Page 1

PORTFOLIO CONTENT EDITOR & DIGITAL MARKETING

WANVISA L. [GIVE] TEL: 089-070-0677 LINE: ARMYGIVEZ


DIGITAL CONTENT


Digital Content

Branded Content creative tie-in content of product which can be purchased at both OfficeMate stores and Office Mate website


Digital Content


Digital Content

Office Hack Content hack which help your office’s life easier by using OfficeMate’s product


Digital Content

Office Gag Content funny stories in office as an employee


Digital Content

Real-time Content Gif Content

Apple Pen Parody


Digital Content

Multiple Photo Content


Digital Content

Branded Content


Digital Content


Digital Content

Real-time Content


Digital Content

HomeWorks Thailand Home & Living Solutions อยูค่ อนโดก็มสี วนสวยได้ :) หากมีพื้นทีจ่ ากัดแต่ยังอยากได้บรรยากาศของธรรมชาติ การ ปลูกต้นไม้หรือปลูกสวนแนวตั้งก็ทาให้เรามีสวนสวยๆ เก๋ๆได้ ต้นไม้ทเี่ หมาะกับการปลูกสวนแนวตั้งควรเป็นต้นไม้ดอกไม้พันธุ์ ที่เลี้ยงง่าย ตัดแต่งไม่บ่อย สามารถเกาะตามกิ่งและขอนไม้ได้ และที่สาคัญการเลือกทีแ่ ขวนกระถางควรเลือกทีท่ าจากวัสดุ น้าหนักเบาเพื่อง่ายต่อการแขวน การดูแล และเหมาะกับการเกาะ ของต้นไม้อกี ด้วย ลองมาเลือกวัสดุที่ใช่ ดีไซน์ที่ชอบได้ที่ homeWorks

แสงแดดทีจ่ ัดจ้านในตอนกลางวัน ถ้าเก็บมันมาใช้ในตอน กลางคืนได้บ้างก็คงดีนะคะ นีเ่ ป็นแนวคิดทีเ่ ป็นที่มาของโคม สนามแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทีเ่ ก็บความร้อนและ แสงอาทิตย์ในตอนกลางวันมาผลิตเป็นแสงสว่างให้เราใช้กนั ใน ยามค่าคืน นอกจากจะประหยัดค่าไฟแล้ว ยังช่วยรักษา ธรรมชาติอกี ด้วย โคมไฟแต่งสวนพลังงานแสงอาทิตย์จาก LUZINIA สินค้าดีๆแบบนี้ มีที่ homeWorks เท่านั้นนะคะ #homeWorks #LUZINIA


Digital Content

เรื่องของการออกแบบและตกแต่งห้องล้วนเป็นหัวใจสาคัญที่ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ หากมีบริการออกแบบ (3D Design Service) ที่ช่วยให้เห็นภาพเสมือนจริงจะช่วยในการตัดใจที่ง่าย ขึ้น และหากเพิม่ ความสะดวกสบายด้วยบริการจัดส่ง (Delivery Service) ที่มาพร้อมบริการติดตั้ง (Installation Service) จะสร้างความมัน่ ใจและช่วยให้เรือ่ งการตกแต่งบ้าน เป็นเรื่องทีง่ ่ายขึ้น homeWorks เข้าใจคุณและช่วยให้คุณหมดกังวลกับปัญหา ดังกล่าวด้วยบริการแบบ One Stop Service Solution มาที่ เดียวได้ครบทุกบริการ สะดวกสบายแบบนี้พบกันได้ที่ homeWorks นะคะ #homeWorks

ดีไซน์ไหนทีช่ อบ สไตล์ไหนทีใ่ ช่ เลือก MIX & MATCH เองได้กบั โต๊ะอาหารลายหินอ่อน และ เก้าอี้หลากหลายสไตล์ เช่น - แบบโมเดิร์นกับรูปทรงตรงๆ โทนสีแบบ MonoChrome ใน แบบเก้าอี้ผ้าบุของ HERBERST - แบบผ่อนคลายด้วยรูปทรงของเก้าอีท้ ี่มคี วามโค้งมน กับ โครงเก้าอี้ลายไม้ในแบบของเก้าผ้าบุ WINTAR - แบบหรูหราด้วยเก้าอี้อาร์มแชร์ผ้า FICO ไม่ว่าสไตล์ไหน homeWorks ก็จดั ให้ดว้ ยโปรโมชัน่ “ซื้อเซ็ท ถูกกว่า” สินค้าและโปรโมชัน่ ดีๆ แบบนีท้ ี่ homeWorks เท่านัน้ #homeWorks #KASSA


