Page 1

Zijn het de computernerds onder de leerkrachten? Of zijn het leerkrachten met een extra talent? Ze hebben in

allemaal voor de klas

ICT’ers ieder geval meestal een tablet en een smartphone in de buurt. Om ICT’er te Olaf

zijn heb je niet alleen competenties nodig op het gebied van techniek en computers. Geduld, een luisterend oor en enthousiasmerend vermogen zijn net zo van belang. Vier ICT’ers over hun

Tekst: Liesbeth Rosendaal, Foto’s: Wilco van Dijen fotografie, Styling: Karin Mollemans

passies en frustraties.

Tessa

Mario

Marije juf

* 19


Waarom ben je ICT’er?

Waarom ben je ICT’er?

Leeftijd 39 jaar

Ik ben ICT’er, omdat ik affiniteit heb met computers en techniek. Daarnaast is het gebruik van ICT binnen je onderwijs niet meer uit te sluiten, dus blijf ik ook nog upto-date.

Functie leerkracht, ICT-coördinator

Wat houdt jouw taak precies in?

Toen ik op de pabo zat, kwamen de eerste computers via het Comenius-project het onderwijs in. Ik zag meteen allerlei mogelijkheden voor het onderwijs. Op de pabo heb ik vervolgens de specialisatie ICT gedaan. Door de digiborden en de opkomst van sociale media kun je je onderwijs heel anders vormgeven. Ik ben steeds op zoek naar manieren waarop ICT het onderwijs gemakkelijker of leuker kan maken.

Naam Olaf Stoer

en techniek-coördinator

School basisschool De Boemerang in Huissen

Beleid maken en uitvoeren. Allerhande klusjes opknappen. Vooruitdenken…

Welke veranderingen in de ICT heb je allemaal meegemaakt? Ik ben ingestapt tijdens het Comenius-project. (De overheid voorzag scholen van zogenoemde Comenius-pc’s, red.) Sinds die tijd is er erg veel veranderd. Zo stonden er eerst tien computers op de gang. Nu heb ik net een bestelling gedaan van tien mini-laptops voor in de klaslokalen en zijn we bezig na te denken over het invoeren van tablets.

Waar baal je van? Ik baal van het klusjes opknappen; de muis werkt niet, die computer doet raar, enzovoort. Daar ben ik veel tijd aan kwijt. Collega’s zijn ‘afhankelijk’ van die techniek, dus zij willen het graag direct opgelost zien. Naast ICT’er ben ik ook gewoon leerkracht, dus ik snap het wel, maar het is niet altijd mogelijk om dat direct op te lossen.

Waar ben je trots op? Ik ben er trots op dat we op school overal digiborden hebben, die we ook allemaal goed gebruiken. Collega’s zijn er goed mee bezig. Dat vind ik erg fijn om te zien. Daarnaast loopt ook het invoeren van mini-laptops en tablets. En nu zijn we bezig met een traject voor invoering van een elektronische leeromgeving (ELO). Allemaal spannend en interessant.

Wat vind je de uitvinding van de eeuw op ICT-gebied? Internet! Wat een database van beeld, geluid en kennis is daarmee geopend! Nu alleen nog structuur aanbrengen waardoor kinderen er goed mee om kunnen gaan.

Hoe zie jij ICT in de toekomst op basisscholen? Ik droom ervan dat kinderen met gebruik van ICT vanuit diverse plekken op school bezig kunnen zijn met hun eigen leerontwikkeling.

Welke tip heb je voor de collega’s die voor de klas staan? ICT is een middel, geen oplossing. De leerkracht is onvervangbaar!

‘ICT is een middel, geen oplossing. De leerkracht is onvervangbaar!’ 20

* juf

Wat houdt jouw taak precies in? Ik ben voor mijn collega’s aanspreekpunt wanneer het gaat om de aanschaf en inzet van educatieve software. Daarnaast inventariseer ik ook mogelijke hardwareproblemen en speel ik deze door naar onze ICT-totaalleverancier. Ik maak beleid op het gebied van de integratie van ICT in het onderwijs en mediawijsheid. Momenteel vernieuwen we de website, onderzoeken we de mogelijkheden van glasvezel, moet er een communicatieplan komen en heb ik plannen voor een ‘ontdeklokaal’ waar ICT een belangrijke rol in speelt.

