Page 1

rJ t,

C ./


l-_

HOES ERROGAS NIJMEGEN

QË a)2

Erkend vulstation voor alle kampeêr- en hobbygasflessen

l<b

Met HOES ERROGAS nóg godkoper de zomer door

Kam p eerlcarava

O= 'i\.=

van uw zittingen en andere activiteiten te mogen

a)

kunnen genieten van de spirit en bewondering gekregen voor de warmte die uw vereniging uitstraalt.

Ë3

JUE

AANBIEDING ng

ÈE:l

o6

asf I es

03

gevuld met Errogas butaan of propaan passend in iedere disselbak met 10 jaar keuringsdatum nu voor slechts

:É L

I

70,=

(D

(I)

tu

\flijvullen (èèk bijvullen) deskundig en veilig zowel butaan- als propaangas per kg voor slechts êh 1,= vulkosten per Íles, min. prijs 5,50 per Íles KL/tuAR TERWIJL U WACHT

4r5O

Hoes Errogas NiimEen b.v,

1f

Zo mag men gerust uw vereniging betitelen. De afgelopen jaren heb ik het genoegen gehad een aantal mee

maken.

lk heb daar telkens weer kunnen pÍoeven van de sÍeer,

Telkens weer sta le er versteld van wat

deze

"Gemeenschap" ieder iaar wederom weet te presteren.

Jong en Oud -(bij u tellen de jaren bliikbaar niet zo)- weten op perfecte wijze gezamenlijk uw jaarli.ikse activiteiten te organiseren en daardoor uw vereniging te dragen. Dit nu reeds 31 jaar lang!

Men laat in Nijmegen-West zien, wat met een

goede

onderlinge samenwerking en inzet van allen in de wijk echt

mogelijk is. Wijkversiering, de "Eigen" optocht, perÍecte deelname ieder jaar weer aan de grote Knotsenburgse activiteiten. Zo ziin er nog tal van zaken te noemen waarin oÍ waaraan uw vereniging een aandeel had oÍ nog heeÍt. Als waardering mocht uw vereniging genieten van twee maal Prins Ruud, leverde page's en adjudanten aan het Knotsenburgse Narrenrijk. Een compliment voor u allen.

gBRe

Met genoegen kijkt ons kabinet uit naar de komende ontvangsten en, ongetwijfeld genoegelijke, karnavalsuren die wij bij u zullen doorbrengen. Met.....kijken wij uit naar de vindingrijkheid van het inmiddels beruchte "Stuntteam", dat binnen uw vereniging actief blijkt te zijn.

RoggewegT -I (bij Philips), Nijmegen, tel. O8O - 54 05 64

Waoterjokers, vooÍ u allen een heel plezierig karnavalsjaar.! namens het kabinet van

Geopend: ma. t/m vrij. van O8.OO - 17.OO uur. ln het camplngselzoen juni, juli en augustus ook op zaterdag van O9.OO tot 12.OO uur

Prins..

l I

Knotsenburg en Waoterjokers...3 x AlaaÍ!


l-_

HOES ERROGAS NIJMEGEN

QË a)2

Erkend vulstation voor alle kampeêr- en hobbygasflessen

l<b

Met HOES ERROGAS nóg godkoper de zomer door

Kam p eerlcarava

O= 'i\.=

van uw zittingen en andere activiteiten te mogen

a)

kunnen genieten van de spirit en bewondering gekregen voor de warmte die uw vereniging uitstraalt.

Ë3

JUE

AANBIEDING ng

ÈE:l

o6

asf I es

03

gevuld met Errogas butaan of propaan passend in iedere disselbak met 10 jaar keuringsdatum nu voor slechts

:É L

I

70,=

(D

(I)

tu

\flijvullen (èèk bijvullen) deskundig en veilig zowel butaan- als propaangas per kg voor slechts êh 1,= vulkosten per Íles, min. prijs 5,50 per Íles KL/tuAR TERWIJL U WACHT

4r5O

Hoes Errogas NiimEen b.v,

1f

Zo mag men gerust uw vereniging betitelen. De afgelopen jaren heb ik het genoegen gehad een aantal mee

maken.

lk heb daar telkens weer kunnen pÍoeven van de sÍeer,

Telkens weer sta le er versteld van wat

deze

"Gemeenschap" ieder iaar wederom weet te presteren.

Jong en Oud -(bij u tellen de jaren bliikbaar niet zo)- weten op perfecte wijze gezamenlijk uw jaarli.ikse activiteiten te organiseren en daardoor uw vereniging te dragen. Dit nu reeds 31 jaar lang!

Men laat in Nijmegen-West zien, wat met een

goede

onderlinge samenwerking en inzet van allen in de wijk echt

mogelijk is. Wijkversiering, de "Eigen" optocht, perÍecte deelname ieder jaar weer aan de grote Knotsenburgse activiteiten. Zo ziin er nog tal van zaken te noemen waarin oÍ waaraan uw vereniging een aandeel had oÍ nog heeÍt. Als waardering mocht uw vereniging genieten van twee maal Prins Ruud, leverde page's en adjudanten aan het Knotsenburgse Narrenrijk. Een compliment voor u allen.

gBRe

Met genoegen kijkt ons kabinet uit naar de komende ontvangsten en, ongetwijfeld genoegelijke, karnavalsuren die wij bij u zullen doorbrengen. Met.....kijken wij uit naar de vindingrijkheid van het inmiddels beruchte "Stuntteam", dat binnen uw vereniging actief blijkt te zijn.

RoggewegT -I (bij Philips), Nijmegen, tel. O8O - 54 05 64

Waoterjokers, vooÍ u allen een heel plezierig karnavalsjaar.! namens het kabinet van

Geopend: ma. t/m vrij. van O8.OO - 17.OO uur. ln het camplngselzoen juni, juli en augustus ook op zaterdag van O9.OO tot 12.OO uur

Prins..

l I

Knotsenburg en Waoterjokers...3 x AlaaÍ!


$ $ ch

o

a

O)

$ O) q)

b

Wij wensen U een

V)

o

heel prettig karnavalsseizoen bij ,,De Waoterjokers" !

v)

N È

$

a

We hebben een mooi jaaÍ achteÍ de rug. Eerst plannen maken, iedereen warm laten lopen voor de zitting, het maken van de CD, de organisatie rond de receptie nieuwe stijl, de aankleding van de zaal en het podium, allemaal vragen waaÍop een antwoord is gevonden. met als bekroning het leveren van de Stadsprins. Er is heel, héél véél werk verzet en uitgevoerd door onze senaat, bijgestaan door hun achterban, om dit alles te realiseren.

Nu staan we voor het nieuwe seizoen, nieuwe plannen voor

de novemberzitting, en als deze uitgave uitkomt, zit alles weer in 'kannen en kruiken' de uitvoering van het geheel

staat weer. De regiecommissie heeÍt de neuzen allemaal het "oosten" op gekregen. Gelachen bij het maken van de foto's in het museum op de H. Landstichting, een super cultureel gezelschap. Bezoekers op die zondag, dachten dat wij tot de "inboedel" van het museum behoorden.

Wij hopen dat die uitstraling ook in november aanwezig

zal

zijn.

Als opening van het

karnavalsseizoen komt eeÍst de Prinsenproclamatie, daarna ons weekend met zitting en open huis. ln Íebruari laten wij de ouderen van Sonnehaert genieten. ln een terugkerende traditionele sfeer. Natuurlijk is het dan ook al tijd geweest de plannen voor de karnavalsdagen -de grote happening- rond te hebben. Met goede muziek zullen wij weer vele honderden gasten mogen begroeten, in de hoop dat zij zich zullen aansluiten bij de ledenlijst van onze vereniging.

TOT ZIENS BIJ

Langs deze weg willen ook wij de nieuwe bewoners in Nijmegen-West, in de omgeving van het "oude" Maasplein en de bewoners van het Therasiacomplex, onze nieuwe

r dg r tlrigs

''illllt',' Ï*"'iryï'V' ruud rlllililll

rurrillllllllll

buren, welkom heten

in deze wijk. U bent van

harte

uitgenodigd op onze festiviteiten, maak er kennis mee, dan zult u merken dat er een Íijn samenspel kan ontstaan als buren. ,.,,,iil

iirï ;:r

w,

r:!,i

"1':.,,:

Er staat ons weeÍ heel wat te gebeuren in het komend seizoen.

Wij hebben er zin in en hopen. u te ontmoeten. Een fijne karnavalstijd toegewenst.

.t:i:

AlaaÍ!l ,.l

Ruud de Vries, voorzitter.


$ $ ch

o

a

O)

$ O) q)

b

Wij wensen U een

V)

o

heel prettig karnavalsseizoen bij ,,De Waoterjokers" !

v)

N È

$

a

We hebben een mooi jaaÍ achteÍ de rug. Eerst plannen maken, iedereen warm laten lopen voor de zitting, het maken van de CD, de organisatie rond de receptie nieuwe stijl, de aankleding van de zaal en het podium, allemaal vragen waaÍop een antwoord is gevonden. met als bekroning het leveren van de Stadsprins. Er is heel, héél véél werk verzet en uitgevoerd door onze senaat, bijgestaan door hun achterban, om dit alles te realiseren.

Nu staan we voor het nieuwe seizoen, nieuwe plannen voor

de novemberzitting, en als deze uitgave uitkomt, zit alles weer in 'kannen en kruiken' de uitvoering van het geheel

staat weer. De regiecommissie heeÍt de neuzen allemaal het "oosten" op gekregen. Gelachen bij het maken van de foto's in het museum op de H. Landstichting, een super cultureel gezelschap. Bezoekers op die zondag, dachten dat wij tot de "inboedel" van het museum behoorden.

Wij hopen dat die uitstraling ook in november aanwezig

zal

zijn.

Als opening van het

karnavalsseizoen komt eeÍst de Prinsenproclamatie, daarna ons weekend met zitting en open huis. ln Íebruari laten wij de ouderen van Sonnehaert genieten. ln een terugkerende traditionele sfeer. Natuurlijk is het dan ook al tijd geweest de plannen voor de karnavalsdagen -de grote happening- rond te hebben. Met goede muziek zullen wij weer vele honderden gasten mogen begroeten, in de hoop dat zij zich zullen aansluiten bij de ledenlijst van onze vereniging.

TOT ZIENS BIJ

Langs deze weg willen ook wij de nieuwe bewoners in Nijmegen-West, in de omgeving van het "oude" Maasplein en de bewoners van het Therasiacomplex, onze nieuwe

r dg r tlrigs

''illllt',' Ï*"'iryï'V' ruud rlllililll

rurrillllllllll

buren, welkom heten

in deze wijk. U bent van

harte

uitgenodigd op onze festiviteiten, maak er kennis mee, dan zult u merken dat er een Íijn samenspel kan ontstaan als buren. ,.,,,iil

iirï ;:r

w,

r:!,i

"1':.,,:

Er staat ons weeÍ heel wat te gebeuren in het komend seizoen.

Wij hebben er zin in en hopen. u te ontmoeten. Een fijne karnavalstijd toegewenst.

.t:i:

AlaaÍ!l ,.l

Ruud de Vries, voorzitter.


=

co

a= Q)

È

:l

o

verhuizen

een znrkvan

vertr0uwen daarom voor een erkende verhu izer naar: IHJIJT

lmmers vanuit een kerkelijk initiatief

is het

Gemeen-

schapshuis ontstaan en uit de toenmalige bouwploeg is de karnavalsvereniging "De Waoteriokers" tot stand gekomen.

De tijd staat niet stil. Dingen veranderen, omgevingen veranderen, mensen veranderen, gewoontes veranderen.

Als vereniging kun je slechts overleven als je in het juiste tempo meeverandert. Dat lilkt een beetje in tegenspraak met het feest karnaval. lmmers karnaval is een traditioneel feest. Dat wil echter niet zeggen dat daar niets aan kan veranderen. Nieuwe tradities kunnen ontstaan, er zullen zaken vervagen en vervallen maar er zullen ook telkens weer initiatieven genomen worden om aan het traditionele Íeest karnaval nieuwe impulsen te geven. Omdat ook de mensen op het feest veranderen, andere gedachten, andere gewoontes, andere levensstijlen, zul je daar als vereniging in mee moeten gaan. Dat de karnavalsvereniging "De Waoterjokers" daarin slaagt, blijkt uit het simpele gegeven dat we na 31 jaar nog steeds een gezonde vereniging zijn, die zowel op wijk- als op stedelijk niveau van zich laat horen en gewaardeerd

=

bliift

Nadat afgelopen jaar de (sloop)kogel letterlijk door de kerk ging, hebben we kunnen constateÍen dat de daar geplande huizenbouw in een razend tempo gerealiseerd werd en nog steeds wordt. Tijden veranderen. Toch 'n gegeven om even bij stil te staan.

(KLZNI

wordt.

Wij zien dan ook de komst van onze nieuwe buren met belangstelling tegemoet in de hoop dat wij ook voor hen iets kunnen betekenen in de vorm van andere ontspanning in een veranderende woonomgeving. Uiteindelijk worden we daar samen beter van.

lk wens

iedereen een prettig karnavalsseizoen '94-'95 en

een vruchtbare samenwerking. opslag inboedels hoogwerker voor kantoor- en flatverhuizingen tevens transporten en kraanwagenverh u ur

Ruud Kleinschiphorst President.

Showroom:

. -

Wolfstraat3 6531 LK Nijmegen Tet. oB0 - 566566

* "

UYEN ZONWERING

factorijweg

I

nijmegen

Zonneschermen Jaloezieën Markiezen Rolluiken Horren

lnbraakpreventie Kunststof Kozijnen


=

co

a= Q)

È

:l

o

verhuizen

een znrkvan

vertr0uwen daarom voor een erkende verhu izer naar: IHJIJT

lmmers vanuit een kerkelijk initiatief

is het

Gemeen-

schapshuis ontstaan en uit de toenmalige bouwploeg is de karnavalsvereniging "De Waoteriokers" tot stand gekomen.

De tijd staat niet stil. Dingen veranderen, omgevingen veranderen, mensen veranderen, gewoontes veranderen.

Als vereniging kun je slechts overleven als je in het juiste tempo meeverandert. Dat lilkt een beetje in tegenspraak met het feest karnaval. lmmers karnaval is een traditioneel feest. Dat wil echter niet zeggen dat daar niets aan kan veranderen. Nieuwe tradities kunnen ontstaan, er zullen zaken vervagen en vervallen maar er zullen ook telkens weer initiatieven genomen worden om aan het traditionele Íeest karnaval nieuwe impulsen te geven. Omdat ook de mensen op het feest veranderen, andere gedachten, andere gewoontes, andere levensstijlen, zul je daar als vereniging in mee moeten gaan. Dat de karnavalsvereniging "De Waoterjokers" daarin slaagt, blijkt uit het simpele gegeven dat we na 31 jaar nog steeds een gezonde vereniging zijn, die zowel op wijk- als op stedelijk niveau van zich laat horen en gewaardeerd

=

bliift

Nadat afgelopen jaar de (sloop)kogel letterlijk door de kerk ging, hebben we kunnen constateÍen dat de daar geplande huizenbouw in een razend tempo gerealiseerd werd en nog steeds wordt. Tijden veranderen. Toch 'n gegeven om even bij stil te staan.

(KLZNI

wordt.

Wij zien dan ook de komst van onze nieuwe buren met belangstelling tegemoet in de hoop dat wij ook voor hen iets kunnen betekenen in de vorm van andere ontspanning in een veranderende woonomgeving. Uiteindelijk worden we daar samen beter van.

lk wens

iedereen een prettig karnavalsseizoen '94-'95 en

een vruchtbare samenwerking. opslag inboedels hoogwerker voor kantoor- en flatverhuizingen tevens transporten en kraanwagenverh u ur

Ruud Kleinschiphorst President.

Showroom:

. -

Wolfstraat3 6531 LK Nijmegen Tet. oB0 - 566566

* "

UYEN ZONWERING

factorijweg

I

nijmegen

Zonneschermen Jaloezieën Markiezen Rolluiken Horren

lnbraakpreventie Kunststof Kozijnen


$ ,:tt"*#.ït

Wij hebben voor u hiervoor de ruimte. Wij beschikken over diverse zalen tot

Tentoonstellingen Fancy-Fairs

e q) J<

Raad van Elf:

o

Ruud Kleinschiphorst, President

Q)

Thijs Aalders Jr. Geert van Alst Geert Alwicher

o

Moet er wat gevierd worden?

Personeelsfeesten

:

250 personen.

