Page 1


HOES ERROGAS NIJMEGEN Erkend vulstation voor alle kampeer- en hobbygasÍlessen

ëË

Met HOES ERROGAS nóg goedkoper de zamer door

SUPERAANBIEDING Ka m peerfcar av an g asf I es

gs (')

gevuld met Errogas butaan of Éropaan passen"d in iedere disselbak

met 1O laar keurlngsdatum nu voor slechts

ffi

$E

a)

a

.70.-

Wij vullen (óok bijvullen) deskundig en veilig zowel

butaan- ás propaángas per kg voor slechts en 1.- vulkosten per fles

Min. priis 5.5O per fles Bij oÈs kost b.V. een 3 kg kampeervutting van 23.- dus maa

4.50 .1

4.50

KLAAR TERWIJL U WACHT

HoeJErtog"J Nijmegen b.v.

nr*^^ cl9

Een vereniging uit het Waterkwartier met een geschiedenis gedenkwaardige momenten. leder jaar versieren "De Waoterjokers" hun wijk op grootse wijze. En ieder jaar leveren zij een uitbundige bijdrage aan de karnavalsstoet door Nijmegen. "De Waoterjokers" staan dertig jaar garant voor het karnavalsfeest. Huldel

"De Waoterjokers' is een hechte club van kennissen en feestvierders. Maar wel één die open staat voor nieuwe enthousiasten uit het Waterkwartier. De wereld op zijn kop, maar de vriendschappen .blijven overeind. Het is juist deze instelling die "De Waoterjokers' zo levendig houdt. Daarom is het 6e lustrum niet toevallig, maar een mijlpaal op weg naar een Íeestelijke toekomst.

Geooend. ma. t/m vrii. van O8.OO-17.OO uur. ln het camplngselzoên juni, juli en augustus

ook op zaterdag van O9.OO tot

mate,

vol

r ...

Roggeweg 7-g (bij Philips), Nijmegen, tel. 080-54 05 64

Waoterjokers staan voor niets. Niets is hen te dol. Zeker niet als zij toevallig ook nog eens hun 6e lustrum vieren. Toevallig? Wat heet toevallig? Om dertig jaar te worden, moet je vitaal zijn en dat zijn alle Waoterjokers in hoge

13-OO

uur.

Van harte proÍiciat met dit lustrum en dat het nog door vele gevolgd mag worden. De Burgemeester van Nijmegen

Mr. E.M. d'Hondt


HOES ERROGAS NIJMEGEN Erkend vulstation voor alle kampeer- en hobbygasÍlessen

ëË

Met HOES ERROGAS nóg goedkoper de zamer door

SUPERAANBIEDING Ka m peerfcar av an g asf I es

gs (')

gevuld met Errogas butaan of Éropaan passen"d in iedere disselbak

met 1O laar keurlngsdatum nu voor slechts

ffi

$E

a)

a

.70.-

Wij vullen (óok bijvullen) deskundig en veilig zowel

butaan- ás propaángas per kg voor slechts en 1.- vulkosten per fles

Min. priis 5.5O per fles Bij oÈs kost b.V. een 3 kg kampeervutting van 23.- dus maa

4.50 .1

4.50

KLAAR TERWIJL U WACHT

HoeJErtog"J Nijmegen b.v.

nr*^^ cl9

Een vereniging uit het Waterkwartier met een geschiedenis gedenkwaardige momenten. leder jaar versieren "De Waoterjokers" hun wijk op grootse wijze. En ieder jaar leveren zij een uitbundige bijdrage aan de karnavalsstoet door Nijmegen. "De Waoterjokers" staan dertig jaar garant voor het karnavalsfeest. Huldel

"De Waoterjokers' is een hechte club van kennissen en feestvierders. Maar wel één die open staat voor nieuwe enthousiasten uit het Waterkwartier. De wereld op zijn kop, maar de vriendschappen .blijven overeind. Het is juist deze instelling die "De Waoterjokers' zo levendig houdt. Daarom is het 6e lustrum niet toevallig, maar een mijlpaal op weg naar een Íeestelijke toekomst.

Geooend. ma. t/m vrii. van O8.OO-17.OO uur. ln het camplngselzoên juni, juli en augustus

ook op zaterdag van O9.OO tot

mate,

vol

r ...

Roggeweg 7-g (bij Philips), Nijmegen, tel. 080-54 05 64

Waoterjokers staan voor niets. Niets is hen te dol. Zeker niet als zij toevallig ook nog eens hun 6e lustrum vieren. Toevallig? Wat heet toevallig? Om dertig jaar te worden, moet je vitaal zijn en dat zijn alle Waoterjokers in hoge

13-OO

uur.

Van harte proÍiciat met dit lustrum en dat het nog door vele gevolgd mag worden. De Burgemeester van Nijmegen

Mr. E.M. d'Hondt


$

'rrt.ffi

Wï hebben voor u hiervoor de ruimte. Wij beschikken over diverse zalen tot

Tentoonstellingen Fancy-Fairs

c5 E

t$

\G Q)

Moet er wat gevierd worden?

Personeelsfeesten

(/)

250 personen.

Het verzorgen van koffietaÍels is bij ons in goede handen.

Q) 's : e q) \ o o o

s Q)

$ :s e

Een receplie, bruiloft of feest, ín een sfeeruolle omgeuing. Neemt u ruim van te voren kontaktopmetde beheerder.

GEMEENSCHAPSHUIS

Thijs Holland

Waterstraat 146a

Niersstraat 9, Nijmegen Telefoon 788407

6541TN Nijmegen Telefoon 08G783190

Toen in het begin van de zestiger jaren de bouw van het Gemeenschapshuis aan de Waterstraat voltooid was, zijn de toenmalige werkers van het eeÍste uur - de mannen, die dit geheel in eigen beheer op basis van vrijwilligheid en bij

wijze van vrijetijdsbesteding hebben opgetrokken - tot de conclusie gekomen, dat dit vergader- en feestgebouw voor de wijk ook rendabel ge-exploiteerd moest gaan worden en dat een karnavalsvereniging uit de wijk als vaste bewoner daartoe mede een goede aanzet zou kunnen geven. Derhalve werd op 21 november 1963 "De Waoterjokers" door deze al dan niet proÍessionele "bouwvakkers" opgericht, waarmee tevens bereikt werd, dat de tijdens de bouw ontstane onderlinge vriendschapsband een blijvend vervolg kreeg. Vandaar ook, dat nu na 30 jaar deze Waoterjokers tot op de dag van vandaag nog steeds een {h}echte wijkvereniging met een vaste kern is gebleven. Een vereniging, waar vele Knotsenburgers regelmatig op bezoek komen en ook altijd weer van harte welkom zijn. ln- en outsiders voelen zich hier echt THUISI

Ook aan onze stedelijke koepelorganisatie, de N.F.S.O.C.N., hebben "De Waoterjokers" regelmatig daadwerkelijk steun gegeven, met name door levering van een Stadsprins in de persoon van Ruud l, van diverse Prinsenadjudanten en van allerlei commissieleden.

Maar buiten de levering van al deze "mankracht", denk ik bij de naam "De Waoterjokers" ook onmiddellijk aan de prachtige wijkversiering ieder jaar weer opnieuw tijdens de karnavalshoogtijdagen. Dit is een duidelijk bewijs, dat in het Waterkwartier de echte karnavalsgedachte leeft. Dikwijls stel ik Uw wijk dan ook ten voorbeeld aan anderen in ons dierbaar Knotsenburg, zij het helaas nog met weinig succes. Maar als U volhoudt om in dit opzicht in Nijmegen "de toon te zetten", zal dat in de nabije toekomst ongetwijfeld ook elders in de stad navolging krijgen!

Bij een jubileumviering is het een goed gebruik even ter herinnering terug te blikken op het verleden. Het noemen van namen is daarbij, ik realiseer mij dat teÍdege, een gevaarlijke aangelegenheid, maar toch wil ik dat niet nalaten met betrekking tot 2 mannen van "de eerste jaren", met

wie ik ook persoonlijk heel goede relaties heb

mogen

onderhouden.

lk denk hierbij dan in de eerste plaats aan de man, die ons allen helaas veel te vroeg is ontvallen, de in heel Nijmegen bekende Buutreedner "Hent uut de Biezentent"! Vader Kleinschiphorst, die altijd voor iedereen een vriendelijk woord had, leeft voort in onze herinnering als een Íijn mens, als een echte karnavalistt


$

'rrt.ffi

Wï hebben voor u hiervoor de ruimte. Wij beschikken over diverse zalen tot

Tentoonstellingen Fancy-Fairs

c5 E

t$

\G Q)

Moet er wat gevierd worden?

Personeelsfeesten

(/)

250 personen.

Het verzorgen van koffietaÍels is bij ons in goede handen.

Q) 's : e q) \ o o o

s Q)

$ :s e

Een receplie, bruiloft of feest, ín een sfeeruolle omgeuing. Neemt u ruim van te voren kontaktopmetde beheerder.

GEMEENSCHAPSHUIS

Thijs Holland

Waterstraat 146a

Niersstraat 9, Nijmegen Telefoon 788407

6541TN Nijmegen Telefoon 08G783190

Toen in het begin van de zestiger jaren de bouw van het Gemeenschapshuis aan de Waterstraat voltooid was, zijn de toenmalige werkers van het eeÍste uur - de mannen, die dit geheel in eigen beheer op basis van vrijwilligheid en bij

wijze van vrijetijdsbesteding hebben opgetrokken - tot de conclusie gekomen, dat dit vergader- en feestgebouw voor de wijk ook rendabel ge-exploiteerd moest gaan worden en dat een karnavalsvereniging uit de wijk als vaste bewoner daartoe mede een goede aanzet zou kunnen geven. Derhalve werd op 21 november 1963 "De Waoterjokers" door deze al dan niet proÍessionele "bouwvakkers" opgericht, waarmee tevens bereikt werd, dat de tijdens de bouw ontstane onderlinge vriendschapsband een blijvend vervolg kreeg. Vandaar ook, dat nu na 30 jaar deze Waoterjokers tot op de dag van vandaag nog steeds een {h}echte wijkvereniging met een vaste kern is gebleven. Een vereniging, waar vele Knotsenburgers regelmatig op bezoek komen en ook altijd weer van harte welkom zijn. ln- en outsiders voelen zich hier echt THUISI

Ook aan onze stedelijke koepelorganisatie, de N.F.S.O.C.N., hebben "De Waoterjokers" regelmatig daadwerkelijk steun gegeven, met name door levering van een Stadsprins in de persoon van Ruud l, van diverse Prinsenadjudanten en van allerlei commissieleden.

Maar buiten de levering van al deze "mankracht", denk ik bij de naam "De Waoterjokers" ook onmiddellijk aan de prachtige wijkversiering ieder jaar weer opnieuw tijdens de karnavalshoogtijdagen. Dit is een duidelijk bewijs, dat in het Waterkwartier de echte karnavalsgedachte leeft. Dikwijls stel ik Uw wijk dan ook ten voorbeeld aan anderen in ons dierbaar Knotsenburg, zij het helaas nog met weinig succes. Maar als U volhoudt om in dit opzicht in Nijmegen "de toon te zetten", zal dat in de nabije toekomst ongetwijfeld ook elders in de stad navolging krijgen!

Bij een jubileumviering is het een goed gebruik even ter herinnering terug te blikken op het verleden. Het noemen van namen is daarbij, ik realiseer mij dat teÍdege, een gevaarlijke aangelegenheid, maar toch wil ik dat niet nalaten met betrekking tot 2 mannen van "de eerste jaren", met

wie ik ook persoonlijk heel goede relaties heb

mogen

onderhouden.

lk denk hierbij dan in de eerste plaats aan de man, die ons allen helaas veel te vroeg is ontvallen, de in heel Nijmegen bekende Buutreedner "Hent uut de Biezentent"! Vader Kleinschiphorst, die altijd voor iedereen een vriendelijk woord had, leeft voort in onze herinnering als een Íijn mens, als een echte karnavalistt


En vervolgens wil ik natuurlijk in dit verband even stilstaan bij de nog steeds bij U overal en altijd aanwezige Pater Familias van "De Waoterjokers", de man, die vanaf het begin gedurende 25 jaar lang als voorzitter/president de verenigingskar heeÍt getrokken: Jo Holland. Hij heeft

U zoekt een bank die all-round is. -_^

voorwaar een staat van dienst, waar je U tegen mag zeggen en waaraan Uw vereniging veel te danken heeÍt. Moge hij nog lang in Uw midden verblijven!

\-

í\r<

wil ik mijn bijdrage aan Uw jaarboekje afsluiten met U allen een Íijne karnavals-jubileumviering bij "De

Tenslotte

WY ffi

Waoterjokers" THUIS toe te wensen.

u3,

Joop Fackeldey Voorzitter Novio Forum Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

.

(tf

sffi

affir

Wij zorgendat u goed zit

W,lnloo/nl

met al uw geldzaken. Voor elke spaarvorm, verzekering, lening of hypotheek bent u bi1 de SNS bank aan het goede adres. Maar we bieden u nog veel meer. Bij ons treft u deskundige mensen die u snel helpen. Bovendien kunt u als Privérekeninghouder van de SNS bank gebruik maken van de geldautomaat, waarmee u dag en nacht contant geld kunt opnemen. Geïnteresseerd? Op onze kantoren vertellen

wij u er graag meer

SilSobank

dn/n%louuregruif" Steenbokstraat 30 - Nijmegen

over. a

E II -

Telefoon O8O - 557346


En vervolgens wil ik natuurlijk in dit verband even stilstaan bij de nog steeds bij U overal en altijd aanwezige Pater Familias van "De Waoterjokers", de man, die vanaf het begin gedurende 25 jaar lang als voorzitter/president de verenigingskar heeÍt getrokken: Jo Holland. Hij heeft

U zoekt een bank die all-round is. -_^

voorwaar een staat van dienst, waar je U tegen mag zeggen en waaraan Uw vereniging veel te danken heeÍt. Moge hij nog lang in Uw midden verblijven!

\-

í\r<

wil ik mijn bijdrage aan Uw jaarboekje afsluiten met U allen een Íijne karnavals-jubileumviering bij "De

Tenslotte

WY ffi

Waoterjokers" THUIS toe te wensen.

u3,

Joop Fackeldey Voorzitter Novio Forum Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

.

(tf

sffi

affir

Wij zorgendat u goed zit

W,lnloo/nl

met al uw geldzaken. Voor elke spaarvorm, verzekering, lening of hypotheek bent u bi1 de SNS bank aan het goede adres. Maar we bieden u nog veel meer. Bij ons treft u deskundige mensen die u snel helpen. Bovendien kunt u als Privérekeninghouder van de SNS bank gebruik maken van de geldautomaat, waarmee u dag en nacht contant geld kunt opnemen. Geïnteresseerd? Op onze kantoren vertellen

wij u er graag meer

SilSobank

dn/n%louuregruif" Steenbokstraat 30 - Nijmegen

over. a

E II -

Telefoon O8O - 557346


Ford introduceert: de nieuwe Mondeo. Misschien wel de eerste Ford die u koopt. Maar zeker niet.de laatste!

Dit is Ford's eerste

wereldauto. Ultiem vakmanschap en uiterst uit Europa en Amerika leidden tot een uniek ontwerp, waarbij stylíng en veiligheíd samengaan met een opwindend

geavanceerde technologie

gevoel van totale controle en rijplezíer.

oÈ bR \È

oon* 'È EË

SE

sg

$:o

Aangezien het jaarboekje van Uw vereniging uitkomt vóór

onze proclamatie, is het voorwoord van de Prins van Knotsenburg nog een anoniem geschreven tekst. Toch heeft het ons bezig gehouden, samen een Kabinet te mogen vormen -Prins te mogen zijn- in het jaar dat samenvalt met het jubileumjaar van uw vereniging. Knotsenburg telt heel wat verenigingen, echter mijn voorinformatie en mijn bevindingen in de afgelopen jaren, hebben mij geleerd, dat uw vereniging niet meer weg te denken is uit het KnotsenbuÍgse Karnavalsrijk. Alhoewel 30 jaar, eigenlijk geen karnavalistische mijlpaal is, 33 jaar wel, heeft Uw vereniging altijd de Lustrumjaren gevierd. Daarin blijft u met uw vereniging volharden, net zoals in al uw activiteiten. Samen met uw leden organiseert u jaarlijks bouw-en doe-

t!

activiteiten welke nodig zijn voor jullie motto-zitting, het

Open Huis,

en de goede bijdrage aan de wijk-

en

stadsoptochten. De februaridagen, blijken bij iedere Prins in het geheugen gegriÍt te blijven. Het saamhorigheidsgevoel, de onderlinge band met uw leden, de versierde straten in uw wijk, het samenspel met de andere Knotsenburgse verenigingen, uw diverse muzikale kwaliteiten, daarin herkent men de echte "Waoterjokers', en dat reeds dertig jaar lang!! Daarom is dit jubileum - jullie jubileum - een welgemeend Proficiat waard.

U BENT VAN HARTE WELKOM OP ONZE SHOW

Bij onze komende bezoeken komen wij daar uitvoerig op terug. Als deze uitgave van uw goed verzorgde jaarboekje uitkomt, dan zijn bij u de vele voorbereidingen achter de

Íug, zodat een start gemaakt kan worden aan f

Mijn Kabinet staat eveneens startklaar, om samen met

allen er een onvergetelijk jaar van te maken, in ons,

Knotsenburg TARWEWEG 1 6534 AM NIJMEGEN _ TELEFOON O8O - 563244 POSTBUS 6871 _ 6503 GJ NIJMEGEN

-

uw

eestelijkheden. u

'n rijk met Waoterjokers en samen naar de streep. Knotsenburg 3x alaaf Het Kabinet van

Prins

?????


Ford introduceert: de nieuwe Mondeo. Misschien wel de eerste Ford die u koopt. Maar zeker niet.de laatste!

Dit is Ford's eerste

wereldauto. Ultiem vakmanschap en uiterst uit Europa en Amerika leidden tot een uniek ontwerp, waarbij stylíng en veiligheíd samengaan met een opwindend

geavanceerde technologie

gevoel van totale controle en rijplezíer.

oÈ bR \È

oon* 'È EË

SE

sg

$:o

Aangezien het jaarboekje van Uw vereniging uitkomt vóór

onze proclamatie, is het voorwoord van de Prins van Knotsenburg nog een anoniem geschreven tekst. Toch heeft het ons bezig gehouden, samen een Kabinet te mogen vormen -Prins te mogen zijn- in het jaar dat samenvalt met het jubileumjaar van uw vereniging. Knotsenburg telt heel wat verenigingen, echter mijn voorinformatie en mijn bevindingen in de afgelopen jaren, hebben mij geleerd, dat uw vereniging niet meer weg te denken is uit het KnotsenbuÍgse Karnavalsrijk. Alhoewel 30 jaar, eigenlijk geen karnavalistische mijlpaal is, 33 jaar wel, heeft Uw vereniging altijd de Lustrumjaren gevierd. Daarin blijft u met uw vereniging volharden, net zoals in al uw activiteiten. Samen met uw leden organiseert u jaarlijks bouw-en doe-

t!

activiteiten welke nodig zijn voor jullie motto-zitting, het

Open Huis,

en de goede bijdrage aan de wijk-

en

stadsoptochten. De februaridagen, blijken bij iedere Prins in het geheugen gegriÍt te blijven. Het saamhorigheidsgevoel, de onderlinge band met uw leden, de versierde straten in uw wijk, het samenspel met de andere Knotsenburgse verenigingen, uw diverse muzikale kwaliteiten, daarin herkent men de echte "Waoterjokers', en dat reeds dertig jaar lang!! Daarom is dit jubileum - jullie jubileum - een welgemeend Proficiat waard.

U BENT VAN HARTE WELKOM OP ONZE SHOW

Bij onze komende bezoeken komen wij daar uitvoerig op terug. Als deze uitgave van uw goed verzorgde jaarboekje uitkomt, dan zijn bij u de vele voorbereidingen achter de

Íug, zodat een start gemaakt kan worden aan f

Mijn Kabinet staat eveneens startklaar, om samen met

allen er een onvergetelijk jaar van te maken, in ons,

Knotsenburg TARWEWEG 1 6534 AM NIJMEGEN _ TELEFOON O8O - 563244 POSTBUS 6871 _ 6503 GJ NIJMEGEN

-

uw

eestelijkheden. u

'n rijk met Waoterjokers en samen naar de streep. Knotsenburg 3x alaaf Het Kabinet van

Prins

?????


30 jaar "De Waoterjokers": ln de middeleeuwen was dat 'n "leeÍ"-tijd. Mensen werden gemiddeld niet ouder. Vandaag de dag liggen die getallen gelukkig wat anders. Dat geldt ook voor "De Waoterjokers'. Er zit immers nog zoveel spirit in onze vereniging dat we nog heel veel jaren vooruit kunnen. En zo hoort het ook. De jongeren moeten het langzamerhand van de ouderen overnemen. Alleen dan is

WleAIaaf ze*t, moet Óók Eróod zeggen!

continui'teit gewaarborgd. Het is de vereniging die telt.

Jong en oud, vernieuwing en traditie, een

prachtig

samenspel. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen van

6/t.. /pfo#'t/

het aÍgelopen jaar is, dat het algemeen bestuur, na het afscheid van de pages Mariëlle en Tanja, heeÍt besloten om niet meer in die vacatures te voorzien. M.a.w. het komend

seizoen wordt

het eerste

page-loze tijdperk

bij

"

De

Waoterjokers".

Het is een weloverwogen besluit omdat wij vinden dat je geen Íuncties moet creëren waar je geen of onvoldoende inhoud aan kunt geven. Het zal toch even wennen worden. Elders in dit boekje wordt u op de hoogte gebracht van de festiviteiten en activiteiten in het komende lustrumjaar. lk zal er vanaf deze plaats niet over uitwijden om geen gras

Echte Bakker

flektr0Ítg

BIEZENSTRAAT

89, TEL. 775932

voor de voeten weg te maaien. U zult bij het

lezen bemerken dat het weeÍ een fantastisch karnavalsjaar belooft

te worden. lk wens

ldeale accommodatie met aantrekkelijke prijzen voor uw:

BruiloÍten Partijen Becepties PromotieÍeesten Feeslavonden Vergaderingen KoÍÍietaÍels Koude buÍÍetten (10-120 pers.)

Diners (10-60 Lunches

pers.)

Fam. Kalmár

,,GroenebouÈ" ledere dag vanaf 11.00 uur geopend.

