Page 1

OppiKoppi 11 Win your share of 5 oppikoppi tickets

Pukke & thei r Tattoo’s 4 18 JULY 2013 / VOL 10

READ YOUR CAMPUS

STUDENT NEWSPAPER OF THE NORTH-WEST UNIVERSITY’S POTCHEFSTROOM CAMPUS

YEAR 67

A more multilingual approach for student news

News for all

3 Fined if 9th HK-member is not from a minority group?

SMS-LINE 31750 WITH WORD ‘WAPAD’ IN FRONT

WAPAD@NWU.AC.ZA

Tears in the line for Sêr tickets

KEVIN DU PLESSIS

T

his edition of Wapad features more English articles as part of the launch of an initiative that aims to make the bulk of Wapad’s news content published available to non-Afrikaans speaking readers through having them translated into English and made available online. It is also our aim to incorporate Setswana in the near future. Wapad’s Facebook page will be the first formal platform for this to happen, but more suitable and permanent sites such as the university’s new phone application will be used in the future. This in reaction to a letter we received from Sello Seitlholo that stated, “Wapad is for all students, yet almost all of the important news comes out only in Afrikaans”. Naomi Motlhasedi was also eager to be heard when she commented on a Wapad Web Facebook story, “People, write in English, I am struggling to understand”. The North-West University’s (NWU) language policy makes sure that students’ linguistic rights are looked after and that it is done in such a way as to enable full participation in student life. Prof. Marlene Verhoef, director of the Language Affairs Directorate, said that the NWU has a functional multilingual policy and confirmed that the organised student life is indeed one of the implementation domains. “Of course, all students have a right to be able to access the newspaper’s content,” Verhoef

Of course, all students have a right to be able to access the newspaper’s content said. According to Verhoef the problem of the inaccessibility of Wapad’s content to non-Afrikaans speaking students has been addressed in the past but initiatives fall away from one term to another as editors and student leaders change. “We must remember that adding only English to the mix will not be enough since we are looking to implement multilingual options in favour of elevating African languages as well,” Verhoef said, also expressing a desire to increase the sustainability of such initiatives over more than one term. Verhoef has confirmed that Wapad and the Language Affairs Directorate are going to be working together and expressed a desire to have the whole newspaper translated into English and Setswana soon. Wapad’s house regulations thus far makes no reference to the language demographics on this campus and is not formally required to present any content in anything except Afrikaans. “Wapad's house regulations will be adjusted in the near future,” said Edohan Burger who serves on Wapad’s governing

Look for this tag: The first long line for Sêr tickets. Sales for the finals opened this morning.

body. While it is true that there have been attempts to present a portion of the news in English in an agreement that was set up in 2011 between Wapad and the SRC’s Current Affairs portfolio, it did not yield the desired outcome. “It worked well back then, but it did not grow,” said Sinki Mlambo, chairperson of Current Affairs in 2011 and 2012. A review of this attempt has concluded that it was not effective enough. Wapad’s current editors have agreed that the content of the student newspaper has never been adequately presented so that each and every student on the Potchefstroom campus would be able to read student and campus news in Wapad, would they so desire. It is, therefore, our goal to finalise an agreement with the language directorate of the NWU so that the newspaper and all of its future editors abides by the university’s multilingual policy. “The new NWU phone application will be the ideal platform for this initiative. The app is going to mean big things,” said Theo Cloete, head of the department Marketing and Communications on the NWU Potchefstroom campus.

Merike du Plessis, first year student in Wag-’n-Bietjie Women’s Residence, had an emotional breakdown in the lines for Sêr tickets because she was apparently shouted at by a PUK Arts employee after explaining that she had been in the line since 06:00 the morning of 16 July. When she got to the front she was told the tickets were sold out but when she returned later that day tickets were being sold again and she requested to be helped first but was sent away. “My mother payed so much for me to be part of our Sêr, I just want her to be able to come and watch,” she said while waiting in the back of the line. Merike did finally obtain tickets. PHOTO’S: EUGENE LE ROUX


Nuus 18 JULIE 2013

2| : PUKNEWS.NWU.AC.ZA

NWUflitse

'Fanie du Toit-gronde groter'

Aardklop nie op Bult COLETTE BOTHA

Beursgeld vir tien NWU-studente Die Suid-Afrikaanse Zakah Fonds (SANZAF) van die Islamitiese geloof het ’n tjek van R200 000 vir beursgeld aan die Noordwes-Universiteit oorhandig. Met die beursgeld word tien studente se studies op die drie kampusse van die NWU gedek. Die studente studeer in verskillende

rigtings op dié kampusse. Die organisasie het vanjaar meer as R2,7 miljoen aan beursgeld aan verskeie tersiêre instansies in die land oorhandig. Die Netosha Ahmed, beurskoördineerder van SANZAF, het gesê die beursgeld help in hulle strewe om studente met kennis te bemagtig.

NWU gaan alternatiewe brandstof verskaf Die Noordwes-Universiteit sal binne die volgende twee jaar ’n Bio-paraffien-opleidingsentrum ter waarde van R2,2 miljoen oprig, met die uiteindelike doel om lae-inkomstehuishoudings met ’n veiliger alternatief te voorsien. Daar is na beraming 3 miljoen huishoudings in laeinkomste-gemeenskappe in Suid-Afrika wat paraffien gebruik vir kosmaak, beligting en verhitting. Paraffien is egter hoogs vlambaar en het al in menige lokasies brande tot gevolg gehad.

Dié projek sal gedoen word in samewerking met die Fakulteit Ingenieurswese en Alensys, ’n Duitse leier op die gebied van biomassa en biobrandstofenergie-projekontwikkeling en -investering. Benewens studenteopleiding sal ongeveer 20-30 vroue en mans opgehef word en opgelei word om afvalolie in te samel by plaaslike huishoudings en winkels wat as ’n addisionele inkomste sal kan dien vir mense wat die afvalolie aan die opleidingsentrum verkoop.

Boek bekendgestel oor afstandsonderrig aan die NWU Die Eenheid vir Oop Afstandsleer het ’n boek oor die ontwikkeling van afstandsonderrig aan die NoordwesUniversiteit bekendgestel. Dié boek is opgedra aan prof. Manie Spamer wat die afgelope twintig jaar aan die spits van afstandsonderrig gestaan het. Spamer is tans die uitvoerende direkteur van die Eenheid vir Oop Afstandsleer. Die boek dek die ontstaan van afstandsonderrig in 1993 met slegs 27 studente aan die

destydse Potchefstroomse Onderwyskollege (POK), die vennote die afgelope twintig jaar, die rolspelers en die geweldige groei van afstand-studente tot meer as 28 000 van vandag. Volgens Albert Rabè, die redakteur van die boek, is die doel van die boek om die ontstaan, ontwikkeling en bydrae wat afstandonderrig tot die NWU gelewer het, te boekstaaf en te bewaar vir die nageslag, asook om erkenning te gee aan alle rolspelers.

D

ie Clover Aardklop-kunstefees se feesterrein gaan vanjaar vanaf die Bult na die Fanie du Toit-sportterrein op die NWU-Pukkampus skuif. Dié nuwe terrein is sowat drie keer groter as die terrein op die Bult. Volgens Chrizanda van Wyk, bemarking- en publisiteitsbestuurder van Aardklop, is die rede vir die verskuiwing dat die Bult uit sy nate begin bars het. “Die fees groei en ons het meer spasie daarvoor nodig. Dit maak om verskeie redes sin om eerder die feesterrein in die toekoms op dié velde aan te bied,” het Van Wyk gesê. Andries Vrey, uitvoerende hoof van Aardklop, het aan Beeld gesê dat daar ’n verwagte groot afname in verkeersontwrigting is

Die Bult tydens die Aardklopkunstefees. FOTO: PANORAMIO.COM en dat die terrein-ooreenkoms met die universiteit kan beteken dat sekere infrastruktuur saam met Aardklop uitgebrei of geskep kan word. “Dit maak heeltemal sin vir my om die venue te skuif na buite die gronde omdat dit baie loopspasie en uitstalspasie in beslag neem,” het Erika Brummer Jacobs op Aardklop Nasionale Kunstefees se Facebook-blad gesê. Nog ’n faktor wat blykbaar in ag geneem is, is die winkel- en restauranteienaars op die Bult

se besware dat hul sake verloor tydens Aardklop-tyd wanneer die strate afgesper word. “Besighede het baie swaar gekry in die tyd wat die strate moes sluit vir die terrein om ingerig te word,” beweer Van Wyk. Bertus Els, eienaar van Die Akker, het aan Beeld gesê dat hy positief is dat daar steeds voete op die Bult sal wees. Fabio Marsura, eienaar van Picasso’s, het gesê hy glo dat getroue kliënte steeds besighede tydens Aardklop sal besoek.

Kragonderbreking was onvoorkombaar MIZAN VAN DER MERWE Die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU) kon niks doen om die kragonderbreking tydens die Junie-eksamen te voorkom nie. Volgens Kiewiet Scheppel, woordvoerder van die NWU Potchefstroomkampus, was niemand die kragonderbrekings te wagte nie, aangesien kragkabels by ’n substasie glo uitgebrand het. “Het die universiteit nie voorsiening vir kragonderbrekings in hul aksieplan nie? Kan kragopwekkers nie gebruik word nie? Ek dink dit is baie onbillik dat iemand voorberei vir eksamen, halfpad skryf – steeds kan sien, nie elektrisiteit nodig het nie, want daar word nie met ’n rekenaar eksamen geskryf nie en dan weer ‘oor’ moet gaan eksamen skryf !!!! Fisika, Chemie en Wiskunde is definitief nie vakke wat jy ’n tweede keer voor wil voorberei nie,” het Riana Terblanche, op die NWU-Pukke se Facebook-blad gesê. “Die krag wat drie keer kort na mekaar onderbreek het, het die elektroniese toerusting by die noodkragopwekkers van die kampus laat uitbrand en daarom kon die krag nie outomaties oorskakel

GRAFIKA: MARI SCHEEPERS

Slegs eerste geleentheid studente kry ’n helping hand van die NWU na die noodkrag nie,” het Scheppel gesê. Die kragonderbreking het glo op Maandag 10 Junie die 9:00 eksamensessie geaffekteer. Verskeie oplossings is aan studente gebied wat tydens dié sessie benadeel is. “Hulle kon onder meer hul deelnamepunt as eksamenpunt gebruik of van die

tweede eksamengeleentheid gebruik maak,” het Scheppel gesê. “My battery is pap, my laptop is af, die lokale is donker, maar slegs eerste geleentheid studente kry ’n helping hand van die NWU,” het Christelle de Beer die dag van die kragonderbreking op die NWUPukke Facebook-blad gesê. Die NWU-Pukke het op dié blad in reaksie gesê dat studente in die Bib kan gaan leer en die werk druk wat nodig is. Volgens prof. Herman van Schalkwyk het die universiteit se krisiskommunikasieplan ten tyde van die kragonderbreking onmiddellik in werking getree. “Die Bestuurskomitee van die NWU-Puk het die kragonderbreking in ’n baie ernstige lig beskou en die belange van studente het hoogste prioriteit geniet,” het hy gesê. Op Sondag, 23 Junie is die noodkragopwekkers op die Potchefstroomkampus getoets om die effektiewe funksionering van die stelsel te verseker. “Alhoewel die elektroniese toerusting by die noodkragopwekkers reeds herstel is, is die moontlikheid dat dit dalk weer kan gebeur, nie uitgeskakel nie,” het Scheppel gesê.

Student JOOL-komitee gelde kwyt ná ernstige siekte LUZANNE KEYTER Catrien Moolman (21) sukkel al vir drie maande om geld en klerasie wat JOOL haar skuld, terug te eis. Moolman is in Augustus 2012 tot die interne skakeling JOOLkomitee verkies en het R1500 komiteegeld aan JOOL betaal. Sy het in Desember baie siek geword, is gehospitaliseer en was selfs in ’n stadium op ’n lewensondersteuningsapparaat. Sy het daarom nie die klere gebruik of die aksies bygewoon waarvoor sy reeds betaal het nie. “Ek het by die dood omgedraai en kon nie JOOL bywoon nie,” het Moolman gesê. Moolman, ’n tweedejaarstudent in maatskaplike werk, het eers in die tweede kwartaal vanjaar haar studies hervat en is sedert-

dien van bakboord na stuurboord gestuur in haar pogings om die klere en die geld te kry. Sy het onder meer by Mirike Venter, Sansha van der Merwe en Pieter Badenhorst navraag gedoen, maar kon nie ’n antwoord kry totdat Wapad begin navraag doen het oor die saak nie. “Ek wil net graag my JOOLklere kry waarvoor ek betaal het. Ek verstaan as ek nie die geld kan terugkry nie. Ek kan nie net aanvaar dat ek R1500 moet afstaan en ek het niks om daarvoor te wys nie,” het Moolman gesê. Sansha van der Merwe, SR-lid vir JOOL, het op 24 Mei per e-pos aan Moolman gesê dat hulle nie die geld [vir die klerasie] kan teruggee nie, omdat die klere reeds bestel is toe Moolman “bedank het”.