Absolute Beauty Clinic Beauty & Surgery Clinic เพิ่มองศาให้ร้อนฉ่ายิ่งขึ้น ด้วยความเซ็กซี่ ระดับต้องเหลียวหลังมอง! เลิกโกย เลิกยัด เสริมหน้าอก( o )( o ) เพิ่มความมั่นใจกับ Absolute Beauty Clinic โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพ พร้อมดูแล ให้คาปรึกษาก่อนผ่าตัด อย่างใกล้ชิด #เสริมหน้าอก #เพิ่มขนาด #AbsoluteBeautyClinic ปรึกษาศัลยแพทย์เพิ่มเติม ได้ที่ โทร 089-655-5516 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40absolutebeauty Line : @absolutebeauty Facebook: https://www.facebook.com/AbsoluteBeautyClinicTH/ IG: www.instagram.com/absolutebeautyclinicth Website: http://www.absolutebeauty-clinic.com/ หรือ • สาขาทองหล่อ - แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โทร.085-901-0011 - แผนกศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและผิวพรรณความงาม โทร.092248-5194 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา โทร . 062-764-8887 • สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร.084-669-3334 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โทร.085-331-6776 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โทร.085-071-2223 • สาขาศูนย์การค้าแหลมทองระยอง โทร.092-245-1819 #ปรึกษาฟรี #ABSOLUTEBEAUTYCLINIC


Digital Content

แสงแดดนี่แหละ ศัตรูตัวฉกาจของสาวๆ ก่อปัญหามากมาย โดยเฉพาะ เรื่อง "ฝ้า" ที่ทาให้ต้องต่อสู้ด้วยครีมกันแดดต่างๆ และหลบหลีกแดด กันพัลวัน แต่เพียงแค่ปกป้องตัวเองจากแดด ก็รอดจากฝ้าแล้วหรือ? อย่าชะล่าใจไปค่ะสาวๆ เพราะแสงแดด ไม่ใช่สาเหตุเดียวของการเกิดฝ้า เท่านั้น ทั้งนี้ก็ด้วย การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน(หญิงมีครรภ์) การ รับยาบางชนิด แพ้เครื่องสาอาง และเกิดจากพันธุกรรม แต่ไม่ว่าฝ้าจะเกิดด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม สามารถรักษาให้หายได้! ป้องกัน แล้ว หลบแดดก็แล้ว ฝ้าก็ยังหาเราเจอ รู้สึกทุกข์ใจเรื่องฝ้าเมื่อไหร่ นึก ถึง Absolute Beauty Clinic ได้เลย เราพร้อมแก้ไขปัญหา นาใบหน้า ขาวกระจ่างใสมาให้คุณ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจะเจ็บมั้ย? จะมี ผลข้างเคียงรึเปล่า? ต้องมีงบเท่าไหร่จึงจะพอ? สอบถามเพิ่มเติมได้ เลยทาง Inbox เพจของเราค่ะ #AbsoluteBeautyClinic #ฝ้า #กระ ปรึกษาศัลยแพทย์เพิ่มเติม ได้ที่ โทร 089-655-5516 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40absolutebeauty Line : @absolutebeauty Facebook: https://www.facebook.com/AbsoluteBeautyClinicTH/ IG: www.instagram.com/absolutebeautyclinicth Website: http://www.absolutebeauty-clinic.com/ หรือ • สาขาทองหล่อ - แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โทร.085-901-0011 - แผนกศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและผิวพรรณความงาม โทร.092248-5194 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา โทร . 062-764-8887 • สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร.084-669-3334 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โทร.085-331-6776 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โทร.085-071-2223 • สาขาศูนย์การค้าแหลมทองระยอง โทร.092-245-1819 #ปรึกษาฟรี #ABSOLUTEBEAUTYCLINIC


Digital Content

ควงคู่รักมาเติมเต็ม ความตึงกระชับ ในวันหยุดนี้! ริ้วรอยฝังลึกหมดทางแก้ไข? ให้การ "ร้อยไหม" Korea Silk Lift จาก Absolute Beauty Clinic ราคาเริ่มต้นที่ 400.เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ลดริ้วรอย ผิวเรียบตึง ด้วยนวัตกรรม "ไหม ละลาย PDO" (Polydioxanome) ไร้กังวล เรื่องสารตกค้าง และรอย แผลเป็น #ร้อยไหม #ลดริ้วรอย #AbsoluteBeautyClinic สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 089-655-5516 Line : absolutecs Facebook: www.facebook.com/messages/AbsoluteBeautyClinicTH IG: www.instagram.com/absolutebeautyclinicth Website: www.absolutebeauty-clinic.com หรือ • สาขาทองหล่อ - แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โทร.085-901-0011 - แผนกศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและผิวพรรณความงาม โทร.092248-5194 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา โทร . 062-764-8887 • สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร.084-669-3334 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โทร.085-331-6776 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โทร.085-071-2223 • สาขาศูนย์การค้าแหลมทองระยอง โทร.092-245-1819 #ปรึกษาฟรี #ABSOLUTEBEAUTYCLINIC