Ruime parkeergelegenheid

iedereen veel succes

bij

de

voorbereidingen en natuurlijk een knotsgoed karnaval. lk hoop u meerdere malen in het Gemeenschapshuis te treÍfen, doch zeker bii de zitting, de receptie en de karnavalsdagen in februari. Karnaval bij "De Waoterjokers", dat kan niet

stuk'

Ruud Kleinschiphorst President

Tabaks- en wenskaartenspeciaalzaa k WATERSTRAAT 12

/

NIJMEGEN

/

-lelefoon

774185

lnt.

VISSER

BIEDT U EEN RUIM ASSORTIMENT

Tevens grote kollektie WENS- en TRENDKAARTEN

Uw inleveradres voor TOTO en LOTTO Verkoopadres van strippenkaarten Verkoop van DUREX in de sigarettenautomaat

ROOKARTIKELEN LEKTUUR

Verkoop van STAATSLOTEN


30 jaar "De Waoterjokers": ln de middeleeuwen was dat 'n "leeÍ"-tijd. Mensen werden gemiddeld niet ouder. Vandaag de dag liggen die getallen gelukkig wat anders. Dat geldt ook voor "De Waoterjokers'. Er zit immers nog zoveel spirit in onze vereniging dat we nog heel veel jaren vooruit kunnen. En zo hoort het ook. De jongeren moeten het langzamerhand van de ouderen overnemen. Alleen dan is

WleAIaaf ze*t, moet Óók Eróod zeggen!

continui'teit gewaarborgd. Het is de vereniging die telt.

Jong en oud, vernieuwing en traditie, een

prachtig

samenspel. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen van

6/t.. /pfo#'t/

het aÍgelopen jaar is, dat het algemeen bestuur, na het afscheid van de pages Mariëlle en Tanja, heeÍt besloten om niet meer in die vacatures te voorzien. M.a.w. het komend

seizoen wordt

het eerste

page-loze tijdperk

bij

"

De

Waoterjokers".

Het is een weloverwogen besluit omdat wij vinden dat je geen Íuncties moet creëren waar je geen of onvoldoende inhoud aan kunt geven. Het zal toch even wennen worden. Elders in dit boekje wordt u op de hoogte gebracht van de festiviteiten en activiteiten in het komende lustrumjaar. lk zal er vanaf deze plaats niet over uitwijden om geen gras

Echte Bakker

flektr0Ítg

BIEZENSTRAAT

89, TEL. 775932

voor de voeten weg te maaien. U zult bij het

lezen bemerken dat het weeÍ een fantastisch karnavalsjaar belooft

te worden. lk wens

ldeale accommodatie met aantrekkelijke prijzen voor uw:

BruiloÍten Partijen Becepties PromotieÍeesten Feeslavonden Vergaderingen KoÍÍietaÍels Koude buÍÍetten (10-120 pers.)

Diners (10-60 Lunches

pers.)

Fam. Kalmár

,,GroenebouÈ" ledere dag vanaf 11.00 uur geopend.

Ruime parkeergelegenheid

iedereen veel succes

bij

de

voorbereidingen en natuurlijk een knotsgoed karnaval. lk hoop u meerdere malen in het Gemeenschapshuis te treÍfen, doch zeker bii de zitting, de receptie en de karnavalsdagen in februari. Karnaval bij "De Waoterjokers", dat kan niet

stuk'

Ruud Kleinschiphorst President

Tabaks- en wenskaartenspeciaalzaa k WATERSTRAAT 12

/

NIJMEGEN

/

-lelefoon

774185

lnt.

VISSER

BIEDT U EEN RUIM ASSORTIMENT

Tevens grote kollektie WENS- en TRENDKAARTEN

Uw inleveradres voor TOTO en LOTTO Verkoopadres van strippenkaarten Verkoop van DUREX in de sigarettenautomaat

ROOKARTIKELEN LEKTUUR

Verkoop van STAATSLOTEN


CF (t,Ê,

Ëo oo_

o o a a

z

UJ

I

()

z zz I

= = I

@

F =

J 4

z

o a I

I

2Ë3 Eo? cË ËijÉï $È ,

J t UJ o

()

o

ïFig= ÈËen1

o o o o

Toch ben je nog steeds die vereniging in het Waterkwartier, daar in Nijmegen West, die in het Knotsenburgseleven een grote inbreng heeÍt. ln de woelige jaren negentig is het inderdaad moeilijk een vereniging in stand te houden en dat geldt niet alleen voor

1(

$

É,

ï/)

Vorig jaar in ons jaarboekje nog zo ver weg.......nu staan we werkelijk aan de vooravond van ons 3O-jarig bestaan. Een prestatie? Och je hoort het zeggen, 30 jaar, wat dan

s o

s

ïp

pl

.e.,

a

I ÈÈ

(/)

F

o F o

=

o c) o (o (o

o F

N

Et

o 3 o

3 = .g

z

g $ S $

V

$ (s

o CD

nog?

een karnavalsvereniging.

Kijk maar naar je eigen privé leven, ook daar is het soms moeilijk en heeÍt iedereen zijn eigen zorgen. Je positie, je werk, je financiën, hoe knoop je de eindjes aan elkaar? Kinderen worden groot, gaan naar andere scholen,

studiekosten, kleding, sportaÍtikelen, enz. leder van ons kan

dit rijtje verder invullen. En zo is het ook met

het

verenigingsleven.

ln de jaren dat het verenigingsleven volop bloeide waÍen onze wensen veel minder. Het gezinsleven had een andere opbouw. Zo was het 30 jaar geleden. Het leugd- en jongerenwerk in het Waterkwartier was volop aanwezig, de volwassenen activiteiten stonden echter nog in de kinderschoenen zodat het gerechtvaardigd was dat

men zich inspande vooÍ het bouwen van het eerste treÍcentrum in Nijmegen n.l. het Gemeenschapshuis, na 30

jaar nog steeds Íungerend als het eeÍste en

enige

treÍcentrum in het Waterkwartier. Zo ontstond uit dat zelÍde idealisme de karnavalsvereniging "De Waoterjokers". Van de 11 mensen die bij de oprichting de eerste Raad van Elf vormden, zijn Jo Holland, Thijs Aalders, Toon Jansen, Eef Jansen en Hein Alwicher nog steeds actief, zij het voor enkele in mindere mate, in de vereniging bezig. ln de loop der jaren hebben wij een enoÍme welvaart gekend, alles was en bleeÍ mogelijk. Nu aangeland in 1993 weten we waartoe het ons allemaal heeft gebracht. De bomen groeien niet meeÍ zo hoog en de wind waait aÍ en toe heel hard door onze economie, niets is meer zeker. Een goede baan vandaag kan morgen heel betÍekkelijk zijn.

ln dat licht bezien vindt ik het een prestatie een vereniging te zijn die 30 jaar in stand wordt gehouden door een groot aantal medewerkers, ieder met een eigen inzet, de een wat

meer als de ander maar toch met een saamhorigheids-

gevoel, dat kenmerkend is voor "De Waoterjokers". lk ben blij voorzitter te mogen zijn van zo'n fijne vriendenclub die bereid zijn, als het er op aan komt voor elkaar door het vuur te gaan en elkaar te steunen om er samen iets van

te willen maken.


CF (t,Ê,

Ëo oo_

o o a a

z

UJ

I

()

z zz I

= = I

@

F =

J 4

z

o a I

I

2Ë3 Eo? cË ËijÉï $È ,

J t UJ o

()

o

ïFig= ÈËen1

o o o o

Toch ben je nog steeds die vereniging in het Waterkwartier, daar in Nijmegen West, die in het Knotsenburgseleven een grote inbreng heeÍt. ln de woelige jaren negentig is het inderdaad moeilijk een vereniging in stand te houden en dat geldt niet alleen voor

1(

$

É,

ï/)

Vorig jaar in ons jaarboekje nog zo ver weg.......nu staan we werkelijk aan de vooravond van ons 3O-jarig bestaan. Een prestatie? Och je hoort het zeggen, 30 jaar, wat dan

s o

s

ïp

pl

.e.,

a

I ÈÈ

(/)

F

o F o

=

o c) o (o (o

o F

N

Et

o 3 o

3 = .g

z

g $ S $

V

$ (s

o CD

nog?

een karnavalsvereniging.

Kijk maar naar je eigen privé leven, ook daar is het soms moeilijk en heeÍt iedereen zijn eigen zorgen. Je positie, je werk, je financiën, hoe knoop je de eindjes aan elkaar? Kinderen worden groot, gaan naar andere scholen,

studiekosten, kleding, sportaÍtikelen, enz. leder van ons kan

dit rijtje verder invullen. En zo is het ook met

het

verenigingsleven.

ln de jaren dat het verenigingsleven volop bloeide waÍen onze wensen veel minder. Het gezinsleven had een andere opbouw. Zo was het 30 jaar geleden. Het leugd- en jongerenwerk in het Waterkwartier was volop aanwezig, de volwassenen activiteiten stonden echter nog in de kinderschoenen zodat het gerechtvaardigd was dat

men zich inspande vooÍ het bouwen van het eerste treÍcentrum in Nijmegen n.l. het Gemeenschapshuis, na 30

jaar nog steeds Íungerend als het eeÍste en

enige

treÍcentrum in het Waterkwartier. Zo ontstond uit dat zelÍde idealisme de karnavalsvereniging "De Waoterjokers". Van de 11 mensen die bij de oprichting de eerste Raad van Elf vormden, zijn Jo Holland, Thijs Aalders, Toon Jansen, Eef Jansen en Hein Alwicher nog steeds actief, zij het voor enkele in mindere mate, in de vereniging bezig. ln de loop der jaren hebben wij een enoÍme welvaart gekend, alles was en bleeÍ mogelijk. Nu aangeland in 1993 weten we waartoe het ons allemaal heeft gebracht. De bomen groeien niet meeÍ zo hoog en de wind waait aÍ en toe heel hard door onze economie, niets is meer zeker. Een goede baan vandaag kan morgen heel betÍekkelijk zijn.

ln dat licht bezien vindt ik het een prestatie een vereniging te zijn die 30 jaar in stand wordt gehouden door een groot aantal medewerkers, ieder met een eigen inzet, de een wat

meer als de ander maar toch met een saamhorigheids-

gevoel, dat kenmerkend is voor "De Waoterjokers". lk ben blij voorzitter te mogen zijn van zo'n fijne vriendenclub die bereid zijn, als het er op aan komt voor elkaar door het vuur te gaan en elkaar te steunen om er samen iets van

te willen maken.


Daarom wil ik iedereen, die op welke wijze dan ook betrokken is bij onze vereniging van harte feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal. Dit jaar zal er veel extra's van ons gevraagd worden, want je viert tenslotte maar een keer je 3O-jarig bestaan. ln de verwachting dat we er samen een onvergetelijk jaar van zullen maken, wens ik u allen heel veel karnavalsplezier toe, Ruud de Vries, voorzitter

,.DE NOTETNKRAKER" KRAAAAAAAAAAAKEN D VERS Markten: maandag en zaterdag, Centrum van Nijmegen t.o. V&D en HEMA woensdag Hatert, donderdag Elst, vrijdag Meyhorst


Daarom wil ik iedereen, die op welke wijze dan ook betrokken is bij onze vereniging van harte feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal. Dit jaar zal er veel extra's van ons gevraagd worden, want je viert tenslotte maar een keer je 3O-jarig bestaan. ln de verwachting dat we er samen een onvergetelijk jaar van zullen maken, wens ik u allen heel veel karnavalsplezier toe, Ruud de Vries, voorzitter

,.DE NOTETNKRAKER" KRAAAAAAAAAAAKEN D VERS Markten: maandag en zaterdag, Centrum van Nijmegen t.o. V&D en HEMA woensdag Hatert, donderdag Elst, vrijdag Meyhorst


:

v)

o \ o o o

Raad van Elf:

Ruud Kleinschiphorst, President Thijs Aalders Jr. Geert van Alst Geert Alwicher 'Wil Delgijer Willy Holland Cor Klaassen Erik Kleinschiphorst Theo Koppers Jo de Vries Ruud de Vries

s è

Q

too o o

ssu o s O)

c .9, co

I l\

vt

s a s .(B $ $

cq)

(t)

o

F o,

c s

:s a

I

Adjudanten:

Jo Arts

UJ

Herman van de Mee

s $ S $

V

Senatoren: Hein Alwicher Ton van de Broek Jo Holland Rene Holland Thijs Holland Theo Jansen Piet Roos Nol Teunissen Piet Wegh Theo Wullings Convent-Senatoren:

Thijs Aalders Sr. Eef Jansen Toon Janssen Theo Kersten


:

v)

o \ o o o

Raad van Elf:

Ruud Kleinschiphorst, President Thijs Aalders Jr. Geert van Alst Geert Alwicher 'Wil Delgijer Willy Holland Cor Klaassen Erik Kleinschiphorst Theo Koppers Jo de Vries Ruud de Vries

s è

Q

too o o

ssu o s O)

c .9, co

I l\

vt

s a s .(B $ $

cq)

(t)

o

F o,

c s

:s a

I

Adjudanten:

Jo Arts

UJ

Herman van de Mee

s $ S $

V

Senatoren: Hein Alwicher Ton van de Broek Jo Holland Rene Holland Thijs Holland Theo Jansen Piet Roos Nol Teunissen Piet Wegh Theo Wullings Convent-Senatoren:

Thijs Aalders Sr. Eef Jansen Toon Janssen Theo Kersten


ln deze terugblik willen we ons beperken tot de jaren na ons

sO) I

25-jarig bestaan. Aan de hand van oude jaarboekjes, video's en jaarverslagen hebben we eerst ons geheugen opgefrist.

Om de terugblik overzichtelijk te houden hebben we

o)

gebeurtenissen verdeeld ín groepen.

\\

ZITTINGEN

de

co Or

a

el e

,o

Wij wensen U een heel prettig karnavalsseizoen bij ,,De Waoterjokers" !

De motto's van de laatste zittingen waren: "De wereld der

stripfiguren', 'Met de Waoterjokers naar de Middeleeuwen", "Britse avond", en "De Waoterjokers aan de Mediterranee".

Alle motto's met een eigen uitstraling en sfeer. Dat dit door de commissie regie wordt uitgebuit behoeft geen betoog. Door de versiering van zaal en podium, de kleding en de aankleding van de tafels kwam het publiek reeds bij binnenkomst in de juiste stemming. Natuurlijk waren ook de optredens aan de motto's aangepast. Optredens, meestal uitgevoerd door eigen mensen, waarbij de lol van de voorbereidingen moet uitstralen tijdens de zittingen.

Zonder de andere acts te kort te doen willen we hierbij enkele optredens achtereenvolgens noemen: Uitvoering "Wizzard oÍ Oz" door de dansgroep, het komische hoorspel, Romeinen, de Vendelzwaaiers, de Monnikenact, de

de

Minstrelen,

de Kings Singers,

Meatloaf

, de Bobbies, de

Stierenvechter, de Druivenstampers en natuurlijk de Maffiaact met onze eigen Pavarotti.

TOT ZIENS BIJ ,illllllt,ilrililllllllll rmrrrrrl'

ruud devries

Tijdens alle zittingen hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van de muzikale capaciteiten van The Lucky Scouts, de Waoterblaosjokers en de in 1991 jubilerende Vullusbent. Diverse optredens uit onze zittingen zijn ook gebruikt bij zittingen van andere verenigingen.

KINDERKARNAVAL

Sedert de oprichting wordt bij "De Waoterjokers" veel aandacht besteed aan het kinderkarnaval. Een leuke kindermiddag in het Gemeenschapshuis, de optocht door de wijk en aktiviteiten rond de karnavalsdagen in november en Íebruari.

Gelukkig hebben "De Waoterjokers" hierbij de steun van straat commitees, die met hun versierde stÍaten heel Nijmegen steeds weer verbazen.


ln deze terugblik willen we ons beperken tot de jaren na ons

sO) I

25-jarig bestaan. Aan de hand van oude jaarboekjes, video's en jaarverslagen hebben we eerst ons geheugen opgefrist.

Om de terugblik overzichtelijk te houden hebben we

o)

gebeurtenissen verdeeld ín groepen.

\\

ZITTINGEN

de

co Or

a

el e

,o

Wij wensen U een heel prettig karnavalsseizoen bij ,,De Waoterjokers" !

De motto's van de laatste zittingen waren: "De wereld der

stripfiguren', 'Met de Waoterjokers naar de Middeleeuwen", "Britse avond", en "De Waoterjokers aan de Mediterranee".

Alle motto's met een eigen uitstraling en sfeer. Dat dit door de commissie regie wordt uitgebuit behoeft geen betoog. Door de versiering van zaal en podium, de kleding en de aankleding van de tafels kwam het publiek reeds bij binnenkomst in de juiste stemming. Natuurlijk waren ook de optredens aan de motto's aangepast. Optredens, meestal uitgevoerd door eigen mensen, waarbij de lol van de voorbereidingen moet uitstralen tijdens de zittingen.

Zonder de andere acts te kort te doen willen we hierbij enkele optredens achtereenvolgens noemen: Uitvoering "Wizzard oÍ Oz" door de dansgroep, het komische hoorspel, Romeinen, de Vendelzwaaiers, de Monnikenact, de

de

Minstrelen,

de Kings Singers,

Meatloaf

, de Bobbies, de

Stierenvechter, de Druivenstampers en natuurlijk de Maffiaact met onze eigen Pavarotti.

TOT ZIENS BIJ ,illllllt,ilrililllllllll rmrrrrrl'

ruud devries

Tijdens alle zittingen hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van de muzikale capaciteiten van The Lucky Scouts, de Waoterblaosjokers en de in 1991 jubilerende Vullusbent. Diverse optredens uit onze zittingen zijn ook gebruikt bij zittingen van andere verenigingen.

KINDERKARNAVAL

Sedert de oprichting wordt bij "De Waoterjokers" veel aandacht besteed aan het kinderkarnaval. Een leuke kindermiddag in het Gemeenschapshuis, de optocht door de wijk en aktiviteiten rond de karnavalsdagen in november en Íebruari.

Gelukkig hebben "De Waoterjokers" hierbij de steun van straat commitees, die met hun versierde stÍaten heel Nijmegen steeds weer verbazen.


OPTOCHTEN

Niet alleen de optocht in onze eigen wijk is belangrijk maar ook de deelname aan de stadsoptochten. leder jaar opnieuw

is er vanuit "De Waoterjokers" een grote

inbreng

in

de

stadsoptocht. Grotere en kleinere prijzen geven de kwaliteit aan.

Als u hoge noten op uw zong heeft.....

Als gevolg van de Golfoorlog mocht in 1991 geen optocht worden gehouden. Het jaar daarna werd echter een doorslaand succes door het prachtige weer. ACTIVITEITENDAGEN

Dagen waarbij het familie - gebeuren voorop staat. Sport, spel, ontspanning en een drankle worden daarbij zeker niet veÍgeten. Na enkele jaren op de Berendonck is de lokatie gewijzigd in Kinderdorp Neerbosch. Alhier zijn we minder afhankelijk van mooi weer, maar ook dit jaar was het goed. PRINSEN

De prinsen van de aÍgelopen seizoenen waren: Hans Soulier, Ed Frinsel, Ton van der Laan, Willem Arns en Ronald Migo. Aan hun bezoeken aan "De Waoterjokers" en aan hun

afscheid werd door

de

stuntcommissie

vol

aandacht

besteed.

Hun reacties hierover en de ervaringen met

"De

Waoterjokers" leest u elders in dit jubileumboekje. Prins Willem zocht in het seizoen 1991-1992 hulp bil "De

Waoterjokers"

Kleinschiphorst,

Drukkeril Bendo B.V.

in de vorm van Adjudant Hennie lid van de The Lucky Scouts en de

Waoterblaosjokers.

w

Von Berchenstroot 17 - ó511 BA Niimegen Telefoon 080-232684 - Fox 080-ó02900

SPONSORING

Reeds langer word door "De Waoterjokers" gebruik gemaakt van sponsoring. Hierbij valt te denken aan de advertenties en de grote en kleinere bijdrage ten behoeve van de commissie kinderkarnaval.

lncidenteel kon gebruik worden gemaakt

van

extra

sponsoring zoals bijvoorbeeld de huur van de kleding bij de zitting "Met de Waoterjokers naar de Middeleeuwen.n De laatste jaren zijn we echter verzekerd van sponsors voor langere termijn. HUIZE SONNEHAERT

Op verzoek zijn we in 1992 begonnen met het veÍzorgen van zittingsavonden in huize Sonnehaert. Optredens uit de


OPTOCHTEN

Niet alleen de optocht in onze eigen wijk is belangrijk maar ook de deelname aan de stadsoptochten. leder jaar opnieuw

is er vanuit "De Waoterjokers" een grote

inbreng

in

de

stadsoptocht. Grotere en kleinere prijzen geven de kwaliteit aan.

Als u hoge noten op uw zong heeft.....

Als gevolg van de Golfoorlog mocht in 1991 geen optocht worden gehouden. Het jaar daarna werd echter een doorslaand succes door het prachtige weer. ACTIVITEITENDAGEN

Dagen waarbij het familie - gebeuren voorop staat. Sport, spel, ontspanning en een drankle worden daarbij zeker niet veÍgeten. Na enkele jaren op de Berendonck is de lokatie gewijzigd in Kinderdorp Neerbosch. Alhier zijn we minder afhankelijk van mooi weer, maar ook dit jaar was het goed. PRINSEN

De prinsen van de aÍgelopen seizoenen waren: Hans Soulier, Ed Frinsel, Ton van der Laan, Willem Arns en Ronald Migo. Aan hun bezoeken aan "De Waoterjokers" en aan hun

afscheid werd door

de

stuntcommissie

vol

aandacht

besteed.

Hun reacties hierover en de ervaringen met

"De

Waoterjokers" leest u elders in dit jubileumboekje. Prins Willem zocht in het seizoen 1991-1992 hulp bil "De

Waoterjokers"

Kleinschiphorst,

Drukkeril Bendo B.V.

in de vorm van Adjudant Hennie lid van de The Lucky Scouts en de

Waoterblaosjokers.

w

Von Berchenstroot 17 - ó511 BA Niimegen Telefoon 080-232684 - Fox 080-ó02900

SPONSORING

Reeds langer word door "De Waoterjokers" gebruik gemaakt van sponsoring. Hierbij valt te denken aan de advertenties en de grote en kleinere bijdrage ten behoeve van de commissie kinderkarnaval.

lncidenteel kon gebruik worden gemaakt

van

extra

sponsoring zoals bijvoorbeeld de huur van de kleding bij de zitting "Met de Waoterjokers naar de Middeleeuwen.n De laatste jaren zijn we echter verzekerd van sponsors voor langere termijn. HUIZE SONNEHAERT

Op verzoek zijn we in 1992 begonnen met het veÍzorgen van zittingsavonden in huize Sonnehaert. Optredens uit de


zittingen woÍden, al dan niet in aangepaste vorm, gebracht. Dat deze optredens een succes zijn blijkt uit de opkomst op deze avonden en steeds het verzoek voor het volgende jaar. ALGEMEEN

ln het

seizoen 1991-1992 kregen "De Waoterjokers" een mascotte aangeboden door Theo Willems. Tijdens de "Britse

avond" werd "Lubke" gedoopt. Zelfs zljn hofkapeljas, senaatspak

en

kleding,

senaatskiel (verzorgd door

Henriëtte de Vries), waren niet vergeten. Ook werden we in

de aÍgelopen seizoenen weer

geconf

ronteerd met andere

zaken.