JOOL verbrand nie klere wat oorbly saam met bloed en toonnaels nie

Van der Merwe het egter gesê sy kan die geld van een van die kampe terugkry. Moolman het egter nog steeds nie haar R1500 gekry nie. Sy het al een hemp gekry, maar die res van die stel klere waarvoor sy betaal het, is blykbaar soek. Pieter Badenhorst, voorraad UK-lid, het haar groottes gevra, maar sy het nie weer van hom

gehoor nie. Later, nadat sy hom weer gekontak het, het Badenhorst gesê dat sy die saak met Reno Campher, die nuwe UK-lid, moet opneem. Van der Merwe het by navraag aan Wapad gesê: “Sy [Moolman] het dit nie gedoen nie [nie die geld kom haal nie], so moes ek haar geld op my aansteekbord los vir as sy ’n draai maak?”

Van der Merwe het ook aan Wapad gesê daar was ’n inbraak in JOOL se stoor. “Maar die ovies is nog daar en Moolman se regte klere, in die regte groottes, is in die kantoor beskikbaar.” Sy het gesê dat Wapad nie ’n skandaal oopkrap nie omdat JOOL nie klerasie wat oorbly “verbrand saam met bloed en toonnaels nie.”


18 JULIE 2013

Nuus

3

Uncertainty regarding leadership bursaries

Fined if ninth HK-member is white? BENINE CRONJÉ Hostels will not be fined if the ninth house committee member (HK-member) elected is not from a minority group. This was clarified by prof. Herman van Schalkwyk, campus rector, in reaction to uncertainty among students on the Potchefstroom campus of the North-West University believing that hostels will receive a fine. Each hostel may have its own number of HK-members. The

university, however, only awards eight leadership bursaries (honorariums) to each hostel. These are awarded to the prim, viceprim and six other HK-members. “If a ninth HK-member is elected out of a minority group, the university will then also award this HK-member with a leadership bursary as in the case of the other HK-members,” Van Schalkwyk said. According to Van Schalkwyk a ninth leadership bursary will not be awarded if that HK-member is

If a ninth HK-member is elected out of a minority group, the university will then provide an additional leadership bursary not part of a minority group. “The Potchefstroom campus of the North-West University implemented this measure for hostels to ensure a larger representation of minority groups among HKmembers,” prof. Van Schalkwyk

said. No fines will be given to hostels if a ninth HK-member is not elected from a minority group. According to Lebona Sello, HKmember of Veritas Men’s Residence, having a black or coloured

HK-member should not be at the expense of good leadership. “Penalties should not be enforced. It’s degrading to many black people who know they are good leaders and hard working.” According to Danie Hefer, head of Financial Support Services, when a residence decides to appoint a tenth HK-member, they can choose to either divide the funds provided by the university equally among them or to make it up out of their own residence fund.

Kan vervolg word oor uitlatings op sosiale media LUZANNE KEYTER

Die mag van sosiale media soos Facebook en Twitter kan nie misgekyk word nie. Dit is maklik, vinnig, kosteeffektief en kan ’n groot groep mense vinnig bereik, maar tog begin die wetlike aspek van wat gesê en nie op sosiale media gesê mag word nie ’n groter rol speel. Volgens Lenja Dahms-Jansen, ’n vennoot by die regsdienstegroep Bowman Gillfillan, moet daar verstaan word dat die gebruik en misbruik van sosiale media wetlike gevolge sover middellike aanspreeklikheid, siviele eise en kriminele vervolging kan hê. Teistering op Facebook sluit in negatiewe kommentaar oor ’n spesifieke individu wat die individu in die verleentheid stel. Die akte op die beskerming teen teistering wat dié jaar in werking getree het, bied ’n nuwe tipe beskerming teen afknouery en seksuele teistering op sosiale media-platforms. Marno Matthee, Media en Kommunikasie SR-lid het aan Wapad verduidelik dat jy mag sê wat jy wil, maar dat naamskending en laster van toepassing word wanneer dit wat jy sê ’n persoon se eergevoel krenk of hulle reg op ’n goeie naam skend en dat mense versigtig moet wees, aangesien een persoon dalk meer fyngevoelig as ’n ander is. “Volgens artikel 16 van die Grondwet is jy geregtig om jouself uit te druk soos jy wil. Artikel 36 van die Grondwet bepaal wel dat nie al jou regte absoluut is nie en dus word dit beperk in sekere gevalle. Dit wil sê jy mag nie iets sê wat inbreuk maak op die reg van ’n ander persoon nie, soos menswaardigheid, of die verkondiging van haat op grond van ras, geslagtelikheid of godsdiens.

Former president Nelson Mandela. GRAFIKA: SOCIALUNDERGROUND.COM

Daar is ’n fyn lyn en ’n mens moet baie versigtig wees.” Volgens Emma Sadleir, ’n sosiale media-wetspesialis, word enige iets wat op die internet gepubliseer word, insluitende tweets, retweets en enige kommentaar op Facebook, oor dieselfde kam geskeer as tradisionele media en die wette wat daarop van toepassing is. Dit maak naamskending en laster ’n groot probleem in sosiale media. Die argument dat die internet ’n persoon se vryheid van spraak sonder perke toelaat word nie meer geduld nie, veral nie in die hof nie. “As jou uitlatings inbreuk maak op die regte van ander, kopiereg breek of haatspraak is, dan word jou vryheid wetlik beperk,” het Sadleir gesê. Volgens Shihaam Shaikh, die intellektuele eiendomsadviseerder van die Universiteit van Kaapstad is daar sekere dinge om te vermy: Î dreigende sms’e of private Twitter-boodskappe aan ’n individu, Î dreigende opmerkings oor ’n persoon op enige sosiale mediaplatform, Î e-posse met beledigende inhoud Î die deel en versprei van media wat beledigend, aanstootlik, gemanipuleer is of enige persoon in die verleentheid stel, Î seksuele aanmerkings gemaak word oor ’n individu.

PHOTO: GUARDIANLV.COM

‘Although an hour seems so little, it could mean so much’ SIMON SONNEKUS Today marks the birthday of Nelson Mandela, South Africa’s first democratically elected president who gave 67 years of his life to fight for humanitarian rights for all. Since its inauguration by the United Nations (UN) in November 2009, international Mandela day is held annually on the birthday of the former state president. This day sets out to encourage individuals to make a change by giving 67 minutes (the amount of years Madiba gave) of their time, no matter how small. Many prominent figures along with international organisations have joined in the promotion of humanity and the advancement of change by contributing to charities or promoting the community on the 18th of July within 67 minutes. These projects vary in many ways, like the Bikers for Madiba project in 2010 which saw various local and international celebs taking part in the celebration, the biggest of which was acting legend and pseudo-Madiba, Morgan Freeman. Freeman has also voiced his involvement in Mandela day 2013

by donating books to a school in Mississippi. Virgin Group founder and entrepreneur, Sir Richard Branson, will also contribute to the spirit of giving by mentoring a group of young entrepreneurs. Here on the NWU campus Mandela day is also seen as an opportunity to sow back into the community and ensure the growth of the human spirit. PUKfm, the campus radio station, believes that Mandela day is an excellent opportunity in

which they can reach their immediate environment. “By doing little things we can make a difference in everyday lives, I mean an hour could seem so little but mean so much,” explained PUKfm community affairs manager, Mariska Kuit. The public can also pledge their 67 minutes to Mandela day by visiting the pledge4mandeladay.org page and explaining how they plan to carry on the spirit displayed so often by Tata Madiba.

Minjonet onttrek van Enkelsêr COLETTE BOTHA Minjonet-vrouekoshuis se sêrgroep gaan nie vanjaar aan die Enkel Sêrkompetisie van die NWU-Puk deelneem nie. Volgens Minjonetvrouekoshuis se bestuur het die sêrgroep die besluit geneem om van vrouesêr te “onttrek weens tydsbeplanning wat nie na wense afgeloop het nie”. Verder verduidelik die

bestuur dat die besluit nie ligtelik geneem is nie en dat hulle die nodige voorsorgmaatreëls in plek gestel het om in die toekoms herhaling hiervan te verhoed. Volgens Elsabé Nortje, SR: Kunsteraad, is daar geen nagevolge vir ’n koshuis wat nie aan ’n aksie wil deelneem nie en dat dit die koshuis se eie keuse is of hulle aan aksies wil deelneem of nie.

“Koshuise hoef ook nie aan al ses kunste aksies deel te neem om in aanmerking te kom vir die Kunstebeker nie. Koshuise se beste vier aksiepunte word gebruik vir die berekening van hul punt om in aanmerking te kom vir die Kunstebeker.” Nortjé voeg by dat dit al in die verlede gebeur het dat ’n koshuis onttrek het, maar dat die kompetisie normaalweg voortgaan.


Nuus 18 JULIE 2013

4| GRAFIKA: FACEBOOK

Pukke en hul Tattoo’s SAMESTELLING: NADIA SWANEPOEL

T

atoeëermerke. ’n Woord wat altyd daarin slaag om verskeie reaksies by mense te lok. Dis ’n dapper daad waar ’n mens tot ’n halt kom onder die naalde wat permanente steke deur jou vel ryg. Verskeie studente op kampus het tatoeëermerke wat elkeen ’n deel van ’n lewensverhaal uitbeeld.

»

MK: meer toeganklik vir dié sonder DStv

MK: internetskuif sleg? FRANCOIS LION-CACHET

D

ie Afrikaanse musiekkanaal, MK, se skuif na die internet sal dit meer toeganklik vir mense maak wat nie toegang tot DStv het nie. Volgens Jean Jordaan, aanbieder by MK, is hy “ongelooflik opgewonde om deel te wees van dié nuwe hoofstuk by MKtv.” Jordaan voeg by dat “die kanaal nie dood is nie, maar bloot net van platform verander.” Dié skuif kom in ’n era waar die internet ’n groot rolspeler in die musiekbedryf is. “Dis verbysterend om te dink dat internetgebruikers regoor die wêreld in staat sal wees om MK se inhoud te geniet en jy benodig net ’n slimfoon, tablet of rekenaar met ’n internetkonneksie om blootgestel te word aan wonderlike Suid-Afrikaanse bands en musos wat MK laat rock,” het M-Net gesê. Dít is ná MK deur MultiChoice gestaak is. Dié kanaal wat in 2005 as MK89 ontstaan het, sal vanaf 31 Julie nie meer op die DStvpakket beskikbaar wees nie. Daar sal egter ’n nuwe MK audio-kanaal geskep word. Die kanaal sal ook bly voortbestaan deur musiekvideos op die internet uit te saai. “MK se mark is ’n aanlyn generasie en mettertyd sal hierdie vrygeestelike-, aan-die-gang wêreldklasburgers in staat wees om MK te geniet waar en wanneer ook al hul toegang tot die internet het,” het M-Net gesê. M-Net sê verder dat “hierdie

skuif ontelbare nuwe geleenthede sal skep vir beide die handelsnaam en die musiek op MK.” Dié wegbeweging van televisie na die internet is wel nie deur almal ewe goed ontvang nie. Jorhné van Huyssteen, een van die eerste aanbieders op dié kanaal, beweer in ’n onderhoud met Rolling Stone dat “die toemaak van MK heel moontlik die grootste terugval vir Suid-Afrika se oorspronklike musiekgrond sedert die Anglo-boereoorlog is.” Hy voeg by dat “die aandeelhouers besluit het dat ons met YouTube agtergelaat word”. Van Huyssteen sê ook data is te duur vir internetgebruikers en dat bands nie duisende rande gaan bestee aan die maak van musiekvideos as dit net op die internet geplaas gaan word nie. Werner Olckers, hoofsanger van die plaaslike band Wrestlerish, is in teenstelling meer positief oor die skuif en sê dat “MK as ’n handelsnaam gevestig genoeg is vir mense om nog steeds aandag te gee. Bands gaan net slimmer moet wees oor hoe hulle die digitale veld tot hul voordeel kan gebruik”. MK het oor die jare ’n sterk invloed en markteenwoordigheid verkry. Hulle is gereeld by musiekfeeste en reël projekte soos die jaarlikse musiektoekennings, MK Awards. MK het ’n groot rol gespeel met die ontwikkeling van verskeie bands insluitend Fokofpolisiekar, Die Heuwels Fantasties, Straatligkinders, Zebra and Giraffe en Taxi Violence.

