Page 1


ffitrï

ffifi w$ffiffi $$f$ffiïffi

w&ffiffir

$# ffiffiru${ffiwm[ "."

... ffit sPr$ïnffi[fimr sr0rilt! i,i,r,,li

I ii.r,,.iii. it :"!\r" i" ' ,,r r; i. iri-,.r1:r.'i

iri lirit i'lili

.,. Hil tfiIunn[il ffiSI!

Beste leden, vrienden, vriendinnen en lezers van het Waoterjokerjaarboekje. 44 Jaar Waoterjokers, 44 jaar een uitgave van ons jaarboekje. Het begon met Thijs Aalders Sr. Als een van de medeoprichters van "De Waoterjokers" en eigenaar van drukkerij "De Waalstad" lag het voor de hand dat hij de eerste uitgave zou drukken. ln de drukkerij van Thijs was de druktechniek,44 jaar geleden, nog niet zo geavanceerd als tegenwoord ig. Letter voor letter werden de teksten en advertenties d.m.v. loden letters en koperen lijnen opgemaakt, uit de zetkast, gesmeed tot een geheel, een tijdrovende aangelegenheid. Menig uur werd er "gezet" voordat de pagina's teksten drukklaar waren. Tegenwoordig met de huidige technieken iets van "een fluitje" van een cent. Vraag het hem eens hrj zal je met genoegen de kneepjes van de "typograaf' prijs geven. Er volgde nog een reeks van andere drukkers. Eerst de jarenlange samenwerking van Thijs met drukkerij "Trio-Print", later met Herman van Holen, Drukkerij Benda, drukkerij D.H.V. en de laatste drukkerij CMYK-Global in lsraë|. Reeds een groot aantaljaren ligt de verantwoording en de tot standkoming van ons jaarlijks Waoterjokerboe(e in handen van Benito Kleinschiphorst. Met de hedendaagse apparatuur en computerprogramma's nog altijd een heel karwei, maar Benito doet het op een professionele wijze. Hulde voor zo'n senator.

VOOR ALLIs

WAï MNï

VHRF TH MAKHN HHHTT

@ nir.ount @ sp*.iaallakken @ ***uliere verven

Alles moest en moet gebeuren in vrije tijd en je zult versteld staan hoeveel uren erin zitten om zo'n boekje te realiseren. Jammer is het wel dat er op het eind van een carnavalsavond zoveel op de grond liggen, nat van het bier en vertrapt, daarna de bezem er tegenaan en in de vuilniszak. U mag het boekje gerust mee naar huis nemen. Rest mij u allen veel kijk- en leesplezier bij het doornemen van ons 44ste boekje.

oude iVlolenweg 337 {zijstraat van de 5t. Jacobsfaan)

lll Í fi fi U t n f

6533 WH Nijmegen I T 024 323 26 68 lT 0?4 350 69 1Í. i wwwwicomegaverf.nl

Commissie Pers en Propaganda.


ffitrï

ffifi w$ffiffi $$f$ffiïffi

w&ffiffir

$# ffiffiru${ffiwm[ "."

... ffit sPr$ïnffi[fimr sr0rilt! i,i,r,,li

I ii.r,,.iii. it :"!\r" i" ' ,,r r; i. iri-,.r1:r.'i

iri lirit i'lili

.,. Hil tfiIunn[il ffiSI!

Beste leden, vrienden, vriendinnen en lezers van het Waoterjokerjaarboekje. 44 Jaar Waoterjokers, 44 jaar een uitgave van ons jaarboekje. Het begon met Thijs Aalders Sr. Als een van de medeoprichters van "De Waoterjokers" en eigenaar van drukkerij "De Waalstad" lag het voor de hand dat hij de eerste uitgave zou drukken. ln de drukkerij van Thijs was de druktechniek,44 jaar geleden, nog niet zo geavanceerd als tegenwoord ig. Letter voor letter werden de teksten en advertenties d.m.v. loden letters en koperen lijnen opgemaakt, uit de zetkast, gesmeed tot een geheel, een tijdrovende aangelegenheid. Menig uur werd er "gezet" voordat de pagina's teksten drukklaar waren. Tegenwoordig met de huidige technieken iets van "een fluitje" van een cent. Vraag het hem eens hrj zal je met genoegen de kneepjes van de "typograaf' prijs geven. Er volgde nog een reeks van andere drukkers. Eerst de jarenlange samenwerking van Thijs met drukkerij "Trio-Print", later met Herman van Holen, Drukkerij Benda, drukkerij D.H.V. en de laatste drukkerij CMYK-Global in lsraë|. Reeds een groot aantaljaren ligt de verantwoording en de tot standkoming van ons jaarlijks Waoterjokerboe(e in handen van Benito Kleinschiphorst. Met de hedendaagse apparatuur en computerprogramma's nog altijd een heel karwei, maar Benito doet het op een professionele wijze. Hulde voor zo'n senator.

VOOR ALLIs

WAï MNï

VHRF TH MAKHN HHHTT

@ nir.ount @ sp*.iaallakken @ ***uliere verven

Alles moest en moet gebeuren in vrije tijd en je zult versteld staan hoeveel uren erin zitten om zo'n boekje te realiseren. Jammer is het wel dat er op het eind van een carnavalsavond zoveel op de grond liggen, nat van het bier en vertrapt, daarna de bezem er tegenaan en in de vuilniszak. U mag het boekje gerust mee naar huis nemen. Rest mij u allen veel kijk- en leesplezier bij het doornemen van ons 44ste boekje.

oude iVlolenweg 337 {zijstraat van de 5t. Jacobsfaan)

lll Í fi fi U t n f

6533 WH Nijmegen I T 024 323 26 68 lT 0?4 350 69 1Í. i wwwwicomegaverf.nl

Commissie Pers en Propaganda.


#poËilËH#

+#ïÍ$ilil€ slrJtJïtf{r{ Vnor al *w willd en g*vagelte $pecÍaÍll*if; hat roken van kuilmndelen fin*rgicw*g

1S

SS41 CW Nijmegcn ïelsf*on 0Ê4 " SS *S

#ïï

-s

h

Maandags go*lnten

\flwwtrffif,ee@tr

S.m"ffi ,F{'.

Beste Waoterjokers Wat is er leuker dan een feestje te vieren. Een feestje met een historie, met de herinneringen aan al die mooie jaren waarin carnaval centraal stond en nog steeds staat. Met de herinneringen aan al die pioniers die de basis legden voor jullie vereniging. Het opstarten van al die activiteiten jaar in, jaar uit, voor een heel hechte gemeenschap met een enthousiast wijkgebeuren. De herinnering aan al die prestaties op het gebied van themazittingen, wijkoptochten, optredens van de Lucky scouts, het dweilorkest en de hulp aan het openbaar carnaval door het beschikbaar stellen van fieugd)prinsen, adjudanten en (jeugd)pages. En vooral aan dat laatste heb ik goede herinneringen (sorry Esther, ik kon het niet laten). Dan komt het moment dat jullie vereniging 44 jaar bestaat. Een mijlpaal, maar een om maar een seizoen bij stil te staan. Want we moeten in het carnaval de volgende slag winnen, het terugwinnen van het vertrouwen in het carnavalsfeest met een saamhorigheid op het gebied van organiseren en vieren. En juist daarin heb ik alle vertrouwen dat "De Waoterjokers" het juiste evenwicht weten te vinden tussen die twee grootheden. Maak er samen met jullie leden een groot feest van met een herinnering aan hen die daarvoor in het verleden de basis hebben gevormd. Een heel prettig en succesvol jubileumseizoen toegewenst.

Jo de Bruijn Voorzitter S.O.C.N.


#poËilËH#

+#ïÍ$ilil€ slrJtJïtf{r{ Vnor al *w willd en g*vagelte $pecÍaÍll*if; hat roken van kuilmndelen fin*rgicw*g

1S

SS41 CW Nijmegcn ïelsf*on 0Ê4 " SS *S

#ïï

-s

h

Maandags go*lnten

\flwwtrffif,ee@tr

S.m"ffi ,F{'.

Beste Waoterjokers Wat is er leuker dan een feestje te vieren. Een feestje met een historie, met de herinneringen aan al die mooie jaren waarin carnaval centraal stond en nog steeds staat. Met de herinneringen aan al die pioniers die de basis legden voor jullie vereniging. Het opstarten van al die activiteiten jaar in, jaar uit, voor een heel hechte gemeenschap met een enthousiast wijkgebeuren. De herinnering aan al die prestaties op het gebied van themazittingen, wijkoptochten, optredens van de Lucky scouts, het dweilorkest en de hulp aan het openbaar carnaval door het beschikbaar stellen van fieugd)prinsen, adjudanten en (jeugd)pages. En vooral aan dat laatste heb ik goede herinneringen (sorry Esther, ik kon het niet laten). Dan komt het moment dat jullie vereniging 44 jaar bestaat. Een mijlpaal, maar een om maar een seizoen bij stil te staan. Want we moeten in het carnaval de volgende slag winnen, het terugwinnen van het vertrouwen in het carnavalsfeest met een saamhorigheid op het gebied van organiseren en vieren. En juist daarin heb ik alle vertrouwen dat "De Waoterjokers" het juiste evenwicht weten te vinden tussen die twee grootheden. Maak er samen met jullie leden een groot feest van met een herinnering aan hen die daarvoor in het verleden de basis hebben gevormd. Een heel prettig en succesvol jubileumseizoen toegewenst.

Jo de Bruijn Voorzitter S.O.C.N.


en denkt, nkt aan I -

Beste 44 iarige Waoterjokers.

nt Moet er wat gevierd worden..................?

Wij hebben voor

-

ruimte

Wij beschikken over diversen zalen tot 250 personen

!

{

EE N

Gf

RECEPT|E,

-

oF FEESr

lfl BRUTLOFT

n IN EEN n SFEERVOLLE - OMGEVING o o I -

D

s is bij

! o

Met trots bied ik als voorzitter van CV "De Waoterjokers"u dit jubileumboekje aan. En een compliment voor de desbetreffende commissie is hier zeker op z'n plaats. Een mijlpaal voor onze vereniging, die 4 x 11 jaar, dus 44 jaren telt. Al weer 44 jaarll Achteruit kijkend kan ik zeggen dat het snel is gegaan. Er is in die tijd op ieders persoonlijk vlak natuurlijk veel gebeurd, maar als ik naar de vereniging zelf kijk zie ik nog steeds die gedrevenheid om "De Waoterjokers" springlevend te houden. Van menigeen die enkele jaren zijn weggeweest hoor ik dat de sfeer nog net zo is als vroeger. lk beschouw dat als een groot compliment. Het fundament van de vereniging is, net zoals die van Het Gemeenschapshuis, goed gelegd. Hoe lang we overigens van deze locatie nog kunnen genieten, is nog maar de vraag. Dit jubileum zal er, als het goed is, gevierd gaan worden. De grondleggers van het "Gebouw" en van "De Waoterjokers" zijn er bijna allemaa[ niet meer. Twee van hen zijn gelukkig nog in ons midden. Datzijn Thijs Aalders sr. en Hein Alwicher. Zij kennen de vereniging als geen ander en zullen verderop in dit boekje hun licht over de afgelopen 44 jaar eens laten schijnen. Verder zijn er in de loop van de 44 jaren natuurlijk wel wat bestuurswisselingen geweest. Ook

nu is dat het geval. lk heb de voorzittersplaats weer overgenomen nadat ik twee

jaar geleden mijn studie niet met deze functie kon combineren. Nu ik weer de gelegenheid had hoefde ik niet lang na te denken om deze functie van Jo Arts over te nemen. Jo blryft overigens tijdens dit jubileum nog wel onze president! Laat dat duidelijk zijn. Samen met zijn HH - adjudanten Harald Kersten en Herman van de Mee, zullen zij in dit carnavalsseizoen de vereniging naar buiten toe

mb*."-*

Mffi Beheerdei: Thijs Holland Nierstraat 9,

378U07

vertegenwoordigen. lk wens hen daarbij veel succes en de nodige lol toe.

Ook wil ik hier niet onvermeld laten dat we weer een echte optochtwagen gaan bouwen. Mocht u interesse hebben daaraan mee te doen, laat het ons gewoon even weten. Wilt u overigens tijdens dit jubileum de CV "De Waoterjokers" blijven volgen, dan kan dat. lk verwijs ik u graag naar onze website www.waoterjokers. n l.

lk besluit met een ieder, van sponsor tot lid, van senator tot medewerker en van muzikant tot wagenbouwer, een Knotsgoed jubileum en carnavalsseizoen toe te wensen en als u het naar uw zin hebt, dan heb ik het zeker ook!! Tot ziens;

Theo Koppers, voorzitter van CV "De Waoterjokers".


en denkt, nkt aan I -

Beste 44 iarige Waoterjokers.

nt Moet er wat gevierd worden..................?

Wij hebben voor

-

ruimte

Wij beschikken over diversen zalen tot 250 personen

!

{

EE N

Gf

RECEPT|E,

-

oF FEESr

lfl BRUTLOFT

n IN EEN n SFEERVOLLE - OMGEVING o o I -

D

s is bij

! o

Met trots bied ik als voorzitter van CV "De Waoterjokers"u dit jubileumboekje aan. En een compliment voor de desbetreffende commissie is hier zeker op z'n plaats. Een mijlpaal voor onze vereniging, die 4 x 11 jaar, dus 44 jaren telt. Al weer 44 jaarll Achteruit kijkend kan ik zeggen dat het snel is gegaan. Er is in die tijd op ieders persoonlijk vlak natuurlijk veel gebeurd, maar als ik naar de vereniging zelf kijk zie ik nog steeds die gedrevenheid om "De Waoterjokers" springlevend te houden. Van menigeen die enkele jaren zijn weggeweest hoor ik dat de sfeer nog net zo is als vroeger. lk beschouw dat als een groot compliment. Het fundament van de vereniging is, net zoals die van Het Gemeenschapshuis, goed gelegd. Hoe lang we overigens van deze locatie nog kunnen genieten, is nog maar de vraag. Dit jubileum zal er, als het goed is, gevierd gaan worden. De grondleggers van het "Gebouw" en van "De Waoterjokers" zijn er bijna allemaa[ niet meer. Twee van hen zijn gelukkig nog in ons midden. Datzijn Thijs Aalders sr. en Hein Alwicher. Zij kennen de vereniging als geen ander en zullen verderop in dit boekje hun licht over de afgelopen 44 jaar eens laten schijnen. Verder zijn er in de loop van de 44 jaren natuurlijk wel wat bestuurswisselingen geweest. Ook

nu is dat het geval. lk heb de voorzittersplaats weer overgenomen nadat ik twee

jaar geleden mijn studie niet met deze functie kon combineren. Nu ik weer de gelegenheid had hoefde ik niet lang na te denken om deze functie van Jo Arts over te nemen. Jo blryft overigens tijdens dit jubileum nog wel onze president! Laat dat duidelijk zijn. Samen met zijn HH - adjudanten Harald Kersten en Herman van de Mee, zullen zij in dit carnavalsseizoen de vereniging naar buiten toe

mb*."-*

Mffi Beheerdei: Thijs Holland Nierstraat 9,

378U07

vertegenwoordigen. lk wens hen daarbij veel succes en de nodige lol toe.

Ook wil ik hier niet onvermeld laten dat we weer een echte optochtwagen gaan bouwen. Mocht u interesse hebben daaraan mee te doen, laat het ons gewoon even weten. Wilt u overigens tijdens dit jubileum de CV "De Waoterjokers" blijven volgen, dan kan dat. lk verwijs ik u graag naar onze website www.waoterjokers. n l.

lk besluit met een ieder, van sponsor tot lid, van senator tot medewerker en van muzikant tot wagenbouwer, een Knotsgoed jubileum en carnavalsseizoen toe te wensen en als u het naar uw zin hebt, dan heb ik het zeker ook!! Tot ziens;

Theo Koppers, voorzitter van CV "De Waoterjokers".


Terwindt en Hekking U bent van harte welkom!

Het nieuwe seizoen 2007-2008, kan een heel mooi jaar worden voor "De Waoterjokers". De diverse commissies zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de viering van ons 44-jarig bestaan.

lk ben er trots op dat ik in dit jubileumjaar nog uw president mag zijn. lk heb, na goed overleg, het besluit genomen na 9 jaar een punt te zetten achter het voorzitterschap. Natuurlijk blijf ik, waar ik kan, bij "De Waoterjokers" actief en zal ik, waar mogelijk alle inbreng geven, waartoe ik in staat ben.

44 Jaar is een mijlpaal. Wij mogen trots zijn op de hechte onderlinge band die wij samen hebben en het "altijd" voor elkaar klaar staan. ln het Nijmeegs carnaval hebben wij in de loop van deze 44 jaar onze plaats bewezen met twee stadsprinsen, een jeugdprins, diverse adjudanten en pages, zowel bij stads- als jeugdprins. Hierbij past toch wel enige trots. Ook hebben wij in de loop der jaren bijde Prinsenproclamaties diverse succesvolle optredens in "de Vereeniging" verzorgd. "De Waoterokers"gaan verder, zonder mij als president. Mijn opvolger zal zeker in staat zijn, met hulp van de adjudanten, op goede voet door te gaan. lk bedank de adjudanten die "mij"in de afgelopen 9 jaar met raad en daad hebben bijgestaan.

Terwindt en Hekking b.v. Tarweweg 1 6534 AM Nijmegen Telefoon : 024-3594900 Fax : 024-3558070 E-mail : info@terwindt-hekking.nl I nternet : www.terwindt-hekking.n I

lk hoop u allen in goede gezondheid te ontmoeten bij onze zitting, Open Huis en de carnavalsdagen in februari. lk wens u allen een heel fijn en gezell ig carnavalsseizoen.

Jo Arts,

President


Terwindt en Hekking U bent van harte welkom!

Het nieuwe seizoen 2007-2008, kan een heel mooi jaar worden voor "De Waoterjokers". De diverse commissies zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de viering van ons 44-jarig bestaan.

lk ben er trots op dat ik in dit jubileumjaar nog uw president mag zijn. lk heb, na goed overleg, het besluit genomen na 9 jaar een punt te zetten achter het voorzitterschap. Natuurlijk blijf ik, waar ik kan, bij "De Waoterjokers" actief en zal ik, waar mogelijk alle inbreng geven, waartoe ik in staat ben.