Helaas hebben, we afscheid moeten nemen van Piet van Beek (convent senator), Piet Polkamp (oud medewerker) en

Riek en Wim Hystek lzeer actieve leden van "De Waoterjokers"). Met deze terugblik is getracht de afgelopen seizoenen voor u in het kort samen te vatten. Dat dit overzicht niet compleet is zal duidelijk zijn. Wellicht heeft u hierdoor wel meer inzicht gekregen in de activiteiten van " De

::

Waoterjokers".

vt

ao

Namens de commissie Pers en Propaganda

Willy Holland

co

o È o

.p,

{

4s

H.s./expresse bv expeditie & transport opslag overslag logistiek dienst verlening

High Speed Service Transport. gespecialiseerd service transpon voor electronische artikelen Molenweg 1, 661 2 AE Nederasselt, tel.: 08892 - 1 944, Fax: 08892 - 2366


zittingen woÍden, al dan niet in aangepaste vorm, gebracht. Dat deze optredens een succes zijn blijkt uit de opkomst op deze avonden en steeds het verzoek voor het volgende jaar. ALGEMEEN

ln het

seizoen 1991-1992 kregen "De Waoterjokers" een mascotte aangeboden door Theo Willems. Tijdens de "Britse

avond" werd "Lubke" gedoopt. Zelfs zljn hofkapeljas, senaatspak

en

kleding,

senaatskiel (verzorgd door

Henriëtte de Vries), waren niet vergeten. Ook werden we in

de aÍgelopen seizoenen weer

geconf

ronteerd met andere

zaken.

Helaas hebben, we afscheid moeten nemen van Piet van Beek (convent senator), Piet Polkamp (oud medewerker) en

Riek en Wim Hystek lzeer actieve leden van "De Waoterjokers"). Met deze terugblik is getracht de afgelopen seizoenen voor u in het kort samen te vatten. Dat dit overzicht niet compleet is zal duidelijk zijn. Wellicht heeft u hierdoor wel meer inzicht gekregen in de activiteiten van " De

::

Waoterjokers".

vt

ao

Namens de commissie Pers en Propaganda

Willy Holland

co

o È o

.p,

{

4s

H.s./expresse bv expeditie & transport opslag overslag logistiek dienst verlening

High Speed Service Transport. gespecialiseerd service transpon voor electronische artikelen Molenweg 1, 661 2 AE Nederasselt, tel.: 08892 - 1 944, Fax: 08892 - 2366


25

jaar Senator

Cor Klaassen, voor intimi 'Curry" kwam in 1965 toen nog

De De

kwaliteit is SUPER korting is DIRECT!

deel uitmakend van The Lucky Scouts in contact met "De Waoterjokers".

ln 1968 wist ik Cor over te

halen senator van onze

vereniging te worden en als zodanig werd 1969 geihstalleerd.

Niemand

kon toen

bevroeden

hij in

Íebruari

dat dit voor

"De

Waoterjokers' een gouden greep was. Want nu na 25 jaar heeÍt Cor een respectable staat van dienst opgebouwd. Vanaf 1971 tot 1976 vervulde Cor de Íunctie van adjudant binnen onze vereniging.

ln oktober 1973 kon hij nog net het 2e lustrum meemaken voordat hij begin november 1973 voor een jaar wegens werkzaamheden naar Amerika ging. Hij miste daardoor de karnavalsdagen in Íebruari 1974, maar bleef op zijn manier actief.

ln november 1976 trad Cor als 2e secretaris toe tot het bestuur. ln 1982 werd hij 1e secretaris, welke functie hij

rH us $Ht Koekoekstraat I Telefoon 080-786818 Nijmegen

tot op heden tot volle tevredenheid vervult. Dat ook muzikaal bloed kruipt waar het niet gaan kan blijkt uit het Íeit dat Cor, vanaf de oprichting in 1980, deel

uitmaakt van de Vullusbent. Vanaf 1984 ging Cor in de "nieuwe" hofkapel de grote trom slaan. Nadat we hem één stok hadden afgenomen en de ander hadden "aangepast" kon en kan zijn muzikale inbreng nog steeds ieders goedkeuring wegdragen. Dat Cor uit het echte karnavalshout gesneden is blijkt uit het gegeven dat hij naast de vele werkzaamheden binnen de vereniging zijn hele gezin wist te motiveren aan het karnavalsgebeuren deel

te

nemen. Maurice als geluidsman bij onze zittingen, Mariska en Nienke in diverse (dans)acts en Els als steunende en Íeestvierende vrouw op de achtergrond. Last but not least heeft Cor Dennis, Mariska's vriend warm

gemaakt voor zijn Íantastische inbreng bij

de

totstandkoming van de hoes van onze C.D.

Na deze opsomming moet het iedereen duidelijk zijn dat Cor al jaren en nog steeds een van de drijvende krachten binnen de WaoterjokerÍamilie is.

Cor, bedankt en

prof

iciat met het bereiken van

deze

mijlpaal. lk weet zeker dat we nog vele jaren op je inzet en

enthousiasme kunnen rekenen. Namens de hele Waoterjokerfamilie Ruud Kleinschiphorst


25

jaar Senator

Cor Klaassen, voor intimi 'Curry" kwam in 1965 toen nog

De De

kwaliteit is SUPER korting is DIRECT!

deel uitmakend van The Lucky Scouts in contact met "De Waoterjokers".

ln 1968 wist ik Cor over te

halen senator van onze

vereniging te worden en als zodanig werd 1969 geihstalleerd.

Niemand

kon toen

bevroeden

hij in

Íebruari

dat dit voor

"De

Waoterjokers' een gouden greep was. Want nu na 25 jaar heeÍt Cor een respectable staat van dienst opgebouwd. Vanaf 1971 tot 1976 vervulde Cor de Íunctie van adjudant binnen onze vereniging.

ln oktober 1973 kon hij nog net het 2e lustrum meemaken voordat hij begin november 1973 voor een jaar wegens werkzaamheden naar Amerika ging. Hij miste daardoor de karnavalsdagen in Íebruari 1974, maar bleef op zijn manier actief.

ln november 1976 trad Cor als 2e secretaris toe tot het bestuur. ln 1982 werd hij 1e secretaris, welke functie hij

rH us $Ht Koekoekstraat I Telefoon 080-786818 Nijmegen

tot op heden tot volle tevredenheid vervult. Dat ook muzikaal bloed kruipt waar het niet gaan kan blijkt uit het Íeit dat Cor, vanaf de oprichting in 1980, deel

uitmaakt van de Vullusbent. Vanaf 1984 ging Cor in de "nieuwe" hofkapel de grote trom slaan. Nadat we hem één stok hadden afgenomen en de ander hadden "aangepast" kon en kan zijn muzikale inbreng nog steeds ieders goedkeuring wegdragen. Dat Cor uit het echte karnavalshout gesneden is blijkt uit het gegeven dat hij naast de vele werkzaamheden binnen de vereniging zijn hele gezin wist te motiveren aan het karnavalsgebeuren deel

te

nemen. Maurice als geluidsman bij onze zittingen, Mariska en Nienke in diverse (dans)acts en Els als steunende en Íeestvierende vrouw op de achtergrond. Last but not least heeft Cor Dennis, Mariska's vriend warm

gemaakt voor zijn Íantastische inbreng bij

de

totstandkoming van de hoes van onze C.D.

Na deze opsomming moet het iedereen duidelijk zijn dat Cor al jaren en nog steeds een van de drijvende krachten binnen de WaoterjokerÍamilie is.

Cor, bedankt en

prof

iciat met het bereiken van

deze

mijlpaal. lk weet zeker dat we nog vele jaren op je inzet en

enthousiasme kunnen rekenen. Namens de hele Waoterjokerfamilie Ruud Kleinschiphorst


FRATY:KoPtOPj$'IN '-ÍÁAEeruuryPt

-rópxwAtlÍHtt

bQ)

Ê-

N;

.o

l'i o o $ $

c

ttt,-lu57

ln zware leatherlook

E

Pracht echt rundlederen bankstel, diverse kleuren, met binnenvering kwaliteitsvullingen (in blank of donker eiken). Als 3/2 zitter elders 3395,bij Framy 2895,-

o o c

o

o)

:o N 3 q

zijn

"DE WAOTERJOKERS IN KERMISSFEER".

Dat de sfeer rond een zitting belangrijk is hebben we de afgelopen jaren al meerdere malen kunnen ervaren. Bij binnenkomst moet "die zitting" al beginnen en "het gevoel" er al zijn om er met z'n ALLEN een gezellige avond van te

maken. Dan pas gaat er ook ineens een heleboel vanzelÍ en kan er, na maar één generale repetitie te hebben gehad, ook op het podium iets groeien. Zo doen we dat ook dit jaar! De kermis straalt immers zelf al iets Íeesteliiks uit waar jong en oud zich in thuisvoelen. Gekleurde lampen, toeters en bellen, de lucht van oliebollen, zuurstokken, suikerspinnen

en paling maken het feest compleet. Vis moet je laten dus ook het bijpassende drankje mag niet

zwemmen,

I l

Het jubileum op zich zal natuurlijk in deze zitting

aandacht krijgen en ook de uitstraling van "onze" CD zal niet te missen zijn. Wij noemen de zitting daarom dit jaar dan ook :

o È

Íortabete 3/2 zitter in prachtige stoÍ die uniek is doordat de stof zich gemakkelijk laat Íeinigen. Elders 1 795,-. Nu bij Framy 1095,-

c)

Íl)

Framy Meubelen in de Bottelstraat 2-34 te Nijmegen (nabij de Waalboulevard) is de absolute koploper in meu-belland als hèt gaat om superlage prijzen voor afiikelen van ongekende topkwaliteit! Kom daarom 'ns kijken bij Framy en overtuig uzelÍ. De koffie staat voor u klaar!

o o

a)t PS

CtrX

Het 6e lustrum van onze Waoterjokerfamilie is een Íeit, 30 jaar Waoterjokers! Hierbij past een zitting in sÍeer. Eigenlijk hebben we dit jaar niet "echt" voor een motto gekozen, maar meer voor een zitting in een bepaald jasje.

Modern ledikant, afm. 140 x200 cm. (ook leverbaar in 160x200 en 180x200 cm). Uitgevoerd in MDF-wit met 2 soft polyestermatrassen (SG-40) en verstelbare lattenbodems. Elders 1398,- bii Framy 995,(gratis gemonteerd)

Donderdag koopavond.

I I

FRAtv

PRT,T*

ltilnnttnc Zjet u binnen een maand na aankooo nepelÍde meubei (onder getiikê voorwaardenj

voo,.

vuurvreters, Íakiers, pluche beesten, vrouwen met een baard ( niet in de keel l, 3 oÍ meer borsten, lange nek, etc, l

I

::riÍ:iíï/ Volop parkeergelegenheid.

worden vergeten. Kortom het is een echt volksfeest waar de karnaval er ook één van is. Dat die combinatie zal slagen, staat voor ons al vast. Enkele kermis-creaties en attracties sluiten namelijk goed aan op de manier waarop wij het karnavalistisch naar buiten willen brengen. U zult het vanzelÍ wel zien. Voor diegene die niet weet hoe hij oÍ zij deze avond gekleed moet gaan, volgt hier een kledingadvies: Wat ons het meest interesseeÍt is de vermaak- en variétekant van de kermis. Wij denken dan ook aan figuren die horen bij oÍ komen uit de spokentent, waaÍzeggeÍ(ster)s,

etc.

Zoals u weet heeft de kermis een lang verleden en ook iets nostalgisch. Misschien dat u terug kunt denken aan uw jeugd. Hoe was u toen ook alweer gekleed? lets voor deze zitting??? De echte Waoterjoker-leden komen natuurlijk verkleed en

dragen zo hun steentje bij aan die

bekende

"WaoterjokersÍeer".

Wij danken u daarvoor en rekenen zeker in dit jubileumjaar weer op uw medewerking!!


FRATY:KoPtOPj$'IN '-ÍÁAEeruuryPt

-rópxwAtlÍHtt

bQ)

Ê-

N;

.o

l'i o o $ $

c

ttt,-lu57

ln zware leatherlook

E

Pracht echt rundlederen bankstel, diverse kleuren, met binnenvering kwaliteitsvullingen (in blank of donker eiken). Als 3/2 zitter elders 3395,bij Framy 2895,-

o o c

o

o)

:o N 3 q

zijn

"DE WAOTERJOKERS IN KERMISSFEER".

Dat de sfeer rond een zitting belangrijk is hebben we de afgelopen jaren al meerdere malen kunnen ervaren. Bij binnenkomst moet "die zitting" al beginnen en "het gevoel" er al zijn om er met z'n ALLEN een gezellige avond van te

maken. Dan pas gaat er ook ineens een heleboel vanzelÍ en kan er, na maar één generale repetitie te hebben gehad, ook op het podium iets groeien. Zo doen we dat ook dit jaar! De kermis straalt immers zelf al iets Íeesteliiks uit waar jong en oud zich in thuisvoelen. Gekleurde lampen, toeters en bellen, de lucht van oliebollen, zuurstokken, suikerspinnen

en paling maken het feest compleet. Vis moet je laten dus ook het bijpassende drankje mag niet

zwemmen,

I l

Het jubileum op zich zal natuurlijk in deze zitting

aandacht krijgen en ook de uitstraling van "onze" CD zal niet te missen zijn. Wij noemen de zitting daarom dit jaar dan ook :

o È

Íortabete 3/2 zitter in prachtige stoÍ die uniek is doordat de stof zich gemakkelijk laat Íeinigen. Elders 1 795,-. Nu bij Framy 1095,-

c)

Íl)

Framy Meubelen in de Bottelstraat 2-34 te Nijmegen (nabij de Waalboulevard) is de absolute koploper in meu-belland als hèt gaat om superlage prijzen voor afiikelen van ongekende topkwaliteit! Kom daarom 'ns kijken bij Framy en overtuig uzelÍ. De koffie staat voor u klaar!

o o

a)t PS

CtrX

Het 6e lustrum van onze Waoterjokerfamilie is een Íeit, 30 jaar Waoterjokers! Hierbij past een zitting in sÍeer. Eigenlijk hebben we dit jaar niet "echt" voor een motto gekozen, maar meer voor een zitting in een bepaald jasje.

Modern ledikant, afm. 140 x200 cm. (ook leverbaar in 160x200 en 180x200 cm). Uitgevoerd in MDF-wit met 2 soft polyestermatrassen (SG-40) en verstelbare lattenbodems. Elders 1398,- bii Framy 995,(gratis gemonteerd)

Donderdag koopavond.

I I

FRAtv

PRT,T*

ltilnnttnc Zjet u binnen een maand na aankooo nepelÍde meubei (onder getiikê voorwaardenj

voo,.

vuurvreters, Íakiers, pluche beesten, vrouwen met een baard ( niet in de keel l, 3 oÍ meer borsten, lange nek, etc, l

I

::riÍ:iíï/ Volop parkeergelegenheid.

worden vergeten. Kortom het is een echt volksfeest waar de karnaval er ook één van is. Dat die combinatie zal slagen, staat voor ons al vast. Enkele kermis-creaties en attracties sluiten namelijk goed aan op de manier waarop wij het karnavalistisch naar buiten willen brengen. U zult het vanzelÍ wel zien. Voor diegene die niet weet hoe hij oÍ zij deze avond gekleed moet gaan, volgt hier een kledingadvies: Wat ons het meest interesseeÍt is de vermaak- en variétekant van de kermis. Wij denken dan ook aan figuren die horen bij oÍ komen uit de spokentent, waaÍzeggeÍ(ster)s,

etc.

Zoals u weet heeft de kermis een lang verleden en ook iets nostalgisch. Misschien dat u terug kunt denken aan uw jeugd. Hoe was u toen ook alweer gekleed? lets voor deze zitting??? De echte Waoterjoker-leden komen natuurlijk verkleed en

dragen zo hun steentje bij aan die

bekende

"WaoterjokersÍeer".

Wij danken u daarvoor en rekenen zeker in dit jubileumjaar weer op uw medewerking!!


fK

De "Nimweegse" kermis kende vroeger een dolle maandag.

"De Waoterjokers" kennen al 30 jaar de

dolle

zaterdagavond. Daar komt zeker nog een "dolle" zondag achteraan.

De regie-commissie wenst u alvast vanaÍ deze plaats een heel gezellige avond toe.

Tot ziens op ons "te dolle" weekend!!!

-fi$$$

Namens de commissie regie

Theo Koppers

Uw partner in: x

Zetten en opmaken met DTP

x Offset drukken

x Kopíëren x Machinaal boekbinden x Handboekbinden

x Grafische afwerking

Voor bedrijven, instellingen en particulleren: Ë==__?s_:=-=_f*GnnrtscHBEDRIJF Boekweitweg 4, 6534 AC Ni.imegen tel.:080-526100

Wij zijn nog lang niet "uitgedraaíd". Vijf oprichters van "De Waoterjokers" zijn nog steeds actief in de vereniging.


fK

De "Nimweegse" kermis kende vroeger een dolle maandag.

"De Waoterjokers" kennen al 30 jaar de

dolle

zaterdagavond. Daar komt zeker nog een "dolle" zondag achteraan.

De regie-commissie wenst u alvast vanaÍ deze plaats een heel gezellige avond toe.

Tot ziens op ons "te dolle" weekend!!!

-fi$$$

Namens de commissie regie

Theo Koppers

Uw partner in: x

Zetten en opmaken met DTP

x Offset drukken

x Kopíëren x Machinaal boekbinden x Handboekbinden

x Grafische afwerking

Voor bedrijven, instellingen en particulleren: Ë==__?s_:=-=_f*GnnrtscHBEDRIJF Boekweitweg 4, 6534 AC Ni.imegen tel.:080-526100

Wij zijn nog lang niet "uitgedraaíd". Vijf oprichters van "De Waoterjokers" zijn nog steeds actief in de vereniging.


:c

sË f,Q 8s

th à$

Ès.*J a)

s :(tt : o

Bij alle jubilea die "De Waoterjokers' vierden waren The Lucky Scouts nadrukkelijk betrokken. Niet alleen door hun inbreng maar vanwege het feit dat er in dezelfde jaren voor hen ook een jubileum te vieren was. Zij zijn nu eenmaal vijf

jaar ouder en blijven dat voorlopig ook. Hoewel het aantal optredens de laatste jaren duidelijk is ingeperkt ('n hobby moet leuk blijven) is het enthousiasme binnen de groep nog volop aanwezig. Het is toch fantastisch en het blijft uniek dat je met je eigen Íamilie (Theo en Thijs rekenen we daar ook toel al 35 jaar in staat bent een hobby uit te oeÍenen waaraan jullie niet alleen zelÍ, maar ook anderen een groot plezier. beleven. Bovendien schept de band een band waar menige Íamilie jaloers op is. Ruud, Frans, Henny, Erik en Jos Kleinschiphorst, Paula Wegh, Tine Looyschelder, Anita en Theo Koppers en Thijs Aalders, jullie allemaal geÍeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal, 35 jaar The Lucky Scouts. Muzikale amateurs tegen het professionele aan. Wij hopen nog tot in lengte van jaren van jullie enthousiaste muzikale kwaliteiten binnen en buiten "De Waoterjokers" te mogen genieten.

oo

Proficiat namens de hele Waoterjokerfamilie

\ J<

() J

-to

.c l:

ri lle

r E irttt'tlt r a

-

l!

ra--._

a

_

_ ^-

MET HET OOG OP MORGEN Niimegen Groesbeek Beuningen ,l42 ?lein 1944,71 Burg. OttenhoÍstr. l4 Julionoplein

Tel.: 080 - 230034 Tel.:

Nieuw-Bergen ([.] Roodhuisplein 51

08891 -72551 Tel.: 08892 -74080 lel.: 08854 -2761


:c

sË f,Q 8s

th à$

Ès.*J a)

s :(tt : o

Bij alle jubilea die "De Waoterjokers' vierden waren The Lucky Scouts nadrukkelijk betrokken. Niet alleen door hun inbreng maar vanwege het feit dat er in dezelfde jaren voor hen ook een jubileum te vieren was. Zij zijn nu eenmaal vijf

jaar ouder en blijven dat voorlopig ook. Hoewel het aantal optredens de laatste jaren duidelijk is ingeperkt ('n hobby moet leuk blijven) is het enthousiasme binnen de groep nog volop aanwezig. Het is toch fantastisch en het blijft uniek dat je met je eigen Íamilie (Theo en Thijs rekenen we daar ook toel al 35 jaar in staat bent een hobby uit te oeÍenen waaraan jullie niet alleen zelÍ, maar ook anderen een groot plezier. beleven. Bovendien schept de band een band waar menige Íamilie jaloers op is. Ruud, Frans, Henny, Erik en Jos Kleinschiphorst, Paula Wegh, Tine Looyschelder, Anita en Theo Koppers en Thijs Aalders, jullie allemaal geÍeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal, 35 jaar The Lucky Scouts. Muzikale amateurs tegen het professionele aan. Wij hopen nog tot in lengte van jaren van jullie enthousiaste muzikale kwaliteiten binnen en buiten "De Waoterjokers" te mogen genieten.

oo

Proficiat namens de hele Waoterjokerfamilie

\ J<

() J

-to

.c l:

ri lle

r E irttt'tlt r a

-

l!

ra--._

a

_

_ ^-

MET HET OOG OP MORGEN Niimegen Groesbeek Beuningen ,l42 ?lein 1944,71 Burg. OttenhoÍstr. l4 Julionoplein

Tel.: 080 - 230034 Tel.:

Nieuw-Bergen ([.] Roodhuisplein 51

08891 -72551 Tel.: 08892 -74080 lel.: 08854 -2761


\t

OJ

P

$

\ffi DruklterU uitgeverU l'lolden Ambachtsweg 3 6581 AX Malden Telefoon 080 - 583094

at e

* oo

o,

€ È

eerste kinderkarnavalsmiddag werd georganiseerd. Door al die jaren heen was het voor de kinderen altijd een kei gave middag, die zij niet gauw meeÍ zullen vergeten. Er

zijn kinderen!!! nou ja kinderen noem ik ze niet meer, die zich geroepen voelden hun medewerking te geven en van "De Waoterjokers" worden, want met de jeugd zullen wij blijven bestaan.