INNOVATIVE TECHNOLOGY OR UNIQUE BUSINESS IDEA? Do you need help transforming your innovative technology or unique business idea into a profitable business? Finance Director who has been in successful start-up and high growth companies can assist in various aspects, eg: The business model, pricing, strategy, funding, forecasting, capital structure, legal agreements, mentoring etc Call Chris on 083 250 0004 for a chat or email clawrance@vodamail.co.za

Leney Vercellotti: Om te kan vlieg is meer as net om te sweef bo die aarde. Dit hoef nie soos die werklikheid te wees waar jy letterlik vlerke nodig het om dit te kan doen nie en dit is om te glo in dít wat almal dink onmoontlik is. Dit is om jouself te verloor in jou drome, dit is vir my ’n manier om te vlieg. Die swaeltjies en voëlhokkie lê my baie na aan die hart. Simon Sonnekus: Hierdie tattoo is opgedra aan my ouma en ma. Die ontwerp is uniek aan my familie. My ma het dié spesifieke beeld op my ouma gebaseer. Sy verkoop hierdie ontwerpe ook op T-hemde.

»

Zandré Smith: Dit is ’n kombinasie van my twee groot liefdes so na aan die hart: perde en kuns.

Mariette Sorgdrager: “Remember. It's a sin to kill a Mockingbird” kom uit een van my gunsteling boeke. Dit lig vir my die feit uit dat "Mockingbirds" nie ander naboots om hulle te irriteer nie, maar omdat dit vir hulle mooi is. Dit is ’n uitbeelding dat jy nie die goed in jou lewe moet doodmaak (die illusie van die skedel in die boom) wat vir jou geluk en liefde bring nie (die hart wat hang).

»

»

»

Martin de Lange: Die wêreldkaart op my arm simboliseer my liefde vir die wêreld, ontdekking, avontuur en reis. Ek het veral nie landgrense ingewerk nie, want ek glo in ’n wêreld waarin ’n mens vrylik kan beweeg. Ek is die figuur in die Afrika-kontinent. Arie Bolt: Dit is my hond se voetspoor wat dien as ’n “constant reminder” dat jy die persoon moet wees wie jou hond dink jy is. Dit simboliseer ook ons gesin (die kussing van die poot) en die vier kinders wat elkeen in hul eie rigting beweeg, maar sonder die huishouding, die belangrikste en grootste deel van die poot, kan die poot nie loop nie.

»

Kampuskatte word versorg SIMON SONNEKUS & LIZANNE LOOTS Die NWU het onlangs ’n projek geloods om die wilde katbevolking van die Potchefstroomkampus te verminder deur om die katte te steriliseer maar ook om oor die langduur as ’n voerprojek te dien. Hierdie projek het reeds voor die vakansie tydperk begin en 61 katte is al gesteriliseer in die afgelope maand. Dié projek beoog om dieselfde effek as die Tufcat-projek van die Universiteit van die Wes-Kaap (UWK) te hê. Dié projek wat sedert 2000 loop het al gesien hoe vier kolonies wilde katte gesteriliseer is. Die katte van die NWU-Pukkampus word na die Bult Dierekliniek geneem waar die sterilisasie plaasvind. Hierna word die katte weer op kampus vrygelaat. Die projek poog om al die katte op kampus te vang en te steriliseer. “Die program kan moontlik later uitgebrei word en meer permanente voerplekke sal ingerig word,” het Chrisna Kraaij, bestuurder van die kat-projek, gesê. Die projek op die NWU het reeds ’n goeie aanslag geneem en ’n lys van 144 vrywilligers het reeds aangemeld om onder meer te help

Een van die katte wat in ’n slegte toestand is in Lovers’ Lane. FOTO: COLETTE BOTHA met die voer van die katte by afgebakende voerpunte asook hulp met ander take. Die Diere Beskermings Vereniging (DBV) van Potchefstroom is ook betrokke by die projek maar tog is donasies van die publiek nodig om kos aan die katte te voorsien. Volgens Kraaij poog hulle om

die publiek betrokke te kry by dié projek. “Dit is ’n projek waar ons verskeie mense wil betrek om dit ’n gesamentlike omgee-poging te maak,” het Kraaij gesê. Vrywilligers wat belangstel kan gerus Chrisna Kraaij kontak via epos op chrisna.kraaij@nwu. ac.za


18 JULIE 2013

Nuus

5

Criminal charges against Maphetle

Combrink is back

Oudit word opgeknap vir eerste keer vanaf 1949

SAPA

O

n Tuesday, 2 July, Maphetle was unseated for a second time since November, when Democratic Alliance councillor Annette Combrink was voted in as the new mayor of Tlokwe Municipality. DA North West leader Chris Hattingh said at the time that 29 councillors of all parties, including the ANC, unanimously voted to return Combrink to the position of mayor. On Wednesday, the North West ANC's provincial disciplinary committee said its 14 councillors who voted to unseat Maphetle were expelled from the party. They would also be removed as Tlokwe councillors. While the DA was in charge last year, it requested a forensic investigation into irregularities at the municipality. The probe found that the council had irregularly bought Maphetle a R736, 000 customised Mercedes-Benz. Maphetle had allegedly abused the municipality's disaster management fund and poverty relief fund. The report contains a recommendation that formal disciplinary action be taken against him and other officials. In May, the DA laid criminal charges against Maphetle. In June Public Protector Thuli Madonsela said she would investigate the claims of corruption involving Maphetle.

Prof. Annette Combrink, former NWU-Puk rector, re-elected as Tlokwe Mayor. PHOTO: BEELD

North West ANC secretary Gordon Kegakilwe said the party does not recognize Combrink as mayor. Kegakilwe said the ANC had filed papers in the High Court in Johannesburg to have Tuesday's council meeting, at which Maphetle was unseated, declared null. "The position of the ANC is that comrade Maphetle remains the mayor of Tlokwe municipality. We don't recognise any decision taken by illegal gatherings to remove him as mayor," African National Congress spokesman Ishmael Mnisi said.

Die Sanlam Ouditorium se sitplekke en matte word vir die eerste keer sedert 1949 vervang. Daar gaan omtrent 35 minder sitplekke in die Oudit wees (997 sitplekke in plaas van 1032) omdat die nuwe stoele effens breër as die voriges is. Daar is ook ’n plat-

FOTO: JURGENS PRETORIUS form vir rolstoele bygelas waarop twee rolstoele kan staan. Die opknapping sal teen Saterdag 20 Julie klaar wees, betyds vir die kampus Sêrkompetisie.


Nuus 18 JULIE 2013

6|

Wat dink jy van die Confessions Page?

Uitlap Facebook-blaaie

Confessions gaan lĂŞ MIZAN VAN DER MERWE

T

oe die confession pages hul verskyning op Facebook maak, was dit al waaroor almal gepraat het. Die biegblaaie is egter steeds daar, maar die stof het spreekwoordelik gaan lĂŞ. Prof. Jansen, die rektor van die Universiteit van die Vrystaat, skryf in Beeld van 11 Junie 2013 dat dit ’n onwettige daad is om ’n universiteit se naam aan so ’n blad te koppel en dat “dit ’n voldoende rede vir universiteitso- werhede is om diĂŠ webwerwe te sluit in die lig van regspraak wat leiding oor die misbruik van so- siale media begin biedâ€?. Die blad se naam was aanvanklik “Pukke confessionsâ€?, maar die naam is egter verander na “Potch confessionsâ€? en volgens die admin van die blad is dit ’n blad vir almal in Potchefstroom en nie net vir die universiteit nie. Die Potchefstroom-blad het al meer as 12 000 aanhangers vandat

dit op 9 Junie begin is. Tydens ’n meningsopname op die bladsy in Junie het die meerderheid aanhangers gesĂŞ die blad is lekker om te lees en skadeloos. Sommiges het die teenoorgestelde opinie. “Studente moet daarop let dat uitlatings op sosiale media platforms wel by die SA Menseregtekommissie aangegee kan word en dat gedrag op hierdie platforms nie van regsoptrede vrygestel is nie,â€? het Steven Bosch, dosent in kommunikasie aan die NWU-Puk, gesĂŞ. Volgens die admin word min van die confessions wat ingestuur word wel geplaas, omdat die ander boodskappe nie confessions is nie, rassisties is of net op die admin gerig is “wat sĂŞ hulle sal vir my bid. Ek mention dan ook nog nie die messages wat sĂŞ ek suck of ek gaan hel toe gaan nieâ€?. Volgens Bosch gee die anonimiteit van die blad vir mense die kans om te praat oor goed waaroor hulle gewoonlik te skaam is. “Aan

die ander kant lok anonimiteit egter die geleentheid vir mense om juis die grense van norme in ons gemeenskap te toets,â€? het hy gesĂŞ. Die meeste van die blaaie het aan die einde van Mei of die begin van Junie ontstaan, reg voor die meeste universiteite met eksamen begin het. Die gewildste blaaie behoort aan UCT en het al meer as 23 000 aanhangers. “Tuks confessionsâ€? het meer as 21 000 likes. Ander blaaie sluit in “UJ confessionsâ€? met amper 18 000 likes en “Wits Confessionsâ€? met meer as 12 500 likes. Alhoewel die eksterne storm oor die biegblaaie so effens bedaar het, gaan die blaaie steeds volstoom voort. “Studente sal sekerlik op een of ander stadium hul obsessie met hierdie biegblaaie laat vaar; anders kan ’n mens ook net wonder hoe lank die admins van hierdie blad sal kan volhou om daagliks mense se geheime te plaas,â€? het Bosch gesĂŞ.

JOOL-finansies: Redes vir daling in wins HANNES KRUGER Verskeie faktore het tot ’n daling in die wins van JOOL-finansies in die termyn 2011/2012 bygedra. JOOL-finansies is besig om ondersoek te word nĂĄ die wins aansienlik in die termyn 2011/2012 gedaal het. Aanvanklik was daar glo geen duidelike rede vir diĂŠ aansienlike daling nie. Die ondersoek is nog nie finaal afgehandel nie. Tydens die ondersoek is daar onder meer gekyk of daar moontlike rekeningkundige foute gemaak is en of alle gelde inbetaal is. Volgens CornĂŠ Zandberg SRJOOL voorsitter, is daar tot dusver geen onreĂŤlmatighede en bedrog in die ondersoek bevind nie. Daar is egter al moontlike redes vir die daling in wins geformuleer. “Om 21:00 die Donderdagaand van die JOOL-vertonings in 2012 het dit begin reĂŤn. Dit het tot gevolg gehad dat mense nie

Finansies word nie ligtelik by JOOL opgeneem nie. ’n Persoon kan nie doen met die geld wat hy/sy wil nie. gekom het nie, gevolglik het die drankverkope drasties gedaal.� Verder toon die state dat die kaartjieverkope minder was in 2012 in vergelyking met 2011. “Ons het nie in my termyn R50 per capita uit die koshuise se kleinkaste ontrek nie (wat in die verlede gedoen is). Dus het ons inkomste vanaf koshuisprojekte met R150 000 gedaal.� Daar is ook verskeie bates in

die 2011/2012 termyn aangekoop “wat die volgende termyn se uitgawes sal verminderâ€?. DiĂŠ bates sluit onder meer in die advertensieborde in die JOOL-plaas se amfi, die JOOL-tweerigtingradio’s en JOOL-bougereedskap wat vir die instandhouding van die JOOL-plaas gebruik word. “DiĂŠ bates kan dus nou in die toekoms gebruik word om ’n hoĂŤr inkomste te kry,â€? het Zandberg gesĂŞ. Verskeie JOOL-borge se geld is ook laat inbetaal wat die state nie toon nie omdat dit nĂĄ die finansiĂŤle jaareinde inbetaal is. Volgens Zandberg werk JOOL soos ’n besigheid. “Die geld is nie weg of gesteel nie.â€? “Finansies word nie ligtelik by JOOL opgeneem nie. ’n Persoon kan nie doen met die geld wat hy/ sy wil nie,â€? het Zandberg gesĂŞ. Die finale winsbedrae sal bekend gemaak word sodra die ondersoek finaal afgehandel is en die ouditeursverslae afgeteken is. Die ondersoek duur voort.

ANICA SCHEEPERS

ADRI VISSER 5de Jaar BA MBW & Psigologie Wag ’n Bietjie

JANI NOTHNAGEL 5de Jaar BA MBW & Psigologie Privaat

"Dis uiters swak van die studente om so iets op ’n publieke blad te sit. Watse waardes is dit vir ’n Christelike kampus?"

