Page 1

Jaar 58 • Nummer 3058 • 2 juli 2019

WA N R O I J • L A N D H O R S T

www.wanroijsnieuws.nl

BEDENK EEN NAAM VOOR JOUW NIEUWE GEMEENTE! ‘Waar wil jij straks thuiskomen?’ Zoals bekend willen de drie gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA) per 1 januari 2022 één nieuwe gemeente gaan vormen. Om de naam van de nieuwe gemeente ook echt breed gedragen te laten zijn, bepalen de inwoners van de CBAgemeenten zelf hoe de nieuwe gemeente gaat heten. Onder het motto ‘Waar wil jij straks thuiskomen?’ kan elke inwoner vanaf maandag 1 juli tot en met zondag 4 augustus zijn of haar idee voor een naam (met onderbouwing) indienen. En hoe leuk zou het zijn als jouw naam hiervoor wordt gekozen?! Om een naamsuggestie in te dienen, ga je naar www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl. Het is ook mogelijk om een naamsuggestie in te dienen in het gemeentehuis. Daar ligt een formulier klaar dat vervolgens afgegeven kan worden aan de receptie. René Bastiaanse. Na 4 augustus worden alle inzendingen beoordeeld door een speciale naamgevingscommissie, met als voorzitter historicus, televisiepresentator en auteur René Bastiaanse. De commissie heeft verder negen leden (drie uit elke gemeente), die zich de komende weken via verschillende media aan de inwoners gaan voorstellen. Uiteindelijk selecteert de naamgevingscommissie de drie best passende namen voor de nieuwe gemeente. Stemmen. Nadat de naamgevingscommissie de drie namen heeft uitgekozen, worden deze in een advies voorgelegd aan de Stuurgroep CBA, waarin de drie burgemeesters zitting hebben. Vervolgens kunnen alle inwoners vanaf week 39 (23 september) gedurende drie weken één stem uitbrengen op de naam van hun voorkeur. Na de zomervakantieperiode wordt duidelijk hoe deze stemming in de drie gemeenten zal worden georganiseerd. De nieuwe naam wordt ten slotte meegenomen in het zogenaamde herindelingsontwerp, dat op 28 oktober aan de drie gemeenteraden wordt voorgelegd.

Creatief. Burgemeester Marleen Sijbers van Sint Anthonis, tevens portefeuillehouder van het naamgevingsproces: ‘Zie je het al voor je? Je komt thuis van je werk, van school of van vakantie en daar staat het dan, op het kombord: de naam die jij bedacht hebt! Hoe mooi is dat? We nodigen iedereen uit om mee te denken. Met zoveel creativiteit in de drie gemeenten hebben we er vertrouwen in dat er een hele mooie naam uit zal komen. Waar wil jij straks thuiskomen? Laat het ons weten!’

‘HEATHEN APOSTLES’ (USA) IN CAFÉ-PARTYCENTRUM ‘BUITENLUST’ ‘Heathen Apostles’ is een Gothic Americana band met (ex-)leden van The Cramps en The Kings of Nuthin. Gitarist Chopper Franklin is een van de weinige nu nog actieve kopstukken uit de beruchte L.A. punk rock scene van de late jaren zeventig. Hij speelde gitaar en bas voor onder andere The Cramps, Mau Maus, Charley Horse en Nick Curran & The Lowlifes. Samen met zijn bandleden (femme fatale Mather Louth, Thomas Lorioux en Luis Mascaro) maakt


2

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN: • Huisartsenpost Boxmeer, tel. 0900-8880. BLOEDPRIKSERVICE: • Landhorst: dinsdag van 10.15 tot 10.30 uur in de ontmoetingsruimte van de ‘Kievitshof’, Kievitshof 11. • Wanroij: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 09.50 uur in ‘De Lookant’, Zichtstraat 1. HUISARTS: • Noordstraat 1, 5446 BB Wanroij, tel. (0485) 47 61 23. • www.wanroij.praktijkinfo.nl. PAROCHIECENTRUM MARIA MOEDER VAN DE KERK: • Lepelstraat 13a, Sint Anthonis, tel. (0485) 47 12 46. HULPGROEP THUIS STERVEN LAND VAN CUIJK: • 24 Uur per dag bereikbaar, tel. (0485) 57 42 89. WIJKAGENTEN: • Eugenie Theunisse, Ronald Sampers en Hans Ooms, tel. 0900 - 8844. AED’S: • Noordstraat 1, 5446 BB Wanroij • De Beeten 4, 5446 XJ Wanroij • Paddenpad 4, 5446 BZ Wanroij • Zichtstraat 1, 5446 BG Wanroij • Molenveld 5, 5446 BL Wanroij • Molenstraat 46, 5446 PL Wanroij • Lamperen 14, 5446 PT Wanroij • Koningslinde 11, 5446 BN Wanroij • Bus 8, 5446 PK Wanroij • Kerkstraat 11, 5445 AD Landhorst • Schapendreef 24a, 5445 AB Landhorst

Carport Huisarts Dorien Martens Muur T.V. ‘De Raam’ ‘De Lookant’ Kronenburg (2x) Berdex Boertel ‘Lamperse Hei’ Fam. Derks OOvB Dorpshuis ‘De Stek’ Sportpark ‘Peelvreugd’

INFO VOOR ABONNEES: Aanmelden, afmelden of adreswijzigingen via de website www.wanroijsnieuws.nl. Abonnementsgeld € 24,00 per jaar. Voor tarieven advertenties: www.wanroijsnieuws.nl. ADMINISTRATIE: Tonnie Albers, De Essen 5, 5446 WD Wanroij, T (0485) 45 23 17 (na 19.00 uur). E info@wanroijsnieuws.nl DRUK EN ADVERTENTIE PLAATSINGEN: GaafGrafisch, Millseweg 12, 5446 XK Wanroij. T (0485) 45 12 88 (werkdagen 08.30 tot 17.00 uur). E info@gaafgrafisch.nl, I www.gaafgrafisch.nl

INZENDEN ARTIKELEN / ADVERTENTIES: Uiterlijk tot zondagavond 21.00 uur. Stichting Gemeentelijk Wanroijs Nieuws en gezamenlijke Standsorganisaties en parochie Geestelijkheid van Wanroij en Landhorst. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever behoeven door ons niet te worden gecompenseerd.

• 0 • .