S

Cor Klaassen Erik Kleinschiphorst

Q)

Theo Koppers Jo de Vries Ruud de Vries

s

9, O)

Het verzorgen van koffietafels is bij ons in goede handen.

Wil Delgijer Willy Holland

Adjudanten:

o o

Jo Arts Herman van de Mee

(/)

s $ $

Y

Senatoren:

Hein Alwicher Ton van de Broek

Jo Holland Rene Holland

Thijs Holland

Een receptíe, bruiloft of feest, in een sfeeruolle omgeuing. Neemt u ruim van te voren kontakt op met de beheerder.

GEMEENSCHAPSHUIS Waterstraat

146a

6541TN Nijmegen Telefoon 08G783190

Thijs Holland Niersstraat 9, Nijmegen Telefoon 788407

Theo Jansen Piet Roos Ger Schuurs Nol Teunissen Piet Wegh Theo Wullings

Convent-Senatoren:

ïhijs Aalders EeÍ Jansen Toon Janssen Theo Kersten

Sr.


$ ,:tt"*#.ït

Wij hebben voor u hiervoor de ruimte. Wij beschikken over diverse zalen tot

Tentoonstellingen Fancy-Fairs

e q) J<

Raad van Elf:

o

Ruud Kleinschiphorst, President

Q)

Thijs Aalders Jr. Geert van Alst Geert Alwicher

o

Moet er wat gevierd worden?

Personeelsfeesten

:

250 personen.

S

Cor Klaassen Erik Kleinschiphorst

Q)

Theo Koppers Jo de Vries Ruud de Vries

s

9, O)

Het verzorgen van koffietafels is bij ons in goede handen.

Wil Delgijer Willy Holland

Adjudanten:

o o

Jo Arts Herman van de Mee

(/)

s $ $

Y

Senatoren:

Hein Alwicher Ton van de Broek

Jo Holland Rene Holland

Thijs Holland

Een receptíe, bruiloft of feest, in een sfeeruolle omgeuing. Neemt u ruim van te voren kontakt op met de beheerder.

GEMEENSCHAPSHUIS Waterstraat

146a

6541TN Nijmegen Telefoon 08G783190

Thijs Holland Niersstraat 9, Nijmegen Telefoon 788407

Theo Jansen Piet Roos Ger Schuurs Nol Teunissen Piet Wegh Theo Wullings

Convent-Senatoren:

ïhijs Aalders EeÍ Jansen Toon Janssen Theo Kersten

Sr.


[J zoekt een bank die all-round is.

'(<,

)\, a\

..2

1

/)

t/z

'

;K È

)

L

I

-,,1€

Wij zorgen dat u goed zit met al uw geldzaken. Voor elke spaarvorm, verzekering, lening of hypotheek bent u bi1 de SNS bank aan het goede adres. Maar we bieden u nog veel meer. Bij ons treft u deskundige mensen die u snel helpen. Bovendien kunt u als Priverekeninghouder van de SNS bank gebruik maken van de geldautomaat, waarmee u dag en nacht contant geld kunt opnemen. Geïnteresseerd? Op onze kantoren vertellen

wij u er graag meer oveÍ.

SIUSobank

o

--

II

Algemeen bestuur


[J zoekt een bank die all-round is.

'(<,

)\, a\

..2

1

/)

t/z

'

;K È

)

L

I

-,,1€

Wij zorgen dat u goed zit met al uw geldzaken. Voor elke spaarvorm, verzekering, lening of hypotheek bent u bi1 de SNS bank aan het goede adres. Maar we bieden u nog veel meer. Bij ons treft u deskundige mensen die u snel helpen. Bovendien kunt u als Priverekeninghouder van de SNS bank gebruik maken van de geldautomaat, waarmee u dag en nacht contant geld kunt opnemen. Geïnteresseerd? Op onze kantoren vertellen

wij u er graag meer oveÍ.

SIUSobank

o

--

II

Algemeen bestuur


AIs alles dicht is kunt u bii ons nog naar binnBn.

Ă&#x2C6;

o cf)

so tr $

o

Het was voor ons altijd gezellig bij 'De Waoterlokers". al waren we de eerste keer te laat. Dit hebben we ruimschoots ingehaald met alle andere bezoeken. Het optreden van de "mini-vullusbent" vonden wij Ă?antastisch en ze mogen van ons zo mee gaan doen aan de miniplaybackshow.

Het openen van de wijk voor de kinderoptocht was ijskoud maar toch zeer leuk om te doen in de prachtig versierde straten. We hebben helaas niet veel van de optocht meegemaakt door de verschrikkelijke kou, jammer was dat.

Misschien was het belangrijkste van karnavalsvereniging "De Waoterjokers" wel het leveren van onze "grote" broer, Ruud ll. Met hem. en soms ook dankzij hem, hebben we een mooie tijd gehad. Bedankt knullll

Als laatste willen wij de leden van karnavalsvereniging "De Waoterjokers" bedanken voor alle leuke reacties tijdens en na het karnaval.

Jeugdkabinet Rick

I 1994

Met vriendelijk groet Loes, Nancy en Rick.

Babber VRACHTTAXI

Rabobank. Aangenaarn.

Voor al Uw vrachtjes Grote en kleine verhuizingen Door geheel Nederland Pianovervoer


AIs alles dicht is kunt u bii ons nog naar binnBn.

Ă&#x2C6;

o cf)

so tr $

o

Het was voor ons altijd gezellig bij 'De Waoterlokers". al waren we de eerste keer te laat. Dit hebben we ruimschoots ingehaald met alle andere bezoeken. Het optreden van de "mini-vullusbent" vonden wij Ă?antastisch en ze mogen van ons zo mee gaan doen aan de miniplaybackshow.

Het openen van de wijk voor de kinderoptocht was ijskoud maar toch zeer leuk om te doen in de prachtig versierde straten. We hebben helaas niet veel van de optocht meegemaakt door de verschrikkelijke kou, jammer was dat.

Misschien was het belangrijkste van karnavalsvereniging "De Waoterjokers" wel het leveren van onze "grote" broer, Ruud ll. Met hem. en soms ook dankzij hem, hebben we een mooie tijd gehad. Bedankt knullll

Als laatste willen wij de leden van karnavalsvereniging "De Waoterjokers" bedanken voor alle leuke reacties tijdens en na het karnaval.

Jeugdkabinet Rick

I 1994

Met vriendelijk groet Loes, Nancy en Rick.

Babber VRACHTTAXI

Rabobank. Aangenaarn.

Voor al Uw vrachtjes Grote en kleine verhuizingen Door geheel Nederland Pianovervoer


Totale service van gespecialiseerde Mitsubishi dealer

ln het inÍo-bulletin voor de Waoteriokerleden heb ik al uit de doeken gedaan hoe onze zitting voor dit iaar is ontstaan. Voor een buitenstaander, die dit boekie ook leest, is dat mogelijk nog een vraag. Hen wil ik ook het antwoord niet schuldig blijven. Een zitting begint bii het bekend worden van het motto en

zo'n motto, nu alweer het 31e, ontstaat heel vaak door

AMITSUBISHI

á'

:I -ilr

JAAR GARAI{?IE

toevalligheden of dingen die plotseling een geheel gaan vormen, als je daar natuurlijk mee bezig bent. Het motto van dit jaar is bilvoorbeeld ontstaan onder het eten van een broodje shoarma. Daar begint iets op te vallen dat qua stijl zo anders is dat daar weer een "echte" Waoterjokerzitting van te maken valt.

De eerste gedachte die opkwam was: "Egyptisch", maar alhoewel "De Waoterjokers" een behoorlijke muzikale achtergrond 'hebben, Egyptische muziek ligt ons niet zo goed. Dichtbii Egypte ligt ook lsraël. Een relatief jong land met een muzikale achtergrond die ons veel beter ligt. Tevens komen we dan in aanraking met een bevolkingsgroep die veel humor heeÍt en aardig valt te typeren. De tweede logische gedachtengang was toen: "Egypte met lsraë1". Niet zo gek, maar ook de geschiedenis is een aardig gegeven om uit te putten. Denkt u alleen maar eens aan de kleding. Zoafs bekend willen we het algemeen en zo breed mogelijk houden. Daarom werd de streek ons vertrekpunt. Onze zitting 1994 is daarom tenslotte genoemd:

MET DE WAOTERJOKERS NAAR HET BELOOFDE LAND!!I

Het motto voor dit jaar is er dus weer, en misschien

een

met een dubbele bodem! De regiecommissie kwam begin dit jaar voor de eerste maal bij elkaar en begon, zoals elk jaar overigens, met zoveel

te noemen die bij dit motto pasten oÍ te maken hadden. Een opsomming van de dingen die als uitgangspunt dienden vooÍ het maken van onze zitting. De ideeën voor de optredens kwamen allemaal mogelijk dingen

daarmee

daaruit.

Bij de daarop volgende vergaderingen werden de

op taÍel gelegd en nader uitgewerkt tot een

DIESEL SERVICE NIJMEGEN B.V.

IESGA}IU\ KOOPVAARDIJWEG

13 /

plannen

werkbaar

geheel.

Zonder nu precies te noemen wat u op onze zittingavond kunt verwachten, staan de optredens wel in het volgende riitje, die u zelf trouwens ook voor een kledingadvies kunt gebruiken.

NIJMEGEN

/

TELEFOON O8O - 775931

OlijÍbomen, Sahara, Tempels, Pyramides, Synagoges, Kibboets, de Nijl, Lotus bloem, Buikdans, Oase, Woestijn,


Totale service van gespecialiseerde Mitsubishi dealer

ln het inÍo-bulletin voor de Waoteriokerleden heb ik al uit de doeken gedaan hoe onze zitting voor dit iaar is ontstaan. Voor een buitenstaander, die dit boekie ook leest, is dat mogelijk nog een vraag. Hen wil ik ook het antwoord niet schuldig blijven. Een zitting begint bii het bekend worden van het motto en

zo'n motto, nu alweer het 31e, ontstaat heel vaak door

AMITSUBISHI

á'

:I -ilr

JAAR GARAI{?IE

toevalligheden of dingen die plotseling een geheel gaan vormen, als je daar natuurlijk mee bezig bent. Het motto van dit jaar is bilvoorbeeld ontstaan onder het eten van een broodje shoarma. Daar begint iets op te vallen dat qua stijl zo anders is dat daar weer een "echte" Waoterjokerzitting van te maken valt.

De eerste gedachte die opkwam was: "Egyptisch", maar alhoewel "De Waoterjokers" een behoorlijke muzikale achtergrond 'hebben, Egyptische muziek ligt ons niet zo goed. Dichtbii Egypte ligt ook lsraël. Een relatief jong land met een muzikale achtergrond die ons veel beter ligt. Tevens komen we dan in aanraking met een bevolkingsgroep die veel humor heeÍt en aardig valt te typeren. De tweede logische gedachtengang was toen: "Egypte met lsraë1". Niet zo gek, maar ook de geschiedenis is een aardig gegeven om uit te putten. Denkt u alleen maar eens aan de kleding. Zoafs bekend willen we het algemeen en zo breed mogelijk houden. Daarom werd de streek ons vertrekpunt. Onze zitting 1994 is daarom tenslotte genoemd:

MET DE WAOTERJOKERS NAAR HET BELOOFDE LAND!!I

Het motto voor dit jaar is er dus weer, en misschien

een

met een dubbele bodem! De regiecommissie kwam begin dit jaar voor de eerste maal bij elkaar en begon, zoals elk jaar overigens, met zoveel

te noemen die bij dit motto pasten oÍ te maken hadden. Een opsomming van de dingen die als uitgangspunt dienden vooÍ het maken van onze zitting. De ideeën voor de optredens kwamen allemaal mogelijk dingen

daarmee

daaruit.

Bij de daarop volgende vergaderingen werden de

op taÍel gelegd en nader uitgewerkt tot een

DIESEL SERVICE NIJMEGEN B.V.

IESGA}IU\ KOOPVAARDIJWEG

13 /

plannen

werkbaar

geheel.

Zonder nu precies te noemen wat u op onze zittingavond kunt verwachten, staan de optredens wel in het volgende riitje, die u zelf trouwens ook voor een kledingadvies kunt gebruiken.

NIJMEGEN

/

TELEFOON O8O - 775931

OlijÍbomen, Sahara, Tempels, Pyramides, Synagoges, Kibboets, de Nijl, Lotus bloem, Buikdans, Oase, Woestijn,


Karavaan, Bedoeihen, Tenten,, Hiëroglieven, Sarcofaag, Kerststal, Oude Testament, Bijbelse figuren, Klaagmuur, Ezels, Schapen, Herders. Rabbi, Orthodoxe joden, Profeten, Kamelen, Cleopatra, Farao's Mummie, Egyptische goden, Slaven, Archeologen, Opgravingen, Ben Hur, Mozes, 10 Geboden, Plagen, Galeischepen, film: Life of Brian, opera: Aida, Heilige Landstichting, drie Koningen en Sam en Moos.

Na deze opsomming begrijpt u wel in wat voor sfeer

de

komende zitting zich zal afspelen. Als lid van onze vereniging oÍ als vaste bezoeker van oÍrze zittingen, verwachten wij dat u zich hieraan weer aanpast. Met een beetje Íantasie hoop ik dan ook dat U ons met een eigen creatie zult verassen!!

lk hoop dat u dan net zoveel plezier zult beleven als wij al tijdens de voorbereidingen hebben gehad. Doe maar lekker "Mesjoche". Wij zijn het al!! Tot ziens op zaterdagavond 1 9 november 1 994 en op ons "Open Huis", zondag 20 november 1994. Namens de regiecommissie;

Theo Koppers.

Speciaalzaak in vliegers en ballonnen

Het

lieoertie

Marialaan 81 6541 RC Nijmegen Tel. 080 - 77 43 50 Fax 080 - 78 21 20


Karavaan, Bedoeihen, Tenten,, Hiëroglieven, Sarcofaag, Kerststal, Oude Testament, Bijbelse figuren, Klaagmuur, Ezels, Schapen, Herders. Rabbi, Orthodoxe joden, Profeten, Kamelen, Cleopatra, Farao's Mummie, Egyptische goden, Slaven, Archeologen, Opgravingen, Ben Hur, Mozes, 10 Geboden, Plagen, Galeischepen, film: Life of Brian, opera: Aida, Heilige Landstichting, drie Koningen en Sam en Moos.

Na deze opsomming begrijpt u wel in wat voor sfeer

de

komende zitting zich zal afspelen. Als lid van onze vereniging oÍ als vaste bezoeker van oÍrze zittingen, verwachten wij dat u zich hieraan weer aanpast. Met een beetje Íantasie hoop ik dan ook dat U ons met een eigen creatie zult verassen!!

lk hoop dat u dan net zoveel plezier zult beleven als wij al tijdens de voorbereidingen hebben gehad. Doe maar lekker "Mesjoche". Wij zijn het al!! Tot ziens op zaterdagavond 1 9 november 1 994 en op ons "Open Huis", zondag 20 november 1994. Namens de regiecommissie;

Theo Koppers.