Digital Content

HI-TEK Lighting IDEAs & DESIGNs Electrics Lamps & Light Fixtures “สร้างเสน่หใ์ ห้สวนสวย ด้วยแสงไฟ” ที่ๆโรแมนติก ไม่จาเป็นต้องเป็นภัตตาคารสุดหรู คาเฟ่สุดชิค หรือแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กไกลๆเลยครับ เพราะเราสามารถสรรสร้าง ‘สวนทีบ่ ้าน’ ให้กลายเป็นสถานที่ แสนโรแมนติกได้ง่ายๆ แค่เติมแสงเข้าไปอย่างพอเหมาะพอเจาะ ดังเคล็ดลับดีๆ ด้านล่างนีเ้ ลยครับ และถ้าอยากได้คาปรึกษาเพิม่ เติม เกี่ยวกับการจัดแสงในสวน สามารถคอมเม้นสอบถามกันมาได้เลยนะครับผม ^^

“LED คุณภาพเยีย่ ม เริม่ เพียง 49 บาท!!” ของถูกและดีมีอยู่จริง!! เพราะ LED ECO SERIES E27 จาก HI-TEK ให้บ้านคุณส่องสว่างในราคาประหยัด เริม่ ต้น เพียง 49 บาทเท่านัน้ !! พร้อมกาลังวัตต์ให้เลือกได้ดั่งใจ ตั้งแต่ 3 วัตต์ถึง 40 วัตต์กันไปเล้ยย คุ้ม ดี หลากหลาย ช้อปได้ที่ HI-TEK คลิก! [Link]


Digital Content “2 สิง่ ต้องดู...เมือ่ จัดแสงส่องต้นไม้” บ้านไหนต้นไม้เยอะ แล้วอยากสร้างมิติและแสงเงาสวยๆให้แก่ เหล่าไม้ยืนต้นของเรา อย่ารอช้า รีบดู 2 อย่างนี้ ก่อนไปซือ้ โคมตกแต่งสวนและหลอดไฟมาใช้นะคร้าบบ 1.ดูขนาดลาต้น : ถ้าลาต้นหนาใหญ่ ให้ปกั โคมห่างจากโคนต้น อย่างน้อย 1 ฟุต เพื่อให้องศาแสงไฟ ส่องไปได้ถึงด้านบน แต่ถ้าลาต้นเล็กก็ปักโคมใกล้ๆได้ 2.ดูความสูงต้นไม้ : ถ้าต้นไม้สูงไม่เกิน 1.5 ม. ใช้โคมตกแต่ง สวนคู่กบั หลอดฮาโลเย่นได้ แต่ถ้าต้นไม้สูงไม่เกิน 3 ม. ควรใช้ โคมคูก่ ับหลอดสปอตไลท์ พาร์38 หรือโคมฟลัดไลท์ จะมี องศาการส่องกว้างและสูงกว่า ได้รู้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้ว สนใจโคมตกแต่งสวน พร้อม หลอดไฟคุณภาพเยี่ยม สั่งซื้อชิลๆได้ทเี่ ว็บไซต์ HI-TEK เลย ครับผม โคมตกแต่งสวน >> [Link] หลอดไฟตกแต่งสวน >> หลอด LED PAR38 - [Link] หลอด LED ECO Series ขั้ว GU5.3 - [Link]

“ปีใหม่นี้ สัง่ หลอดไฟจาก HI-TEK เป็นของขวัญกันดีกว่า” ถ้าคุณกาลังมองหาของขวัญปีใหม่ ที่เน้นใช้งานจริง ประสิทธิภาพคุ้มค่า ราคาย่อมเยา สั่งหลอดและโคมไฟ LED. จาก HI-TEK สิครับ! เพราะนอกจากจะการันตีคุณภาพแล้ว ผู้รบั ยังสามารถนาไปใช้ งานได้ทบี่ ้าน ค่าไฟถูกลง แฮปปีท้ ั้งปีแน่นอน พิเศษ! จัดส่งฟรี! แค่สมัครสมาชิกกับ HI-TEK ที่เว็บไซต์นี้ และซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป!! สมัครกันได้ทนี่ ี่เล้ยยย www.thaielectricity.com/customer/register


ONLINE CAMPAIGN


Online Campaign on Facebook

Pretzel Pop Campaign


Online Campaign on Facebook

Real-time Content ( Miss Universe 2015 )


