Page 1


$e

commissie

Wederom zijn wij erin geslaagd een Waoterjoker boekje te presenteren dat qua uitstraling een frisse nieuwe kijk geeft op datgene

líoËs HtrroÊÁ$ - ffgr cofiilpLFrE oÍ.sagnrrJF ïilii hiaden u: gastankleveranties prCI f

paangêsl*veranti es

lessen

g as

leveranti €s

complete propaangasinstallaties, zowêl voor particulier, agrarisch als industrieel gebruik son unioko GRAï|S ga$technische seruicê apparatuur voor butaan- en propaanga$ erkend vul$tation voor karnpeêr* en hobbygasflessen

t{oË$ ËRR0GA$ l{tJ]'tËcEtït B.yToleÍoon 024 - 354 0S &1, Roggeweg ?-9, Nijrnegen

Ol5

tt0g$ ERfiCCÁS - àel eornplet* frecbeddjf - levert pwpaangas, ioÍ rnfli*urrf*rrdeÍff&e afÉamatJ*í yoor oJírE sn eycn comíortabel alr a*ndga*,

waar we een aantal jaren geleden mee begonnen zijn. Door steeds nieuwe medewerkers hierbrj te betrekken die een andere kijk op drukken en vormgeving hebben en, die met de modernste technieken, steeds weer verrassend voor de dag komen. Nu Thijs Aalders Sr., na 35 jaar de leiding te hebben gehad, te kennen heeft gegeven niet meer verantwoordelijk te willen zijn voor het boekje, is dit overgenomen door dejongere garde. Wel blUft hlj meewerken aan de totstandkoming van dit boekje.

En het vreemde is dat men eigenlijk nooit [een zegt. Dus mocht u als lid, medewerker, vriend of kennis van "De Waoterjokers" in de komende edities iets willen schrijven neem gerust contact op met een senator. Die kan u precies vertellen bij wie u moet zijn.

Maar laten wij ook onze adverteerders niet vergeten. Ook zij dragen de vereniging een warm hart Íoe. Z4 zorget voor de financiële kant van het boekje. Door hun verlrouwen in onze vereniging, om in onsjaarboekje

een advertentie te plaatsen, zijn wij in de gelegenheid dit boekje uit te brengen. Dank hiervoor. De fotograven die ons dit jaar bezocht hebben, Hans en Paul, ook jullie van harte bedankt voor de perfecte foto's. Daar er toch heel wat voor komt kijken, om We hebben ze althans van beiden in dit zo'n boekje te maken, voor mensen die niet boekje geplaatst. De Boys en Girls die de in het drukkersvak zitten zal duidelijk zijn. adverlenties hebben opgehaald. De medewerking van McDos en drukkerij Dus mocht u, als lezer, hier commentaar op hebben dan horen wij dit graag. Alle kritieBenda, beide bedrijven met al hun medeken zijn welkom zowel positief als negatief. werkers dank hiervoor. Wij hopen dat u veel leesplezier zult hebben met het 36" WaoterSchroom niet in deze het komt alleen maar ten goede voor het volgende boekje. Wij als jokerboekje en nogmaals dank aan allen die nieuwe commissie zullen er alles aan doen u meegewerkt hebben bij het tot stand komen niet teleur te stellen. Blijft het feit dat we dit van dit boekje. boekje niet kunnen laten uitkomen zonder medewerking van velen. Zo zijn er natuurlijk de personen die we vragen voor het schrijven van de zogenaamde "platte tekst". De verhalen en gebeurtenissen waarover de schrijver zijn bevindingen op papier wil zetiefl. U leest "wil zetten", want er zit geen "echte" druk achter, doch een simpele vraag of men het wil doen.

Commissie Boekj e/Public Relations


$e

commissie

Wederom zijn wij erin geslaagd een Waoterjoker boekje te presenteren dat qua uitstraling een frisse nieuwe kijk geeft op datgene

líoËs HtrroÊÁ$ - ffgr cofiilpLFrE oÍ.sagnrrJF ïilii hiaden u: gastankleveranties prCI f

paangêsl*veranti es

lessen

g as

leveranti €s

complete propaangasinstallaties, zowêl voor particulier, agrarisch als industrieel gebruik son unioko GRAï|S ga$technische seruicê apparatuur voor butaan- en propaanga$ erkend vul$tation voor karnpeêr* en hobbygasflessen

t{oË$ ËRR0GA$ l{tJ]'tËcEtït B.yToleÍoon 024 - 354 0S &1, Roggeweg ?-9, Nijrnegen

Ol5

tt0g$ ERfiCCÁS - àel eornplet* frecbeddjf - levert pwpaangas, ioÍ rnfli*urrf*rrdeÍff&e afÉamatJ*í yoor oJírE sn eycn comíortabel alr a*ndga*,

waar we een aantal jaren geleden mee begonnen zijn. Door steeds nieuwe medewerkers hierbrj te betrekken die een andere kijk op drukken en vormgeving hebben en, die met de modernste technieken, steeds weer verrassend voor de dag komen. Nu Thijs Aalders Sr., na 35 jaar de leiding te hebben gehad, te kennen heeft gegeven niet meer verantwoordelijk te willen zijn voor het boekje, is dit overgenomen door dejongere garde. Wel blUft hlj meewerken aan de totstandkoming van dit boekje.

En het vreemde is dat men eigenlijk nooit [een zegt. Dus mocht u als lid, medewerker, vriend of kennis van "De Waoterjokers" in de komende edities iets willen schrijven neem gerust contact op met een senator. Die kan u precies vertellen bij wie u moet zijn.

Maar laten wij ook onze adverteerders niet vergeten. Ook zij dragen de vereniging een warm hart Íoe. Z4 zorget voor de financiële kant van het boekje. Door hun verlrouwen in onze vereniging, om in onsjaarboekje

een advertentie te plaatsen, zijn wij in de gelegenheid dit boekje uit te brengen. Dank hiervoor. De fotograven die ons dit jaar bezocht hebben, Hans en Paul, ook jullie van harte bedankt voor de perfecte foto's. Daar er toch heel wat voor komt kijken, om We hebben ze althans van beiden in dit zo'n boekje te maken, voor mensen die niet boekje geplaatst. De Boys en Girls die de in het drukkersvak zitten zal duidelijk zijn. adverlenties hebben opgehaald. De medewerking van McDos en drukkerij Dus mocht u, als lezer, hier commentaar op hebben dan horen wij dit graag. Alle kritieBenda, beide bedrijven met al hun medeken zijn welkom zowel positief als negatief. werkers dank hiervoor. Wij hopen dat u veel leesplezier zult hebben met het 36" WaoterSchroom niet in deze het komt alleen maar ten goede voor het volgende boekje. Wij als jokerboekje en nogmaals dank aan allen die nieuwe commissie zullen er alles aan doen u meegewerkt hebben bij het tot stand komen niet teleur te stellen. Blijft het feit dat we dit van dit boekje. boekje niet kunnen laten uitkomen zonder medewerking van velen. Zo zijn er natuurlijk de personen die we vragen voor het schrijven van de zogenaamde "platte tekst". De verhalen en gebeurtenissen waarover de schrijver zijn bevindingen op papier wil zetiefl. U leest "wil zetten", want er zit geen "echte" druk achter, doch een simpele vraag of men het wil doen.

Commissie Boekj e/Public Relations


Waarde Waoterjokers, Het was een bewogen jaar voor uw vereniging. Bewogen in dramatische zin, maar ook bewogen in een zin die hoop geeft voor de toekomst. Want vooral daar dienen wij ons aan het begin van het nieuwe millennium toch vooral mee bezig te houden. En wat dat betreÍt staan de Waoterjokers er natuurlijk uitstekend voor, omdat in een maatschappij die gekenmerkt wordt door steeds verder gaand individualisme, de Waoterjokers zich met recht een vriendenkring mogen noemen. En vriendenkringen zorgen niet alleen voor heel warme intermenselijke relaties, maar zijn ook het best in staat om gezamenlijk iets moois tot stand te brengen. En zoiets moois is carnaval.

Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

r*icroweg ? I

ó545

cl

niimegen

leteÍocn {02413771I88

tefelax {S?41 3 f?0339

A.l.M. Benda, voorzitter.


Waarde Waoterjokers, Het was een bewogen jaar voor uw vereniging. Bewogen in dramatische zin, maar ook bewogen in een zin die hoop geeft voor de toekomst. Want vooral daar dienen wij ons aan het begin van het nieuwe millennium toch vooral mee bezig te houden. En wat dat betreÍt staan de Waoterjokers er natuurlijk uitstekend voor, omdat in een maatschappij die gekenmerkt wordt door steeds verder gaand individualisme, de Waoterjokers zich met recht een vriendenkring mogen noemen. En vriendenkringen zorgen niet alleen voor heel warme intermenselijke relaties, maar zijn ook het best in staat om gezamenlijk iets moois tot stand te brengen. En zoiets moois is carnaval.

Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

r*icroweg ? I

ó545

cl

niimegen

leteÍocn {02413771I88

tefelax {S?41 3 f?0339

A.l.M. Benda, voorzitter.


ste ,orlenden n qn "Oe {Mqo terjokers"

!$

::1 Personeelsfeesten ::? ïncentivas

Het is voor mij een eer om voor de uitgave,, van julliejaarboekje een woordje te schrijven. Al heel watjaren heeft jullie vereniging veel indruk op mij gmaaktdoor de manier

:3 Fcnrilia*uitstcpjes

=

::*

waaropjullieje presenteren in het Knotsenbugse camaval. De energie en de

individualiteit die jullie elk jaar weer aan

Vrijgezellenpnrties Kadobonnan

Losse

de

dag leggen is voor vele camavalsverenegingen een voorbeeld. Jullie zittingen. die barsl.en van de eigen inbreng. heb ik vele malen als camavalsgenieter mogen bezoeken. En telkens weer heb ik me verbaast over de manier waarop jullie een Prins van Knotsenburg in jullie gelederen ontvangen.

::l Sedrijveneompeïitie ::*

e

ritten

f

Áíf-ín arrnfigamenfe* sl vanaf 75,- p.p.: ka r fe n - b a rb* e ue - dra n ftj e s

Zo gauw als de Prins in de buurt van Het Gemeenschapshuis verschijnt, veranderen drinkende, feestvierende en zingende leden van De Waoterjokers in gedisciplineerde steekhoudende senatoren. De hofkapel. waarmee je zojuist nog krom hebt gelegen van het lachen, veranderd in een representatief, van protocol overlopend blaasasamble en het publiek heeft een en al oor voor alles wat de Prins hen te vertellen heeft. En dan nog maar niet te spreken van jullie ex-president Ruud. Als iemand weet hoehet hoord, dan is hij het. Maar goed.. ..., dat mag je ook verwachten van een ex-Prins. Al met al het lijkt mij een waarlijk genoegen om straks bij jullie avonden acte de présence te geven. Ook jullie jaarlijkse bijdrage aan de optocht mag er wezen. En elk jaar opnieuw weten jullie een van de prtjzen naar het Waterkwanier te slepen. Het gezegde:"Loon naar werken" is hier zeker op zijn plaats.

Ook dit jaar zijn jullie weer volop bezig met het stimuleren van het Knotsenburgse carnaval. Ik heb zelfs in de wandelgangen vernemen dat enkele leden van The Lucky Scouuts Met het Schlager-songfestival meedoen. Ook dit kan ik ten zeerste waarderen. want kwaliteit hoort erbij. Ondanks alle positieve geluiden die ik over

jullie waterjokers uitspreek, wil ik toch even stilstaan bij het wegvallen van jullie hooggewaardeerd lid, Jo Holland. Het niet meer aatwezig zijn van hem, "de vader van De Waoterjokers", zal tijdens de voorbereidingen en gedurende de vier carnavals dagen niet altijd even makelijk zljn.Ikwens zijn gezin en zijn Vy'aoterjokerfamilie hier heel veel sterkte mee. Maar Jo heeft altijd het betrekkehjke ingezien van het leven. Verdriet en lol gingen altijd samen. En dus ook het carnaval moet door. En daarom wens ik jullie, namens mijn ka-

binet, heel veelsucces met de voorbereidingen en ik zie jullie graag in levende lijve

tijdens de proclamatie enlof in het gezellige Gemeenschapshuis bij een van jullie avonden. We gaan er meÍZ'n allen een heel speciaal jaar van maken. Het feit dat het nieuwe millenium eraan komt maakt het voor dit kabinet alleen maar specialer. En ik hoop dat het ook voor alle Waoterjokers zo mag zijn.

Met carnavallistische groeten, Uw Prins en zijn Kabinet?


ste ,orlenden n qn "Oe {Mqo terjokers"

!$

::1 Personeelsfeesten ::? ïncentivas

Het is voor mij een eer om voor de uitgave,, van julliejaarboekje een woordje te schrijven. Al heel watjaren heeft jullie vereniging veel indruk op mij gmaaktdoor de manier

:3 Fcnrilia*uitstcpjes

=

::*

waaropjullieje presenteren in het Knotsenbugse camaval. De energie en de

individualiteit die jullie elk jaar weer aan

Vrijgezellenpnrties Kadobonnan

Losse

de

dag leggen is voor vele camavalsverenegingen een voorbeeld. Jullie zittingen. die barsl.en van de eigen inbreng. heb ik vele malen als camavalsgenieter mogen bezoeken. En telkens weer heb ik me verbaast over de manier waarop jullie een Prins van Knotsenburg in jullie gelederen ontvangen.

::l Sedrijveneompeïitie ::*

e

ritten

f

Áíf-ín arrnfigamenfe* sl vanaf 75,- p.p.: ka r fe n - b a rb* e ue - dra n ftj e s

Zo gauw als de Prins in de buurt van Het Gemeenschapshuis verschijnt, veranderen drinkende, feestvierende en zingende leden van De Waoterjokers in gedisciplineerde steekhoudende senatoren. De hofkapel. waarmee je zojuist nog krom hebt gelegen van het lachen, veranderd in een representatief, van protocol overlopend blaasasamble en het publiek heeft een en al oor voor alles wat de Prins hen te vertellen heeft. En dan nog maar niet te spreken van jullie ex-president Ruud. Als iemand weet hoehet hoord, dan is hij het. Maar goed.. ..., dat mag je ook verwachten van een ex-Prins. Al met al het lijkt mij een waarlijk genoegen om straks bij jullie avonden acte de présence te geven. Ook jullie jaarlijkse bijdrage aan de optocht mag er wezen. En elk jaar opnieuw weten jullie een van de prtjzen naar het Waterkwanier te slepen. Het gezegde:"Loon naar werken" is hier zeker op zijn plaats.

Ook dit jaar zijn jullie weer volop bezig met het stimuleren van het Knotsenburgse carnaval. Ik heb zelfs in de wandelgangen vernemen dat enkele leden van The Lucky Scouuts Met het Schlager-songfestival meedoen. Ook dit kan ik ten zeerste waarderen. want kwaliteit hoort erbij. Ondanks alle positieve geluiden die ik over

jullie waterjokers uitspreek, wil ik toch even stilstaan bij het wegvallen van jullie hooggewaardeerd lid, Jo Holland. Het niet meer aatwezig zijn van hem, "de vader van De Waoterjokers", zal tijdens de voorbereidingen en gedurende de vier carnavals dagen niet altijd even makelijk zljn.Ikwens zijn gezin en zijn Vy'aoterjokerfamilie hier heel veel sterkte mee. Maar Jo heeft altijd het betrekkehjke ingezien van het leven. Verdriet en lol gingen altijd samen. En dus ook het carnaval moet door. En daarom wens ik jullie, namens mijn ka-

binet, heel veelsucces met de voorbereidingen en ik zie jullie graag in levende lijve

tijdens de proclamatie enlof in het gezellige Gemeenschapshuis bij een van jullie avonden. We gaan er meÍZ'n allen een heel speciaal jaar van maken. Het feit dat het nieuwe millenium eraan komt maakt het voor dit kabinet alleen maar specialer. En ik hoop dat het ook voor alle Waoterjokers zo mag zijn.

Met carnavallistische groeten, Uw Prins en zijn Kabinet?


$(e

the syirit of f$r!

t "9e

2000 In onze jubileumuitgave is reeds verteld dat het seizoen 1998-1999 voor Ruud Kleinschiphorst het laatste jaar was als president. Wij wisten dan ook dat hij ging stoppen.

Ik heb er goed over nagedacht alvorens mij

ïannreweg 1, $534 AM Nijmegen 024-3563244, Fax: 024-3558070

ffi

QVqote

kandidaat te stellen als opvolger van Ruud. Met mijn verkiezing als nieuwe president van onze vereniging heb ik het volste vertrouwen van onze raad, senaat en medewerkers.

Maar wie is nu die nieuwe president?

@ 024-3540070, Fax; 024-38 &2176

rjokers"

\n

Het seizoen 1999-2000 gaatin als het seizoeÍtvar een nieuwe driemanschap n.l.niet alleen een nieuwe president maar er zullen ook 2 nieuwe adjudanten zijn. Ik weet zeker dat René en Paul mij zeker door de beginfase heen zullen helpen. Ook ben ik blij dat Ruud heeft toegezegd dat hij mij, wanneer dit nodig is, zal steunen achter mijn niet al te smalle rug. Beste Waoterjokers, ik wil dan ook proberen om "dekar"zo goed mogelijk te blijven trekken zoals mijn voorgangers dit gedaan hebben. Maar twee dingen zullen ook bij dit driemanschap voorop staan: "De Waoterj okers" zijn niet alleen een gezelli gheidsclub maar ook niet te vergeten een

"vriendenclub".

I

ntennet: http :l/www.tenruindt-hekki

n

Daarom tot slot:

g. n I

"Vrienden van "De Waoterjokers" op naar het volgende jubileum en alvast een leuk en knots gek camav al toegewenst. "

* rnai l: verkoop@tenruindt-hekki ng, ní

OPAEC, ff .:

i.

r

r

:

'i ].:.

r

I

:r

:

r:

l:

E,r,l&SfrUíï$ïnglfgnnr

l :r,

ffgf

,SÍtlA''

r.tlgt* FAfd : ',rcÍ---

'*

g,vgRGíFr{

{'

f' {

yán

',ï1$*si,9111:.6

g'íV

*-

náiiÍeiÍ

8r$dyt!ámfeli

r:f€s$aÍïrrêff r * Ínmoya#ef

f f

Ik ben bij "De Waoterjokers" begonnen met

*

f'

bonnenverkoop. Daarna diverse creaties op onze zittingsavonden. Eén lustrum lang adjudant geweest met Herman van de Mee. Zoals onze voorzitter reeds heeft geschreven in ons infoblad dat je er "rijp"voor moet zijn. Welnu ik hoop dat ik er rijp voor ben.

{

{ f{ f f f f d

Jo Arts President.


$(e

the syirit of f$r!

t "9e

2000 In onze jubileumuitgave is reeds verteld dat het seizoen 1998-1999 voor Ruud Kleinschiphorst het laatste jaar was als president. Wij wisten dan ook dat hij ging stoppen.

Ik heb er goed over nagedacht alvorens mij

ïannreweg 1, $534 AM Nijmegen 024-3563244, Fax: 024-3558070

ffi

QVqote

kandidaat te stellen als opvolger van Ruud. Met mijn verkiezing als nieuwe president van onze vereniging heb ik het volste vertrouwen van onze raad, senaat en medewerkers.

Maar wie is nu die nieuwe president?

@ 024-3540070, Fax; 024-38 &2176

rjokers"

\n

Het seizoen 1999-2000 gaatin als het seizoeÍtvar een nieuwe driemanschap n.l.niet alleen een nieuwe president maar er zullen ook 2 nieuwe adjudanten zijn. Ik weet zeker dat René en Paul mij zeker door de beginfase heen zullen helpen. Ook ben ik blij dat Ruud heeft toegezegd dat hij mij, wanneer dit nodig is, zal steunen achter mijn niet al te smalle rug. Beste Waoterjokers, ik wil dan ook proberen om "dekar"zo goed mogelijk te blijven trekken zoals mijn voorgangers dit gedaan hebben. Maar twee dingen zullen ook bij dit driemanschap voorop staan: "De Waoterj okers" zijn niet alleen een gezelli gheidsclub maar ook niet te vergeten een

"vriendenclub".

I

ntennet: http :l/www.tenruindt-hekki

n

Daarom tot slot:

g. n I

"Vrienden van "De Waoterjokers" op naar het volgende jubileum en alvast een leuk en knots gek camav al toegewenst. "

* rnai l: verkoop@tenruindt-hekki ng, ní

OPAEC, ff .:

i.

r

r

:

'i ].:.

r

I

:r

:

r:

l:

E,r,l&SfrUíï$ïnglfgnnr

l :r,

ffgf

,SÍtlA''

r.tlgt* FAfd : ',rcÍ---

'*

g,vgRGíFr{

{'

f' {

yán

',ï1$*si,9111:.6

g'íV

*-

náiiÍeiÍ

8r$dyt!ámfeli

r:f€s$aÍïrrêff r * Ínmoya#ef

f f

Ik ben bij "De Waoterjokers" begonnen met

*

f'

bonnenverkoop. Daarna diverse creaties op onze zittingsavonden. Eén lustrum lang adjudant geweest met Herman van de Mee. Zoals onze voorzitter reeds heeft geschreven in ons infoblad dat je er "rijp"voor moet zijn. Welnu ik hoop dat ik er rijp voor ben.

{

{ f{ f f f f d

Jo Arts President.


Qoor'w oord

BOUW- EN AANNËMER$BENRIJF

H" p, M, ïÍan

nAÀt & In,

Hier ligt weer voor U, ons visitekaartje:

"HET Waoterjokerboekje". Een boekje dat

NIgUWBOUW VFFïBSUW n FïSNO\lAflË INBRAAKËFïEVËNïIE

:

r

;

tAJ$N INGAANHASSTNGHN

Waterstraat 123, 6941 ïË Ni.imegen Telefoon 0*4 - 37ï 0S 1 ï , Fax 044 - 3fS $O 13 Autstelef*on 0$ - $S ASS 1 ï 7

er ditjaar weer geheel anders uitziet als anderejaren het geval was. Het leuke is dat dit nou typisch Waoterjokers is. Het valt namelijk niet mee om weer "iets anders" te verzinnen, maar met nieuwe mensen kttjg j. ook nieuwe ideeën. Dennis Hermans is weer zo iemand. Hij is de ontwerper van onze nieuwe Waoterjoker op de voorzijde van de omslag. Meteen kan ik dan vernoemen dat dit weer het gevolg is van het stoppen van ortze zeeÍ gewaardeerde Thijs Aalders sr. als voorzitter van de commissie betreffende het boekje. Hij heeft dit name-

lijk

Natuurlijk wil ik namens "De Waoterjokers" Gerard voor al die jaren suppofi hartelijk danken. Onze nieuwe sponsors heet ik hierbij van hade welkom. We hopen nog jaren op uw steun te mogen rekenen. Rest mij de cirkel verder rond te maken door onze nieuwe adjudanten René Holland en Paul Reijnen en zeker onze nieuwe president Jo Arts te presenteren. Een man van wie we zeker weten dat zijn voorkomen de gehele Waoterjokers verpersoonlijkt. U ziet dat we in het afgelopen seizoen veel zijn kwijtgeraakt, maar dat het de sterkte van de vereniging is om toch "gewoon" weer door te kunnen gaan.

