Page 1

Project Design “โครงการออกแบบโรงเรียนอนุบาล” โครงการออกแบบโรงเรียนอนุบาลอาคารถูกออกแบบ ให้มีความน่ารักสดใส โดยตัวอาคารจะใช้สีขาว เน้นส่วนของวงกบประตูหน้าต่างให้มีสีสันที่สดใส น่ารักดึงดูดใจแก่เด็กๆ ในส่วนกลางจะมีพื้นที่เป็นสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ เนื่องจากด้วยตัวอาคารมีหลายก้อน จึงมีทางเดินเชื่อม ในทุกๆจุดเพื่อกันแดด และฝนให้เด็กๆ

“โครงการออกแบบบ้านให้หนุ่มต่างชาติกับภรรยาสาวไทย” ตัวอาคารแบ่งเป็นสองหลัง หลังแรกเป็นบ้าน ไว้สำหรับพักอาศัยอีกส่วนเป็นส่วนของร้านเบเกอรี่ ตัวร้านจะตกแต่งแนว vintage เพิ่มความสดใส ด้วยการเพิ่มสวนดอกไม้

9  

No Description