Page 1

CARNAVALSVEREN IG ING

nlarthkers

1

987-1 988


afialW3'ïY""fi!"r De afzetcontainer is een open of gesloten bak, die zo dicht mogelijk bij het op te ruimen afval gezet kan worden en is daardoor dè oplossing voor het snel opruimen van puin of grofvuil.

Beste Narren en Narrinnen,

Als Prins van Knotsenburg wil ik graag een biidrage leveren in jullie karnavalsgids.

Het is voor mij een bijzondere eer, om als geboren en getogen

Afualcontainers hebben wij met de inhoudsmaten

500 liter,750 liter, 1m0 liter, 1300 liter, 1600 ter, 2500 liter, 3000 liter en 50fi1 liter.

li'

Nijmegenaar, de Prinsenrol in Knotsenburg te mogen vervullen. Enigszins met de paplepel ingegeven, geniet ik met volle teugen van het Nijmeegs karnaval. lk weet dat ,,De Waoterjokers" een bijdrage leveren, om het karnaval in Nijmegen op die plaats te brengen die het in Knotsenburg behoort te hebben. Geen karnavalsstad is in staat, om zonder de steun van een vereniging, zoals die van jullie, iets op te bouwen. Nijmegen is jullie daar zeer dankbaar voor. Hopenlijk mag ik als Prins van Knotsenburg vaak bij jullie vertoeven' want daar geniet ik volop van. De wijze waarop bij ,,De Waoterjokers" karnaval gevierd wordt is een voorbeeld voor velen. Lachen plezier maken etc. zijn belangrijke zaken in het leven, daarom ben ik blij, dat ,,De Waoterjokers" daar zo goed aan meewerken' Laat het Knotsenburgs karnaval uitgroeien tot een van de mooiste en leukste van Nederland en ik ben ervan overtuigd, dat ,,De Waoterjokers" daar zeker een bijdrage aan leveren. Alvast bedankt namens alle Knotsenburgers.

AlaaÍ, alaaf, alaaÍ!


afialW3'ïY""fi!"r De afzetcontainer is een open of gesloten bak, die zo dicht mogelijk bij het op te ruimen afval gezet kan worden en is daardoor dè oplossing voor het snel opruimen van puin of grofvuil.

Beste Narren en Narrinnen,

Als Prins van Knotsenburg wil ik graag een biidrage leveren in jullie karnavalsgids.

Het is voor mij een bijzondere eer, om als geboren en getogen

Afualcontainers hebben wij met de inhoudsmaten

500 liter,750 liter, 1m0 liter, 1300 liter, 1600 ter, 2500 liter, 3000 liter en 50fi1 liter.

li'

Nijmegenaar, de Prinsenrol in Knotsenburg te mogen vervullen. Enigszins met de paplepel ingegeven, geniet ik met volle teugen van het Nijmeegs karnaval. lk weet dat ,,De Waoterjokers" een bijdrage leveren, om het karnaval in Nijmegen op die plaats te brengen die het in Knotsenburg behoort te hebben. Geen karnavalsstad is in staat, om zonder de steun van een vereniging, zoals die van jullie, iets op te bouwen. Nijmegen is jullie daar zeer dankbaar voor. Hopenlijk mag ik als Prins van Knotsenburg vaak bij jullie vertoeven' want daar geniet ik volop van. De wijze waarop bij ,,De Waoterjokers" karnaval gevierd wordt is een voorbeeld voor velen. Lachen plezier maken etc. zijn belangrijke zaken in het leven, daarom ben ik blij, dat ,,De Waoterjokers" daar zo goed aan meewerken' Laat het Knotsenburgs karnaval uitgroeien tot een van de mooiste en leukste van Nederland en ik ben ervan overtuigd, dat ,,De Waoterjokers" daar zeker een bijdrage aan leveren. Alvast bedankt namens alle Knotsenburgers.

AlaaÍ, alaaf, alaaÍ!


mElgéffirog/st :

a (l)

-V

'-o(I) P

o

Cg

=(D

o

o c :o C

o q)

a Co !i

(o

ii

C L

I

ii tl:

HET ADRES VOOR:

* * * * * * *

Homeopatische middelen

Huid- en haarverzorging Toiletartikelen Dames- en herencosmetica Huishoudelijke artikelen Sieraden en kadootjes Drop (24 soorten)

(o

\Z (o CO

cq)

Maar U kunt bij ons ook terecht voor AL UW FOTOWERK ! !

(n

ffi iii;"tif.i$5.i

Wij hopen dat in 1988

U

met net zo veel plezier bij ons kooPt als in 1 987 !l

mElgeffirog/í Drogiste rij "De Biezen"

Waterstroot 105 Nrymegen (080) 788024


mElgéffirog/st :

a (l)

-V

'-o(I) P

o

Cg

=(D

o

o c :o C

o q)

a Co !i

(o

ii

C L

I

ii tl:

HET ADRES VOOR:

* * * * * * *

Homeopatische middelen

Huid- en haarverzorging Toiletartikelen Dames- en herencosmetica Huishoudelijke artikelen Sieraden en kadootjes Drop (24 soorten)

(o

\Z (o CO

cq)

Maar U kunt bij ons ook terecht voor AL UW FOTOWERK ! !

(n

ffi iii;"tif.i$5.i

Wij hopen dat in 1988

U

met net zo veel plezier bij ons kooPt als in 1 987 !l

mElgeffirog/í Drogiste rij "De Biezen"

Waterstroot 105 Nrymegen (080) 788024


Voor de fijnste nieuwe haring Diverse soorten verse zeevis Diverse soorten warme gebakken Gerookte vis, Zuurwaren vis Mosselen. Paling, etc. etc.

Waoterjokers naar

Alaaf

!

Vishandel

JO VAN RIJSWIJK

Wij zijn ook gespecialiseerd in de fijnste visschotels en vissalades

Zoals bij alle vorige uitgaven van ons programmaboekje, schrijf ik ook dit jaar, het voorwoord met g root plezier. lm mers, alle voorwaarden voor een g roots karnaval in het seizoen 1 987-1988 zijn e r weer en dat voor de 24ste maal.

U vindt ons bedrijf in de CRONJESTRAAT (bĂ­j de Dennenstraat) voorheen Pierre v. d. Broek Staanplaatsen

in

Nijmegen, Malvert Weezenhof Horstakker

Zaterdags de gehele dag op het ,,Heseveld"

Kwaliteit is onze reclame!

24 Jaar karnaval bij ,, De Waoter;okers", waarbij de samenwerking tussen

bestuur, senaat, leden en onze inbreng in het stadskarnaval steeds in opgaande lijn is gegaan en waarin weinig dieptepunten te bespeuren zijn. lk konstateer dan ook dat de,,formule", door,,De Waoterjokers" gekozen, de beste is. lk weet dat lang niet alle verenigingsbesturen het met ons eens zijn, daarom nog eens: Cijfer jezelf weg, werk keihard, maar probeer er wel enorm veel plezier aan te beleven. Dat ,,De Waoterjokers" het zich niet altijd even gemakkelijk maken blijkt ook nu weer. ,, Karnaval in het jaar 2000,,. Ons motto van dit jaar, vraagt weer veel voorbereiding en inzet. Optredens, zaalversiering en requisieten worden weer door de senaat verzorgd. Dat dit met veel plezier gebeurt blijkt al als onze regisseur de plannen ontvouwt. Voor enkele minuten welke nog ingevuld moeten worden komen er direkt een aantal voorstellen. Pas op de plaats is echter geboden, want ook onze leden hebben inbreng. Ook zij verzorgen een belangrijk deel van de avond. De ,,aangepaste kleding" zalons bij het beginsignaalde overtuiging geven,


Voor de fijnste nieuwe haring Diverse soorten verse zeevis Diverse soorten warme gebakken Gerookte vis, Zuurwaren vis Mosselen. Paling, etc. etc.

Waoterjokers naar

Alaaf

!

Vishandel

JO VAN RIJSWIJK

Wij zijn ook gespecialiseerd in de fijnste visschotels en vissalades

Zoals bij alle vorige uitgaven van ons programmaboekje, schrijf ik ook dit jaar, het voorwoord met g root plezier. lm mers, alle voorwaarden voor een g roots karnaval in het seizoen 1 987-1988 zijn e r weer en dat voor de 24ste maal.

U vindt ons bedrijf in de CRONJESTRAAT (bĂ­j de Dennenstraat) voorheen Pierre v. d. Broek Staanplaatsen

in

Nijmegen, Malvert Weezenhof Horstakker

Zaterdags de gehele dag op het ,,Heseveld"

Kwaliteit is onze reclame!

24 Jaar karnaval bij ,, De Waoter;okers", waarbij de samenwerking tussen

bestuur, senaat, leden en onze inbreng in het stadskarnaval steeds in opgaande lijn is gegaan en waarin weinig dieptepunten te bespeuren zijn. lk konstateer dan ook dat de,,formule", door,,De Waoterjokers" gekozen, de beste is. lk weet dat lang niet alle verenigingsbesturen het met ons eens zijn, daarom nog eens: Cijfer jezelf weg, werk keihard, maar probeer er wel enorm veel plezier aan te beleven. Dat ,,De Waoterjokers" het zich niet altijd even gemakkelijk maken blijkt ook nu weer. ,, Karnaval in het jaar 2000,,. Ons motto van dit jaar, vraagt weer veel voorbereiding en inzet. Optredens, zaalversiering en requisieten worden weer door de senaat verzorgd. Dat dit met veel plezier gebeurt blijkt al als onze regisseur de plannen ontvouwt. Voor enkele minuten welke nog ingevuld moeten worden komen er direkt een aantal voorstellen. Pas op de plaats is echter geboden, want ook onze leden hebben inbreng. Ook zij verzorgen een belangrijk deel van de avond. De ,,aangepaste kleding" zalons bij het beginsignaalde overtuiging geven,


als een grote familie de ruimte in te gaan, waarbij als de trossen worden losgegooid, een grandioos ruimtefeest zal ontstaan. De daarvoor aangewezen kommissies dragen in deze een grote verantwoordelijkheid. De kommissie ,,aktiviteiten" mocht zoals gewoonlijk dit jaar weer de spits afbijten. zondag 6 septèmber bleek, dat een goed doortimmerd plan altijd suksesvol is. ca. 100 leden namen deel aan deze dag waaraan vissers, f ietsers en wandelaars veel plezier beleeÍde. Het gezellig samenzijn na af loop was een middag met een sfeer ,, De waoterjokers" waardig. Dat wij dit jaar nog een jubilerende groep in ons midden hebben stemt mij tot grote vreugde. ,,De Waoterblaosjokers" bestaan 20 jaar. Elders in dit programmaboekje kom ik daar graag op terug. Dat wij dit jaar weer onze medewerking aan het stadskarnaval zullen geven spreekt vanzelÍ. Wij zullen weer met een aantal groepen deelnemen aan de stadskarnavals-optocht.zeker zullen wijaanwezig zijn bij de proklamatie van de nieuwe Prins en de daaropvolgende receptie. Maar niet in het minst zullen wij de nieuwe Prins bij ,,De Waoterjokers" een waard ige ontvangst bezorgen. Wij hopen van harte dat het bestuur van de Stichting Openbaar Carnaval

Nijmegen over de wijsheid zal beschikken alle verenigingen te stimuleren, zodat alle Nijmeegse karnavalsverenigíngen zich gezamelijk kunnen manifesteren in een openbaar Nijmeegs karnaval. problemen doen het Nijmeegs karnaval geen goed. Misschien geeÍt de reeds eerder aangegeven formule van ,,De Waoterjokers" de oplossing. Uiteraard wensen wij onze zusterverenigingen ook veel sukses. Jo Holland, Voorzitter-President.

CIry BAR Houtstraat 62

651I JP NUMECEN o80229647 Slanrqasten

Roparatia Verkoop tieuwe fietsen tieuwe ondsrdelen

Tabaks- en wenskaa rtenspeciaalzaak l2 / VI'. VISSER WATERSTRAAT

,/ NIJMEGEN

lndien voorradig: + 2e Hands fietsen

Telefoon 774185

+ +

BIEDï U EEN RUIM ASSORTIMENT

ROOKARTIKELEN FOTO-SERVICE

-

Onderdelen Bakfietsverhuur

SpaÉa en Rivel

LEKTUUR

fietsen

Tevens grote kollektie

WENS- en TRENDKAARTEN

eig. Jo Samson

Robert Teruindt. 1977 olieveri 150 x 150 cm

,rDynamo"

Uw inleveradres voor TOTO en LOTTO Verkoopadres van strippenkaarten

Voorstadslaan 4a

Verkoop van DUREX in de sigarettenautomaat

Telefoon 787466

Geopend van

maandagmiddag t/m zetcrdrgochtcnd


als een grote familie de ruimte in te gaan, waarbij als de trossen worden losgegooid, een grandioos ruimtefeest zal ontstaan. De daarvoor aangewezen kommissies dragen in deze een grote verantwoordelijkheid. De kommissie ,,aktiviteiten" mocht zoals gewoonlijk dit jaar weer de spits afbijten. zondag 6 septèmber bleek, dat een goed doortimmerd plan altijd suksesvol is. ca. 100 leden namen deel aan deze dag waaraan vissers, f ietsers en wandelaars veel plezier beleeÍde. Het gezellig samenzijn na af loop was een middag met een sfeer ,, De waoterjokers" waardig. Dat wij dit jaar nog een jubilerende groep in ons midden hebben stemt mij tot grote vreugde. ,,De Waoterblaosjokers" bestaan 20 jaar. Elders in dit programmaboekje kom ik daar graag op terug. Dat wij dit jaar weer onze medewerking aan het stadskarnaval zullen geven spreekt vanzelÍ. Wij zullen weer met een aantal groepen deelnemen aan de stadskarnavals-optocht.zeker zullen wijaanwezig zijn bij de proklamatie van de nieuwe Prins en de daaropvolgende receptie. Maar niet in het minst zullen wij de nieuwe Prins bij ,,De Waoterjokers" een waard ige ontvangst bezorgen. Wij hopen van harte dat het bestuur van de Stichting Openbaar Carnaval

Nijmegen over de wijsheid zal beschikken alle verenigingen te stimuleren, zodat alle Nijmeegse karnavalsverenigíngen zich gezamelijk kunnen manifesteren in een openbaar Nijmeegs karnaval. problemen doen het Nijmeegs karnaval geen goed. Misschien geeÍt de reeds eerder aangegeven formule van ,,De Waoterjokers" de oplossing. Uiteraard wensen wij onze zusterverenigingen ook veel sukses. Jo Holland, Voorzitter-President.