Dit was nooit gelukt zonder sponsors omdat

de

kinderkarnaval volledig op giften van deze mensen draait, oeweldio.

Wij hopen de kinderen ook in de komende jaren toch een gave middag te kunnen blijven geven met uw bijdragen. Sponsors bedankt. Maar nu de kindermiddag 12 Íebruari 1994.

Zoals een ieder wel bekend zal zijn is het motto bij "De Waoterjokers" kermissÍeer, dus ook voor deze

È

q)

karnavalsmiddag in het Gemeenschapshuis.

È c

Met eerst een leuke en prachtige optocht door enkele straten in de wijk. Als u allen zorgt voor leuke verklede kinderen wordt de optocht nog mooier. Wij, commissie

o È

kinderkarnaval, hopen ook dat de straat cornités hun straat in de wijk op een schitterende wijze versieren en zoals andere jaren met ons samen willen werken. Wat de middag

i<

VOOR AL UW INDUSTRIE. EN HANDELSDRUKWERK BENT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES!!!

Het is alweer 30 jaar geleden dat de

in de zaal gaat brengen blijÍt

E

zoals andere jaren

een

verrassing. Aan snoep en drinken komen de kinderen niets tekort. Ook de ouders oÍ begeleiders zijn welkom. Na de optocht kunnen zij achter in de zaal zien wat voor een karnavalsÍeest wij met de kinderen maken. Met een inzet van onze medewerkers, waar wij altijd dankbaar voor zijn, wordt het weer een feest om niet te

Q)

o

vergeten.

Jeugd, kop op, schouders eronder en doe mee met "De Waoterjokers". Tot ziens dan. Geert van Alst

"

Zonneschermen

Showroom:

. . *

wolfstraat$ 6531 LK Nijmegen ret. 080 - b66566

* "

Jaloezieën Markiezen Rolluiken Horren

UYEN ZONWERING

*

lnbraakpreventie KunststoÍ Kozijnen


\t

OJ

P

$

\ffi DruklterU uitgeverU l'lolden Ambachtsweg 3 6581 AX Malden Telefoon 080 - 583094

at e

* oo

o,

€ È

eerste kinderkarnavalsmiddag werd georganiseerd. Door al die jaren heen was het voor de kinderen altijd een kei gave middag, die zij niet gauw meeÍ zullen vergeten. Er

zijn kinderen!!! nou ja kinderen noem ik ze niet meer, die zich geroepen voelden hun medewerking te geven en van "De Waoterjokers" worden, want met de jeugd zullen wij blijven bestaan.

Dit was nooit gelukt zonder sponsors omdat

de

kinderkarnaval volledig op giften van deze mensen draait, oeweldio.

Wij hopen de kinderen ook in de komende jaren toch een gave middag te kunnen blijven geven met uw bijdragen. Sponsors bedankt. Maar nu de kindermiddag 12 Íebruari 1994.

Zoals een ieder wel bekend zal zijn is het motto bij "De Waoterjokers" kermissÍeer, dus ook voor deze

È

q)

karnavalsmiddag in het Gemeenschapshuis.

È c

Met eerst een leuke en prachtige optocht door enkele straten in de wijk. Als u allen zorgt voor leuke verklede kinderen wordt de optocht nog mooier. Wij, commissie

o È

kinderkarnaval, hopen ook dat de straat cornités hun straat in de wijk op een schitterende wijze versieren en zoals andere jaren met ons samen willen werken. Wat de middag

i<

VOOR AL UW INDUSTRIE. EN HANDELSDRUKWERK BENT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES!!!

Het is alweer 30 jaar geleden dat de

in de zaal gaat brengen blijÍt

E

zoals andere jaren

een

verrassing. Aan snoep en drinken komen de kinderen niets tekort. Ook de ouders oÍ begeleiders zijn welkom. Na de optocht kunnen zij achter in de zaal zien wat voor een karnavalsÍeest wij met de kinderen maken. Met een inzet van onze medewerkers, waar wij altijd dankbaar voor zijn, wordt het weer een feest om niet te

Q)

o

vergeten.

Jeugd, kop op, schouders eronder en doe mee met "De Waoterjokers". Tot ziens dan. Geert van Alst

"

Zonneschermen

Showroom:

. . *

wolfstraat$ 6531 LK Nijmegen ret. 080 - b66566

* "

Jaloezieën Markiezen Rolluiken Horren

UYEN ZONWERING

*

lnbraakpreventie KunststoÍ Kozijnen


Zaterdag 2O november 1993

\t

O)

CI) I

cfJ

o) o) q)

o

.N q)

Zondag 13 Íebruarl 1994

\f

Zilting onder het motto:

o) (})

" De Waoterjokers"

in kermissfeer.

I

cr)

De leden hebben vrij toegang op uitnodiging. Aanvang 20.1 1 uur Voor deze avond zijn een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar à Í, 9,00

E

Open Huis

c o o

vrije toegang

q)

uur

Receptie

\ a O) a

ter gelegenheid van het 3O-jarig bestaan, daarna

o-

Open HuisVrije

Na aÍloop van de optocht

O) O)

U)

Zondag 21 november 199313.00 - 15.00

ht

.N

V)

$

St ad s k a r n av a I s o pt oc

toesans

Maandag 14 Íebruari í994

$

Open Huis van 11.00 - 17.00 uur

a b, o

Vrije toegang

0-

Karnavalsbal voor leden van "De Waoterjokers"

Woensdag 2 Íebruarl 1994 Zittingsavono

in soí? nehaert

Vrije toegang voor leden

Aanvang 20.1 1 uur

Aanvang 20.11 uur

Toegang 16jaar Kaarten verkrijgbaar à t.7,5A

Zaterdag 12 Íebruarl 1994

K i n d e r kar n av al sm i dd ag met optocht door de versierde straten van de wijk

Dlnsdag

Aanvang 13.30 uur

Slotbal

Karnavalsbal

van de karnavalsdagen

voor leden van "De Waoterjokers"

Leden hebben vrije toegang

Toegang op uitnodiging Aanvang 20.1 1 uur

Aanvang 20.1 1 uur

Voor deze avond zijn kaarten verkrijgbaar à f .7,50

'15

Íebruarl 1994

Toegang 16 jaar Kaarten verkrijgbaar à f.5,00


Zaterdag 2O november 1993

\t

O)

CI) I

cfJ

o) o) q)

o

.N q)

Zondag 13 Íebruarl 1994

\f

Zilting onder het motto:

o) (})

" De Waoterjokers"

in kermissfeer.

I

cr)

De leden hebben vrij toegang op uitnodiging. Aanvang 20.1 1 uur Voor deze avond zijn een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar à Í, 9,00

E

Open Huis

c o o

vrije toegang

q)

uur

Receptie

\ a O) a

ter gelegenheid van het 3O-jarig bestaan, daarna

o-

Open HuisVrije

Na aÍloop van de optocht

O) O)

U)

Zondag 21 november 199313.00 - 15.00

ht

.N

V)

$

St ad s k a r n av a I s o pt oc

toesans

Maandag 14 Íebruari í994

$

Open Huis van 11.00 - 17.00 uur

a b, o

Vrije toegang

0-

Karnavalsbal voor leden van "De Waoterjokers"

Woensdag 2 Íebruarl 1994 Zittingsavono

in soí? nehaert

Vrije toegang voor leden

Aanvang 20.1 1 uur

Aanvang 20.11 uur

Toegang 16jaar Kaarten verkrijgbaar à t.7,5A

Zaterdag 12 Íebruarl 1994

K i n d e r kar n av al sm i dd ag met optocht door de versierde straten van de wijk

Dlnsdag

Aanvang 13.30 uur

Slotbal

Karnavalsbal

van de karnavalsdagen

voor leden van "De Waoterjokers"

Leden hebben vrije toegang

Toegang op uitnodiging Aanvang 20.1 1 uur

Aanvang 20.1 1 uur

Voor deze avond zijn kaarten verkrijgbaar à f .7,50

'15

Íebruarl 1994

Toegang 16 jaar Kaarten verkrijgbaar à f.5,00


LEIDEKKERS-

en LOODGIETERSBEDRIJF

HUNDERTMARK b.v,

a$ e q

ao

I

Sinds 1880

q)

o

Wij werken door het hele land ! Leidakbedekkingen Koper - Lood - Zinkwerken Natuurleien - asbestleien Asfaltshingles Platte daken/dakisolatie

Weet u het nog........we gingen vorig jaar richting Mediteranee. Hoe zomers was het niet toen Kardinaal Cefas de zittingsavond opende en bedankte voor die bloeoeoemen. De wijn die de druivenstampers gemaakt hadden smaakte goed, ondanks de 'dooie' kat. De lambadadans bracht ons verder in de sÍeer en de stier van Willem liet zich maar niet slachten. Keer op keer ging hij weer in de aanval. De hofkapel liet zich, ondanks het afscheid van Theo, niet van de wijs brengen. De vakantievrienden uit UtÍecht brachten helaas niet voor iedereen hoorbaar een snerend optreden en de gitarist Anthonio probeerde telkens weer een doorbraak te krijgen in muziekland, maar helaas...... De vullusbent bracht stemming met hun "Kermen" en toen de maÍfia aantrad en de godfather maar geen opvolger kon aanwijzen, ontstond er een act waarin Jo op weergaloze wijze Luciano Pavarotti imiteerde. Het einde van de zitting werd voorafgegaan door een stemmige Los Reyes en de zomerse sferen van de Eagels. Toen Jo Cocker losbarstte kon bij The Lucky Scouts de zomer echt goed beginnen. Het was een geslaagde avond waarbij iedereen op zijn eigen wijze het bezoek aan de Mediteranee invulde.

Bewust laten we de zitting van vorig jaar even de revue

passeren. Het lijkt eenvoudig zo'n avond in elkaar zetten, maar we weten uit ervaring wel beter. Een enorme inzet wordt van alles en iedereen gevraagd om op tijd klaar te zijn. Repeteren en nog een Íepeteren gaat er aan vooraf, de eerste ideeën moeten uitgewerkt worden, het podium moet gereed worden gemaakt, er moet kleding komen, enz.enz. Maar door goede samenwerking van allen is het uiteindelijk weer gelukt al gaat het af en toe niet van een leien dakje. De februaridagen gaven weer het oude vertrouwde gevoel, karnaval vieren met een gÍote "K" bij "De Waoterjokersn. De stadsoptocht met diverse creaties bewees eens temeer dat het karnaval hier leeft. Toch vragen we ons wel eens aÍ, zijn we op de goede weg, spreekt het karnavalvieren de jongeren wel voldoende aan. Wij vinden nog steeds dat het traditionele karnavalvieren

vooÍtgezet moet worden

met "sjoenkel" en

goede

karnavalsmuziek waarbij iedereen zowel jong als oud zich

Corn. Drebbelstraat 2, Wijchen Telefoon 08894 - 12593 Fax 08894-23435

thuis voelt.

s&

Wij moeten er met z'n allen voor zorgen dat

het karnavalsvieren van "De Waoterjokers" wordt doorgegeven

aan onze kinderen, familieleden, vrienden, kennissen en buren enz. WerÍ leden vooÍ onze vereniging. Een goed ledenbestand is de basis waarop een vereniging blijÍt draaien.

Achter de bestuurstafel heeft Piet Wegh ons, wegens zijn werkzaamheden verlaten. Als senator blijft hij echter


LEIDEKKERS-

en LOODGIETERSBEDRIJF

HUNDERTMARK b.v,

a$ e q

ao

I

Sinds 1880

q)

o

Wij werken door het hele land ! Leidakbedekkingen Koper - Lood - Zinkwerken Natuurleien - asbestleien Asfaltshingles Platte daken/dakisolatie

Weet u het nog........we gingen vorig jaar richting Mediteranee. Hoe zomers was het niet toen Kardinaal Cefas de zittingsavond opende en bedankte voor die bloeoeoemen. De wijn die de druivenstampers gemaakt hadden smaakte goed, ondanks de 'dooie' kat. De lambadadans bracht ons verder in de sÍeer en de stier van Willem liet zich maar niet slachten. Keer op keer ging hij weer in de aanval. De hofkapel liet zich, ondanks het afscheid van Theo, niet van de wijs brengen. De vakantievrienden uit UtÍecht brachten helaas niet voor iedereen hoorbaar een snerend optreden en de gitarist Anthonio probeerde telkens weer een doorbraak te krijgen in muziekland, maar helaas...... De vullusbent bracht stemming met hun "Kermen" en toen de maÍfia aantrad en de godfather maar geen opvolger kon aanwijzen, ontstond er een act waarin Jo op weergaloze wijze Luciano Pavarotti imiteerde. Het einde van de zitting werd voorafgegaan door een stemmige Los Reyes en de zomerse sferen van de Eagels. Toen Jo Cocker losbarstte kon bij The Lucky Scouts de zomer echt goed beginnen. Het was een geslaagde avond waarbij iedereen op zijn eigen wijze het bezoek aan de Mediteranee invulde.

Bewust laten we de zitting van vorig jaar even de revue

passeren. Het lijkt eenvoudig zo'n avond in elkaar zetten, maar we weten uit ervaring wel beter. Een enorme inzet wordt van alles en iedereen gevraagd om op tijd klaar te zijn. Repeteren en nog een Íepeteren gaat er aan vooraf, de eerste ideeën moeten uitgewerkt worden, het podium moet gereed worden gemaakt, er moet kleding komen, enz.enz. Maar door goede samenwerking van allen is het uiteindelijk weer gelukt al gaat het af en toe niet van een leien dakje. De februaridagen gaven weer het oude vertrouwde gevoel, karnaval vieren met een gÍote "K" bij "De Waoterjokersn. De stadsoptocht met diverse creaties bewees eens temeer dat het karnaval hier leeft. Toch vragen we ons wel eens aÍ, zijn we op de goede weg, spreekt het karnavalvieren de jongeren wel voldoende aan. Wij vinden nog steeds dat het traditionele karnavalvieren

vooÍtgezet moet worden

met "sjoenkel" en

goede

karnavalsmuziek waarbij iedereen zowel jong als oud zich

Corn. Drebbelstraat 2, Wijchen Telefoon 08894 - 12593 Fax 08894-23435

thuis voelt.

s&

Wij moeten er met z'n allen voor zorgen dat

het karnavalsvieren van "De Waoterjokers" wordt doorgegeven

aan onze kinderen, familieleden, vrienden, kennissen en buren enz. WerÍ leden vooÍ onze vereniging. Een goed ledenbestand is de basis waarop een vereniging blijÍt draaien.

Achter de bestuurstafel heeft Piet Wegh ons, wegens zijn werkzaamheden verlaten. Als senator blijft hij echter


aanwezig. ln zijn plaats is tot het bestuur toegetreden Willy Holland die reeds jarenlang heeÍt bewezen uit het goede karnavalshout gesneden te zijn (hoe kan het ook andersl. Willy langs deze weg, welkom. Ook bij de medewerkers ziet u enkele nieuwe gezichten. Wij proberen op alle plaatsen een verjonging te laten optreden. Want wie heeÍt het eeuwige leven? Onze eigen toekomst voorspellen is nog nooit mogelijk geweest. Dit seizoen staat er heel wat te gebeuren. Natuurlijk ons eigen 3O-jarig bestaan met zitting in oude kermisstijl. Maar er is nog meer te vieren. Ook het Gemeenschapshuis, al deze jaren de thuishaven van "De WaoterjokeÍs" fungeert eveneens 30 jaar als eerste

HOUDEN VAN

en enige treÍcentrum van het Waterkwartier. S.B.E.G. geÍeliciteerd. Wij hopen nog heel veel jaren in goede samenwerking van het Gemeenschapshuis gebruik te maken.

Dit jaar is het 35 jaar geleden dat Ruud, Frans en Cor, zich noemende The Lucky Scouts met muziek zijn begonnen in de verkennerij. Over The Lucky Scouts hoeven wij niet verder uit te wijden. Wil weten wat wii aan hun hebben. Samen met de Hofkapel en de Vullusbent is dit jaar een CD opgenomen.

Ook hebben we dit seizoen in de senaat wederom een jubileum. Cor Klaassen, onze secretaris is 25 jaar senator. Cor, manusje van alles en regelaar van ons gezelschap, muzikaal aanwezig bij de HoÍkapel en Vullusbent, is in de afgelopen jaren een onmisbare schakel geworden in ons bestuur, iemand waar op je kunt bouwen en met een oprechte mening. Cor, proÍiciat. Wij komen er nog op terug. Met genoegen kunnen wij mededelen dat er in februari een nieuwe senator de senaat komt versterken.

Ger Schuurs, reeds jarenlang medewerker, specialist in de metaal, heeft de jas van de hofkapel verruilt voor het senaats-uniÍorm.

Ger, we heten je van harte welkom in onze senaat en zullen in februari genieten van een wat wij hopen zeer "waterige"

OOK NA DE KARNAVALSDAGEN

doop. !

Eveneens onmisbaar

is de

samenwerking

met

onze

sponsors. De kosten om het karnaval op een goede wijze te

r ilrllllt,,illililllllllllrtttttlttr r r ï"T V ruud devries juwelier horloger

vieren zijn vele malen hoger als contributie en dergelijke andere inkomsten. Gelukkig zijn er fijne contacten met een aantal zakenmensen en fabrieken die het karnaval en "De Waoterjokers" een warm hart toedragen. Mede door hun financiële injecties is het mogelijk het gehele kinderkarnaval,

de straatversiering, de zitting, de muziek en het jongeren karnaval een duwtje in de rug te geven. Beste mensen, onze dank hiervoor.

Het uitbrengen van dit

jubileumboekje,

met

technische


aanwezig. ln zijn plaats is tot het bestuur toegetreden Willy Holland die reeds jarenlang heeÍt bewezen uit het goede karnavalshout gesneden te zijn (hoe kan het ook andersl. Willy langs deze weg, welkom. Ook bij de medewerkers ziet u enkele nieuwe gezichten. Wij proberen op alle plaatsen een verjonging te laten optreden. Want wie heeÍt het eeuwige leven? Onze eigen toekomst voorspellen is nog nooit mogelijk geweest. Dit seizoen staat er heel wat te gebeuren. Natuurlijk ons eigen 3O-jarig bestaan met zitting in oude kermisstijl. Maar er is nog meer te vieren. Ook het Gemeenschapshuis, al deze jaren de thuishaven van "De WaoterjokeÍs" fungeert eveneens 30 jaar als eerste

HOUDEN VAN

en enige treÍcentrum van het Waterkwartier. S.B.E.G. geÍeliciteerd. Wij hopen nog heel veel jaren in goede samenwerking van het Gemeenschapshuis gebruik te maken.

Dit jaar is het 35 jaar geleden dat Ruud, Frans en Cor, zich noemende The Lucky Scouts met muziek zijn begonnen in de verkennerij. Over The Lucky Scouts hoeven wij niet verder uit te wijden. Wil weten wat wii aan hun hebben. Samen met de Hofkapel en de Vullusbent is dit jaar een CD opgenomen.

Ook hebben we dit seizoen in de senaat wederom een jubileum. Cor Klaassen, onze secretaris is 25 jaar senator. Cor, manusje van alles en regelaar van ons gezelschap, muzikaal aanwezig bij de HoÍkapel en Vullusbent, is in de afgelopen jaren een onmisbare schakel geworden in ons bestuur, iemand waar op je kunt bouwen en met een oprechte mening. Cor, proÍiciat. Wij komen er nog op terug. Met genoegen kunnen wij mededelen dat er in februari een nieuwe senator de senaat komt versterken.

Ger Schuurs, reeds jarenlang medewerker, specialist in de metaal, heeft de jas van de hofkapel verruilt voor het senaats-uniÍorm.

Ger, we heten je van harte welkom in onze senaat en zullen in februari genieten van een wat wij hopen zeer "waterige"

OOK NA DE KARNAVALSDAGEN

doop. !

Eveneens onmisbaar

is de

samenwerking

met

onze

sponsors. De kosten om het karnaval op een goede wijze te

r ilrllllt,,illililllllllllrtttttlttr r r ï"T V ruud devries juwelier horloger

vieren zijn vele malen hoger als contributie en dergelijke andere inkomsten. Gelukkig zijn er fijne contacten met een aantal zakenmensen en fabrieken die het karnaval en "De Waoterjokers" een warm hart toedragen. Mede door hun financiële injecties is het mogelijk het gehele kinderkarnaval,

de straatversiering, de zitting, de muziek en het jongeren karnaval een duwtje in de rug te geven. Beste mensen, onze dank hiervoor.

Het uitbrengen van dit

jubileumboekje,

met

technische


mogelijkheden, die voor ons in het verleden onbekend waren maaÍ door nieuwe medewerkers uitgevoerd worden. Een weg naar nieuwe mogelijkheden is opengegaan, maar met respect blijf ik terugzien naar de vorige 29 uitgaven. Zij

waren ieder jaar weer stuk voor stuk keurig verzorQd. Wij zijn en blijven .een vereniging in beweging, staan open voor alle goede en nieuwe ideeën en voelen ons gesteund door onze enthousiaste leden. Zo zijn wíj reeds maanden bezig met de voorbereiding van ons lustrum.

De straat comités proberen er ook een schepje bovenop te doen, zodat ook in februari het uiterlijk vertoon meeÍ aandacht gaat krijgen.

Je bestaat maar een keer 30 jaar...... en dat zullen we weten ook! Samen met

u allen, willen wij als bestuur ons 3O-jarig

bestaan maken tot een knotsgoed karnavalsjaar.

Namens het bestuur Ruud de Vries, voorzitter

.D .lD

el J

Dagelijks Bestuur

lektuur en tabakshop cleio ét"

* ".o'}.,-

u"'-s*uu al uw gemak onder één dak! BIEZENSTRAAT 1 40 NIJMEGEN TELEFOON: 080-773410, TELEFAX: 080-731382


mogelijkheden, die voor ons in het verleden onbekend waren maaÍ door nieuwe medewerkers uitgevoerd worden. Een weg naar nieuwe mogelijkheden is opengegaan, maar met respect blijf ik terugzien naar de vorige 29 uitgaven. Zij

waren ieder jaar weer stuk voor stuk keurig verzorQd. Wij zijn en blijven .een vereniging in beweging, staan open voor alle goede en nieuwe ideeën en voelen ons gesteund door onze enthousiaste leden. Zo zijn wíj reeds maanden bezig met de voorbereiding van ons lustrum.

