Cosmi magazine

Page 1

COSMI speciale jubileumuitgave 2016

10 jaar Leerlingen

worden docenten

Cosmici studeert in Hong Kong directeur Ilyas Bagci “Een droom kwam uit.”

Neem een kijkje

bij ons op school


COSMICUS COLLEGE HAVO/VWO

een

De wensen en dromen van gisteren zijn vandaag werkelijkheid geworden. De wensen en dromen van vandaag zullen morgen werkelijkheid worden.

DROOM kwam uit

Mijn eerste aanraking met het onderwijs was tijdens mijn studie bedrijfskundige informatica. In het buurthuis in Amsterdam Noord gaf ik huiswerkbegeleiding aan vmbo-leerlingen. Hier konden kinderen geholpen worden die thuis weinig support kregen, omdat daar eenvoudigweg geen tijd, aandacht of kennis voor was. In het begin was het best moeilijk om een goede manier te vinden om de kinderen te benaderen. Ik was zelf immers nog jong en had geen onderwijservaring. Door mijzelf hierin te

Met als extra’s het Technasium voor exact talent, het Entreprenasium voor ondernemers in de dop en Cambridge voor een extra Engelse uitdaging.

verdiepen en met hulp van ervaren docenten veranderde dit al snel en kreeg ik een klik met de kinderen. Omdat ik nog meer wilde betekenen, startte ik extra projecten voor de leerlingen om ze verder op weg te helpen. Dit liep beter dan we hadden durven hopen, waarna we een stichting oprichtten voor ouders en leerlingen. Via projecten konden we veel bereiken en het directe gevolg was dat ik meer en meer tijd aan dit werk - naast mijn studie - ging besteden. Niet zo gek dus dat ik me na mijn studie verder ging richten op het onderwijs met o.a. de lerarenopleiding en daarna nog een studie pedagogiek. Na les te hebben gegeven in het vmbo en hbo, was er vanuit Stichting Cosmicus een groep mensen die nadacht over een nieuwe school in Nederland. Gezamenlijk werd gebrainstormd over een nieuw schoolconcept met projectgestuurd onderwijs gericht op wereldburgerschap.

Het Cosmicus College is een wereldschool met

Andersom vragen wij van jou dat je ook ambitieus

modern onderwijs. We dagen onze leerlingen, en

bent. Samen kijken we wat voor jou goed werkt.

misschien jou ook, uit om je grenzen te verleggen

Misschien wil je versnellen of heb je extra uitleg

en je talent maximaal te benutten. Dit doen we in

nodig. Je kunt altijd bij je docent terecht. Samen

onze lessen en via excellentie-uren, studiereizen en

bereiden we jou voor op een (internationale)

andere activiteiten. Op die manier bereiden wij je

carrière.

voor op je toekomst als wereldburger met respect voor iedereen. Onze docenten zijn enthousiast en

Kom naar de open dagen en ontdek zelf de

zetten zich 100% voor jou in.

wereld van het Cosmicus College.

Het leek er aanvankelijk op dat het onmogelijk was om een nieuwe school te beginnen. Er waren al genoeg scholen. Op het moment dat we bijna besloten om een particuliere school te beginnen, stond ineens het sein op groen om in Rotterdam te gaan starten. Die start is nu alweer tien jaar geleden. Ik begon hier op het Cosmicus College als teamleider en docent Mens en Maatschappij, niet veel later werd ik directeur. De eerste vijf jaar was het flink pionieren en moest werkelijk alles opgezet worden: van het curriculum tot en met werving van docenten, van een gebouw tot het uitzoeken van de verschillende lesmethoden. Na tien jaar kunnen we trots zijn op het resultaat. Er staat een professionele organisatie, de leeropbrengsten groeien elk jaar en we staan met elkaar voor de basisgedachte van wereldburgerschap: ‘We leren dat iedereen vredig en respectvol met elkaar omgaat.’ En ja, deze school is als een droom die is uitgekomen.

2 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Ilyas Bagci, directeur

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 3


12

Inhoud

cosmicus college • najaar 2015 • gratis verkrijgbaar Oud-leerling en nu docent

6 40 26

De prijzen van Cosmicus College

6

Mustafa studeert in Hong Kong

18

06 Meer dan een diploma 10 Studeren in Hong Kong

Wereldburgers

12 Neem alvast een kijkje op onze school 14 Blog van Claire Boonstra 16 Speciaal voor ondernemers in de dop

Een rondleiding door de school

Colofon

22

Dit magazine is een speciale uitgave

Lees de persoonlijke verhalen van

Redactie en ontwerp

in het kader van het 10-jarig jubileum

oud-leerlingen en docenten.

Ware Communicatie Fotografie

van het Cosmicus College. In dit magazine leest u over ons onderwijs,

Dit magazine is tot stand gekomen

onze leerlingen en docenten. Ook

met behulp van enthousiaste docen-

kijken we terug op de afgelopen 10

ten en leerlingen van het Cosmicus

jaar.

College.

4 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Annemiek van Kinderen

28

18 Wereldburgers op reis 24 David Kanaar als beste leerling van 2015 Ondernemers in de dop

26 Zit je straks in de brugklas? 28 Hoogtepunten 10 jaar Cosmicus 30 Eerst student en nu docent

Songwriter & docent

32 Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 5


School is meer dan een diploma halen Je tijd op het voortgezet onderwijs is een belangrijke periode in je leven. Iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen aan deze periode. Niet alleen werk je voor een mooi diploma, je ontwikkelt je ook als mens en je maakt nieuwe vrienden. School vormt je en je ontdekt waar je talenten liggen. Het Cosmicus College vindt al die andere ontwikkelingen minstens zo belangrijk als het diploma waarmee je je tijd op school afsluit. Wat maakt deze school dan anders dan andere scholen? We gaan op zoek naar het antwoord. De bus stopt voor de deur. Leerlingen stappen uit en lopen het schoolplein op. Ook van de andere kant komen leerlingen aangefietst en gewandeld. Op het plein vinden hartelijke begroetingen plaats en beginnen leerlingen direct met elkaar te praten. Meiden staan in een kringetje te giechelen en jongens roepen wat naar elkaar. Het is het begin van een gewone lesdag op het Cosmicus College. Even later is het tijd. Iedereen gaat naar binnen. Net als op iedere andere school verdwijnen de kinderen een voor een in de klaslokalen. Iemand stopt nog snel wat spullen in zijn kluisje.

Met Talenta laten we leerlingen kennismaken met bijvoorbeeld muziek.