35 jaar "volgehouden".

De commissie gaat nu verder onder voorzilterschap van Thijs Aalders jr. (het blijft in de familie). Deze heeft Benito Kleinschiphorst erbij betrokken en Benito op zijn beurt Dennis . Zo is de cirkel weer rond. Een cirkel die aan elk van ons leven is ver-

- fiouÍ en plaaf

Ëedrijventerrein'Oost Kanaalhaven

ïeleÍson: Telefax:

$cheepvaanlweg 6 Postbue 82 6500 AB NijrnegÊn {0Ê4} s77 S4 64

{0Ê4)

37ï21

15

bonden en waar we afgelopen juni weer mee werden geconfronteerd toen we te maken kregen met het verlies van de oprichter van onze camavalsvereniging Jo Holland. Een man die onlosmakelijk met de vereniging is en was verbonden. In dit boekje zal daar zeker op worden teruggekomen. Een cirkel die bij "De Waoteq'okers" verder getrokken kan worden is door het vinden van nieuwe en helaas het kwijtraken van een sponsor. Dat overkwam ons met Gerard Thijssen.

Voor mij is de cirkel rond zoals ze alle drie rond zijn in het komende jaargetal 2000. Ik wens u een goed camaval toe.

Theo Koppers, voorzitter van CV "De \Maoterjokerso'.


Qoor'w oord

BOUW- EN AANNËMER$BENRIJF

H" p, M, ïÍan

nAÀt & In,

Hier ligt weer voor U, ons visitekaartje:

"HET Waoterjokerboekje". Een boekje dat

NIgUWBOUW VFFïBSUW n FïSNO\lAflË INBRAAKËFïEVËNïIE

:

r

;

tAJ$N INGAANHASSTNGHN

Waterstraat 123, 6941 ïË Ni.imegen Telefoon 0*4 - 37ï 0S 1 ï , Fax 044 - 3fS $O 13 Autstelef*on 0$ - $S ASS 1 ï 7

er ditjaar weer geheel anders uitziet als anderejaren het geval was. Het leuke is dat dit nou typisch Waoterjokers is. Het valt namelijk niet mee om weer "iets anders" te verzinnen, maar met nieuwe mensen kttjg j. ook nieuwe ideeën. Dennis Hermans is weer zo iemand. Hij is de ontwerper van onze nieuwe Waoterjoker op de voorzijde van de omslag. Meteen kan ik dan vernoemen dat dit weer het gevolg is van het stoppen van ortze zeeÍ gewaardeerde Thijs Aalders sr. als voorzitter van de commissie betreffende het boekje. Hij heeft dit name-

lijk

Natuurlijk wil ik namens "De Waoterjokers" Gerard voor al die jaren suppofi hartelijk danken. Onze nieuwe sponsors heet ik hierbij van hade welkom. We hopen nog jaren op uw steun te mogen rekenen. Rest mij de cirkel verder rond te maken door onze nieuwe adjudanten René Holland en Paul Reijnen en zeker onze nieuwe president Jo Arts te presenteren. Een man van wie we zeker weten dat zijn voorkomen de gehele Waoterjokers verpersoonlijkt. U ziet dat we in het afgelopen seizoen veel zijn kwijtgeraakt, maar dat het de sterkte van de vereniging is om toch "gewoon" weer door te kunnen gaan.

35 jaar "volgehouden".

De commissie gaat nu verder onder voorzilterschap van Thijs Aalders jr. (het blijft in de familie). Deze heeft Benito Kleinschiphorst erbij betrokken en Benito op zijn beurt Dennis . Zo is de cirkel weer rond. Een cirkel die aan elk van ons leven is ver-

- fiouÍ en plaaf

Ëedrijventerrein'Oost Kanaalhaven

ïeleÍson: Telefax:

$cheepvaanlweg 6 Postbue 82 6500 AB NijrnegÊn {0Ê4} s77 S4 64

{0Ê4)

37ï21

15

bonden en waar we afgelopen juni weer mee werden geconfronteerd toen we te maken kregen met het verlies van de oprichter van onze camavalsvereniging Jo Holland. Een man die onlosmakelijk met de vereniging is en was verbonden. In dit boekje zal daar zeker op worden teruggekomen. Een cirkel die bij "De Waoteq'okers" verder getrokken kan worden is door het vinden van nieuwe en helaas het kwijtraken van een sponsor. Dat overkwam ons met Gerard Thijssen.

Voor mij is de cirkel rond zoals ze alle drie rond zijn in het komende jaargetal 2000. Ik wens u een goed camaval toe.

Theo Koppers, voorzitter van CV "De \Maoterjokerso'.


{Qr

n a.,ta [s.pe

re $ i BlnB

Ile lTast*riokers Raad van elf: Jtr

Arts, yresideut

Ituutl Kleinscl-riphnrst Thiis .{akiers jr.

eeert Alwicher Willern Delgeijer Wii{v Halland Cor Kïarsscn Lrik Kteurschilhorst fheo K(rËpers M.rurice Kiiut*en Bcniio Klcinschiphorst

Adiudanten: l)aulReiinen ''lïené F{rJlsnd

Sénatnrexi ConventSenatoren: .

,

Biórn,Alwich*r

?ffl,Yá:rrde.,Froek

,

TlhiislrHóllana! Rernco Koppers

eer Schuurs

I',lol 'lkunissen

Pet*r Vilier Theo Wultrings Harrold Kersien Ceer:l v:ur Alst Jn cle Vries Ruud de Vries

l-{*rnan van rle hilee

ïhijs Aalders sr. ïiein Alwicher Theo Janssen Toon jansser-t ïheo Kersten Piet ltroas


{Qr

n a.,ta [s.pe

re $ i BlnB

Ile lTast*riokers Raad van elf: Jtr

Arts, yresideut

Ituutl Kleinscl-riphnrst Thiis .{akiers jr.

eeert Alwicher Willern Delgeijer Wii{v Halland Cor Kïarsscn Lrik Kteurschilhorst fheo K(rËpers M.rurice Kiiut*en Bcniio Klcinschiphorst

Adiudanten: l)aulReiinen ''lïené F{rJlsnd

Sénatnrexi ConventSenatoren: .

,

Biórn,Alwich*r

?ffl,Yá:rrde.,Froek

,

TlhiislrHóllana! Rernco Koppers

eer Schuurs

I',lol 'lkunissen

Pet*r Vilier Theo Wultrings Harrold Kersien Ceer:l v:ur Alst Jn cle Vries Ruud de Vries

l-{*rnan van rle hilee

ïhijs Aalders sr. ïiein Alwicher Theo Janssen Toon jansser-t ïheo Kersten Piet ltroas


varr tí q( a,

{t

F irrn a

Q

*ó J

[1llfltïTIlll Groesbceksecïwarsweg 32 6521 DI az4-32?,+483

8

WJÁ;oíoo/n{

"dr;rS&- *nffirurí" Uitgekozen tot $lijter van het jaar.

Steenbokstraaï 30 - Nijm*gcfi

Tetefaon {*24} Tg'5 Tg 46


varr tí q( a,

{t

F irrn a

Q

*ó J

[1llfltïTIlll Groesbceksecïwarsweg 32 6521 DI az4-32?,+483

8

WJÁ;oíoo/n{

"dr;rS&- *nffirurí" Uitgekozen tot $lijter van het jaar.

Steenbokstraaï 30 - Nijm*gcfi

Tetefaon {*24} Tg'5 Tg 46


$o en *lermqrl

8230000

$,e dqnkt

I

Met deze woorden zou ik graag willen beginnen. Na 5 jaar hebben die twee besloten er een punt achter te zetten. Adjudant zijn bij "De Waoterjokers" is een zware taak. Jo en Herman hebben die 5 jaar met veel plezier en drank vervuld. Maar er staan twee nieuwe adjudanten te trappelen om Jo en Herman te vergeten. Paul Reijnen en René Holland nemen het komende seizoen deze taak op zich. Wij beiden hopen dat we op dezelfde wijze het verlrouwen van "De Waoterjokers" en een aantal laat met veel plezier ons adjudantschap kunnen gaan vervullen. We hebben er beiden zin in. Iedereen een gezellig camavalseizoen toegewenst!

&

3ffi8il$$ Bakkerii uofls Ni*rs"

wl ffilÉ 1lf Éíí

lf

l/i ,; 4',

f

Paul Reijnen René Holland

{rPOËtltR*

ïUOIING st$lJTlf{l{

Hlke rnaendag:

ffsrde broodies 5Ímten * 4 befslen

Ëlke woensdag; lftenfenbollen Sfialbn - 4 beÍaleil

*n lêt vÊrder *p CInee eanbiêdingen! trlke dqg trerln *rif de otrËnt

Vnsr al uw wild en gnvogsltê Sp*rÍaíi{erf; het r$ksn vfin kuikendel*n

\\

Bakkerij ,,f,ls Nisrs"

Niersstra&t e, ïeÍefoon 377 8P

ffií rËf

3t/.

[nergieweg 'trS 654'ï tW Ni.irneg*n ïblefn*n *n4 - 377 58 Ëfi

Lb 'x Maandags geslaten


$o en *lermqrl

8230000

$,e dqnkt

I

Met deze woorden zou ik graag willen beginnen. Na 5 jaar hebben die twee besloten er een punt achter te zetten. Adjudant zijn bij "De Waoterjokers" is een zware taak. Jo en Herman hebben die 5 jaar met veel plezier en drank vervuld. Maar er staan twee nieuwe adjudanten te trappelen om Jo en Herman te vergeten. Paul Reijnen en René Holland nemen het komende seizoen deze taak op zich. Wij beiden hopen dat we op dezelfde wijze het verlrouwen van "De Waoterjokers" en een aantal laat met veel plezier ons adjudantschap kunnen gaan vervullen. We hebben er beiden zin in. Iedereen een gezellig camavalseizoen toegewenst!

&

3ffi8il$$ Bakkerii uofls Ni*rs"

wl ffilÉ 1lf Éíí

lf

l/i ,; 4',

f

Paul Reijnen René Holland

{rPOËtltR*

ïUOIING st$lJTlf{l{

Hlke rnaendag:

ffsrde broodies 5Ímten * 4 befslen

Ëlke woensdag; lftenfenbollen Sfialbn - 4 beÍaleil

*n lêt vÊrder *p CInee eanbiêdingen! trlke dqg trerln *rif de otrËnt

Vnsr al uw wild en gnvogsltê Sp*rÍaíi{erf; het r$ksn vfin kuikendel*n

\\

Bakkerij ,,f,ls Nisrs"

Niersstra&t e, ïeÍefoon 377 8P

ffií rËf

3t/.

[nergieweg 'trS 654'ï tW Ni.irneg*n ïblefn*n *n4 - 377 58 Ëfi

Lb 'x Maandags geslaten


An memorlqm $o *loííqnd

-Iiiií';;;

Wu á&,+ lfr4íl,r^ /qheí

.,

.

.,,, r .. .. .,

Onder de bezielende leiding van Jo Holland werd in 1963 door een groot aantal vrijwilligers Het Gemeenschapshuis gebouwd. Uit die vele vrijwilligers ontstond de carnavals

vereniging "De Waoterjokers". Jo werd de eerste voorzitter en tevens President. Hij heeft deze combinatiefunctie 25 jaar

Dat was de tijd dat bij anderen het besef ontstond dat Jo in zijn leven toch veel betekend had voor met name het carnaval in Nijmegen. Hij werd benoemd tot Heer van Knotsenburg. Lang heeft hij hiervan niet kunnen genieten want ook in zijn lichaam voltrol< zich een proces.

bekleed.

Ook daar verzeltehlj zich tegen, maar ook

vereniging "De Waoterjokers".

aan dat proces bleek hij uiteindelijk geen weerstand te kunnen bieden. Na zijn dood op 1l juni hebben wij in grote getalen afscheid van hem genomen.

Maar Jo was ook een man die, nadat hij bepaalde hoogten had bereikt en successen

Jo is niet meer, maar zal door zijn kinderen en kleinkinderen voortleven binnen de

had geboekt, maar moeilijk een stapje terug

camavalsvereniging "De Waoterjokers".

Jo was een gedreven man die zich met hart en ziel ergens voor inzelle. Zo ook voor zijn Gemeenschapshuis en zijn carnavals-

Wài

írilr*^

N,í&ft r*,;,** ! * Wri {,ud;f.*b wat l,hu** r.l-* í"í25* lr*'ràn*b rr,ro* U

*

át

O&*hi{*rtt

*íWFe

fattl.f r,*n**, *n g /l U* 14.44

?rr" tl

HA ur,r,TorXt^

lf4f,ir4

* bi * ry Hl;**l/+ !

+* {a* 0*t4t*.

Behserder: ïhijE Hc*lsnd NierÊstÍaat 9, Nijmegen

ffi

se*-szfl8{o7

l-let Gsmeanschapshuis

Wxlsrstraat J 46s 6511ï

ïhl

Niirnegen

kon doen. Hij voelde zich dan niet begrepen en wierp alles in de strijd om alsnog anderen van zijn gelijk te overtuigen. Mede daarom werd hij in 1983 uitgekozen tot Grootste Swerte Schaop van Nijmegen. Veranderingen waren voor Jo niet altijd verbeteringen. Hij verzette zich hier ook tegen, vaak vruchtenloos. Dat knaagde dan aan hem zoals meerdere dingen aan hem knaagden. Bijvoorbeeld het verdwijnen van de Theresia-kerk en het ontstaan van een appart buurthuis in de school.

Zo ontstond er een proces waarin Jo zich Íochlangzaammaar zeker terug trok naar zljn gezin, zijn planten en zijn tuin.

oa* - ezs a1 so

Ruud Kleinschiphorst


An memorlqm $o *loííqnd

-Iiiií';;;

Wu á&,+ lfr4íl,r^ /qheí

.,

.

.,,, r .. .. .,

Onder de bezielende leiding van Jo Holland werd in 1963 door een groot aantal vrijwilligers Het Gemeenschapshuis gebouwd. Uit die vele vrijwilligers ontstond de carnavals

vereniging "De Waoterjokers". Jo werd de eerste voorzitter en tevens President. Hij heeft deze combinatiefunctie 25 jaar

Dat was de tijd dat bij anderen het besef ontstond dat Jo in zijn leven toch veel betekend had voor met name het carnaval in Nijmegen. Hij werd benoemd tot Heer van Knotsenburg. Lang heeft hij hiervan niet kunnen genieten want ook in zijn lichaam voltrol< zich een proces.

bekleed.

Ook daar verzeltehlj zich tegen, maar ook

vereniging "De Waoterjokers".

aan dat proces bleek hij uiteindelijk geen weerstand te kunnen bieden. Na zijn dood op 1l juni hebben wij in grote getalen afscheid van hem genomen.

Maar Jo was ook een man die, nadat hij bepaalde hoogten had bereikt en successen

Jo is niet meer, maar zal door zijn kinderen en kleinkinderen voortleven binnen de

had geboekt, maar moeilijk een stapje terug

camavalsvereniging "De Waoterjokers".

Jo was een gedreven man die zich met hart en ziel ergens voor inzelle. Zo ook voor zijn Gemeenschapshuis en zijn carnavals-

Wài

írilr*^

N,í&ft r*,;,** ! * Wri {,ud;f.*b wat l,hu** r.l-* í"í25* lr*'ràn*b rr,ro* U

*

át

O&*hi{*rtt

*íWFe

fattl.f r,*n**, *n g /l U* 14.44

?rr" tl

HA ur,r,TorXt^

lf4f,ir4

* bi * ry Hl;**l/+ !

+* {a* 0*t4t*.

Behserder: ïhijE Hc*lsnd NierÊstÍaat 9, Nijmegen

ffi

se*-szfl8{o7

l-let Gsmeanschapshuis

Wxlsrstraat J 46s 6511ï

ïhl

Niirnegen

kon doen. Hij voelde zich dan niet begrepen en wierp alles in de strijd om alsnog anderen van zijn gelijk te overtuigen. Mede daarom werd hij in 1983 uitgekozen tot Grootste Swerte Schaop van Nijmegen. Veranderingen waren voor Jo niet altijd verbeteringen. Hij verzette zich hier ook tegen, vaak vruchtenloos. Dat knaagde dan aan hem zoals meerdere dingen aan hem knaagden. Bijvoorbeeld het verdwijnen van de Theresia-kerk en het ontstaan van een appart buurthuis in de school.

Zo ontstond er een proces waarin Jo zich Íochlangzaammaar zeker terug trok naar zljn gezin, zijn planten en zijn tuin.

oa* - ezs a1 so

Ruud Kleinschiphorst


$enotor *Iqrqíd Kgr sten

PEïERS' t4/le kpnf

KAA$

heff nlef Í

f{obby's: kans verikopen sn ftsrn avaÍ yieren [uittrtt d* ks&àyalsdigm rt*rn wii op da mrrktsn in:

l{atert np wc*ncdag ïtrijcilan op dnndard*g Gendt {O,Ê.1 op uriid*g

ELEKrRorEcHNrscH BUREAU

De Winter

AANLEG EN ONDERHOUD VAN ALLE ELEKTRISCHE INSTALLATIES - AIRCONDITIONING INBRAAKALARMERING WINKELVERLICHTING COMPUTERAANSLUITINGEN

-

Na succes te hebben geproefd met het "Rugnummer" van afgelopen zitting, weet ik zeker dat we Harald vaker op onze zilting zullen bewonderen. Dat Harald al zo bekend was, had tot gevolg dat hij zijn fles

Harald is voor de meeste mensen binnen onze vereniging al lang geen onbekende meer. Harald werd namelijk geihtroduceerd door Bjórn Alwicher en al vroeg voelde Harald zich als een vis in het bekende "Waoter". Van de dinsdagavondploeg werd Harald een vast gezicht en vrij vlot daama

-

wijn na het optreden moest missen omdat Ruud Kleinschiphorst tijdens het bedanken er vanuit ging dat Harald al tot de senatoren behoorde. Dit hebben we afgelopen camaval na zijn doop toch nog even goed gemaakt. Harald de wijn, Diana de bloemen. Zohoort het bij "De Waoterjokers". Zo wensen we onze nieuwe senator Harald Kersten alle goeds toe en hopen we dat hij samen met Diana nog lang bij onze vereni-

ook van de bar. Samen meÍzijn Diana kreeg hij al vlug de smaak te pakken van het bezig zijn binnen onze vereniging. Ze zijn bij "De Waoterjokers" dan ook al niet meer weg te denken. Zoals iedereen werd ook Harald tijdens de zitting het podium opgejaagd om er elk jaar weer op terug te keren. Zijn legendarisch, bij de ColÍmbus-act, geschreeuwde zin: "Land in zichÍ", was het begin. Ik heb begrepen dat hij daarvan al slapeloze nachten heeft gehad.

grngzal blijven.

Theo Koppers, voorzitter.

Karnav aíisfsn kopen Sry karna v al i sten Faarcnn nsËr i l

., pueK

fiesrlin'';" kWA}itelt Van Berchenstraat 29

6511 BB Nijmegen Tel. 024-3237417 Fax 024-3606606

gt Erkend elektrotêchnisch

waarborginsïallaleut

,

i,,,,,,:.;:,l,..r:,,r:r,i,,:l:,::.t

#n een pretftgÊ írsrnauaÍÍ &*erling Optiek, Faalseweg S Niimegen


$enotor *Iqrqíd Kgr sten

PEïERS' t4/le kpnf

KAA$

heff nlef Í

f{obby's: kans verikopen sn ftsrn avaÍ yieren [uittrtt d* ks&àyalsdigm rt*rn wii op da mrrktsn in:

l{atert np wc*ncdag ïtrijcilan op dnndard*g Gendt {O,Ê.1 op uriid*g

ELEKrRorEcHNrscH BUREAU

De Winter

AANLEG EN ONDERHOUD VAN ALLE ELEKTRISCHE INSTALLATIES - AIRCONDITIONING INBRAAKALARMERING WINKELVERLICHTING COMPUTERAANSLUITINGEN

-

Na succes te hebben geproefd met het "Rugnummer" van afgelopen zitting, weet ik zeker dat we Harald vaker op onze zilting zullen bewonderen. Dat Harald al zo bekend was, had tot gevolg dat hij zijn fles

Harald is voor de meeste mensen binnen onze vereniging al lang geen onbekende meer. Harald werd namelijk geihtroduceerd door Bjórn Alwicher en al vroeg voelde Harald zich als een vis in het bekende "Waoter". Van de dinsdagavondploeg werd Harald een vast gezicht en vrij vlot daama

-

wijn na het optreden moest missen omdat Ruud Kleinschiphorst tijdens het bedanken er vanuit ging dat Harald al tot de senatoren behoorde. Dit hebben we afgelopen camaval na zijn doop toch nog even goed gemaakt. Harald de wijn, Diana de bloemen. Zohoort het bij "De Waoterjokers". Zo wensen we onze nieuwe senator Harald Kersten alle goeds toe en hopen we dat hij samen met Diana nog lang bij onze vereni-

ook van de bar. Samen meÍzijn Diana kreeg hij al vlug de smaak te pakken van het bezig zijn binnen onze vereniging. Ze zijn bij "De Waoterjokers" dan ook al niet meer weg te denken. Zoals iedereen werd ook Harald tijdens de zitting het podium opgejaagd om er elk jaar weer op terug te keren. Zijn legendarisch, bij de ColÍmbus-act, geschreeuwde zin: "Land in zichÍ", was het begin. Ik heb begrepen dat hij daarvan al slapeloze nachten heeft gehad.

grngzal blijven.

Theo Koppers, voorzitter.

