__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

40

tekst: christie manintveld

‘De leerlingen g reisadviezen a Tessa van Zadelhoff werkt als leerkracht van groep 7/8 en als ict-coördinator op OBS De Kleine Beer in Berlicum. Ze is een van de initiatiefnemers van BoekTweePuntNul en in 2011 participeerde ze in projecten zoals de digibordensite van Kennisnet, het dossier Mediawijsheid en het Diploma Veilig internet. Met haar project Beartravel deed Tessa mee aan de ‘Partners in Learning’ wedstrijd van Microsoft. Dit bracht haar eerst in Londen, vervolgens in Moskou en uiteindelijk mocht zij een prijs in ontvangst nemen in Washington.

Hoe komt het dat jij zoveel doet met ict in het onderwijs? “Dat is begonnen toen ik op de pabo zat. Internet was net in opkomst en Windows werd de standaard. Daarmee werd ict toegankelijker en ik zag veel mogelijkheden voor het onderwijs. Ik wilde ict als specialisatie kiezen en daar kreeg ik geen toestemming voor. Later kon het toch, als ik het natuurkunde noemde. Dat vond ik prima, als ik maar met ict aan de slag kon. We waren vooral op techniek gericht en maakten zelfs geregeld computers open. Na mijn studie ben ik als leerkracht op OBS De Kleine Beer gaan werken en na een halfjaar werd ik daarnaast ook ict-coördinator. In de loop der jaren is die rol erg veranderd. In het begin was het vrij technisch, nu ben ik veel meer onderwijsinhoudelijk bezig en kijk ik hoe we met ict de grootste meerwaarde in het onderwijs kunnen behalen.” Wat vind je zo mooi aan ict? “Ict is een geweldig middel dat zich razendsnel ontwikkelt. Moesten we op de pabo nog inbellen met een modem, tegenwoordig hebben veel leerlingen smartphones met internetverbinding. Ik vind het leuk om bij alle nieuwe producten te bedenken hoe ik ze kan inzetten in het onderwijs. De meerwaarde van ict ligt deels op organisatorisch vlak. Online leeromgevingen en leerlingvolgsystemen ondersteunen de leerkracht en maken het bijvoorbeeld makkelijker om te differentiëren. De resultaten en vorderingen van leerlingen worden automatisch

VIVES 123

bijgehouden. Dat scheelt veel administratie. Maar ik vind zelf de communicatiemogelijkheden het mooist. Op allerlei manieren kun je contact maken en de buitenwereld naar binnen halen. Want je kunt met je leerlingen communiceren, maar bijvoorbeeld ook met collega’s op andere scholen, met ouders en experts. Je kunt zelfs contact hebben met astronaut André Kuipers via Twitter.” Is er op de basisschool voldoende aandacht voor ict? “Ik vind dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn om ict te gebruiken in de klas en dat daar nog te weinig mee gebeurt. De focus ligt tegenwoordig wel heel erg op opbrengstgericht werken. Leerkrachten houden daardoor krampachtig vast aan methodes en de daarbij horende software. Uiteraard zijn taal en rekenen belangrijk, maar in de 21ste eeuw moet je kinderen ook andere vaardigheden meegeven. In projecten waarbij je de computer en internet gebruikt, breng je kinderen ict-vaardigheden bij, maar ook veel andere competenties die nodig zijn om te ‘overleven’ komen aan bod, zoals kritisch denken en samenwerken. Mensen denken heel snel dat je daar allerlei middelen en vooral budget voor nodig hebt, terwijl dat niet zo is. Bovendien denk ik dat we veel meer toe moeten naar het principe van ‘bring your own device’. Het is toch raar dat we leerlingen vragen hun telefoon uit te zetten, terwijl het een extra leermiddel is en je ineens beschikking hebt over extra camera’s?”

Profile for Tessa van Zadelhoff

Portret Vives januari 2012  

ICT-portret Tessa van Zadelhoff

Portret Vives januari 2012  

ICT-portret Tessa van Zadelhoff

Profile for warempel
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded