Page 1

asiakastyytyväisyyskysely 6.–29.10.2010

Warecon asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin lokakuussa 19 kohteen vastuuhenkilölle, isännöitsijöille, hallituksen jäsenille sekä osakkaille. 6.–29.10. suoritetun kyselyn tavoitteena oli saada ajankohtaista tietoa projektien onnistumisesta ja eri osa-alueiden toimivuudesta. Kyselyyn vastasi 39% vastaanottaneista.

Ammattitaidolle ja asiakaspalvelulle kiitosta Keskimäärin projektien katsottiin onnistuneen hyvin. 62% vastaajista kertoi käyttävänsä Warecon palveluita myös jatkossa ja 65% olisi valmis suosittelemaan Warecoa myös muille. Selvästi parhaaksi osa-alueeksi nousi työmaiden vas-

www.wareco.fi

tuuhenkilöiden sekä asiakaspalveluhenkilöstön ammattitaito ja käyttäytyminen. Yli puolet vastaajista antoi työmaajohdon toiminnasta hyvän tai kiitettävän arvosanan.


Parannuksia jälkitöihin ja viestintään Suurimmat kehityskohteet löytyivät jälkitöiden sekä viestinnän saralta. Valtaosa vastaajista arvioi jälkitöiden onnistuneen korkeintaan tyydyttävästi ja kaikkiaan 51% oli tyytymättömiä tiedotuksen laatuun.

Jälkitöitä varten on perustettu oma jälkityöyksikkö, jonka myötä jälkitöiden toeutus ja valvonta saavat kaivattua lisätehoa. Tiedotukseen panostetaan jatkossa muun muassa tekstiviestien muodossa.

”Putkisaneerauksen keskellä asuvien osakkaiden kannalta ajantasainen tiedotus on luonnollisesti kaiken a ja o. Tekstiviestein tavoitamme suuren määrän ihmisiä yhdellä napin painalluksella ja kännykkää käyttävät myös sellaiset henkilöt ja perhekunnat, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta seurata www-sivuilla toteutettavaa tiedotusta.” Tom Warelius, toimitusjohtaja

Luotettava kumppani -palvelu laadun ja laillisuuden takeena Erityisesti tullaan panostamaan aliurakoitsijoiden laatuun ja ammattitaitoon. Jokaisen aliurakoitsijan edellytetään muun muassa liittyvän Rakennusteollisuus Ry:n Luotettava Kumppani -palveluun, jonka avulla valvotaan, että vero- ja muut velvoitteet on hoidettu Suomen lakien mukaisesti.

Kyselyn antiin ollaan Warecolla tyytyväisiä, ja sen käyttö aiotaan ottaa säännölliseksi osaksi projektien toteutusta. Kyselyn avulla saatiin konkreettista tietoa eri toimintojen onnistumisesta.

Wareco ­ Asiakastyytyväisyyskysely 6.­29.10.2010  

Warecon asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin lokakuussa 19 kohteen vastuuhenkilölle, isännöitsijöille, hallituksen jäsenille sekä osakkaill...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you