CIry BAR Houtstraat 62

651I JP NUMECEN o80229647 Slanrqasten

Roparatia Verkoop tieuwe fietsen tieuwe ondsrdelen

Tabaks- en wenskaa rtenspeciaalzaak l2 / VI'. VISSER WATERSTRAAT

,/ NIJMEGEN

lndien voorradig: + 2e Hands fietsen

Telefoon 774185

+ +

BIEDï U EEN RUIM ASSORTIMENT

ROOKARTIKELEN FOTO-SERVICE

-

Onderdelen Bakfietsverhuur

SpaÉa en Rivel

LEKTUUR

fietsen

Tevens grote kollektie

WENS- en TRENDKAARTEN

eig. Jo Samson

Robert Teruindt. 1977 olieveri 150 x 150 cm

,rDynamo"

Uw inleveradres voor TOTO en LOTTO Verkoopadres van strippenkaarten

Voorstadslaan 4a

Verkoop van DUREX in de sigarettenautomaat

Telefoon 787466

Geopend van

maandagmiddag t/m zetcrdrgochtcnd


verhuizen een

blijft

zmkvan

vertrouwen daarom voor een erkende

verhuizer naar:

c c(o

(D

#

'誰J

J

6(o P

q)

E 9LU

c(o

c(u

c

CU

opslag inboedels hoogwerker voor kantoor- en flatverhuizingen tevens transporten en kraanwagenverhuur


verhuizen een

blijft

zmkvan

vertrouwen daarom voor een erkende

verhuizer naar:

c c(o

(D

#

'誰J

J

6(o P

q)

E 9LU

c(o

c(u

c

CU

opslag inboedels hoogwerker voor kantoor- en flatverhuizingen tevens transporten en kraanwagenverhuur


'go@

KARNAVALSVERENIGING

Faae *fln

Senatoren

Jo Holland, president Thijs Aalders Jr. Geert Alwicher Willy Delgijer

Henk van Alst Hein Alwicher Jan Arnoldussen Jo Arts Ton van de Broek

Theo Janssen

Cor Klaassen Erik Kleinschiphorst

René Holland Thijs Holland

Ruud Kleinschiphorst Jo de Vries Ruud de Vries Piet Wegh

Herman van de Mee Piet Roos Theo Wullings

H

technirch bureou

f;,M.HRRTOE BU Gasverwarming - Sanitair Lood- en Zinkwerk - Gas en Water

Adjudanten

Willy Holland Nol Teunissen Pages

Bianca Alwicher Petra Smits

Ere-Senatoren(trices)

Jo Danner Theo Eijkmans Marian Hendriks-Legrand Convent-Senatoren

Thijs Aalders Sr. Piet van Beek Eef Jansen

Ina Hijmans-Janssen Miep Kleinschiphorst-Jacobs Piet Ligtvoet Bart Loermans Marina Melssen-v.d.Broek Carola Roos

Toon Janssen

JoSe Spee-Janssen

Theo Kersten

Henriêtte de Vries-Holland

Wolfskuilseweg 267 6542 AA Nijmegen Telefoon 080 - 77 1592 A.V.O.L.


'go@

KARNAVALSVERENIGING

Faae *fln

Senatoren

Jo Holland, president Thijs Aalders Jr. Geert Alwicher Willy Delgijer

Henk van Alst Hein Alwicher Jan Arnoldussen Jo Arts Ton van de Broek

Theo Janssen

Cor Klaassen Erik Kleinschiphorst

René Holland Thijs Holland

Ruud Kleinschiphorst Jo de Vries Ruud de Vries Piet Wegh

Herman van de Mee Piet Roos Theo Wullings

H

technirch bureou

f;,M.HRRTOE BU Gasverwarming - Sanitair Lood- en Zinkwerk - Gas en Water

Adjudanten

Willy Holland Nol Teunissen Pages

Bianca Alwicher Petra Smits

Ere-Senatoren(trices)

Jo Danner Theo Eijkmans Marian Hendriks-Legrand Convent-Senatoren

Thijs Aalders Sr. Piet van Beek Eef Jansen

Ina Hijmans-Janssen Miep Kleinschiphorst-Jacobs Piet Ligtvoet Bart Loermans Marina Melssen-v.d.Broek Carola Roos

Toon Janssen

JoSe Spee-Janssen

Theo Kersten

Henriêtte de Vries-Holland

Wolfskuilseweg 267 6542 AA Nijmegen Telefoon 080 - 77 1592 A.V.O.L.


IN MEMORIAM JAN ARNOLDUSSEN

Uw slager in het Waterkwartier

. LOHMAN Waterst raal 129, Telefoon 774741

I{OUÏHANDEt

Bunnik Niimegen b.v. hout triplex boa rd s

deu ren

spaanplaat sch rootjes

de Vlotkampweg I TeleÍoon OEO - 775859

td* t"

""*r^"d"t'"

met aantrekkelijke prijzen voor uw:

Bruiloften Partllen Receptles PromotieÍeêstên Feestavonden Vergaderingen KofÍletaÍels Koude bufÍetten (10-120 pers.)

Anno

1763

carÉ.nesrAuRANT

,

Dlners (10-60 pers.) Lunches

,r@roenebouU" Groesbeekseweg 227 - Nijmegen -

Iel. 224969

ledere dag vanaÍ 11.00 uur geopend.

."'""#;

Het bericht, op maandag 26 oktober j.1., van het overlijden van Jan Arnoldussen kwam als een schok voor ons allen. Het gegeven dat wij een markant figuur, zoals Jan was, moeten missen drong maar langzaam tot ons door. Als medewerker was hij al vele jaren -bijna vanaÍ de oprichting- een letterliik stille maar harde werker op de achtergrond, bii vele verschillende werkzaamheden in onze vereniging. Zijn grootste enthousiasme ging altijd uit naar het rnetaal. ln de'lasploeg' was Jan een inspirerende Íiguur, waaruit vele goede en bruikbare ideeën kwamen, hetgeen ook vaak bleek uit het Íeit dat onze vereniging met de raadswagen regelmatig hoge ogen gooide. Nooit deed de vereniging een vergeeÍs beroep op zijn vrije tijd. Daar waar mogelijk stond hij klaar. Als bekroning voor zijn inzet, trad hij twee jaar geleden toe tot de senaat van dé vereniging, hetgeen hii ten zeerste waardeerde. ln Íebruari 1986 onderging hij op een waardige wijze de 'Waoterjokerdoop', en gaÍ daarna een mogelijk nog grotere inzet. Daarom is het zo moeilijk in te denken dat wil hem moeten missen. lrene en zijn kinderen zullen hem echter nog veel harder missen, omdat zij van een man en vader op zo'n plotselinge wijze aÍscheid moesten nemen. Het zijn de harde momenten van het leven, welke voor hen diepe wonden achter laten. Moge zij echter de steun en kracht ondervinden, welke zij thans zo hard nodig hebben. Jan' dank voor je

inzet

rust in vrede. Het Bestuur.


IN MEMORIAM JAN ARNOLDUSSEN

Uw slager in het Waterkwartier

. LOHMAN Waterst raal 129, Telefoon 774741

I{OUÏHANDEt

Bunnik Niimegen b.v. hout triplex boa rd s

deu ren

spaanplaat sch rootjes

de Vlotkampweg I TeleÍoon OEO - 775859

td* t"

""*r^"d"t'"

met aantrekkelijke prijzen voor uw:

Bruiloften Partllen Receptles PromotieÍeêstên Feestavonden Vergaderingen KofÍletaÍels Koude bufÍetten (10-120 pers.)

Anno

1763

carÉ.nesrAuRANT

,

Dlners (10-60 pers.) Lunches

,r@roenebouU" Groesbeekseweg 227 - Nijmegen -

Iel. 224969

ledere dag vanaÍ 11.00 uur geopend.

."'""#;

Het bericht, op maandag 26 oktober j.1., van het overlijden van Jan Arnoldussen kwam als een schok voor ons allen. Het gegeven dat wij een markant figuur, zoals Jan was, moeten missen drong maar langzaam tot ons door. Als medewerker was hij al vele jaren -bijna vanaÍ de oprichting- een letterliik stille maar harde werker op de achtergrond, bii vele verschillende werkzaamheden in onze vereniging. Zijn grootste enthousiasme ging altijd uit naar het rnetaal. ln de'lasploeg' was Jan een inspirerende Íiguur, waaruit vele goede en bruikbare ideeën kwamen, hetgeen ook vaak bleek uit het Íeit dat onze vereniging met de raadswagen regelmatig hoge ogen gooide. Nooit deed de vereniging een vergeeÍs beroep op zijn vrije tijd. Daar waar mogelijk stond hij klaar. Als bekroning voor zijn inzet, trad hij twee jaar geleden toe tot de senaat van dé vereniging, hetgeen hii ten zeerste waardeerde. ln Íebruari 1986 onderging hij op een waardige wijze de 'Waoterjokerdoop', en gaÍ daarna een mogelijk nog grotere inzet. Daarom is het zo moeilijk in te denken dat wil hem moeten missen. lrene en zijn kinderen zullen hem echter nog veel harder missen, omdat zij van een man en vader op zo'n plotselinge wijze aÍscheid moesten nemen. Het zijn de harde momenten van het leven, welke voor hen diepe wonden achter laten. Moge zij echter de steun en kracht ondervinden, welke zij thans zo hard nodig hebben. Jan' dank voor je

inzet

rust in vrede. Het Bestuur.


Van achter de bestuurstafel Als je het verzoek krijgt om een artikel te schrijven, kijk je vanzelfsprekend terug naar het aÍgelopen verenigingsjaar. Bij de voorbereidingen van het novemberkarnaval van vorig jaar, welke wij in Circusstijl hebben gevierd is er heel wat afgelachen, de zitting werd enthousiast gebracht, het Open huis goed bezocht. Voor je het wist troÍfen we elkaar weer op onze Nieuwjaars-bijeenkomst. Spanningen bij de opbouw van onze karnavalswagen, spanningen of we wel of geen levende olifanten uit Belgie konden halen voor onze optochten, hetgeen helaas niet gelukt is, maar het plezier was er niet minder om. De kinderkarnavals aktiviteiten, de Íebruari en maart karnavalsdagen, het zijn allemaal gebeurtenissen die in een aparte Waoterjoker sfeer zijn verlopen. Het merkwaardige incident, van de muziek, met de maartdagen heeft ons

op de maandagmorgen voor grote problemen geplaatst. De via een theaterburo gearrangeerde muziek was niet opgewassen tegen de uitbundige Waoterjokersfeer. Op die maandag was er, tijdens het Open huis, urenlang spoed-beraad, telefoontjes door half Nederland, het resultaat was, dat we s'avonds andere karnavalsmuziek in huis hadden. Dit Íeit willen wij in dit artikel niet onvermeld laten, het bezorgde ons bestuur grijze haren, terwijl de leden en gasten er betrekkelijk weinig van hebben gemerkt. Maandag en Dinsdagavond heeÍt U als lid van onze vereniging en alle andere karnavalisten kun nen ervaren, hoe goed de sÍeer er weer in zat. Al met al een verenigingsjaar met nogal wat spanningen. Het nieuwe seizoen zijn we gestart met een geslaagde aktiviteitendag afgelopen september, gelukkig zonder ongelukken, (en zonder vis) een


Van achter de bestuurstafel Als je het verzoek krijgt om een artikel te schrijven, kijk je vanzelfsprekend terug naar het aÍgelopen verenigingsjaar. Bij de voorbereidingen van het novemberkarnaval van vorig jaar, welke wij in Circusstijl hebben gevierd is er heel wat afgelachen, de zitting werd enthousiast gebracht, het Open huis goed bezocht. Voor je het wist troÍfen we elkaar weer op onze Nieuwjaars-bijeenkomst. Spanningen bij de opbouw van onze karnavalswagen, spanningen of we wel of geen levende olifanten uit Belgie konden halen voor onze optochten, hetgeen helaas niet gelukt is, maar het plezier was er niet minder om. De kinderkarnavals aktiviteiten, de Íebruari en maart karnavalsdagen, het zijn allemaal gebeurtenissen die in een aparte Waoterjoker sfeer zijn verlopen. Het merkwaardige incident, van de muziek, met de maartdagen heeft ons

op de maandagmorgen voor grote problemen geplaatst. De via een theaterburo gearrangeerde muziek was niet opgewassen tegen de uitbundige Waoterjokersfeer. Op die maandag was er, tijdens het Open huis, urenlang spoed-beraad, telefoontjes door half Nederland, het resultaat was, dat we s'avonds andere karnavalsmuziek in huis hadden. Dit Íeit willen wij in dit artikel niet onvermeld laten, het bezorgde ons bestuur grijze haren, terwijl de leden en gasten er betrekkelijk weinig van hebben gemerkt. Maandag en Dinsdagavond heeÍt U als lid van onze vereniging en alle andere karnavalisten kun nen ervaren, hoe goed de sÍeer er weer in zat. Al met al een verenigingsjaar met nogal wat spanningen. Het nieuwe seizoen zijn we gestart met een geslaagde aktiviteitendag afgelopen september, gelukkig zonder ongelukken, (en zonder vis) een


goed verstaander heeÍt maar een half woord nodig. Het mottogegeven voor de komende zitting: ,,Met de Waoterjokers de ruimte in",laat een hoop fantasiëen de vrije loop, echter de uitvoering van de ideëen daarvoor zijn veel groter dan U denkt. We moeten het weer samen proberen te klaren, U en wij. En we durven best te stellen dat het ook dit jaar weer zal lukken met ons aller karnavaleske inzet. Na de novemberdagen gaan de diverse kommissies weer verder ter voorbereiding van de aktiviteiten in 1988. We denken dan aan de Nieuwjaars-bijeenkomst op 2 januari 1988 in het GemeenschapshuÍs. Dit zal weer een ware happening worden van karnavalisten uit Knotsenburg welke opgeluisterd zal worden met veel muziek. We denken aan de bouw van de raadswagen, de voorbereidingen van het kinderkarnaval, en de grote karnavalsdagen van 13 Íebruari t/m 16 Íebruari. Een goede start voor het seizoen waarin wij ons 25 jarig bestaan hopen te gaan vieren. Samen karnaval vieren, samen bij ,,De Waoterjokers"..... alleen de gedachte al..... een Íijn karnaval toegewenst. Ruud de Vries, Vice Voorzitler/2e secretaris.

LEIDEKKERS- en LOODGIETERSBEDRIJF

HUNDERTMARK b,v. Sinds 1880

Voor al uw DAKBEDEKKINGEN en

LOODGIETERSWERK Corn. Drebbelstraaï 2, Wijchen, Tel. 0 8894

- 2593

l1 Nuttig dan voor

Voor fondue, gourmet en barbeque moet U naar keurslager CORNELISSEN toe.

en

tijdens 't carnaval een aantal lekkere bolletjes van de Echte Bakker.

*

Al meer dan 40 jaar de slager in het Waterkwartier

!

* Keu rslager

Bart Cornelissen WateÍstraat 201 - Telefoon 774790 Burchtstraat 7, Wijchen - Tel. 08894-12538

ln le bbÍ? Biezenstraat 89 - Tel. 775932

Dat zorgt voor ',n goede bodem in Uw maag, zodat't carnaval

aan 't eind ook nog een lolletje is.

aeKnf,ts


goed verstaander heeÍt maar een half woord nodig. Het mottogegeven voor de komende zitting: ,,Met de Waoterjokers de ruimte in",laat een hoop fantasiëen de vrije loop, echter de uitvoering van de ideëen daarvoor zijn veel groter dan U denkt. We moeten het weer samen proberen te klaren, U en wij. En we durven best te stellen dat het ook dit jaar weer zal lukken met ons aller karnavaleske inzet. Na de novemberdagen gaan de diverse kommissies weer verder ter voorbereiding van de aktiviteiten in 1988. We denken dan aan de Nieuwjaars-bijeenkomst op 2 januari 1988 in het GemeenschapshuÍs. Dit zal weer een ware happening worden van karnavalisten uit Knotsenburg welke opgeluisterd zal worden met veel muziek. We denken aan de bouw van de raadswagen, de voorbereidingen van het kinderkarnaval, en de grote karnavalsdagen van 13 Íebruari t/m 16 Íebruari. Een goede start voor het seizoen waarin wij ons 25 jarig bestaan hopen te gaan vieren. Samen karnaval vieren, samen bij ,,De Waoterjokers"..... alleen de gedachte al..... een Íijn karnaval toegewenst. Ruud de Vries, Vice Voorzitler/2e secretaris.

LEIDEKKERS- en LOODGIETERSBEDRIJF

HUNDERTMARK b,v. Sinds 1880

Voor al uw DAKBEDEKKINGEN en

LOODGIETERSWERK Corn. Drebbelstraaï 2, Wijchen, Tel. 0 8894

- 2593

l1 Nuttig dan voor

Voor fondue, gourmet en barbeque moet U naar keurslager CORNELISSEN toe.

en

tijdens 't carnaval een aantal lekkere bolletjes van de Echte Bakker.

