Page 1

R

****"à

ffi

ffi &'

ffi

ffi

Fffi

ffi

e# \ffid'

À..**'*'""'

ffi ffi ffi ffi

ffi RdËi


DB COMMISSIE VERLEGT ZIJN GRENZEN!

IR WAS ttlls*..

Een jaar voor de 44e uitgave van ons jaarboekje heeft de commissie Pers

Elr D0olrc[W0lrr rĂ­lrors

verlegd. Na drukkerij de Waalstad, drukkerij Benda, drukkerij DHV en anderen, gaan wij via de digitale snelweg eens ergens anders kijken. Niet in Nederland, niet in Europa maar in het Midden-Oosten. Jawel, wij hebben ons boekje dit jaar laten drukken in het MiddenOosten, in Israel om precies te zijn. Dus dan ook maar meteen met een volledig gekleurd boekje voor de dag komen, wanneer we dan toch aan het veranderen zijn... Wij wisten dat dit een gok was, een grote gok zelfs, omdat je op het moment van versturen nergens meer grip op hebt. Aan U te bepalen of we goed of fout hebben gegokt, wij durfden deze gok wel aan. Op het moment van het schrijven van dit voorwoord kunnen wij er niets over zeggen, alleen maar hopen dat het goed uitpakt, maar anno zoo6 is niets meer zeker.

ffiffiffi

en Propaganda, de verantwoordelijke voor deze uitgave, zijn grenzen

rs [B:

lrtwrc0 Klr0r$ $$I$ffiffiW

IITURT IE GAR]IAUII

Neemt U als lezer ook eens een gok, wij wagen namelijk aan een aantal bezoekers om voor ons lustrumboekje in november 2oo7 ook eens een stukje te schrijven, probeer eens tijdens de carnavalsdagen in november en februari wat aantekeningen te maken om hiervan na de carnavalsdagen een stukje te schrijven.De keuze ligt bij U wij, als commissie, willen niemand verplichten maar we zouden het zeer op prijs stellen. Ook willen wij natuurlijk alle medewerkers welke hebben mee gewerkt tot het tot stand komen van dit boekje bedenken, adverteerders, schrijvers, senatoren voor het bemachtigen van de advertenties en onze vrienden in het Midden-Oosten. Veel plezier met de uitgave van ons 43e boekje en fijne carnavalsdagen

VOOR ALLES WAT MET VERF TE MAKEN HEEFT

@

Discount @Speciaallakken

@

Reguliere verven

IWffiO'

gewenst.

De commissie Pers en Propaganda.

MTGAUTB] Oude Molenweg r37 (zijstraat van de St. Jacobslaan) | 6533 WH

N

Umegen I T oz4 323 26 68

lf

o24 3So 69 rr I www.wicomegaverf,n

I


DB COMMISSIE VERLEGT ZIJN GRENZEN!

IR WAS ttlls*..

Een jaar voor de 44e uitgave van ons jaarboekje heeft de commissie Pers

Elr D0olrc[W0lrr rĂ­lrors

verlegd. Na drukkerij de Waalstad, drukkerij Benda, drukkerij DHV en anderen, gaan wij via de digitale snelweg eens ergens anders kijken. Niet in Nederland, niet in Europa maar in het Midden-Oosten. Jawel, wij hebben ons boekje dit jaar laten drukken in het MiddenOosten, in Israel om precies te zijn. Dus dan ook maar meteen met een volledig gekleurd boekje voor de dag komen, wanneer we dan toch aan het veranderen zijn... Wij wisten dat dit een gok was, een grote gok zelfs, omdat je op het moment van versturen nergens meer grip op hebt. Aan U te bepalen of we goed of fout hebben gegokt, wij durfden deze gok wel aan. Op het moment van het schrijven van dit voorwoord kunnen wij er niets over zeggen, alleen maar hopen dat het goed uitpakt, maar anno zoo6 is niets meer zeker.

ffiffiffi

en Propaganda, de verantwoordelijke voor deze uitgave, zijn grenzen

rs [B:

lrtwrc0 Klr0r$ $$I$ffiffiW

IITURT IE GAR]IAUII

Neemt U als lezer ook eens een gok, wij wagen namelijk aan een aantal bezoekers om voor ons lustrumboekje in november 2oo7 ook eens een stukje te schrijven, probeer eens tijdens de carnavalsdagen in november en februari wat aantekeningen te maken om hiervan na de carnavalsdagen een stukje te schrijven.De keuze ligt bij U wij, als commissie, willen niemand verplichten maar we zouden het zeer op prijs stellen. Ook willen wij natuurlijk alle medewerkers welke hebben mee gewerkt tot het tot stand komen van dit boekje bedenken, adverteerders, schrijvers, senatoren voor het bemachtigen van de advertenties en onze vrienden in het Midden-Oosten. Veel plezier met de uitgave van ons 43e boekje en fijne carnavalsdagen

VOOR ALLES WAT MET VERF TE MAKEN HEEFT

@

Discount @Speciaallakken

@

Reguliere verven

IWffiO'

gewenst.

De commissie Pers en Propaganda.

MTGAUTB] Oude Molenweg r37 (zijstraat van de St. Jacobslaan) | 6533 WH

N

Umegen I T oz4 323 26 68

lf

o24 3So 69 rr I www.wicomegaverf,n

I


{: (; g, $

:'

3 s,

ED

ó

{ gr

EXE' ='9-i co y-r:,: l{:o -aó

{.6 6{g cp€:Ë Ëo: =í,;rr:. ^q

r$ff S oH.

IXË (r:2di :l€ró

$€Ë

s È {gs

íE 3$s s;$

e F rD U

3':

3 gq * sc6 g€ o:lb

(t

n

X

tp

ÍcI

r :l

A-

e

r

o :, g o o. 0 3

Een nieuw seizoen staat weer voor de deur. Wellicht met nieuwe verfris-

o o,

sende ideeën, andere inzichten.

;r o

3 o t: -l 3 o 5 o o *l € f,

ot g:

o

ó6Et

t= h 0l ;t

€ *Ë

g

(ct :t

(cI

5€Ë

o

3 3 co ol

ó o 5 o 3 o o o o

o 'ï

o o 5 o o :t 0 o

= o ïto r0

ê, a

BBSTE WAOTERJOKERS,

g

c

4..*

b' J

0)

5

o,

o :)

De eerste vergaderingen in dit seizoen zijn al geweest, de uitwerking van de plannen voor het komende carnaval nagenoeg afgerond.

I I t I t

Metvertrou-

wen kan uitgezien worden naar de start van het nieuwe seizoen. Ook in het waterkwaÉier bij "De Waoterjokers", vlakbij de Waal en het havengebied. Wat is dan vanzelfsprekender als daaraan een thema-avond te koppelen. En "De Waoterjokers" kennende wordt dit weer een avond als vanouds, spectaculair én met een enthousiast carnavalspubliek.

De vindingrijkheid van

jullie vereniging is in alle windstreken van Knot-

senburg bekend. Maak er een mooie opening van het seizoen van. Iets wat jullie beslist zal lukken met de start in jullie havencafé.

Jo de Bruilin Voorzitter SOCN


{: (; g, $

:'

3 s,

ED

ó

{ gr

EXE' ='9-i co y-r:,: l{:o -aó

{.6 6{g cp€:Ë Ëo: =í,;rr:. ^q

r$ff S oH.

IXË (r:2di :l€ró

$€Ë

s È {gs

íE 3$s s;$

e F rD U

3':

3 gq * sc6 g€ o:lb

(t

n

X

tp

ÍcI

r :l

A-

e

r

o :, g o o. 0 3

Een nieuw seizoen staat weer voor de deur. Wellicht met nieuwe verfris-

o o,

sende ideeën, andere inzichten.

;r o

3 o t: -l 3 o 5 o o *l € f,

ot g:

o

ó6Et

t= h 0l ;t

€ *Ë

g

(ct :t

(cI

5€Ë

o

3 3 co ol

ó o 5 o 3 o o o o

o 'ï

o o 5 o o :t 0 o

= o ïto r0

ê, a

BBSTE WAOTERJOKERS,

g

c

4..*

b' J

0)

5

o,

o :)

De eerste vergaderingen in dit seizoen zijn al geweest, de uitwerking van de plannen voor het komende carnaval nagenoeg afgerond.

I I t I t

Metvertrou-

wen kan uitgezien worden naar de start van het nieuwe seizoen. Ook in het waterkwaÉier bij "De Waoterjokers", vlakbij de Waal en het havengebied. Wat is dan vanzelfsprekender als daaraan een thema-avond te koppelen. En "De Waoterjokers" kennende wordt dit weer een avond als vanouds, spectaculair én met een enthousiast carnavalspubliek.

De vindingrijkheid van

jullie vereniging is in alle windstreken van Knot-

senburg bekend. Maak er een mooie opening van het seizoen van. Iets wat jullie beslist zal lukken met de start in jullie havencafé.

Jo de Bruilin Voorzitter SOCN


Beste Waoterjokers Weer staan wij aan het begin van een nieuw carnavalsseizoen. Voor één commissie was het seizoen al ruim voor de vakanties begonnen, nl. de activiteitendag. Deze dag ligt al weer ver achter ons. Wat ik als voorzitter betreur is dat deze commissie alles in het werk stelt om het ons allemaal zo goed mogelijk naar de zin te maken en dat er dan, jammer genoeg, maar zo weinig belangstelling voor is. Moeten we deze dag niet eens grondig evalueren.

ó E

;

a

(

$ o

I t q

t

6a &

r.'

.d

:o

O

o

J t'

N o ït

(cr

o o

rt 3

6

o :l

N

n c :J

í.1 a ttt {l

{

Intern hebben er wat veranderingen plaatsgevonden. In het Algemeen Bestuur heeft Ton van de Broek de plaats ingenomen van Geert Alwicher. Twee commissies zijn gecombineerd nl. Kindercarnaval en Activiteitendag. De commsisie maandagavond is aangevuld met Theo Wullings. De hofkapel is uitgebreid met nieuw talent, nl. Kevin Koppers, cornet en Tom Kleinschiphorst, tuba. Ikwens deze twee jonge muzikanten dan ook heel veel muzikaal plezier. Herman van de Mee is weer terug als adjudant. Herman is bereid gevonden de taak die Ger Schuurs, na het overlijden van René tijdelijk had overgenomen, op zich te nemen. Ger, bedankt voor je inzet.

In ons boekje van vorig jaar heb ik geschreven dat wij de zaterdagavond iets anders zouden gaan invullen. De zaterdagavondcommissie heeft een hoop werk en tijd besteed om hier iets bijzonders van de maken en niet zonder succes. Wij hadden dan ook als vanouds "een volle bak". Voor de zaterdagavond volgend jaar is de commissie alweer volop bezig een goed programma neer te zetten. Ook de Kindercarnaval is in voorbereiding. De maandagavond met de bus wordt steeds gezelliger.

Het nieuwe seizoen , het 43ste, gaat verder met de jaarlijkse zitting, waarnaar we ieder jaar met veel belangstelling uit kijken. Als ik het afgelopen seizoen evalueer kan ik gelukkig vaststellen dat de uitbreiding die wij hebben gekregen middels een aantal jongeren in de diverse commissies zeer goed werkt.


Beste Waoterjokers Weer staan wij aan het begin van een nieuw carnavalsseizoen. Voor één commissie was het seizoen al ruim voor de vakanties begonnen, nl. de activiteitendag. Deze dag ligt al weer ver achter ons. Wat ik als voorzitter betreur is dat deze commissie alles in het werk stelt om het ons allemaal zo goed mogelijk naar de zin te maken en dat er dan, jammer genoeg, maar zo weinig belangstelling voor is. Moeten we deze dag niet eens grondig evalueren.

ó E

;

a

(

$ o

I t q

t

6a &

r.'

.d

:o

O

o

J t'

N o ït

(cr

o o

rt 3

6

o :l

N

n c :J

í.1 a ttt {l

{

Intern hebben er wat veranderingen plaatsgevonden. In het Algemeen Bestuur heeft Ton van de Broek de plaats ingenomen van Geert Alwicher. Twee commissies zijn gecombineerd nl. Kindercarnaval en Activiteitendag. De commsisie maandagavond is aangevuld met Theo Wullings. De hofkapel is uitgebreid met nieuw talent, nl. Kevin Koppers, cornet en Tom Kleinschiphorst, tuba. Ikwens deze twee jonge muzikanten dan ook heel veel muzikaal plezier. Herman van de Mee is weer terug als adjudant. Herman is bereid gevonden de taak die Ger Schuurs, na het overlijden van René tijdelijk had overgenomen, op zich te nemen. Ger, bedankt voor je inzet.

In ons boekje van vorig jaar heb ik geschreven dat wij de zaterdagavond iets anders zouden gaan invullen. De zaterdagavondcommissie heeft een hoop werk en tijd besteed om hier iets bijzonders van de maken en niet zonder succes. Wij hadden dan ook als vanouds "een volle bak". Voor de zaterdagavond volgend jaar is de commissie alweer volop bezig een goed programma neer te zetten. Ook de Kindercarnaval is in voorbereiding. De maandagavond met de bus wordt steeds gezelliger.

Het nieuwe seizoen , het 43ste, gaat verder met de jaarlijkse zitting, waarnaar we ieder jaar met veel belangstelling uit kijken. Als ik het afgelopen seizoen evalueer kan ik gelukkig vaststellen dat de uitbreiding die wij hebben gekregen middels een aantal jongeren in de diverse commissies zeer goed werkt.


I


I


Tenrvindt en Hekking U bent van harte welkom!

ook wil ik onze sponsoren bedanken voor hun bijdragen. Zonder hun hulp en middelelzou het toch moeilijk zijn de vereniging goeddraaiende te houden. Sponsoren, nogmaals hartelijk dank voor uw ondersteuning in welke vorm dan ook en hopen dat deze contacten nog vele jaren zullen voortduren en heten u welkom, niet alleen op onze zitting, maar ook op andere activiteiten van "De Waoterjokers".

Tot slot wil ik al onze zieken veel sterkte

en beterschap wensen en

hoop hen allemaal weer te begroeten tijdens onze zitting in november.

Ikbesluit met dezelfde zin als vorig jaar: Alle Waoterjokers, of zij nu lid zijn, deel uitmaken van het bestuur, hofkapel, Vullusbent, Hernia, of wat voor een commssie dan ook,ik wens u allen een goed en gezellig maar vooral gezond carnavalsseizoen.

Jo Arts, Voorzitter / President

誰brwindt en i'lekking 誰arweweg

b.v.

1

S534 AM Nijmegen Telefoon ; 0?4-3594900 Fax : 024-355S070 E-mail : info@terwindt-hekking.nl

lnternet : www.terwindt-hekking.nl

ik


Tenrvindt en Hekking U bent van harte welkom!

ook wil ik onze sponsoren bedanken voor hun bijdragen. Zonder hun hulp en middelelzou het toch moeilijk zijn de vereniging goeddraaiende te houden. Sponsoren, nogmaals hartelijk dank voor uw ondersteuning in welke vorm dan ook en hopen dat deze contacten nog vele jaren zullen voortduren en heten u welkom, niet alleen op onze zitting, maar ook op andere activiteiten van "De Waoterjokers".

Tot slot wil ik al onze zieken veel sterkte

en beterschap wensen en

hoop hen allemaal weer te begroeten tijdens onze zitting in november.

Ikbesluit met dezelfde zin als vorig jaar: Alle Waoterjokers, of zij nu lid zijn, deel uitmaken van het bestuur, hofkapel, Vullusbent, Hernia, of wat voor een commssie dan ook,ik wens u allen een goed en gezellig maar vooral gezond carnavalsseizoen.

Jo Arts, Voorzitter / President

誰brwindt en i'lekking 誰arweweg

b.v.

1

S534 AM Nijmegen Telefoon ; 0?4-3594900 Fax : 024-355S070 E-mail : info@terwindt-hekking.nl

lnternet : www.terwindt-hekking.nl

ik


Nadat wij in januari werden geconfronteerd met het overlijden van René Holland, bereikte ons kort na de activiteitendag het droeve bericht dat onze conventsenator Theo Kersten was overleden. Theo was vanaf het begin tot dat hij het niet meer aan kon bezig met onze senaats-, huisorders en prinsenonderscheidingen. Hij heeft een groot aantal jaren van zijn conventschap kunnen genieten. René heeft vanaf het moment dat hij bij de Waoterjokers kwam diverse functies binnen de vereniging doorlopen. Hij was echt op alle fronten inzetbaar. René heeft tot op het laatste moment met liefde en trots zijn functie als adjudant vervult.

Vrienden, bedankt voor jullie wiendschap en inzet gedurende al die jaren.

Jo Arts.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die ons medeleven en steun hebben betuigd, via een kaartje of een bezoekje tijdens ziekte en overlijden van René.

Bedankt voor uw aanwezigheid tijdens de crematie, waardoor we waardig van René afscheid hebben kunnen nemen.