We helpen graag. En de leerling leert het te vragen.” De deuren gaan dicht, de gangen zijn weer leeg en het wordt stil in school. Lopend door de school voel je de concentratie. Hier wordt met aandacht en rustig gewerkt. Docenten voor de klas geven uitleg of zijn zelf aan het werk. In de grote lokalen van het Technasium

6 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

en Entreprenasium zijn leerlingen druk in de weer met een brainstorm. Het enthousiasme straalt van de gezichten af. Ze hebben zojuist een goed idee gekregen. En de docent knikt tevreden. In een wereldstad als Rotterdam vindt het Cosmicus College het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen tot een wereldburger in een wereldstad. Niet voor niets is de school erkend Unesco-school, een wereldorganisatie die zich inzet voor de rechten van het kind. En die reis begint in de brugklas. Naast de ‘gewone’ vakken leer je via projecten. Je begint bescheiden met projecten op school, later doe je grotere projecten in de stad of in een ander land tijdens een van de schoolreizen. Het Cosmicus College werkt met projectonderwijs en combineert zo diverse vakken in een project. Aan de hand van een bepaalde probleemstelling of bepaald thema gaan leerlingen aan de slag. Ze bekijken de materie van verschillende kanten, net als in de echte wereld. Je combineert op die manier kennis en je leert zelfstandig na te denken. Dat is een van de dingen die het Cosmicus bijzonder maakt. Een leerling loopt naar voren in de klas. De docent geeft extra toelichting en een andere leerling komt er ook bij staan. De docent helpt de leerlingen met hun vraag. De leerlingen kijken elkaar aan, blij met het antwoord en lopen terug naar hun plek om verder aan de slag te gaan.

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 7


Ook buiten de les kunnen leerlingen altijd hulp vragen van docenten of even praten met de mentor. Uitgangspunt daarbij is dat leerlingen leren om zelf verantwoordelijk te zijn en initiatief te nemen. Docenten stimuleren dit, motiveren leerlingen en dagen hen uit. Het excenllentieprogramma met het Technasium en Entreprenasium is hier een voorbeeld van. Maar ook via olympiades dagen leerlingen elkaar uit. Het is pauze en een leerling komt een docent tegen. De leerling wil de docent iets vragen. De docent begroet de leerling in het Engels en leerling zegt ‘Hello’ terug. Als vanzelfsprekend stelt de leerling zijn vraag in het Engels, hij krijgt ook antwoord van de docent in het Engels.

Talenta. Na een dag hersens kraken is het tijd voor ontspanning. Twee meiden lopen vast naar het computerlokaal. Ze gaan zo aan de slag met de mediaclub. De laatste keer hebben ze buiten foto’s gemaakt en die gaan ze nu bewerken met photoshop. En ja, na de lessen is er samen genoeg te bepraten als vriendinnen onder elkaar.

Onze mentor kan alles heel goed uitleggen

‘Er zaten veel bekenden op school. Dat maakt het makkelijk mee om te gaan.’

Cosmicus College stimuleert met Talenta niet alleen dat leerlingen ook na school sociale contacten hebben met elkaar, maar het laat ze ook kennismaken met sport, muziek, dans, drama, ICT en robotica. Het is maar wat je leuk vindt. En zo zet het Cosmicus College zich in om leerlingen een onvergetelijke tijd te bezorgen op het voortgezet onderwijs, waar ze later met plezier aan terug kunnen denken.

We zijn meer dan alleen een school.”

‘Sa men met andere kinderen fiets ik elke dag naar school. ’

‘N a een persoonlijke rondleiding wist ik dat ik naar deze school wilde.’

Het is de normaalste zaak van de wereld hoe de leerling en docent elkaar begroeten. De leerling doet namelijk mee met Cambridge Engels op school. Veel studies worden in het Engels gegeven en ook bij de keuze voor een opleiding of stage in het buitenland is goed Engels beheersen een pré. En een taal leer je beter als je deze ook regelmatig spreekt. De lesdag is afgelopen. De boeken gaan terug in de tas. Toch is het in de aula nog een drukte van belang. Veel leerlingen blijven nog op school. Na schooltijd doen ze mee aan een van de clubactiviteiten van

‘Via mensen uit de buurt ging ik kijken op de open dag.’

Het schoolgebouw van het Cosmicus College biedt een inspirerende ruimte voor de leerlingen. De gangen en lokalen zijn ruim en licht. We vinden het belangrijk dat jij je prettig en thuis voelt.

De mentorklas MENTOR EN DOCENT WISKUNDE aan het woord ‘Op school zijn docenten en leerlingen een hechte groep. Het is een beetje de sfeer van een grote familie. Iedereen kijkt naar elkaar om en dat kan omdat we een kleinschalige een persoonlijke school zijn. Als mentor ga ik bij alle leerlingen op huisbezoek. Zo houden we goed contact met het thuis van de leerling en is het voor ouders en leerlingen makkelijker om aan te kloppen bij problemen.’

8 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 9


王大中

TOEKOMST Werd je op het Cosmicus in het

Mustafa Isler is na zijn tijd op het Comicus College in Hong Kong gaan studeren. Daar zit hij nu drie jaar.

kader van wereldburgerschap al

Wat wil je later met je studie

geprikkeld om naar het buitenland

doen?

te gaan?

Hong Kong is de hoofdstad van

Tijdens mijn studie bij Cosmicus

finance/business. Waarschijnlijk ga

College ben ik voor het eerst naar

ik werken in een bedrijf, en I want

Engeland gegaan, dit was in mijn

to enter the education business.

eerste jaar. Het Cosmicus heeft ons nog meer kennis laten maken

Wil je in Hong Kong blijven, ga ja

Wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het hem daar

met andere landen/culturen door

door naar een ander land of ga je

vergaat en we kijken graag met hem terug op zijn

ons daar naartoe te brengen. Dit

terug naar Nederland?

heeft me in vele dingen beïnvloed

Na mijn studie wil ik nog drie jaar in

en definitly geprikkeld om naar het

Hong Kong blijven. Daarna ben ik

buitenland te gaan

van plan om naar een andere stad in

tijd op het Cosmicus College. Mustafa verontschuldigt zich meteen al voor zijn Nederlands. Het is

China te verhuizen. Met regelmatige

de eerste keer sinds drie jaar dat hij Nederlands

Zie je veel verschillen in het onder-

spreekt, dus wisselt hij het Nederlands af met

in Hong Kong?

Wat zou je kinderen in groep 8 die

Heel veel verschil. Het hele systeem

nu moeten kiezen voor een nieuwe

is verschillend, studenten studeren in

school willen meegeven?

een totally different omgeving.

Probeer een school te kiezen waar

Engelse woorden.

In Hongkong

verleden Weet je nog waarom je besloot voor

In welk jaar haalde je je diploma op

het Cosmicus College te kiezen?

het Cosmicus College?