*

Al meer dan 40 jaar de slager in het Waterkwartier

!

* Keu rslager

Bart Cornelissen WateÍstraat 201 - Telefoon 774790 Burchtstraat 7, Wijchen - Tel. 08894-12538

ln le bbÍ? Biezenstraat 89 - Tel. 775932

Dat zorgt voor ',n goede bodem in Uw maag, zodat't carnaval

aan 't eind ook nog een lolletje is.

aeKnf,ts


io

o

AANNEMINGSBEDRIJF

(U

c

o U) c)

c

o o =

berntseÍt+braam

o)

co

=5 -o

o o =

co c o c (U

a) 6(É

Utiliteitsbouw

Renovatie

Verbouwingen Systematisch bouwkundig onderhoud

o)

:.: o

Y'6 Ë.9 (Éc ac

Pb :f

o.= o(, c08 6ra

o= qó(5 L-

12, <o

Graafseweg 132

/ Nijmegen / Telefoon 080-774144


io

o

AANNEMINGSBEDRIJF

(U

c

o U) c)

c

o o =

berntseÍt+braam

o)

co

=5 -o

o o =

co c o c (U

a) 6(É

Utiliteitsbouw

Renovatie

Verbouwingen Systematisch bouwkundig onderhoud

o)

:.: o

Y'6 Ë.9 (Éc ac

Pb :f

o.= o(, c08 6ra

o= qó(5 L-

12, <o

Graafseweg 132

/ Nijmegen / Telefoon 080-774144


24 JAAR C.V. ,,DE WAOTERJOKERS'' De aanheÍ geeft al aan dat we aan de vooravond staan van een mijlpaal in

de geschiedenis van onze vereniging. Vier mijlpaaltjes hebben we reeds achter ons in de vorm van lustrumvieringen. Volgend jaar zullen, naar vermogen, alle registers worden opengetrokken om een grandioos Íeest te vieren i.v.m. het vijfde lustrum oÍwel het 25-jarig bestaan. ln die 25 jaar is er natuurlijk ook bij ,,De Waoterjokers" het een en ander veranderd. lk denk echter dat het de kracht van ,,De Waoterjokers" is om

mee te gaan met en in te spelen op de veranderende tijd, zonder de waardevolle zaken overboord te gooien. Een mengeling van jong en oud, van vooruitstrevend en behoudend, van leut en verantwoording. De dingen vergen heden ten dagen een andere aanpak dan in de jaren direkt na de oprichting. De mensen zijn veranderd maar ook hun manier van handelen en de instelling waarmee men zijn hobby beoefend. Ondanks dit alles ,,staan" we er nog steeds, een vriendenclub waar dikwijls vanzelfsprekend zaken gerealiseerd worden die anderen niet voor mogelijk houden. lk denk b.v. aan de zitting, het bouwen van de wagen, de kinderkarnaval e.d. Het is ongetwijÍeld de vriendenband, het weten dat we samen iets kunnen bereiken, dat de een de ander nodig heeft, die grotendeels heeft bepaald dat we zijn wie we nu zijn. Maatschappelijk gezien is er tegenwoordig een steeds grotere hang naar individualiteit. Dat uit zich o.a. in minder mensen die verenigingsgebonden willen zijn, de opkomst van de (individuele) wintersport e.d. Dat alles verklaart ook een terugloop ( niet alleen bij ons ) van het ledental. Toch prijzen wij ons gelukkig dat we naast een harde kern van zo,n 40 enthousiaste mensen de steun hebben van een dikke 200leden.

Het is van levensbelang dat we die leden hebben, houden en liefst uitbreiden. Wie eenmaal de sfeer bij ,,De Waoterjokers" geproeÍd heeÍt, moet haast niet meer weg kunnen blijven. De naam Waoterjokers staat immers voor: Gezelligheid, goede organisatie, familieband. Het is de sfeer die de gezelligheid maakt. Dus als we met z'n allen die groepsgebondenheid, dat sociale gevoel, kunnen blijven stellen boven het individuele dan is er ook voor de toekomst geen vuiltje aan de lucht. Voor de nabije toekomst wordt er nu reeds volop gebrainstormd over de invulling en aankleding van het 25-jarig jubileum. Vaststaande gegevens zijn een grandiose receptie en een jubileum - zittingsavond, dit keer met het motto: Water. Wat er verder nog uit de koker van de voorbereidings-kommissie opborrelt zien we op het feest in november 1988, waar ik U allen in goede gezondheid hoop aan te treffen. Met karnavallistische groet, RUUD

DET(ORTSTEWHGNAAIR

KOMPLËTE NNÍOORAUTOITíIITISER'NG

TRIUM PHADLER

03404-66911


24 JAAR C.V. ,,DE WAOTERJOKERS'' De aanheÍ geeft al aan dat we aan de vooravond staan van een mijlpaal in

de geschiedenis van onze vereniging. Vier mijlpaaltjes hebben we reeds achter ons in de vorm van lustrumvieringen. Volgend jaar zullen, naar vermogen, alle registers worden opengetrokken om een grandioos Íeest te vieren i.v.m. het vijfde lustrum oÍwel het 25-jarig bestaan. ln die 25 jaar is er natuurlijk ook bij ,,De Waoterjokers" het een en ander veranderd. lk denk echter dat het de kracht van ,,De Waoterjokers" is om

mee te gaan met en in te spelen op de veranderende tijd, zonder de waardevolle zaken overboord te gooien. Een mengeling van jong en oud, van vooruitstrevend en behoudend, van leut en verantwoording. De dingen vergen heden ten dagen een andere aanpak dan in de jaren direkt na de oprichting. De mensen zijn veranderd maar ook hun manier van handelen en de instelling waarmee men zijn hobby beoefend. Ondanks dit alles ,,staan" we er nog steeds, een vriendenclub waar dikwijls vanzelfsprekend zaken gerealiseerd worden die anderen niet voor mogelijk houden. lk denk b.v. aan de zitting, het bouwen van de wagen, de kinderkarnaval e.d. Het is ongetwijÍeld de vriendenband, het weten dat we samen iets kunnen bereiken, dat de een de ander nodig heeft, die grotendeels heeft bepaald dat we zijn wie we nu zijn. Maatschappelijk gezien is er tegenwoordig een steeds grotere hang naar individualiteit. Dat uit zich o.a. in minder mensen die verenigingsgebonden willen zijn, de opkomst van de (individuele) wintersport e.d. Dat alles verklaart ook een terugloop ( niet alleen bij ons ) van het ledental. Toch prijzen wij ons gelukkig dat we naast een harde kern van zo,n 40 enthousiaste mensen de steun hebben van een dikke 200leden.

Het is van levensbelang dat we die leden hebben, houden en liefst uitbreiden. Wie eenmaal de sfeer bij ,,De Waoterjokers" geproeÍd heeÍt, moet haast niet meer weg kunnen blijven. De naam Waoterjokers staat immers voor: Gezelligheid, goede organisatie, familieband. Het is de sfeer die de gezelligheid maakt. Dus als we met z'n allen die groepsgebondenheid, dat sociale gevoel, kunnen blijven stellen boven het individuele dan is er ook voor de toekomst geen vuiltje aan de lucht. Voor de nabije toekomst wordt er nu reeds volop gebrainstormd over de invulling en aankleding van het 25-jarig jubileum. Vaststaande gegevens zijn een grandiose receptie en een jubileum - zittingsavond, dit keer met het motto: Water. Wat er verder nog uit de koker van de voorbereidings-kommissie opborrelt zien we op het feest in november 1988, waar ik U allen in goede gezondheid hoop aan te treffen. Met karnavallistische groet, RUUD

DET(ORTSTEWHGNAAIR

KOMPLËTE NNÍOORAUTOITíIITISER'NG

TRIUM PHADLER

03404-66911


natuurlijk

DEKLUIJS BLOEMEN

Winkelcentmm Dukenburg Niimegen

20 JAAR ,,DE WAOTERBLAOSJOKERS"

ln mijn voorwoord memoreerde ik reeds dat,,De Waoterblaosjokers,, dit jaar 20 jaar bestaan. Dat wil zeggen dat in het 24-jarig bestaan van ,,De

Waoterjokers" deze rasmuzikanten een zodanig stempel op de aktiviteiten van ,,De Waoterjokers" gedrukt hebben dalze niet meer weg te denken zijn. Vijf jaren geleden schreef ik woorden van dezelfde strekking. Zou er dan niets veranderd zijn? Niets is minder waar. ln de afgelopen 5 jaren heeft onze Hofkapel een ware gedaanteverandering ondergaan. Onder leiding van Frans Kleinschiphorst is de Hofkapel omgeturnd. Een wat minder strakke regie doet elke muzikant het instrument wat losser in de hand nemen, hetgeen de kwaliteit zeker ten goede komt. Ook het genre is aangepast. Het aantal leden is sterk uitgebreid, waarbij leden die bij Frans in de les komen binnen enkele maanden een stevige noot mee blazen. Uiteraard spelen ,,De Waoterblaosjokers" met het grootste gemak Hofkapellenmuziek en is er behoefte aan een dansje, U vraagt, zij blazen. Persoonlijk heb ik het genoegen regelmatig de repetities te beluisteren waarbij ik met groot respekt konstateer hoe snel een ,,stuk" ingestudeerd is. Ook de sfeer tijdens de repetities is van dien aard dat de ploeg praktisch altijd kompleet is. Spelen ,,De Waoterblaosjokers" in het openbaar dan dwingen zij respekt af bij het grote publiek. lk kijk tijdens deze optredens dan met genoegen de zaal rond en geniet dan van de reaktie van het meeluisterend publiek. Soms bekruipt me de angst bij het idee dat ,,De Waoterblaosjokers " er ooit niet meer zouden zijn. De geschiedenis heeft echter geleerd dat de meeste onverwoestbaar en niet weg te branden zijn. Mocht er een af haken, er komt er zeker een voor terug. ,,Waoterblaosjokers" PROFICIAT jullie bepalen mede het gezicht van ,,De Waoterjokers". Voor mij niet te evenaren.

w \tr-?

Jo Holland, Voorzitter-President


natuurlijk

DEKLUIJS BLOEMEN

Winkelcentmm Dukenburg Niimegen

20 JAAR ,,DE WAOTERBLAOSJOKERS"

ln mijn voorwoord memoreerde ik reeds dat,,De Waoterblaosjokers,, dit jaar 20 jaar bestaan. Dat wil zeggen dat in het 24-jarig bestaan van ,,De

Waoterjokers" deze rasmuzikanten een zodanig stempel op de aktiviteiten van ,,De Waoterjokers" gedrukt hebben dalze niet meer weg te denken zijn. Vijf jaren geleden schreef ik woorden van dezelfde strekking. Zou er dan niets veranderd zijn? Niets is minder waar. ln de afgelopen 5 jaren heeft onze Hofkapel een ware gedaanteverandering ondergaan. Onder leiding van Frans Kleinschiphorst is de Hofkapel omgeturnd. Een wat minder strakke regie doet elke muzikant het instrument wat losser in de hand nemen, hetgeen de kwaliteit zeker ten goede komt. Ook het genre is aangepast. Het aantal leden is sterk uitgebreid, waarbij leden die bij Frans in de les komen binnen enkele maanden een stevige noot mee blazen. Uiteraard spelen ,,De Waoterblaosjokers" met het grootste gemak Hofkapellenmuziek en is er behoefte aan een dansje, U vraagt, zij blazen. Persoonlijk heb ik het genoegen regelmatig de repetities te beluisteren waarbij ik met groot respekt konstateer hoe snel een ,,stuk" ingestudeerd is. Ook de sfeer tijdens de repetities is van dien aard dat de ploeg praktisch altijd kompleet is. Spelen ,,De Waoterblaosjokers" in het openbaar dan dwingen zij respekt af bij het grote publiek. lk kijk tijdens deze optredens dan met genoegen de zaal rond en geniet dan van de reaktie van het meeluisterend publiek. Soms bekruipt me de angst bij het idee dat ,,De Waoterblaosjokers " er ooit niet meer zouden zijn. De geschiedenis heeft echter geleerd dat de meeste onverwoestbaar en niet weg te branden zijn. Mocht er een af haken, er komt er zeker een voor terug. ,,Waoterblaosjokers" PROFICIAT jullie bepalen mede het gezicht van ,,De Waoterjokers". Voor mij niet te evenaren.

w \tr-?

Jo Holland, Voorzitter-President


TH. SCHAMP UNION

rijwielen,

vanzelfsprekend

met E VnnnESTEIN

Dikke Boomweg 30 - Telefoon 771119

.l) q)

AUTO SELECT BV

ta

o '6

Voorstadslaan f9+196

-o

Nijmegen 080-787109 Telefoon:

o (!

6541

(D

SX

o (o

= o !

KERKSTRAAT r87, NI.JMEGEN (HEES) TELEFOON o8o-11o3 36

C

o c)

5

,1 o

o

f,::fS;Jfi Hutffis O

C,f;-K"ot'*ra.nt

,,誰

Zwa,a'ntfe"

uoor

l,*i/"ft *

W. Th' Theunissen ST.-AGNETENWEG

77 -

NIJMEGEN-WEST

-

TELEFOON 080 -77

7

6 96


TH. SCHAMP UNION

rijwielen,

vanzelfsprekend

met E VnnnESTEIN

Dikke Boomweg 30 - Telefoon 771119

.l) q)

AUTO SELECT BV

ta

o '6

Voorstadslaan f9+196

-o

Nijmegen 080-787109 Telefoon:

o (!

6541

(D

SX

o (o

= o !