Karnav aíisfsn kopen Sry karna v al i sten Faarcnn nsËr i l

., pueK

fiesrlin'';" kWA}itelt Van Berchenstraat 29

6511 BB Nijmegen Tel. 024-3237417 Fax 024-3606606

gt Erkend elektrotêchnisch

waarborginsïallaleut

,

i,,,,,,:.;:,l,..r:,,r:r,i,,:l:,::.t

#n een pretftgÊ írsrnauaÍÍ &*erling Optiek, Faalseweg S Niimegen


Dat maakt 5N5 bank nu nroqelijh. lrlormaal gesproken ontvangt u over uw nr;landelijkse spaarprrnrir een rente die gelijl is aan rJr hypctheekrcnte. Saarnrre kunt u asn het rind van ele looptíjd de hypotheek prrcirs aflossr:n. Maar het rou ml}*i :ijn als uw spfi*rpremies nreer;oucien

cpkveren. il;:t kan vanaí nu mrt de

Sf'$5

5p:*a;x

nN:yg**th**k P$-t$5

Met drzc unieke :paarhypritheelt kunt *p uw spaarprernies hnlen cl*nr zr te [rtlegge n in de 5lii5 Bckgg i nqsf*ndsen-

u

een h*ger rendement

Met dat h*qi:rr rrndcment kunl u vervu{gtns naar eigen keuze de nrtto maanc!la:ten venlagen. rerder alfnssen *f aan het rind r:rn belastingvrij kapitaill ovrrh*lden. Wlít u mrer wet(n? *;t na;ir uw hypr:theekadvistur *l k*nts{rr van

-* 4 ffi

5NS Lr:rrrk U rL,nl ook gratis bctlen

Ê:#_.-."lsd tW

rn('l 'i<i ; in lu

i":i:'

(lÍ r;r;td;titc1

rnrl : wr,rw.snsb;rn k.nl

\r..r,,:r\.,. tftl Jil{filli$l|r

r,r,r\rr.in.i.:^.,,r,,..r'. j, rr dt 5l!! llifrth\$r'ihlrit.

Hll,rrlhrrk

SltSfu;eryk

u w$cnt lekkrrder in een SNS hyp*theek

Grêót g€ssrdsn desr kleif, tc bliiven


Dat maakt 5N5 bank nu nroqelijh. lrlormaal gesproken ontvangt u over uw nr;landelijkse spaarprrnrir een rente die gelijl is aan rJr hypctheekrcnte. Saarnrre kunt u asn het rind van ele looptíjd de hypotheek prrcirs aflossr:n. Maar het rou ml}*i :ijn als uw spfi*rpremies nreer;oucien

cpkveren. il;:t kan vanaí nu mrt de

Sf'$5

5p:*a;x

nN:yg**th**k P$-t$5

Met drzc unieke :paarhypritheelt kunt *p uw spaarprernies hnlen cl*nr zr te [rtlegge n in de 5lii5 Bckgg i nqsf*ndsen-

u

een h*ger rendement

Met dat h*qi:rr rrndcment kunl u vervu{gtns naar eigen keuze de nrtto maanc!la:ten venlagen. rerder alfnssen *f aan het rind r:rn belastingvrij kapitaill ovrrh*lden. Wlít u mrer wet(n? *;t na;ir uw hypr:theekadvistur *l k*nts{rr van

-* 4 ffi

5NS Lr:rrrk U rL,nl ook gratis bctlen

Ê:#_.-."lsd tW

rn('l 'i<i ; in lu

i":i:'

(lÍ r;r;td;titc1

rnrl : wr,rw.snsb;rn k.nl

\r..r,,:r\.,. tftl Jil{filli$l|r

r,r,r\rr.in.i.:^.,,r,,..r'. j, rr dt 5l!! llifrth\$r'ihlrit.

Hll,rrlhrrk

SltSfu;eryk

u w$cnt lekkrrder in een SNS hyp*theek

Grêót g€ssrdsn desr kleif, tc bliiven


Cprogrammq

Lammers

ffi

C() "Ou Wqoterjokers"

ffi Moolenaar

1999 ZITTING Motto: "Rondom Moskou" Zaterdag 20 november 1999 voor leden van "De Waoterjokers" Toegang op uitnodiging Kaarten (beperkt) f 15,00 Toegang vanaf 16 jaar

r{nNK [ÀM&{ERS

ïï

NTSRS$ïRAAï 6541 VS NffMnfiËN TEL, 0r4 - 3?3 il{} ?: FÁX fi;4 - 3ï3

{1Í

OPEN HUIS

Hltï'$ Hfol- sn l{andworkên Hshhy*maïsrialen Vonnstads*aan e61 , ftl. 024 - 377 8{} ï 2 SS4ï SP f{tjmegen

..ilrtirl{l;r,. .l;gssrll;lil1lill;:l:ii:ri,l

t:utlillluuti;tliiit;t:titi ii:irililiirilrrrl;rrlirr,r,l r;!i3i:,1lrtl.rr. r.:;:.":.i

rrillillr

"

:.

irii$ri1llir$rlllulllll*irrr,;Ír;

.\t:,),.

| .,r,t.,-.

Zondag 21 november 1999 Aanvang 14.00 uur. Vrije toegang


Cprogrammq

Lammers

ffi

C() "Ou Wqoterjokers"

ffi Moolenaar

1999 ZITTING Motto: "Rondom Moskou" Zaterdag 20 november 1999 voor leden van "De Waoterjokers" Toegang op uitnodiging Kaarten (beperkt) f 15,00 Toegang vanaf 16 jaar

r{nNK [ÀM&{ERS

ïï

NTSRS$ïRAAï 6541 VS NffMnfiËN TEL, 0r4 - 3?3 il{} ?: FÁX fi;4 - 3ï3

{1Í

OPEN HUIS

Hltï'$ Hfol- sn l{andworkên Hshhy*maïsrialen Vonnstads*aan e61 , ftl. 024 - 377 8{} ï 2 SS4ï SP f{tjmegen

..ilrtirl{l;r,. .l;gssrll;lil1lill;:l:ii:ri,l

t:utlillluuti;tliiit;t:titi ii:irililiirilrrrl;rrlirr,r,l r;!i3i:,1lrtl.rr. r.:;:.":.i

rrillillr

"

:.

irii$ri1llir$rlllulllll*irrr,;Ír;

.\t:,),.

| .,r,t.,-.

Zondag 21 november 1999 Aanvang 14.00 uur. Vrije toegang


v*or fruit, aa#appelen en eigen nppelsap

Het adres

Cprogrammq

C() "Oe Wqoterjokers"

Spenlngstijden Wo-Dn-Vr 0$.00 - 1Ê.00 riutr - 13.00 - '18,0fi uur Za 0$.00 - 1S.*0 uur Ma + ili gcsloten

2000

FRUTTïg',glrgrnnur

NIEU\ryJAARSRE,CEPTIE

wrfrilf,niluILER

Zondag

Van H*emstraw*g 144 0551 Dftll Weurt lbllFax S34 - Sf7 1? 23

1

januari 2000, van 16.00 tot 18.00 uur

KINDERCARNAVAL SMIDDAG 'Zalerdag4 maart 2000, aanvang 13.30 uur

OPEN HUIS

CARNAVALSBAL

Fehandeling eonder af*praak!

Zaterdag 4 maart 2000, aanvang 20.1 voor leden van "De Waoterjokers" Toegang op uitnodiging Kaarten verkrijgbaar a f 10,00 Toegang vanaf 16 jaar

I uur

Maandag 6 maart2000 1 I .00 tot 17.00 uur, vrije toegang

van

CARNAVALSBAL Maandag 6 maafl 2000. aanvang 20.I

STAD S CARNAVAL SOPTOCHT

$ru*ser Brillen. S€'rlchtebrpillsnd"

Zondag 5 maart 2000

Leden hebben vrije toegang Kaarten verkrijgbaar a f I 0,Toegang vanaf 16 jaar

OPEN HUIS

SLOTBAL

Na afloop van de optocht. vrije toegang

Dinsdag 7 maart 2000, aanvang20.l1 Leden hebben vrije toegang Kaarten verkrijgbaar af 7,50

5lihke llerelstrrat 35

Hlimrgen

Zet

u$,

vizier weár *p scherp bij Bresscr Srillen.

l.

sr4.3a3t4rl

Toegang vanaf 76 jaar

I

uur


v*or fruit, aa#appelen en eigen nppelsap

Het adres

Cprogrammq

C() "Oe Wqoterjokers"

Spenlngstijden Wo-Dn-Vr 0$.00 - 1Ê.00 riutr - 13.00 - '18,0fi uur Za 0$.00 - 1S.*0 uur Ma + ili gcsloten

2000

FRUTTïg',glrgrnnur

NIEU\ryJAARSRE,CEPTIE

wrfrilf,niluILER

Zondag

Van H*emstraw*g 144 0551 Dftll Weurt lbllFax S34 - Sf7 1? 23

1

januari 2000, van 16.00 tot 18.00 uur

KINDERCARNAVAL SMIDDAG 'Zalerdag4 maart 2000, aanvang 13.30 uur

OPEN HUIS

CARNAVALSBAL

Fehandeling eonder af*praak!

Zaterdag 4 maart 2000, aanvang 20.1 voor leden van "De Waoterjokers" Toegang op uitnodiging Kaarten verkrijgbaar a f 10,00 Toegang vanaf 16 jaar

I uur

Maandag 6 maart2000 1 I .00 tot 17.00 uur, vrije toegang

van

CARNAVALSBAL Maandag 6 maafl 2000. aanvang 20.I

STAD S CARNAVAL SOPTOCHT

$ru*ser Brillen. S€'rlchtebrpillsnd"

Zondag 5 maart 2000

Leden hebben vrije toegang Kaarten verkrijgbaar a f I 0,Toegang vanaf 16 jaar

OPEN HUIS

SLOTBAL

Na afloop van de optocht. vrije toegang

Dinsdag 7 maart 2000, aanvang20.l1 Leden hebben vrije toegang Kaarten verkrijgbaar af 7,50

5lihke llerelstrrat 35

Hlimrgen

Zet

u$,

vizier weár *p scherp bij Bresscr Srillen.

l.

sr4.3a3t4rl

Toegang vanaf 76 jaar

I

uur


jilting

r{$a" K*#í,e& & Vtrlvo $pecialist voor al uw Sêbruikte ondsrdelen ?bvens gewreagdr scft ade-aufo's Openingxtijden: tna. Um za. van 09"S0 - 18"00 uur llïlaterstraat 1S3 - 8S4ï ïË Nijmegen ïel. 024 - 373 38 1 $ - Fsx 024 - 373 29 1 'l

Daar gaan we weer! Voor de commissie regie lijkt het net of het elk jaar korter wordt om een nieuwe zitÍingte bedenken. We beginnen wel vroeg in het jaar maar "echte" ideeën komen meestal spontaan en houden geen rekening met tijd. Het is dan de sport om toch iedereen vlug bij elkaar te brengen om uiteindelijk met het repeteren te beginnen. Ik herinner me een optreden van vorig jaar dat op de woensdag voor de zitting voor de eerste keer werd gerepeteerd. Dat dit niemand heeft gemerkt heeft te maken met onderling vertrouwen en het feit dat iedereen er voor wil gaan. Ik hoop dat het ditjaar wat makkelijker zal gaan. Waar praten we over? In het infobulletin had ik het over het Oostblok en het ijzeren gordijn. Voor heel wat mensen een associatie die niets met camaval te maken heeft. Dus op zoek naar een iets vriendelijkere titel. Wat dacht u van:

1999

Ik voorzie dan ook dat het op het podium voor sommige erg heet zal worden. Zo gekleed en dan een paar lampen met een groot aantal Wull (onze naam voor Watt) op je gericht. lk moet er nu even niet aan denken. Nee, van die verwarming is maar gekheid zoals carnaval gekheid is. Voor u als ons publiek staat de verwarming natuurlijk aan, dat krijgen ze op het podium er gewoon nog gratis bij. U kleedt zichmaar waarin u zich lekker voelt en vanuit ons oogpunt graagin de sfeer van de avond. Zo proberen we er weer een ouderwets Waoterjoker-avondje van te maken. Wij zullen zeker onze best weer doen. Tot zaterdag 20 november op onze ziÍting en/of zondag 21 november 1999 op ons "open huis".

RONDOM MOSKOI]. Deze titel laat ook niets aan de verbeelding over en kan voor wat mij betreft prima op het affiche worden gedrukt. Rondom Moskou liggen namelijk al die landen en situaties waar we onze zitting mee op gaan bouwen. We beperken het wel tot Oost-Europa. U begrrjpt dat het deze keer een koud avondje zal worden. De ijspegels zullen dan ook rijkelijk aan de muren hangen en we zullen Thijs Holland vragen de vetwarming uit te zetten. Zoals t weet kunt u zich gewoon tegen de kou kleden en is er aan de bar wel wat Wodka voorradig. U ziet op de foto's in dit boekje wel hoe koud wij het hebben gehad.

Namens de regiecommissie; Theo Koppers.


jilting

r{$a" K*#í,e& & Vtrlvo $pecialist voor al uw Sêbruikte ondsrdelen ?bvens gewreagdr scft ade-aufo's Openingxtijden: tna. Um za. van 09"S0 - 18"00 uur llïlaterstraat 1S3 - 8S4ï ïË Nijmegen ïel. 024 - 373 38 1 $ - Fsx 024 - 373 29 1 'l

Daar gaan we weer! Voor de commissie regie lijkt het net of het elk jaar korter wordt om een nieuwe zitÍingte bedenken. We beginnen wel vroeg in het jaar maar "echte" ideeën komen meestal spontaan en houden geen rekening met tijd. Het is dan de sport om toch iedereen vlug bij elkaar te brengen om uiteindelijk met het repeteren te beginnen. Ik herinner me een optreden van vorig jaar dat op de woensdag voor de zitting voor de eerste keer werd gerepeteerd. Dat dit niemand heeft gemerkt heeft te maken met onderling vertrouwen en het feit dat iedereen er voor wil gaan. Ik hoop dat het ditjaar wat makkelijker zal gaan. Waar praten we over? In het infobulletin had ik het over het Oostblok en het ijzeren gordijn. Voor heel wat mensen een associatie die niets met camaval te maken heeft. Dus op zoek naar een iets vriendelijkere titel. Wat dacht u van:

1999

Ik voorzie dan ook dat het op het podium voor sommige erg heet zal worden. Zo gekleed en dan een paar lampen met een groot aantal Wull (onze naam voor Watt) op je gericht. lk moet er nu even niet aan denken. Nee, van die verwarming is maar gekheid zoals carnaval gekheid is. Voor u als ons publiek staat de verwarming natuurlijk aan, dat krijgen ze op het podium er gewoon nog gratis bij. U kleedt zichmaar waarin u zich lekker voelt en vanuit ons oogpunt graagin de sfeer van de avond. Zo proberen we er weer een ouderwets Waoterjoker-avondje van te maken. Wij zullen zeker onze best weer doen. Tot zaterdag 20 november op onze ziÍting en/of zondag 21 november 1999 op ons "open huis".

RONDOM MOSKOI]. Deze titel laat ook niets aan de verbeelding over en kan voor wat mij betreft prima op het affiche worden gedrukt. Rondom Moskou liggen namelijk al die landen en situaties waar we onze zitting mee op gaan bouwen. We beperken het wel tot Oost-Europa. U begrrjpt dat het deze keer een koud avondje zal worden. De ijspegels zullen dan ook rijkelijk aan de muren hangen en we zullen Thijs Holland vragen de vetwarming uit te zetten. Zoals t weet kunt u zich gewoon tegen de kou kleden en is er aan de bar wel wat Wodka voorradig. U ziet op de foto's in dit boekje wel hoe koud wij het hebben gehad.

Namens de regiecommissie; Theo Koppers.


la

Èr83 ?9 s a,j ë I E

ê

& }\} u \r l

"7

{ \i

-.>

!{

I\; L{

rl t"' I

" t'; & I

{ -.1 & aÊ

-)

ru;J-(D 5sÈ* 3l{

*g =lJJ


la

Èr83 ?9 s a,j ë I E

ê

& }\} u \r l

"7

{ \i

-.>

!{

I\; L{

rl t"' I

" t'; & I

{ -.1 & aÊ

-)

ru;J-(D 5sÈ* 3l{

*g =lJJ


CfV c eptie Zondag 8 november 1998

Tijstip: 07.00 uur Plaats: Zalencentrum otHet Gemeenschapshuis" Goede morgen, u leest het goed, wij konden de ogen nog niet geheel open krijgen en

houden. Wie heeft dit bedacht om ons arme stakkers op dit tijdstip te laten sjouwen. Er wordt een tent tegen het gebouw aangezet voor ontvangst van de gasten en garderobe. In de zaal komt een verlaagd podium, op het hoofdpodium wordt een fotosessie ingericht, planten worden op hun plaals gezet en een aantal mensen is druk bezig aan de voorbereidingen van een waar champagne- ontbijt. Er worden 200 gasten verwacht die persoonlijk door Thijs Jr. Vljn uitgenodigd voor een rookvrije ochtend. Speciaal voor Els heerst er een rookverbod in de grote zalen waardoor wij allen een helder zicht houden. Een unicum bij "De waoterjokers" en namens Els. . ...en vele anderen hartelijk dank voor uw medewerking.

(Wat klinkt dit raar) Er komen veel verenigingen maar de delegaties zljn aan debescheiden kant. Uitzondering is "De Platte Knip" die met de gehele vereniging zijn gekomen. Als lid van het Dagelijks Bestuur heb je het voor:recht om iedereen een hand of kus te mogen geven. Na drie uur ligt je rechterhand in de kreukels, je ziet er uit als Pipo de Clown en ruik je naar allerlei geurtjes. Je bent weer blij dat je weer vrij bent om te gaan en staan waar je wilt. Vermeldens waard is nog dat Ouwe Thijs ( die z'n hele leven al hogerop heeft willen staan en wonen) ook tijdens de receptie deze drangniet heeft kunnen onderdrukken. Hlj zagde verhoging van het podium niet en kwam languit in het hooi terecht. Het was een lange enzeer gezellige dag.

Om 11.00 uur knallen de kurken voor de staft van ons jubileumjaar. Geen jubileum zonder jubileum-orde welke in twee weken

(of zo) gemaakt is. Iedereen krijgt dit kunststukje omgehangen door onze president

,rrríËíttrllt

Ruud. Na het ontbijt is er een verrassing. Buutreedner Cees Verhulst legt iedereen in een deuk met vooral zijn grappen waarom wij zo gek zijn op onze schoonmoeders. Na dit optreden zijn we allemaal in een goede stemming gekomen voor de receptie. Tom Meeuwese zorgt voor de muziek terwijl er een ballonnenman en clown voor onze kids

,,lr;tltdlÍllÍlll'ryrttllNt

;ïï juwelier harloger F,

ilt;

II FI

ifiFISti flfi FtïfrÉit

;tcl3

il

í.

L!Ë

I

fhrr

I(ffi

ffit[:

zijn.

Cor Klaassen.


CfV c eptie Zondag 8 november 1998

Tijstip: 07.00 uur Plaats: Zalencentrum otHet Gemeenschapshuis" Goede morgen, u leest het goed, wij konden de ogen nog niet geheel open krijgen en

houden. Wie heeft dit bedacht om ons arme stakkers op dit tijdstip te laten sjouwen. Er wordt een tent tegen het gebouw aangezet voor ontvangst van de gasten en garderobe. In de zaal komt een verlaagd podium, op het hoofdpodium wordt een fotosessie ingericht, planten worden op hun plaals gezet en een aantal mensen is druk bezig aan de voorbereidingen van een waar champagne- ontbijt. Er worden 200 gasten verwacht die persoonlijk door Thijs Jr. Vljn uitgenodigd voor een rookvrije ochtend. Speciaal voor Els heerst er een rookverbod in de grote zalen waardoor wij allen een helder zicht houden. Een unicum bij "De waoterjokers" en namens Els. . ...en vele anderen hartelijk dank voor uw medewerking.

(Wat klinkt dit raar) Er komen veel verenigingen maar de delegaties zljn aan debescheiden kant. Uitzondering is "De Platte Knip" die met de gehele vereniging zijn gekomen. Als lid van het Dagelijks Bestuur heb je het voor:recht om iedereen een hand of kus te mogen geven. Na drie uur ligt je rechterhand in de kreukels, je ziet er uit als Pipo de Clown en ruik je naar allerlei geurtjes. Je bent weer blij dat je weer vrij bent om te gaan en staan waar je wilt. Vermeldens waard is nog dat Ouwe Thijs ( die z'n hele leven al hogerop heeft willen staan en wonen) ook tijdens de receptie deze drangniet heeft kunnen onderdrukken. Hlj zagde verhoging van het podium niet en kwam languit in het hooi terecht. Het was een lange enzeer gezellige dag.

Om 11.00 uur knallen de kurken voor de staft van ons jubileumjaar. Geen jubileum zonder jubileum-orde welke in twee weken

(of zo) gemaakt is. Iedereen krijgt dit kunststukje omgehangen door onze president

,rrríËíttrllt

Ruud. Na het ontbijt is er een verrassing. Buutreedner Cees Verhulst legt iedereen in een deuk met vooral zijn grappen waarom wij zo gek zijn op onze schoonmoeders. Na dit optreden zijn we allemaal in een goede stemming gekomen voor de receptie. Tom Meeuwese zorgt voor de muziek terwijl er een ballonnenman en clown voor onze kids

,,lr;tltdlÍllÍlll'ryrttllNt

;ïï juwelier harloger F,

ilt;

II FI

ifiFISti flfi FtïfrÉit

;tcl3

il

í.

L!Ë

I

fhrr

I(ffi

ffit[:

zijn.

Cor Klaassen.


KL, derQqrnqnqí 20 0 0 Ja, het staat er echt we zljn in 2000 beland. Maar voor onze commisie is dat geen reden

Sponsors, medewerkers, versierde straten en mensen achter de schermen BEDANKT. Het zal het nieuwe seizoen misschien wel heel iets anders gaan worden, maar dat houden we nog even geheim. We hopen dat we er voorjullie weer een fijne dag van kunnen maken, en zien jullie dan weer op onze

voor paniek. Doordat Geert van Alst te kennen had gegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen hield dat in dat er een nieuwe voorzitter moest komen. Die hebben we gevonden in de persoon van René Holland, voor velen een bekende binnen "De Waoter- kindermiddag. jokers". Geert bedankt voor je inzet en we

VEEL CARNAVALS PLEZIER. hopen nog lang op jouw steun te kunnen rekenen. De ballonnenwedstrijd en de playbackshow waren weer een groot succes. De kindermiddag was iets minder druk bezocht als vorige jaren, maar was daardoor René Holland niet minder gezellig. Dit mede door de Voorzitter clowns POPI en HUNTEL en STLTNTEL.

kindercarnaval

SIMON VAN NISSELROËY $chiltmans-Wijche nB.V. (

1;;

q-.