De straat comités proberen er ook een schepje bovenop te doen, zodat ook in februari het uiterlijk vertoon meeÍ aandacht gaat krijgen.

Je bestaat maar een keer 30 jaar...... en dat zullen we weten ook! Samen met

u allen, willen wij als bestuur ons 3O-jarig

bestaan maken tot een knotsgoed karnavalsjaar.

Namens het bestuur Ruud de Vries, voorzitter

.D .lD

el J

Dagelijks Bestuur

lektuur en tabakshop cleio ét"

* ".o'}.,-

u"'-s*uu al uw gemak onder één dak! BIEZENSTRAAT 1 40 NIJMEGEN TELEFOON: 080-773410, TELEFAX: 080-731382


OL EË $a ca o"È

qË =

op q) -\<

o .D o

G

È a

o

S o 5 o o

o

\ *o f,

Verkoopteam CD

Voor EXCLUSIEVE BRILLEN

Optiek BRESSER

Q)

s

Nadat in Íebruari '93 op spontane wijze met Gerard 'Super" Thijssen de financiering rond was gingen de voorbereidlngen

van start. De opnamestudio stond eigenlijk bij voorbaat al vast. Hans Aalbers Recordings in Nederhorst den Berg. We hadden met Hans in het verleden reeds positieve ervaringen gehad, zodat die keus niet rnoeilijk was.

Het was zaak om op korte termijn antwoord te krijgen op

een aantal vragen: Wanneer kunnen we de studio in? Welke nummers nemen we op? Hoeveel en wanneer moet er extra geÍepeteerd worden? Kan iedereen wel op de data's dat de studio vÍij is? Na een avond en een middag brainstormen kwamen we tot

de opstelling van een contract waarin alle zaken

geregeld

werden.

Extra repetities werden geplanrd en gehouden en nadat alle vervoer geregeld was beten The Lucky Scouts op 1 2 juni '93 de spits aÍ. Onze vaste chauffeur Patrick reed ons om

08.00 uur in een busje naar Nederhorst den Berg

beurt aan de hoÍkapel. Wederom een dag van 08.00 tot 20.00 uur. Na een stroeÍ begin slaagden we er toch in met veel inzet en plezier om in één dag alle vier de nummers compleet met achtergrondkoor op de band te krijgen. Op 20 juni was het de beurt aan de Vullusbent. Nadat Thijs Jr. z'n "spullen" op een stuk landbouwplastic had uitgestald riep Hans Aalbers:" Hier wil ik foto.s vanl Niemand gelooÍt dat dit op deze manier in mijn studio is opgenomen."

Na een dag hard werken maar ook veel plezier bleek de prognose van Hans uit te komen. Ook van deze vier nummers kon de opname niet in één dag gerealiseerd worden. Daarom doken de Vullusbentleden op zaterdag 26 juni voor de tweede maal een dag de studio in. Op het eind van de dag keerden zij tevreden huiswaarts en om de opgehoopte spanningen te ontladen en gevoelens van tevredenheid te uitten werd op de terugweg een kroegentocht langs alle benzinestations gehouden. Gelukkig kan iedereen nog een keer nagenieten want er is

een ruim anderhalÍ uur durende videoband van Stikke Hezelstraat35 - te|.232424 ZIEKENFONDS LEVERANCIER

bij

Hilversum, waar de energievretende opnamen begonnen. Een hele dag spelen, zingen, herhalen.....opnieuw.....band loopt.....Er was van tevoren ingeschat dat de Lucky-Scoutsopnamen twee dagen in beslag zouden nemen. Dit bleek achteraf juist zodat op zaterdag 1 9 juni nog een volle dag in de studio werd doorgebracht. Op zondag 13 juni was het de

alle

opnamedagen beschikbaar.

Op 14 en 1 5 augustus zijn Ruud, Frans en Jos tenslotte nog twee volle dagen naar de studio geweest om de

eindmix te maken.


OL EË $a ca o"È

qË =

op q) -\<

o .D o

G

È a

o

S o 5 o o

o

\ *o f,

Verkoopteam CD

Voor EXCLUSIEVE BRILLEN

Optiek BRESSER

Q)

s

Nadat in Íebruari '93 op spontane wijze met Gerard 'Super" Thijssen de financiering rond was gingen de voorbereidlngen

van start. De opnamestudio stond eigenlijk bij voorbaat al vast. Hans Aalbers Recordings in Nederhorst den Berg. We hadden met Hans in het verleden reeds positieve ervaringen gehad, zodat die keus niet rnoeilijk was.

Het was zaak om op korte termijn antwoord te krijgen op

een aantal vragen: Wanneer kunnen we de studio in? Welke nummers nemen we op? Hoeveel en wanneer moet er extra geÍepeteerd worden? Kan iedereen wel op de data's dat de studio vÍij is? Na een avond en een middag brainstormen kwamen we tot

de opstelling van een contract waarin alle zaken

geregeld

werden.

Extra repetities werden geplanrd en gehouden en nadat alle vervoer geregeld was beten The Lucky Scouts op 1 2 juni '93 de spits aÍ. Onze vaste chauffeur Patrick reed ons om

08.00 uur in een busje naar Nederhorst den Berg

beurt aan de hoÍkapel. Wederom een dag van 08.00 tot 20.00 uur. Na een stroeÍ begin slaagden we er toch in met veel inzet en plezier om in één dag alle vier de nummers compleet met achtergrondkoor op de band te krijgen. Op 20 juni was het de beurt aan de Vullusbent. Nadat Thijs Jr. z'n "spullen" op een stuk landbouwplastic had uitgestald riep Hans Aalbers:" Hier wil ik foto.s vanl Niemand gelooÍt dat dit op deze manier in mijn studio is opgenomen."

Na een dag hard werken maar ook veel plezier bleek de prognose van Hans uit te komen. Ook van deze vier nummers kon de opname niet in één dag gerealiseerd worden. Daarom doken de Vullusbentleden op zaterdag 26 juni voor de tweede maal een dag de studio in. Op het eind van de dag keerden zij tevreden huiswaarts en om de opgehoopte spanningen te ontladen en gevoelens van tevredenheid te uitten werd op de terugweg een kroegentocht langs alle benzinestations gehouden. Gelukkig kan iedereen nog een keer nagenieten want er is

een ruim anderhalÍ uur durende videoband van Stikke Hezelstraat35 - te|.232424 ZIEKENFONDS LEVERANCIER

bij

Hilversum, waar de energievretende opnamen begonnen. Een hele dag spelen, zingen, herhalen.....opnieuw.....band loopt.....Er was van tevoren ingeschat dat de Lucky-Scoutsopnamen twee dagen in beslag zouden nemen. Dit bleek achteraf juist zodat op zaterdag 1 9 juni nog een volle dag in de studio werd doorgebracht. Op zondag 13 juni was het de

alle

opnamedagen beschikbaar.

Op 14 en 1 5 augustus zijn Ruud, Frans en Jos tenslotte nog twee volle dagen naar de studio geweest om de

eindmix te maken.


Zeer voldaan en

in het gelukkige bezit van een

eindmix-

bandje keerden zij naar huis. Het muzikale gedeelte zat eÍ op.

ln de maand juli had Willem Delgeyer

enkele ideeën

aangedragen voor de hoes van de C.D. Nadat Dennis Hempelmann zich met de computer over deze

ideeën had ontfermd rolde er, na een aantal overleg- en inspraakrondes tussen Dennis, Cor, Willem, Ruud en Herman een perfect ontwerp uit die ieders goedkeuring kon wegdragen.

Op 24 oktober konden we tenslotte vol trots

een

totaalpÍoduct presenteÍen. Koop de C.D. en geniet ervan! Ruud

È$ Qn \o

sÈ ON

eè <$ -È

P'a o a

0I

o

O

Aan de opkomst te zien, is geheel carnavalminnend Nrjmegen en omstreken naar het Gemeenschapshuis gekomen, om getuige te zrjn van de doop van de eigen CD "Waoter's- noot", deze CD is een muzikale samenwerking van "Waoter- blaosjokers", The Lucky Scouts" en de "Vullusbent". Onder muzikale begeleiding van de Hofkapel wordt de middag

door Ruud de vries met een welkom aan eenieder ofÍicieel geopend, waarna Ruud Kleinschiphorst de middag verder op een voortrefÍelijke wijze aan elkaar praatte. De totstandkoming van deze CD, werd in het begin van het jaar geboren, tijdens een gesprek waar ook de Heer Thijssen van "SUPER Thijssen" bij aanwezig was, men wilde zo graag , maar de Íinanciën ontbraken, de Heer Thijssen maakte spontaan bekend dat hij deze op zich nam. En zie daar....... het resultaat wordt heden op verzoek van "De Waoterjokers" door de Eerste Burger van Nijmegen de Heer d'Hondt ten doop gehouden, ten aanschouwen van de overvolle

zaal gooit de Burgervader een glazen muzieknoot tegen het schitterende decor, met de woorden dat hij blrj verrast is met de aan hem uitgereikte eerste CD van "Dê Waoterjokers", hij noemt het dan ook een Carnavals-Document van een zeer muzikale

wijk het "Waterkwartier" en voelt zich verbonden met deze carnavalsvereniging. Er wordt een toost uitgebrach. Luisterend naar de eerste drie nummers van deze CD, stapt het dweilorkest "Assekruus" binnen met een muzikale groeten een gepast kado Íeliciteren zij de Waoterjokers met dit heugelijke Íeit.

Ruud overhandigt de heer Thijssen van "SUPER Thijssen" evêneens een CD met dankzegging voor de sponsoring hieruan, de heer Thijssen memoreert aan het gesprek van begin dit jaar zegt dat hij zich thuis voelt binnen deze vereniging en zich een Waoterjoker voelt, deze CD- sponsoring is een geschenk voor het 3O-jarig jubileum van "De Waoterjokers". De heer Frans Hendriks van MC Dos wordt als sponsor een CD aangeboden, waarnaar hij Ruud onder felicrtatie's een doos met 15.000 stickers van deze CD aanbied. Diverse mensên worden nog naar voren gel-Íaald om een CD in ontvangst te nemen voor hun verdiensten bij het tot stand komen

hiervan, Ruud de Vries wordt naar voren geroepen om de verkoopstand te openen, Ruud verhaalt hierbijde waarde van de CD en opent de stand met veel plezier en onder groot applaus koopt hij de eerste 25 CD's.

CD Opname

in studio Hans Aalbers Recordings

De "Vullusbent" vraagt om aandacht en brengt het nummer "Kermen" van G. Bizet live aan de zaalten gehore hierin komt weer duidelijk naar voren hoe sÍeer, gezelligheid en muziek mensen kan inspireren tot het maken van een geweldige CD. De

Heer Hans Aalbers van Aalbers Recording te Nederhorst den Berg alwaar de opname gemaakt is wordt ook een CD en een schitterende Íotocollage van de Studio-opname onder


Zeer voldaan en

in het gelukkige bezit van een

eindmix-

bandje keerden zij naar huis. Het muzikale gedeelte zat eÍ op.

ln de maand juli had Willem Delgeyer

enkele ideeën

aangedragen voor de hoes van de C.D. Nadat Dennis Hempelmann zich met de computer over deze

ideeën had ontfermd rolde er, na een aantal overleg- en inspraakrondes tussen Dennis, Cor, Willem, Ruud en Herman een perfect ontwerp uit die ieders goedkeuring kon wegdragen.

Op 24 oktober konden we tenslotte vol trots

een

totaalpÍoduct presenteÍen. Koop de C.D. en geniet ervan! Ruud

È$ Qn \o

sÈ ON

eè <$ -È

P'a o a

0I

o

O

Aan de opkomst te zien, is geheel carnavalminnend Nrjmegen en omstreken naar het Gemeenschapshuis gekomen, om getuige te zrjn van de doop van de eigen CD "Waoter's- noot", deze CD is een muzikale samenwerking van "Waoter- blaosjokers", The Lucky Scouts" en de "Vullusbent". Onder muzikale begeleiding van de Hofkapel wordt de middag

door Ruud de vries met een welkom aan eenieder ofÍicieel geopend, waarna Ruud Kleinschiphorst de middag verder op een voortrefÍelijke wijze aan elkaar praatte. De totstandkoming van deze CD, werd in het begin van het jaar geboren, tijdens een gesprek waar ook de Heer Thijssen van "SUPER Thijssen" bij aanwezig was, men wilde zo graag , maar de Íinanciën ontbraken, de Heer Thijssen maakte spontaan bekend dat hij deze op zich nam. En zie daar....... het resultaat wordt heden op verzoek van "De Waoterjokers" door de Eerste Burger van Nijmegen de Heer d'Hondt ten doop gehouden, ten aanschouwen van de overvolle

zaal gooit de Burgervader een glazen muzieknoot tegen het schitterende decor, met de woorden dat hij blrj verrast is met de aan hem uitgereikte eerste CD van "Dê Waoterjokers", hij noemt het dan ook een Carnavals-Document van een zeer muzikale

wijk het "Waterkwartier" en voelt zich verbonden met deze carnavalsvereniging. Er wordt een toost uitgebrach. Luisterend naar de eerste drie nummers van deze CD, stapt het dweilorkest "Assekruus" binnen met een muzikale groeten een gepast kado Íeliciteren zij de Waoterjokers met dit heugelijke Íeit.

Ruud overhandigt de heer Thijssen van "SUPER Thijssen" evêneens een CD met dankzegging voor de sponsoring hieruan, de heer Thijssen memoreert aan het gesprek van begin dit jaar zegt dat hij zich thuis voelt binnen deze vereniging en zich een Waoterjoker voelt, deze CD- sponsoring is een geschenk voor het 3O-jarig jubileum van "De Waoterjokers". De heer Frans Hendriks van MC Dos wordt als sponsor een CD aangeboden, waarnaar hij Ruud onder felicrtatie's een doos met 15.000 stickers van deze CD aanbied. Diverse mensên worden nog naar voren gel-Íaald om een CD in ontvangst te nemen voor hun verdiensten bij het tot stand komen

hiervan, Ruud de Vries wordt naar voren geroepen om de verkoopstand te openen, Ruud verhaalt hierbijde waarde van de CD en opent de stand met veel plezier en onder groot applaus koopt hij de eerste 25 CD's.

CD Opname

in studio Hans Aalbers Recordings

De "Vullusbent" vraagt om aandacht en brengt het nummer "Kermen" van G. Bizet live aan de zaalten gehore hierin komt weer duidelijk naar voren hoe sÍeer, gezelligheid en muziek mensen kan inspireren tot het maken van een geweldige CD. De

Heer Hans Aalbers van Aalbers Recording te Nederhorst den Berg alwaar de opname gemaakt is wordt ook een CD en een schitterende Íotocollage van de Studio-opname onder


dankzegging aangeboden, tevens wordt Patrick Nillesen een CD

(})

c È

o E o l\

o_ I

a

O O)

o

I

en Kadobon aangeboden voor inzet en verleende diensten. Hans Aalbers zegt , ondanks dat het een gigantische zooi als indruk gaÍ in de studio, hij toch onder de indruk was van de dicipline en het enthousiasme waarmee eenieder te werk ging waardoor een zeer proÍessionele CD tot stand is gekomen. Eveneens werden Dennis Hempelmann en Herman van Holen naar voren geroepen om een CD en Kadobon onder lovende woorden in onvangst te nemen voor het ontwerp en het drukken van het geheel. De laatste serie CD's werden onder dankzegging aangeboden, aan alle muzikanten die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit unieke projekl. Als aÍsluiting werd er door "The Lucky Scouts" nog een aantal bekende nummers van hun repetoire gespeeld, waarbij in een opperste stemming swingende zaal scandeerde om het nummer " De Machtigste Koning" waaraan ook grif werd toe gegeven. Al met al kan men terugkijken op een zeer geslaagde middag, en is het zeker passend om te sluiten met de woorden van Ex-prins Ad Lansink deze middag

,'HET WATERKWARTIER IS DE THUISBASIS VAN HET ECHTE CARNAVAL IN ,NIJMEGEN".

CDÈ

De weersvoorspelling was voor die zondag verre van gunstig, maar gelukkig kwam deze niet uit en werd het een stralende dag.

Om

9 uur hadden zich 17 vissers in de Rapsodiestraat

ËË

verzameld om te proberen een visje te verschalken. Twee leden uit Wijchen probeerden het met kaas, z.g. kaasvissers

EB,

waterratten mee en geen vis hetgeen ook wel gebleken is. Ook dit jaar ontbraken de dames op het appé|, waar blijven

Het zag er lang naar uit dat Geert van Alst wederom kampioen zou worden, maar tegen het einde van de voorgeschreven tijd was een kanjer van 42 cm voldoende

Q)

voor Willy Jansen om de beker mee naaÍ huis te nemen. Totaal gevangen vis was 167 cm. Daarna gingen vissers en de andere deelnemers van de aktiviteitendag naar het Kinderdorp Neerbosch waar de dag verder doorgebracht zou worden met een Íietstocht en diverse sportieve aktiviteiten. Tussen 1 1 en 1 2 uur kon worden gestart voor de fietstocht

sE

maar volgens ingewijden vang je hier alleen

maar

ze?

q o q)

È O)

€ cq) IJJ

waarbij onderweg een aantal vragen moesten worden beantwoord.

ln de loop van de middag kon worden deelgenomen aan een aantal sportieve aktiviteiten zoals: Dart, kegelen, sjoelen, hoef ijzer gooien, spiraal, gaas vissen, kogelstoten, volleybal, touwtrekken enz. enz.

ALLE aanwezigen hebben aan deze

aktiviteiten

deelgenomen. Al ging het maar om de Keizer z'n baard, de animo en de pret was er niet minder om.

Er waÍen

drankies

in grote

verscheidenheid

hamburgers van de barbecue smaakten als vanouds. Tegen vijÍ (zes) uur liep de dag langzaam op z'n eind.

en

Een goed begin van wat we hopen dat het wordt: Íantastisch jubileumjaar. De commissie heeÍt er alles gedaan deze dag zo geslaagd mogelijk te doen verlopen. En het is hen gelukt! Bedankt.

de

Een

aan

Als er een dag is die je beslist niet mag missen, is dat wel de aktiviteitendag, dus ALLE leden tot volgend jaar!!!!!

Il"emsi",.lounst

[oye^L

"ll

KraycnhotÍlaan 32-8541

De doop van de CD "waoter's noot door Burgemeester d'Hondt

PT

Ítlijme0cn-Tcl. 080-775306


dankzegging aangeboden, tevens wordt Patrick Nillesen een CD

(})

c È

o E o l\

o_ I

a

O O)

o

I

en Kadobon aangeboden voor inzet en verleende diensten. Hans Aalbers zegt , ondanks dat het een gigantische zooi als indruk gaÍ in de studio, hij toch onder de indruk was van de dicipline en het enthousiasme waarmee eenieder te werk ging waardoor een zeer proÍessionele CD tot stand is gekomen. Eveneens werden Dennis Hempelmann en Herman van Holen naar voren geroepen om een CD en Kadobon onder lovende woorden in onvangst te nemen voor het ontwerp en het drukken van het geheel. De laatste serie CD's werden onder dankzegging aangeboden, aan alle muzikanten die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit unieke projekl. Als aÍsluiting werd er door "The Lucky Scouts" nog een aantal bekende nummers van hun repetoire gespeeld, waarbij in een opperste stemming swingende zaal scandeerde om het nummer " De Machtigste Koning" waaraan ook grif werd toe gegeven. Al met al kan men terugkijken op een zeer geslaagde middag, en is het zeker passend om te sluiten met de woorden van Ex-prins Ad Lansink deze middag

,'HET WATERKWARTIER IS DE THUISBASIS VAN HET ECHTE CARNAVAL IN ,NIJMEGEN".

CDÈ

De weersvoorspelling was voor die zondag verre van gunstig, maar gelukkig kwam deze niet uit en werd het een stralende dag.

Om

9 uur hadden zich 17 vissers in de Rapsodiestraat

ËË

verzameld om te proberen een visje te verschalken. Twee leden uit Wijchen probeerden het met kaas, z.g. kaasvissers

EB,

waterratten mee en geen vis hetgeen ook wel gebleken is. Ook dit jaar ontbraken de dames op het appé|, waar blijven

Het zag er lang naar uit dat Geert van Alst wederom kampioen zou worden, maar tegen het einde van de voorgeschreven tijd was een kanjer van 42 cm voldoende

Q)

voor Willy Jansen om de beker mee naaÍ huis te nemen. Totaal gevangen vis was 167 cm. Daarna gingen vissers en de andere deelnemers van de aktiviteitendag naar het Kinderdorp Neerbosch waar de dag verder doorgebracht zou worden met een Íietstocht en diverse sportieve aktiviteiten. Tussen 1 1 en 1 2 uur kon worden gestart voor de fietstocht

sE

maar volgens ingewijden vang je hier alleen

maar

ze?

q o q)

È O)

€ cq) IJJ

waarbij onderweg een aantal vragen moesten worden beantwoord.

ln de loop van de middag kon worden deelgenomen aan een aantal sportieve aktiviteiten zoals: Dart, kegelen, sjoelen, hoef ijzer gooien, spiraal, gaas vissen, kogelstoten, volleybal, touwtrekken enz. enz.

ALLE aanwezigen hebben aan deze

aktiviteiten

deelgenomen. Al ging het maar om de Keizer z'n baard, de animo en de pret was er niet minder om.

Er waÍen

drankies

in grote

verscheidenheid

hamburgers van de barbecue smaakten als vanouds. Tegen vijÍ (zes) uur liep de dag langzaam op z'n eind.

en

Een goed begin van wat we hopen dat het wordt: Íantastisch jubileumjaar. De commissie heeÍt er alles gedaan deze dag zo geslaagd mogelijk te doen verlopen. En het is hen gelukt! Bedankt.

de

Een

aan

Als er een dag is die je beslist niet mag missen, is dat wel de aktiviteitendag, dus ALLE leden tot volgend jaar!!!!!

Il"emsi",.lounst

[oye^L

"ll

KraycnhotÍlaan 32-8541

De doop van de CD "waoter's noot door Burgemeester d'Hondt

PT

Ítlijme0cn-Tcl. 080-775306


Q Q)

PETERS' KAAS Wie kent hem niet

.9, u)

O)

ao o N o $ $ { c$

!

Hobby's: kaas verkopen

Als je in een vereniging steeds hogere eisen gaat stellen aan je aktiviteiten, zoals bij "De Waoterjokersn aan de zitting, de

optocht, de kinderkarnaval enz. enz., wordt het al snel duidelijk dat de kosten die hieraan verbonden zijn niet alleen door de leden kunnen worden gedragen.