KERKSTRAAT r87, NI.JMEGEN (HEES) TELEFOON o8o-11o3 36

C

o c)

5

,1 o

o

f,::fS;Jfi Hutffis O

C,f;-K"ot'*ra.nt

,,誰

Zwa,a'ntfe"

uoor

l,*i/"ft *

W. Th' Theunissen ST.-AGNETENWEG

77 -

NIJMEGEN-WEST

-

TELEFOON 080 -77

7

6 96


Kinderkarnaval (v)

c\ (Y)

o o

(o

a-

I

È,

J

@

5 +. o ? -

6 ó

L

z

o o lt

c9 o7 o E E o E

EËs E Ar 9.=

oêt É,oN L--\

IoL

III

IE

È

'I gË

Et

.\ o o

.e

o o

* () Q)

Ë3-

to

È

tu lrJ

a

h

sItl

I

J

UJ

= d) UJ

o E (o

sI

I

Í

rl

o -z uJ

U) @

o

Jaarlijks is het kinder-karnaval een aparte organisatie binnen onze vereniging. Een grote kommissie bestaande uit, senatoren, dames van de senatoren, en leden van onze vereniging zorgen ervoor dat het Kinderkarnavalsfeest op ZATERDAG 13 FEBRUARI kan plaatsvinden. Eerst wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor de kinderen, en wordt een mogelijk financieel plaatje gemaakt. De benodigde gelden worden bijeen gesprokkeld door, op de eerste plaats, onze vereniging zelt, maar vooral door de geweldige medewerking van Winkeliers en Bedrijven uit onze omgeving. Mede door ieders inzet en bijdrage zijn wij in staat deze dagen voor de kinderen te organiseren. Voordat het echter zover is zijn er op particulier initiatief al heel wat voorbereidingen ontplooid en uitgevoerd. Denk maar eens aan de diverse straatkommissies van o.a. Biezendwarsstraat, Niersstraat, Schipbeekstraat en Reggestraat. Een pluim op de hoed voor deze inzet van wijkbewoners en leden van onze vereniging. De afgelopen jaren is het reeds bewezen, dat de inzei van scholen, verenigingen en organisaties samen, de kinder-karnavalsoptocht organiseren. Dit seizoen proberen wij weer een of meer straten versierd erbij te krijgen, want zou het niet fantastisch zijn als er in de hoek van de ,,Beek-straten" of bij de Amstel-Maas-Waalstraat iets zou ontstaan? Stap voor stap komen we verder in de goede karnavaleske richting. Een groot versierd Waterkwartier! ! Tijdens de novemberdagen zorgt de kinderkarnavalskommissie traditiegetrouw voor de opvang van de jeugd tijdens het Open huis, wanneer de ouderen napraten over de zitting van voorgaande avond. De grote dag zaterdag 13 Íebruari 1988 zal geopend worden door Zijne Doorluchtige Hoogheid de Jeugdprins van Knotsenburg, wanneer hijom 13.30 u u r het startlint zal doork n ippen, waarna de Karnavalsoptocht zich in beweging zal zetten. De route zal dan zijn: vanaf het Gemeenschaps!

huis, Waterstraat, Niersstraat, Rijnstraat, Lekstraat, Waterstraat, Kanaalstraat,

Rijnstraat, Eemstraat, Barneveldsebeekstraat, Weurtseweg (parralelweg), Weurtseweg, Kanaalstraat, Merwedestraat, lJsselstraat, Maasplein, Maasstraat, Waalstraat, Biezendwarsstraat, Niersstraat, Rivierstraat, Berkel straat, Waterstraat, Reggestraat, Rivierstraat, Sch i pbeekstraat, Waterstraat terug naar het Gemeenschapshuis. Na de optocht volgt er een fijne feestmiddag onder leiding van de bekende clowns Appie en Flappie. Deze clowns zullen de presentatie


Kinderkarnaval (v)

c\ (Y)

o o

(o

a-

I

È,

J

@

5 +. o ? -

6 ó

L

z

o o lt

c9 o7 o E E o E

EËs E Ar 9.=

oêt É,oN L--\

IoL

III

IE

È

'I gË

Et

.\ o o

.e

o o

* () Q)

Ë3-

to

È

tu lrJ

a

h

sItl

I

J

UJ

= d) UJ

o E (o

sI

I

Í

rl

o -z uJ

U) @

o

Jaarlijks is het kinder-karnaval een aparte organisatie binnen onze vereniging. Een grote kommissie bestaande uit, senatoren, dames van de senatoren, en leden van onze vereniging zorgen ervoor dat het Kinderkarnavalsfeest op ZATERDAG 13 FEBRUARI kan plaatsvinden. Eerst wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor de kinderen, en wordt een mogelijk financieel plaatje gemaakt. De benodigde gelden worden bijeen gesprokkeld door, op de eerste plaats, onze vereniging zelt, maar vooral door de geweldige medewerking van Winkeliers en Bedrijven uit onze omgeving. Mede door ieders inzet en bijdrage zijn wij in staat deze dagen voor de kinderen te organiseren. Voordat het echter zover is zijn er op particulier initiatief al heel wat voorbereidingen ontplooid en uitgevoerd. Denk maar eens aan de diverse straatkommissies van o.a. Biezendwarsstraat, Niersstraat, Schipbeekstraat en Reggestraat. Een pluim op de hoed voor deze inzet van wijkbewoners en leden van onze vereniging. De afgelopen jaren is het reeds bewezen, dat de inzei van scholen, verenigingen en organisaties samen, de kinder-karnavalsoptocht organiseren. Dit seizoen proberen wij weer een of meer straten versierd erbij te krijgen, want zou het niet fantastisch zijn als er in de hoek van de ,,Beek-straten" of bij de Amstel-Maas-Waalstraat iets zou ontstaan? Stap voor stap komen we verder in de goede karnavaleske richting. Een groot versierd Waterkwartier! ! Tijdens de novemberdagen zorgt de kinderkarnavalskommissie traditiegetrouw voor de opvang van de jeugd tijdens het Open huis, wanneer de ouderen napraten over de zitting van voorgaande avond. De grote dag zaterdag 13 Íebruari 1988 zal geopend worden door Zijne Doorluchtige Hoogheid de Jeugdprins van Knotsenburg, wanneer hijom 13.30 u u r het startlint zal doork n ippen, waarna de Karnavalsoptocht zich in beweging zal zetten. De route zal dan zijn: vanaf het Gemeenschaps!

huis, Waterstraat, Niersstraat, Rijnstraat, Lekstraat, Waterstraat, Kanaalstraat,

Rijnstraat, Eemstraat, Barneveldsebeekstraat, Weurtseweg (parralelweg), Weurtseweg, Kanaalstraat, Merwedestraat, lJsselstraat, Maasplein, Maasstraat, Waalstraat, Biezendwarsstraat, Niersstraat, Rivierstraat, Berkel straat, Waterstraat, Reggestraat, Rivierstraat, Sch i pbeekstraat, Waterstraat terug naar het Gemeenschapshuis. Na de optocht volgt er een fijne feestmiddag onder leiding van de bekende clowns Appie en Flappie. Deze clowns zullen de presentatie


verzorgen van alles wat erop die middag gaat gebeuren. Uit ervaring weten de kinderen dat het een onvergetelijke middag gaat worden, waarbij het lachen, gieren en brullen wordt. Ook voor de inwendige kindermaagjes zal gezorgd worden, er zal ze aan niets ontbreken. Het is weer gelukt om alles voor de kinderen gratis te organiseren. De optocht, de Ă?eestmiddag, het snoep en de limonade. De kinderen moeten echter wel in het bezit zijn van een toegangskaart, welke ze moeten aĂ?halen op Voorstadslaan 248 of op de bekende adressen. De financiele aktie die de kinderkarnavalskommissie organiseert is daarvoor een grote voorwaarde. Daarom willen wij langs deze weg nogmaals ieder enorm bedanken voor hun bijdrage. Wij worden gesteund door bedrijven, winkeliers en particulieren. Door hun Ă?inanciele bijdrage kunnen wij dit organiseren. Daartegenover staat de grote dankbaarheid van onze kinderen, die met hun blije vrolijke gezichtjes de dank uitstralen. De laatste weken van voorbereiding beginnen te naderen, samen willen wij weer een optocht door het Waterkwartier laten trekken. Het zal lukken, zodat iedereen kan zeggen; ln het Waterkwartier is het feest voor de kinderen, karnavalisten zijn tot iets groots in staat. ledereen die het kinderkarnaval een warm hart toedraagt, hopen wij te treffen op zalerdag 13 februari 1988 om 13.30 uur. Veelsucces met al het werk dat nog gedaan moet worden. Ruud de Vries, Voorzitter Kommissie Kinderkarnaval.


verzorgen van alles wat erop die middag gaat gebeuren. Uit ervaring weten de kinderen dat het een onvergetelijke middag gaat worden, waarbij het lachen, gieren en brullen wordt. Ook voor de inwendige kindermaagjes zal gezorgd worden, er zal ze aan niets ontbreken. Het is weer gelukt om alles voor de kinderen gratis te organiseren. De optocht, de Ă?eestmiddag, het snoep en de limonade. De kinderen moeten echter wel in het bezit zijn van een toegangskaart, welke ze moeten aĂ?halen op Voorstadslaan 248 of op de bekende adressen. De financiele aktie die de kinderkarnavalskommissie organiseert is daarvoor een grote voorwaarde. Daarom willen wij langs deze weg nogmaals ieder enorm bedanken voor hun bijdrage. Wij worden gesteund door bedrijven, winkeliers en particulieren. Door hun Ă?inanciele bijdrage kunnen wij dit organiseren. Daartegenover staat de grote dankbaarheid van onze kinderen, die met hun blije vrolijke gezichtjes de dank uitstralen. De laatste weken van voorbereiding beginnen te naderen, samen willen wij weer een optocht door het Waterkwartier laten trekken. Het zal lukken, zodat iedereen kan zeggen; ln het Waterkwartier is het feest voor de kinderen, karnavalisten zijn tot iets groots in staat. ledereen die het kinderkarnaval een warm hart toedraagt, hopen wij te treffen op zalerdag 13 februari 1988 om 13.30 uur. Veelsucces met al het werk dat nog gedaan moet worden. Ruud de Vries, Voorzitter Kommissie Kinderkarnaval.


Voor een volledig verzorgd feest naar het

GEMEENSCHAPSHUIS Telefoon 783190 WATERSTRAAT l46a NIJMEGEN

Wij verzorgen voor U: Koff ietafels Bruiloften Partijen Personeelsfeesten laarfeesten Karnavalsfeesten Feestvergaderingen Bingo-avonden Verenigingsfeesten

enz.

Zaalbezetting van 20 tot 300 personen

U ziet, voor elke bijeenkomst, feest of vergadering een gepaste ruimte.

lnlichtingen: Thijs Holland

Waterstraat I 15, Nijmegen t.o. Gemeenschapshuis Telefoon 783190 b.g.g. priv茅 77470s

Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen I

Voor uw bloemwerken ZELFBEDIENINGSKAS

,,'f 贸rlrepenJorn Rivierstraat 230, Nijmegen

-

Telefoon 771981


Voor een volledig verzorgd feest naar het

GEMEENSCHAPSHUIS Telefoon 783190 WATERSTRAAT l46a NIJMEGEN

Wij verzorgen voor U: Koff ietafels Bruiloften Partijen Personeelsfeesten laarfeesten Karnavalsfeesten Feestvergaderingen Bingo-avonden Verenigingsfeesten

enz.

Zaalbezetting van 20 tot 300 personen

U ziet, voor elke bijeenkomst, feest of vergadering een gepaste ruimte.

lnlichtingen: Thijs Holland

Waterstraat I 15, Nijmegen t.o. Gemeenschapshuis Telefoon 783190 b.g.g. priv茅 77470s

Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen I

Voor uw bloemwerken ZELFBEDIENINGSKAS

,,'f 贸rlrepenJorn Rivierstraat 230, Nijmegen

-

Telefoon 771981


E

o o an

0, Íi EF

.E

.D

E..E 9F;E

Es*Fb

Jo

Holland met page Bianca

ÈIFs

EM--

Jo He ijmans uw winkelwagen

-4' iË-orË :=' € È 5 c o.'5

di;; ;i(oN

!

Molenweg 148, Nijmegen

Voor goede kwaliteit VERSE GROENTEN, FRUIT. BROOD Weet U dat wr.j ook alle- soorten melk en vla in de FLES hebben en brood van de WARME BAKKER?

RUND-, KALFS- en VARKENSSLAGERU

H. Vermeulen annex FI|NE VLEESWAREN

Schependomlaan 1, Nijmegen Telefoon 771036

-()

Speciaal voor barbeque en fondue.

Ë3ap cE I

ó'N _ o- .e b

:

.q Ê

: Ëg:EE

Ëg€ËÈ* (t)oc-c Àr

o d) c 6)c)

€€..9€-. '=, :? -

6.6Eug >O>coÍ;

0O


E

o o an

0, Íi EF

.E

.D

E..E 9F;E

Es*Fb

Jo

Holland met page Bianca

ÈIFs

EM--

Jo He ijmans uw winkelwagen

-4' iË-orË :=' € È 5 c o.'5

di;; ;i(oN

!

Molenweg 148, Nijmegen

Voor goede kwaliteit VERSE GROENTEN, FRUIT. BROOD Weet U dat wr.j ook alle- soorten melk en vla in de FLES hebben en brood van de WARME BAKKER?

RUND-, KALFS- en VARKENSSLAGERU

H. Vermeulen annex FI|NE VLEESWAREN

Schependomlaan 1, Nijmegen Telefoon 771036

-()

Speciaal voor barbeque en fondue.

Ë3ap cE I

ó'N _ o- .e b

:

.q Ê

: Ëg:EE

Ëg€ËÈ* (t)oc-c Àr

o d) c 6)c)

€€..9€-. '=, :? -

6.6Eug >O>coÍ;

0O


Ile Planeet is altiid te bereikeno. tn extraveilig o. o dat geeft o

g

evo el

! i:";*glffilï:ff ffiïl"ul"*,.ïï"" stelt.

De Planeet is pas teweden als u tevreden bent.

Daarom heeft De Planeet alles in huis om u een geslaagde vakantie te bezorgen: deskundigheid op basis van een jarenlange ervaring, de modernste communicatie-apparatuur om steeds over de recentste informatie te beschikken. Daarom ook heeft De Planeet eigen Schipholvervoer en uitstekende relaties met de gerenommeerde tour -operators. Bovendien is De Planeet een ANVR goeie-reis-reisbureau en neemt De Planeet deel aan het Garantiefonds reisgelden. Ook dat geeft zekerheid.

cle

reirbuÍo

oneet

uwrnlonlie goed geregeld! BiilhPlanect Bloemersbaat 54 Niimegen Tel. 080-233644 Touwslagersbaan 2a Wijchen Tel. 08894-11414

@@ ffi

re

c() c

o

$.

C)

',lt

I

.i f,.,

c

l

È':$

c) L

.o

,\w'* '':sl;\

C q)

s,

.,,n .N.$t+'..i:i

...t t;i'"r

t-.N-i

U) P

()

ï


Ile Planeet is altiid te bereikeno. tn extraveilig o. o dat geeft o

g

evo el

! i:";*glffilï:ff ffiïl"ul"*,.ïï"" stelt.

De Planeet is pas teweden als u tevreden bent.

Daarom heeft De Planeet alles in huis om u een geslaagde vakantie te bezorgen: deskundigheid op basis van een jarenlange ervaring, de modernste communicatie-apparatuur om steeds over de recentste informatie te beschikken. Daarom ook heeft De Planeet eigen Schipholvervoer en uitstekende relaties met de gerenommeerde tour -operators. Bovendien is De Planeet een ANVR goeie-reis-reisbureau en neemt De Planeet deel aan het Garantiefonds reisgelden. Ook dat geeft zekerheid.

cle

reirbuÍo

oneet

uwrnlonlie goed geregeld! BiilhPlanect Bloemersbaat 54 Niimegen Tel. 080-233644 Touwslagersbaan 2a Wijchen Tel. 08894-11414

@@ ffi

re

c() c

o

$.

C)

',lt

I

.i f,.,

c

l

È':$

c) L

.o

,\w'* '':sl;\

C q)

s,

.,,n .N.$t+'..i:i

...t t;i'"r

t-.N-i

U) P

()

ï


F1

o

rrl II

l-

a

(1,

rtrl

o u0 Íg

I

Uw hobbyzaak Vlakbij in de Lange Hezelstraat 83a Alles voor uw tuin vogels - vissen * kleine huisdieren

-

alle voeders

Jan van Hout's zaadhandel Regelmatig leuke voordelige

aanbiedingen

TeleÍoon 220774

I I rrlI II

o ctt o

CDE Frq

HZ

Èo

ÍE

(l, I

Aktiviteitendag 6 september

C

r+r

ËË

o_

9s F

o o F


F1

o

rrl II

l-

a

(1,

rtrl

o u0 Íg

I

Uw hobbyzaak Vlakbij in de Lange Hezelstraat 83a Alles voor uw tuin vogels - vissen * kleine huisdieren

-

alle voeders

Jan van Hout's zaadhandel Regelmatig leuke voordelige

aanbiedingen

TeleÍoon 220774

I I rrlI II

o ctt o

CDE Frq

HZ

Èo

ÍE

(l, I

Aktiviteitendag 6 september

C

r+r

ËË

o_

9s F

o o F


Programma

ZATERDAG 13 FEBRUARI Kinderkarnavalsmiddag met optocht door de wijk. Aanvang 13.30 uur.