Online Campaign on Facebook

Mister Donut ลาวา Campaign


Online Campaign on Facebook


Online Campaign on Facebook

The Palace of Beauty 2015


Online Campaign on Facebook


Online Campaign on Facebook

Summer Style Voyage 2016 Campaign’s Content


Online Campaign on Facebook


Online Campaign on Facebook

Campaign’s Facebook Live


LIFESTYLE BLOG CONTENT


Lifestyle Blog Content

เลิกนิสัยกัดเล็บ เพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

การกัดเล็บ..เปนนิสัยที่เกิดขึ้นกับใครหลายๆ โดยไมรูตัว โดยมักจะเกิดขึ้นในเวลาที่เรากําลังใช ความคิด เมื่อเวลาที่เราเกิดความเครียดขึ้นโดยไมรูตัว หรือแมกระทั่งเวลาที่เรากําลังเบื่อ ซึ่งจริงๆ แลวการกัดเล็บจนกลายเปนความเคยชินแลว นอกจากจะทําใหเราเสีย บุคลิกภาพแลว จริงๆ ยังเปน อัน ตรายดว ยเชน กัน เพราะในแตล ะวัน มือของเราตองหยิบ จับ สิ่งของมากมาย เชื้อ โรคหรือ แบคทีเรียตางๆ ก็ติดตามมือและเล็บของเราได คงจะไมดแี นๆ คะ ถาเราสงเชื้อโรคเขาปากตัวเองโดย การกัดเล็บ ดังนั้นใครที่กําลังกัดเล็บอยูละก็ ควรจะเริ่มตนการเลิกนิสัยกัดเล็บของตัวเองไดแลวละคะ เริ่มจากวันนี้เลย ทําเล็บใหสวยปง การทําเล็บใหสวยปง โดยการทาเล็บ หรือเพนทลาย สวยๆ ลงบนเล็บ อยูเสมอเป น วิธีที่ดเู หมือนจะไมเขาทา แต ความจริง แลว กลับ ไดผ ลดีอ ยางไมนา เชื่อ เพราะสาวๆ อยางเราเห็นและรูกันอยูแลว วายาทาเล็บ หรือสีตางๆ ที่เพ นทอยูบนเล็บของเรานั้นอัน ตราย และก็ทําใหสีสวยๆ ที่ท า อยูบนเล็บของเราตองเสียหายดวย จนทําใหเราเลิก กัดเล็บ ไปเองในทีส่ ุด ในชวงเริ่มแรกขอแนะนําใหสาวๆ ที่ติดนิสัยการกัดเล็บเขารานทําเล็บกอน เพื่อใหชางทํา เล็บจัดการตัดและตกแตงสวนที่เรากัดจนบิ่นใหเขาที่กอน จนเมื่อเล็บของเราเริ่มยาวและเขาที่แลว ก็ สามารถซื้อยาทาเล็บสีที่ชอบมาทาเองก็ได ซึ่งบางแบรนด อยางเชน OPI ก็จะมีการชารทสีของ


Lifestyle Blog Content

ผลิตภัณฑใหเทียบอีกดวยวาสีตรงกับที่เราตองการหรือไม ซึ่งชวยใหเราประหยัดกวาการเขารานทํา เล็บทุกๆ อาทิตยอีกดวย หากิจกรรมทําเพื่อใหมือไมวาง สําหรับใครที่ชอบกัดเล็บตอนทํางาน เราสามารถเบี่ยงเบนความสนใจ จากการกัดเล็บเมื่อ เราใชความคิด หรือกําลังเครียด โดยการใชลูก บอลคลายเครียด ที่มีลัก ษณะเปน ลูก บอลกลมๆ นิ่มๆ มาถือหรือบีบเลนแทน หรือการหยิบปากกามาหมุนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ วิธีนี้น อกจากจะ ทําใหเพลิดเพลินและมือของเราไมวางแลว และที่สําคัญก็ยังไดบริหารนิ้วมือไปพรอมๆ กันดวย แตถา หากเราไมไดกําลังทํางาน ก็ควรจะหางานอดิเรกทํา เชน การถักไหมพรม เพราะจะทําใหเราใชใจและมือ ทั้งสองขางไปจดจออยูกับการถักเสนไหมพรมจนลืมการกัดเล็บไปได บํารุงเล็บและมือใหชุมชื้นอยูเสมอ เราควรจะพกแฮนดครีมหลอดเล็กๆ ติดกระเปา เอาไวเ สมอ และหมั่น ทาบริเ วณมือ และเล็บ อยูบอยๆ เพื่อใหความชุมชื้นกับมือและเล็บของเรา ไมใหเกิดการ แหงเปราะ หรือลอก ซึ่งจะเปนอีกหนึ่งสาเหตที่ทําใหเรา กัดเล็บนั่นเอง นอกจากนี้ เราอาจจะหากรรไกรตัดเล็บ หรือวาตะไบเล็บไวใกลๆ ตัว เมื่อเล็บเริ่มยาว แลว จะไดสามารถตัด หรือตะไบใหสั้นลง ไมใหเราสามารถกัดเล็บได หาคนชวยเตือน วิธีการนี้อาจจะตองรบกวนคนอื่นเล็กนอย แตเหมาะกับคนที่มีการเริ่ม ลงมือทําในวิธีตางๆ เพื่อใหตัวเองเลิกกัดเล็บแลว โดยการบอกใหคนที่อยูรอบขางเราชวยเตือนเมื่อเห็นเรากําลังกัดเล็บ อยู หากเปนคนในครอบครัว หรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆ อาจจะบอกใหเขาชวยตีมือเราทันทีที่เห็นเรา กัดเล็บเลยก็จะชวยไดมากขึ้น หาสาเหตุของการกัดเล็บของเรา วิธีการนี้เปนการแกปญหาที่ตนเหต ซึ่งนับวาเปนวิธีการที่ดที ี่สุด ทําไดโดยการคอยสังเกต ตัวเองวาเรามักจะกัดเล็บเมื่อเวลาที่เรารู สึกอยางไร และจดบันทึก ไว เมื่อจดบันทึกไดสักพัก เราจะ ทราบวาเรากัดเล็บเพราะอะไร และหาวิธีการแกไขที่เหมาะสมมากกวาการกัดเล็บ เชน หากเรารูสาเหตุ