Speciaalzaak in vliegers en ballonnen

Het

lieoertie

Marialaan 81 6541 RC Nijmegen Tel. 080 - 77 43 50 Fax 080 - 78 21 20


Zaterdag 19 november 1994 Aanvang 20.11 uur LO

O) O)

\t cl) \\ cCI I

CEJ

o

.N

to

Zitting onder het motto:

O)

q

Open Huis

Met De Waoterjokers naar het beloofde land"

\t O)

van11.00-17.OOuur

"

I

v)

De leden hebben vrij toegang op uitnodiging.

q q) o N

Voor deze avond zijn een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar à f. 9,00

Zondag

2O

november 1994 Aanvang 14.00

Ê

e O) a

o*

Aanvang 20.11 uur voor leden van "De Waoterjokers"

E

Vrije toegang voor leden

b e o, e

Woensdag 15 Íebruarl 1995 Zittingsavond in SOn nehAeft

1995

o $

uur

Vrije toegang

Zalerdag 25 Íebruari

Karnavalsbal

q)

Open Huis

E

Vrije toegang

o

q)

Maandag 27 lebruari 1995

Toegang vanaÍ í6 jaar Kaarten verkrijgbaar à f.7,50

0_

Dinsdag 28 Íebruarl

1995

Aanvang 20.11 uur

Slotbal

Aanvang 13.30 uur

van de karnavalsdagen

K i n d e r karn av al sm idd ag

Leden hebben vrije toegang

nnet optocht door de versierde

Toegang 16jaar

straten van de wijk

Kaarten verkrijgbaar à f.5,00

Karnavalsbal Aanvang 20.1'l uur voor leden van "De Waoterjokers" Toegang op uitnodiging Voor deze avond zijn kaarten verkrijgbaar àÍ.7,5O

hptNAMo RTJW|ELEN

\

Zondag 26 Íebruari 1995 St ad s ka r n av a I so pt oc Na aÍloop van de optocht

Open huis

vrije toesans

ht

owuoon goede fietee'nwrnkel - fun i leder een heel

lgoed kamaval

p9l91"l]1

-

i :

t

Van BoodschappenÍiets tot ATB en Tandem, met als specialileit de Vakantiefiets. Vmr o.a. Ventieltjes, Jasbeschermers, Achtêrlichtjes, Bellen en KarrimÍ Fietstassen, Odlo Onderkleding, Polaíec Fleeeresten, Shimano Lmpfietsschoenen, etc- etc. etc


Zaterdag 19 november 1994 Aanvang 20.11 uur LO

O) O)

\t cl) \\ cCI I

CEJ

o

.N

to

Zitting onder het motto:

O)

q

Open Huis

Met De Waoterjokers naar het beloofde land"

\t O)

van11.00-17.OOuur

"

I

v)

De leden hebben vrij toegang op uitnodiging.

q q) o N

Voor deze avond zijn een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar à f. 9,00

Zondag

2O

november 1994 Aanvang 14.00

Ê

e O) a

o*

Aanvang 20.11 uur voor leden van "De Waoterjokers"

E

Vrije toegang voor leden

b e o, e

Woensdag 15 Íebruarl 1995 Zittingsavond in SOn nehAeft

1995

o $

uur

Vrije toegang

Zalerdag 25 Íebruari

Karnavalsbal

q)

Open Huis

E

Vrije toegang

o

q)

Maandag 27 lebruari 1995

Toegang vanaÍ í6 jaar Kaarten verkrijgbaar à f.7,50

0_

Dinsdag 28 Íebruarl

1995

Aanvang 20.11 uur

Slotbal

Aanvang 13.30 uur

van de karnavalsdagen

K i n d e r karn av al sm idd ag

Leden hebben vrije toegang

nnet optocht door de versierde

Toegang 16jaar

straten van de wijk

Kaarten verkrijgbaar à f.5,00

Karnavalsbal Aanvang 20.1'l uur voor leden van "De Waoterjokers" Toegang op uitnodiging Voor deze avond zijn kaarten verkrijgbaar àÍ.7,5O

hptNAMo RTJW|ELEN

\

Zondag 26 Íebruari 1995 St ad s ka r n av a I so pt oc Na aÍloop van de optocht

Open huis

vrije toesans

ht

owuoon goede fietee'nwrnkel - fun i leder een heel

lgoed kamaval

p9l91"l]1

-

i :

t

Van BoodschappenÍiets tot ATB en Tandem, met als specialileit de Vakantiefiets. Vmr o.a. Ventieltjes, Jasbeschermers, Achtêrlichtjes, Bellen en KarrimÍ Fietstassen, Odlo Onderkleding, Polaíec Fleeeresten, Shimano Lmpfietsschoenen, etc- etc. etc


lstoqÁa4 6epÍun '1s13 Deprapuop 'ualeH Oepsueonn vl^tH ue c'8A'ol ua6auír51 uen [unl]ua3 '6epre1ez ue Oepueeu :uêUrey1

SU]A

C]

Onze wagen bij de stadsoptocht 1994

N])VVVVVVVVVVVU)

,,U3)VU)N]ION lIG,,

ri lle

E-r r

--tv I

-t rHravl

a - -tt

t

- I

MET HET OOG OP MORGEN Niimegen Plein 1944,71 Tel.:080 -23OO34

Groesbeek

Beuningen 142

Burg. Ottenhofstr. l4 julionoplein Tel.: 08891 -72551 Tel.:08892

Nieuw-Bergen (1.) Roodhuisplein

5l

-74080 Iel.:08854-2761


lstoqÁa4 6epÍun '1s13 Deprapuop 'ualeH Oepsueonn vl^tH ue c'8A'ol ua6auír51 uen [unl]ua3 '6epre1ez ue Oepueeu :uêUrey1

SU]A

C]

Onze wagen bij de stadsoptocht 1994

N])VVVVVVVVVVVU)

,,U3)VU)N]ION lIG,,

ri lle

E-r r

--tv I

-t rHravl

a - -tt

t

- I

MET HET OOG OP MORGEN Niimegen Plein 1944,71 Tel.:080 -23OO34

Groesbeek

Beuningen 142

Burg. Ottenhofstr. l4 julionoplein Tel.: 08891 -72551 Tel.:08892

Nieuw-Bergen (1.) Roodhuisplein

5l

-74080 Iel.:08854-2761


SCORPIO Onderscheidende

flegantie

cq)

\o

(f)

q)

=$ s

o o

Scorpio - de evolutie van de topklasse auto De geslaagde topklasse auto van vandaag is een nauwkeurig uitgebalanceerde melange van stijl en praktische bruikbaarheid. De

nieuwe Scorpio brengt daarbij met zijn zeer verfrissende design een radicale verandering. De Scorpio zet een nieuwe toon voor de rest van de Ford reeks terwijl hij toch de sterke Ford identiteit behoudt.

-o Q)

f<

o Q)

o

{E q)

b

U BENT VAN HARTE WELKOM

\q) q)

ci

*o\O) r

TARWEWEG

1 _ 6534 AM NIJMEGEN POSTBUS 6871

-

-

TELEFOON O8O-563244

6503 GJ NIJMEGEN

r r $ E q)

a Q)

E

@

rkend

Scha deh erstel

Bedrijf

SCORPIO

\l

c) -o q)

è


SCORPIO Onderscheidende

flegantie

cq)

\o

(f)

q)

=$ s

o o

Scorpio - de evolutie van de topklasse auto De geslaagde topklasse auto van vandaag is een nauwkeurig uitgebalanceerde melange van stijl en praktische bruikbaarheid. De

nieuwe Scorpio brengt daarbij met zijn zeer verfrissende design een radicale verandering. De Scorpio zet een nieuwe toon voor de rest van de Ford reeks terwijl hij toch de sterke Ford identiteit behoudt.

-o Q)

f<

o Q)

o

{E q)

b

U BENT VAN HARTE WELKOM

\q) q)

ci

*o\O) r

TARWEWEG

1 _ 6534 AM NIJMEGEN POSTBUS 6871

-

-

TELEFOON O8O-563244

6503 GJ NIJMEGEN

r r $ E q)

a Q)

E

@

rkend

Scha deh erstel

Bedrijf

SCORPIO

\l

c) -o q)

è


FRAÍí/Y:KoPtQ$'lN "íftEi;ruu14pt

-róptcwAurHfl

Framy Meubelen in de Bottelstraat 2-341e Niimegen (nabijde Waalboulevard) is de absolute koploper in meubelland als heÏ gaat om superlage prijzen voor artikelen van ongekende topkwaliteit! Kom-daarom 'ns kijken bii Framy en oveÉuig uzelÍ. De koffie staat voor u rÍortabete 3/2

klaar!

ziter in prachtige stoÍ die uniek is doordat de stof zich gemakkelijk laat reinigen. Elders 1 795,-. Nu bij Framy 1095,-

ln zwaÍe leatherlook

ttt,-ruráí

Pracht echt rundlederen bankstel, diverse kleuren, met binnenvering kwaliteitsvullingen (in blank oÍ donker eiken). Als 3/2 zitter elders 3395,bij Framy 2895,-

2s95; c Modern iedikant, aÍm. 140

o x200 cm. (ook leverbaar in 1O 160x200 en 180x200 cm). co Uitgevoerd in MDF-wit met o _o polyestermatrassen o 2 soft

:

(SG-40) en verstelbare latlenbodems. Elders o) 1398,- bij Framy 995,c (gratis gemonteerd) a)

o N

;

(L

Donderdag koopavond.

$ $ E' q)

a5 q) CI

a-

o À<

aED .o

30 jaar "De Waoterjokers" ligt al weer achter ons. Toch willen wij, als leden van "De Waoterjokers", nog even terug kijken op dit geweldige jubileum. Een hoogtepunt was natuurliik de verkiezing van Ruud de Vries als Prins Ruud ll van Knotsenburg, na Prins Ruud I de tweede stadsprins van "De Waoterjokers". Dit zien wij als een grote waardering vooÍ onze vereniging. Prins Ruud ll straalde die verkiezingsavond in de Vereeniging en maakte er ook meteen een spontaan feest van. Wij waren erbij en kwamen vele bekenden tegen. Trots

konden

we zeggen dat de 'nieuwe Prins" van onze

Waoterjokers was!

De pronkzitting, deze keer met het motto 'Kermis", was zoals vanouds een geweldig succes. leder jaar opnieuw hebben wij bewondering en grote waardering voor al het werk, energie en tijd die mensen daaraan geven, zowel vóór als áchter de schermen. Todra je in zaal plaatsneemt, voel jezelÍ ook iets van de spanning en sfeer over je komen en ben je benieuwd wat er allemaal komen gaat.

Na aÍloop wordt er onderling nog vaak nagepraat en kijken we al weer uit naar het 'Open Huis" op de zondagmiddag. Bij de Waoterjokers heeÍt de jeugd zeker toekomst, gezien het optreden van de "mini-vullusbent". Het was ontroerend en fantastisch. We konden er niet genoeg van krijgen. De karnavalsdagen in Íebruari zijn altijd een groot Íeest.

FRilNV PRTT*

tilnnxnc Zjet u binnen een maand na aankooo. netzetÍde meubei (onder getiike voorwaarden) voor

;:l ffii"5iË;:#ï:' het verschil teruit

Volop parkeergelegenheid.

Wil voelen ons die dagen één grote Waoterjokerfamilie. Traditie tijdens de ledenavond, is de doop van de nieuwe senatoren. Het is volgens ons belangrijk dat een vereniging "jong" blijÍt. terwijl ook de oudere senatoren een belangrijke plaats in de vereniging moeten blijven innemen. Tijdens die dagen hebben wij respect voor het vele werk, toezicht enz. dat door iedereen gedaan wordt. De laatste avond nemen

wij met een beetje weemoed afscheid van elkaar. ln de zomer kijken wij alweer uit naar het inÍoblad. De activiteitendag is dan weer in zicht en daar verheugen wij ons op. Het is altijd een gezellige dag. De organisatoren proberen er iedere keer weer, voor jong én oud, iets van te maken. Dit lukt ze uitstekend. Wij vinden het jammer dat er toch nog zo weinig leden op deze dag komen. Het is ook een dag waarop je elkaar wat

beter leert kennen, waarbij ie elkaars kinderen

en

kleinkinderen ontmoet en met elkaar op een andere manier omgaat als ti,jdens het karnaval. Het vissen 's morgens is uitgegroeid tot een ware strijd onderling.


FRAÍí/Y:KoPtQ$'lN "íftEi;ruu14pt

-róptcwAurHfl

Framy Meubelen in de Bottelstraat 2-341e Niimegen (nabijde Waalboulevard) is de absolute koploper in meubelland als heÏ gaat om superlage prijzen voor artikelen van ongekende topkwaliteit! Kom-daarom 'ns kijken bii Framy en oveÉuig uzelÍ. De koffie staat voor u rÍortabete 3/2

klaar!

ziter in prachtige stoÍ die uniek is doordat de stof zich gemakkelijk laat reinigen. Elders 1 795,-. Nu bij Framy 1095,-

ln zwaÍe leatherlook

ttt,-ruráí

Pracht echt rundlederen bankstel, diverse kleuren, met binnenvering kwaliteitsvullingen (in blank oÍ donker eiken). Als 3/2 zitter elders 3395,bij Framy 2895,-

2s95; c Modern iedikant, aÍm. 140

o x200 cm. (ook leverbaar in 1O 160x200 en 180x200 cm). co Uitgevoerd in MDF-wit met o _o polyestermatrassen o 2 soft

:

(SG-40) en verstelbare latlenbodems. Elders o) 1398,- bij Framy 995,c (gratis gemonteerd) a)

o N

;

(L

Donderdag koopavond.

$ $ E' q)

a5 q) CI

a-

o À<

aED .o

30 jaar "De Waoterjokers" ligt al weer achter ons. Toch willen wij, als leden van "De Waoterjokers", nog even terug kijken op dit geweldige jubileum. Een hoogtepunt was natuurliik de verkiezing van Ruud de Vries als Prins Ruud ll van Knotsenburg, na Prins Ruud I de tweede stadsprins van "De Waoterjokers". Dit zien wij als een grote waardering vooÍ onze vereniging. Prins Ruud ll straalde die verkiezingsavond in de Vereeniging en maakte er ook meteen een spontaan feest van. Wij waren erbij en kwamen vele bekenden tegen. Trots

konden

we zeggen dat de 'nieuwe Prins" van onze

Waoterjokers was!

De pronkzitting, deze keer met het motto 'Kermis", was zoals vanouds een geweldig succes. leder jaar opnieuw hebben wij bewondering en grote waardering voor al het werk, energie en tijd die mensen daaraan geven, zowel vóór als áchter de schermen. Todra je in zaal plaatsneemt, voel jezelÍ ook iets van de spanning en sfeer over je komen en ben je benieuwd wat er allemaal komen gaat.

Na aÍloop wordt er onderling nog vaak nagepraat en kijken we al weer uit naar het 'Open Huis" op de zondagmiddag. Bij de Waoterjokers heeÍt de jeugd zeker toekomst, gezien het optreden van de "mini-vullusbent". Het was ontroerend en fantastisch. We konden er niet genoeg van krijgen. De karnavalsdagen in Íebruari zijn altijd een groot Íeest.

FRilNV PRTT*

tilnnxnc Zjet u binnen een maand na aankooo. netzetÍde meubei (onder getiike voorwaarden) voor

;:l ffii"5iË;:#ï:' het verschil teruit

Volop parkeergelegenheid.

Wil voelen ons die dagen één grote Waoterjokerfamilie. Traditie tijdens de ledenavond, is de doop van de nieuwe senatoren. Het is volgens ons belangrijk dat een vereniging "jong" blijÍt. terwijl ook de oudere senatoren een belangrijke plaats in de vereniging moeten blijven innemen. Tijdens die dagen hebben wij respect voor het vele werk, toezicht enz. dat door iedereen gedaan wordt. De laatste avond nemen

wij met een beetje weemoed afscheid van elkaar. ln de zomer kijken wij alweer uit naar het inÍoblad. De activiteitendag is dan weer in zicht en daar verheugen wij ons op. Het is altijd een gezellige dag. De organisatoren proberen er iedere keer weer, voor jong én oud, iets van te maken. Dit lukt ze uitstekend. Wij vinden het jammer dat er toch nog zo weinig leden op deze dag komen. Het is ook een dag waarop je elkaar wat

beter leert kennen, waarbij ie elkaars kinderen

en

kleinkinderen ontmoet en met elkaar op een andere manier omgaat als ti,jdens het karnaval. Het vissen 's morgens is uitgegroeid tot een ware strijd onderling.


o

-vz

i@

(g

tr

stlr)

o o o)

'a Q) A) Eo qq) I

o EE o O^i o o.= ol.

II

q)

EÈ o0) È,o g\

--

I

o

" F5 Ë E

o

;PS d.E'g:È 3 rn 3a= ;.38

ÍE I

P-<

:so .s uJ

6€

--^,aFh

ËEM

El.-u, =S

ËËsËg

EË a =

l-

a

)_a

lt

"Kinderdorp Neerbosch" vinden

verricht, zodat jong en oud zich uitstekend

7 \9 o\

konden

Wij hebben meegedaan aan de íietstocht. Dit was

()'-{

een

lrl !tr

leuke en mooie route met verschillende opdÍachten" Tijdens deze dag komt al gauw de volgende zitting weer ter sprake. Daar kijken we dan ook met belangstelling naar uit.

ln qlr

Gerda en Theo Willems.

êo fr3 Èx Fà!

Voor EXCLUSIEVE BRILLEN

Optiek BRESSER +i

*=:6

$

overige

vermaken.

3o lrl r-t

IT

I !

Op

activiteiten plaats. Ook dit jaar waren de weergoden met ons en was het een prachtige dag. De organisatoren hadden weer veel werk

I trl

È 3

i

dan de

E]

!:l11

Y

qfr (5

71

1

IIJ

UJ =

\\

HggFË F tl a Z ! -

u,

?n

z

EJ

€Hcs aË'ef= fi

IE

o-

3 HE à'F 3

Grote hilariteit ontstaat als de winnaar van de vorige keer nu niets vangt. Ook dit jaar was er gerechtigheid. De winnaar nu, had nog niet eerder gewonnen.