ZATERDAG 14 NOVEMBER 1987 Karnavalszitting onder het motto

/\ V-

Karnavalsbal voor leden van ,,De Waoterjokers".

Toegang alleen op uitnodiging. Aanvang 20.11 uur.

,,'l

Jaar 2000" Ruimtevaart

De leden hebben vrije toegang op uitnodiging. Aanvang 20.11 uur

ZONDAG 14 FEBRUARI Stadskarnavalsoptoc ht

Voor deze avond zijn een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar a f g,0O

OPEN HUIS Vrij entree

@

MAANDAG 15 FEBRUARI

OPEN HUIS ZONDAG 15 NOVEMBER

van 1 1.00 uur - 17.00 uur vrij entree

OPEN HUIS

Karnavalsbal Leden vrije toegang Aanvang 20.11 uur Entree f 7,50 Toegang 16 jaar.

Aanvang 14.00 uur Toegang is vrij.

o

" nf 1-.laF9. ;<à

ZATERDAG 2 JANUARI 1988 N ieuwjaarsbijeenkomst Aanvang 20.00 uur.

t

ï;

lb

4

\'-nl o

\

t,

DINSDAG 16 FEBRUARI Slotbal van de Karnavalsdagen Leden vrije toegang Aanvang 20.1 1 uur Entree Í 5,00 Toegang 16 jaar.


Programma

ZATERDAG 13 FEBRUARI Kinderkarnavalsmiddag met optocht door de wijk. Aanvang 13.30 uur.

ZATERDAG 14 NOVEMBER 1987 Karnavalszitting onder het motto

/\ V-

Karnavalsbal voor leden van ,,De Waoterjokers".

Toegang alleen op uitnodiging. Aanvang 20.11 uur.

,,'l

Jaar 2000" Ruimtevaart

De leden hebben vrije toegang op uitnodiging. Aanvang 20.11 uur

ZONDAG 14 FEBRUARI Stadskarnavalsoptoc ht

Voor deze avond zijn een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar a f g,0O

OPEN HUIS Vrij entree

@

MAANDAG 15 FEBRUARI

OPEN HUIS ZONDAG 15 NOVEMBER

van 1 1.00 uur - 17.00 uur vrij entree

OPEN HUIS

Karnavalsbal Leden vrije toegang Aanvang 20.11 uur Entree f 7,50 Toegang 16 jaar.

Aanvang 14.00 uur Toegang is vrij.

o

" nf 1-.laF9. ;<à

ZATERDAG 2 JANUARI 1988 N ieuwjaarsbijeenkomst Aanvang 20.00 uur.

t

ï;

lb

4

\'-nl o

\

t,

DINSDAG 16 FEBRUARI Slotbal van de Karnavalsdagen Leden vrije toegang Aanvang 20.1 1 uur Entree Í 5,00 Toegang 16 jaar.


Lid worden van 'oDe Waoterjokers'o?

ja!!!

HAD u DAT AL NrEr \ryrLLEN zrJN???

We raken er al een beetje aan gewend, hoe vervelend het ook is, ook in 1987 gaan

allerlei bezuinigingsrondes ons niet voorbij. Het is daarom ook al lang niet meer het gesprek van iedere dag, ondanks dat we het allemaal blijven voelen.

Zo ook met onze vereniging, in de loop der jaren is het ledental langzaam wat terug gelopen, m&ar gelukkig is daar het afgelopen jaar een einde aan gekomen. We hoeven niet onder stoelen of banken te steken, dat wij onze leden hard nodig hebben, zonder elkaar kunnen we geen karnaval vieren.

Y IJJ I

3'j

3'it ruY.u) -i f.Ytsó I

J

o

e 1.1 =oo!-ó

=6 có ! iO.rËo>E-) o (o0)O-=L:= E Epr -cF oE L

O

F

:

ó

-

I

ro 3

I(l)LÊ

o o

(o

(E

+,

i

o

ct p j

E €

E ;I 2e:È à :-

Ë *aËT Yz',3i € .ó A ^?Ë EE c'o

P Íi *,(g E E (E

r

22C

OO

=

E

=E à o \-e ; lp 3o E > EP-

F <o a= o iE.= Y @ ;a-og ;!.-ó

=oN =o L tjv r.,-rË 9o o o (\l +, (\t c ËË CL '= g2 :.uJ Oo o Ë r.u8 E ËE 3 o oz oL

:! .9 =iI

99S rOo

to,

J EËË; E Éfi'

3

.9

z

o

a

3

z J. o la

O

go)

9e

:Ë oc) d)>

IJJ

J

5 5P o oe 9b

,t-.1

rn

22P 1IOï <00 ^

rm9ï

fifiHil EH88 e[[Ot oO

Qoc tJO

z o

':z o

o

4 o

ê z

i o

Lid worden van onze vereniging, is niet alleen maar kontributie betalen en naar het karnaval komen, neen. Lid worden betekend: erbij willen horen. Samen een hechte band willen vormen, het mogelijk maken dat onze medewerkers een sfeervolle zitting kunnen maken en goede muziek hebben tijdens de karnavalsdagen. Samen ONS werk voort kunnen zetten tot in lengte van jaren.

Wij stellen er natuurlijk iets tegenover. Wij doen ons best om het allemaal te realiseren, wij hopen u te mogen ontmoeten op alle avonden waarop u vrij

toegang heeft en u krijgt jaarlijks nog20 konsumptiebonnen. De kosten van dit alles....f. 5.50 per persoon per maand. Samen willen wij onze vereniging groter maken, spoor daarom uw familie, vrienden en kennissen aan zich op te geven. Vul nu even het onderstaande strookje in, geefhet afbij een van onze senatoren, en het secret ariaat zorgt ervoor dat u binnen de kortste keren op de hoogte bent en wordt gehouden over het wel en wee van onze vereniging.

z e

z ó 2

ËËËl d

o

(ffi)

Ja, ik wil meer weten over ,,De Waoterjokers" en

@

d

Naam:

a

Adres:

I

Telefoon:

z

LID

worden.


Lid worden van 'oDe Waoterjokers'o?

ja!!!

HAD u DAT AL NrEr \ryrLLEN zrJN???

We raken er al een beetje aan gewend, hoe vervelend het ook is, ook in 1987 gaan

allerlei bezuinigingsrondes ons niet voorbij. Het is daarom ook al lang niet meer het gesprek van iedere dag, ondanks dat we het allemaal blijven voelen.

Zo ook met onze vereniging, in de loop der jaren is het ledental langzaam wat terug gelopen, m&ar gelukkig is daar het afgelopen jaar een einde aan gekomen. We hoeven niet onder stoelen of banken te steken, dat wij onze leden hard nodig hebben, zonder elkaar kunnen we geen karnaval vieren.

Y IJJ I

3'j

3'it ruY.u) -i f.Ytsó I

J

o

e 1.1 =oo!-ó

=6 có ! iO.rËo>E-) o (o0)O-=L:= E Epr -cF oE L

O

F

:

ó

-

I

ro 3

I(l)LÊ

o o

(o

(E

+,

i

o

ct p j

E €

E ;I 2e:È à :-

Ë *aËT Yz',3i € .ó A ^?Ë EE c'o

P Íi *,(g E E (E

r

22C

OO

=

E

=E à o \-e ; lp 3o E > EP-

F <o a= o iE.= Y @ ;a-og ;!.-ó

=oN =o L tjv r.,-rË 9o o o (\l +, (\t c ËË CL '= g2 :.uJ Oo o Ë r.u8 E ËE 3 o oz oL

:! .9 =iI

99S rOo

to,

J EËË; E Éfi'

3

.9

z

o

a

3

z J. o la

O

go)

9e

:Ë oc) d)>

IJJ

J

5 5P o oe 9b

,t-.1

rn

22P 1IOï <00 ^

rm9ï

fifiHil EH88 e[[Ot oO

Qoc tJO

z o

':z o

o

4 o

ê z

i o

Lid worden van onze vereniging, is niet alleen maar kontributie betalen en naar het karnaval komen, neen. Lid worden betekend: erbij willen horen. Samen een hechte band willen vormen, het mogelijk maken dat onze medewerkers een sfeervolle zitting kunnen maken en goede muziek hebben tijdens de karnavalsdagen. Samen ONS werk voort kunnen zetten tot in lengte van jaren.

Wij stellen er natuurlijk iets tegenover. Wij doen ons best om het allemaal te realiseren, wij hopen u te mogen ontmoeten op alle avonden waarop u vrij

toegang heeft en u krijgt jaarlijks nog20 konsumptiebonnen. De kosten van dit alles....f. 5.50 per persoon per maand. Samen willen wij onze vereniging groter maken, spoor daarom uw familie, vrienden en kennissen aan zich op te geven. Vul nu even het onderstaande strookje in, geefhet afbij een van onze senatoren, en het secret ariaat zorgt ervoor dat u binnen de kortste keren op de hoogte bent en wordt gehouden over het wel en wee van onze vereniging.

z e

z ó 2

ËËËl d

o

(ffi)

Ja, ik wil meer weten over ,,De Waoterjokers" en

@

d

Naam:

a

Adres:

I

Telefoon:

z

LID

worden.


Van alle diensten thuis en vlak bij huis!

ldÈ J:\\

ffi ffi

::

ffi

U regelt nu alle bank- en aanverwante zaken vlak bij huis in uw eigen Rabobank aan de Molenweg. Zoals:

.

'+.rm.,f,.'

o

r . a . . . o

lntern kapsa lon De GEKNIPTE SATON voor hem en haar Afspraak is mogelijk van Broeckhuysenstraat 53

i

Nijmegen

/

Telefoon 236351

Het kopje kolíie staat voor U klaar!

vele spaarvormen privérekening zakelffke rekening hypotheken voor de partikulier reizen verzekeringen buitenlands geld/reischeques safeloketten - verhuur nachtkluisservice etc.

Leen niet bij de buren wat u bij HURAMA kunt huren! Voor bruiloften, vergaderingen, grote en kleine partijerr verhuren wij: koffiezetapparaten, glaswerk, kop en schotels. borden soepkoppen. stoelen. taÍels, bierpompen en bars bestek, soep- en braadpannen, asbakken. enz. enz. U kunt ons bereiken op:

HURAMA

Voorstadslaan 267, Nijmegen 1e1.775945, na 18.00 uur 441117

Molenweg 7, Nijmegen Telefoon 080 - 774923

t/o Albert

Heijn


Van alle diensten thuis en vlak bij huis!

ldÈ J:\\

ffi ffi

::

ffi

U regelt nu alle bank- en aanverwante zaken vlak bij huis in uw eigen Rabobank aan de Molenweg. Zoals:

.

'+.rm.,f,.'

o

r . a . . . o

lntern kapsa lon De GEKNIPTE SATON voor hem en haar Afspraak is mogelijk van Broeckhuysenstraat 53

i

Nijmegen

/

Telefoon 236351

Het kopje kolíie staat voor U klaar!

vele spaarvormen privérekening zakelffke rekening hypotheken voor de partikulier reizen verzekeringen buitenlands geld/reischeques safeloketten - verhuur nachtkluisservice etc.

Leen niet bij de buren wat u bij HURAMA kunt huren! Voor bruiloften, vergaderingen, grote en kleine partijerr verhuren wij: koffiezetapparaten, glaswerk, kop en schotels. borden soepkoppen. stoelen. taÍels, bierpompen en bars bestek, soep- en braadpannen, asbakken. enz. enz. U kunt ons bereiken op:

HURAMA

Voorstadslaan 267, Nijmegen 1e1.775945, na 18.00 uur 441117

Molenweg 7, Nijmegen Telefoon 080 - 774923

t/o Albert

Heijn


Kok's Snelbuffet Ka n

SPECIAALZAAK IN HUISHOUDELIJKE. EN LUXÊ ARTIKELEN EN KARNAVALS-

aalstraat

ARTIKELEN (BOERENKIELEN etc.)

Specialiteiten: koude en warme hapjes

!

Neem voor 's avonds bij de TV, een lekker hapje van KOK's SNELBUFFET mee! Tel. 7737fi)

Ras-frites aanbevolen

I

Wij hebben voor íeesten en partijen een rijdende írielwagen ter beschikking

I

Wij bezorgen ijstaarten op bestelling

I Geopend v.m. 12

Weekend v.m. 12

tot n.m. 23 uur tot n.m. 24 uut

Goedkoop lekker eten, het kan nog steeds ! !

Broerstraat 25c

Nijmegen Binnenstad Parkeergarage 200 plaatsen áchter onze zaak, Nieuwstraat

winketcentrum Dukenburg Nijmegen-Zuid

Ê winketcentrum

E Ganzenheuvel 71, 651 1 WD Nijmegen TeleÍoon O8O-232O75

-

Uylzt-qAtW

Parkeren ónderonze zaak

Julianaplein 174, Beuningen Achter én voor oeze zaak

trtrOEtsElEl vgnrnouwD

-

vooRDELlc


Kok's Snelbuffet Ka n

SPECIAALZAAK IN HUISHOUDELIJKE. EN LUXÊ ARTIKELEN EN KARNAVALS-

aalstraat

ARTIKELEN (BOERENKIELEN etc.)

Specialiteiten: koude en warme hapjes

!

Neem voor 's avonds bij de TV, een lekker hapje van KOK's SNELBUFFET mee! Tel. 7737fi)

Ras-frites aanbevolen

I

Wij hebben voor íeesten en partijen een rijdende írielwagen ter beschikking

I

Wij bezorgen ijstaarten op bestelling

I Geopend v.m. 12

Weekend v.m. 12

tot n.m. 23 uur tot n.m. 24 uut

Goedkoop lekker eten, het kan nog steeds ! !

Broerstraat 25c

Nijmegen Binnenstad Parkeergarage 200 plaatsen áchter onze zaak, Nieuwstraat

winketcentrum Dukenburg Nijmegen-Zuid

Ê winketcentrum

E Ganzenheuvel 71, 651 1 WD Nijmegen TeleÍoon O8O-232O75

-

Uylzt-qAtW

Parkeren ónderonze zaak

Julianaplein 174, Beuningen Achter én voor oeze zaak

trtrOEtsElEl vgnrnouwD

-

vooRDELlc


Opnieuw beginnen etseizoen 1 987-1 988 is weer van En dat houdt in dat wij als spelersgroep weer hard aan het werk zijn om er een leuk seizoen van te maken. Wij moeten het afgelopen jaarzo snel mogelijk vergeten want het isvooralle betrokkenen van NEC een moeilijk jaar geweest.

start.

Ondanks, dat er vergeleken bij vorig seizoen, weinig veranderd is heb ik er alle vertrouwen in dat het dit seizoen beter

wiichense Wij als spelersgroep zullen er alles aan doen om dit te laten slagen door goed en aantrekkelijk voetbal. Wij hopen dat U als toeschouwer daardoor de weg naar het stadion weer terug zult vinden. Wij rekenen op Uw steun en wensen U een sportieร seizoen toe!

Jan Peters

Contractspeler NEC

wordt.

bandGn

centrale

v

BANDENSPECIATIST

kees

,"

J. v. d. Heijdenstraat 9, 6603 BA Wijchen Telefoon 08894-1 31 08-1 621 1

w

Zareska wol Scheepjes wol Stramienen

Toyota en Brotber breimachine dealer

Waoterjokers wensen NEC veelsukses in de kompetitie Voor een verzorgd kapsel

naar

d;,iรก% Weurtseweg 174 - Telefoon 775829

Behandeling zonder afspraak!

Smyrna wol, vanaf f Naai- en haakgarens

15.-

per kg.