Lifestyle Blog Content

แลววามักจะกัดเล็บ ในเวลาที่ตัวเองกําลังเบื่อ ก็อาจจะแกไขโดยการหากิจกรรมทําเพื่อแกเบื่อ หรือ หากเรากัดเล็บเพราะความเครียดจากการทํางาน เราก็อาจจะพักสัก 15 นาทีเพื่อใหตัว เองผอน คลายลงได เปนตน

วิธีที่กลาวมาขางตน นั้น เปนวิธีการแกไขแตเพีย งเบื้องตน ซึ่งสว นใหญก็มัก จะไดผล แต สําหรับในรายที่ทดลองทํามาแลว ทุกวิถีทางแตก็ยังแกไมหาย อาจจะตองไปพบนักบําบัดใหชว ยหา วิธีแกไขนิสัย การกัดเล็บ ที่เหมาะสมกับแตละคน เพียงเทานี้ เราก็จะไดโบกมือลานิสัย ที่ทําใหเราเสีย บุคลิกภาพ และสามารถดึงบุคลิกภาพที่ดขี องเรากลับคืนมาได พรอมกับเล็บมือสวยๆ ที่เปนตัวชวย อีกอยางนึงที่เสริมลุคของเราใหดดู ขี ึ้นอีกดวยละคะ


Lifestyle Blog Content

ทําความสะอาดยังไงดี กับ Headphone เพื่อนซี้

ถาไมเพื่อนซี้ของเรา หูฟง ก็คงจะกลายเปนอวัยวะสวนที 33 ของรางกายเราไปพรอมๆ กับสมารทโฟนแลวในปจจุบัน เพราะนอกจากจะเปนอุปกรณที่ใชสําหรับฟงเพลงแลว สําหรับบางรุน ยังสามารถใชเปนอุปกรณเสริมในการสนทนาเหมือน Small Talk ไดดวยเชนกัน ซึ่งไมอาจปฏิเสธได วาปจจุบัน คนก็ติดการใชงานหูฟงมาก พอๆกับการใชงานสมารทโฟนเลยทีเดียว วันนี้เรามีคําแนะนํา ในเรื่องของการทําความสะอาดหูฟง มาฝากกัน 1. ผาขนหนูนุมๆ นี่แหละใชเลย เบื้องตนเราควรเช็ดหูฟง ของเราบอยๆ เช็ดไดทั้งการใชน้ําเปลา หรือน้ํายาเช็ดทําความ สะอาดใชบริมาณเพียงเล็กนอย เพื่อไมใหผาเปยกจนเกินไป เช็ดทําความสะอาดทั่วบริเวณภายนอก เชน บริเวณสาย หรือบริเวณที่เปนแจคเสียบ แตการเช็ดบริเวณที่เปนแจคเสียบควรใหความ ระมัดระวังเปนพิเศษ เพราะหากเช็ดถูแรงเกินไปอาจจะเกกิดการเสียหายได 2. หลีกเลี่ยงการใชแอลกอฮอล แอลกอฮอลสามารถทําความสะอาดไดคราบตางๆ ไดก็จริง แตเนื่องจากหูฟง สวนใหญ ตรงบริเวณสายมักจะทํามาจากยาง ซึ่งยางกับแอลกอฮอลนั้นไมคอยถูกกันเทาไหร เพราะ แอลกอฮอลจะทําลายพื้นผิวของยาง ซึ่งทําใหเกิดเปนความเสียหายได


Lifestyle Blog Content

3. ถอด Ear Tips หรือวาจุกหูฟง ออกมาลาง ในปจจุบันหูฟง แบบ In ear เปนที่ นิยมมากขึ้น แบรนดดงั ตางๆ ไมวาจะเปน Bose, BEATS หรือแมกระทั่ง Marshall ก็ ผลิตหูฟง แบบนี้ขึ้นมา ซึ่งหูฟงแบบนี้สะดวกเปน อยางมากในการทําความสะอาด เพราะจุกของหู ฟงเปนยาง ซึ่งทําความสะอาดงายและสามารถ ถอดจุกออกมาได วิธีการก็เพียงแคนําจุกไป ลางดวยน้ําสบูออนๆ และผึ่งลมใหแหงก็เปนอัน เรียบรอย แตหลังจากทําความสะอาดเสร็จแลว ควรตรวจเช็คใหแนใจวาจุกหูฟง แหงสนิทแลว 4. ฟองน้ําหูฟง แบบ Ear bud ไมควรทําความสะอาด หูฟง แบบ Ear bud ที่มีฟองน้ําหุมอยู ถึงแมวาฟองน้ําจะสามารถถอดมาซักทําความ สะอาดได แตก็ไมแนะนําใหทําความสะอาด เพราะฟองน้ําแบบนี้จะคอนขางบาก ทําใหทําความสะอาด ยาก ประกอบกับฟองน้ําสําหรับหูฟงแบบ Ear bud มีราคาถูก ดังนั้นเพื่อสุขอนามัยที่ดแี ลวควรจะ เปลี่ยนทุกเดือน 5.