Je ontkomt er in deze tijd niet aan om mensen c.q. bedrijven over te halen een wat structurelere jaarlijkse bijdrage te leveren.

Omdat je dan niet alleen in geld maar ook in goederen en diensten kunt denken was het ons in eerste instantie ontgaan dat we reeds jaren een gÍote begunstiger in ons midden hadden nl: het Gemeenschapshuis.

Zo'n jaar oÍ vijÍ geleden kon Ruud de Vries als kersverse voorzitter, daar natuurlijk niet bij achterblijven. Tenslotte verzekerden wij ons van de geweldige medewerking van Gerard "Super" Thijssen.

o

Naast de dank voor de onontbeerlijke zeer gewaardeerde "kleine" bijdragen van bedrijven en winkeliers voor onze kinderkarnaval en de advertentiesponsors in ons boekje zijn wij het Gemeenschapshuis, Ruud de Vries en Super Thijssen zeer dankbaar voor datgene wat zij de afgelopen jaren voor

en

karnaval vieren

ons "De Waoterjokers" hebben gedaan.

Wij hopen dat wij tot in lengte van jaren mogen rekenen op de steun van ngroot" en 'klein'.

Buiten de karnavalsdagen staan markten in:

Namens het Bestuur Ruud Kleinschiphorst

wij op de

Beuningen, Hatert, Wijchen, Gendt en de Meijhorst Op zaterdag staan wij de gehele dag op de

UUYAI{ TEURBU AANNEMERSBEDRIJF H -

in het centrum van Nijmegen

t.o. V&D en HEMA

il -Ïi'I *H -**

(Jw adres voor

i'*

nieuwbouw verbouw

GROTE MARKT

blijven

renovatie 24 uur

service

** 'iï

Kantoor: Wolfskuilseweg 137, Nijmegen / Tel. 080-778161 Werkplaats: l-ageweg 10, Dreumel / Tel. 08877-1 450

-


Q Q)

PETERS' KAAS Wie kent hem niet

.9, u)

O)

ao o N o $ $ { c$

!

Hobby's: kaas verkopen

Als je in een vereniging steeds hogere eisen gaat stellen aan je aktiviteiten, zoals bij "De Waoterjokersn aan de zitting, de

optocht, de kinderkarnaval enz. enz., wordt het al snel duidelijk dat de kosten die hieraan verbonden zijn niet alleen door de leden kunnen worden gedragen.

Je ontkomt er in deze tijd niet aan om mensen c.q. bedrijven over te halen een wat structurelere jaarlijkse bijdrage te leveren.

Omdat je dan niet alleen in geld maar ook in goederen en diensten kunt denken was het ons in eerste instantie ontgaan dat we reeds jaren een gÍote begunstiger in ons midden hadden nl: het Gemeenschapshuis.

Zo'n jaar oÍ vijÍ geleden kon Ruud de Vries als kersverse voorzitter, daar natuurlijk niet bij achterblijven. Tenslotte verzekerden wij ons van de geweldige medewerking van Gerard "Super" Thijssen.

o

Naast de dank voor de onontbeerlijke zeer gewaardeerde "kleine" bijdragen van bedrijven en winkeliers voor onze kinderkarnaval en de advertentiesponsors in ons boekje zijn wij het Gemeenschapshuis, Ruud de Vries en Super Thijssen zeer dankbaar voor datgene wat zij de afgelopen jaren voor

en

karnaval vieren

ons "De Waoterjokers" hebben gedaan.

Wij hopen dat wij tot in lengte van jaren mogen rekenen op de steun van ngroot" en 'klein'.

Buiten de karnavalsdagen staan markten in:

Namens het Bestuur Ruud Kleinschiphorst

wij op de

Beuningen, Hatert, Wijchen, Gendt en de Meijhorst Op zaterdag staan wij de gehele dag op de

UUYAI{ TEURBU AANNEMERSBEDRIJF H -

in het centrum van Nijmegen

t.o. V&D en HEMA

il -Ïi'I *H -**

(Jw adres voor

i'*

nieuwbouw verbouw

GROTE MARKT

blijven

renovatie 24 uur

service

** 'iï

Kantoor: Wolfskuilseweg 137, Nijmegen / Tel. 080-778161 Werkplaats: l-ageweg 10, Dreumel / Tel. 08877-1 450

-


ëffis

LtrLtz-og0'loL gg L 199

uoOaLUÍlN

6Z leeiisuoqcro8 ue^

6u;;eqeleq-eleo 6u;lqc1penloIu!M 6u;6;lleneqleerqul

kEb

os

'Rc dR +.. .Ë o

Ss o's

Fr .. $i ci Cf,

6utuontpuoc.r!V

roluryIl oQ nv3uns HcsrNHcsr oHlySlf

sollellelsu! aqcs!uqcaloJllolo atM

Geef uw ogen een goed

vooÍuitzicht

S

È

blijven voortbestaan.

Mensen die bereid zijn mede

te werken, maar ook bereid zijn een financiële bijdrage te geven in de vorm van

contributie. Die mensen blijven wij zoeken.

Er komt heel wat kijken om jaarlijks uit

voorhanden zijnde financiële middelen.

te

komen met de

Wij hebben het tot op heden nog steeds rond

gekregen,

maar het is buiten kijf, dat je met meer leden meer armslag

krijgt.

Ook willen wij meer mensen deelgenoot maken,

hoe

karnaval gevierd wordt bij "De Waoterjokers'. Het is al eens vaker gezegd: Wij doen steeds een beroep op

de creativiteit van onze medewerkers. Door alles zoveel mogelijk door eigen mensen te laten verzorgen, blijft de onkostenpost van en voor muziek en artiesten zo laag

mogelijk.

Onze contributie houden per maand.

wij steeds op f S,S0 per persoon

Daar staat tegenover, vrije toegang op al

onze

karnavalsavonden en 1 6 consumptiebonnen jaarlijks. Om onze vereniging daadwerkelijk een begrip te laten blijven in Knotsenburg doen wij een.beroep op u om samen met ons nieuwe leden te werven. Spoor vrienden, Íamilieleden en kennissen aan zich op te geven als lid van onze vereniging. Vul onderstaande strook in, geeÍ hem af aan een van onze

senatoren, dan zorgt

het secretariaat ervoor dat u

zo

spoedig mogelijk alle bescheiden in huis krijgt.

JA

Wanneer u aan een niqture bÍil oÍ nieuwe contactlezar toe bent, ga dan naar één van de vele (hgmerk 0pticiens in l{ederland. l{iet alleen vanwege zijn g@en vald<emis, maar ook om zijn enornr keue uit modieuze monturen, versdrillende soorten glazen en leÍzen.

ik wil lid worden van de karnavalsvereniging "De Waoterjokers", ik heb vrije toegang op alle aktiviteiten en avonden voor de leden, ik betaal hiervoor maandelijks F 5.5O per persoon, ik krijg hiervoor terug: jaarlijks 16 ( zestien l consumptiebonnen en HEEL VEEL LOL EN PLEZIER.

De 0ognnrk 0pticien staat garant voor kwaliteit. Bij lrcm lont u vertÍouwen 0p

het beste advies, een perÍect passend montuur, exact geslepen glazen en een persoonlijke begeleiding. Bovendien krijgt u een laldelijke service bij elke 0ognnrk Opticien.

Ë

Ook "De Waoterjokers" kunnen eÍ niet omheen. Een vereniging heeft nu eenmaal leden nodig om te kunnen

NAAM Daalseweg 9 - Nijmegen Oogme* Opticien

ADRES POSTCODE PLAATS

AANTAL PERSONEN

De nieuwe norm in optiek

HANDTEKENING.


ëffis

LtrLtz-og0'loL gg L 199

uoOaLUÍlN

6Z leeiisuoqcro8 ue^

6u;;eqeleq-eleo 6u;lqc1penloIu!M 6u;6;lleneqleerqul

kEb

os

'Rc dR +.. .Ë o

Ss o's

Fr .. $i ci Cf,

6utuontpuoc.r!V

roluryIl oQ nv3uns HcsrNHcsr oHlySlf

sollellelsu! aqcs!uqcaloJllolo atM

Geef uw ogen een goed

vooÍuitzicht

S

È

blijven voortbestaan.

Mensen die bereid zijn mede

te werken, maar ook bereid zijn een financiële bijdrage te geven in de vorm van

contributie. Die mensen blijven wij zoeken.

Er komt heel wat kijken om jaarlijks uit

voorhanden zijnde financiële middelen.

te

komen met de

Wij hebben het tot op heden nog steeds rond

gekregen,

maar het is buiten kijf, dat je met meer leden meer armslag

krijgt.

Ook willen wij meer mensen deelgenoot maken,

hoe

karnaval gevierd wordt bij "De Waoterjokers'. Het is al eens vaker gezegd: Wij doen steeds een beroep op

de creativiteit van onze medewerkers. Door alles zoveel mogelijk door eigen mensen te laten verzorgen, blijft de onkostenpost van en voor muziek en artiesten zo laag

mogelijk.

Onze contributie houden per maand.

wij steeds op f S,S0 per persoon

Daar staat tegenover, vrije toegang op al

onze

karnavalsavonden en 1 6 consumptiebonnen jaarlijks. Om onze vereniging daadwerkelijk een begrip te laten blijven in Knotsenburg doen wij een.beroep op u om samen met ons nieuwe leden te werven. Spoor vrienden, Íamilieleden en kennissen aan zich op te geven als lid van onze vereniging. Vul onderstaande strook in, geeÍ hem af aan een van onze

senatoren, dan zorgt

het secretariaat ervoor dat u

zo

spoedig mogelijk alle bescheiden in huis krijgt.

JA

Wanneer u aan een niqture bÍil oÍ nieuwe contactlezar toe bent, ga dan naar één van de vele (hgmerk 0pticiens in l{ederland. l{iet alleen vanwege zijn g@en vald<emis, maar ook om zijn enornr keue uit modieuze monturen, versdrillende soorten glazen en leÍzen.

ik wil lid worden van de karnavalsvereniging "De Waoterjokers", ik heb vrije toegang op alle aktiviteiten en avonden voor de leden, ik betaal hiervoor maandelijks F 5.5O per persoon, ik krijg hiervoor terug: jaarlijks 16 ( zestien l consumptiebonnen en HEEL VEEL LOL EN PLEZIER.

De 0ognnrk 0pticien staat garant voor kwaliteit. Bij lrcm lont u vertÍouwen 0p

het beste advies, een perÍect passend montuur, exact geslepen glazen en een persoonlijke begeleiding. Bovendien krijgt u een laldelijke service bij elke 0ognnrk Opticien.

Ë

Ook "De Waoterjokers" kunnen eÍ niet omheen. Een vereniging heeft nu eenmaal leden nodig om te kunnen

NAAM Daalseweg 9 - Nijmegen Oogme* Opticien

ADRES POSTCODE PLAATS

AANTAL PERSONEN

De nieuwe norm in optiek

HANDTEKENING.


q4

ook bij het bestuur van de karnavatsvereniging "De Waoterjokers" ,,botst" het wel eens.

natuurlijk

(en dat moet ook zo!)

Maar door het omgooien van het stuur en de goede weg te berijden kunnen verdere botsingen voorkomen worden.

DEKLUIJS BLOEMEN

Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen Telefoon 442174

Winkelcentrum Malden Telefoon 583307

Erkend Uneto beveiligingsinstallateur

* * * * *

lnbraakbeveiliging Overvalbeveiliging Brandmeldinstallaties Bejaardenalarm Vraag vrijblijvend offerte ROTECHNISCH BUREAU

9Dg5o

N.

HekEoteclurisch Waarborginstallateul

Biezenstraat 75, 6541 ZP NIJMEGEN telefoon 080-7769/t4


q4

ook bij het bestuur van de karnavatsvereniging "De Waoterjokers" ,,botst" het wel eens.

natuurlijk

(en dat moet ook zo!)

Maar door het omgooien van het stuur en de goede weg te berijden kunnen verdere botsingen voorkomen worden.

DEKLUIJS BLOEMEN

Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen Telefoon 442174

Winkelcentrum Malden Telefoon 583307

Erkend Uneto beveiligingsinstallateur

* * * * *

lnbraakbeveiliging Overvalbeveiliging Brandmeldinstallaties Bejaardenalarm Vraag vrijblijvend offerte ROTECHNISCH BUREAU

9Dg5o

N.

HekEoteclurisch Waarborginstallateul

Biezenstraat 75, 6541 ZP NIJMEGEN telefoon 080-7769/t4


=:

o,

=,S

8E vè v!B PÈ

n\È nïN ËË È

c

l<

o N

o ao

Wij zoeken voor de kinderkarnavalsmiddag in Íebruari, een aantal kinderen (geen 82 maar een paar) die op het podium willen PLEEBEKKEN, als jij er zin in hebt om dat te komen doen, moet je opbellen naar:

GEERT ALWICHER TELEFOON O8O-784113 OF GEERT VAN ALST TELEFOON O8O 448928.

Als jij wordt gevraagd om tijdens de kinderkarnavalsmiddag

op te komen treden, moet je wel zelÍ voor

cassettebandje zorgen.

Denk nu niet, dat kan ik nooit zo goed als

je bij

een

Hennie

Huisman op televisie ziet, helemaal niet erg, het is gewoon leuk om voor een heleboel vriendjes en vriendinnetjes iets te laten zien. Enne..........het is karnaval dus alles mag.

Tot de kinderkarnavalsmiddag in februari en misschien sta jij dan wel te PLEEBEKKEN. Geert en Geert

Kinderkarnaval 1993

uty Lingerie zowel dames- als herenondermode ONZE MERKEN ZIJN o.a. Tiumph Dim - Rosy BADMODE

Jansen en Tilanus Boobs en Bloomers Femilux Timpa Sloggi en

Tweka Triumph

fournituren MOLENWEG 243, NIIMEGEN


=:

o,

=,S

8E vè v!B PÈ

n\È nïN ËË È

c

l<

o N

o ao

Wij zoeken voor de kinderkarnavalsmiddag in Íebruari, een aantal kinderen (geen 82 maar een paar) die op het podium willen PLEEBEKKEN, als jij er zin in hebt om dat te komen doen, moet je opbellen naar:

GEERT ALWICHER TELEFOON O8O-784113 OF GEERT VAN ALST TELEFOON O8O 448928.

Als jij wordt gevraagd om tijdens de kinderkarnavalsmiddag

op te komen treden, moet je wel zelÍ voor

cassettebandje zorgen.

Denk nu niet, dat kan ik nooit zo goed als

je bij

een

Hennie

Huisman op televisie ziet, helemaal niet erg, het is gewoon leuk om voor een heleboel vriendjes en vriendinnetjes iets te laten zien. Enne..........het is karnaval dus alles mag.

Tot de kinderkarnavalsmiddag in februari en misschien sta jij dan wel te PLEEBEKKEN. Geert en Geert

Kinderkarnaval 1993

uty Lingerie zowel dames- als herenondermode ONZE MERKEN ZIJN o.a. Tiumph Dim - Rosy BADMODE

Jansen en Tilanus Boobs en Bloomers Femilux Timpa Sloggi en

Tweka Triumph

fournituren MOLENWEG 243, NIIMEGEN


"Waar blijft de tijd", je hoort het zo vaak.

a o d (5

cq) ï/) cc o È \o 't]

I

)=

FE\\

EËË

È

v

-.1

o

s o co o

cn

ttu

ê

s

Q) È o cQ) F s c

o-

o

I

-l cn É C) tU )

Q)

s

30 jaar Waoterjokers, een vereniging waar je trots op moet

en kunt zijn.

Vele Íacetten van het karnaval, vind je bij jullie terug: * De geweldige Zittings-avonden. Kostelijk vermaak, puur vakwerk, top-entertainment door een groep enthousiaste mensen.

*

*

Muziek van de bovenste plank: Hofkapel, The Lucky Scouts, Vullusbent, live, cassette, LP oÍ CD........KLASSE. Karnavals-optochten door de jaren heen. Priizen, priizen, prijzen, Prof iciat.

" Open Huis,

zweet, mensen, dorst........een geweldige

happening.

i

Prinsen-ontvangsten........UN|EK - ONTROEREND (dank je

wel),

o

nog meer........gewoonweg een hele fijne vereniging waar ik zeer veel vrienden en vriendinnen heb gevonden en waar ik me enoÍm thuis voel.

a_

PROFICIAT allemaal en een geweldig jubileumjaar.

t

Mag ik nog een keer mijn Prinsen-motto aanhalen die zeer

zeker bij jullie past:

Ë*

:8q

egs .s5S Èoo

E E8 g ?P

"Heb je niet alles waar je van houdt'. "Houdt dan van alles wat je hebt".

Jullie Ex-Prins Hans ll.

g

PËp

Bewtidingsmuseum 1944 Groesbeek Het bevrijdingsmuseum herinnert aan de zware strijd die 49 jaar

geleden indezeËgio werd geleverd.

B# Ë

$ssx

Bcwijdingsmuseum 1944 Rijk ran Nijmegen. Groesbeek

Wylerbaan4, Groesbeek Operingstijdar: ím vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur opTnn- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur

Maandag Poslbus 144, Groesbeek, ïeleÍoon: 08891-74404


"Waar blijft de tijd", je hoort het zo vaak.

a o d (5

cq) ï/) cc o È \o 't]

I

)=

FE\\

EËË

È

v

-.1

o

s o co o

cn

ttu

ê

s

Q) È o cQ) F s c

o-

o

I

-l cn É C) tU )

Q)

s

30 jaar Waoterjokers, een vereniging waar je trots op moet

en kunt zijn.

Vele Íacetten van het karnaval, vind je bij jullie terug: * De geweldige Zittings-avonden. Kostelijk vermaak, puur vakwerk, top-entertainment door een groep enthousiaste mensen.

*

*

Muziek van de bovenste plank: Hofkapel, The Lucky Scouts, Vullusbent, live, cassette, LP oÍ CD........KLASSE. Karnavals-optochten door de jaren heen. Priizen, priizen, prijzen, Prof iciat.

" Open Huis,

zweet, mensen, dorst........een geweldige

happening.

i

Prinsen-ontvangsten........UN|EK - ONTROEREND (dank je

wel),

o

nog meer........gewoonweg een hele fijne vereniging waar ik zeer veel vrienden en vriendinnen heb gevonden en waar ik me enoÍm thuis voel.

a_

PROFICIAT allemaal en een geweldig jubileumjaar.

t

Mag ik nog een keer mijn Prinsen-motto aanhalen die zeer

zeker bij jullie past:

Ë*

:8q

egs .s5S Èoo

E E8 g ?P

"Heb je niet alles waar je van houdt'. "Houdt dan van alles wat je hebt".

Jullie Ex-Prins Hans ll.

g

PËp

Bewtidingsmuseum 1944 Groesbeek Het bevrijdingsmuseum herinnert aan de zware strijd die 49 jaar

geleden indezeËgio werd geleverd.

B# Ë

$ssx

Bcwijdingsmuseum 1944 Rijk ran Nijmegen. Groesbeek

Wylerbaan4, Groesbeek Operingstijdar: ím vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur opTnn- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur

Maandag Poslbus 144, Groesbeek, ïeleÍoon: 08891-74404


Op 21 November 1963, werd door de bouwers van het Gemeenschapshuis, karnavalsvereniging "De Waoterjokers"

E

o

()

Als Prins karnaval van KNOTSENBURG heb ik,

Q)

.E CI

o tG Q)

irr

o o '(,)\ o $ r<

€o *a

.(B

È o

s o

a. $

È o

{

opgericht.

Omdat deze "Waoterjokers" het mede hebben afgebouwd,

I c s

is er tot op heden nog sprake van "Ons Huis".

uiteraard

met mijn kabinet, vele gezellige uurtjes doorgebracht in jullie huis. En door de ontspannen, gezellige sfeer, voelde je je na enkele ogenblikken al thuis. Natuurlijk was ik al vele malen

bij de Íantastische zittingsavonden van "De Waoterjokers"

geweest, deze hebben altijd een motto. Het mooie van dit hele gebeuren is, dat niet alleen de artiesten, maar de gehele oemeenschao zich hieraan aanpast. Het motto in mijn jaar was: De Middeleeuwen. De schandpaal was mijn deel, Íantastisch. En dan te bedenken dat "De Waoterjokers" ook nog van die heerlijke muzikanten in huis hebben, die jouw (in gedachten)

mee kunnen nemen, naar het platteland.(DE

SCOUTS", bestaan zij geen 35 jaar??? proficlatlll)

LUCKY

Verder, 'De Vullusbent", is dat even uit je dak gaan, zowel voor de artiesten, als het publiek. Natuurlijk bestaat de vereniging nog uit meer werkgroepen, die allen op hun manier een steen bijdragen aan het wel en wee van karnavalsvereniging 'De Waoterjokers". lk zou er een met naam willen noemen, enwel de optochtcommissie.

Elk jaar opnieuw komen "De WaoterjokeÍs" weer met 5

creaties naar de optocht van KNOTSENBURG, het ooenbare karnaval. lk denk hierbij ook aan het bijna volbrachte, maar het mocht helaas niet zo zijn, 25 jarig jubileum van de deelname door de Heer Hijstek aan het straatkarnaval in het Waterkwartier en de optocht van KNOTSENBURG.

lk zou Uw vereniging nog met een ding in het bijzonder willen complimenteren en dat is het sociale leven in het

Waterkwartier. 30 Jaar karnavalsvereniging 'De Waoterjokers", een begrip voor karnavalvierend KNOTSENBURG. Op weg naar het 33 jarig bestaan, onder leiding van het tweemanschap RUUD en RUUD, nogmaals, van harte gefeliciteerd.

Met vriendelijke karnavalsgroeten Ton van der Laan Ex-Prins van Knotsenburg


Op 21 November 1963, werd door de bouwers van het Gemeenschapshuis, karnavalsvereniging "De Waoterjokers"

E

o

()

Als Prins karnaval van KNOTSENBURG heb ik,

Q)

.E CI

o tG Q)

irr

o o '(,)\ o $ r<

€o *a

.(B

È o

s o

a. $

È o

{

opgericht.