"-'- ---*-- ; "''rl*'t, lEïíE;::

.f,4+}fu

Verhuur va* hydraulische kraanwagens voor alle soorten KRAÁIJ-. TAKEL" fN BIAGlf*ifiSWËfiK en NNTFfi N MACH INETRANSPORï

HieuweïiÍsg l9S, SSOS 3;,1 llUiI*h*n ïek O24 - 64ï gS SO Far; On* - Ë4S { {l 26

hl-*msi*n.tun${

Tel. {Baa} 977 63 85


KL, derQqrnqnqí 20 0 0 Ja, het staat er echt we zljn in 2000 beland. Maar voor onze commisie is dat geen reden

Sponsors, medewerkers, versierde straten en mensen achter de schermen BEDANKT. Het zal het nieuwe seizoen misschien wel heel iets anders gaan worden, maar dat houden we nog even geheim. We hopen dat we er voorjullie weer een fijne dag van kunnen maken, en zien jullie dan weer op onze

voor paniek. Doordat Geert van Alst te kennen had gegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen hield dat in dat er een nieuwe voorzitter moest komen. Die hebben we gevonden in de persoon van René Holland, voor velen een bekende binnen "De Waoter- kindermiddag. jokers". Geert bedankt voor je inzet en we

VEEL CARNAVALS PLEZIER. hopen nog lang op jouw steun te kunnen rekenen. De ballonnenwedstrijd en de playbackshow waren weer een groot succes. De kindermiddag was iets minder druk bezocht als vorige jaren, maar was daardoor René Holland niet minder gezellig. Dit mede door de Voorzitter clowns POPI en HUNTEL en STLTNTEL.

kindercarnaval

SIMON VAN NISSELROËY $chiltmans-Wijche nB.V. (

1;;

q-.

"-'- ---*-- ; "''rl*'t, lEïíE;::

.f,4+}fu

Verhuur va* hydraulische kraanwagens voor alle soorten KRAÁIJ-. TAKEL" fN BIAGlf*ifiSWËfiK en NNTFfi N MACH INETRANSPORï

HieuweïiÍsg l9S, SSOS 3;,1 llUiI*h*n ïek O24 - 64ï gS SO Far; On* - Ë4S { {l 26

hl-*msi*n.tun${

Tel. {Baa} 977 63 85


{Mq

$wartj es ïransport

B " \f"

T!*rrsp*rth"áx1{

H*nJ*l in l*nJ ** Srint Container \&rvoer eïr \I**h*tt * Mercuriusstr. 9, 6541 BM Nijmegen

I

814-3785377 rsx,024-3770491.

oterlokerpqkken

"Ze kunnen allemaal stikken"; zei ik, toen ik het Gemeenschapshuis betrad. Enkelen keken om. zagen wie ik was en gingen weer gewoon door met het werk. Geen humor, dacht ik nog, toen ik al die dames op een dinsdagavond in zaal2 aanhet werk zag. Overal lagen lappen stof en menigeen zat achter een naaimachine. Het was een drukte van belang en zoals gewoonlijk kwam je er niet tussen. Ze warcn duidelijk allemaal met hun werk bezig. Alleen als je vroeg wie er iets wilde drinken, zagen ze je sÍaan. Ze zijn dus precies hetzelfde als die kerels. Henriëtte de Vries kwam naar me toe. "Hoe vind je de kleuren"? "Mooi" zei ik,waama ik zonder het zelf te beseffen als paspop werd gebruikt. Henriëtte was degene die de uitdaging was aangegaan. Er zouden 40 echte Waoterjokerpakken gemaakt moeten worden.

Specinalxaak in vliegers en ballonnen

Dat het de goede kant opging bleek uit het feit dat er voor de hele Hofkapel al een pak in de maak was. "Dat komt wel goed", liet Henriëtte me weten. "Ik heb thuis ook nog wat hulp. Joop doet namelijk de vullingen" Ze wees op de narrenkap waarvan de drie hoorntjes slapjes naar beneden hingen. "Met schuimrubber", liet ze me voor alle duidelijkheid weten. Ik knikte. Henriëtte lachte en zag aan me dat het me allemaal duidelijk was. "Nog vragen"? "Nee" zei ik, waarop ze zich weer bij de dames voegde. Ja, ...Iaat de dames maar schuiven, zigzaggen, rijgen, spelden of was het nou toch stikken? In ieder geval niets dan lof. Het resultaat mag er zijn. Henriëtte en al die andere dames, namens de vereniging, een welgemeend: "Hartelijk dank".

Theo Koppers, voorzitter.

Als lskkor elen u lieÍ ts Keurcl*gerij an party * seruïGt

Rob l(eller

Het

lis0*rtie

Naast het {l*}eerNi,ke t-irnousi* Run$ïrl6s& uit êigsn stái ziiíï w,J osk gespe,*ialiseerd iR hêt v*ruorg*n van Barbequè $n l{Ëffipsdf$ Ook hunt u bij cns tereehl vosr Ë*ndue . Sourmet " $lnongrií|, Salades enz.

..dwt,tso"

Marlalarn S1, Ë541 ËC !{ijmsgon ïbl" fSg4J 977 4S SS - t'nr {024} Sfifi 21 20

VVêtsr$traalt01 6541 Nijm*gen ï*l.r 024 - 377479*

ï',

iïf ; Ltlttlu€llr*


{Mq

$wartj es ïransport

B " \f"

T!*rrsp*rth"áx1{

H*nJ*l in l*nJ ** Srint Container \&rvoer eïr \I**h*tt * Mercuriusstr. 9, 6541 BM Nijmegen

I

814-3785377 rsx,024-3770491.

oterlokerpqkken

"Ze kunnen allemaal stikken"; zei ik, toen ik het Gemeenschapshuis betrad. Enkelen keken om. zagen wie ik was en gingen weer gewoon door met het werk. Geen humor, dacht ik nog, toen ik al die dames op een dinsdagavond in zaal2 aanhet werk zag. Overal lagen lappen stof en menigeen zat achter een naaimachine. Het was een drukte van belang en zoals gewoonlijk kwam je er niet tussen. Ze warcn duidelijk allemaal met hun werk bezig. Alleen als je vroeg wie er iets wilde drinken, zagen ze je sÍaan. Ze zijn dus precies hetzelfde als die kerels. Henriëtte de Vries kwam naar me toe. "Hoe vind je de kleuren"? "Mooi" zei ik,waama ik zonder het zelf te beseffen als paspop werd gebruikt. Henriëtte was degene die de uitdaging was aangegaan. Er zouden 40 echte Waoterjokerpakken gemaakt moeten worden.

Specinalxaak in vliegers en ballonnen

Dat het de goede kant opging bleek uit het feit dat er voor de hele Hofkapel al een pak in de maak was. "Dat komt wel goed", liet Henriëtte me weten. "Ik heb thuis ook nog wat hulp. Joop doet namelijk de vullingen" Ze wees op de narrenkap waarvan de drie hoorntjes slapjes naar beneden hingen. "Met schuimrubber", liet ze me voor alle duidelijkheid weten. Ik knikte. Henriëtte lachte en zag aan me dat het me allemaal duidelijk was. "Nog vragen"? "Nee" zei ik, waarop ze zich weer bij de dames voegde. Ja, ...Iaat de dames maar schuiven, zigzaggen, rijgen, spelden of was het nou toch stikken? In ieder geval niets dan lof. Het resultaat mag er zijn. Henriëtte en al die andere dames, namens de vereniging, een welgemeend: "Hartelijk dank".

Theo Koppers, voorzitter.

Als lskkor elen u lieÍ ts Keurcl*gerij an party * seruïGt

Rob l(eller

Het

lis0*rtie

Naast het {l*}eerNi,ke t-irnousi* Run$ïrl6s& uit êigsn stái ziiíï w,J osk gespe,*ialiseerd iR hêt v*ruorg*n van Barbequè $n l{Ëffipsdf$ Ook hunt u bij cns tereehl vosr Ë*ndue . Sourmet " $lnongrií|, Salades enz.

..dwt,tso"

Marlalarn S1, Ë541 ËC !{ijmsgon ïbl" fSg4J 977 4S SS - t'nr {024} Sfifi 21 20

VVêtsr$traalt01 6541 Nijm*gen ï*l.r 024 - 377479*

ï',

iïf ; Ltlttlu€llr*


á

n

1) Ë

r fi

verhuiren hliif{

I E

e0n rÍt*k vnn

É

x

Yertr0uïrí8n

E

T

daarom voilí sen

Ë

s

I I

ë g

ë $

epsl6g inb*edels

I

e

hoogw*rker vnor k*nlo*t- en fta{verhuirlngen {ev€ns transport€fi en kraanwagenverhuut

* &

@&à* 'I &

E

factorijwêS g * niimegen

ë ë

ffi.

t.


á

n

1) Ë

r fi

verhuiren hliif{

I E

e0n rÍt*k vnn

É

x

Yertr0uïrí8n

E

T

daarom voilí sen

Ë

s

I I

ë g

ë $

epsl6g inb*edels

I

e

hoogw*rker vnor k*nlo*t- en fta{verhuirlngen {ev€ns transport€fi en kraanwagenverhuut

* &

@&à* 'I &

E

factorijwêS g * niimegen

ë ë

ffi.

t.


snderli ng u itvaartfonds

st barbara Oude Malleilhutseweg 2ï 653Ê CL Nijrnegen ïblefoon:024 - 350 00 44

wii sparen voor u voor later,.

*''-q"{tq .

l$astuursadressEnr Vuorzitter: Theo Koppers Kuipers l{iettrergstraat 1ó3 534$ ËJ Oss

Telefgonr 04:12 - 6i10CI 40

9ecr*tariê*t en Co*tributie Algemeen sccret*riaat; Wiliy Hollarrd Waterstraat I l5 65*1 TE Nijmegen

Secretaris: WiltSr l'{s}16n.1

$t. Sarbara is êên naturaverrekerlng en keert dus geen geld ult, rnaar nsamt ds uÍlv*artko*lêÍr rrosr haar rekening" Hsl uitgêbreide voorzlenlng*npek*el blljtt, ook blj *tijgende kosten, rvaardevast en de premle* zijn bij vorgeliiking echt laag" $t. Barb*r* bi*dt haar leden tsvans de rnogolilkheid offi sên aanvullende vêÊekeriilS af te sluÍton vssr sxtra voorzianingen.

Waterstraat 115 6541 TE Ni.irnegen Telefoon: 024 - 3f747 05

Tslefoon: 094 - 350 00 44

Con

tributie ;rangelegenheden;

Geert Alwicher ]"leesk*saeker ?$-4$

Penningmeester: Jiu ud Kleinschlphorst

Zwanenveld 74-05 6538 TM Nijmegen Tsl*{ó$n; 0?4 - 344 39 42

{kofi letafel, bloemen, gr*lete*n en;.}

lnlichtingon wcrdcn u gáàrn6 verstrekl dsor ons kantoor:

Telefoon; 0?4 - 377 47 05

?e Seeretaris: Cor Klaassen Nimrndstraat 103 &531 LD J\ijmegen Telefoon: 024 - 356 11 68

2e Penningmeester: Geefi Alwicher

lïeeskesacker ?il40 65416JR

l{ijmegrn

Telefircn: 02,1 - 3f8 41 13

h)+hJK r\rlmcgcn Te,left:lon: ll24 - 378 41 13

Bankrelatie; AFN-AMR0 badlq R*keningrrr.: 53.73.23.651 t, n.v. pemring:nees ter Waoterjok*rs Ciro van <le bank 82.10"25 i-icÍma*rtschapl F1"5,50 per maan*l Fleeft u na5 gern autom;ttisehe afschrijving? Neern d;tn contact op rnet Cesrt Alraricher


snderli ng u itvaartfonds

st barbara Oude Malleilhutseweg 2ï 653Ê CL Nijrnegen ïblefoon:024 - 350 00 44

wii sparen voor u voor later,.

*''-q"{tq .

l$astuursadressEnr Vuorzitter: Theo Koppers Kuipers l{iettrergstraat 1ó3 534$ ËJ Oss

Telefgonr 04:12 - 6i10CI 40

9ecr*tariê*t en Co*tributie Algemeen sccret*riaat; Wiliy Hollarrd Waterstraat I l5 65*1 TE Nijmegen

Secretaris: WiltSr l'{s}16n.1

$t. Sarbara is êên naturaverrekerlng en keert dus geen geld ult, rnaar nsamt ds uÍlv*artko*lêÍr rrosr haar rekening" Hsl uitgêbreide voorzlenlng*npek*el blljtt, ook blj *tijgende kosten, rvaardevast en de premle* zijn bij vorgeliiking echt laag" $t. Barb*r* bi*dt haar leden tsvans de rnogolilkheid offi sên aanvullende vêÊekeriilS af te sluÍton vssr sxtra voorzianingen.

Waterstraat 115 6541 TE Ni.irnegen Telefoon: 024 - 3f747 05

Tslefoon: 094 - 350 00 44

Con

tributie ;rangelegenheden;

Geert Alwicher ]"leesk*saeker ?$-4$

Penningmeester: Jiu ud Kleinschlphorst

Zwanenveld 74-05 6538 TM Nijmegen Tsl*{ó$n; 0?4 - 344 39 42

{kofi letafel, bloemen, gr*lete*n en;.}

lnlichtingon wcrdcn u gáàrn6 verstrekl dsor ons kantoor:

Telefoon; 0?4 - 377 47 05

?e Seeretaris: Cor Klaassen Nimrndstraat 103 &531 LD J\ijmegen Telefoon: 024 - 356 11 68

2e Penningmeester: Geefi Alwicher

lïeeskesacker ?il40 65416JR

l{ijmegrn

Telefircn: 02,1 - 3f8 41 13

h)+hJK r\rlmcgcn Te,left:lon: ll24 - 378 41 13

Bankrelatie; AFN-AMR0 badlq R*keningrrr.: 53.73.23.651 t, n.v. pemring:nees ter Waoterjok*rs Ciro van <le bank 82.10"25 i-icÍma*rtschapl F1"5,50 per maan*l Fleeft u na5 gern autom;ttisehe afschrijving? Neern d;tn contact op rnet Cesrt Alraricher


Lfoor Ísversn, Ís$gsn sn onderfloud v&n kurk, parfreÍ en fam inaatvloeren

NAïURO

KI,JRKVLOËRTN-

V*orstadslaan 244, S541 SZ Nljmegen ïe lefonn S24 - 377 S8 t 0 T*lefax *Êd. - 377 49 *g

tdwordenttt "De Waoterjokers" aan u voorstellen, waarom nog !!! A1 zes en dertig jaar aan de weg timmeren, spreekt tegenwoordig toch wel aan. Een "familie" van carnavalsvrienden die hun hart voor de vereniging op de juiste plaats hebben zitten. Een groep enthousiaste mensen die jaarlijks in aktie zijn, voor jong en oud, wonend binnen het Waterkwartier tot ver daarbuiten. Ook u kunt deelnemen aan deze "familie", zoals wij binnen de Nijmeegse carnavalswereld wel eens genoemd worden. Als lid van "De Waoterjokers" bent u automatisch welkom op al de door ons georganiseerde aktiviteiten. De aktiviteitendag, waarbij niks moet en bijna alles kan. Uiteraard bent u welkom tijdens onze zittingsdagen in november, welke jaarlijks onder een ander motto worden gehouden. Een weekend waarbij het Gemeenschapshuis is omgetoverd in een sfeer passend bij het betreffende motto. Tijdens het carnaval zelf zijn we met z'n allen vier dagen in touw om het camavalsfeest, zoals wij dit al zes en dertig jaar doen, voor j ong en oud, onvergetelijk te maken. Mocht u nu tijdens hetlezenvan dezebladzijde denken, wat een ophef; of bent u jonger dan 16 jaar, dan verzoeken wij u door te bladeren. Doch wanneer u denkt dit lijkt mij wat, lid worden van "De Waoterjokers". Het enige wat u dient te doen is onderstaande aanmeldingskaart in te vullen, of wanneer u het zonde vindt om te scheuren in dit boekje, even contact opnemen met de ledenadministratie of een van de senatoren. Hierna ontvangt u zo spoedig mogelijk alle informatie thuis.

ytrt 8On

ÁuÍabedn;r M{rfor*fr*af tg8 6$4t ït ftJr;megen

ïelpforn

ïhÍofax

#24 - 3ff ff8 38 0gdí - Sru 9S Sd

AANMELDINGSKAART: Ja, ik wil lid worden van "De Waoterjokers". Ik heb hierdoor vrije toegang op alle aktiviteiten en avonden voor leden. Ik betaal hiervoor maandelijks f 5,50 per persoon.

Ik krijg hiervoor terug: Jaarlijks 16 (zestien) consumptiebonnen en: HEEL VEEL LOL EN PLEZIER Naam

,u$*tgr een API( *nsr van BSN

giftl f ng$esn$ïl!:

E-rl tnm

Adres Postcode

Handtekening


Lfoor Ísversn, Ís$gsn sn onderfloud v&n kurk, parfreÍ en fam inaatvloeren

NAïURO

KI,JRKVLOËRTN-

V*orstadslaan 244, S541 SZ Nljmegen ïe lefonn S24 - 377 S8 t 0 T*lefax *Êd. - 377 49 *g

tdwordenttt "De Waoterjokers" aan u voorstellen, waarom nog !!! A1 zes en dertig jaar aan de weg timmeren, spreekt tegenwoordig toch wel aan. Een "familie" van carnavalsvrienden die hun hart voor de vereniging op de juiste plaats hebben zitten. Een groep enthousiaste mensen die jaarlijks in aktie zijn, voor jong en oud, wonend binnen het Waterkwartier tot ver daarbuiten. Ook u kunt deelnemen aan deze "familie", zoals wij binnen de Nijmeegse carnavalswereld wel eens genoemd worden. Als lid van "De Waoterjokers" bent u automatisch welkom op al de door ons georganiseerde aktiviteiten. De aktiviteitendag, waarbij niks moet en bijna alles kan. Uiteraard bent u welkom tijdens onze zittingsdagen in november, welke jaarlijks onder een ander motto worden gehouden. Een weekend waarbij het Gemeenschapshuis is omgetoverd in een sfeer passend bij het betreffende motto. Tijdens het carnaval zelf zijn we met z'n allen vier dagen in touw om het camavalsfeest, zoals wij dit al zes en dertig jaar doen, voor j ong en oud, onvergetelijk te maken. Mocht u nu tijdens hetlezenvan dezebladzijde denken, wat een ophef; of bent u jonger dan 16 jaar, dan verzoeken wij u door te bladeren. Doch wanneer u denkt dit lijkt mij wat, lid worden van "De Waoterjokers". Het enige wat u dient te doen is onderstaande aanmeldingskaart in te vullen, of wanneer u het zonde vindt om te scheuren in dit boekje, even contact opnemen met de ledenadministratie of een van de senatoren. Hierna ontvangt u zo spoedig mogelijk alle informatie thuis.

ytrt 8On

ÁuÍabedn;r M{rfor*fr*af tg8 6$4t ït ftJr;megen

ïelpforn

ïhÍofax

#24 - 3ff ff8 38 0gdí - Sru 9S Sd

AANMELDINGSKAART: Ja, ik wil lid worden van "De Waoterjokers". Ik heb hierdoor vrije toegang op alle aktiviteiten en avonden voor leden. Ik betaal hiervoor maandelijks f 5,50 per persoon.

Ik krijg hiervoor terug: Jaarlijks 16 (zestien) consumptiebonnen en: HEEL VEEL LOL EN PLEZIER Naam

,u$*tgr een API( *nsr van BSN

giftl f ng$esn$ïl!:

E-rl tnm

Adres Postcode

Handtekening


4

0 jaar

@he

{g.kt

$couts

Receptie Het is zeer wonderlijk dat men zichvan tevoren een voorstelling van iets maakt wat dan uiteindelijk totaal anders uitpakt. Zo ook van de feestelijke receptie ter gelegen-

heid van het feit dat The Lucky Scouts veertigjaar geleden zijn ontstaan. Reeds een jaar van tevoren staken wij de koppen bij elkaar om eryoor te zorgen dat deze gelegenheid een onvergetelijke zou worden. Zo werd besloten om een film te maken die een indruk moest geven hoe The Lucky Scouts zich al deze jaren gemanifesteerd hadden. Door diverse mensen te laten vertellen over diverse periodes en dat te doorspekken met moeizaam vergaarde foto's en/of filmbeelden moest het voor de doelgroep een uniek document worden.

de FÍeurop-SfoeÍnisf neeff {,, ssn effisqpra Yenr 8ry

Fleurop $elect, prëcis$ dat boekst wat u kiest, binnen 24 uur ov*ral bezorgd

5en f;burop SÍoeme ngro&t..... daf eif wsÍ g*Ëd

f{etrsut'{.$,f ff'

#*'offi% MOLENWHG 1SS - NIJMgGgN TËLËFOON Og4 - 377 4"4 34

,

Benito wilde als verrassing een CD branden van alle bruikbare opnamen en deze in een oplage van200 stuks aanbieden tijdens de feestelijke receptie. Achteraf verklaart dit de mensen die hier niets vanaf wisten waarom

wij met zo'n ongekend fanatisme deze opnamen tijdens de repetities hebben doorgedrukt. Tenslotte moest nog een videoclip worden opgenomen van het eigen geschreven nummer "Does she need a new friend". Deze videoclip hebben we opgenomen op een 'ranch" in Overasselt die ter beschikking was gesteld door een collega van Ruud. Het monteren kon beginnen. Weken heeft het gekost om de videobanden te screenen, keuzes te maken, deze keuzes weer te veranderen, alle stukken aan elkaar te monteren om tenslotte een product te verkrijgen dat beslist niet langer dan 50 minuten mocht duren. Het

Een jaar lang zijn Erik, Jos, Ruud en ikzelf wekelijks bijeen gekomen om te werken aan

zal duidelijk zijn

de voortgang van deze videoband. Er rolde een heus storyboard uit en in juni konden we een aanvang maken met de opnamen van

verbetering vatbaar is. Aan de geinvesteerde tijd en het onophoudelijk enthousiasme heeft het niet gelegen.

de diverse interviews. Wij werden door Frans Hendriks (McDos) in de gelegenheid gesteld om in de villa op het terrein van McDos een ruimte in te richten als studio waar zowel de video opnamen van de te interviewen personen als de geluidsopnamen van The Lucky Scouts repetities konden worden gemaakt. De hele maand juni mochten wij er gratis vertoeven en daar hebben wij ook dankbaar gebruik van gemaakt (inclusief de bar). Dit resulteerde uiteindelijk in 12 uur opgenomen videoband en een berg opgenomen digitale muziekcassettes. Wat niemand wist behalve Benito, Maurice en ik, was dat de muziekopnamen niet alleen bedoeld waren ter ondersteuning van de videobeelden maar

dal.

zo'n product altijd voor

Naarmate de datum van de receptie naderde steeg ook de nervositeit. De hoes van de videoband is tot 3 keer toe door de drukker opnieuw gedrukt omdat telkens een irritant foutje werd ontdekt. Het vermenigvuldigen (50 stuks) van de master-tape ging elke keer mis en een paar dagen voor de receptie werden 50 exemplaren afgeleverd die alleen goed afte draaien waren op een breedbeeldtv zodat ik de meeste exemplaren na uitlevering retour heb gekregen en opnieuw heb moeten opnemen. Verder werden op een redelijke tijd van tevoren ongeveer 200 uitnodigingen verstuurd en de kranten inge-

licht.


