Page 1

นักโทษประหารกับมารดา

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีเด็กคนหนึ่งขโมยหนังสือของเพื่อนกลับมาบ้านแม่ ของเขาเห็น แทนที่จะห้ามปรามและสั่งให้นาไปคืนกลับกล่าวชมเชยว่าลูกของตนนั้น เก่ง ทาให้เด็กคนนั้น ได้ใจลักเล็กขโมยน้อยของผู้อื่นนามาให้แม่อยู่เรื่อยๆ แม่ของเขาก็แสดงความพอใจทุกครั้งครั้น โตเป็นหนุ่มเขาได้เข้าไปขโมยของที่บ้านหลังหนึ่งและฆ่าผู้เป็นเจ้าของบ้านตายเมื่อเจ้าหน้าที่ บ้านเมืองจับตัวได้จึงถูกตัดสินให้ประหารชีวิตขณะที่กาลัง ถูกใส ่ขื่อคาพาแหประจานไปยัง ลานประหารผู้เป็นแม่ทราบข่าวก็ร้องไห้ฟูมฟายตีอกชนตัววิ่งตามลูกของตนพร้อมกับคร่า ครวญว่า“โธ่ลูกเอ๋ย ทาไมเจ้าถึงทาผิดคิดร้ายถึงเพียงนี้”“แม่อย่าร้องไห้เลย” นักโทษผู้เป็น ลูกชายกล่าวเสียงเย็นชา“ตอนที่ผมเป็นเด็กเที่ยวลักขโมยของผู้อื่น มาให้ ถ้าแม่ดุด่าสั่งสอน แทนที่จะชมเชยให้ท้าย วันนี้ผมจะต้องถูกประหารหรือ”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตีอยากให้ลูกให้ดีต้องอบรมสั่งสอน

siam inter comics  

เป็นนิทานอีสปที่ให้คติสอนใจ อ่านได้้ทุกคน เหมาะสำหรับเอาไว้อ่านให้เด็กเพื่อเป็นคติสอนใจ และนำมาใช้ในชีวิตประจะวันได้