezentację firm, które wpływają na życie mieszkańców stolicy. WARSAW DAYS „(Za)mieszkam w Warszawie” to hyde park dla miejskiej aktywności i dyskursu. W imieniu Rady Programowej serdecznie zapraszam Państwa do współpracy przy tworzeniu tego unikalnego wydarzenia wyznaczającego nowe trendy na mapie biznesowo-kulturalnej Warszawy.

W imieniu Rady Programowej, Z wyrazami szacunku

Jan Graboń Paweł Putkowski Prezes Oddziału PZFD w Warszawie

Członek PZFD


2014

Termin: 21-23 marca 2014 Miejsce: STADION LEGII - Pepsi Arena

program

DZIEŃ I – Branżowa konferencja 21.03.2014 / g.10.00-14.00 BIZNES KLUB strefa Gold Trybuny Zachodniej

W pierwszym dniu wydarzenia odbędzie się konferencja dotycząca potrzeb rynku mieszkaniowego i rozwoju infrastruktury aglomeracji warszawskiej. Zaproszeni zostali naukowcy, którzy przybliżą najnowsze trendy w społeczeństwie, samorządowcy, którzy opowiedzą o największych wyzwaniach dla miast, deweloperzy stosujący innowacyjne rozwiązania mieszkaniowe oraz organizacje i twórcy wpływający na jakość życia w mieście. Dyskusje poprzedzi zrorganizowana konfrencja prasowa. Okazją do wymiany poglądów oraz nawiązania relacji biznesowych będzie bankiet, na którym również zostanie zaprezentowany film „Jak zmieniła się Warszawa”. Zwieńczeniem dnia pierwszego będzie wręczenie nagrody i wyróżnienia dla najlepszych dzielnic i inwestorów Warszawy.

ZAłożenia programowe: Panel I

Warszawa i jej Mieszkańcy - zmiany i kierunki rozwoju. Jakość życia w mieście Warszawa - kierunki rozwoju infrastruktury mieszkaniowej. Deweloperzy na mapie Stolicy Jak się zmieniała Warszawa, kierunki rozwoju infrastruktury miejskiej

Dyskusja

Rozwój infrastruktury miast – stymulowanie rozwoju tkanki mieszkaniowej i jej wpływ na demografię Dzielnice Warszawy - wczoraj i dziś- plany i ich realizacje

Panel II

Design i estetyka, jak projektować miasto przyjazne jego mieszkańcom? Wisła - ambasadorem/symbolem Warszawy. Wykorzystanie potencjału rzeki w budowaniu wizerunku miasta Rewitalizacja i re-definicja industrialnych rejonów Warszawy. Żoliborz Przemysłowy - case study


2014

wystawa

AUTOR PROJEKTU WYSTAWY:

DZIEŃ II-III – Wydarzenie otwarte dla mieszkańców / warsztaty 22-23 marca 2014 / g.10-17 Biznes Klub strefa Silver&Gold Trybuny Zachodniej

Połączenie idei wystawy mieszkań z ofertą dzielnic Warszawy, wystawą designu lokalnych twórców, projektantów zieleni, unikatowymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb mieszkańców Warszawa ReCreated - warsztaty miastotwórcze: cykl dyskusji w metodologii design thinking na temat kierunków rozwoju miasta

Głównym novum aranżacji przestrzeni będzie potraktowanie potrzeb potencjalnego mieszkańca jako priorytetu poprzez wydzielenie specjalnych stref: strefa mieszkaniowa - zaaranżowane, jednorodne i designerskie modele ekspozycji mieszkań obsługa mieszkaniowa: idealne miejsce dla doradców kredytowych, banków, dostawców mediów, etc. strefa ekologiczna: rozwiązania ekologiczne, ekodesign, nowe trendy, style życia projektanci lokalni i lokalny biznes oferta poszczególnych dzielnic

Pragniemy zaprosić jak najwięcej instytucji miejskich, lokalnych organizacji pozarządowych i co ciekawsze inicjatywy lokalne. Taki wieloorganizacyjny tygiel pokaże prawdziwą twarz Warszawy, pokaże to, czym stolica silna - różnorodność. Natomiast mieszkańcy na nowo będą mogli zrewidować swoje zdanie na temat swojego miasta.


2014

wystawa

Ponad 70 wystawców Tysiące Zwiedzających 3 dni imprezy 21-23 marca 2014 50 największych firm deweloperskich działających w Warszawie

zA MIESzkam w warszawie


Warsaw Days | Prezentacja projektu  
Advertisement