Ik heb voor het Cosmicus College

2013

HEDEN

bezoeken aan Nederland natuurlijk.

wijs op het Cosmicus en studeren

je altijd jezelf kunt blijven en waar je Kun je drie belangrijke verschillen

jezelf thuis voelt.

noemen tussen leven in Rotterdam en Hongkong? Het verschil tussen leven in Rotterdam en Hong Kong basically is living itself. Voedsel is verschillend. Taal is verschillend en het weer! Het is minimaal tussen de 12-14 graden

gekozen, omdat het mij een omgeving

celsius in de winter, en dat duurt dan

Mustafa heeft ook een blog

gaf waar ik mezelf kon zijn. Tijdens

Wat staat je het meeste bij aan jouw

Wat studeer je nu en aan welke

maar twee maanden. Voor de rest is

geschreven over zijn leven

de open dagen konden we met de

tijd op het Cosmicus College?

universiteit?

het warmer dan 20 graden.

in Hong Kong.

docenten kennismaken die heel vrien-

Mijn omgeving, as in, mijn vrienden en

Social Sciences at The Chinese

delijk waren. Een van de belangrijkste

docenten.

University in Hong Kong.

redenen was dat er nauwelijks gepest

Kijk op de site van het Waar moest je erg aan wennen?

Cosmicus College:

De omgeving, omdat de meeste

www.cosmicuscollege.nl

Wat vond je van de sfeer / het ge-

Waarom ben je in het buitenland

studenten Chinees zijn is de cultuur

bouw / de faciliteiten / de ruimte /

gaan studeren?

ook heel verschillend. Voedsel is

Wat vond je belangrijk voor een

de docenten?

Ik denk dat studeren in het buiten-

ook heel erg anders dan dat ik het

middelbare school?

Ik denk dat de school wel wat meer

land een belangrijk pluspunt is voor

gewend was. De taal leren was ook

Voor een puber die naar de middel-

ruimte kan gebruiken, een groter

iedereen. I wanted to see more of the

moeilijk in mijn eerste jaar.

bare school gaat, vind ik het belangrijk

gebouw en meer faciliteiten. Het was

world for myself. Kennismaken met

dat hij/zij gelijk (equal) wordt behan-

best goed, maar ik zou wel hebben

een totally different cultuur en learn by

deld. Dit zorgt voor een betere ontwik-

gewild dat er meer ruimte was.

living it was mijn inspiratie.

werd.

keling.

10 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 11


Een kijkje op school...

12 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 13


Het Cosmicus College is tien jaar geleden ontstaan nadat diverse mensen de droom hadden om het onderwijs op een andere manier in te vullen en dit vorm te geven. Claire Boonstra focust zich met de beweging Operation Education ook op het transformeren van onderwijssystemen om jonge mensen voor te bereiden op een snel veranderende samenleving. Dit is een samenvatting van één van haar blogs over dit onderwerp.

Wat (niet) werkt Hoe kun je een heel onderwijssysteem in beweging bren-

Wat ook niet werkt: vertellen hoe het moet

gen? Het is de ‘million dollar question’ die mij al drie jaar

Ik hoor de vraag zo vaak: maar Claire, hoe moet het dan

vrijwel dag en nacht bezig houdt. “Leg de vinger op het

wél? Waarom ga je zelf niet gewoon een school oprichten?

probleem!” zeiden velen. “Vertel hoe het zou moeten.”

Wat is in jouw ogen het ideale systeem? Het antwoord is: ik

adviseerden anderen. Beide wegen heb ik, samen met vele

weet het nog niet. Ik denk dat wij – als samenleving – het

anderen, gepoogd te bewandelen. Zonder succes. In deze

nog niet weten. Omdat we er nog niet klaar voor zijn en er

blogpost leg ik uit waarom.

nog niet voldoende bekend is. Maar vooral weten we het nog niet omdat we het er nog onvoldoende met elkaar over

Wat niet werkt: vertellen wat niet goed gaat

hebben gehad.

Vele uren denkwerk, uitzoekwerk en gesprekstijd zijn er aan

die mij diep hebben geraakt de afgelopen jaren. Ik wist niet

opgegaan: de poging de kern van de problemen van het

eens van hun bestaan! Hoe kan dat nou??? Waarom zijn ze

onderwijs boven water te krijgen. Alsmede de feiten en de

niet wereldberoemd? Ik doe er alles aan om die scholen en

cijfers. Maandenlang is er binnen Operation Education (œ)

leeromgevingen meer ‘in the picture’ te brengen – direct

gewerkt aan een heuse ‘werkgroep feiten en cijfers’. Want

(door er zelf bijvoorbeeld over te twitteren) of indirect (o.a.

liggende vragen uit de weg gaan, en al

over zo iets belangrijks als het onderwijs

als maar duidelijk genoeg wordt hoe groot en acuut het

influisteren bij redacties).

die mooie technologie toepassen op wat

voor onze kinderen, over het onderwijs

Ja, er zijn heel veel fantastische scholen

probleem is, dan wordt vanzelf duidelijk dat er nu echt iets

we zo gewend zijn, zullen we nooit tot

van mijn eigen kinderen! De afgelopen

Het grootste probleem is dat de meeste van de scholen die ik

echte, fundamentele beweging komen.

jaren, sinds ik me met onderwijs bezig-

fantastisch vind en die mij diep raken, soms zó ver weg staan

Er zijn eigenlijk maar twee vragen nodig

houd natuurlijk wel, maar de school-

Ook hebben we gedacht over het naar buiten brengen van

van wat anderen (her)kennen als school, dat er gewoonweg

om alle andere vragen te ontsluiten:

keuze van onze oudste was nog volledig

de schrijnende, persoonlijke verhalen. Geloof me, ik heb er

kortsluiting ontstaat als ik erover praat, of als er in de media

1. Waarom doen we de dingen zoals

gedreven door ‘oude’ denkpatronen:

heel wat langs zien komen. En bij de œ bijeenkomsten de

over ze gepraat wordt. “Ja maar, hoe moet het dan met hun

eerste jaren waren er ook heel wat emoties te bespeuren.

diploma?” “Dit wordt gegarandeerd het uitschot van de

Mijn hemel, wat gaat er veel mis. Maar. Het werkt niet. Het

maatschappij.” “Dit lijkt op [vul concept in dat eerder in het

brengt mensen nauwelijks in beweging.

verleden is geprobeerd], dat is toen mislukt, dus dit zal ook

Het zijn die vragen die we als kind zo

vanaf staan.