44 Jaar is een mijlpaal. Wij mogen trots zijn op de hechte onderlinge band die wij samen hebben en het "altijd" voor elkaar klaar staan. ln het Nijmeegs carnaval hebben wij in de loop van deze 44 jaar onze plaats bewezen met twee stadsprinsen, een jeugdprins, diverse adjudanten en pages, zowel bij stads- als jeugdprins. Hierbij past toch wel enige trots. Ook hebben wij in de loop der jaren bijde Prinsenproclamaties diverse succesvolle optredens in "de Vereeniging" verzorgd. "De Waoterokers"gaan verder, zonder mij als president. Mijn opvolger zal zeker in staat zijn, met hulp van de adjudanten, op goede voet door te gaan. lk bedank de adjudanten die "mij"in de afgelopen 9 jaar met raad en daad hebben bijgestaan.

Terwindt en Hekking b.v. Tarweweg 1 6534 AM Nijmegen Telefoon : 024-3594900 Fax : 024-3558070 E-mail : info@terwindt-hekking.nl I nternet : www.terwindt-hekking.n I

lk hoop u allen in goede gezondheid te ontmoeten bij onze zitting, Open Huis en de carnavalsdagen in februari. lk wens u allen een heel fijn en gezell ig carnavalsseizoen.

Jo Arts,

President


ZOTTEN EN ZOTTINNEN VAN "DE WAOTERJOKERS''.

&e*.Srngt*traat t7.'1O.2{ tllJttËSEH Tal:Sl{*3??

OS gE

Via mijn chef protocol Theo van Gent kreeg ik het verzoek van jullie om een voorwoordje voor jullie jaarboekje te schrijven. Bij deze doe ik dat natuurlijk met veel plezier. Het is voor mij nog vakantiegevoel als ik dit schrijf. Maar als carnavallist ben ik samen met mijn kabinet, net zoals jullie en vele anderen, al weer druk en vol enthousiasme bezig voor het nieuwe seizoen. De vele ideeën die jullie opgedaan hebben afgelopen zomer kunnen nu weer gebruikt worden in de zitting. lk en natuurlijk met mijvele carnavallisten kijken uit naar jullie altijd leuke zittingsavond. Ook is het leuk om de volgende dag de vele diverse acts nogmaals te zien tijdens jullie "open huis". Er wordt dan in een ontspannen sfeer weer heel anders tegen de acts aangekeken, en vallen er ook altijd weer andere zaken op. Jullie vereniging staat bekend om zijn vele creatieve mensen met geniale ideeën. Ook staan jullie Waoterjokers je mannetje als het om muziek gaat. Neem nou bijvoorbeeld de hofkapel, aljaren genieten we van jullie vrolijke tonen en wij hopen dit tot in lengte van jaren te mogen beleven.

Wij kijken er'naar uit om jullie vereniging veelvuldig te mogen bezoeken. Wij als kabinet van prins ???????wensen jullie alvast veel plezier toe bij de voorbereidingen. En natuurlijk heelveel succes bij de uitvoering ervan, zowelvoor als achter de schermen. Laten we er met zijn allen voor gaan want met zijn allen is het veel gezelliger. Namens het kabinet van prins ?????????????????

I I - Ë m $ i *, [u u í1 s t

www.*,rr",llh:,1

L,or.ktr-.,,:;::'-' rsJ" (fifrttl

3rr 6g o#


ZOTTEN EN ZOTTINNEN VAN "DE WAOTERJOKERS''.

&e*.Srngt*traat t7.'1O.2{ tllJttËSEH Tal:Sl{*3??

OS gE

Via mijn chef protocol Theo van Gent kreeg ik het verzoek van jullie om een voorwoordje voor jullie jaarboekje te schrijven. Bij deze doe ik dat natuurlijk met veel plezier. Het is voor mij nog vakantiegevoel als ik dit schrijf. Maar als carnavallist ben ik samen met mijn kabinet, net zoals jullie en vele anderen, al weer druk en vol enthousiasme bezig voor het nieuwe seizoen. De vele ideeën die jullie opgedaan hebben afgelopen zomer kunnen nu weer gebruikt worden in de zitting. lk en natuurlijk met mijvele carnavallisten kijken uit naar jullie altijd leuke zittingsavond. Ook is het leuk om de volgende dag de vele diverse acts nogmaals te zien tijdens jullie "open huis". Er wordt dan in een ontspannen sfeer weer heel anders tegen de acts aangekeken, en vallen er ook altijd weer andere zaken op. Jullie vereniging staat bekend om zijn vele creatieve mensen met geniale ideeën. Ook staan jullie Waoterjokers je mannetje als het om muziek gaat. Neem nou bijvoorbeeld de hofkapel, aljaren genieten we van jullie vrolijke tonen en wij hopen dit tot in lengte van jaren te mogen beleven.

Wij kijken er'naar uit om jullie vereniging veelvuldig te mogen bezoeken. Wij als kabinet van prins ???????wensen jullie alvast veel plezier toe bij de voorbereidingen. En natuurlijk heelveel succes bij de uitvoering ervan, zowelvoor als achter de schermen. Laten we er met zijn allen voor gaan want met zijn allen is het veel gezelliger. Namens het kabinet van prins ?????????????????

I I - Ë m $ i *, [u u í1 s t

www.*,rr",llh:,1

L,or.ktr-.,,:;::'-' rsJ" (fifrttl

3rr 6g o#


Voorzitter:

Theo Koppers Kuipers Rietbergstraat 1 63 5348 SJ Oss

tel:0412-640040

Penningmeester:

Secretaris:

e-mail : voorzitter@waoterjokers. nl

Benito Kleinschiphorst De Geerkamp 13-12 6545 HJ Nijmegen Iel:024-3440907 e-mail : pen ningmeester@waoterjokers. nl

Remco Koppers Dorpstraat 27 6582 AL Heumen

ïel:024 - 3452923 e-mail : secretariaat@waoterjokers. nl

2e Penningmeester: Geert van Alst Zwanenveld 50-31

6538 VA Nijmegen

lel:024-3448928 2e Secretaris:

e-mail : geert.van.alst@waoterjokers. nl

Bjórn Alwicher Lankforst 2113 6538 GE Nijmegen

tel:024-3770594 e-mail : bjorn.alwicher@waoterjokers. nl

Contributie aangelegenheden: Geert van Alst, adresgegevens zie boven. ABN-AMRO bank, rekeningnr: 53.73 .23.651 n.v. Pen ningmeester Waoterjokers Giro van de bank: 82.10.25 (LidmaatschaP = € 3,- pp/mnd) T.

ffi--ry'ry ruud ,#ffitfiffi-glH#Hfirufiffiffir'

d#ïÍrigs

iuwcNier ilorlo0er

Heeft u nog geen automatische afschrijving? Neem dan gerust even contact op met Geert van Alst Voor andere bankzaken dan contributie: RABOBANK rekeningnr: 11.94.29.802

Algemeen Secretariaat: Remco Koppers, adres zie boven.


Voorzitter:

Theo Koppers Kuipers Rietbergstraat 1 63 5348 SJ Oss

tel:0412-640040

Penningmeester:

Secretaris:

e-mail : voorzitter@waoterjokers. nl

Benito Kleinschiphorst De Geerkamp 13-12 6545 HJ Nijmegen Iel:024-3440907 e-mail : pen ningmeester@waoterjokers. nl

Remco Koppers Dorpstraat 27 6582 AL Heumen

ïel:024 - 3452923 e-mail : secretariaat@waoterjokers. nl

2e Penningmeester: Geert van Alst Zwanenveld 50-31

6538 VA Nijmegen

lel:024-3448928 2e Secretaris:

e-mail : geert.van.alst@waoterjokers. nl

Bjórn Alwicher Lankforst 2113 6538 GE Nijmegen

tel:024-3770594 e-mail : bjorn.alwicher@waoterjokers. nl

Contributie aangelegenheden: Geert van Alst, adresgegevens zie boven. ABN-AMRO bank, rekeningnr: 53.73 .23.651 n.v. Pen ningmeester Waoterjokers Giro van de bank: 82.10.25 (LidmaatschaP = € 3,- pp/mnd) T.

ffi--ry'ry ruud ,#ffitfiffi-glH#Hfirufiffiffir'

d#ïÍrigs

iuwcNier ilorlo0er

Heeft u nog geen automatische afschrijving? Neem dan gerust even contact op met Geert van Alst Voor andere bankzaken dan contributie: RABOBANK rekeningnr: 11.94.29.802

Algemeen Secretariaat: Remco Koppers, adres zie boven.


li-:r

'h

ij


li-:r

'h

ij


CtÍï g élau

Shop

tat

Ê u

fr fr t

Daaloeweg 3, 6S21 GË f{ijmogsn Teh o24.360 24 7í

OPEHIT{G$TIJDEN: Maandag: 9.OO - 17.30 Dinsdag: 9.OO - 17.30 Woênsdag: 9.00 - 17.3O Dondêrdag: 9.OO - 17.3O Vrijdag: 9.OO - 17.30 Zaterdag: 8.3O - 16.00

Extensions in allerlei kleuren... Ëxtensions funny, Extensions natuur. Ook dreads... Tevens vezorgen wij ook uw prulk en prothese werk

Bij de naderende viering van ons 44-jarig bestaan, kijken wij achterom naar datgene wat wij in de loop der jaren achter ons hebben gelaten en herinneren ons een aantal feiten en gebeurtenissen die de moeite van het vermelden waard

zin. Natuursteenb edrij f

/ steenhouwerij

G. van LEEUWE b.v. sinds 1926

Grafinonumenten Tegelvloeren Steenhouwerij Tarweweg 15 6534 AM Nijmegen Tel: 024 -37 74776 Fax:024 - 37 89 519

info@gvanl eeuwe-natuursteen. nl wrlrw. gvanleeuwe-natuursteen.

nl

Samen met Jo Holland gingen een aantal vrijwilligers, die de bouw van het Gemeenschapshuis realiseerde, verder als carnavalsvereniging "De Waoterjokers".De kiel werd gelegd voor de Waoterjokerboot die in november 1963 te water werd gelaten. Na de eerste oproep melden zich meer dan 100 leden en na een jaar organiseren werd de eerste raad van elf geïnstalleerd door de carnavalsvereniging "De Letste Stuver". ln die eerste raad hadden zitting: Jo Holland, president, senatoren Ton Rutten, Toon Janssen, Hein Alwicher, Jo Mulder l, Eef Janssen, Bernard Nicolasen, Jo Mulder ll, Thijs Aalders, Piet van Beek, Jo van de List. Adjudanten waren Nol Teunissen en Hans Stevens, pages NellyAlbers en Marijke van de Heijden. Onze eerste carnavalsavond was een succes en met veel enthousiasme gingen wij de toekomst in. Ervolgden jaarlijkse motto-zittingen zoals o.a.: Beierse avond, Zeemans-avond, Circus, Jamboree, Safari in Afrika, Zuid-Amerikaans, Western-avond, Carnaval

in sprookjesland, enz. enz. met daarnaast evenzoveel carnavalsvieringen

ín

februari. Door het succes van de eerste jaren, moesten wij bij de viering van ons vijf- en tienjarig bestaan op het schoolplein een tent plaatsen, daar het Gemeenschapshuis te klein was om alle aanvragen om toegangskaarten te honoreren. Doordat wij ons zo succesvol presenteerde, kregen wij ook bij het stedelijk carnaval bekendheid. Een aantal activiteiten en gebeurtenissen laten wij de revue passeren. Wij hebben uit qns midden twee stadsprinsen gehad, n.l. Ruud Kleinschiphorst en Ruud de,Vries. Als bruidspaar bij de Boerenbruiloft hebben gefungeerd Eef en Juul Jansen, Jo en Rini Holland en Thijs en Co Aalders.


CtÍï g élau

Shop

tat

Ê u

fr fr t

Daaloeweg 3, 6S21 GË f{ijmogsn Teh o24.360 24 7í

OPEHIT{G$TIJDEN: Maandag: 9.OO - 17.30 Dinsdag: 9.OO - 17.30 Woênsdag: 9.00 - 17.3O Dondêrdag: 9.OO - 17.3O Vrijdag: 9.OO - 17.30 Zaterdag: 8.3O - 16.00

Extensions in allerlei kleuren... Ëxtensions funny, Extensions natuur. Ook dreads... Tevens vezorgen wij ook uw prulk en prothese werk

Bij de naderende viering van ons 44-jarig bestaan, kijken wij achterom naar datgene wat wij in de loop der jaren achter ons hebben gelaten en herinneren ons een aantal feiten en gebeurtenissen die de moeite van het vermelden waard

zin. Natuursteenb edrij f

/ steenhouwerij

G. van LEEUWE b.v. sinds 1926

Grafinonumenten Tegelvloeren Steenhouwerij Tarweweg 15 6534 AM Nijmegen Tel: 024 -37 74776 Fax:024 - 37 89 519

info@gvanl eeuwe-natuursteen. nl wrlrw. gvanleeuwe-natuursteen.

nl

Samen met Jo Holland gingen een aantal vrijwilligers, die de bouw van het Gemeenschapshuis realiseerde, verder als carnavalsvereniging "De Waoterjokers".De kiel werd gelegd voor de Waoterjokerboot die in november 1963 te water werd gelaten. Na de eerste oproep melden zich meer dan 100 leden en na een jaar organiseren werd de eerste raad van elf geïnstalleerd door de carnavalsvereniging "De Letste Stuver". ln die eerste raad hadden zitting: Jo Holland, president, senatoren Ton Rutten, Toon Janssen, Hein Alwicher, Jo Mulder l, Eef Janssen, Bernard Nicolasen, Jo Mulder ll, Thijs Aalders, Piet van Beek, Jo van de List. Adjudanten waren Nol Teunissen en Hans Stevens, pages NellyAlbers en Marijke van de Heijden. Onze eerste carnavalsavond was een succes en met veel enthousiasme gingen wij de toekomst in. Ervolgden jaarlijkse motto-zittingen zoals o.a.: Beierse avond, Zeemans-avond, Circus, Jamboree, Safari in Afrika, Zuid-Amerikaans, Western-avond, Carnaval

in sprookjesland, enz. enz. met daarnaast evenzoveel carnavalsvieringen

ín

februari. Door het succes van de eerste jaren, moesten wij bij de viering van ons vijf- en tienjarig bestaan op het schoolplein een tent plaatsen, daar het Gemeenschapshuis te klein was om alle aanvragen om toegangskaarten te honoreren. Doordat wij ons zo succesvol presenteerde, kregen wij ook bij het stedelijk carnaval bekendheid. Een aantal activiteiten en gebeurtenissen laten wij de revue passeren. Wij hebben uit qns midden twee stadsprinsen gehad, n.l. Ruud Kleinschiphorst en Ruud de,Vries. Als bruidspaar bij de Boerenbruiloft hebben gefungeerd Eef en Juul Jansen, Jo en Rini Holland en Thijs en Co Aalders.


!I

ffi&qffi!


!I

ffi&qffi!


ËHË$EË$$

ËqÊÈFËiï ËeáÊ[í3H

srsgÉ$+f

ffien terugbïik

in de tijd

s

ái;Ë íÊg i$

o ra

*r frig !DO À-

O5O o

fÉ ag fi ;s 390, t.3 f. ií

F= 8g Fo.

.3

g

$ï,

tmÊ'

x

14 Í:E áË'E Ë,Èè; g.q;t ^ ilto5 5

iHË

Ë

3Ë$

$ïË iEi *t =d*

FE

Sg

ËgËË$ËËË

ËËËËgËg

Wij hadden diverse pages en adjudanten bijjeugd- en stadsprins en als laatste het optreden van Kevin Koppers als jeugdprins. De diverse optredens die we hebben verzorgd bij vele prinsenproclamaties mogen wij in deze opsomming zeker niet vergeten. Wij herinneren wij ons het ontbijt op de platte wagen voor het huis aan de Voorstadslaan van de daags daarvoor geproclameerde prins Carol Boef en later de opening en doop van het "Waoterjokerpad" langs het Gemeenschapshuis door diezelfde prins. De Waoterjokenveekenden op de Bonenhof mogen we zeker niet vergeten. Dit was steevast een happening, die bij velen altijd bij zal blijven. Vele eerste en tweede prijzen werden behaald in de stadsoptocht door zowel de vereniging als door het lid Wim Hijstek uit de Biezendwarsstraat. De activiteitenzondagen met het visconcours, fietsen, spelletjes en tot slot een BBQ, is niet meer weg te denken in ons jaarlijks programma. Nog twee feiten die de moeite van het vermelden waard zijn'. het hijsen van de grote Waoterjoker, die op de wagen in de stadsoptocht had gestaan, op het dak van de woning van Jo Holland aan de Waterstraat, wat een prachtige stunt was; de introductie van de CD "Waoter's Noot" van de Lucky Scouts, Hofkapel en Vullusbent, door burgemeester Ed d'Hondt. De motto-zittingen die wij ieder jaar brengen worden nog steeds verzorgd door onze eigen mensen. Denken wij aan Henny Kleinschiphorst als de onnavolgbare "Hent uut de Biezetent". Het Senaatskoor, the Lucky Scouts, Hofkapel, Vullusbent en later Hernia en niet te vergeten de diverse acts die in de loop der jaren op het podium zijn gebracht. ln 1974 was de eerste originele "Waoterjokerdoop", in '1979 werd het seniorenconvent geïnstalleerd en 1984 was voor Jo Holland een bijzonder jaar. Hij werd gekozen tot Nijmeegs "'t Grootste Swerte Schaop". Voor zijn verdienste voor het Nijmeegs carnaval werd hij in 1996 benoemd tot "Heer van Knotsenburg".


ËHË$EË$$

ËqÊÈFËiï ËeáÊ[í3H

srsgÉ$+f

ffien terugbïik

in de tijd

s

ái;Ë íÊg i$

o ra

*r frig !DO À-

O5O o

fÉ ag fi ;s 390, t.3 f. ií

F= 8g Fo.