Gerda, Debbie en Laura

Beste Waoterjokers, beste vrienden van Knotsenburg, Uiteraard voldoe ik zeer gaarne aan jullie verzoek om een stukje-in jullig Wu-qterjokerjaarboekje (practrtig scrablewoordl) te schrijven. Hgt gg"I,terwijl-ik dit scËrijf, óok al mêt"êtt een gevoel dat je nu al te gast bent bij jullie vereniging, maar dan wel nog als 'mystery guest'. Ik hoefjullie als iasechte Knoisénburgse carnavallisten niet te vertellen dat het heel bijionder voelt om heel binnenkort echt een-trjdje als-dé.Prins van Knotsenbuig door het leven te mogen gaan. Ik geniet daar nu al stiekem een beetje van en-niet in de laatste plaats, omdat ik dit mag doen met ee! buitengewoon enthousiast en bruisend [abinet dat popelt om te worden los gelaten en om ons te storten in alles wat Knotsenburg zo mooi en bijzonder maakt. Daarmee is ook de link gelegd naár jullie vereniging, want als je de zaken benoemd die het Knotsenfurgie carnaval mooi en bijzonder maken, dan staan "De Waoterjokers" heel hoog op dat lijstje. Al vele jar_en w_eten jullie als Waoterjokers námelijk de zich Feweren tiadities vast te houden en tegelijkertijd ooÍ< met nieuwe Ïnitiatieven te komen. Natuurlijk denk ik dan aan het levend (sprookje?) houden van het wijkcarnaval, het open huis- o.p de zondagmiddag, Èe à"ti"it"it"tr voor de jeugd, maàr zeker ook aan de jaarlijkse themryittin-gen-die in z'n geheel door eigenleden verzorgd worden. Dat is iets waar,jullie echt allen trots o"p mogen zijnl En daar blijft het niet bij, jullie dragen als waoterjokers graug j-uli" ónthoísiasme over aàn heel Knotsenbu{g en dragen meer dan een ít"uitj" bij aan het Knotsenburgse carnaval als totaal. Vele malen hebben WaoterjoËrs áeel uitgemaakt van [abinetten. Daarnaast kan er altijd een beroep opluilie worden fedaan om zittingen, proclamaties, optochten en vele andere eienementen op té luisteren dan wel muzikaal te omlijsten om het mensen naar hun zin te maken. Ik neem voor dit alles ondanks alle protocol mijn steek dan ook nu al even voor u af en maak een diepe buiging. Wánt dat is denk ik ook de kern waar het om gaat en waar we het met elkàaf voor doen: die diversiteit van vere-nigingen met áilemaal hun een eigen karakter en de diversiteit van al die actieve leden te laten samenvloeien tot éàn Knotsenburg. Dat geeft ons Knotsenburg de kleur die het verdient en geeft ons allemaal het gevoel dat we onderdeel van iets zijn waar we trots op kunnen zijn en samen veel plezier aan beleven. Ik, en met mij hetïoltallige kabinet, wensen u dan ook allen en in het-bij'gnder uw president"en voorzittei Jo Arts heel veel creativiteit en plezier toe bij alle -activitleiten van uw vereniging. Ik zie daarnaast uit naar onze ontmoetingen in het Gemeenschapshuis van-"Dé Waoterjoke_rs" en ik zie er met u bovenal naar uit om er samen weer een prachtig Knotsenburgs carnaval van te maken' Met vele Knotsenburgse groeten,

Prins ???? de ???? en zljn kabinet.


Nadat wij in januari werden geconfronteerd met het overlijden van René Holland, bereikte ons kort na de activiteitendag het droeve bericht dat onze conventsenator Theo Kersten was overleden. Theo was vanaf het begin tot dat hij het niet meer aan kon bezig met onze senaats-, huisorders en prinsenonderscheidingen. Hij heeft een groot aantal jaren van zijn conventschap kunnen genieten. René heeft vanaf het moment dat hij bij de Waoterjokers kwam diverse functies binnen de vereniging doorlopen. Hij was echt op alle fronten inzetbaar. René heeft tot op het laatste moment met liefde en trots zijn functie als adjudant vervult.

Vrienden, bedankt voor jullie wiendschap en inzet gedurende al die jaren.

Jo Arts.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die ons medeleven en steun hebben betuigd, via een kaartje of een bezoekje tijdens ziekte en overlijden van René.

Bedankt voor uw aanwezigheid tijdens de crematie, waardoor we waardig van René afscheid hebben kunnen nemen.

Gerda, Debbie en Laura

Beste Waoterjokers, beste vrienden van Knotsenburg, Uiteraard voldoe ik zeer gaarne aan jullie verzoek om een stukje-in jullig Wu-qterjokerjaarboekje (practrtig scrablewoordl) te schrijven. Hgt gg"I,terwijl-ik dit scËrijf, óok al mêt"êtt een gevoel dat je nu al te gast bent bij jullie vereniging, maar dan wel nog als 'mystery guest'. Ik hoefjullie als iasechte Knoisénburgse carnavallisten niet te vertellen dat het heel bijionder voelt om heel binnenkort echt een-trjdje als-dé.Prins van Knotsenbuig door het leven te mogen gaan. Ik geniet daar nu al stiekem een beetje van en-niet in de laatste plaats, omdat ik dit mag doen met ee! buitengewoon enthousiast en bruisend [abinet dat popelt om te worden los gelaten en om ons te storten in alles wat Knotsenburg zo mooi en bijzonder maakt. Daarmee is ook de link gelegd naár jullie vereniging, want als je de zaken benoemd die het Knotsenfurgie carnaval mooi en bijzonder maken, dan staan "De Waoterjokers" heel hoog op dat lijstje. Al vele jar_en w_eten jullie als Waoterjokers námelijk de zich Feweren tiadities vast te houden en tegelijkertijd ooÍ< met nieuwe Ïnitiatieven te komen. Natuurlijk denk ik dan aan het levend (sprookje?) houden van het wijkcarnaval, het open huis- o.p de zondagmiddag, Èe à"ti"it"it"tr voor de jeugd, maàr zeker ook aan de jaarlijkse themryittin-gen-die in z'n geheel door eigenleden verzorgd worden. Dat is iets waar,jullie echt allen trots o"p mogen zijnl En daar blijft het niet bij, jullie dragen als waoterjokers graug j-uli" ónthoísiasme over aàn heel Knotsenbu{g en dragen meer dan een ít"uitj" bij aan het Knotsenburgse carnaval als totaal. Vele malen hebben WaoterjoËrs áeel uitgemaakt van [abinetten. Daarnaast kan er altijd een beroep opluilie worden fedaan om zittingen, proclamaties, optochten en vele andere eienementen op té luisteren dan wel muzikaal te omlijsten om het mensen naar hun zin te maken. Ik neem voor dit alles ondanks alle protocol mijn steek dan ook nu al even voor u af en maak een diepe buiging. Wánt dat is denk ik ook de kern waar het om gaat en waar we het met elkàaf voor doen: die diversiteit van vere-nigingen met áilemaal hun een eigen karakter en de diversiteit van al die actieve leden te laten samenvloeien tot éàn Knotsenburg. Dat geeft ons Knotsenburg de kleur die het verdient en geeft ons allemaal het gevoel dat we onderdeel van iets zijn waar we trots op kunnen zijn en samen veel plezier aan beleven. Ik, en met mij hetïoltallige kabinet, wensen u dan ook allen en in het-bij'gnder uw president"en voorzittei Jo Arts heel veel creativiteit en plezier toe bij alle -activitleiten van uw vereniging. Ik zie daarnaast uit naar onze ontmoetingen in het Gemeenschapshuis van-"Dé Waoterjoke_rs" en ik zie er met u bovenal naar uit om er samen weer een prachtig Knotsenburgs carnaval van te maken' Met vele Knotsenburgse groeten,

Prins ???? de ???? en zljn kabinet.


TMFil-TTffiTTffiP

ffifrffiFffiffiffiffi

fi 誰

ffi F F E R I

T

ff

T

fr

t

*

il

ffi,

flSmffiftnnii**ruug ff誰 * H*gmmgon Tmlsfunms {l}t4} $#T ffi* ilT tmpflJtu huph ma'#finan s.mil


TMFil-TTffiTTffiP

ffifrffiFffiffiffiffi

fi 誰

ffi F F E R I

T

ff

T

fr

t

*

il

ffi,

flSmffiftnnii**ruug ff誰 * H*gmmgon Tmlsfunms {l}t4} $#T ffi* ilT tmpflJtu huph ma'#finan s.mil


j ,' ,r.t1r,,r'l'' i ." :,1 ltrtr Ittlttt

ill

l:

tt :

J

s

I

xro :.=-íl tm

{b,

$

g$ ÊÊo)lr(,t0

xxËa3Ë

vY

_ rJ ,í, -=:

c^>an*HË X {{l*rv' < x :t{'':r6$.9

*st { a. "JdÉ:Ngg

E: ry -8*í 5 o? MMÏ

*'#

.l:'q

.ffi#

*th#

I

hPi

"ffi r$ffi'W

ffi

\s,

a r.*

X

*) *) *) {s

j

I I

W

s rrl Èo Èq d .rl

Eo S:t

3x \-: * ,q|

ï

;l

r

'

L i':ril

:r,, iliríxlrilr,

i;

,'; | "' :,: I'| ', ;." lt.,.tttt

,

)"

I

.

,t

t:t

i" I' l;li,i li:

fir

.1

1..

,.i ,

I I tl

l


j ,' ,r.t1r,,r'l'' i ." :,1 ltrtr Ittlttt

ill

l:

tt :

J

s

I

xro :.=-íl tm

{b,

$

g$ ÊÊo)lr(,t0

xxËa3Ë

vY

_ rJ ,í, -=:

c^>an*HË X {{l*rv' < x :t{'':r6$.9

*st { a. "JdÉ:Ngg

E: ry -8*í 5 o? MMÏ

*'#

.l:'q

.ffi#

*th#

I

hPi

"ffi r$ffi'W

ffi

\s,

a r.*

X

*) *) *) {s

j

I I

W

s rrl Èo Èq d .rl

Eo S:t

3x \-: * ,q|

ï

;l

r

'

L i':ril

:r,, iliríxlrilr,

i;

,'; | "' :,: I'| ', ;." lt.,.tttt

,

)"

I

.

,t

t:t

i" I' l;li,i li:

fir

.1

1..

,.i ,

I I tl

l


Hallo Waoterjokers, Toen mij gevraagd werd om een stukje te schrijven in jullie jaarboekje was ik uiteraard zeer vereerd. Al vele jaren vier ik carnaval bij jullie geweldige vereniging. Vanaf 1999 ben ik als adjudant van de Prins van Brakkenstein elk jaar bij jullie op bezoek geweest en afgelopen jaar natuurlijk als Prins Carnaval van't Knippenstekkie (Brakkenstein). Bij jullie vereniging heb ik ook veel wienden leren kennen, die net als ik het carnaval een warm hart toe dragen. In al die jaren dat ik bij jullie kom heb ik toch een hoogtepunt te noemen. In zooz heb ik dankzij de ex-kabinetten van Prins Theo IV van Knotsenburg en Prins Marco I van't Knippenstekkie mijn huidige vriendin Femke Lelivelt leren kennen.Zíj was toen page in het kabinet van Knotsenburg. Tijdens de ontluistering van mijn kabinet heb ik ten overstaan van iedereen Femke ten huwelijk gewaagd. Dit was voor ons de afsluiting van een geweldig carnavalsseizoen zoo5-zoo6. We hebben het hele seizoen genoten van alle mensen die aan dit feestgedruis hun steentje hebben bijgedragen. Een ervaring die ik nooit zal vergeten!!

Als één van de meest bloeiende verenigingen binnen het Knotsenburgse laten jullie zien hoe carnaval in het openbaar gevierd moet worden. De binding tussen "De Waoterjokers" en "De Platte Knip" is al vele jaren zeer hecht en daar moeten wij trots op zijn en voortzetten.Zo zijn jullie elke maandagavond tijdens het carnaval bij ons te gast en wij brengen met grote getale een bezoek op de dinsdagavond in jullie Gemeenschapshuis. Maar ik ben van mening dat ook een bezoek op de zaterdagavond bij jullie zeer de moeite waard is, want dit was afgelopen jaar wel één van de beste carnavalsavonden in Knotsenburg en "De Waoterjokers" kennende zal dat dit jaar overtroffen worden.

Mijn motto afgelopen jaar was: "Knoop goed in je oren, Carnaval in 't Knippenstekkie gaat nooit verloren". Ik wil dit motto aan alle Knotsenburgers meegeven: "Knoop goed in je oren, Carnaval in Knotsenburg gaat nooit verloren" Tot slot wens ik iedereen een knotsgek carnaval toe en maak vooral met z'n allen heel veel plezier.

Ex-Prins Wilfred

I't

Knippenstekkie


Hallo Waoterjokers, Toen mij gevraagd werd om een stukje te schrijven in jullie jaarboekje was ik uiteraard zeer vereerd. Al vele jaren vier ik carnaval bij jullie geweldige vereniging. Vanaf 1999 ben ik als adjudant van de Prins van Brakkenstein elk jaar bij jullie op bezoek geweest en afgelopen jaar natuurlijk als Prins Carnaval van't Knippenstekkie (Brakkenstein). Bij jullie vereniging heb ik ook veel wienden leren kennen, die net als ik het carnaval een warm hart toe dragen. In al die jaren dat ik bij jullie kom heb ik toch een hoogtepunt te noemen. In zooz heb ik dankzij de ex-kabinetten van Prins Theo IV van Knotsenburg en Prins Marco I van't Knippenstekkie mijn huidige vriendin Femke Lelivelt leren kennen.Zíj was toen page in het kabinet van Knotsenburg. Tijdens de ontluistering van mijn kabinet heb ik ten overstaan van iedereen Femke ten huwelijk gewaagd. Dit was voor ons de afsluiting van een geweldig carnavalsseizoen zoo5-zoo6. We hebben het hele seizoen genoten van alle mensen die aan dit feestgedruis hun steentje hebben bijgedragen. Een ervaring die ik nooit zal vergeten!!

Als één van de meest bloeiende verenigingen binnen het Knotsenburgse laten jullie zien hoe carnaval in het openbaar gevierd moet worden. De binding tussen "De Waoterjokers" en "De Platte Knip" is al vele jaren zeer hecht en daar moeten wij trots op zijn en voortzetten.Zo zijn jullie elke maandagavond tijdens het carnaval bij ons te gast en wij brengen met grote getale een bezoek op de dinsdagavond in jullie Gemeenschapshuis. Maar ik ben van mening dat ook een bezoek op de zaterdagavond bij jullie zeer de moeite waard is, want dit was afgelopen jaar wel één van de beste carnavalsavonden in Knotsenburg en "De Waoterjokers" kennende zal dat dit jaar overtroffen worden.

Mijn motto afgelopen jaar was: "Knoop goed in je oren, Carnaval in 't Knippenstekkie gaat nooit verloren". Ik wil dit motto aan alle Knotsenburgers meegeven: "Knoop goed in je oren, Carnaval in Knotsenburg gaat nooit verloren" Tot slot wens ik iedereen een knotsgek carnaval toe en maak vooral met z'n allen heel veel plezier.

Ex-Prins Wilfred

I't

Knippenstekkie


Na vier seizoenen "De Waoteriokers" vertegenwoordigt te hebben in de functie van jeugdbegeleider (Àdjudant) varrten jeugdkabinet, ben ik genoodzaakt óm iÍooráiverse redenen te besluiten hier mee te stoppen, om voortaan weer binnen de Waoteriokerfamilie te vertoeven. Een beslissing die ik niet echt ían harte heb moeten nemen,- doch de factor tijd die hieraan besteed moet worden noopte mij tot dit besluit te komen.

> -l ? :.

ru oa& y

Doch kan ik terugzien op enkele j4rgn carnaval in een a-ndqr. jasje. Een kleine terugbl-ík op dèze tijd wil ik u als lezer van dit boekje niet onthouden. Medio augustus zoo3 stelde de chef protocol Jeugdprils Ruud de Vries mii de vraág of ik inteiesse had om adjudant van deJeugdprins te worden, na"enig ovóleg met het thuisfront, b'en ik ingegaan op het verzoek. Uiteraard-was ikbenieuwd met wie ik te maken zou krijgen in de samenstelling van het begeleidingsteam, Ruud had h-et toenmalige kabinet inmiddel"s zoveÍ roná dat hiihet voor de eerste keer leuker vond dat ook wij de begeleiders elkaar fas op de eerste kenlismakingavond konden onimoete*n, tot mijn verbázing kwam een van de pages va! dat seizoen i'De Wdoteriokers"leen oude bekende waàrmee het ijs al snel ook vanuit gebroken werd met hét gehele-kabinet.-Jerry-Remmers als jepgdprins ën de andere page Mandy HaeÍkens, collega ádjudant werd Gabriël van Heusden. Dat het adjudant zijn van een jeugdkabinet een_ geh-eel andere orde is als adiudant /iin van de grote prihs,iets wat ik ookheb mogen doen bij exorïns Lex r. werd mii ál snel-duideliik. Je maakt deel uit van een team dat à*oor zorgt dat alle zaken rondom-het jeugdkabinet geregeld worden.

Het met de jeugd bezig zijn, ontwerpen onderscheiding, proclamatie punten samehstèllen, het oèfenen in hóuding en presentatíe, enz,enz.

ffi ,Wffi )

Na het eerste seizoen veel plezier te hebben gehad met het kabinet Jerry r, Waterjoker page Ilonka en Mandy.

.t;

ffi WW

Het tweede jaar, een waar ik ook graag op terug zie mede door het feit dat ik een jeugdige Waoterjoker mocht begeleiden en mede te vormen tot een prins, klein van stuk, doch groot in de mond, onze eigen Kevin Koppers, samen met zijn pages Mandy van Kouwen en Claudia van der Pol beleefden we vele prettige uurtjes.


Na vier seizoenen "De Waoteriokers" vertegenwoordigt te hebben in de functie van jeugdbegeleider (Àdjudant) varrten jeugdkabinet, ben ik genoodzaakt óm iÍooráiverse redenen te besluiten hier mee te stoppen, om voortaan weer binnen de Waoteriokerfamilie te vertoeven. Een beslissing die ik niet echt ían harte heb moeten nemen,- doch de factor tijd die hieraan besteed moet worden noopte mij tot dit besluit te komen.

> -l ? :.

ru oa& y

Doch kan ik terugzien op enkele j4rgn carnaval in een a-ndqr. jasje. Een kleine terugbl-ík op dèze tijd wil ik u als lezer van dit boekje niet onthouden. Medio augustus zoo3 stelde de chef protocol Jeugdprils Ruud de Vries mii de vraág of ik inteiesse had om adjudant van deJeugdprins te worden, na"enig ovóleg met het thuisfront, b'en ik ingegaan op het verzoek. Uiteraard-was ikbenieuwd met wie ik te maken zou krijgen in de samenstelling van het begeleidingsteam, Ruud had h-et toenmalige kabinet inmiddel"s zoveÍ roná dat hiihet voor de eerste keer leuker vond dat ook wij de begeleiders elkaar fas op de eerste kenlismakingavond konden onimoete*n, tot mijn verbázing kwam een van de pages va! dat seizoen i'De Wdoteriokers"leen oude bekende waàrmee het ijs al snel ook vanuit gebroken werd met hét gehele-kabinet.-Jerry-Remmers als jepgdprins ën de andere page Mandy HaeÍkens, collega ádjudant werd Gabriël van Heusden. Dat het adjudant zijn van een jeugdkabinet een_ geh-eel andere orde is als adiudant /iin van de grote prihs,iets wat ik ookheb mogen doen bij exorïns Lex r. werd mii ál snel-duideliik. Je maakt deel uit van een team dat à*oor zorgt dat alle zaken rondom-het jeugdkabinet geregeld worden.