“Dis common en dit benadeel die kampus se beeld!�

FATIMA PEERBHAY 1st Year BA Law Private

CHRISTIAAN PEYPER 3de Jaar BCom Ekonomie & Internasionale Handel Excelsior

“Personally I think half of the stories are made up!�

“Ek dink dit is belaglik snaaks!�

KOBUS OLIVIER

Huis Republiek

Veritas

Huis Republiek-vrouekoshuis, ’n nasionale monument en eens die tuiste van prof. Anette Combrink, voormalige kampusrektor en huidige burgemeester van Potchefstroom, word dikwels deur die inwoners beskryf as die mooiste koshuis op kampus. In 1961 het beide die stigting van die Republiek van Suid-Afrika en Huis Republiek plaasgevind; vandaar het die koshuis sy naam gekry. Om hierdie rede is die koshuis-gebou ook as ’n nasionale monument verklaar. Die Toeternoelie, hul koshuis embleem, is ’n vryheidsvoÍltjie, ’n simbool van vryheid en diversiteit. Hul oudste blywende tradisie is die geheimsinnige Apollo, wat voorheen deur al die Onderwyskoshuise geïmplementeer is. Slegs inwoners is bewus van wat presies by diÊ tradisie gebeur. Elke inwoner van Huis Republiek sien uit na hul jaarlikse Repie-week, waar almal deelneem aan sport, kuns en sosiale interaksies. Die week word afgesluit met hul informal.

Alhoewel die kierie-draers van kampus een van die jonger koshuise op kampus is (gestig in 1982) het hulle ’n tradisie- en prestasieryke woning vir hulself gemaak. Soos wat enige iemand wat regte begin swot het, maar dit toe vervelig gevind het vir jou sal sĂŞ, beteken Veritas “waarheidâ€?. Die koshuis slagspreuk, ‘ “Manne in waarheidâ€?, het ook geloofskonnotasies. Hulle glo “dit wat jy sĂŞ is dit wat jy doen.’ Elke derdejaar in die kos- huis kry ’n kierie tydens kierie-oorhandiging, hul oudste tradisie. Die kieries word natuurlik gedra by hul formele drag op Maandae en na verskeie sport en kultuur aktiwiteite. Veritas se oudste inwoner is Shongololo, ’n klip. Hy is ’n ingeskrewe student aan die NWUPuk en het selfs sy eie studentekaart. Neffens Shongololo, staan Grietjie. Grietjie is ’n rooi klavier wat destyds rondgedra is om vir vrouekoshuise te sĂŞr, voordat sy uiteindelik haar finale rusplek, in die vertoonkas wat in Veritas se ingangsportaal staan, gekry het.

Snoods vir elke tipe koue

W

apad.PEFXFFUEBU 1PUDIFGTUSPPNCBJFLPVE JTUZEFOTEJFXJOUFSTFJTPFOFOPOHFMVLLJHJTEBBSOJFO NBOJFSPNEJFXJOUFSUFWFSNZOJF PGBMUBOTOJFOHPFELPPQNBOJFS OJF %BBSJTXFMOMJHBBOEJF FJOEFWBOEJFEPOLFSLMFSFLBTo OBBNMJLEJFsnood %JFsnoodJTBMEFVSWSPVFOT JOEJF.JEEFMFFVFHFESB NBBS IFUEJFBGHFMPQFQBBSKBBSJOEJF NPEFJOEVTUSJFWMBNHFWBU%JUJT WPMPQCFTLJLCBBSJOFMLFLMFSFXJOLFMFOJTXFSLMJLWBOEBHOXJOUFS HVOTUFMJOH&OJHFUJQFCSFJQBUSPPO LMFVSFOUFLTUVVSXBUKZBBO LBOEJOL JTUJFOUFFOFFOJOsnood GPSNBBUCFTLJLCBBS%JF snood IPVKPVOJFOFUXBSNOJF NBBSTBM FOJHFVJUSVTUJOHPQLJLLFS

SAAMGESTEL DEUR ANJA KOCKS MODEL: LIEZE COETZEE

Snood wenke:

t0NUFLTUVVSCZKPVVJUSVTUJOHUF t"TOQMBUTBLTUVEFOUCFMĂ?JOOOFVUSBMFLMFVS WPFH HBBOWJSOCPOLJHFsnoodNFU snood TXBSU CSVJO HSZTPGEPOLFSCMPV EBO OSPXXFSPGHSPUFSCSFJQBUSPPO LBOKZEJUTBBNNFUGFJUMJLFOJHFLMFVSESB

Neutraal

Neutraal

Tekstuur

Tekstuur

t&OPNOCJFUKJFLMFVSCZKPV VJUSVTUJOHUFWPFH JTOIFMEFS LMFVSJHFTOPPEBMUZEOXFOOFS

Helder


18 JULIE 2013

Nuus

7

INTERCAMPUS NEWS

TUKS get’s colourful for Mandela Owing to the high quality of submissions received, plans are also underway to collate 500 poster submissions into a limited edition publication. The Poster Project is an independent volunteer initiative and carries the endorsement of the International Council for Communication Design (Icograda) as part of its 50th anniversary celebrations.

HILETTE WENTZEL

T

he Mandela Poster Project Collective, in partnership with the University of Pretoria, will present an international exhibition of 95 posters celebrating the life of Nelson Rolihlahla Mandela, to be held from 18 to 22 July 2013. The exhibition will be the first public display of the poster collection, which will travel South Africa as well as internationally. Many countries have already expressed interest and invitations to host the exhibit have been received from Brazil, Mexico, the USA and China. The Poster Project, initiated by two South African designers in May, initially aimed at collecting 95 posters as a tribute to Mandela in light of his upcoming birthday on 18 July 2013. What started off as a small project has grown dramatically over the past few weeks. The initiative has received a great deal of media attention and almost 700 submissions, both from international and national contributors. According to Jacques Lange, one of the initiators of the project and an Information Design alumnus from the University of Pretoria, “the entries offered many different narratives and interpretations that, in some cases, are a clear representation of the history and social structure of their countries or origin.”

MATIES New res policy for diversity GRAPHIC: DESIGNMATTERSATARTCENTER.ORG

Poster designed by David Iker Sanchez

He further stated that, “different countries had legacies of poster design such as Poland, Cuba and Mexico, where posters were used in the past to change political structures.” The submissions have been curated by a team of volunteers, called the Mandela Poster Project Collective, and 95 posters will be printed for the exhibition. In addition, the intention is that signed copies of the final collection will be auctioned off to raise funds for the Nelson Mandela Children’s Hospital Trust.

After a long and stressful two and a half years the University of Stellenbosch (US) finally managed to compile an acceptable new residence placement policy. The ninth version of the proposed placement policy has been under discussion since 2011, after the first draft policy was compiled by the 2011/2012 Prim Committee (PC), with the view on promoting transformation in US-student housing. Ever since, there has been a huge rebellion under the US students which resulted in the US-Convocation who stood up for the rights of the US students. However the US-Convocation accepted the new policy and so did the US Council. According to the new placement policy students are only allowed to stay in undergraduate residences

Pukke drives 2013

for the normal duration of their studies. Students who are beyond their normal duration will be offered a place in one of the senior residences, to make provision for new first years. The university wants to increase the percentage of first year students in residences from 34% to 40% in order to give more students the opportunity to experience the so called hostel life. The policy makes exceptions for students to stay longer than expected in an undergraduate residence if they have residence leadership responsibilities, specifically for head students (primarius or primaria), house committee (HK) members, cluster convenors or mentors. Furthermore all new applicants for residence placements will be listed according to the highest grade 11 marks, thereafter their profile will be examined in terms of five diversity categories; whether the student is a South African citizen or an international student, their language preference, ethnicity, whether they are a first generation or non-first generation student and their economic class. In this way the university will be able to reach its diversity objectives much faster and by 2018 the institution should have a diversity profile where coloured, black and Indian students will make up 50% of the number of enrolled students The new residence placement policy is set to come into effect from 1 June 2013.

DATE

Don’t let life get in the way of saving a life

Disciplinary hearing postponed again

The disciplinary hearing against the 11 University of Witwatersrand (Wits) students has once again been postponed. The accusation is against the 11 students, nine of which are SRC members, who protested at the performance during Israel Apartheid Week. According to Tasneem Essop, Wits SRC secretary, “The reasons for the new dates include the difficulty students faced in obtaining pro bono legal representation.” Essop added that the Wits SRC do not have access to university funds to employ advocates or attorneys and have been trying to get pro bono services in the last few weeks. Incoming vice-chancellor prof. Adam Habib said that the case has been postponed “at the request of the charged students so that they can concentrate on their exams.” He also confirmed that the charges against the students will not be dropped despite the SRC’s “Right2Protest” campaign in various national media platforms this month. The disciplinary hearing against the 11 students has been postponed to 16 July 2013.

23-24 JULY

SANBS MUST COLLECT AN AVERGE OF 3000 UNITS OF BLOOD PER DAY

A UNIT OF BLOOD CAN SAVE 3 LIVES

WITS

TIMES

PLACE

Alumni hall

Tue 9:00 - 18:00 Wed 9:00 - 17:00


Nuus

8|

#Servolusie

Alweer tyd om te moan

FOTO: MSM PRODUKSIES Heimat-manskoshuis tree op by die #servolusie bekendstelling. HANNES KRUGER ’n Sêrvolusie tref Potchefstroom vanjaar waar sêrgroepe van verskeie universiteite teen mekaar gaan kompeteer. Die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU) kry elke vyf jaar die kans om die ATKV Universiteite Sêrkompetisie aan te bied. Vanjaar is só ’n jaar. Die ATKV Universiteite Sêr-finaal 2013 word deur die ATKV in samewerking met NWU-Puk Kunste aangebied. Die betrokke universiteite is die universiteite van die Vrystaat, Johannesburg, Stellenbosch, Pretoria en die Potchefstroomkampus van die NWU. Volgens Elsabé Nortje, SRKunste voorsitter, het sêr die mag om ’n revolusie te begin. “’n Revolusie waar studente die mag van hulle stem kan ervaar en waar hul horisonne verbreed kan word.” “Die kompetisie moet weereens ’n uproar veroorsaak reg-

oor die land, want dit is iets kosbaar en waardevol vir studente wat sêr eet, proe en leef,” het Nortje gesê. Steven Bosch, kommunikasie-dosent en kenner van sosiale media, het tydens die #Servolusie bekendstelling in die Snowflake-gebou gesê musiek is iets wat mense meevoer, dit vat jou na plekke en dit raak aan jou siel. Hy het studente aangemoedig om betrokke te raak by #Servolusie deur gebruik te maak van Twitter. “Ons moet opstaan vir die kunste en die ‘revolusie’ aan die gang kry, mense aan die praat kry oor wat die verskil is wat musiek, taal en sêr in hulle lewens as studente maak.” Die plaaslike en nasionale sêrkompetisie gaan vanjaar in die POK-saal (onderwyskampus), die Totiussaal en die Sanlam Ouditorium plaasvind. Die kaartjies vir die finaal open 25 Julie teen R50 ’n kaartjie.

18 JULIE 2013

KEVIN DU PLESSIS Irritasies is deel van ons daaglikse lewe en ons het al in 10 Dinge hieroor gesels. Ek het weer besef: Dis hier, dit gaan bly en dis deksels oogrollend. Ek hou daarvan om my oë te rol vir alles en almal wat my sensitiewe spiertjies knyp en al te salig onwetend van hoe vrot hulle is, glimlag en die dag voortsit. Hier is tien dinge wat my battery nat en stink laat na die tyd. Regtig, die SS is nie Checkers nie. Jy stap nie in om inkopies te doen nie, dis gewoonlik maar ’n toebroodjie en ’n koela, of ’n burger en ’n koffa. Om hemelsnaam is dit nie nou die tyd om jou bankkaart uit te pluk terwyl ek reeds tien minute in die ry

agter jou staan nie. Ek weet dis vir sekuriteitsdoeleindes en al daardie bog wat niemand oor omgee behalwe die mense wat daarmee werk nie, maar ek het net nie meer snaakse dog slim passwords om uit te dink nie. Ek is al deur “hondebolle”, “ouma panties”, en “snotsnuifers”. Wat is oor ná dit? As jy in die koshuis is en jy kom ’n bietjie vroeër na die vakansie terug het niemand ’n saak met jou nie. Jy sal maar die draaihek moet gebruik. Ek weet nie van die res nie, maar as ek nog een keer my pinkie verstuit omdat ek my reusagtige koffer propvol moederskos en noodles deur ’n draaihek moet forseer gaan ek ’n aar in my kop pop. Nee dankie, hoor. Ek soek nie jou dom papiertjie wat jy in Lovers’ Lane uitdeel nie. Ek soek nie supplements of potlode of ’n gratis ondersoek by een of ander toordokter nie. Julle maak die asblikke onnodig vol. Soms sal dit nou maar gebeur dat ’n mens ’n nood het op kampus of jy moet jou neus blaas, dan kry jy daardie aaklige staalhouers waarin hulle toiletpapier opstapel soos die Toring van Babel. Moenie dink jy gaan sommer meer as ’n blokkie enkellaag F-graad gaaspapier op ’n slag uittrek nie. Enige iemand wat al boeke uitgeneem het by die bib sal weet dis nie ’n maklike taak nie. Soms kry jy sommer vinnig wat jy soek en ander kere voel

dit asof jy deur ’n doolhof van kodes soos SHA 398.00.04 en HAN 2.0987657008 moet ploeg en nooit regkom nie. Dan vind jy uit jy is nog op die verkeerde vloer ook. As ek Vrydagmiddag by die Draak opdaag om so ’n bietjie stoom af te blaas ná ’n lang week se swoeg en sweet voor my rekenaar waar ek series kyk, wil ek nie in ’n ry wag wat tot by die badkamers strek nie. Dit alles net omdat daar op die besigste tyd van die week net een verkooppunt oop is waar drie mense mekaar help om botteltjies oop te maak en die ander 50 is almal gesluit. Ek wil graag weet wat is dit met die SS se kiosks wat altyd met my speletjies speel. Een oomblik is dit hier oop, dan daar, dan hier. Besluit net waar julle sigarette en ander dwelms soos energiedrankies wil verkoop! Ek wou nie hierdie woord gebruik nie, maar regtig, ek HAAT daardie skilpadverkeershobbels. Ek dink hulle sit net daar in die pad en net voor jy oor hulle ry, skuif hulle rond om jou wiele op elke onplesierige manier te stamp voor jy verby is. Die laaste een gaan uit aan Potchefstroom se pragtige Akkerlaning hier langs kampus af. Jy is vrot in die winter, jou afgryslike gom drup op my kar en jou blare plak aan my voete vas. Alles is ’n olierige gemors hier langs die Wapad-kantoor. Ek rol my oë vir jou.