.3

g

$ï,

tmÊ'

x

14 Í:E áË'E Ë,Èè; g.q;t ^ ilto5 5

iHË

Ë

3Ë$

$ïË iEi *t =d*

FE

Sg

ËgËË$ËËË

ËËËËgËg

Wij hadden diverse pages en adjudanten bijjeugd- en stadsprins en als laatste het optreden van Kevin Koppers als jeugdprins. De diverse optredens die we hebben verzorgd bij vele prinsenproclamaties mogen wij in deze opsomming zeker niet vergeten. Wij herinneren wij ons het ontbijt op de platte wagen voor het huis aan de Voorstadslaan van de daags daarvoor geproclameerde prins Carol Boef en later de opening en doop van het "Waoterjokerpad" langs het Gemeenschapshuis door diezelfde prins. De Waoterjokenveekenden op de Bonenhof mogen we zeker niet vergeten. Dit was steevast een happening, die bij velen altijd bij zal blijven. Vele eerste en tweede prijzen werden behaald in de stadsoptocht door zowel de vereniging als door het lid Wim Hijstek uit de Biezendwarsstraat. De activiteitenzondagen met het visconcours, fietsen, spelletjes en tot slot een BBQ, is niet meer weg te denken in ons jaarlijks programma. Nog twee feiten die de moeite van het vermelden waard zijn'. het hijsen van de grote Waoterjoker, die op de wagen in de stadsoptocht had gestaan, op het dak van de woning van Jo Holland aan de Waterstraat, wat een prachtige stunt was; de introductie van de CD "Waoter's Noot" van de Lucky Scouts, Hofkapel en Vullusbent, door burgemeester Ed d'Hondt. De motto-zittingen die wij ieder jaar brengen worden nog steeds verzorgd door onze eigen mensen. Denken wij aan Henny Kleinschiphorst als de onnavolgbare "Hent uut de Biezetent". Het Senaatskoor, the Lucky Scouts, Hofkapel, Vullusbent en later Hernia en niet te vergeten de diverse acts die in de loop der jaren op het podium zijn gebracht. ln 1974 was de eerste originele "Waoterjokerdoop", in '1979 werd het seniorenconvent geïnstalleerd en 1984 was voor Jo Holland een bijzonder jaar. Hij werd gekozen tot Nijmeegs "'t Grootste Swerte Schaop". Voor zijn verdienste voor het Nijmeegs carnaval werd hij in 1996 benoemd tot "Heer van Knotsenburg".


EATTĂ‹RY HACT EATTElTTJ SPECIALIST oplossingen voor battenij pnoblemen voor bedrijf en particulier Alle soorten babterijen & accu's voor: camcorder; MP3; elektrische fiets; Lelefoon; speelgoed; schroefmachine; foto toestel; modelbauw,,..,.en veel meer

garantie revieie ven batterijpacks

vakkundig edviee

top kwalilait

Voorstadslasn 1 94

reli 024-373 18 0A

info@batter!"fact.

www.

maandag

nl

gesloten

batleryfacr, nl

di t/m vrij 1P:0fl -'18:00

goed voor milieu èn pontemonnee

Minder leuk was het in 19BO voor Ton van de Broek. Hij brak op de activiteitendag zijn been en was daardoor voor een groot aantal maanden uit de roulatie.

De reisjes met de bus naar Duitsland, om daar een plezierig weekend te beleven mogen we beslist niet vergeten evenals de voetbaltoernooien van de "Vastenaovond Knonne" op de kazerne. Het was daar altijd een erg "nat" maar wel "sportigf'gebeuren. Een vast onderdeel van ons jaarlijks programma is de doorgaans goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari. Natuurlijk zijn het niet altijd leuke en goede dingen die in de loop van deze 44 jaar gepasseerd zijn. Een enkele maal moest wel eens met de vuist op tafel worden geslagen om de boel in het gareelte houden. Gelukkig is dat, voor die enkele keer dat het nodig was, ook gelukt. Helaas hebben wij door overlijden vele malen afscheid moeten nemen van hen die ons soms zeer na aan het hart lagen. zq zijn mede verantwoordelijk geweest voor de successen van toen en datgene wat er nu nog steeds is. Mede ook door hen is de koppeling "Gemeenschapshuis - waoterjokers" tot stand gekomen en gebleven zodat wij nog steeds

kunnen zingen: Weet je waar je ons kunt vinden, in het Gemeenschapshuis!

De activiteit om op maandagavond tijdens het carnaval met een bus samen met hofkapel en een groot aantal leden een bezoek te brengen aan andere verenigingen is, evenals de "andere" invulling van de zaterdagavond in februari, goed bevallen. Het gaat goed met "De Waoterjokers", zoals het al 44 jaar goed gaat. Ons ledental blijft reeds jaren constant rond de 200. Maar het voornaamste van alles is toch:

Wij hebben er allemaal nog heel veelzin in

!


EATTĂ‹RY HACT EATTElTTJ SPECIALIST oplossingen voor battenij pnoblemen voor bedrijf en particulier Alle soorten babterijen & accu's voor: camcorder; MP3; elektrische fiets; Lelefoon; speelgoed; schroefmachine; foto toestel; modelbauw,,..,.en veel meer

garantie revieie ven batterijpacks

vakkundig edviee

top kwalilait

Voorstadslasn 1 94

reli 024-373 18 0A

info@batter!"fact.

www.

maandag

nl

gesloten

batleryfacr, nl

di t/m vrij 1P:0fl -'18:00

goed voor milieu èn pontemonnee

Minder leuk was het in 19BO voor Ton van de Broek. Hij brak op de activiteitendag zijn been en was daardoor voor een groot aantal maanden uit de roulatie.

De reisjes met de bus naar Duitsland, om daar een plezierig weekend te beleven mogen we beslist niet vergeten evenals de voetbaltoernooien van de "Vastenaovond Knonne" op de kazerne. Het was daar altijd een erg "nat" maar wel "sportigf'gebeuren. Een vast onderdeel van ons jaarlijks programma is de doorgaans goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari. Natuurlijk zijn het niet altijd leuke en goede dingen die in de loop van deze 44 jaar gepasseerd zijn. Een enkele maal moest wel eens met de vuist op tafel worden geslagen om de boel in het gareelte houden. Gelukkig is dat, voor die enkele keer dat het nodig was, ook gelukt. Helaas hebben wij door overlijden vele malen afscheid moeten nemen van hen die ons soms zeer na aan het hart lagen. zq zijn mede verantwoordelijk geweest voor de successen van toen en datgene wat er nu nog steeds is. Mede ook door hen is de koppeling "Gemeenschapshuis - waoterjokers" tot stand gekomen en gebleven zodat wij nog steeds

kunnen zingen: Weet je waar je ons kunt vinden, in het Gemeenschapshuis!

De activiteit om op maandagavond tijdens het carnaval met een bus samen met hofkapel en een groot aantal leden een bezoek te brengen aan andere verenigingen is, evenals de "andere" invulling van de zaterdagavond in februari, goed bevallen. Het gaat goed met "De Waoterjokers", zoals het al 44 jaar goed gaat. Ons ledental blijft reeds jaren constant rond de 200. Maar het voornaamste van alles is toch:

Wij hebben er allemaal nog heel veelzin in

!


Kostenbewust reporotie en onderhoud APK

ll Keuringen

Grotis Airco conlrole (Rl34A) Betrouwbqre occosions

Al 35 Joor een begrip

ffi "'w'

e vw 0tlai6eï0trb ! uel^ aae&a&&&rl{l.'lí, rlt&trÊ,tÍ vhfua'

MAifCOÉ

&af,flService

lggggrlgryl

Broekkant4S. Broekkont 43 'ó5Bl ó58'l AD Mqlden Tel.: 024 - 358 r5 9ó . Fox, 024 - 358 31 emoir: hpooo@wxs.nr .

51

www. henklentinkoulos. nl

m

44


Kostenbewust reporotie en onderhoud APK

ll Keuringen

Grotis Airco conlrole (Rl34A) Betrouwbqre occosions

Al 35 Joor een begrip

ffi "'w'

e vw 0tlai6eï0trb ! uel^ aae&a&&&rl{l.'lí, rlt&trÊ,tÍ vhfua'

MAifCOÉ

&af,flService

lggggrlgryl

Broekkant4S. Broekkont 43 'ó5Bl ó58'l AD Mqlden Tel.: 024 - 358 r5 9ó . Fox, 024 - 358 31 emoir: hpooo@wxs.nr .

51

www. henklentinkoulos. nl

m

44


Beste vrienden van Knotsenburg, beste vrienden van "De Waoterjokers", Er zijn fantastische momenten, mooie belevenissen en bijzondere ontmoetingen die een mens zich tot in de lengte van vele jarenzal blijven herinneren en ik kan u verzekeren dat het voorbijgevlogen carnavalsseizoen 2006 - 2007 daar voor mij zeker bij zal horen. Wat een feest en wat heb ik er als Prins Johan í van genoten! lk prijs mij daar bijzonder gelukkig mee en voor mijn gevoel klopte alles. Dat maakt terugkijken op dat wat ik samen met een echt bevlogen en genietend kabinet heb mogen meemaken alleen nog maar mooier. Dat geldt voor het gehele Knotsenburgse carnaval met die vele, vele activiteiten en met voor mij eigenlijk te veel hoogtepunten om op te noemen. Dat geldt echter daarnaast voor de samenwerking met en de bezoeken aan jullie als Waoterjokers zeer zeker in het bijzonder. Ik heb bij "De Waoterjokers" altijd dat stukje extra mogen

#ire,

,

:{ÉíWt;

Foto Modern

van Welderenstraal ll4 6511 MT Nijmegen Tel. 024 3608451 www.foto-modern.nl info@foto-modern.nl

ervaren waardoor je er nog weer wat extra van geniet en er een speciaal gevoel bij krijgt. Dat gevoel heb ik (en met mij het gehele kabinet)vanaf het allereerste moment gehad en de wijze waarop dat vorm en inhoud heeft gekregen heeft dat alleen maar bevestigd. De warme manier waarop je telkenmale ontvangen wordt, de GE-WEL-Dl-GE muzikale omlijsting van "De Waoterblaosjokers", dé sfeer en de fantastische mensen. Die heerlijke invulling die jullie er vanuit je eigen historie en eigen omgeving aan geven is uniek en maakte dat ik mij er als rasecht 'Nimweegs jungske'van meet af aan 'thuis'

voelde. En wat mij natuurlijk ook altijd zal bijblijven is zeker ook dat ene hele speciale momentje samen met Collin Koppers en iedereen die "De Waoterjokers" van binnen uit beleven. Dit was en is voor mij carnaval zoals carnaval gevierd en vooral beleefd moet worden. 4fli


Beste vrienden van Knotsenburg, beste vrienden van "De Waoterjokers", Er zijn fantastische momenten, mooie belevenissen en bijzondere ontmoetingen die een mens zich tot in de lengte van vele jarenzal blijven herinneren en ik kan u verzekeren dat het voorbijgevlogen carnavalsseizoen 2006 - 2007 daar voor mij zeker bij zal horen. Wat een feest en wat heb ik er als Prins Johan í van genoten! lk prijs mij daar bijzonder gelukkig mee en voor mijn gevoel klopte alles. Dat maakt terugkijken op dat wat ik samen met een echt bevlogen en genietend kabinet heb mogen meemaken alleen nog maar mooier. Dat geldt voor het gehele Knotsenburgse carnaval met die vele, vele activiteiten en met voor mij eigenlijk te veel hoogtepunten om op te noemen. Dat geldt echter daarnaast voor de samenwerking met en de bezoeken aan jullie als Waoterjokers zeer zeker in het bijzonder. Ik heb bij "De Waoterjokers" altijd dat stukje extra mogen

#ire,

,

:{ÉíWt;

Foto Modern

van Welderenstraal ll4 6511 MT Nijmegen Tel. 024 3608451 www.foto-modern.nl info@foto-modern.nl

ervaren waardoor je er nog weer wat extra van geniet en er een speciaal gevoel bij krijgt. Dat gevoel heb ik (en met mij het gehele kabinet)vanaf het allereerste moment gehad en de wijze waarop dat vorm en inhoud heeft gekregen heeft dat alleen maar bevestigd. De warme manier waarop je telkenmale ontvangen wordt, de GE-WEL-Dl-GE muzikale omlijsting van "De Waoterblaosjokers", dé sfeer en de fantastische mensen. Die heerlijke invulling die jullie er vanuit je eigen historie en eigen omgeving aan geven is uniek en maakte dat ik mij er als rasecht 'Nimweegs jungske'van meet af aan 'thuis'

voelde. En wat mij natuurlijk ook altijd zal bijblijven is zeker ook dat ene hele speciale momentje samen met Collin Koppers en iedereen die "De Waoterjokers" van binnen uit beleven. Dit was en is voor mij carnaval zoals carnaval gevierd en vooral beleefd moet worden. 4fli


Bakkerlj ,,ils J{iers'o

ffix*Prf,ffis$oham

I

Vorig jaar sprak ik als anonieme gast in uw jaarboekje nog de wens uit om er

samen een geweldig feest en er één 'kleurrijk'Knotsenburg van te maken. Volgens mij zijn wij daar met z'n allen prima in geslaagd en daarvoor wil ik naar u allen nogmaals zeer veel dank uitspreken.

Hummer 3 rran Hederland elkê Maandag HardÈ broodjes 5 stuks + 1 gratis elke Woensdag Krenteboll€n 5 stuks + 'l gratis

en let verder $p onuê aanhiedingenï

gtf{ë dag uêrs uit

*a nvenl

Hakkerij ,of,ls Nisrfi'n gg

Niere*trasl 2, ï?ÍefËon #W

30

elsktrntechniek Toegangscontrole CCTV installaties Telefooninstallaties Gebouwbeheersystemen (Periodieke). keuringen lndustriële automatisering $ervice- en storingsdienst

Energiebeheersing Noodstroominstal laties Winkelinstallaties Datanetwerken

lnbraakbeveiliging Branddetectiesystemen Personenzoeki nstal aties I

CAlinstallaties Licht- en krachtinstallaties Vestiging Gennep: lndustrieterrein De Groote Heeze 42

Vestiging Nijmegen: Biezenshaat 75 Telefoon: 024-37769M

ll

Telefax: 024-3776846

ll

lntêrnet www.ebw.nu

ll

E-mail : info@ebw.nu

U mag als Waoterjoker beslist trots zijn op uw vereniging en op de wijze waarop u zowel uw eigen verenigingscarnaval vorm geeft. Dat geldt daarnaast ook nog eens voor de bijdrage die u aan heel Knotsenburg levert. U heeft daar bij mij een onuitwisbare herinnering mee achter gelaten! lk voelde mij zoals gezegd dus heel erg welkom en bijzonder thuis bij "De Waoterjokers" en hoewelje maar prins bent voor even, ben je ex-prins voor het leven en ik hoop dan ook dat we elkaar in de toekomst nog vaak mogen ontmoeten en er samen weer een mooi feest van blijven maken. Natuurlijk doen we dat meteen ook dit jaar weer met een nieuw seizoen, met een nieuwe prins, want zo gaat dat en zo hoort dat, maar wel met dezelfde Knotsenburgse gedachte die ons allen bindt. lk verheug me er nu al weer opl Met nogmaals alle lof, veel dank en zeer vele Knotsenburgse groeten,

Ex-Prins Johan

1


Bakkerlj ,,ils J{iers'o

ffix*Prf,ffis$oham

I

Vorig jaar sprak ik als anonieme gast in uw jaarboekje nog de wens uit om er

samen een geweldig feest en er één 'kleurrijk'Knotsenburg van te maken. Volgens mij zijn wij daar met z'n allen prima in geslaagd en daarvoor wil ik naar u allen nogmaals zeer veel dank uitspreken.

Hummer 3 rran Hederland elkê Maandag HardÈ broodjes 5 stuks + 1 gratis elke Woensdag Krenteboll€n 5 stuks + 'l gratis

en let verder $p onuê aanhiedingenï

gtf{ë dag uêrs uit

*a nvenl

Hakkerij ,of,ls Nisrfi'n gg

Niere*trasl 2, ï?ÍefËon #W

30

elsktrntechniek Toegangscontrole CCTV installaties Telefooninstallaties Gebouwbeheersystemen (Periodieke). keuringen lndustriële automatisering $ervice- en storingsdienst

Energiebeheersing Noodstroominstal laties Winkelinstallaties Datanetwerken

lnbraakbeveiliging Branddetectiesystemen Personenzoeki nstal aties I

CAlinstallaties Licht- en krachtinstallaties Vestiging Gennep: lndustrieterrein De Groote Heeze 42

Vestiging Nijmegen: Biezenshaat 75 Telefoon: 024-37769M

ll

Telefax: 024-3776846

ll

lntêrnet www.ebw.nu

ll

E-mail : info@ebw.nu

U mag als Waoterjoker beslist trots zijn op uw vereniging en op de wijze waarop u zowel uw eigen verenigingscarnaval vorm geeft. Dat geldt daarnaast ook nog eens voor de bijdrage die u aan heel Knotsenburg levert. U heeft daar bij mij een onuitwisbare herinnering mee achter gelaten! lk voelde mij zoals gezegd dus heel erg welkom en bijzonder thuis bij "De Waoterjokers" en hoewelje maar prins bent voor even, ben je ex-prins voor het leven en ik hoop dan ook dat we elkaar in de toekomst nog vaak mogen ontmoeten en er samen weer een mooi feest van blijven maken. Natuurlijk doen we dat meteen ook dit jaar weer met een nieuw seizoen, met een nieuwe prins, want zo gaat dat en zo hoort dat, maar wel met dezelfde Knotsenburgse gedachte die ons allen bindt. lk verheug me er nu al weer opl Met nogmaals alle lof, veel dank en zeer vele Knotsenburgse groeten,

Ex-Prins Johan

1


nlilY'$

lflol-

en l{andwerken

Voorstadslnan

?Sï,ïtl.024

- 377 80

ï2

6541 $P Nijmegen

llobby-matsrialsn

www.diny.nl

ïedere woercs{agavortd

rnlI\IGC) $.V. Niimegen

in fret $emeenscffaps fruis Waterstrfi&t 146 a franwang 20.00 uur fotafe pryxerï.pil&t

€ l4OOr*

ï-'i,

,+" 1.:! Í*-j

l"-;\i

:r\.eF*

$pHsrA*tr*AK -'.R. VAN OFTHHHT'I

$igarenspecialist sinds

1933

h

Van slmpel tot exclusief

ïASAK LEKïUUR ïïCKËï SOX VËRKOOP WENSKAARïEN VTRKOOP VW-BONNEN ïOTO - LOTTO en $ïAAïSLOTEN Wolfskuileeweq 155 , VOORVERKOOp - NEC te*377 1l t3 I Íaxt 377 33 03

Met trots en veel plezier kan ik u aankondigen dat we in dit jubileumjaar weer twee nieuwe senatoren kunnen gaan installeren! Dat zijn namelijk Sander Wullings en Luuk van Alst. Sander loopt al een tijdje mee binnen onze vereniging. Hij is al buitengewoon senator, maar door deze overstap kan hij zich nu nog breder in gaan zetten. Als senator ben je namelijk verkiesbaar. Zo kun je bijvoorbeeld in onze Raad van ll worden gekozen. Ook bestaat de mogelijkheid om zo binnen onze vereniging adjudant te worden. Sander heeft zich vooral bezig gehouden met de brandpunten van de lampen en de sfeer van het licht tijdens onze jaarlijkse zitting, maar ook binnen de commissie kindercarnaval is hij geen onbekende. Dat "licht" blijft hij overigens gewoon doen. Hij heeft dat de afgelopen jaren binnen de commissie samen met zijn vader Theo gedaan, die zich dit jaar bij het convent heeft gevoegd. Een prima opvolging dus, geheel volgens de traditie van "De Waoterjokers". lk wens Sander alle goeds en nog vele jaren Waoterjokerplezier toe. Vervolgens wil ik Luuk van Alst van harte welkom heten. Ook hij heeft binnen "De Waoterjokers" familiebanden die de weg naar het zijn van een echte Waoterjoker wat makkelijker hebben gemaakt. Het Gemeenschapshuis was voor hem geen onbekende plaats en sinds hij de afgelopen jaren zich wat nadrukkelijker heeft lazen zien kwam de vraag of hij geen senator wilde worden. Luuk is een "enthousiaste werker" die we brj "De Waoterjokers" goed kunnen gebruiken. Er is namelijk altijd wel wat te doen. ls het niet voor de zitting, dan wel voor de kindercarnaval of voor de optocht, zeker nu we weer een wagen wilÍen bouwen. Op Luuk is bijna altijd een beroep te doen en dus binnen onze vereniging het senatorschap waardig. Het is fijn te constateren dat we zo ook aan de nodige verjonging kunnen blijven werken. lk wens ook Luuk heel veel plezier toe en een goede voorbereiding op de enige echte Waoterjokerdoop die hij samen met Sander zal moeten ondergaan. Pas dan zijn ze als senator van CV "De Waoterjokers" geïnstalleerd. Rest mij nog te vermelden dat Erik Kleinschiphorst zijn senatorschap heeft neergelegd en binnen "De Waoterjokers" als '.q## buitengewoon senator door het leven zal gaan. Een keus die hem voegt bij de vele andere "buitengewone" m.uzikale ledel yan ffi "De Waoterjokers" die daarmee hun steen(tje) binnen de vereniging bij blijven dragen.