Het met de jeugd bezig zijn, ontwerpen onderscheiding, proclamatie punten samehstèllen, het oèfenen in hóuding en presentatíe, enz,enz.

ffi ,Wffi )

Na het eerste seizoen veel plezier te hebben gehad met het kabinet Jerry r, Waterjoker page Ilonka en Mandy.

.t;

ffi WW

Het tweede jaar, een waar ik ook graag op terug zie mede door het feit dat ik een jeugdige Waoterjoker mocht begeleiden en mede te vormen tot een prins, klein van stuk, doch groot in de mond, onze eigen Kevin Koppers, samen met zijn pages Mandy van Kouwen en Claudia van der Pol beleefden we vele prettige uurtjes.


Dit seizoen trad Gabriël terug als adjudant en werd vervangen door Frank de Water, een oude rot in het adjudant zijn, daar hij deze taak in

2oo3 ook vervulde, met hem klikte het al snel. waarop kabinet drie kon worden samengesteld, met onze prins uit Winsen, Robin Baars ,de elige jeugdprins dieln een seizoen ovèr drie pageg beschikte. Lieke overdijk, ,q,mber.longmans (die om privé redenen het kabinet na een van de eerste bezoeken hét kabinet de rug toekeerde), doch zij werd vervangen door de page van het vorige seizoen Claudia. i{et afgelopen seizoen heb ik Bart Gijsbers als jeugdprins mogen begeleideninet als pages Esther Hendriks en Manon Barten. Een enerverend seizoen met vóel ups en downs, voor het kabinet, een tijd van lach en traan waarbij de prins betrokken was.

td

a {f

* Í 6

tr

Ë-

r #Ë &

Ë

;

5

f,

ilr I i

*

{nt

tr {í

d {!t 4a8

,iil

.t!i{iir

í" I

ii

":l

iih{fltf ilgi,É j',

.,"1

ffi ï#rffiffi

ffid #ry* ffi il ffiffi i .l n ;dÈr * ii

:i1i#r',ti

t,,t i1ïn"4i

/ii+}.+ldlI 1{..d tl:

ruï n

ffiï f,:: :ï ,t\ Êttt:

$.4rï

f t* &. ad{

ffi

l'.dáÏ

t:!

rt14i,

& {d}

Ë o{ &.

ry:r

nn

r,t ËË[ .fi,#

tt

ËffiM .*l,ffir-1]r

llÈ1#-{:r

!.. -:*,

i

rJïijÍ#,8Èisi*iilÍil

#/$F,Umrnmn

#fl1rtrs@ïÊslr

Dat de belevenissen die ik in deze vier jaren mocht hebben niet op een velletje papier kwijt kunt moge duidelijk zijn, met plezier denk ik terug aan de kabiiretten, liun ouders met ieder hun eigen inbreng in het kabinet, de ontvangsten op scholen, verenigingen, waaronder uiteraard de bezoeken aan mijn eigen Waoterjokers, iets waar elke prins met weemoed aan terug schijnt té denken. de bezoeken aan beja,arden met hun eigen zittingàn, de ziekenhuizen waar we de kinderafdelilsen mochten bezoeken. Éetvoldane gevoel dat je krijgt iets te kunnen doen voor al die kinderen die met hun handicaps omgaan, waar je versteld van staat, de hartelijk-

heid alom waar je ook komt, alleen al door het zien van ee,n jeugdprins raken mensen in beroering. De optocht op de wagen, het hard werken om de voorraad strooigoed op peil te houden voor de kids, en zelf ook een beetje strooien. Dat het me na het schrijven van dit stukje toch wat doet moge duidelijk zijn, ik heb er een mooie tijd aan gehad. Graag nog een woordje tot Jerry, Kevin, Robin, Bart llonka, Mandy, Mandy, Claudia, Lieke, Manon, en Esther, het team van begeleiders Ruud, Gabriël en Frank Ik vond het fijn om met jullie te werken.

Geert Alwicher


Dit seizoen trad Gabriël terug als adjudant en werd vervangen door Frank de Water, een oude rot in het adjudant zijn, daar hij deze taak in

2oo3 ook vervulde, met hem klikte het al snel. waarop kabinet drie kon worden samengesteld, met onze prins uit Winsen, Robin Baars ,de elige jeugdprins dieln een seizoen ovèr drie pageg beschikte. Lieke overdijk, ,q,mber.longmans (die om privé redenen het kabinet na een van de eerste bezoeken hét kabinet de rug toekeerde), doch zij werd vervangen door de page van het vorige seizoen Claudia. i{et afgelopen seizoen heb ik Bart Gijsbers als jeugdprins mogen begeleideninet als pages Esther Hendriks en Manon Barten. Een enerverend seizoen met vóel ups en downs, voor het kabinet, een tijd van lach en traan waarbij de prins betrokken was.

td

a {f

* Í 6

tr

Ë-

r #Ë &

Ë

;

5

f,

ilr I i

*

{nt

tr {í

d {!t 4a8

,iil

.t!i{iir

í" I

ii

":l

iih{fltf ilgi,É j',

.,"1

ffi ï#rffiffi

ffid #ry* ffi il ffiffi i .l n ;dÈr * ii

:i1i#r',ti

t,,t i1ïn"4i

/ii+}.+ldlI 1{..d tl:

ruï n

ffiï f,:: :ï ,t\ Êttt:

$.4rï

f t* &. ad{

ffi

l'.dáÏ

t:!

rt14i,

& {d}

Ë o{ &.

ry:r

nn

r,t ËË[ .fi,#

tt

ËffiM .*l,ffir-1]r

llÈ1#-{:r

!.. -:*,

i

rJïijÍ#,8Èisi*iilÍil

#/$F,Umrnmn

#fl1rtrs@ïÊslr

Dat de belevenissen die ik in deze vier jaren mocht hebben niet op een velletje papier kwijt kunt moge duidelijk zijn, met plezier denk ik terug aan de kabiiretten, liun ouders met ieder hun eigen inbreng in het kabinet, de ontvangsten op scholen, verenigingen, waaronder uiteraard de bezoeken aan mijn eigen Waoterjokers, iets waar elke prins met weemoed aan terug schijnt té denken. de bezoeken aan beja,arden met hun eigen zittingàn, de ziekenhuizen waar we de kinderafdelilsen mochten bezoeken. Éetvoldane gevoel dat je krijgt iets te kunnen doen voor al die kinderen die met hun handicaps omgaan, waar je versteld van staat, de hartelijk-

heid alom waar je ook komt, alleen al door het zien van ee,n jeugdprins raken mensen in beroering. De optocht op de wagen, het hard werken om de voorraad strooigoed op peil te houden voor de kids, en zelf ook een beetje strooien. Dat het me na het schrijven van dit stukje toch wat doet moge duidelijk zijn, ik heb er een mooie tijd aan gehad. Graag nog een woordje tot Jerry, Kevin, Robin, Bart llonka, Mandy, Mandy, Claudia, Lieke, Manon, en Esther, het team van begeleiders Ruud, Gabriël en Frank Ik vond het fijn om met jullie te werken.

Geert Alwicher


Cetu$é{at,, sh"y ll I

k

f fr X

&

OPEXI}IG$TTJD[X: Maandag: Dinsdag:

Woensdag: Donderdag:

Daalsoweg 3, 652t cË NiJmogon ïetr o24- 360 24 7t

Vrijdag: Zatêrdagi

S"0O

- 17.30

9.OO - Í7"3O 9.OO - 17.30 9.OO - 17.30

9.00 - tZ.3O 8.3O - i6"0O

Extensions in allerlei kleuren... Extensions funny, Extensions natuur. ook dreads... Tevens verzorgen wij ook uw pruik en prothese werk

!

Als eerste wil ikbeginnen waar iktijdens mijn ontluistering mee geëindigd ben. Waoterj okers...... Bedankt, Bedankt, Bedankt !

BP PLUS van den Berg's Rotonde Industrieweg 52 654lTW Nijmegen 024 -3775965

bp Meer dan 14.2A0 tankpunten en een perfecte controle de winnende combinatie

Carnavalsvereniging "De Waoterj okers"

Als we nu het woord Waoterjokers zeggen,dan denken we aan veel gezelllige mensen,leuke hofkapel, eigenlijk gewoon een echte vereniging die weet hoe carnaval gevierd moet worden!

Als we in het Gemeenschapshuis aankwamen werden we altijd warm ontvangen en we kwamen de zaal niet in, voordat we iets gegeten of gedronken hadden. Daarna dezaalingeblazen worden door jullie eigen hofkapel met daarna een altijd weer een mooi woordje richting ons. Vol spanning keek ik altijd weer uit naar jullie bezoeken en dacht dan.... Wat zullen ze nu weer vóor geks bedacht hebben. De ene keer was het een leuk cadeau en de andere keer een bekeuring. Geweldig was het altijd bij jullie! Jammer genoeg konden we nooit lang blijven, omdat we een druk programma Èadden. Ik weet nog wel dat de Waoterblaosjokers een prachtig Iied speelde, dit was tijdens het eten van een broodje frikandel, het heeft even geduurd voordat ik door had welk lied jullie voor ons speelde, maar we zijn er toch achtergekomen; het was Uz met I still haven't found what I am looking for. Nog een ding voordat ik ga afsluiten. Bedankt voor het lenen van Geert die toch een warm hart is binnen jullie verenging!

&r$oflcn*uio'r

Per*awrlnl{**

ffi ,.É

8ed$.

I

vrrchtwqnnr

(ool mrt leadllllf

s*s - srtr$g$s

oo* vcrlnnn Yooí hth'c daooÍl tóo rnrirrrlr van llngcÍr Értoden,

bdnpn!

Hopetijk zullen we jullie nog vaak tegenkomen! Nogmaals, BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT, voor het geweldige jaar!

Met een Carnavalistische groet, Jeugdkabinet zoo6, Adjudanten: Geert Alwicher en Frank de Water, Pages: Manon Barten en Esther Hendriks, Jeugdprins: Bart Gijsbers


Cetu$é{at,, sh"y ll I

k

f fr X

&

OPEXI}IG$TTJD[X: Maandag: Dinsdag:

Woensdag: Donderdag:

Daalsoweg 3, 652t cË NiJmogon ïetr o24- 360 24 7t

Vrijdag: Zatêrdagi

S"0O

- 17.30

9.OO - Í7"3O 9.OO - 17.30 9.OO - 17.30

9.00 - tZ.3O 8.3O - i6"0O

Extensions in allerlei kleuren... Extensions funny, Extensions natuur. ook dreads... Tevens verzorgen wij ook uw pruik en prothese werk

!

Als eerste wil ikbeginnen waar iktijdens mijn ontluistering mee geëindigd ben. Waoterj okers...... Bedankt, Bedankt, Bedankt !

BP PLUS van den Berg's Rotonde Industrieweg 52 654lTW Nijmegen 024 -3775965

bp Meer dan 14.2A0 tankpunten en een perfecte controle de winnende combinatie

Carnavalsvereniging "De Waoterj okers"

Als we nu het woord Waoterjokers zeggen,dan denken we aan veel gezelllige mensen,leuke hofkapel, eigenlijk gewoon een echte vereniging die weet hoe carnaval gevierd moet worden!

Als we in het Gemeenschapshuis aankwamen werden we altijd warm ontvangen en we kwamen de zaal niet in, voordat we iets gegeten of gedronken hadden. Daarna dezaalingeblazen worden door jullie eigen hofkapel met daarna een altijd weer een mooi woordje richting ons. Vol spanning keek ik altijd weer uit naar jullie bezoeken en dacht dan.... Wat zullen ze nu weer vóor geks bedacht hebben. De ene keer was het een leuk cadeau en de andere keer een bekeuring. Geweldig was het altijd bij jullie! Jammer genoeg konden we nooit lang blijven, omdat we een druk programma Èadden. Ik weet nog wel dat de Waoterblaosjokers een prachtig Iied speelde, dit was tijdens het eten van een broodje frikandel, het heeft even geduurd voordat ik door had welk lied jullie voor ons speelde, maar we zijn er toch achtergekomen; het was Uz met I still haven't found what I am looking for. Nog een ding voordat ik ga afsluiten. Bedankt voor het lenen van Geert die toch een warm hart is binnen jullie verenging!

&r$oflcn*uio'r

Per*awrlnl{**

ffi ,.É

8ed$.

I

vrrchtwqnnr

(ool mrt leadllllf

s*s - srtr$g$s

oo* vcrlnnn Yooí hth'c daooÍl tóo rnrirrrlr van llngcÍr Értoden,

bdnpn!

Hopetijk zullen we jullie nog vaak tegenkomen! Nogmaals, BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT, voor het geweldige jaar!

Met een Carnavalistische groet, Jeugdkabinet zoo6, Adjudanten: Geert Alwicher en Frank de Water, Pages: Manon Barten en Esther Hendriks, Jeugdprins: Bart Gijsbers


Toen ik in september werd gewaagd om iets op papier te zetten over de kindermiddag, moest ik wel even terug in mijn geheugen. Gelukkig dat er foto's van de kindermiddag op de Waoterjokersite staan waardoor ik mijn geheugen kon opfrissen. Na een gedegen voorbereiding is de middag weer zeer geslaagd verlopen. De zaal was, uiteindelijk, goed gevuld met zo'n 15o kinderen. De middag werd opgeluisterd door een aantal optredens. De dansgroepen: "de Rebeltjes" en "The Power Girls" zetten een zeer goede dans neer op het (eigenlijk te kleine) podium. Daarnaast heeft ook

DR. NË SLËCOURïSïRAAT 88 * I{IJIi'FGE1'I

[{4. ïlm VR. 7.30. 17.30 zA.8.08. 13.00 u www.k-rental.nl

U

Stefan, winnaar van het schlagerfestival, ons vereerd met een zangoptreden. Natuurlijk mag ook het rapnummer van Duo TLD niet worden vergeten. Maar de kinderen hoefden niet alleen maar te kijken, want er was natuurlijk weer van alles te doen in het thema: "straatleven". Zo was er bijvoorbeeld een baan uitgezet waar de kinderen konden skippyballen en bliklopen. ook kon er worden gehinkeld, ballen en blikken gooien.

Natuurlijk werd ook de inwendige mens niet vergeten en konden de kinderen chipskettingen maken en even uitrusten op ons terras om iets te drinken en te snoepen. Ook aan de zaalversiering was hard gewerkt. Aan beide zijden van de zaal waren stoepen gemaakt. Ook de verkeersborden en verkeerslichten ontbraken niet. De jeugdprins en zijn kabinet hadden gelukkig dé tijd wij kunnen maken orn ook àven bij ons op visite te komen. Zij zijn iedere carnavalsmiddag inj het Gemeenschapshuis geweest en hebben tijdens elk bezoek een onderscheiding uitgereikt.

natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de hulp van en sponsoren!! Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk medewerkers de vele jaar weer een beroep op jullie doen? mogen we volgend Deze middag was

Groetjes, een commissielid


Toen ik in september werd gewaagd om iets op papier te zetten over de kindermiddag, moest ik wel even terug in mijn geheugen. Gelukkig dat er foto's van de kindermiddag op de Waoterjokersite staan waardoor ik mijn geheugen kon opfrissen. Na een gedegen voorbereiding is de middag weer zeer geslaagd verlopen. De zaal was, uiteindelijk, goed gevuld met zo'n 15o kinderen. De middag werd opgeluisterd door een aantal optredens. De dansgroepen: "de Rebeltjes" en "The Power Girls" zetten een zeer goede dans neer op het (eigenlijk te kleine) podium. Daarnaast heeft ook

DR. NË SLËCOURïSïRAAT 88 * I{IJIi'FGE1'I

[{4. ïlm VR. 7.30. 17.30 zA.8.08. 13.00 u www.k-rental.nl

U

Stefan, winnaar van het schlagerfestival, ons vereerd met een zangoptreden. Natuurlijk mag ook het rapnummer van Duo TLD niet worden vergeten. Maar de kinderen hoefden niet alleen maar te kijken, want er was natuurlijk weer van alles te doen in het thema: "straatleven". Zo was er bijvoorbeeld een baan uitgezet waar de kinderen konden skippyballen en bliklopen. ook kon er worden gehinkeld, ballen en blikken gooien.