AGENDA

Woensdag 03 juli: • Basisschool ‘De Sprong’: Afscheidsmusical groep 8, ,’t Wapen van Wanroij’. Donderdag 04 juli: • Basisschool. ‘De Sprong’: Afscheidsmusical groep 8, ,’t Wapen van Wanroij’. •  Muziekvereniging ‘St. Jan’: Rondgang buitengebied, 18.30 uur, Wanroij. Zaterdag 06 juli: • Optreden: Heathen Apostles (USA), 21.30 uur, Cafépartycentrum ‘Buitenlust’ in Landhorst. Vrijdag 19 juli: • Zorg Collectief Wanroij: Kienen, 14.00 tot 16.00 uur, ‘Het Atrium’ in Wanroij. Vrijdag 26 juli: •  Zorg Collectief Wanroij: Gezamenlijk eten, 17.30 uur, ‘Het Atrium’ in Wanroij. Zaterdag 27 juli: • Slokop: Slokop Festival 2019, 17.00 uur, Café-partycentrum ‘Buitenlust’ in Landhorst. Woensdag 14 augustus: • WAC: Kinder-Vakantie-Pretdagen, 10.00 uur, speelveld aan De Elzen, Wanroij. Donderdag 15 augustus: • WAC: Kinder-Vakantie-Pretdagen, 10.00 uur, speelveld aan de Elzen, Wanroij. Vrijdag 16 augustus: • WAC: Kinder-Vakantie-Pretdagen, 10.00 uur, speelveld aan de Elzen, Wanroij. Vrijdag 23 augustus: •  Zorg Collectief Wanroij: Gezamenlijk eten, 17.30 uur, ‘Het Atrium’ in Wanroij. Woensdag 04 september: • Zorg Collectief Wanroij: Inloopochtend, 10.00 tot 11.30 uur, ‘Het Atrium’ in Wanroij. Vrijdag 06 september: • Zorg Collectief Wanroij: Kienen, 14.00 tot 16.00 uur, ‘Het Atrium’ in Wanroij. Zondag 15 september: • ‘Enjoying Voices’: Tweedehands kinderkleding- en speelgoedmarkt, 11.00 tot 13.00 uur, ,‘t Wapen van Wanroij’. Vrijdag 20 september: • Zorg Collectief Wanroij: Kienen, 14.00 tot 16.00 uur, ‘Het Atrium’ in Wanroij. Vrijdag 27 september: •  Stichting LOL: Gezamenlijke maaltijd Landhorst, 12.00 uur, Ontmoetingsruimte de Kievitshof. •  Zorg Collectief Wanroij: Gezamenlijk eten, 17.30 uur, ‘Het Atrium’ in Wanroij.

VOOR MEER ACTIVITEITEN: WWW.WAC.NU


3

Franklin vindingrijke muziek vol interessante invloeden uit het Southern Gothic Doom.

BLOG ‘DE GROENE LEEFOMGEVING’ JUNI 2019 Voor iedereen een groene buitenruimte. Er zijn al veel verschillende onderwerpen voorbij gekomen in deze blog. Over bomen, bijen, vlinders en vogels ..... Jeuken je handen en wil je zelf aan de slag? Ik heb een cadeautje voor je!

Persfoto ‘Heathen Apostles’.

Zaterdag 6 juli in café-partycentrum ‘Buitenlust’ in Landhorst. Aanvang: 21.30 uur. Entree: € 5,00. Info: www.partycentrumbuitenlust.nl.

Mijn doel als tuin- en landschapsontwerper is, om voor iedereen een groene buitenruimte mogelijk te maken. Ik begin elke opdracht met goed naar de opdrachtgever te luisteren, wat vindt hij of zij belangrijk en met welke wensen moet ik rekening houden. Voor mij de taak om het essentiële naar boven te halen en juist te vertalen. Mijn uitdaging is door goed te luisteren, met verrassende ideeën te komen. Of het nu gaat om een bestaande tuin, een nieuwbouw tuin of de openbare ruimte, ik ontwerp beleving van de buitenruimte. Ben jij creatief en heb je allerlei ideeën om een tuinontwerp te maken, maar wil je begeleiding van een tuin- en landschapsontwerper? Ik help je.

KINDCENTRUM ‘DE SPRONG’ BREIDT UIT Kindcentrum ‘De Sprong’ breidt uit. Zo is vanaf het nieuwe schooljaar, maandag 19 augustus a.s., de buitenschoolse opvang voortaan ook open op woensdagen. Jolanda Schoeber, manager kindcentrum, vertelt: ‘We merken dat er meer vraag is naar opvang. Daarom hebben we voor de buitenschoolse opvang besloten om naast de maandag, dinsdag en donderdag ook open te gaan op woensdagen. Dit betreft een pilot tot aan de meivakantie. Als blijkt dat we aan een structurele vraag voldoen, blijven we deze dag aanbieden. Daarnaast houden we een enquête onder ouders. Wanneer blijkt dat er voldoende animo is, zullen we de dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar ook op vrijdag openen. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang’. Kindcentrum ‘De Sprong’. Kindcentrum De Sprong bestaat uit een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en vormt samen met de basisschool een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De Sprong biedt kinderopvang in een veilige, warme omgeving. Kinderen krijgen er alle ruimte om te spelen en te ontwikkelen, binnen en buiten. Door specifieke methodes, activiteiten en gevarieerd spelmateriaal worden kinderen uitgedaagd en gestimuleerd in de ontwikkeling. Een enthousiast team van professionele medewerkers staat garant voor geborgenheid, veiligheid en uitdaging

Ik heb een korte samenvatting gemaakt over hoe ik te werk ga. Hierin beschrijf ik in enkele stappen waar je aan moet denken als je gaat ontwerpen en hoe je ontwerptools moet toepassen. Kijk eens en misschien kun jij met deze tips jou droomtuin verwezenlijken. Scan op deze QR-code en download gratis een boekwerkje met tips. Veel plezier!

Met vriendelijke groet, Carla Rovers.

GEBR. VAN DRIEL SCHENKT TV AAN ‘DE PAREL’

‘De Parel van Sint Anthonis’ is een logeerhuis voor gasten die tijdelijk niet ondersteund kunnen worden door hun mantelzorger omdat deze even rust nodig heeft. Het logeerhuis bevindt zich in het oude klooster op de Brink in Sint Anthonis. ‘De Parel’ ademt een huiselijke sfeer uit zodat de logé zich zoveel mogelijk thuis kan voelen en Meer informatie. Logeerhuis De Parel van Sint Anthonis beschikt dusBHover een gezellige huisGeïnteresseerden zijn altijd welkom om te komen kijken. Brink 8K • 5845 Sint Anthonis • tel. 06 25 53 14 15 • www.deparelvansintanthonis.nl kamer met tot voor kort helaas een Op de website www.spring-kinderopvang.nl vind je meerinfo@deparelvansintanthonis.nl kapotte TV. informatie, kun je een vrijblijvende rondleiding aanvragen Dat vond elektrotechnisch installaen uitrekenen wat kinderopvang netto kost. Of neem contiebedrijf Gebr. van Driel uit Wanroij tact op met de klantenservice via telefoon (088) 2088 302. DECLARATIEFORMULIER

Datum .........................

Naam ...............................................................................

Bankrekeningnr. NL ...............................................


4

Online & offline support Groenhoeven 6, 5446 AA Wanroij Bij ons kunt u terecht met voetklachten en klachten aan knieën, heupen en rug die het gevolg zijn van een verkeerde stand of afwikkeling van de voet. Met speciaal voor uw voeten gemaakte zolen worden de klachten aangepakt.

WWW.WOUTICT.NL

Onderhoud en levering van computers, netwerken en randapparatuur voor zowel zakelijk als particulier!