Theo Koppers, voorzitter.


nlilY'$

lflol-

en l{andwerken

Voorstadslnan

?Sï,ïtl.024

- 377 80

ï2

6541 $P Nijmegen

llobby-matsrialsn

www.diny.nl

ïedere woercs{agavortd

rnlI\IGC) $.V. Niimegen

in fret $emeenscffaps fruis Waterstrfi&t 146 a franwang 20.00 uur fotafe pryxerï.pil&t

€ l4OOr*

ï-'i,

,+" 1.:! Í*-j

l"-;\i

:r\.eF*

$pHsrA*tr*AK -'.R. VAN OFTHHHT'I

$igarenspecialist sinds

1933

h

Van slmpel tot exclusief

ïASAK LEKïUUR ïïCKËï SOX VËRKOOP WENSKAARïEN VTRKOOP VW-BONNEN ïOTO - LOTTO en $ïAAïSLOTEN Wolfskuileeweq 155 , VOORVERKOOp - NEC te*377 1l t3 I Íaxt 377 33 03

Met trots en veel plezier kan ik u aankondigen dat we in dit jubileumjaar weer twee nieuwe senatoren kunnen gaan installeren! Dat zijn namelijk Sander Wullings en Luuk van Alst. Sander loopt al een tijdje mee binnen onze vereniging. Hij is al buitengewoon senator, maar door deze overstap kan hij zich nu nog breder in gaan zetten. Als senator ben je namelijk verkiesbaar. Zo kun je bijvoorbeeld in onze Raad van ll worden gekozen. Ook bestaat de mogelijkheid om zo binnen onze vereniging adjudant te worden. Sander heeft zich vooral bezig gehouden met de brandpunten van de lampen en de sfeer van het licht tijdens onze jaarlijkse zitting, maar ook binnen de commissie kindercarnaval is hij geen onbekende. Dat "licht" blijft hij overigens gewoon doen. Hij heeft dat de afgelopen jaren binnen de commissie samen met zijn vader Theo gedaan, die zich dit jaar bij het convent heeft gevoegd. Een prima opvolging dus, geheel volgens de traditie van "De Waoterjokers". lk wens Sander alle goeds en nog vele jaren Waoterjokerplezier toe. Vervolgens wil ik Luuk van Alst van harte welkom heten. Ook hij heeft binnen "De Waoterjokers" familiebanden die de weg naar het zijn van een echte Waoterjoker wat makkelijker hebben gemaakt. Het Gemeenschapshuis was voor hem geen onbekende plaats en sinds hij de afgelopen jaren zich wat nadrukkelijker heeft lazen zien kwam de vraag of hij geen senator wilde worden. Luuk is een "enthousiaste werker" die we brj "De Waoterjokers" goed kunnen gebruiken. Er is namelijk altijd wel wat te doen. ls het niet voor de zitting, dan wel voor de kindercarnaval of voor de optocht, zeker nu we weer een wagen wilÍen bouwen. Op Luuk is bijna altijd een beroep te doen en dus binnen onze vereniging het senatorschap waardig. Het is fijn te constateren dat we zo ook aan de nodige verjonging kunnen blijven werken. lk wens ook Luuk heel veel plezier toe en een goede voorbereiding op de enige echte Waoterjokerdoop die hij samen met Sander zal moeten ondergaan. Pas dan zijn ze als senator van CV "De Waoterjokers" geïnstalleerd. Rest mij nog te vermelden dat Erik Kleinschiphorst zijn senatorschap heeft neergelegd en binnen "De Waoterjokers" als '.q## buitengewoon senator door het leven zal gaan. Een keus die hem voegt bij de vele andere "buitengewone" m.uzikale ledel yan ffi "De Waoterjokers" die daarmee hun steen(tje) binnen de vereniging bij blijven dragen.

Theo Koppers, voorzitter.


Beste Waoterjokers, Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven, en te vertellen hoe wij als kabinet het carnaval bijjullie in het waterkwartier hebben ervaren. Dit dóe ik met alle plezier van de wereld. Het eerste bezoek dat wij bijjullie vereniging hebben gehad was op T februari en-ja toen was ik jarig. lk werd namelijk 16 jaar, en voÁd het erg leuk toen de hofkapel speciaal voor mij "lang zal hij leven" speelde. Het cadóau dat ik van jullie kreeg vind ik erg leuk omdat het ook een symbolische waarde heeft. Tijdens de carnaval hebben we op carnavalszaterdag jullie kindermiddag in het Gemeenschapshuis bezocht, wij vonden het leuk-óm te zien hoe iedéreen jong en oud zich vermaakte. we vonden het erg jammer dat we het die dag erg druk hadden en dat we niet nog wat langer bijjullie konden blijven, om-nog wat te drinken in die gezellige drukte. Daags erna was de optocht. Nadat wij een geweldige optocht hebben gehad moesten we ons snel even opfrissen en omkleden. Toen hup de auto iÀ om naar het gezellige Gemeenschapshuis te gaan waar wij zoals iedere keer een warm onthaal kregen en een drankje. En dan wil ik toch nog de dinsdag ei speciaal uit halen om jullie nog eens extra te bedanken, want het bezoek bijjullie waoterjokers was een van onze laatste bezoeken voor onze ontluistering. Dit was toch een heel speciaal bezoek omdat jullie voorzitter ons nog eens extra bedankte voor wat we gedaan hadden dit carnaval.

Zoals ik al gezegd heb hebben wij het als kabinet erg naar onze zin gehad bij jullie Waoterjokers, en ik hoop en weet zeker dat alle andere jeugdprinsen na mij net zo welkom zijn bijjullie als wij waren. We zullen elkaar zeker nog een keer tegenkomen. Namens mijn kabinet: Jamie, Marloes, Vincent en Frank. Wil ik iedere Waoterjoker bedanken voor de geweldige momenten bij jullie vereniging.

Ex-jeugdprins Jaime

I


Beste Waoterjokers, Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven, en te vertellen hoe wij als kabinet het carnaval bijjullie in het waterkwartier hebben ervaren. Dit dóe ik met alle plezier van de wereld. Het eerste bezoek dat wij bijjullie vereniging hebben gehad was op T februari en-ja toen was ik jarig. lk werd namelijk 16 jaar, en voÁd het erg leuk toen de hofkapel speciaal voor mij "lang zal hij leven" speelde. Het cadóau dat ik van jullie kreeg vind ik erg leuk omdat het ook een symbolische waarde heeft. Tijdens de carnaval hebben we op carnavalszaterdag jullie kindermiddag in het Gemeenschapshuis bezocht, wij vonden het leuk-óm te zien hoe iedéreen jong en oud zich vermaakte. we vonden het erg jammer dat we het die dag erg druk hadden en dat we niet nog wat langer bijjullie konden blijven, om-nog wat te drinken in die gezellige drukte. Daags erna was de optocht. Nadat wij een geweldige optocht hebben gehad moesten we ons snel even opfrissen en omkleden. Toen hup de auto iÀ om naar het gezellige Gemeenschapshuis te gaan waar wij zoals iedere keer een warm onthaal kregen en een drankje. En dan wil ik toch nog de dinsdag ei speciaal uit halen om jullie nog eens extra te bedanken, want het bezoek bijjullie waoterjokers was een van onze laatste bezoeken voor onze ontluistering. Dit was toch een heel speciaal bezoek omdat jullie voorzitter ons nog eens extra bedankte voor wat we gedaan hadden dit carnaval.

Zoals ik al gezegd heb hebben wij het als kabinet erg naar onze zin gehad bij jullie Waoterjokers, en ik hoop en weet zeker dat alle andere jeugdprinsen na mij net zo welkom zijn bijjullie als wij waren. We zullen elkaar zeker nog een keer tegenkomen. Namens mijn kabinet: Jamie, Marloes, Vincent en Frank. Wil ik iedere Waoterjoker bedanken voor de geweldige momenten bij jullie vereniging.

Ex-jeugdprins Jaime

I


De grootste

van Nederland baxsprings - waterbedden - matrassen - deskundig odvies Spreeuwenstraat

1

1 Nijmegen -

telefoon (024| 377 4875

firatis parkeren vaor de deur en att$d alle aandacht voor een goed advies!

www.successlapen.nl Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag 09.00

1

3.00

tot

18.00 uur

tot i8.00 uur - donderdag koopavond tot 2l .00 uur zaterdag

09.00 - 17.00 uur


De grootste

van Nederland baxsprings - waterbedden - matrassen - deskundig odvies Spreeuwenstraat

1

1 Nijmegen -

telefoon (024| 377 4875

firatis parkeren vaor de deur en att$d alle aandacht voor een goed advies!

www.successlapen.nl Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag 09.00

1

3.00

tot

18.00 uur

tot i8.00 uur - donderdag koopavond tot 2l .00 uur zaterdag

09.00 - 17.00 uur


*ffiffJf,/"

fdnpsnlsn

llËM

prl#r flÁ,4K en

h{emoires van scn Hx-Senator

Karin v.d. Wollenberg

lllíaterstraat 227a - 6541 ïJ t{iJmegen ïelefoonr A2.4 - 378 46 ?O

BP PLUS van den Berg's Rotonde

Industrieweg52 6541TW Nijmegen 024 -3775965

fimp

Meer dan 14.200 tankpunten en een perfecte controle de winnende combinatie

tgl tff

fufi ïilaterstraat

Naasthe*n,*n,,n*3P..

6541 TJ

Nijmegen

De werkavonden waren altijd gezellig vooral als het 2 uur overleggen en het halfuurtje werken er op zat. Want daarna kwam het echte werk bierdopjes eraf halen. Tóen werd ik gevraagd om bij de senatoren toe te treden. lk was enorm geëerd. lk had al gehoord dat gevraagd worden al een hele eer is. Bij de beëdiging was er ook nog een apart moment. Want in die tussentijd is je leven natuurlijk veranderd. Dat hield voor mij in dat ik naar binnen werd gedragen en dat twee ex-vriendinnen en mijn huidige vrouw, deze senator in wording op de buik aan het slaan waren met houten pollepels. Toen ik daar op het podium stond had rk wel een brok in mijn keel, dat kwam niet allen om dat het water erg koud was dat ik dacht dat ik een meisje was Door de jaren heen zag je veel met de vereniging gebeuren. Er waren momenten van verdriet en ook momenten van vreugde. Het verlies van mensen die ik heb leren kennen als meer dan alleen goede kennissen. Het krijgen van onderscheidingen en die vooral van Collin, die meer dan terecht was.

n*il3,::,*^

ï"jtrf ï:,ffi;;i:',J..-ïïnï';ïï,i

201

gezelligheid en warme vriendschappen. De mensen die ik daar ontmoete lieten je gelijk weten dat je wel een onbekende bent maar geen vreemde. Zo kon je wel met iedereen een praatje maken. Met sommige een betere dan met andere'PROOSSSSSSSSSSSSSST".

geworden.

*.,ililf*ïf:f-ËIó'sJi",.*

l

lk weet nog goed hoe ik voor de eerste keer bij "De Waoterjokers" kwam. Mijn vrienden Bjórn en Roy zaten al bij deze carnavals vereniging. Op een dag vroegen ze mijn een keer mee te gaan naar een zitting. lk zelf had er niet zo veel zin in want ik gaf niet zoveel om carnaval. Maar na een keer ben ik er helemaal ingezogen. Het was net een poel met drijfzand van

sta,zijn wii ook

ffffi '.'"ïïïfo

Tel.: 024 -

3774790

È'{ i {

Ook met mijn leven gebeurde veel. lk kreeg twee dochters, mijn eigen duo pinotie. De kinderen waren altijd blij als ze mee gingen naar de kindermiddag en naar de open dagen. lk ben alles door de jaren heen geweest jongen, clown, senator, ik was zelfs een keer een vrouw, en een knappe ook al zegik het zelf. Maar al ben ik geen senator meer, ik blijf altijd een "WAOTERJOKER"

Met frietelijke Groenten, De Pitspoes van het jaar, Frenk Klein


*ffiffJf,/"

fdnpsnlsn

llËM

prl#r flÁ,4K en

h{emoires van scn Hx-Senator

Karin v.d. Wollenberg

lllíaterstraat 227a - 6541 ïJ t{iJmegen ïelefoonr A2.4 - 378 46 ?O

BP PLUS van den Berg's Rotonde

Industrieweg52 6541TW Nijmegen 024 -3775965

fimp

Meer dan 14.200 tankpunten en een perfecte controle de winnende combinatie

tgl tff

fufi ïilaterstraat

Naasthe*n,*n,,n*3P..

6541 TJ

Nijmegen

De werkavonden waren altijd gezellig vooral als het 2 uur overleggen en het halfuurtje werken er op zat. Want daarna kwam het echte werk bierdopjes eraf halen. Tóen werd ik gevraagd om bij de senatoren toe te treden. lk was enorm geëerd. lk had al gehoord dat gevraagd worden al een hele eer is. Bij de beëdiging was er ook nog een apart moment. Want in die tussentijd is je leven natuurlijk veranderd. Dat hield voor mij in dat ik naar binnen werd gedragen en dat twee ex-vriendinnen en mijn huidige vrouw, deze senator in wording op de buik aan het slaan waren met houten pollepels. Toen ik daar op het podium stond had rk wel een brok in mijn keel, dat kwam niet allen om dat het water erg koud was dat ik dacht dat ik een meisje was Door de jaren heen zag je veel met de vereniging gebeuren. Er waren momenten van verdriet en ook momenten van vreugde. Het verlies van mensen die ik heb leren kennen als meer dan alleen goede kennissen. Het krijgen van onderscheidingen en die vooral van Collin, die meer dan terecht was.

n*il3,::,*^

ï"jtrf ï:,ffi;;i:',J..-ïïnï';ïï,i

201

gezelligheid en warme vriendschappen. De mensen die ik daar ontmoete lieten je gelijk weten dat je wel een onbekende bent maar geen vreemde. Zo kon je wel met iedereen een praatje maken. Met sommige een betere dan met andere'PROOSSSSSSSSSSSSSST".

geworden.