Alle kleinvakartikelen

IDINY'S WOL-EN \oรก irr^'E* HANIDWERKEN {/p;ifu.'b"

Voorstadslaan

Uw adres voor OPTA-PERMANENT

261


Opnieuw beginnen etseizoen 1 987-1 988 is weer van En dat houdt in dat wij als spelersgroep weer hard aan het werk zijn om er een leuk seizoen van te maken. Wij moeten het afgelopen jaarzo snel mogelijk vergeten want het isvooralle betrokkenen van NEC een moeilijk jaar geweest.

start.

Ondanks, dat er vergeleken bij vorig seizoen, weinig veranderd is heb ik er alle vertrouwen in dat het dit seizoen beter

wiichense Wij als spelersgroep zullen er alles aan doen om dit te laten slagen door goed en aantrekkelijk voetbal. Wij hopen dat U als toeschouwer daardoor de weg naar het stadion weer terug zult vinden. Wij rekenen op Uw steun en wensen U een sportieร seizoen toe!

Jan Peters

Contractspeler NEC

wordt.

bandGn

centrale

v

BANDENSPECIATIST

kees

,"

J. v. d. Heijdenstraat 9, 6603 BA Wijchen Telefoon 08894-1 31 08-1 621 1

w

Zareska wol Scheepjes wol Stramienen

Toyota en Brotber breimachine dealer

Waoterjokers wensen NEC veelsukses in de kompetitie Voor een verzorgd kapsel

naar

d;,iรก% Weurtseweg 174 - Telefoon 775829

Behandeling zonder afspraak!

Smyrna wol, vanaf f Naai- en haakgarens

15.-

per kg.

Alle kleinvakartikelen

IDINY'S WOL-EN \oรก irr^'E* HANIDWERKEN {/p;ifu.'b"

Voorstadslaan

Uw adres voor OPTA-PERMANENT

261


BI NGO

BI NGO

ledere zondagavond en iedere woensdagavond

Totaal prijzengeld Bingo Gemeenschapshuis Voor de pauze: ALLE RIJTJES

Z

RONDES

BINGO GEMEENSCHAPSHUIS WATERSTRAAT 146a

Ruime parkeergelegenheid Bushalte lijn 3 bii de Theresiakerk

BINGO

BI NGO

f r0.00 f i0,00 f J0.00 r 30.00 f 30, 00 r J0.00 f 30.00 f 30.00 f 210,00

f

100.00

VOLLT KAART

f f f f f

25.00 J0. 00

55.00 q0.00 q5.00

f r00,00 f 100.00 Ă? 375.00

Na de pauze: ALLE RIJTJES

Aanvang 2O.OO uur

Jackpot

8

F

1O.OO

RONDES

Vol

f f r f f

r

f f f

t0,00 30,00 J0,00 30.00 30.00 J0. c0

J0.00

i0.00 240.a0

le kaart

f f f f f f f f f

25,00 50.00 35.00 40.00 45.00 100.00

r00.00 400,00 775 .A0

Totaal pritzenseld

f

1/00.00

=== ============ ======

=

=


BI NGO

BI NGO

ledere zondagavond en iedere woensdagavond

Totaal prijzengeld Bingo Gemeenschapshuis Voor de pauze: ALLE RIJTJES

Z

RONDES

BINGO GEMEENSCHAPSHUIS WATERSTRAAT 146a

Ruime parkeergelegenheid Bushalte lijn 3 bii de Theresiakerk

BINGO

BI NGO

f r0.00 f i0,00 f J0.00 r 30.00 f 30, 00 r J0.00 f 30.00 f 30.00 f 210,00

f

100.00

VOLLT KAART

f f f f f

25.00 J0. 00

55.00 q0.00 q5.00

f r00,00 f 100.00 Ă? 375.00

Na de pauze: ALLE RIJTJES

Aanvang 2O.OO uur

Jackpot

8

F

1O.OO

RONDES

Vol

f f r f f

r

f f f

t0,00 30,00 J0,00 30.00 30.00 J0. c0

J0.00

i0.00 240.a0

le kaart

f f f f f f f f f

25,00 50.00 35.00 40.00 45.00 100.00

r00.00 400,00 775 .A0

Totaal pritzenseld

f

1/00.00

=== ============ ======

=

=


ztTTtNG 1987

c-' o.9 'c q) :3O EC .-L

.,'l

: |rtË Ëvz LL

Jaar 2OOO" Ruimtevaart

zalerdag 14 november 1987 is het weer zover'. De traditionele zittingsavond van ,,De Waoterjokers" met dit jaar als motto ,,'t Jaar 2000 Ruimtevaart". om alvast een tipje van de sluier op te lichten vertel ik U dat zaal 1 omgetoverd zal worden in een ,,heus ruimteschip". We zullen proberen U een reis door de ruimte te laten beleven waarna we vastkoppelen aan een ruimtestation (het podium). Daar zullen o.a. voor U optreden onder leiding van commandant Willem Delgeyer, een dansgroepje, de hof kapel ,,De Waoterblaosjokers", de Vullesbent, The Lucky Scouts en de buutieedner cees Verhulst uit Goirle die we reeds kennen van zijn optreden twee jaar geleden. Een nieuw element in deze zitting zal o.a. zijn, het Qebruik van een groot videoscherm. De mogelijkheden om U voor deze avond uit te dossen zijn legio. U kunt natuurlijk gewoon als passagier mee, maar het zou leukerzijn als U zich inleeÍt in de situatie en een creatie bedenkt die past bij het motto b.v. ruimtevaarder, ruimte-wezen van een andere planeet ruimteonderhoudsmonteur oÍ iets dergelijks. Het belangrijkste element in deze kleding is denk ik zilverkleurige stof oÍ aluminiumÍolie. Daarmee kunt U ook extra attributen beplakken zoals dozen, slangen, helmen e.d. ldeêen hieromtrent kunt U vast en zeker opdoen bij diverse T.V. uitzendingen over dit onderwerp. Succes en tot ziens op de zitting. e

O

.

RUUD.

9.

àe

iof (g(t'

IJI

P V3

ot @f

UIF

ÍrzE =oE 5Ir

ào. (oO ro-3 (o'F

Lo o -y. E(I)>s

a a

oÉ) ÍrN

OJ

ast ;ró

ó'rt o6 o@ FO

€ e o F

ê € o

*o i

c

jo

r/

o-r '(r, e o o

--o

o o o o

=

l-

ts À q 6

o

€ € o G

-


ztTTtNG 1987

c-' o.9 'c q) :3O EC .-L

.,'l

: |rtË Ëvz LL

Jaar 2OOO" Ruimtevaart

zalerdag 14 november 1987 is het weer zover'. De traditionele zittingsavond van ,,De Waoterjokers" met dit jaar als motto ,,'t Jaar 2000 Ruimtevaart". om alvast een tipje van de sluier op te lichten vertel ik U dat zaal 1 omgetoverd zal worden in een ,,heus ruimteschip". We zullen proberen U een reis door de ruimte te laten beleven waarna we vastkoppelen aan een ruimtestation (het podium). Daar zullen o.a. voor U optreden onder leiding van commandant Willem Delgeyer, een dansgroepje, de hof kapel ,,De Waoterblaosjokers", de Vullesbent, The Lucky Scouts en de buutieedner cees Verhulst uit Goirle die we reeds kennen van zijn optreden twee jaar geleden. Een nieuw element in deze zitting zal o.a. zijn, het Qebruik van een groot videoscherm. De mogelijkheden om U voor deze avond uit te dossen zijn legio. U kunt natuurlijk gewoon als passagier mee, maar het zou leukerzijn als U zich inleeÍt in de situatie en een creatie bedenkt die past bij het motto b.v. ruimtevaarder, ruimte-wezen van een andere planeet ruimteonderhoudsmonteur oÍ iets dergelijks. Het belangrijkste element in deze kleding is denk ik zilverkleurige stof oÍ aluminiumÍolie. Daarmee kunt U ook extra attributen beplakken zoals dozen, slangen, helmen e.d. ldeêen hieromtrent kunt U vast en zeker opdoen bij diverse T.V. uitzendingen over dit onderwerp. Succes en tot ziens op de zitting. e

O

.

RUUD.

9.

àe

iof (g(t'

IJI

P V3

ot @f

UIF

ÍrzE =oE 5Ir

ào. (oO ro-3 (o'F

Lo o -y. E(I)>s

a a

oÉ) ÍrN

OJ

ast ;ró

ó'rt o6 o@ FO

€ e o F

ê € o

*o i

c

jo

r/

o-r '(r, e o o

--o

o o o o

=

l-

ts À q 6

o

€ € o G

-


Autohandel en sloperij

..DE TOE KO MST" KLEIJNGELD

Voor loop- en sloopwagens INDUSTRIETERREIN HOGELANDSEWEG

- NIJMEGEN

TELEFOON 080 -788088

Cora en Tjenie's Nails Boetiek

x Kunsthars-nagels

/t ,-.:--Í<-v//

Telefonische afspraak van 9.oo

1>M

o8o-zz4o81 Na 16.oo uur o8897-48ry

t,/

of

tot rt.oo

uuÍ

o8o-55o441

Al

ons werk rooo/o gegarandeerd! GRAAFSEWEG TO; - NIJMEGEN

TEVE,NS GE,VEN

\TIJ T\rEE_DAAGSE

CURSUSSEN

!

Antieke poppen en speelgoed

9o"tieLa €.touclia St. Annastraat 236 Nijmegen TeleÍoon 080- 5641 13

Jong geleerd

oud gedaan

!


Autohandel en sloperij

..DE TOE KO MST" KLEIJNGELD

Voor loop- en sloopwagens INDUSTRIETERREIN HOGELANDSEWEG

- NIJMEGEN

TELEFOON 080 -788088

Cora en Tjenie's Nails Boetiek

x Kunsthars-nagels

/t ,-.:--Í<-v//

Telefonische afspraak van 9.oo

1>M

o8o-zz4o81 Na 16.oo uur o8897-48ry

t,/

of

tot rt.oo

uuÍ

o8o-55o441

Al

ons werk rooo/o gegarandeerd! GRAAFSEWEG TO; - NIJMEGEN

TEVE,NS GE,VEN

\TIJ T\rEE_DAAGSE

CURSUSSEN

!

Antieke poppen en speelgoed

9o"tieLa €.touclia St. Annastraat 236 Nijmegen TeleÍoon 080- 5641 13

Jong geleerd

oud gedaan

!


UW adfeS VOOĂ? :

Servicebeurten en reparatie van alle merken auto's. Erkend APK keurctation Occasions Keuze uit

40 stuks, APK gekeurd

3

Maanden gaĂ?antie lnruil en financiering mogelijk

Bakkerii ..De Niers.. Volkoren brood onze delicatesse Ons brood en banket vinden steeds meer verspreiding, door prima kwaliteit en verse bereiding.

Let op onze week-end aanbiedingen Proeft U ons heerlijk VOLKOREN-BROOD Niersstraat 2 Kinderkarnaval 1987

/ Nijmegen /Telefoon

775230


UW adfeS VOOĂ? :

Servicebeurten en reparatie van alle merken auto's. Erkend APK keurctation Occasions Keuze uit

40 stuks, APK gekeurd

3

Maanden gaĂ?antie lnruil en financiering mogelijk

Bakkerii ..De Niers.. Volkoren brood onze delicatesse Ons brood en banket vinden steeds meer verspreiding, door prima kwaliteit en verse bereiding.

Let op onze week-end aanbiedingen Proeft U ons heerlijk VOLKOREN-BROOD Niersstraat 2 Kinderkarnaval 1987

/ Nijmegen /Telefoon

775230


nietnaarhuis

AKTIVITEITENDAG ,,DE WAOTERJOKERS''

1

987

Na de voorgaande aktiviteitendagen, inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende seizoenopening, is de aktiviteitenkommissie er wederom in geslaagd om dit jaar een geslaagde aktiviteitendag te organiseren, welke op 6 september j.l. plaatsvond. De dag was weer onderverdeeld in drie aktiviteiten. Het visconcours, een wandelpuzzeltocht en een f ietspuzzel-tocht. Alle drie de aktiviteiten bleken in de smaak te vallen, gezien de grote opkomst. Zowel bij het vissen, dat in de ochtenduren gehouden werd, als de middagaktiviteiten, fietsen en wandelen.

33 Aktieve vissers (waaronder drie dames en elf kinderen) waren vroeg opgestaan om te proberen, op deze mooie zondagmorgen,

n visje te verschalken. Nadat iedere lÍYvisser zich op z'n stekkie genesteld had,

Heerlijk, helderHeineken

er om half tien gevist worden. Ook ffimochïgrote getale opgekomen supporters in wamen in aktie om de vissers aan te

moedigen. Een treetje van 's lands vernaperingsgrootmeester bleek echter niet doende om tot grotere aanmoedigingen

te komen, dan kreten zoals: Geef de vissen

INSTALLATIETECHNIEK TELEFOON (oEO) 22 (xl 75,

'l

LIJNEN

Aanleg en onderhoud van: CENTR. VERWARMINGSINSTALLATIES

SANIÏAIRE INSTALLATIES DAKBEDEKKINGEN - GAS

elÈrrnrscxE

-

WATER

TNSTALLATIES

STORINGSDIENST OLIE- en GASAPPARATUUR

NIJMEGEN

b.v.

POSïAUS

108s

Berg en Dalseweg 22a

iever een duur blikje dan die goedkope n. (Hoeveel kost zo'n .blikje eigenijk?) OÍ het nu aan de wind, dê stek of aan aanmoedigingen heeft gelegen is voor kommissie nog steeds een vraag. Bij het inde van het concours bleek er niet één


nietnaarhuis

AKTIVITEITENDAG ,,DE WAOTERJOKERS''

1

987

Na de voorgaande aktiviteitendagen, inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende seizoenopening, is de aktiviteitenkommissie er wederom in geslaagd om dit jaar een geslaagde aktiviteitendag te organiseren, welke op 6 september j.l. plaatsvond. De dag was weer onderverdeeld in drie aktiviteiten. Het visconcours, een wandelpuzzeltocht en een f ietspuzzel-tocht. Alle drie de aktiviteiten bleken in de smaak te vallen, gezien de grote opkomst. Zowel bij het vissen, dat in de ochtenduren gehouden werd, als de middagaktiviteiten, fietsen en wandelen.

33 Aktieve vissers (waaronder drie dames en elf kinderen) waren vroeg opgestaan om te proberen, op deze mooie zondagmorgen,

n visje te verschalken. Nadat iedere lÍYvisser zich op z'n stekkie genesteld had,

Heerlijk, helderHeineken

er om half tien gevist worden. Ook ffimochïgrote getale opgekomen supporters in wamen in aktie om de vissers aan te

moedigen. Een treetje van 's lands vernaperingsgrootmeester bleek echter niet doende om tot grotere aanmoedigingen

te komen, dan kreten zoals: Geef de vissen

INSTALLATIETECHNIEK TELEFOON (oEO) 22 (xl 75,

'l

LIJNEN

Aanleg en onderhoud van: CENTR. VERWARMINGSINSTALLATIES

SANIÏAIRE INSTALLATIES DAKBEDEKKINGEN - GAS

elÈrrnrscxE

-

WATER

TNSTALLATIES

STORINGSDIENST OLIE- en GASAPPARATUUR

NIJMEGEN

b.v.