ทําความสะอาดบริเวณตาขายดวยแปรงสีฟน

หลังจากเราถอดจุกหูฟง หรือวาฟองน้ําออกก็จะเห็น สวนที่เปนตาขาย ซึ่งมักจะมีฝนุ หรือสิ่งสกปรกติดอยู วิธีทํา ความสะอาดที่ดที ี่สุดที่จะรักษาหูฟง ไปดวย คือการใชแปรงสีฟน เปยกน้ําแบบหมาด ปดเบาๆ บริเวณตาขาย เพื่อไลฝนุ และสิ่ง สกปรก จากนั้นใชผา ขมนุมเช็ดอีกครั้ง เปนอันวาเรียบรอย

หูฟง ที่เราซื้อมาใชงานนั้น แตละชิ้นก็ไมใชราคาถูกๆ หูฟง บางอันอาจจะมีราคาสูงถึงหลัก หมื่น เมื่อถึงเวลาอยากฟงเพลง หรือดูวิดโิ อตางๆ เราก็หยิบออกมาใชดว ยความเคยชิน ใชงาน เสร็จก็เก็บเขาที่เหมือนเดิม จนบางทีเราก็ลืมไปวา หูฟง ก็เหมือนกับเสื้อผาของเรา ที่ควรจะไดรับการ


Lifestyle Blog Content

ทําความสะอาดเชนกัน จริงๆ การทําความสะอาด นอกจากจะเปนการทําใหหฟู ง อยูกับเราไปนานๆ แลว ผลพลอยไดทีส่ ําคัญยิ่งกวาก็คือ สุขอนามัยที่ดขี ึ้นนั่นเอง


Lifestyle Blog Content

Croissant Taiyaki ครัวซองครูปปลาหลากไส กลับมากันอีกครั้งในเรื่องของอาหารการกินฟนลงปากทอง พูดถึงของคาวกันไปก็เยอะละ คราวนี้มาพูดถึงของหวานกันบางดีกวา กอนหนานี้มีกระแสไอติมปลาอาปากกินไอติมจากเกาหลีมา อยู แตตอนนี้กระแสปลาๆก็ยังมิไดหายไปแตอยางใด แตคราวนี้มาแบบคาวาอี้ญ่ปี ุนนะตัว เพราะวันนี้ เราจะไปอวนพรอมๆ กันกับครัวซองคปลาจากญี่ปุน Croissant Taiyaki กัน ปะ!!

เราคงจะเคยชินกับชนมปงปลาที่แปงมันคลายๆ วาฟเฟลกันใชมา แตวานี่ชื่อมันก็บอกอยู แลวอะนะวาเปนครัวซองค ก็เปนแปงครัวซองคที่เอาไปปงบนเตาที่เปนลายรูปปลา ขางในก็จะเปนไส ซึ่งไสที่มีทุกสาขาคือไสถั่วแดง และไสคัสตารดเย็น สวนไสอื่นๆ เชน ชอคโกบานานา ไสแฮมชีส หรือ ไสอื่น บลาๆ ก็จะมีแตกตางกันไปแลวแตสาขา ใครจะไปสาขาไหนก็เช็คกันกอนก็ดนี ะจะ เพราะมันมีทั้ง สาขาแบบถาวร และก็เปนแบบรานเคลื่อนที่ที่อยูแคชั่วคราว ใครไปละรานยายไปแลว จะมาโทษกันไมได นะ เราจะเบปากเปนรูปดาวเสารใส


Lifestyle Blog Content

แพลมไปเยอะละ ทีนี้มาถึงเรื่องรสชาติของมันกันบางดีกวา ใครชอบอะไรหวานๆ รับรอง จะตองถูกใจแนๆ เพราะเจาแปงครัวซองคอันนี้มีการพาตัวเองลงไปนอนเกลือกกลิ้งกับน้ําตาลเม็ด ใหญๆ (ที่เดาวาเปนน้ําตาลทราย รึเปลาไมร)ู กอนจะเอามาใสไสแลวคอยปง จนไดที่ แตสําหรับพวก ไสคัสตารดเย็น ชาเขียว หรือไสอะไรทั้งหลายแหลที่เปนไสเย็น พวกนี้เขาจะใสไสเขาไปขางในหลังจาก ปงเสร็จ ไมงั้นมันจะเย็นสมชื่อไดไงละ จริงมะ?