*.,ililf*ïf:f-ËIó'sJi",.*

l

lk weet nog goed hoe ik voor de eerste keer bij "De Waoterjokers" kwam. Mijn vrienden Bjórn en Roy zaten al bij deze carnavals vereniging. Op een dag vroegen ze mijn een keer mee te gaan naar een zitting. lk zelf had er niet zo veel zin in want ik gaf niet zoveel om carnaval. Maar na een keer ben ik er helemaal ingezogen. Het was net een poel met drijfzand van

sta,zijn wii ook

ffffi '.'"ïïïfo

Tel.: 024 -

3774790

È'{ i {

Ook met mijn leven gebeurde veel. lk kreeg twee dochters, mijn eigen duo pinotie. De kinderen waren altijd blij als ze mee gingen naar de kindermiddag en naar de open dagen. lk ben alles door de jaren heen geweest jongen, clown, senator, ik was zelfs een keer een vrouw, en een knappe ook al zegik het zelf. Maar al ben ik geen senator meer, ik blijf altijd een "WAOTERJOKER"

Met frietelijke Groenten, De Pitspoes van het jaar, Frenk Klein


9t

. YË4

o

(t

Flrme

Boekje/PR/lnternet

Wagenbouw

Benito Kleinschiphorst

Harald Kersten

Regie / Stunt Theo Koppers

Archief / Kleding Henriëtte de Vries

Coordi natie werkzaterdagen Regie Huishoudelijk reglement Willem Delgijer / Geert van Alst Secretariaat

Groesbeek sedwarsweg 32 6521 Dl NIJMEGEN 024 - 322 44 83

dur,pbsdrulf

fdilÍï ffPn

Hlsfersilï#sf ÍS0

S'#t

ft

$Íffi*gen

ïsfsfmrt 824 - $ff ff Fslsrbx 0átfi - $fifr tr

$8 64 1r

'

*$$*r ,

ËÊ'Ít

&Fl( dom vnil HSIïI

m,ffi$-fri{yyf $ffiilsFt("

Hffiffiro

U itvoeri n g werkzaterdagen Willem Delgijer / Rudolph Gerissen

Post / Verspreiding Geert Alwicher / Geert van Alst

lnvulling zaterdagavond Bjórn Alwicher

Muziek (extern) Thijs Holland

lnvulling maandagavond

Sponsoren

Ger Schuurs / Theo Wullings

Cor Klaassen

Geluid

Ledenadministratie

Frans Kleinschiphorst

Geert van Alst

Licht ïjeerd Alwicher / Sander Wullings

Jubifeum 44 jaar

Versiering Thijs Holland

Hofkapel

Activiteitendag Ton vd Broek

Vullusbent

Onderscheidingen Ruud de Vries

Hernia Theo Koppers

Kindercarnaval

Dweilorkesten

Jo Arts

Harald Kersten

Deelname optocht Rudolph Gerissen

Het Dagelijks Bestuur

Frans Kleinschiphorst

Cor Klaassen


9t

. YË4

o

(t

Flrme

Boekje/PR/lnternet

Wagenbouw

Benito Kleinschiphorst

Harald Kersten

Regie / Stunt Theo Koppers

Archief / Kleding Henriëtte de Vries

Coordi natie werkzaterdagen Regie Huishoudelijk reglement Willem Delgijer / Geert van Alst Secretariaat

Groesbeek sedwarsweg 32 6521 Dl NIJMEGEN 024 - 322 44 83

dur,pbsdrulf

fdilÍï ffPn

Hlsfersilï#sf ÍS0

S'#t

ft

$Íffi*gen

ïsfsfmrt 824 - $ff ff Fslsrbx 0átfi - $fifr tr

$8 64 1r

'

*$$*r ,

ËÊ'Ít

&Fl( dom vnil HSIïI

m,ffi$-fri{yyf $ffiilsFt("

Hffiffiro

U itvoeri n g werkzaterdagen Willem Delgijer / Rudolph Gerissen

Post / Verspreiding Geert Alwicher / Geert van Alst

lnvulling zaterdagavond Bjórn Alwicher

Muziek (extern) Thijs Holland

lnvulling maandagavond

Sponsoren

Ger Schuurs / Theo Wullings

Cor Klaassen

Geluid

Ledenadministratie

Frans Kleinschiphorst

Geert van Alst

Licht ïjeerd Alwicher / Sander Wullings

Jubifeum 44 jaar

Versiering Thijs Holland

Hofkapel

Activiteitendag Ton vd Broek

Vullusbent

Onderscheidingen Ruud de Vries

Hernia Theo Koppers

Kindercarnaval

Dweilorkesten

Jo Arts

Harald Kersten

Deelname optocht Rudolph Gerissen

Het Dagelijks Bestuur

Frans Kleinschiphorst

Cor Klaassen


TAPIJT$HOP HAEFKEl{S s

w

T

o

T

o F F E

T A A

R

L

I 1{

G

Wolfkuilseweg 67 . lliimegen Telefoon! (024) 397 64 07 ta pijts ho phaefkens.n I

Harald Kersten Herman v.d. Mee


TAPIJT$HOP HAEFKEl{S s

w

T

o

T

o F F E

T A A

R

L

I 1{

G

Wolfkuilseweg 67 . lliimegen Telefoon! (024) 397 64 07 ta pijts ho phaefkens.n I

Harald Kersten Herman v.d. Mee


0reca $ ,*,

\'r. il 誰i f

&

\"

MARIENBURGSESTRAAT 10

6511 RN HIJMEGEN tel: A24 - 360 40 50 BEDANKT EN TOT ZIENS

'"

.

',: t: :: ,rl ; .


0reca $ ,*,

\'r. il 誰i f

&

\"

MARIENBURGSESTRAAT 10

6511 RN HIJMEGEN tel: A24 - 360 40 50 BEDANKT EN TOT ZIENS

'"

.

',: t: :: ,rl ; .


$fÍr00{$nA/tl(8foax#

r,

Wl

f,O'

Kantoor* en bed riifs*leaning Í)Íepstomen ïeksfverw.pdenng Sierenstraat lÍ0, SS4t llllÍ f{iimegen TELEFOOÍ{ 014 - 3?S 59 ï4

Zaterdag 24 November 2007

Carnavalszitting Motto: "44 jaar Waoterjokers" Aanvang 20.11 uur.

Zondag 25 November 2007 Open huis + Receptie

m a kelaa rs Verkoopplannen? Bel voor een vrijblljvende

"44 jaar De Waoterjokers" Aanvang 15.00 uur.

Dinsdag

I Januari2008 NieuwjaarsrecePtie Aanvang í6.00 uur

Zaterdag 2 Februari 2008

Kindercarnaval Aanvang 13.30 uur Carnavalsbal Aanvang 20.11 uur

Zondag 3 Februari 2008 Open Huis. Aanvang: Na stadsoptocht; Zaal open:14.00 Uur Maandag 4 Februari 2008 Open Huis Aanvang: '12.00 Uur Einde: 20.00 Uur

Dinsdag 5 Februari 2008 Slotbal Aanvang: 20.11Uur.

mmffimkemworcwm

AL ONZE ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN: ZALENCENTRUM HET GEMEENSCHAPSHUIS, WATERSTRAAT 146 A


$fÍr00{$nA/tl(8foax#

r,

Wl

f,O'

Kantoor* en bed riifs*leaning Í)Íepstomen ïeksfverw.pdenng Sierenstraat lÍ0, SS4t llllÍ f{iimegen TELEFOOÍ{ 014 - 3?S 59 ï4

Zaterdag 24 November 2007

Carnavalszitting Motto: "44 jaar Waoterjokers" Aanvang 20.11 uur.

Zondag 25 November 2007 Open huis + Receptie

m a kelaa rs Verkoopplannen? Bel voor een vrijblljvende

"44 jaar De Waoterjokers" Aanvang 15.00 uur.

Dinsdag

I Januari2008 NieuwjaarsrecePtie Aanvang í6.00 uur

Zaterdag 2 Februari 2008

Kindercarnaval Aanvang 13.30 uur Carnavalsbal Aanvang 20.11 uur

Zondag 3 Februari 2008 Open Huis. Aanvang: Na stadsoptocht; Zaal open:14.00 Uur Maandag 4 Februari 2008 Open Huis Aanvang: '12.00 Uur Einde: 20.00 Uur

Dinsdag 5 Februari 2008 Slotbal Aanvang: 20.11Uur.

mmffimkemworcwm

AL ONZE ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN: ZALENCENTRUM HET GEMEENSCHAPSHUIS, WATERSTRAAT 146 A


Mij werd de vraag gesteld om een stukje te schrijven voor het jubileum boekje van "de Waoterjokers" met de koptekst "Sponsor aan het woord".

lk voel mijn zeer vereerd. Het begon 5 jaar geleden tijdens de nieuwjaars receptie van prins carnaval waar het programma boekje van "De Waoterjokers" werd uitgedeeld. Het boekje viel meteen op omdat de kaft in full colour was' lk sprak Benito hierop aan met de complimenten over de opmaak, alleen het kleurrijkste adres van Nijmegen stond niet vermeld in dit boekje, en de link was gelegd.

d

;tí Ë :g- r*

ffio

ffig *uff} ffi il)ffifb f\p frï {} (Í) ;r cL

ffiss

{rt

e*b

d)

t-fi

@ft

tt7 lHl* Wfrh*,

tl.l g* h ffiE

*'l tl fiH \d.ril Y ffifi,} il\' s! e4! F$ Ít* *{ï sq

fr r& ffi *(D {g}

".*

(Jl

&

ffi

*.:"

ffi

tH fF qi

#s. ru;)

ftrÀ ry*

hl LJ {t} {r*

À *l J A1

Hril

= Èa S

ifih

Oil*.

d g0

Ëï+

O*,_h* O

3tx \k* il| *rlh

Naar het volgen van "De Waoterjokers" in alles wat ze doen zowel voor, tijdens en na de carnaval voelde ik me wel geroepen om deze vereniging een warm hart toe te dragen. Een advertentie in het programma boekje vond ik niet voldoende, er moest meer betrokkenheid bij zijn. Er werden afspraken gemaakt, en ook nageleefd, en na 5 jaar ben ik nog steeds zeer tevreden over hoe "De Waoterjokers" en Wico Megaverf elkaar een warm hart toe dragen. Zo was er in januari 2006 de fusie van Wico verfspeciaalzaak en Mega verf. De verhuizing naar de Oude Molenweg was een feit en "De Waoterjokers" waren vertegenwoordigd en lieten dit niet ongemerkt voorbij gaan. Wij kregen een bord met opschrift, deze prijkt op mijn kantoor. Dat zijn nu weer van die dingen die gebeuren bij "De Waoterjokers". Echt SUPER.

w

*L *l ll.l ^5

d

ds d

Waoterjokers ga zo door ook in de komende 44 iaar lllllll


Mij werd de vraag gesteld om een stukje te schrijven voor het jubileum boekje van "de Waoterjokers" met de koptekst "Sponsor aan het woord".

lk voel mijn zeer vereerd. Het begon 5 jaar geleden tijdens de nieuwjaars receptie van prins carnaval waar het programma boekje van "De Waoterjokers" werd uitgedeeld. Het boekje viel meteen op omdat de kaft in full colour was' lk sprak Benito hierop aan met de complimenten over de opmaak, alleen het kleurrijkste adres van Nijmegen stond niet vermeld in dit boekje, en de link was gelegd.

d

;tí Ë :g- r*

ffio

ffig *uff} ffi il)ffifb f\p frï {} (Í) ;r cL

ffiss

{rt

e*b

d)

t-fi

@ft

tt7 lHl* Wfrh*,

tl.l g* h ffiE

*'l tl fiH \d.ril Y ffifi,} il\' s! e4! F$ Ít* *{ï sq

fr r& ffi *(D {g}

".*

(Jl

&

ffi

*.:"

ffi

tH fF qi

#s. ru;)

ftrÀ ry*

hl LJ {t} {r*

À *l J A1

Hril

= Èa S

ifih

Oil*.

d g0

Ëï+

O*,_h* O

3tx \k* il| *rlh

Naar het volgen van "De Waoterjokers" in alles wat ze doen zowel voor, tijdens en na de carnaval voelde ik me wel geroepen om deze vereniging een warm hart toe te dragen. Een advertentie in het programma boekje vond ik niet voldoende, er moest meer betrokkenheid bij zijn. Er werden afspraken gemaakt, en ook nageleefd, en na 5 jaar ben ik nog steeds zeer tevreden over hoe "De Waoterjokers" en Wico Megaverf elkaar een warm hart toe dragen. Zo was er in januari 2006 de fusie van Wico verfspeciaalzaak en Mega verf. De verhuizing naar de Oude Molenweg was een feit en "De Waoterjokers" waren vertegenwoordigd en lieten dit niet ongemerkt voorbij gaan. Wij kregen een bord met opschrift, deze prijkt op mijn kantoor. Dat zijn nu weer van die dingen die gebeuren bij "De Waoterjokers". Echt SUPER.

w

*L *l ll.l ^5

d

ds d

Waoterjokers ga zo door ook in de komende 44 iaar lllllll


ooDe ÏV'aoterjokers" Vrienden van Waneer je de Waoterjokerboekjes van de laatste jaren erop na slaat kom je vaak stukjes tegen die beginnen met de aanhef van deze vier woorden "Vrienden van de Waoterjokers". Er volgt dan een verhaal van de nieuwe Prins of van de voorzitter van de Stichting Openbaar Carnaval waarin vele complimenten worden geuit en waarin men zich rekent een vriend van "De Waoterjokers" te zijn. Dit vinden wij prachtig maar als sponsorcommissie denken wij altijd verder en dat is meestal in geld. We hebben reeds 14 bedrijven en instellingen bereid gevonden die ons ieder jaar steunen in de vorm van bedragen tussen €250 en €1300. dit zijn onze grote sponsors.

Ook krijgen wij geld van een aantal begunstigers die meestal anoniem willen blijven wat wij kunnen begrijpen maar ook wel jammer vinden. Maar om leden, bekenden en vrienden in de gelegenheid te stellen iets extra's voor de vereniging te doen hebben wij bedacht dat iedereen die € 44,00 overmaakt aan de vereniging een jaar lang zich "Vriend van de Waoterjokers" mag noemen. Hiervoor krijgt hij of zij eeuwige roem en een plaats in de galerij "Vrienden van de waoterjokers". Deze galerij zaljaarlijks in het boekje worden vermeld.

Voelt u zich aangesproken en wilt u ook deel uit gaan maken van dit illustere gezelschap... Maak dan €44 over op Rabo rekening nr. 11.94.29.802 van "De Waoterjokers" onder vermelding van "Vriend van de Waoterjokers".

-

rr"

ff-

* @'rr*ndr

& Hekkins

Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname als "Vriend van de Waoterjokers".

Namens de sponsorcommissie, Gor Klaassen


ooDe ÏV'aoterjokers" Vrienden van Waneer je de Waoterjokerboekjes van de laatste jaren erop na slaat kom je vaak stukjes tegen die beginnen met de aanhef van deze vier woorden "Vrienden van de Waoterjokers". Er volgt dan een verhaal van de nieuwe Prins of van de voorzitter van de Stichting Openbaar Carnaval waarin vele complimenten worden geuit en waarin men zich rekent een vriend van "De Waoterjokers" te zijn. Dit vinden wij prachtig maar als sponsorcommissie denken wij altijd verder en dat is meestal in geld. We hebben reeds 14 bedrijven en instellingen bereid gevonden die ons ieder jaar steunen in de vorm van bedragen tussen €250 en €1300. dit zijn onze grote sponsors.

Ook krijgen wij geld van een aantal begunstigers die meestal anoniem willen blijven wat wij kunnen begrijpen maar ook wel jammer vinden. Maar om leden, bekenden en vrienden in de gelegenheid te stellen iets extra's voor de vereniging te doen hebben wij bedacht dat iedereen die € 44,00 overmaakt aan de vereniging een jaar lang zich "Vriend van de Waoterjokers" mag noemen. Hiervoor krijgt hij of zij eeuwige roem en een plaats in de galerij "Vrienden van de waoterjokers". Deze galerij zaljaarlijks in het boekje worden vermeld.

Voelt u zich aangesproken en wilt u ook deel uit gaan maken van dit illustere gezelschap... Maak dan €44 over op Rabo rekening nr. 11.94.29.802 van "De Waoterjokers" onder vermelding van "Vriend van de Waoterjokers".

-

rr"

ff-

* @'rr*ndr

& Hekkins

Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname als "Vriend van de Waoterjokers".

Namens de sponsorcommissie, Gor Klaassen


Paul en Paul wensen u een prettig carnaval

Geenlin*

iptrek

kwatĂ­teit i,,-,,',,,,'r,r'

Daalseweg 9 Nijmegen tel. 024

- 323 09 l7

pffiĂŻfrRs' KAAS

Wie kent hem niet !

Hobby's kaas verkopen en karnaval vieren Buiten de karnavalsdagen staan wii op marlrten int

Wijchen op donderdag


Paul en Paul wensen u een prettig carnaval

Geenlin*

iptrek

kwatĂ­teit i,,-,,',,,,'r,r'

Daalseweg 9 Nijmegen tel. 024

- 323 09 l7

pffiĂŻfrRs' KAAS

Wie kent hem niet !

Hobby's kaas verkopen en karnaval vieren Buiten de karnavalsdagen staan wii op marlrten int

Wijchen op donderdag


,ii,ï*s,i'

vi$$p##il*ïfrïmï?wn

fiffitfi

Meesterlijk in visschotels bezorgen tussen 18.30u en 19.30u mogelijk Ruim assortiment verse vis en wilde zalm ideale reuk en lekvrije verpakking

Onze specialiteit: haring vers van het mes aanbevolen door fijnproevers

Gerookte vis, salades en delicatessen wilde gerookte zalm uit eigen import Garnalen, mosselen, oesters en coquilles en andere schaal en schelpdieren Maaltijden en soepen uit eigen keuken menukaart met gezonde lekkernijen Royaal belegde broodjes en gebakken vis heerlijk eten aan onze tafeltjes

Open ma Um vr 9.00u - Í8.00u do tot í9.00u zatot í7.00u

Het is een traditie om ons carnavalsseizoen te starten met het samenkomen van alle Waoterjokers. Hoe was je vakantie, hoe was de vierdaagse, wat is het motto dit jaar, hbe moet ik me dáarop kleden ? Kortom we hebben elkaar van alles te vértellen. Als dan het zonnetje schijnt en er een drankje, een hapje en wat spelmateriaal is dan is dit een goed begin van het carnavalsjaar. Een traditi'e die wij zeker voort willen zetten om ons geliefde carnavalsfeest aandacht te geven.

ln hetAB is besloten de commissie activiteitendag en kindercarnaval samen te voegen. Dat bleek een goed besluit. De commissie kindercarnaval was bereid en gÏngen zij gezamenliik enthousiast aan het werk. Luke van Alst, commlssielid,-kon op dé dag zelf niet aanwezig zijn i.v.m. stage in Spalje Maar hij heeft wel mee vergàderd en inkopen gedaan. Waarmee wijwillen aangevên dat er best wel interesse is bij onze jeugd voor carnaval. Op de familiedag waren ook genoeg jongeren aanwezig en zelfs vroeg opstaan vóor het visconcburs was voór sommige geen probleem. Helaas wilden de

vissennietzobijten,enbleefdevangst bèperkttot2vissen.BjornAlwicherhad

een grote vis, maar niet de beste, omdat er een kluns in zijn buurt zat die een vis vfng van 44cm lengte, ons jubileumjaar, een goed voorteken. Na heivissen werd de familiecjag voortgezet op de Groenschool. Een fijne lokatie waar we van alle faciliteitón gebruik mochten maken. Willem Delgijer is daar wel eens aanwezig. Zelf geeft hij aan dat hij er werkt !! Maar hoe dan ook, Willem bedankt voor het ter béschikking stellen van het gebouw en het terrein eromheen.