En wel om de volgende redenen:

wel niets zijn.” Daar komt bij: wat een geweldige school kan

vaak stelden. Maar hoe vaak doen we

Ik sta nu met grote regelmaat voor groe-

• Er is geen sprake van één probleem

zijn voor de één, hoeft nog niet de perfecte leeromgeving te

het vandaag de dag nog? Ik weet nog

pen mensen, en ik praat natuurlijk over

• Er is geen schuldige aan te wijzen

zijn voor de ander.

precies waar ik was toen ik me reali-

bijna niets anders meer. Telkens weer,

seerde dat we – met z’n allen! – in het

als ik mensen die simpele ‘waarom doen

onderwijs in belangrijke mate worden

we het eigenlijk zo?’ vragen voorleg,

moet gebeuren.

• Er is (nog) geen duidelijk causaal verband te

leggen tussen problemen en oorzaken

• Alles

wat

je

aandacht

geeft,

groeit.

Ook

negatieve energie, frustratie & verdriet

Wat werkt wel?

we ze doen? 2. Waartoe dient ons onderwijs?

een lekker traditionele school. Ik vond zelfs Montessori al zweverig – laat staan schooltypen die daar nog veel verder

gedreven door gewoontes. Ik was in

ontmoet ik dezelfde verbaasde en ont-

Natuurlijk heb ik een mening, natuurlijk heb ik voor mezelf

shock. Ook ik – ja zelfs ik – had me laten

hutste reacties: “Nu je het zegt – ik heb

wel een plaatje van wat ik, met wat ik nu weet, graag zou

leiden door dergelijke gewoontes, ook

er inderdaad nog nooit over nagedacht.

Zij die het onderwijs van onze kinderen verzorgen hebben

zien. Natuurlijk zie ik met mijn tech-achtergrond de enorme

ik had mezelf nooit die waarom-vragen

Bizar.” Dit is een behoorlijk consistent

het belangrijkste beroep van de wereld. Laten we ze serieus

mogelijkheden van adaptief, gepersonaliseerd, gamified,

gesteld. Ook ik ging er klakkeloos van

beeld. Hierdoor lijkt het er voor mij op

nemen.

overal beschikbaar, gratis onderwijs. Maar zolang we het

uit dat ‘ze’ er wel over na zouden heb-

dat we iets gevonden hebben dat iets

gezamenlijk beantwoorden en bediscussiëren van de dieper

ben gedacht. Ik dacht zelf nauwelijks na

losmaakt, dat iets fundamenteels raakt.

14 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Claire Boonstra @ClaireBoo

Founder Operation Education: feeding the movement to revolutionize education | watishetdoelvanonderwijs | former tech pioneer | Young Global Leader | Mom of 3 Bron: operation.education

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 15


dus aan de slag met maatschappelijk ondernemen. Ze doen onderzoek bij bedrijven en bedenken daarna zelf een activiteit. Vorig jaar hebben leerlingen buurtbewoners geholpen met klusjes en gingen ze de buurt opruimen. Dit jaar staat het bedenken van een idee voor internationale ontwikkeling centraal. Je eigen onderneming Leerjaar 3

Entreprenasium

voor ondernemers in de dop

Via de acht stappen van het ondernemen van idee-ontwikkeling tot en met Jij de Baas Leerjaar 1 Samen geld inzamelen voor een goed doel. Hoe doe je dat? Leerlingen organiseerden bijvoorbeeld een bene-

Leerlingen die zich willen ontwikkelen op het gebied van

fiet filmavond voor sportvoorzieningen

leiderschap en ondernemen kunnen zich uitleven op het

de avond werden ook lekkere culinaire

Jezelf ontwikkelen op het gebied van leiderschap en ondernemen.”

productontwikkeling gaan onze leerlingen echt aan het werk met de start van een eigen bedrijf, bijvoorbeeld een handelsbedrijf. Dit gaat zo ver dat leerlingen zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel en aan de slag gaan.

voor gehandicapte kinderen. Tijdens Profielwerkstuk

Entreprenasium. Met elkaar bedenken leerlingen een

hapjes verkocht. En met groot succes.

Samen de buurt opruimen

interessant project en werken ze dit uit van a t/m z. Ze denken

De leerlingen bedenken zelf vooraf

Leerjaar 2

een activiteit om geld in te zamelen

Leerjaar 4 In de laatste fase op het

na over wat er moet gebeuren, maken een planning, verdelen

voor het door hun uitgekozen doel

De school vindt dat elke leerling als

Entreprenasium zijn de leerlingen al

samen de taken en gaan aan de slag. Elk leerjaar met een

en voeren het daarna helemaal uit.

wereldburger verantwoordelijkheid

echt ondernemende, breed georiën-

Daar is lef, doorzettingsvermogen en

draagt voor de maatschappij. En op

teerde wereldburgers. Ze werken hun

ondernemersgeest voor nodig.

het Entreprenasium gaan leerlingen

plannen uit in het profielwerkstuk.

andere invalshoek. Zo stimuleren we ondernemers in de dop. 16 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 17


Wereldburgers op reis Rotterdam - Nederland In 2013 kwamen leerlingen uit Braunschweig bij ons op bezoek in Rotterdam. Gezamenlijk gingen ze aan de slag met producten en prijzen. Waarom is het in Duitsland duurder? Zorgt de crisis hiervoor of juist niet? De business-plannen zijn aan elkaar gepresenteerd. De excursie werd afgesloten met een bezoek aan de stad.

De werelkaart geeft een overzicht van waar onze leerlingen in het kader van de internationalisering, Cambridge en voor de studiereizen allemaal al zijn geweest. In 2010 hebben we samen met acht scholen uit acht Europese landen het plan voor het uitwisselingsproject ‘internationalisering’ geschreven. Het doel van dit project is om de kennis over de EU te vergroten. Voor- en nadelen van de euro, het verbeteren van de Engelse taal, kennismaken met leeftijdsgenoten uit andere landen en kennismaken met andere gewoontes. Tijdens de uitwisseling verblijven de leerlingen in een gastgezin. De leerlingen waar we op bezoek zijn geweest, komen ook bij ons op bezoek. 18 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

New York - Amerika Onze Cambridge-leerlingen hebben een leerzaam bezoek gebracht aan New York en Washington. .

Braunschweig - duitsland Op het Duitse Gymnasium vertelden de leerlingen aan elkaar wat geld voor hen betekent, hoeveel ze hebben en waar ze hun geld zoal aan uitgaven en hoeveel ze dachten dat een maand eten/drinken/kleding etc. zou kosten. Lincoln & Londen engeland Een kort bezoek aan Lincoln en Londen waar de leerlingen met behulp van presentaties aan elkaar vertelden over de euro en hoe landen staan tegenover de EU en de euro. Zabrze - Polen Samen met leerlingen uit Polen, Turkije, Italië, Spanje en Duitsland werkten de leerlingen aan waarden en normen van de verschillende landen. Aansluitend bezochten de leerlingen een kolenmijn en een zoutmijn. Erg indrukwekkend waren de uit zout gehakte beelden.