Vergoeding podotherapie: Veel behandelingen en zolen worden via de aanvullende zorgverzekering vergoed. Kijk op de website welke vergoeding u kunt krijgen. Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig. Afspraak maken: 06-12768000 www.podozorg-wanroij.nl

Dorpsstraat 6a 5446 AN Wanroij 0485 - 21 09 66 info@woutict.nl INSTALLATIE & REPARATIE - NIEUWE & GEBRUIKTE PC’S DRAADLOOS & BEDRAAD - HARD- & SOFTWARE

Verkoop, onderhoud en vermaak van gordijnen en vouwgordijnen AANNEMERSBEDRIJF LAARAKKERS & WIJNHOVEN BV

Voor al uw: • • • • •

Nieuwbouw Verbouw Renovatie Wand- en vloertegelwerk Renovatie van badkamers

Lampersveldpad 7 5446 BS Wanroij Tel.: (0485) 47 14 02 Fax: (0485) 47 19 89 info@laarakkers-wijnhoven.nl

Stomerijservice

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: van 09.00 tot 13.45 uur en van 14.15 tot 18.00 uur. Zaterdag: van 09.00 tot 16.00 uur. Maandag gesloten. Buiten openingstijden en ‘s avonds op afspraak.

Ineke Lelivelt-Maltha Bezoekadres: Bus 1, 5446 NB Wanroij Tel. (0485) 21 51 75 info@leliveltenco.nl

Lelivelt & Co Reiniging en interieur


5

echt niet kunnen. Zij besloten bij te springen en sinds afgelopen maandag staat er een prachtige flatscreen TV in de huiskamer. De huidige gast was hier erg blij mee want als fanatiek voetbalsupporter zag hij afgelopen dinsdag op het nieuwe scherm de oranje dames de overwinning behalen. ‘De Parel van Sint Anthonis’ is beschikbaar voor gasten uit de regio en is afhankelijk van subsidies en sponsoring. Wij zijn dus erg blij met een initiatief zoals dit, aldus voorzitter Jan Suijkerbuijk, en natuurlijk helpt het als je zelf je lokale contacten op orde hebt. Onze dank aan de Gebr. van Driel is dus groot namens al onze gasten. Wilt u wat meer weten? Neem eens een kijkje op onze site; Info@deparelvansintanthonis.nl of 06-25 53 14 15

OOK DE NIEUWBOUW VAN KINDEROPVANG ‘HET WOLLIGE SCHAAP’ KRIJGT TOEGANKELIJKHEIDSSTICKER Enkele jaren geleden mochten wij als PGSA al de toegankelijkheidssticker uitreiken voor de tijdelijke locatie van ‘Het Wollige Schaap’. Tevens hebben wij toen adviezen gegeven voor de geplande nieuwbouw. Onlangs werden we uitgenodigd omdat het zover was. De nieuwbouw was zo ver klaar was dat er een schouw kon plaatsvinden. Natuurlijk waren wij erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.

Voldoende beweegruimte, overzichtelijk, functioneel en toch gezellig en warm. Kinderen zullen zich hier prima thuis voelen. Kinderopvang ‘Het Wollige Schaap’ biedt naast reguliere kinderopvang ook medische kinderopvang aan. En hiernaast is gestart met buitenschoolse opvang. Wij, als PGSA, constateren dat deze nieuwbouw met glans onze toets op toegankelijkheid heeft doorstaan. De Toegankelijkheidssticker is in onze optiek dan ook welverdiend!

POPKOOR ‘ZIP’ Op vrijdag 28 juni was de tuin achter ‘De Stek’ in Landhorst gevuld met bezoekers, ze kwamen allemaal om het buitenconcert van ‘ZIP’ bij te wonen: ‘4 de zomer met ZIP’. Was het de afgelopen jaren gebruikelijk om op de parkeerplaats van het dorpshuis van Landhorst op te treden, dit jaar werd gekozen voor de sfeervolle ambiance van de achtertuin. Een goede keuze, meer schaduw, maar ook een geweldige sfeer. Vele lichtjes en lampionnen vormden de achtergrond van de muzikale juweeltjes van Zip en gastkoor ‘Bravoure’.

Onder de bezielende leiding van dirigenten Victorine en Roel zetten beide koren hun beste beentjes voor om het publiek te vermaken. En aan het applaus te horen, werd dit zeer gewaardeerd.

Verrast waren wij door het feit dat onze aanbevelingen meegenomen waren maar vooral ook door de zeer professionele wijze waarop er gedacht was over het ontwerp. Een, in alle opzichten, veilige verblijfsomgeving is er gemaakt voor de kinderen die hier opgevangen worden. Hiernaast is er veel aandacht geweest voor een professionele werkomgeving voor de medewerkers zodat zij verantwoord en in een prettig klimaat hun vak uit kunnen oefenen.


6

Popkoor ‘Zip’ gaat nu vakantie vieren, maar niet voordat we een aantal mensen nog bedanken: Twan en John voor de voortreffelijke muzikale begeleiding, Henri voor zijn harde werk en mooie bar, de geweldige crew aan de bar, de vrijwilligers van de Stek, Marco voor de tafels, Piet Hein voor de parasols, Vic voor het aftappen van zijn stroom, en natuurlijk alle leden van ‘ZIP’ die meegewerkt hebben. We zien u graag terug op 1 of 3 november voor de najaarsconcerten. Fijne vakantie!

GESLAAGD ZOMERCONCERT VAN ‘ST. JAN’ MET MUZIEK, DIPLOMA’S EN JUBILARIS Onder een stralende zon organiseerde muziekvereniging ‘St. Jan’ zondag 23 juni jl. haar jaarlijkse zomerconcert, ditmaal op het terras van café ‘De Batavier’. Onder leiding van dirigent Bart van Bree werd het concert geopend door het opleidingsorkest. Vol enthousiasme presenteerde zij het publiek enkele vlotte maar niet altijd even gemakkelijke nummers. Het blijft ontzettend knap hoe de jongste muzikanten van de vereniging al zo snel samen een mooi en goed stuk muziek neer kunnen zetten. Na het optreden van het opleidingsorkest was het woord aan de heer Robert Verhofstad, bestuurslid van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Hij had namelijk de eer om een 60-jarige jubilaris van ‘St. Jan’ te decoreren: Piet van den Hoogen.

Als grote organisator van diverse muziekfeesten en activiteiten, bestuurslid gedurende 13 jaar, maar zeker ook als ‘geheugen’ van de vereniging. Piet onthoudt alles en is dan ook al regelmatig geraadpleegd met allerlei vragen over ‘St. Jan’. Sinds drie jaar is Piet niet meer actief als muzikant, maar wel nog steeds betrokken bij de club. De huldiging voor het 60-jarig lidmaatschap is dan ook zeker verdiend! Vervolgens werd het programma voortgezet met een mooie mix van zowel melodische als slagwerknummers door de slagwerkgroep onder leiding van Anthony Vogels. De swing kwam er onder deze zomerse omstandigheden goed in. Onder leiding van dirigent Robbert-Paul Feijten nam hierna het harmonieorkest plaats om het publiek te verrassen met een nieuw en pittig repertoire met een zomers tintje.

Hierna was het tijd voor de blokfluitleerlingen die recent de basisopleiding succesvol hebben afgerond. Zij ontvingen uit handen van docente Loes Hendriks hun felbegeerde certificaat: • Brent van Berlicum. • Puck Pijnappels. • Loek Peeters. • Roan Josephs. • Liam Josephs. • Nick Rongen. • Marloes Derks. De geslaagde leerlingen van de muziekvereniging werden ook in het zonnetje gezet, zij ontvingen hun onlangs behaalde diploma’s.