U hebt al kunnen bespeuren , dat we niet meer praten over de "activiteitendag", maar over de "Waoterjoker" -familiedag Dit vond de commisie een betere beóaming, omdat we een giote "Waoterjokerfamilie" zijn. En met familie bedoelen we iedereen, elk lid is welkom. Niet alleen Raad, Senaat en de aanhang. De opzet is een voordelig middagje ontspanning aan bieden en hopen dan ook dat in de toekomst iedereen daar gebruik van zal maken. Hebt u kinderen, breng ze gerust mee, dat maakt het alleen maar gezelliger. Mochten er leden zijn die een goed idee hebben voor de familiedag, de commissie staat er open voor, Wii hopen nog veel mooie, ontspannende, créatiejve, u itdige nde en nspi nirende "Waoterjoker" -familiedagen te mogen organiseren. Bedankt alvast. i

Namens de commissie,

Ton van den Broek


,ii,ï*s,i'

vi$$p##il*ïfrïmï?wn

fiffitfi

Meesterlijk in visschotels bezorgen tussen 18.30u en 19.30u mogelijk Ruim assortiment verse vis en wilde zalm ideale reuk en lekvrije verpakking

Onze specialiteit: haring vers van het mes aanbevolen door fijnproevers

Gerookte vis, salades en delicatessen wilde gerookte zalm uit eigen import Garnalen, mosselen, oesters en coquilles en andere schaal en schelpdieren Maaltijden en soepen uit eigen keuken menukaart met gezonde lekkernijen Royaal belegde broodjes en gebakken vis heerlijk eten aan onze tafeltjes

Open ma Um vr 9.00u - Í8.00u do tot í9.00u zatot í7.00u

Het is een traditie om ons carnavalsseizoen te starten met het samenkomen van alle Waoterjokers. Hoe was je vakantie, hoe was de vierdaagse, wat is het motto dit jaar, hbe moet ik me dáarop kleden ? Kortom we hebben elkaar van alles te vértellen. Als dan het zonnetje schijnt en er een drankje, een hapje en wat spelmateriaal is dan is dit een goed begin van het carnavalsjaar. Een traditi'e die wij zeker voort willen zetten om ons geliefde carnavalsfeest aandacht te geven.

ln hetAB is besloten de commissie activiteitendag en kindercarnaval samen te voegen. Dat bleek een goed besluit. De commissie kindercarnaval was bereid en gÏngen zij gezamenliik enthousiast aan het werk. Luke van Alst, commlssielid,-kon op dé dag zelf niet aanwezig zijn i.v.m. stage in Spalje Maar hij heeft wel mee vergàderd en inkopen gedaan. Waarmee wijwillen aangevên dat er best wel interesse is bij onze jeugd voor carnaval. Op de familiedag waren ook genoeg jongeren aanwezig en zelfs vroeg opstaan vóor het visconcburs was voór sommige geen probleem. Helaas wilden de

vissennietzobijten,enbleefdevangst bèperkttot2vissen.BjornAlwicherhad

een grote vis, maar niet de beste, omdat er een kluns in zijn buurt zat die een vis vfng van 44cm lengte, ons jubileumjaar, een goed voorteken. Na heivissen werd de familiecjag voortgezet op de Groenschool. Een fijne lokatie waar we van alle faciliteitón gebruik mochten maken. Willem Delgijer is daar wel eens aanwezig. Zelf geeft hij aan dat hij er werkt !! Maar hoe dan ook, Willem bedankt voor het ter béschikking stellen van het gebouw en het terrein eromheen.

U hebt al kunnen bespeuren , dat we niet meer praten over de "activiteitendag", maar over de "Waoterjoker" -familiedag Dit vond de commisie een betere beóaming, omdat we een giote "Waoterjokerfamilie" zijn. En met familie bedoelen we iedereen, elk lid is welkom. Niet alleen Raad, Senaat en de aanhang. De opzet is een voordelig middagje ontspanning aan bieden en hopen dan ook dat in de toekomst iedereen daar gebruik van zal maken. Hebt u kinderen, breng ze gerust mee, dat maakt het alleen maar gezelliger. Mochten er leden zijn die een goed idee hebben voor de familiedag, de commissie staat er open voor, Wii hopen nog veel mooie, ontspannende, créatiejve, u itdige nde en nspi nirende "Waoterjoker" -familiedagen te mogen organiseren. Bedankt alvast. i

Namens de commissie,

Ton van den Broek


Binnen de Nijmeegse Carnavalsverenigingen is er 40 jaar geleden een behoefte ontótaan om meer samenwerking met elkaar te bewerkstelligen. Een gezamenlijke federatie is toen opgericht. Deze federatie bleek toch niet het óffect te hêbben wat men voor ogen had. Daarom is in een later stadium een Stichting in het leven geroepen. Óf een stichtingsvorm het meest ideale is , is een puri't van discussiè welke reeds jaren voortduurt. T_och zijn de verenigingen hun inzet blijven geven aan het Openbare Carnaval. Op tal van evenementen o.a. : de jaariijksePrinsenproclamatie, zittingen, maar ook persoo.nlijke -inzet in diverse werkgroepen en in o.a. de technische commissie, boerenbruiloft commissie, cárnavalsmis, invulling van programma's op Grote Markt enz. heeft onze vereniging haar inzet gegeven. Ook hebben wij in de afgelopen 44 jaar, als Waoterjokers een bijdrage geleverd aan de Prinsenkabinetten, een opsomming getuigt daarvan

Prinsen:

Ruud Kleinschiphorst, Ruud de Vries

Jeugdprins:

Kevin Koppers

Chef Protocol:

Ruud Kleinschiphorst, Ruud de Vries

Jeugdbegeleiders:

Bert Oerlemans, Geert Alwicher

Adjudanten:

Jo Danner, Ruud de Vries, Henny Kleinschiphorst, Erik Kleinschiporst, Theo Wullings, Geert Alwicher

Pages:

Bianca Kleinschiphorst, Ragna Kleinschiphorst, llonka Vilier, Ellen van der Mee, Esther Delgijer, Mandy Mc Sorland, Marina van de Broek

Een speciale vermelding is het waard dat o_nze oud PresidentA/oorzitter Jo Holland door de S.O.C.N. is benoemd tot Heer van Knotsenburg.

Ruud de Vries


Binnen de Nijmeegse Carnavalsverenigingen is er 40 jaar geleden een behoefte ontótaan om meer samenwerking met elkaar te bewerkstelligen. Een gezamenlijke federatie is toen opgericht. Deze federatie bleek toch niet het óffect te hêbben wat men voor ogen had. Daarom is in een later stadium een Stichting in het leven geroepen. Óf een stichtingsvorm het meest ideale is , is een puri't van discussiè welke reeds jaren voortduurt. T_och zijn de verenigingen hun inzet blijven geven aan het Openbare Carnaval. Op tal van evenementen o.a. : de jaariijksePrinsenproclamatie, zittingen, maar ook persoo.nlijke -inzet in diverse werkgroepen en in o.a. de technische commissie, boerenbruiloft commissie, cárnavalsmis, invulling van programma's op Grote Markt enz. heeft onze vereniging haar inzet gegeven. Ook hebben wij in de afgelopen 44 jaar, als Waoterjokers een bijdrage geleverd aan de Prinsenkabinetten, een opsomming getuigt daarvan

Prinsen:

Ruud Kleinschiphorst, Ruud de Vries

Jeugdprins:

Kevin Koppers

Chef Protocol:

Ruud Kleinschiphorst, Ruud de Vries

Jeugdbegeleiders:

Bert Oerlemans, Geert Alwicher

Adjudanten:

Jo Danner, Ruud de Vries, Henny Kleinschiphorst, Erik Kleinschiporst, Theo Wullings, Geert Alwicher

Pages:

Bianca Kleinschiphorst, Ragna Kleinschiphorst, llonka Vilier, Ellen van der Mee, Esther Delgijer, Mandy Mc Sorland, Marina van de Broek

Een speciale vermelding is het waard dat o_nze oud PresidentA/oorzitter Jo Holland door de S.O.C.N. is benoemd tot Heer van Knotsenburg.

Ruud de Vries


ffffiffffi

HHIlIff{-ry mn U.8,ffi&ffi.N.l&.' :Fffi'N

woonboulavutd Novium'Wiichenseweg

1

50/i 52 Niimegen'ïei' (024) 344 44

óó 'wwwvondorhoiidenmoubolen'nl

Dorp$rout 1l Geffen"ïel. {073) 532 13 06'lndustrielatrr l?b Uden'ïei. (0413) 33 25 2ó

44


ffffiffffi

HHIlIff{-ry mn U.8,ffi&ffi.N.l&.' :Fffi'N

woonboulavutd Novium'Wiichenseweg

1

50/i 52 Niimegen'ïei' (024) 344 44

óó 'wwwvondorhoiidenmoubolen'nl

Dorp$rout 1l Geffen"ïel. {073) 532 13 06'lndustrielatrr l?b Uden'ïei. (0413) 33 25 2ó

44


out*t*u***"f,

fF

W

{

ï I

I

;\ Ile gr00lst0 Ín ila reglD Efr f,nt rlln Ye nIeI rhmaflr!

ï lul

ffiíui*g Ja,

?scl7

ja ...441aar Waoterjokers!! Daar kunnen we wel een zitting mee vullen.

ln de sfeer van "nostalgie", gaan we "terugblikken", laten we "oude bekenden" de revue passeren en natuurlijk gaan we u verrassen onder de titel; "44 iaar WAOTERJOKERS" We willen niet teveel prijs geven, maar wat een ieder van u wel moet weten is wat we van u verwachten. U als vaste bezoeker van onze jaarlijkse zitting hoeven we bijna niet meer te vertellen dat de sfeer waarin wij een zitting "draaien" erg belangrijk is. Dat is dit jaar niet anders. U begrijpt dat we met zo'n jubileum u graag in GALA zien verschijnen. Dat mag van alle tijden zijn, maar het podium heeft een "antieke" uitstraling. Zo rond 1900. Het zou dus ERG LEUK zijn als U zich daaraan aan zou willen passen. Het podium van Het Gemeenschapshuis wordt zeer nostalgisch aangekleed. We willen er namelijk een klein Tuschinski theater van maken, dus in Jugendstil met een vleugje Art Deco. Deze termen sluiten aan op mannen in pak, het liefst

met slobkousen. Kijk maar eens naar films van Hercule Poirot. De dames in of met veren, lange handschoenen en sigaretten op een pijpje.

Charleston

Kunt U hieraan niet voldoen, dan verzoeken wij de dames om "gewoon" in "het lang" en de heren in "smoking" te komen. Dat de heren daarbij een senaatsmuts dragen is niet noodzakelijk. U ziet het, er is in die 44 jaar niet veel veranderd. Bij "De Waoterjokers" hÓort dit er nu éénmaal bij. Zonder bepaalde sfeer geen Waoterjokerzitting, en zeker geen 44-ste.

Voar meer informatie: Tel:A24 - 377 06 66 Energleweg 25 - 6541 CW Niirnegen E -m a i I : i nf o@weefien -wes s e I d ii k. nl I ntern et : wwv. wee re n -we* s el d ii k. n I

Wij, de commissie regie, aljaren bestaand uit Jos en Frans Kleinschiphorst, Willem Delgijer, Stephan Verstralen en ondergetekende en niet te vergeten met de vaste mensen van geluid, licht en rekwisieten, wensen U vast een heerlijke avond toe. Zorg dat u er weer bij bent, tot zaterdag 24 november 2007. Wees op tijd, het is namelijk (net als die 44 jaar) alweer voorbij voordat u er erg in hebt!! Namens de regiecommissie, Theo Koppers.


out*t*u***"f,

fF

W

{

ï I

I

;\ Ile gr00lst0 Ín ila reglD Efr f,nt rlln Ye nIeI rhmaflr!

ï lul

ffiíui*g Ja,

?scl7

ja ...441aar Waoterjokers!! Daar kunnen we wel een zitting mee vullen.

ln de sfeer van "nostalgie", gaan we "terugblikken", laten we "oude bekenden" de revue passeren en natuurlijk gaan we u verrassen onder de titel; "44 iaar WAOTERJOKERS" We willen niet teveel prijs geven, maar wat een ieder van u wel moet weten is wat we van u verwachten. U als vaste bezoeker van onze jaarlijkse zitting hoeven we bijna niet meer te vertellen dat de sfeer waarin wij een zitting "draaien" erg belangrijk is. Dat is dit jaar niet anders. U begrijpt dat we met zo'n jubileum u graag in GALA zien verschijnen. Dat mag van alle tijden zijn, maar het podium heeft een "antieke" uitstraling. Zo rond 1900. Het zou dus ERG LEUK zijn als U zich daaraan aan zou willen passen. Het podium van Het Gemeenschapshuis wordt zeer nostalgisch aangekleed. We willen er namelijk een klein Tuschinski theater van maken, dus in Jugendstil met een vleugje Art Deco. Deze termen sluiten aan op mannen in pak, het liefst

met slobkousen. Kijk maar eens naar films van Hercule Poirot. De dames in of met veren, lange handschoenen en sigaretten op een pijpje.

Charleston

Kunt U hieraan niet voldoen, dan verzoeken wij de dames om "gewoon" in "het lang" en de heren in "smoking" te komen. Dat de heren daarbij een senaatsmuts dragen is niet noodzakelijk. U ziet het, er is in die 44 jaar niet veel veranderd. Bij "De Waoterjokers" hÓort dit er nu éénmaal bij. Zonder bepaalde sfeer geen Waoterjokerzitting, en zeker geen 44-ste.

Voar meer informatie: Tel:A24 - 377 06 66 Energleweg 25 - 6541 CW Niirnegen E -m a i I : i nf o@weefien -wes s e I d ii k. nl I ntern et : wwv. wee re n -we* s el d ii k. n I

Wij, de commissie regie, aljaren bestaand uit Jos en Frans Kleinschiphorst, Willem Delgijer, Stephan Verstralen en ondergetekende en niet te vergeten met de vaste mensen van geluid, licht en rekwisieten, wensen U vast een heerlijke avond toe. Zorg dat u er weer bij bent, tot zaterdag 24 november 2007. Wees op tijd, het is namelijk (net als die 44 jaar) alweer voorbij voordat u er erg in hebt!! Namens de regiecommissie, Theo Koppers.


,

Gratis Wïrtr-ogentest

f

Tweede bril gratis, blj aankoop van een complete bril *

Advies over harde en zachte contactlenzen

tw,lll ./Ë ftfrr

vf##Í:f,ítl *Vttilp nit;r d* vtxtrrlulrden in {"1* u'inkrl

Julinnapl*in

t4?

lleuningen ï'qlefl*sn {}24 'S?7 {{} tiil .#tN f;W ï'H{iA,ï#ïï/ïN

tuïuu s

6S4ï RG

MËL'IqÍNGHN

THU

044- 677 6Ê 3S


,

Gratis Wïrtr-ogentest

f

Tweede bril gratis, blj aankoop van een complete bril *

Advies over harde en zachte contactlenzen

tw,lll ./Ë ftfrr

vf##Í:f,ítl *Vttilp nit;r d* vtxtrrlulrden in {"1* u'inkrl

Julinnapl*in

t4?

lleuningen ï'qlefl*sn {}24 'S?7 {{} tiil .#tN f;W ï'H{iA,ï#ïï/ïN

tuïuu s

6S4ï RG

MËL'IqÍNGHN

THU

044- 677 6Ê 3S


lJ) |J)

(o co

(a cf)

l.r) I

(o

() Ë E .si !

o L

6' G)

o

.g

ui

E .sl

-c

o L

io

;3 ;

,:..;

u

c)

E o ó L

o :,

hs

Party

Het is zaterdagavond en de jaarlijkse zitting staat op het punt te beginnen.

Het is 20:00 uur en de regisseur geeft de adjudanten opdracht om een ieder te verzamelen. Alleen de riedeweii<ers van het licht en geluid zitten in de zaal. Zij hebben de taak ervoor te zorgen dat de sfeer in de zaal al een beetje wordt opgewarmd. Het is 20:05 uur. De regisseur klimt op een stoel en geeft aan dat de jaadijkse zitting weer is begonnei. Hij laat weten dat we niet voor niets zoveel gere[eteerd heb5en en dat we het vanavond weer aan iedereen in Knot'senburg kunnen laten zien. De zenuwen zijn bij hem verdwenen, daar had hij de generále repetities voor. Bij de rest is dat wat anders. De één noemt het gózonóe spannini, de ander mo_ét regelmatig. naar de WC..Hij eindigt zijn korte ópeech stdevast iret: "Toi,toi,toi", wafzoveef betekent als: "succes, veel geluk, maak er iets van of breek een been, want veel erger kan het dan niet worden". Het is 20:10 uur, de zaal heeft zich inmiddels gevuld en iedereen is in afirvachting van wat er gaat gebeuren. De voorzitter wordt het podium op

gedirigeeó en mag uithoofdê vanziin functie een iederwelkom heten. "Hou het átstuOjiett kort", wórdt hem nog aanlegeven. Dat lukt het ene jaar nu eenmaal beter dan het andere. Dan gaat het echt beginnenl Onze jaarliikse zitting met elk ja-ar een ander jaren laig. De mederirerkérs aan dó desbetreffende acts zijn of motto. Al 44 -de grime bewerkt, wat trouwens meestal een verbetering is te worden door n^óman De Flo volgbrde rrnlrinrde on dc aangegeven aannedêvên tijdstippen tiidstinnen van het draai draaiboek worden wor en de noemen. en.aflopen een aa.n gevolgd. de coulissen achtér Hétls goed molelijk als zo van"mensen. to[wót d-rie ofvier keer omkleden hoort nu eenmaal bij de show. "Ziin we uitgelopen of lopen we in"? "Probeer de vaart erin te houden"! De ménsen van"de'rekwisietàn doen hun best. Sommigen beginnen al te zweten. Het is dan ook een onderdeel wat vaak wordt onderschat. Het samenspel is niet alleen op het podium van belang. Zoals ieder jaar gaat de tijd dan snel, te snel. Voordat een ieder ei erg in heeft komt de Prins op bezoek en naderen we de finale. Het is zo rond 22:30 uur, de finale wordt ingezet en iedereen komt het podium op. Een oprecht dankjewel wordt uitgesproken, niet alleen aan de medewerkers die zich óp liet podium hebben laten zien maar zeker ook aan de mensen van het licht, geluid, rekwisieten, qrime en bar. De zitting zit er weer op. De spanning óntlaad zich. We hebben het weer geflikt, al44 iaar met eigen mensen, amateurartiesten en met zelf uitgewerkte ideeën,..We bedanken elkaaren gaql, eei pilsje pakken. Het volgende motto ligt namelijk al weer klaar. .z


lJ) |J)

(o co

(a cf)

l.r) I

(o

() Ë E .si !

o L

6' G)

o

.g

ui

E .sl

-c

o L

io

;3 ;

,:..;

u

c)

E o ó L

o :,

hs

Party

Het is zaterdagavond en de jaarlijkse zitting staat op het punt te beginnen.