Barcelona - Spamje Onze leerlingen hebben een leerzaam bezoek gebracht aan Barcelona.

Samsun - Turkije Een leerzame reis met Polen en Italianen. Tijdens deze uitwisseling bezochten de leerlingen drie verschillende scholen en ervaarden de verschillende culturen van dichtbij. Parma - italië Een informatief en cultureel bezoek aan de stad Parma. Op vwo-school Liceo Bertolucci werd samen met Duitse leerlingen aan de hand van een quiz over Europa gepraat. De leerlingen bezochten paleis ‘Palazzo Te’ van de beroemde architect Giulio Romano en kregen een tour door Parma met een bezoek aan rivier de ‘Torrente’ en ‘Teatro Farnese’.

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 19


De formule van het Technasium Samen op onderzoek uit, speuren

ruimte met alle technische faciliteiten

Ons Technasium:

buiten de school en dit samen uit-

zijn hier aanwezig om met elkaar te

• Publieksprijs 2014

werken tot een ontwerp als oplos-

brainstormen, onderzoek te doen

sing voor een vraagstuk. Op het

en te ontwerpen. In het auditorium

Technasium staan onderzoek en ont-

presenteren de leerlingen op

werp duidelijk centraal. De manier

professionele wijze hun werken.

van denken op een Technasium is Audit

werkt volgens een eigen formule.

Een keer per vier jaar wordt de school

Het is niet de docent die zijn kennis

getoetst op het voldoen aan de eisen

overdraagt, maar de leerling die met

van Stichting Technasium. Als de

klasgenoten op zoek gaat naar een

twaalf criteria akkoord zijn, wordt het

oplossing voor een vraagstuk. Een

predikaat verlengd. Technasium aan-

leuke uitdaging voor havo- en vwo-

bieden is daarmee aan strenge eisen

leerlingen.

verbonden.

In de brugklas maken leerlingen voor het eerst kennis met de projecten van het Technasium. Een interesse in techniek en wetenschap is zeker een pré, maar creativiteit, een onderzoekende houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid zijn minstens zo belangrijk. Met de ervaring van de

De afgelopen jaren hebben we 23 projecten gedaan.”

een zonnepaneel dat meedraait

• Andere projecten Technasium van Cosmicus College: bordspel, waterplein, inrichting ziekenhuiskamer

Kenmerken Technasium Project

van echte opdracht- gevers (bedrijven, instellingen, gemeente)

Inzet

4 uur per week

brugklas kunnen leerlingen de keuze

Wat

maken om verder te gaan met het

werp

Technasium. Via een intake met goede voor deze speciale klas tot het

Duur Wie

eindexamen.

motivatie solliciteer je als het ware

• Winnend project:

met de zon

net even anders dan anders. Het

Eerst verkennen

Technasium Top Award

onderzoek & ont-

10 weken in groepsverband

Speciale lokalen Op de begane grond is een aparte vleugel ingericht voor het Technasium en Entreprenasium. Een mooie werk-

22 20 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 21


René Hirsch “In tien jaar zijn we uitgegroeid tot een professionele organisatie.´´ Zijn sollicitatiegesprek voor het Cosmicus College vond plaats in een soort reisbureau ergens in Rotterdam. René Hirsch kwam en ging niet meer weg.

Interview

‘Waar blijven al die ballen’

#

Interview met Jacqueline Wilmink, verenigingsmanager Hockeyvereniging Leonidas

En nu is het tien jaar later en blikt hij als teamleider terug naar het begin. Een groepje derdejaars leerlingen arriveert bij

‘Leerlingen van het Technasium zijn aan de slag gegaan

René Hirsch las in de vacature dat er een nieuwe school ging starten in Rotterdam

Hockeyvereniging Leonidas in Rotterdam. De leerlingen

met een probleem waar wij als vereniging mee te maken

die zich ging inzetten voor wereldburgerschap. ‘Dat sprak mij erg aan. Ik wilde

brengen een werkbezoek en gaan in gesprek met Jacque-

hebben. Onze leden trainen en spelen veel wedstrijden

graag inhoud geven aan de gedachte om kinderen op te leiden tot wereldburger.’

line Wilmink. Deze leerlingen van het Technasium zijn bezig

op de velden. Daarbij raken we elk jaar honderden ballen

En nadat een locatie was gevonden, de eerste leerlingen zich hadden aangemeld

met een project. Jacqueline doet verslag:

kwijt. Dat is zonde en kost veel geld. De vraag die we aan

‘Kinderen opleiden tot wereldburger’

de leerlingen hebben gesteld was: “Kunnen jullie hier iets

en de boeken en docenten geregeld waren, ging het echt beginnen. ‘Een spannende tijd’, vertelt René Hirsch. ‘We moesten alles van de grond af aan opbou-

‘Als verenigingsmanager regel ik het dagelijkse reilen en

op verzinnen?” Na een werkbezoek bij ons op de club heb-

wen en bedenken. Het was een echte pionierstijd. We begonnen met het invullen

zeilen van de vereniging. Met 2.500 leden is dat een flinke

ben ze allerlei vragen gesteld en hebben we het probleem

van het wereldburgerschap met per periode een project. Bijvoorbeeld wereld-

klus. Ik heb te maken met sponsors, vrijwilligers en relaties

nader toegelicht. Ze stelden daarbij echt slimme vragen.

steden of wereldburgers zoals Ghandhi of Mandela. De docenten konden zelf

zoals de gemeente of een school. Onze leden wonen gro-

Daarna zijn ze nog een keer komen kijken tijdens een trai-

tendeels hier in de omgeving en onze jeugd gaat dus ook

ning om met eigen ogen te zien wat er gebeurt.’

aftasten hoe ze dingen gingen invullen en ook leerlingen brachten veel in. Samen gingen we het uitwerken. Dat was leuk en vernieuwend.’ ‘Meer levenswijsheid meegeven’ René Hirsch: ‘Tien jaar geleden was projectonderwijs nog niet zo gebruikelijk als

hier naar school. Het Cosmicus College bevindt zich vlakbij onze school. Elkaar versterken is altijd een goed uitgangs-

‘Na verloop van tijd kwamen de leerlingen terug en gaven

punt en zo kwamen we in gesprek.’

ze een professionele presentatie met verfrissende en inspirerende oplossingen om de ballen niet meer kwijt te raken.

nu en zo ontstonden voor een project lessen met een mix van bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en sociologie of natuurkunde, scheikunde en

Het beste idee vonden wij een soort goot om het hockey-

wiskunde. Op deze manier konden we leerlingen meer levenswijsheid meegeven

veld heen, waarbij de ballen net als bij een pouletafel via

dan in reguliere lessen en dat doen we na tien jaar nog steeds. Op school zorgen

de goot verzameld worden op één punt. Ook hadden ze

we voor ruimte om de wereld te verkennen. En dat maakt het Cosmicus College

nagedacht over een chip in een bal, zodat als je het veld

tot een bijzondere school.’

verlaat er een alarm afgaat als je een bal in je tas hebt. Leerlingen hadden zelfs nagedacht over de boete die erbij

‘Met begrip voor elkaar’

hoorde.’