Waar baal je van? Ik baal ervan als de techniek het af laat weten. Voor een leerkracht, maar ook voor leerlingen, is het heel vervelend wanneer je lessen hebt voorbereid waar ICT bij nodig is en er werkt iets niet naar behoren. Bovendien kost het me vaak erg veel tijd om het weer op te lossen. De techniek moet gewoon werken.

Waar ben je trots op? Het trotst ben ik op het project Reisbureau Beartravel waarin de leerlingen van groep 7 met behulp van sociale media een echt reisadviesbureau draaiden. Het project won in november 2011 de derde prijs tijdens het Global Forum van Microsoft Partners in Learning in Washington.

Naam Tessa van Zadelhoff Leeftijd 41 jaar Functie leerkracht en ICTcoördinator

School OBS De Kleine Beer in Berlicum

‘De wereld is aan het veranderen, maar het onderwijs doet daar nog niet echt aan mee’

Wat vind je de uitvinding van de eeuw op ICT-gebied? Ik twijfel tussen de tablet en sociale media. Een tablet maakt het gemakkelijker om ICT direct bij het onderwijs te betrekken. Door de verschillende apps kun je een tablet gebruiken voor het inoefenen van leerstof, voor het opzoeken en verwerken van informatie, als tekstverwerker en voor het maken van foto’s en video’s. Sociale media helpen je om met je klas contact te leggen met ouders, met andere schoolklassen en met experts.

Sinds 1 januari 2013 is Tessa werkzaam als bovenschools onderwijskundig ICT’er bij Prodas.

Hoe zie jij ICT in de toekomst op basisscholen? Ik hoop dat iedere leerling in de toekomst via zijn of haar eigen apparaat toegang heeft tot het internet en tot applicaties die het leren vergemakkelijken. Ook hoop ik dat in de toekomst de huidige focus op opbrengsten weer in balans komt met bijvoorbeeld het oefenen van 21e-eeuwse vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, probleemoplossend handelen en kritisch denken. Die gaan kinderen nodig hebben. De wereld is aan het veranderen, maar het onderwijs doet daar nog niet echt aan mee.

Welke tip heb je voor de collega’s die voor de klas staan? Probeer eens wat dingen uit, vraag aan je leerlingen hoe zij zouden willen leren. Zoek naar toepassingen van ICT waar jij je lekker bij voelt en die binnen je mogelijkheden liggen. Blijf stapjes zetten.

juf

* 21


Naam Marije Andringa Leeftijd 34 jaar Functie bovenschools ICTcoördinator

Organisatie VCPO

Noord Groningen

Waarom ben je ICT’er?

Waarom ben je ICT-er?

ICT heeft altijd al mijn interesse gehad. In 2006 kreeg ik al een digibord in mijn kleuterklas waardoor ik nog enthousiaster werd. Ik vind ICT echt een meerwaarde voor het geven van goed onderwijs. Als ICT’er hoop ik dan ook mijn enthousiasme over te brengen op mijn collega’s en ze te inspireren en te ondersteunen om ICT goed te integreren in hun onderwijs.

Vanwege de uitdaging, innovatief denken, werken met mensen, het zien van kansen, aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, de leuke gesprekken, het vrije denken, mensen inspireren.

Wat houdt jouw taak precies in? Mijn taken zijn onder andere het bevorderen van ICT-deskundigheid binnen de vereniging door het organiseren en geven van trainingen, ICT-beleid ontwikkelen en implementeren, ICT-kwaliteitskring coördineren en inspireren, efficiënt afhandelen van klachten en storingen, inkopen van hard- en software en directeuren adviseren over ICT-ontwikkelingen in het onderwijs.

Waar baal je van? Dat sommige mensen niet mee willen gaan met en niet open staan voor nieuwe ontwikkelingen en bij voorbaat al de hakken in het zand zetten. ICT kan juist zoveel opleveren, voor zowel de leerling als de leerkracht.