POSïAUS

108s

Berg en Dalseweg 22a

iever een duur blikje dan die goedkope n. (Hoeveel kost zo'n .blikje eigenijk?) OÍ het nu aan de wind, dê stek of aan aanmoedigingen heeft gelegen is voor kommissie nog steeds een vraag. Bij het inde van het concours bleek er niet één


visje (hoe klein ook) gevangen te zijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de wisselprijzen tot het volgend jaar door de kom-

fnternationaal transportbedrijf

missie bewaart zullen worden. Met voor de kommissie de weten-schap dat er het volgend jaar een overeenkomst gesloten dient te worden met de vissen, om zich te laten vangen, kan er toch terug worden gezien op een geslaagd visconcours.

a

Cespecialiseerd IN

Na afloop trok ieder huiswaarts om middags weer present te zijn in het Gemeenschapshuis, alwaar onder het

's

houttransport(en)

C. \ff*rjers

genot van koffie ( of andere versnapering!!) ingeschreven kon worden voor een der middagaktiviteiten, welke zich eveneens in een grote belangstelling mochten ver-

heugen. Vijftig deelnemers verkozen de Ă?ietstocht, terwijl twintig deelnemers de voorkeur hadden voor de wandeltocht. Nadat de voorzitter eenieder een prettige en veilige middag had toegewenst, mochten de fietsers als eerste met hun vragenlijst op stap. Linksaf, rechtsaf, over-steken en oppassen luidde het, op een parcours dat voerde via Hees, Neerbos richting kinderdorp Neerbos; alwaar de kommissie een rustpauze had ingelast. Onder het genot van een alkoholvrije versnapering diende men enige doe-aktiviteiten aĂ? te werken. Kegelen, ballengooien, biljart en wat zich op een grote hilariteit mocht verheugen was de zgn. ,,Wobbelfiets". Nadat men de doe-aktiviteiten na behoren had verricht kon men zich weer op pad begeven met behulp van de routebeschrijving. Deze voerde de deelnemers via Beuningen, Weurt richting Gemeenschapshuis, alwaar men zich voegde bij de wandelaars. Deze hadden inmiddels hun parcours afgelegd, dat door de wijken in de nabije omgeving van het Waterkwartier ging.

Voor al uw transporten

!

Distelakkerstraat l0o Beuningen Telefoon 08897

-1564

],PERFECTA,' 9,

Waterstraat 117-11

Telefoon 772437

uhmisch gereiuigd

-:

-,t',

"'":119 *,4 o'

Rgt..,.0ieuu,


visje (hoe klein ook) gevangen te zijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de wisselprijzen tot het volgend jaar door de kom-

fnternationaal transportbedrijf

missie bewaart zullen worden. Met voor de kommissie de weten-schap dat er het volgend jaar een overeenkomst gesloten dient te worden met de vissen, om zich te laten vangen, kan er toch terug worden gezien op een geslaagd visconcours.

a

Cespecialiseerd IN

Na afloop trok ieder huiswaarts om middags weer present te zijn in het Gemeenschapshuis, alwaar onder het

's

houttransport(en)

C. \ff*rjers

genot van koffie ( of andere versnapering!!) ingeschreven kon worden voor een der middagaktiviteiten, welke zich eveneens in een grote belangstelling mochten ver-

heugen. Vijftig deelnemers verkozen de Ă?ietstocht, terwijl twintig deelnemers de voorkeur hadden voor de wandeltocht. Nadat de voorzitter eenieder een prettige en veilige middag had toegewenst, mochten de fietsers als eerste met hun vragenlijst op stap. Linksaf, rechtsaf, over-steken en oppassen luidde het, op een parcours dat voerde via Hees, Neerbos richting kinderdorp Neerbos; alwaar de kommissie een rustpauze had ingelast. Onder het genot van een alkoholvrije versnapering diende men enige doe-aktiviteiten aĂ? te werken. Kegelen, ballengooien, biljart en wat zich op een grote hilariteit mocht verheugen was de zgn. ,,Wobbelfiets". Nadat men de doe-aktiviteiten na behoren had verricht kon men zich weer op pad begeven met behulp van de routebeschrijving. Deze voerde de deelnemers via Beuningen, Weurt richting Gemeenschapshuis, alwaar men zich voegde bij de wandelaars. Deze hadden inmiddels hun parcours afgelegd, dat door de wijken in de nabije omgeving van het Waterkwartier ging.

Voor al uw transporten

!

Distelakkerstraat l0o Beuningen Telefoon 08897

-1564

],PERFECTA,' 9,

Waterstraat 117-11

Telefoon 772437

uhmisch gereiuigd

-:

-,t',

"'":119 *,4 o'

Rgt..,.0ieuu,


Tijdens het ,,Borreluurtje" na af loop van de

aktiviteiten volgde de prijsuitreiking. Al met al mag worden teruggezien op een geslaagde dag, waarbij voor de kommissie

de taak in het vooruitzicht gesteld wordt, om er voor het volgende seizoen een schepje boven op te doen. De kommissie dankt alle deelnemers en belangstellenden voor de grote opkomst, wat er mede voor zorgde dat deze dag, zo'n geslaagde is geworden. Met deze nieuwe opdracht in het hoofd zeggen wij, tot het lustrumjaar. De Kommissie Aktiviteiten.

AANNEMINGSBEDHIJF

PRODUCĂ?IESĂ?ROOTI BV NIEUWBOUW Postbus 379,

,l400

RENOVATIE

AJ

Bussum


Tijdens het ,,Borreluurtje" na af loop van de

aktiviteiten volgde de prijsuitreiking. Al met al mag worden teruggezien op een geslaagde dag, waarbij voor de kommissie

de taak in het vooruitzicht gesteld wordt, om er voor het volgende seizoen een schepje boven op te doen. De kommissie dankt alle deelnemers en belangstellenden voor de grote opkomst, wat er mede voor zorgde dat deze dag, zo'n geslaagde is geworden. Met deze nieuwe opdracht in het hoofd zeggen wij, tot het lustrumjaar. De Kommissie Aktiviteiten.

AANNEMINGSBEDHIJF

PRODUCĂ?IESĂ?ROOTI BV NIEUWBOUW Postbus 379,

,l400

RENOVATIE

AJ

Bussum


Voor EXGLUSIEVE BRILIEN

Optiek BRESSER Stikke Hezelstraat &5 - tel. 23 24 24 ZIEKENFONDS LEVERANCIER

llouthandel tmmetil D.u. SCHEEPVAARTWEG 6

POSTBUS 82 NIJMEGEN TELEFOON 776464.

Bahber VRACHTTAXI

De voorbereiding was optimaal de vangst abnormaal (slecht).

* Vooral Uw

* "*

vrachtjes Grote en kleine verhuizingen Door geheel Nederland Pianovervoer


Voor EXGLUSIEVE BRILIEN

Optiek BRESSER Stikke Hezelstraat &5 - tel. 23 24 24 ZIEKENFONDS LEVERANCIER

llouthandel tmmetil D.u. SCHEEPVAARTWEG 6

POSTBUS 82 NIJMEGEN TELEFOON 776464.

Bahber VRACHTTAXI

De voorbereiding was optimaal de vangst abnormaal (slecht).

* Vooral Uw

* "*

vrachtjes Grote en kleine verhuizingen Door geheel Nederland Pianovervoer


NATUURSTEENBEDRIIF

Q. ron

t""u.e

LEE

b.o.

srNDs 192ó

Wb:r:!,

Natuursteenhandel Steenhouwerij

Open haarden

.Zz:l

'2á

't;t":n*'.Si

Tegelvloeren

GRAFWERKEN Weurtseweg 52-52a-54 NUmegen

ïelefoon 080 - 77 47 76, b.g.g. 08897 - 7 1 3 8t

ERr 9g EEUwEn

a = o () Q F

)2, C)

f, J

s

a.)

DAALSEWEG9

-

NIJMEGEN

.

TELEFOONOSO

-

230917


NATUURSTEENBEDRIIF

Q. ron

t""u.e

LEE

b.o.

srNDs 192ó

Wb:r:!,

Natuursteenhandel Steenhouwerij

Open haarden

.Zz:l

'2á

't;t":n*'.Si

Tegelvloeren

GRAFWERKEN Weurtseweg 52-52a-54 NUmegen

ïelefoon 080 - 77 47 76, b.g.g. 08897 - 7 1 3 8t

ERr 9g EEUwEn

a = o () Q F

)2, C)

f, J

s

a.)

DAALSEWEG9

-

NIJMEGEN

.

TELEFOONOSO

-

230917


Karnavalsvereniging De Waoterjokers

Wij wensen

iedereen PRETTIGE KAR NAVALS DAG EN

opgericht 21 november 1963. Algemeen secretariaat: Cor Klaassen Nimrodstraat 103,6531 LD Nijmegen

Sigarenmagazijn - Postagentschap

(Duà D(tÍmrgm

tel.080 - 561168

GROTE KLASSE

-

Sigaren

LAGE PRIJS

BIEZENSTRAAT 140

Voor kontributie aangelegenheden: Theo Janssen

Lauwaars kachels brengen bij de gezelligheid in huis

paukenstraal6, 6544 TX Nijmegen

tel. 080 - 771867 Bankrelatie:

U

Exclusieve kachels, haardkachels, voorzethaarden, open haarden. Diverse merken tegen concurrerende prijzen. U bent van harte welkom in onze showroom, waar wij U gratis deskundlg advies kunnen geven.

ALGEMENE BANK NEDERLAND rek. nr.53.73.23.651 t. n.v. penningmeester Waoterjokers GIRO van de Bank 82.10.25 Kosten Í 5,50 per maand. Heeft U nog geen automatische afschrijving? Neem dan even kontakt op met Theo Janssen.

E

qr

Lauwaars Niimegen b.v.

I I rl

Voor al Uw bouwmaterialen ! Nijverheidsweg 44, Nijmegen - TeleÍoon 770044

XPEDIT IE

TRANSPORT

Ons leven valt best mee, Al erndrgt het brl de

N. C. EB. Ë$$ F r ï.ï:

ti'H

Molenweg la 6612 AÊ Nedeíassell rel 08892 1944

reler

48702

Veecentrale

' Distribuiie veívoer ' Ongeregeld vervoer r Veíhui:ingen

N. C.

'Lijndiensten:

I:8.

Slachthuis

-

Nijmegen

Geld€rland Overijssel Nooíd Brabant Zeeland en Limburg


Karnavalsvereniging De Waoterjokers

Wij wensen

iedereen PRETTIGE KAR NAVALS DAG EN

opgericht 21 november 1963. Algemeen secretariaat: Cor Klaassen Nimrodstraat 103,6531 LD Nijmegen

Sigarenmagazijn - Postagentschap

(Duà D(tÍmrgm

tel.080 - 561168

GROTE KLASSE

-

Sigaren

LAGE PRIJS

BIEZENSTRAAT 140

Voor kontributie aangelegenheden: Theo Janssen

Lauwaars kachels brengen bij de gezelligheid in huis

paukenstraal6, 6544 TX Nijmegen

tel. 080 - 771867 Bankrelatie:

U

Exclusieve kachels, haardkachels, voorzethaarden, open haarden. Diverse merken tegen concurrerende prijzen. U bent van harte welkom in onze showroom, waar wij U gratis deskundlg advies kunnen geven.

ALGEMENE BANK NEDERLAND rek. nr.53.73.23.651 t. n.v. penningmeester Waoterjokers GIRO van de Bank 82.10.25 Kosten Í 5,50 per maand. Heeft U nog geen automatische afschrijving? Neem dan even kontakt op met Theo Janssen.

E

qr

Lauwaars Niimegen b.v.

I I rl

Voor al Uw bouwmaterialen ! Nijverheidsweg 44, Nijmegen - TeleÍoon 770044

XPEDIT IE

TRANSPORT

Ons leven valt best mee, Al erndrgt het brl de

N. C. EB. Ë$$ F r ï.ï:

ti'H

Molenweg la 6612 AÊ Nedeíassell rel 08892 1944

reler

48702

Veecentrale

' Distribuiie veívoer ' Ongeregeld vervoer r Veíhui:ingen

N. C.

'Lijndiensten:

I:8.

Slachthuis

-

Nijmegen

Geld€rland Overijssel Nooíd Brabant Zeeland en Limburg


DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Voor al Uw

Sch i lderswerkza

a

m

heden

speciaal ONDERHOUD binnen en buiten

BEHANGWERK

SCH ILD ERS BED

R

IJF

A. H. Gerits v/h P. A. Gerrits Hatertseweg 441, Nijmegen Telefoon 080-553790

t*"a r*" *r"ilit"gsr**"* * lnbraakbeveiliging * Overvalbeveiliging * Brandmeldinstallaties * Bejaardenalarm * Vraag vrijblijvend ofÍerte

ELEKTRO TECHNISCH BUREAU NIJMEGEN

'ffi

wrÍ'

9ffi

Na deze aanhef volgt meestal een dankwoord en het advies aan de lezers bij de adverteerders te kopen uiteraard een welgemeende dank en een goed bedoeld advies, ware het niet dat reeds een groot aantal lezers, al jaren, bewust bij onze adverteerders koopt. lk denk dat de relatie tussen de adverteerders en ,,De waoterjokers" dieper ligt. Vaak voel je tijdens het vragen naar een advertentie, respekt voor het werk van ,,De waoterjokers". soms hoeÍt deze vraag niet eens afgemaakt te worden. Het antwoord is dan, natuurlijk doen we mee. Naast het effekt van het adverteren bedoeld men ook duidelijk ons te steunen, in die zaken ,waar al te vaak een beroep op de ledenkas wordt gedaan. ons kinderkarnaval is daar een duidelijk voorbeeld van. Ook ons ,,Open huis" op de karnavalszondagen en op karnavalsmaandag, waar veel senatoren en muzikanten belangeloos aan meewerken, spreekt tot de verbeelding. Veel respekt dwingen ,,The Lucky Scouts" en ,,De Waoterblaosjokers" aÍ. Zij zien immers kans, onvermoeibaar als ze zijn, niet te evenaren hoogte-punten te bereiken en het gehele publiek in extase te brengen. Naast de hoge kosten aan instrumentarium, installaties en kleding, welke door ieder persoonlijk betaald wordt, kost deze organisatie geld. Dit geldt ook voor de senaat. Zezijn op alle Íronten, vaak na een geruisloze tip, paraat. Tijdens de voorbereidingen is er improvisatietalent nodig. Vooral de Raadswagen en de requisieten onstaan vaak uit het niets. Om alles te kunnen perÍectioneren zullen er echter toch kosten gemaakt moeten worden. ln de wetenschap, dat wij veel mensen een enorm plezier doen en ons gesteund voelen door onze adverteerders kunnen wij, zonder een stap terug te doen, dil al24 jaren volhouden. Naast onze dank aan de adverteerders en niet te vergeten de milde gevers waarop wij elk jaar weer een beroep mogen doen bevelen wij nu reeds ons 25 jarig bestaan aan, welk jubileum wij in 1988 hopen te vieren. Onze plannen gaan uit naar een grootse viering waarbij wij weer op Uw hulp en medewerking rekenen. Laat de slogan van de senaat ook voor U gelden. ,,Wij hebben onze medewerking gegeven en hopen er, uiteraard, veel plezier aan te beleven". Jo Holland, Voorzitter-President.