Natuurlijk werd ook de inwendige mens niet vergeten en konden de kinderen chipskettingen maken en even uitrusten op ons terras om iets te drinken en te snoepen. Ook aan de zaalversiering was hard gewerkt. Aan beide zijden van de zaal waren stoepen gemaakt. Ook de verkeersborden en verkeerslichten ontbraken niet. De jeugdprins en zijn kabinet hadden gelukkig dé tijd wij kunnen maken orn ook àven bij ons op visite te komen. Zij zijn iedere carnavalsmiddag inj het Gemeenschapshuis geweest en hebben tijdens elk bezoek een onderscheiding uitgereikt.

natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de hulp van en sponsoren!! Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk medewerkers de vele jaar weer een beroep op jullie doen? mogen we volgend Deze middag was

Groetjes, een commissielid


f,' ffi,'$ hi,!..'r;t

r&,q

frW

$PTClAALUAAK J.n. vAN 0rFxaxx v.o.r. $igarenspecialist sinds 1933 Van simpel tot ïABAK LTKTUUR WgNSKAARïTN

ïOïO - LOTïO en SïAAïSLOïFN VOORVSRKOOP NrC

f'lr r;o.

exCiusief

ïICKËï BOX VERKOOP VFRKOOP VW-BONNTN Wolfskuibcweg 155 tsh 3?7 rl 23 | laxt 3?? 3t 03


f,' ffi,'$ hi,!..'r;t

r&,q

frW

$PTClAALUAAK J.n. vAN 0rFxaxx v.o.r. $igarenspecialist sinds 1933 Van simpel tot ïABAK LTKTUUR WgNSKAARïTN

ïOïO - LOTïO en SïAAïSLOïFN VOORVSRKOOP NrC

f'lr r;o.

exCiusief

ïICKËï BOX VERKOOP VFRKOOP VW-BONNTN Wolfskuibcweg 155 tsh 3?7 rl 23 | laxt 3?? 3t 03


BI Meesterlijk in visschotets bezorgen tussen 18.30u en 19.30u mogelijk

Ruim assortiment verse vis en wilde zalm ideale reuk en lekvrije verpakking Onze specialiteit: haring vers van het mes aanbevolen door fijn proevers

Gerookte vis, salades en delicatessen wilde gerookte zalm uit eigen import Garnalen, mosselen, oesters en coquilles en andere schaal en schelpdieren Maaltijden en soepen uit eigen keuken menukaart met gezonde Íekkernijen Royaal belegde broodjes en gebakken vis heerlijk eten aan onze tafeltjes Open ma Um vr 9.00u - í8.00u do tot í9.00u za tot {7.00u

waarom sponsor je als bedrijf een carnavalsvereniging als '!De waoterjokers"? Daar zijn voldoende redenen voor. Op de eerste plaats: Mede door toedoen van een van de grootste carnavalisten van Nijmegen en omstreken: nl. Ruud de wies. Wij, Hanny en John Haefkens, hebben Ruud leren kennen tijdens het carnaval, in de periodes dat onze twee dochters pages waren bij de jeugdprins.

Op de tweedeplaats: Ik heb zelf bijna mijn hele jeugt doorgebracht in hót Waterkwartier. Wij woonden nl. in de Marsstraat no. 5. Ik heb op de lagere school gezeten (St Josefschool) naast het Gemeenschapshuis en heb daar diverse activiteiten meegemaakt zoals jeugdsoos, het koor van broeder Peter Rhode. Ik ben misdienaar geweest in de Theresiakerk en de mis gediendbij kapelaan Nas, enz.enz. Gemeenschapshuis hangt altijd een aanplek waar je je gelijk thuis voelt goede. ook de hele góttatr," sfeer. Een órganisatie is goed te noemen. De zittuig is altijd perfect en eigenlijk is alles altijd tot in de puntjes verzorgd. Ga zo door en jullie kunnen altijd op ons rekenen.

op de derde plaats: In het

En tot slot op de vierde plaats: We hopen natuurlijk ook dat we er in de toekomst een paar leuke klanten aan overhouden.

Veel succes en hopelijktot een spoedig ziens, Tapijtshop John en HannyHaefkens


BI Meesterlijk in visschotets bezorgen tussen 18.30u en 19.30u mogelijk

Ruim assortiment verse vis en wilde zalm ideale reuk en lekvrije verpakking Onze specialiteit: haring vers van het mes aanbevolen door fijn proevers

Gerookte vis, salades en delicatessen wilde gerookte zalm uit eigen import Garnalen, mosselen, oesters en coquilles en andere schaal en schelpdieren Maaltijden en soepen uit eigen keuken menukaart met gezonde Íekkernijen Royaal belegde broodjes en gebakken vis heerlijk eten aan onze tafeltjes Open ma Um vr 9.00u - í8.00u do tot í9.00u za tot {7.00u

waarom sponsor je als bedrijf een carnavalsvereniging als '!De waoterjokers"? Daar zijn voldoende redenen voor. Op de eerste plaats: Mede door toedoen van een van de grootste carnavalisten van Nijmegen en omstreken: nl. Ruud de wies. Wij, Hanny en John Haefkens, hebben Ruud leren kennen tijdens het carnaval, in de periodes dat onze twee dochters pages waren bij de jeugdprins.

Op de tweedeplaats: Ik heb zelf bijna mijn hele jeugt doorgebracht in hót Waterkwartier. Wij woonden nl. in de Marsstraat no. 5. Ik heb op de lagere school gezeten (St Josefschool) naast het Gemeenschapshuis en heb daar diverse activiteiten meegemaakt zoals jeugdsoos, het koor van broeder Peter Rhode. Ik ben misdienaar geweest in de Theresiakerk en de mis gediendbij kapelaan Nas, enz.enz. Gemeenschapshuis hangt altijd een aanplek waar je je gelijk thuis voelt goede. ook de hele góttatr," sfeer. Een órganisatie is goed te noemen. De zittuig is altijd perfect en eigenlijk is alles altijd tot in de puntjes verzorgd. Ga zo door en jullie kunnen altijd op ons rekenen.

op de derde plaats: In het

En tot slot op de vierde plaats: We hopen natuurlijk ook dat we er in de toekomst een paar leuke klanten aan overhouden.

Veel succes en hopelijktot een spoedig ziens, Tapijtshop John en HannyHaefkens


Colour Without Gompromise


Colour Without Gompromise


Lieve carnavalsvrienden van "De Waoterjokers", Natuurlijk wil ik heel graag een stukje in jullie boekje schrijven.

&eopend maandag t\m raterdag van {{.OO tot O{.OO

i\

è"g"o";:n*uo* GeoPend -u

,

Het is nu eind augustus en wij zijn alweer gewend aan het normale dagelijkse leven. Met Éeel veel plezier en warmte kijken wij terug op het afgelopen carnavalsseizoen. En dan kan ik alleen maar zeggen, en dat doe ik ook namens Mariska, Josine, Gerard en Gé, dat wij er met z'n allen heel intens van hebben genoten. Het was een ervaring die eigenlijk iedere carnavallist ééns in zijn of haar leven moet hebben meegemaakt. Vanaf het begin gingen we mee in een stroom van indrukken en ervaringen. Na een prachtige proclamatie in concertgebouw "de Vereeniging"begon het hele feest pás echt. Al meteen de dag erna met al die mensen en de warme reactiei bij het ontbijt bij mij thuis in Weurt. Maar ook die overweldigende receptie staat ons nog in het geheugen gegrift. Maar daarnaast ook de hartelijkheden en de verassingen die men in petto had tijdens de bezoeken bij alle carnavalsverenigingen. En natuurlijk is uw vereniging er daar een van!!!. Een vereniging waarvan wij alleen maar kunn"n ,"ggett, een club met een warm hart.Zo ontzettend hartelijk zijn wij ontvangen, zodat wij ons meteen thuis voelden. Altijá even rust voordat we de zaal ingingen, heerlijk luisterend naar de ptuóhtig" klanken van de Waoterblaosjokers. Fantastisch, onze dank daarvoor.

Nu gaan wij allemaal weer verder in onze eigen verenigingen, maar wij hopen nog vaak bij uw vereniging op bezoek te mogen komen' Wij wensen u ook tijdens het aankomende seizoen met het betoverende motto, "Knotsenburg, een levend sprookje" veel leut en plezier'

Ex-prins Ton

II


Lieve carnavalsvrienden van "De Waoterjokers", Natuurlijk wil ik heel graag een stukje in jullie boekje schrijven.

&eopend maandag t\m raterdag van {{.OO tot O{.OO

i\

è"g"o";:n*uo* GeoPend -u

,

Het is nu eind augustus en wij zijn alweer gewend aan het normale dagelijkse leven. Met Éeel veel plezier en warmte kijken wij terug op het afgelopen carnavalsseizoen. En dan kan ik alleen maar zeggen, en dat doe ik ook namens Mariska, Josine, Gerard en Gé, dat wij er met z'n allen heel intens van hebben genoten. Het was een ervaring die eigenlijk iedere carnavallist ééns in zijn of haar leven moet hebben meegemaakt. Vanaf het begin gingen we mee in een stroom van indrukken en ervaringen. Na een prachtige proclamatie in concertgebouw "de Vereeniging"begon het hele feest pás echt. Al meteen de dag erna met al die mensen en de warme reactiei bij het ontbijt bij mij thuis in Weurt. Maar ook die overweldigende receptie staat ons nog in het geheugen gegrift. Maar daarnaast ook de hartelijkheden en de verassingen die men in petto had tijdens de bezoeken bij alle carnavalsverenigingen. En natuurlijk is uw vereniging er daar een van!!!. Een vereniging waarvan wij alleen maar kunn"n ,"ggett, een club met een warm hart.Zo ontzettend hartelijk zijn wij ontvangen, zodat wij ons meteen thuis voelden. Altijá even rust voordat we de zaal ingingen, heerlijk luisterend naar de ptuóhtig" klanken van de Waoterblaosjokers. Fantastisch, onze dank daarvoor.

Nu gaan wij allemaal weer verder in onze eigen verenigingen, maar wij hopen nog vaak bij uw vereniging op bezoek te mogen komen' Wij wensen u ook tijdens het aankomende seizoen met het betoverende motto, "Knotsenburg, een levend sprookje" veel leut en plezier'

Ex-prins Ton

II


"

slroorsnÁrrsrpnrr WI CO Ka ntoar* en bed ríjfscleani ng Oiepstamen Tekstvetwijdering Biezenstraat 110, 65r*t Zll Í{ijmegen ïrlrroofi ot4 - 378 59 7{

*

Secretaris: Remco Koppers,

á{,fo&*drfg ystt gan

ttr

tr{rafs,mlrcxf SSd, ïi. SJÍJmê$rên ïbjbfoon &94 - $ff

Penningmeester: Benito Kleinschiphorst,

ff $8

?ïrÍsfsx W4 * $ro tr

Voorzitter: Jo Arts,

6d

Berkelstraat zg, 654r VC Nijmegen Tel: oz4-3799596 E-mail: voorzitter@waoterjokers.nl Dorpsstraat 27,6582 AL Heumen Tel: oz4-3452928 E-mail : secretariaat@waoterj okers.nl de Geerkamp tg-t2,6945 HJ Nijmegen Tel: oz4-344o9o7 E-mail: penningmeester@waoterjokers.nl

ze Secretaris

BjórnAlwicher, ,n8d*rsst

SPX dosrvan

ze Penningmeester Geert van Alst,

Bff{

E--t

*mtrX-nss*r*lí:

8sn.*mut*fasl'l ?.{*'l{ NIJXËGË}I ïo*O2{.37?

Lankforst zrr3, 6538 GE Nijmegen tel: oz4-377o594 E-mail: bjorn. alwicher@waoterjokers.nl Zwanenveld So-3r, 6Sg8 VANijmegen tel: oz4-3448928 E-mail: geert.van.alst@waoterjokers.nl

Contributie aangelegenheden : Geert van Alst, adresgegevens

zie boven ABN-AMRO bank rekeningnr: 53.73.23.65t T.n.v. Penningmeester Waoterjokers Giro v/d bank: 8z.ro.z5 (LidmaatschaP = € 3,- PP/mnd) Heeft u nog geen automatische afschrijving? Neem dan gerust contact op met Geert van Alst! Voor andere bankzaken dan contributie: RABOBANK Rekening nr : t t.9 4. 29. 8 o z

OS

gg

Algemeen secretariaat: Remco Koppers, Adresgegevens

zie boven


"

slroorsnÁrrsrpnrr WI CO Ka ntoar* en bed ríjfscleani ng Oiepstamen Tekstvetwijdering Biezenstraat 110, 65r*t Zll Í{ijmegen ïrlrroofi ot4 - 378 59 7{

*

Secretaris: Remco Koppers,

á{,fo&*drfg ystt gan

ttr

tr{rafs,mlrcxf SSd, ïi. SJÍJmê$rên ïbjbfoon &94 - $ff

Penningmeester: Benito Kleinschiphorst,

ff $8

?ïrÍsfsx W4 * $ro tr

Voorzitter: Jo Arts,

6d

Berkelstraat zg, 654r VC Nijmegen Tel: oz4-3799596 E-mail: voorzitter@waoterjokers.nl Dorpsstraat 27,6582 AL Heumen Tel: oz4-3452928 E-mail : secretariaat@waoterj okers.nl de Geerkamp tg-t2,6945 HJ Nijmegen Tel: oz4-344o9o7 E-mail: penningmeester@waoterjokers.nl

ze Secretaris

BjórnAlwicher, ,n8d*rsst

SPX dosrvan

ze Penningmeester Geert van Alst,

Bff{

E--t

*mtrX-nss*r*lí:

8sn.*mut*fasl'l ?.{*'l{ NIJXËGË}I ïo*O2{.37?

Lankforst zrr3, 6538 GE Nijmegen tel: oz4-377o594 E-mail: bjorn. alwicher@waoterjokers.nl Zwanenveld So-3r, 6Sg8 VANijmegen tel: oz4-3448928 E-mail: geert.van.alst@waoterjokers.nl

Contributie aangelegenheden : Geert van Alst, adresgegevens

zie boven ABN-AMRO bank rekeningnr: 53.73.23.65t T.n.v. Penningmeester Waoterjokers Giro v/d bank: 8z.ro.z5 (LidmaatschaP = € 3,- PP/mnd) Heeft u nog geen automatische afschrijving? Neem dan gerust contact op met Geert van Alst! Voor andere bankzaken dan contributie: RABOBANK Rekening nr : t t.9 4. 29. 8 o z

OS

gg

Algemeen secretariaat: Remco Koppers, Adresgegevens

zie boven


ak GG^ ^

%

*Íy 2G; GI^ GG._ IrC* *- - #

*f-+vl @

eM&

=-

Eruidsre4orlage$ r f # fivsreeltsn y$, oude-

filmpjes op W0

rd*i$re*ení*inr *

ft, s$2, &$'' **=.* qó It -\'d6}\w go $ "grËrr, vanbalt ffiryvid à =- I ..- : nno, ?At

p


ak GG^ ^

%

*Íy 2G; GI^ GG._ IrC* *- - #

*f-+vl @

eM&

=-

Eruidsre4orlage$ r f # fivsreeltsn y$, oude-

filmpjes op W0

rd*i$re*ení*inr *

ft, s$2, &$'' **=.* qó It -\'d6}\w go $ "grËrr, vanbalt ffiryvid à =- I ..- : nno, ?At

p


WMM vd em

ffi"%ij"' Gerissen

Erik

laassen

rfur,r.lt

Peter

Kplpers rcffifurs

Theo

, o

de Vrïhs

g,

RutldIQ"#M Pieffi.M

ËrF

g, -5

I

ff'sffit,t.ttt

Nol Thunftsen .ro

l

affiriËq

\*M

,'


WMM vd em

ffi"%ij"' Gerissen

Erik

laassen

rfur,r.lt

Peter

Kplpers rcffifurs

Theo

, o

de Vrïhs

g,

RutldIQ"#M Pieffi.M

ËrF

g, -5

I

ff'sffit,t.ttt

Nol Thunftsen .ro

l

affiriËq

\*M

,'


Nu ik meer dan z5 jaar senator ben, heb ik genoeg stof om eens in ons geprezen boekje te schrijven. Dit doe ik om u te laten weten dat ik trots ben op onze carnavalsvereniging.

't git 'm ln ds

Het begon met werken achter bar, glazen spoelen en zo bij Ad en Dirk Verstraten. Heel veel Waoterjokers kende ik al van eerdere clubs en van uit de buurt. Toen was een zakcentje verdienen wel aardig, maar het geld uitgeven v贸贸r de bar beviel me toch beter. Vooral als je dat carnavalsgevoel krijgt dat je de rest van je leven niet meer los laat. En neemt u van mij aan dat het meer is dan alleen dat carnavalsgevoel. Je hebt een stel wienden en daar maak je plezier, plannen en ruzie mee. Hoe iets in zijn werk gaat of tot stand komt is vaak niet duidelijk, maar naar mate de tijd van het carnaval nadert wordt het een rond verhaal en gaje het beleven zoalsje het in gedachten had. Maar ik heb het al gezegd, het is meer, het zit dieper, het zit vast geworteld het is je cultuur. Het leefde al ver voor mijn senatorschap. Vaak hoorde ik iemand op zijn trompet oefenen in de Maasstraat als ik uit school lanram. De meeste Waoterjokers ken ik van de drumband "de Tippelaars" en volleybalclub "Hercules" en later gingen wij mee als leiders van de AHOJ kampen en we deden veel meer: Jongerenkoor, Soos 7o opgericht, zwarte piet spelen. uitgaan vakanties, wat deden we niet? En daar passen heel wat namen in, namen die je nu nog noemt omdat je met al die mensen nog contact hebt, is dat niet uniek.

rrrvruuddsrrriss ,*rsextM&Xqffilt&K

Doordat je omgang had met je leeftijdsgenoten maakte je ook kennis met hun ouders en met die ouders had en heb je een amicale en sociale omgang. Vele verkeringen werden huwelijken en de wiendschapskring werd alleen maar groter. Uit die huwelijken kvrramen kinderen en de wiendschapskring werd alleen maar groter. Die kinderen krijgen ook weer verkering en de wiendschapskring wordt alleen maar groter. Het geeft je een fijn gevoel, al die niet ophoudende wiendschappen. Ook al sta je daar niet elke dag bij stil.


Nu ik meer dan z5 jaar senator ben, heb ik genoeg stof om eens in ons geprezen boekje te schrijven. Dit doe ik om u te laten weten dat ik trots ben op onze carnavalsvereniging.