Omdat deze "Waoterjokers" het mede hebben afgebouwd,

I c s

is er tot op heden nog sprake van "Ons Huis".

uiteraard

met mijn kabinet, vele gezellige uurtjes doorgebracht in jullie huis. En door de ontspannen, gezellige sfeer, voelde je je na enkele ogenblikken al thuis. Natuurlijk was ik al vele malen

bij de Íantastische zittingsavonden van "De Waoterjokers"

geweest, deze hebben altijd een motto. Het mooie van dit hele gebeuren is, dat niet alleen de artiesten, maar de gehele oemeenschao zich hieraan aanpast. Het motto in mijn jaar was: De Middeleeuwen. De schandpaal was mijn deel, Íantastisch. En dan te bedenken dat "De Waoterjokers" ook nog van die heerlijke muzikanten in huis hebben, die jouw (in gedachten)

mee kunnen nemen, naar het platteland.(DE

SCOUTS", bestaan zij geen 35 jaar??? proficlatlll)

LUCKY

Verder, 'De Vullusbent", is dat even uit je dak gaan, zowel voor de artiesten, als het publiek. Natuurlijk bestaat de vereniging nog uit meer werkgroepen, die allen op hun manier een steen bijdragen aan het wel en wee van karnavalsvereniging 'De Waoterjokers". lk zou er een met naam willen noemen, enwel de optochtcommissie.

Elk jaar opnieuw komen "De WaoterjokeÍs" weer met 5

creaties naar de optocht van KNOTSENBURG, het ooenbare karnaval. lk denk hierbij ook aan het bijna volbrachte, maar het mocht helaas niet zo zijn, 25 jarig jubileum van de deelname door de Heer Hijstek aan het straatkarnaval in het Waterkwartier en de optocht van KNOTSENBURG.

lk zou Uw vereniging nog met een ding in het bijzonder willen complimenteren en dat is het sociale leven in het

Waterkwartier. 30 Jaar karnavalsvereniging 'De Waoterjokers", een begrip voor karnavalvierend KNOTSENBURG. Op weg naar het 33 jarig bestaan, onder leiding van het tweemanschap RUUD en RUUD, nogmaals, van harte gefeliciteerd.

Met vriendelijke karnavalsgroeten Ton van der Laan Ex-Prins van Knotsenburg


c Q)

a a q) $ $

Ê

o

o o o s AANNEMINGSBEDRIJF

PRODUCTIESTROOTI BY NIEUWBOUW

RENOVATIE

-

Geldropseweg

.N

o

s

Het is alweer zo'n 1O jaar geleden dat ik, als nieuwbakken president van St. Anneke, in contact kwam met de "Waoterjokerfamilie". 1983 was het iaar dat nDe Waoterjokers' de Prins van Knotsenburg mochten leveren. En wat voor een! Een man met snelstromend karnavalsbloed uit een vereniging die de regels van het karnaval in de vingers heeft. Het schaatsen ging Ruud I wat minder af, maar des te beter klonk zijn stem als hij samen met "The Lucky scouts" weer een optreden verzorgde.

Toen mij gevraagd werd namens alle verenigingen een dankwoord uit te spreken tijdens zijn afscheidsreceptie

hoefde ik niet lang na te denken. Er viel tenslotte genoeg te

vertellen.

Vanaf dat moment bleeÍ het contact tussen 'St. Anneke' en nDe Waoterjokers" voortduren. Vele malen waren de "amateurs" van "De Waoterjokers' te gast bij St. Anneke

en viel een staande ovatie hun menigmaal ten deel.

1990 was voor mij een speciaal seizoen met vele mooie herinneringen. De uitzonderlijke wijze waarop ik als prins van Knotsenburg samen met mijn kabinet ontvangen ben staan diep in mijn geheugen gegrift. Wie heeft dit ooit

bedacht? Een heus politiezijspan met zwaailicht

7

O, Mierlo

Telefoon 04927 - 64545

stopplank. Dit alles gemonteerd op een hydraulische lift.

en

En telkens weer was er genoeg gespreksstof voor een kleine anekdote. lk vraag me nog wel eens af........hoe zou het met 't dak van Thijs zijn, en zou Theo Koppers nu eindelijk al uit de wittebroodsweken zijn, of is Jo Arts nog steeds op zoek naar zijn "Paradise by the dashboardlight' enz. enz, enz. etc.

Vele vragen zullen onbeantwoord blijven, maar een ding weet ik zeker.; Door de wijze waarop 'De Waoterjokers' nu alweer 3O jaar, karnaval vieren, voel ik me thuis bij deze

grote familie.

Namens mijn kabinet en onze wederhelften feliciteer ik niet alleen bestuuÍ en senaat maar de hele "WaoterjokerÍamilie" met dit lustrum en spreek ik de wens uit dat dit in lengte van jaren mag doorgaan. Ed

I (Frinsell


c Q)

a a q) $ $

Ê

o

o o o s AANNEMINGSBEDRIJF

PRODUCTIESTROOTI BY NIEUWBOUW

RENOVATIE

-

Geldropseweg

.N

o

s

Het is alweer zo'n 1O jaar geleden dat ik, als nieuwbakken president van St. Anneke, in contact kwam met de "Waoterjokerfamilie". 1983 was het iaar dat nDe Waoterjokers' de Prins van Knotsenburg mochten leveren. En wat voor een! Een man met snelstromend karnavalsbloed uit een vereniging die de regels van het karnaval in de vingers heeft. Het schaatsen ging Ruud I wat minder af, maar des te beter klonk zijn stem als hij samen met "The Lucky scouts" weer een optreden verzorgde.

Toen mij gevraagd werd namens alle verenigingen een dankwoord uit te spreken tijdens zijn afscheidsreceptie

hoefde ik niet lang na te denken. Er viel tenslotte genoeg te

vertellen.

Vanaf dat moment bleeÍ het contact tussen 'St. Anneke' en nDe Waoterjokers" voortduren. Vele malen waren de "amateurs" van "De Waoterjokers' te gast bij St. Anneke

en viel een staande ovatie hun menigmaal ten deel.

1990 was voor mij een speciaal seizoen met vele mooie herinneringen. De uitzonderlijke wijze waarop ik als prins van Knotsenburg samen met mijn kabinet ontvangen ben staan diep in mijn geheugen gegrift. Wie heeft dit ooit

bedacht? Een heus politiezijspan met zwaailicht

7

O, Mierlo

Telefoon 04927 - 64545

stopplank. Dit alles gemonteerd op een hydraulische lift.

en

En telkens weer was er genoeg gespreksstof voor een kleine anekdote. lk vraag me nog wel eens af........hoe zou het met 't dak van Thijs zijn, en zou Theo Koppers nu eindelijk al uit de wittebroodsweken zijn, of is Jo Arts nog steeds op zoek naar zijn "Paradise by the dashboardlight' enz. enz, enz. etc.

Vele vragen zullen onbeantwoord blijven, maar een ding weet ik zeker.; Door de wijze waarop 'De Waoterjokers' nu alweer 3O jaar, karnaval vieren, voel ik me thuis bij deze

grote familie.

Namens mijn kabinet en onze wederhelften feliciteer ik niet alleen bestuuÍ en senaat maar de hele "WaoterjokerÍamilie" met dit lustrum en spreek ik de wens uit dat dit in lengte van jaren mag doorgaan. Ed

I (Frinsell


ln de eerste plaats wil ik u met heel veel plezier Íeliciteren Í/)

met uw jubileum.

zeker heel Knotsenburg, trots op mag zijn.

to o

fnternationaal transportbedrijf

q)

o

g CI

vt

Cespecialiseerd in

houttransport(en)

o

m

30 Jaar 'De Waoterjokersn, een vereniging waar u,

maar

Je ziet dat in het Knotsenburgse karnavalswereldje vele het moeilijk hebben om hun karnavalshooÍd boven "waoter" te houden. Ze zijn te lang bezig met

verenigingen

ouderwetse manieren en/of ideeën, oÍ vergeten om ook de jeugd erbij te betrekken om zo hun vereniging levendig en jong te houden. De leden gaan lopen oÍ kunnen zich niet meeÍ vereenzelvigen met hun vereniging.

Bij "De Waoterjokers" zijn ze gewoon 30 jaar lang bezig met

karnaval te vieren zoals dat alleen bij jullie in het Gemeenschapshuis gevierd kan worden. Met veel enthousiasme, creativiteit, maar vooral saamhorigheid organiseren jullie jaar in jaar uit zíttingsavonden, optochten door de wijk, sociala avonden, 4 dolle dagen enz, enz. Kortom een karnavalsvereniging die bruist als champagne.

lk, als Ex-Prins van Knotsenburg, draag nog steeds vele fijne herinneringen met mij mpe aan de bezoeken die wij Voor al uw transporten

toen aan uw vereniging mochten aÍleggen. En ik zal zeker in dit jubileumjaar met vele hoogtepunten vaak bij u te gast zijn (hij kan maar van de straat af zijn) om

wederom

te

genieten

van o.a. The Lucky Scouts,

de

Vullusbent, de Waoterblaosjokers en van alle senatoren en leden die van deze vereniging zo een bijzondere vereniging

!

in Knotsenburg maken. Waoterjokers blijf wakker, nogmaals proÍiciat en gÍaag tot

G. Weijers

ziens. Ex-Prins Willem

I

Willem Arns

BLOEMSIERKUNST

tl

Distelakkerstraat 10, Beuningen Telefoon 08897 -71564 Fax 08B97

-76052

RIVIERSTRAAT 229

Telefoon 771981

VOOR AL UW BLOEMEN. PLANTEN BLOEMWENK EN CADEAUARTIKELEN


ln de eerste plaats wil ik u met heel veel plezier Íeliciteren Í/)

met uw jubileum.

zeker heel Knotsenburg, trots op mag zijn.

to o

fnternationaal transportbedrijf

q)

o

g CI

vt

Cespecialiseerd in

houttransport(en)

o

m

30 Jaar 'De Waoterjokersn, een vereniging waar u,

maar

Je ziet dat in het Knotsenburgse karnavalswereldje vele het moeilijk hebben om hun karnavalshooÍd boven "waoter" te houden. Ze zijn te lang bezig met

verenigingen

ouderwetse manieren en/of ideeën, oÍ vergeten om ook de jeugd erbij te betrekken om zo hun vereniging levendig en jong te houden. De leden gaan lopen oÍ kunnen zich niet meeÍ vereenzelvigen met hun vereniging.

Bij "De Waoterjokers" zijn ze gewoon 30 jaar lang bezig met

karnaval te vieren zoals dat alleen bij jullie in het Gemeenschapshuis gevierd kan worden. Met veel enthousiasme, creativiteit, maar vooral saamhorigheid organiseren jullie jaar in jaar uit zíttingsavonden, optochten door de wijk, sociala avonden, 4 dolle dagen enz, enz. Kortom een karnavalsvereniging die bruist als champagne.

lk, als Ex-Prins van Knotsenburg, draag nog steeds vele fijne herinneringen met mij mpe aan de bezoeken die wij Voor al uw transporten

toen aan uw vereniging mochten aÍleggen. En ik zal zeker in dit jubileumjaar met vele hoogtepunten vaak bij u te gast zijn (hij kan maar van de straat af zijn) om

wederom

te

genieten

van o.a. The Lucky Scouts,

de

Vullusbent, de Waoterblaosjokers en van alle senatoren en leden die van deze vereniging zo een bijzondere vereniging

!

in Knotsenburg maken. Waoterjokers blijf wakker, nogmaals proÍiciat en gÍaag tot

G. Weijers

ziens. Ex-Prins Willem

I

Willem Arns

BLOEMSIERKUNST

tl

Distelakkerstraat 10, Beuningen Telefoon 08897 -71564 Fax 08B97

-76052

RIVIERSTRAAT 229

Telefoon 771981

VOOR AL UW BLOEMEN. PLANTEN BLOEMWENK EN CADEAUARTIKELEN


eb ËË

s8 oÈ

SF Ë*

adl<

o .\\ Q)

o

:È co

g

5

o

s

$ $

tr

cq)

oat o

cq)

!r

lk weet nog goed dat ik dat zei tijdens het laatste bezoek als Prins Ronald' I in dat knusse Gemeenschapshuis aan de Waterstraat. Daar was ook alle aanleiding toe. Want de wijze waarop'"De Waoterjokers" mij en mijn Kabinet steeds ontvangen hebben, heeÍt een geweldige indruk op ons gemaakt. lnzet van velen, creativiteit en kwaliteit, maakten een bezoek aan jullie elke keer weer tot een feest. Met name de "Waoterjokers aan de Mediterranneen maar ook de karnavalsoptocht door de versierde straten geven aan dat je

tÍots mag zijn daar aan meegewerkt te hebben.

Wij zongen vlak voor de ontluistering van mijn Kabinet: "Waoterjokers, wij gaan jullie verlaten, en dat doet ons

vreselijk veel verdriet". Dit verdriet werd nog eens extra ondersteund door de welriekende'uien-onderscheiding" die mijn pages kregen en de bijna niet te torsen onderscheiding die mijn echtgenote kreeg. ("Je(e)tje wat een onderscheidingl") Nu is verdriet in karnavalstijd zeker bij "De Waoterjokers" niet passend, maaÍ het geeft wel aan hoe zeer wij genoten hebben van onze "regeerperiode" en hoe jammer het is dat het allemaal zo snel voorbijgaat.

Maar vreugdevol terugzien als Kabinet en meer dan de geweldige ontvangsten bij zoveel karnavalsverenigingen betekent natuurlijk wel dat karnaval

tevreden zijn over

in Knotsenburg leeft. En daar gaat het tenslotte allemaal om: Samen zoÍgen vooÍ

een paar dol-dwaze dagen en snappen dat

die

karnavalsinzet alleen maar lukt als iedereen zijn schouders

er onder zet.

Dit seizoen het 3O-jarig bestaan van "De Waoterjokers". Dat betekent natuurlijk dat de inzet van "De Waoterjokers" zal zijn om extra goed voor de dag te komen. Voorwaar een moeilijke klus om die verwachting waar te maken. Uw aller inzet is denk ik gewenst! lk hoop er in ieder geval vaak getuige van te zijn. Dank voor jullie onvergetelijke aandacht voor mijn Kabinet.

Succes met alle voorbereidingen lustÍum toegewenst.

en een fantastlsch 6e Ronald Migo Ex-Prins


eb ËË

s8 oÈ

SF Ë*

adl<

o .\\ Q)

o

:È co

g

5

o

s

$ $

tr

cq)

oat o

cq)

!r

lk weet nog goed dat ik dat zei tijdens het laatste bezoek als Prins Ronald' I in dat knusse Gemeenschapshuis aan de Waterstraat. Daar was ook alle aanleiding toe. Want de wijze waarop'"De Waoterjokers" mij en mijn Kabinet steeds ontvangen hebben, heeÍt een geweldige indruk op ons gemaakt. lnzet van velen, creativiteit en kwaliteit, maakten een bezoek aan jullie elke keer weer tot een feest. Met name de "Waoterjokers aan de Mediterranneen maar ook de karnavalsoptocht door de versierde straten geven aan dat je

tÍots mag zijn daar aan meegewerkt te hebben.

Wij zongen vlak voor de ontluistering van mijn Kabinet: "Waoterjokers, wij gaan jullie verlaten, en dat doet ons

vreselijk veel verdriet". Dit verdriet werd nog eens extra ondersteund door de welriekende'uien-onderscheiding" die mijn pages kregen en de bijna niet te torsen onderscheiding die mijn echtgenote kreeg. ("Je(e)tje wat een onderscheidingl") Nu is verdriet in karnavalstijd zeker bij "De Waoterjokers" niet passend, maaÍ het geeft wel aan hoe zeer wij genoten hebben van onze "regeerperiode" en hoe jammer het is dat het allemaal zo snel voorbijgaat.

Maar vreugdevol terugzien als Kabinet en meer dan de geweldige ontvangsten bij zoveel karnavalsverenigingen betekent natuurlijk wel dat karnaval

tevreden zijn over

in Knotsenburg leeft. En daar gaat het tenslotte allemaal om: Samen zoÍgen vooÍ

een paar dol-dwaze dagen en snappen dat

die

karnavalsinzet alleen maar lukt als iedereen zijn schouders

er onder zet.

Dit seizoen het 3O-jarig bestaan van "De Waoterjokers". Dat betekent natuurlijk dat de inzet van "De Waoterjokers" zal zijn om extra goed voor de dag te komen. Voorwaar een moeilijke klus om die verwachting waar te maken. Uw aller inzet is denk ik gewenst! lk hoop er in ieder geval vaak getuige van te zijn. Dank voor jullie onvergetelijke aandacht voor mijn Kabinet.

Succes met alle voorbereidingen lustÍum toegewenst.

en een fantastlsch 6e Ronald Migo Ex-Prins


Als eerste wil ik jullie van harte Íeliciteren met het 30 jarig bestaan van jullie vereniging. Het zijn er wel 30 in jaren, maar het lijken er wel veel meer. Dit komt denk ik ook dat er nooit bij jullie wordt gezeten. Er is altijd wel wat te doen.

verhuizen

bliift

eenzrnk van vertrouwen

Nu zijn het er 30 maar door de aandacht voor de jeugd van jullie uit zal het wel heel wat jaren voortleven. Zo was er een optocht met schitterende wagens op de eerste dag van de karnaval. Deze optocht heb ik moeten openen. Helaas kwam ik iets te laat met mijn jeugdkabinet. Ook heb ik een bezoek gebracht aan de kindermiddagen bij jullie, ditmaal binnen. Wat zeker ook een plus bij jullie vereniging is dat jullie je volledig inzetten voor de wijk, die ieder jaar vrolijk versierd wordt. Van wat ik nu vernoemd heb, duidt het al aan dat "De Waoterjokers" een vereniging hebben, die het hooÍd wel boven Waoter zal houden. Beste karnavalisten op naar de volgende 3O jaar en in plaats van alaaÍ zou ik willen zeggen 3x hoera.

daarom vooÍ een erkende

Jeugdprins Daniel

verhuizer naa Í:

STUKADOORS- EN BOUWMATERIALEN WAND- EN VLOERTEGELS

I

P&n--

s I I hoogwerker voor kantoor- en flatverhuizingen tevens transporten en kraanwagenverhuur

grs

RËEDs$QJAAR GESPECIALISEERD

in de produktie van en de handel in

ALLERHAN DE STUKADOORSARTIKELEN tevens KALKMORTEL-CENTRALE

LAUWAARS NIJMEGEN B.V. Nijverheidsweg

37 NIJMEGEN tet.l$} -71 0044

I 1993


Als eerste wil ik jullie van harte Íeliciteren met het 30 jarig bestaan van jullie vereniging. Het zijn er wel 30 in jaren, maar het lijken er wel veel meer. Dit komt denk ik ook dat er nooit bij jullie wordt gezeten. Er is altijd wel wat te doen.

verhuizen

bliift

eenzrnk van vertrouwen

Nu zijn het er 30 maar door de aandacht voor de jeugd van jullie uit zal het wel heel wat jaren voortleven. Zo was er een optocht met schitterende wagens op de eerste dag van de karnaval. Deze optocht heb ik moeten openen. Helaas kwam ik iets te laat met mijn jeugdkabinet. Ook heb ik een bezoek gebracht aan de kindermiddagen bij jullie, ditmaal binnen. Wat zeker ook een plus bij jullie vereniging is dat jullie je volledig inzetten voor de wijk, die ieder jaar vrolijk versierd wordt. Van wat ik nu vernoemd heb, duidt het al aan dat "De Waoterjokers" een vereniging hebben, die het hooÍd wel boven Waoter zal houden. Beste karnavalisten op naar de volgende 3O jaar en in plaats van alaaÍ zou ik willen zeggen 3x hoera.

daarom vooÍ een erkende

Jeugdprins Daniel

verhuizer naa Í:

STUKADOORS- EN BOUWMATERIALEN WAND- EN VLOERTEGELS

I

P&n--

s I I hoogwerker voor kantoor- en flatverhuizingen tevens transporten en kraanwagenverhuur

grs

RËEDs$QJAAR GESPECIALISEERD

in de produktie van en de handel in

ALLERHAN DE STUKADOORSARTIKELEN tevens KALKMORTEL-CENTRALE

LAUWAARS NIJMEGEN B.V. Nijverheidsweg

37 NIJMEGEN tet.l$} -71 0044

I 1993


i -E

E!t ér{ oÊ f-È \\ -t

@

s5 F6'Ë

o)

@ gi ,Ë

o

FCt

I

o7 NH

Í!

o

o 5

T\E

t-

É

o 2, rf. Íu PE tE o É NgF

rFË FS Ë -) ,-, 3Et H !iËË Í!) TIrL Yt^ É3 *Ë .38 OX5o oíR Ë+'

ii.9'6E.Ë

"iËëE g g g E€ I Ë ËE

À.èg\cQ

o

*

a I

F Ur

B)

tr

o ]U r=u o IL t Ê o -: a\

at

.b\

c o

À h À

2

a =

o oÈé F

)

iM

v,

E ul Y gËusg

a\

È o IIJ

oo

I

dFi ÉËÉ

Algemeen secretariaat: Cor Klaassen Nimrodstraat 103 6531 LD Nijmegen Tel. 080 561168

rgk

Ë Voor contrubutie aangelegenheden

F $ë

Ëss FÈ

EËH

Geert Alwicher Heeskesacker 2O-40 6546 JR Nijmegen Tel. O80 784113 Bankrelatie: ALGEMENE BANK NEDERLAND Rek.nr. 53.73.23.651

t.n.v. penningmeester Waoterjokers GIRO van de bank 82.10.25 Kosten f 5.50 per maand.

-Ot

oo Heeft U nog geen automatische afschrijving?? Neem dan even contact op met Geert Alwicher.

{

$ Ë

Ë $$ Ë 8N

È:E f N Ë ËE,Fi Ë E'E ÈË * zI ËË Ë ËË s$ aiLL.È

INSTALLATIETECHNIEK TELEFOON (oqt) 22 00 7s,

4

LTJNEN

Aanleg en onderhoud van:. CENTR. VERWA RM ING SINSTA L LA TIES SANITAIRE INSTALLATIES DAKBEDEKKINGEN . GAS - WATER ELEKïRISCHE INSTA LLATIES STORINGSDIENST OLIE en

GASAPPARATUUR

NIJMEGEN

b.v.

posïBus

roas

Berg en Dalseweg 22a


i -E

E!t ér{ oÊ f-È \\ -t

@

s5 F6'Ë

o)

@ gi ,Ë

o

FCt

I

o7 NH

Í!

o

o 5

T\E

t-

É

o 2, rf. Íu PE tE o É NgF

rFË FS Ë -) ,-, 3Et H !iËË Í!) TIrL Yt^ É3 *Ë .38 OX5o oíR Ë+'

ii.9'6E.Ë

"iËëE g g g E€ I Ë ËE

À.èg\cQ

o

*

a I

F Ur

B)

tr

o ]U r=u o IL t Ê o -: a\

at

.b\

c o

À h À

2

a =

o oÈé F

)

iM

v,

E ul Y gËusg

a\

È o IIJ

oo

I

dFi ÉËÉ

Algemeen secretariaat: Cor Klaassen Nimrodstraat 103 6531 LD Nijmegen Tel. 080 561168

rgk

Ë Voor contrubutie aangelegenheden

F $ë

Ëss FÈ

EËH

Geert Alwicher Heeskesacker 2O-40 6546 JR Nijmegen Tel. O80 784113 Bankrelatie: ALGEMENE BANK NEDERLAND Rek.nr. 53.73.23.651

t.n.v. penningmeester Waoterjokers GIRO van de bank 82.10.25 Kosten f 5.50 per maand.