Het is 20:00 uur en de regisseur geeft de adjudanten opdracht om een ieder te verzamelen. Alleen de riedeweii<ers van het licht en geluid zitten in de zaal. Zij hebben de taak ervoor te zorgen dat de sfeer in de zaal al een beetje wordt opgewarmd. Het is 20:05 uur. De regisseur klimt op een stoel en geeft aan dat de jaadijkse zitting weer is begonnei. Hij laat weten dat we niet voor niets zoveel gere[eteerd heb5en en dat we het vanavond weer aan iedereen in Knot'senburg kunnen laten zien. De zenuwen zijn bij hem verdwenen, daar had hij de generále repetities voor. Bij de rest is dat wat anders. De één noemt het gózonóe spannini, de ander mo_ét regelmatig. naar de WC..Hij eindigt zijn korte ópeech stdevast iret: "Toi,toi,toi", wafzoveef betekent als: "succes, veel geluk, maak er iets van of breek een been, want veel erger kan het dan niet worden". Het is 20:10 uur, de zaal heeft zich inmiddels gevuld en iedereen is in afirvachting van wat er gaat gebeuren. De voorzitter wordt het podium op

gedirigeeó en mag uithoofdê vanziin functie een iederwelkom heten. "Hou het átstuOjiett kort", wórdt hem nog aanlegeven. Dat lukt het ene jaar nu eenmaal beter dan het andere. Dan gaat het echt beginnenl Onze jaarliikse zitting met elk ja-ar een ander jaren laig. De mederirerkérs aan dó desbetreffende acts zijn of motto. Al 44 -de grime bewerkt, wat trouwens meestal een verbetering is te worden door n^óman De Flo volgbrde rrnlrinrde on dc aangegeven aannedêvên tijdstippen tiidstinnen van het draai draaiboek worden wor en de noemen. en.aflopen een aa.n gevolgd. de coulissen achtér Hétls goed molelijk als zo van"mensen. to[wót d-rie ofvier keer omkleden hoort nu eenmaal bij de show. "Ziin we uitgelopen of lopen we in"? "Probeer de vaart erin te houden"! De ménsen van"de'rekwisietàn doen hun best. Sommigen beginnen al te zweten. Het is dan ook een onderdeel wat vaak wordt onderschat. Het samenspel is niet alleen op het podium van belang. Zoals ieder jaar gaat de tijd dan snel, te snel. Voordat een ieder ei erg in heeft komt de Prins op bezoek en naderen we de finale. Het is zo rond 22:30 uur, de finale wordt ingezet en iedereen komt het podium op. Een oprecht dankjewel wordt uitgesproken, niet alleen aan de medewerkers die zich óp liet podium hebben laten zien maar zeker ook aan de mensen van het licht, geluid, rekwisieten, qrime en bar. De zitting zit er weer op. De spanning óntlaad zich. We hebben het weer geflikt, al44 iaar met eigen mensen, amateurartiesten en met zelf uitgewerkte ideeën,..We bedanken elkaaren gaql, eei pilsje pakken. Het volgende motto ligt namelijk al weer klaar. .z


Zoals iedere carnaval is de zaterdagmiddag gereserveerd voor de kinderen. Áts tfrema hadden wij hetzelfde aaÀgehouden als het thema va de zitting: het water en de visserij eá alles wat daarbij hoort. Dat is een thema waar je 9u.^y?! àlles mee kunt (er! prettig voor ons ais commissie.) De opkomst was in 2007 minder dan de afgélopen jlaren. Dat vonden wij erg jammer. Wel hebben alle aanwezige kinderen een erg leuke middag gehad. De middag was verdeeld in actieve spelletjes, wat te eten en te drinken en werd opgeluisterd door verschiilendó optredens. Zo was er een spetterend. optreden uàË Oansgroep DV Delight die hót spryokjg van doornroosje naspeelden..Ook Siàtan Re"mmbrs en het-rap-duo Last DesÍination waren weer van.de.partij. De

spelleties waren onder andere: eendjes hengelen, het spiraalspel, kleuren en khutseien, de beruchte spookvistunnel. Eigenlijk te veel om op te noemen. Natuurliik werden er mobie creaties geschminkt op de gezichten. Daarnaast was er óen mogelijkheid om op de fo[o te gaan in een "echt" Volendams kostuum. Deze foto-'s étaan op de website van "De Waoterjokers". Natuurlijk werd de innerlijke mens niet vergeten. Er was dus voldoende te snoepen en te drinken. Cetukfig had de jeugdprins nog een klein gaatje kunnen vinden in zijn agenda

om ons"te Oezoó1ei.'Hij werd met zijn kábinet de zaal.ingeblazen door de hofkapel van "De Waoterlbkers". De ouders, opa's en oma's etc., konden alles prima'volgen via de monitoren inzaal2. Al met aleen geslaagde middag. Bii deze willen wij ook graag alle vrijwilligers van harte bedanken!! Zonder hen kán deze middag niet fllaatóvinden.-Hopblijk mogen wij volgend jaar weer een beroep op hen doen... De commissie is momenteel al druk bezig met het organiseren van de kindermiddag in 2008. Deze zal natuurlijk in hét teken staan van het jubileum van

onze véreniging. De invulling van déze middag zal anders zijn d.an de afgelop.en

q)trt l*r =o (clx o*

q)l

8_g r, :;' !tO(D .i

tll

iltt ïlili.

de kindereï springen op heiluchtkussen én dansen in de disiaréÁ.2o 'cotheek. tuínàn en zijn en êotheek. Natuurliik Natuurlijk zullen er ook knutselactiviteiten ziin ^ÍL zal de schminktaÍel niet ontbreken. De middag zal opgeluisterd worden door diverse leuke optredens die we nu nog niet zullen verklaPPen.

0) (.t)d

d9 += -\

0)

fifr

ór 5'

3E aA

0)

5

#s#

*ffi

ËËf

Wii hopen dat wii kunnen rekenen op een hoge opkom vaír all'e kindereó in de leeftijd van 4 Vm 12 iaar wanl dit wordt een spetterende middag!! (Hou de website in de gaten voor meer info.) Dus kinderen tot volgend jaar!!!

Commissie kindercarnaval.


Zoals iedere carnaval is de zaterdagmiddag gereserveerd voor de kinderen. Áts tfrema hadden wij hetzelfde aaÀgehouden als het thema va de zitting: het water en de visserij eá alles wat daarbij hoort. Dat is een thema waar je 9u.^y?! àlles mee kunt (er! prettig voor ons ais commissie.) De opkomst was in 2007 minder dan de afgélopen jlaren. Dat vonden wij erg jammer. Wel hebben alle aanwezige kinderen een erg leuke middag gehad. De middag was verdeeld in actieve spelletjes, wat te eten en te drinken en werd opgeluisterd door verschiilendó optredens. Zo was er een spetterend. optreden uàË Oansgroep DV Delight die hót spryokjg van doornroosje naspeelden..Ook Siàtan Re"mmbrs en het-rap-duo Last DesÍination waren weer van.de.partij. De

spelleties waren onder andere: eendjes hengelen, het spiraalspel, kleuren en khutseien, de beruchte spookvistunnel. Eigenlijk te veel om op te noemen. Natuurliik werden er mobie creaties geschminkt op de gezichten. Daarnaast was er óen mogelijkheid om op de fo[o te gaan in een "echt" Volendams kostuum. Deze foto-'s étaan op de website van "De Waoterjokers". Natuurlijk werd de innerlijke mens niet vergeten. Er was dus voldoende te snoepen en te drinken. Cetukfig had de jeugdprins nog een klein gaatje kunnen vinden in zijn agenda

om ons"te Oezoó1ei.'Hij werd met zijn kábinet de zaal.ingeblazen door de hofkapel van "De Waoterlbkers". De ouders, opa's en oma's etc., konden alles prima'volgen via de monitoren inzaal2. Al met aleen geslaagde middag. Bii deze willen wij ook graag alle vrijwilligers van harte bedanken!! Zonder hen kán deze middag niet fllaatóvinden.-Hopblijk mogen wij volgend jaar weer een beroep op hen doen... De commissie is momenteel al druk bezig met het organiseren van de kindermiddag in 2008. Deze zal natuurlijk in hét teken staan van het jubileum van

onze véreniging. De invulling van déze middag zal anders zijn d.an de afgelop.en

q)trt l*r =o (clx o*

q)l

8_g r, :;' !tO(D .i

tll

iltt ïlili.

de kindereï springen op heiluchtkussen én dansen in de disiaréÁ.2o 'cotheek. tuínàn en zijn en êotheek. Natuurliik Natuurlijk zullen er ook knutselactiviteiten ziin ^ÍL zal de schminktaÍel niet ontbreken. De middag zal opgeluisterd worden door diverse leuke optredens die we nu nog niet zullen verklaPPen.

0) (.t)d

d9 += -\

0)

fifr

ór 5'

3E aA

0)

5

#s#

*ffi

ËËf

Wii hopen dat wii kunnen rekenen op een hoge opkom vaír all'e kindereó in de leeftijd van 4 Vm 12 iaar wanl dit wordt een spetterende middag!! (Hou de website in de gaten voor meer info.) Dus kinderen tot volgend jaar!!!

Commissie kindercarnaval.


findetrffietrffi.&v&& am my@ Itl r>0r) L

:J(Do

orë; ^ @áH UTN

$Ëct E ut 6"ó ;) :. \<) th<(o

6'Ro -{

::ll

FFsS tnYO,(.gï-4 Ê$ JU

Ê:ciil-

(Íï'

Ë ll^ E ?ï.6'E x':f:Jo ry

u E#S J UJ\

ol- n- cr 3íDP ficre à ó

(0(0

gÍ Yo ua

€tró

L<

5áo) fD

;;.

E'

6-

:

(D. r

(D (D -ï

Íu ;5 gr. (D rï ë

c, rrï ËL rït

Íu

3 I

'EI

nt I

-J

-W fi) r

Í---+-J

K (D :

fD -r

E 19Ni€ UdEí gdqig Èá a I NSIí 4=.Ê5,8 (()Ïit

= ràÉq F ==*=*q €Ess- iIàË. Ë ó (D ÁÁ

ÍéxÈ :l:

óó EE (DfCE-.

rJ;; -Ë(D ia

ag

o

ó.,t-

rl

z

II

3 (Êl -J


findetrffietrffi.&v&& am my@ Itl r>0r) L

:J(Do

orë; ^ @áH UTN

$Ëct E ut 6"ó ;) :. \<) th<(o

6'Ro -{

::ll

FFsS tnYO,(.gï-4 Ê$ JU

Ê:ciil-

(Íï'

Ë ll^ E ?ï.6'E x':f:Jo ry

u E#S J UJ\

ol- n- cr 3íDP ficre à ó

(0(0

gÍ Yo ua

€tró

L<

5áo) fD

;;.

E'

6-

:

(D. r

(D (D -ï

Íu ;5 gr. (D rï ë

c, rrï ËL rït

Íu

3 I

'EI

nt I

-J

-W fi) r

Í---+-J

K (D :

fD -r

E 19Ni€ UdEí gdqig Èá a I NSIí 4=.Ê5,8 (()Ïit

= ràÉq F ==*=*q €Ess- iIàË. Ë ó (D ÁÁ

ÍéxÈ :l:

óó EE (DfCE-.

rJ;; -Ë(D ia

ag

o

ó.,t-

rl

z

II

3 (Êl -J


Bij het lustrum van de carnavalsvereniging gaan mijn gedachten automatisch uii naar het ontstaan van de hofkapel. Een van de oudste Waoterjokerboekjes

vermeldt dat de presentatie van de hofkapel plaatsvond op de zittin_gsavond van 11 november 19;67. Destijds speelde ik uiteraard al bij "The Lucky Scouts" maar zat ook met mijn broer Hênnie bij de "lbis-band" van papierfabriek Gelderland.

Als de dag van gisteren herinner ik mij dat ik op een carnavalsavond.gestrikt werd om bij de op te richten hofkapel te komen spelen door Tfieo.Kloosterman, destijds mJzikani bij "de Donald Ducks", het huisorkest van "De Wao_terjokers". Op zbndagmorgen werd gerepeteerd- Ger Meesters zrruaaide figut{lijk de diiigeerstol doór met zijn allsax ritmisch op en neerte bewegen. Theo Kloósterman, zelf een goede trompettist en saxofonist, schoof mij naar voren als eerste trompettist. tiij witOe liever een beetje op de achtergrond blijven, als beroepsmuzikant had hijtoch al voldoende om handen. Muzikànten van het eer3te uur waren naast Theo en Ger en mijzelf o.a. Henk Wijtmans, Jan Smits (beiden van de lbis band), Bart Loermans (altsax),.Jaap en- Floor Mering (tenor sax), Theo Kloosterman(2) (trompet), Louis Andriesen (tuba), Nol Pooé (drums), Hent van Drempt (bas) voor zover ik ze mij kan

DR. DE BLECOURÏ$ïRAAT 88

* }.IIJII,IEGEN

lrlA. TIM VR, 7"30 - 17.30 U 2A.8.00 - Í3.00 u

www.k-rental.nl

herinneren. Na korte tijd nam Hennie de drums van Nol Poos over en kwam Jaap v.d' Ham de trompei-sectie versterken terwijl ik zelf mijn trompet verwisselde voor de schuiftrdmbone. Wij zaten keurig achter lessenaars waarop het logo van de hofkapelwas geschilderd. De mu2iek haalden wijuit bundels enwaren meestal gedeéltes vanárrangementen voor harmoniën en fanfares. Hierdoor mistten we íaak essentiële partijen die voor het uitvoeren van de nummers noodzakelijk

waren. Mede daárdobr werd improviseren noodzakelijk en dat is waar we nu nog steeds profijt van hebben. inbreng bij de talrijke feestavonden. Ddhofkapei haó destijds een belangrijke Een carnàvalsgebeurdn bestond uit dê bejaardenavond op donderdagavond, de medewerkeisavond op vrijdagavond waar medewerkers van stichting Buurthuis Waterkwartier aangenaam werden verpoosd en

als hoogtepunt de ledenavond waar leden van "De Waoterjókérs" vrije toegang hadden. Ook het Open Huis op zondagmiddag was een niet te evenaren evenement. Met name de bejaardenavond was voor de hofkapel de grootste klus want daar moest de gehele avond de (-dans)muziek worden verzorgd. Het repertoire bestond uit marsen, walsen, foxtrots en af en toe een polka. Wat mij het meest is bijgebleven is dat vrijwel geen repetitie voorbijging zonder dat Hent van Drempt zijn verzoeknummer had gespeeld en wel 9en zgn. "galop". Hij moest daarvoor wat extra kleefpasta op zijn gebit àanbrengen want in dit nummer werd het temÈo, zoals de naam al doet vermoeden, in steeds hoger tempo gespeeld.


Bij het lustrum van de carnavalsvereniging gaan mijn gedachten automatisch uii naar het ontstaan van de hofkapel. Een van de oudste Waoterjokerboekjes

vermeldt dat de presentatie van de hofkapel plaatsvond op de zittin_gsavond van 11 november 19;67. Destijds speelde ik uiteraard al bij "The Lucky Scouts" maar zat ook met mijn broer Hênnie bij de "lbis-band" van papierfabriek Gelderland.

Als de dag van gisteren herinner ik mij dat ik op een carnavalsavond.gestrikt werd om bij de op te richten hofkapel te komen spelen door Tfieo.Kloosterman, destijds mJzikani bij "de Donald Ducks", het huisorkest van "De Wao_terjokers". Op zbndagmorgen werd gerepeteerd- Ger Meesters zrruaaide figut{lijk de diiigeerstol doór met zijn allsax ritmisch op en neerte bewegen. Theo Kloósterman, zelf een goede trompettist en saxofonist, schoof mij naar voren als eerste trompettist. tiij witOe liever een beetje op de achtergrond blijven, als beroepsmuzikant had hijtoch al voldoende om handen. Muzikànten van het eer3te uur waren naast Theo en Ger en mijzelf o.a. Henk Wijtmans, Jan Smits (beiden van de lbis band), Bart Loermans (altsax),.Jaap en- Floor Mering (tenor sax), Theo Kloosterman(2) (trompet), Louis Andriesen (tuba), Nol Pooé (drums), Hent van Drempt (bas) voor zover ik ze mij kan

DR. DE BLECOURÏ$ïRAAT 88

* }.IIJII,IEGEN

lrlA. TIM VR, 7"30 - 17.30 U 2A.8.00 - Í3.00 u

www.k-rental.nl

herinneren. Na korte tijd nam Hennie de drums van Nol Poos over en kwam Jaap v.d' Ham de trompei-sectie versterken terwijl ik zelf mijn trompet verwisselde voor de schuiftrdmbone. Wij zaten keurig achter lessenaars waarop het logo van de hofkapelwas geschilderd. De mu2iek haalden wijuit bundels enwaren meestal gedeéltes vanárrangementen voor harmoniën en fanfares. Hierdoor mistten we íaak essentiële partijen die voor het uitvoeren van de nummers noodzakelijk

waren. Mede daárdobr werd improviseren noodzakelijk en dat is waar we nu nog steeds profijt van hebben. inbreng bij de talrijke feestavonden. Ddhofkapei haó destijds een belangrijke Een carnàvalsgebeurdn bestond uit dê bejaardenavond op donderdagavond, de medewerkeisavond op vrijdagavond waar medewerkers van stichting Buurthuis Waterkwartier aangenaam werden verpoosd en

als hoogtepunt de ledenavond waar leden van "De Waoterjókérs" vrije toegang hadden. Ook het Open Huis op zondagmiddag was een niet te evenaren evenement. Met name de bejaardenavond was voor de hofkapel de grootste klus want daar moest de gehele avond de (-dans)muziek worden verzorgd. Het repertoire bestond uit marsen, walsen, foxtrots en af en toe een polka. Wat mij het meest is bijgebleven is dat vrijwel geen repetitie voorbijging zonder dat Hent van Drempt zijn verzoeknummer had gespeeld en wel 9en zgn. "galop". Hij moest daarvoor wat extra kleefpasta op zijn gebit àanbrengen want in dit nummer werd het temÈo, zoals de naam al doet vermoeden, in steeds hoger tempo gespeeld.


$

(D

(il g)

s

*l

m

o

Íd

#p mfÁ'

*

€lJJ

órricm $_r3S

mss em sËË

*x* O)e(D

-.{ff(Ê

Ht

ru

ffi$m

É

Ír

rg! ffit

m

H

g

EJíS 6dg ME'H 91*)

tr

EË9,

sÉ (nË flfin ffiï i*'*pQË, s i *u sF'8F Ë$fi 5iË E SH F s*# H

o$il1

N

{D

{0

ogq

ll*i

p

ryHíA *i íD

ffis3 d5l$f

H} st

*)

€Éq,Ë iË sà

e" g

fiop

K $ r'"'t'

fi) il)

g 3

o)

FT

:t

()

*

riillr

{*

0

sl

s

fith o

(?

{n

m ffi *f

# :p

Nf

6 *l

o i# U, &|

& *" $

ó5 (D

(s m

lt $

{0 ut Cï

:r (!