't git 'm ln ds

Het begon met werken achter bar, glazen spoelen en zo bij Ad en Dirk Verstraten. Heel veel Waoterjokers kende ik al van eerdere clubs en van uit de buurt. Toen was een zakcentje verdienen wel aardig, maar het geld uitgeven v贸贸r de bar beviel me toch beter. Vooral als je dat carnavalsgevoel krijgt dat je de rest van je leven niet meer los laat. En neemt u van mij aan dat het meer is dan alleen dat carnavalsgevoel. Je hebt een stel wienden en daar maak je plezier, plannen en ruzie mee. Hoe iets in zijn werk gaat of tot stand komt is vaak niet duidelijk, maar naar mate de tijd van het carnaval nadert wordt het een rond verhaal en gaje het beleven zoalsje het in gedachten had. Maar ik heb het al gezegd, het is meer, het zit dieper, het zit vast geworteld het is je cultuur. Het leefde al ver voor mijn senatorschap. Vaak hoorde ik iemand op zijn trompet oefenen in de Maasstraat als ik uit school lanram. De meeste Waoterjokers ken ik van de drumband "de Tippelaars" en volleybalclub "Hercules" en later gingen wij mee als leiders van de AHOJ kampen en we deden veel meer: Jongerenkoor, Soos 7o opgericht, zwarte piet spelen. uitgaan vakanties, wat deden we niet? En daar passen heel wat namen in, namen die je nu nog noemt omdat je met al die mensen nog contact hebt, is dat niet uniek.

rrrvruuddsrrriss ,*rsextM&Xqffilt&K

Doordat je omgang had met je leeftijdsgenoten maakte je ook kennis met hun ouders en met die ouders had en heb je een amicale en sociale omgang. Vele verkeringen werden huwelijken en de wiendschapskring werd alleen maar groter. Uit die huwelijken kvrramen kinderen en de wiendschapskring werd alleen maar groter. Die kinderen krijgen ook weer verkering en de wiendschapskring wordt alleen maar groter. Het geeft je een fijn gevoel, al die niet ophoudende wiendschappen. Ook al sta je daar niet elke dag bij stil.


lzzan a-p

k

Maarbijvoorbeeldwel als ikop een carnavalsactiviteit al die feesMerende mensen zie. Dan ben ik in mijn element, dan weet ik dat ik goed geinvesteerd heb door senator te worden. Je investeert maar een klein beetje: werkzaterdag, knutselen, verven, timmeren, organiseren, vergaderen, muziek maken of iets anders maar je krijgt er heel veel voor terug.

Ik raad iedereen zo'n investering aan. De toekomst voor het carnaval zie ik niet somber in al wordt daar wel eens anders over gedacht. Het zal wel veranderen , het zal wel anders worden. Hoe het er over z5 jaar uitziet weet ik niet, maar het gevoel blijft en dat gevoel zie ik ook bij de jongeren. Misschien sta ik later met een rollater aan de bar of met een jonge bloem op de dansvloer. Alles is mogelijk, denk aan Thijs Aaders sr. "De Waoterjokers", de wiendschappen en al wat ik vooraf heb beschreven, ikblijf het koesteren.

テッテ記IJKE PIXUA

OX l:.,.:f ;'.'.i',:i:

Ton van den Broek


lzzan a-p

k

Maarbijvoorbeeldwel als ikop een carnavalsactiviteit al die feesMerende mensen zie. Dan ben ik in mijn element, dan weet ik dat ik goed geinvesteerd heb door senator te worden. Je investeert maar een klein beetje: werkzaterdag, knutselen, verven, timmeren, organiseren, vergaderen, muziek maken of iets anders maar je krijgt er heel veel voor terug.

Ik raad iedereen zo'n investering aan. De toekomst voor het carnaval zie ik niet somber in al wordt daar wel eens anders over gedacht. Het zal wel veranderen , het zal wel anders worden. Hoe het er over z5 jaar uitziet weet ik niet, maar het gevoel blijft en dat gevoel zie ik ook bij de jongeren. Misschien sta ik later met een rollater aan de bar of met een jonge bloem op de dansvloer. Alles is mogelijk, denk aan Thijs Aaders sr. "De Waoterjokers", de wiendschappen en al wat ik vooraf heb beschreven, ikblijf het koesteren.

テッテ記IJKE PIXUA

OX l:.,.:f ;'.'.i',:i:

Ton van den Broek


Als lekker eten u lief is Keurslagerij *n Pa*y - ssrvice

Rob Keller

Naast het (ll)e€r,iJke Umousin Rundvlees uit eigen stal ziJn wij ook gespecaalisêerd in het verzorgên van Sarbeque en Harnparty's

voor tundue

Watêrstnat

3iáïxï,ïn;x::ï::' 201 6541 Tl l{iimagen

nou'*"'

Tel.: 02i[ -

: ffi3 -*frlr,"

777479A

K

AARïS

nrfmêgsn Keller - Aanbouwkeukens Badkamers

()nderhoud

l{. Hulrbêrs Dr. De Elsmurtstraal ?6, 6541 DK Nijrnegen &1.: 024 - W2 73 33

Xrpso,I*n ttJn4ffN" vn&r IfÁÁR en NNM Karin v.d. Wollenbery

liÍat*nntraat 227a - 654f ïl illJmegen ïelofoonr O24 - 3t8 {6 70

Beste vrienden van de Waoterjokers, Het was het carnavalsseizoen Lgg6 - tggT dat acht enthousiaste jonge senatoren van vier Knotsenburgse verenigingen bijeenkwamen in het toenmalige café De Wolk aan de Molenstraat. Doel van deze meeting was om gezamenlijk als groep deel te nemen aan het carnavals schlagerfestival van Kiek Ze Kieke en daarte laten zien dat er wel degelijk sprake is van saamhorigheid binnen Knotsenburg. Met het krachtige Knotsenburgse protestlied: Kom op we stropen de mouwen op, namen wij in LggT voot het eerst deel aan het festival. De rode lantaarn was de beloning voor ons optreden. De rode lantaarn waarmee we vier van de negen deelnames werden beloond. Binnen Knotsenburg hebben we in de loop der jaren veel waardering gekregen. Misschien niet altijd voor onze muzikaliteit maar wel door onze spontaniteit, enthousiasme en dat we in elf jaar zijn gegroeid tot een hechte vriendengroep. Door de jaren heen zijn we qua samenstelling wel wat veranderd en hebben we nu twaalf leden. Uniek is ook dat we teksten en muziek zelf maken mede door een geweldige samenwerking met Jos Kleinschiphorst. Zaterdag 17 maart zooT vieren wij ons elf jarig jubileum in de Waagh voor familie en wienden. Een besloten feestje maar wie weet bent u één van de gelukkige. Het hoopt een unieke avond te worden waar bij wordt stil gestaan bij Elfjaar Wordt Vervolgd, Halfuasten en de uitreiking van de Wordt Vervolgd prijs. Een prijs die wordt uitgereikt aan een Knotsenburgse activiteit die een nieuwe stimulans geeft aan het carnaval en mag/moet worden vervolgd. Een neutrale jury beoordeeld welke activiteit dat zal zijn.

Wij van Wordt Vervolgd wensen

jullie

een geweldig carnavalsseizoen toe en we komen elkaar vast wel tegen in het sfeervolle Gemeenschapshuis.

Samenstelling Wordt Vervolgt: Bianca, Benito en Bjórn (De Waoterjokers) Marian, Patrick en Jos(Kiek Ze Kieke) Wilfred en Lars (Sint - Stevenskrupers) Marcel(Swerte Schaop)

Vincent, Tiemo en Bas


Als lekker eten u lief is Keurslagerij *n Pa*y - ssrvice

Rob Keller

Naast het (ll)e€r,iJke Umousin Rundvlees uit eigen stal ziJn wij ook gespecaalisêerd in het verzorgên van Sarbeque en Harnparty's

voor tundue

Watêrstnat

3iáïxï,ïn;x::ï::' 201 6541 Tl l{iimagen

nou'*"'

Tel.: 02i[ -

: ffi3 -*frlr,"

777479A

K

AARïS

nrfmêgsn Keller - Aanbouwkeukens Badkamers

()nderhoud

l{. Hulrbêrs Dr. De Elsmurtstraal ?6, 6541 DK Nijrnegen &1.: 024 - W2 73 33

Xrpso,I*n ttJn4ffN" vn&r IfÁÁR en NNM Karin v.d. Wollenbery

liÍat*nntraat 227a - 654f ïl illJmegen ïelofoonr O24 - 3t8 {6 70

Beste vrienden van de Waoterjokers, Het was het carnavalsseizoen Lgg6 - tggT dat acht enthousiaste jonge senatoren van vier Knotsenburgse verenigingen bijeenkwamen in het toenmalige café De Wolk aan de Molenstraat. Doel van deze meeting was om gezamenlijk als groep deel te nemen aan het carnavals schlagerfestival van Kiek Ze Kieke en daarte laten zien dat er wel degelijk sprake is van saamhorigheid binnen Knotsenburg. Met het krachtige Knotsenburgse protestlied: Kom op we stropen de mouwen op, namen wij in LggT voot het eerst deel aan het festival. De rode lantaarn was de beloning voor ons optreden. De rode lantaarn waarmee we vier van de negen deelnames werden beloond. Binnen Knotsenburg hebben we in de loop der jaren veel waardering gekregen. Misschien niet altijd voor onze muzikaliteit maar wel door onze spontaniteit, enthousiasme en dat we in elf jaar zijn gegroeid tot een hechte vriendengroep. Door de jaren heen zijn we qua samenstelling wel wat veranderd en hebben we nu twaalf leden. Uniek is ook dat we teksten en muziek zelf maken mede door een geweldige samenwerking met Jos Kleinschiphorst. Zaterdag 17 maart zooT vieren wij ons elf jarig jubileum in de Waagh voor familie en wienden. Een besloten feestje maar wie weet bent u één van de gelukkige. Het hoopt een unieke avond te worden waar bij wordt stil gestaan bij Elfjaar Wordt Vervolgd, Halfuasten en de uitreiking van de Wordt Vervolgd prijs. Een prijs die wordt uitgereikt aan een Knotsenburgse activiteit die een nieuwe stimulans geeft aan het carnaval en mag/moet worden vervolgd. Een neutrale jury beoordeeld welke activiteit dat zal zijn.

Wij van Wordt Vervolgd wensen

jullie

een geweldig carnavalsseizoen toe en we komen elkaar vast wel tegen in het sfeervolle Gemeenschapshuis.

Samenstelling Wordt Vervolgt: Bianca, Benito en Bjórn (De Waoterjokers) Marian, Patrick en Jos(Kiek Ze Kieke) Wilfred en Lars (Sint - Stevenskrupers) Marcel(Swerte Schaop)

Vincent, Tiemo en Bas


fnct$niws c t

:i

- numegen


fnct$niws c t

:i

- numegen


Wie aan feesten denkt, denkt aan Xslompsntrxm

Na jaren het carnaval op traditionele wijze te hebben geopend, met ons ledenbal

op de zaterdagavond waren wij van mening eens iets anders te proberen. Dat was natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want je stelt jezelf de waag wat kunnen wij gaan organiseren? Na een commissie te hebben samengesteld konden we gaan beginnen met de diverse opties en ideeën te belichten. Na een paar vergaderingen kwamen wij uit op het huidige concept. Het organiseren kon gaan beginnen, taken werden verdeeld en er moest een hoop gebeld en gemailed worden om alles rond te krijgen.

WerX

Artiesten werden gewaagd en sponsoren gezocht, en er moesten ook nog eens 5ooo flyers bezorgd worden in de wijken. Er moest een hoop geregeld worden met dezaal, indeling, podium, decor etc, etc al met al een hele operatie, maar wel heel leuk om te doen. We vonden verschillende sponsoren bereid om mee te doen met een "sponsortas" waarin allerlei verschillende voorwerpen kwamen die met de verschillende sponsors te maken hadden, zoals pennen, potloden, sleutelhangers, notitieblokjes en nog veel

* **l gtetÁ *a,i*,r*,*.,,..,.1 Wái

*e*à!i} U & W&áW{dd*r{ t . t&i 8&í&1"* fuf XS

*rw''*&1**.xt*

meer.

Naarmate de voorbereidingen vorderden kwam ook de carnavalsavondavond sneller dichterbij. Op de werkavonden (altijd gezellig) zette ieder -een de schouders eronder om de zaal gereed te krijgen en om de sponsortassen te lrrllen .

rrl*

t.l*r*,b

H"rryT.y,rWW*C-ian4 a+.F*&te*. EXN_AX*KnXK,,**&'*1*&*X* r rxKs.r {}t xnu-*nxsaypLl€g$mK$*fs SahgErdsr: ïlr{x hie*lo*d tssrsdxrst 9, l,li$togen

ffi

m* -s?ss4sr

I

Hd Gsnp*nschepshuis Wgt6rstree, l{Ca O**r ïX Xiirnegien S? m* * s?s s't s0

Toen was het eindelijk zaterdag. Het liep al woeg vol en om 2o.11uur klonken de eerste wolijke tonen afkomstig van de Hofkapel. Zo de kop was eraf en de avond geopend. Na de Hofkapel mocht onze presentator Ruud Kleinschiphorst het woord nemen om iedereen welkom te heten en de artiesten aan te kondigen en de volgende artiest was een jonge man die zichzelf DJ ARWIN noemde, hij zette de zaal in mum van tijd op zijn kop en die gezellige sfeer wist hij heel goed vast te houden! Ondanks dat hij voor de moeilijke taak stond om zijn show op te bouwen terwijl hij om de zo minuten onderbroken werd door een andere artiest, het getuigde van een grote klasse en talent van zijn kant!

Als eerste artiest die hem afloste hadden wij de zangeres Willeke die met een medley de gezellige sfeer moeiteloos wist vast te houden.Na Willeke was het de Vullusbent die een show gaven op het andere podium. Daarna was weer de DJ aan de beurt totdat Prins Ton ze door de Hofkapel naar binnen werd geblazen. Na deze onderbreking was het tijd voor de charmante zangeres Ester Matthei die het publiek trakteerde met een Spaanse feest medley.


Wie aan feesten denkt, denkt aan Xslompsntrxm

Na jaren het carnaval op traditionele wijze te hebben geopend, met ons ledenbal

op de zaterdagavond waren wij van mening eens iets anders te proberen. Dat was natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want je stelt jezelf de waag wat kunnen wij gaan organiseren? Na een commissie te hebben samengesteld konden we gaan beginnen met de diverse opties en ideeën te belichten. Na een paar vergaderingen kwamen wij uit op het huidige concept. Het organiseren kon gaan beginnen, taken werden verdeeld en er moest een hoop gebeld en gemailed worden om alles rond te krijgen.

WerX

Artiesten werden gewaagd en sponsoren gezocht, en er moesten ook nog eens 5ooo flyers bezorgd worden in de wijken. Er moest een hoop geregeld worden met dezaal, indeling, podium, decor etc, etc al met al een hele operatie, maar wel heel leuk om te doen. We vonden verschillende sponsoren bereid om mee te doen met een "sponsortas" waarin allerlei verschillende voorwerpen kwamen die met de verschillende sponsors te maken hadden, zoals pennen, potloden, sleutelhangers, notitieblokjes en nog veel

* **l gtetÁ *a,i*,r*,*.,,..,.1 Wái

*e*à!i} U & W&áW{dd*r{ t . t&i 8&í&1"* fuf XS

*rw''*&1**.xt*

meer.

Naarmate de voorbereidingen vorderden kwam ook de carnavalsavondavond sneller dichterbij. Op de werkavonden (altijd gezellig) zette ieder -een de schouders eronder om de zaal gereed te krijgen en om de sponsortassen te lrrllen .

rrl*

t.l*r*,b

H"rryT.y,rWW*C-ian4 a+.F*&te*. EXN_AX*KnXK,,**&'*1*&*X* r rxKs.r {}t xnu-*nxsaypLl€g$mK$*fs SahgErdsr: ïlr{x hie*lo*d tssrsdxrst 9, l,li$togen

ffi

m* -s?ss4sr

I

Hd Gsnp*nschepshuis Wgt6rstree, l{Ca O**r ïX Xiirnegien S? m* * s?s s't s0

Toen was het eindelijk zaterdag. Het liep al woeg vol en om 2o.11uur klonken de eerste wolijke tonen afkomstig van de Hofkapel. Zo de kop was eraf en de avond geopend. Na de Hofkapel mocht onze presentator Ruud Kleinschiphorst het woord nemen om iedereen welkom te heten en de artiesten aan te kondigen en de volgende artiest was een jonge man die zichzelf DJ ARWIN noemde, hij zette de zaal in mum van tijd op zijn kop en die gezellige sfeer wist hij heel goed vast te houden! Ondanks dat hij voor de moeilijke taak stond om zijn show op te bouwen terwijl hij om de zo minuten onderbroken werd door een andere artiest, het getuigde van een grote klasse en talent van zijn kant!

Als eerste artiest die hem afloste hadden wij de zangeres Willeke die met een medley de gezellige sfeer moeiteloos wist vast te houden.Na Willeke was het de Vullusbent die een show gaven op het andere podium. Daarna was weer de DJ aan de beurt totdat Prins Ton ze door de Hofkapel naar binnen werd geblazen. Na deze onderbreking was het tijd voor de charmante zangeres Ester Matthei die het publiek trakteerde met een Spaanse feest medley.


trt (Dr r (D cD

rt

g,

TIIIIIT T>ír9<<c==(DF90

f,(D(DUtXOC

do=àó---F )

g,átqIqd

3 (I).D=oo o-o-

ei PO

=F==èÍD )+

d

c'

trL CD

qt I I

^d - , g I J I.

5

89P =gE ;4 3 J

-

+

g, o)

=

(D

rI

R

werd.