18 JULIE 2013

K&V

9 Hierdie werk getitel George (2012) hang tans in die NWU-Galery.

FOTO: EUGENE LE ROUX

Galery-uitstalling Galery-uitstalling

Retinal Shift merkwaardig

LUZANNE KEYTER

R

etinal Shift, ’n uitstalling deur Mikhael Subotzky is tans in die NWU-Puk se hoofgalery te sien. Subotzky is die wenner van die Standard Bank Jong Kunstenaar Toekenning vir die Visuele Kunste 2012 en het al wyd uitgestal in verskeie groot galerye en museums. Van sy afdrukke is te sien in die Museum van

Moderne Kunste in New York, die Victoria en Albert Museum in London, die Suid-Afrikaanse Nasionale Galery in Kaapstad, die Johannesburg Kunsgalery en in FOAM (Foto Museum Amsterdam). Dié uitstalling is spesifiek vir die Nasionale Kunstefees in Grahamstad saamgestel. Foto's, videos en installasiewerk voltooi die uitstalling. Volgens die NWU Galery

ondersoek Retinal Shift die praktyk en meganika van kyk in verhouding tot die geskiedenis van Grahamstad, die geskiedenis van fotografiese toerusting en Subotzky se eie geskiedenis as ’n kunstenaar. Subotzky se eerste werk op vertoning is ’n selfportret van hoë-resolusie van sy eie retinas wat langs mekaar geplaas is. Die beelde is deur Subotzky met die hulp van ’n oogkundige geneem.

"Ek is gefassineer deur hierdie ondervinding. Op die oomblik wat my retinas, my noodsaaklike organe vir sien gefotografeer is, is ek deur die apparaat verblind wat die beelde moes skep," het Subotzky gesê. As deel van die voorbereiding het hy deur elke foto wat hy al ooit geneem het gegaan en dié gekies wat die proses van kyk, of die wat terugkyk, gekies. Daarby is geskandeerde por-

trette van die who’s who van Suid-Afrika gevoeg, asook foto’s met bypassende teks, videos en foto’s wat die kunstenaar deur die vensters van sy eie huis geneem het. Retinal Shift bring dus baie van die verskillende fasette en benaderings van fotografie saam. Retinal Shift sal tot en met 2 Augustus te sien wees in die hoofgalery op kampus.

Wat kom nou in Yoof se plek? SIMON SONNEKUS & MIA JORDAAN

Eersdaags sal ’n nuwe kuierplek in die ou Yoof-gebou op die Bult oopmaak. Potchefstroomers het al lankal van Yoof afskeid geneem. Dié jaar kan ’n mens sien daar is nuwe verwikkelinge. Die nuut geverfde rooi mure het baie nuuskierig gelaat. Hannes du Plessis, bestuurder van die ou Memphis kuierplek, is in beheer van die oprigting van dié nuwe kuierplek en het die Wapad-redaksie deur die gebou gevat. Swart mure, space-invaders en spraakborrels verwelkom jou eerste as jy daar in stap. Dit klink baie indrukwekkend. Verder is daar ’n reuse live area wat spog met ’n groot verhoog en ingeboude DJ-boks. Chris Rautenbach en Geran van Zyl is saam met Du Plessis op die ontwikkelingspan. Na verwagting sal onder meer elektroniese musiekgroepe gereeld by dié nuwe kuierplek optree siende dat Rautenbach, een van die organiseerders van Park Acoustics en Hotbox Studios, baie ervaring in die werwing van sulke groepe het. Verder word Yoof se ou ontspan-

X-fighter crew to visit Ons wil probeer om die beste burger in Potch te maak Potchefstroomers hou al hul asems op om te sien wat hier gaan intrek waar Yoof eens was. FOTO: SIMON SONNEKUS ningsarea só verander om sportliefhebbers ook te huisves. Die atmosfeer van dié area sal soortgelyk aan ’n klassieke Engelse kroeg wees. Daar sal agt televisies wees wat alle belangrike sportwedstryde sal uitsaai. Daar sal ook Xbox’e beskikbaar wees waar

kliënte mekaar sal kan uitdaag in die gewilde Fifa speletjie. “Ons wil kameraderie tussen sportondersteuners kweek deur sport in dié area te wys,” het Du Plessis gesê. Die nuwe kuierplek sal ook deur die dag oop wees. Kos sal deur die

dag bedien word. “Ons wil probeer om die beste burger in Potch te maak,” het Du Plessis gesê. Ontbyt sal ook bedien word vir dié wat ná hul vroeë klasse wil wegglip. Die naam en openingsdatum sal eersdaags aangekondig word.

Petrolheads, stunt junkies and daredevils can look forward to the sweet mixture of petrol and engine oil next week when the Red Bull X-fighter crew comes to Potchefstroom. ‘Sick’ Nick de Wit and Brian Capper will entertain crowds with the high flying and engine whining all over a spot of lunch. Be sure to check all the action out on Wednesday the 24th of July in front of the Calvyn fountain on campus.


K&V 18 JULIE 2013

10 |

FLIEKtomaan

Bustin’ Chops g’n Jackass

18 Julie - 1 Aug DONDERDAG 18 JULIE DJ Dino Bravo party bash Impala Hotel SATERDAG 20 JULIE Gratis Aardklop loodsfunksie musiekkonsert Senwes-krieketstadion DINSDAG 23 JULIE - 19:30 Goldberg Chamber Players Konservatorium ENKELSÊR 23 Julie- Vroue 24 Julie- Mans 25 Julie- Finaal 26 Julie- Gala-aand

Voor: Eugene Koekemoer. Agter: Don Cobra. KEVIN DU PLESSIS

SATERDAG 27 JULIE Van Coke Kartel: Acoustic Live Mystic Boer DINSDAG 30 JULIE - 19:30 Gershwin Galore! & The Charl du Plessis Trio Konservatorium DONDERDAG 1 AUGUSTUS - 13:15

Silvia Belfiore Konservatorium DINSDAG 6 AUGUSTUS - 19:30 Sergey Malow (viool & viola) Bryan Wallick (klavier) Konservatorium DONDERDAG 15 AUGUSTUS Looking back while moving forward launch NWU Galery & Botaniese tuin galery

As jy nie bang is vir boude, bloed of ontblote beseerde skrotums nie is Bustin' Chops ’n fliek wat jy sal kan kyk. Dit beteken steeds nie noodwendig jy sal daarvan hou nie. “Dis vir my moeilik om myself te express oor hoe cool die movie was sonder om te vloek,”

pranks op mekaar trek. Wat uitstaan in die fliek is die tonele soos die "Chinese Mortal Combat" toneel wat met ’n Afrikaaksent nagemaak word, die deel waar Paul de Beer stakings teen die e-tol stelsel onderbreek, sowel as waar Don Cobra vrot krokodil-eiers eet. Oor die algemeen kon die pranks beter uitgedink word en hulle kon wegdoen met die tussen-tonele. As dié tipe genre jou interesseer, gaan kyk dit, indien jy nie baie dink van mans wat mekaar deur allerlei ontblotende tipes hel sit vir ons om daarvoor te lag nie, bly ver weg.

Standard raised without trying too hard The National

'Trouble will find me'

TARINA MULDER

RADIO DEBATE SHOW Titans Of Talk 18:00 - 19:00

het Jack Parow by die première gesê. Dis nie ’n intellektuele teaterervaring nie. Daar is niks slims of nuut of uitsonderlik goed aan dié fliek gedoen nie. Maar so nou en dan trek hy jou by die kokon van dié groep jong mans se stoutigheid in en jy lag dan lekker saam. Om dit te probeer beskryf, kan

Daar is niks slim of nuut of vreeslik goed gedoen aan dié fliek nie

CDReviews

DINSDAG 20 AUGUSTUS - 19:30 Beurswenners Konsert Konservatorium

Thursdays

FOTO: FACEBOOK

’n mens net sê: “Afrikaanse Jackass”. Die MK-musiekkanaal se program, Af, sal ook beduidende agtergrond kan verskaf. Eugene Koekemoer, vervaardiger en regisseur, het ook aan Af gewerk en selfs Dunman van dié program, maak ’n vinnige verskyning in Bustin' Chops. Die storielyn is swak en die vervaardiging en afwerking kon ’n duisend maal beter gewees het. Tog wonder ’n mens of hierdie styl, waar dit duidelik is dat die vervaardigers nie veel weet van wat hulle doen nie, dalk pas by die onnodige pyn waardeur hulle mekaar sit (sowel as die kyker). Die akteurwerk, veral dié van die hoofrol (of hoofseun) Eugene Koekemoer en Louis Koekemoer, is so swak ’n mens wonder of dit nie ook een van die pranks is nie. Wat dit wel die moeite werd maak is ’n paar tonele waar ’n mens letterlik in die helfte vou van hoe seer, gross of snaaks dit lyk as hulle die waaghalsige

Not only did The National achieve the standard set by their previous five albums with their newest album Trouble will find

Top5

Eg Suid-Afrikaanse

musiekvideo's

Die Heuwels Fantasties Die Volkslied

Goldfish

One Million Views

Dear Reader

Mining Down Under

Spoegwolf Kogelbaai

Jakkals

me, but they raised it without making it sound like they are trying too hard. Something about this emotional thirteen track album creates the feeling of maturity, even for The National. The National is led by Matt Berninger with his baritone voice which is deeper and more beautiful than ever. The melodies on the album are complex and very few musicians can make music of a good standard with such deep, emotional tones that sounds so good. A lot of bands make music according to what they think their audience want to hear after achieving success, but The National experimented confidently with their sound and expanded it with their sixth album.

Trouble will find me contains much of the same quality characteristics that made Alligator (2005) and Boxer (2007), two of their previous albums, so personal. This album can just be seen as more masterful. Trouble will find me is special and many listeners will not necessarily experience a connection with the album or with The National. Lyrically the album has mastered the fine art of good lyrics in songs like "I should live in salt" with its lyrics “I should live in salt for leaving you behind,” and the common dejected disappointment in relationships with “...I wish that I could rise above it. But I stay down with my demons,” in the song "Demons". The way in which

the instruments are used should also be noted - they complement each other and supplement each other perfectly. This album is not as heavy as some of their earlier work though Berninger in the intertext of "Don’t swallow the Cap" regards it with despair with the lyrics “If you want to make me cry play Let It Be or Nevermind”. Berninger explained in a press release that: “After touring High Violet, I think we felt like we’d finally gotten there. Now we could relax — not in terms of our own expectations but we didn’t have to prove our identity any longer.” With this freedom they avoided a one themed album and focused more on the exploitation of instrumental themes.