4

0 jaar

@he

{g.kt

$couts

Receptie Het is zeer wonderlijk dat men zichvan tevoren een voorstelling van iets maakt wat dan uiteindelijk totaal anders uitpakt. Zo ook van de feestelijke receptie ter gelegen-

heid van het feit dat The Lucky Scouts veertigjaar geleden zijn ontstaan. Reeds een jaar van tevoren staken wij de koppen bij elkaar om eryoor te zorgen dat deze gelegenheid een onvergetelijke zou worden. Zo werd besloten om een film te maken die een indruk moest geven hoe The Lucky Scouts zich al deze jaren gemanifesteerd hadden. Door diverse mensen te laten vertellen over diverse periodes en dat te doorspekken met moeizaam vergaarde foto's en/of filmbeelden moest het voor de doelgroep een uniek document worden.

de FÍeurop-SfoeÍnisf neeff {,, ssn effisqpra Yenr 8ry

Fleurop $elect, prëcis$ dat boekst wat u kiest, binnen 24 uur ov*ral bezorgd

5en f;burop SÍoeme ngro&t..... daf eif wsÍ g*Ëd

f{etrsut'{.$,f ff'

#*'offi% MOLENWHG 1SS - NIJMgGgN TËLËFOON Og4 - 377 4"4 34

,

Benito wilde als verrassing een CD branden van alle bruikbare opnamen en deze in een oplage van200 stuks aanbieden tijdens de feestelijke receptie. Achteraf verklaart dit de mensen die hier niets vanaf wisten waarom

wij met zo'n ongekend fanatisme deze opnamen tijdens de repetities hebben doorgedrukt. Tenslotte moest nog een videoclip worden opgenomen van het eigen geschreven nummer "Does she need a new friend". Deze videoclip hebben we opgenomen op een 'ranch" in Overasselt die ter beschikking was gesteld door een collega van Ruud. Het monteren kon beginnen. Weken heeft het gekost om de videobanden te screenen, keuzes te maken, deze keuzes weer te veranderen, alle stukken aan elkaar te monteren om tenslotte een product te verkrijgen dat beslist niet langer dan 50 minuten mocht duren. Het

Een jaar lang zijn Erik, Jos, Ruud en ikzelf wekelijks bijeen gekomen om te werken aan

zal duidelijk zijn

de voortgang van deze videoband. Er rolde een heus storyboard uit en in juni konden we een aanvang maken met de opnamen van

verbetering vatbaar is. Aan de geinvesteerde tijd en het onophoudelijk enthousiasme heeft het niet gelegen.

de diverse interviews. Wij werden door Frans Hendriks (McDos) in de gelegenheid gesteld om in de villa op het terrein van McDos een ruimte in te richten als studio waar zowel de video opnamen van de te interviewen personen als de geluidsopnamen van The Lucky Scouts repetities konden worden gemaakt. De hele maand juni mochten wij er gratis vertoeven en daar hebben wij ook dankbaar gebruik van gemaakt (inclusief de bar). Dit resulteerde uiteindelijk in 12 uur opgenomen videoband en een berg opgenomen digitale muziekcassettes. Wat niemand wist behalve Benito, Maurice en ik, was dat de muziekopnamen niet alleen bedoeld waren ter ondersteuning van de videobeelden maar

dal.

zo'n product altijd voor

Naarmate de datum van de receptie naderde steeg ook de nervositeit. De hoes van de videoband is tot 3 keer toe door de drukker opnieuw gedrukt omdat telkens een irritant foutje werd ontdekt. Het vermenigvuldigen (50 stuks) van de master-tape ging elke keer mis en een paar dagen voor de receptie werden 50 exemplaren afgeleverd die alleen goed afte draaien waren op een breedbeeldtv zodat ik de meeste exemplaren na uitlevering retour heb gekregen en opnieuw heb moeten opnemen. Verder werden op een redelijke tijd van tevoren ongeveer 200 uitnodigingen verstuurd en de kranten inge-

licht.


$ch$snmaak Ë sndnrhoud ra lïllontage & dernontage ,., Brand- & roetreiniging ra' trndustri*le neinigi:tg *r Suuwuplevcring rà.

u.r'

A*hs*t*anorin6

lJw redder in nnnd hii cslsmit€iten Í94 $ur pnr dsg bereikhëtrf Ëel rryrr mesr ln&rrn*fie Inp wr:rkdaËen lusssn 1i1.Oil en 16.Cfi uurl

ïelsfsan [Og4l 978 Efi gg

Iedere ï#sdns dag*vond

Ët}tlffirEl S.Y. tr{ijmregsn

ín het Gevne enschapshuis ?ïfursrsrrmir't 146

*

Aanvang ?{}.** uur

ï*tale prljuenpakket

Í rrsooroo


$ch$snmaak Ë sndnrhoud ra lïllontage & dernontage ,., Brand- & roetreiniging ra' trndustri*le neinigi:tg *r Suuwuplevcring rà.

u.r'

A*hs*t*anorin6

lJw redder in nnnd hii cslsmit€iten Í94 $ur pnr dsg bereikhëtrf Ëel rryrr mesr ln&rrn*fie Inp wr:rkdaËen lusssn 1i1.Oil en 16.Cfi uurl

ïelsfsan [Og4l 978 Efi gg

Iedere ï#sdns dag*vond

Ët}tlffirEl S.Y. tr{ijmregsn

ín het Gevne enschapshuis ?ïfursrsrrmir't 146

*

Aanvang ?{}.** uur

ï*tale prljuenpakket

Í rrsooroo


XKXNTN

4

Met Gamma knmt er rnser uit je hsnden Oe Êarnma Bpuwmarkten bieden U *

têgeÊ ëËn scherpe prijs.

ïev*ns hebben wij een lecr uilgebreide vsftuuraÍd*fing.

'Sck *

e*il ênorrfi sssË*iment kwàliïeitBártikolên

ku*nen wij de íÍiÊ€$ïe rnaierialen voon U op maal aêgen.

ïwee Gamma

Fouwn, arkterr vindt U in Uw direste orngeving.

Gamrna

Tarurolves

ïa*veweg 1e 6534 AM Nijmegen 0?4-352283S

a

Gamma Energie Fnergieweg 2#24 8541 fiX Nilrnsgen s24-37?SS85

*

Dat r*S ikl

ïAB*l{-ril ffirullffiHor

moFmmËH o g

@

t"

.vb rk

o

a

ó

È

s

c

s .v .t?

o

</,

Al uw gemctk Ënd*r t$gn dak

Er kon eigenlijk niets meer misga an. Een ver indrukken op video vast te leggen. Hij is familielid vroeg zich af of het niet te realise- niet verder gekomen dan een overzicht van ren zou zijn om deze dag te comb ineren met 7 minuten. Gelukkig zijn er voldoende foeen soort familiereiinie. Weliswaar met to's gemaakt zodalwij toch nog iets van enige scepsis hebben wij dat goedgevonden deze dag kunnen terugzien. Het aantal bemits deze persoon zelf de organisatie daarzoekers die ons op deze dagzijnkomen van op zich zou nemen. feliciteren is boven de 800 uitgestegen, zo konden wij natellen in ons receptieboek. En Dus togen wij op de feestdag naar het dat is iets waar wij enotm trots op zijn. Het Gemeenschapshuis waar ruim voor aanvang van de receptie een sooft ontbijt was klaargezet voor de familieleden die aan d,eze oproep gehoor hadden gegeven. Achteraf was dat natuurlijk reuze gezellig en we konden redelijk ontspannen aan de receptie beginnen. De eerste mensen kondigden zich al aan en wij hebben netjes in de rij gestaan om iedereen de hand te drukken en de felicitaties in ontvangst te nemen. Al snel werd duidelijk dat de stroom mensen alleen maar groeide en om toch aan ons programma te voldoen hebben wij de felicitatiestroom even gestaakt om een paar nummertjes muziek ten gehore te brengen. Maar na een paar minuten werden wij door Piet Wegh (die wij deze dag tot ceremoniemeester hadden gebombardeerd) gemaand om het musiceren te staken, omdat de rij mensen tot buiten het gebouw aangroeide. De rest van de middag hebben wij, hevig transpirerend, handen geschud en pas heel laat was er nog een gaatje om de videoband te presenteren en de venassing- CD aan te kondigen.

024-3?3 t3S2

$couts

Receptie (vervolg)

I

BTËTANSTRÁAï Tff} NÏJMHSEN

ïELES'ffiN: 0?*-37?341$, ïBLËFAX:

0 jaar 6he lgrkl

zal zeker een stimulans zijn om zolang het in ons vermogen ligt door te gaan met musiceren.

De dag werd afgesloten met een etentje in de stad, dat spontaan werd aangeboden aan The Lucky Scouts en aanverwanten door wederom Frans Hendriks. De dag kon niet meer stuk en pas tegen het middernachtelijk uur is eenieder huiswaarts gegaan. Terugkijkend op deze dag moet ik toegeven dat het onmogelijk is geweest om het verloop en de toeloop maar enigszins te voorzien. Het is ook nog moeilijk te vatten hoe wij het hebben klaargespeeld om zo'n groot aantal mensen de hand te schudden en ook even aan te spreken. Natuurlijk, het is jammer dat dat ten koste ging van het musiceren maar ik denk dat alle aanwezigen daar wel begrip voor hebben opgebracht. Daarom wil ik, mede namens alle leden van The Lucky Scouts iedereen bedanken die deze dag voor ons tot een onvergetelijke heeft gemaakt. Wij zullen er nog lang met gepaste trots aan terugdenken.

Daarna hebben wij uiteraard toch nog wat muziek kunnen maken. Het was zo druk in het Gemeenschapshuis dat het voor Piet Roos een ondoenlijke zaakwas om enige

Frans Kleinschiphorst


XKXNTN

4

Met Gamma knmt er rnser uit je hsnden Oe Êarnma Bpuwmarkten bieden U *

têgeÊ ëËn scherpe prijs.

ïev*ns hebben wij een lecr uilgebreide vsftuuraÍd*fing.

'Sck *

e*il ênorrfi sssË*iment kwàliïeitBártikolên

ku*nen wij de íÍiÊ€$ïe rnaierialen voon U op maal aêgen.

ïwee Gamma

Fouwn, arkterr vindt U in Uw direste orngeving.

Gamrna

Tarurolves

ïa*veweg 1e 6534 AM Nijmegen 0?4-352283S

a

Gamma Energie Fnergieweg 2#24 8541 fiX Nilrnsgen s24-37?SS85

*

Dat r*S ikl

ïAB*l{-ril ffirullffiHor

moFmmËH o g

@

t"

.vb rk

o

a

ó

È

s

c

s .v .t?

o

</,

Al uw gemctk Ënd*r t$gn dak

Er kon eigenlijk niets meer misga an. Een ver indrukken op video vast te leggen. Hij is familielid vroeg zich af of het niet te realise- niet verder gekomen dan een overzicht van ren zou zijn om deze dag te comb ineren met 7 minuten. Gelukkig zijn er voldoende foeen soort familiereiinie. Weliswaar met to's gemaakt zodalwij toch nog iets van enige scepsis hebben wij dat goedgevonden deze dag kunnen terugzien. Het aantal bemits deze persoon zelf de organisatie daarzoekers die ons op deze dagzijnkomen van op zich zou nemen. feliciteren is boven de 800 uitgestegen, zo konden wij natellen in ons receptieboek. En Dus togen wij op de feestdag naar het dat is iets waar wij enotm trots op zijn. Het Gemeenschapshuis waar ruim voor aanvang van de receptie een sooft ontbijt was klaargezet voor de familieleden die aan d,eze oproep gehoor hadden gegeven. Achteraf was dat natuurlijk reuze gezellig en we konden redelijk ontspannen aan de receptie beginnen. De eerste mensen kondigden zich al aan en wij hebben netjes in de rij gestaan om iedereen de hand te drukken en de felicitaties in ontvangst te nemen. Al snel werd duidelijk dat de stroom mensen alleen maar groeide en om toch aan ons programma te voldoen hebben wij de felicitatiestroom even gestaakt om een paar nummertjes muziek ten gehore te brengen. Maar na een paar minuten werden wij door Piet Wegh (die wij deze dag tot ceremoniemeester hadden gebombardeerd) gemaand om het musiceren te staken, omdat de rij mensen tot buiten het gebouw aangroeide. De rest van de middag hebben wij, hevig transpirerend, handen geschud en pas heel laat was er nog een gaatje om de videoband te presenteren en de venassing- CD aan te kondigen.

024-3?3 t3S2

$couts

Receptie (vervolg)

I

BTËTANSTRÁAï Tff} NÏJMHSEN

ïELES'ffiN: 0?*-37?341$, ïBLËFAX:

0 jaar 6he lgrkl

zal zeker een stimulans zijn om zolang het in ons vermogen ligt door te gaan met musiceren.

De dag werd afgesloten met een etentje in de stad, dat spontaan werd aangeboden aan The Lucky Scouts en aanverwanten door wederom Frans Hendriks. De dag kon niet meer stuk en pas tegen het middernachtelijk uur is eenieder huiswaarts gegaan. Terugkijkend op deze dag moet ik toegeven dat het onmogelijk is geweest om het verloop en de toeloop maar enigszins te voorzien. Het is ook nog moeilijk te vatten hoe wij het hebben klaargespeeld om zo'n groot aantal mensen de hand te schudden en ook even aan te spreken. Natuurlijk, het is jammer dat dat ten koste ging van het musiceren maar ik denk dat alle aanwezigen daar wel begrip voor hebben opgebracht. Daarom wil ik, mede namens alle leden van The Lucky Scouts iedereen bedanken die deze dag voor ons tot een onvergetelijke heeft gemaakt. Wij zullen er nog lang met gepaste trots aan terugdenken.

Daarna hebben wij uiteraard toch nog wat muziek kunnen maken. Het was zo druk in het Gemeenschapshuis dat het voor Piet Roos een ondoenlijke zaakwas om enige

Frans Kleinschiphorst


ox prins ftx cÍ (r 99 s/ 1999)

ïolrota \nreer. De windstil,le Àvensis Linea Lqna. llr lonr Iiriïr&'u1er

*rt

h1r'l lrr,Irt Àrrirri!.Lrr

rir'yrjr l:diL.uqr * il

Je

dtlïtl!

rt

il

rl- :,

i

l,il,'

r', 1

^"

i*qt. I )t Atirir Lru Lur rluf l,ll{.i '}}.')Sl,- /l€ tt-r&ll.

Het afgelopen camavalsseizoen is voor mijn gevoel nog maar net afgelopen, of ik zit alweer voor het volgendejaarboekje van jullie vereniging te schrijven. Vorig jaar werd mij gevraagd of ik prins van Klotsenburg wilde worden. Na rijp beraad met Miek, mijn vrouw, ben ik daar heel graag op in gegaan. Voor mij kwam de vraag eigenlijk heel onverwacht, omdat ik, buiten het sponsoren om, nooit actief lid ben geweest bij een carnavalsvereniging. Mijn motto is dat je in

Wat een feest was het iedere keer weer om naar het Gemeenschapshuis te gaan. Ik weel zeker dat we elkaar nog vaak zullen treffen op carnavalsgelegenheden. Ons kabinet kijkt met heel veel plezier terug op al die mooie momenten bij jullie carnavalsvereniging. Namens Angeline, Sandra, Geert, Wil en mezelf, dank ik jullie oprecht voor deze leuke tijd.

het leven alles een keer gedaan moet heb-

SïNilDAÀND Ng VOLGEhIIIF FXTRtr$;

ben.

- ap af**neN b*clienbare eie*rvergreneleling -

li*htmelalen velgen

Bij

-

rncl*ïlir l*k

voor mij zeer belangrljk dat ik een kabinet om mij heen kreeg die alle in- en out's van het camaval kenden. We ztjn als vijf vreem'

Ëlke Avensis is stanelaard uitgeru:i{ mtt dubb,ele airbag rn À85^

{J g r:r

ffi

TOYOï'\

rijdt al Ávensis vanaf NLG 39.997,- I € ï8.15*,lí

,rl-rllr)

M(1(}1

wtil;1l

Tnlstn fchnlïen

Írl..l

Niimcs*n B,v.

Hulzenseweg 2e, S534 AN Nijmegen, tel. O*4 - 35 g0 5SO / fax 35 9O 5S$

de samenstelling van het kabinet was he

den van elkaar aan de slag gegaan en binner de korlste kerenzal de stemming er al helemaal in. Met de algemene kennis van het camaval zathet wel puik. Ik heb eraan gedacht om Geert, Wil, Sandra en Angeline o1 te geven voor "Wedden Dat". Zij wisten echt alles. Dat maakte het voor mij veel makkelijker. Het eerste bezoek na het proclamatieweekend was op de zitting van "De Waoterjokers". Van Geert had ik al het een en ander gehoord en dat klonk allemaal heel erg leuk. Een leuke plaats dus voor eer vuurdoop. Alle begin is moeilijk. Een naamsverwaring kon de pret niet drukken. De volgende dag waren er gelijk naamplaatjes voor het voltallige kabinet. Dat is het leukste aan "De Waoterjokers", de spontaniteit en de dingen die ze doen dieje niet verwacht. Het binnenbrengen van het kabinet tijdens het carnaval was voor ons iedere keer weer een hoogtepunt.

Ex-Prins Lex

I


ox prins ftx cÍ (r 99 s/ 1999)

ïolrota \nreer. De windstil,le Àvensis Linea Lqna. llr lonr Iiriïr&'u1er

*rt

h1r'l lrr,Irt Àrrirri!.Lrr

rir'yrjr l:diL.uqr * il

Je

dtlïtl!

rt

il

rl- :,

i

l,il,'

r', 1

^"

i*qt. I )t Atirir Lru Lur rluf l,ll{.i '}}.')Sl,- /l€ tt-r&ll.

Het afgelopen camavalsseizoen is voor mijn gevoel nog maar net afgelopen, of ik zit alweer voor het volgendejaarboekje van jullie vereniging te schrijven. Vorig jaar werd mij gevraagd of ik prins van Klotsenburg wilde worden. Na rijp beraad met Miek, mijn vrouw, ben ik daar heel graag op in gegaan. Voor mij kwam de vraag eigenlijk heel onverwacht, omdat ik, buiten het sponsoren om, nooit actief lid ben geweest bij een carnavalsvereniging. Mijn motto is dat je in

Wat een feest was het iedere keer weer om naar het Gemeenschapshuis te gaan. Ik weel zeker dat we elkaar nog vaak zullen treffen op carnavalsgelegenheden. Ons kabinet kijkt met heel veel plezier terug op al die mooie momenten bij jullie carnavalsvereniging. Namens Angeline, Sandra, Geert, Wil en mezelf, dank ik jullie oprecht voor deze leuke tijd.

het leven alles een keer gedaan moet heb-

SïNilDAÀND Ng VOLGEhIIIF FXTRtr$;

ben.

- ap af**neN b*clienbare eie*rvergreneleling -

li*htmelalen velgen

Bij

-

rncl*ïlir l*k

voor mij zeer belangrljk dat ik een kabinet om mij heen kreeg die alle in- en out's van het camaval kenden. We ztjn als vijf vreem'

Ëlke Avensis is stanelaard uitgeru:i{ mtt dubb,ele airbag rn À85^

{J g r:r

ffi

TOYOï'\

rijdt al Ávensis vanaf NLG 39.997,- I € ï8.15*,lí

,rl-rllr)

M(1(}1

wtil;1l

Tnlstn fchnlïen

Írl..l

Niimcs*n B,v.

Hulzenseweg 2e, S534 AN Nijmegen, tel. O*4 - 35 g0 5SO / fax 35 9O 5S$

de samenstelling van het kabinet was he

den van elkaar aan de slag gegaan en binner de korlste kerenzal de stemming er al helemaal in. Met de algemene kennis van het camaval zathet wel puik. Ik heb eraan gedacht om Geert, Wil, Sandra en Angeline o1 te geven voor "Wedden Dat". Zij wisten echt alles. Dat maakte het voor mij veel makkelijker. Het eerste bezoek na het proclamatieweekend was op de zitting van "De Waoterjokers". Van Geert had ik al het een en ander gehoord en dat klonk allemaal heel erg leuk. Een leuke plaats dus voor eer vuurdoop. Alle begin is moeilijk. Een naamsverwaring kon de pret niet drukken. De volgende dag waren er gelijk naamplaatjes voor het voltallige kabinet. Dat is het leukste aan "De Waoterjokers", de spontaniteit en de dingen die ze doen dieje niet verwacht. Het binnenbrengen van het kabinet tijdens het carnaval was voor ons iedere keer weer een hoogtepunt.

Ex-Prins Lex

I


íi CX sfaaf rrurr vê rs*Írerïngsa dvís e u r soor u lffaar t-l kunt bij uw vemekeringsadvispur tereeht \íoor san zkkenfondrv*raehering, eÊn partiouliere v*ruekering, aanvullende verzekeringen, een stude*tenversekering. een t*nda*sv*rzekering, een reisveraekering en de persnnal service.