ไสถ ั่วแดง เปนไสคลาสสิค ใหไสมาเยอะดี ตอนกินก็จะกรอบแปง แลวก็กรุบๆ น้ําตาลที่เคา คลุกกอนเอาไปปง เอาจริงๆ แลวชอบถั่วแดงมากกวาอีกไส เพราะวาไมคอยหวานเทาไหร ตรงถั่ว แดงก็ไมไดบดละเบียดเนื้อเนียบกริ๊บ แตมีความเปนเม็ดถั่วแดงนิดหนอย ปลื้มก็ตรงนี้เนี่ยละ


Lifestyle Blog Content

ไสค ัสตารดเย็น แหมมมมม ชื่อก็บอกอยูแลววาเปนไสคัสตารดเย็น ถาสั่งครบ 3 ชิ้นเขาจะใส กลองให แตวาจะแยกเจาคัสตารดเย็นตัวนี้แยกออกมา เพราะวาถาเอาไปไวกะไสรอนอันอื่นๆ แลวมัน จะเสีย ก็แหงละสิคะ ไสก็หอมๆ เย็นๆ กินกะแปงครัวซองคกรุบๆ น้ําตาล แตสวนตัววามันเลี่ยนไป หนอยอะ

ไสแอปเปลพาย ไสนี(้ นาจะ)มีแคที่สาขาสยามเซ็นเตอรนะจะ เพราะแตละสาขาจะไมเหมือนกัน ไส นี้ก็ดีนะ ขางในจะเปนไสคลายๆแยมแอปเปล แลวก็มีเนื้อแอปเปลอบแหงอยูขางในดวย ไมเลี่ยนมาก ฟนไปอีกแบบ


Lifestyle Blog Content

บางทีเราก็ไมเขาใจ..เรามาถึงจุดๆนี้ไดอยางไร จุดที่สามารถกินครัวซองคปลาไดครั้งละสาม อัน งงเหมือนกัน แตเอาเปนวาใครอยูใกล กินคาวเสร็จ อยากหวาน..ก็ไปหาหวานกินกันได มัน อรอยอะ กินๆ เขาไปเถอะนะถาเราแฮปป ขอใหอาหารยอยอรอยดี กระเพาะอาหารแฮปปกันถวนหนา สวัสดี


Lifestyle Blog Content

5 ประโยชนดๆี จากการทํา To-Do-List

Credit : liesyoungwomenbelieve.com โดยคุณ Erin Davis ทํารีพอรท รายงานเมียเจานาย ติดตอฝายลูกคา รับบรีฟงาน ทํา Proposal งานตัวใหม โอยตายละ เชามาถึงที่ทํางานปุบ งานก็ถาโถมเขามาจนแทบจะเซหลนลงจากสนสูง แตอยาเพิ่งซีเรียส ไปคะ เพราะวันนี้เราจะมาแชรเรื่องการทํา To-Do-List กอนจะเริ่มลงมือทํางานคะ วามันมีประโยชน ยังไงบาง 1. To-Do-List ไมเคยลืม แนนอนวาสาวสวยรวยขอมูลทั้งเรื่องตัวเองและเรื่องชาวบานแบบเรา มีเรื่องใหตองจํา เยอะอยูแลวคะ ทั้งเรื่องที่บานเรื่องสวนตัวรวมไปถึงเรื่องของผูชายของเรา อุปส! ไมใช สิ เอาเปนวาสารพัดสารเพเวโรนิกานั้นมีเยอะแยะมากมายจนบางทีเราเองก็ลืม ก็แคจด โนตเอาไวเปนตัวชวย เพราะมีแตเรานัน่ แหละที่ลืม To-Do-List ที่เราทําไวมันลืมตัวเองได ที่ไหนกันละเทอออ 2. To-Do-List ชวยใหเราเห็นภาพรวมของงานทั้งหมด เปนไง ประดิษฐชื่อหัวขอไดดสู วยเหมือนคนเขียนมั้ยคะ *กดหนาลง45องศากระพริบ ตาวิ้งให2ที* แตจะพูดใหเขาใจงายๆ คือจริงๆ แลวมันก็คือการใหเราเขียนออกมา ทั้งหมดนั่นแหละวาตองทําอะไรบาง ทํารีพอรทประจําเดือน รับบรีฟงานจากลูกคา จาย คายาคูลท อัพเดทเรื่องหวยกะแมบานคนใหม ทําเรื่องเบิกกระดาษเอสี่ โทรรายงานเมีย เจานาย จดลิสทสั่งพรีออรเดอรรองเทา บลาๆ เราจะไดรูวางานที่ตองทําทั้งหมดอะมี อะไรบาง ทีนี้เธอจะไดจัดการเวลาไดถูก