René Hirsch is van origine een Fransman, hij heeft in zijn leven van alles en nog wat gedaan en gezien. Hij heeft veel gereisd en is naast docent Frans in Neder-

‘De uitkomsten neem ik mee naar het bestuur en publice-

land ook aan de slag geweest in zijn eigen restaurant, antiquariaat en zelfs in een

ren we in onze nieuwsbrief en mogelijk kunnen we er echt

vishandel. René Hirsch volgt zijn hart. De laatste jaren zet hij zich als teamleider in

iets mee als de velden vervangen moeten worden. Het is

voor de leerlingen op school. Zijn persoonlijke doel is dat leerlingen als wereld-

zeker niet het laatste project wat we gaan doen met elkaar.

burger meer begrip voor elkaar hebben. ‘Ook als er problemen zijn, moet je

In de winter veranderen de hockeyvelden in de Schaats-

elkaar na afloop een hand kunnen geven, dat vind ik en dat vinden we op school belangrijk.’

Werkwijze Technasium

baan Rotterdam en daarvoor krijgt een groep uit de boven-

Bij een project van het Technasium gaan leerlingen

bouw ook een opdracht. Ik verheug me erop.’

‘En nu met pensioen’

met een probleem aan de slag van een bedrijf of orga-

‘Na tien jaar is het Cosmicus College uitgegroeid tot een professionele organi-

nisatie. Daarna gaan ze met elkaar brainstormen over

satie. Een mooi moment om dit jaar dan ècht met pensioen te gaan.’ Hoewel?

het probleem en verzinnen ze de eerste oplossingen

Wie weet valt ergens anders ook nog wel wat te pionieren. Dat weet je met René

om daarna diverse opties verder uit te werken.

Hirsch maar nooit. Op school zullen ze niet verbaasd zijn.

Soms ook met een model. Daarna presenteren de leerlingen de oplossing aan de opdrachtgever.

22 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Fotografie: Jan Lelieveldt Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 23


‘Hard werken is beloond’

Van VWO naar TU Delft

Op het Cosmicus College worden olympiades georganiseerd voor leerlingen die houden van een extra uitdaging. David Kanaar deed hier regelmatig aan mee. In juni 2015 haalde hij zijn vwo-diploma met 8,3 als gemiddeld cijfer. Daarmee werd hij beloond met de titel van “Beste leerling van 2015”.

Twee jaar geleden deed Maima Postma eindexamen VWO. Daarna sloeg ze haar vleugels uit op de TU in Delft en studeert hier Electro Engineering. Ze voelt zich helemaal thuis op de campus in Delft en woont vanaf de eerste dag ook op kamers in het naburige stadje van Rotterdam. Hoe gaat het met haar?

Zelf is David vrij ontspannen over de titel van Beste leerling: ‘Ik heb hard gewerkt voor mijn eindexamen en het lag in de lijn der verwachting dat ik met goede cijfers zou slagen. Tegelijk is het natuurlijk leuk als hard werken beloond wordt. Op school proberen docenten je ook echt uit te dagen via bijvoorbeeld olympiades en dat stimuleerde mij wel om meer te doen.’ Op het Cosmicus College heeft David een prima tijd gehad. Hij heeft vrienden gemaakt en had altijd goed contact gehad met de docenten.

Maima Postma: ‘Ik heb het hier prima naar mijn zin in Delft en de overgang van het VWO naar de TU verliep soepel. Ik denk dat ik er ook echt aan toe was. De middelbare school was wel echt een beetje klaar. Niet voor niets ben ik ook meteen op kamers gegaan op het moment dat ik ging studeren. De cultuur op de TU is wel heel anders als op het Cosmicus College. Natuurlijk heb je het verschil van een universiteit en een middelbare school, maar de cultuur verschilt ook erg.

David Kanaar - beste leerling van 2015

David studeert nu technische natuurkunde aan de TU in Delft. Dagelijks fietst hij zo’n drie kwartier van Rotterdam naar Delft. ‘Als de trein maar een klein beetje vertraging heeft, gaat fietsen net zo snel,’ vertelt David, ‘en ik heb een goed regenpak.’ De overgang van de middelbare school naar de universiteit is hem erg meegevallen. ‘De studie heeft veel contacturen in vergelijking met sommige andere studies en dat maakt het denk ik wat makkelijker.’

24 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Interview met Maima Postma – oud-leerling

Het Cosmicus College is een bijzondere school. Iedereen kent elkaar en er heerst een sterk familiaire sfeer tussen leerlingen onderling en de hartelijke contacten met docenten. Op het moment dat ik op school kwam, telde de school een kleine honderd leerlingen. Ik wilde graag een nieuwe start maken na de basisschool en dat is hier goed gelukt. Nu heb ik bijna geen contacten meer met andere oud-leerlingen maar ik koester goede herinneringen aan het Cosmicus College.’ Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 25


Hoogtepunten ^ ^ 2005 2006

Start internationalisering Twee oud-leerlingen

en Cambridge

Officiële Opening door Maria van de

van het eerste uur

Hoeve (oud minister

worden docent

van Onderwijs)

op het Cosmicus

1e lichting vwo-

2009

examen/ Best

Eerste keer bezoek

presentation

Amerika met de

Unesco-school

Robocup Junior

Cambridge leerlingen

geworden

gewonnen in

College

Mexico City

2007 2008

2013

2010 2011

Start Cosmicus College,

2015

2012 2014

1e leerling aangenomen

2016

Verhuizing naar de Start met

Witte Hertstraat

Entreprenasium en Technasium

1e lichting Havo-examen

10-jarig bestaan Cosmicus College

26 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 27


Van leerling vwo

naar docent economie...

Quisque feugiat diam nec felis eleifend dapibus. In consequat accumsan sapien, et suscipit lectus aliquam id. Nam congue sem pulvinar.

sedad igdir ... en docent natuurkunde

Fatih Kalin

Hoe herinner je je middelbare

ervaren. Pas toen ik in de wereld van

schooltijd?

de TU stapte, kwam ik erachter dat ik

Het zijn niet bepaalde gebeurtenis-

al veel van de wereld had gezien en

sen die ik me specifiek kan herin-

daarmee wat extra’s had meegekre-

neren. Het is meer de sfeer op school.

gen.