15

{t :1.

yt

*t

# Í-

Ttr

m

$ :)

o. m

t t t t ;


$

(D

(il g)

s

*l

m

o

Íd

#p mfÁ'

*

€lJJ

órricm $_r3S

mss em sËË

*x* O)e(D

-.{ff(Ê

Ht

ru

ffi$m

É

Ír

rg! ffit

m

H

g

EJíS 6dg ME'H 91*)

tr

EË9,

sÉ (nË flfin ffiï i*'*pQË, s i *u sF'8F Ë$fi 5iË E SH F s*# H

o$il1

N

{D

{0

ogq

ll*i

p

ryHíA *i íD

ffis3 d5l$f

H} st

*)

€Éq,Ë iË sà

e" g

fiop

K $ r'"'t'

fi) il)

g 3

o)

FT

:t

()

*

riillr

{*

0

sl

s

fith o

(?

{n

m ffi *f

# :p

Nf

6 *l

o i# U, &|

& *" $

ó5 (D

(s m

lt $

{0 ut Cï

:r (!

15

{t :1.

yt

*t

# Í-

Ttr

m

$ :)

o. m

t t t t ;


&HKWffiffiYffiffiffiffiW U staat nog niet met een advertentie in ons hoekje? U zou dit welwillen? Neem dan gewoon even contact op met een van onze

Als je dan na dit vezoeknummer zijn intens gelukkige blik mocht aanschouwen dan-geloof ik nu nog dat hij daar menigmaal een natte broek aan heeft overgehouden. ln de loop der jaren zijn diverse muzikanten gekomen en weer gegaan variërend van àccordeonist tot zangeres. Maar de harde kern is gebleven waar-

bij ook Theo Koppers een respectabel aantal jaren meespeelt (voor zover ik wêet vanaf 1974).ln het jaar 1984 kwam een omslagpunt in de geschiedenis

senatoren, of stuur een e-mail naar:

info@waoterjokers.nl onder vermelding van "advertentie"

lYij nemen dan spoedig contact met u 0p...

U heeft keuze uit verschillende mogeliikheden, zie de

advertenties die reeds in ons boekje staan.

van de hofkapel. Dat kwam door het vertrek van Ger Meesters die tot dan toe al die jaren de muzikale leiding met verve op zijn schouders had gedragen. Voor mij was zijn vertrek een reden om het over een andere boeg te gooien. De

lessenáars weiden verwijderd en er werden een aantal (muzikale) Waoterjokers geronseld bm een instrument te komen bespelen. Ruud (trombone), Cor (gróte trom),Thijs jr. (trompet), Jos (sax), Piet (bekkens, later door Willein overijenomen), Tonnie (trompet) en Erik (bas) en later ook nog Remco (trompet), kwamen de gelederen versterken. Een paar simpele marsen waren snel áangeleerd en met de routineuze inbreng van de oudere sectie klonk het best aardig. lk denk dat dit moment ook tevens de doorbraak was van het beruchte "ássociale orkest". Met name zeg ik doorbraak want het eigenlijke asociale orkest is ooit gevormd door Thijs jr., Jos, Willy Holland, Hennie Jansen

en ikzelf. lk hoor mijzelf nog op een geleende tuba de polonaise spelen in een kroeg op de Marialáan terwijl het gehele repertoire van de andere jglgqns bestón<i uit het nummer "uóhe, uche, uche" van vader Abraham. Het leverde ons in ieder geval een hoop bier en lol op.

lïellicht wilt u nog meer?

De groei en de vrijheid van musiceren was hiermee ingezet. Nooit hebben wij de intentie gehad bm ons te meten met andere orkesten maar door de keuze van ons repèrtoire en door de individuele muzikale kwaliteiten nemen wij toch unt was muzikale hoogtepunt een gerenomeerde plaats in in het Nijmeegse. Het muzikale dê officiële "Waotersnoot"-CD waarbij Hans Aalbers in zijn studio te wel d-e Nederhorst den Berg alles uit de kast heeft getrokken om dit muzikale juweel noq realiseren- Een onvergetelijke onveroeteliike ervaring. ervarino. lntussen wordt de hofkapel nog te realiseren. iono talent. Zo ziin IBenito (tuba) en Sven (trombone) uitgebreid met jong steeds uitoebreid b paàr jaar en hebben Tom (Tuba)) en Kevin (trompet) zich ook bij al een paar iaar actief en de hofkapel-aangesloten en er ziin er nog een aantal muzikanten in de leer. Daarmee dènk ik dat de toekomst van de hofkapel voorlopig verzekerd is want eerlijk is eerlijk, vroeg of laatzal ook ik de moeten overdragen aan een jeugdiger enthousiaste persoon.

lVilt u bijvoorbeeld {}ok dat is mogelijk!

lïilt

u nog meer...

Dan kunt u het beste

$ponsoring. De kans is groot wat u zoekt!

{w

:&

Dat is dan tevens een mooie gedachte om naar het volgende lustrum toe te leven waarbij ik alles zal proberen om het enthousiasme in de groep te behouden. ./

Frans


&HKWffiffiYffiffiffiffiW U staat nog niet met een advertentie in ons hoekje? U zou dit welwillen? Neem dan gewoon even contact op met een van onze

Als je dan na dit vezoeknummer zijn intens gelukkige blik mocht aanschouwen dan-geloof ik nu nog dat hij daar menigmaal een natte broek aan heeft overgehouden. ln de loop der jaren zijn diverse muzikanten gekomen en weer gegaan variërend van àccordeonist tot zangeres. Maar de harde kern is gebleven waar-

bij ook Theo Koppers een respectabel aantal jaren meespeelt (voor zover ik wêet vanaf 1974).ln het jaar 1984 kwam een omslagpunt in de geschiedenis

senatoren, of stuur een e-mail naar:

info@waoterjokers.nl onder vermelding van "advertentie"

lYij nemen dan spoedig contact met u 0p...

U heeft keuze uit verschillende mogeliikheden, zie de

advertenties die reeds in ons boekje staan.

van de hofkapel. Dat kwam door het vertrek van Ger Meesters die tot dan toe al die jaren de muzikale leiding met verve op zijn schouders had gedragen. Voor mij was zijn vertrek een reden om het over een andere boeg te gooien. De

lessenáars weiden verwijderd en er werden een aantal (muzikale) Waoterjokers geronseld bm een instrument te komen bespelen. Ruud (trombone), Cor (gróte trom),Thijs jr. (trompet), Jos (sax), Piet (bekkens, later door Willein overijenomen), Tonnie (trompet) en Erik (bas) en later ook nog Remco (trompet), kwamen de gelederen versterken. Een paar simpele marsen waren snel áangeleerd en met de routineuze inbreng van de oudere sectie klonk het best aardig. lk denk dat dit moment ook tevens de doorbraak was van het beruchte "ássociale orkest". Met name zeg ik doorbraak want het eigenlijke asociale orkest is ooit gevormd door Thijs jr., Jos, Willy Holland, Hennie Jansen

en ikzelf. lk hoor mijzelf nog op een geleende tuba de polonaise spelen in een kroeg op de Marialáan terwijl het gehele repertoire van de andere jglgqns bestón<i uit het nummer "uóhe, uche, uche" van vader Abraham. Het leverde ons in ieder geval een hoop bier en lol op.

lïellicht wilt u nog meer?

De groei en de vrijheid van musiceren was hiermee ingezet. Nooit hebben wij de intentie gehad bm ons te meten met andere orkesten maar door de keuze van ons repèrtoire en door de individuele muzikale kwaliteiten nemen wij toch unt was muzikale hoogtepunt een gerenomeerde plaats in in het Nijmeegse. Het muzikale dê officiële "Waotersnoot"-CD waarbij Hans Aalbers in zijn studio te wel d-e Nederhorst den Berg alles uit de kast heeft getrokken om dit muzikale juweel noq realiseren- Een onvergetelijke onveroeteliike ervaring. ervarino. lntussen wordt de hofkapel nog te realiseren. iono talent. Zo ziin IBenito (tuba) en Sven (trombone) uitgebreid met jong steeds uitoebreid b paàr jaar en hebben Tom (Tuba)) en Kevin (trompet) zich ook bij al een paar iaar actief en de hofkapel-aangesloten en er ziin er nog een aantal muzikanten in de leer. Daarmee dènk ik dat de toekomst van de hofkapel voorlopig verzekerd is want eerlijk is eerlijk, vroeg of laatzal ook ik de moeten overdragen aan een jeugdiger enthousiaste persoon.

lVilt u bijvoorbeeld {}ok dat is mogelijk!

lïilt

u nog meer...

Dan kunt u het beste

$ponsoring. De kans is groot wat u zoekt!

{w

:&

Dat is dan tevens een mooie gedachte om naar het volgende lustrum toe te leven waarbij ik alles zal proberen om het enthousiasme in de groep te behouden. ./

Frans


Een aantaljaren heb ik met veel plezier de voorzittershamer mogen hanteren.

Dit ondanks dat het wel eens moeilijk was om samen met je andere

bestuursleden, problemen die zichzoal voordeden, op te lossen. lk ga hier niet verder op in, maar zoals Theo in het infobulletin schreef: "Je kunt in een paar jaar toch heel wat voor je kiezen krijgen". Denk maar is aan momenten van afscheid nemen van je vrienden in de vereniging, die je nar aan het hart lagen. Je wordt persoonlijk geraakt en moet toch iets zeggen bij het afscheid. Verder probeer je als voorzitter, samen met de leden van het Dagelijks Bestuur en hetAlgemeen Bestuur, bij ontstane problemen alles in goede banen te leiden. Uiteindelijk ben jij het toch die de beslissingen die genomen worden moet verwoorden. Voorzitter van "De Waoterjokers", 44 iaar oud, is toch wel een aardige 'lob". Want naast de minder prettige momenten ziin er toch ook heel veel leuke dingen die je meemaakt. lk heb er dan ook geen moment spijt van deze kant van het verenigingsleven te hebben mogen leren kennen. Er komt echter een moment dat je het voorzittersschap niet meer met overtuiging en volle kracht kunt uitoefenen en je om wat voor redenen dan ook moet stoppen. Voor mij zijn dit persoonlijke redenen. lk wil langs deze weg iedereen bedanken die mij in de afgelopen jaren hebben bijgestaan. Met name wil ik Benito, Remco, Geert en BjĂ&#x201C;rn bedanken voor hun vertrouwen en steun die ik van hen gekregen heb. Heren, nogmaals bedankt. Het is meestal moeilijk om iemand te vinden die je taken gaat overnemen' lk was dan ook erg blij dat Theo Koppers, niet onbekend met het voorzittersschap, deze taken overnam. lk wens Theo veel succes, wijsheid, maar vooral plezier in zryn functie als voorzitter. Nogmaals iedereen bedankt en ik zie jullie op het aanstaande carnavalsjubileum.

Jo Arts


Een aantaljaren heb ik met veel plezier de voorzittershamer mogen hanteren.

Dit ondanks dat het wel eens moeilijk was om samen met je andere

bestuursleden, problemen die zichzoal voordeden, op te lossen. lk ga hier niet verder op in, maar zoals Theo in het infobulletin schreef: "Je kunt in een paar jaar toch heel wat voor je kiezen krijgen". Denk maar is aan momenten van afscheid nemen van je vrienden in de vereniging, die je nar aan het hart lagen. Je wordt persoonlijk geraakt en moet toch iets zeggen bij het afscheid. Verder probeer je als voorzitter, samen met de leden van het Dagelijks Bestuur en hetAlgemeen Bestuur, bij ontstane problemen alles in goede banen te leiden. Uiteindelijk ben jij het toch die de beslissingen die genomen worden moet verwoorden. Voorzitter van "De Waoterjokers", 44 iaar oud, is toch wel een aardige 'lob". Want naast de minder prettige momenten ziin er toch ook heel veel leuke dingen die je meemaakt. lk heb er dan ook geen moment spijt van deze kant van het verenigingsleven te hebben mogen leren kennen. Er komt echter een moment dat je het voorzittersschap niet meer met overtuiging en volle kracht kunt uitoefenen en je om wat voor redenen dan ook moet stoppen. Voor mij zijn dit persoonlijke redenen. lk wil langs deze weg iedereen bedanken die mij in de afgelopen jaren hebben bijgestaan. Met name wil ik Benito, Remco, Geert en BjĂ&#x201C;rn bedanken voor hun vertrouwen en steun die ik van hen gekregen heb. Heren, nogmaals bedankt. Het is meestal moeilijk om iemand te vinden die je taken gaat overnemen' lk was dan ook erg blij dat Theo Koppers, niet onbekend met het voorzittersschap, deze taken overnam. lk wens Theo veel succes, wijsheid, maar vooral plezier in zryn functie als voorzitter. Nogmaals iedereen bedankt en ik zie jullie op het aanstaande carnavalsjubileum.

Jo Arts


Wij vinden het niet meer zo noodzakelijk om na het lezen van dit jaarboekje nog veel meer over "De Waoterjokers" te schrijven. Na 44 jaar kennen wii zo langzamerhand de klappen van de zweep hoe carnaval gevierd moet worden. Bent u dit met ons eens en wilt u hieraan meedoen en ook lid worden van "De Waoterjokers" vul dan de onderstaande bon in, geef hem zo snel mogelijk aan een van onze senatoren en u ontvangt van Geert van Alst zo spoedig mogelijk alle informatie thuis.

AANMELDINGSGOUPON:

Ruud de Vries

377 33 48

Zalencentrum Het Gemeenschapshuis

378 31 90

Wico Megaverf

323 26 68

van Baal

377 05

Boy Geenacker

373 38 15

Pontmeyer

374 33 55

McDOS international bv / Novita

37228

Beck & Zn

377 56 43

Tapijtshop Haefkens

397 64 07

11

O0

* Ja, ik wil lid worden van "De Waoterjokers" * lk betaal hiervoor maandelijks â&#x201A;Ź 3,- per persoon'

Gamma

377 99 65

van Emmerik

377 64 64

* lk heb hierdoor vrije toegang tot alle verenigingsactiviteiten, en krijg hier verder jaarlijks 16 (zestien) consumptiemunten voor terug,

Terwindt & Hekking

356 32 44

Wesseldijk

377 06 66

Succes

377 4875

TaxiAlbers

377 BB 88

van Ballegooij

0487-50Ă­ 808

DJ Richie

06-53 33 65 15

Broodje Horeca

360 40 50

Foto modern

360 84 51

van der Heijden

344 44 66

Henk Lentink

358 15 96

Gamba

323 26 66

K-rental

32224 69

VoetZorgCentrum

373 55 50

* JA, ik ben 16 jaar (of ouder) en wil veel LOL en PLEZIER

Naam:

Adres: Postcode: Woonplaats:

Handtekening: . .


Wij vinden het niet meer zo noodzakelijk om na het lezen van dit jaarboekje nog veel meer over "De Waoterjokers" te schrijven. Na 44 jaar kennen wii zo langzamerhand de klappen van de zweep hoe carnaval gevierd moet worden. Bent u dit met ons eens en wilt u hieraan meedoen en ook lid worden van "De Waoterjokers" vul dan de onderstaande bon in, geef hem zo snel mogelijk aan een van onze senatoren en u ontvangt van Geert van Alst zo spoedig mogelijk alle informatie thuis.

AANMELDINGSGOUPON:

Ruud de Vries

377 33 48

Zalencentrum Het Gemeenschapshuis

378 31 90

Wico Megaverf

323 26 68

van Baal

377 05

Boy Geenacker

373 38 15

Pontmeyer

374 33 55

McDOS international bv / Novita

37228

Beck & Zn

377 56 43

Tapijtshop Haefkens

397 64 07

11

O0

* Ja, ik wil lid worden van "De Waoterjokers" * lk betaal hiervoor maandelijks â&#x201A;Ź 3,- per persoon'

Gamma

377 99 65

van Emmerik

377 64 64

* lk heb hierdoor vrije toegang tot alle verenigingsactiviteiten, en krijg hier verder jaarlijks 16 (zestien) consumptiemunten voor terug,

Terwindt & Hekking

356 32 44

Wesseldijk

377 06 66

Succes

377 4875

TaxiAlbers

377 BB 88

van Ballegooij

0487-50Ă­ 808

DJ Richie

06-53 33 65 15

Broodje Horeca

360 40 50

Foto modern

360 84 51

van der Heijden

344 44 66

Henk Lentink

358 15 96

Gamba

323 26 66

K-rental

32224 69

VoetZorgCentrum

373 55 50

* JA, ik ben 16 jaar (of ouder) en wil veel LOL en PLEZIER

Naam:

Adres: Postcode: Woonplaats:

Handtekening: . .


Bakkerij de Niers Battery Fact Bingo sv Nijmegen BP Burghouts Empé Makelaars Geerling Optiek Foto Grijpink Naturo Pearle Peters Kaas

377 5230 373 18 02 378 63 25 377 59 65

32207

51

373 37 31 323 09 17 323 14 15 377 0B 10 677 40 80

6412820 378 53 77 377 58 26

Swartjes Yvonne Swijting Tom Kersten

van Bon van Leeuwe van Leth Verstraaten EBW

o *Ë o l-

377 19 19

u *fi

377 69 44

City hairshop Diny's Wolwinkel HeUmans

Kapsalon Karin Keller Krayenhoff Piccadilly van Offeren

Wico Schoonmaak

F o

62 35 83 38 47 67 44 83

677 377 377 322

360 24 71 377 B0 12 377 50 00 378 46 70 377 47 90

377 53 05 377 09 95

377 11 23 378 59 74

ï

ct

:T JÉ Íu .E tU

t*

g

I

HT

t

s :d

Ër

,ËI

s$

l"'*

Ë w

ffi rft rf! Ë nt

s lin Í't4

a

rÍl ïE (} Ê; *r

"L.


Bakkerij de Niers Battery Fact Bingo sv Nijmegen BP Burghouts Empé Makelaars Geerling Optiek Foto Grijpink Naturo Pearle Peters Kaas

377 5230 373 18 02 378 63 25 377 59 65

32207

51

373 37 31 323 09 17 323 14 15 377 0B 10 677 40 80

6412820 378 53 77 377 58 26

Swartjes Yvonne Swijting Tom Kersten

van Bon van Leeuwe van Leth Verstraaten EBW

o *Ë o l-

377 19 19

u *fi

377 69 44

City hairshop Diny's Wolwinkel HeUmans

Kapsalon Karin Keller Krayenhoff Piccadilly van Offeren

Wico Schoonmaak

F o

62 35 83 38 47 67 44 83

677 377 377 322

360 24 71 377 B0 12 377 50 00 378 46 70 377 47 90

377 53 05 377 09 95

377 11 23 378 59 74

ï

ct

:T JÉ Íu .E tU

t*

g

I

HT

t

s :d

Ër

,ËI

s$

l"'*

Ë w

ffi rft rf! Ë nt

s lin Í't4

a

rÍl ïE (} Ê; *r

"L.


Corg? Quad

Waoterjokers boekje 2007 2008  
Waoterjokers boekje 2007 2008  
Advertisement