È$

Ë ï= qN

Ë:E f E

Ë ËÈFi hcCÈF g T'E ËË s fr g ss

b-=:,FE .aotr\o ë ËË $s

Stikke Hezelstraat 35 - tel. 232424 ZIEKENFONDS LEVERANCIER

+ t UI .\ -N, +

s3JdvlNlulH

.t

U

?22 2zÊ


o

-vz

i@

(g

tr

stlr)

o o o)

'a Q) A) Eo qq) I

o EE o O^i o o.= ol.

II

q)

EÈ o0) È,o g\

--

I

o

" F5 Ë E

o

;PS d.E'g:È 3 rn 3a= ;.38

ÍE I

P-<

:so .s uJ

6€

--^,aFh

ËEM

El.-u, =S

ËËsËg

EË a =

l-

a

)_a

lt

"Kinderdorp Neerbosch" vinden

verricht, zodat jong en oud zich uitstekend

7 \9 o\

konden

Wij hebben meegedaan aan de íietstocht. Dit was

()'-{

een

lrl !tr

leuke en mooie route met verschillende opdÍachten" Tijdens deze dag komt al gauw de volgende zitting weer ter sprake. Daar kijken we dan ook met belangstelling naar uit.

ln qlr

Gerda en Theo Willems.

êo fr3 Èx Fà!

Voor EXCLUSIEVE BRILLEN

Optiek BRESSER +i

*=:6

$

overige

vermaken.

3o lrl r-t

IT

I !

Op

activiteiten plaats. Ook dit jaar waren de weergoden met ons en was het een prachtige dag. De organisatoren hadden weer veel werk

I trl

È 3

i

dan de

E]

!:l11

Y

qfr (5

71

1

IIJ

UJ =

\\

HggFË F tl a Z ! -

u,

?n

z

EJ

€Hcs aË'ef= fi

IE

o-

3 HE à'F 3

Grote hilariteit ontstaat als de winnaar van de vorige keer nu niets vangt. Ook dit jaar was er gerechtigheid. De winnaar nu, had nog niet eerder gewonnen.

È$

Ë ï= qN

Ë:E f E

Ë ËÈFi hcCÈF g T'E ËË s fr g ss

b-=:,FE .aotr\o ë ËË $s

Stikke Hezelstraat 35 - tel. 232424 ZIEKENFONDS LEVERANCIER

+ t UI .\ -N, +

s3JdvlNlulH

.t

U

?22 2zÊ


E a S

$ È o È ,s

v

Binnen onze kaÍnavalsvereniging is het kinderkarnaval al dertig jaar actieÍ. De kinderen van toen zijn de volwassenen van nu, die hun kleine kroost weer laten genieten, bv. het playbacknummer van de "minivullusbent" van af gelopen jaar, waarbij iedereen uit zijn dak ging. De commissie kinderkarnaval heeft in de afgelopen vijÍ jaren

onder voorzitterschap gestaan van Geert Alwicher. De contacten met bedrijven, winkeliers en met de medewerkers uit de diverse straten zijn steeds goed geweest.

Onder zijn voorzitterschap, is het fijn werken geweest. Namens alle kinderen en de medewerkers van "De Waoterjokers", bedankt Geert voor jouw inbreng.

Aan mij -Geert van Alst- is gevraagd, de

kinderkar-

navals"kar" te trekken, met dezelÍde doelstelling; er voor de kinderen een Íijn feest van te maken. Samen met de hierna genoemde commissieleden en samen met de vele vrijwilligers gaan wij onze schouders onder het

nieuwe seizoen zetten.

De commissieleden zijn: Thijs Aalders Jr., Herman van Mee, Geert Alwicher, en GeeÍt van Alst (voorzitter).

de

Wat staat ons in februari te wachten? Het plezier staat natuurlijk voorop. Voor de kinderen moet

het een middag worden waarover gesproken blijft worden. Een middag met veel plezier en gein.

Opnieuw gaat er weer een kinderkarnavalsoptocht door enkele straten van het Waterkwartier. ln overleg zullen de meest aangeklede en versierde stÍaten bezocht worden. Eigenlijk zouden alle straten versierd moeten zijn!

Na de optocht gaan we terug naar het Gemeenschapshuis,

alwaar het grote Íeest kan gaan beginnen.

De

Waoterblaosjokers zijn weer van de partij om eÍ een "kei-

goede" middag van te maken. Drie clowns zullen de kinderen vermaken. Verder is eí natuurlijk snoep en

drukkerii

BEhTDA B.V

VonBerchenstrootlZ - ó5ll BA Niimegen Telefoon 080-232684 - Fox 080-ó02900

limonade. De grote attractie houden we nog eventjes geheim. Voor de ouders en de ouderen die de kinderen begeleiden is er in de grote zaal gelegenheid het feest van de kinderen te volgen.


E a S

$ È o È ,s

v

Binnen onze kaÍnavalsvereniging is het kinderkarnaval al dertig jaar actieÍ. De kinderen van toen zijn de volwassenen van nu, die hun kleine kroost weer laten genieten, bv. het playbacknummer van de "minivullusbent" van af gelopen jaar, waarbij iedereen uit zijn dak ging. De commissie kinderkarnaval heeft in de afgelopen vijÍ jaren

onder voorzitterschap gestaan van Geert Alwicher. De contacten met bedrijven, winkeliers en met de medewerkers uit de diverse straten zijn steeds goed geweest.

Onder zijn voorzitterschap, is het fijn werken geweest. Namens alle kinderen en de medewerkers van "De Waoterjokers", bedankt Geert voor jouw inbreng.

Aan mij -Geert van Alst- is gevraagd, de

kinderkar-

navals"kar" te trekken, met dezelÍde doelstelling; er voor de kinderen een Íijn feest van te maken. Samen met de hierna genoemde commissieleden en samen met de vele vrijwilligers gaan wij onze schouders onder het

nieuwe seizoen zetten.

De commissieleden zijn: Thijs Aalders Jr., Herman van Mee, Geert Alwicher, en GeeÍt van Alst (voorzitter).

de

Wat staat ons in februari te wachten? Het plezier staat natuurlijk voorop. Voor de kinderen moet

het een middag worden waarover gesproken blijft worden. Een middag met veel plezier en gein.

Opnieuw gaat er weer een kinderkarnavalsoptocht door enkele straten van het Waterkwartier. ln overleg zullen de meest aangeklede en versierde stÍaten bezocht worden. Eigenlijk zouden alle straten versierd moeten zijn!

Na de optocht gaan we terug naar het Gemeenschapshuis,

alwaar het grote Íeest kan gaan beginnen.

De

Waoterblaosjokers zijn weer van de partij om eÍ een "kei-

goede" middag van te maken. Drie clowns zullen de kinderen vermaken. Verder is eí natuurlijk snoep en

drukkerii

BEhTDA B.V

VonBerchenstrootlZ - ó5ll BA Niimegen Telefoon 080-232684 - Fox 080-ó02900

limonade. De grote attractie houden we nog eventjes geheim. Voor de ouders en de ouderen die de kinderen begeleiden is er in de grote zaal gelegenheid het feest van de kinderen te volgen.


En tip voor de ouders en de ouderen.

arl .l

el

Doe het komende jaar eens verkleed mee in de optocht. Dat stimuleert de kinderen en het plezier dat u zelÍ eraan beleeft is enorm. Dan is het pas een plezier vooÍ groot en klein.

lektuur en tabakshop cleio

)

*ea

$ "/-*n gemak

al uw

Wij hopen als commissie dit jaar ook weer te

Samen gaan we eÍ iets moois van maken, met als grootste dank de vrolijke en blije gezichtjes van de kinderen.

u.,-ro*u

Wij wensen u allen pÍettige karnavalsdagen toe en minimaal tot ziens op 25 februari 1995. namens de commissie, Geert van Alst.

onder één dak!

BIEZENSTRAAT 1 40 NIJMEGEN TELEFOON: OBO-77341 0, TELEFAX: 080-731 382

v. d. Wollenberg

Voor Limousin rundvlees en talloze eigen gemaakte am ba chtel ijke vleeswaren gaat u naar KEU RS LAG

Kapsalon

,,KARrJV" voor HAAR en HEM Waterstraat

227 a

6541 TJ Nlmegen tel. 080 - 78 16 70

mogen

rekenen op de gulle medewerking van de bedrijven en alle andere sponsors die het kinderkarnaval een warm hart toedÍagen. Bij voorbaat dank.

ER

IJ

ROB KELLER Waterstraat 201, Nijmegen Telefoon 08O - 774790

+

Ook verzorgen wij KOUDE BUFFETTEN incl. Wafme ham


En tip voor de ouders en de ouderen.

arl .l

el

Doe het komende jaar eens verkleed mee in de optocht. Dat stimuleert de kinderen en het plezier dat u zelÍ eraan beleeft is enorm. Dan is het pas een plezier vooÍ groot en klein.

lektuur en tabakshop cleio

)

*ea

$ "/-*n gemak

al uw

Wij hopen als commissie dit jaar ook weer te

Samen gaan we eÍ iets moois van maken, met als grootste dank de vrolijke en blije gezichtjes van de kinderen.

u.,-ro*u

Wij wensen u allen pÍettige karnavalsdagen toe en minimaal tot ziens op 25 februari 1995. namens de commissie, Geert van Alst.

onder één dak!

BIEZENSTRAAT 1 40 NIJMEGEN TELEFOON: OBO-77341 0, TELEFAX: 080-731 382

v. d. Wollenberg

Voor Limousin rundvlees en talloze eigen gemaakte am ba chtel ijke vleeswaren gaat u naar KEU RS LAG

Kapsalon

,,KARrJV" voor HAAR en HEM Waterstraat

227 a

6541 TJ Nlmegen tel. 080 - 78 16 70

mogen

rekenen op de gulle medewerking van de bedrijven en alle andere sponsors die het kinderkarnaval een warm hart toedÍagen. Bij voorbaat dank.

ER

IJ

ROB KELLER Waterstraat 201, Nijmegen Telefoon 08O - 774790

+

Ook verzorgen wij KOUDE BUFFETTEN incl. Wafme ham


a$

Als je de foto op deze bladzilde bekijkt, dan denk je op

e 5 o o

Welnee, het blijkt ook dit jaar een zodanig team te vormen dat de vereniging ze graag wil laten zitten op die plaats. Dat wil niet zeggen dat de bestuursleden zich geÍoepen

aq) È o q o

eerste plaats aan een overval op bestuurliik

de

niveau.

Vreemde gezichten?

voelen om dagelijks de afgebeelde kleding

te

moeten

dragen.

Het spreekwoord dat regelmatig gebruikt wordt, "regeren is vooruitzien", geldt zonder meer voor "De Waoterjokers". Willen we als vereniging een gezonde toekomst in, dan zullen we een goede coórdinatie op gang moeten brengen

met het Openbare Karnaval in het centÍum van Knotsenburg. Samenwerking tussen verenigingen onderling, opwaardering van verenigingen en activiteiten is absoluut noodzakelijk. Gezamenlijk moeten we er borg voor staan dat het zinvol is om vrij te nemen met de februaridagen. Zowel het centrum als de goede buitenlokaties moeten bol staan van het karnavalsgevoel. De nieuwe stadsprins zal dit

vaandel hebben staan, waarbij van dienst lvillen zijn.

zondermeer hoog

wij hem als

in

zijn

Waoterjokers

Dat wij de afgelopen 30 jaren een naam hebben verworven in Knotsenburg die niet meeÍ weg te denken is, en dat wij ons activiteitencentrum in het Gemeenschapshuis hebben, is mede te danken aan de grondleggers van onze vereniging. Toch moeten wij een vereniging "draaiend houden" met andere gedachten en met noÍmen, die met anno 19941 995 te maken hebben. Oude traditionele zaken behoren te worden bijgesteld, wij dienen open te staan voor frisse gedachten, te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het voor de leden en senatoren aantrekkelijk te blijven houden, zonder je eigen "Waoterjoker"-gedachte te laten varen. Wij blijven èen vereniging waarin iedereen zich kan thuis voelen.

Het geheim daarvan blijkt heel eenvoudig;

regelmatige

aanvulling van je medewerkers, verjonging en aanpassing, en een blijvend aftasten van elkaar. Elkaar leren kennen, je mogelijkheden voor de vereniging proberen uit te dragen.

Ongetwiif eld zult u in dit komende seizoen nieuwe gezichten tegenkomen binnen de senaat. Een viertal jongeren zijn bereid gevonden een stapje dichterbii te doen, zodat mogelijk in de nabile toekomst weer van een echte

"Waoterjokersdoop" sprake kan zijn.


a$

Als je de foto op deze bladzilde bekijkt, dan denk je op

e 5 o o

Welnee, het blijkt ook dit jaar een zodanig team te vormen dat de vereniging ze graag wil laten zitten op die plaats. Dat wil niet zeggen dat de bestuursleden zich geÍoepen

aq) È o q o

eerste plaats aan een overval op bestuurliik

de

niveau.

Vreemde gezichten?

voelen om dagelijks de afgebeelde kleding

te

moeten

dragen.

Het spreekwoord dat regelmatig gebruikt wordt, "regeren is vooruitzien", geldt zonder meer voor "De Waoterjokers". Willen we als vereniging een gezonde toekomst in, dan zullen we een goede coórdinatie op gang moeten brengen

met het Openbare Karnaval in het centÍum van Knotsenburg. Samenwerking tussen verenigingen onderling, opwaardering van verenigingen en activiteiten is absoluut noodzakelijk. Gezamenlijk moeten we er borg voor staan dat het zinvol is om vrij te nemen met de februaridagen. Zowel het centrum als de goede buitenlokaties moeten bol staan van het karnavalsgevoel. De nieuwe stadsprins zal dit

vaandel hebben staan, waarbij van dienst lvillen zijn.

zondermeer hoog

wij hem als

in

zijn

Waoterjokers

Dat wij de afgelopen 30 jaren een naam hebben verworven in Knotsenburg die niet meeÍ weg te denken is, en dat wij ons activiteitencentrum in het Gemeenschapshuis hebben, is mede te danken aan de grondleggers van onze vereniging. Toch moeten wij een vereniging "draaiend houden" met andere gedachten en met noÍmen, die met anno 19941 995 te maken hebben. Oude traditionele zaken behoren te worden bijgesteld, wij dienen open te staan voor frisse gedachten, te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het voor de leden en senatoren aantrekkelijk te blijven houden, zonder je eigen "Waoterjoker"-gedachte te laten varen. Wij blijven èen vereniging waarin iedereen zich kan thuis voelen.

Het geheim daarvan blijkt heel eenvoudig;

regelmatige

aanvulling van je medewerkers, verjonging en aanpassing, en een blijvend aftasten van elkaar. Elkaar leren kennen, je mogelijkheden voor de vereniging proberen uit te dragen.

Ongetwiif eld zult u in dit komende seizoen nieuwe gezichten tegenkomen binnen de senaat. Een viertal jongeren zijn bereid gevonden een stapje dichterbii te doen, zodat mogelijk in de nabile toekomst weer van een echte

"Waoterjokersdoop" sprake kan zijn.


Met elkaar staan wij nu voor het nieuwe seizoen 'l 9941995. lk wens u allen, leden, medewerkers, hoÍkapelleden, Lucky Scouts, senatoren en natuurlijk mijn medebestuursleden heel veel karnavalsplezier toe in de hoop elkaar menig maal te mogen ontmoeten.

BLOKKER BLIJFT

Ruud de Vries, voorzitter.

UW n rijk aan Carnavalisten

SPECIAALZAAK IN H

UISHOU DELIJKE

LUXE ARTIKELEN EN VOOR FANTASTISCH SPEELGOEDI

!

@

utyLingerie

zowel dames- als herenondermode

ONZE MERKEN ZIJN o.a. Triumph Schiesser

Gossard

Afier Eden

Êt

en

Parkeergarage 2OO plaatsen áchtor onze zaak, Nieuwstraat

winkelcentrum Dukenburg Nijmegen

174, Beuningen

Dorpstraat 28c, Groesbeek ( 2 etages )

Rookwaren - Snoep - Bonbons - Lektuur - Kaarten q)

-

vooRDELtc

v)

Tabakshop

Q

$

{<

o a. .S

Voor onze zaak

trtrOtstsBtr vrnrnouwD

tel. 080 - 784759

- Zuid

Achter én voor onze zaak

Ê

Molenweg 243 Nijmegen

fournituren

Wonderbra Playtex

Parkeren ónder onze zaak

Winketcentrum Julianaplein

Kunert en Gol.den Lady

Timpa Sloggi Mey en Passionata

Broerstraat 25c - Nijmegen Binnenstad

Ê

Body Zazou cream Kousen en Panty's

R, uan den Hoogen Waterstraat 12 NIJMEGEN

u)

tel. o80 - 774185

Telefoonkaarten

Lotto - Schrijfwaren

GRATIS

o N. o o

s

^ '99 ZEGETS

A)

*

o o 5

Batterijen


Met elkaar staan wij nu voor het nieuwe seizoen 'l 9941995. lk wens u allen, leden, medewerkers, hoÍkapelleden, Lucky Scouts, senatoren en natuurlijk mijn medebestuursleden heel veel karnavalsplezier toe in de hoop elkaar menig maal te mogen ontmoeten.