CZ*l*t tf{rr I

gE?,! MUMtu?fr trXtrïd$*J miB9R AM #ïri&,;;#]s. g"*$l'$g g,séb4t&&sx! a$8.iF&s$&s& ses s-

s

Ulv rreÍzc*onngradvíseur

MïIenn Faber

CZ&",,

ffetrrsr*ÍraaÍ49a SSíÍ tË ilgm*gen

f3d.

l{l

3391083

11

rj,

Ë

{i : I

i1:

f tí | i{ t;

N"

h

!|este

{Mqoterlokers

Jullie ontvangst was elke keer bijzonder Als Ex-Jeugdprins Jeroen II wil ik graag even terug kijken naar het carnavals-seizoen hartelijk, zowel bij aankomst bij het gebouw, als bij binnenkomst in de zaal. Alle 1999, bijjullie vereniging "De Waoterjokers". Mijn allereerste officiële bezoek als kinderen met ouders, die stuk voor stuk mooi verkleed waren, zorgden voor een Jeugdprins met mijn kabinet was bij jullie gezellig carnavalsfeest bij "De waotervereniging, op 3 februari. Dat was op de jokers". Elke keer weer, werd er iets zgn. sociale zittingsavond in Huize Sonnehaert. Wij, als jeugdkabinet, werden

tegelijkeftijd ontvangen met Prins Lex I met zijn gevolg. Dat was de dag dat wij als kabinetten dubbel feest hadden; Vanwege de verjaardag van mijn page Dominique, en van de 'grote'page Angeline. Ondanks alle goede voorbereidingen om de eerste keer het woord te mogen voeren als Jeugdprins, is dat er helaas die avond niet van gekomen. Maar dat heb ik weer goed

grappigs gezegd ofgedaan, dus ook elke keer was het voor mij lachen. Met volle teugen heb ik als Jeugdprins genoten van elk bezoek. Daarmee spreek ik ook namens mijn pages Marina en Dominique, en adjudanten Bert en Wilfred. Ik hoop dat de volgende Jeugdprins net zo veel plezier mag beleven bij alle bezoeken aan "De Waoterjokers" als ik heb gehad.

kunnen maken bij mijn volgende bezoeken

Ërksnd Uneto bovoiligln gsi nstalfateur

aan "De

Het Gemeen-sc

lnbraakbeveiliging Overvalh*veiliging B randm*l* i nsta I Iaties Ëejaardênalarm Vraag vrijblijvênd sfferte

Q;sg Xlektrnter hni*eh ïlu*r**rginrt&llÊÍeu f

Fieaensfraaf

715,

A:le

lr,

ÍVryrnegen

ïïFÍ*fipan {gg4} &77 6S 44

Ex-Jeugdprins Jeroen

II


íi CX sfaaf rrurr vê rs*Írerïngsa dvís e u r soor u lffaar t-l kunt bij uw vemekeringsadvispur tereeht \íoor san zkkenfondrv*raehering, eÊn partiouliere v*ruekering, aanvullende verzekeringen, een stude*tenversekering. een t*nda*sv*rzekering, een reisveraekering en de persnnal service.

CZ*l*t tf{rr I

gE?,! MUMtu?fr trXtrïd$*J miB9R AM #ïri&,;;#]s. g"*$l'$g g,séb4t&&sx! a$8.iF&s$&s& ses s-

s

Ulv rreÍzc*onngradvíseur

MïIenn Faber

CZ&",,

ffetrrsr*ÍraaÍ49a SSíÍ tË ilgm*gen

f3d.

l{l

3391083

11

rj,

Ë

{i : I

i1:

f tí | i{ t;

N"

h

!|este

{Mqoterlokers

Jullie ontvangst was elke keer bijzonder Als Ex-Jeugdprins Jeroen II wil ik graag even terug kijken naar het carnavals-seizoen hartelijk, zowel bij aankomst bij het gebouw, als bij binnenkomst in de zaal. Alle 1999, bijjullie vereniging "De Waoterjokers". Mijn allereerste officiële bezoek als kinderen met ouders, die stuk voor stuk mooi verkleed waren, zorgden voor een Jeugdprins met mijn kabinet was bij jullie gezellig carnavalsfeest bij "De waotervereniging, op 3 februari. Dat was op de jokers". Elke keer weer, werd er iets zgn. sociale zittingsavond in Huize Sonnehaert. Wij, als jeugdkabinet, werden

tegelijkeftijd ontvangen met Prins Lex I met zijn gevolg. Dat was de dag dat wij als kabinetten dubbel feest hadden; Vanwege de verjaardag van mijn page Dominique, en van de 'grote'page Angeline. Ondanks alle goede voorbereidingen om de eerste keer het woord te mogen voeren als Jeugdprins, is dat er helaas die avond niet van gekomen. Maar dat heb ik weer goed

grappigs gezegd ofgedaan, dus ook elke keer was het voor mij lachen. Met volle teugen heb ik als Jeugdprins genoten van elk bezoek. Daarmee spreek ik ook namens mijn pages Marina en Dominique, en adjudanten Bert en Wilfred. Ik hoop dat de volgende Jeugdprins net zo veel plezier mag beleven bij alle bezoeken aan "De Waoterjokers" als ik heb gehad.

kunnen maken bij mijn volgende bezoeken

Ërksnd Uneto bovoiligln gsi nstalfateur

aan "De

Het Gemeen-sc

lnbraakbeveiliging Overvalh*veiliging B randm*l* i nsta I Iaties Ëejaardênalarm Vraag vrijblijvênd sfferte

Q;sg Xlektrnter hni*eh ïlu*r**rginrt&llÊÍeu f

Fieaensfraaf

715,

A:le

lr,

ÍVryrnegen

ïïFÍ*fipan {gg4} &77 6S 44

Ex-Jeugdprins Jeroen

II


-.'ffi.FFV1 bbt,t rYl 'r'yAt{

NATUUNSïEENSEPNIJF

fr.

vfrn Leguï,ïÍ* b.v.

r.Y,,ï,Í

tïf [à*';l li"LE

$rÍ{s$ lses Natuursteenhandel Steenhouwerij 0pen Haardsn 1?gelvloeren

HffiI r&tst

,fr v{

tlri

t'r

Weurtseweg 5? 54, NiimeEen Telefoon {824} 977 47 7#

ïR$ïiggnr

ï

aE Ëf;ti,vHn

ttr tsl

c(J

qn

2

x

't

tot 't .......

begin

36 jaar =

72

jaar

píezier

Naar aanleiding van het overlijden van Jo Her is te hopen dat de ouderen, voor de Holland gaan de gedachten onwillekeurig uit "jonkies" die hen in de loop der jaren naar het jaar 1963. Het jaar waarin Jo het opgevolgd zijn, een voorbeeld zijn geweest initiatief nam om samen met de bouwers door hen te laten zien hoe het moet, maar van het Gemeenschapshuis, de carnavals- ook hoe het,.niet,' moet. Nadat de eerste vereniging"DeWaoterjokers" op te richten. jaren succesvol waren had niemand het Van de elf senatoren waarmee Jo van start vermoeden dat wij uit zouden groeien tot ging zijn er nog vier in leven, n.l.Ton Rutten, een van de grootste carnavalsverenigingen woonachtig buiten Nijmegen en Toon van Nijmegen. Een hechte vriendenclub die Janssen, wiens gezondheid nogal wat te carnaval viert zoals carnaval gevierd moet wensen over laat. Beide zijn niet meer actief worden. Natuurlijk hadden wij de wind in bij de vereniging betrokl<en. De andere de rug door meteen te kunnen beschikken twee, Hein Alwicher en Thijs Aalders Sr., zijn over een gelegenheid waar wij onze nog steeds bil bijna alle activiteiten aanwe- activiteiten konden ontplooien en door de zig. ln de loop der jaren hebben wij afscheid zeer nauwe en goede samenwerking met moeten nemen van de andere zeven, die het bestuur van het Gemeenschapshuis. met de genoemde vier de eerste raad van wij, Hein en Thijs hopen nog vele jaren te elf vormden,t.w.Jo v/d List,Jo Mulder l, piet kunnen genieten van de echtewaoterv. Beek, Bernard Nicolasen,Jo Mulder ll, Eef joker-humor in ons eigen Gemeenschapshuis, waar "De Waoterjokers" 36 jaar Jansen en als laatste Jo Holland. geleden begonnen zijn.

{02rt} 6??lg5$

Eleheren, trsnspflÍ"teren en vakbekwaanï monteren ván uw wit- en bruingoed binnen ?4 uur I

U belt... *'ligh Speed snslt!

{:

f

lr Thijs Aalders Sr. Hein Alwicher


-.'ffi.FFV1 bbt,t rYl 'r'yAt{

NATUUNSïEENSEPNIJF

fr.

vfrn Leguï,ïÍ* b.v.

r.Y,,ï,Í

tïf [à*';l li"LE

$rÍ{s$ lses Natuursteenhandel Steenhouwerij 0pen Haardsn 1?gelvloeren

HffiI r&tst

,fr v{

tlri

t'r

Weurtseweg 5? 54, NiimeEen Telefoon {824} 977 47 7#

ïR$ïiggnr

ï

aE Ëf;ti,vHn

ttr tsl

c(J

qn

2

x

't

tot 't .......

begin

36 jaar =

72

jaar

píezier

Naar aanleiding van het overlijden van Jo Her is te hopen dat de ouderen, voor de Holland gaan de gedachten onwillekeurig uit "jonkies" die hen in de loop der jaren naar het jaar 1963. Het jaar waarin Jo het opgevolgd zijn, een voorbeeld zijn geweest initiatief nam om samen met de bouwers door hen te laten zien hoe het moet, maar van het Gemeenschapshuis, de carnavals- ook hoe het,.niet,' moet. Nadat de eerste vereniging"DeWaoterjokers" op te richten. jaren succesvol waren had niemand het Van de elf senatoren waarmee Jo van start vermoeden dat wij uit zouden groeien tot ging zijn er nog vier in leven, n.l.Ton Rutten, een van de grootste carnavalsverenigingen woonachtig buiten Nijmegen en Toon van Nijmegen. Een hechte vriendenclub die Janssen, wiens gezondheid nogal wat te carnaval viert zoals carnaval gevierd moet wensen over laat. Beide zijn niet meer actief worden. Natuurlijk hadden wij de wind in bij de vereniging betrokl<en. De andere de rug door meteen te kunnen beschikken twee, Hein Alwicher en Thijs Aalders Sr., zijn over een gelegenheid waar wij onze nog steeds bil bijna alle activiteiten aanwe- activiteiten konden ontplooien en door de zig. ln de loop der jaren hebben wij afscheid zeer nauwe en goede samenwerking met moeten nemen van de andere zeven, die het bestuur van het Gemeenschapshuis. met de genoemde vier de eerste raad van wij, Hein en Thijs hopen nog vele jaren te elf vormden,t.w.Jo v/d List,Jo Mulder l, piet kunnen genieten van de echtewaoterv. Beek, Bernard Nicolasen,Jo Mulder ll, Eef joker-humor in ons eigen Gemeenschapshuis, waar "De Waoterjokers" 36 jaar Jansen en als laatste Jo Holland. geleden begonnen zijn.

{02rt} 6??lg5$

Eleheren, trsnspflÍ"teren en vakbekwaanï monteren ván uw wit- en bruingoed binnen ?4 uur I

U belt... *'ligh Speed snslt!

{:

f

lr Thijs Aalders Sr. Hein Alwicher


ruï"9fi4( Citv-Par:c Hatrï

'

hi*dt U hetaalhare kamr,rs

I

l-l

h*t ceirtrum ï{rïr }{ijmcgen

Onze Spmcialit*iten:

* Steengrillerr

tc"à ï)À\ ', n-vz'r\

* Gourmctten

è

T!*,cns r:it.s*Flrei r{e lur tu:J t- en tli ner;l*r*rltt Onxt: lieuk*n ini ictleïie el*g rern Il.{X}u tot 31.00u gonptlnd

8

HerosÍifrilaï

l- - S51: nV Niirrrt'ilerr NL

+31 (*)*4-3X2.fi4.98 Frur *il1'(0)24-32 4.21.37 Tiitlig rï:it1t'\:et'rlt ili *urtbn'olert

6i \a (t+.1 lut 9l /x

,KY


ruï"9fi4( Citv-Par:c Hatrï

'

hi*dt U hetaalhare kamr,rs

I

l-l

h*t ceirtrum ï{rïr }{ijmcgen

Onze Spmcialit*iten:

* Steengrillerr

tc"à ï)À\ ', n-vz'r\

* Gourmctten

è

T!*,cns r:it.s*Flrei r{e lur tu:J t- en tli ner;l*r*rltt Onxt: lieuk*n ini ictleïie el*g rern Il.{X}u tot 31.00u gonptlnd

8

HerosÍifrilaï

l- - S51: nV Niirrrt'ilerr NL

+31 (*)*4-3X2.fi4.98 Frur *il1'(0)24-32 4.21.37 Tiitlig rï:it1t'\:et'rlt ili *urtbn'olert

6i \a (t+.1 lut 9l /x

,KY


W W'anrb*rg

INSïKLLAïIETXCHNIilK l*stallateur sp hst gebied van: Cenïrale verwsrÍnlng #sdkarners I l-oedgieterswerk $akbedekking I Êlsktricit*it

sinds 18S6

imstsllnt*ur

01enr maánda$ - rriideg 0S,00. í?.00 u*r

ritërdí$ 09.00. 12,{X} usr

KEHKËNBS$ ÏO-1$K 6$46 BB IIIJ}/TEGEN Tel"CI24 -S7S ïï 55, Fax 024 - 8ïS 1l S? Po*tbus 685ï - 650$ ÊJ I'liimegen

Qommlssies en Con ts,ctpurso nen Mocht u na het lezen van dit lustrumboekje interesse hebben om bij "De Waoterjokers" in één van de commissies daadwerkelijk mee te werken, stelt u zich dan in verbinding met één van de voorzitters ofcontactpersonen.

Boekje/Public relations, Thijs Aalders jr. Xylofoonpad I,6544 VE Nijmegen telefoon 024-3180658

Regie,

Theo Koppers

Kuipers Rietbergstraat 163, 5348 SJ Oss

telefoon 0412-640040

Deelnameoptocht, ErikKleinschiphorst De Kluyskamp lt-07,6545 JE Nijmegen telefoon 024-3779801

Aktiviteiten/stuntso Paul Reijnen Zwanenveld 37-08, 6538 XX Nijmegen telefoon 024-3446540

Sli on$ kunt u tlidens cfrrntval dag en nacht tappên

Kinderkarnaval, RenéHolland Niersstraat 44, 6541

W

Nijmegen,

Qontactpersonen lroor de .ooÍgende commissies Werving

sponsors,

Cor Klaassen

Geluid, MauriceKlaassen Licht, René Holland Post/interneverspreiding, NolTeunissen

Muzielíversiering, ThijsHolland Huishoudelijkreglement, WillyHolland

Verf, Willem Delgeijer Hout, Geert van Alst

Metaalo Ger Schuurs Archief/kleding, HenriëttedeVries

filabsfranlc

Onderscheidingen, Ruud de Vries


W W'anrb*rg

INSïKLLAïIETXCHNIilK l*stallateur sp hst gebied van: Cenïrale verwsrÍnlng #sdkarners I l-oedgieterswerk $akbedekking I Êlsktricit*it

sinds 18S6

imstsllnt*ur

01enr maánda$ - rriideg 0S,00. í?.00 u*r

ritërdí$ 09.00. 12,{X} usr

KEHKËNBS$ ÏO-1$K 6$46 BB IIIJ}/TEGEN Tel"CI24 -S7S ïï 55, Fax 024 - 8ïS 1l S? Po*tbus 685ï - 650$ ÊJ I'liimegen

Qommlssies en Con ts,ctpurso nen Mocht u na het lezen van dit lustrumboekje interesse hebben om bij "De Waoterjokers" in één van de commissies daadwerkelijk mee te werken, stelt u zich dan in verbinding met één van de voorzitters ofcontactpersonen.

Boekje/Public relations, Thijs Aalders jr. Xylofoonpad I,6544 VE Nijmegen telefoon 024-3180658

Regie,

Theo Koppers

Kuipers Rietbergstraat 163, 5348 SJ Oss

telefoon 0412-640040

Deelnameoptocht, ErikKleinschiphorst De Kluyskamp lt-07,6545 JE Nijmegen telefoon 024-3779801

Aktiviteiten/stuntso Paul Reijnen Zwanenveld 37-08, 6538 XX Nijmegen telefoon 024-3446540

Sli on$ kunt u tlidens cfrrntval dag en nacht tappên

Kinderkarnaval, RenéHolland Niersstraat 44, 6541

W

Nijmegen,

Qontactpersonen lroor de .ooÍgende commissies Werving

sponsors,

Cor Klaassen

Geluid, MauriceKlaassen Licht, René Holland Post/interneverspreiding, NolTeunissen

Muzielíversiering, ThijsHolland Huishoudelijkreglement, WillyHolland

Verf, Willem Delgeijer Hout, Geert van Alst

Metaalo Ger Schuurs Archief/kleding, HenriëttedeVries

filabsfranlc

Onderscheidingen, Ruud de Vries


oÊ)6

$ $ R,$

NFH

osh6 NFr'il tJ

SgÈií \-ï* dtn 6.

.l{R^.\

r I

X

3 su ooÈ,

$$$il

stb:l êbr

EBSS S**$ (o(o;

6"x rgo $

tu

tl

rx x l-*

C)

L rn

o ï c/)

r'*

o ï

rn

S. *O Sr+í gs6 9.3 o q)-r€

E$

--r t*

e n rn

rn

l*

{f}

[]

T

r

i*

tn :

K

rl l@aÀáêf,nrÊ

tr

ffito$rafïe doarr ffi iHqns ïnrl {Santhanr

lHans tedankgrrrl


oÊ)6

$ $ R,$

NFH

osh6 NFr'il tJ

SgÈií \-ï* dtn 6.

.l{R^.\

r I

X

3 su ooÈ,

$$$il

stb:l êbr

EBSS S**$ (o(o;

6"x rgo $

tu

tl

rx x l-*

C)

L rn

o ï c/)

r'*

o ï

rn

S. *O Sr+í gs6 9.3 o q)-r€

E$

--r t*

e n rn

rn

l*

{f}

[]

T

r

i*

tn :

K

rl l@aÀáêf,nrÊ

tr

ffito$rafïe doarr ffi iHqns ïnrl {Santhanr

lHans tedankgrrrl


$titte 'wens

in

Medio augustus een telefoontje van Paul Geerling. Deze stelde zich voor als chef protocol van Novio Forum Stichting Openbaar Camaval Nijmegen. Meteen daama de vraag ofik voor het komende carnavalsseizoen adjudant zou willen zljn van de

't rit 'm fun ile

ffiin

rffud devriee

I

,r*lÍfiÍlíllll

juwelier norloger F,

rI iTËqFM ilFEIn

Itr fr ïtc{xI

ffi

nieuwe stadsprins. Even stilte. Marleen aankijkend, voelde ik me zeer vereerd om "De Waoterjokers" te mogen vertegenwoordigen in een kabinet. Kort overleg volgde. Ze stond er direct achter, zo vani "Dit heb je altijd al een keer willen doen, nu word je gevraagd, misschien d,aama nooit meer". Paul vroeg of hij even langs mocht komen, zodat hij het een en ander kon uitleggen over de in- en out's van het adjudant zijn. Daama volgde de eerste ontmoeting met de andere leden van het kabinet, Sandra, Angeline en Wil, en later op die avond de Prins zelf, die zich voorstelde als Lex Peters. Dan volgt de trjd van geheime ontmoetingen, van oefenen en vooral het stilzwijgen. Hoe vaak moest ik wel niet verstek laten gaan voor Waoterjoker- activiteiten. Het kwam goed uit dat ik in september bezig was met een cursus, waardoor ik het enigszins geloofwaardig kon maken. Een moeilijke periode omdat je "het" wel aan iedereen zou willen vertellen. 14 November leek wel een eeuwigheid te duren. Als Waoterjokers hadden we ook nog ons 35-jarigjubileum. Enkelen hadden iets door, misschien door mijn gedrag. Toen ik tijdens de receptie even op de gang van het Gemeenschapshuis stond, begon er één spontaan het prinsenlied te fluiten, waarbij ik het toch wel benauwd kreeg. De proclamatie-avond zelf, verliep redelijk ontspannen, totdat ene Ellen mij vroeg of ik zenuwachtig was. Ik wist niet waar ik het zoeken moest.

\er.puItingt

t

Gelukkig kwam Ruud mij het seintje geven om te verzamelen in het "zweetkamertje". De laatste instructies en succeswensen en dan het podium op, een belevenis om nooit te vergeten. Aansluitend het feest in de hal van de vereniging, op de trappen staan, het gevoel van eindelijk het is begonnen. De eerste felicitaties. De volgende ochtend het prinsenontbijt bij de ANAC waarbij "De Waoterjokers" vertegenwoordigd waren, aansluitend de receptie in het Kolpinghuis, wat een felicitaties. Helaas moesten we direct na het proclamatie-weekend Angeline enige tijd missen als actief page. Tijdelijk velangster werd Natasja, die zich al snel thuis voelde binnen ons kabinet. Om nooit te vergeten onze eerste ontvangst bij "De Waoterjokers" tijdens de zitting. Met huismeesler Manus voorop. de naamsverwarring rondom Natasja, een echte vuurdoop voor Lex.

Ons volgende bezoek, het "Open Huis", wat heb ik genoten van hetgeen ik gemist had van de ziltitg zelf . Dan komt de aanloopperiode naar het carnaval, met allerlei bezoeken aan verenigingen, instellingen enz, enz.