Op school was de sfeer heel open. Docenten kon je altijd makkelijk bena-

Studeren en docent zijn, is dat een

deren. En de band onderling was heel

goede combinatie?

sterk. We deden veel dingen samen,

Ik studeer Civiele Techniek en ik

ook na school.

kreeg de kans om me bij te scholen tot docent Natuurkunde. Ik vind het

Met zijn vwo-diploma van het Cosmicus College op zak

Ontdekken van je identiteit.”

Je hebt Technasium gedaan en stu-

leuk om met jonge mensen te werken

deert nu aan de TU in Delft. Moest

en ze iets te leren. Doordat ik zelf

je erg wennen?

nog studeer, kan ik me goed in hun

Dat viel voor mij erg mee. En dat

leefwereld verplaatsen en kunnen we

universiteit was ik niet meer de beste van de klas. Ineens zat

‘Het vakdocentschap is interessant’, vertelt Fatih Kalin, ‘maar

realiseerde ik me later pas. Door de

bijvoorbeeld samen mopperen op

ik in een zaal vol intelligente studenten. Het tempo waarmee

ging Fatih Kalin een aantal jaren geleden economie en rechten studeren in Rotterdam. Fatih Kalin: ‘De overgang was in het begin lastig. Op de

het gaat nog verder. Als docent observeer je leerlingen en

werkwijze van het Technasium en het

huiswerk. En als ik afgestudeerd ben,

de stof werd behandeld was tien keer hoger. En ook al had

doe je interventies om de studiestof efficiënt en consequent

projectonderwijs was ik veel zelfstan-

lijkt het me mooi om mijn werk als

ik al een vriend op de universiteit die me wegwijs maakte,

bij te brengen. Dat is iets heel anders dan zelf theorie bestu-

diger dan andere studenten. Ik vond

docent te combineren met een baan

de eerste drie maanden had ik last van heimwee. Vooral de

deren. Op het Cosmicus College had ik gelukkig geleerd om

het ‘normaal’ dat je zo werkte, maar

als ingenieur. En wie weet wil ik ook

gezelligheid met de andere leerlingen miste ik.’

zelfstandig te werken met veel discipline. Ook was er veel

veel studenten moesten hier erg aan

nog mijn eerstegraads bevoegdheid

aandacht voor het ontdekken van je

wennen. De basis op het Cosmicus

halen.

In zijn derde jaar kiest Fatih Katlin voor een educatieve

identiteit. Dat hielp op de

College om je op te leiden tot wereld-

minor. Zijn beste vriend had dit gedaan en dat was hem

universiteit en dat kan ik nu

burger heb ik ook als vanzelfsprekend

goed bevallen. Hij kreeg een aanbeveling en zo werd hij van

overbrengen op

leerling op het Cosmicus College stagiair en docent.

de leerlingen.’

28 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

De basis van het Cosmicus College om je op te leiden tot wereldburger heb ik als vanzelfsprekend ervaren.”

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 29


Wist je dat...... 

Nederlands

√ Wanneer je in een Cambridgeklas zit het

Cosmicus College veel aandacht besteedt aan de

mogelijk is om in de 4e klas naar Amerika te gaan!

Nederlandse taal. En dat is leuk!

√ We met z’n allen in de onderbouw in de Jonge Jury zitten? We lezen een heleboel boeken die het afgelopen jaar nieuw verschenen zijn, hier praten we over met elkaar. Daarna gaan we de schrijvers ervan vertellen wat we van hun boeken vinden samen met scholen uit heel Nederland in Utrecht.

√ We het in de bovenbouw nog veel serieuzer aanpakken? We gaan de concurrentie aan met professionele literaire jury’s. In debatten over boeken verslaan we dan niet alleen scholen uit Nederland maar ook uit Suriname en Vlaanderen. Hiervoor reizen we met onze 4vwo- en 5vwo-klassen jaarlijks naar Antwerpen.

√ We buitengewoon trots zijn dat een leerling van ons het afgelopen jaar met haar verhaal over een Joods meisje in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog het schrijfproject van ‘De Kracht van Rotterdam’ won? Met het voorlezen van haar werk kreeg ze een volle zaal in De Doelen muisstil!

√ Er een 70- minuten rooster bij ons op school is, als je het goed indeelt heb je thuis geen huiswerk, dat scheelt veel!

s a l k g u Br tips

iemand voor je klaarstaat, dat is een voordeel van een kleine school!

√ Technasium niet alleen iets voor jongens

wat heb je nodig

is, het gaat om creativiteit, dat past ook goed bij meisjes!

√ Entreprenasium een wat moeilijk woord, maar een erg leuk vak is! Wil je later een eigen zaak beginnen? Dan is dit zeker een goede keuze!

√ Er buiten schooltijd ontzettend veel leuke dingen te doen zijn bij onze Talenta-club, zoals roboticus, kookclub, mediaclub, voetbal en nog veel meer!

zelfs Nederlands kampioen zijn geworden!

√ Als je iets meer uitdaging wilt, het moge-

BEGIN DE DAG GOED Start de dag goed en begin met een stevig ontbijt. En vergeet natuurlijk niet een goed gevulde lunchtrommel mee te nemen. Zo kun je er de hele dag goed tegenaan!

√ Wij al meerdere winnaars gehad hebben bij ons op school! Kortom, teveel om op te noemen!

in de ? s a l k g u br

De volgende items heb je in ieder geval nodig als je straks naar de brugklas gaat: ✓ Schooltas ✓ Agenda ✓ Schrijfgerei; pennen, potloden, gum en een puntenslijper ✓ Etui

lijk is mee te doen aan verschillende olympiades.

Algemeen

De boeken die je aan het begin van het schooljaar krijgt, moet je aan het einde van het schooljaar weer netjes inleveren. Daarom moet je je boeken wel kaften. Je krijgt veel boeken, dus zorg dat je genoeg kaftpapier hebt. En vergeet niet etiketjes te kopen. Dan weet je welk boek van welk vak is. Heb je geen zin om te kaften? Je kunt er ook rekbare hoesjes omheen doen. Als er in ieder geval maar iets van bescherming om je boeken heen zit.

√ Wanneer je hulp nodig hebt er altijd

√ Onze Roboticus-club zo goed is dat zij

Benieuwd naar onze school geworden? Breng een bezoek tijdens onze Open Dagen en je kunt het allemaal zelf zien. Of stel je vraag via 010 - 411 15 45 of mail naar info@cosmicuscollege.nl

Moet ik wel of niet mijn boeken kaften?

✓ Kladblok en schriften

Hoe ga ik om

met huiswerk?