Piet is sinds zijn tiende lid van ‘St. Jan’. Hij kreeg van jongs af aan zowel de muziek als het regelen en organiseren met de paplepel ingegoten van vader Koos. Niet alleen als fanatieke muzikant heeft Piet de afgelopen 60 jaar dan ook veel betekend voor de vereniging.

• Diploma A: Michelle de Vries op saxofoon:


7

• Diploma B: Amber Thijssen op trompet. Suus Verberkt op trompet. De harmonie en slagwerkgroep sloten gezamenlijk het zomerconcert af met nog enkele vlotte Spaanse werken. Al met al een zeer geslaagd concert om het verenigingsjaar mee af te sluiten. Muziekvereniging ‘St. Jan’ wil graag vol trots de jubilaris en alle gediplomeerden nogmaals feliciteren en wenst iedereen graag een hele fijne vakantie toe!

AFSCHEID PAROCHIEKERK H. PAULUS In een bomvolle kerk is afgelopen zaterdag afscheid genomen van de parochiekerk H. Paulus, als middelpunt van samenkomst in Landhorst. Deze laatste H. Mis stond in het teken van de jaarlijkse Paulusviering, de viering van 68 jaar kerkelijke gemeenschap, 50-jarig bestaan van het huidige gebouw en als laatste viering voordat dit gebouw aan de eredienst onttrokken werd.

Daarna zijn nog vele aanwezigen gebleven voor een samenzijn met een consumptie en iets lekkers, waarna ze een gedachteniskaarsje en een boekje over de geschiedenis van onze parochie mee kregen. De exemplaren die nog over zijn liggen bij Arna en Pieter Jacobs. Dus wilt u zo’n boekje in uw bezit of kent u iemand die u hier blij mee kunt maken, dan kunt u contact opnemen via tel. nr. 47 87 78.

Een grote groep vrijwilligers had zich ingezet om dit laatste moment van kerkelijk samenzijn tot een waardige viering te maken. De bloemsiergroep had voor een prachtige aankleding gezorgd, fanfare Landhorst liet haar muzikale talent in de kerk klinken, afgewisseld door het gemengd koor “Jubilate” die uit hun map de meest betekenisvolle gezangen ingestudeerd hadden. Gesteund door de aanwezigheid van zoveel parochianen, en niet alleen uit Landhorst, werd het een prachtige viering. Er klonk dankbaarheid voor wat de kerk gebracht heeft aan de gemeenschap, weemoed en herinnering aan voorbije tijden, verdriet om de definitieve sluiting van de kerk en de roep tot saamhorigheid om dit verdriet een plaats te geven, een nieuwe weg te vinden en de oproep om het geloof op een andere manier, op een andere plaats, vorm te geven. Aan het einde van de H. Mis werden de kerkelijke symbolen in oorverdovende stilte door vrijwilligers de kerk uitgedragen, de godslamp uitgeblazen en het altaar door leden van de bloemsiergroep ontdaan van zijn aankleding. Voor de allerlaatste maal luidde de bel.....

Het feit dat wij als deelparochieraad volledig achter het besluit staan om ons kerkgebouw te sluiten maakt de stap niet minder pijnlijk….. Wij beseffen dat dit voor de vaste groep kerkgangers een ingrijpende beslissing is, zien geen andere manier dan deze om waardig afscheid te nemen van een eigen parochiekerk en vertrouwen erop dat de tijd zorgt voor aanvaarding van dit besluit. Gelukkig kunt u elke dinsdag om 09.30 uur naar de Eucharistieviering in de Kievitshof, die blijven gewoon doorgaan. Informatie over diensten in andere deelparochies van onze parochie Maria Moeder van de Kerk kunt u vinden via de website: www.parochiemariamoedervandekerk.nl.

GESLAAGDE TERRASMIDDAG MET GEZELLIGHEIDSKOOR ‘ÉGEWIES’ Afgelopen zondag 30 juni jl. hebben we kunnen genieten van de zon en natuurlijk de gezellige muziek. Het publiek was voltallig aanwezig op het terras van ‘De Batavier’. Het was geweldig weer en goed te doen, omdat de meeste mensen niet onder de brandende zon hoefden te zitten door de vele parasols en tent-overkappingen.


8

VAN DE KLOS Stallingsruimte nodig voor uw camper of caravan? Camperstallingbeugen.nl Tel. 06-20547246 of 06-38702240.

TOVO TUINEN info@tovotuinen.nl • 06-26888869 ontwerp • aanleg • onderhoud • bestrating

Ontwerp van de groene leefomgeving voor:

particulier, bedrijf en gemeente.

Vormgeving stad en landschap

Peelstraat 29, 5446NA Wanroij 06-41940524 info@carlarovers.nl design.carlarovers.nl

Kersen: Zelf te plukken € 5,- per kilo. Kersen geplukt € 7,- per kilo. Doe-boerderij 'An 't Hoag'. Mob. 06-51364464. Uitvaartzorg Marco Toonen: een vertrouwde naam in het Land van Cuijk. Tel. (0485) 80 06 45 / 06 - 5587 5535. www.marcotoonen.nl. Verkrijgbaar verse groenten: Kom zelf je eigen verse groenten snijden. In de pluk- en oogst tuin van Doe-boerderij 'An 't Hoag'. Mob. 0651364464. Kersten & Wilhelm Netwerk Notarissen te Mill houden elke eerste donderdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur gratis spreekuur in het gemeenschapshuis ,'t Wapen van Wanroij' te Wanroij en verder alle maandagen van 17.00 tot 18.00 uur ten kantore aan de Oranjeboomstraat 3 te Mill. Voor al uw vragen over notariële onderwerpen. In de maanden juli, augustus en december is er geen spreekuur. Voor de tarieven van de klosadvertenties kunt u bellen naar

GaafGrafisch, tel. (0485) 45 12 88 of kijk op onze www.wanroijsnieuws.nl

Samen vinden we de kracht

TIPS OF INFORMATIE? WWW.WANROIJSNIEUWS.NL

Uitvaartonderneming van Dijk en Annora uitvaartverzorging gaan samen verder onder de naam Annora uitvaartverzorging. Voor ons is dit een logische stap. We delen een lokaal en persoonlijk karakter en we begrijpen dat elke uitvaart anders is. Met individuele wensen en behoeften. Door het bundelen van onze krachten, kennis en ervaring ontstaan er nog meer mogelijkheden om aan die wensen te voldoen. Samen kunnen we er zijn voor de nabestaanden, op welke manier dan ook. Oliestraat 4, 5361 GN Grave 0486 472 074 Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868 In samenwerking met Yarden

info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl

Pasfoto’s maken bel voor een afspraak Officiële pasfoto’s met certificaat Alle paspoorten en Visa Digitale pasfoto’s Snel en vakkundig 100 % Garantie Ook voor het bedrukken van kleding VOOR INFO

Rien Verbruggen Risterstraat 23 5446 VC Wanroij tel. 06-22954458 vercoprint@vercoprint.nl