$titte 'wens

in

Medio augustus een telefoontje van Paul Geerling. Deze stelde zich voor als chef protocol van Novio Forum Stichting Openbaar Camaval Nijmegen. Meteen daama de vraag ofik voor het komende carnavalsseizoen adjudant zou willen zljn van de

't rit 'm fun ile

ffiin

rffud devriee

I

,r*lÍfiÍlíllll

juwelier norloger F,

rI iTËqFM ilFEIn

Itr fr ïtc{xI

ffi

nieuwe stadsprins. Even stilte. Marleen aankijkend, voelde ik me zeer vereerd om "De Waoterjokers" te mogen vertegenwoordigen in een kabinet. Kort overleg volgde. Ze stond er direct achter, zo vani "Dit heb je altijd al een keer willen doen, nu word je gevraagd, misschien d,aama nooit meer". Paul vroeg of hij even langs mocht komen, zodat hij het een en ander kon uitleggen over de in- en out's van het adjudant zijn. Daama volgde de eerste ontmoeting met de andere leden van het kabinet, Sandra, Angeline en Wil, en later op die avond de Prins zelf, die zich voorstelde als Lex Peters. Dan volgt de trjd van geheime ontmoetingen, van oefenen en vooral het stilzwijgen. Hoe vaak moest ik wel niet verstek laten gaan voor Waoterjoker- activiteiten. Het kwam goed uit dat ik in september bezig was met een cursus, waardoor ik het enigszins geloofwaardig kon maken. Een moeilijke periode omdat je "het" wel aan iedereen zou willen vertellen. 14 November leek wel een eeuwigheid te duren. Als Waoterjokers hadden we ook nog ons 35-jarigjubileum. Enkelen hadden iets door, misschien door mijn gedrag. Toen ik tijdens de receptie even op de gang van het Gemeenschapshuis stond, begon er één spontaan het prinsenlied te fluiten, waarbij ik het toch wel benauwd kreeg. De proclamatie-avond zelf, verliep redelijk ontspannen, totdat ene Ellen mij vroeg of ik zenuwachtig was. Ik wist niet waar ik het zoeken moest.

\er.puItingt

t

Gelukkig kwam Ruud mij het seintje geven om te verzamelen in het "zweetkamertje". De laatste instructies en succeswensen en dan het podium op, een belevenis om nooit te vergeten. Aansluitend het feest in de hal van de vereniging, op de trappen staan, het gevoel van eindelijk het is begonnen. De eerste felicitaties. De volgende ochtend het prinsenontbijt bij de ANAC waarbij "De Waoterjokers" vertegenwoordigd waren, aansluitend de receptie in het Kolpinghuis, wat een felicitaties. Helaas moesten we direct na het proclamatie-weekend Angeline enige tijd missen als actief page. Tijdelijk velangster werd Natasja, die zich al snel thuis voelde binnen ons kabinet. Om nooit te vergeten onze eerste ontvangst bij "De Waoterjokers" tijdens de zitting. Met huismeesler Manus voorop. de naamsverwarring rondom Natasja, een echte vuurdoop voor Lex.

Ons volgende bezoek, het "Open Huis", wat heb ik genoten van hetgeen ik gemist had van de ziltitg zelf . Dan komt de aanloopperiode naar het carnaval, met allerlei bezoeken aan verenigingen, instellingen enz, enz.


t0n ÁCh is q:n gryd

gwlille*d b*drijt

wdNqnriql !*|Mnkl wol aín{jrch sil $?aks{xrrheftidld$ 0* kselaleiÍi&íg lrii hóu lmj#lm. lln Ífl{uwlíjk 1** *iiw

F$

V*rs$tï{'o{rd en t}*sttundlg "4*h**t YÊrïr'{lder*il

t{{}.}r{} $ltí URïI}-lC[xllt] lxthl.ií. ;l$ redt $**€Í*t ffix {s* k Ysiits,iliiilr1:.iyr1trm dtr mkhxt M* ,;!* l{l$l$ pnwru*m*anlert. ïlxr jon*lmgt Frehlisí** cn'sing,

Vrlg*m het Knmo Pru*x**rtiflc*at

,i/**ru-o*r**

nqdtns s.t{}*mltur sn d:rlund,ig peroncel loo wel sn cliïcjtn wót{:o{ 8it*ë*t. ili{ $$*ll ÁL'N {N€ marcl,$kheid *rn xftnpt ** smtlscmndr Prij}éil

d*uuu-**o***

'tí o*ur*r**ro*t* if' ru *, orruorno, *u rË{te\ilï}:il /

,

!trislw}8B*{u m ltrftdsllnds lietlt s frldJd tr{ hrse} dffi! s}t.{Cii xffij vraru*es | {p sn {strtr,1s Pi.}x rc hrbbrs g*in,omu$d' sn

$ffi ts bis!s{. {k'}.

r}r

*,q&g! sn,\ $Ë$iilutn gli *tt[fxïtxLtal** rs*$wïsr"

ilen

uq $elie md btl{ng!*[t0g

r&*r vrijblijvende infsrmatie of &U SPOËil OF

CdttAMtTnÏTËN

0{-5il28343$ er#of fi6-546S1S36 Tel" 024-3?341il?' Fax 0?4-3?34 1 09

Qen stií[e

'wens

Een tijd van belevenis op belevenis. ik denk met plezier terug aan het winkelen bij Super, en niet te vergeten de ontvangst bij Sonnehaeft, alwaar jullie Angeline en Dominique in het zonnetje zette vanwege hun verjaardag. Alras naderde het carnaval met forse schreden, wat ging de tijd toch snel. Het carnaval zelfheb ik ervaren als een sootl roes waar je instapt en pas na Aswoensdag uitkomt. Lange en drukke dagen, met chauffeur Hans aan het stuur langs de Knotsenburgse activiteiten. Schitterend om het meegemaakt te hebben. Dat de bezoeken aan "De Waoterjokers" voor mij geen betoog behoeven spreekt voor zich. Lex probeerde mij wel regelmatig uit te horen, waarbij ik hem meermalen gerust kon stellen, met "Het komt op z'n Waoterjokers goed". Schitterend hoe jullie Lex onthaalde met "pitspoezen" en al.

lfiÍÍeRlanf

zeftt, moet àok Br,óod zeggen!

0e rno[g)

Het bezoek na de optocht, met uitwisseling van kabinetsformalie, het bezoek op maandagmiddag, en avond, waarbij het ons niet aan snelheid ontbrak, en dan niet te vergeten het laatste bezoek op de dinsdagavond, schitterend die "travi-poezen", me| daama het voor mij bekende hoogtepunt, het uitschudden, een eruaring op zich om het eens vanuit de bus mee te mogen maken Tot aan de Niersstraat toe hield het schudden aan, schitterend. Helaas betekende het laatste bezoek aan"De Waoterjokers" voor ons als kabinet dat we voor de laatste loodjes richting stad gingen. Nog eenmaal een bezoek aan de Spiegeltent en dan het laatste bezoek aan de Hostent. Een f,rjn gevoel dat zovelen daar aanwezig, met ons meeleefden. Enige weken later volgde nog het oÍficiële afscheid met een receptie. Namens Lex, Sandra, Angeline en Wil dank ik jullie voor alles wat we bij "De Waoterjokers" hebben mogen meemaken. Nogmaals, het was schitterend om adjudant te mogen zijn.

tu../eM*/ Ëchte Bakker

rrf'fiit*Í{s

Iedere keer als we daarna op weg gingen naar het Gemeengchapshuis was Lex niet te houden in de bus.

B|ËZËNSïSIAAï 89, Tel' 377 $g n2 Geert Alwicher


t0n ÁCh is q:n gryd

gwlille*d b*drijt

wdNqnriql !*|Mnkl wol aín{jrch sil $?aks{xrrheftidld$ 0* kselaleiÍi&íg lrii hóu lmj#lm. lln Ífl{uwlíjk 1** *iiw

F$

V*rs$tï{'o{rd en t}*sttundlg "4*h**t YÊrïr'{lder*il

t{{}.}r{} $ltí URïI}-lC[xllt] lxthl.ií. ;l$ redt $**€Í*t ffix {s* k Ysiits,iliiilr1:.iyr1trm dtr mkhxt M* ,;!* l{l$l$ pnwru*m*anlert. ïlxr jon*lmgt Frehlisí** cn'sing,

Vrlg*m het Knmo Pru*x**rtiflc*at

,i/**ru-o*r**

nqdtns s.t{}*mltur sn d:rlund,ig peroncel loo wel sn cliïcjtn wót{:o{ 8it*ë*t. ili{ $$*ll ÁL'N {N€ marcl,$kheid *rn xftnpt ** smtlscmndr Prij}éil

d*uuu-**o***

'tí o*ur*r**ro*t* if' ru *, orruorno, *u rË{te\ilï}:il /

,

!trislw}8B*{u m ltrftdsllnds lietlt s frldJd tr{ hrse} dffi! s}t.{Cii xffij vraru*es | {p sn {strtr,1s Pi.}x rc hrbbrs g*in,omu$d' sn

$ffi ts bis!s{. {k'}.

r}r

*,q&g! sn,\ $Ë$iilutn gli *tt[fxïtxLtal** rs*$wïsr"

ilen

uq $elie md btl{ng!*[t0g

r&*r vrijblijvende infsrmatie of &U SPOËil OF

CdttAMtTnÏTËN

0{-5il28343$ er#of fi6-546S1S36 Tel" 024-3?341il?' Fax 0?4-3?34 1 09

Qen stií[e

'wens

Een tijd van belevenis op belevenis. ik denk met plezier terug aan het winkelen bij Super, en niet te vergeten de ontvangst bij Sonnehaeft, alwaar jullie Angeline en Dominique in het zonnetje zette vanwege hun verjaardag. Alras naderde het carnaval met forse schreden, wat ging de tijd toch snel. Het carnaval zelfheb ik ervaren als een sootl roes waar je instapt en pas na Aswoensdag uitkomt. Lange en drukke dagen, met chauffeur Hans aan het stuur langs de Knotsenburgse activiteiten. Schitterend om het meegemaakt te hebben. Dat de bezoeken aan "De Waoterjokers" voor mij geen betoog behoeven spreekt voor zich. Lex probeerde mij wel regelmatig uit te horen, waarbij ik hem meermalen gerust kon stellen, met "Het komt op z'n Waoterjokers goed". Schitterend hoe jullie Lex onthaalde met "pitspoezen" en al.

lfiÍÍeRlanf

zeftt, moet àok Br,óod zeggen!

0e rno[g)

Het bezoek na de optocht, met uitwisseling van kabinetsformalie, het bezoek op maandagmiddag, en avond, waarbij het ons niet aan snelheid ontbrak, en dan niet te vergeten het laatste bezoek op de dinsdagavond, schitterend die "travi-poezen", me| daama het voor mij bekende hoogtepunt, het uitschudden, een eruaring op zich om het eens vanuit de bus mee te mogen maken Tot aan de Niersstraat toe hield het schudden aan, schitterend. Helaas betekende het laatste bezoek aan"De Waoterjokers" voor ons als kabinet dat we voor de laatste loodjes richting stad gingen. Nog eenmaal een bezoek aan de Spiegeltent en dan het laatste bezoek aan de Hostent. Een f,rjn gevoel dat zovelen daar aanwezig, met ons meeleefden. Enige weken later volgde nog het oÍficiële afscheid met een receptie. Namens Lex, Sandra, Angeline en Wil dank ik jullie voor alles wat we bij "De Waoterjokers" hebben mogen meemaken. Nogmaals, het was schitterend om adjudant te mogen zijn.

tu../eM*/ Ëchte Bakker

rrf'fiit*Í{s

Iedere keer als we daarna op weg gingen naar het Gemeengchapshuis was Lex niet te houden in de bus.

B|ËZËNSïSIAAï 89, Tel' 377 $g n2 Geert Alwicher


$e

Ëhem. R*iniging OO

PERF

EËïA-$ïIïTAG

E

MA KE RS''

Wijverzorg*n al uw Í{tE0JJrdÊ, Fr{rwÁ,$, Fgr(Ftrl$ en GORËIJfifEfiÍ

Sc* reparaÍlrs Srafi*

u aftrefiaald en ffi ufsgeórsctïf Sry

GORSIJNËN binnen 24 uur Shern. gereinigd n*t.". nieuw!!!

Van Feltlafin ïSO * Tel, 355 1S 48 Waterctraat 1 19 - Tel. 377 24 37

V*crstadslaan 'l94 Nijmeg*n T*1" {0?4} 3ïS 03 ?1 Speningstilden: ril.-vr X $.00-1 9.*0 uur 1C.0S-'18.i1,0 uur dcnderdsg koopovond

eá.

TTALIAAN$N KNUKE]\IS design & lopkwalit*it maal$reí'k & vahrn*nschaB

vêle merken inbour*appara{uur cpmplele pla*tsing deur eig*n nlsntsurs 5

CIx- oljudqnten

jaar gnrantie

vakkundige vncrllel'rting in een ong*dv*oRgen *feer

ln 35 jaar Waoterjol<erboekjes staan eigenlijl< maar enkele stukjes geschreven

Wij waren ook van mening dat wij

door adjudanten.Wif als l<oningsl<oppel der adjudanten willen hier, zoals bij veel carnavalsgebeurtenissen in de afgelopen jaren, een uitzondering zifn. 5 jaar terug ziin wij gevraagd door het dagelijks bestuur of wij interesse hadden in het adjudantschap.

Adjudant?Wat is datlWat houdt dat

in? Je

als

adjudanten op moesten vallen en dus maal<ten wij gebruil< van ons uiterlijk middels petten, soms tot schrik van de president wanneer wij weer een andere steek op hadden. Ook het sociale aspect als adjudant vonden wij belangrifk. Met enkele leden van het bestuur meegaan op ziel<enbezoek tijdens de carnaval. Het einde van ons adjudantschap hebben wij zelf gekozen, niet dat wij er geen zin meer in hadden maar gewoon omdat wij na een periode van 5 jaar graag onze plaats willen inruilen voor anderen met misschien andere ideëen, en omdat wij ook andere senatoren de kans willen geven voor deze funktie.

zegt ja maar je weet eigenlill< niet waar je aan begint. Het eerste jaar loopt dan ook een beetje stroef, want je moet van alles regelen en dus leren.Als adjudant ben je de spreekbuis tussen het dagelijks bestuur, de president en de rest van de vereniging tijdens de carnavalsdagen in februari en november en bij andere gelegenheden waar wij als vereniging "akte de presence" geven. Denl< nu niet je hebt geen lol meer want dan ben je verkeerd bezig.Wij hebben steeds gezegd: carnaval vieren komt op de eerste plaats en dan komt het officiêle deel pas.Adjudant zijn brengt ook veel leul<e dingen met zich mee o.a. de ontvangst van het prinsenkabinet en de gasten voor de vereniging.Tijdens ons adjudantschap hebben wij steeds voor ogen gehad:"Het blijft carnaval". De drank kan toch ondanks alles blijven vloeien, zo ook bij ons. Dit had dan ook tot gevolg dat wii regelmatig op het podium stonden of noodgedwongen moesten gaan zitten. Het was dan ook in onze ogen een taak van de adjudanten om de gezelligheid van de mensen proberen te handhaven en mee te doen met muziek:

Holland en Paul Reijnen ontzettend veel PLEZIER en toch ook wel sterkte toe.Tot slot 2 tips voor onze opvolgers:Tip I en belangrijkste, HET lS EN BLUFT CARNAVAL.Tip 2, BL|JF VOORAL JEZELF.Wii zullen niet treuren want wii blijven ons op wat voor manier dan ook inzetten voor

Alice....Who the

"De Waoterjokers"

....

isAlice.

Wij wensen dan ook onze opvolgers

ALAAF van de "Ex adjudanten"

René


$e

Ëhem. R*iniging OO

PERF

EËïA-$ïIïTAG

E

MA KE RS''

Wijverzorg*n al uw Í{tE0JJrdÊ, Fr{rwÁ,$, Fgr(Ftrl$ en GORËIJfifEfiÍ

Sc* reparaÍlrs Srafi*

u aftrefiaald en ffi ufsgeórsctïf Sry

GORSIJNËN binnen 24 uur Shern. gereinigd n*t.". nieuw!!!

Van Feltlafin ïSO * Tel, 355 1S 48 Waterctraat 1 19 - Tel. 377 24 37

V*crstadslaan 'l94 Nijmeg*n T*1" {0?4} 3ïS 03 ?1 Speningstilden: ril.-vr X $.00-1 9.*0 uur 1C.0S-'18.i1,0 uur dcnderdsg koopovond

eá.

TTALIAAN$N KNUKE]\IS design & lopkwalit*it maal$reí'k & vahrn*nschaB

vêle merken inbour*appara{uur cpmplele pla*tsing deur eig*n nlsntsurs 5

CIx- oljudqnten

jaar gnrantie

vakkundige vncrllel'rting in een ong*dv*oRgen *feer

ln 35 jaar Waoterjol<erboekjes staan eigenlijl< maar enkele stukjes geschreven

Wij waren ook van mening dat wij

door adjudanten.Wif als l<oningsl<oppel der adjudanten willen hier, zoals bij veel carnavalsgebeurtenissen in de afgelopen jaren, een uitzondering zifn. 5 jaar terug ziin wij gevraagd door het dagelijks bestuur of wij interesse hadden in het adjudantschap.

Adjudant?Wat is datlWat houdt dat

in? Je

als

adjudanten op moesten vallen en dus maal<ten wij gebruil< van ons uiterlijk middels petten, soms tot schrik van de president wanneer wij weer een andere steek op hadden. Ook het sociale aspect als adjudant vonden wij belangrifk. Met enkele leden van het bestuur meegaan op ziel<enbezoek tijdens de carnaval. Het einde van ons adjudantschap hebben wij zelf gekozen, niet dat wij er geen zin meer in hadden maar gewoon omdat wij na een periode van 5 jaar graag onze plaats willen inruilen voor anderen met misschien andere ideëen, en omdat wij ook andere senatoren de kans willen geven voor deze funktie.

zegt ja maar je weet eigenlill< niet waar je aan begint. Het eerste jaar loopt dan ook een beetje stroef, want je moet van alles regelen en dus leren.Als adjudant ben je de spreekbuis tussen het dagelijks bestuur, de president en de rest van de vereniging tijdens de carnavalsdagen in februari en november en bij andere gelegenheden waar wij als vereniging "akte de presence" geven. Denl< nu niet je hebt geen lol meer want dan ben je verkeerd bezig.Wij hebben steeds gezegd: carnaval vieren komt op de eerste plaats en dan komt het officiêle deel pas.Adjudant zijn brengt ook veel leul<e dingen met zich mee o.a. de ontvangst van het prinsenkabinet en de gasten voor de vereniging.Tijdens ons adjudantschap hebben wij steeds voor ogen gehad:"Het blijft carnaval". De drank kan toch ondanks alles blijven vloeien, zo ook bij ons. Dit had dan ook tot gevolg dat wii regelmatig op het podium stonden of noodgedwongen moesten gaan zitten. Het was dan ook in onze ogen een taak van de adjudanten om de gezelligheid van de mensen proberen te handhaven en mee te doen met muziek:

Holland en Paul Reijnen ontzettend veel PLEZIER en toch ook wel sterkte toe.Tot slot 2 tips voor onze opvolgers:Tip I en belangrijkste, HET lS EN BLUFT CARNAVAL.Tip 2, BL|JF VOORAL JEZELF.Wii zullen niet treuren want wii blijven ons op wat voor manier dan ook inzetten voor

Alice....Who the

"De Waoterjokers"

....

isAlice.

Wij wensen dan ook onze opvolgers

ALAAF van de "Ex adjudanten"

René


Q ttta r Tntals service van gespecialiseerde Mit$ubishi dealer

Zoals iederjaar was er ook ditjaar een activiteitendag georganiseerd. Dit jaar hadden wij ( Jolanda en Diana ) besloten om het vissen ook een keer mee te maken. Jolanda had 2 jaar terug al een poging gewaagd. maar het bed was toen te lekker dus was ze niet op komen dagen. Dit jaar had ze beterschap beloofd en zoD ze om 08.05 uur bij de bushalte sÍaan. Zaterdagavond belde ze nog el ze zou er echt staan. Je kunt het misschien wel raden, wij ( Harald en Diana ) kwamen netjes op tud bij de bushalte, maar geen Jolanda. Wij hebben even een rondje gereden en nog steeds geen Jolanda. We zijn maat naar Jolanda thuis gegaan en we moesten ze inderdaad uit bed bellen. Zehad een goed smoesje klaar, want ze dacht dat het pas 07.00 uur was.

NITSEL STRVICE ;IIJMFGËN B,V. Ë KOOPVAAROIJï,IIEG

1

S

I t'llJMHGgN I TEL: (824} 3ïr

Sg

de qcti,riteitenío0

íï

Toen wij eindelijk de plek gevonden hadden waar het was hadden we bijna de hele Berendonck gezien. Dus we hadden de fietstocht er al op zitten. Gelukkig was het bier koud, want zo'n fietstocht maakt wel dorstig. Het weer hebben we de hele dag mee gehad en toen Jolanda, Harald, Bjórn, Karen, .1-eerd en Wendy zrjn gaan fietsen heb ik (Diana) lekker van het zonnetje zitten genieten.

Tijdens de fietstocht moest er een stop ingelast worden zodalKaren naar de koeien kon kijken. Hier hadden we dan meteen de tijd om te genieten van een koel biertje ofsafari-jus. De drank onderweg had tot gevolg dat er een nieuwe activiteit ontstond, nl. het trio-plassen. Daar waren de heren erg goed in. Nadat iedereen weer terug was hebben Toch waren we nog op tijd bij het viswater we nog even een lekkere duik in de om een plekje uit te zoeken. Om 09.00 uur Berendonck genomen. Er waren ook verbegon de wedstrrjd. Er waren natuurlijk schillende mensen die in het water belandweer mensen die niet konden vissen zonder den zonder dat ze de consumptiebonnen uit tot de knieën in het water te moeten staan. de broekzak gehaald hadden. Hierdoor zijn We hebben 2 uur naar de dobber zitten slaer verschillende bonnen yerzopen, maar ren, maar een vis wilde er niet in bijten. door het zonnetje warer ze ook zo weer Jolanda heeft nog geprobeerd om de vissen droog. Ook voor de inwendige mens was te roepen, maar zelfs daar reageerden ze niet goed gezorgd. Bij deze, mannen achter de op. Er waren toen wel mensen die Jolanda barbecue, bedankt voor de goede zorgenl een gek wiefvonden ( raar he ). Toen om Aan het eind van de dag zijn we met een 11.00 uur de fluit ging, zrjn we snel naar voldaan gevoel naar huis gefietst. We hebhuis gegaan om daarna weer zo snel mogeben de terugweg zonder valpartijen weten te lijk naar de Berendonck te vertrekken. volbrengen, wat niet iedereen gelukt schijnt Jolanda en Wendy hadden mazzel. Zilkwate zijn. men Geeft van Alst tegen die hun de weg naar de goede plek gewezen heeft. Wij had- Bij deze willen we de activiteitencommissie den minder geluk, want wij hadden Bjórn complimenteren met de organisatie van Alwicher bij ons. Hij wist hoe we moesten deze dag. Volgend jaar zljnwe zeker weer fietsen. Ik (Diana) was blij dat ik door de van de partij. commissie gevraagd was om te helpen bij het,inschrijven en de bonnenverkoop. Jolanda en Diana


Q ttta r Tntals service van gespecialiseerde Mit$ubishi dealer

Zoals iederjaar was er ook ditjaar een activiteitendag georganiseerd. Dit jaar hadden wij ( Jolanda en Diana ) besloten om het vissen ook een keer mee te maken. Jolanda had 2 jaar terug al een poging gewaagd. maar het bed was toen te lekker dus was ze niet op komen dagen. Dit jaar had ze beterschap beloofd en zoD ze om 08.05 uur bij de bushalte sÍaan. Zaterdagavond belde ze nog el ze zou er echt staan. Je kunt het misschien wel raden, wij ( Harald en Diana ) kwamen netjes op tud bij de bushalte, maar geen Jolanda. Wij hebben even een rondje gereden en nog steeds geen Jolanda. We zijn maat naar Jolanda thuis gegaan en we moesten ze inderdaad uit bed bellen. Zehad een goed smoesje klaar, want ze dacht dat het pas 07.00 uur was.