(D

II

o C)

Een tweede optreden van Willeke, die voor de eerste keer enkelen van haar eigen carnavals hits zong, werd gezien de reacties in de zaal zeer goed onWangen

qFÊáI83

.q.=='<r.98 ; ó'Rooaa';' O=O=r_,Í))

I

rl

v

-

Pcnoïaj'o'

'€

(3 Í+ -,

CD = : CD ....7 rfl

ry

x.íf 'g -Éq ()

5'9 N 319

íD (D

; +*Í ."

ssih

63d?tó

'r <:

l=

lle ooli:

ËÈlE :Ë o o:J : f xrN

SobR

EE:i o*ci

x

iiÉË' C.lC;Zá \j {ë:O

às3(o

(r)(a)(D è (r) (^)ó

orgt o ó('lf

@

I

J

t+, (D

=

(D

:!

z II

rr

It5-

I

;:- o

(-D

E

:t

-

(sI (D

J

Toen kwam natuurlijk het leukste voor een organisator, spontane optredens! Ik werd juist door Thijs Holland geïnformeerd dat er nu toch zeker meer dan 4oo bezoekers binnen waren en dat de benen bijna letterlijkbuiten hingen, toen Benito naar mij toe kwam met de waag of Zwarte Lola een paar nummers mocht zingen. Na een beetje passen en persen in het programma moest dat lukken. Wij stonden ervan te kijken te meer omdat wij nog nooit van haar gehoord hadden, maar zij kreeg het voor elkaar om de zaal noggekker te krijgen. En na weer een zeer goede set van de DJ was het tijd voor de volgende artiest "Gordon de Kiefte" met zijn aanstekelijke en wolijke repertoire ging het helemaal loos met een lange (lees warme) polonaise van begin tot eind, en ondanks de warmte hadden de bezoekers er nog heel veel zin in. Dus konden wij ons tijdens de set van de Dj voorbereiden op de finale act van de avond. Omdat die artiest erop stond eigen geluid te gebruiken, moest er het een en ander omgebouwd worden. Toen de roadies van de hoofdact eindelijk Haar waren met het geluid kon de act beginnen, de zaal werd even stil en daar kwam hij dan, onder de tonen van Andre Hazes trad Jeroen de zaal binnen en begon te zingen. Iedereen zong van begin tot eind de bekende Andre Hazes nummers luidkeels mee!

De zaal bereikte een climax met hits als "de vlieger" en"Zij geloofd in mij". Na het optreden draaide DJ ARWIN nog tot in de late uu{es door, terwijl iedereen richting huis ging waarbij ze bij het verlaten van het Gemeenschapshuis de sponsortas meekregen. Daarna was het voor ons tijd om alles weer snel op te ruimen en Haar te maken voor de volgende dag We praatte nog even na ond.er het genot van een welverdiende consumptie en was het voor ons ook tijd om in het mandje te kruipen en vast te dromen over wat volgend jaar allemaal wel niet mogelijk is... Namens de commissie zaterdagavond,

BjornAlwicher, Commissievoorzitter


trt (Dr r (D cD

rt

g,

TIIIIIT T>ír9<<c==(DF90

f,(D(DUtXOC

do=àó---F )

g,átqIqd

3 (I).D=oo o-o-

ei PO

=F==èÍD )+

d

c'

trL CD

qt I I

^d - , g I J I.

5

89P =gE ;4 3 J

-

+

g, o)

=

(D

rI

R

werd.

(D

II

o C)

Een tweede optreden van Willeke, die voor de eerste keer enkelen van haar eigen carnavals hits zong, werd gezien de reacties in de zaal zeer goed onWangen

qFÊáI83

.q.=='<r.98 ; ó'Rooaa';' O=O=r_,Í))

I

rl

v

-

Pcnoïaj'o'

'€

(3 Í+ -,

CD = : CD ....7 rfl

ry

x.íf 'g -Éq ()

5'9 N 319

íD (D

; +*Í ."

ssih

63d?tó

'r <:

l=

lle ooli:

ËÈlE :Ë o o:J : f xrN

SobR

EE:i o*ci

x

iiÉË' C.lC;Zá \j {ë:O

às3(o

(r)(a)(D è (r) (^)ó

orgt o ó('lf

@

I

J

t+, (D

=

(D

:!

z II

rr

It5-

I

;:- o

(-D

E

:t

-

(sI (D

J

Toen kwam natuurlijk het leukste voor een organisator, spontane optredens! Ik werd juist door Thijs Holland geïnformeerd dat er nu toch zeker meer dan 4oo bezoekers binnen waren en dat de benen bijna letterlijkbuiten hingen, toen Benito naar mij toe kwam met de waag of Zwarte Lola een paar nummers mocht zingen. Na een beetje passen en persen in het programma moest dat lukken. Wij stonden ervan te kijken te meer omdat wij nog nooit van haar gehoord hadden, maar zij kreeg het voor elkaar om de zaal noggekker te krijgen. En na weer een zeer goede set van de DJ was het tijd voor de volgende artiest "Gordon de Kiefte" met zijn aanstekelijke en wolijke repertoire ging het helemaal loos met een lange (lees warme) polonaise van begin tot eind, en ondanks de warmte hadden de bezoekers er nog heel veel zin in. Dus konden wij ons tijdens de set van de Dj voorbereiden op de finale act van de avond. Omdat die artiest erop stond eigen geluid te gebruiken, moest er het een en ander omgebouwd worden. Toen de roadies van de hoofdact eindelijk Haar waren met het geluid kon de act beginnen, de zaal werd even stil en daar kwam hij dan, onder de tonen van Andre Hazes trad Jeroen de zaal binnen en begon te zingen. Iedereen zong van begin tot eind de bekende Andre Hazes nummers luidkeels mee!

De zaal bereikte een climax met hits als "de vlieger" en"Zij geloofd in mij". Na het optreden draaide DJ ARWIN nog tot in de late uu{es door, terwijl iedereen richting huis ging waarbij ze bij het verlaten van het Gemeenschapshuis de sponsortas meekregen. Daarna was het voor ons tijd om alles weer snel op te ruimen en Haar te maken voor de volgende dag We praatte nog even na ond.er het genot van een welverdiende consumptie en was het voor ons ook tijd om in het mandje te kruipen en vast te dromen over wat volgend jaar allemaal wel niet mogelijk is... Namens de commissie zaterdagavond,

BjornAlwicher, Commissievoorzitter


Paul en Paul wensen u een prettig carnaval l

Geenlin kwaliteit l

ntiek

t''

",, ,,,r, ',

Daalseweg 9 Nijmegen tel. 024

- 323 09

17

Bakkerij ,,Os Niêrs"

l\lgmrrer 3 van Xederland êlkê M{randag Hsrdê broodjês 5 $tuks * 1 etratis elkê Woensdag KÍentêbollen 5 stuks + 'l gratis

en let verder op onze aanbiedingen! Ërrss dag ïrsrl$ r,ríf ds ovení

Sakksrii

u,Oê Nlsrs'o

Xl*rxrtraal *, ?bísfosn Sff Sg,gS


Paul en Paul wensen u een prettig carnaval l

Geenlin kwaliteit l

ntiek

t''

",, ,,,r, ',

Daalseweg 9 Nijmegen tel. 024

- 323 09

17

Bakkerij ,,Os Niêrs"

l\lgmrrer 3 van Xederland êlkê M{randag Hsrdê broodjês 5 $tuks * 1 etratis elkê Woensdag KÍentêbollen 5 stuks + 'l gratis

en let verder op onze aanbiedingen! Ërrss dag ïrsrl$ r,ríf ds ovení

Sakksrii

u,Oê Nlsrs'o

Xl*rxrtraal *, ?bísfosn Sff Sg,gS


Ben nuchtere

blik!

Als beheerder van Het Gemeenschapshuis, heb je in de carnavalsperiode een zware tijd. Niet alleen werk, maar ook en dat in het bijzonder, het in gareel houden van zatlappen en "Asociale" carnavalisten. Natuurlijk komen die niet in Het Gemeenschapshuis en zijn het allemaal nette dames en heren. Maar dat is dan alleen maar om acht uur. Want loop ik aan het einde van de avond door de zaal dan merk je al gauw dat er verschillende door de mand vallen. Je kunt je voorstellen dat ik een hoop commentaar krijg van een aantal "vrienden" die vinden dat ik de hele avond uit mijn neus zit te peuteren. Ik zal dus maar niet vertellen wat er zoalnaar mijn hoofd wordt geslingerd. Maar als je de "heren" van "De Waoterjokers" kent, dan weet je wel

ffi W

welke richting dat opgaat. Ondanks dat commentaar heb je toch wel wat werk om al die "vrienden" netjes thuis te krijgen. Zodat ze de volgende dag weer fris en met een flinke kater aan een nieuwe zuipdag kunnen beginnen. Gelukkig ben ik wel wat gewend, want het carnaval is mij met de paplepel ingegeven. En dat vooral door mijn ouders Jo en Rini Holland.

","..te ljl ' it*.!t$

M

ffi ffirS M ,-t#

,YE

,ffiffi

ffi,

ffiru

W

Sl

8ÀR8ÀtA

s*tefr naat t*n persocnl$le benad*ing

vaa fraar vnnekardtn. Oenk daarbii

aa[ hêt atstsï$*n len dd litrtênYerckrdnf op uil pexoaíliike uefisen, p*rssryiliiki dl{nsti/4rtgllittg b{ hpt v*€or8Ên.van uw ul&aaË'

À4!ar

ook ;an

w0l l{eatd*'la0 k$allï{it m diemlwdening. l}t feÍltall rlch 0ndeÍ in.€!n liig€keid ver:ekeri*gspakíet aÈt belaabrrê pÍlmiÊs,

SL AÀn8ARÁ.hê{h1

rn&e

S. SSIBAFÀ biedï. u de uiilfàd'tw u!tqa.'t náir elg$ in:iahï h l8lrrll$, ilaaívooí is gcn titsrb{Èld tiskkei onryilikcld, optëloued uil s€$ basls{e&eksdi}g en wrsehilhn& mogeliikbtd*n on ildM-tlltle rmnsen aan te vdlsn'

Als je zo de afgelopen 22jaar bekijkt, die ik als beheerder werk in Het Gemeenschapshuis, dan mag je wel zeggen dat het carnaval van "De Waoterjokers" het beste en gezelligste is van Nijmegen en omstreken. En dat komt natuurlijk ook door zo'n geweldige beheerder, die zijn hoofd altijd nuchter en koel houdt (grapje). Dus dames en heren carnavallisten laten we zo nog jaren doorgaan, zodat heel Nijmegen blijft zeggen: "Voor carnaval moet je in Het Gemeenschapshuis zijn".

Senator en beheerder Thijs Holland


Ben nuchtere

blik!

Als beheerder van Het Gemeenschapshuis, heb je in de carnavalsperiode een zware tijd. Niet alleen werk, maar ook en dat in het bijzonder, het in gareel houden van zatlappen en "Asociale" carnavalisten. Natuurlijk komen die niet in Het Gemeenschapshuis en zijn het allemaal nette dames en heren. Maar dat is dan alleen maar om acht uur. Want loop ik aan het einde van de avond door de zaal dan merk je al gauw dat er verschillende door de mand vallen. Je kunt je voorstellen dat ik een hoop commentaar krijg van een aantal "vrienden" die vinden dat ik de hele avond uit mijn neus zit te peuteren. Ik zal dus maar niet vertellen wat er zoalnaar mijn hoofd wordt geslingerd. Maar als je de "heren" van "De Waoterjokers" kent, dan weet je wel

ffi W

welke richting dat opgaat. Ondanks dat commentaar heb je toch wel wat werk om al die "vrienden" netjes thuis te krijgen. Zodat ze de volgende dag weer fris en met een flinke kater aan een nieuwe zuipdag kunnen beginnen. Gelukkig ben ik wel wat gewend, want het carnaval is mij met de paplepel ingegeven. En dat vooral door mijn ouders Jo en Rini Holland.

","..te ljl ' it*.!t$

M

ffi ffirS M ,-t#

,YE

,ffiffi

ffi,

ffiru

W

Sl

8ÀR8ÀtA

s*tefr naat t*n persocnl$le benad*ing

vaa fraar vnnekardtn. Oenk daarbii

aa[ hêt atstsï$*n len dd litrtênYerckrdnf op uil pexoaíliike uefisen, p*rssryiliiki dl{nsti/4rtgllittg b{ hpt v*€or8Ên.van uw ul&aaË'

À4!ar

ook ;an

w0l l{eatd*'la0 k$allï{it m diemlwdening. l}t feÍltall rlch 0ndeÍ in.€!n liig€keid ver:ekeri*gspakíet aÈt belaabrrê pÍlmiÊs,

SL AÀn8ARÁ.hê{h1

rn&e

S. SSIBAFÀ biedï. u de uiilfàd'tw u!tqa.'t náir elg$ in:iahï h l8lrrll$, ilaaívooí is gcn titsrb{Èld tiskkei onryilikcld, optëloued uil s€$ basls{e&eksdi}g en wrsehilhn& mogeliikbtd*n on ildM-tlltle rmnsen aan te vdlsn'

Als je zo de afgelopen 22jaar bekijkt, die ik als beheerder werk in Het Gemeenschapshuis, dan mag je wel zeggen dat het carnaval van "De Waoterjokers" het beste en gezelligste is van Nijmegen en omstreken. En dat komt natuurlijk ook door zo'n geweldige beheerder, die zijn hoofd altijd nuchter en koel houdt (grapje). Dus dames en heren carnavallisten laten we zo nog jaren doorgaan, zodat heel Nijmegen blijft zeggen: "Voor carnaval moet je in Het Gemeenschapshuis zijn".

Senator en beheerder Thijs Holland


ftt*b.

ul-

e*"n \MESSSLpIJK Se grocfst* in d* regio en dat ziin we nieíznmaart

I I t f I

,i:,jr#i:ir:r ;i;rll,,;lí:i!i:l

ffi#Fr

.ïffi

ffi @ ^r.M *ed r

l)

l'.

ffidffi

) ) )

YMM

dffi Wffi 'ffi%

rot..r W!

W

I

trffiffi

ffi W

Groof professíane*l bedr$f Gekuraffceerde insr sfrucburp/frices lldodern wagenpark en nrsÍorsn trgen ÍfieorieopÍeidÍngen Afie riibewíizen A, 8,8f, C, CE, D, AE Sronrl?efscer{tfeaaf Chauffeursopíe idíngen ccv-b Algemene vakop leídíng rry-insfru cteur Apptícafie cursus insfrucfeur lfeffruek apleíding

Voor meer inforrnatie:

:r,lI{H

.&gËÉ1*

ffis ffi ffi q*w

ïbl.: 024 - 3ïï 06 6S Sinderskannpwog 31 - 65{$ CA Xijmêgên

kffi*

ffi ffi

L

X-mail : info@weeren-wesseldijk. n I i nternet: w\Àntr nÍeerên*wssseld ij k. nl

Het is misschien ongelooflijk, maar als u dit leest is er gewoon weer een nieuwe zitting in de maak. Elk jaar komt de regiecommissie bij elkaar om te brainstormen over wat we nu weer kunnen gaan maken, zíngen, zeggen, spelen, roepen, etc. en over "wat" of "wie" we het dit jaar gaan hebben. Elk jaar hetzelfde proces met bijna elk jaar dezelfde mensen. Laat ik vooral stellen dat het niet gaat vervelen zolang je over goede ideeën beschikt, maar het wordt wel met het jaar moeilijker om het allemaal verzonnen te krijgen. Ik weet dat ik dit bijna elk jaar schrijf, maar bij ons ontstaat toch het gevoel van; "Houden we dit wel vol". Het begrip: "Tot in lengte van jaren" ligt al jaren achter en helaas niet vóór ons. Ikwil hier niet het einde aankondigen van de ons zo bekende zittingen, maar ik wel het gevoel kwijt dat overal een einde aan komt. Dat het dit jaar nog niet het geval is, en ook voor volgendjaar het één en ander al vaststaat, heeft meer te maken met het feit dat we het nog steeds op kunnen brengen om door te gaan. Ik mag dan ook zeggen dat we dit jaar weer het nodige hebben verzonnen waar we als commissie achter kunnen staan. En natuurlijk hoop ik dat het ook zo over zal komen. Dan nu maar eens aangeven wat er staat te gebeuren!! Ons motto voor dit jaar staat in het teken van

de "VISSBRU" en het "HAVENCAFÉ'. De visserij als uitgangspunt voor de acts en het havencafé voor de artiesten. Twee podiums die volgens mij prima samengaan en waar we weer het nodige van kunnen verwachten. Ik wil het liefst zoveel mogelijk geheim houden, dan is de verrassing des te groter, maar dat het geheel met tonnen, netten, hengels en andere attributen wordt aangekleed lijkt me duidelijk.

Ik weet dat de schilders en de zagers (om in vistermen te blijven) er weer een mooi geheel van hebben gemaakt. Voor de nodige informatie kan ik u wijzen op het volgende: Alle soorten vis, van zoetwater tot zoutwater zoals snoeken en baarzen, haaien, tong, zeepaard, kwallen en oesters. Kortom alles wat in het water leeft en beweegt is als onderwerp te gebruiken.


ftt*b.

ul-

e*"n \MESSSLpIJK Se grocfst* in d* regio en dat ziin we nieíznmaart

I I t f I

,i:,jr#i:ir:r ;i;rll,,;lí:i!i:l

ffi#Fr

.ïffi

ffi @ ^r.M *ed r

l)

l'.

ffidffi

) ) )

YMM

dffi Wffi 'ffi%

rot..r W!

W

I

trffiffi

ffi W

Groof professíane*l bedr$f Gekuraffceerde insr sfrucburp/frices lldodern wagenpark en nrsÍorsn trgen ÍfieorieopÍeidÍngen Afie riibewíizen A, 8,8f, C, CE, D, AE Sronrl?efscer{tfeaaf Chauffeursopíe idíngen ccv-b Algemene vakop leídíng rry-insfru cteur Apptícafie cursus insfrucfeur lfeffruek apleíding

Voor meer inforrnatie:

:r,lI{H

.&gËÉ1*

ffis ffi ffi q*w

ïbl.: 024 - 3ïï 06 6S Sinderskannpwog 31 - 65{$ CA Xijmêgên

kffi*

ffi ffi

L

X-mail : info@weeren-wesseldijk. n I i nternet: w\Àntr nÍeerên*wssseld ij k. nl

Het is misschien ongelooflijk, maar als u dit leest is er gewoon weer een nieuwe zitting in de maak. Elk jaar komt de regiecommissie bij elkaar om te brainstormen over wat we nu weer kunnen gaan maken, zíngen, zeggen, spelen, roepen, etc. en over "wat" of "wie" we het dit jaar gaan hebben. Elk jaar hetzelfde proces met bijna elk jaar dezelfde mensen. Laat ik vooral stellen dat het niet gaat vervelen zolang je over goede ideeën beschikt, maar het wordt wel met het jaar moeilijker om het allemaal verzonnen te krijgen. Ik weet dat ik dit bijna elk jaar schrijf, maar bij ons ontstaat toch het gevoel van; "Houden we dit wel vol". Het begrip: "Tot in lengte van jaren" ligt al jaren achter en helaas niet vóór ons. Ikwil hier niet het einde aankondigen van de ons zo bekende zittingen, maar ik wel het gevoel kwijt dat overal een einde aan komt. Dat het dit jaar nog niet het geval is, en ook voor volgendjaar het één en ander al vaststaat, heeft meer te maken met het feit dat we het nog steeds op kunnen brengen om door te gaan. Ik mag dan ook zeggen dat we dit jaar weer het nodige hebben verzonnen waar we als commissie achter kunnen staan. En natuurlijk hoop ik dat het ook zo over zal komen. Dan nu maar eens aangeven wat er staat te gebeuren!! Ons motto voor dit jaar staat in het teken van

de "VISSBRU" en het "HAVENCAFÉ'. De visserij als uitgangspunt voor de acts en het havencafé voor de artiesten. Twee podiums die volgens mij prima samengaan en waar we weer het nodige van kunnen verwachten. Ik wil het liefst zoveel mogelijk geheim houden, dan is de verrassing des te groter, maar dat het geheel met tonnen, netten, hengels en andere attributen wordt aangekleed lijkt me duidelijk.