BLOKKER BLIJFT

Ruud de Vries, voorzitter.

UW n rijk aan Carnavalisten

SPECIAALZAAK IN H

UISHOU DELIJKE

LUXE ARTIKELEN EN VOOR FANTASTISCH SPEELGOEDI

!

@

utyLingerie

zowel dames- als herenondermode

ONZE MERKEN ZIJN o.a. Triumph Schiesser

Gossard

Afier Eden

Êt

en

Parkeergarage 2OO plaatsen áchtor onze zaak, Nieuwstraat

winkelcentrum Dukenburg Nijmegen

174, Beuningen

Dorpstraat 28c, Groesbeek ( 2 etages )

Rookwaren - Snoep - Bonbons - Lektuur - Kaarten q)

-

vooRDELtc

v)

Tabakshop

Q

$

{<

o a. .S

Voor onze zaak

trtrOtstsBtr vrnrnouwD

tel. 080 - 784759

- Zuid

Achter én voor onze zaak

Ê

Molenweg 243 Nijmegen

fournituren

Wonderbra Playtex

Parkeren ónder onze zaak

Winketcentrum Julianaplein

Kunert en Gol.den Lady

Timpa Sloggi Mey en Passionata

Broerstraat 25c - Nijmegen Binnenstad

Ê

Body Zazou cream Kousen en Panty's

R, uan den Hoogen Waterstraat 12 NIJMEGEN

u)

tel. o80 - 774185

Telefoonkaarten

Lotto - Schrijfwaren

GRATIS

o N. o o

s

^ '99 ZEGETS

A)

*

o o 5

Batterijen


(5 LEIDEKKERS-

en LOODGIETERSBEDRIJF

HUNDERTMARI( b.v.

q)

? cn I

Sinds 1BB0

= *I

Wij werken door het hele land ! Leidakbedekkingen Koper - Lood - Zinkwerken Natuurleien Asfaltshingles Platte daken/dakisolatie

zijn letters die staan voor een dag vol plezier. Met elkaar zo'n dag beleven is gewoon simpel gezegd FEESTI Waar staan ze dan toch voor.

( V ) = vissen. s'Morgens vroeg op 28 augustus zich 1 1 deelnemers voor het traditionele

verzamelde

visconcours van "De Waoterjokers".

De opkomst is niet echt groot te noemen. Er kunnen er best nog wel een paar bij, maaÍ voor diegenen die er waren is het toch een sportief begin van de activiteitendag. ln totaal werd er 127 cm vis gevangen. De grootste vis kwam op naam te staan van Toon Jansen; 37 cm Echter diegene met de meeste centimeters was Willem Delgijer; hii ving maar liefst 53 cm. Dus een verdiende eerste plaats, die werd beloond met de beker.

(Fl =

fietsen, massaal werd hieraan deelgenomen

en

iedereen was te spreken over de Íietsroute die ook dit jaar weer" werd uitgezet door Frans Kleinschiphorst. Hij heeÍt

wederom ook dit jaar de wandelroute voor zijn rekening genomen, wat ons brengt bij de ( W ).

( S en S ) staan voor sport en spel. Op het Kinderdorp Neerbosch hebben we dit, bijna allemaal, gedaan. De sporthal voor de kinderen waar, buiten diverse spelletjes, ook een stevige pot zaalvoetbal werd gespeeld, was een schot in de roos. Zeker voor herhaling vatbaar. Het volleybal, vooral op het eind van de dag, was van een hoog

niveau. als

u

begrijpt wat

ik

bedoel. De vermoedelijke

oorzaak ligt waarschijnlitk in de drank. Echter we hebben ons kapot gelachen.

Cornelis Drebbelstraat 2 6603 BH Wijchen Telefoon 08894 - 12593 Fax 08894 - 23435

( G ) - gezelligheid, dat hebben allemaal gehad. We hadden gehoopt dat er dit jaar leden zouden komen die deze dag nog nooit eerder hebben meegemaakt. Er zijn er nog steeds onder ons, misschien volgend jaar. De hamburgers vlogen zowaaÍ van de barbecue aÍ. Een

compliment voor

s&

de

makers

en de bakkers, o.a. Cor

Klaassen.

Als laatste een speciaal woord van dank aan Han en Paul die ons de gehele dag hebben voorzien van de nodige drankjes om het verloren zweet aan te vullen. Volgend jaar doen we beslist weer een beroep op jullie. Een tevreden lid.


(5 LEIDEKKERS-

en LOODGIETERSBEDRIJF

HUNDERTMARI( b.v.

q)

? cn I

Sinds 1BB0

= *I

Wij werken door het hele land ! Leidakbedekkingen Koper - Lood - Zinkwerken Natuurleien Asfaltshingles Platte daken/dakisolatie

zijn letters die staan voor een dag vol plezier. Met elkaar zo'n dag beleven is gewoon simpel gezegd FEESTI Waar staan ze dan toch voor.

( V ) = vissen. s'Morgens vroeg op 28 augustus zich 1 1 deelnemers voor het traditionele

verzamelde

visconcours van "De Waoterjokers".

De opkomst is niet echt groot te noemen. Er kunnen er best nog wel een paar bij, maaÍ voor diegenen die er waren is het toch een sportief begin van de activiteitendag. ln totaal werd er 127 cm vis gevangen. De grootste vis kwam op naam te staan van Toon Jansen; 37 cm Echter diegene met de meeste centimeters was Willem Delgijer; hii ving maar liefst 53 cm. Dus een verdiende eerste plaats, die werd beloond met de beker.

(Fl =

fietsen, massaal werd hieraan deelgenomen

en

iedereen was te spreken over de Íietsroute die ook dit jaar weer" werd uitgezet door Frans Kleinschiphorst. Hij heeÍt

wederom ook dit jaar de wandelroute voor zijn rekening genomen, wat ons brengt bij de ( W ).

( S en S ) staan voor sport en spel. Op het Kinderdorp Neerbosch hebben we dit, bijna allemaal, gedaan. De sporthal voor de kinderen waar, buiten diverse spelletjes, ook een stevige pot zaalvoetbal werd gespeeld, was een schot in de roos. Zeker voor herhaling vatbaar. Het volleybal, vooral op het eind van de dag, was van een hoog

niveau. als

u

begrijpt wat

ik

bedoel. De vermoedelijke

oorzaak ligt waarschijnlitk in de drank. Echter we hebben ons kapot gelachen.

Cornelis Drebbelstraat 2 6603 BH Wijchen Telefoon 08894 - 12593 Fax 08894 - 23435

( G ) - gezelligheid, dat hebben allemaal gehad. We hadden gehoopt dat er dit jaar leden zouden komen die deze dag nog nooit eerder hebben meegemaakt. Er zijn er nog steeds onder ons, misschien volgend jaar. De hamburgers vlogen zowaaÍ van de barbecue aÍ. Een

compliment voor

s&

de

makers

en de bakkers, o.a. Cor

Klaassen.

Als laatste een speciaal woord van dank aan Han en Paul die ons de gehele dag hebben voorzien van de nodige drankjes om het verloren zweet aan te vullen. Volgend jaar doen we beslist weer een beroep op jullie. Een tevreden lid.


li *'

:"

',, L.iíq

tÍ:i'-Ja

,i

*r

::

ïl:\il

s';.

ll.

i'.ëfl r'

1

I

De senaat in het beloofde land


li *'

:"

',, L.iíq

tÍ:i'-Ja

,i

*r

::

ïl:\il

s';.

ll.

i'.ëfl r'

1

I

De senaat in het beloofde land


Ontdeh de zon bii het ïoerkoop Reisburo

o o = Jr)

o o

-($

q)

o

ln oktober 1993 werd onze CD Waoter's Noot ten doop werd gehouden; het was een gekkenhuis. Met vier man sterk hebben wij die middag CD's verkocht; Hans Soulier was degene die de eerste CD bij mij kocht terwijl Ruud de Vries een doosje mee nam voor verkoop in zijn winkel. Na een paar dagen was de CD, door medewerking van de Nijmeegse piraten, al te beluisteÍen op de radio. Ad Lansink, die 'De Waoterjokers" niet vergeet, heeft met mooie woorden bij radio Gelderland onze CD aangeprezen om de verkoop te stimuleren. Senatoren en de medewerkers, hebben er alles aan gedaan, en doen dat nog om CD's te verkopen. Zet hem op jongens, nu de laatste exemplaren nog! Er is zelÍs een tweestrijd ontstaan tussen Ruud Kleinschiphorst en Gerard "Super" Ïhijssen, die om beurten vÍoegen hoeveel de ander er verkocht had. Beide hebben ze "Super" goed verkocht.

Bij de Prinsenproclamatie hebben Nol Teunissen en ik samen de stand bemand. Pas laat op de avond kwam de verkoop op gang. Het ging zo goed dat er zelÍs vier lege CD doosjes zijn verkocht. Wij moesten achteraf wel lachen, wat een stunt hé. De mensen met het lege doosje hebben zich inmiddels gemeld Lekker luieren op hel sÍrond, een terrosie pokken en genielen von een noluur vol zonnige beloflen. De wereld is vol vroliike vokonlieuiÍdogingen. OnÍdek die wereld somen mei het Toerkoop Reisburo. Hel reisburo woor u ook olle zekerheid von de wereld vindt.

Reisburo De Ploneet %onKooPl Bloemerstroot 54, Niimegen, lel. 080 - 233644 Touwslogersboon 24, Wiichen, tel. 08894 - 11414

@ SGCT

rt!!}r AIwR t<>7

en de blinkende schijf alsnog gekregen

"Sorrie

Íoutje". Ook V en D werkte mee met de karnavalsdagen, door een etalage met reclame over de CD Waoter's Noot. ZelÍ mocht ik met de stand in de winkel de verkoop doen. Ook was er een optÍeden van de "De Waoterblaosjokers". ln de Vereeniging en in het Kolpinghuis, bij de diverse karnavalsavonden, was ik ook een paar uurtjes met mijn stand en CD's aanwezig. lk denk ook in het bijzonder aan één persoon die op een avond met mij samen door de zaal liep en zijn bekenden enkele CD's verkocht op een manier van "geen genuil en koop die CD". Nico bedankt, dit vergeet ik niet gauw. Tijdens het Kersenfeest in Gendt, waar The Lucky Scouts

optraden, was

de verkoop een succes, mede door

de

reklame die werd gemaakt via de omroepinstallatie op de markt. Gendt veel plezier met onze CD! Natuurlijk vergeten we Gerard "Super Thijssen" niet, die dit mogelijk heeÍt gemaakt.

Of dit nog niet genoeg was maakte hij ook nog

reclame


Ontdeh de zon bii het ïoerkoop Reisburo

o o = Jr)

o o

-($

q)

o

ln oktober 1993 werd onze CD Waoter's Noot ten doop werd gehouden; het was een gekkenhuis. Met vier man sterk hebben wij die middag CD's verkocht; Hans Soulier was degene die de eerste CD bij mij kocht terwijl Ruud de Vries een doosje mee nam voor verkoop in zijn winkel. Na een paar dagen was de CD, door medewerking van de Nijmeegse piraten, al te beluisteÍen op de radio. Ad Lansink, die 'De Waoterjokers" niet vergeet, heeft met mooie woorden bij radio Gelderland onze CD aangeprezen om de verkoop te stimuleren. Senatoren en de medewerkers, hebben er alles aan gedaan, en doen dat nog om CD's te verkopen. Zet hem op jongens, nu de laatste exemplaren nog! Er is zelÍs een tweestrijd ontstaan tussen Ruud Kleinschiphorst en Gerard "Super" Ïhijssen, die om beurten vÍoegen hoeveel de ander er verkocht had. Beide hebben ze "Super" goed verkocht.

Bij de Prinsenproclamatie hebben Nol Teunissen en ik samen de stand bemand. Pas laat op de avond kwam de verkoop op gang. Het ging zo goed dat er zelÍs vier lege CD doosjes zijn verkocht. Wij moesten achteraf wel lachen, wat een stunt hé. De mensen met het lege doosje hebben zich inmiddels gemeld Lekker luieren op hel sÍrond, een terrosie pokken en genielen von een noluur vol zonnige beloflen. De wereld is vol vroliike vokonlieuiÍdogingen. OnÍdek die wereld somen mei het Toerkoop Reisburo. Hel reisburo woor u ook olle zekerheid von de wereld vindt.

Reisburo De Ploneet %onKooPl Bloemerstroot 54, Niimegen, lel. 080 - 233644 Touwslogersboon 24, Wiichen, tel. 08894 - 11414

@ SGCT

rt!!}r AIwR t<>7

en de blinkende schijf alsnog gekregen

"Sorrie

Íoutje". Ook V en D werkte mee met de karnavalsdagen, door een etalage met reclame over de CD Waoter's Noot. ZelÍ mocht ik met de stand in de winkel de verkoop doen. Ook was er een optÍeden van de "De Waoterblaosjokers". ln de Vereeniging en in het Kolpinghuis, bij de diverse karnavalsavonden, was ik ook een paar uurtjes met mijn stand en CD's aanwezig. lk denk ook in het bijzonder aan één persoon die op een avond met mij samen door de zaal liep en zijn bekenden enkele CD's verkocht op een manier van "geen genuil en koop die CD". Nico bedankt, dit vergeet ik niet gauw. Tijdens het Kersenfeest in Gendt, waar The Lucky Scouts

optraden, was

de verkoop een succes, mede door

de

reklame die werd gemaakt via de omroepinstallatie op de markt. Gendt veel plezier met onze CD! Natuurlijk vergeten we Gerard "Super Thijssen" niet, die dit mogelijk heeÍt gemaakt.

Of dit nog niet genoeg was maakte hij ook nog

reclame


voor de CD en heb ik de verkoop in de winkel mogen doen. Super Thijssen, de letter S zegt het al, Supergoed, bedankt. Dit alles is met veel plezier door mij gedaan en ik ben een

a a (t

hele ervaring rilker. Je hoort zelÍs dat de CD in Canada

I

t

bekend is geworden.

Als besluit, knoopt u dit in uw oÍen:

(t)

Voor diegene die de CD nog niet heeÍt mogen horen, is er nog hoop, hij is nog steeds te koop. Een telefoontje naaÍ Geertje, en u heeft voor 25 piek een CDtje.

tur

o_

o

Groetjes Geert van Alst

Tel. 448928

-l v) É

)=

FE

EËË t*q3*

E J

v

o IJJ o q

UUYAI{ LEURBY AANNEMERSBEDRIJF Uw adres voor

nÍeuwbouw verbouw renovatie groot onderhoud 24 uur servíce

o.

EF5 .SSS Àoo E È8 u, Uro

PËr 9=,

$Ë s

$3EE gËËÈ

Ë+ih

Kantoor: Wolfskuilseweg í37, Nijmegen / Tel. 080-778161 Werkplaats: Lageweg 10, Dreumel / Tel.08877-1450

g

r

SIMON VAN NISSELROOY Schiltmans-Wijchen B.V. Verhuur van hydraulische kraanwagens voor alle soorten KRAAN-, TAKEL- en BERGINGSWERK en INTERN MACHINETRANSPORT

Nieuweweg 21O, 6603 BV Wijchen na werktijd Tel. O8894

Te|.08894- 12960

- 14430 - Fax 08894- 51026


voor de CD en heb ik de verkoop in de winkel mogen doen. Super Thijssen, de letter S zegt het al, Supergoed, bedankt. Dit alles is met veel plezier door mij gedaan en ik ben een

a a (t

hele ervaring rilker. Je hoort zelÍs dat de CD in Canada

I

t

bekend is geworden.