Smulpaap kosresensies

Draak se Weskus Burger het potensiaal

Rum Trifle

KEVIN DU PLESSIS Die Weskus Burger is ’n versteekte opsie op die Drakenstein restaurant se spyskaart. Ek het nog nooit iemand gesien een bestel nie, maar toe ek al te dapper met my servet in my kraag sit en eet aan dié bleek bord kos, besluit ek dat ek dit tóg weer sal bestel. Dié interessante burger word bymekaar gehou met ’n Portugese rolletjie wat tot my verbasing baie vars was. Dit bestaan uit diepgebraaide calamari en stokvis (hake). Die calamari se geurige degie is dieselfde wat ’n mens op die calamari-hoofgereg kry en die kokke is nie skrams met die porsie wat saam met die stokvisfilet bedien word nie. Saam maak die twee ’n lekker tekstuur wat glad nie sleg by die keel afglip nie. Dis nou as jy vergeet van die feit dat hulle my tartarsous belowe het wat toe eintlik net ’n ellendige blertsie gelerige weigh-less mayonnaise

Voorkoms: Tekstuur: Garnering: Smaak:

Die Weskus Burger teen R55 was. Die gebrek aan ’n goeie sous en die hoeveelheid daarvan benadeel die dis geweldig baie aangesien die smaaklike vis se geur verlore gaan sonder enige iets om dit te komplimenteer. Selfs ’n suurlemoenwiegie aan die kant van die bord sou die probleem kon oplos. Dit word saam met skyfies be-

FOTO: COLETTE BOTHA

dien wat net-net te min van die Draak se bekende skyfiespeserye het om selfs die boonste lagie aartappel te bedek. Ten einde beveel ek dié burger aan vir enige iemand wat van vis hou, maak net seker jy vat jou eie sous saam.


18 JULIE 2013

K&V

11

OPPIKOPPIcountdown

22dae

WEN! WEN! WEN! Wen ’n deel van 5 kaartjies wat Wapad weggee vir OppiKoppi. Hoe? Jy moet ’n video maak van hoe jy Bewilderbeast, vanjaar se Oppi-tema, uitbeeld. Slegs video's wat Wapad inkorporeer sal in aanmerking kom vir die prys. 1ste- en 2de plek: twee kaartjies, 3de plek: een kaartjie. Share jou video op Wapad se Facebook-blad voor of op 24 Julie.

OppiKoppi soup: dust for the soul SIMON SONNEKUS & MIA JORDAAN

I

In the beginning there was Oppikoppi. Since the humble party on top of a koppie in 1995 where a group of friends came together to make music, the festival has grown too stalwart competing with the best music festivals around the world. Much like the wildebeest of the Serengeti, South Africa sees the annual migration of various folk throughout the rainbow nation to the illustriously quaint mining town of Northam, situated in the Limpopo province. This dedicated pilgrimage sees around 20 000 music lovers toil the dangerous national highways to eventually reach their destination, the mecca for music - The Oppikoppi farm. Bewilderbeast the 19th instalment of the festival will be sure to attract both regulars along with Oppikoppi-virgins. But what makes music lovers from across the country journey hundreds of kilometres to a dusty farm? Carl Hoffman Oppikoppi’s president for life explains it in a nutshell: “Oppikoppi is a near-death experience, masquerading as a rock ’n roll par-

ty with six stages, which does not stop. With lots of dust and thorns and many friends (who also do not stop) created in a unique bushveld setting,” This unique setting temporarily caters for the Oppikoppi camping area Mordor. At first it would seem as if you had landed on Mars. A dusty yet friendly red environment with makeshift shelters comprised of various sorts of materials ranging from the fairly practical to the ludicrously bold. This is the first attraction, a weekend of great camping and well-mannered neighbours who will always answer your wolf howl of “Oppi” with a louder and prouder “Koppi”. Under the Kameeldoring trees is where festivalgoers will first find their inner peace. Here newcomers will be amazed by the serenity of the African bush that is rigorously mixed with hearty camaraderie and the panoramic reach of the harmonious music. There is a 360 degree access to all types of stages ranging from the acoustic stage at the legendary top bar at the peak of the koppie to the majestic main stage that features up to 150 artists. Not surprisingly the largest attraction to the dust bowl that is Oppikoppi, is the dedication to

International Bands: Deftones Manchester Orchestra Yellowcard the highest form of entertainment at a fraction of the cost with a cost of R4,33 per band at Oppikoppi SWEET\THING. The dust created by the red sand is a large attraction to Oppikoppi and causes difficulty for the individual days after the festival creating the illusion of a fake tan. As Jesse Hughes from Eagles of Death Metal, who performed at the 2012 Oppikoppi instalment, explained: “So many people willing to suck dust for rock ’n roll, that’s a beautiful thing.”

Bier soos manna uit die hemel

’n Lugskoot van die OppiKoppi plaas in Northam, Limpopo. KOBUS OLIVIER Oppikoppi-feesgangers het vanjaar nog meer om na uit te sien: Die OppiKoppi Beer Drone sal yskoue bier soos manna uit die hemel laat val. Die Beer Drone is ’n oktokopter en met sy agt propellers kan dit gelaai word met ’n koue een en oor die dorre feesgronde gevlieg word na ’n dorse OppiKoppikreatuur. Die bier word oor die nuwe Beer Drone app bestel en die Beer Drone word dan deur ’n GPS na die ontvanger se posisie in die kampeerarea gelei. Wanneer die tuig sy eindbestemming bereik het, laat val dit sy vrag, wat aan ’n valskerm geheg is, gevolglik daal dit af na die District 9 kampeerarea. Die Beer Drone app sal egter slegs vir Android-gebruikers

beskikbaar wees. Met bier wat deur die lug vlieg is daar ’n bekkommernis dat dit iemand op hul kop(pi) sal tref. Darkwin Aerials, die Suid-Afrikaanse maatskappy wat die oktokopters vir die fees verskaf, is egter besig om veiligheidsaspekte aan te spreek. “Die kamparea sal in kennis gestel word dat daar drones in die lug is,” het Dean Engela, medestigter van Darkwin Aerials, aan CBSNews.com gesê. Verder sê Carel Hoffman, OppiKoppi President For Life, dat dit ook nie blikke gaan wees wat uit die lug val nie, maar plastiek koppies. Die koppies sal geseel word met ’n plastic cup sealer wat vanaf Hong Kong ingevoer is. Die ontvanger van die bier sal ook deur die app gevra word of dit

FOTO: FACEBOOK

Mense sal in kennis gestel word as drones in die lug is veilig is om die bier te laat val. Nog ’n bekommernis is dat die bier by die verkeerde persoon sal beland sonder dat hulle daarvoor betaal het. Vanjaar sal die bier egter net vir promosiedoeleindes verskaf word wat die probleem vir nou oplos, het Engela gesê. Volgens Hoffman sal daar twee of drie Beer Drones tydens die fees gebruik word, “ons sal soveel aflaai as wat ons kan hanteer.” Gratis bier wat gratis by jou tent afgelewer word? Asof ons nog ’n rede nodig gehad het om OppiKoppi by te woon.

BEWILDERBEAST

‘Make no little plans’ MIA JORDAAN

Every year thousands of excited music lovers await the announcement of that year’s OppiKoppi theme. These themes excite, entice and energize fans – making them eager to start saving for tickets, t-shirts and good times. OppiKoppi welcomes freaks and fans of all kinds to celebrate quality local and international acts. Each OppiKoppi theme embodies the spirit of that particular year’s festival, as well as what OppiKoppi stands for as a whole. The 19th OppiKoppi theme was announced in March this year, earlier than usual. The OppiKoppi team decided on the theme “Bewilderbeast”. This theme was inspired by the album The hour of the Bewilderbeast by the band Badly Drawn Boy. Once the name for OppiKoppi 19 was confirmed, an artist needed to be found to complete this year’s artwork and campaign and the OppiKoppi team called upon painter and artist Michael Taylor to create two looks for the festival. Previous OppiKoppi’s have seen themes such as Unknown Brother, Sexy. Crooked. Teeth., Wild Card and The way of the Dassie. Every year, a unique and original theme is chosen, as well as a different artist and/or designer. For OppiKoppi’s eighteenth birthday (2012), it was SWEET\THING. It became obvious then that OppiKoppi had thus far stood the test of time and has become a firm favourite in all festival lovers’ hearts. Daniel Burham eloquently sums up this year’s OppiKoppi: “Make no little plans, all ye gumguarded rock ’n roll fans of the South African soil. Make big plans, especially around August, as you will be welcomed with broad, friendly arms into the warm belly of Bewilderbeast, the latest permutation of the OppiKoppi phenomenon.”


12

18 JULIE 2013

Redaksioneel

Ombudsman

As jy voel dat Wapad nie na jou klagtes luister nie, kontak die waarnemende ombudsman dr. Hein Lubbe by: hein.lubbe@nwu.ac.za

Kommentaar

SMS 31750

SMS jou tip-off/klagte met die woord 'Wapad' vooraan jou boodskap

18 JULIE 2013

Vrees vir media irrasioneel Wanneer daar aan iemand vrae gerig word van ’n koerant af is dit om hulle kant van die storie te kry in die lig van die inligting wat reeds versamel is. Dit is hoe ’n mens op die ou einde ’n gebalanseerde storie aan mekaar sit. Dit is verstaanbaar dat daar baie gedagtes deur ’n mens se kop gaan wanneer jy iets van die media af ontvang wat jou in ’n slegte lig kan stel. Daar moet wel iewers tussen deur al dié gevoelens ook die logiese feit raakgesien word dat koerante nie leuens of “verdraaide feite” kan publiseer nie. Indien dit gebeur, is die ombudsman daar vir jou. Dus, wanneer jy rustig sit en dink daaroor is dit bloot ’n kans vir jou om die saak te red. ’n Vraag kan nie as ’n “valse beskuldiging” opgeneem word nie want dit is nie voorgehou as ’n feit nie. Dis ’n vraag. Wapad probeer ook nie al ewig ’n “skandaal oopkrap” nie, daar word bloot na studente se belange omgesien. Dit is veral baie interessant dat die oomblik toe daar vrae aan iemand gerig is in verband met die bl.2 JOOL-storie, die ontregte party dadelik gekontak is om te hoor hoe hulle gehelp kan word. Ons leiers behoort dadelik te help en nie drie maande later of wanneer jy in die knyp is nie. Die vrees in studenteleiers vir die media is onnodig. Jy praat jou praat en sê jou sê. Ek wil so ver gaan om die skuld vir hierdie irrasionele gedrag toe te skryf aan ’n gebrek aan media-opleiding waarop ons as Wapad aanhoudend gehamer het aan die begin van 2013, maar geïgnoreer is. Een laaste opmerking: wanneer ’n leier wat ingestem is deur studente hul termyn voltooi, hoort hulle steeds altyd op te tree in so ’n manier dat die instansie nie skade aangedoen word nie. Die volgende uitgawe van Wapad verskyn op 1 Aug.

Kernredaksie

HOOFREDAKTEUR: Kevin du Plessis (071 289 6480) INHOUDSREDAKTEURS: Colette Botha (072 521 4570) Simon Sonnekus (084 567 9271) SPORTREDAKTEUR: Wynona Louw (073 399 1866) FOTOGRAFIE & GRAFIES: Eugene le Roux (082 747 5345) SKAKELING: Kobus Olivier (083 456 3714) ADVERTENSIES & FINANSIES: Albertina Ngobeni (076 940 3864) WEBMEESTER & VIDEO: Conrad van Wyk (082 563 9535) HOOFVERSLAGGEWER: Hannes Kruger (076 047 4989) HOOFTEKSVERSORGER: Joanie Schiel (083 381 4467) Uitleg: Kevin du Plessis en Kobus Olivier

Wat is die punt van ’n studentekoerant as geen studente dit meer wil lees nie? En hoekom is daar ewe skielik ’n probleem met die woord "dame"? Van wanneer af?? Ek hoop nie my ouers se geld betaal vir hierdie "studentekoerant" nie, wat ’n geldmors! -Anoniem *Wapad wil graag reageer deur te verseker dat geen student se geld gebruik word vir die koerant nie en dat drukkerskostes deur ons adverteerders gedek word.