Ik weet dat de schilders en de zagers (om in vistermen te blijven) er weer een mooi geheel van hebben gemaakt. Voor de nodige informatie kan ik u wijzen op het volgende: Alle soorten vis, van zoetwater tot zoutwater zoals snoeken en baarzen, haaien, tong, zeepaard, kwallen en oesters. Kortom alles wat in het water leeft en beweegt is als onderwerp te gebruiken.


Dan komt daar natuurlijk de factor mens bij. Wie leven er van het water? Van oudsher de zeevissers in hun kledij van woeger, zoals in Zeeland maar ook in Urk en Volendam.

Volendam heeft daarbij ook nog zijn eigen palingsound, om maar iets te noemen. Kleding dus van alle tijden, maar ook met lieslaarzen, zuidwester, duikerspak of in een regenjas met hengelhoed (een hoed met vishaakjes) hoort u er helemaal bij. Ukunthet, zoals elkjaar,zo gek nietbedenken. Mocht dit alles u als visserslatijn in de oren klinken, dan verwacht ik u op de zittingsavond toch in een tenue waar het carnavalsgehalte duidelijk vanaf druipt.

È+r

1i

'!'nF'iil!fit:r:

#È,,-'

ffiM ' d$r,i.

Foto Modern

van Welderenstraat íí4 65,11 MT Nijmegen ïel. 024 360485ï www.foto-modern.nl info@foto-modern.nl

Ik zou zeggenl. "Zorgdat u er weer bij bent en reserveer alvast de kaartjes voor zaterdag z5 november 2006". Wees op tijd, zorg dat u niet achter het net vist. Beter één viskaart in de hand dan de lucht van tien!!

Namens de regiecommissie, Theo Koppers.


Dan komt daar natuurlijk de factor mens bij. Wie leven er van het water? Van oudsher de zeevissers in hun kledij van woeger, zoals in Zeeland maar ook in Urk en Volendam.

Volendam heeft daarbij ook nog zijn eigen palingsound, om maar iets te noemen. Kleding dus van alle tijden, maar ook met lieslaarzen, zuidwester, duikerspak of in een regenjas met hengelhoed (een hoed met vishaakjes) hoort u er helemaal bij. Ukunthet, zoals elkjaar,zo gek nietbedenken. Mocht dit alles u als visserslatijn in de oren klinken, dan verwacht ik u op de zittingsavond toch in een tenue waar het carnavalsgehalte duidelijk vanaf druipt.

È+r

1i

'!'nF'iil!fit:r:

#È,,-'

ffiM ' d$r,i.

Foto Modern

van Welderenstraat íí4 65,11 MT Nijmegen ïel. 024 360485ï www.foto-modern.nl info@foto-modern.nl

Ik zou zeggenl. "Zorgdat u er weer bij bent en reserveer alvast de kaartjes voor zaterdag z5 november 2006". Wees op tijd, zorg dat u niet achter het net vist. Beter één viskaart in de hand dan de lucht van tien!!

Namens de regiecommissie, Theo Koppers.


Hffiw%ffiffiw l;l uw partner in milieuzory al uvn eontai Bouw- en sloopafua afual en sneieia

z

laq L.

FACT BATTERY BATTERIJ SPEGIALIST oplossingen voon batterij pnoblemen voor bednijf en particulier Alle ooorten batterijen & accu's voor: camconder; MP3; elektrísche fiets; telefoon; speelgoed; schroefmachine: foto toestel: modelbouw......en veel meer

garantie revisie van batterijpacks

tel:824-373 18 OZ

Voonsladslaan 1 94 info@batteryfact. nl maandag

gesloten

www. di t/m vrij

1

2:08

-1

8:00

batteryfact. nl

zaterdag 1 0:00

-1

7:00

goed voon milieu èn portemonnee

E


Hffiw%ffiffiw l;l uw partner in milieuzory al uvn eontai Bouw- en sloopafua afual en sneieia

z

laq L.

FACT BATTERY BATTERIJ SPEGIALIST oplossingen voon batterij pnoblemen voor bednijf en particulier Alle ooorten batterijen & accu's voor: camconder; MP3; elektrísche fiets; telefoon; speelgoed; schroefmachine: foto toestel: modelbouw......en veel meer

garantie revisie van batterijpacks

tel:824-373 18 OZ

Voonsladslaan 1 94 info@batteryfact. nl maandag

gesloten

www. di t/m vrij

1

2:08

-1

8:00

batteryfact. nl

zaterdag 1 0:00

-1

7:00

goed voon milieu èn portemonnee

E


Over de Waoterjoker zittingen Onlangs werd mij gewaagd of ik mijn gedachten eens wilde laten gaan over de_zittings-avond(en),en daarover eens een stukje wilde schrijven. Nou ik hoop dat ik daar in slaag,ik doe mijn best. De zittingen vind ik altijd een avond om naar uit te kijken. Ik kan me dan ook niet he_ugen dat ik ooit zo'n avond heb gemist . zo ookvan de zitting van november zoo5 hebben wij weer erg genoten. Erg te waarderen is om tijdens het openingswoord toch even stil te staan pij de mindere momenten uit het leven,om daarna de draad op te pakken voor de zitting. streetlife was het motto,en dat werd dan door twee straatveegsters met een_openinggdans weergegeven, erg leuk gedaan. En zo gaat de zitting verder met allerlei optredens,voordrachten en muziek. Ikvind het steedi weer verbazingswekkend waar men al die teksten en de bijpassende muziekvandaan haalt. Het nummer van de daklozen is daar weer een geweldig voorbeeld van.

Ik had eigenlijk niet de bedoeling om een bepaald optreden te noemen,want de waardering van zo'n zitting gaat natuurlijk uit naar iedereen die hier aan heeft meegewerkt. Ga er maar aan staan, het is tenslotte toch (een beetje verplicht)wijwilligerswerk. Ik denk dat je blij mag zijn dat er bij "de Waoterjokers" zulke mensen zijn die dit allemaal voor elkaar krijgen. Bedenk het maar,zo'n orgel-act of dat bla-ck-light optreden,ik kan daar erg van genieten. De ene iitting is natuurlijk de andere niet. soms is het wat minder spectaculair dan het andere jaar,maar dat komt in de beste families voor. Het blijft voor mij een geweldig leuke avond. Ik hoop dan ook dat er van zulke avonden nog vele mogen komen. Ja, en uitgerekend nu mij is gevraagd om zo'n glgkje te schrijven over de zitting, kan ik er de aankomendelitting niet bij zijn.(BALEN). Maar ik zal de zitting zeker via de DVD nog bekijĂ&#x2030;en. waoterjokers, ik bedank jullie voor al die geweldige avonden die jullie mij,en vele anderen, tot op heden hebben bezorgd.

Groetjes Jan ,een zeer waarderend lid.


Over de Waoterjoker zittingen Onlangs werd mij gewaagd of ik mijn gedachten eens wilde laten gaan over de_zittings-avond(en),en daarover eens een stukje wilde schrijven. Nou ik hoop dat ik daar in slaag,ik doe mijn best. De zittingen vind ik altijd een avond om naar uit te kijken. Ik kan me dan ook niet he_ugen dat ik ooit zo'n avond heb gemist . zo ookvan de zitting van november zoo5 hebben wij weer erg genoten. Erg te waarderen is om tijdens het openingswoord toch even stil te staan pij de mindere momenten uit het leven,om daarna de draad op te pakken voor de zitting. streetlife was het motto,en dat werd dan door twee straatveegsters met een_openinggdans weergegeven, erg leuk gedaan. En zo gaat de zitting verder met allerlei optredens,voordrachten en muziek. Ikvind het steedi weer verbazingswekkend waar men al die teksten en de bijpassende muziekvandaan haalt. Het nummer van de daklozen is daar weer een geweldig voorbeeld van.

Ik had eigenlijk niet de bedoeling om een bepaald optreden te noemen,want de waardering van zo'n zitting gaat natuurlijk uit naar iedereen die hier aan heeft meegewerkt. Ga er maar aan staan, het is tenslotte toch (een beetje verplicht)wijwilligerswerk. Ik denk dat je blij mag zijn dat er bij "de Waoterjokers" zulke mensen zijn die dit allemaal voor elkaar krijgen. Bedenk het maar,zo'n orgel-act of dat bla-ck-light optreden,ik kan daar erg van genieten. De ene iitting is natuurlijk de andere niet. soms is het wat minder spectaculair dan het andere jaar,maar dat komt in de beste families voor. Het blijft voor mij een geweldig leuke avond. Ik hoop dan ook dat er van zulke avonden nog vele mogen komen. Ja, en uitgerekend nu mij is gevraagd om zo'n glgkje te schrijven over de zitting, kan ik er de aankomendelitting niet bij zijn.(BALEN). Maar ik zal de zitting zeker via de DVD nog bekijĂ&#x2030;en. waoterjokers, ik bedank jullie voor al die geweldige avonden die jullie mij,en vele anderen, tot op heden hebben bezorgd.

Groetjes Jan ,een zeer waarderend lid.


$i$lllïïtnl $r*e s beeknedrfr'o*rsrveg 33 sszx ï)ï NIJMS*gN

a

*24-3r,244$3

le&rc woens{-eger}snd

Ftlrl{nrtEt S.V. Niimegen

in fie* $ *meénsc ffaps fiuis '{rll**erstrcat 146 * frartw*rtg 20"O0 wur ffbr*& pryesnp*fifot

€ 3*OSr-

Het was niet zo makkelijk om dit jaar een datum te kiezen voor de waoterjoker activiteitendag. op de ene datum was de locatie bezet en op de andere datum was de hofkapel naar de wijnfeesten maar uiteindelijk werd gekozen voor zondag eo augustus. Een hoopvolle datum omdat je ervan uitgaat dat de weersomstandigheden in augustus normaal gesproken wel goed zouden kunnen zijn. Dat dit niet altijd uitkomt, hebben we de hele maand augustus kunnen merken. Gelukkig begon de dag met een mager zonnetje. Bij aankomst op het sportpark Trajanus aan de Staddijk stonden de mensen, die 's morgens gevist hadden in een plas water in Lindenholt, hun gevangen (meters) vis weer schromelijk te overdrijven. Dat schijnt dan visserslatijn te heten. Na het nuttigen van een "kopje koffie" werd voorzichtig getest of het bier goed zou (be)vallen. Daar was verder niks mis mee. De commissie had voor deze gelegenheid wat party-tenten opgezet om te voorkomen dat eventuele regen de feestweugde zou bederven. Een goede keuze naar later bleek.

Nog even heb ik staan te kijken naar een wedstrijd van de voetbalclub Trajanus, (waar wij te gast waren), tegen een club waar bij een aantal van de mannen, de haargrens al behoorlijk aan het verschuiven was. Helemaal geen slecht spektakel als ik het vergelijk met de onlangs gespeelde wedstrijd Nederland-Luxemburg. Toen er eindelijk voldoende mensen aanwezig waren heb ik voorzichtig gepeild of er interesse was voor een fietstocht(j e). zowaar een stuk of tien mensen waagden zich op de fiets en reden achter mij aan om zodoende even van de mooie omgeving te genieten en om de bar te ontvluchten. Na een uur fietsen waren we weer terug en toen de laatste fiets weer was gestald viel er een fikse regenbui. Dat hadden wij dus goed getimed. van andere activiteiten kwam daarna niets meer hetzij dan dat een paar kinderen het natuurlijk prachtig vonden om in de plassen water te spelen.


$i$lllïïtnl $r*e s beeknedrfr'o*rsrveg 33 sszx ï)ï NIJMS*gN

a

*24-3r,244$3

le&rc woens{-eger}snd

Ftlrl{nrtEt S.V. Niimegen

in fie* $ *meénsc ffaps fiuis '{rll**erstrcat 146 * frartw*rtg 20"O0 wur ffbr*& pryesnp*fifot

€ 3*OSr-

Het was niet zo makkelijk om dit jaar een datum te kiezen voor de waoterjoker activiteitendag. op de ene datum was de locatie bezet en op de andere datum was de hofkapel naar de wijnfeesten maar uiteindelijk werd gekozen voor zondag eo augustus. Een hoopvolle datum omdat je ervan uitgaat dat de weersomstandigheden in augustus normaal gesproken wel goed zouden kunnen zijn. Dat dit niet altijd uitkomt, hebben we de hele maand augustus kunnen merken. Gelukkig begon de dag met een mager zonnetje. Bij aankomst op het sportpark Trajanus aan de Staddijk stonden de mensen, die 's morgens gevist hadden in een plas water in Lindenholt, hun gevangen (meters) vis weer schromelijk te overdrijven. Dat schijnt dan visserslatijn te heten. Na het nuttigen van een "kopje koffie" werd voorzichtig getest of het bier goed zou (be)vallen. Daar was verder niks mis mee. De commissie had voor deze gelegenheid wat party-tenten opgezet om te voorkomen dat eventuele regen de feestweugde zou bederven. Een goede keuze naar later bleek.

Nog even heb ik staan te kijken naar een wedstrijd van de voetbalclub Trajanus, (waar wij te gast waren), tegen een club waar bij een aantal van de mannen, de haargrens al behoorlijk aan het verschuiven was. Helemaal geen slecht spektakel als ik het vergelijk met de onlangs gespeelde wedstrijd Nederland-Luxemburg. Toen er eindelijk voldoende mensen aanwezig waren heb ik voorzichtig gepeild of er interesse was voor een fietstocht(j e). zowaar een stuk of tien mensen waagden zich op de fiets en reden achter mij aan om zodoende even van de mooie omgeving te genieten en om de bar te ontvluchten. Na een uur fietsen waren we weer terug en toen de laatste fiets weer was gestald viel er een fikse regenbui. Dat hadden wij dus goed getimed. van andere activiteiten kwam daarna niets meer hetzij dan dat een paar kinderen het natuurlijk prachtig vonden om in de plassen water te spelen.


Vnng infnrntiili* op eit dune*r *nlinu aan a*nguslnlen ins{*llingen. fiuedr duul*n *ig*nisalies kunn*n grillis EoL;ruik makcn vnn di; [i*nÍ{irnïis dnir*litriii:iJul* cri cii prul*tïrri';eait vilt inlerntl dlr:uli*g*ldnrl ilrlÏ\'ulllJ0ll.

A

(@> V

ffitr$ffiffiffiDoEL.rutu


Vnng infnrntiili* op eit dune*r *nlinu aan a*nguslnlen ins{*llingen. fiuedr duul*n *ig*nisalies kunn*n grillis EoL;ruik makcn vnn di; [i*nÍ{irnïis dnir*litriii:iJul* cri cii prul*tïrri';eait vilt inlerntl dlr:uli*g*ldnrl ilrlÏ\'ulllJ0ll.

A

(@> V

ffitr$ffiffiffiDoEL.rutu


[} ntant nog nist mst eun *duertsntis in ons hoekjeï

[I sou dit welrryillen? f{rnm dan gÊïvr}oÍt evcn contaut oB met 00n van 0il10 sf,[iltutren, uf stnur sen e-mnil narr: adv*rtentie r@wnuts rinhsrs.nl

ffij

nemnm dan spondig cuntact mst u up.-.

U hepft

huet uit rcrcchillende mogtlïikhd nn, rfu de

Er bleef dus verder niets meer over dan de barbecue aan te steken. Er werden een paar wijwilligers aangewezen die het vlees moesten bakken en toen de eerste schroeilucht was te ruiken stond er al een flinke rij mensen zich te verdringen om als eerste aan de beurt te komen. Achteraf was er zoveel ingeslagen dat iedereen ruim twee porties heeft kunnen verorberen. Dit kan uiteraard de commissie niet worden verweten maar het was de magere opkomst van de leden die een overvloed aan vlees tot gevolg had. Dit werd door de wel aanwezige leden niet als straf ervaren.

Met een gezellig muziekje van Willem, Ton, Theo en mijzelf werd geprobeerd de stemming er in te houden.

rilvcrtonli$ dio rcdr in ons boekjs slaan

ftllieht wilt

u nog mcer?

tilt u hljvonrheeld ïïilt

u nog mËgr...

lhn kunt u hel beslt $ponroring. wnt u soeht!

Ilt ktns is

De winnaars van het visconcours werden bekendgemaakt en de bijbehorende trofeeën (uiteraard weer gesponsord door Ruud de vries) werden uitgereikt. De "meters" vis zoals werd geroepen aan het begin van de middag waren toen weer gewoon "centimeters" geworden. De uitdrukking "vis moet zwemmen" werd hierna door de meesten wel al te letterlijk genomen.

Het werd daarna ook al gauw tijd om naar huis te gaan. Gelukkig zijn we toch nog droog en heel thuisgekomen.