9

‘ÉgeWies’ opende de middag waarna het ‘Visserskoor’ uit Beers op het podium kwam. Helaas was het ‘Visserskoor’ maar voor de helft aanwezig omdat velen van hun elders met een schuit op zee waren maar het klonk toch geweldig mooi. Gezellige liedjes van een mannenkoor onder begeleiding van hun enige vrouwelijk lid op haar accordeon. Na het ‘Visserskoor’ was de plaatst vrij voor het ‘Bergs Joekskoor’, bestaande uit 4 vrouwen en 3 mannen. Zij zongen gezellige Duitse schlagers en Nederlandse meezingers. Het publiek kwam los en zong uit volle borst mee met de vele bekende liedjes. Natuurlijk kwam ‘EgeWies’ zelf ook aan bod, met Peter van Hout aan het roer van dit koor, welke er voor zorgde dat het ontzettend goed over kwam. Al met al werd het een keigezellige middag. De presentatie was in handen van Francine van den Boom en zij deed dit evenals de geluidstechnici op professionele wijze. Dit alles was mogelijk doordat een fantastisch podium met een fraai decor voor ons aanwezig was. En dit was het werk van onze bouwploeg, die ondanks de hitte al vele uren op het terras bezig waren om het er schitterend uit te laten zien. Veel dank is verschuldigd aan Rob van ‘De Batavier’ met zijn personeel. Zij zorgde met een drankje en een hapje uit de snackkraam dat niemand iets te kort kwam. Verder willen wij ook het publiek bedanken voor hun aanwezigheid en allen die het mede mogelijk gemaakt hebben om dit terrasfeest tot een succes te brengen. ‘ÉgeWies’ loat nog veul van zich heure.

H. CORNELIUS KERK WANROIJ ‘DE LOOKANT’ Zaterdag 6 juli 15.00 uur: H. Mis. Intentie: Overleden familie Willem Verbruggen-Nabuurs; Tony Nabuurs-Verbruggen.

Vrijwilligers gezocht. Voor onze parochie in Wanroij zijn we met spoed op zoek naar vrijwilligers. Na het plotseling overlijden van onze koster Piet Pijnappels zijn er vele taken in onze parochie die ingevuld moeten worden om de vitaliteit van onze kerk te waarborgen. Samen zullen we moeten proberen om daar invulling aan te geven om onze kerk draaiende te houden. Ben je bereid om op welke wijze dan ook te helpen in onze parochie neem dan contact met ons op want vele handen maken het werk licht! En denk niet meteen dat doet een ander wel, maar denk mee voor de vitaliteit van onze kerk om hem draaiende te houden. Je kan contact opnemen om je aan te melden of voor informatie met: • Henk van Haren, Hank, tel. 06-48487569 of (0485)45 40 68, e-mail: henkvanharen0@gmail.com. Of met • Wiel Hendriks, Beekstraat 11, tel. (0485) 45 56 66, e-mail wielhendriks@home.nl.

INGEZONDEN BIBLIOTHEEK WANROIJ Beste klanten, Afgelopen jaar is gebleken dat, nu het wat langer achtereen warmer is en de temperaturen geregeld boven de 30 graden uitkomen, het in de bieb in de middaguren zeer warm is. Dit is voor u als klant niet fijn, maar ook niet voor onze vrijwilligers. Derhalve hebben wij nu besloten om de openingstijden gedurende de schoolvakantie aan te passen. Wij zullen in deze periode (maandag 8 juli tot en met zaterdag 17 augustus 2019) geopend zijn in de ochtend. Dit zullen de volgende openingstijden zijn: • Maandag: 09.30 uur - 12.00 uur. • Woensdag: 09.30 uur - 12.00 uur. • Vrijdag: 09.30 uur - 12.00 uur. • Zaterdag: 10.00 uur - 12.00 uur.

ST. CORNELIUSKERK Kermismaandag, 5 augustus a.s., zijn wij gesloten. Zondag 7 juli 09.00 uur: H. Eucharistieviering, gezongen door het dameskoor. 14e Zondag door het jaar. • Akoliet: Nellie van den Hoogen. • Lector: Truus Reintjes.

Wij wensen u vast een fijne vakantie toe! Natasja, Vrijwilligercoördinator Bibliotheek Wanroij.

Intenties: Toon en Anne Cornelissen-Centen; Piet Pijnappels.

BIBLIOTHEEK WANROIJ

H. Mis intenties: Graag veertien dagen van tevoren bij Marietje Wolfs in de brievenbus.

Beste leden of nog niet leden! Graag willen wij u attent maken op de onderstaande zomerledenwerfactie van Biblioplus.


10

Hoe mooi is het als je iemand lid maakt en je bent zelf al lid dat je op komende jaarabonnement 50% korting kunt krijgen! Heeft u iemand in uw omgeving die graag leest maar er op de een of andere manier er nooit toe komt om lid te worden dan is dit nu een uitgelezen kans om een abonnement voordelig uit te proberen. Wilt u graag meer informatie dan kunt u deze vinden op de website van Biblioplus, www.biblioplus.nl of bij ons aan de balie.

Met vriendelijke groet, Natasja, vrijwilligercoördinator Bibliotheek Wanroij.

MEDEDELINGEN BRIDGELUB ‘DE MANCHE’ WANROIJ Uitslag maandagavond 24 juni 2019: 1. Riet Geene & Maria Willems 2. Annie Donkers & Wiel van de Wiel 3. Harrie & Hanneke van Duijnhoven

61,81 % 52,78 % 52,50 %

Uitslag woensdagavond 26 juni2019: 1. Mariet Peters & Riek van de Wiel 2. Roos Cornelissen & Sjaak Frederix 3. Sjaak Aben & Helm van Dommelen

66,25 % 60,42 % 56,88 %

HANDBAL VERENIGING WANROIJ Oud papier update. In de gemeenten in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel wordt het ingezamelde oud papier en karton sinds 2016 afgenomen door Peute Papierrecycling BV. Deze overeenkomst loopt tot eind 2019 met de eenzijdige optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) heeft op basis van uit de markt verkregen inzicht besloten om de overeenkomst vooralsnog met 1 jaar te verlengen tot en met 31 december 2020. De BCA heeft vervolgens nog een optie om het contract met nog een jaar te verlengen (tot en met 31 december 2021). BCA was samen met Bizob (Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant) reeds gestart met de voorbereidingen voor een Europese aanbesteding voor oud papier inzameling.