Als besluit, knoopt u dit in uw oÍen:

(t)

Voor diegene die de CD nog niet heeÍt mogen horen, is er nog hoop, hij is nog steeds te koop. Een telefoontje naaÍ Geertje, en u heeft voor 25 piek een CDtje.

tur

o_

o

Groetjes Geert van Alst

Tel. 448928

-l v) É

)=

FE

EËË t*q3*

E J

v

o IJJ o q

UUYAI{ LEURBY AANNEMERSBEDRIJF Uw adres voor

nÍeuwbouw verbouw renovatie groot onderhoud 24 uur servíce

o.

EF5 .SSS Àoo E È8 u, Uro

PËr 9=,

$Ë s

$3EE gËËÈ

Ë+ih

Kantoor: Wolfskuilseweg í37, Nijmegen / Tel. 080-778161 Werkplaats: Lageweg 10, Dreumel / Tel.08877-1450

g

r

SIMON VAN NISSELROOY Schiltmans-Wijchen B.V. Verhuur van hydraulische kraanwagens voor alle soorten KRAAN-, TAKEL- en BERGINGSWERK en INTERN MACHINETRANSPORT

Nieuweweg 21O, 6603 BV Wijchen na werktijd Tel. O8894

Te|.08894- 12960

- 14430 - Fax 08894- 51026


O)

s ir ro!fi.irU*:*lr$*,.0"

Eêai:ÍoËq.iiatfiíriiif iit

bedrilf, of verênlc:incri

: ..i:,iir.i:.ii

q)

:i,:ll

:

..:

:

:

,

q)

:

: ::.: :

oo oe, seve,t ;!aat' oí op'eqr

:::

Eh u weet

Q)

'

, ,:,: :

::::,:::'::::

A)

ltuk

.;:, . eír::, ;,;1,r,,, i.,:, ,.. ,, ,: - : ':::: .: .::. H€t is blilft, dê ,cdrit€ laidiuk; .,:,,

B

.

.tu..n*[*

ll DFletDàDlêtsr ': i, "1'

;,,,..

':i':

u.'iuu.nuu,,oia,.,m,e"

kriist van êèn béd?iiÍ. : : . :: ::: ::. :. :. ,::,,, o]t'

r< :=-r

l::.:l:.,.: , . .:lli:i:i:i::.

Daar zijn wi, van overtuigd. ËËn..1.ust..'i*iofi

q)

. :;

: ::l:::.::.:',,::.

:

dátl:SGii33ïffiËtiiiin$r$,1í,,ili:lq,-tii,ii:iiiit:'::ii:iit!::ii

q o q a)

tblilangrilkste is.

t-Ll

"Verbroedering dat is ons doel, maak met elkaar een dolle boel', zo luidde het motto van ons Kabinet. Ruim een jaar geleden zaten wij nog volop in de voorbereiding om ons motto in praktijk te gaan brengen. Nu zien wij al terug op hoe het is gegaan en of het zijn uitwerking heeft gehad. Wij, het Kabinet van Prins Ruud de Tweede, waren in geen geval bevreesd dat wij vreemd in "karnavalsland" zouden staan, want karnaval vieren was ons allen niet vreemd. Zoals iedereen natuurlijk weet, is geprobeerd zoveel

mogelijk karnavalsverenigingen te betrekken bij het samenstellen van de twee kabinetten, en dat is gelukt; Met twaalÍ (!) verenigingen waren wij bij het openbare karnaval betrokken. Als Kabinet moet je jezelf in woorden en daden waar zien

te maken. Het moet ons werkelijk van het hart, dat dat in onderlinge samenwerking met alle karnavalisten die wij tegenkwamen in ons "Rijk vol karnavalisten" gelukt is, en hoe! VanaÍ het moment dat wij uit de rook opkwamen op dat immens grote podium van het Concertgebouw "De

Vereeniging", wisten wij dat de samenwerking met "De Waoterjokers" optimaal zou zijn. Niet alleen wij als Kabinet

altud and!ëÉ.€

Ébgrots.

g$ëSfíÈ:p:$f dàÈ ::

gingen uit ons dak, maar de aanwezige karnavalisten eveneens; het feest na aÍloop, het ontbijt de volgende ochtend, een prachtige happening op de vroege morgen opgeluisterd door diverse orkesten, de geweldige receptie die daarop volgde in het Kolpinghuis. En dan het allereerste bezoek aan je eigen vereniging. Met knikkende knieën moet je opkomen, midden in de zitting. lk gaf de President voor de tweede keer de Prinsenonderscheiding. De Prins biedt alle Waoterjokers hun eigen jubileum


O)

s ir ro!fi.irU*:*lr$*,.0"

Eêai:ÍoËq.iiatfiíriiif iit

bedrilf, of verênlc:incri

: ..i:,iir.i:.ii

q)

:i,:ll

:

..:

:

:

,

q)

:

: ::.: :

oo oe, seve,t ;!aat' oí op'eqr

:::

Eh u weet

Q)

'

, ,:,: :

::::,:::'::::

A)

ltuk

.;:, . eír::, ;,;1,r,,, i.,:, ,.. ,, ,: - : ':::: .: .::. H€t is blilft, dê ,cdrit€ laidiuk; .,:,,

B

.

.tu..n*[*

ll DFletDàDlêtsr ': i, "1'

;,,,..

':i':

u.'iuu.nuu,,oia,.,m,e"

kriist van êèn béd?iiÍ. : : . :: ::: ::. :. :. ,::,,, o]t'

r< :=-r

l::.:l:.,.: , . .:lli:i:i:i::.

Daar zijn wi, van overtuigd. ËËn..1.ust..'i*iofi

q)

. :;

: ::l:::.::.:',,::.

:

dátl:SGii33ïffiËtiiiin$r$,1í,,ili:lq,-tii,ii:iiiit:'::ii:iit!::ii

q o q a)

tblilangrilkste is.

t-Ll

"Verbroedering dat is ons doel, maak met elkaar een dolle boel', zo luidde het motto van ons Kabinet. Ruim een jaar geleden zaten wij nog volop in de voorbereiding om ons motto in praktijk te gaan brengen. Nu zien wij al terug op hoe het is gegaan en of het zijn uitwerking heeft gehad. Wij, het Kabinet van Prins Ruud de Tweede, waren in geen geval bevreesd dat wij vreemd in "karnavalsland" zouden staan, want karnaval vieren was ons allen niet vreemd. Zoals iedereen natuurlijk weet, is geprobeerd zoveel

mogelijk karnavalsverenigingen te betrekken bij het samenstellen van de twee kabinetten, en dat is gelukt; Met twaalÍ (!) verenigingen waren wij bij het openbare karnaval betrokken. Als Kabinet moet je jezelf in woorden en daden waar zien

te maken. Het moet ons werkelijk van het hart, dat dat in onderlinge samenwerking met alle karnavalisten die wij tegenkwamen in ons "Rijk vol karnavalisten" gelukt is, en hoe! VanaÍ het moment dat wij uit de rook opkwamen op dat immens grote podium van het Concertgebouw "De

Vereeniging", wisten wij dat de samenwerking met "De Waoterjokers" optimaal zou zijn. Niet alleen wij als Kabinet

altud and!ëÉ.€

Ébgrots.

g$ëSfíÈ:p:$f dàÈ ::

gingen uit ons dak, maar de aanwezige karnavalisten eveneens; het feest na aÍloop, het ontbijt de volgende ochtend, een prachtige happening op de vroege morgen opgeluisterd door diverse orkesten, de geweldige receptie die daarop volgde in het Kolpinghuis. En dan het allereerste bezoek aan je eigen vereniging. Met knikkende knieën moet je opkomen, midden in de zitting. lk gaf de President voor de tweede keer de Prinsenonderscheiding. De Prins biedt alle Waoterjokers hun eigen jubileum


ldeale accommodatie met aantrekkelijke prijzen voor uw:

Bruiloften Partiien Recepties PromotieÍeesten Feestavonden Vergaderingen KoÍfietaÍels Koude bufÍetten (10-120 pers.)

Anno

Diners (10-60 pers.) Lunches

1763

CAFÉ.RESTAURANT

,,GrosnehouU" ',#il;; Groesbeekseweg 227 - Nijmegen - fel. 224969 ledere dag vanaÍ

1.1.00

uur geopend.

Geef uw ogen een goed

onderscheiding aan, het blijkt niet begrepen te worden, het is niet duidelijk overgebracht. Je leert van zulke ervaringen. Als Kabinet is het prachtig kennis te maken met alle activiteiten van alle andere verenigingen in Knotsenburg. Je komt er achter hoeveel geld en mankracht er letterlijk en Íiguurlijk in gestoken wordt om het een en ander te realiseren. ledere vereniging doet het op zijn eigen manier. De manier van 'De Waoterjokers" is geheel eigen! De ontvangsten, de

opwarming door de Senatoren en de HoÍkapel, en dan de

{warme} zaal

in, woord, weerwoord, en dan op

een

onvergetelijke manier naar buiten, jammer genoeg veel te kort binnen geweest, om anderen niets te kort te doen. ln februari, op bezoek bij onze "ouderen' van NijmegenWest, woonachtig in huize Sonnehaert, aanleunwoningen en lnsulinde, is het verrassend, dat je op de hoogte bent van wie die blijde gezichten zijn, terwijl je er stiekem aan wordt herinnerd dat van iemand het horloge niet klaar is. De leuke vrolijke gezichten, de onvergetelijke ervaringen. vooral als je bekenden naaÍ voren mag halen, om hen vanwege hun doen en laten in het zonnetje te zetten.

Het grootste plezier als Prins werd mij gegund om het " Bedrijf sbezoek" te mogen af leggen bij het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis. Op mijn verzoek is, in overleg met Geneesheer-Directeur dhr. M. Verstegen, dat bezoek in het teken komen staan, als een -dank je wel- naar het oude "CWZ' toe, dat mij, zoals u wellicht weet, door zeer ingrijpende operaties op deze wereld heeft kunnen houden. Dit bezoek was door het CWZ aangegÍepen om de gehele

gang van zaken in het ziekenhuis toe te lichten en de mogelijke toekomstplannen uit te werken. Het belangrijkste gedeelte van het Prinsenbezoek, was het bezoek aan de

vooruitzicht

daar liggende zieken.

Wanneer u aan een nizuwe bril oÍ nieuwe contactleÍuen toe beflt, ga dan naar één van de vele Oogmerk 0pticiens in Nederlad. l{iel alleen vanwege zijn gedegen vakkennis, maar ook om zijn enorme keuze uit modieuze monluren, verschillende soorten glazen en lenzen.

staat gnrant voor kwalileit. Bij hem kunt u vertrouwen 0p

De Oogmerk Opticien

het beste advies, een perÍect passend montuur, exact geslepen glazen en een persoonlijke begeleiding. Bovendien krilgt u een landelijke service bij elke 0ogmerk Opticien.

Als Prins had ik mij s'morgens in alle vroegte weten te vergewissen welke bewoners van Nijmegen-West op dat moment in het ziekenhuis verbleven. Het bleken 18 dames en heren te zijn. Voor het hele prinselijke gezelschap

r,*fu-

Daalseweg 9 - Nijmegen

Oogmerk Opticien De nieuwe norm in optiek

inclusieÍ ziekenhuisstaÍ, bleek dat een onmogelijke opgave. We moesten van "hot naar haar" lopen, ja zelfs hárd lopen, om zoveel mogelijk personen te bezoeken. 1 4 Personen hebben wij kunnen bezoeken. Glunderende gezichten op de ziekenzalen, de kus, de handdruk, elkaar steÍkte

toewensend, een spoedig herstel toewensend aan de peÍsonen die aan de betere hand waren. Een Prinselijke bedgenoot zijn bij een mevrouw, met het meeste plezier gunde ik haar dat moment. De onvergetelijke stunt in Brakkestein, de daadwerkelijke verbroedering die gesymboliseerd werd door een straatoverspannende-poort die met een muur was dichtgebouwd. S'morgens in alle vÍoegte om 09.00 uur gezamenlijk met


ldeale accommodatie met aantrekkelijke prijzen voor uw:

Bruiloften Partiien Recepties PromotieÍeesten Feestavonden Vergaderingen KoÍfietaÍels Koude bufÍetten (10-120 pers.)

Anno

Diners (10-60 pers.) Lunches

1763

CAFÉ.RESTAURANT

,,GrosnehouU" ',#il;; Groesbeekseweg 227 - Nijmegen - fel. 224969 ledere dag vanaÍ

1.1.00

uur geopend.

Geef uw ogen een goed

onderscheiding aan, het blijkt niet begrepen te worden, het is niet duidelijk overgebracht. Je leert van zulke ervaringen. Als Kabinet is het prachtig kennis te maken met alle activiteiten van alle andere verenigingen in Knotsenburg. Je komt er achter hoeveel geld en mankracht er letterlijk en Íiguurlijk in gestoken wordt om het een en ander te realiseren. ledere vereniging doet het op zijn eigen manier. De manier van 'De Waoterjokers" is geheel eigen! De ontvangsten, de

opwarming door de Senatoren en de HoÍkapel, en dan de

{warme} zaal

in, woord, weerwoord, en dan op

een

onvergetelijke manier naar buiten, jammer genoeg veel te kort binnen geweest, om anderen niets te kort te doen. ln februari, op bezoek bij onze "ouderen' van NijmegenWest, woonachtig in huize Sonnehaert, aanleunwoningen en lnsulinde, is het verrassend, dat je op de hoogte bent van wie die blijde gezichten zijn, terwijl je er stiekem aan wordt herinnerd dat van iemand het horloge niet klaar is. De leuke vrolijke gezichten, de onvergetelijke ervaringen. vooral als je bekenden naaÍ voren mag halen, om hen vanwege hun doen en laten in het zonnetje te zetten.

Het grootste plezier als Prins werd mij gegund om het " Bedrijf sbezoek" te mogen af leggen bij het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis. Op mijn verzoek is, in overleg met Geneesheer-Directeur dhr. M. Verstegen, dat bezoek in het teken komen staan, als een -dank je wel- naar het oude "CWZ' toe, dat mij, zoals u wellicht weet, door zeer ingrijpende operaties op deze wereld heeft kunnen houden. Dit bezoek was door het CWZ aangegÍepen om de gehele

gang van zaken in het ziekenhuis toe te lichten en de mogelijke toekomstplannen uit te werken. Het belangrijkste gedeelte van het Prinsenbezoek, was het bezoek aan de

vooruitzicht

daar liggende zieken.

Wanneer u aan een nizuwe bril oÍ nieuwe contactleÍuen toe beflt, ga dan naar één van de vele Oogmerk 0pticiens in Nederlad. l{iel alleen vanwege zijn gedegen vakkennis, maar ook om zijn enorme keuze uit modieuze monluren, verschillende soorten glazen en lenzen.

staat gnrant voor kwalileit. Bij hem kunt u vertrouwen 0p

De Oogmerk Opticien

het beste advies, een perÍect passend montuur, exact geslepen glazen en een persoonlijke begeleiding. Bovendien krilgt u een landelijke service bij elke 0ogmerk Opticien.