Waar ben je trots op? Ik hou er van om mensen te inspireren, enthousiast te maken en te overtuigen van het feit hoe effectief en zinvol ICT in het onderwijs kan zijn. Dat ik nu inmiddels een veel bezochte website heb en een landelijke nieuwsbrief schrijf waar veel mensen gebruik van maken voor hun eigen onderwijs, daar ben ik trots op! Dan is mijn missie dus geslaagd!

Wat vind je de uitvinding van de eeuw op ICT-gebied? Dat is denk ik toch wel het digibord. Met de komst van de digitale schoolborden is het mogelijk om het onderwijs aan kinderen nog aantrekkelijker, effectiever en interactiever te maken. Je sluit daarmee aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en kinderen ontwikkelen hierdoor ook nog hun eigen ICT-vaardigheden.

Hoe zie jij ICT in de toekomst op basisscholen? Ik denk dat de tablets en de smartphones een steeds grotere rol gaan spelen in de toekomst. Een mooie ontwikkeling waardoor het onderwijs op maat naar mijn idee nog beter te realiseren is. De kinderen van nu groeien hiermee op, laten we daar dan ook gebruik van maken!

Welke tip heb je voor de collega’s die voor de klas staan? Probeer open te staan voor nieuwe dingen. Door zelf dingen uit te proberen, kom je vaak al een heel eind. De investering in tijd levert uiteindelijk tijdwinst op!

‘ICT kan veel opleveren, voor zowel de leerling als de leerkracht’

22

* juf

Wat houdt jouw taak precies in? Gesprekken voeren met het managementteam over de inzet van ICT, gekoppeld aan de visie en het schoolplan. Het verzorgen van digitale communicatie, workshops geven over de onderwijsinhoudelijke mogelijkheden van ICT, het beheer van de website, een centrale rol spelen tijdens de implementatie van ICT, zelfsturing stimuleren en het stimuleren van aanbodgericht naar vraaggestuurd onderwijs. Het verzorgen van nascholing en natuurlijk… lesgeven!

Naam Mario Vervlossen Leeftijd 44 jaar Functie i-coach, bovenschools medewerker ICT en leerkracht groep 3-4-6

School basisscholen De Smelen en

De Vlaswiek in Valkenswaard

Waar baal je van? De techniek, het soms niet geautomatiseerd of gekoppeld zijn van systemen. En mensen die door beperking in eigen denken leerlingen de oneindige mogelijkheden van ICT onthouden.

Waar ben je trots op? Ik ben er trots op dat collega’s enthousiast aan de slag gaan met toepassingen waarin zij voor zichzelf en hun leerlingen toegevoegde waarde zien. En dat doordat ik de kans heb gehad om ze die mogelijkheden te laten zien.

Wat vind je de uitvinding van de eeuw op ICT-gebied? Simpel: internet. Het heeft de wereld bereikbaar gemaakt voor iedereen. Van de oude dame die skypet met vrienden in Thailand (mijn moeder van 72 jaar!) tot het delen van kennis throughout the world. Er is nu de mogelijkheid voor jong en oud door elkaar om te leren, waarderen en delen.

‘Geniet van deze tijd, want dit is een uniek tijdperk!’

Hoe zie jij ICT in de toekomst op basisscholen? Ik geloof in BYOD (Bring Your Own Device) en anytime en anywere learning. Door de draadloze verbindingen en de cloud-oplossingen kunnen leerlingen overal en met elk apparaat leren. Denk aan smartphones en thuis leren via websites. Ik droom van een begeleidende leerkracht die niet meer alles zelf hoeft te weten, maar kinderen begeleidt in het zich eigen maken van vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst. We leiden kinderen op voor beroepen die nu nog niet bestaan! Kijk maar eens op YouTube naar A day of glass. Zo zie ik de toekomst!

Welke tip heb je voor de collega’s die voor de klas staan? Sta open voor ontwikkelingen, leer samen met de kinderen, begeleidt de leerlingen op inhoudelijk gebied, niet op techniek, dat kunnen ze zelf wel: het is de klik-en mikgeneratie. Geniet van deze tijd want dit is een uniek tijdperk!

juf

* 23

Juf Malmberg januari 2013 -ict  

Artikel in de glossy JUF van Malmberg - juist opgemaakte versie

Juf Malmberg januari 2013 -ict  

Artikel in de glossy JUF van Malmberg - juist opgemaakte versie

Advertisement