*Hierdie sms is in reaksie op die briewe wat Paul Maritz en Jansen Vermeulen geskryf het wat op die redaksionele blad van die 30 Mei uitgawe geplaas is. Albei briewe kritiseer die koerant en sy joernaliste

’n Verdediging van die Teologie-studiegids *Hierdie brief is aan Wapad gestuur ná die publisering van die berig "Teologie-studiegids gee aanstoot" in die uitgawe van 30 Mei. Die berig het gehandel oor bewerings oor seksistiese en homofobiese leesmateriaal in die Etiekstudiegids vir eerstejaars. Ek dink dit is belangrik dat die NWU-joernaliste aandag moet skenk aan die inhoud van studiegidse. In die lig van die stelling dat die inhoud van die studiegids uit die boek van prof. PJ de Bruyn (Die tien gebooie) geneem is, net enkele opmerkings: Eerstens word aangevoer dat die studiegids, dus prof. PJ de Bruyn by implikasie, beweer dat daar nie iets soos verkragting binne die huwelik bestaan nie. Ek haal kortliks aan uit Die tien gebooie: "Dit is wel moontlik dat ’n bepaalde vorm van verkragting ook binne die huwelik kan plaasvind" (p. 240). Tweedens word beweer dat die

studiegids ’n aanhaling uit PJ de Bruyn se boek gebruik waar daar op "aanstootlike wyse" na mnr. Mandela, biskop Tutu en dr. WJ de Klerk verwys word. Dit is nie duidelik uit die berig waarom hierdie verwysing as aanstootlik beskou word nie, maar wat vir my belangriker is, is dat ek dié beweerde stelling nie in die boek van PJ de Bruyn vind nie. Derdens word by implikasie beweer dat PJ de Bruyn seksistiese uitsprake maak. Alhoewel sekere uitsprake in die boek van De Bruyn as seksisties vertolk kan word, wil ek tog die volgende aanhaling uit Die tien gebooie maak: "As Petrus van die man eis om

- Prof. Riaan Rheeder, Skool vir Kerkwetenskappe.

aan sy vrou eer te bewys, beteken dit negatief dat hy daarmee enige minagtende, neerhalende en tirannieke houding van die man teen die vrou, asof sy ’n soort slavin is, by die wortel afsny" (p. 194). Ek ken prof. De Bruyn jare lank reeds en laasgenoemde aanhaling bevestig hoe ek hom ervaar het - iemand wat alle mense lief het. Laastens bevestig bogenoemde punte die stelling van prof. JM Vorster (opsteller van die studiegids) in die berig dat hy PJ de Bruyn nie woordeliks oorgeneem het nie, maar sake so weergegee het dat dit tot debat in die klas kan lei.

‘Enige iemand kan ’n vrou wees maar nie ’n dame nie’

*Hierdie brief is in reaksie op Wapad se debat sowel as stylkeuse rondom die woord "vrouekoshuis" teenoor "dameskoshuis".

Teksversorger: Hannes Kruger

SMS’e

Briewe

Briewe kan ge-epos word na wapad@nwu.ac.za of skakel ons by (018) 299 2875

SMS jou Tip-off/klagte met die woord 'Wapad' vooraan jou boodskap

SMS 31750

in verdediging van hulle koshuis en wat in Wapad geskryf is: Die briewe van Veritasmanskoshuis af doen die koshuis nog meer skade aan as die berig waaroor hulle kla. -Anoniem *Dié sms, soos met die eerste brief hier regs in die briewekolom, is in reaksie op die Teologie studiegids storie van 30 Mei. Omdat een studiegids swak saamgestel is, beteken dit nie die boek waarop dit gebaseer is, is verkeerd nie. Die redakteur soek sensasie en handhaaf ’n huisgenoot mentaliteit. Terloops, Die tien gebooie deur PJ de Bruyn is in 1993 geskryf. En nie stokoud nie. -Anoniem

Aangaande die dames/vrouekoshuis debat is daar twee punte wat ek wil uitlig. Eerstens wil ek uitklaar wat “dame” in ons DAMESkoshuis beteken. Aanvanklik was ek self deurmekaar met die gebruik van “dame”, maar ons huiskomittee (HK) het die verskil vir ons verduidelik: ’n Vrou is ’n volwasse meisie. ’n Dame is ’n vrou met in-

nerlike styl, dit wil sê ’n vrou met integriteit, wat vir haarself kan dink en opstaan en ’n vrou met innerlike skoonheid. Dus wil ek graag ’n dame wees en nie bloot ’n vrou nie. Ek verstaan Booyens se punt en sy maak ’n goeie een, maar in die koshuis opset is daar ’n vernuwe definisie van ’n dame. Enige iemand kan ’n vrou wees, maar nie almal kry dit

- Sanel Ackerman

reg om ’n dame te wees nie. Tweedens oor die taalkonsekwentheid: Ek wil uitwys dat daar Maandae op koshuisdrag staan dameskoshuis en dus is vrouekoshuis ’n spelfout. Ek verstaan dat Wapad taalkonsekwentheid wil toepas, maar dit is nie in die mag van Booyens of Wapad om koshuise se name te verander nie.

Thank you for painting lines and signs on the road - Anonymous

I am writing this letter regarding the NWU-Puk campus repainting the lines and signs in the road. It is so good to see that they try and keep up with fading lines even though it may irritate some drivers when they cordon off parts of the road to do so. I only wish that the municipality could learn something from the university as many lines in town are completely faded away. Even though Wapad wrote an article about this problem and highlighted the dangers of faded

road signs it seems to have made no impact. There are several places in town where there are multiple lanes and no one, especially new visitors to Potch, have an idea of where to drive since there are no lines painted in the road. This is especially dangerous at night since then you can’t even see the faded lines (a good example is the lines at the intersection of the N12 and Parys Laan). Furthermore, the speed bumps are also not marked

and more often than not you fly over them before you even realise they are there. Doesn’t the municipality realise how dangerous that can be? It can severely damage your car and even cause serious accidents. So thank you NWU for maintaining your roads, and Tlokwe, I know it’s been chaos what with the rivalry between the ANC and DA and with our former corrupt mayor, but please wake up and address the problem!


13

18 JULIE 2013

Oop gesprek

Ombudsman

As jy voel dat Wapad nie na jou klagtes luister nie, kontak die waarnemende ombudsman dr. Hein Lubbe by: hein.lubbe@nwu.ac.za

Kampusgesprekke

SMS 31750

SMS jou Tip-off/klagte met die woord 'Wapad' vooraan jou boodskap

Links: Die eerste in die reeks wat getiteld is Rituals (2013).

Richardt Strydom Strydom is ’n dosent in Grafiese Ontwerp aan die NWU asook ’n praktiserende kunstenaar. Hy het nasionale en internasionale kuns- en ontwerptentoonstellings op sy kerfstok en het ’n aantal toekennings verwerf waar onder ABSA l’Atelier en Sasol New Signatures-Merietetoekennings (1997) en is ook aangewys as die algehele wenner van die Sasol New Signatures-kompetisie in 2008.

Vakansies sonder bedsere ’n Vakansie kan jou siel en jou liggaam herstel, of nie

Weggeruk uit haar studies

‘Miracle baby’ vertel

ELPHIA BAARD Wat om te maak met jouself by die huis in vakansies? Drie weke se hemel op aarde. Dis wat ons dink sodra ons by die eksamenlokaal uitstap en so is dit wel, vir ’n ruk. Net tot jy by die huis kom en Ma teem omdat jy nie jou tande borsel voor jy gaan slaap nie en Pa sit en mompel in die hoek omdat jy al sy drank op drink. Sommiges is gelukkig genoeg om glansryke vakansies te vier regoor Suid-Afrika en die wêreld, maar ander moet maar huis toe gaan na die tuisdorp toe waar die agtergeblewenes mekaar slaan met bofbalkolwe en ander so loop skinder oor mekaar dat jy binne jou eerste dag terug presies weet wie die laaste drie maande nuwe onderklere gekoop het. So, indien jy een is wat altyd huis toe gaan en terugkom met net jou bloeiende bedsere om te wys daarvoor, neem volgende keer hierdie in ag. ’n Vakansie kan jou siel en jou liggaam herstel, of nie. ’n Vakansie is die fyn balans tussen genoeg dinge doen en ook genoeg niks doen. Jou winterwegbreek behoort jou batterye vir die nuwe kwartaal te herlaai. Volgens Koos de Wet, ’n kliniese sielkundige, verhoog ’n ruskans jou psigologiese welstand. Selfs wanneer jy jou ruskans beplan, word jou welstand reeds verhoog.

Maar Koos, hoe gemaak om jou vakansie meer optimaal te bestuur én ook te geniet? “Begin deur ’n lysie te maak van wat jy alles dié vakansie wil doen. Jy kan selfs van Pinterest gebruik maak om vakansie projekte soos doen-ditjouself idees en kosresepte te kry. “As jy opdragte of leerwerk vir die vakansie het, moenie alles los vir die laaste paar dae nie. Beplan die dae waarop jy gaan werk en hou daarby. “Jy mag maar ’n paar dae gebruik om slaap in te haal, maar moenie jou hele vakansie verslaap nie. Gebruik die tyd om saam met jou gesin of jou troeteldiere wat jou lanklaas gesien het tyd te spandeer. Kom weer in kontak met ou vriende en reël lang kuiers om ’n groot vuur,” sê hy. Dit is belangrik dat jy nie niks beplan nie, anders raak jou vakansie vervelig en jy begin brand om terug te keer universiteit toe waar jy eintlik maar net weer moet begin werk. Doen vir ’n slag al daardie dinge wat jy so dikwels dreig om te doen. Leer om die klein plesiertjies van vakansietye te benut soos ontspanning met ’n goeie boek, die geselligheid van ’n kaggelvuur, lang kuiers, lekker lag en net genoeg van niksdoen in ou klere voor die televisie. ’n Vakansie hoort so te loop dat jy na die tyd sê: “Dis een om te onthou” of “Ek het my tyd goed benut”. Só raak ’n mens weer opgewonde om jou swottings te hervat in die nuwe semester.

Toe Wapad my genader het om ’n bydrae oor kuns te skryf, het ek voorgestel dat ek eerder ’n reeks beelde sal maak wat reageer op nuusgebeure in die koerant. Hierdie is die tweede in die reeks wat getiteld is Values (2013) en lewer kommentaar op die menseregtekwessies aangeraak in die 30 Mei-uitgawe oor die Teologie studiegids, die menseregte beleid wat so laat aangepas is en die uitstekende repliek van Max du Preez oor die rol van studentekoerante.

My claim to fame was die 130m makabere freefall weens onkunde en onnoselheid. Maar die faam smaak is bitter.

FOTO: VERSKAF Jeanelle Greyling was ’n getroue en goeie Wapad-joernalis voor sy in die Desember-vakansie van 2012 ’n 130m val oorleef het in die Drakensberge. Haar studies is tydelik gestaak vir die lang herstelproses en sy deel vandag met die studente haar gevoelens oor haar situasie en hoe sy die NWUPuk ervaar vanaf haar siekbed. JEANELLE GREYLING

S

oms wonder ek. Maar nee, ek kan dit nie hardop sê nie. Maar tog... Ek wonder of ek sou roep vir hulp as ek geweet het wat – en vir hoe lank – ek alles moet deurmaak, of ek nie maar net my oë moes toemaak en slaap nie. As ek geweet het hulp sou nié oor twee ure kom nie en dat dit daarna nie nét die langste aand van my lewe sou wees nie.

Ek het veral nie voorspel die res van my jaar is daarmee heen nie. As ek dit geweet het, sou Kilimanjaro-foendies my in my afwesigheid gespot het. Nee, ek is bly ek kan nie die toekoms voorspel nie: ek sou die wete nie kon hanteer nie. My claim to fame was die 130m makabere freefall weens onkunde en onnoselheid. Maar dié faam smaak is bitter. Ek voel soos Seth MacFarlane se rol in Ted soos ek my waardevolle dae vermors. Die donker en die koue is nog steeds my vyande, maar ek is trots om te sê ek is nie meer bang om een kruk voet voor die ander een te sit nie. Al gaan dit onder die omstandighede goed met die “miracle baby” soos die lugreddingspan my noem, weier ek dat mense my beny. Vandat ek kan onthou, wou ek net studeer. Dié tyd is altyd beskryf as die lekkerste tyd van almal se lewens. Selfs in my doorjaar het ek dit so beleef. Nou is al my vooruitsigte van my ontneem.

Ek is jammer vir enigiemand wat hul studies haat, maar nieteenstaande is elke NWU-Pukstudent bevoorreg om deel te wees van ’n gesonde gemeenskap van vriende wat hulle voortaan as hul alma mater gaan beskryf. Min kry die eer om te studeer op ’n kampus wat bekend is vir sy studentelewe. Dis hiér waar elkeen die vriende kry wie eendag die strooimeisies by hul troues gaan wees. Die berg wat voor my lê is kouer en donkerder as die een waarvan ek geval het. En dié keer voel ek alleen. Alleen, maar geseënd. Dis ’n yin-yang-konsep. My naam, die een wat niemand reg uitspreek nie, het uiteindelik sy betekenis gekry. Jeanelle beteken “God is gracious”. Al die reaktiewe fronse, vrae en afkeer in reaksie op dié naam is uiteindelik die moeite werd. Min het die kans om hul eie angs-belaaide gille te hoor, net om dit later te herroep in hul nagmerries. Ek is eintlik...gelukkig.