Lifestyle Blog Content

3. To-Do-List นี่แหละ ทําใหเราเปนเลขาของตัวเราเอง ถูกตองงงงงงง!! เพราะ To-Do-List จะทําใหเธอรูแลววาตองทําอะไรบาง ทีนี้จะได ลําดับงานไดถูกตอง แนนอนละวาเรื่องโทรรายงานเมียเจานายเนี่ยสําคัญพอๆ ทํารี พอรทรายเดือน แลวจะคอยจดลิสทสั่งพรีออรเดอรของอะไรก็วาไป แลวก็ออกไปรับบ รีฟงานกับลูกคาขางนอก แคนี้เอง สบายเหมือนอวตารรางแยกออกมาเปนเลขาตัวเอง 4. To-Do-List จะทําใหเราทําสิ่งที่ตองทําเสร็จเร็วขึ้น อันนี้ไมไดโฆษณาชวนเชื่อนะเพื่อนรัก เพราะไมมีหรอกอะไรที่จะใหงานเสร็จถาเราไมทํา ประโยคสวยๆ ขางบนนะนะ แปลใหเขาใจงายๆ ก็คือเธอจะรูจักเอางานอะไรที่มันใกลเคียง กันมาทําไปพรอมๆ กันไปเลยโดยอัตโนมัติ อยางเชน ถาหลอนจะตองตามเอกสารจาก พี่นกฝายการเงิน แลวก็แวะอัพเดทขอมูลเรื่องแมนมุกจากทวิตเตอรกับยัยเจี๊ยบที่นั่ง ขางๆ พี่นกแกไปเลยทีเดียว ไมตองเสียเวลาเดินมาเมาทอีกรอบ 5. To-Do-List ตามติดชีว ิตทํางาน To-Do-List จะชวยใหเราจัดการชีวิตทํางานไดงายขึ้นเยอะ เพราะแหงอยูแลวละวางาน ไหนเสร็จปุบ เราจะรีบขีดฆามันใน To-Do-List ทันทีเพื่อโลกสวยใหกําลังใจตัวเองวา “เอย! อันนี้เสร็จละนะเหวยยย” ซึ่งเอาเขาจริงมันก็มีประโยชนนะกับการเปนคนสวยแลว มองโลกสวยดวย เพราะมันจะทําใหเราสามารถตามงานไดตลอดวาตอนนี้เราทําไปถึงไหน ละนะ เหลืออะไรอีกบาง เหมือนเราดู tracking ของที่เราสงทางไปรณียอะ คือกั๋นจา สมัยเนี่ยเปนคนสวยอยางเดียวไมไดละคะ ตองเกงดวย เนี่ยๆ เราก็เลยโหลดแอพทํา To-DoList เอาไวในโทรศัพทดว ย จะไดไมตองนั่งเขียนเอาเอง สะดวกและใครอยากใชบางก็เสิรทเอาใน Google ดูเอาเองละกันนะคะ อุย! นายมาแลวอะ ไปกอนนะ สวัสดี *โปรยจูบสวยงามแลวเดินจากไป*


Video Production

VARIETY PROGRAMME

รายการ เติมชีวิต คิดบวก นําเสนอเรื่องราวดีๆ การทําความดีเพื่อสังคม แงคิด และการมองโลกในเชิงบวก จากแตละมุมมองของนักแสดงแตละทาน เพื่อเปนแรงกระตุนใหคนหันมาเริ่มตนทําความดี

การเรียกรอยยิ้มกลับคืนสูประเทศไทย – ชมพู อารยา

ขอบคุณ ขอโทษ พูดใหชินปาก – ปอ ทฤษฎี

ชีวติ คือความโชคดี – จอบ รินลณี

ซื้อใหนอยลง แบงปนใหมากขึ้น - เคน ธีรเดช


Video Production

รายการ Better Living

Homie Monday by ซินดี้ สิรินยา เรื่องราวภายในบาน ทริคตางๆ ในการจัดการดูแลบาน ที่ชวยใหคุณผูหญิงจัดการชีวิตภายในบานของคุณงายขึ้น

Stylish Tuesday by ดวง มนตรลดา เรื่องราวแฟชั่น อัพเดทเทรนดการแตงตัว และการแตงหนา

Healthy Wednesday by โย ยศวดี แนะนําการออกกําลังกาย การทานอาหาร และการปฏิบัติตางๆ เพื่อสุขภาพที่ดี

Foodie Thursday by บัวชมพู สหวัฒน รายการสอนทําอาหาร ที่นําเสนอเมนูแสนอรอยใน Theme ตางๆ

Traveling Friday by พลอย รัตนารัตน พาชมสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ ทานอาหารอรอยๆ ตามสไตลชอป ชิม ชิลล


Video Production

รายการ HI5 M.O.T. นําเสนอสถานที่ทองเที่ยว แหลงแฮงคเอาท กิจกรรมใหมๆ ที่นาสนใจ และเหมาะสําหรับใชเวลาเพื่อผอนคลายในวันหยุด รวมไปถึงรานอาหารอรอยๆ และเทคนิคดีๆ ในการขับรถและการเดินทาง พิธีกร : แคท วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ


Video Production

CORPORATE FILM

Office First Virtual Ofiice Corporate Film


Thank You.

WANVISA L. [GIVE] TEL: 089-070-0677 LINE: ARMYGIVEZ

Port2018  
Port2018  
Advertisement