NITSEL STRVICE ;IIJMFGËN B,V. Ë KOOPVAAROIJï,IIEG

1

S

I t'llJMHGgN I TEL: (824} 3ïr

Sg

de qcti,riteitenío0

íï

Toen wij eindelijk de plek gevonden hadden waar het was hadden we bijna de hele Berendonck gezien. Dus we hadden de fietstocht er al op zitten. Gelukkig was het bier koud, want zo'n fietstocht maakt wel dorstig. Het weer hebben we de hele dag mee gehad en toen Jolanda, Harald, Bjórn, Karen, .1-eerd en Wendy zrjn gaan fietsen heb ik (Diana) lekker van het zonnetje zitten genieten.

Tijdens de fietstocht moest er een stop ingelast worden zodalKaren naar de koeien kon kijken. Hier hadden we dan meteen de tijd om te genieten van een koel biertje ofsafari-jus. De drank onderweg had tot gevolg dat er een nieuwe activiteit ontstond, nl. het trio-plassen. Daar waren de heren erg goed in. Nadat iedereen weer terug was hebben Toch waren we nog op tijd bij het viswater we nog even een lekkere duik in de om een plekje uit te zoeken. Om 09.00 uur Berendonck genomen. Er waren ook verbegon de wedstrrjd. Er waren natuurlijk schillende mensen die in het water belandweer mensen die niet konden vissen zonder den zonder dat ze de consumptiebonnen uit tot de knieën in het water te moeten staan. de broekzak gehaald hadden. Hierdoor zijn We hebben 2 uur naar de dobber zitten slaer verschillende bonnen yerzopen, maar ren, maar een vis wilde er niet in bijten. door het zonnetje warer ze ook zo weer Jolanda heeft nog geprobeerd om de vissen droog. Ook voor de inwendige mens was te roepen, maar zelfs daar reageerden ze niet goed gezorgd. Bij deze, mannen achter de op. Er waren toen wel mensen die Jolanda barbecue, bedankt voor de goede zorgenl een gek wiefvonden ( raar he ). Toen om Aan het eind van de dag zijn we met een 11.00 uur de fluit ging, zrjn we snel naar voldaan gevoel naar huis gefietst. We hebhuis gegaan om daarna weer zo snel mogeben de terugweg zonder valpartijen weten te lijk naar de Berendonck te vertrekken. volbrengen, wat niet iedereen gelukt schijnt Jolanda en Wendy hadden mazzel. Zilkwate zijn. men Geeft van Alst tegen die hun de weg naar de goede plek gewezen heeft. Wij had- Bij deze willen we de activiteitencommissie den minder geluk, want wij hadden Bjórn complimenteren met de organisatie van Alwicher bij ons. Hij wist hoe we moesten deze dag. Volgend jaar zljnwe zeker weer fietsen. Ik (Diana) was blij dat ik door de van de partij. commissie gevraagd was om te helpen bij het,inschrijven en de bonnenverkoop. Jolanda en Diana


&r ,"$',ffi$

;','t'$lï *t 'Ê ''t

Gen"$mu*straat {7-'lg-2{ HI,|MEOEH Tsl:O2{*3ïf 09 95

€,t*y $ d{olo shop 2 u u tt

Ë Ë X

Daal**weg 3, 65?1 €r $iimegen rct: o?4 s6o s4 ?l

Knippen Knlppen kinderen tot 12

jaar

g.0s-1ï.30

9.Ofl-17.30 s.*CI-19.30

VRIJNAG

s.**-17.3S

7AïSRDAG

8.30-16.0S

perrn*nent

f.125,00

Í!S,SO

$traighten Curly Cor.rp soleil Veruen Vleehten $aard en snor *ruidskapsel

f, 95,00 f, g$,00 f, 45,S0

Waseen en fóhnen

f"32,S0

W*ssen *n knipp*n

f.30,00 f,3?,50 f.4S,0S

Wassen, knippen en watergeNvan f.45,SS Perrnanent vanaÍ

noNnËnnAG

11.00-17"30

Zure

f.30,80

watergolv*n Wassen, knippen en fóhnen

MAANPAG NINSNAG \/VOHN$DA6

f.37,5t1

*oup knipp*n

Wassen en

0pENtHs$ïtJCIEtrl:

f" 35,00

f. 27,50 f. Í0,S0 f.

4{1,S0

f,sg,G0

flYnAnÍO €*n a*g*w*an

Vooreladslaa$

&E

Nilru*gen g0lC.S?874S6

ffpedr- fi**ur,n#nk

van EesdsÊhepp*ntetà trót ATB en TàndÈfr, mêt á16 Ëpëlallr*it de Vêkènkliêh. Vw ó.o. Vstlcuês, Jà6bê6chêmÊró Arhtêdirl*iê$, gcileÊ Ën Xedmr Fiel*treÊsw, Odts O6dÊrklÊding, FoláÍlec Flê@e6&n, $hiMrc LÈèpcèt3Ëdté€sËn. sic. Èlc êtc.

lll


&r ,"$',ffi$

;','t'$lï *t 'Ê ''t

Gen"$mu*straat {7-'lg-2{ HI,|MEOEH Tsl:O2{*3ïf 09 95

€,t*y $ d{olo shop 2 u u tt

Ë Ë X

Daal**weg 3, 65?1 €r $iimegen rct: o?4 s6o s4 ?l

Knippen Knlppen kinderen tot 12

jaar

g.0s-1ï.30

9.Ofl-17.30 s.*CI-19.30

VRIJNAG

s.**-17.3S

7AïSRDAG

8.30-16.0S

perrn*nent

f.125,00

Í!S,SO

$traighten Curly Cor.rp soleil Veruen Vleehten $aard en snor *ruidskapsel

f, 95,00 f, g$,00 f, 45,S0

Waseen en fóhnen

f"32,S0

W*ssen *n knipp*n

f.30,00 f,3?,50 f.4S,0S

Wassen, knippen en watergeNvan f.45,SS Perrnanent vanaÍ

noNnËnnAG

11.00-17"30

Zure

f.30,80

watergolv*n Wassen, knippen en fóhnen

MAANPAG NINSNAG \/VOHN$DA6

f.37,5t1

*oup knipp*n

Wassen en

0pENtHs$ïtJCIEtrl:

f" 35,00

f. 27,50 f. Í0,S0 f.

4{1,S0

f,sg,G0

flYnAnÍO €*n a*g*w*an

Vooreladslaa$

&E

Nilru*gen g0lC.S?874S6

ffpedr- fi**ur,n#nk

van EesdsÊhepp*ntetà trót ATB en TàndÈfr, mêt á16 Ëpëlallr*it de Vêkènkliêh. Vw ó.o. Vstlcuês, Jà6bê6chêmÊró Arhtêdirl*iê$, gcileÊ Ën Xedmr Fiel*treÊsw, Odts O6dÊrklÊding, FoláÍlec Flê@e6&n, $hiMrc LÈèpcèt3Ëdté€sËn. sic. Èlc êtc.

lll


rLKE KLU$ BAGINï SIJ

DËGftOOïsïT

0mw nË,GoHnKnoffiïr NIJMEG6N

yan Rossilburgïvêg 108 6537 Tttfi g 34488S9

n frryryq nffi00


rLKE KLU$ BAGINï SIJ

DËGftOOïsïT

0mw nË,GoHnKnoffiïr NIJMEG6N

yan Rossilburgïvêg 108 6537 Tttfi g 34488S9

n frryryq nffi00


ïIMAX LOOmGlËïËR$Cf NïRALË Vf R\rV,qRM

t

N

G

& BAnKAhil Ë R tYËRt{ZÁ Á A{r'tgnË,V TFIËO PETËNS St. JACOB$LAAN 4SO 8533 VV NI.jMTÊHN & 024-356!540 / r*oerur' 06-2?48S964 FAX: S2,*-356?5r*0

Á'-'-r.}'

r:11-l SPECIAALUAAK ï,>r'-*J'v;, -* J.fr. VAr{ OFFEnËN V.$.F. $igarenspecialist sinds 1933 Van simpel toï exclusief

'/i r;y.l Vl :q

ïi{sÁK rË'Kïuus

ÏICKTï

wEJVSr6{ÁÊrËru

Vf;AKOOP \IVV-SCINNTN

ïï]rO - tOïrO

Sr4*ïSLOIËru f/$#fitTEPKSSP,\tËÉ €n

BOX VÊRKOSP

WolÍskull"selffeg f $$

tel: 3ï? 11 23 liax:

3ïï

3g 0S

Krysmlnn "lK*4ffJf,f" vt)$r f{AÁJt Ên Hffikl Karin v. d.Wnllenberg

ïfilaterstr*aï ?lïa - 654'l TJ Nijmeg*n Tslefoon 034 - S?8 46 7S


ïIMAX LOOmGlËïËR$Cf NïRALË Vf R\rV,qRM

t

N

G

& BAnKAhil Ë R tYËRt{ZÁ Á A{r'tgnË,V TFIËO PETËNS St. JACOB$LAAN 4SO 8533 VV NI.jMTÊHN & 024-356!540 / r*oerur' 06-2?48S964 FAX: S2,*-356?5r*0

Á'-'-r.}'

r:11-l SPECIAALUAAK ï,>r'-*J'v;, -* J.fr. VAr{ OFFEnËN V.$.F. $igarenspecialist sinds 1933 Van simpel toï exclusief

'/i r;y.l Vl :q

ïi{sÁK rË'Kïuus

ÏICKTï

wEJVSr6{ÁÊrËru

Vf;AKOOP \IVV-SCINNTN

ïï]rO - tOïrO

Sr4*ïSLOIËru f/$#fitTEPKSSP,\tËÉ €n

BOX VÊRKOSP

WolÍskull"selffeg f $$

tel: 3ï? 11 23 liax:

3ïï

3g 0S

Krysmlnn "lK*4ffJf,f" vt)$r f{AÁJt Ên Hffikl Karin v. d.Wnllenberg

ïfilaterstr*aï ?lïa - 654'l TJ Nijmeg*n Tslefoon 034 - S?8 46 7S


re de,n, 1t lenden Í{Jlatrassen

Lsttenboderns Dekbedden Kussens Connplete sla*pkamers

\0

c.c0. "og

Kaste n

nllst knlry* pr*in drrekt meenemen

3wj

$laaPbanken Soxspríngs

seHooilnlÁrqxurnnl;,,,

ïffl CS

{Mq

oterjokers"

!|,o stuur

$(e dewerkers

t

$lS;ff{SfR&{ï "l ï 0, S541 AtV N{trftdËfirN ïELrr$sN o34 - 37$ Sg ï4

Want lage prijzen

W@c1Ëoo Nïco de Bogr *i \,1

Nt*

q,n

$enaat en

K#ntosr- en bedriifscÍeaning Diepstonten Tekstu€rwijdering

Meijhnnst ï0-01 653ï HN N{megen

bekende,n

C€od

* Roosendaal u Findhoven * Gouda *'s'Hertcgenbosch * * Nijmregen o Os$ * Tllburg n Utrecht *

t

en

fietsen er altijd in!

{Mensen Íl een bijzonder goel cqrnanqIs+ cqrnqlt qtílstisch

saizoen.

Op nqqy

2000


re de,n, 1t lenden Í{Jlatrassen

Lsttenboderns Dekbedden Kussens Connplete sla*pkamers

\0

c.c0. "og

Kaste n

nllst knlry* pr*in drrekt meenemen

3wj

$laaPbanken Soxspríngs

seHooilnlÁrqxurnnl;,,,

ïffl CS

{Mq

oterjokers"

!|,o stuur

$(e dewerkers

t

$lS;ff{SfR&{ï "l ï 0, S541 AtV N{trftdËfirN ïELrr$sN o34 - 37$ Sg ï4

Want lage prijzen

W@c1Ëoo Nïco de Bogr *i \,1

Nt*

q,n

$enaat en

K#ntosr- en bedriifscÍeaning Diepstonten Tekstu€rwijdering

Meijhnnst ï0-01 653ï HN N{megen

bekende,n

C€od

* Roosendaal u Findhoven * Gouda *'s'Hertcgenbosch * * Nijmregen o Os$ * Tllburg n Utrecht *

t

en

fietsen er altijd in!

{Mensen Íl een bijzonder goel cqrnanqIs+ cqrnqlt qtílstisch

saizoen.

Op nqqy

2000


()onk dle.

ultga,t

deze

as,n e

qd.ierteerders hebben gemaakt.

onze

mogeí|jk

ACN

024-3734t07

KELLER KEURSLAGER

024-3114190

ANAC

024-3188544

KLEIJNGELD PROJECT-SLOPERS

024-37880 I 9

BfCK TN ZN, VËRHUIZINCF\

024-3775643

MC DOS

024-3722800

BEDDENDUMP

024-3791860

NANNINGS INSTALLAIIE

024-3',731155

BENDA DRUKI<ERS

02,+-377 I r 88

NATUROKURK - VLOEREN

024-3',770810

BERDINI & SCIARR,A.

024-378032t

PEARLE

024-6',714080

BLAUWE DRUIF WIJNHANDEL

024-355',7746

PERIECTA SWAGEMAK-ERS

024-3772137

PETERS KAAS

024-6412820

PICADILLY- CAFETARTA

024-3710995 024-3448899

BRESSER OPTIEK C1OOO

024-3232424

NICO DE BOER

CITY HAIR SHOP

024-360247 I

PRAXIS DOE HET ZELF

CITY PARK HOTEL

024-3220498

RABOBANK

024-3714923

CZ-GROEP

024-3225769

RUUD DE VRIES JUWELIER

024-3113348

DE HORIZON

024-3786633

SCANIANIJMEGEN

024-3175931

DE KLUIJS BLOEMEN

024-3714434

SCHOLIEN TOYOTAAUTO'S

024-3590590

DE NIERS BAKKERIJ

024-311 5230

SNS

DENNIS COMIC ARI]ST

024-3430645

S.V NIJMEGEN

D]NY'S WOL

024-3'7780t2

ST.

DYNAMO RIJWIELEN

024-378'7466

SWARTJES TRANSPORT B.V

021-3',78s377

EICKMANS ECHTE BAKKER

024-37',75932

SWIJTINK - POELIER

024-371 5826

EMMERIK

024-3176464

TAXIALBERS

02rt-3778titt8

GAMMA

021-311996s

TERWINDT & HEKKING

024-3563214

024-3224483

TIMAX

024-3562540

GEERLING OPTIEK

024-323091'7

VAN BON AUTOBEDRIJF

024-3718338

GEMEENSCHAPSHUIS

024-3783 l 90

VAN DER HEIJDEN

024-3444466

Robló (design van Jan des Houvrie), Navioforun'1, Nova$til, Nonna

HEINEKEN BIER

024-3142142

VAN LEEUWE GRAFWERKEN

024-3174116

en de wonnsfeer tapijt collectie.

HETVLIEGERTJE

024-3174350

VAN OFFEREN SPECIAALZAAK

024-3'77 I 123 o24-3',737815

GEBROEDERS

V LETH

BANK

BARBARA

024-38 1 83

ll

024-3786325 024-3500044

HIGH SPEED

024-6222050

VERSLUIJS AUTOBEDRIJF

HOES ERROGAS NIJMEGEN

024-3540564

WICO - SCHOONMAAKBEDRIJF

024-3785914

KAPSALONKARIN

024-3784610

WINNEMULLER. FRUITTELËR

024-6171723

KAPSALONTHIJS

021-3115829

DE WINTER ELEKTROTECHNISCH BURO

024-32314]'7

KRAYENHOFF BLOEMSIERKUNST

024-3115305

LAMMERS,MOOLENAAR

KEUKENMONTAGE

024-3730022

JOOP ROBBEN LECTUUR-TABAKSHOP

024-3713410

VAN RAAL & ZNAANNEMERSBEDRIJF

024-3770511

VAN NISSELROOY KRAANBEDRIJF

024-6412960

WII,I,F, F,I,F,KTROTECHNISCH BURO

024-3716944

Van der Heiidon Nijmegen is officieel dealer van o.a. Treco Design, Pullman,

Dr lirc{rlslt collertie van Zuid Onst Nsd*rland. :owel kl*ssick

aÍE rnoclern.

Mww ilEruDrr @ lilt

Nijmegen, W*onboulevard Novium, Wijchenseweg 150,

aanwerig

ïel. {024} 3*l it4 66


()onk dle.

ultga,t

deze

as,n e

qd.ierteerders hebben gemaakt.

onze

mogeí|jk

ACN

024-3734t07

KELLER KEURSLAGER

024-3114190

ANAC

024-3188544

KLEIJNGELD PROJECT-SLOPERS

024-37880 I 9

BfCK TN ZN, VËRHUIZINCF\

024-3775643

MC DOS

024-3722800

BEDDENDUMP

024-3791860

NANNINGS INSTALLAIIE

024-3',731155

BENDA DRUKI<ERS

02,+-377 I r 88

NATUROKURK - VLOEREN

024-3',770810

BERDINI & SCIARR,A.

024-378032t

PEARLE

024-6',714080

BLAUWE DRUIF WIJNHANDEL

024-355',7746

PERIECTA SWAGEMAK-ERS

024-3772137

PETERS KAAS

024-6412820

PICADILLY- CAFETARTA

024-3710995 024-3448899

BRESSER OPTIEK C1OOO

024-3232424

NICO DE BOER

CITY HAIR SHOP

024-360247 I

PRAXIS DOE HET ZELF

CITY PARK HOTEL

024-3220498

RABOBANK

024-3714923

CZ-GROEP

024-3225769

RUUD DE VRIES JUWELIER

024-3113348

DE HORIZON

024-3786633

SCANIANIJMEGEN

024-3175931

DE KLUIJS BLOEMEN

024-3714434

SCHOLIEN TOYOTAAUTO'S

024-3590590

DE NIERS BAKKERIJ

024-311 5230

SNS

DENNIS COMIC ARI]ST

024-3430645

S.V NIJMEGEN

D]NY'S WOL

024-3'7780t2

ST.

DYNAMO RIJWIELEN

024-378'7466

SWARTJES TRANSPORT B.V

021-3',78s377

EICKMANS ECHTE BAKKER

024-37',75932

SWIJTINK - POELIER

024-371 5826

EMMERIK

024-3176464

TAXIALBERS

02rt-3778titt8

GAMMA

021-311996s

TERWINDT & HEKKING

024-3563214

024-3224483

TIMAX

024-3562540

GEERLING OPTIEK

024-323091'7

VAN BON AUTOBEDRIJF

024-3718338

GEMEENSCHAPSHUIS

024-3783 l 90

VAN DER HEIJDEN

024-3444466

Robló (design van Jan des Houvrie), Navioforun'1, Nova$til, Nonna

HEINEKEN BIER

024-3142142

VAN LEEUWE GRAFWERKEN

024-3174116

en de wonnsfeer tapijt collectie.

HETVLIEGERTJE

024-3174350

VAN OFFEREN SPECIAALZAAK

024-3'77 I 123 o24-3',737815

GEBROEDERS

V LETH

BANK

BARBARA

024-38 1 83

ll

024-3786325 024-3500044

HIGH SPEED

024-6222050

VERSLUIJS AUTOBEDRIJF

HOES ERROGAS NIJMEGEN

024-3540564

WICO - SCHOONMAAKBEDRIJF

024-3785914

KAPSALONKARIN

024-3784610

WINNEMULLER. FRUITTELËR

024-6171723

KAPSALONTHIJS

021-3115829

DE WINTER ELEKTROTECHNISCH BURO

024-32314]'7

KRAYENHOFF BLOEMSIERKUNST

024-3115305

LAMMERS,MOOLENAAR

KEUKENMONTAGE

024-3730022

JOOP ROBBEN LECTUUR-TABAKSHOP

024-3713410

VAN RAAL & ZNAANNEMERSBEDRIJF

024-3770511

VAN NISSELROOY KRAANBEDRIJF

024-6412960

WII,I,F, F,I,F,KTROTECHNISCH BURO

024-3716944

Van der Heiidon Nijmegen is officieel dealer van o.a. Treco Design, Pullman,

Dr lirc{rlslt collertie van Zuid Onst Nsd*rland. :owel kl*ssick

aÍE rnoclern.

Mww ilEruDrr @ lilt

Nijmegen, W*onboulevard Novium, Wijchenseweg 150,

aanwerig

ïel. {024} 3*l it4 66


Simpli! your lifel

Bepaal uw bêhoÈfre en kies deYàkuno PC die daar aan

voldoet.Wordt het

w

eenïakumó

$eties bij

PC die

eente

FC +f u

minchier relfs

U krnt msteen aan de:lag.AlleYakumo en Mtcrosoítwndows 98

u I

]aar service

am

huis

wáar q directl.Ja' op zegt

0?00

. 201145ó

* I

w

ruetdel !r ir ahijd

pás. PC\

ziirr klaar

ênw+rl6 dln rèeds

yoor intËmelgebruik

getnscalleerd. Boyendier heeíi

tel*íonische helpdesk

h

dat tegen een pdjs

9el voor verkoopadressen bij u in de buurt:

yokumoPC

Waoterjokers boekje 1999 2000  
Waoterjokers boekje 1999 2000  
Advertisement