Na marktconsultatie hebben ze geconcludeerd dat de inzamelkosten momenteel stijgen, terwijl de opbrengsten teruglopen. De totale inzamelkosten (containers en kraakperswagens) zullen na het doorlopen van een Europese aanbesteding per 1 januari 2020 vrijwel zeker toenemen. Marktpartijen hebben aangegeven dat de inzamelkosten anno 2019 hoger liggen dan de huidige inzamelkosten van Peute Papierrecycling. De inzamelkosten voor kraakperswagens ±25% hoger en voor containers ± 170% tot 300% hoger. De afzet van oud papier lastiger wordt, omdat de markt voor papier en karton onder druk staat. De wereldmarkt voor papier en karton wordt grotendeels bepaald door China. China heeft besloten nog maar minimaal papier en karton te accepteren vanuit Europa. Alleen hogere kwaliteit wordt nog in beperkte mate geëxporteerd naar China. Volgens Marktberichten oud papier is de vraag vanuit China naar oud papier en karton nagenoeg verdwenen en het wegvallen van zo’n belangrijke afnemer merkt de markt natuurlijk. Dit zien we ook terug in de maandelijkse marktwaarde die sinds eind vorig jaar naar beneden gaat. Momenteel bedraagt de marktwaarde € 71,83 per ton (juni 2019). Het komend jaar wordt gezien als een overbruggingsperiode. De komende maanden wordt onderzocht hoe we de inzameling van oud papier zo efficiënt en gunstig mogelijk kunnen organiseren. De beladingsgraad - het aantal kilo’s per container - is de belangrijkste factor in de inzamelkosten. Loting WK Japan: Oranje ontmoet Noorwegen in de groepsfase. Op 21 juni vond de loting voor het 24e WK bij de vrouwen plaats in het Japanse Kumamoto. Voor de Oranje dames kwam groep A uit de bus, met als tegenstanders Noorwegen, Servië, Slovenië, Angola en Cuba. Noorwegen is zo’n beetje de duivel voor Oranje. Drievoudig wereldkampioen inmiddels. Op het WK van 2015 en het EK van 2016 was de Scandinavische ploeg te sterk voor Oranje. De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde. Hierin spelen de teams uit de groepen A/B en C/D drie wedstrijden tegen elkaar. De behaalde punten in de poulefase tegen de doorstromende teams worden meegenomen. De beste twee landen per hoofdronde kwalificeren zich voor het finaleweekend in Kumamoto. De Oranjedames veroverden een zilveren medaille op het WK in 2015 en het EK in 2016. Brons was er op het WK in 2017 en het EK van 2018. Tegen Noorwegen, Servië en Angola is afgelopen jaren gespeeld. Van Noorwegen werd o.a. verloren op het afgelopen EK en WK. Tegen Servië werd gelijk gespeeld in de poulefase op het WK. Angola werd ruim verslagen in de uitzwaaiwedstrijd voorafgaand aan het EK2018. De indeling: A: 1. Nederland 2. Noorwegen 3. Servië 4. Slovenië 5. Angola 6. Cuba B: 1. Frankrijk 2. Denemarken 3. Duitsland 4. Korea 5. Brazilië 6. Australië C: 1. Roemenië 2. Hongarije 3. Montenegro 4. Spanje 5. Senegal 6. Kazachstan D: 1. Rusland 2. Zweden 3. Japan 4. China 5. Argentinië 6. Congo


11

Het WK wordt van 30 november tot en met 15 december a.s. gehouden in Japan. Dinsdagavond beachwedstrijden. Elke dinsdagavond worden er van 19.30 tot 21.00 uur beachwedstrijden gespeeld. Het maakt niet uit of je handballer of verenigingslid bent. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom en mag meedoen. De (gemengde) teams worden terplekke gevormd. Wil je oefenen of gewoon een keer proberen, kom dan op dinsdagavond naar het beachveld. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Daags na de Tour. Het lijkt misschien nog ver weg maar het is zo eind juli. We zijn ook dit jaar weer op zoek naar een hoop enthousiaste HVW’ers die samen de handen ineenslaan. We hebben het natuurlijk over de Wielerronde in Boxmeer. We gaan weer een aantal oversteekplaatsen bezetten en het parcours helpen plaatsen en opruimen. Hier hebben we jullie hulp heel hard bij nodig. Het is dit jaar op maandag 29 juli (in de bouwvak). We hebben de dag in delen opgesplitst: • 08.00-12.30 uur: opzetten hekken. • 12.30-18.00 uur: middagploeg oversteekplaatsen. • 18.00-22.00 uur: avondploeg oversteekplaatsen. • 22.00-00.00 uur: opruimen hekken. We willen je vragen om te kijken waar je ons kunt helpen. Meld je aan via acties@hvwanroij.nl of je neemt contact op met Joey, Maarten, Karin, Sjeel of Theo. We rekenen op jullie en onthoud, vele handen maken licht werk. Groetjes, commissie acties. Algemene Leden Vergadering. Anders dan andere jaren is deze keer de ALV op vrijdagavond. Noteer 13 september alvast in je agenda, want we rekenen op de komst van alle 15+ leden. Persoonlijke uitnodiging en agenda volgt uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de ALV.

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de sporthal of op bovengenoemde activiteiten. Je mag als speler op elk moment van het jaar gratis (3x) meetrainen om te proberen of het bij jou past. Wil je niet zelf handballen maar wel actief zijn in deze dynamische vereniging dan ben je altijd van harte welkom. Kijk eens rond op hvwanroij.nl of stuur een berichtje naar info@hvwanroij.nl antia W.V.V.Const

Wanroij

W.V.V. CONSTANTIA

Kampioensreceptie JO12-1 en JO13-1: Afgelopen donderdag 27 juni heeft de receptie plaatsgevonden van genoemde teams en hiermee is het seizoen afgesloten. Wij wensen alle spelers, leiders, trainers en andere vrijwilligers een fijne vakantie toe! Start trainingen. De eerste trainingen zullen weer starten op maandag 19 augustus. Indien men eerder wil beginnen (mogelijk vanaf kermis) kan men de sleutel opvragen bij Henk Pijnappels of via een mailtje naar tcjeugd@constantiawanroij.nl of door te bellen met Gerben van der Bolt, tel. 06-11412149. Start wedstrijden. De eerste bekerwedstrijd is gepland op 31 augustus a.s. (voor alle teams, in totaal 2 of 3 wedstrijden). De eerste competitiewedstrijd is gepland op 21 september a.s. (voor alle teams)

Clubkalender. Kijk alvast vooruit naar de clubactiviteiten van de komende maanden op www.hvwanroij.nl/calendar/

Vrijwilligers. We zoeken nog meerdere vrijwilligers en deze zijn ook te lezen op Facebook. Voor de jeugd zijn dit een aantal leiders en trainers: JO10-1 leider, JO15-1 leider, JO17-1 en JO172 trainers en MO17-1 trainers. Tevens een scheidsrechterplanner en kantinepersoneel. Indien jullie interesse hebben of iemand weten, kunnen jullie bellen met Koen van der Cruijsen, tel. 06-12395932 of Gerben van der Bolt, tel. 06-11412149.

Vind je handballen ook een leuke sport om te zien of om aan deel te nemen?

Informatie over de club kun je vinden op: • www.constantiawanroij.nl.

TIPS OF INFORMATIE? WWW.WANROIJSNIEUWS.NL


12

Aanbiedingen van week 27+28 - 2019 Ambachtelijk lekker vlees...

Runderpoulet

6.45 5.90

500 gram

Cordonblue 3 stuks

SPECIAL!

Vlug klaar....

Stoof- of baklappen

7.60

4 stuks

ktdag!

Gebraden spareribs

t 5.45 sgehak Varken alf 1 kilo lf-om-h 5.95 a h t k a Geh 1 kilo 7.95 gehakt Runder

Donderda

1 kilo

Varkensw o

1.19

100 gram

De fijnste vleeswaren

Metworst

g worstdag

rst

1 kilo

5.50

3 stuks Kant en klaar....

geha oensdag

W

Gebraden gehaktbal in jus

!