-Ot

oo Heeft U nog geen automatische afschrijving?? Neem dan even contact op met Geert Alwicher.

{

$ Ë

Ë $$ Ë 8N

È:E f N Ë ËE,Fi Ë E'E ÈË * zI ËË Ë ËË s$ aiLL.È

INSTALLATIETECHNIEK TELEFOON (oqt) 22 00 7s,

4

LTJNEN

Aanleg en onderhoud van:. CENTR. VERWA RM ING SINSTA L LA TIES SANITAIRE INSTALLATIES DAKBEDEKKINGEN . GAS - WATER ELEKïRISCHE INSTA LLATIES STORINGSDIENST OLIE en

GASAPPARATUUR

NIJMEGEN

b.v.

posïBus

roas

Berg en Dalseweg 22a


BLOKKER BLIJFT UW SPECIAALZAAK IN HUISHOUDELIJKE

LUXE ARTIKELEN EN VOOR FANTASTISCH SPEELGOED !

Êl Êl EI

!

Broerstraat 25c - Nijmegen Binnenstad Parkeergarage 2OO plaatsen

áchteÍ onze zaak. Nieuwstraat

Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen

- Zuid

Parkeren ónder onze zaak

WinkelcentÍum Julianaplein

174, Beuningen

Achtor ón voor onze zaak

Dorpstraat 28c, Groesbee! ( 2 etages

)

Voor onze zaak

trtrOEtsEEl venrnouwD

-

vooRDELrc

" Komt dat zien " - " Komt dat zien " Het "rariteiten-kabinet" van "De Waoterjokers"


BLOKKER BLIJFT UW SPECIAALZAAK IN HUISHOUDELIJKE

LUXE ARTIKELEN EN VOOR FANTASTISCH SPEELGOED !

Êl Êl EI

!

Broerstraat 25c - Nijmegen Binnenstad Parkeergarage 2OO plaatsen

áchteÍ onze zaak. Nieuwstraat

Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen

- Zuid

Parkeren ónder onze zaak

WinkelcentÍum Julianaplein

174, Beuningen

Achtor ón voor onze zaak

Dorpstraat 28c, Groesbee! ( 2 etages

)

Voor onze zaak

trtrOEtsEEl venrnouwD

-

vooRDELrc

" Komt dat zien " - " Komt dat zien " Het "rariteiten-kabinet" van "De Waoterjokers"


BATAVUS UNION SPARTA KILDEMOES DAWES AVAGHON MARIN

- [ DYNAMO RUWTELEN

KERI}íIS

Voorstadslaan 68

N

voor

f

\

)x

are soonen

íietsen,

tel:

is het "motto", waaronder de karnavalsvereniging "De Waoterjokers" hun jubileumzitting presenteren. Ruud en Ruud nemen alvast een voorproefje op het "te dolle" kermisweekend op 20 en 21 november a.s.

'B'-TB74GG

ora"ra"ten en accecoires zoats tassen,(regen)kteding etc.

DAAR HAAL JE MEER VOOR JE GULDEN

F. MULLER

SYmfoniestraat 178 Nijmegen

TeleÍoon 0e0 - 77OO24

NATUURSTEENBEDRIJF

Q. ron

t""u.e

Ook de receptie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan zal eveneens in deze kermissfeer worden gehouden op zondag 21 november, van 13.O0 - 15.00 uur.

b.o.

SINDS I92ó

Natuursteenhandel Steenhouwerij Open haarden Tegelvloeren

Na afloop van de receptie is er het overbekende "OPEN HUÍS" waarin diverse optredens van de jubileumzitting herhaald zullen worden.

GRAFWERKEN Weurtseweg 52 - 54, Nijmegen Telefoon O8O-774 776

TROÏsEERT DE EEUWEN

Wij verwachten een bomvol Gemeenschapshuis


BATAVUS UNION SPARTA KILDEMOES DAWES AVAGHON MARIN

- [ DYNAMO RUWTELEN

KERI}íIS

Voorstadslaan 68

N

voor

f

\

)x

are soonen

íietsen,

tel:

is het "motto", waaronder de karnavalsvereniging "De Waoterjokers" hun jubileumzitting presenteren. Ruud en Ruud nemen alvast een voorproefje op het "te dolle" kermisweekend op 20 en 21 november a.s.

'B'-TB74GG

ora"ra"ten en accecoires zoats tassen,(regen)kteding etc.

DAAR HAAL JE MEER VOOR JE GULDEN

F. MULLER

SYmfoniestraat 178 Nijmegen

TeleÍoon 0e0 - 77OO24

NATUURSTEENBEDRIJF

Q. ron

t""u.e

Ook de receptie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan zal eveneens in deze kermissfeer worden gehouden op zondag 21 november, van 13.O0 - 15.00 uur.

b.o.

SINDS I92ó

Natuursteenhandel Steenhouwerij Open haarden Tegelvloeren

Na afloop van de receptie is er het overbekende "OPEN HUÍS" waarin diverse optredens van de jubileumzitting herhaald zullen worden.

GRAFWERKEN Weurtseweg 52 - 54, Nijmegen Telefoon O8O-774 776

TROÏsEERT DE EEUWEN

Wij verwachten een bomvol Gemeenschapshuis


Bakk erlf ,rDê Niers" Elke maandag: Harde broodjes

Shalen-4betalen Elke woensdag : Krentenhollen

Shalen-4betalen en let verder op onze andere aanbiedingen Elke dag vers uit de oven!

!

Bakkerii,,Dê Niers" Niersstraat 2, Telefoon 775230

@ vAN oFFËREN roEBAcK @ Sigarenspecialist sinds

1933

Van simpel tot exclusief

TABAK LEKTUUR WENSKAARTEN TOTO - LOTTO

en STAATSLOTEN

Wolfskuilseweg I 55, tel. 77 í 123

Voor een verzorgd kapsel naar

-$;,iá% Weurtseweg 174 - telefoon 775829

Behandeling zonder afspraak!

Uw adres voor OPTA-PERMANENT

Een vijfhoofdige eenheid

Babber VRACHTTAXI

Voor al Uw vrachtjes Grote en kleine verhuizingen Door geheel Nederland Pianovervoer


Bakk erlf ,rDê Niers" Elke maandag: Harde broodjes

Shalen-4betalen Elke woensdag : Krentenhollen

Shalen-4betalen en let verder op onze andere aanbiedingen Elke dag vers uit de oven!

!

Bakkerii,,Dê Niers" Niersstraat 2, Telefoon 775230

@ vAN oFFËREN roEBAcK @ Sigarenspecialist sinds

1933

Van simpel tot exclusief

TABAK LEKTUUR WENSKAARTEN TOTO - LOTTO

en STAATSLOTEN

Wolfskuilseweg I 55, tel. 77 í 123

Voor een verzorgd kapsel naar

-$;,iá% Weurtseweg 174 - telefoon 775829

Behandeling zonder afspraak!

Uw adres voor OPTA-PERMANENT

Een vijfhoofdige eenheid

Babber VRACHTTAXI

Voor al Uw vrachtjes Grote en kleine verhuizingen Door geheel Nederland Pianovervoer


Ruud de Vries, voorzitter Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen

Tota le service van gespecial iseerde

Mitsubishi dealer

TeleÍoon O8O - 773348.

o o

a

Cor Klaassen, secretaris Nimrodstraat 103, 6531 LD Nijmegen TeleÍoon O8O - 561 168

o

Ruud Kleinschiphorst, penningmeester

s so

(/)

Zwanenveld 74-O5,6538 TM Nijmegen Telefoon O8O - 443942

Willy Holland, 2e secretaris Gildekamp 42-60,6545 LR Nijmegen Teleíoon 080 - 781569

v)

g)

È

Geert Alwicher, 2e penningmeesteÍ Heeskesacker 20-40, 6546 JR Nijmegen

Telefoon O8O - 784113

TAXI ATBERS BV Tel. 080 - 77 88 88

STATIONSTAXI DIESEL SERVICE NIJMEGEN B.V.

-SGAhIIA/ KOOPVAARDIJWEG

13

Tel. 080

St. Agnetenweg 62 NIJMEGEN

/

TELEFOON 080.775931

- 23 00 00

ó545 AW Niimegen


Ruud de Vries, voorzitter Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen

Tota le service van gespecial iseerde

Mitsubishi dealer

TeleÍoon O8O - 773348.

o o

a

Cor Klaassen, secretaris Nimrodstraat 103, 6531 LD Nijmegen TeleÍoon O8O - 561 168

o

Ruud Kleinschiphorst, penningmeester

s so

(/)

Zwanenveld 74-O5,6538 TM Nijmegen Telefoon O8O - 443942

Willy Holland, 2e secretaris Gildekamp 42-60,6545 LR Nijmegen Teleíoon 080 - 781569

v)

g)

È

Geert Alwicher, 2e penningmeesteÍ Heeskesacker 20-40, 6546 JR Nijmegen

Telefoon O8O - 784113

TAXI ATBERS BV Tel. 080 - 77 88 88

STATIONSTAXI DIESEL SERVICE NIJMEGEN B.V.

-SGAhIIA/ KOOPVAARDIJWEG

13

Tel. 080

St. Agnetenweg 62 NIJMEGEN

/

TELEFOON 080.775931

- 23 00 00

ó545 AW Niimegen


.r} N'r \

Van alle diensten thuis en vlak bij huis! U regelt nu alle bank- en aanverwante zaken vlak bij huis in uw eigen Rabobank aan de Molenweg. Zoals:

. vele spaarvormen o privĂŠrekening r zakelijke rekening . hypotheken voor de partikulier a reizen . verzekeringen o buitenlands geld/reischeques . safeloketten - verhuur o nachtkluisserviceetc.

BabobanHEJ Molenweg 7, Nijmegen Telefoon O8O - 774923

t/o Albert Heijn

G


.r} N'r \

Van alle diensten thuis en vlak bij huis! U regelt nu alle bank- en aanverwante zaken vlak bij huis in uw eigen Rabobank aan de Molenweg. Zoals:

. vele spaarvormen o privĂŠrekening r zakelijke rekening . hypotheken voor de partikulier a reizen . verzekeringen o buitenlands geld/reischeques . safeloketten - verhuur o nachtkluisserviceetc.

BabobanHEJ Molenweg 7, Nijmegen Telefoon O8O - 774923

t/o Albert Heijn

G


Voor de fijnste nieuwe haring Diverse soorten verse zeevis Diverse soorten warme gebakken vis Gerookte vis, zuurwaren, mosselen paling. etc. etc,

Prijsuitreiking visconcours aktiviteitendag

naar

Vishandel JO VAN RIJSWIJK

Busser Hoogwerkerverh boomonderhoud

uu

r en

H.G.M. Busser Grootstalselaan l l3 6533 KH Nijmegen Kantoor tel.: O8O-5S8367 Privó: 08O-55O479 Fax: O8O-541464 Autotel.: O652941O99

Wij zijn ook gespecialiseerd in de fijnste visschotels en vissalades Telefoon Nijmegen 774O11

*9 \z

ul

Staanplaatsen:

woensdag Malvert donderdag Weezenhof vrijdag Zwanenveld zaterdag Heseveld

Kwaliteit is onze reclame

á

etflflflr

E

Ë

I : : : : : : : :a : : : : : : : :

.Ë1;1.

.\

+

'J

6

's .:cr

-s

ulddvvNluSH

Q9AOQOOOOOOOOOOOOO u? u? u? u? ul u'l u! u! u? c q q'4 c u? u! a o F.' (g |o t U'|o lo O O N ]\Í\ lot\ (\1 ln o (Í' OIFNÀlNNC'(Í,0DNNO@g,(\lN

6l

g

'6

C''

citi9b g,g-

.Ë,ËëgiËEer

Nl'slt/{vo

rÈn

+l !

U

Ho >b

ëEËgiillËËËË'ËrËjg


Voor de fijnste nieuwe haring Diverse soorten verse zeevis Diverse soorten warme gebakken vis Gerookte vis, zuurwaren, mosselen paling. etc. etc,

Prijsuitreiking visconcours aktiviteitendag

naar

Vishandel JO VAN RIJSWIJK

Busser Hoogwerkerverh boomonderhoud

uu

r en

H.G.M. Busser Grootstalselaan l l3 6533 KH Nijmegen Kantoor tel.: O8O-5S8367 Privó: 08O-55O479 Fax: O8O-541464 Autotel.: O652941O99

Wij zijn ook gespecialiseerd in de fijnste visschotels en vissalades Telefoon Nijmegen 774O11

*9 \z

ul

Staanplaatsen:

woensdag Malvert donderdag Weezenhof vrijdag Zwanenveld zaterdag Heseveld

Kwaliteit is onze reclame

á

etflflflr

E

Ë

I : : : : : : : :a : : : : : : : :

.Ë1;1.

.\

+

'J

6

's .:cr

-s

ulddvvNluSH

Q9AOQOOOOOOOOOOOOO u? u? u? u? ul u'l u! u! u? c q q'4 c u? u! a o F.' (g |o t U'|o lo O O N ]\Í\ lot\ (\1 ln o (Í' OIFNÀlNNC'(Í,0DNNO@g,(\lN

6l

g

'6

C''

citi9b g,g-

.Ë,ËëgiËEer

Nl'slt/{vo

rÈn

+l !

U

Ho >b

ëEËgiillËËËË'ËrËjg


bc

Uw Eig

rogrst

SP .to NP oo

93 08

ËE Èo

Ë6

HET ADRES VOOR:

O

Mocht u na het lezen van dit jaarboekje interesse hebben bij "De Waoterjokers" in een van de commissies daadwerkelijk mee te werken, stelt u zich dan in verbinding met,een van de voorzitters oÍ contactpersonen. Zij zullen u gaarne alle gewenste inlichtingen geven. Boekje/Public-relations: Thijs Aalders Sr. Biezendwarsstraat 18, 6541 ZG, Nijmegen Telefoon 080 - 776300 Regie: Theo Koppers Kuipers Rietbergstraat 163, 5348 SJ Oss

ïelefoon O412O -

4OO4O

Raadswagen: Ruud Kleinschiphorst

+ +

Homeopatische middelen Huid- en haarverzorging o.a, Sebamed, Yin Yang, Guhl, L'Oréal

+ + + + +

Toiletartikelen Dames- en herencosmetica Huishoudelrjke a rtikelen Sieraden en kadootjes Drop rcO soorten)

Zwaneveld 74-O5,6538 TM Nijmegen TeleÍoon O8O - 443942

Aktiviteiten/Stunt: Erik Kleinschiphorst de Kluyskamp 11-O7,6531 LD Nijmegen TeleÍoon 080 - 779801 Onderscheidingen: Ruud de Vries Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen

Telefoon O80 - 773348 Kleding: Willy Holland Gildekamp 42-60,6545 LR Nijmegen TeleÍoon 080 - 781569 Codrdinatie werkzaamheden: Ruud Kleinschiphorst

Zwaneveld 74-05,6538 TM Nijmegen Telefoon O8O - 443942

Maar U kunt bij ons ook terecht voor AL UW FOTOWERK!!

wij hopen dat

Contactpersonen voor de volgende commissies:

U

het komende jaar met net zo veel plezier bij ons koopt als in het afgelopen jaar!

Kinderkarnaval: Geert Alwicher Heeskensacker 2O-4O, 6546 JR Nijmegen Telefoon 080 - 7841 13

Drogiste rij " De Biezen"

Waterstraot 105 Nr.lmegen (080) 788024

Archief, Henriëtte de fries Geluid, Cor Klaassen Licht, Theo Wullings Post, interne verspreiding, Nol Teunissen Kascommissie, Rene Holland Muziek, Thijs Holland CD-promotie, Geert van Alst


bc

Uw Eig

rogrst

SP .to NP oo

93 08

ËE Èo

Ë6

HET ADRES VOOR:

O

Mocht u na het lezen van dit jaarboekje interesse hebben bij "De Waoterjokers" in een van de commissies daadwerkelijk mee te werken, stelt u zich dan in verbinding met,een van de voorzitters oÍ contactpersonen. Zij zullen u gaarne alle gewenste inlichtingen geven. Boekje/Public-relations: Thijs Aalders Sr. Biezendwarsstraat 18, 6541 ZG, Nijmegen Telefoon 080 - 776300 Regie: Theo Koppers Kuipers Rietbergstraat 163, 5348 SJ Oss

ïelefoon O412O -

4OO4O

Raadswagen: Ruud Kleinschiphorst

+ +

Homeopatische middelen Huid- en haarverzorging o.a, Sebamed, Yin Yang, Guhl, L'Oréal

+ + + + +

Toiletartikelen Dames- en herencosmetica Huishoudelrjke a rtikelen Sieraden en kadootjes Drop rcO soorten)

Zwaneveld 74-O5,6538 TM Nijmegen TeleÍoon O8O - 443942

Aktiviteiten/Stunt: Erik Kleinschiphorst de Kluyskamp 11-O7,6531 LD Nijmegen TeleÍoon 080 - 779801 Onderscheidingen: Ruud de Vries Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen

Telefoon O80 - 773348 Kleding: Willy Holland Gildekamp 42-60,6545 LR Nijmegen TeleÍoon 080 - 781569 Codrdinatie werkzaamheden: Ruud Kleinschiphorst

Zwaneveld 74-05,6538 TM Nijmegen Telefoon O8O - 443942

Maar U kunt bij ons ook terecht voor AL UW FOTOWERK!!

wij hopen dat

Contactpersonen voor de volgende commissies:

U

het komende jaar met net zo veel plezier bij ons koopt als in het afgelopen jaar!

Kinderkarnaval: Geert Alwicher Heeskensacker 2O-4O, 6546 JR Nijmegen Telefoon 080 - 7841 13

Drogiste rij " De Biezen"

Waterstraot 105 Nr.lmegen (080) 788024

Archief, Henriëtte de fries Geluid, Cor Klaassen Licht, Theo Wullings Post, interne verspreiding, Nol Teunissen Kascommissie, Rene Holland Muziek, Thijs Holland CD-promotie, Geert van Alst


Toerkoop-Reishuro de Pluneel scoórt on olle punten ols hel om d* uoliantie goat

I 2 3 4

Als erkend Toerkooqreisburo en lid von de ANVR bieden wii u een ongeêvenoorde keuze uit vokontiereizen von olle erkende reisorgonisoties Door onze deelnome in het Gorontiefonds Reisgelden loopt'u geen enkel finoncieel risico Deskundig personeel mei iorenlonge proktilkervoring en groot enthousiosme voor het vok

Vriendelijke en geduldige bediening woorbii persoonliike oondocht en service voorop stoon

5

Directe computerverbinding met olle reisorgonisoties woordoor uw vokontie direct en Íoutloos kon worden geboekt

6

Eigen uiterst comfortobel schipholvervoer in speciool doorvoor ingerichte outo's met vokbekwome chouffeurs

@@ Ploneet Yror*KooPl Reisburo De Bloemerstroot 54, Niimegen, tel. 080 233644 Touwslogersboon 24, Wiichen, tel. 08894 - 11414

Ook de Maffia liep mee in de optocht

Voor Limousin rundvlees en talloze eigen gemaakte a m ba c htel ijke v I eeswa ren gaat u naar KEU RSLAGERIJ

ROB KELLER Waterstraat 201, Nijmegen Telefoon O8O -774790

+

Ook verzorgen wij KOUDE BUFFETTEN inct. WArme ham


Toerkoop-Reishuro de Pluneel scoórt on olle punten ols hel om d* uoliantie goat

I 2 3 4

Als erkend Toerkooqreisburo en lid von de ANVR bieden wii u een ongeêvenoorde keuze uit vokontiereizen von olle erkende reisorgonisoties Door onze deelnome in het Gorontiefonds Reisgelden loopt'u geen enkel finoncieel risico Deskundig personeel mei iorenlonge proktilkervoring en groot enthousiosme voor het vok

Vriendelijke en geduldige bediening woorbii persoonliike oondocht en service voorop stoon

5

Directe computerverbinding met olle reisorgonisoties woordoor uw vokontie direct en Íoutloos kon worden geboekt

6

Eigen uiterst comfortobel schipholvervoer in speciool doorvoor ingerichte outo's met vokbekwome chouffeurs

@@ Ploneet Yror*KooPl Reisburo De Bloemerstroot 54, Niimegen, tel. 080 233644 Touwslogersboon 24, Wiichen, tel. 08894 - 11414

Ook de Maffia liep mee in de optocht

Voor Limousin rundvlees en talloze eigen gemaakte a m ba c htel ijke v I eeswa ren gaat u naar KEU RSLAGERIJ

ROB KELLER Waterstraat 201, Nijmegen Telefoon O8O -774790

+

Ook verzorgen wij KOUDE BUFFETTEN inct. WArme ham


í

rt

fr íu

íí1I \\r

I

tu'',a!+

ffi ff3i ffLM ff3i Lq

Zitting November 1993

"De Waoterjokers" aan de Mediterranee

TIII Lrrt

A

#

Lf ïr{piËÍn combinatie van techniek en valananschap


í

rt

fr íu

íí1I \\r

I

tu'',a!+

ffi ff3i ffLM ff3i Lq

Zitting November 1993

"De Waoterjokers" aan de Mediterranee

TIII Lrrt

A

#

Lf ïr{piËÍn combinatie van techniek en valananschap


Heeft u ook wel eens het idee dat computermakers af en toe door de bomen het bos niet meer zien? Dat ze niet goed meer in de gaten hebben dat de computer voor u "slechts" een

middel is om een doel te bereiken en geen doel op zich is? Om deze vicieuze cirkel te

doorbreken gaan de

Bd uoo"

l'"tl-l'4^t

""* o8T_789w

r

makers van MCD uit van de basis: maak een kwaliteitscomputer met alle verworvenheden van de hedendaagse techniek. Natuurlijk is de MCDcomputer snel en betrouwbaar. Elk verzoek van de klant kan worden uitgevoerd, MCD-computers worden op maat , gemaakt. En zeg nou ,I*-,-e eerlijk, betaalt u graag I. Jl+ I I voor grote namen 贸f voor grote daden?

.a,t6tt'*ffi @w il贸fffi;ill

McDOS b.v. Energieweg 76, 6s41CZ Nijmesen. Fax

Waoterjokers boekje 1993 1994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you