Frans


[} ntant nog nist mst eun *duertsntis in ons hoekjeï

[I sou dit welrryillen? f{rnm dan gÊïvr}oÍt evcn contaut oB met 00n van 0il10 sf,[iltutren, uf stnur sen e-mnil narr: adv*rtentie r@wnuts rinhsrs.nl

ffij

nemnm dan spondig cuntact mst u up.-.

U hepft

huet uit rcrcchillende mogtlïikhd nn, rfu de

Er bleef dus verder niets meer over dan de barbecue aan te steken. Er werden een paar wijwilligers aangewezen die het vlees moesten bakken en toen de eerste schroeilucht was te ruiken stond er al een flinke rij mensen zich te verdringen om als eerste aan de beurt te komen. Achteraf was er zoveel ingeslagen dat iedereen ruim twee porties heeft kunnen verorberen. Dit kan uiteraard de commissie niet worden verweten maar het was de magere opkomst van de leden die een overvloed aan vlees tot gevolg had. Dit werd door de wel aanwezige leden niet als straf ervaren.

Met een gezellig muziekje van Willem, Ton, Theo en mijzelf werd geprobeerd de stemming er in te houden.

rilvcrtonli$ dio rcdr in ons boekjs slaan

ftllieht wilt

u nog mcer?

tilt u hljvonrheeld ïïilt

u nog mËgr...

lhn kunt u hel beslt $ponroring. wnt u soeht!

Ilt ktns is

De winnaars van het visconcours werden bekendgemaakt en de bijbehorende trofeeën (uiteraard weer gesponsord door Ruud de vries) werden uitgereikt. De "meters" vis zoals werd geroepen aan het begin van de middag waren toen weer gewoon "centimeters" geworden. De uitdrukking "vis moet zwemmen" werd hierna door de meesten wel al te letterlijk genomen.

Het werd daarna ook al gauw tijd om naar huis te gaan. Gelukkig zijn we toch nog droog en heel thuisgekomen.

Frans


PEĂŻTR$' KAAS

Wie kent hem niet !

Hobby's kaas verkopen en karnaval vieren Ă&#x2039;uiten de ksrnavalsdagen staan wii op marklen inl

llUifchen op donderdag

@#fr,"i|::r"|''.rrgm4

ook serrs

'llwwut.w

l


PEĂŻTR$' KAAS

Wie kent hem niet !

Hobby's kaas verkopen en karnaval vieren Ă&#x2039;uiten de ksrnavalsdagen staan wii op marklen inl

llUifchen op donderdag

@#fr,"i|::r"|''.rrgm4

ook serrs

'llwwut.w

l


k

I- e rn $ I*,l,

uns

I

wwwn,"u",ïlhï

L'-,rffi,L*L[-,:;:h'n ï&r. (&24l. 977 58 06 Natuursteenb edrij f

/ steenhouwerij

Wij vinden het niet meer zo noodzakelijk om na het lezen van dit jaarboekje nog veel meer over "De Waote{okers" te schrijven. Na 43 jaar kennen wij zo langzamerhand de klappen van de zweep hoe carnaval gevierd moet worden. Bent u dit met ons eens en wilt u hieraan meedoen en ook lid worden van "De Waoterjokers" vul dan de onderstaande bon in, geef hem zo snel mogelijk aan een van onze senatoren en u ontvangt van Geert van Alst zo spoedig mogelijk alle informatie thuis.

G. van LEEUWE b.v. sinds 1926

Grafmonumenten Tegelvloeren Steenhouwerij Tarweweg 15 6534 AM Nijmegen Tel'. 024 - 37 74 776 Fax 024 - 37 89 519

Ja, ik wil lid worden van "De Waoterjokers" Ik betaal hiervoor maandelijks € 3,- per persoon. Ik heb hierdoor wije toegang tot alle verenigingsactiviteiten, en krijg hier verder jaarlijks 16 (zestien) consumptiemunten voor

info@gvanleeuwe-natuursteen. nl

terug.

www. gvanleeuwe-nafu ursteen. nl

nlilY'$

lllgl-

gn

llandpgfkgn

l{obby-nalsrtalsn

voonrtadstaan 261,ïet.0t4 - a77 s0 6$41 SP Nilmegen

www.diny.nl

JA, ik ben

16

jaar (of ouder) en wil veel LOL en PLEZIER

Naam: Adres: Postcode:

ta

Woonplaats: Geboortedatum:

Handtekening:


k

I- e rn $ I*,l,

uns

I

wwwn,"u",ïlhï

L'-,rffi,L*L[-,:;:h'n ï&r. (&24l. 977 58 06 Natuursteenb edrij f

/ steenhouwerij

Wij vinden het niet meer zo noodzakelijk om na het lezen van dit jaarboekje nog veel meer over "De Waote{okers" te schrijven. Na 43 jaar kennen wij zo langzamerhand de klappen van de zweep hoe carnaval gevierd moet worden. Bent u dit met ons eens en wilt u hieraan meedoen en ook lid worden van "De Waoterjokers" vul dan de onderstaande bon in, geef hem zo snel mogelijk aan een van onze senatoren en u ontvangt van Geert van Alst zo spoedig mogelijk alle informatie thuis.

G. van LEEUWE b.v. sinds 1926

Grafmonumenten Tegelvloeren Steenhouwerij Tarweweg 15 6534 AM Nijmegen Tel'. 024 - 37 74 776 Fax 024 - 37 89 519

Ja, ik wil lid worden van "De Waoterjokers" Ik betaal hiervoor maandelijks € 3,- per persoon. Ik heb hierdoor wije toegang tot alle verenigingsactiviteiten, en krijg hier verder jaarlijks 16 (zestien) consumptiemunten voor

info@gvanleeuwe-natuursteen. nl

terug.

www. gvanleeuwe-nafu ursteen. nl

nlilY'$

lllgl-

gn

llandpgfkgn

l{obby-nalsrtalsn

voonrtadstaan 261,ïet.0t4 - a77 s0 6$41 SP Nilmegen

www.diny.nl

JA, ik ben

16

jaar (of ouder) en wil veel LOL en PLEZIER

Naam: Adres: Postcode:

ta

Woonplaats: Geboortedatum:

Handtekening:


h

ffi

VOORZITTERS Activiteitendag

Ruud Gerissen lTonvd Broek Benito Kleinschiphorst

Boekje+PR+Internet Co贸rdinatie werkavonden regie Deelname optocht Invulling zaterdagavond Kindercarnaval Ledenadministratie Regie + Stunt Werving + Aandacht sponsoren

Willem Delgijer / Geert van Alst Jo Arts Bj贸rn Alwicher Ton vd Broek

/

Ruud Gerissen

Geert v Alst

Theo Koppers Cor Klaassen

CONTACTPERSONEN

iilili ' i* lir

'ti

iiiilfl:rlrir#

Archief + Kleding Geluid februari Geluid november Huishoudelijk reglement Inr.rrlling maandagavond Jubileum 44jaar Licht Muziek (extern) Onderscheidingen Post + Verspreiding Versiering Werkavonden + Zaterdagen

Henri毛tte de Vries Frans Kleinschiphorst Maurice Klaassen Willy Holland Ger Schuurs / Theo Wulling Dagelijks bestuur TjeerdAlwicher / Sander Wullings Thijs Holland Ruud de Vries Geert Alwicher / Geert van Alst Thijs Holland Willem Delgijer / Ruud Gerissen


h

ffi

VOORZITTERS Activiteitendag

Ruud Gerissen lTonvd Broek Benito Kleinschiphorst

Boekje+PR+Internet Co贸rdinatie werkavonden regie Deelname optocht Invulling zaterdagavond Kindercarnaval Ledenadministratie Regie + Stunt Werving + Aandacht sponsoren

Willem Delgijer / Geert van Alst Jo Arts Bj贸rn Alwicher Ton vd Broek

/

Ruud Gerissen

Geert v Alst

Theo Koppers Cor Klaassen

CONTACTPERSONEN

iilili ' i* lir

'ti

iiiilfl:rlrir#

Archief + Kleding Geluid februari Geluid november Huishoudelijk reglement Inr.rrlling maandagavond Jubileum 44jaar Licht Muziek (extern) Onderscheidingen Post + Verspreiding Versiering Werkavonden + Zaterdagen

Henri毛tte de Vries Frans Kleinschiphorst Maurice Klaassen Willy Holland Ger Schuurs / Theo Wulling Dagelijks bestuur TjeerdAlwicher / Sander Wullings Thijs Holland Ruud de Vries Geert Alwicher / Geert van Alst Thijs Holland Willem Delgijer / Ruud Gerissen


#ï #* fn ï

14fr@(

,{r{h

,*t *. **il

iqreL

@d'tu

J

*-*

il

wwd If,rffiïf,ffifi nËf,tffi*tffi

oo3rnederland.nl is een niesw initiatief op het s,ebied van homepagemanagemenc. Dit initiatief heeft aís doeíhet u gemakkeíiiker te maken uw homepage op hetinternetteíatenvinden door uw famiíie envriendert. Wie uw telefoonnummer weet/ weet ook uwhomepage. ls bv uw ce[efoonnummeÍ oz4-r445671dan krijgt u bii ons aíswe6adr es w aar onder 6v. uw vri enden, kenni ssen en f amiÍi e u kan vinden op het internet: oz4r4 4567. o qtnederíand.n I Zo gemakketijk kan hec zijnl I(i j k voor meer inf orm ati e op

Zaterdag z,5-tt-z.oo6 Carnavalszitting (motto = "Visserrj en het Havencafé") Aanvang: 20.11uur

Maandag r-a-2oo7 Nieuwjaarsreceptie Aanvang: 16.00 uur

http :// www. o o3tnederí an d. n I

Voor u als cannavalÍist,heïïen wij een speciale actie opgesteÍt. Wanneer u zich via onze website aanmeíd vaoÍ een van de drie optiesl

ZondagrS-z-zoo7 Open Huis Aanvang: Na stadsoptocht, Zaal open:14.oo uur

danbetaald u zoíang u aangemeídbliiftmaaÍ rr maanden per iaar.

Als k[ap op de vuurpijl kriigt iedere n' aanme\ding het eerste iaar van ons kado

!

Om gebruik te kunnen maken van deze actie, dient u bij uw aanvraag,te'refereren aan deze advetentte! (gebruik als referentte: advW)o6]

Deze actie Íoopt cot 3t-to-o7

Dinsdag a'o-z-z.oo7 Slotbal Aanvang: 20.11uur

Al onze evenementen vinden plaats in: Zalencentrum Het Gemeenschapshuis

Toekomstige data. Verwachtte datum zitting 2oo7: Carnaval 2oo8:

24-tL-2007 2-2-2oo8 t/m 5-z-zoo8


#ï #* fn ï

14fr@(

,{r{h

,*t *. **il

iqreL

@d'tu

J

*-*

il

wwd If,rffiïf,ffifi nËf,tffi*tffi

oo3rnederland.nl is een niesw initiatief op het s,ebied van homepagemanagemenc. Dit initiatief heeft aís doeíhet u gemakkeíiiker te maken uw homepage op hetinternetteíatenvinden door uw famiíie envriendert. Wie uw telefoonnummer weet/ weet ook uwhomepage. ls bv uw ce[efoonnummeÍ oz4-r445671dan krijgt u bii ons aíswe6adr es w aar onder 6v. uw vri enden, kenni ssen en f amiÍi e u kan vinden op het internet: oz4r4 4567. o qtnederíand.n I Zo gemakketijk kan hec zijnl I(i j k voor meer inf orm ati e op

Zaterdag z,5-tt-z.oo6 Carnavalszitting (motto = "Visserrj en het Havencafé") Aanvang: 20.11uur

Maandag r-a-2oo7 Nieuwjaarsreceptie Aanvang: 16.00 uur

http :// www. o o3tnederí an d. n I

Voor u als cannavalÍist,heïïen wij een speciale actie opgesteÍt. Wanneer u zich via onze website aanmeíd vaoÍ een van de drie optiesl

ZondagrS-z-zoo7 Open Huis Aanvang: Na stadsoptocht, Zaal open:14.oo uur

danbetaald u zoíang u aangemeídbliiftmaaÍ rr maanden per iaar.

Als k[ap op de vuurpijl kriigt iedere n' aanme\ding het eerste iaar van ons kado

!

Om gebruik te kunnen maken van deze actie, dient u bij uw aanvraag,te'refereren aan deze advetentte! (gebruik als referentte: advW)o6]

Deze actie Íoopt cot 3t-to-o7

Dinsdag a'o-z-z.oo7 Slotbal Aanvang: 20.11uur

Al onze evenementen vinden plaats in: Zalencentrum Het Gemeenschapshuis

Toekomstige data. Verwachtte datum zitting 2oo7: Carnaval 2oo8:

24-tL-2007 2-2-2oo8 t/m 5-z-zoo8


I

lJ*

-r E

z,

I

M

wr#'

!"

, ;

o031 Aarts Bakkerij Battery F Beck & Zn Bingo svNijmegen

oryo-q.tq J/ 1/ JJJ

3775230 373rBoz szzs64s 37863

3rc38

llh Rs#{'ffie

KhAdu*'

Peters

Piccadilly Pontmeyer prontoi Ruud ddvries #?

St.

-

.

*dÊh

B&àrd Ww-'

Stictding GeefGratis Succes

3774875 Swartjes 378ffi77 Haefkens Tapijtshop 77 3976407 gzz8BBB L2 Taxi Albers Terwindt & Hekking 3p63244 6lq6zs5 Em 73373r Tom Kersten .rnvàn Baal szTbsn $zgt4t5 36o845r *an Ballegooij o4B7-5orBoB l 3232666 van Bon Gamba 3778338 gTTgg6S va6,-herHeijden Gamma &t 3444466 van Emmerik Geerling Optiek $, S2SogtT 3776464 gTBBtgo van Leeuwe GemeenschapshuiSl 3774767 Heijmans 3zz44B3 Intermec 377tt23 ntrum Kapsalon Karin$; 3735550 Keller SZZo666 Krayenhoff Wico 3z3z668 BTTSTIS nmaak Wico K-rental 3785974 9zzz469 .h Wille Novita 3776944 ", e ,/r Pearle 6zz4o8o Yvonft Swiitins 3775826 377

n UJ oJ fi M tu

E

u

d

l.IJ

E

m

=

w w

tr

z.

(.} tu ÍL !c

LU

IJ.J

I

I

E w"

4

F F z. 3 5 $ tr o o o o m m z, m F 4 I E tr :f LU E, t E,

fi) ca

LlJ

t-

UJ

(3 Ë 6) (1) 6 CÏJ f'*

I

F {'

m (0

t

Ë l-* r

c{ v

Ë m }{ Lfi ffi ftt

lL

I

rfi r0

cf) Ë r |\

r{ rhr

$

ffi !-.

rr-r

w t-

cf}

rfi

*

O :

fr- .q) ffJ *ct

t

I

f\l

I

o c) "t-, (Ë Ë B t**o o

I

.o

È

-

$ 4

E

{

Ë

3 o

Ë

z.

z z tÍ T z I F

l'rl

{

IJJ I

(f)

tu

]{

-(l)

f-

o

=


I

lJ*

-r E

z,

I

M

wr#'

!"

, ;

o031 Aarts Bakkerij Battery F Beck & Zn Bingo svNijmegen

oryo-q.tq J/ 1/ JJJ

3775230 373rBoz szzs64s 37863

3rc38

llh Rs#{'ffie

KhAdu*'

Peters

Piccadilly Pontmeyer prontoi Ruud ddvries #?

St.

-

.

*dÊh

B&àrd Ww-'

Stictding GeefGratis Succes

3774875 Swartjes 378ffi77 Haefkens Tapijtshop 77 3976407 gzz8BBB L2 Taxi Albers Terwindt & Hekking 3p63244 6lq6zs5 Em 73373r Tom Kersten .rnvàn Baal szTbsn $zgt4t5 36o845r *an Ballegooij o4B7-5orBoB l 3232666 van Bon Gamba 3778338 gTTgg6S va6,-herHeijden Gamma &t 3444466 van Emmerik Geerling Optiek $, S2SogtT 3776464 gTBBtgo van Leeuwe GemeenschapshuiSl 3774767 Heijmans 3zz44B3 Intermec 377tt23 ntrum Kapsalon Karin$; 3735550 Keller SZZo666 Krayenhoff Wico 3z3z668 BTTSTIS nmaak Wico K-rental 3785974 9zzz469 .h Wille Novita 3776944 ", e ,/r Pearle 6zz4o8o Yvonft Swiitins 3775826 377

n UJ oJ fi M tu

E

u

d

l.IJ

E

m

=

w w

tr

z.

(.} tu ÍL !c

LU

IJ.J

I

I

E w"

4

F F z. 3 5 $ tr o o o o m m z, m F 4 I E tr :f LU E, t E,

fi) ca

LlJ

t-

UJ

(3 Ë 6) (1) 6 CÏJ f'*

I

F {'

m (0

t

Ë l-* r

c{ v

Ë m }{ Lfi ffi ftt

lL

I

rfi r0

cf) Ë r |\

r{ rhr

$

ffi !-.

rr-r

w t-

cf}

rfi

*

O :

fr- .q) ffJ *ct

t

I

f\l

I

o c) "t-, (Ë Ë B t**o o

I

.o

È

-

$ 4

E

{

Ë

3 o

Ë

z.

z z tÍ T z I F

l'rl

{

IJJ I

(f)

tu

]{

-(l)

f-

o

=


NOV"rTA d igrta(

(

iving

NovitA

ffixsigy': *m

kwxliï*ïï vn*r **n

se

hcrp* pr;js

NovitA staat voor een nieuwe manier van leven. ln uw dagelijkse leven kunt u niet meer om bepaalde producten en

ontwikkelingen heen, zoals lnternet, e-mail, digitale fotografie en het downloaden van MP3 muziek. NovitA speelt snel in op deze ontu/ikkelíngen en levert een compleet assortiment producten die een perfecte invulling geven aan het digitale aspect in uw dageliikse leven. NovitA wordt exclusief geleverd door McD0S international bv,

|.ln,rilÀ

l$.ii$lril*ïcrt

*l

ltrEI

i::iernrliorrl

hr,

Waoterjokers boekje 2006 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you