5.45 m-half 1 kilo Runderwo 5.95 rst 1 kilo 6.95 Worst half -o

De Ambachtelijke Slager. De kwaliteit al it van ver vers.

www.dickderks.nl

1.35 1.40 1.35

100 gram

Gebr. gehakt 100 gram

Procureur 100 gram

Slagerij Dick Derks

Kwikstraat 11, 5446 AL Wanroij, telefoon 0485 - 470343

BROOD MET SMAAK VOOR MENSEN MET SMAAK! (per ons) AANBIEDINGEN Granola Heerlijke gebakken ontbijtgranen met gepofte spelt, havervlokken, VAN DEZE WEEK zonnepitten, sesamzaad, pompoenpitten, abrikozenstukjes, rozijnen,

€ 1,

40

cranberries, walnoten, amandelstukjes en een vleugje kaneel. Van € 1,60 Nu voor

(02 t/m 06 juli 2019)

Kwarkbol

Lekkere luchtige bol op basis van kwark met rozijnen en stukjes amandel. Van € 2,99 Nu voor

Krentenbrood (per half)

€ 2,

Mals krentenbrood met rozijnen en krenten.

Van € 2,27 Nu voor

€ 1,

AI VAN DE WEEK 3 lekkere mikken VLA personen) pelvlaaieen(12 ecoreerd Sinaasap 15 wenerbodem met room. Ged e sinaasappelbavaroise op room. htig slag Luc n ette roz voor een rand witte chocolade en met een sinaasappelfruffi, 75 lame!

Elke woensdag broodrec

€ 6,

, molen, meergranen en

Keuze uit: wit, tarwe, tarvo

volkoren.

Van € 14,55 Nu voor

€ 12 ,

65

99

Wij zien u graag in onze winkel! En bent u nog geen klant bij ons, mogen wij u dan eens begroeten? Wanroij - tel. (0485) 45 14 73 - www.bakkerijmaassen.nl

Bakkerij Maassen


13

GEMEENTEBERICHTEN WIE VERDIENT ER VOLGENS U DE SPORTEN CULTUURPRIJS 2019? De gemeentelijke Sport- en Cultuurprijs ‘Ut Pèèrd’ is een initiatief van de Samenwerkende Ondernemers gemeente Sint Anthonis (SWO) en de gemeente Sint Anthonis. De prijs is een blijk van waardering voor een persoon, vereniging, stichting of comité die een bijzondere prestatie op gebied van sport of cultuur heeft neergezet. De hoofdprijs bestaat uit een wisseltrofee en cadeaubonnen ter waarde van € 500,00. De wisseltrofee ‘Ut Pèèrd’ is een bronzen afgietsel van het originele beeld van twee Belgische paarden van Gerard Engels dat voor het gemeentehuis staat. Deze paarden zijn het symbool van kunst- en cultuuruitingen en stralen kracht, sportiviteit en teamgeest uit. De wisseltrofee blijft een jaar lang in het bezit van de winnaar van de sport- en cultuurprijs. Wie wordt de winnaar van Ut Pèèrd 2019? Kent u een persoon of organisatie in de gemeente Sint Anthonis die van juli 2018 tot heden een bijzondere prestatie op gebied van sport of cultuur heeft geleverd? Wilt u een persoon of organisatie in het zonnetje zetten? Meld dan uw kandidaat aan. Het aanmeldformulier vindt u op www.sintanthonis.nl. Of vraag het formulier aan via utpeerd@sintanthonis.nl. Liever een papieren formulier? Dit is verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis. Het invullen van het formulier neemt slechts enkele minuten in beslag. Neem voor meer informatie contact op met de secretaris van Ut Pèèrd via 0485-382830. Kandidaten aanmelden voor de sport- en cultuurprijs kan tot uiterlijk 1 juli 2019.

ONLINE ENQUÊTE OVER FIETSENDE SCHOOLKINDEREN LANDHORST - WANROIJ De gemeente Sint Anthonis onderzoekt de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer tussen Landhorst en Wanroij. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de veiligheid voor fietsende kinderen die voor school en andere (sport) activiteiten tussen Landhorst en Wanroij fietsen. Woont u in Wanroij of Landhorst? Geef uw mening door deze vragenlijst vóór 17 juli online in te vullen op https://enquete.burocite.nl. Naast het in stand houden van de huidige situatie heeft de gemeente vier varianten voor aanpassingen bepaald die nader onderzocht worden. De gemeente wil van haar inwoners graag weten hoe zij over de verschillende varianten denken. Hiervoor is de online vragenlijst opgesteld.

De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het advies dat eind 2019 aan de gemeenteraad wordt uitgebracht.

ONLINE TESTPILOOT WORDEN? De gemeente Sint Anthonis zoekt testpiloten die onze online dienstverlening willen testen. Op dinsdag 9 juli is er een testochtend in het gemeentehuis. Van 10.30 tot 12.30 uur. U gaat de site van de gemeente Sint Anthonis verkennen en digitale producten en formulieren testen. Wat kan er beter? Wat gaat goed? Wat is onduidelijk? We willen weten hoe het voor u werkt! Doe mee! We maken er een gezellige digitale ochtend van. Meld u aan op communicatie@sintanthonis.nL. Vragen? Bel Koen Pols: (0485) 38 88 26

GLAS, TEXTIEL EN LUIERS IN DE CONTAINER: BEDANKT! De meeste inwoners in het Land van Cuijk en Boekel stoppen hun glas, textiel en luiers in de betreffende container. Deze containers worden regelmatig geleegd. Als de container toch vol is, belt u het nummer dat op de container staat en neemt u het afval weer mee naar huis. U kunt het ook naar een andere container in de buurt brengen. Naar de milieustraat brengen kan natuurlijk ook. Ondanks dat de meeste inwoners hun afval netjes in de containers doen, treffen we helaas ook nog wel eens afval naast de containers aan. Ook afval dat niet in de containers mag. Dat is niet de bedoeling. En vooral ook niet prettig voor uw dorpsgenoten die in de buurt van een container wonen. Zij kijken tegen de rommel aan. Volle container? Bellen! Wanneer u glas, textiel of luiers naar de container brengt, kan het wel eens voorkomen dat de container vol is. Belt u dan direct het nummer dat op de container staat. Zet uw afval NIET naast de container. Wat mag in de glasbak? In de glasbak mogen alleen glazen flessen en potten ofwel verpakkingsglas. Een glazen vaas, ovenschaal of porseleinen servies hoort niet in de glasbak. Dit brengt u naar de milieustraat. Wat mag in de textielcontainer? Textiel is alles wat is gemaakt van stof en is geweven of gebreid. Niet alleen wat nog gedragen kan worden, maar ook wat kapot en versleten is. Naast textiel zijn ook schoenen, riemen, tassen, hoeden en knuffels welkom.