Advertensie 18 JULIE 2013

14 |

26

26


18 JULIE 2013

Sport

15

Oud-Puk Heinrich Strydom

Wêreldsportnuus

Jongste Noordwes Krieket bestuurshoof nóg

EUGENIE GREGAN

RUDI VAN ZYL

My droom is om te verseker dat Noordwes Krieket die beste provinsie in SA Krieket word

D

inamies, intelligent en goeie bestuursvernuf is maar net ’n paar van vele goeie eienskappe waaroor die nuwe bestuurshoof van Noordwes Krieket beskik. Heinrich Strydom (30), ’n oud NWU-Puk-student, het onlangs die geskiedenisboeke herskryf met sy verkiesing as die nuwe uitvoerende hoof van Noordwes Krieket. Strydom is die jongste persoon tot op hede wat hierdie posisie beklee en neem reeds sedert Maart 2012 waar as bestuurshoof en is werk sedert 2009 by Noordwes Krieket as finansiële- en menslikehulpbronbestuurder. Strydom, ’n talentvolle sportman, het ook op akademiese- en leierskapgebied sy merk gemaak. Goeie, dienende leierseienskappe het hom die kans gegun as onderhoofseun in sy matriekjaar en Primarius van Villagers-manskoshuis in 2004. In 2003 verwerf hy 'n BCom graad by die NWU-Puk en in 2004 ’n honneursgraad in finansiële rekeningkunde. In 2007 verwerf hy verder sy honneursgraad in rekeningkundige wetenskappe en ’n meestersgraad in Suid-Afrikaanse en In-

Heinrich Strydom, die nuwe uitvoerende hoof van Noordwes Krieket. FOTO: RUDI VAN ZYL ternasionale Belasting. “Ek beskryf myself as gefokus, toegewyd en ’n hardwerkende persoon en ek glo in ’n lewenslange beleid om te leer en kennis op te doen,” sê Strydom. Tussendeur sy studies het sy sportmanskap nie gaan lê nie.

Hoogtepunte in sy krieketloopbaan sluit sy verkiesing tot die Noordwes Drake in, asook sy verkiesing as kaptein vir die SA Universiteite Krieketspan in 2007. “Een van my langtermyn doelwitte is om die kennis en vermoëns van die verskillende

fakulteite op kampus by krieket te betrek. Studente wil baie keer projekte, byvoorbeeld navorsingsprojekte, doen om hul studies te bevorder. Ondernemingsbestuur het byvoorbeeld onlangs navorsing gedoen oor die samestelling van toeskouers by krieketwedstryde by Senwespark in terme van ouderdom, geslag, die kos wat hulle eet, ensovoorts. Die geleenthede is legio en op so wyse wil ek die publiek meer bewus maak van Noordwes Krieket en die groot rol wat ons speel op verskeie vlakke om Potchefstroom en die hele provinsie se naam uit te dra na buite. My droom is om te verseker dat Noordwes Krieket die beste provinsie in Suid-Afrikaanse Krieket word,” het Strydom aan Wapad gesê.

NWU-Puk ringbal wen weer Noordwes-Suid liga AKSA (Aksie Korfbal Suid-Afrika) klere dui op die eerste keuses en AKSA uitnodiging op die tweedes

NADIA SWANEPOEL Die NWU-Puk mans A1 ringbalspan het die Noordwes-Suid (NWS) liga hierdie jaar vir die agtste opeenvolgende jaar lag-lag gewen. Dit was ook die NWUPuk dames A1 ringbalspan se derde triomfantlike jaar. Dié oorwinning het hul na die klubkampioenskappe in Meyerton gelei waar albei spanne aan hul onderskeie ligas deelgeneem het, maar ongelukkig in die kwarteindrondte verdoem is. Gelukkig het die kleitrapkwarteinde in die liga nie die einde van die korfbalseisoen beteken nie. Verskeie spelers het die afgelope vakansie vanaf sewe tot 13 Julie in Pretoria aan die Ringbal Nasionale Kampioenskappe deelgeneem. Beide die O/23 mans en -vrouespanne asook die O/19 vrouespan het met skitterende silwer medaljes weggestap. Die spelers was gedurende die hele toernooi by elke wedstryd met ’n arendsoog gekeur waarna die Suid-Afri-

o/19 Mans Wandré Grobler Clarissa Combrink AKSA Suzé Van Niekerk Nadia Badenhorst Bianca Claassen Sujana Wolmarans Angelique JV Vuuren Danushka van Jaarsveld Tania Naudé Esna Becker Crizelda Smit Amelia Nienaber Johanietha Gouws Monicque Swanepoel Ané Van Niekerk Jauntelle Elskaanse spanne gekies is. Vandeesjaar is daar 13 meer spelers as in 2012 gekies om Suid-Afrika by die onderstaande geleenthede te gaan verteenwoordig. Alle hoop word dan op die 25 spelers geplaas om 17 Augustus te Pretoria, 31 Augustus te Kemptonpark en 5 Oktober te Rustenburg die NWU-Pukke se vlag te laat wapper.

19 Julie Week 9 Vrydag

18:30

19:40

C-veld

D-veld

E-veld

Hendrik van Leeuwen Neels Smit Lourens Schnettler Dian Coetzee Louis Calitz Divan Botha Cecil Prinsloo Francois Landsberg

Ratau 1

Overs Mafikeng 1 3 Overs Thaba2 Jäh 2

Overs 4

Patria 3

Hombré Patria 2 2

Veritas 3 Veritas 2

Patria 4 Caput 2

AKSA AKSA AKSA AKSA Uitnodiging AKSA Uitnodiging AKSA Uitnodiging (Kaptein) AKSA Uitnodiging AKSA Uitnodiging

Wedstrydbepalings vir koshuispluimballiga

Tye

F-veld

Span 1 VS Span 2 Span 1 VS Span 2 Span 1 VS Span 2 Span 1 VS Span 2 Ratau 2

AKSA AKSA AKSA AKSA Uitnodiging (Kaptein) AKSA Uitnodiging AKSA Uitnodiging AKSA Uitnodiging AKSA Uitnodiging

o/23 Mans

vir koshuisrugbyliga

Tye

AKSA AKSA Uitnodiging (Kaptein) AKSA Uitnodiging AKSA Uitnodiging AKSA Uitnodiging AKSA (Kaptein)

o/23 Dames

Wedstrydbepalings B-veld

AKSA

o/19 Dames

G-veld

Excel- Villagers 2 sior 2

Heimat DeWil2 gers 3

17:30

19:00

Laureus 2

20:30 21:00

PUK O/19

Overs Thaba1 Jäh 1

Hombré Patria 1 1

Veritas 1

Caput 1

Excel- Villagers 1 sior 1

Heimat DeWil- Laureus 1 gers 2 1

Span 1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Die voormalige wêreldrekordhouer in die 100m, Asafa Powell van Jamaika, het positief getoets vir verbode middels. Powell het dit in ’n verklaring op sy Twitter-profiel bevestig. Nog ’n top-atleet, Tyson Gay van Amerika, se opkikkertoets was ook positief. Gay het gevra dat sy B-monster ook getoets moet word, maar het bevestig dat hy aan die wêreldkampioenskappe in Moskou onttrek het. Helene Swanepoel, ’n belowende jong atleet van Paarl Gimnasium, het Saterdag tydens die Wêreld-jeugbyeenkoms in die Oekraïne die 400mhekkies met ’n tyd van 58.08 gewen. Die Westerlike Provinsie se Cravenweek-Hoërskolespan het die 50ste Cravenweek-rugbytoernooi as nie-amptelike kampioene afgesluit, nadat hulle die Goue Leeus op die laaste dag met 45-29 in die hoofwedstryd geklop het. Sewe van die WP se spelers is gekies vir die Suid-Afrikaanse Skolespan. Suid-Afrika se Chad le Clos is die gunsteling om later vandeesmaand by die wêreldkampioenskappe met die goue medaljes in die 100m- en 200m-vlinderslag weg te swem. Le Clos sal ook vir die eerste keer aan die 50m-vlinderslag deelneem. Lance King het die onlangse Bergrivier-kanomarathon met ’n algehele tyd van 17:17:29.98 sekondes gewen. Jenna Ward was met haar tweede Bergrivier met ’n tyd van 20:43:05.70 die eerste vrou oor die eindstreep.

Vodacom Super Rugby

Span 2

VS

Donderdag, 18 Julie 2013

Span 1 VS Span 2

Veritas Villagers Heimat Villagers Laureus 3 4 3 4 3

Baan

Suid-Afrika se Daryl Impey het onlangs geskiedenis gemaak deur die eerste fietsjaer vanuit Afrika te word wat die geel trui in die Tour de France-fietstoer kon dra. Impey is Suid-Afrika se nasionale tydtoetskampioen. Chris Froome van Brittanje is tans die voorloper van die 100ste Tour de France.

Dinki

Lavaria

Karlien 1

Klawerhof 1

Klawerhof 2

VMN 2

Karlien 2 Heide 2

Eikenhof

VMN 1

Minjonet 2

Klawerhof 2

1. Chiefs

66

2. Bulls

63

3. Brumbies

60

4. Crusaders

60

5. Reds

58 54

Caput 2

Patria 3

6. Cheetahs

Villagers

Hombré 1

Thaba-Jäh

PUKDorp

7. Stormers

50

Soetdorings

Heimat

8. Sharks

48 45 44

Excelsior 2

Ratau 2

9. Waratahs

Patria 2

Overs 3

10. Blues


Sport 18 JULY 2013

15

Jongste Noordwes Krieket bestuurshoof nóg

University Sport South Africa

NWU-Puk Gymnastics third at USSA’s NWU-Puk Gymnastics team during their team series. WYNONA LOUW

T

he NWU-Puk Gymnastics team competed at the annual University Sport South Africa (USSA) competition from the third to the sixth of July in Pretoria and reached an overall third place. The team, consisting of 25 members, two of which competed as seniors, managed to win a total of 28 medals including 13 gold, eight silver and seven bronze. This was accompanied by an overall second place for the men and women respectively and a first place in the team series. “We have been training each Monday to Thursday since the beginning of the year, but the intense preparation for USSA was from 24 June to the third of July.

We trained almost eight hours a day during that week. In the mornings we usually did artistic, rhythmic, trampoline and tumble exercises and in the evenings we worked on the team series. The two main trainers and I made sure that everyone knew their series, but each gymnast knew that it was their own responsibility to train to the best of their abilities. There were times that we had to give more encouragement, but in the end the screaming and perseverance was worth it,” said Cara Myburgh, head of NWU-Puk Gymnastics, to Wapad regarding their preparation. This years’ team was rather inexperienced with only seven gymnasts having represented the NWU-Puk in the past at this competition.

Maties se Libertas kom speel rugby

FOTO: VERSKAF

The gymnastics team will perform their team series on the library’s grass on the 31st of July at 13:30. “It was a new experience for the 18 first year USSA-gymnasts and they did not really know what to expect. They also weren’t used to the eight hours of training each day. Everyone enjoyed it immensely and the atmosphere created at USSA lifted the whole teams’ spirits. We are very excited about next year and appreciate the opportunities that the NWU-Puk provides, immensely,” Myburgh said.

Libertas-manskoshuis van die Universiteit van Stellenbosch is in Potchefstroom tot môre om vrienskaplike wedstryde te speel teen NWU-Pukkoshuisspanne. In die foto sien ’n mens twee van hulle ondersteuners wat streak oor die veld na hulle wedstryd teen Hombré-manskoshuis.

Rugby Golf Cycling Squash Netball Hockey

4th place 2nd place B-league

5th place 5th place A-league

6th place B-league

3rd place 3rd place

WOMEN’S A-league

2nd place MEN’S B-league

11 NWU-Puk netball players chosen for SA team LEANDRI PRINSLOO

FOTO: EUGENE LE ROUX

Other NWU-Puk USSA results:

The South African (SA) netball championships took place during the holiday between seven and 13 July and 11 players for the NWUPuk, five of which were included in the SA-O/19 and six in the O/21 teams, was chosen to represent the country. Nomsa Mokwai, a 20 year old rugby- and netball player is one of the lucky women chosen for the SA netball team. “It feels good to be part of the team, because it was a huge achievement for me, I

mean I am representing my country and I am one of many girls playing for South Africa,” said Mokwai. Another student chosen for the SA team is Mandy Hermanus (19). She claims that it is the best feeling in the world to be part of the team. She sees it as a privilege and it means a lot to her because she loves playing netball. “The competition is stronger and more intense and you learn a lot from your teammates as well as the people on other teams,” she said. Hermanus adds that you make a

It feels good to be part of the team, I mean I am representing my country and I am one of many girls playing for South Africa

lot of friends and new memories during this tournament.

Wapad - 18 Julie 2013  
Wapad - 18 Julie 2013  
Advertisement