✓ Opbergmappen ✓ Kaftpapier ➾ Gymtas

Houd je huiswerk altijd goed bij. Zo leer je niet alleen de lesstof beter begrijpen maar voorkom je ook stress. Heb je moeite met je huiswerk plannen? Aarzel niet om je mentor om hulp te vragen. En kies voor een agenda met een weekoverzicht. Deze zijn niet alleen dunner, maar ook een stuk overzichtelijker. Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 31


De overdracht Bob van Dongen geeft het stokje over aan Michael Nievaart. We gaan in gesprek met de oude en de nieuwe conciërge. Samen praten ze over hun werk.

naar Michael

van Bob Bob: ‘Ik heb 34 jaar bij het onderwijs gewerkt als conciërge,

Michael: ‘Het werk van een conciërge is veelzijdig en geen

Michael: ‘Wat ga je straks van het

Bob: ‘Ik ben blij met de leerlingen op

soms alleen en vaak ook met een team van twee of drie

dag is hetzelfde.

werk missen?’

school. Het zijn een soort model-

Bob: ‘Ja, zo ben ik een technische klus aan het doen en dan

Bob: ‘De regelmaat van werken en

eens wat, maar de leerlingen zijn

weer spreek ik met ouders in verband met absentmeldingen

elke dag naar school. En ja de

heel sociaal en als iemand iets ver-

of heb ik kantinedienst.’

leerlingen ga ik zeker missen. En

loren heeft, wordt het bij ons terug-

niet te vergeten ook de dagelijkse

gebracht. Zo gaat dat bij ons op

lol met het team.’

school.

Michael: ‘Ik moest wel even wennen

Michael: ‘Ja, daar ben ik het helemaal

personen. Sinds januari werken we samen op school en je raakt al goed ingewerkt.’ Michael: ‘Ik ben heel blij met mijn baan en heb het hier erg

leerlingen. Natuurlijk is overal wel

naar mijn zin. Ik ben begonnen in de bouw als stukadoor maar wilde graag wat anders. Dat viel niet mee, zeker niet

Michael: We hebben allebei een technische achtergrond

in een tijd waarin het werk niet voor het oprapen ligt.

en dat komt goed van pas en zoals jij altijd zegt “Het werk varieert van opticien tot stopnaald.”

Bob: ‘Je bent een conciërge naar mijn hart. Je houdt van

hier. Vanuit de bouw was ik gewend om

mee eens. En ik wens jou een fijne tijd

aanpakken en niet van uitstellen. Als je zaken laat liggen,

Bob: “Precies. Als conciërge moet je boven de leerlingen

steeds op een andere plek te werken

en lekker genieten van je vrije tijd als

wordt het van kwaad tot erger en dan krijgt iedereen op

staan en tegelijk ben je soms hun vertrouwenspersoon en

en veel onderweg te zijn. Maar het

ik je nog een keer mag bellen als ik

school er last van dat jij iets niet hebt gedaan. Door zaken

kunnen ze even met je praten over problemen of dingen

bevalt me goed en ook al moet ik nog

een vraag heb? (met een knipoog)

direct aan te pakken voorkom je dat en kan iedereen goed

die ze meemaken. Het is handig als je technische kwali-

veel leren, de afwisseling in het werk

zijn werk doen.

teiten hebt, maar tussen alle lagen op school bewegen, is

maakt elke dag op school anders.’

minstens zo belangrijk.’ 32 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl • 33


De klas is mijn publiek

Onze prijzenkast 2012 best presentation

2012 dutch open

Al ruim zeven jaar staat Patrick Mettendaf met enthousiasme voor de klas en geeft hij Engelse les. Maar dat is niet het enige. Naast zijn werk als docent is Patrick druk als songwriter met

2009 Voetbal

optredens en muziek maken. 2008 Beachvoetbal

‘Door mijn achtergrond op de Antillen ben ik opgegroeid met allerlei muziekculturen met Caribische invloeden, maar ook met R&B en hiphop. Juist die variatie vind ik interessant en zorgt ervoor dat ik me breed kan oriënteren.’ In 2010 scoorde hij als Patrick Grayham (artiesten-

2009 Cosmileague

naam) een hit. Het nummer Fire werd een groot 2010 Sumowedstrijd

succes op de Antillen, wat hem een contract opleverde bij ‘s werelds grootste muziekuitgeverij “Sony/ATV” als songwriter. ‘Nu geef ik Engelse les en schrijf ik samen met andere songwriters tal van nieuwe liedjes.’ Patrick Mettendaf treedt een paar keer per maand op voor particulieren tot en met de Heineken Music Hall. En

2010 Best Teamwork Lego

De klas is mijn publiek en die wil ik net zo boeien als op het podium.”

2010 Voetbal

overdag staat hij voor de klas.

2014 Voetbaltoernooi

2014 Handbal

‘Lesgeven is een mooi vak. Net als met een goed optreden moet je jezelf goed presenteren om te zorgen dat je publiek of op school de leerlingen van de klas het interessant vinden wat je brengt. Wat ik leuk vind, is dat net als in mijn muziek de school een gemengde cultuur heeft. Jongeren zijn vandaag de dag qua muziek en stijl niet

2012 Voetbal

meer genre-gebonden. Via internet en youtube omarmen zij wat ze echt leuk vinden en niet wat ze zomaar voorgeschoteld krijgen. Dit inspireert mij. De klas is mijn publiek en de leerlingen wil ik net zo boeien als op het podium.‘

34 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl

2009 Voetbaltoernooi


Cambridge-Engels onderwijs Goed Engels kunnen spreken is een voorwaarde om na school bij een studie of in het bedrijfsleven mee te kunnen doen in een samenleving binnen en

Entreprenasium

buiten Rotterdam. Het Cosmicus College

Het Entreprenasium is een onderwijs-

biedt daarom op havo- en vwo-niveau

richting met ondernemen en leidingge-

extra Cambridge English.

ven. Leerlingen leren zichzelf te ontwikkelen in sociaal opzicht, initiatief te nemen, time management te beheersen en te delegeren. Het Entreprenasium is voor ondernemers in de dop.

Technasium We willen leerlingen extra uitdagen die meer kunnen en willen. Leerlingen met interesse voor wetenschap en techniek kunnen deel uitmaken van het Technasium. Met de vakken Onderzoek & Ontwerp werken leerlingen in groepsverband aan projecten. Hierdoor leren ze samen te werken, te plannen en te organiseren, zelfstandig te werken, oplossingen te zoeken, informatie te verzamelen en een werkproces te overzien.

CONTACT

Cosmicus College Witte Hertstraat 1 3061 CT Rotterdam info@cosmicuscollege.nl t. 010 – 411 15 45 www.cosmicuscollege.nl

36 • Cosmi Magazine • www.cosmicuscollege.nl