Yoqg

w \

Biezenstraat 75, 6541 ZP NIJMEGEN telefoon 080-7769tU

\-/

/l-


DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Voor al Uw

Sch i lderswerkza

a

m

heden

speciaal ONDERHOUD binnen en buiten

BEHANGWERK

SCH ILD ERS BED

R

IJF

A. H. Gerits v/h P. A. Gerrits Hatertseweg 441, Nijmegen Telefoon 080-553790

t*"a r*" *r"ilit"gsr**"* * lnbraakbeveiliging * Overvalbeveiliging * Brandmeldinstallaties * Bejaardenalarm * Vraag vrijblijvend ofÍerte

ELEKTRO TECHNISCH BUREAU NIJMEGEN

'ffi

wrÍ'

9ffi

Na deze aanhef volgt meestal een dankwoord en het advies aan de lezers bij de adverteerders te kopen uiteraard een welgemeende dank en een goed bedoeld advies, ware het niet dat reeds een groot aantal lezers, al jaren, bewust bij onze adverteerders koopt. lk denk dat de relatie tussen de adverteerders en ,,De waoterjokers" dieper ligt. Vaak voel je tijdens het vragen naar een advertentie, respekt voor het werk van ,,De waoterjokers". soms hoeÍt deze vraag niet eens afgemaakt te worden. Het antwoord is dan, natuurlijk doen we mee. Naast het effekt van het adverteren bedoeld men ook duidelijk ons te steunen, in die zaken ,waar al te vaak een beroep op de ledenkas wordt gedaan. ons kinderkarnaval is daar een duidelijk voorbeeld van. Ook ons ,,Open huis" op de karnavalszondagen en op karnavalsmaandag, waar veel senatoren en muzikanten belangeloos aan meewerken, spreekt tot de verbeelding. Veel respekt dwingen ,,The Lucky Scouts" en ,,De Waoterblaosjokers" aÍ. Zij zien immers kans, onvermoeibaar als ze zijn, niet te evenaren hoogte-punten te bereiken en het gehele publiek in extase te brengen. Naast de hoge kosten aan instrumentarium, installaties en kleding, welke door ieder persoonlijk betaald wordt, kost deze organisatie geld. Dit geldt ook voor de senaat. Zezijn op alle Íronten, vaak na een geruisloze tip, paraat. Tijdens de voorbereidingen is er improvisatietalent nodig. Vooral de Raadswagen en de requisieten onstaan vaak uit het niets. Om alles te kunnen perÍectioneren zullen er echter toch kosten gemaakt moeten worden. ln de wetenschap, dat wij veel mensen een enorm plezier doen en ons gesteund voelen door onze adverteerders kunnen wij, zonder een stap terug te doen, dil al24 jaren volhouden. Naast onze dank aan de adverteerders en niet te vergeten de milde gevers waarop wij elk jaar weer een beroep mogen doen bevelen wij nu reeds ons 25 jarig bestaan aan, welk jubileum wij in 1988 hopen te vieren. Onze plannen gaan uit naar een grootse viering waarbij wij weer op Uw hulp en medewerking rekenen. Laat de slogan van de senaat ook voor U gelden. ,,Wij hebben onze medewerking gegeven en hopen er, uiteraard, veel plezier aan te beleven". Jo Holland, Voorzitter-President.

Yoqg

w \

Biezenstraat 75, 6541 ZP NIJMEGEN telefoon 080-7769tU

\-/

/l-


UW FORD DEALER GARANDEERT ZIJN REPARATIES N

I

U LEVENSLANG

!

i'i:c!.-.er brilmc'Ce Julianaplein 142, Beuningen Telefoon 08897 - 74080 Het juiste adres voor:

exclusieve brilmode oogmeting (gratis) contactlenzen - zonnebrillen Keuze uit honderden modellen van bekende merken zoals:

Rodenstock, Silhouette, Menrad, Atrio UW BRIL BIJ ONS GĂ&#x160;KOCHT IS

VOOR

1 JAAR

VERZEKERD

BEJAARDEN EXTRA KORTING

Ook in: Nijmegen, Groesbeek, Nieuw Bergen (L.) en Malden Leverancier voor allo ziekenfondsen

Uitknippen, opplakken en kleuren

inleveren tijdens Open Huis, 15 november


UW FORD DEALER GARANDEERT ZIJN REPARATIES N

I

U LEVENSLANG

!

i'i:c!.-.er brilmc'Ce Julianaplein 142, Beuningen Telefoon 08897 - 74080 Het juiste adres voor:

exclusieve brilmode oogmeting (gratis) contactlenzen - zonnebrillen Keuze uit honderden modellen van bekende merken zoals:

Rodenstock, Silhouette, Menrad, Atrio UW BRIL BIJ ONS GĂ&#x160;KOCHT IS

VOOR

1 JAAR

VERZEKERD

BEJAARDEN EXTRA KORTING

Ook in: Nijmegen, Groesbeek, Nieuw Bergen (L.) en Malden Leverancier voor allo ziekenfondsen

Uitknippen, opplakken en kleuren

inleveren tijdens Open Huis, 15 november


ii

* * * * * * ,

.if ",r

fá \va \u *I-'

* lr *

tÊ J+ lÊ

**

***

******

{+

* lí tÊ * * * * * * * * lÍ * * * * * * * * * * * * * * *

Hch

rp ppn klprnp nropr r)l /r,s2

s *ï:"::;'ii;;l;ï',ff."'ol G3 Hoeíeel'

Meet de te.er

Hou ii, veel van mini? Maak den het mini-kwisie maaí snel.

oruppets Moeoe, Druppel zegt lêgen ilaar dochter ,.Doe rets

"

"",:1,'

**************

lT

* * * * * * * * * * * * * *rf

* * * * * *:F * * * * * * * * * * * * * * * *

Kleinties jd hoe de kleintics vart bergtsn hetenZ Scnr'tl dc hàín€n l^ de hokJes Watlees je dan bit'de P'ti!l lVeer

an te moedcr

,e Q) lq - vadet rP uom.'e ldntc re )oa en re oma 2p Wre hee" de angste tenen'Ga daar maar nret op staan' t

det

1

r-'

1- lènlê Mieniê is eên;

aan xrnd. als re naar buiten reoent

oaal Hel

a. Muis

b. Mier c. vlo

:|. aap * Êr tsepl êen man doorhrlde Oan komt *' drerenturn lanos de aoenkoor De aao * d,e"efln zrt krlkt de man :& aan en íoepl tsiallo wrt ,3 zrtn lamrlret" t f *I t f * * * *

n

!!

*= *

* *I

**

DA

* *

ï * * I ï

lê rf

2.

Bos E, *aren eens lwee ron' gens xees en Jan Xêes z€gt iegen Jan Íeè ;r€ Nee ilr dar bOS daaí2 aust .J"n er staan zoveel loor oomen

Eên Auslin-mini i3 een: a. Gebakie b. Auto c. Dorpie

Dit is Klein Duimpie met ziin bÍoeÍiies: Klein Wiisiê, Klein Hinget,e' Klein Middeltie en Klein Pink,e Klein Duimpie is de kleinsle Dal zie ie zo. Wie van ziin bÍoeíies rs de kleinstê? Je mag ze niet meten. hoor

13

rl

Pim Pietje

/--1

3.

*;Ï,*' / /' ' '

Een mini-Íokie is een:

a. Rokie vooÍ PoPPen b. Rokie voor lilliputters c. Heel kort rokie

4.

ï wiettie ï deven ï week

op an bnetle sla.l ecn geherm Eên slukF kun ie lezen. Wil le de regl ook wston? Pak dan te eigen vergtoolgla3. Ot hêb ie hele gosde ogen?

Tuin. , .

Een mini-meisie is een:

PieS rerowaald Plm gaar lpm zóeken l'lelp lij hemí Let

l,Ë:lïï*"#irËirnïffi*"

Op. Pitn ptgiesl

ku

',re!

door allE

ri

*

}rL

Jo.

.h zb-

2811, ?ó. t, ,n

bn'

1 i2'2t 'u

'rz 'll

'tt

.r3

is'

9. 'b

,l

* * * * * * * i Dit;s epn

It.

,9

rs

z,

.t

t

.

t

'E

Írck een llin vàn I wielt3c

oveto

vrr een

bken de rcst

*********

d.

voort. Wat kriig F de tuln.

I Íret

eltll

******

.,Ê

****

**

{t lf

*

lÊ l+ -tt

*'lê

*

rt

*

Jf

*'lf ***lÊ

***

*.lf

lt.,É*lÉ*lf

***

lf ******lf

***************

t

naar 2 euo' dan? Zct rutr

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ii

* * * * * * ,

.if ",r

fá \va \u *I-'

* lr *

tÊ J+ lÊ

**

***

******

{+

* lí tÊ * * * * * * * * lÍ * * * * * * * * * * * * * * *

Hch

rp ppn klprnp nropr r)l /r,s2

s *ï:"::;'ii;;l;ï',ff."'ol G3 Hoeíeel'

Meet de te.er

Hou ii, veel van mini? Maak den het mini-kwisie maaí snel.

oruppets Moeoe, Druppel zegt lêgen ilaar dochter ,.Doe rets

"

"",:1,'

**************

lT

* * * * * * * * * * * * * *rf

* * * * * *:F * * * * * * * * * * * * * * * *

Kleinties jd hoe de kleintics vart bergtsn hetenZ Scnr'tl dc hàín€n l^ de hokJes Watlees je dan bit'de P'ti!l lVeer

an te moedcr

,e Q) lq - vadet rP uom.'e ldntc re )oa en re oma 2p Wre hee" de angste tenen'Ga daar maar nret op staan' t

det

1

r-'

1- lènlê Mieniê is eên;

aan xrnd. als re naar buiten reoent

oaal Hel

a. Muis

b. Mier c. vlo

:|. aap * Êr tsepl êen man doorhrlde Oan komt *' drerenturn lanos de aoenkoor De aao * d,e"efln zrt krlkt de man :& aan en íoepl tsiallo wrt ,3 zrtn lamrlret" t f *I t f * * * *

n

!!

*= *

* *I

**

DA

* *

ï * * I ï

lê rf

2.

Bos E, *aren eens lwee ron' gens xees en Jan Xêes z€gt iegen Jan Íeè ;r€ Nee ilr dar bOS daaí2 aust .J"n er staan zoveel loor oomen

Eên Auslin-mini i3 een: a. Gebakie b. Auto c. Dorpie

Dit is Klein Duimpie met ziin bÍoeÍiies: Klein Wiisiê, Klein Hinget,e' Klein Middeltie en Klein Pink,e Klein Duimpie is de kleinsle Dal zie ie zo. Wie van ziin bÍoeíies rs de kleinstê? Je mag ze niet meten. hoor

13

rl

Pim Pietje

/--1

3.

*;Ï,*' / /' ' '

Een mini-Íokie is een:

a. Rokie vooÍ PoPPen b. Rokie voor lilliputters c. Heel kort rokie

4.

ï wiettie ï deven ï week

op an bnetle sla.l ecn geherm Eên slukF kun ie lezen. Wil le de regl ook wston? Pak dan te eigen vergtoolgla3. Ot hêb ie hele gosde ogen?

Tuin. , .

Een mini-meisie is een:

PieS rerowaald Plm gaar lpm zóeken l'lelp lij hemí Let

l,Ë:lïï*"#irËirnïffi*"

Op. Pitn ptgiesl

ku

',re!

door allE

ri

*

}rL

Jo.

.h zb-

2811, ?ó. t, ,n

bn'

1 i2'2t 'u

'rz 'll

'tt

.r3

is'

9. 'b

,l

* * * * * * * i Dit;s epn

It.

,9

rs

z,

.t

t

.

t

'E

Írck een llin vàn I wielt3c

oveto

vrr een

bken de rcst

*********

d.

voort. Wat kriig F de tuln.

I Íret

eltll

******

.,Ê

****

**

{t lf

*

lÊ l+ -tt

*'lê

*

rt

*

Jf

*'lf ***lÊ

***

*.lf

lt.,É*lÉ*lf

***

lf ******lf

***************

t

naar 2 euo' dan? Zct rutr

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Gafé

ítt \

x

I

(n,

Y'l'í,

- Zaal - Biliart

e touenaar uan Pehen. Ioopt heel de dag op stelten Híj is dun als een bonestook en op zijn schoud.er zit een lraok Zíjn boord reikt bijna tot de grond, soms komÍ een rookwolk uit zíjn mond Zíjn blouwe hoed zit uol met deuken. en is geuuld mel touercprcuken De uogel Ploep woont in zi)n baard een uogel, met een ossestoart En in zíjn mouw door zwemt een us. die uroogt steeds moor hoe loot het s Zijn benen àjn heel lang en moger. die komen rechtstreeks uon de sloger Een zeehond woont onder zijn ps. en uit zijn oren daor gtoeit gros Zíjn neus is long, wel haost een metet en oon het einde hanEt een vetet Twee uogels uliegen om zíjn hoofd. die heelt hij uon een heks gert'ofd

Píet de ltlluts 'uooJs sfngl

L/

opo al uoP too1

,1

uoo6 stnq

uo

<i)

e^^ srD

dt1

aPaoÓ u,

Brokkenste in Nijmegen

ptd leart >1oow ue 1ell el tàeÁ^ sng

uttí ua11o uÍ lew ltn ua>1ow ultn so16 u, ua lerrcq u, Ieu dolor' toop st )etg 1, ue do1 ulrz do uop tools se11o

,-'t,r'O -r--\

De tovenaar van Pelten

Heijendoolseweg 280

Tel. 080-552605

En noosl zijn stelten stoan twee leeuwen, die stoer en dopper kunnen geeuwen.

Waarom stoat u toch steeds op stelten2 uroogt iemand wel eens oan uan Pelten lk touer beter n de |ucht, zegt hij dan, met een depe zucht. Dan roept hij mrnge monge nngel. en het regent chocolade'hagel. Dus bots Je ooít tegen tuee stelten. don weet P dot ts de tooenoor uan Pelten

u!!z slnyÍ 30 ISld !!q ueanPal law

N/3tsNf))yug ]VÁVNUV]

u!

'"'

Gezellige zool Vergoderingen

Receptie's Brui loften en Part iien Gespecio/iseerd in BRABANTSE KOFFI ETAFELS


Gafé

ítt \

x

I

(n,

Y'l'í,

- Zaal - Biliart

e touenaar uan Pehen. Ioopt heel de dag op stelten Híj is dun als een bonestook en op zijn schoud.er zit een lraok Zíjn boord reikt bijna tot de grond, soms komÍ een rookwolk uit zíjn mond Zíjn blouwe hoed zit uol met deuken. en is geuuld mel touercprcuken De uogel Ploep woont in zi)n baard een uogel, met een ossestoart En in zíjn mouw door zwemt een us. die uroogt steeds moor hoe loot het s Zijn benen àjn heel lang en moger. die komen rechtstreeks uon de sloger Een zeehond woont onder zijn ps. en uit zijn oren daor gtoeit gros Zíjn neus is long, wel haost een metet en oon het einde hanEt een vetet Twee uogels uliegen om zíjn hoofd. die heelt hij uon een heks gert'ofd

Píet de ltlluts 'uooJs sfngl

L/

opo al uoP too1

,1

uoo6 stnq

uo

<i)

e^^ srD

dt1

aPaoÓ u,

Brokkenste in Nijmegen

ptd leart >1oow ue 1ell el tàeÁ^ sng

uttí ua11o uÍ lew ltn ua>1ow ultn so16 u, ua lerrcq u, Ieu dolor' toop st )etg 1, ue do1 ulrz do uop tools se11o

,-'t,r'O -r--\

De tovenaar van Pelten

Heijendoolseweg 280

Tel. 080-552605

En noosl zijn stelten stoan twee leeuwen, die stoer en dopper kunnen geeuwen.

Waarom stoat u toch steeds op stelten2 uroogt iemand wel eens oan uan Pelten lk touer beter n de |ucht, zegt hij dan, met een depe zucht. Dan roept hij mrnge monge nngel. en het regent chocolade'hagel. Dus bots Je ooít tegen tuee stelten. don weet P dot ts de tooenoor uan Pelten

u!!z slnyÍ 30 ISld !!q ueanPal law

N/3tsNf))yug ]VÁVNUV]

u!

'"'

Gezellige zool Vergoderingen

Receptie's Brui loften en Part iien Gespecio/iseerd in BRABANTSE KOFFI ETAFELS


fr"f誰i

rr

i誰

n \\\\\\\

\T\I

Waoterjokers boekje 1987 1988