14

Wat mag in de luiercontainer? In de luiercontainer mogen luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal. Hiervoor zijn speciale luierzakken beschikbaar. De luierzakken kunt u gratis verkrijgen. Kijk voor uitgiftepunten van luierzakken op www.afvalaanbieden.nl. Voor meer informatie • Website: www.afvalaanbieden.nl. • AfvalApp: www.deafvalapp.nl. • E-mail: info@afvalaanbieden.nl. • Twitter: www.twitter.com/BCA_LvCB. • Afvalinfolijn: (0485) 33 83 52.

OVERLAST EIKENPROCESSIERUPS Op dit moment krijgt de gemeente veel meldingen over de eikenprocessierups. Dit aantal ligt weer hoger dan vorig jaar. De gemeente controleert alle meldingen, maar verwijdert niet alle nesten. Dat is door de grote hoeveelheid nesten niet mogelijk. De aandacht ligt bij het verwijderen van nesten bij scholen, speelvoorzieningen, en andere locaties waar mensen verblijven. Daarnaast bestrijden we op locaties waar de concentratie van rupsen extreem hoog is. Goed om te weten: • Het verwijderen van rupsen kost veel tijd. Daardoor kan het wat langer duren voordat een nest wordt verwijderd. • Ziet u nesten van eikenprocessierupsen in gemeentebomen dan kunt u dat blijven melden via www.verbeterdebuurt.nl. Meer informatie. Wilt u meer informatie over eikenprocessierupsen of hoe hiermee om te gaan? De website www.oakie.info van de GGD bevat veel informatie.

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Lampersveldpad 9 (voorlopig) in Wanroij. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfspand op het perceel Lampersveldpad 9 (voorlopig) in Wanroij. Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.1, lid 1, sub c. juncto artikel 2.12, lid 1, sub a. onder 3° van de Wabo vergunning te verlenen voor de activiteit het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en op grond van artikel 2.1, lid 1 sub a. van de Wabo voor de activiteit bouwen. De aanvraag voorziet in het realiseren van een bedrijfspand op het perceel Lampersveldpad 9 in Wanroij.

Het realiseren van een bedrijfspand past niet binnen de planvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan. Het project kan gerealiseerd worden middels toepassing van de genoemde afwijkingsbevoegdheid. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang 25 juni 2019 tot en met 5 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis, bij het team VTH. De stukken zijn ook te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL. IMRO.1702.2OMVlampersveld9-ON01. Tegen deze ontwerpbeschikking kan eenieder gedurende de genoemde termijn van 25 juni 2019 tot en met 5 augustus 2019 zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, t.a.v. team VTH, Postbus 40, 5845 ZG te Sint Anthonis. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij het team VTH, Brink 3, 5845 BH te Sint Anthonis. Meer informatie: Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.

OMGEVINGSVERGUNNING Tweede Stichting 9 in Landhorst. Op 18 juni 2019 is deze omgevingsvergunning verzonden naar de aanvrager voor het tijdelijk huisvesten van tijdelijke arbeidskrachten en aanleggen van een wal en verharding (bouwen, afwijken bestemmingsplan en aanleggen). Bezwaar: Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U dient binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager verzonden is, bezwaar in bij burgemeester en wethouders, postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift tegen een besluit schort de werking van dat besluit niet op. Dit betekent dat de vergunninghouder gebruik mag maken van zijn vergunning. Om dit tegen te gaan, kunt u een voorlopige voorziening vragen. De rechter beslist of er redenen zijn om de vergunning te schorsen. U vraagt een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk). Meer informatie: Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.

VERLENGEN BESLISTERMIJN Allemansweg 1 in Landhorst. Op 25 april 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de bovenbouw bestaande jong-


15

veestal ingekomen. De beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd. Geen bezwaar: Tegen dit besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar of beroep mogelijk. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen op deze aanvraag (artikel.6.3 Awb). Meer informatie: Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.

DEFINITIEF BESLUIT GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING Broek 6 en 6A in Wanroij. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een definitief besluit hebben genomen voor het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning. Ter inzage: Het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de volgende werkdag voor de duur van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis Brink 3 in Sint Anthonis of u kunt het digitaal opvragen via postbus@sintanthonis.nl. Beroep: Tegen dit definitieve besluit kan binnen zes weken na publicatie beroep worden aangetekend door: •  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend; • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest; • belanghebbenden die het niet eens zijn met (eventuele) wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch of digitaal via http://loket. rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk). Voorlopige voorziening: Een beroepsschrift tegen een besluit schort de werking van dat besluit niet op. Dit betekent dat de vergunninghouder gebruik mag maken van zijn vergunning (na de beroepstermijn). Om dit tegen te gaan, kunt u een voorlopige voorziening vragen. De rechter beslist of er redenen zijn om de vergunning te schorsen. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk). Meer informatie: Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Zoetendaal 10 in Wanroij. Op 18 juni 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning voor het houden van het evenement de Army Show op 31 augustus en 1 september 2019 ingekomen. Bezwaar: U kunt nog geen bezwaar indienen. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen op deze aanvraag.   Meer informatie: Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Lampersveldpad 9 (voorlopig) in Wanroij. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfspand op het perceel Lampersveldpad 9 (voorlopig) in Wanroij. Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.1, lid 1, sub c. juncto artikel 2.12, lid 1, sub a. onder 3° van de Wabo vergunning te verlenen voor de activiteit het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en op grond van artikel 2.1, lid 1 sub a. van de Wabo voor de activiteit bouwen. De aanvraag voorziet in het realiseren van een bedrijfspand op het perceel Lampersveldpad 9 in Wanroij. Het realiseren van een bedrijfspand past niet binnen de planvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan. Het project kan gerealiseerd worden middels toepassing van de genoemde afwijkingsbevoegdheid. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang 25 juni 2019 tot en met 5 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis, bij het team VTH. De stukken zijn ook te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL. IMRO.1702.2OMVlampersveld9-ON01. Tegen deze ontwerpbeschikking kan eenieder gedurende de genoemde termijn van 25 juni 2019 tot en met 5 augustus 2019 zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, t.a.v. team VTH, Postbus 40, 5845 ZG te Sint Anthonis. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij het team VTH, Brink 3, 5845 BH te Sint Anthonis. Meer informatie: Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.


16

Het HetFonds Fonds Maatschappelijke Maatschappelijke Projecten Projecten Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief, Rabobank verenigingen, een sterk maatschappelijk een steuntjebiedt in de rug via het Fondsmet Maatschappelijke Projecten. initiatief, of een steuntje de rug viakomt? het Fonds Maatschappelijke Benieuwd jouw idee inin aanmerking

Projecten. Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio sterker! Samen maken wij onze regio sterker! rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd 1

20-12-18 09:07

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

Voor al uw bloemwerk bruidswerk, corsages, rouwarrangementen, cadeauversiering en workshops gaat u naar...

De Beeten 4 - 5446 XJ Wanroij - Tel. (0485) 45 20 67 De Beeten 4 - 5446 XJ Wanroij www.dorienbloemengroen.nl Tel.09.00 (0485) 45 20 Dinsdag t/m vrijdag van - 12.15 uur67 en van 13.15 - 18.00 uur, zaterdag van 09.00 - 16.00 uur. Maandag gesloten.

Profile for Wanroijs Nieuws

2019_07-02  

Wanroijs Nieuws 2019 - week 27

2019_07-02  

Wanroijs Nieuws 2019 - week 27

Advertisement