Als Prins had ik mij s'morgens in alle vroegte weten te vergewissen welke bewoners van Nijmegen-West op dat moment in het ziekenhuis verbleven. Het bleken 18 dames en heren te zijn. Voor het hele prinselijke gezelschap

r,*fu-

Daalseweg 9 - Nijmegen

Oogmerk Opticien De nieuwe norm in optiek

inclusieÍ ziekenhuisstaÍ, bleek dat een onmogelijke opgave. We moesten van "hot naar haar" lopen, ja zelfs hárd lopen, om zoveel mogelijk personen te bezoeken. 1 4 Personen hebben wij kunnen bezoeken. Glunderende gezichten op de ziekenzalen, de kus, de handdruk, elkaar steÍkte

toewensend, een spoedig herstel toewensend aan de peÍsonen die aan de betere hand waren. Een Prinselijke bedgenoot zijn bij een mevrouw, met het meeste plezier gunde ik haar dat moment. De onvergetelijke stunt in Brakkestein, de daadwerkelijke verbroedering die gesymboliseerd werd door een straatoverspannende-poort die met een muur was dichtgebouwd. S'morgens in alle vÍoegte om 09.00 uur gezamenlijk met


het Kabinet van Prins Ruud ll, de Jeugdprins Rick I en de Wijkprins van Brakkenstein Ger I de muur te doorbreken, in het bijzijn van bi,jna tweehonderd karnavalisten bijgestaan

il'

door enkel hoÍkapellen die ondanks de ijzige

koude

aanwezig waren. Via een warme "neut" op naar het station Heyendaal om in een vrolijk versierde trein aan te komen op het Centraal Station. Aldaar de naam Nijmegen te veranderen in Knotsenburg,

met een paar open wagens in optocht naar de officiële ontvangst op het stadhuis. De Stadssleutel ontvangen, de Burgemeester voorzien van de Prinsenkiel, heel het stadhuis op stelten gezet, waarna de enige echte riddeÍ op Plein 1944 met een hoogwerker geridderd moest worden. Daarna is het feest overal in alle zalen, tenten en cafés oÍÍicieel losgebarsten. Het hoogtepunt was een ijskoude karnavals-

optocht door het centrum met (hoe hielden de mensen het vol) duizenden langs de route. Met respect ben ik nu nog iedereen dankbaar. ln één woord "geweldig". Medewerking vanuit de karnavalsvereniging "De Waoterjokers" op het hoogste peil. Jullie hebben mede mogelijk gemaakt dat je niet elkaaÍ méér karnaval kunt vieren dan alleen op je eigen "stekkie".

d".i

Ook is het bekend dat ons Kabinet zijn vleugels uitsloeg naar samenwerkingsvormen met de in het Knotsenburgse Rijk aanwezige verenigingen, tot zelÍs in Weurt toe. Met name kwam het tot uiting door de monumentale poort op de Houtlaan open te breken om op deze manier de verbroedering tot stand te brengen met Brakkestein. Samen met alle verenigingen in Knotsenburg willen wij de toekomst in. De verbroedering is op gang gekomen, de aanzet is gegeven, de toekomst ligt in onze gezamenlijke handen. Een commissie voor opwaardering van verenigingen in Stichtingsverband is werkzaam en komt met ingrijpende voorstellen. Ook "De Waoterjokers" willen de schouders onder deze toekomstvisie zetten om zo op een goede ingeslagen weg vooÍt te kunnen gaan. Verbroedering was ons doel, verbroedering blijft ons doel, tot in lengte van jaren -ook na onze kabinetsperiode- willen wij er een dolle boel van maken. Bestuur, Raad, Senaat, HoÍkapel, Lucky Scouts en leden van "De Waoterjokers" hartelijk dank voor de onvergetelijke samenwerking in onze "regeringsperiode". En dan in één keer is het afgelopen, de steek wordt letteÍliik ingeleverd, het aÍscheid is nabij. De stadssleutel

die voor ons als Kabinet zo onafscheidelijk verbonden

belangrijk was, blijkt

met "De Waoterjokers"

omdat


het Kabinet van Prins Ruud ll, de Jeugdprins Rick I en de Wijkprins van Brakkenstein Ger I de muur te doorbreken, in het bijzijn van bi,jna tweehonderd karnavalisten bijgestaan

il'

door enkel hoÍkapellen die ondanks de ijzige

koude

aanwezig waren. Via een warme "neut" op naar het station Heyendaal om in een vrolijk versierde trein aan te komen op het Centraal Station. Aldaar de naam Nijmegen te veranderen in Knotsenburg,

met een paar open wagens in optocht naar de officiële ontvangst op het stadhuis. De Stadssleutel ontvangen, de Burgemeester voorzien van de Prinsenkiel, heel het stadhuis op stelten gezet, waarna de enige echte riddeÍ op Plein 1944 met een hoogwerker geridderd moest worden. Daarna is het feest overal in alle zalen, tenten en cafés oÍÍicieel losgebarsten. Het hoogtepunt was een ijskoude karnavals-

optocht door het centrum met (hoe hielden de mensen het vol) duizenden langs de route. Met respect ben ik nu nog iedereen dankbaar. ln één woord "geweldig". Medewerking vanuit de karnavalsvereniging "De Waoterjokers" op het hoogste peil. Jullie hebben mede mogelijk gemaakt dat je niet elkaaÍ méér karnaval kunt vieren dan alleen op je eigen "stekkie".

d".i

Ook is het bekend dat ons Kabinet zijn vleugels uitsloeg naar samenwerkingsvormen met de in het Knotsenburgse Rijk aanwezige verenigingen, tot zelÍs in Weurt toe. Met name kwam het tot uiting door de monumentale poort op de Houtlaan open te breken om op deze manier de verbroedering tot stand te brengen met Brakkestein. Samen met alle verenigingen in Knotsenburg willen wij de toekomst in. De verbroedering is op gang gekomen, de aanzet is gegeven, de toekomst ligt in onze gezamenlijke handen. Een commissie voor opwaardering van verenigingen in Stichtingsverband is werkzaam en komt met ingrijpende voorstellen. Ook "De Waoterjokers" willen de schouders onder deze toekomstvisie zetten om zo op een goede ingeslagen weg vooÍt te kunnen gaan. Verbroedering was ons doel, verbroedering blijft ons doel, tot in lengte van jaren -ook na onze kabinetsperiode- willen wij er een dolle boel van maken. Bestuur, Raad, Senaat, HoÍkapel, Lucky Scouts en leden van "De Waoterjokers" hartelijk dank voor de onvergetelijke samenwerking in onze "regeringsperiode". En dan in één keer is het afgelopen, de steek wordt letteÍliik ingeleverd, het aÍscheid is nabij. De stadssleutel

die voor ons als Kabinet zo onafscheidelijk verbonden

belangrijk was, blijkt

met "De Waoterjokers"

omdat


,ullie zo'n prachtige replica hebben geschonken, ontroerend,

ELKE KLUS

bedankt. Omzien hoe het geweest is...neen. de Prins is dood, leve de Prins!

Namens Gercoline, Marieke, Piet. Norris

en Carl

BEGINT BIJ

Ruud de Vries (Prins Ruud

ll in seizoen 1993-1994).

b.v.

INSTALLATIETECHNIEK TELEFOON (080) 22 (xt 75,

4

LtJNรŠl{

Aanleg en onderhoud van:. TR. VERWA R M I NG S I N STA LLA TI ES SAN ITA IRE I NSTA LLATIES

CEN

DAKBEDEKKINGEN - GAS - WATER ELE KTRISCH E I N STA L LATI ES STORINGSDIENST OLIE en

GASAPPARATUUR

NIJMEGEN

DE GROOTSTE

b.v.

Voor een verzorgd kapsel naar

DE GOEDKCOPSI'E

MARIALAAN 132 080-787373

POSTAUS 1085

Berg en Dalseweg 22a

DE IOMPLEETSI'E

NIJMEGEN:

(onze

chefke Pl, dank. We wensen jullie een grandioos nieuw seizoen toe.

-t;,1รก% Weurtseweg 174 - telefoon 775829

Behandeling zonder afspraak! =. 0, 1

Uw adres voor OPTA-PERMANENT


,ullie zo'n prachtige replica hebben geschonken, ontroerend,

ELKE KLUS

bedankt. Omzien hoe het geweest is...neen. de Prins is dood, leve de Prins!

Namens Gercoline, Marieke, Piet. Norris

en Carl

BEGINT BIJ

Ruud de Vries (Prins Ruud

ll in seizoen 1993-1994).

b.v.

INSTALLATIETECHNIEK TELEFOON (080) 22 (xt 75,

4

LtJNรŠl{

Aanleg en onderhoud van:. TR. VERWA R M I NG S I N STA LLA TI ES SAN ITA IRE I NSTA LLATIES

CEN

DAKBEDEKKINGEN - GAS - WATER ELE KTRISCH E I N STA L LATI ES STORINGSDIENST OLIE en

GASAPPARATUUR

NIJMEGEN

DE GROOTSTE

b.v.

Voor een verzorgd kapsel naar

DE GOEDKCOPSI'E

MARIALAAN 132 080-787373

POSTAUS 1085

Berg en Dalseweg 22a

DE IOMPLEETSI'E

NIJMEGEN:

(onze

chefke Pl, dank. We wensen jullie een grandioos nieuw seizoen toe.

-t;,1รก% Weurtseweg 174 - telefoon 775829

Behandeling zonder afspraak! =. 0, 1

Uw adres voor OPTA-PERMANENT


Il"emsi",.Jounst

4 @

[oye"L

PT Niimogcn-Tcl.

080-77530ó

SPECIAALZA^AK

C\.

J.R. VAN OFFEREN V.O.F.

Sigarenspecialist sinds TABAK LEKTUUR WENSKAARTEN TOTO - LOTTO en STAATSLOTEN

L!D

1933

(/)

f, o o

Van simpel tot exclusief

cr)

{\() f,

VOORVERKOOP NEC Wolfskuílseweg

H.S./expresse bv

expedrtie

"ll

Krayenhofflaan 32-6541

& trclnsp

. Fysieke distributie . Ongeregeld vervoer o lnternationaal vervoer

Molenweg 1 6612 AE Nederasselt Tel : 08892-1944 Fax: 08892-2366

1

-J q)

55. tel. 771 1 23

Ê = r

Ir Q)

s

*rf,

Ï $

q)

*o

x


Il"emsi",.Jounst

4 @

[oye"L

PT Niimogcn-Tcl.

080-77530ó

SPECIAALZA^AK

C\.

J.R. VAN OFFEREN V.O.F.

Sigarenspecialist sinds TABAK LEKTUUR WENSKAARTEN TOTO - LOTTO en STAATSLOTEN

L!D

1933

(/)

f, o o

Van simpel tot exclusief

cr)

{\() f,

VOORVERKOOP NEC Wolfskuílseweg

H.S./expresse bv

expedrtie

"ll

Krayenhofflaan 32-6541

& trclnsp

. Fysieke distributie . Ongeregeld vervoer o lnternationaal vervoer

Molenweg 1 6612 AE Nederasselt Tel : 08892-1944 Fax: 08892-2366

1

-J q)

55. tel. 771 1 23

Ê = r

Ir Q)

s

*rf,

Ï $

q)

*o

x


e Q)

Ot

o

De kwaliteit is SUPER De korting is DIRECT!

Ct)

a CI

Q)

soN ccs

$

J(

cN

O

ilt U$$ tlt Koekoekstraat 9 Telefoon 080-786818 Niimegen

Als je in een vereniging steeds hogere eisen gaat stellen aan je aktiviteiten, zoals bij 'De Waoterjokers" aan de zitting, de

optocht, de kinderkarnaval enz. enz., wordt het al snel duidelijk dat de kosten die hieraan verbonden zijn niet alleen door de leden kunnen worden gedragen. Je ontkomt er in deze tijd niet aan om mensen c.q. bedrijven over te halen een wat stĂ?ucturelere jaarlijkse bijdrage te leveren.

Hierbij valt niet alleen te denken in geld maar ook in goederen en diensten. Naast de dank voor de onontbeerlijke zeer gewaardeerde "kleine" bijdragen van bedrijven en winkeliers voor onze kinderkarnaval en de advertentiesponsors in ons boekje zijn wij het Gemeenschapshuis, Ruud de Vries en Super Thijssen zeer dankbaar voor datgene wat zij voor "De Waoterjokers" doen.

Wij hopen dat wij tot in lengte van jaren mogen

blijven

rekenen op de steun van "groot" en "klein". Namens het Bestuur Ruud Kleinschiphorst

Erkend Uneto beveiligingsinstallateur

* * * * *

lnbraakbeveiliging Overvalbeveiliging Brandmeldinstallaties Bejaardenalarm Vraag vrijblijvend offerte

CHNISCH BUREAU

gt lrtto ftkend

wJf-

HekEotecirnuch l{a arborgirutallateur

Eiezenstraat 75, 6541 ZP NIJMEGEN telefoon 480-776944


e Q)

Ot

o

De kwaliteit is SUPER De korting is DIRECT!

Ct)

a CI

Q)

soN ccs

$

J(

cN

O

ilt U$$ tlt Koekoekstraat 9 Telefoon 080-786818 Niimegen

Als je in een vereniging steeds hogere eisen gaat stellen aan je aktiviteiten, zoals bij 'De Waoterjokers" aan de zitting, de

optocht, de kinderkarnaval enz. enz., wordt het al snel duidelijk dat de kosten die hieraan verbonden zijn niet alleen door de leden kunnen worden gedragen. Je ontkomt er in deze tijd niet aan om mensen c.q. bedrijven over te halen een wat stĂ?ucturelere jaarlijkse bijdrage te leveren.

Hierbij valt niet alleen te denken in geld maar ook in goederen en diensten. Naast de dank voor de onontbeerlijke zeer gewaardeerde "kleine" bijdragen van bedrijven en winkeliers voor onze kinderkarnaval en de advertentiesponsors in ons boekje zijn wij het Gemeenschapshuis, Ruud de Vries en Super Thijssen zeer dankbaar voor datgene wat zij voor "De Waoterjokers" doen.

Wij hopen dat wij tot in lengte van jaren mogen

blijven

rekenen op de steun van "groot" en "klein". Namens het Bestuur Ruud Kleinschiphorst

Erkend Uneto beveiligingsinstallateur

* * * * *

lnbraakbeveiliging Overvalbeveiliging Brandmeldinstallaties Bejaardenalarm Vraag vrijblijvend offerte

CHNISCH BUREAU

gt lrtto ftkend

wJf-

HekEotecirnuch l{a arborgirutallateur

Eiezenstraat 75, 6541 ZP NIJMEGEN telefoon 480-776944


PETERS' KAAS Wie kent hem niet

!

Hobby's:

kaas verkopen en

q

o

karnaval vteren

E (U

Ă&#x2C6; ('J $ r$

*

q)

(r)

Buiten de karnavalsdagen staan wij op de markten in: Hatert op woensdag Wijchen op donderdag Gendt (O.8.) op vrĂ­jdag Op zaterdag staan wij de gehele dag op de GROTE MARKT

in het centrum van Nijmegen

t.o. V&D en HEMA


PETERS' KAAS Wie kent hem niet

!

Hobby's:

kaas verkopen en

q

o

karnaval vteren

E (U

Ă&#x2C6; ('J $ r$

*

q)

(r)

Buiten de karnavalsdagen staan wij op de markten in: Hatert op woensdag Wijchen op donderdag Gendt (O.8.) op vrĂ­jdag Op zaterdag staan wij de gehele dag op de GROTE MARKT

in het centrum van Nijmegen

t.o. V&D en HEMA


Q Q)

& o a)

o

OSSFLOOR TAPIJTFABRIEKEN B.V.

OSS-HOLLAND

producent van kamerbreedtapijt

in vele top-kwaliteiten

s (l)

s s E ca) q)

O)

G o

z

Dit stukje is bedoeld voor iedereen die (nog) geen lid is van "De Waoterjokers'. Hierbij denken wij in eerste instantie aan de nieuwe bewoners van het Waterkwartier. Nadat er reeds enkele bouwwerken zijn aÍgerond, zijn er nu nog

enkele prolecten in aanbouw aan het

Binnenkort zullen er veel bewoners benieuwd zijn wat er zoal op loopafstand te beleven valt. Wij bieden u een mogelijkheid om lid te worden van een karnavalsvereniging die reeds 31 jaar een begrip is in karnavalvierend Nijmegen, maar vooral in het Waterkwartier. U zult ongetwijfeld het laatste jaar veel van ons gehoord en

gelezen hebben; Stadsprins Ruud de Vries (ja van die winkel), prachtig versierde straten, de presentatie van een eigen CD met de titel "Waoter's Noot" gemaakt door drie muzikale groepen, optredens tijdens Prinsenproclamatie en Herenzitting.

Heb ik u nieuwsgierig gemaakt? Wij nodigen u uit om vrijblijvend hiermee kennis te komen maken op zondag 20 november of zondag 26 Íebruari. Tijdens het Open Huis op deze middagen zullen o.a. deze muzikale groepen

OÍ heb ik u nu reeds overtuigd en zegt u, ja ik wil

zo

spoedig mogelijk lid worden van die gezellige karnavalsclub. Vul dan onderstaande stÍook in, geef hem aÍ aan een van onze senatoren, dan zoÍgt het secretariaat eÍvoor dat u zo spoedig mogelijk alle informatie thuis krijgt.

Ja, ik wil lid worden van "DE WAOTERJOKERS"

lk heb hierdoor vrije toegang op alle activiteiten en avonden voor de leden. lk betaal hiervoor maandelijks Í 5.50 per persoon, lk krijg hiervoor terug: Jaarlilks 'l 6 (zestien) consumptiebonnen en:

Naam:

Adres:

(04120) - 74sss

een

proeÍje van hun kunnen ten beste geven. Breng gerust uw buren, vrienden en kennissen mee, terwijl ook uw kinderen welkom zijn.

HEEL VEEL LOL EN PLEZIER

BEL VOOR VERKOOPPTJNTEN:

Maasplein.

Biezenstraat en Waterstraat.

Postcode: Plaats: Aantal personen:

Geboorte datum: Handtekening:


Q Q)

& o a)

o

OSSFLOOR TAPIJTFABRIEKEN B.V.

OSS-HOLLAND

producent van kamerbreedtapijt

in vele top-kwaliteiten

s (l)

s s E ca) q)

O)

G o

z

Dit stukje is bedoeld voor iedereen die (nog) geen lid is van "De Waoterjokers'. Hierbij denken wij in eerste instantie aan de nieuwe bewoners van het Waterkwartier. Nadat er reeds enkele bouwwerken zijn aÍgerond, zijn er nu nog

enkele prolecten in aanbouw aan het

Binnenkort zullen er veel bewoners benieuwd zijn wat er zoal op loopafstand te beleven valt. Wij bieden u een mogelijkheid om lid te worden van een karnavalsvereniging die reeds 31 jaar een begrip is in karnavalvierend Nijmegen, maar vooral in het Waterkwartier. U zult ongetwijfeld het laatste jaar veel van ons gehoord en

gelezen hebben; Stadsprins Ruud de Vries (ja van die winkel), prachtig versierde straten, de presentatie van een eigen CD met de titel "Waoter's Noot" gemaakt door drie muzikale groepen, optredens tijdens Prinsenproclamatie en Herenzitting.

Heb ik u nieuwsgierig gemaakt? Wij nodigen u uit om vrijblijvend hiermee kennis te komen maken op zondag 20 november of zondag 26 Íebruari. Tijdens het Open Huis op deze middagen zullen o.a. deze muzikale groepen

OÍ heb ik u nu reeds overtuigd en zegt u, ja ik wil

zo

spoedig mogelijk lid worden van die gezellige karnavalsclub. Vul dan onderstaande stÍook in, geef hem aÍ aan een van onze senatoren, dan zoÍgt het secretariaat eÍvoor dat u zo spoedig mogelijk alle informatie thuis krijgt.

Ja, ik wil lid worden van "DE WAOTERJOKERS"

lk heb hierdoor vrije toegang op alle activiteiten en avonden voor de leden. lk betaal hiervoor maandelijks Í 5.50 per persoon, lk krijg hiervoor terug: Jaarlilks 'l 6 (zestien) consumptiebonnen en:

Naam:

Adres:

(04120) - 74sss

een

proeÍje van hun kunnen ten beste geven. Breng gerust uw buren, vrienden en kennissen mee, terwijl ook uw kinderen welkom zijn.

HEEL VEEL LOL EN PLEZIER

BEL VOOR VERKOOPPTJNTEN:

Maasplein.

Biezenstraat en Waterstraat.

Postcode: Plaats: Aantal personen:

Geboorte datum: Handtekening:


HOUDEN VAN

=OJ

\-

\o Q)

q' o $

a(I)

o

s>

q)

F q)

a_

$

*o 誰

OOK NA DE KARNAVALSDAGEN

rrruililill,,nrililllllllll

IT'V

'rilillilr,'

ruud devries juwelier horloger

!


HOUDEN VAN

=OJ

\-

\o Q)

q' o $

a(I)

o

s>

q)

F q)

a_

$

*o 誰

OOK NA DE KARNAVALSDAGEN

rrruililill,,nrililllllllll

IT'V

'rilillilr,'

ruud devries juwelier horloger

!


\[Iíe AÍaaf

PbH PSÈ $oE

zeflt,moetook Bróod zeggenl

Algemeen secretariaat: Cor Klaassen, Nimrodstraat 103 6531 LD Nijmegen Tel. 080 - 561168

gFË

Voor contributie-aangelegenheden: Geert Alwicher, Heeskesacker 20-40 6546 JR Nijmegen Tel. 080 :784113

ËsH

Bankrelatie: ALGEMENE BANK NEDERLAND Rek. nr. 53.73.23.651 t.n.v. penningmeester Waoterjokers

EES

GIRO van de bank 82.10.25 Kosten f 5.50 per maand.

Echte Bakker

EICKMf,ÍIS

HeeÍt u nog geen automatische aÍschrijving?? Neem dan even contact op met Geert Alwicher.

BIEZENSTRAAT 89, TEL. 775932

NATUURSTEENBEDRIJF

Alle elektrotechnische installaties

Q. oon t""u.e b.o. stNDs 192ó

Natuursteenhandel Steenhouwerij Open haarden Tegelvloeren

Airconditioning lnbraakbeveitiging

Data-oe..-

GRAFWERKEN Weurtseweg 52 - 54, Nijmegen TeleÍoon O8O-774 776

Dë'Wiïr";Ë;^"

Van Berchenstraat 29 6511 BB Nijmegen

ÍROïsEER7 DE

EEUWETI

ïel.

O8O-237417


\[Iíe AÍaaf

PbH PSÈ $oE

zeflt,moetook Bróod zeggenl

Algemeen secretariaat: Cor Klaassen, Nimrodstraat 103 6531 LD Nijmegen Tel. 080 - 561168

gFË

Voor contributie-aangelegenheden: Geert Alwicher, Heeskesacker 20-40 6546 JR Nijmegen Tel. 080 :784113

ËsH

Bankrelatie: ALGEMENE BANK NEDERLAND Rek. nr. 53.73.23.651 t.n.v. penningmeester Waoterjokers

EES

GIRO van de bank 82.10.25 Kosten f 5.50 per maand.

Echte Bakker

EICKMf,ÍIS

HeeÍt u nog geen automatische aÍschrijving?? Neem dan even contact op met Geert Alwicher.

BIEZENSTRAAT 89, TEL. 775932

NATUURSTEENBEDRIJF

Alle elektrotechnische installaties

Q. oon t""u.e b.o. stNDs 192ó

Natuursteenhandel Steenhouwerij Open haarden Tegelvloeren

Airconditioning lnbraakbeveitiging

Data-oe..-

GRAFWERKEN Weurtseweg 52 - 54, Nijmegen TeleÍoon O8O-774 776

Dë'Wiïr";Ë;^"

Van Berchenstraat 29 6511 BB Nijmegen

ÍROïsEER7 DE

EEUWETI

ïel.

O8O-237417


s&

Internationaal transportbedrijf Geslleeialiseertl in

houttransport(en)

Voor al uw transpoĂ?en!

G. Weijers

rs

Distelakkerstraat

10

6641IKC Beuningen Telefoon 08897 - 71564 Fax 08897 -76052


s&

Internationaal transportbedrijf Geslleeialiseertl in

houttransport(en)

Voor al uw transpoĂ?en!

G. Weijers

rs

Distelakkerstraat

10

6641IKC Beuningen Telefoon 08897 - 71564 Fax 08897 -76052


ïratuurliik

oc hp .=o Nv)

Mocht u na het lezen van dit jaarboekje inteÍesse hebben bij "De Waoterjokers" in een van de commissies daadwerkelijk mee te werken, stelt u zich dan in verbinding met een van de voorzitters oÍ contactpeÍsonen. 7ij zullen u gaarne alle gewenste inlichtingen geven.

oq) Q

TO*-q o$

ES tro = Ëb

O

Boekje/Public-relations: Thijs Aalders Sr. Biezendwarsstraat 18, 6541 ZG Nijmegen

TeleÍoon 080 - 776300

Regie: Theo Koppers Kuipers Rietbergstraat 163, 5348 SJ Oss

TeleÍoon 04120 - 4OO4O Raadswagen: Ruud Kleinschiphorst

Zwanenveld 74-O5,6538 TM Nijmegen Telefoon O8O - 443942

Aktiviteiten/Stunt: Thijs Aalders Jr. XyloÍoonpad 7, 6544 VE Nijmegen TeleÍoon 080 - 780658 Onderscheidingen: Ruud de Vries Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen

TeleÍoon 080 - 773348

DEKLUIJS BLOEMEN

Kleding: Willy Holland De Gildekamp 42-60,6545 LR Nijmegen

TeleÍoon 080 - 781569 Coórdinatie werkzaamheden: Ruud Kleinschiphorst

Zwanenveld 74-O5,6538 TM Nijmegen Telefoon O8O - 443942

Molenweg 195, Nijmegen Telefoon 774434

Winkelcentrum Malden Telefoon 583307

Kinderkarnaval: Geert van Alst Zwanenveld 50-3 1,6538 VA Nijmegen

Telefoon O8O

- 448928

Contactpersonen voor de volgende commissies:

Archief: Henriëtte de Vries Geluid: Cor Klaassen Licht: Theo Wullings Post, interne verspreiding: Nol Teunissen Kascommissie: Rene Holland

Muziek: Thijs Holland CD-promotie: Geert van Alst


ïratuurliik

oc hp .=o Nv)

Mocht u na het lezen van dit jaarboekje inteÍesse hebben bij "De Waoterjokers" in een van de commissies daadwerkelijk mee te werken, stelt u zich dan in verbinding met een van de voorzitters oÍ contactpeÍsonen. 7ij zullen u gaarne alle gewenste inlichtingen geven.

oq) Q

TO*-q o$

ES tro = Ëb

O

Boekje/Public-relations: Thijs Aalders Sr. Biezendwarsstraat 18, 6541 ZG Nijmegen

TeleÍoon 080 - 776300

Regie: Theo Koppers Kuipers Rietbergstraat 163, 5348 SJ Oss

TeleÍoon 04120 - 4OO4O Raadswagen: Ruud Kleinschiphorst

Zwanenveld 74-O5,6538 TM Nijmegen Telefoon O8O - 443942

Aktiviteiten/Stunt: Thijs Aalders Jr. XyloÍoonpad 7, 6544 VE Nijmegen TeleÍoon 080 - 780658 Onderscheidingen: Ruud de Vries Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen

TeleÍoon 080 - 773348

DEKLUIJS BLOEMEN

Kleding: Willy Holland De Gildekamp 42-60,6545 LR Nijmegen

TeleÍoon 080 - 781569 Coórdinatie werkzaamheden: Ruud Kleinschiphorst

Zwanenveld 74-O5,6538 TM Nijmegen Telefoon O8O - 443942

Molenweg 195, Nijmegen Telefoon 774434

Winkelcentrum Malden Telefoon 583307

Kinderkarnaval: Geert van Alst Zwanenveld 50-3 1,6538 VA Nijmegen

Telefoon O8O

- 448928

Contactpersonen voor de volgende commissies:

Archief: Henriëtte de Vries Geluid: Cor Klaassen Licht: Theo Wullings Post, interne verspreiding: Nol Teunissen Kascommissie: Rene Holland

Muziek: Thijs Holland CD-promotie: Geert van Alst


f-**n

f

De "Mini-Vullusbent"

Uw partner in: x

Zetten en opmaken met DTP x Offset drukken x Kopíëren x Machinaal boekbinden x Handboekbinden " Grafische afwerking

TAXI ATBERS BV Tel. 080

- 77 88 88

STAÏIONSTAXI Tel. 080

- 23 00 00

Voor bedrijven, instellingen en particulieren: Ë=E_--:=:=Ë5

:---:--:-=-::--=

GRAFISCH BEDRIJF

Boekweítweg 4, 6534 AC Niimegen tel.:080-526100

Sl. Agnetenweg

ó2

ó545 AW Niimegcn


f-**n

f

De "Mini-Vullusbent"

Uw partner in: x

Zetten en opmaken met DTP x Offset drukken x Kopíëren x Machinaal boekbinden x Handboekbinden " Grafische afwerking

TAXI ATBERS BV Tel. 080

- 77 88 88

STAÏIONSTAXI Tel. 080

- 23 00 00

Voor bedrijven, instellingen en particulieren: Ë=E_--:=:=Ë5

:---:--:-=-::--=

GRAFISCH BEDRIJF

Boekweítweg 4, 6534 AC Niimegen tel.:080-526100

Sl. Agnetenweg

ó2

ó545 AW Niimegcn


Bakk erlf f, De Niers" rl

Elke maandag: Harde hroodjes

Shalen-4betalen

--$tffi

Elke woensdag : Krentenbollen

Shalen-4betalen

en let verder op onze andere aanbiedingen EIke dag vers uit de oven!

Ba kkerij,,Dê

!

Niers"

Niersstraat 2, Telefoon 775230

*r

=

q)

aU) f J

'

q)

o

,3Exl

9.t/,inlon/nl

"dr/n%l^u*eárurf" Steenbokstraat 3O - Nijmegen Telefoon O8O

- 557346


Bakk erlf f, De Niers" rl

Elke maandag: Harde hroodjes

Shalen-4betalen

--$tffi

Elke woensdag : Krentenbollen

Shalen-4betalen

en let verder op onze andere aanbiedingen EIke dag vers uit de oven!

Ba kkerij,,Dê

!

Niers"

Niersstraat 2, Telefoon 775230

*r

=

q)

aU) f J

'

q)

o

,3Exl

9.t/,inlon/nl

"dr/n%l^u*eárurf" Steenbokstraat 3O - Nijmegen Telefoon O8O

- 557346


Ruud de Vries, voorzitter

Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen Tefefoon O8O - 773348.

t4

o

a

Cor Klaassen, secretaris Nimrodstraat 103, 6531 LD Nijmegen TeleÍoon 080 - 561168.

q)

\ffi Drukltenj uitgeverU llalden Ambachtsweg 3 6581 AX Malden Telefoon 080 - 583094

VOOR AL UW INDUSTRIE. EN HANDELSDRUKWERK BENT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES!!!

s s

Ruud Kleinschiphorst, penningmeester

Zwanenveld 74-O5,6538 TM Nijmegen TeleÍoon O8O - 443942.

q)

o v) o b {

Willy Holland, 2e secretaris De Gildekamp 42-60,6545 LR Nijmegen Telefoon O8O - 781569. Geert Alwicher, 2e penningmeester Heeskesacker 2Q-4O, 6546 JR Nijmegen TeleÍoon 080 - 7841 13.

STUKADOORS- EN BOUWMATERIALEN WAND. EN VLOERTEGELS

I

P&!_

ei

REEDS90JAAR GESPECIALISEERD

in de produktie van en de handel in

ALLERHAN DE STU KADOORSARTI KELEN tevens KALKMORTEL-CENTRALE

LAUWMRS NIJMEGEN B.V. Ílijverheidsweg

37

NTJMEGEN tet.

O8O

-77

O0

44


Ruud de Vries, voorzitter

Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen Tefefoon O8O - 773348.

t4

o

a

Cor Klaassen, secretaris Nimrodstraat 103, 6531 LD Nijmegen TeleÍoon 080 - 561168.

q)

\ffi Drukltenj uitgeverU llalden Ambachtsweg 3 6581 AX Malden Telefoon 080 - 583094

VOOR AL UW INDUSTRIE. EN HANDELSDRUKWERK BENT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES!!!

s s

Ruud Kleinschiphorst, penningmeester

Zwanenveld 74-O5,6538 TM Nijmegen TeleÍoon O8O - 443942.

q)

o v) o b {

Willy Holland, 2e secretaris De Gildekamp 42-60,6545 LR Nijmegen Telefoon O8O - 781569. Geert Alwicher, 2e penningmeester Heeskesacker 2Q-4O, 6546 JR Nijmegen TeleÍoon 080 - 7841 13.

STUKADOORS- EN BOUWMATERIALEN WAND. EN VLOERTEGELS

I

P&!_

ei

REEDS90JAAR GESPECIALISEERD

in de produktie van en de handel in

ALLERHAN DE STU KADOORSARTI KELEN tevens KALKMORTEL-CENTRALE

LAUWMRS NIJMEGEN B.V. Ílijverheidsweg

37

NTJMEGEN tet.

O8O

-77

O0

44


Deze brochure is mede tot stand gekomen door

LAI TITHOGRAFIE b.v. Jubileumzittingl99S

Hooghuisstraat 36 Oss, Ol42O - 24693


Deze brochure is mede tot stand gekomen door

LAI TITHOGRAFIE b.v. Jubileumzittingl99S

Hooghuisstraat 36 Oss, Ol42O - 24693


Tl

(--

J Heeft u ook wel eens het idee dat computermakers af en toe door de bomen het bos niet meer zien? Dat ze niet goed meer in de gaten hebben dat de computer voor u "slechts" een

middel is om een doel te bereiken en geen doel op zich is? Om deze vicieuze cirkel te doorbreken gaan de

makers van MCD uit van de basis: maak een kwaliteitscomputer met alle verworvenheden van de hedendaagse tech-

il.-iiï':i*"*ï,j'1",,:{.

voerd, MCD-computers worden op maat gemaakt. En zeg nou eerlijk, betaalt u graag voor grote namen óf voor grote daden?

uffi /ís\ McDOS b.v. Energieweg 76,6541 CZ Nijmegen.

F;(;;ilffiil

Waoterjokers boekje 1994 1995  
Waoterjokers boekje 1994 1995  
Advertisement